Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Tập Huấn Cán Bộ Đoàn ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Tập Huấn Cán Bộ Đoàn ❣️ Top Trend

Xem 8,613

Cập nhật thông tin chi tiết về Tập Huấn Cán Bộ Đoàn mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 8,613 lượt xem.

Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay

Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn

Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp

Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?

Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết

Tập huấn cán bộ Đoàn lần 1

NĂM HỌC 2008 – 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI

NGƯỜI BÁO CÁO : Lâm Hoàng Võ

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của chi tổ chức Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp thanh niên, là người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

Chi đoàn là cầu nối giữa Đảng với quần chúng thanh niên, giúp Đảng chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, là nơi cung cấp nguồn sinh lực mới cho Đảng, là người đại diện tư tưởng của Đảng và tham mưu tích cực cho Đảng về lãnh đạo công tác thanh niên.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

Chi đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chi đoàn tổ chức động viên tuổi trẻ thực hiện tốt NV chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tham gia quản lí địa bàn cư trú hoặc cơ quan, đơn vị.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

Đối với các đoàn thể và tổ chức xã hội khác, chi đoàn luôn chủ động phối hợp, liên kết công tác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác thanh, thiếu nhi rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Bồi dưỡng lý tưởng XHCN, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức công dân và đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh, thiếu nhi.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2.Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn

Tổ chức các phong trào hành động góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, đơn vị.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2.Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn

Đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo xây dựng chi đoàn vững mạnh, tăng cường công tác thiếu niên nhi đồng.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2.Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn

Chủ động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Thường xuyên tham gia góp ý xây dựng Đảng và tích cực bảo vệ chính quyền.

I- VỀ CHI ĐOÀN

1.Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2.Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

– BCH chi đoàn là cơ quan lãnh đạo, điều hành của chi đoàn, là cầu nối giữa chi đoàn và Đoàn cấp trên, với chi bộ Đảng, thủ trưởng đơn vị và các tổ chức khác.

1.Vị trí, vai trò của BCH Chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BCH chi đoàn là nơi tiếp thu, vận dụng các chủ trương mới của chi bộ Đảng, Đoàn cấp trên đề ra chương trình, kế hoạch và tổ chức mọi hoạt động, sinh hoạt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị, cơ sở.

1.Vị trí, vai trò của BCH Chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên-thanh niên, là trung tâm đoàn kết tập hợp các đối tượng thanh niên.

1.Vị trí, vai trò của BCH Chi đoàn

1. Vị trí, vai trò của BCH Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của BCH Chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

– Lãnh đạo công tác Đoàn, công tác Hội, Đội ở địa bàn dân cư, đơn vị sản xuất, kinh doanh, lớp học.

-Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội chi đoàn, chủ trương công tác của Đoàn cấp trên và của chi bộ.

1. Vị trí, vai trò của BCH Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của BCH Chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Định kỳ báo cáo về tình hình hoạt động của chi đoàn với Chi bộ và Đoàn cấp trên.

– Tổ chức các hoạt động trong ĐVTN thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, QPAN của địa phương.

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư chi đoàn

Là người chịu trách nhiệm chính thức trước chi bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách.

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

Bí thư chi đoàn phụ trách chung công việc của BCH, quán xuyến các hoạt động của chi đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ.

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

-Bí thư chi đoàn thường xuyên tham mưu với chi bộ về công tác thanh thiếu niên trên địa bàn, đơn vị và quan hệ trực tiếp với các ban ngành, đoàn thể khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chi đoàn.

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

3.2. Phó bí thư chi đoàn

– Là người giúp việc cho bí thư, thay mặt bí thư điều hành công việc trong BCH khi bí thư vắng mặt.

– Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, Đoàn vụ, cùng với bí thư quan hệ với các lực lượng xã hội khác

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

3.2. Phó bí thư chi đoàn

3.3. Các ủy viên BCH

– Được tập thể BCH phân công phụ trách từng mặt công tác cụ thể(thanh niên, thiếu nhi, văn hóa, thể thao…)

– Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hay PBT phân công.

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

3.2. Phó bí thư chi đoàn

3.3. Các ủy viên BCH

3.4. Chế độ làm việc BCH chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BCH chi đoàn mỗi tháng họp một lần(trước thời gian họp chi đoàn) nhằm đánh giá công việc của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác của tháng sau.

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

3.2. Phó bí thư chi đoàn

3.3. Các ủy viên BCH

3.4. Chế độ làm việc BCH chi đoàn

II. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Ngoài họp thường kỳ, khi có công việc đột xuất, BCH có thể họp bất thường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt nghiệp vụ, tổ chức giao lưu chi đoàn bạn…

1. Vị trí, vai trò của Chi đoàn

2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn.

3. Lề lối làm việc của BCH Chi đoàn

3.1. Bí thư Chi đoàn

3.2. Phó bí thư chi đoàn

3.3. Các ủy viên BCH

3.4. Chế độ làm việc BCH chi đoàn

– Chuẩn bị dự kiến nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kì mới(lưu ý: nếu chi đoàn có dưới 9 đoàn viên thì bầu BT và PBT. Nếu có trên 9 đoàn viên thì bầu BT, 1PBT và các ủy viên, tổng số BCH chi đoàn từ 3 đến 5 đ/c).

1. Những công việc chuẩn bị để tiến tới đại hội Chi đoàn.

2.Tiến hành tổ chức đại hội Chi đoàn

– Ổn định tổ chức.

– Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

– Bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tọa, thư kí đại hội (biểu quyết).

– Công bố chương trình và thời gian tổ chức đại hội (biểu quyết).

* Tiến hành ĐH Chi đoàn theo chương trình sau:

Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kì qua, phương hướng công tác nhiệm kì tới, tự phê BCH nhiệm kì qua.

Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Đoàn Thôn Xóm, Khu Phố

Cổng Giao Tiếp Điện Tử Huyện Sông Lô

Sự Ra Đời Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh., Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên

Vị Trí, Chức Năng Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Chiminhvitrichucnang Ppt

Hn Dn: Gt Thể Thức Văn Bản Của Đoàn Tncs Hcm.

Bạn đang xem bài viết Tập Huấn Cán Bộ Đoàn trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2677 / Xu hướng 2767 / Tổng 2857 thumb
🌟 Home
🌟 Top