Xem Nhiều 5/2022 # Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc # Top Trend

Xem 22,473

Cập nhật thông tin chi tiết về Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 22,473 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Bước Đi Và Các Biện Pháp Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta
 • Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (Thông Qua Tại Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vii Của Đảng)
 • Về Phương Hướng Cơ Bản Của Quá Trình Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội
 • Hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh trong mọi lĩnh vực. Công đoàn là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Bởi vậy, xây dựng công đoàn vững mạnh là vấn đề then chốt, là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả các tổ chức công đoàn. Vì công đoàn có vững mạnh thì mới có đủ vị thế, quyền lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình. Trải qua nhiều kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam đã xây dựng được mục tiêu, phương hướng hoạt động cho tổ chức mình, trong Đại hội khóa XI nhiệm kì 2013 – 2022, Công đoàn Việt Nam xác định:”Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lí nhà nước, quản lí kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh “. Đó là mục tiêu đòi hỏi các tổ chức công đoàn phải nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

  Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp và sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục huyện Thọ Xuân, chất lượng hoạt động các CĐCS đã có nhiều chuyển biến góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Nhiều tập thể và cá nhân đã có những cống hiến nhất định cho công đoàn ngành. Dấu ấn hoạt động của tổ chức được thể hiện rõ nét cả về chất và lượng. Công đoàn tạo được uy tín với đoàn viên và thực sự là địa chỉ tin cậy của nhà giáo và người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng hoạt động của các CĐCS không đồng đều. Bên cạnh những công đoàn hoạt động sắc nét vẫn còn một số công đoàn hoạt động khá mờ nhạt; công đoàn chưa tranh thủ được các điều kiện thuận lợi từ chi bộ, từ các tổ chức khác cho hoạt động của mình. Việc phối hợp giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, chưa nhịp nhàng. Một số đoàn viên chưa phát huy hết trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng CĐCS vững mạnh

  MôC LôC NỘI DUNG Trang PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 2 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 2 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2 PHẦN II: NỘI DUNG 2 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của CĐCS 3 2. Mục tiêu xây dựng CĐCS vững mạnh. 4 3. Một số biện pháp xây dựng CĐCS vững mạnh. 4 II. THỰC TRẠNG. 4 1. Hoạt động của các CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thọ Xuân 4 2. Thực trạng hoạt động của CĐCS trường Tiểu học Xuân Trường. 6 3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các CĐCS. 7 III. CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CĐCS VỮNG MẠNH. 8 1. Biện pháp "Nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ CĐCS". 8 2. Biện pháp "Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với các tổ chức khác trong nhà trường". 10 3. Biện pháp "Nâng cao chất lượng hoạt động các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đơn vị". 11 4. Biện pháp "Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn". 16 IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN ĐỐI VỚI BẢN THÂN VÀ ĐƠN VỊ. 17 1, Đối với cá nhân. 17 2, Về phía công đoàn. 18 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 19 I. KẾT LUẬN. 19 II. KIẾN NGHỊ. 20 1. Đối với nhà trường 20 2. Đối với công đoàn cấp trên 20 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 CĐCS Công đoàn cơ sở 2 CBGV, NV, NLĐ Cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động 3 TTND Thanh tra nhân dân 4 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm 5 UV BCH Ủy viên ban chấp hành 6 BCH Ban chấp hành 7 CBCC, VC, NLĐ Cán bộ công chức, viên chức, người lao động 8 HĐKH Hội đồng khoa học 9 CSTĐ Chiến sĩ thi đua 10 CNVC, NLĐ Công nhân viên chức, người lao động PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh trong mọi lĩnh vực. Công đoàn là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động... Bởi vậy, xây dựng công đoàn vững mạnh là vấn đề then chốt, là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả các tổ chức công đoàn. Vì công đoàn có vững mạnh thì mới có đủ vị thế, quyền lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình. Trải qua nhiều kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam đã xây dựng được mục tiêu, phương hướng hoạt động cho tổ chức mình, trong Đại hội khóa XI nhiệm kì 2013 - 2022, Công đoàn Việt Nam xác định:"Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lí nhà nước, quản lí kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh". Đó là mục tiêu đòi hỏi các tổ chức công đoàn phải nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp và sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục huyện Thọ Xuân, chất lượng hoạt động các CĐCS đã có nhiều chuyển biến góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Nhiều tập thể và cá nhân đã có những cống hiến nhất định cho công đoàn ngành. Dấu ấn hoạt động của tổ chức được thể hiện rõ nét cả về chất và lượng. Công đoàn tạo được uy tín với đoàn viên và thực sự là địa chỉ tin cậy của nhà giáo và người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng hoạt động của các CĐCS không đồng đều. Bên cạnh những công đoàn hoạt động sắc nét vẫn còn một số công đoàn hoạt động khá mờ nhạt; công đoàn chưa tranh thủ được các điều kiện thuận lợi từ chi bộ, từ các tổ chức khác cho hoạt động của mình. Việc phối hợp giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, chưa nhịp nhàng. Một số đoàn viên chưa phát huy hết trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng CĐCS vững mạnh Đối với Công đoàn trường Tiểu học Xuân Trường trong những năm qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo từ công đoàn ngành, từ chi bộ và công đoàn phối hợp nhịp nhàng với chuyên môn, các đoàn thể khác để tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng một chất lượng bền vững. Công đoàn luôn lấy mục tiêu vì lợi ích của đoàn viên, của tập thể làm động lực phấn đấu. Từ đó, công đoàn đã xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh; đội ngũ đoàn viên tự giác, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đơn vị. Công đoàn tích cực tham gia các cuộc thi do công đoàn ngành tổ chức và đạt kết quả cao. Nhiều năm liên tục, đơn vị được các cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen, Giấy khen. Đạt được bề dày thành tích như vậy là có sự kết hợp tổng thể các điều kiện thuận lợi, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của BCH và tập thể đoàn viên công đoàn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu hội nhập giáo dục như hiện nay đòi hỏi chất lượng hoạt động các CĐCS phải nâng lên một tầm cao mới và Công đoàn trường Tiểu học Xuân Trường không nằm ngoài vòng xoay ấy. Còn trong thời gian phấn đấu tiếp theo của đơn vị thì bề dày những thành tích đã đạt được sẽ là nền tảng, là động lực đồng thời là trách nhiệm để công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Nhận thức vấn đề này, là chủ tịch công đoàn trong quá trình công tác, tôi luôn trăn trở là: Làm thế nào để công đoàn luôn luôn vững mạnh xuất sắc. Và tôi đã suy nghĩ, đúc rút được những kinh nghiệm, biện pháp tích cực giúp công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có SKKN: "Một số biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc." là tôi tâm đắc nhất. Sáng kiến này đã được đơn vị áp dụng đạt hiệu quả cao trong quá trình xây dựng Công đoàn trường Tiểu học Xuân Trường vững mạnh xuất sắc. Tuy nhiên, trình độ bản thân tôi còn hạn chế nên nội dung sáng kiến sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của đồng nghiệp, của HĐKH cấp trên để tôi có thêm kinh nghiệm bổ ích phục vụ công tác, để sáng kiến của tôi hoàn thiện hơn và có thể được áp dụng cho nhiều CĐCS. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. - Nghiên cứu vấn đề nhằm làm sáng tỏ thực trạng hoạt động Công đoàn trường Tiểu học Xuân Trường và một số CĐCS hiện nay để đưa ra một số biện pháp hợp lí nhằm xây dựng CĐCS vững mạnh. - Cung cấp một số kinh nghiệm giúp cán bộ CĐCS nâng cao kiến thức, kĩ năng công tác và nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo các tiêu chí công đoàn vững mạnh. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. Đề tài nghiên cứu và tổng kết một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ở Công đoàn trường Tiểu học IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Trong đề tài sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn; Điều tra; Thu thập thông tin; Phân tích dữ liệu; Vấn đáp; So sánh; Tổng hợp... PHẦN II: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Công đoàn Giáo dục Việt Nam là thành viên của Công đoàn Việt Nam, là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công đoàn Giáo dục là một công đoàn ngành nghề, đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục và công nhân viên trong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục, đồng thời giáo dục cán bộ, công nhân viên chức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc là mục tiêu then chốt của CĐCS Tiểu học Xuân Trường. Vì tổ chức công đoàn nhà trường có vững mạnh thì đoàn viên công đoàn với được đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, tạo ra bầu không khí ấm áp tình đồng nghiệp, sự phấn khởi để đoàn viên mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của CĐCS: a, Vị trí: CĐCS là nền tảng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, là nơi trực tiếp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, nghị quyết của tổ chức công đoàn, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. CĐCS cũng là nơi trực tiếp tập hợp CNVC, NLĐ vào tổ chức công đoàn, quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. b, Chức năng của Công đoàn: Công đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước trong việc phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức cho người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; tổ chức quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của Pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. c, Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS: Tại Điều 15, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, CBCC,VC,NLĐ. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của CĐCS theo quy định của pháp luật. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCC,CV cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, CBCC,VC, NLĐ. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVC,NLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVC,NLĐ. Tổ chức vận động CNVC,NLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CBCC,VC,NLĐ tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. 2. Mục tiêu xây dựng CĐCS vững mạnh: Để tạo điều kiện cho CĐCS giải quyết khó khăn; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ; phát huy quyền chủ động sáng tạo của mình thì nội dung Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kì 2013 - 2022 đã đưa ra mục tiêu cho các tổ chức công đoàn hoạt động: "Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động của Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh" 3. Một số biện pháp xây dựng CĐCS vững mạnh: Xây dựng CĐCS vững mạnh, trước hết các CĐCS phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam. Đối với các công đoàn trong ngành giáo dục phải thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp; phải xác định trách nhiệm của từng cấp công đoàn đối với CĐCS, phát huy sức mạnh của từng cấp công đoàn và của hệ thống công đoàn trong việc xây dựng CĐCS vững mạnh; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng và vai trò nòng cốt của CĐCS, coi trọng sinh hoạt tổ công đoàn, quản lý đoàn viên. Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trực tiếp cơ sở; đồng thời định kỳ tổ chức hoạt động chuyên đề giữa các công đoàn, tạo điều kiện trao đổi thông tin, kinh nghiệm lẫn nhau. Mọi hoạt động của công đoàn cấp trên đều phải hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở, giúp đỡ cơ sở giải quyết khó khăn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS hoạt động; giảm tối đa các thủ tục hành chính; nâng cao vị trí vai trò của CĐCS, thu hút đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức CĐCS ngày càng vững mạnh. Chủ động giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đôn đốc việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế tại đơn vị; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS gắn với công tác bình xét, đánh giá thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình. II. THỰC TRẠNG 1. Thực trạng hoạt động của các CĐCS thuộc Công đoàn Giáo dục Thọ Xuân. a. Về ưu điểm: Hiện nay, tổ chức công đoàn trong các nhà trường đã trở thành lực lượng quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của mỗi đơn vị. Tất cả các CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện Thọ Xuân đều nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 chương trình hoạt động công đoàn của công đoàn ngành. Đa số các CĐCS đã chú trọng xây dựng, vun đắp cho tổ chức mình ngày càng vững mạnh, xây dựng ý thức kỷ luật lao động, nếp sống văn hóa trường học, giữ gìn và phát huy hiệu quả khối đoàn kết trong đơn vị. Nhiều CĐCS đã có những hình thức và nội dung sinh hoạt phong phú, hiệu quả khẳng định được vị thế của mình trong nhà trường. Từ đó, công đoàn thực sự góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, nhiều CĐCS đã được cấp trên ghi nhận, khen thưởng như CĐCS Tiểu học Lam Sơn, Xuân Hòa, Tây Hồ, Xuân Trường, Sao Vàng Nhiều công đoàn làm tốt công tác tham mưu với nhà trường vì vậy đoàn viên được phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy ưu điểm và thế mạnh; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện nhiều. Công đoàn đã chủ động tham gia quản lí nhà trường, tham gia các hội đồng theo đúng quy định và chức năng cho phép, từ đó công đoàn thể hiện được và trò của tổ chức trong việc chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên. BCH công đoàn các nhà trường đã chỉ đạo Ban nữ công, Ban TTND hoạt động hiệu quả, giải quyết kịp thời vướng mắc theo thẩm quyền; kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, quan tâm đến điều kiện làm việc của đoàn viên; chăm lo phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch; thực hiện hiệu quả vai trò động viên CBGV, NV, NLĐ phát huy quyền làm chủ tập thể, xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh. Hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong mỗi đơn vị ngày càng được nâng cao cả về chiều rộng và chiều sâu; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường hiệu quả hơn; các công đoàn cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một CĐCS vững mạnh. b. Về hạn chế: Một số công đoàn hoạt động mờ nhạt, phụ thuộc vào chuyên môn, thời gian tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ cho đoàn viên rất ít, không thường xuyên, mang tính chất mùa vụ (nếu cấp trên tổ chức thi cử thì hoạt động). Hình thức, nội dung sinh hoạt đơn điệu, sơ sài, công tác dân vận hạn chế nên chưa thu hút được đông đảo đoàn viên vào các hoạt động hàng ngày... Cũng từ đó mà hình thành trong tư tưởng đoàn viên một quan niệm: "Công đoàn ăn theo, nói theo chính quyền". Ở đó cũng có một phần đúng vì nội dung sinh hoạt công đoàn của một số đơn vị dễ nhầm với nội dung sinh hoạt chuyên môn, bởi đoàn viên khi sinh hoạt chỉ bàn đến công tác giảng dạy, không đề cập đến các hoạt động đặc trưng của công đoàn. Một số CĐCS còn xem nhẹ công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên. Hình thức tuyên truyền đơn điệu, nội dung chưa có chiều sâu. Chủ yếu là kết hợp tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng hay sinh hoạt chuyên môn nên đã làm giảm tầm quan trọng của mục đích và hiệu quả tuyên truyền. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp, công đoàn bị lép vế. Công đoàn tham gia các hội đồng theo quy định còn mang tính hình thức, chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Công tác chỉ đạo BTND, Ban nữ công hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Chế độ của đoàn viên chưa được chăm lo, công đoàn chưa thể hiện hết vai trò quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên trong đơn vị nhất là quyền lợi khi đoàn viên đi học, khi nghỉ thai sản, ốm đau, chế độ tăng thu nhập. Tâm tư, thắc mắc của đoàn viên và người lao động đôi lúc chưa được giải quyết kịp thời, dẫn đến có lúc, có nơi còn âm ỉ những bức xúc. Một số đơn vị chưa quan tâm đến chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn, công tác quản lí tổ còn lỏng lẻo nên không phát huy, không khai thác được sức mạnh từ các tổ công đoàn. Một số công đoàn còn xem nhẹ công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình; các tiêu chí đánh giá đoàn viên chưa rõ ràng, chưa bao quát các hoạt động, còn phiến diện, thường lấy theo kết quả xếp loại chuyên môn để làm căn cứ xếp loại đoàn viên, xem nhẹ tiêu chí hoạt động phong trào vì vậy không khuyến khích được đoàn viên tham gia các hoạt động bề nổi. Chế độ khen thưởng còn ít ỏi chưa tương xứng với công sức bỏ ra của đoàn viên. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ ở một số đơn vị chưa khoa học, còn để thất thoát nhiều. 2. Thực trạng hoạt động của CĐCS trường Tiểu học Xuân Trường. a. Đặc điểm tình hình: Số lượng đoàn viên trong đơn vị nhiều năm liền tương đối ổn định. Năm học 2022 - 2022, công đoàn có 23 đồng chí. Công đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng phát triển Đảng. Hiện nay, công đoàn có 17 đoàn viên là đảng viên, đây là lực lượng nòng cốt tiên phong trong mọi hoạt động của công đoàn. Số lượng BCH công đoàn là 3 đồng chí. Cả ba đồng chí đều có đủ năng lực, có uy tín để lãnh đạo công đoàn hoạt động theo yêu cầu hiện nay. Công đoàn có hai tổ, dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng, các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với kế hoạch chung của công đoàn nhà trường, đã phát huy hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của từng tổ. Trong những năm gần đây, chất lượng hoạt động của Công đoàn trường Tiểu học Xuân Trường tăng lên rõ rệt. Đơn vị đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn ngành giáo dục Thọ Xuân. Để có những thành tích bền vững trong các năm học vừa qua là do công đoàn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của công đoàn ngành, của chi bộ nhà trường, sự tạo điều kiện từ chuyên môn vì vậy công đoàn đã có những định hướng đúng đắn về đường lối, nhiều thuận lợi về thời gian, kinh phí trong hoạt động. Nhất là trong năm học 2022 - 2022, hiệu trưởng có sự quan tâm đặc biệt dành cho công đoàn. Ngay từ đầu năm học, đồng chí đã chủ động đề xuất và ưu tiên công đoàn nâng cao chất lượng sinh hoạt văn nghệ, thể thao bằng cách hỗ trợ kinh phí mua lưới, mua bóng chuyền hơi, mua loa thùng, tăng âm, kết nối mạng wifi để chị em hoạt động thể thao, văn nghệ, đọc báo mạng. Từ đó thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt một cách tự giác và thường xuyên hơn vào các buổi chiều từ 16 giờ 30 phút. Bên cạnh đó, công đoàn có đội ngũ đoàn viên nhiệt tình say sưa trong công tác chuyên môn, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, các đồng chí đã làm nên một bề dày thành tích trong đơn vị. Cũng chính sự nhiệt tình của các đồng chí đã tạo động lực, trách nhiệm cho BCH công đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua trong năm học. Thông qua sinh hoạt tập thể, kết quả hoạt động không chỉ nâng cao tinh thần đoàn kết của đoàn viên mà còn nâng cao sức khỏe, giảm stress sau những giờ làm việc vất vả từ đó gắn kết đoàn viên với tập thể nhiều hơn. BCH công đoàn xây dựng kế hoạch cho đơn vị đảm bảo đúng theo bốn chương trình hoạt động của công đoàn ngành, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với điều kiện của đơn vị; tổ chức được khá nhiều hoạt động phong phú; tham gia hiệu quả tất cả các cuộc thi do công đoàn các cấp tổ chức. Công đoàn thực sự là tổ ấm và xứng đáng với danh hiệu "Công đoàn vững mạnh xuất sắc". b. Hạn chế, khó khăn. Trước đây khi chưa áp dụng SKKN này thì kết quả hoạt động công đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Các Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Cđcs Vững Mạnh
 • Xây Dựng Và Hoàn Thiện Chính Quyền Cấp Xã Theo Tinh Thần Hiến Pháp Năm 2013
 • Xây Dựng Chính Quyền Cơ Sở Vững Mạnh
 • Bạn đang xem bài viết Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100