Xem Nhiều 3/2023 #️ Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở # Top 11 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đ ã biên soạn nhiều tài liệu dùng để bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở c ơ sở. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở hiện nay, năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau khi cuốn sách ra mắt bạn đọc , Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, phản hồi của các tổ chức cơ sở đảng. Vì thế, trong lần tái bản này, chúng tôi đã chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp hơn, cập nhật nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và bổ sung phần phụ lục – một số mẫu văn bản thiết thực nhất đối với cấp ủy cơ sở.

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; về vị trí, tầm quan trọng nội dung và ph ương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng như: trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người bảo vệ tài nguyên môi trường; trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả qu ả n l ý nhà n ước ở địa phương; tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế – x ã hội; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở c ơ sở.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với các đồng chí cùng các bạn và mong nhận được ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau nội dung cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ

Bài 1TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY, BÍ THƯ CHI BỘNgười trình bày: Đơn vị: Tháng năm 2019

Bài 1TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY, BÍ THƯ CHI BỘNỘI DUNG

2 PHẦNI. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNGII- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG III- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG PHẦN I

Bài 1TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY, BÍ THƯ CHI BỘNỘI DUNG

2 PHẦNI- NHIỆM VỤ CHI ỦY II- NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ CHI BỘ PHẦN II

A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU– Giúp cho các đồng chí bí thư và cấp uỷ viên cơ sở nắm vững những nội dung chính sau đây:

+ Những vấn đề lý luận chung về TCCS Đảng

+ Một số nội dung về công tác của chi uỷ, bí thư chi bộ Kiến thức

– Giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở hiện nay.

– Trách nhiệm của bí thư và cấp uỷ viên đối với tổ chức đảng.Kỹ năng

Giúp cho các đ/c học viên có kế hoạch, xây dựng phương hướng, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vững mạnh, toàn diện.PHẦN TRỌNG TÂM1NHIỆM VỤ CHI ỦY 2NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ CHI BỘ Phần B. NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ

C. KẾT CẤU NỘI DUNGC- Phương pháp và đồ dùng dạy học– Phương pháp trực quan– Phương pháp giảng giải– Phương pháp trên, bản thân tôi nghiên cứu vận dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy qua phần mềm Microsoft Powerpoint trong quá trình thiết kế bài giảng – Phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề

A. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

B. KẾT CẤU NỘI DUNG1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng a) Tổ chức đảng theo tổ chức hành chính nhà nướcI. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG b) Hệ thống tổ chức đảng theo khối c) Hệ thống tổ chức đảng trong quân đội, công an

B. KẾT CẤU NỘI DUNG1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng I. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG2. Tổ chức cơ sở đảnga) Tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống tổ chức cơ bản của ĐảngTổ chức cơ sở đảng có hai loại hình Đảng bộ cơ sở Chi bộ cơ sở

B. KẾT CẤU NỘI DUNG1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng I. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG2. Tổ chức cơ sở đảnga) Tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng b) Các tổ chức cơ sở đảng khác– Tại các tổ chức kinh tế, xã hội như cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác, có từ ba đảng viên chính thức trở lên thì thành lập tổ chức đảng nhưng không nhất thiết phải là tổ chức cơ sở đảng. B. KẾT CẤU NỘI DUNG1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng I. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG2. Tổ chức cơ sở đảng3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng Chức năng của tổ chức cơ sở đảngVề chức năng nền tảng của Đảng Về chức năng hạt nhân chính trị ở cơ sở

B. KẾT CẤU NỘI DUNGNhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng Một là, công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.Hai là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trịBa là, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng I. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG2. Tổ chức cơ sở đảng3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

B. KẾT CẤU NỘI DUNG– Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng 1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng I. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG2. Tổ chức cơ sở đảng3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng– Nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sởCác chi bộ trong đảng bộ cơ sở được gọi là “chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gắn liền với nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở, đồng thời được xác định cụ thể theo Điểm 2 Điều 24 Điều lệ Đảng: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí”6.

B. KẾT CẤU NỘI DUNGII – THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ của phường, thị trấn3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan4. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước

B. KẾT CẤU NỘI DUNGII – THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG5. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp6. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài7. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân)B. KẾT CẤU NỘI DUNGIII – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảngMột là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng:B. KẾT CẤU NỘI DUNGIII – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng2. Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảngMột là, đổi mới việc ra nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, của cấp ủy đảng theo hướng dân chủ hóa, khoa học, thiết thực, cụ thể, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá… Những chủ trương công tác thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền và đoàn thể thì chính quyền và đoàn thể chủ động đề xuất, cấp ủy đảng bàn và có ý kiến về những nội dung quan trọng.Hai là, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc giữa bí thư cấp ủy với chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những người đứng đầu các đoàn thể để bàn và giải quyết kịp thời những công việc quan trọng và bức xúc trên địa bàn, bảo đảm cho cấp ủy đảng quán xuyến được các mặt công tác ở cơ sở.Ba là, đảng bộ, chi bộ và cấp ủy đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ gồm nhiều thế hệ, kế tiếp nhau thông qua việc rèn luyện đội ngũ đảng viên; phát hiện và bồi dưỡng những người có đức, có tài để giới thiệu đảm đương các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Dựa vào nhân dân và thông qua hoạt động thực tiễn ở cơ sở để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và kiểm tra cán bộ.Bốn là, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các cuộc bầu cử ở cơ sở, trước hết là bảo đảm phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn. Việc bố trí bí thư đảng ủy đồng thời làm chủ tịch Hội đồng nhân dân hay chủ tịch Ủy ban nhân dân tùy thuộc tình hình cụ thể ở từng nơi.Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết của Đảng; kiểm tra công tác, đồng thời kiểm tra tư cách đảng viên. Chú trọng tìm hiểu, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của quần chúng đối với đảng viên và tổ chức đảng thông qua việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, bí thư cấp ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tự phê bình trước đại diện của nhân dân.B. KẾT CẤU NỘI DUNGIII – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng2. Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng3. Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên một số lĩnh vực chủ yếuMột là, phương thức lãnh đạo đối với chính quyền cơ sở.Hai là, phương thức lãnh đạo các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.Ba là, phương thức lãnh đạo trong nội bộ hệ thống tổ chức của Đảng.Phần IIB. NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ B. KẾT CẤU NỘI DUNG

I- NHIỆM VỤ CHI ỦY1. Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị3. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộa) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy chi bộb) Chi ủy lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên4. Lãnh đạo các đoàn thểB. KẾT CẤU NỘI DUNG

II- NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ CHI BỘ1. Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng.2. Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người phụ trách cơ quan, đơn vị3. Bí thư chi bộ chuẩn bị ra nghị quyết của chi bộ4. Tổ chức thực hiện nghị quyếtI. HỆ THỐNG, CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng 2. Tổ chức cơ sở đảng II – THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG HỆ THỐNG BÀI3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng Có 7 nhiệm vụIII – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng 3. Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu NHIỆM VỤ CHI ỦY 2. Tổ chức cơ sở đảng HỆ THỐNG BÀIII- NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ CHI BỘ Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trênLãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộLãnh đạo các đoàn thểBí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng Bí thư chi bộ thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với người phụ trách cơ quan, đơn vị Bí thư chi bộ chuẩn bị ra nghị quyết của chi bộ Tổ chức thực hiện nghị quyếtXIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁCCÁC ĐỒNG CHÍ HỌC VIÊN LỚP BD BÍ THƯ CHI BỘ & CẤP UỶ VIÊN

Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ

Tiêu chuẩn của phó bí thư chi bộ

Phó Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Vậy Phó Bí thư chi bộ cho chức năng, nhiệm vụ gì chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Vai trò của phó bí thư chi bộ

1. Chức danh phó bí thư chi bộ được bầu khi nào?

Đối với những chi bộ có ít Đảng viên. Cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ có thể bầu hoặc không. Còn đối với những chi bộ có từ 9 Đảng viên trở lên thì bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy chúng ta thường thấy ở một số tổ chức Đảng không có chức danh phó bí thư chi bộ.

Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

3. Tiêu chuẩn làm bí thư chi bộ

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

+ Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Tuyên Giáo Ở Cơ Sở Hiện Nay

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Từ khi n­ước ta thực hiện công cuộc đổi mới đến nay đã đạt đ­ược rất nhiều những thành tựu quan trọng như­ kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng đư­ợc nâng cao… Một trong những nguyên nhân của những thành tựu đó là hệ thống chính trị trong đó hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, đã cơ bản đáp ứng đư­ợc yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đề ra. Nhưng bên cạnh đó, còn nổi lên tình trạng như­ tham ô, tham nhũng, mất đoàn kết, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, thậm chí ở nhiều nơi còn rất nghiêm trọng. Điều đó đòi hỏi phải tăng cư­ờng đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở để ngày càng đáp ứng đ­ược yêu cầu hiện nay.

Để đổi mới và nâng cao chất l­ượng hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay có rất nhiều giải pháp, một trong những giải pháp đó là tăng c­ường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có cán bộ tuyên giáo cơ sở.

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi dưỡng nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không quá khi nói rằng: Công tác tuyên giáo là công tác chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác của con người.

Cán bộ tuyên giáo cơ sở có một vị trí hết sức quan trọng, bởi với nhiệm vụ của mình, những cán bộ này đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước và đặc biệt trong công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đất nước chúng ta giành được những thành tựu quan trọng. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở là quan trọng và cần thiết.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở được bảo đảm chất lượng, hiệu quả hơn nữa, theo chúng tôi cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Đối với các lớp bồi dưỡng, xây dựng nội dung, chương tình giảng dạy đảm bảo tỉ lệ kiến thức lý luận với kiến thức thực tiễn phù hợp. Người làm công tác tuyên giáo có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân nên họ cần phải được nắm rõ, hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách. Vì vậy, người cán bộ tuyên giáo cơ sở cần được trang bị một cách có hệ thống kiến thức lý luận chính trị. Bên cạnh đó, để nhân dân hưởng ứng, tin tưởng và làm theo tốt, họ cũng cần phải được trang bị những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ và thực tiễn sinh động để chứng minh tính đúng đắn, khoa học của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Thứ hai: Đổi mới phương pháp giảng dạy

Hiện nay việc giảng dạy có rất nhiều phương pháp. Trong mỗi bài giảng, giảng viên cần lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Trước đây giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống là chủ yếu như phương pháp thuyết trình, diễn dịch, quy nạp. Những phương pháp này có những ưu điểm, đặc biệt trong các bài giảng với nội dung mang tính chất lý luận nhưng đã bộc lộ những hạn chế nhất định, đó là giảng dạy mang tính chất áp đặt một chiều, học viên chỉ được lĩnh hội những gì mà giảng viên nêu ra, không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học viên tham gia quá trình học tập. Để nâng cao chất lượng bài giảng, chất lượng đào tạo, nhất thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với lớp đào tạo, bồi dưõng cán bộ tuyên giáo, ngoài việc sử dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống nêu trên, giảng viên nên mạnh dạn áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, như phương pháp phát vấn, tình huống, nêu vấn đề về những tình huống, sự việc cụ thể của công tác tuyên giáo mà học viên thường gặp phải trong công tác…để học viên tham gia tốt vào trong quá trình học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên và như vậy, chắc chắn học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức có tác dụng thiết thực hơn cả.

Tuy nhiên giảng viên không nên sử dụng một phương pháp duy nhất mà cần phối hợp tốt, linh hoạt phương pháp giảng dạy chủ yếu với các phương pháp khác. Bên cạnh đó cũng cần sử dụng tốt các phương tiện giảng dạy như phấn bảng, micrô…và đặc biệt là phương tiện giảng dạy hiện đại. Việc kết hợp tốt phương pháp, phương tiện giảng dạy truyền thống với phương pháp, phương tiện giảng dạy hiện đại là việc làm khó đòi hỏi giảng viên cần căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, đối tượng đào tạo và từng bài giảng với những nội dung cụ thể mà lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy phù hợp.

Thứ ba: Tăng cường phối hợp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng

Công tác quản lý đào tạo có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt kế hoạch đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Thực tế trong công tác đào tạo đã chứng minh: quản lý tốt thì chất lượng tốt và ngược lại, quản lý kém thì chất lượng kém. Để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo cần phải tăng cường công tác quản lý. Học viên, trong quá trình học tập vừa phải học, vừa phải đảm đ­ương công tác, nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị. Điều này đã ảnh h­ưởng rất lớn đến việc học viên đến lớp đảm bảo thời gian học tập theo quy định, sự đầu tư công sức và trí tuệ cho việc tiếp nhận và tích luỹ tri thức. Hiện t­ượng một số học viên có nhận thức, ý thức kém trong học tập, đi học không đúng giờ, đến lớp không ghi chép, nói chuyện, làm việc riêng trong lớp còn diễn ra khá phổ biến. Một số học viên cho rằng việc học tập chỉ mang tính chất hoàn thiện điều kiện tiêu chí văn bằng, học tập theo sự triệu tập nên đi học tập chỉ lấy lệ, dẫn đến ý thức học tập kém, đôi khi thờ ơ với nội dung, chương trình học tập. Để khắc phục những hạn chế nêu trên cần tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Muốn vậy, ngay từ khi lớp học được khai giảng, cần phổ biến, quán triệt sâu sắc tới học viên quy chế học tập để học viên ngay từ đầu có ý thức học tập tốt. Nếu học viên nào có ý thức học tập kém nhất thiết cũng cần có những hình thức kỷ luật, khiển trách nhất định.

Bên cạnh đó, giảng viên phải là ng­ười gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm túc giờ giấc giảng dạy cũng như nội quy, quy chế đã được ban hành. Đồng thời phải là người có lượng kiến thức tốt, sử dụng, phối hợp tốt các phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bài giảng. Chính những bài giảng tốt của giảng viên sẽ có tác dụng mạnh mẽ, như một động lực thúc đẩy để các học viên tập trung học tập tốt hơn và thực hiện tốt hơn nội quy, quy chế đã đề ra.

Thứ 4: Tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng

Tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch số 06 – KH/TU, ngày 06/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 69 – KL/TW của Ban Bí thư ( Khoá X ) về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 54 – QĐ/TW của Bộ Chính trị ( khoá VIII ) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được coi là một trong những tiêu chí thi đua, khen thưởng đối với các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lư­ợng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở cần thực hiện tốt 4 nội dung trên, đó là đổi mới nội dung chương trình; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường công tác quản lý và tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng. Chỉ có nh­ư vậy mới thật sự đảm bảo nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo cơ sở – những người chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác của con người – và góp phần vào sự thành công của sự nghiệp xây dựng CNXH, vì mục tiêu dân giàu, n­ước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ./.

Bạn đang xem bài viết Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!