Xem Nhiều 5/2022 # Tiểu Luận Quan Điểm Nguyên Tắc Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay # Top Trend

Xem 11,781

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiểu Luận Quan Điểm Nguyên Tắc Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,781 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xay Dung Lldqtv Trong Giai Doan Moi Xay Dung Luc Luong Dan Quan Tu Ve Doc
 • Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Vững Mạnh, Rộng Khắp
 • Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Lực Lượng Dự Bị Động Viên Và Động Viên Công Nghệp
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nề Nếp Lớp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học
 • 15 Biện Pháp Xây Dựng Nề Nếp Lớp Học Dành Cho Giáo Viên Tiểu Học
 • Trải qua gần một thế kỷ nhân dân ta đã kháng chiến chống giặc ngoại xâm bằng sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chính sức mạnh ấy đã đưa dân tộc ta dành thắng lợi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Để có được như vậy thì Đảng và nhà nước ta đã thực hiện động viên toàn dân, vũ trang toàn dân. Muốn thực hiện động viên toàn dân, vũ trang toàn dân phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Lực lượng vũ trang nhân dân được chia thành ba thứ quân đó là: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. ” Đã nói đến chiến tranh nhân dân thi không thể thiếu được một trong ba thứ quân, không thể thiếu bộ đội chủ lực, mà cũng không thể thiếu bộ đội địa phương, không thể thiếu lực lượng dân quân tự vệ đông đảo”. Mỗi một thứ quân đảm đương một nhiệm vụ khác nhau nhưng cả ba đều có nhiệm vụ chung là xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong đó thì lực lượng dân quân tự vệ một trong những thứ quân của lực lượng vũ trang sau cách mạng tháng Tám được xác định là một công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân cơ sở. Ngày 28-3-1935 Đảng ta đã có “Nghị quyết về Đội Tự Vệ” ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng lần lượt được ra đời và là những mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân. Như vậy, dân quân tự vệ là lượng vũ trang quần chúng, được hình thành từ quần chúng nhân dân những người lao động, những tầng lớp trí thức,….Và dân quân tự vệ cũng là một bộ phận của lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam sáng lập và tổ chức lãnh đạo. Và chịu sự quản lý điều hành của chính phủ và uỷ ban nhân dân, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp. Thông qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì lực lượng dân quân tự vệ đã được chứng minh vai trò, nhiệm vụ lịch sử đảm nhận. Vì thế lực lượng dân quân tự vệ ngày càng phát triển và lớn mạnh không ngừng về mọi mặt. Lực lượng dân quân đã trở thành một lực không thể thiếu của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Và đã được Bác Hồ nói là :”dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã”. Quả thực, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cao trào kháng Nhật, rồi đến chống đế quốc Mỹ thì những người dân quân tự vệ đã trực tiếp tham gia vào công cuộc bảo vệ tổ quốc bằng những công việc thiết thực: canh gác, giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho bộ đội chủ lực hành quân, trú quân, bảo đảm đường sá, cầu cống được thông suốt, tiếp tế đạn dược, lương thực, vận chuyển thương binh.. Không chỉ dừng lại đó mà những người thanh niên nam nữ đã trực tiếp tham gia chiến đấu và họ đã lập nên những chiến công rực rỡ, tạo nên những trang sử vẻ vang chống chiến tranh của nhân dân, cũng như lực lượng dân quân tự vệ. Như lực lượng dân quân trong kháng chiến chống Mỹ đã trực tiếp tham vào công việc bảo vệ vùng trời tổ quốc bằng việc tham gia vào bắn máy bay, tàu chiến, bắt giặc lái, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, bổ xung cho bộ đội chủ lực, bổ xung cho bộ đội địa phương chiến đấu và phục vụ chiến đấu, rồi những người dân quân ấy lại tiếp tục bảo vệ giao thông vận tải được coi như huyết mạch của đất nước và tham gia khắc phục những hậu quả của bom đạn địch gây. Trong thời bình, lực lượng dân quân lại tham gia vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước để đưa đất nước tiến lên theo con được xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước đã vạch ra. Họ những con người ấy đã góp phần không nhỏ vào sự bình yên của tổ quốc. Trong chiến tranh họ đã bảo vệ từng mảnh đất và nếu tổ quốc gọi họ sẵn sàng tham gia trực tiếp vào các trận đánh để giúp bộ đội ta dành thắng lợi. Không chỉ vậy mà ngày nay trong thời kỳ xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước khỏi sự phá hoại của kẻ thù bên ngoài. Nhất là những năm gần đây lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực chống lại chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên cho công cuộc hoà bình kiến thiết đất nước. Như vậy ta có thể thấy được những thành tích của lực lượng dân quân tự vệ trong công cuộc giải phóng đất nước cũng như trong thời bình lực lượng đã tham gia vào công cuộc bảo vệ đất nước trên mọi mặt trận. Mỗi chúng ta đều luôn muốn biết lực lượng dân quân nằm ở trong đâu, vị trí vai trò của lực lượng trong ngày nay cũng như trong chiến tranh là như thế nào. Muốn vậy chúng ta cần xem xét những vấn đề trong việc xây dựng lượng dân quân tự vệ. Trước tiên lực lượng dân quân tự vệ nằm ngay trong mỗi chúng ta, đó là những tổ chức kinh tế, những xí nghiệp, những nhà máy, những trường học, những bệnh viện. Cụ thể hơn ở những phường xã mà chúng ta đã và đang ở hay những thị trấn, làng, bản thì lực lượng dân quân tự vệ cũng có tồn tại trong đó. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ lực lượng dân quân vừa tham gia vào công việc lao động sản xuất hàng ngày để kiến thiết tổ quốc nhưng cũng đồng thời lại vừa tham gia vào công cuộc bảo vệ tổ quốc. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặt duới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta cũng có thể thấy được vị trí và đặc điểm của lực lượng dân quân tự vệ. Trước tiên lực lượng dân quân tự vệ luôn gắn với địa bàn, địa phương làm việc, sinh hoạt. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất dễ thấy nhất và cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà lực lượng phải đảm đương vì chỉ có một hậu phương vũng chắc thì những người bộ đội địa phương cũng như những người bộ đội ở mặt trận mới có thể an tâm chiến đấu. Và cũng nhờ nhiệm vụ ấy mà sau chiến tranh người dân cũng như bao người lính trở về sau chiến tranh có được một đất nước dần đi lên. Hơn nữa ở đây chúng ta còn được biết đến lực lượng dân quân được trang bị những dụng cụ thô sơ, không hiện đại. Nhưng họ đã vượt qua tất cả để có thể đánh thắng được sự phá hoại của kẻ thù, để từ đó chúng ta có thể thấy được sự mưu trí dũng cảm, sáng tạo của lực lượng trong sản xuất cũng như trong chiến đấu. Điều đó được chứng minh bằng việc họ đã tự tái tạo và sử dụng các loại vũ khí mà họ có được. Ví như trong việc dân quân tự vệ thu giữ được vũ khí của quân thù, lực lượng dân quân tự vệ đã biết tái tạo lại chúng phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy dân quân tự vệ là lực lưọng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Hơn nữa còn là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền nhân dân cơ sở, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân như đã được nêu lên ở trên, còn là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước của nhân dân. Đồng thời còn làm nòng cốt cho phong trào đánh giặc ở địa phương. Điều 7 quy định bốn điều về nhiệm vụ của dân quân tự vệ: + Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu hao lực lượng địch làm nòng cốt cho phong trào đánh giặc bảo vệ địa phương, bảo vệ cơ sở. + Phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, bộ đội thường trực và các đoàn thể nhân dân giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo vệ công trình quốc phòng kho vũ khí trang bị kỹ thuật. Phát hiện thu giữ các loại vũ khí trang bị quân sự tàng trữ bất hợp pháp. ở các địa phương tham gia xây dựng cơ sở toàn diện vững mạnh. + Bổ sung cho quân đội, phối hợp với quân đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu. + Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện chủ chương đường lối chính sách của đảng và nhà nước đề ra. Xung kích trong lao động và bảo vệ sản xuất phòng chống khắc phục thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác. Như vậy thông qua nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ ta có thể thấy ý thức, vai trò và vị trí trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Trước hết là qua cuộc kháng chiến chống Pháp, dân quân tự vệ đã thực hiện nhiệm vụ của mình qua việc hoả tuyến, dân công thồ đạn dược vũ khí cho bộ đội. Mà đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn dân, toàn quân mà trong đó có lực lượng dân quân tự vệ đã toàn lực để chiến đấu chống thực dân Pháp. Lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với nhiều lực lượng vũ trang khác ngày đêm chuyên chở cung cấp vũ khí, lương thực cho bộ đội chủ lực đánh bật thực dân ra khỏi miền Bắc và buộc chúng ký vào hiệp định Giơnevơ .Tất cả những việc làm, những hành động của lực lượng đã giúp cho người dân thoát khỏi ách nô lệ. Hơn nữa lực lượng dân quân tự vệ còn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình qua rất nhiều cuộc chiến. Ví như trong kháng chiến chống Mỹ biết bao nhiên lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia chiến đấu một cách gián tiếp, như là tham gia thanh niên xung phong, tham gia bảo vệ vùng trời của tổ quốc, tham gia xây dựng kiến thiết miền bắc lên Xã hội chủ nghĩa . Dân quân tự vệ đã hăng hái phục vụ cho bộ đội chủ lực chiến đấu. dân quân tự vệ các quân khu đã góp hàng chục triệu ngày công để xây dựng các trận địa pháo cao xạ, tên lửa, pháo bờ biển, xây dựng các sân bay, kho tàng, v..v.. Khi bộ đội chủ lực chiến đấu với máy bay, tàu chiến địch, anh chị em dân quân tự vệ đã dũng cảm làm nhiệm vụ tiếp đạn, lau pháo và khi cần đã làm cả pháo thủ. Dân quân tự vệ đã hăng hái giúp đỡ bộ đội chủ lực giải quyết tốt mọi việc sau chiến đấu, giúp bộ đội chủ lực di chuyển khỏi trận địa được nhanh chóng và bí mật. Không chỉ có vậy lực lượng dân quân còn kết hợp cùng công an nhân dân giữ vững trật tự trị an của địa phương . Trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, việc giữ gìn trật tự trị an ở địa phương rất hệ trọng. Dân quân tự vệ đã cùng với công an nhân dân kịp thời phát hiện và trấn áp bọn phản động, đẩy mạnh công tác phòng gian chống chiến tranh gián điệp và chiến tranh tâm lý của địch, lập được nhiều thành tích tốt về bảo vệ Đảng và chính quyền, bảo đảm an toàn cho nhân dân, giữ gìn trật tự trị an ở địa phương. Đến nay trong thời bình, lực lượng dân quân tự vệ còn tham gia vào việc lập lại trị an, an ninh trật tự mỗi con đường mỗi con phố, mỗi thôn xóm để cho người dân có thể làm ăn và sống an toàn. Đồng thời còn tham gia vào việc truy quét, phát giác những bọn phản động chống phá cách mạng, chống phá nhà nước. Không chỉ dừng lại ở đó mà lực lượng dân quân tự vệ còn tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước như hiện nay . Quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay. Điều đó chính là để cho lực lượng dân quân tự vệ thực sự là nòng cốt của vũ trang nhân dân . + Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lớn mạnh rộng khắp coi trọng chất lượng là chính , không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp trước hết là chính trị. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc và cũng là vấn đề mang tính chất cơ bản hàng đầu trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hiện nay. Trước tiên phải xây dựng kỷ cương, chặt chẽ về tổ chức, nghiêm về kỷ luật và xây dựng một cách toàn diện về tổ chức, biên chế, lãnh đạo , có cơ chế lãnh đạo đúng và huấn luyện tốt. Lực lượng dân quân tự vệ thực sự phải là nòng cốt của phong trào toàn dân đánh giặc của địa phương và cơ sở. Trong quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cần phải đáp ứng yêu cầu vững mạnh và rộng khắp, hơn nữa luôn coi trọng cả chất lượng và số lượng bởi vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo điều kiện cùng nhau phát triển. Đồng thời còn ảnh hưởng lẫn nhau để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ lâu dài mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Ngoài ra số lượng lực lượng vũ trang là quan trọng, song chất lượng là mặt căn bản.Chất lượng lực lượng vũ trang là kết quả của sự tôi luyện đặc biệt về nhiều mặt tinh thần , kỹ năng, kỷ kuật, thể lực ….Đồng thời nó cũng là sản phẩm của ba cuộc cách mạng được thực hiện có kết quả ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Nó quan hệ chặt chẽ với đời sống và kỷ cương xã hội. Nó là kết quả của những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong cả nước, ở từng địa bàn, ở từng cơ sở. Sự lãnh đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan nhà nước và sự vững mạnh của đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang góp phần quyết định vào chất lượng đó. Ngoài ra còn phải chủ động trong mọi tình huống. Hơn nữa số lượng còn là cơ sở để tạo nên chất lượng, muốn vậy số lượng phải đủ thì mới tạo được phong trào nhưng muốn phong trào mạnh thì cần phải có chất lượng tốt.Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay cụ thể là thời bình thì về số lượng cũng không nên duy trì quá nhiều song cũng không nên duy trì quá ít và càng không thể để các địa phương, các cơ sở, các vùng, các xí nghiệp không có lực lượng dân quân tự vệ hay có nhưng dân quân tự vệ không có tác dụng hay nhiệm vụ gì. ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu về quốc phòng an ninh, các đơn vị hoạt động trên biển thì cần một tỷ lệ lực lượng DQTV so với dân số cao hơn nơi khác. Hơn nữa do đặc thù của dân quân tự vệ vừa là dân vừa là quân và không thoát ly sản xuất nên ở đâu có dân là ở đó phải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và phải xây dựng lực lượng làm sao cho phát huy hết khả năng và nhiệm vụ của mình . + Ngoài ra còn phải quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân và nguyên tắc công bằng xã hội pháp chế hoá nhiệm vụ tham gia tổ chức dân quân tự vệ. Bởi vì mỗi một tổ chức một cơ sở một đơn vị đều thấy rõ được quy định trong pháp chế thì mới có thể vững tin tham gia dân quân tự vệ. + Dân quân tự vệ dưói sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Cuối cùng không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tác chiến, trị an của lực lượng dân quân tự vệ. Dưới Nghị quyết 02 của Bộ chính trị, những vấn đề cơ bản của pháp lệnh về dân quân tự vệ và những kinh nghiệm trong xây dựng, hoạt động trong suốt những năm qua, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi. Hiện nay, trong thời bình cùng với việc sẵn sàng chiến đấu theo các tình huống đặc biệt, dân quân tự vệ cần phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng cơ sở chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở ,nhất là các đơn vị nằm ở vùng xung yếu, các địa bàn trọng điểm và các “điểm nóng” có những vấn đề xã hội phức tạp đang xảy ra. Để làm tốt điều đó phải gắn việc xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ với nhiệm vụ xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện hướng các hoạt động của dân quân tự vệ phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị -xã hội của địa phương, cơ sở và cả nước. Lực lượng dân quân tự vệ luôn phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và nhân dân trên địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị vững chắc, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ sở, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác góp phần phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững sự ổn định về chính trị ở địa phương cũng như trên phạm vi cả nước . Thông qua hiệu quả hoạt động thực tiễn của mình để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới và đó cũng là cơ sở để tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của lực lượng dân quân tự vệ trong nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ những vấn đề trên ta có thể xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng nhu cầu hiện nay. Đó chính là nội dung, biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay. +Tổ chức biên chế và trang bị . +Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với dân quân tự vệ. +Xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ . +Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ . Thông qua vị trí , nhiệm vụ và quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng và nhà nước ta thì phải tổ chức lại biên chế cho lực lượng dân quân tự vệ nên khi có tình hình hay những biến động bất thường thì lực lượng dân quân tự vệ cần sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu đề ra của Đảng và nhà nước.Trước tiên cần phải xây dựng từ cấp cơ sở nhỏ nhất đơn giản nhất đi lên hay cụ thể là ở từng phường xã trong giai đoạn hiện nay cần xây dựng những lực lượng dân quân tự vệ cho mỗi phường và cụ thể hơn là mỗi thôn, xóm để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc. Mỗi loại lực lượng lại có những đặc điểm, tính chất riêng nên trong chỉ đạo xây dựng cũng như trong biên chế cần phải dựa trên những đặc điểm riêng ấy để có thể tổ chức những đội dân quân tự vệ phù hợp với mình. Từ đó tạo tiền đề cho việc đáp ứng với nhu cầu của Đảng và Nhà nước đề ra và cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đã được đề ra. Ngoài ra lực lượng dân quân tự vệ muốn thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như vị trí của mình thì cần phải được trang bị đầy đủ vũ khí. Đây cũng chính là yêu cầu cấp thiết của lực lượng dân quân tự vệ,vì trước đây trong quá trình kháng chiến chống thực dân thì nhà nước ta chưa đáp ứng do vấn đề về tài chính. Vì thế đây được coi là nhu cầu cấp bách để cho lực lượng dân quân tự vệ có thể phát huy hết vị trí cũng như tiềm lực của mình. Và cũng từ đó có thể sánh vai với các lực lượng dân quân tự vệ của các nước trên thế giới. Từ việc trang bị ở những đơn vị cấp nhỏ như vậy mới có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng dân quân tự vệ. Vì khi từ bộ phận nhỏ này sẽ tạo thành những nhóm, những đơn vị những trung đội, đại đội rồi trung đoàn, sư đoàn. Tất cả sẽ tạo nên sức mạnh mà thực tế hai cuộc kháng chiến đã khẳng định. Từ đó ta có thể thấy được vai trò, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức cũng như biên chế lực lượng dân quân tự vệ. Bên cạnh đó chúng ta cần phải giáo dục, huấn luyện về chính trị cho từng người trong lực lượng dân quân tự vệ. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu để có thể gây dựng một lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh như ngày nay. Muốn duy trì được vậy thì mỗi người dân ở mọi địa phương, cơ sở hay vùng miền đều cần phải được quán triệt tư tưởng chính trị do Đảng và nhà nước đã vạch ra.Và điều này được thể hiện qua việc học sinh cũng như sinh viên -một lực lượng cơ bản của dân quân tự vệ -học giáo dục quốc phòng. Hơn nữa mỗi người dân lao động, hay tầng lớp trí thức đều phải hoặc học về giáo dục quốc phòng. Tất cả những biện pháp trên nhằm xây dựng những lực lượng dân quân tự vệ ở mọi cấp vững mạnh về mọi mặt tư tưởng cũng như tổ chức. Trong giai đoạn công nghệ hiện đại ngày càng tiên tiến thì cần phải xây dựng một đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ. Vì những người cán bộ ấy có vai trò quan trọng trong công nghiệp hoá cũng như đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá đất nước. Họ chính là những người làm nên cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Và đồng thời cũng chính họ là người chiến đấu trên mặt trận khoa học kỹ thuật. Hay cũng chính họ là người chống những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”. Qua vai trò của đội ngũ cán bộ thì Đảng và nhà nước đã yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ. Trước tiên muốn xây dựng được chúng ta cần phải xây dựng, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trong các nhà máy, các trường học, các bộ, các viện khoa học. Chúng ta cần phải làm tốt công tác giáo duc tư tưởng cho họ bằng nhiều cách khác nhau. Như hàng năm có các đợt học về dân quân tự vệ cũng như các cuộc thi, các cuộc tìm hiểu về dân quân tự vệ. Để cho mỗi người cán bộ cũng như mỗi người trí thức có thể quán triệt được những tư tưởng, cũng như vị trí, cũng như nhiệm vụ của cán bộ dân quân tự vệ. Hơn nữa chúng ta cần có những chính sách chế độ với dân quân tự vệ. -Thường xuyên giáo dục quán triệt các quan điểm, chủ chương chính sách của Đảng và nhà nước đề ra về công tác dân quân tự vệ. -Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn, địa phương trong xây dựng dân quân tự vệ. -Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn liền với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. -Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước về dân quân tự vệ. Kết luận Qua những thành tích xuất sắc mà dân quân tự vệ đã đạt được chúng ta có thể thấy rõ khả năng tiềm năng rất lớn trong nhiều mặt. Hơn 65 năm qua, trên mỗi chặng đường đi lên của cách mạng, dân quân tự vệ đã luôn luôn làm tròn nhiệm vụ của một đội quân chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, công tác giỏi. Dân quân tự vệ đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực chiến đấu cũng như trong sản xuất. Nhận thức đúng đắn vai trò của dân quân tự vệ có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dân quân tự vệ là nòng cốt, là công cụ của chính quyền chuyên chính của chính quyền nhân dân ở cơ sở. Lực lượng này có vai trò chiến lược trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, là hậu thuẫn tin cậy của người nông dân lao động, là lực lượng chiến đấu phối hợp đắc lực và là nguồn bổ sung không bao giờ cạn cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương. Chính vì vậy, trong thời kỳ mới việc quan tâm phát triển lực lượng dân quân tự vệ trong thời kỳ mới cũng cần phải được xem xét một cách đúng mức, cả về vật chất lẫn trang bị về vũ trang, những kiến thức về khoa học kỹ thuật, quán triệt tư tưởng, đường lối, nhiệm vụ….để thông qua những hoạt động thực tiễn của mình nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò chiến lược của lực lượng dân quân tự vệ trong nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Hướng Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Tiểu Luận Phương Hướng Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bài 2. Một Số Hiểu Biết Về Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân
 • Nội Dung Chính Về Biện Pháp Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân An Ninh Nhân Dân
 • Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân
 • Bạn đang xem bài viết Tiểu Luận Quan Điểm Nguyên Tắc Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Trong Giai Đoạn Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100