Biện Pháp Tương Phản, Đối Lập

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Biện Pháp Ngăn Chặn Là Gì ? Khái Niệm Về Biện Pháp Ngăn Chặn ?
 • 6 Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Tố Tụng Hình Sự
 • Hủy Bỏ Hoặc Thay Thế Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Tố Tụng Hình Sự
 • Hacker Là Gì ? Biện Pháp Ngăn Chặn Được Hacker
 • Biện pháp tương phản, đối lập

  I. Biện pháp tương phản.

  Phép tương phản (cũng gọi là đối lập) trong nghệ thuật là việc tạo ra những cảnh tượng, hành đông, tính cách trái ngược nhau để làm nổi bật một ý tưởng hoặc tư tưởng của tác giả.

  Ví dụ như trong tác phẩm “Sống chết mặc bay”.

  • Sự tuyệt vọng khốn cùng của nhân dân trước sự thịnh nộ của thiên nhiên khi chống lại bão lũ.

  II. Phép đối

  Phép đối là cách sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả diễn đạt: nhấn mạnh về ý , gợi liên tưởng, gợi hình ảnh sinh động, tạo nhịp điệu cho lời nói, biểu đạt cảm xúc tư tưởng…

  – Số lượng âm tiết của hai vế đối phải bằng nhau.

  VD:

  Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

  (Ca dao)

  – Các từ ngữ đối nhau phải cùng từ loại với nhau (danh từ đối với danh từ, động từ – tính từ đối với động từ – tính từ).

  VD:

  Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

  Người khôn người đến chốn lao xao

  (Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm)

  – Các từ đối nhau hoặc phải trái nghĩa với nhau, hoặc phải cùng trường nghĩa với nhau, hoặc phải đồng nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung, hoàn chỉnh về nghĩa.

  VD:

  Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

  Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

  (Hồ Xuân Hương)

  Có hai loại đối:

  + Tiểu đối (tự đối): Các yếu tố đối xuất hiện trong nội bộ một câu, một dòng.

  VD:

  Hoa cười ngọc thốt đoan trang (Nguyễn Du)

  + Trường đối (bình đối): dòng trên và dòng dưới, đoạn trên và đoạn dưới đối nhau

  VD:

  Lom khom dưới núi tiều vài chú

  Lác đác bên sông chợ mấy nhà

  (Bà huyện Thanh Quan)

  – Gợi sự phong phú về ý nghĩa (tương đồng và tương phản).

  Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử

  Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi

  (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

  – Tạo ra sự hài hoà về thanh: ” Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù”

  (Trần Quốc Tuấn)

  → Phép đối tạo nên sự hài hòa về âm thanh, tạo nên sự dồn dập, thôi thúc, căm phẫn

  – Nhấn mạnh ý: ” Bán anh em xa mua láng giềng gần” (Ca dao)

  – Phép đối trong câu tục ngữ thường phục vụ cho sự so sánh, đối chiếu để khẳng định, nhân mạnh những kinh nghiệm, những bài học về cuộc sống xã hội hay hiện tượng tự nhiên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Pháp Ước Lệ Tượng Trưng Trong Truyện Kiều
 • Ước Lệ Trong Nghệ Thuật
 • Thủ Pháp Ước Lệ Trong Nghệ Thuật Là Gì?
 • Thế Nào Là Bút Pháp Ước Lệ Tượng Trưng Hãy Lấy Dẫn Chứng Minh Họa Làm Sáng Tỏ Nghệ Thuật Này Qua Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều Của Nguyê
 • Trách Nhiệm Pháp Lý Là Gì?
 • Lập Pháp Là Gì ? Quy Định Pháp Luật Về Lập Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Quan Tư Pháp Là Gì ? Khái Niệm Về Cơ Quan Tư Pháp
 • Tổ Chức Thực Hiện Quyền Tư Pháp Theo Hiến Pháp 2013
 • Về Quyền Hành Pháp Của Chính Phủ Trong Cơ Chế Phân Công, Phối Hợp Và Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước
 • Phân Tích Nguồn Gốc, Bản Chất, Chức Năng Của Nhà Nước.
 • Các Học Thuyết Tiêu Biểu Về Nguồn Gốc Của Nhà Nước
 • Lập pháp là một trong ba chức năng của nhà nước, cùng với quyền hành pháp và quyền tư pháp hợp thành quyền lực nhà nước.

  Lập pháp, hiểu theo nghĩa rộng, trong mối quan hệ với quyền lực nhà nước, bao gồm vừa làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, vừa làm luật và sửa đổi luật, nhưng xét trong khuổn khổ, phạm vi của ngành luật hiến pháp, tức hiểu theo nghĩa hẹp thì quyển lập pháp chỉ bao gồm “làm luật và sửa đổi luật”, còn làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp thuộc quyển lập hiến.

  Điều 83 Hiến pháp năm 1992, quy định một cách chung các chức năng của Quốc hội, khi đề cập chức năng hàng đầu của Quốc hội là chức năng lập pháp, đã viết: “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp”, nhưng khi quy định cụ thể bao giờ cũng phân biệt lập hiến với lập pháp và lập hiến là quyển năng riêng biệt không lẫn với quyền lập pháp chỉ bao gồm “làm luật và sửa đổi luật. Trong tỉnh thần đó, Hiến pháp đã quy định trình tự, thủ tục riêng cho “việc làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, khác với trình tự, thủ tục làm luật và sửa đổi luật”. Xét theo hiệu lực pháp tí, hiến pháp và luật, tuy đều được Quốc hội thông qua nhưng có hiệu lực pháp lí khác nhau. Cũng vì vậy, không được đánh đồng lập pháp với lập hiến mà luôn luôn phải có sự phân biệt như hai quyền năng khác nhau của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan cao nhất của quyền nhà nước.

  Trong ngôn ngữ chính thức còn có sự phân biệt lập pháp với lập quy. Xét theo nghĩa rộng, lập pháp với tính cách là một trong ba chức năng của quyền lực nhà nước – lập pháp, hành pháp, tư pháp, có thể hiểu khái niệm “lập pháp” là làm pháp luật nói chung của Nhà nước mà không chỉ là “làm luật. Vì vậy, “lập pháp” là làm pháp luật và không chỉ là “làm luật, và pháp luật thì phải được hiểu là tổng thể “các văn bắn quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không chỉ là Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành”. Nói một cách khác, trong trường hợp đó, lập pháp bao gồm cả lập quy, tức là bao gồm cả hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật để thi hành luật của các cơ quan hành pháp, tư pháp. Như vậy, khi nói đến lập pháp thì đồng thời cũng nói đến lập quy, còn lập pháp theo nghĩa hẹp là một chức năng cơ bản của Quốc hội: làm luật và sửa đổi luật và xét theo thẩm quyền, trình tự, lập pháp khác hãn lập quy. Lập quy thường gắn liến với thẩm quyền của các cơ quan ban hành văn bản dưới luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Của Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước
 • Quy Định Mới Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước
 • Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Của Dân, Do Dân Và Vì Dân
 • Bộ Máy Nhà Nước, Cơ Quan Nhà Nước Trong Hệ Thống Khoa Học Pháp Lý
 • Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
 • Biện Pháp Thi Công Là Gì ? Các Bước Lập Biện Pháp Thi Công Thế Nào ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Nghe Hiểu Trong Tiếng Anh, Những Khó Khăn Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Một Số Biện Pháp Khắc Phục Những Lỗi Thông Thường Khi Nói Và Viết Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xử Lý Nước Thải/môi Trường
 • Nước Sinh Hoạt Và 4 Biện Pháp Xử Lý Nước Bị Ô Nhiễm Hiệu Quả
 • Nền Đất Yếu Và Các Biện Pháp Xử Lý Nền Đắp Trên Đất Yếu
 • Biện pháp thi công có thể hiểu nôm la là quá trình để thực hiện xong một công trình chính vì vậy để sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu biện pháp thi công là gì và các bước lập biện pháp thi công cụ thể như sau :

  Biện pháp thi công là gì ?

  Biện pháp thi công đó là trình tự và cách thi công 1 công trình từ A – kết thúc, và BPTC phải đề ra được: hiệu quả về thời gian, hiệu quả về phòng chống (như: phòng cháy…) làm sao để hoàn thành công sớm nhất, an toàn nhất. Vì lý do vậy mà có thể nói, không có gì phải là “bí mật” trong vấn đề BPTC được,

  Biện pháp thi công hiểu nôm na là cách làm , cách thi công một công trình , hạng mục , công việc cụ thể của công trình xây dựng.

  Biện pháp thi công tiếng anh là gì

  Biện pháp thi công tiếng anh là Manner of Execution hoặc construction method statement

  Biện pháp thi công phải thể hiện được:

  • Thiết bị , công nghệ dự định chọn để thi công
  • Trình tự thi công
  • Phương pháp kiểm tra
  • Biện pháp an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường
  • Dự kiến sự cố và cách xử lý
  • Tiến độ thi công.

  Đây là bài giải của một đề án mang tính khoa học kỹ thuật .Vì vậy bạn cần phải nêu ra được đầy đủ các luận cứ có tính thuyết phục thì mới được CĐT chấp thuận.

  Nếu biện pháp của bạn lập là tiên tiến , mang lại hiệu quả cao về kỹ thuật cũng như kinh tế thì CĐT nào cũng chấp nhận và chính bạn được hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế đó.

  Ngược lại , bạn cứ lập BPTC theo phương án đã được chủ đầu tư dự kiến và khi ra thi công nếu bạn sử dụng BPTC khác thì bạn lại phải bảo vệ và cần được CĐT và TVGS thông qua, đằng nào thì cũng vậy.

  Các bước lập biện pháp thi công thế nào ?

  Thông thường đối với từng hạng mục công trình sẽ có các bước cụ thể khác nhau tuy nhiên trong mức độ bài viết chúng tôi xin trình bày các bước lập một công trình xây dựng hoàn chỉnh sẽ phân theo loại hình công trình cũng như các hạng mục công trình

  • Biện pháp thi công công trình dân dụng
  • Biện pháp thi công công trình nhà xưởng
  • Biện pháp thi công lắp đặt nội thất
  • Biện pháp thi công san nền
  • Biện pháp thi công lắp đặt thang máy
  • Biện pháp thi công công trình giao thông
  • Biện pháp thi công công trình thủy lợi

  Chính vì thế việc lập biện pháp thi công như thế nào thì người lập phải am hiểu về quy trình và các biện pháp thi công cũng như định mức công việc xây dựng của hạng mục đó

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Yêu Cầu Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Tố Tụng Hành Chính
 • Hạn Chế Của Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Tố Tụng Dân Sự
 • Chế Định Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Hướng Dẫn Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời
 • Quyết Định Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Dùng Cho Thẩm Phán
 • Cơ Quan Lập Pháp Là Gì ? Khái Niệm Về Cơ Quan Lập Pháp ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Về Quyền Lập Pháp Và Mô Hình Lập Pháp
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đăk Nông
 • Thành Lập Ủy Ban Tư Pháp Có Chức Năng Chống Tham Nhũng
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc
 • Hệ Thống Các Cơ Quan Nhà Nước Nước Chxhcn Việt Nam
 • Cơ quan lập pháp là cơ quan thực hiện chức năng lập pháp của một quốc gia là làm luật và sửa đổi luật.

  Theo Hiến pháp năm 1992, cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hiến pháp không chỉ xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp mà còn nhấn mạnh: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, đồng thời, Quốc hội cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến là làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

  Lập pháp theo nghĩa rộng tuy là chức năng tiêu biểu của Quốc hội với tính cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, trực tiếp chịu trách nhiệm trước nhân dân, thực hiện quyền lực của nhân dân, nhưng không phải là chức năng duy nhất của Quốc hội.

  Với tính cách là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội còn là cơ quan quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội còn thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

  Tuy nhiên, lập pháp theo nghĩa rộng là chức năng tiêu biểu của Quốc hội, nên thông thường Quốc hội cũng được gọi một cách chung nhất là cơ quan lập pháp để phân biệt với cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. Vì vậy, nói đến cơ quan lập pháp thì mọi người nghĩ ngay đến Quốc hội.

  Hơn nữa, theo hiến pháp của một số nước, luật là hình thức văn bản pháp luật phổ biến của Quốc hội, ngay cả trong trường hợp mà nội dung của văn bản được Quốc hội thông qua là thuộc về việc giải quyết các chức danh cao cấp của Nhà nước, có tính cá biệt thì tên văn bản vẫn được mệnh danh là luật và luật trở thành hình thức văn bản pháp luật phổ biến của Quốc hội. Theo Hiến pháp nước ta, ngoài luật, Quốc hội còn có một hình thức văn bản nữa là nghị quyết, như nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội hàng năm, nghị quyết về thi hành Hiến pháp, thi ” hành một luật và trong các nghị quyết của Quốc hội có nghị quyết chứa đựng quy phạm pháp luật và trường hợp đó được gọi là “nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật”, xét về mặt hiệu lực, có giá trị như một đạo luật.

  Cơ quan lập pháp ở các nước, theo quy định của hiến pháp, thường có tên gọi khác nhau như nghị viện, quốc hội, viện dân biểu, Đuma quốc gia, Xô Viết tối cao, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Luật Hành Chính
 • Hoàn Thiện Cơ Chế Giám Sát Việc Thực Thi Công Vụ Của Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước (*)
 • Cơ Quan Hiến Định Độc Lập: Quan Trọng Nhưng Dễ Thành “vật Trang Trí”
 • Phân Tích Vai Trò Hoạt Động Giám Sát Của Cơ Quan Quyền Lực Nhà Nước Đối Với Việc Đảm Bảo Pháp Chế Trong Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Làm Việc Với Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao
 • Kiểm Toán Độc Lập Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Kiểm Toán Độc Lập Và Mối Quan Hệ Với Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam
 • Tạp Chí Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán
 • Tổng Quan Về Kiểm Toán
 • Hoạt Động Của Hệ Thống Kiểm Toán Nội Bộ; Kiểm Toán Nội Bộ Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Hiện Nay
 • Kiểm Toán Nội Bộ Hoạt Động Trong Các Nhtm Ở Vn
 • Kiểm toán độc lập là gì?

  “1.Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

  Cụ thể các loại kiểm toán độc lập như sau:

  9. Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

  10. Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

  11. Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.”

   

  Đối tượng bắt buộc phải được kiểm toán độc lập? Báo cáo hợp nhất và báo cáo tổng hợp có bắt buộc phải kiểm toán?

  Điều 15, Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định:

  1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

  c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

  d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

  4. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.

  5. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  6. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

   

  Kiểm toán độc lập có thể đem lại những lợi ích gì?

  Đối với doanh nghiệp được kiểm toán độc lập:

  Bên cạnh bảo đảm tính tuân thủ (đối với các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán độc lập như trình bày ở trên), việc sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập còn đem lại các lợi ích quan trọng khác cho doanh nghiệp như sau:

  • Các báo cáo được gửi đi, nếu được kiểm toán độc lập, sẽ là một trong những công cụ hiệu quả trong việc tạo được sự tin cậy cao từ các ngân hàng, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, và đối tác kinh doanh về tính minh bạch của số liệu và hiệu quả của hoạt động trị doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong các giao dịch kinh tế và đàm phán kinh doanh. Những doanh nghiệp thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm trong nhiều năm thường sẽ có độ tin cậy cao hơn các doanh nghiệp chỉ thực hiện kiểm toán khi được bên nào đó yêu cầu.

  • Dưới góc độ quản trị rủi ro, kiểm toán độc lập có thể được sử dụng như là một hàng rào bảo vệ của hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp, giúp góp phần giảm thiểu các rủi ro trọng yếu cho doanh nghiệp xuống mức chấp nhận được.

   

  Đối với những bên sử dụng báo cáo đã được kiểm toán:

   

  Đối với nền kinh tế nói chung:

  • Kiểm toán độc lập giúp nâng cao mức độ tin cậy và minh bạch của thông tin và dữ liệu của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tốc độ và số lượng giao dịch được thực hiện trong nền kinh tế. Nếu không có hoạt động kiểm toán độc lập hoặc chất lượng kiểm toán độc lập không được đảm bảo thì rủi ro xẩy các sai sót và gian lận trọng yếu trong các giao dịch kinh tế sẽ ở mức rất cao và niềm tin của các nhà đầu tư và thị trường sẽ ở mức rất thấp, do đó sẽ gây ra nhiều tổn thất cho các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đánh Giá Chi Tiết Ipad Mini 5 (2019): Bản Nâng Cấp Ngon
 • Cách Tạo Văn Bản Trên Ipad Nhanh Chóng Bằng Ứng Dụng Pages
 • 13 Phần Mềm Tiện Ích Cho Dân Văn Phòng Trên Iphone 2022
 • So Sánh Ipad Mini 2 Và Ipad Air 1 Trên Phương Diện Người Dùng
 • 10 Thủ Thuật Khi Sử Dụng Ipad Mini
 • Đối Lập Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Đối Phó Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Các Từ Nối Chỉ Sự Đối Lập Trong Ielts Writing Và Ielts Speaking
 • Nghệ Thuật Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Một Số Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Ở Trường Thpt Hoà Phú
 • Skkn Một Số Biện Pháp Phát Triển Thẩm Mỹ Cho Trẻ 5
 • Ngay cả những người có quan điểm đối lập thường sẽ hợp tác.

  Even those with opposing views will often work together.

  jw2019

  Giáo hoàng Calixtô I (217–222) Giáo hoàng Calixtô II (1119–1124) Giáo hoàng Calixtô III (1455–1458) Giáo hoàng đối lập Callixtô III

  Pope Callixtus I (217–222) Pope Callixtus II (1119–1124) Pope Callixtus III (1455–1458) Antipope Callixtus III List of popes

  WikiMatrix

  Toàn bộ 50 thành viên đối lập trong Nghị viện đình công nhằm phản đối.

  All 50 opposition members of the Parliament walked out in protest.

  WikiMatrix

  Các triết gia của họ dạy về sự hiện hữu của hai nguyên tắc đối lập.

  Their philosophers taught the existence of two opposing principles.

  jw2019

  Từ sự đối lập với căm thù, ta định nghĩa thế nào là tình yêu và ngược lại.

  Thus, on the one hand, we have judgment, and, on the other, love and hate …

  WikiMatrix

  Từ năm 1984 đến năm 1989, bà là thành viên của phe đối lập tại Hạ viện.

  From 1984 to 1989, she served as a member of the Opposition in the House of Repsentatives.

  WikiMatrix

  Stax được thiết kế như một trung bình giữa hai đối lập.

  StAX was designed as a median between these two opposites.

  WikiMatrix

  Chính phủ và phe đối lập, hoàn toàn sững sờ.

  The government and the opposition, they have been simply paralyzed.

  QED

  Em cứ nghĩ lạc quan đối lập với bản chất của anh.

  I thought optimism was against your nature.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cả chính phủ và phe đối lập đã hứa không sử dụng vũ lực.

  The government and the opposition will refrain from the use of force.

  WikiMatrix

  Hai mái vòm giống hệt, hai trường phái thiết kế hoàn toàn đối lập.

  Two twin domes, two radically opposed design cultures.

  ted2019

  Vì thế đối lập với hệ thống hiện tại, INCRA sẽ hoàn toàn minh bạch.

  So in contrast to the current system, INCRA would be fully transparent.

  ted2019

  Khi tôi còn nhỏ, phe đối lập đã cử Medrano đến nhà chúng tôi

  When I was a small child the opposition sent General Medrano to our house.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có sự đối lập đấy.

  It’s the opposite.

  OpenSubtitles2018.v3

  Những nghị viên này ở hai bên đối lập trong cuộc chiến đó.

  These councilmen were on opposite sides of that war.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tuy nhiên, Carrier đã bị bắt và bị cầm tù bởi Giáo hoàng đối lập Clement VIII.

  Carrier, however, had been captured and imprisoned by Antipope Clement VIII.

  WikiMatrix

  Có người đồng minh và đối thủ trong một cuộc tranh cãi đối lập và phương ngôn.

  QED

  Giê-su đã đối phó với tất cả những nhóm đối lập Do Thái này.

  In reasoning with them, he spoke against making the word of God invalid because of their tradition.

  jw2019

  Nhưng đối lập với hiện tại… thì nó thật xứng đáng với một lời chào tạm biệt.

  But in contrast to reality… as a dignified farewell.

  QED

  Độc tài và đối lập.

  Dictatorship and opposition.

  OpenSubtitles2018.v3

  Phe đối lập đang chỉ trích… về sự giảm phân nửa của giá dầu thô.

  The opposition is thundering ahead a 50% increase in oil prices.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đây là độ tuối đối lập với chi phí chăm sóc sức khỏe

  And you can see that right around age 45, 40 to 45, there’s a sudden spike in the cost of health care.

  QED

  Hầu hết các đảng đối lập đã chọn tẩy chay các cuộc bầu cử này.

  Most opposition parties chose to boycott these elections.

  WikiMatrix

  (Sau đó, người ta nói rằng phe Đối lập là phiên bản tương lai của Kronotek).

  (It later transpires that the Opposition is a future version of Kronotek).

  WikiMatrix

  Carranza trở thành lãnh đạo của các lực lượng phía bắc đối lập với Huerta.

  Carranza became the leader of northern forces opposed to Huerta.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lâu Dài Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phương Cứu Chữa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cứu Chữa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ngăn Chặn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Biện Pháp Phòng Ngừa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lập Trình Hướng Đối Tượng Java

  --- Bài mới hơn ---

 • Phải Làm Gì Với Chiếc Samsung J7 Pro Lỗi Cảm Ứng Của Bạn?
 • Khắc Phục Nhanh Samsung Galaxy J7 Pro Bị Vào Nước Cực Đơn Giản
 • Chức Năng Không Có Ở Prôtêin Là:
 • Giới Thiệu Về Thanh Ribbon Và Giao Diện Chương Trình Microsoft Word
 • Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Trong bài viết này, mình sẽ nói về các khái niệm lập trình hướng đối tượng trong Java. Bởi vì Java như là một hình mẫu lý tưởng cho triết lý lập trình hướng đối tượng.

  Vậy lập trình hướng đối tượng là gì? Đó chính là một kiểu lập trình với các khái niệm như Lớp (Class), Đối tượng (Object), Kế thừa (Inheritance), tính đóng gói (Encapsulation), Trừu tượng (Abstraction), Đa hình (Polymorphism) gọi tắt là OOP.

  Phần lớn các ngôn ngữ lập trình giống như Java, C++, C#, Ruby… đều theo mô hình lập trình hướng đối tượng.

  Qua bài viết này, chúng ta sẽ hiểu rõ bản chất các khái niệm cốt lõi của lập trình hướng đối tượng Java qua 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng

  Nội dung chính của bài viết

  #Lập trình hướng đối tượng là gì?

  Lập trình hướng đối tượng hay còn gọi là lập trình OOP là kỹ thuật lập trình mà tất cả các logic, yêu cầu thực tế đều được xây dựng xoay quanh các đối tượng.

  Khi sử dụng OOP, chúng ta sẽ định nghĩa các class để mô hình hóa các đối tượng thực tế. Trong ứng dụng các class sẽ được khởi tạo thành các instance. Trong suốt thời gian ứng dụng chạy, các phương thức (method) của đối tượng này sẽ được gọi.

  Trong thế giới thực, đối tượng là những thực thể tồn tại có trạng thái và hành vi.

  #Ưu điểm của OOP

  Do lập trình hướng đối tượng ra đời sau này, nên nó kế thừa và khắc phục được những nhược điểm của các mô hình lập trình trước đó.

  Với 4 tính chất OOP đặc thù của mình, có thể nói lập trình hướng đối tượng rất thích hợp cho các ứng dụng dành cho doanh nghiệp.

  Mình có thể liệt kê một số ưu điểm của OOP:

  • Khả năng mở rộng cao.
  • Có khả năng tái sử dụng rất tốt nhờ tính kế thừa.
  • Dễ quản lý code khi cần thêm tính năng.
  • Dễ học, đơn giản, dễ bảo trì…

  #4 Tính chất của lập trình hướng đối tượng

  Chúng ta hãy bắt đầu với khái niệm đầu tiên của lập trình hướng đối tượng: Tính kế thừa

  1.Tính kế thừa

  Trong lập trình hướng đối tượng, các chương trình máy tính được thiết kế theo nguyên tắc là tất cả mọi thứ đều được xem là đối tượng và tương tác với những đối tượng khác.

  Tính kế thừa là một khái niệm được hiểu những thuộc tính của một lớp có thể được kế thừa bởi một lớp khác. Nó giúp chúng ta có thể sử dụng lại code và thiết lập một mối quan hệ giữa các class khác nhau.

  • Lớp cha còn được hiểu là Lớp siêu cấp, Lớp cơ sở (Parent class hoặc Super class hay Base class)
  • Lớp con còn được hiểu Lớp phụ, Lớp dẫn xuất (Child class hoặc Sub class hoặc Derived class)

  Một lớp kế thừa những thuộc tính được biết đến là một Sub class trong khi một lớp có các thuộc tính được kế thừa được gọi là Parent class.

  Kế thừa được phân chia làm 4 loại:

  1.1 Đơn kế thừa (Single Inheritance)

  Điều này sẽ cho phép code khả năng tái sử dụng code cũng như thêm các tính năng mới vào các đoạn code hiện có.

  Ở ví dụ bên dưới, Class A là lớp cha và Class B là lớp con với những thuộc tính và hành vi của lớp cha.

  Trong java thì để kế thừa, đơn giản là sử dụng từ khóa extend

  Class A { --- } Class B extends A { --- }

  1.2.Kế thừa kiểu Đa cấp (Multilevel Inheritance)

  Hãy xem sơ đồ, Class B kế thừa các thuộc tính và hành vi của class A, và class C kế thừa các thuộc tính, hành vi của Class B. Ở đây, Class A là lớp cha của Class B và Class B là lớp cha của Class C.

  Trong trường hợp này, Class C ngầm kế thừa các thuộc tính và hành vi của Class A thông qua Class B. Đó chính là kế thừa kiểu Đa cấp

  Cách viết kế thừa kiểu đa cấp trong java cũng tương tự như đơn kế thừa

  Class A{ --- } Class B extends A{ --- } Class C extends B{ --- }

  1.3. Kế thừa thứ bậc (Hierarchical Inheritance)

  Hãy xem sơ đồ bên trên, Class B and Class C là lớp con đang kế thừa chung lớp cha là Class A.

  Cùng xem cấu trúng kế thừa thứ bậc trong Java

  Class A{ --- } Class B extends A{ --- } Class C extends A{ --- }

  1.4. Kế thừa lai (Hybrid Inheritance)

  Hãy xem sơ đồ trên, Class A là lớp cha của Class B và Class C. Trong khi Class B và Class C đều là lớp cha của Class D

  2. Tính đóng gói (Encapsulation)

  Tính đóng gói là một cơ chế liên kết dữ liệu và code chung với nhau thành một đơn vị duy nhất. Nó cũng được hiểu với mục đích che giấu dữ liệu của bạn để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu từ những chỉnh sửa bên ngoài.

  Điều này có nghĩa là gì?

  Cách tốt nhất để hiểu tính đóng gói là nhìn vào viên nang y tế bên dưới. Ở đây, thuốc luôn được an toàn bên trong viên nang.

  Tương tự, thông qua việc đóng gói, các phương thức và biến của một lớp cũng được ẩn và an toàn.

  • Định nghĩa các biến của lớp với phạm vi là private.
  • Chỉ cho phép truy cập vào các thuộc tính/biến của đối tượng thông qua hàm getter, setter.

  Hãy xem đoạn code bên dưới để hiểu rõ hơn về tính đóng gói:

  public class Employee { private String name; public String getName() { return name; } public void setName(String name) { chúng tôi = name; } public static void main(String args) { // TODO Auto-generated method stub Audi A6 = new Audi(); A6.speedUp(50); A6.printStates(); A6.changeGear(4); A6.SpeedUp(100); A6.printStates(); } }

  4. Tính đa hình (Polymorphism)

  Đa hình có nghĩa là nhiều hình thức, trong đó ‘ poly‘ có nghĩa là nhiều, còn ‘ morph ‘ có nghĩa là hình thức. Đa hình có thể là một biến, một chức năng hoặc một đối tượng được đưa vào nhiều hình thức.

  Nói cách khác, đa hình cho phép bạn định nghĩa một giao diện hoặc một chức năng với nhiều cách cài đặt.

  Để hiểu hơn về đa hình, mình lấy ví dụ như thế này

  Như bạn thấy ở hình bên trên, lớp cha BowlerClass có 3 lớp con là FastPacer, MediumPacerSpinner.

  Lớp Bower có phương thức bowlingMethod() nơi tất cả các lớp con đều kế thừa phương thức này. Như chúng ta biết, tốc độ một trái banh bánh sẽ khác so với ném trung bình và ném banh xoáy cũng như trong cách chơi và kinh nghiệm của người ném banh,..v.v..

  Tương tự như vậy, việc thực hiện bowling của phương thức bowlingMethod() cũng sẽ khác so với những bowler khác. Và cũng tương tự với class spinner.

  Hi vọng, qua bài viết này bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về lập trình java cũng như lập trình hướng đối tượng. Từ đó dễ dàng tiếp cận thế giới lập trình bao la.

  Chờ chút, nếu bạn muốn học lập trình Java ngay bây giờ và cần tìm một lời khuyên thì của bạn đây: Học lập trình java ở đâu tốt nhất? Có cần phải đến trung tâm học lập trình?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Tính Năng Quan Trọng Của Java
 • Java Là Gì? Tại Sao Nên Chọn Java?
 • Java Là Gì? Lợi Ích Của Việc Sử Dụng
 • Annotation Trong Java Là Gì Và Chức Năng Của Nó?
 • Lịch Sử Phát Triển Và Tính Năng Của Java
 • Lò Vi Sóng Đối Lưu Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Lò Vi Sóng Hiện Nay Có Những Tính Năng Đặc Biệt Nào?
 • Lò Vi Sóng Đối Lưu Mro
 • Những Chức Năng Hiện Đại Của Lò Vi Song Đời Mới
 • Lò Vi Sóng Có Nướng Đối Lưu Dùng Có Tốt Không?
 • Lò Vi Sóng Đối Lưu Có Nướng Sharp C951Dvn 36 Lít
 • Lò vi sóng đối lưu là gì

  Khá nhiều người tiêu dùng băn khoăn Lò vi sóng đối lưu thành công trong việc kết hợp sự tiện lợi của chiếc lò vi sóng và tính thực tiễn của lò nướng, giúp cho việc nấu và nướng hiệu quả hơn, dễ dàng hơn cho tất cả tay nghề đầu bếp.

  Lò vi sóng đối lưu là thiết bị nhà bếp kết hợp giữa tính dễ dàng và tốc độ của việc nấu bằng lò vi sóng với những lợi ích của bếp nấu truyền thống. Ví dụ, bạn hãy tưởng tượng nướng một con gà tây trong lò vi sóng? Tuy kết quả không được ngon cho lắm, nhưng nướng một con gà tây trong lò thông thường có thể rất mất thời gian. Lò vi sóng đối lưu kết hợp tốt nhất cả hai – thời gian nấu nhanh hơn ngay lúc bấm nút và khả năng thực phẩm có màu “nâu” như gà tây. Lò vi sóng đối lưu được thiết kế để nấu các món ăn, trái cây không chỉ đơn giản là làm nóng và hâm nóng như lò vi sóng.

  Lò vi sóng đối lưu có điều khiển giống như lò nướng thông thường, nhưng chúng cũng có các chức năng của lò vi sóng, vì vậy bạn có thể dễ dàng hâm nóng lại thứ gì đó mà không cần phải đặt lò ở nhiệt độ cụ thể.

  Thay vì sử dụng sóng điện từ để nấu thức ăn như trong lò vi sóng, lò vi sóng đối lưu lưu thông không khí nóng bằng quạt để nấu chín thức ăn. Không khí nóng di chuyển xung quanh thực phẩm, do đó nấu nhanh hơn so với lò thông thường. Hơn nữa, không khí lưu thông giữ nhiệt ổn định tốt hơn so với lò vi sóng thông thường, vì vậy, thực phẩm ra lò sẽ giòn, vàng và chín kỹ hơn. Lò vi sóng đối lưu cũng hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn so với lò nướng thông thường.

  Cấu tạo của lò vi sóng đối lưu

  Tất cả các loại thực phẩm có thể được nấu chín hoặc nướng trong lò vi sóng đối lưu sẽ không khác với lò vi sóng: bánh ngọt, bánh nướng, thịt nướng, pizza, bánh quy và nhiều thứ khác.

  Lò vi sóng đối lưu có nhiều kích thước và giá cả khác nhau, tùy thuộc vào nơi chúng sẽ được sử dụng. Ví dụ, nhà bếp công nghiệp sẽ cần một chiếc lớn hơn so với căn bếp gia đình nhỏ. Nếu căn bếp nhà bạn đã có một chiếc lò nướng truyền thống, lò vi sóng đối lưu là lựa chọn tốt để thay thế cho lò truyền thống.

  Lò vi sóng đối lưu tiện lợi, giúp nấu ăn hiệu quả hơn

  Có nhiều lý do để lựa chọn lò vi sóng đối lưu. Có lẽ hấp dẫn nhất là thực tế nó có thể được sử dụng cho cả việc nấu nhanh và thuận tiện cũng như lò có khả năng để nướng hoặc nấu những thứ thường không được đề xuất cho lò vi sóng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Lò Sấy Vi Sóng Công Nghiệp
 • Máy Rửa Bát Có Chức Năng Sấy Không?
 • Tự Làm Trái Cây Sấy Với Lò Vi Sóng Không Thua Kém Gì Ở Tiệm
 • Cách Làm Thịt Bò Khô Bằng Lò Vi Sóng
 • Máy Sấy Gỗ Lò Vi Sóng Dạng Hầm
 • Biện Pháp Liệt Kê Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Liệt Kê Là Gì? Tác Dụng Của Liệt Kê
 • Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn 7
 • Thuật Ngữ Về Phép Liệt Kê
 • Ô Nhiễm Môi Trường Là Gì? Nguyên Nhân & Biện Pháp Khắc Phục
 • Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Môi Trường
 • Trong ngữ pháp Việt Nam có nhiều biện pháp tu từ khác nhau như so sánh, ẩn dụ, rút gọn câu … Một trong những biện pháp từ thường được sử dụng trong văn thơ là liệt kê. Trong seri hướng dẫn ngữ văn 7 này mình sẽ giới thiệu cách sử dụng và các khái niệm cơ bản về liệt kê từ, cụm từ.

  Liệt kê là gì?

  Liệt kê là cách sắp xếp nhiều từ, cụm từ khác nhau, có thể là từ đồng âm hoặc không nhưng phải có chung một nghĩa. Hay nói cách khác thì liệt kê là cách dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả một hành động, sự vật, sự việc.. Mục đích nhằm diễn tả các khía cạnh hoặc tư tưởng, tình cảm được đầy đủ, rõ ràng, chi tiết hơn đến với người đọc, người nghe.

  Các phương pháp liệt kê phổ biến

  Dựa theo cấu tạo và ý nghĩa trong câu, có 4 kiểu liệt kê chính gồm:

  1 Liệt kê theo từng cặp

  Mỗi cặp từ được liệt kê thường liên kết bằng những từ như và, với, cùng..Những cặp từ này thường có một vài điểm chung để phân biệt với các từ khác.

  Ví dụ: Kệ sách của Trâm Anh có nhiều loại sách hay như sách toán với hình học, sách văn và thơ, sách tiếng anh với tiếng Nhật, truyện tranh với truyện chữ….

  2 Liệt kê không theo từng cặp

  Chỉ cần thỏa điều kiện các từ cùng mô tả một điểm chung nào đó như sự vật, con người, mối quan hệ, thiên nhiên… đều được. Giữa các từ cách nhau bởi dấu phẩy, chấm phẩy.

  Ví dụ: Trên kệ sách của Hồng Ảnh có nhiều loại sách gồm sách văn học, sách ngoại ngữ, sách toán, sách hóa, sách lịch sử.

  3 Liệt kê tăng tiến

  Tăng tiến có nghĩa là phải theo đúng một thứ tự, trình tự theo tự nhiên hoặc hợp quy luật nhất định. Thường thì ta liệt kê từ thấp đến cao, từ địa vị nhỏ đến lớn….

  Ví dụ: Trong công ty Minh gồm có những người là nhân viên Minh, Tiến Lan, phó phòng là anh Hải và trưởng phòng là anh Phúc.

  Ta thấy chức vụ các nhân viên được liệt kê từ thấp đến cao, theo đúng cấp bậc trong một phòng.

  4 Liệt kê không tăng tiến

  Không quan trọng vị trí các từ cần liệt kê, câu vẫn có nghĩa và người đọc vẫn hiểu ý nghĩa toàn bộ câu.

  Ví dụ: Gia đình An đang sống có các thành viên gồm: cha mẹ An, anh trai An, ông bà nội An, em gái An và An.

  Những lưu ý khi sử dụng biện pháp liệt kê

  Đây là một trong các phép tu từ đơn giản, dễ nhận biết và sử dụng nhất. Tuy nhiên để sử dụng hợp lý, đúng cách cần lưu ý những điều sau:

  • Với phương pháp liệt kê tăng tiến, cần xác định đúng thứ tự theo vị trí thấp đến cao.
  • Giữa các từ cần liệt kê cách nhau bởi dấu phẩy, chấm phẩy hoặc các từ kết hợp như ” với, và”.
  • Phép liệt kê xuất hiện nhiều trong văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn… hầu như hiếm khi xuất hiện trong thơ ca.

  Kết luận: Phép liệt kê giúp mô tả, nhấn mạnh một sự vật, sự việc cần diễn tả, đây là biện pháp tu từ bạn nên biết để phân tích và viết tập làm văn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Liệt Kê Là Gì ? Các Kiểu Liệt Kê Và Cho Ví Dụ Dễ Hiểu
 • Thành Thạo Biện Pháp Tu Từ So Sánh
 • Biện Pháp So Sánh Là Gì? Cách Đặt Câu Có Biện Pháp So Sánh
 • Nhân Hóa Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa
 • Các Biện Pháp Tu Từ Và Ví Dụ Về Bài Tập Biện Pháp Tu Từ Dễ Hiểu
 • Đối Nội Là Gì Và Những Chính Sách Đối Nội Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Cơ Bản Của Nhà Nước
 • Tổng Hợp Tất Cả Chức Năng Của Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch Bạn Cần Biết 2022
 • 72 Chức Năng Chính Của Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch
 • Đồng Hồ Thông Minh Có Chức Năng Gì?
 • 21 Chức Năng Của Đồng Hồ Thông Minh Thay Thế Smartphone
 • Việc làm Công chức – Viên chức

  1. Tìm hiểu chính sách đối nội là gì?

  Chính sách đối nội được hiểu là việc nhà nước ta duy trì những trật tự về kinh tế, xã hội, những trật tự khác trong xã hội hiện nay, thông thường điều đó phải được pháp luật hóa và được thực hiện nhờ sự cưỡng chế của bộ máy này nước, được ban hành và được áp dụng rỗng dãi, không có người dân nào được mắc phải, nếu vi phạm vào thì sẽ bị pháp luật trừng trị.

  Việc làm Quan hệ đối ngoại

  2. Chức năng cơ bản của chính sách đối nội

  2.1. Chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

  Đối nội của nước ta chức năng quan trọng nhất, cơ bản nhất phải nói đến đó chính là chức năng bảo về chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo vệ an ninh chính trị trật từ xã hội. Đây được xem là chức năng quan trọng nhất vì muốn tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước thuận lợi thì nhà nước ta phải đảm bảo an ninh chính trị trong nước được ổn định, hòa bình trật tự được thiết lập trên tất cả lãnh thổ của nước ta. Nhà nước phải có đủ sức mạnh để đàn áp những thế lực phản động, đập tan những âm mưu chống đối của các thế lực khác, đảm bảo một xã hội ổn định để hoạt động kinh doanh sản xuất được diễn ra một cách thuận lợi nhất, muốn vậy cần phải quan tâm xây dựng các lực lượng an ninh, các cơ quan bảo vệ pháp luật đồng thời ra sức phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tích cực đấu tranh bảo vệ an ninh đây chính là mục đích chính của chính sách đối nội.

  2.2. Chức năng bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.

  2.3. Chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

  2.4. Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế

  Chức năng đối nội quan tâm nhiều đến tình hình trật tự xã hội để từ đó nhân dân có một môi trường sinh sống hoạt động và làm việc hòa bình, bình đẳng, nhà nước tạo mọi điều kiện để nhân dân, để nhân dân cùng nhau quản lý và xây dựng nền kinh tế của đất nước. Có thể nói quản lý và tổ chức kinh tế là một trong những chức năng hàng đầu và cơ bản của một nước, nhà nước là người đứng đầu, nhà nước đại diện cho quyền lực, luật pháp, ý chí của người dân lao động, chính vì vậy mà nhà nước đủ điều kiện để tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, phát huy kinh tế trong nước cũng như hợp tác với các nước trên thế giới.

  2.5. Chức năng tổ chức và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học

  Chức năng tổ chức và quản lý văn hóa, khoa học, giáo dục là một trong những chức năng đối nội được đảng và nhà nước ta quan tâm đầu tư nhiều, để có được nền kinh tế phát triển thì cơ sở khoa học, công nghệ tiên tiến cũng phải phát triển, nó mang bản chất văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, có nền văn hóa tiên tiến,Con người được sống và làm việc trong nền điều kiện phát triển toàn diện cá nhân, muốn xây dựng xã hội, nhà nước ta phải tổ chức và quản lý sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn hóa, phát triển khoa học và xã hội, đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, phát huy vai trò then chốt của giáo dục và khoa học, để làm được điều đó, chính sách đối nội của nhà nước ta cần phải chia ra những giai đoạn và những bước tiến riêng, hòa nhập vào sự phát triển của nền văn hóa thế giới.

  3. Mối quan hệ giữa chức năng đối nội và chức năng quan hệ đối ngoại

  Để có được một nhà nước phát triển tốt về mọi mặt nhà nước cần phải thực hiện tốt các chức năng cả về đối nội và đối ngoại, chính vì vậy mà mối quan hệ giữa chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là rất mật thiết với nhau, nhà nước cần phải sử dụng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau. Trong đó có ba hình thức chính đó chính là tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật, xây dựng pháp luật. Mỗi nhà nước sẽ có cách thực hiện ba hình thức này khác nhau, tuy nhiên nó phụ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi quốc gia mà nhà nước sẽ thực hiện các hình thức khác nhau. Phụ thuộc vào nhiều tình hình cụ thể của mỗi nước mà áp dụng các chính sách đối nội, đối ngoại khác nhau, nhưng nhìn chung nhà nước thực hiện hai phương pháp chính là thuyết phục và cưỡng chế. Ví dụ nhà nước muốn lấy đất của người dân để thực hiện một số công trình phúc lợi nào đó thì việc đầu tiên nhà nước sẽ dùng biện pháp thuyết phục đền bù cho người dân để người dân đồng ý giao đất, nhưng cũng có một số hộ không đồng ý ngoan cố giữ đất thì nhà nước sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Nhà nước chủ nghĩa thì luôn ưu tiên hình thức thuyết phục là hình thức cơ bản, còn cưỡng chế được sử dụng kết hợp và dựa trên có sở thuyết phục, đấy đang là hình thức được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

  Ngoài ra chính sách đối nội và chính sách đối ngoại cần phải được thống nhất với nhau để hai chính sách này không bị chồng chéo, khiến cho kẻ xấu lợi dụng sở hở mà gian lận, chống phá nhà nước. Hai chính sách đối nội và đối ngoại cần phải song hành cùng nhau để cùng nhau đưa đất nước phát triển, đời sống người dân được nâng cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Các Nút F1
 • Cách Sử Dụng Bàn Phím Của Máy Tính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Báo Chí
 • Đọc Chức Năng+ Nguyên Tắc Của Báo Chí
 • Top Phần Mềm Bẻ Khóa Wifi Cho Điện Thoại Dễ Dàng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100