【#1】Phân Tích Ca Lâm Sàng: Bất Thường Chức Năng Tiểu Cầu

Phân tích ca lâm sàng: Bất thường chức năng tiểu cầu

CASE 31

Bạn được yêu cầu nhận xét kết quả ngưng tập tiểu cầu sau:

Câu hỏi 1 : Nhận xét các kết quả trên và đưa ra các chẩn đoán có thể ? Câu hỏi 2 : Bạn sẽ chỉ định thêm xét nghiệm gì ?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1 : Nhận xét các kết quả trên và đưa ra các chẩn đoán có thể ?

Kết quả trong bảng cho thấy tiểu cầu không ngưng tập với hầu hết các chất kích tập (ADP, Collagen, Adrenaline) nhưng ngưng tập tiểu cầu (thực ra là chức năng dính – agglutination) với Ristocetin (ở nồng độ cao) bình thường, mặc dù đây cũng là ngưng tập không hoàn toàn.

Có 2 hướng giải thích cho hiện tượng trên :

a/Glanzmann’s Thrombasthenia (GTT) trong đó có sự khiếm khuyết ở thụ thể GpIIb/IIIa.

b/Bất thường Fibrinogen. Fibrinogen cần thiết để chức năng tiểu cầu bình thường và nếu không có Fibrinogen, tiểu cầu không thể ngưng tập. Fibrinogen không cần cho hoạt động của Ristocetin, do đó hiện tượng dính (không phải là ngưng tập vì ngưng tập cần sự gắn của Fibrinogen với thụ thể GPIIb/IIIa) vẫn quan sát được tuy nhiên thường chỉ có sóng thứ nhất, vì sóng thứ 2 cần có sự hoạt hoá của thụ thể GPIIb/IIIa và gắn với Fibrinogen.

Câu hỏi 2 : Bạn sẽ chỉ định thêm xét nghiệm gì ?

Các xét nghiệm sau nên cân nhắc để chỉ định :

a/Fibrinogen Clauss – Xét nghiệm này nên được thực hiện trước khi xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu.

b/Xét nghiệm tế bào dòng chảy để phân tích chi tiết thụ thể GPIIb/IIIa.

Khi xác định được chẩn đoán, nghiên cứu gia đình và phân tích di truyền là rất quan trọng. Cá thể bị GTT và những người đã đươc truyền tiểu cầu trước đây có thể phát triển kháng thể với thụ thể GPIIb/IIIa bị mất dẫn đến các lần truyền tiểu cầu sau kém hiệu quả. Sàng lọc kháng thể chống lại thụ thể GPIIb/IIIa ở những cá nhân này là rất quan trọng. Nhừng bệnh nhân có kháng thể kháng thụ thể GPIIb/IIIa có thể được điều trị bằng FVIIa tái tổ hợp.

b/GTT có thể được phân loại thành type I và type II. Ở type I, tiểu cầu mất thụ thể GPIIb/IIIa và do vậy, không thể gắn với Fibrinogen. Ở type II, tiểu cầu biểu hiện thụ thể GPIIb/IIIa ở mức yếu do đó có thể gắn Fibrinogen một phần.

c/GTT là bệnh di truyền, nói chung, là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường do đột biến gen ITGA2B (mã hoá cho tiểu đơn vị alpha của phức hợp GPIIb/IIIa) hoặc đột biến gen ITGB3 (mã hoá cho tiểu đơn vị beta của phức hợp GPIIb/IIIa).

CASE 32

Câu hỏi 1 : Nhận xét các kết quả trên và đưa ra chẩn đoán ? Câu hỏi 2 : Bạn nghi ngờ hội chứng Bernard Soulier hoặc VWD. Bạn làm gì để phân biệt 2 bệnh này ?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1 : Nhận xét các kết quả trên và đưa ra chẩn đoán ?

Ngưng tập tiểu cầu bình thường với tất cả các chất kích tập trừ Ristocetin.

Điều này gợi ý vấn đề nằm ở tiểu đơn vị GPIb của phức hợp thụ thể GPIbV-IX.

Thụ thể GPIb có vai trò gắn với vWF và do vậy, kiểu ngưng tập này có thể gợi ý tới hội chứng Bernard Soulier (BSS) hoặc VWD (có thể là type 1 hoặc type 3).

Việc gắn của tiểu cầu với VWF thông qua phức hợp GPIb-V-IX là then chốt cho phép tiểu cầu tương tác với nội mạc mạch máu bị tổn thương.

Câu hỏi 2: Bạn nghi ngờ hội chứng Bernard Soulier hoặc VWD. Bạn làm gì để phân biệt 2 bệnh này ?

Bạn có thể cân nhắc các công việc sau :

a/Định lượng nồng độ vWF – bạn nên làm xét nghiệm này trước khi chỉ định xét nghiệm chức năng tiểu cầu.

b/Xét nghiệm tế bào dòng chảy sử dụng hàng loạt các kháng thể đơn dòng đặc hiệu với thụ thể GPIbα để đánh giá biểu hiện của thụ thể GPIbα.

c/Phân tích gen có thể có giá trị khi bạn đã chẩn đoán và do đó xác định được gen nào bạn cần phân tích.

CASE 33

Bệnh nhân nữ 23 tuổi cần được tìm hiểu nguyên nhân rối loạn chảy máu.

Công thức máu:

Các xét nghiệm khác:

Câu hỏi 2: Nhận xét các kết quả trên? Câu hỏi 3: Bạn chỉ định thêm xét nghiệm gì?

Dựa trên kết quả ngưng tập tiểu cầu bằng phương pháp quang học trên, bạn yêu cầu thêm xét nghiệm trộn và kết quả như sau:

Câu hỏi 4: Nhận xét kết quả của các xét nghiệm trên? Câu hỏi 5: Tại sao việc phân biệt 2 bệnh lý này lại rất quan trọng? Câu hỏi 6: Bất thường này là gì và tại sao lại gây giảm tiểu cầu?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Dựa vào các kết quả xét nghiệm trên, bạn có cần thêm xét nghiệm gì để chẩn đoán bệnh?

Kết quả công thức máu thể hiện tình trạng giảm tiểu cầu nhưng Hb và WBC bình thường.

APTT kéo dài (41s) và trở về bình thường ở hỗn hợp trộn với huyết tương bình thường. Điều này gợi ý rằng APTT kéo dài do nguyên nhân thiếu hụt yếu tố đông máu nhiều hơn là do chất ức chế hoặc kháng thể kháng phospholipid (ví dụ kháng đông Lupus). FVIII và vWF giảm và do vậy, nó có vẻ phù hợp với chẩn đoán VWD. Kết quả vWF bất thường trong bệnh cảnh tiểu cầu giảm gợi ý có thể VWD type 2B hoặc VWD type tiểu cầu.

Cần làm thêm các xét nghiệm sau:

a/RIPA liều thấp (Ristocetin Induced Platelet Agglutination – ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin liều thấp) để tìm kiếm bằng chứng tăng ngưng tập với Ristocetin.

b/Phân tích gen VWF và gen GPIBA là gen mã hóa cho thu thể GpIbα.

Câu hỏi 2: Nhận xét các kết quả trên?

Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu thể hiện tăng ngưng tập với Ristocetin liều thấp phù hợp với chẩn đoán VWD 2B hoặc VWD type tiểu cầu.

Câu hỏi 3: Bạn chỉ định thêm xét nghiệm gì?

Để phân biệt 2 bệnh lý này, ngưng tập tiểu cầu trên các Mix nên được thực hiện:

Mix A: Huyết tương bệnh nhân + tiểu cầu bình thường + liều thấp Ristocetin

Mix B: Tiểu cầu bệnh nhân + huyết tương bệnh nhân + liều thấp Ristocetin

Nếu bất thường do VWD type 2B thì ngưng tập tiểu cầu với liều thấp Ristocetin sẽ xuất hiện ở Mix A mà không xuất hiện ở Mix B. Ngược lại, nếu vấn đề là đột biến bất thường chức năng của thụ thể GPIbα thì Mix A sẽ bình thường còn Mix B sẽ có hiện tượng tăng ngưng tập (thực ra là tăng dính).

Phân tích đột biến sẽ được thực hiện để phân biệt 2 bệnh lý này nhưng thường mất nhiều thời gian chờ đợi hơn là làm ngưng tập tiểu cầu Mix.

Câu hỏi 4: Nhận xét kết quả của các xét nghiệm mới trên?

Ở bệnh nhân này, Mix A không ngưng tập với liều Ristocetin thấp nhưng Mix B có ngưng tập. Kết quả này phù hợp với chẩn đoán VWD type tiểu cầu.

Câu hỏi 5: Tại sao việc phân biệt 2 bệnh lý này lại rất quan trọng?

Việc phân biệt được 2 bệnh lý này rất quan trọng vì điều trị 2 bệnh này khác nhau. Trong điều trị VWD 2B, cần bổ sung vWF cô đặc (thỉnh thoảng mới cần truyền tiểu cầu) nhưng trong điều trị VWD thể tiểu cầu, chỉ cần truyền tiểu cầu.

Câu hỏi 6: Bất thường này là gì và tại sao lại gây giảm tiểu cầu?

Đột biến trong bệnh VWD thể tiểu cầu này là đột biến tăng chức năng trên gen GPIBA (di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường) mã hóa cho protein GPIbα trên bề mặt tiểu cầu. Đột biến này dẫn đến tăng ái lực gắn với vWF, kết quả gây giảm tiểu cầu và nồng độ vWF thấp (và mất vWF multimers trọng lượng phân tử cao).

Đột biến trong gen GPIBA tiểu cầu cũng dẫn đến hội chứng Bernard Soulier (BSS) nhưng phổ đột biến khác và được di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Ngược với đột biến gây bệnh VWD thể tiểu cầu, đột biến ở bệnh BSS được vùi trong phân tử và có xu hướng ảnh hưởng miền cuối N của protein.

CASE 34

Bệnh nhân nữ người Ấn Độ được làm xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân xẩy thai và rong kinh lặp lại.

Kết quả xét nghiệm như sau:

Câu hỏi 1: Nhận xét các kết quả xét nghiệm trên? Chẩn đoán có thể nhất là gì? Câu hỏi 2: Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Câu hỏi 3: Bạn sẽ điều trị cho bệnh nhân này như thế nào trong lần mang thai tiếp theo?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Nhận xét các kết quả xét nghiệm trên? Chẩn đoán có thể nhất là gì?

Chẩn đoán có thể nghĩ tới nhiều nhất là Thiếu hụt Fibrinogen. Fibrinogen cần cho xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu thông qua thụ thể GpIIb/IIIa. Hy vọng xét nghiệm Fibrinogen sẽ được thực hiện trước khi chỉ định xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu.

Câu hỏi 2: Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

Về mặt logic, xét nghiệm Fibrinogen Clauss nên được thực hiện tiếp theo.

Câu hỏi 3: Bạn sẽ điều trị cho bệnh nhân này như thế nào trong lần mang thai tiếp theo?

Bổ sung Fibrinogen trong quá trình mang thai/sinh nở và trong vài tuần sau khi sinh.

Thiếu hụt Fibrinogen là một bệnh hiếm với tỉ lệ mắc ước tính 1/1000.000. Đây là một bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, hậu quả của đột biến một trong 3 gene mã hóa cho 3 chuỗi polypeptide của fibrin, nằm trên cánh dài của nhiễm sắc thể số 4.

CASE 35

Trong xét nghiệm này, có 3 kháng thể đơn dòng CD 41, CD61, CD42b được sử dụng, các kháng thể này gắn trực tiếp với các glycoprotein trên màng tiểu cầu.

Câu hỏi 1: Bạn giải thích các kết quả trên như thế nào? Câu hỏi 2: Có thể chẩn đoán bệnh nhân này là gì và bạn làm gì để khẳng định chẩn đoán? Câu hỏi 3: Bạn dự đoán xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu bằng phương pháp quan học ở bệnh nhân này sẽ như thế nào?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Bạn giải thích các kết quả trên như thế nào?

Có tình trạng giảm đậm độ huỳnh quang với CD42b, kháng thể gắn với GpIb. Điều này gợi ý hội chứng Bernard Soulier (BSS).

Trong BSS, tiểu cầu thường lớn (MPV tăng) và vì vậy sẽ có tăng biểu hiện của thụ thể GpIIb/IIIa. Kết quả của việc này là đậm độ huỳnh quang của dấu ấn CD41 và CD61 tăng, đây là 2 kháng thể đặc hiệu với thụ thể GpIIb và GpIIIa.

Câu hỏi 2: Có thể chẩn đoán bệnh nhân này là gì và bạn làm gì để khẳng định chẩn đoán?

Chẩn đoán là BSS.

Chẩn đoán này có thể được khẳng định bằng phân tích gen. Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu cũng có giá trị chẩn đoán.

Câu hỏi 3: Bạn dự đoán xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu bằng phương pháp quan học ở bệnh nhân này sẽ như thế nào?

Trong BSS, ngưng tập tiểu cầu bằng phương pháp LTA (Light transmission Aggregometry) sẽ thấy hiện tượng giảm ngưng tập với Ristocetin nhưng ngưng tập bình thường với ADP, Adrenaline và Collagen.

CASE 36

Bệnh nhân nữ 32 tuổi được nhập viện khoa cấp cứu với biểu hiện dễ bị bầm tím thời gian gần đây. Cô ấy khá bối rối.

Câu hỏi 1: Bạn cần thêm xét nghiệm gì?

Các kết quả xét nghiệm sau đó có kết quả như sau:

Hình ảnh lam máu ngoại vi

Câu hỏi 2: Chẩn đoán có thể là gì? Câu hỏi 3: Bạn có cần thêm xét nghiệm gì không? Câu hỏi 4: Ý nghĩa của việc tăng Troponin T và LDH?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Bạn cần thêm xét nghiệm gì?

Xét nghiệm công thức máu và tiêu bản máu ngoại vi là cần thiết trong trường hợp này. Hơn nữa, xét nghiệm chức năng gan thận nên được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân có bầm tím và tâm lý bối rối.

Câu hỏi 2: Chẩn đoán có thể là gì?

Tiền sử của bệnh nhân, công thức máu, hình ảnh lam máu và việc tăng LDH, Troponin T và Creatinin phù hợp với chẩn đoán Xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (Thombotic Thrombocytopenic Purpura – TTP).

Câu hỏi 3: Bạn cần thêm xét nghiệm gì?

Bạn nên chỉ định thêm các xét nghiệm sau:

a/ADAMTS13 + bằng chứng chất ức chế

b/Bệnh nhân có thai không?

c/HIV

d/Sàng lọc Lupus ban đỏ hệ thống

Bạn cũng nên cân nhắc khả năng bệnh nhân có đột biến di truyền trong gen ADAMTS13 bởi vì một số trường hợp nó có thể biểu hiện ở tuổi trưởng thành.

Nồng độ ADAMTS13 < 5% (Bình thường: 66 – 126%). Xét nghiệm kháng thể ADAMTS13 IgG = 943 AU/ml (Bình thường <110 AU/ml).

CASE 37

Bệnh nhân nam 39 tuổi tới khoa cấp cứu với triệu chứng chảy máu cam và dễ bị bầm tím lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây. Không có tiền sử bản thân hoạc tiền sử gia đình nào đáng chú ý và bệnh nhân không sử dụng bất cứ loại thuốc nào trong 10 tuần gần đây.

Kết quả xét nghiệm như sau:

Kết quả xét nghiệm chức năng tiểu cầu:

Câu hỏi 1: Nhận xét các kết quả trên, các kết quả này gợi ý điều gì? Câu hỏi 2: Bạn cần làm thêm xét nghiệm gì để tìm hiểu chi tiết hơn về bệnh?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Nhận xét các kết quả trên, các kết quả này gợi ý điều gì?

Tiền sử của bệnh nhân phù hợp với các bệnh lý rối loạn chảy máu mắc phải. Các xét nghiệm ban đầu không đưa ra được giải thích nào rõ ràng tuy nhiên xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu thấy không ngưng tập với Ristoctein, còn với các chất khác ngưng tập tiểu cầu bình thường.

Điều này gợi ý tới các bệnh lý sau:

a/Bệnh von Willebrand disease – nhưng vWF:Act lại bình thường.

b/Hội chứng Bernard Soulier (BSS) – nhưng tiền sử có vẻ không phù hợp với một rối loạn bẩm sinh, do đó có thể là BSS mắc phải.

Câu hỏi 2: Bạn cần làm thêm xét nghiệm gì để tìm hiểu chi tiết hơn về bệnh?

Mixing studies (Xét nghiệm trộn tiểu cầu) có thể có giá trị để phân biệt trường hợp này có phải do chất ức chế phức hợp GpIv-V-X hay không. Một cách tóm tắt là sử dụng huyết tương nghèo tiểu cầu của bệnh nhân trộn với tiểu cầu bình thường và sau đó thực hiện xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu trên Mix. Một cách tiếp cận tương tự là có thể sử dụng máy tế bào dòng chảy để xem ban đầu có hiện tượng giảm gắn kháng thể với phức hợp GpIb-V-IX hay không, sau đó hiện tượng này sẽ bị ức chế nếu huyết tương nghèo tiểu cầu của bệnh nhân được ủ với tiểu cầu bình thường.

Trong trường hợp này, bệnh nhân có kháng thể chống lại phức hợp Gpib-VIX gây bệnh BSS mắc phải.

CASE 38

Bệnh nhân nữ 4 tuổi với tiền sử dễ bầm tím được đưa tới bệnh viện để chẩn đoán. Không có triệu chứng nào khác đáng chú ý và trẻ phát triển thể chất bình thường. Tuy nhiên, bố của bệnh nhân có tiền sử tiểu cầu thấp giống như em trai của anh ta, nhưng chưa giải thích được nguyên nhân.

Khám lâm sàng không có gì đặc biệt ngoại trừ bầm tím ở chi dưới.

Xét nghiệm ban đầu cho kết quả như sau:

Kết quả Glycoprotein màng tiểu cầu phân tích trên Flowcytometry cho kết quả như sau:

Trong đó:

CD41: gắn với GpIIb trên màng tiểu cầu (chuỗi integrin alpha 2b), đây là glycoprotein liên kết không hóa trị với GpIIIa (chuỗi integrin beta 3) để tạo phức hợp GpIIb/IIIa.

CD61: nhận biết GpIIIa màng (chuỗi integrin beta 3).

CD42b: phản ứng với GpIb trên mẫu tiểu cầu và tiểu cầu. CD42b cũng ức chế Ristocetin – gắn độc lập của vWF với tiểu cầu và gây nên ngưng tập tiểu với Ristocetin.

Câu hỏi 1: Nhận xét các kết quả xét nghiệm trên? Các kết quả này gợi ý điều gì?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Nhận xét các kết quả xét nghiệm trên? Các kết quả này gợi ý điều gì?

Tiền sử bệnh nhân và tiền sử gia đình gợi ý đây là một bệnh bất thường tiểu cầu di truyền. Xét nghiệm công thức máu thấy tiểu cầu kích thước lớn nhưng không có bất thường khác trên lam máu. Có rất nhiều nguyên nhân của tiểu cầu kích thước lớn di truyền:

a/Hội chứng Bernard Soulier/ Hội chứng Velocardiofacial.

b/VWD thể tiểu cầu.

c/Hội chứng tiểu cầu Montreal.

d/Hội chứng tiểu cầu xám.

e/Bất thường Magg-Hegglin/Hôi chứng Sebastian.

f/Tiểu cầu to hình cầu/ Hội chứng Epstein/ Hội chứng Fechtner.

g/Tiểu cầu to địa trung hải

Rất nhiều các bất thường trên được loại trừ bởi hình thái tiểu cầu bình thường, không có bất thường trong phát triển hoặc bất thường tim mạch, không có trung tính với thể Dohle bên trong. Nguyên nhân có thể còn lại là Hội chứng Bernard Soulier hoặc Bệnh tiểu cầu to hình cầu (Hereditary Macrothrombocytopaenia).

Xét nghiệm tế bào dòng chảy thể hiện khiếm khuyết của thụ thể GpIb trên màng tiểu cầu và do đó phù hợp với bệnh cảnh Hội chứng Bernard Soulier. Đậm độ huỳnh quang cao hơn ở CD41 và CD61 so với mẫu chứng là do kích thước tiểu cầu lớn nên số lượng glycoprotein màng nhiều hơn, do vậy khả năng gắn nhiều kháng thể hơn.

Rất khó để thực hiện xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu trên máy truyền sáng (LTA) ở bệnh nhân lứa tuổi này vì thể tích máu sử dụng lớn, do vậy FCM có thể giải quyết vấn đề này.

Hội chứng Bernard Soulier thể Bolzano có xu hướng ít xuất huyết trầm trọng hơn so với BSS nhưng nó là một bất thường có thể sàng lọc ở các cá thể có Macrothrombocytopaenia.

CASE 39

Bệnh nhân nam 10 tuổi được xét nghiệm để xác định bệnh lý rối loạn chảy máu. Bệnh nhân có tiền sử dễ bầm tím và chảy máu cam lặp đi lặp lại. Mẹ và ông ngoại của bệnh nhân có tiền sử bệnh tương tự nhưng không được chẩn đoán và không biết nguyên nhân.

Xét nghiệm ban đầu cho kết quả như sau:

Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu bằng phương pháp truyền sáng (LTA) cho kết quả như sau:

Câu hỏi 1: Các xét nghiệm trên gợi ý điều gì? Câu hỏi 2: Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Các xét nghiệm trên gợi ý điều gì?

Tiền sử bệnh nhân và tiền sử gia đình phù hợp với một bệnh rối loạn chảy máu di truyền.

Xét nghiệm ban đầu không có bất thường tuy nhiên xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu LTA cho thấy giảm ngưng tập rõ rệt với ADP tại tất cả các nồng độ mặc dù có ngưng tập một chút tại ADP nồng độ cao. Điều này gợi ý khiếm khuyết ở thụ thể ADP trên màng tiểu cầu.

Có 2 thụ thể ADP trên màng tiểu cầu:

a/Thụ thể P2Y1 là trung gian huy động ion calci và chịu trách nhiệm thay đổi hình dạng tiểu cầu gây ra do ADP, gây ngưng tập yếu và thoáng qua.

b/Thụ thể P2Y12 chịu trách nhiệm hoàn thành việc thay đổi hình dạng tiểu cầu và khuếch đại đáp ứng với ADP cũng như các chất kích tập khác như Thromboxane A2, thrombin và collagen.

Câu hỏi 2: Bạn sẽ làm gì tiếp theo?

Sàng lọc các thành viên trong gia đình để xác định bất thường ngưng tập tiểu cầu tương tự ở các thành viên trong gia đình, người có tiền sử chảy máu.

Sau đó, sàng lọc đột biến trên gen P2RY12, gen mã hóa cho thụ thể P2Y12.

CASE 40

Bệnh nhân nữ 31 tuổi từ Ấn độ được làm xét nghiệm tìm nguyên nhân bệnh xuất huyết. Cô ấy có tiền sử kéo dài của bệnh xuất huyết như chảy máu sau cắt amidan, phẫu thuật nha khoa và thêm nữa là rong kinh. Không có tiền sử gia đình nào đáng chú ý.

Xét nghiệm ban đầu cho kết quả như sau:

Câu hỏi 5: Những xét nghiệm này nói lên điều gì? Câu hỏi 6: Chẩn đoán cuối cùng của bạn là gì?

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Bạn nhận xét gì về các kết quả trên?

Tiền sử của bệnh nhân gợi ý mạnh mẽ tới một bệnh rối loạn chảy máu và vấn đề xuất hiện trong thời gian dài có xu hướng là một bệnh di truyền hơn là một bệnh mắc phải.

Các xét nghiệm ban đầu thể hiện tình trạng giảm tiểu cầu nhẹ nhưng không có bất thường khác. Các nguyên nhân gây giảm tiểu cầu nên được tìm hiểu chi tiết hơn.

Nguyên nhân có thể là một bệnh lý di truyền hoặc mắc phải và mặc dù tiền sử gọi ý một bệnh di truyền nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn các vấn đề mắc phải bắt đầu từ nhỏ, ví dụ ITP. Điều quan trọng là phân tích MPV và lam máu ngoại vi bởi vì những xét nghiệm này giúp loại bỏ rất nhiều bệnh lý giảm tiểu cầu có tiểu cầu lớn và hơn nữa, ITP thường không có tiểu cầu to.

Câu hỏi 2: Bạn sẽ chỉ định thêm xét nghiệm gì?

Xét nghiệm chức năng tiểu cầu nên được thực hiện để xác định các bất thường chức năng tiểu cầu.

Câu hỏi 3: Nhận xét các kết quả trên?

Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu bằng phương pháp LTA thấy tình trạng giảm ngưng tập với hầu hết các chất kích tập tiểu cầu, ngoại trừ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin, nhưng cũng không bình thường.

Điều này có thể là:

a/Thiếu Fibrinogen – tuy nhiên APTT/PT và Fibrinogen bình thường.

b/Glanzmann’s Thrombasthenia (GTT)

Câu hỏi 4: Bạn chỉ định thêm xét nghiệm gì?

Các xét nghiệm nên được chỉ định thêm là:

a/Phân tích đột biến gen

b/Xét nghiệm tế bào dòng chảy để xem xét chi tiết thụ thể GPIIb/IIIa.

Câu hỏi 5: Những xét nghiệm này nói lên điều gì?

Trong xét nghiệm này, 3 kháng thể CD41, CD61 và CD42b gắn trực tiếp với glycoprotein màng tiểu cầu được sử dụng:

CD41: gắn với GpIIb trên màng tiểu cầu (chuỗi integrin alpha 2b), đây là glycoprotein liên kết không hóa trị với GpIIIa (chuỗi integrin beta 3) để tạo phức hợp GpIIb/IIIa.

CD61: nhận biết GpIIIa màng (chuỗi integrin beta 3).

CD42b: phản ứng với GpIb trên mẫu tiểu cầu và tiểu cầu. CD42b cũng ức chế Ristocetin – gắn độc lập của vWF với tiểu cầu và gây nên ngưng tập tiểu với Ristocetin.

Kết quả cho thấy không có hiện tượng gắn với CD41 hoặc CD61, thể hiện mất hoặc bất thường hình dạng dẫn đến khiếm khuyết gắn với GPIIb và GPIIIa. Điểu này khẳng định chẩn đoán GTT.

Câu hỏi 6: Chẩn đoán cuối cùng của bạn là gì?

Chẩn đoán xác định là Glanzmann’s Thrombasthenia.

【#2】Nên Hay Không Đăng Ký Thương Hiệu Nội Thất

Lĩnh vực nội thất có tiềm năng trở thành lĩnh vực có sức cạnh tranh tại thị trường Việt Nam đặc biệt ở các thành phố lớn. Người tiêu dùng thường lựa chọn các dòng sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng để sử dụng.

Một câu hỏi đặt ra dành cho doanh nghiệp, nên hay không đăng ký thương hiệu nội thất? Chúng tôi sẽ chứng minh cho quý khách, đăng ký thương hiệu là lựa chọn đúng đắn.Lĩnh vực nội thất có tiềm năng trở thành lĩnh vực có sức cạnh tranh cao tại thị trường Việt Nam

Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh

Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh được thể hiện như sau:

 • Thứ nhất, xây dựng thương hiệu vững mạnh mang đến lợi thế to lớn cho doanh nghiệp. Nó tạo ra hình ảnh cho sản phẩm và doanh nghiệp.
 • Thứ hai, thương hiệu vững chắc góp phần tạo nên niềm tin cho người tiêu dùng, lôi kéo người tiêu dùng của đối thủ.
 • Thứ ba, thương hiệu mạnh làm gia tăng tỉ lệ cạnh tranh trên thị trường về giá, phân phối sản phẩm và thu hút nguồn vốn đầu tư.
 • Thứ tư, nhu cầu sống của người dân ngày càng cao dẫn đến sự cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm tiêu dùng. Một thương hiệu lớn có đầy đủ thông tin xuất xứ và khẳng định được chất lượng sản phẩm tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.
 • Thứ năm, thương hiệu có thể xem là công cụ bán hàng tạo ra giá trị trong kinh doanh thúc đẩy tăng lợi nhuận và lãi cổ phần.
 • Thứ sáu, một thương hiệu tạo được dấu ấn trong đông đảo người tiêu dùng không chỉ đơn thuần là tài sản của một doanh nghiệp mà là tài sản quốc gia. Khẳng định vị thế của quốc gia đó trên thị trường quốc tế nhằm thu hút đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Nên hay không đăng ký thương hiệu nội thất độc quyền

Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại có thể được gọi là “Thương hiệu” của doanh nghiệp. Do đó để đăng ký thương hiệu kinh doanh cần phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Một số lợi ích của việc đăng ký như sau:

 • Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là cơ sở pháp lí cho việc xác định đối với nhãn hiệu, logo, thương hiệu mà doanh nghiệp đang khi doanh khi có bất kì sự cạnh tranh nào với đối thủ khác.
 • Ngăn chặn đối thủ sao chép, nhái lại nhãn hiệu, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tăng khả năng phân biệt của người tiêu dùng về chất lượng mặt hàng của doanh nghiệp này với các đơn vị kinh doanh mặt hàng khác.
 • Ngăn chặn các đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp đi đăng ký thương hiệu độc quyền làm giảm sức cạnh tranh và doanh nghiệp không được sử dụng rộng rãi thương hiệu đó.

Như vậy việc đăng ký thương hiệu nội thất độc quyền giữ vai trò quan trọng tạo tiền đề cho sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời nó đem lại lợi ích to lớn không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho nền kinh tế quốc gia.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu có thể tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể ủy quyền thông qua đại diện của Phan Law Viet Nam để được hướng dẫn đăng ký thương hiệu. Đồng thời khi nộp đơn đăng ký, quý khách hàng tiến hành nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu và lấy chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu để nộp kèm với hồ sơ.

Kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu, quý khách hàng cần cung cấp đầy đủ các tài liệu theo quy định pháp luật.

Sau khi đăng ký bảo hộ thương hiệu, thương hiệu nội thất của doanh nghiệp sẽ được bảo hộ trong vòng 10 năm và có thể gia hạn thêm. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký thương hiệu nội thất độc quyền! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kì thắc mắc về vấn đề đăng ký thương hiệu, Phan Law Viet Nam sẽ hướng dẫn đăng ký thương hiệu trong lĩnh vực nội thất một cách chi tiết cho quý khách hàng.

【#3】Nên Hay Không Đăng Ký Thương Hiệu Mỹ Phẩm?

Lĩnh vực mỹ phẩm có thể nói là lĩnh vực mang đầy tính cạnh tranh. Thông thường theo thói quen của người tiêu dùng, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên thực trạng hàng giả hàng nhái kém chất lượng đã và đang là nỗi lo của nhiều người tiêu dùng. Trước tình trạng tiêu cực đó, thiết nghĩa các doanh nghiệp nên hay không đăng ký thương hiệu mỹ phẩm?

Lĩnh vực mỹ phẩm có cần được đăng ký thương hiệu không?

Tùy vào tính chất của từng lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thể xác định đăng ký nhãn hiệu độc quyền sớm để được bảo đảm quyền lợi. Một số lĩnh vực có thể liệt kê như:

Các lĩnh vực công nghệ tự động, kỹ thuật, máy móc mới…

Các sản phẩm y học, hoá dược, sinh học

Các sản phẩm âm nhạc, văn học…

Ngoài ra bất cứ lĩnh vực nào có tính cạnh tranh cao, lượng người tiêu dùng lớn và mang tính đặc thù, một số nhãn hiệu nổi tiếng để lại dấu ấn riêng cho người tiêu dùng đều có thể đăng ký nhãn hiệu độc quyền sớm.

Do đó lĩnh vực mỹ phẩm cần được đăng ký bảo hộ thương hiệu. Một trong số những thương hiệu lớn có thể kể đến như Maybelline, Dior, Mac,… Điều này tạo cho những doanh nghiệp có lợi thế nhất định khi cạnh tranh trên thị trường.

Một doanh nghiệp cần khá nhiều thời gian để xây dựng và phát triển một thương hiệu vững mạnh, đồng nghĩa với điều đó, bảo vệ được thương hiệu là nhu cầu và nhiệm vụ của mỗi doanh nghiệp sở hữu thương hiệu.

Việc đăng ký nhãn hiệu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nó đòi hỏi một số kiến thức về sở hữu trí tuệ chẳng hạn lệ phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền hay thủ tục hồ sơ đăng ký nhãn hiệu,… Do đó chúng tôi khuyến khích khách hàng tìm đến các tổ chức có uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tư vấn và hỗ trợ.

Có nên hay không đăng ký thương hiệu mỹ phẩm

Nên hay không đăng ký thương hiệu mỹ phẩm?

Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại có thể được gọi là “Thương hiệu” của doanh nghiệp. Do đó để đăng ký thương hiệu kinh doanh cần phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Một số lợi ích của việc đăng ký như sau:

 • Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là cơ sở pháp lí cho việc xác định đối với nhãn hiệu, logo, thương hiệu mà doanh nghiệp đang khi doanh khi có bất kỳ sự cạnh tranh nào với đối thủ khác.
 • Ngăn chặn đối thủ sao chép, nhái lại nhãn hiệu, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tăng khả năng phân biệt của người tiêu dùng về chất lượng mặt hàng của doanh nghiệp này với các đơn vị kinh doanh mặt hàng khác.
 • Ngăn chặn các đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp đi đăng ký thương hiệu độc quyền làm giảm sức cạnh tranh và doanh nghiệp không được sử dụng rộng rãi thương hiệu đó.

Vậy có nên hay không đăng ký thương hiệu mỹ phẩm? Đăng ký thương hiệu là hoàn toàn cần thiết. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành công đăng ký bảo hộ. Phan Law Vietnam cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu dành cho lĩnh vực mỹ phẩm, nếu quý khách có nhu cầu biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua website.

【#4】Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu

Logo thương hiệu sẽ được các doanh nghiệp sử dụng để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm và phương tiện kinh doanh… của mình. Từ đó, logo giúp người tiêu dùng nhận biết xuất xứ, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ.

Vì vậy, logo của bạn cần thiết được pháp luật bảo hộ. Đăng ký bảo hộ logo cũng chính là việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Bên cạnh đó, việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ logo thương hiệu cũng là điều đặc biệt quan trọng.

Tại sao cần phải gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ logo thương hiệu sớm?

Tình trạng cạnh tranh trên thị trường đã dẫn đến những mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp. Sản xuất hàng giả, làm hàng nhái, lợi dụng các tên tuổi có tiếng trên thị trường để trục lợi…

Vì vậy ngay khi thương hiệu sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, doanh nghiệp cần phải nhanh chóng thực hiện biện pháp để bảo vệ hàng hóa và dịch vụ của mình khỏi những hành vi xâm phạm.

Biện pháp để bảo vệ logo tốt nhất là đăng ký bảo hộ logo thương hiệu. Việc đăng ký bảo hộ logo không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền độc quyền sử dụng logo, mà còn góp phần đưa thương hiệu đến với người tiêu dùng mạnh mẽ hơn.

Văn bằng bảo hộ logo do Cục Sở hữu trí tuệ cấp sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm. Sau đó hết 10 năm, doanh nghiệp cần gia hạn để tiếp tục được bảo hộ.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện gia hạn đăng ký bảo hộ logo thương hiệu, khi logo bị kẻ khác xâm phạm sẽ rất khó khăn để giải quyết hoặc khởi kiện. Thêm vào đó, việc không gia hạn Văn bằng bảo hộ và logo vị chủ thể khác xâm phạm sẽ gây thiệt hại về kinh tế cũng như làm giảm uy tín của doanh nghiệp.

Vì vậy doanh nghiệp cần đề cao việc đăng ký và gia hạn bảo hộ logo càng sớm càng tốt để bảo vệ quyền lợi của mình.

Những lợi ích nhận được từ việc đăng ký bảo hộ logo thương hiệu

Được độc quyền sử dụng đối với logo. Đồng thời, khi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác xâm phạm logo thì chủ sở hữu logo có quyền ngăn chặn, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm.

Ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp khác đăng ký sử dụng logo trùng hoặc tương tự. Một trong những điều kiện để được bảo hộ logo là dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu logo với hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Chính vì vậy, việc đăng ký logo sẽ ngăn chặn được tình trạng một doanh nghiệp nào đó muốn sử dụng logo có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hoá, dịch vụ của bạn. Vì khi doanh nghiệp đó nộp đơn đăng ký bảo hộ logo sẽ có khả năng cao bị từ chối đăng ký.

Qua bài viết này, chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ logo thương hiệu và gia hạn văn bằng bảo hộ logo.

【#5】Lựa Chọn Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Một trong những cách thức để một chủ thể có thể xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa đó chính là sử dụng các dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Các dịch vụ này là cầu nối giữa một chủ thể có yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu với các tổ chức đại diện hợp pháp.

Chính vì vậy mà việc chọn được một tổ chức cung cấp dịch vụ chất lượng thì nhu cầu sẽ được đảm bảo. Còn ngược lại, chỉ cần có sai lầm ở thao tác lựa chọn thì quá trình sau đó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy để có được một sự lựa chọn đúng đắn thì trước hết hãy tham khảo qua các thông tin dưới đây.

Tiêu chí chọn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tiêu chuẩn chọn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Để lựa chọn được một dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa uy tín thì trước hết phải bắt nguồn từ việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đó. Đơn vị được lựa chọn phải là những đơn vị pháp lý đáp ứng được những yêu cầu bức thiết nhất.

Trước tiên đó phải là một cơ sở thực sự có uy tín và khả năng đại diện cho chủ nhãn hiệu hàng hóa trong những yêu cầu quan trọng. Vì các đơn vị này phải là các tổ chức pháp luật nên điều cần đảm bảo là kiến thức pháp luật sâu rộng.

Với một chủ thể thường thì những quy định của pháp luật sẽ không thể có thể đảm bảo hiểu được một cách chính xác. Nhưng với một đơn vị luật đại diện thì đây là yêu cầu tối thiểu buộc phải đáp ứng.

Một tiêu chí quan trọng tiếp theo đó chính là chất lượng của dịch vụ mà họ cung cấp. Đây chính là yếu tố quyết định đến sự thành công cho yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của khách hàng. Chất lượng của dịch vụ không chỉ đơn giản là kết quả cuối cùng của quy trình.

Mà nó còn là từng giai đoạn và cách thức thực hiện tối ưu cho từng trường hợp chuyên biệt. Đi kèm với đó là sự tận tâm, tư vấn và hỗ trợ hết mình cho từng mong muốn của khách hàng.

Đồng thời còn phải đảm bảo được điều kiện quan trọng chính là mức phí dịch vụ hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Nếu chọn được cho mình một đơn vị đáp ứng được những tiêu chuẩn này thì chủ nhãn hiệu hàng hóa có thể yên tâm về quá trình sau đó

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Phan Law Vietnam

Một trong những tổ chức được đánh giá có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên chính là Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam. Với khả năng mang đến những dịch vụ được cho là giải pháp tối ưu cho nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa mà giờ đây Phan Law Vietnam đã trở thành một trong những  tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu.

Dịch vụ tại đây sẽ từ tư vấn, đánh giá khảo sát ban đầu để đánh giá chất lượng sơ bộ khả năng thực hiện. Khi kết quả sơ bộ được đảm bảo thì tiếp theo đó là việc hoàn tất và nộp hồ sơ đăng ký.

Cũng như sẽ thay mặt giải quyết những tình huống phát sinh trong quy trình thực hiện. Cuối cùng là đại diện cho khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cũng như hoàn tất những mong muốn pháp lý khác của khách hàng một cách hoàn thiện.

Có thể nói Phan Law Vietnam là một tổ chức sở hữu trí tuệ đáng để bạn trải nghiệm chất lượng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Đến với Phan Law Vietnam khách hàng sẽ không còn những băn khoăn về thủ tục pháp lý. Vì vậy nếu muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào thì cũng hãy để Phan Law Vietnam hỗ trợ bạn.

【#6】Tư Vấn Khái Quát Về Đăng Ký Bảo Hộ Tên Nhà Hàng

Thời buổi xã hội càng ngày càng phát triển, đi cùng là những mặt tiêu cực làm ảnh hưởng tới quyền lợi và làm mất uy tín của các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết các vấn đề đi đăng ký bảo hộ tên nhà hàng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của mình một cách tuyệt đối. Để đảm bảo quyền lợi của các bạn, chúng tôi sẽ đưa ra những cái tìm khái quát liên quan đến cá nhân đăng ký thương hiệu.

Đăng ký bảo hộ tên nhà hàng có bắt buộc?

Theo điểm b Khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2013 thì tên thương mại được bảo hộ trên cơ sở sử dụng hợp pháp. Tức là dù có đăng ký hay không, khi tên nhà hàng thỏa các điều kiện về tên thương mại thì sẽ được thừa nhận và tự động được bảo hộ sau một quá trình sử dụng hợp pháp.

Mặc dù không đăng ký vẫn được bảo hộ. Nhưng chúng tôi khuyên các bạn vẫn nên đi đăng ký bảo hộ tên nhà hàng của mình. Bởi trên thực tế do không đi đăng ký mà dẫn đến những rủi ro không đáng có.

Việc đi đăng ký giúp bạn công số quyền sở hữu rộng rãi hơn, tránh người khác không biết bạn đã dùng mà dùng tên nhà hàng giống bạn. Dẫn đến những tranh chấp không đáng có.

Phân biệt tên thương mại và tên doanh nghiệp?

Giống nhau: Có chức năng phân biệt các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh (phần phân biệt trong tên thương mại và phần tên riêng trong tên doanh nghiệp). Sử dụng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh.

Khác nhau:

Thứ nhất, về chức năng. Tên thương mại được sử dụng nhằm mục đích thương mại, dùng để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh. Còn tên doanh nghiệp, chức năng chủ yếu và quan trọng nhất là để phân biệt chính xác doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác trong hoạt động kinh doanh. Vì thế mỗi doanh nghiệp chỉ có một tên doanh nghiệp duy nhất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, về thành phần cấu tạo. Tên thương mại gồm hai thành phần là thành phần mô tả và thành phần phân biệt. Còn tên doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Như vậy, đối với tên thương mại không bắt buộc phải bao gồm loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH, công ty cổ phần…) mà thành phần phân biệt của tên thương mại chỉ có vai trò phân biệt các lĩnh vực kinh doanh với nhau.

Thứ ba, về căn cứ xác lập. Tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về tên thương mại thì sẽ được thừa nhận và tự động được bảo hộ sau một quá trình sử dụng hợp pháp rộng rãi. Khác với tên thương mại, tên doanh nghiệp được xác định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tức là được xác lập thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh.

Thứ tư, phạm vi bảo hộ. Phạm vi bảo hộ của tên thương mại chỉ bao gồm lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Còn tên doanh nghiệp là trên cả nước. Khi một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì tên doanh nghiệp đó sẽ được bảo hộ trên phạm vi cả nước.

Đăng ký bảo hộ tên nhà hàng ở đâu?

Bạn có thể nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hoặc nộp qua bưu điện qua những địa chỉ trên cũng được.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề đăng ký bảo hộ tên nhà hàng. Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp có thể giúp ích cho các bạn. Nếu như có bất kỳ thắc mắc hay muốn được tư vấn kỹ lương hơn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.

【#7】Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi Uống Sữa Abbott Có Bị Táo Bón Không?

Bên cạnh vấn đề lượng dinh dưỡng có trong sữa thì một trong những thắc mắc của các mẹ đều liên quan tới hệ tiêu hóa của trẻ khi sử dụng sữa bột,nhất là với trẻ ở những năm tháng đầu đời. Vậy cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa Abbott có bị táo bón không?

Câu trả lời là không. Bởi khi sản xuất, Abbott đã hạn chế tối đa việc kích ứng cho dạ dày của trẻ cũng như việc trẻ bị táo bón khi uống sữa. Đó là một trong những điểm nổi bật mà phụ huynh luôn để tâm khi sử dụng dòng sản phẩm sữa của Abbott.

Dựa vào đâu để nói cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa Abbott có bị táo bón?

Abbott là một thương hiệu sản xuất sữa nổi tiếng có quy mô trên toàn cầu đến từ đất nước Hoa Kì. Với công nghệ tiên tiến cùng các trang thiết bị hiện đại, những nhà nghiên cứu dinh dưỡng hàng đầu, Abbott đã cho ra đời những loại sữa mới đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho trẻ mà lại không khiến thể trạng trẻ bị nóng.

Tuy nhiên dù có hạn chế tối đa việc kích ứng dạ dày của trẻ nhưng việc cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa Abbott có bị táo bón là một việc không tránh khỏi. Vì thể trạng của mỗi trẻ không giống nhau nên trong quá trình sử dụng sữa nếu trẻ bị táo bón là một việc hết sức bình thường.

Các mẹ có thể tăng cường cho trẻ uống thêm nước hoặc đổi sang một loại sữa khác phù hợp hơn. Nhưng nói gì đi nữa, những dưỡng chất có trong sản phẩm sữa của Abbott đã góp phần giảm thiểu khả năng bị táo bón ở trẻ. Vì vậy các mẹ có bé dưới 1 tuổi hãy cứ yên tâm lựa chọn sữa Abbott cho con mình.

Đáp án câu hỏi cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa Abbott có bị táo bón

Nếu dựa theo công thức các thành phần chất dinh dưỡng có trong sữa thì câu trả lời là không, cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa Abbott có bị táo bón không thì không. Nhưng nếu xét về thể trạng của từng trẻ thì đây là một câu hỏi phải bỏ ngỏ bởi mỗi trẻ đều có thể trạng khác nhau. Có trẻ hợp có trẻ không hợp, có trẻ bị táo bón nhưng cũng có trẻ khi uống hệ tiêu hóa lại hoạt động rất tốt.

Vì vậy các mẹ khi lựa chọn sữa cho trẻ hãy cho trẻ bú thử trong ít nhất 2 tuần, từ đó theo dõi tình hình tiêu hóa của bé. Nên mua hộp sữa nhỏ để nếu như trẻ không hợp, phải thay sữa sẽ tránh phí phạm hộp sữa đang dùng dở. Chúc các mẹ luôn tự tin trong việc lựa chọn sữa cho trẻ.