Xem Nhiều 1/2023 #️ Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .Công An Tra Vinh # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .Công An Tra Vinh # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .Công An Tra Vinh mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Người tốt việc tốt

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

  Sau 05 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo, đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm nhiều biện pháp xây dựng môi trường văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nội dung, nhiệm vụ thực hiện phong trào được triển khai sâu rộng; chú trọng xây dựng người cán bộ, chiến sỹ CAND vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, vì nhân dân phục vụ. Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật trong CAND có nhiều tác phẩm, đề tài có giá trị về nội dung tư tưởng, nghệ thuật; phong trào văn nghệ quần chúng trong CAND phát triển sâu rộng. Cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

 

Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sỹ trong việc xây dựng văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.       Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” trong 05 năm qua.   Thời gian tới, để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, Bộ Công an và địa phương phát động. Nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thực hiện phong trào và xây dựng đơn vị đạt chuẩn danh hiệu gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc trưng của các đơn vị, địa phương hoặc hệ lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”. Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong CAND; kiện toàn tổ chức các đơn vị, cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ…  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Tổng cục Chính trị CAND tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ, những việc cần làm ngay để nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào trong thời gian tới./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An – www.mps.gov.vn

Các tin khác

Đẩy Mạnh Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”

Ngày 3/1, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum

Báo cáo của Ban chỉ đạo tại buổi họp cho biết, năm 2018, các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận chỉ đạo, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực qua các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ đó, có 4.100 tập thể, cá nhân được đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cấp.

Đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 100% số thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức cho nhân dân đăng ký thi đua. Kết quả, năm 2018, có 98.191/128.153 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, tăng 5% so với năm 2017. Toàn tỉnh có 618/874 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, tăng 1%; 542/959 được công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 9%.

Đối với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, có 28% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng 1%; có 23% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, tăng 1%. Đến cuối năm qua, toàn tỉnh có 44 nhà văn hóa ở các xã, phường, thị trấn; 440/617 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có nhà rông truyền thống, đạt tỷ lệ 71,%…

Năm 2019, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Kon Tum phấn đấu thực hiện: đạt 79% tỷ lệ hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; 74% khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hóa”; 5% số xã trong tỉnh đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 45% số xã có nhà văn hóa và thôn, làng có nhà văn hóa – khu thể thao thôn từng bước đạt quy định; 30% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 45% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 68% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Trong Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/10, UBND Quận 7 đã tổ chức tọa đàm về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đem lại một số kết quả đáng kể. Từ năm 2000 đến nay, quận có 13.115 gương người tốt, việc tốt được tuyên dương cấp quận và TP. Năm 2017, quận có 48.806 hộ gia đình văn hóa được ghi nhận trên 51.326 hộ đăng ký (đạt 95%). Ngoài ra, công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, nâng cao đời sống, giải quyết việc làm trong khu dân cư cũng được chú trọng. Trong năm, toàn quận đã có hơn 14.000 lao động được giải quyết việc làm; vận động hỗ trợ miễn học phí cho 763 học sinh với số tiền hơn 840 triệu đồng, giảm học phí cho 236 học sinh với số tiền hơn 380 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, người cao tuổi, dân tộc thiểu số và trao tặng 300 phần quà trị giá 60 triệu đồng; tổ chức nhiều suất diễn văn nghệ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia báo cáo tham luận về các mô hình hay như Khu vui chơi, sinh hoạt văn hóa và thể thao Câu lạc bộ Ông – Bà- Cháu khu phố 2, phường Phú Thuận; Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Tân Thuận Đông… Đồng thời, một số đại biểu cho rằng muốn phát triển văn hóa thì cần phải xây dựng, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, từ đó đẩy mạnh các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội; đồng thời, cần đánh giá đúng thực trạng của từng địa bàn dân cư để có những mô hình phát triển phù hợp, tránh xảy ra bệnh thành tích.

Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”: Cần Sự Quan Tâm Và Nguồn Lực Tương Xứng

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được xem là một giải pháp hữu hiệu, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nhân cách và đạo đức con người. Đồng thời, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa (VH) và môi trường VH mới.

Phong trào TDĐKXDĐSVH có độ bao phủ rộng, gắn với 5 nội dung và 7 phong trào lớn. Trong đó, 5 nội dung cụ thể là đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống VH, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường VH xanh-sạch-đẹp; xây dựng các thiết chế VH, thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. 7 phong trào được chú trọng bao gồm phong trào xây dựng gia đình VH; phong trào xây dựng làng VH; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Do đó, việc triển khai thực hiện phong trào đòi hỏi ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Trong đó, tìm ra cách làm phù hợp, gắn với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, được xem là cơ sở để phong trào đạt được kết quả thiết thực.

Khi bắt tay triển khai thực hiện, huyện Hà Trung đã xác định hạt nhân của phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng gia đình VH. Bởi lẽ, gia đình VH gắn với con người VH, có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống VH và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, hàng năm có 90% các hộ gia đình trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng gia đình VH. Quá trình bình xét tại cộng đồng dân cư, nhiều hộ đạt danh hiệu gia đình VH đã được vinh danh, đồng thời, không công nhận lại danh hiệu cho những hộ không đủ tiêu chuẩn. Điều này đã tạo ra tác động tích cực, nhằm khuyến khích các gia đình tự giác phấn đấu để đạt và giữ danh hiệu gia đình VH. Song, không dừng lại ở việc công nhận danh hiệu, phong trào xây dựng gia đình VH tại huyện Hà Trung ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn, khi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc. Đồng thời, chú trọng việc giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc phụng dư­ỡng ông bà, cha mẹ; thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tình làng, nghĩa xóm và các phong tục tập quán tốt đẹp.

Nhằm từng bước nâng cao cả về lượng và chất phong trào xây dựng gia đình VH trên địa bàn, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH cấp huyện đã xây dựng thang điểm để các xã, thị trấn triển khai xuống các làng. Mặc dù tiêu chuẩn và thang điểm bình xét mỗi năm một cao hơn, song tỷ lệ gia đình VH trên địa bàn cũng đều tăng qua từng năm. Cũng nhờ triển khai hiệu quả phong trào xây dựng gia đình VH mà đến nay, toàn huyện đã có 178/201 khu dân cư không có tội phạm phát sinh, trong đó có 96/201 khu dân cư 4 năm đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự; 195 khu dân cư không phát sinh người nghiện; 3 xã không có người nghiện là Hà Lai, Hà Vân và Hà Lĩnh; 129 khu dân cư không có tệ nạn và 198 khu dân cư vững mạnh.

Bắt đầu từ năm 2000 cho đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh ta. Với nhiều kết quả đạt được trong ngót 19 năm thực hiện, phong trào đã tạo được một luồng sinh khí mới trong đời sống kinh tế – xã hội và đời sống VH – tinh thần. Theo đó, tư tưởng, đạo đức và lối sống VH lành mạnh từng bước được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường được phát huy. Từ đó, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào, nhiều giá trị VH mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp, trên cơ sở gìn giữ và phát huy các giá trị VH truyền thống xứ Thanh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền VH Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, cũng từ phong trào này, hàng nghìn gương điển hình tiên tiến, tập thể kiểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực, đã được nhân rộng và tạo được sức ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, đây cũng chính là hạt nhân để thực hiện cả 5 nội dung, 7 phong trào và là động lực khơi dậy, phát huy tài năng, trí tuệ của các cá nhân, tập thể trong học tập, lao động sản xuất ở các cơ quan, đơn vị, làng, bản.

Cùng với đó, các cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng thiết chế VH cơ sở và phong trào VH, văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng đã và đang tạo thành những phong trào thi đua sôi nổi trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo kết quả thống kê của ngành VH, thể thao và du lịch, đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã có 3.257/4.357 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố VH; 470 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH cấp tỉnh. Hệ thống thiết chế VH – thể thao được xây dựng tương đối hoàn thiện, với 10 thiết chế cấp tỉnh, 33 thiết chế cấp huyện, 515/635 trung tâm VH – thể thao cấp xã… Còn theo số liệu thống kê của ngành lao động – thương binh và xã hội, thì hiện toàn tỉnh còn 54.918 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,59%) và 93.952 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 9,57%). Đây là kết quả từ phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo đã được triển khai sâu rộng và thu hút sự hưởng ứng tham gia của nhiều ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt căn bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong xây dựng báo cáo kết quả xây dựng đời sống VH vẫn còn xuất hiện. Trong đó, những con số đẹp vẫn được chú trọng, thay vì hiệu quả thực chất, được phản ánh cụ thể và thiết thực trong đời sống kinh tế – xã hội, VH – tinh thần nhân dân. Mặc dù các địa phương vẫn luôn có một câu đánh giá chung rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH đã ngấm sâu và tạo ra sự chuyển biến cả về nhận thức lẫn hành động trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, không phải ở đâu và lúc nào, phong trào xây dựng gia đình VH, làng, bản, khu phố VH cũng được nhận thức sâu sắc và đồng đều ở tất cả các địa phương. Trong khi đó, ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, hoạt động VH vẫn còn nghèo nàn và có sự chênh lệch trong hưởng thụ VH so với các khu vực thuận lợi như thành phố…

Những khó khăn, thách thức đặt ra khi thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH hiện nay là không nhỏ. Điều đó đòi hỏi các cấp, ngành và từng địa phương, đơn vị phải dành sự quan tâm và nguồn lực tương xứng, để thực hiện phong trào nói riêng và góp phần phát triển VH nói chung.

Khôi Nguyên

Bạn đang xem bài viết Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .Công An Tra Vinh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!