Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An

--- Bài mới hơn ---

 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng
 • Thực hiện chủ trương của Ban tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022 tại Kế hoạch số 391 ngày 14/7/2020. Sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận gần 450 bài dự thi của các cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân trong tỉnh. Trong đó nhiều đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều như: Công an tỉnh, huyện Anh Sơn, huyện Thanh Chương, Sở Giáo dục và Đào tạo,…

  Các giải pháp, sáng kiến dự thi tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính. Các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  Một số bài thi nêu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)…

  Việc đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước… cũng được các bài thi đề cập.

  Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải thưởng tập thể; 10 giải cá nhân. Dự kiến lễ công bố và trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 11/2020.

  Thanh Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Lai Châu Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính”

  --- Bài mới hơn ---

 • 21 Sáng Kiến Được Trao Giải “chung Tay Cải Cách Thủ Tục Hành Chính”
 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022
 • Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Phú Yên Năm 2022
 • Cải Cách Thể Chế Là Cải Cách Cái Gì Và Như Thế Nào?
 • Cải Cách Thể Chế Thành Tựu Và Giải Pháp Khắc Phục Khiếm Khuyết
 • Đối tượng cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; khuyến khích các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). Các đối tượng tham gia không giới hạn về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

  Nội dung dự thi là sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

  Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.

  Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

  Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

  Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Tác phẩm dự thi có thể là bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về cácsáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu.Bài dự thi trình bày với hình thức bản thuyết minh sáng kiến, giải pháp.

  Các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu bắt buộc phải tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; UBND các huyện, thành phố tham gia tối thiểu 02 bài dự thi (không tính bài dự thi của UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) không hạn chế số lượng tối đa.

  Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia, không hạn chế số lượng tối đa.

  Thể lệ dự thi cũng nêu rõ, bài dự thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại của người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả), có mẫu kèm theo.

  Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài dự thi của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân bắt đầu từ tháng 7 đến hết ngày 15/8/2019 (nếu gửi qua dịch vụ Bưu chính tính theo dấu bưu điện).

  Việc chấm bài dự thi, công bố kết quả và trao giải sẽ được tiến hành trong tháng 9/2019.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Tiếp Tục Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Tinh Gọn, Hiệu Quả
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Kon Tum Năm 2022
 • Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Nhà Nước
 • Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Cải Cách Hành Chính Ở Cơ Sở
 • Tìm Kiếm Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Cho Người Dân Và Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang
 • Nghệ An: Tăng Cường Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • T.x Phổ Yên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • (QBĐT) – Ngày 10-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Qua cuộc thi, những ý tưởng, sáng kiến tiêu biểu, có tính khả thi sẽ được áp dụng vào thực tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng của người dân.

  Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện đã được sắp xếp, tinh gọn. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại các cấp ngày càng được nâng cao.

  Quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại tỉnh ngày càng tăng.

  Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chậm tiến hành rà soát, công bố TTHC theo quy định; còn tình trạng chậm muộn trong giải quyết hồ sơ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC ở một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên; còn ít giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC.

  Với mong muốn tiếp tục khắc phục những hạn chế, tìm ra giải pháp, sáng kiến thiết thực góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129-KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”.

  Đến thời điểm này, nhiều đơn vị đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc thi để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng khi ngày 17-7-2019 đã ban hành Công văn 1523/SNN-TCCB về kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022” gửi về 7 chi cục và 8 đơn vị trực thuộc. Công văn ghi rõ, mỗi chi cục, đơn vị trực thuộc tối thiểu tham gia 2 ý tưởng, sáng kiến về CCHC và nộp bài dự thi về sở trước ngày 30-9-2019.

  Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch về cuộc thi, UBND thành phố Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch… cũng đã có công văn phổ biến đến từng phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. Chị Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới cho biết, Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới đã tham mưu UBND thành phố gửi công văn về các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố và các xã, phường tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) tham gia dự thi.

  Đồng thời, Phòng Nội vụ sẽ gửi văn bản đôn đốc các đơn vị kịp thời gửi bài dự thi về phòng đúng thời gian quy định; phối hợp với Phòng Văn hóa, Đài TT-TH thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để CB, CCVC, người dân biết và tham gia cuộc thi. Sau đó, thành phố sẽ thành lập ban chấm bài thi để lựa chọn ra những sáng kiến, giải pháp có tính sáng tạo, thiết thực gửi lên Sở Nội vụ dự thi cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”.

  Anh Phạm Xuân Cường, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Tôi thấy đây là cuộc thi rất thiết thực. Lâu nay, cấp cơ sở chỉ là cơ quan thực hiện nên rất khó thay đổi mỗi bước trong quá trình giải quyết TTHC, nếu có chỉ là đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên. Tôi rất mong qua cuộc thi này, các CB, CCVC và người dân sẽ có thêm nhiều sáng kiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương”.

  Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”. Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến với nhân dân, CB, CCVC trong toàn tỉnh.

  Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của CB, CCVC, người lao động nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi công vụ hiện nay.

  Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp có giá trị để áp dụng vào thực tiễn, nếu hiệu quả sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là cơ hội để các địa phương đổi mới, nâng cao năng lực CCHC, thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

  Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận bài dự thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022” từ tháng 8 đến hết tháng 9-2019. Từ tháng 10 đến tháng 11-2019, Ban giám khảo hoàn thành việc chấm bài thi. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 11-2019.

  Lan Chi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khắc Phục Tình Trạng Trễ Hẹn Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính
 • Công Tác Cải Cách Hành Chính: Khắc Phục Dần Những Hạn Chế
 • Còn Nhiều Hạn Chế Trong Cải Cách Hành Chính
 • Bài 2: Những Giải Pháp Khắc Phục
 • Nghiên Cứu, Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Sáng Kiến Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Cho Người Dân Và Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang
 • Nghệ An: Tăng Cường Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • T.x Phổ Yên: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Quận 1: Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Để thực hiện tốt nội dung “5 xây” theo Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn một mặt triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ công dân khi đến giải quyết thủ tục, hồ sơ, mặt khác tiến hành rà soát thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định từ 1 ngày đến 3 ngày so với quy định chung của thành phố.

  Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn Trần Văn Minh, các thủ tục mà công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND quận phần lớn được rút ngắn tối đa về thời gian. Riêng thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tiếp tục giảm từ 3 ngày còn 2 ngày làm việc.

  Tương tự, thủ tục cấp mã số thuế cũng giảm từ 3 ngày còn 2 ngày. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) giảm từ 15 ngày còn 12 ngày đối với trường hợp cơ sở đủ điều kiện.

  Riêng cơ sở không đủ điều kiện cũng được chính quyền địa phương đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục cấp phép từ 30 ngày còn 27 ngày. Với giấy kết hôn cho công dân có yếu tố nước ngoài, Chủ tịch UBND quận trực tiếp trao trân trọng tại trụ sở UBND quận.

  Phó Chánh Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn Mai Xuân Thủy cho biết, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của quận Ngũ Hành Sơn là quận mạnh dạn tham mưu các sở, ngành thành phố triển khai sáng kiến về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử quận Ngũ Hành Sơn.

  Sáng kiến này đã được Hội đồng tư vấn đánh giá sáng kiến thành phố thông qua nội dung vào ngày 16-1-2017. Theo ông Mai Xuân Thủy, sáng kiến xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, nhất là sau khi Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28-6-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, các hộ kinh doanh phải đăng ký mã số thuế trong thời gian tối đa là 10 ngày sau khi ĐKKD.

  Nội dung sáng kiến được UBND quận Ngũ Hành Sơn áp dụng là tích hợp các thủ tục cấp chứng nhận ĐKKD, cấp mã số thuế lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống vào trong cùng một thủ tục.

  Trường hợp nào đã có mã số thuế thì cho phép tùy chọn không cần đăng ký mã số thuế cá nhân, đồng thời đề nghị cho triển khai phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử để vận hành, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và triển khai trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 để công dân đăng ký sử dụng.

  Về mặt thời gian, thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP quy định tại Quyết định 6416/QĐ-UBND là 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu triển khai thủ tục này trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn kết hợp với cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, cấp mã số thuế lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP thì thời gian tổng cộng cả 3 thủ tục này không quá 10 ngày làm việc.

  Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và cấp mã số thuế, UBND quận đã tích hợp trên cùng một sản phẩm là Giấy chứng nhận ĐKKD. Điều này giúp đơn giản hóa về mặt thủ tục của cả cơ quan quản lý và của công dân.

  Thực tế từ khi áp dụng giải pháp kết hợp ĐKKD và cấp mã số thuế lần đầu, UBND quận đã giải quyết cho gần 700 trường hợp ĐKKD và cấp mã số thuế theo quy trình thí điểm. Qua đó, đã đăng ký được mã số thuế kịp thời theo quy định cho số lượng tương ứng gần 700 trường hợp; đồng thời đưa vào danh sách quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, tránh việc đi lại nhiều lần, kể cả việc xử phạt hành chính công dân khi chậm đăng ký mã số thuế sau khi ĐKKD.

  Để triển khai sáng kiến này hiệu quả, UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu cán bộ, công chức trực thuộc UBND quận phải tăng cường xây dựng công sở hành chính theo hướng phục vụ công dân rõ nét hơn. Bởi mọi giao dịch đều diễn ra trên môi trường mạng, mọi vấn đề xử lý, giải quyết đòi hỏi trách nhiệm cao nhất của cán bộ, công chức, thể hiện cam kết của người đứng đầu đơn vị trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến cho công dân theo chỉ đạo của thành phố.

  Điều này giúp giảm thiểu phiền hà cho dân và hành vi vòi vĩnh của công chức trong quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ, cũng như có tác dụng trở lại đối với đội ngũ cán bộ, công chức để họ tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực và đạo đức công vụ, thay đổi tác phong và lề lối làm việc khoa học và chuyên nghiệp hơn.

  VIỆT DŨNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Kiếm Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính
 • Khắc Phục Tình Trạng Trễ Hẹn Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính
 • Công Tác Cải Cách Hành Chính: Khắc Phục Dần Những Hạn Chế
 • Còn Nhiều Hạn Chế Trong Cải Cách Hành Chính
 • Bài 2: Những Giải Pháp Khắc Phục
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022”, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

  1. Nâng cao nhận thức và phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm tìm ra sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) thiết thực, đột phá, có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn. Từ đó nghiên cứu, thí điểm, triển khai nhân rộng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CCHC, phục vụ tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

  2. Thông qua cuộc thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC; tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an Nghệ An.

  3. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh; khuyến khích CBCS tích cực hưởng ứng cuộc thi; bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

  Toàn thể CBCS Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Nghệ An.

  Nội dung sáng kiến, giải pháp CCHC phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC cho tỉnh Nghệ An nói chung hoặc Công an tỉnh nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

  – Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  – Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  – Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

  – Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.

  – Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

  – Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

  Bài thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC (có phụ lục mẫu thuyết minh sáng kiến, giải pháp kèm theo). Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh, hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh, hoặc video.

  – Bài dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác.

  – Bài dự thi không sao chép; chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

  – Các đề xuất sáng kiến, giải pháp phải thực tế, có tính khả thi hoặc đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

  – Bài thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả).

  – Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  6. Quy định sử dụng bài dự thi

  – Ban Tổ chức sẽ không trả lại các bài đã tham gia dự thi.

  – Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

  7. Nơi nhận và thời gian nhận bài thi

  Các bài dự thi của CBCS Công an các đơn vị, địa phương, đề nghị gửi về Ban thẩm định, chấm điểm công tác cải cách hành chính hàng năm trong Công an Nghệ An (qua Phòng PV01 – Thường trực Tổ giúp việc Ban) trước ngày 18/9/2020 để lựa chọn và gửi Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh Nghệ An trước 30/9/2020.

  8. Cơ cấu giải thưởng và tiêu chí chấm bài 8.1. Giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh

  a) Giải tập thể (được xét cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức).

  Gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

  – 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

  – 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

  – 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

  b) Giải cá nhân (dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả)

  Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

  – 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải.

  – 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

  – 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

  – 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

  8.2. Hình thức khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh

  CBCS thuộc lực lượng Công an tỉnh nếu đạt giải của Ban Tổ chức cuộc thi ngoài việc được trao thưởng như nội dung ở trên còn được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng như sau:

  – Tiền thưởng đối với Giải Nhất: 1.500.000 đồng/cá nhân.

  – Tiền thưởng đối với Giải Nhì: 1.000.000 đồng/cá nhân.

  – Tiền thưởng đối với Giải Ba: 500.000 đồng/cá nhân.

  (Trường hợp một cá nhân được nhiều giải trong thời gian diễn ra cuộc thi thì tiền thưởng được trao đối với tất cả các giải và được tặng 01 Giấy khen).

  Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó:

  b) Nội dung sáng kiến, giải pháp:

  – Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp (05 điểm).

  – Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới; phân tích ưu điểm, hạn chế, nhược điểm hiện thời và nguyên nhân của những hạn chế, nhược điểm (10 điểm).

  – Mô tả giải pháp, sáng kiến mới:Có ý tưởng mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu đầy đủ, chi tiết nội dung, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới (35 điểm).

  c) Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp (nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào) (15 điểm).

  d) Tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến, giải pháp; tính khả thi của sáng kiến, giải pháp (25 điểm).

  đ) Trình bày: 05 điểm (rõ ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng, có số liệu, tư liệu minh họa…).

  b) Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả cuối cùng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Luận Văn Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Đẩy Mạnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • (QTO) – Sáng nay 17/7/2020, Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi năm 2022.

  Trao giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2022 cho tác giả Nguyễn Thành Hưng – Ảnh: Q.H

  Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2022 thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 23 cơ quan, đơn vị trên địa bàn với tổng cộng 92 bài dự thi được chọn lựa tại các cuộc thi diễn ra ở cơ sở. Các bài dự thi tập trung đề xuất những sáng kiến, giải pháp về các nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính.

  Theo ghi nhận, nhiều bài dự thi được thực hiện công phu, có sự đầu tư, chất lượng tốt. Một số sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính. Qua hai vòng chấm thi khách quan, nghiêm túc, ban giám khảo đã chọn lựa được 8 sáng kiến, giải pháp có điểm số cao.

  Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả có sáng kiến, giải pháp xuất sắc. Sáng kiến “Xây dựng phần mềm trích xuất các chi phí bất hợp lý, nâng cao cải cách thủ tục hành chính trong công tác giám định và thanh, quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế” của tác giả Nguyễn Thành Hưng, chuyên viên Phòng Giám định, Bảo hiểm xã hội tỉnh đoạt giải Nhì. Dịp này, các tác giả đoạt giải đã có cơ hội giới thiệu, chia sẻ về sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính của mình.

  Cũng tại chương trình, lãnh đạo Sở Nội vụ đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ cải cách hành chính đã được đề ra, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; coi trọng công tác tự đánh giá, tự kiểm tra; luôn bám sát, theo dõi các chỉ số: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân để điều chỉnh, nâng cao hiệu quả công việc.

  Quang Hiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Chưa Mạnh Dạn Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Hiệu Quả Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Cần Giải Pháp Đột Phá Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính, Văn Thư Lưu Trữ
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính: Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo
 • Thực Trạng Công Tác Cải Cách Hành Chính Và Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính
 • Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2022”; nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động, tổ chức Cuộc thi tại Công văn số 1373/SGD&ĐT-VP ngày 21 tháng 7 năm 2022. Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tham gia dự thi về “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”; giao mỗi cơ sở giáo dục tối thiểu có 02 bài dự thi.

  Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, trường học trên địa bàn; tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả, mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

  Các bài dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo và sẽ được chấm sơ loại và chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi để dự vòng chung kết.

  Thời gian dự thi: Các cơ quan, trường học dự thi vòng sơ loại từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022; Ban Tổ chức sẽ chấm bài dự thi vòng chung kết và hoàn thành trong tháng 10, công bố kết quả vào tháng 11 năm 2022.

  Nội dung:

  Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh Nghệ An nói chung, hoặc cho cơ quan, trường học nói riêng, cụ thể tập trung một số nội dung chính như sau:

  – Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

  – Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nói riêng (SIPAS). – Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

  – Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.

  – Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị, trường học.

  – Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, trường công lập.

  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cải cách tài chính công.

  Cơ cấu giải thưởng:

  – Giải tập thể: gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

  + 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải

  + 02 giải nhì: 3.000.000 đông/giải

  + 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải

  – Giải cá nhân: Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng

  nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:

  + 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải

  + 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải

  + 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải

  + 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải Các văn bản về Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2022”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trẻ Biếng Ăn Sinh Lý Hay Bệnh Lý Các Mẹ Nên Biết
 • Kinh Nghiệm Điều Trị Biếng Ăn Chăm Con Ăn Ngon Nhàn Tênh Của Mẹ 9X
 • Trẻ Sơ Sinh Biếng Ăn, Lười Bú Mẹ Phải Làm Sao?
 • Trẻ Lười Bú Mẹ Khi Mới Sinh: Khó Nhưng Có Cách Khắc Phục
 • Top 5 Bình Sữa Cho Bé Lười Bú Giúp Con Ti Giỏi Hơn Và Tăng Cân Đúng Chuẩn
 • Cải Cách Hành Chính: Những Sáng Kiến, Cách Làm Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Cổng Điện Tử Tỉnh Bà Rịa
 • Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022
 • Nhiều Sáng Kiến, Giải Pháp Tốt Trong Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Viettel Business Solutions Tuyển Dụng Việc Làm It Mới Và Tốt Nhất
 • Sáng kiến trong lãnh đạo, điều hành

  Để công tác CCHC đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Việc đánh giá được thực hiện đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn khung năng lực vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, phân loại.

  Để hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân, lấy thước đo sự hài lòng của nhân dân trong CCHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Việc triển khai phần mềm giúp cho việc khảo sát đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong thu thập thông tin trực tiếp và tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

  Cán bộ, công chức các sở, ngành, các huyện, thành phố tham gia tập huấn về

  chuẩn hóa dữ liệu TTHC trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

  Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, Sở Nội vụ triển khai cài đặt, vận hành và quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, phần mềm đã được triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu.

  Để tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường sử dụng chứng thực số và chữ ký số. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 903 Chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã; triển khai cấp ký số trên SIM cho 129 cá nhân. Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp vào hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã phổ biến.

  Tăng cường, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

  UBND tỉnh cũng ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

  Thực hiện quyết định trên, các địa phương cũng đã có những bước triển khai mới, trong đó một số huyện như: Hàm Yên, Sơn Dương, Na Hang đã thực hiện thí điểm chuyển trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện sang trụ sở của Bưu điện huyện tại các huyện. Việc này nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, một số địa phương đã cử công chức tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đến các thôn hướng dẫn người dân thực hiện quy trình về thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Huyện Na Hang và Lâm Bình đã triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn. Đây được xem là một trong những bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC của các huyện khó khăn nhất tỉnh.

  Từ những sáng kiến, cách làm mới đã tạo bước chuyển biến mới công cuộc CCHC của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực thực chất hơn ngay càng đáp ứng kỳ vọng của người dân. Điều này cũng thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, quyết tâm chính trị lớn của tỉnh, tạo đột phá trong CCHC, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và mỗi địa phương trong tỉnh nói riêng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Bộ Tư Pháp: Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính, Chỉ Số Hài Lòng Về Sự Phục Vụ Hành Chính
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Để Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Và Chỉ Số Hài Lòng Của Người Dân
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính (Par Index) Của Sở Xây Dựng, Góp Phần Nâng Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Tỉnh Quảng Trị
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Một Số Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đễ Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • 10 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Thuế
 • Kinh Nghiệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Thuế,…
 • Trong những năm qua, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Tư pháp quận Sơn Trà đã có những sáng tạo trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt, bà đã cùng các lãnh đạo, chuyên viên của phòng có những sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, áp dụng hiệu quả trong công tác và được quận, thành phố công nhận.

  Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm (phải) tuyên dương và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Ảnh: NAM TRÂN

  Từ thực tế đó, bà Huyền cùng lãnh đạo Phòng Tư pháp quận Sơn Trà đã có sáng kiến giải pháp kết hợp làm 3 thủ tục hành chính này và áp dụng vào thực hiện từ tháng 9-2016. Công dân chỉ còn đi lại 2 lần để đăng ký làm thủ tục, nhận kết quả làm 3 thủ tục và thời gian giải quyết tối đa chỉ còn 10 ngày làm việc…

  Hiện nay, theo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 5-9-2019 của Chủ tịch UBND thành phố, tổng cộng thời hạn tối đa để giải quyết 3 thủ tục nói trên là 17 ngày làm việc. Tuy nhiên, khi tiếp nhận giải quyết kết hợp 3 thủ tục hành chính nói trên, Phòng Tư pháp quận Sơn Trà hẹn trả kết quả theo thời hạn 9 ngày làm việc, nhưng thông thường trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc. Từ năm 2022 đến 2022, quận Sơn Trà đã giải quyết 13 hồ sơ theo cách thức kết hợp này.

  Như vậy, việc kết hợp 3 thủ tục hành chính nói trên đã làm giảm được rất nhiều thời gian giải quyết hồ sơ, hạn chế số lần đi lại và tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí của công dân cùng những hiệu quả, lợi ích khác đối với người nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn. Giải pháp này không những được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà công nhận sáng kiến cấp cơ sở, mà còn được Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

  Bà Huyền còn cùng chuyên viên của Phòng Tư pháp quận Sơn Trà có sáng kiến kết hợp cấp bản chính hộ tịch và bản sao các loại, giảm ít nhất 1 ngày làm việc giải quyết thủ tục, giảm số lần đi lại của công dân từ 4 lần xuống còn 2 lần, giảm ít nhất 1 tờ khai cho công dân. Sáng kiến này được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà công nhận là sáng kiến cấp cơ sở. Ngoài ra, bà Huyền cùng lãnh đạo Phòng Tư pháp quận Sơn Trà có sáng kiến đổi mới công tác tập huấn hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận và được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà có quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

  Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác và có các sáng kiến, giải pháp trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vừa được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2022 đến năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • Sáng Kiến Trong Cải Cách Hành Chính Hộ Tịch
 • Công An Huyện Nghĩa Đàn:đẩy Mạnh Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • (QBĐT) – Ngày 10-7-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” (Kế hoạch số 1129-KH-UBND). Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch như sau:

  Thực hiện Quyết định số 4505/KH-UBND ngày 21-12-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”, cụ thể như sau:

  Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến với nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

  Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

  Góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

  – Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.

  – Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

  Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

  Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

  Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.

  Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

  Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

  Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

  III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

  – Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 7-2019 đến tháng 10-2019.

  – Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 11-2019.

  – Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11-2019.

  Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia dự thi; tiếp nhận bài dự thi và tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-10-2019. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.

  Đối với tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể trực tiếp gửi bài dự thi về Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 15-10-2019 (nếu gửi qua dịch vụ bưu chính).

  – 06 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba).

  Giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải và có khả năng áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng.

  – 16 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích).

  Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.

  Được quy định chi tiết tại Thể lệ cuộc thi.

  Kinh phí tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” lấy từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2022 được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

  Trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và trình Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc theo quy định.

  Phối hợp với Sở Nội vụ đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.

  3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

  Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai các nội dung kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn bằng các hình thức khác nhau (thông qua cuộc họp, hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình…) để nhân dân biết và tham gia dự thi. Tiếp nhận bài dự thi, chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định.

  4. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình

  Đăng tải kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” trên chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyên sâu rộng về cuộc thi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Hiệu Ứng Từ Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100