Xem Nhiều 3/2023 #️ Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt # Top 6 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Dùng Những Kiến Thức Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử Để Phân Tích Nguyên Nhân Của Hiện Trạng Đói Nghèo ở V, Tiểu Luận Thực Trạng Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Về Thất Nghiệp ở Việt Nam. Thực Trạng Giải Pháp, Tiểu Luận Về Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp, Tiểu Luận Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Chủ Đề : Những Điểm Còn Tồn Tại Trong Du Lịch Việt Nam , Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Tiểu Luận Những Nhiệm Vụ Trước Mắt Của Chính Quyền Xô – Viết, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Bài Tiểu Luận Mẫu Về Thực Trạng, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Thực Trạng Đói Nghèo ở Thạch Hà Hiện Nay, Thực Trạng Đói Nghèo ở Huyện Thạch Hà, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Thực Trạng Tự Học Của Sinh Viên, Tiểu Luận Thực Trạng Tổ Chức Sự Kiện, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tiểu Luận Thực Trạng Sống Thử Của Sinh Viên, Bài Tiểu Luận Thực Trạng Nghiện Game Online, Tiểu Luận Hiện Trạng Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Tiểu Luận Thực Trạng Lối Sống Sinh Viên Hiện Nay, Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Bài Tiểu Luận Tiếng Việt Thực Hành, Tiểu Luận Thực Hành Tiếng Việt, Tiểu Luận An Sinh Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Với Người Nghèo, Tiểu Luận Tại Sao Việt Nam Không Thực Hiện Gói Kích Cầu 2, Tiểu Luận Cơ Hội Và Thách Thức Của Việt Nam Khi Gia Nhập Cptpp, Tiểu Luận Chính Sách Xã Hội Đối Với Phụ Nữ Cho Người Nghèo, Bài Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Cá Nhân Với Người Nghèo, Tiểu Luận Ctxh Hỗ Trợ Người Nghèo Tiếp Cận Thông Tin, Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Nghèo, Tham Luan Ve Thuc Trang Trang Thiet Bi Ky Thuat Nghiep Vu, Những Nhà Khoa Học Việt Nam Tiêu Biểu, Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng An Ninh Trong, Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng An Ninh Trong, Những Bài Tiểu Luận Hay, Người Điều Khiển Xe Môtô Phải Giảm Tốc Độ Bộ Và Hết Sức Thận Trọng Khi Qua Những Những Đoạn, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Những Bài Tiểu Luận Tiếng Anh Hay, Những Bài Tiểu Luận Môn Triết Học, Những Bài Tiểu Luận Triết Học Hay, Tiểu Luận Hậu Quả Của Tham Nhũng, Những Bài Tiểu Luận Hay Về Môi Trường, Tiểu Luận Hậu Quả Tham Nhũng, Bài Tiểu Luận Gồm Những Phần Nào, Những Lá Đơn Xin Ra Khỏi Diện Hộ Nghèo, Những Luận Giao Thông Kỳ Lạ ở Việt Nam, Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chính Nhằm Kiện Toàn Hệ Thống Bảo Tàng Trong Phạm Vi Cả Nước, Những Bài Tiểu Luận Bằng Tiếng Anh, Những Bài Tiểu Luận Mẫu Bằng Tiếng Anh, Những Bài Tiểu Luận Về Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Những Bài Tiểu Luận Tiếng Anh Hay Nhất, Đề án Giảm Nghèo, Chỉ Thị Xoá Đói Giảm Nghèo, Đề án Xóa Đói Giảm Nghèo, Đề Tài Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Những Bài Tiểu Luận Môn Đường Lối Cách Mạng, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo 6 Tháng Đầu Năm, Báo Cáo Kết Quả Giảm Nghèo Năm 2016, Đề án Giảm Nghèo Bền Vững, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo, Đơn Xin Miễn Giảm Hộ Nghèo, Báo Cáo Tổng Kết Giảm Nghèo, Xóa Đói Giảm Nghèo Huyên Tân Lạc, Kế Hoạch Giảm Nghèo, Những Định Hướng Và Thực Tiễn Dạy Học Lịch Sử ở Việt Nam, Thực Trạng Bão ở Việt Nam, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng,

Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt , Những Thách Thức Đối Với Giảm Nghèo Nông Thôn Tại Việt Nam, Tiểu Luận Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Bài Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo, Thực Trạng Việc Triển Khai Các Dự án Cộng Đồng Nhằm Giảm Nghèo Bền Vững Tại, Dùng Những Kiến Thức Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử Để Phân Tích Nguyên Nhân Của Hiện Trạng Đói Nghèo ở V, Tiểu Luận Thực Trạng Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Về Thất Nghiệp ở Việt Nam. Thực Trạng Giải Pháp, Tiểu Luận Về Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp, Tiểu Luận Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp, Những Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Hiện Nay, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Chủ Đề : Những Điểm Còn Tồn Tại Trong Du Lịch Việt Nam , Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo ở Việt Nam, Tiểu Luận Những Nhiệm Vụ Trước Mắt Của Chính Quyền Xô – Viết, Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tổng Quan Các Nghiên Cứu Về Giảm Nghèo ở Việt Nam, Khóa Luận Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Giảm Nghèo Bền Vững, Khóa Luận Xóa Đói Giảm Nghèo, Luận Văn Thạc Sĩ Về Xóa Đói Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo, Luận án Tiến Sĩ Xóa Đói Giảm Nghèo, Các Chương Trình Và Chính Sách Giảm Nghèo ở Việt Nam, Bài Tiểu Luận Mẫu Về Thực Trạng, Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Tại Thạch Hà, Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Về Công Tác Giảm Nghèo, Luạn Văn Ctxh Trong Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Giảm Nghèo, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Hướng Dẫn Thực Hiện Mô Hình Giảm Nghèo, Thực Trạng Đói Nghèo ở Thạch Hà Hiện Nay, Thực Trạng Đói Nghèo ở Huyện Thạch Hà, Bài Tham Luận Của Ubnd Xã Về Công Tác Giảm Nghèo, Tiểu Luận Về Thực Trạng Tự Học Của Sinh Viên, Tiểu Luận Thực Trạng Tổ Chức Sự Kiện, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Giúp Giảm Nghèo, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tổng Quan Thành Tựu Giảm Nghèo Của Việt Nam Giai Đoạn 2010-2020, Tiểu Luận Thực Trạng Sống Thử Của Sinh Viên, Bài Tiểu Luận Thực Trạng Nghiện Game Online, Tiểu Luận Hiện Trạng Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Tiểu Luận Thực Trạng Lối Sống Sinh Viên Hiện Nay, Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh,

Luận Văn Đề Tài Phân Tích Vấn Đề Nghèo Đói Ở Việt Nam Và Đề Xuất Các Giải Pháp Giúp Xóa Đói Giảm Nghèo

Tính đến năm 2000, nước ta có khoảng 2,8 triệu hộ nghèo, chiếm xấp xỉ 17,2% số hộ trong cả nước; Phần lớn người nghèo tập trung ở nông thôn: 90,5%; Trên 80% số người nghèo là nông dân và có khoảng 64% số người nghèo tập trung ở các vùng MNPB, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung. Tỷ lệ hộ nghèo đói đặc biệt cao trong các nhóm dân tộc ít người; Nhóm dân tộc thiểu số chỉ chiếm trên dưới 14% tổng dân số của cả nước, nhưng lại chiếm đến 29% số người nghèo của cả nước. Nhiều chỉ số về y tế – sức khoẻ – xã hội ở khu vực nông thôn nghèo như miền núi, vùng sâu, vùng xa còn ở mức thấp. Thực tế cho thấy là, các vùng kinh tế – sinh thái có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên cũng là những vùng có tỷ lệ số dân nông thôn. Mặc dù, trong những năm qua số hộ nghèo trong cả nước đã giảm mạnh, song trên thực tế công cuộc xóa đói, giảm nghèo còn vô cùng gian nan. Nguy cơ tái nghèo có thể tăng do tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; do đầu tư phát triển kinh tế giữa các vùng chưa đồng đều; cơ hội về việc làm của người nghèo ngày càng khó khăn hơn do đổi mới công nghệ trong sản xuất, yêu cầu trình độ của người lao động ngày càng cao. Đói nghèo trở lại là vấn đề luôn rình rập một bộ phận khá lớn số hộ nghèo vừa vượt khỏi ngưỡng nghèo. Chỉ cần gặp thiên tai, dịch bệnh, đau ốm hoặc biến động giá cả, thì các hộ này lại dễ rơi vào tình trạng đói nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

Thư viện tài liệu Phong Phú

Hỗ trợ download nhiều Website

Nạp thẻ & Download nhanh

Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

Nhận nhiều khuyến mãi

Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY

DANH MỤC TÀI LIỆU LUẬN VĂN

Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Cho Người Dân Nông Thôn

I. ĐẶT VẤN ĐỀNgày nay với sự phát triển không ngừng của xã hội, con người cónhững nhu cầu cao hơn về nhu cầu ăn mặc, nhà ở và vui chơi giải trí…Nhưng với tình hình chung của Việt Nam điều đó khó có thể thực hiệntoàn diện được. Đa số những người nghèo sống ở vùng nông thôn, miềnnúi và thu nhập chủ yếu của họ là từ sản xuất nông nghiệp. Trước tìnhhình đó, vấn đề quan trọng hàng đầu được đặt ra cho nước ta là xóa đóigiảm nghèo, nhằm mục đích xóa dần khoảng cách giữa người nghèo vàngười giàu, nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng; cải thiện chấtlượng cuộc sống cho người nghèo nói riêng và cho toàn xã hội nóichung.Trong những năm qua, Việt Nam được thế giới chú ý bởi nhữngthành tựu trong công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao mức sống củangười dân. Chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc làm làhoàn thành việc phát triển kết cấu hạ tầng cho các xã nghèo vào năm2010; nâng cao mức thu nhập và mức sống của người nghèo, giảm tỷ lệhộ nghèo xuống còn 10%-11% vào năm 2010, góp phần đạt được mụctiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Theo tổng kết của Chương trình Phát triểnLiên Hiệp quốc (UNDP), trong điều kiện kinh tế – xã hội của mình, sovới các nước có cùng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Việt Nam đã sửdụng những nguồn lực có được một cách hiệu quả vào công tác nâng cao

mức sống người dân, trình độ dân trí, tuổi thọ,…Tuy vậy, bên cạnh đó,công tác xóa đói, giảm nghèo vẫn còn nhiều bất cập làm ảnh hưởngkhông nhỏ tới mục tiêu công bằng xã hội trong tiến trình phát triển bềnvững của Việt Nam. Sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền, thành thị vànông thôn, giữa các dân tộc cao. Môi trường sớm bị hủy hoại trong khiđa số người nghèo lại sống nhờ vào nông nghiệp. UNDP cho rằng mặcdù Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và kết quả rất ấntượng trong việc giảm tỷ lệ nghèo, song vẫn còn tồn tại tình trạng nghèocùng cực ở một số vùng. Để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niênkỷ (MDG), Việt Nam cần phải giải quyết tình trạng nghèo cùng cực.UNDP khẳng định quan điểm: Theo đuổi tăng trưởng phải đi kèm với nỗlực tăng trưởng vì người nghèo thông qua việc tái phân bổ tài sản và thunhập trong nền kinh tế. UNDP cũng cảnh báo, sự gia tăng bất bình đẳngở Việt Nam là trở ngại lớn nhất cho tiến trình xóa đói giảm nghèo và cólẽ cũng kìm hãm sự ổn định chính trị và xã hội. II.TỔNG QUAN2.1. Mục tiêu nghiên cứuTìm hiểu rõ về thực trạng nghèo đói ở Việt NamTình hình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trong thời gianquaXác định nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiệnchính sách một cách có hiệu quả hơn.2.2. Đối tượng nghiên cứuNgười nghèo nông thônChính sách tác động đến người nghèo nông thônIII. NỘI DUNG3.1. Các định nghĩa 3.1.1. Nghèo tuyệt đối Để có một cái nhìn tổng quan về các vấn đề của các nước đang pháttriển, Robert McNamara, khi là giám đốc của Ngân hàng Thế giới, đãđưa ra khái niệm nghèo tuyệt đối. Ông định nghĩa khái niệm nghèo tuyệtđối như sau: “Nghèo ở mức độ tuyệt đối là sống ở ranh giới ngoàicùng của tồn tại. Những người nghèo tuyệt đối là những người phải đấutranh để sinh tồn trong các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê vàmất phẩm cách vượt quá sức tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộmay mắn của giới trí thức chúng ta.”Theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủngày 27 tháng 9 năm 2001, trong đó phê duyệt “Chương trình mục tiêuquốc gia xóa đói và giảm nghèo giai đoạn 2001-2005″, thì những hộ giađình có thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn miền núi và

Đề Án Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Xóa Đói, Giảm Nghèo Ở Nông Thôn Hà Tĩnh

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ LUẬN 2

1, Khái niệm về nghèo đói. 2

a, Quan niệm chung về đói nghèo 2

b, Quan niệm đói nghèo của Việt Nam 3

2, Xác định mức nghèo đói 5

3, Nguyên nhân nghèo đói. 5

4, Tình trạng nghèo đói trên thế giới và kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo của các nước trong khu vực 7

a, Tình hình nghèo đói trên thế giới. 7

b, Kinh nghiệm các nước trên thế giới về giải quyết tình trạng nghèo đói 8

II. THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI Ở NÔNG THÔN HÀ TĨNH. 12

1, Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. 12

a, Điều kiện tự nhiên 12

b, Điều kiện kinh tế- xã hội. 13

c, Đánh giá chung 16

2, Thực trạng đói nghèo của tỉnh Hà Tĩnh 16

a, Xác định mức độ nghèo đói ở tỉnh Hà Tĩnh 16

b, Cơ cấu thu nhập và cơ cấu chi tiêu 17

c, Đồ dùng và tiện nghi sinh hoạt. 19

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN HÀ TĨNH. 23

1, Những quan điểm cơ bản trong việc giải quyết vấn đề nghèo đói. 23

a, Xoá đói giảm nghèo gắn liền với tăng trưởng kinh tế. 23

b, Gắn chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với nâng cao sức khoẻ và trình độ dân trí. 24

c, Tạo môi trường bền vững cho xoá đói giảm nghèo. 24

2, Các mục tiêu. 24

3, Những giải pháp chủ yếu. 25

3.1 Thực hiện công bằng xã hội và xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo. 25

3.2 Nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật và trình độ sản xuất kinh doanh cho người nghèo. 25

3.3 Phối hợp lồng ghép giữa chương trình xoá đói giảm nghèo với các chương trình quốc gia khác. 26

3.4 Tạo vốn cho người nghèo. 27

3.5 Đẩy mạnh công tác khuyến nông cho hộ nông dân nghèo 30

3.6 Tạo thêm việc làm cho các hộ nghèo. 32

3.7 Đổi mới mô hình hợp tác xã 34

3.8 Tăng cường vai trò của Nhà nước 35

IV. KẾT LUẬN. 38

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

Bạn đang xem bài viết Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!