Xem Nhiều 5/2022 # Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng # Top Trend

Xem 12,969

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,969 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Quân Đội Nhân Dân
 • Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Vai Trò, Vị Trí Của Công Đoàn Việt Nam
 • Thực Hiện Trọn Vẹn Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn
 • Về Tổ Chức, Quản Lý Và Hoạt Động Của Chuỗi Nhà Thuốc Gpp
 • Bài 1

  TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  Giảng viên: Lê Văn Thuận

  Chức vụ: Trưởng phòng tư pháp

  Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc

  Vĩnh Lộc, năm 2022

  PHẦN I

  HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

  NỘI DUNG

  PHẦN II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  PHẦN III

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  PHẦN IV

  CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  PHẦN V

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

  1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng

  TRUNG

  ƯƠNG ĐảNG

  ĐảNG Bộ TỉNH,

  TP TRựC THụộC

  TRUNG ƯƠNG

  ĐảNG Bộ HUYệN, QUậN,

  THị Xã, TP THUộC TỉNH

  Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG CủA Xã,

  PHường, thị trấn

  TỔ CHỨC

  CƠ SỞ ĐẢNG

  Chi bộ cơ sở

  Đảng bộ khối cơ quan

  Tổ

  đảng

  Tổ

  đảng

  Chi bộ

  Đảng bộ xã, thị trấn

  Đảng bộ bộ phận

  Tổ

  đảng

  Chi bộ

  2. Hệ thống tổ chức đảng theo khối

  TỔ CHỨC ĐẢNG

  THEO KHỐI

  Đảng bộ khối

  TRỰC THUỘC

  ĐẢNG BỘ TỈNH

  Đảng bộ khối

  TRỰC THUỘC TW

  Đảng bộ khối

  DOANH NGHIỆP TW

  Đảng bộ khối

  CƠ QUAN TW

  Các Đảng bộ

  CƠ QUAN TW

  ĐẢNG, NN, ĐT

  (Là Đảng bộ cấp trên CS)

  Đảng bộ

  CÁC DN LỚN

  (Là Đảng bộ cấp trên CS)

  Đảng bộ khối

  TRỰC THUỘC

  ĐẢNG BỘ TỈNH

  (Là Đảng bộ trên CS)

  Đảng bộ khối doanh nghiệp

  cấp tỉnh

  Đảng bộ khối cơ quan

  cấp tỉnh

  Đảng bộ

  TƯƠNG ĐƯƠNG

  ĐẢNG BỘ HUYỆN

  I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

  3. Hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội, Công an

  – Được tổ chức tương ứng với cơ cấu tổ chức của Quân đội và Công an.

  – Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và Công an.

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1. Tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống tổ chức cơ bản của đảng.

  VỊ TRÍ

  XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

  LOẠI HÌNH

  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

  CHI BỘ CƠ SỞ

  VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

  CHI BỘ CƠ SỞ

  ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

  CHI BỘ

  TỔ ĐẢNG

  TỔ ĐẢNG

  ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP (?)

  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

  CHI BỘ CƠ SỞ

  TỪ 30 ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TRỞ LÊN

  TỪ 3 ĐẢNG VIÊN ĐẾN DƯỚI 30 ĐẢNG VIÊN

  (ĐẢNG VIÊN CT)

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Các tổ chức cơ sở đảng khác

  TỔ CHỨC ĐẢNG

  TÁC ĐỘNG

  NHÀ NƯỚC

  MẶT TRẬN TỔ QUỐC

  CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

  CHỨC NĂNG

  CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  T?

  CH?C

  D?NG

  CÁC

  CÔNG VIỆC

  ĐẠT

  MỤC

  TIÊU

  Chức năng của tổ chức đảng là tổng quát những công việc xuất phát từ vị trí của mình mà tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện nhằm tham gia thực hiện mục tiêu chung của Đảng; còn toàn bộ những công việc mà tổ chức đảm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện gọi là nhiệm vụ của tổ chức đó.

  Nhiệm vụ là sự cụ thể hóa của chức năng, còn chức năng là nhiệm vụ tổng quát.

  TỔ CHỨC

  ĐẢNG

  CÔNG VIỆC 1

  CÔNG VIỆC 2

  CÔNG VIỆC 3

  KHÁI QUÁT

  3 VIỆC

  (NHIỆM VỤ

  TỔNG QUÁT)

  CHỨC

  NĂNG

  NHIỆM VỤ

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Chức năng của tổ chức cơ sở đảng (?)

  a- Chức năng nền tảng

  – Lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức của đảng viên (chi bộ, tổ đảng) một cách trực tiếp (không qua cấp trung gian), trực tiếp ban hành, ra các quyết định về đảng viên và các chi bộ, tổ đảng; quản lý những mặt hoạt động cơ bản của đảng viên.

  – Các chủ trương, đường lối của Đảng chủ yếu bắt nguồn, lấy căn cứ từ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và được thực hiện thông qua tổ chức cơ sở đảng

  – Các tổ chức cơ sở đảng cũng là nơi lựa chọn, bỗi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung đội ngũ cuả Đảng.

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Chức năng của tổ chức cơ sở đảng

  b- Chức năng hạt nhân chính trị ở cơ sở (?)

  a- Chức năng nền tảng

  Đảng là một thành viên của hệ thống chính trị, nhưng là thành viên giữ vị trí, vai trò lãnh đạo hệ thống đó.

  Ở mọi cấp, tổ chức đảng đều là hạt nhân chính trị của cấp đó. Chính vì vậy, ở cơ sở, tổ chức cơ sở đảng có chức năng là “Hạt nhân chính trị cơ sở”.

  TCCSĐ

  là thành viên

  hoạt động chính trị

  tích cực nhất trong

  hệ thống chính trị

  ở cơ sở.

  TCCSĐ

  là thành viên

  chiếm vị trí trung tâm

  trong hệ thống

  chính trị ở cơ sở

  Hạt nhân

  chính trị

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  3. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

  a. Công tác xây dựng Đảng

  Xây dựng Đảng

  về chính trị

  Xây dựng Đảng

  về tư tưởng,

  tổ chức

  + Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

  + Tăng cường khả năng tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  + Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng ở cơ sở.

  + Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

  + Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình

  b. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng an ninh và các đoàn thể CT-XH.

  – Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

  c. Công tác kiểm tra, giám sát

  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ đảng.

  4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (?).

  ĐIỂM 2 ĐIỀU 24 ĐIỀU LỆ ĐẢNG

  NHIỆM VỤ

  CHI BỘ

  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Giáo dục quản lý phân công

  công tác cho đảng viên

  Vận động quần chúng, phát triển Đảng

  Kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng

  Thu, nộp đảng phí

  4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

  NHIỆM VỤ

  CHI BỘ

  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Lãnh đạo thực

  hiện có hiệu quả,

  sáng tạo

  Nghị quyết của

  đảng ủy cơ sở

  Thường xuyên

  xây dựng

  Chi bộ TSVM

  4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

  XÂY

  DỰNG

  CHI

  BỘ

  Một là: Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên để đảng viên thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

  Hai là: Làm tốt công tác quần chúng và công tác phát triển đảng viên. Thông qua công tác vận động nhân dân để phát triển ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng.

  Ba là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật.

  Bốn là: Giữ vững nề nếp, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, thật sự coi trọng tự phê bình và phê bình, nêu cao tình yêu thương đồng chí, giúp nhau không ngừng tiến bộ.

  Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

  – Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (…)

  – Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (…)

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội.

  IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn

  – Lãnh đạo chính quyền thực hiện chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; theo đặc thù đô thị

  – Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

  IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤCHÍNH TRỊ

  CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  3. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

  – Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động:

  + Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

  + Chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu nghiên cứu đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác…

  + Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị(…)

  + Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đoàn kết nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của cơ quan, Nhà nước, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

  4. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước

  – Xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:(…)

  – Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp: (…)

  – Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp: (…)

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của doanh nghiệp.

  5. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp

  Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị: (…)

  Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị:(…)

  Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng: (…)

  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị: (…)

  6. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài.

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng

  Lãnh đạo :

  Chủ thể

  lãnh đạo

  Tác động

  Đối tượng

  lãnh đạo

  Mục tiêu

  Thực hiện ý muốn

  của chủ thể

  ĐẢNG CS

  VIỆT NAM

  Phương thức

  Nhà nước

  XHCN- CSCN

  DÂN GIÀU

  NƯỚC MẠNH

  DÂN CHỦ

  CÔNG BẰNG

  VĂN MINH

  Xã hội

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng

  Phương thức Lãnh đạo :

  Xây dựng cương lĩnh,

  chỉ thị nghị quyết

  Công tác Tổ chức cán bộ

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng (?)

  Phương thức Lãnh đạo :

  Tuyên truyền giáo dục thuyết phục nhân dân

  Sự nêu gương đi đầu của cán bộ đảng viên

  2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO

  VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA

  TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  LÃNH ĐẠO

  TOÀN DIỆN

  Phát triển

  kinh tế là

  trung tâm

  Xây dựng Đảng

  là then chốt

  Xây dựng MTTQ

  các đoàn thể

  Thực hiện

  chủ trương

  chính sách

  Pháp luật

  Đảm bảo lợi ích

  chính đáng

  của nhân dân

  NÂNG CAO

  CHẤT LƯỢNG

  ĐẢNG VIÊN

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA

  TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  Về tư tưởng chính trị

  Về trình độ năng lực

  Phẩm chất đạo đức lối sống

  2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  Coi trọng phát triển đảng,

  quản lý giáo dục đảng viên

  Một là, đổi mới việc ra nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, của cấp ủy

  Hai là, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc …

  2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  – Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và của nhân dân trong xây dựng và quản lý Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

  b. Về phương thức lãnh đạo các đoàn thể nhân dân ở cơ sở

  – Có chương trình công tác vận động nhân dân, thường xuyên trực tiếp lắng nghe và đối thoại với nhân dân.

  – Lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực công tác vận động nhân dân để được bầu vào ban chấp hành, làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở.

  – Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hoạt động trong các đoàn thể, bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ.

  – Định kỳ làm việc với ban chấp hành từng đoàn thể và ban công tác mặt trận ở cơ sở, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình.

  c. Về phương thức lãnh đạo trong nội bộ hệ thống tổ chức đảng

  – Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân.

  – Ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, thực hiện “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

  – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  CÂU HỎI THẢO LUẬN

  1- Phân tích chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng?

  Liên hệ với Đảng bộ, chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt?

  2- Phân tích phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng?

  3- Theo đồng chí và từ thực tiễn ở cơ sở đồng chí cần đổi

  mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở hiện nay

  như thế nào?

  XIN CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ

  ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì
 • Đề Tài Chức Năng Tổ Chức Và Quản Lý Văn Hoá, Giáo Dục Và Khoa Học Công Nghệ Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Tự Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Trong Doanh Nghiệp Như Thế Nào?
 • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Bạn đang xem bài viết Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100