Già Hóa Dân Số Và Một Số Giải Pháp Khắc Phục

--- Bài mới hơn ---

 • Vấn Đề Già Hóa Dân Số Ở Các Nước Phát Triển
 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Chủ đề: Già hóa dân số (GHDS)

  I. Một số khái niệm

  II. Tình hình già

  hóa dân số trên

  thế giới

  III. Tình hình già

  hóa dân số ở Việt

  Nam

  1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

  2. Cơ cấu xã hội

  I. Một số khái

  niệm

  3. Tháp dân số

  4.Già hóa dân số

  5. Tác động của già hóa dân số

  + Độ tuổi theo khoảng cách đều nhau, thông thường trong dân số học,

  người ta nghiên cứu cơ cấu theo tuổi với khoảng cách đều 5 năm.

  3. Tháp dân số

  * Là một loại biểu đồ biểu diễn thành phần nam, nữ

  theo các độ tuổi ở một thời điểm nhất định.

  * Tháp được xây dựng theo các lớp tuổi cách nhau 1

  năm, 5 năm, 10 năm.

  * Tháp sẽ có dạng khác nhau tùy theo đặc trưng của

  mức độ sinh, chết và chuyển cư.

  * Do dân số các nước khác nhau nên tháp dân số cũng

  khác nhau. Tuy nhiên người ta phân biệt được 3 kiểu

  (dạng) tháp dân số cơ bản đó là:

  Hình 1. Các kiểu tháp dân số cơ bản (Nguồn kiemtailieu.com)

  Kiểu mở

  rộng

  – Đây là tháp dân số trẻ.

  – Tháp có hình dạng đáy rộng, càng lên

  cao càng hẹp lại nhanh.

  – Đây là kiểu kết cấu dân số của các nước

  chậm phát triển có dân số trẻ và tăng nhanh

  Tỷ xuất sinh cao,tỷ lệ người già thấp, tuổi thọ trung bình

  không cao.

  Kiểu thu

  hẹp

  – Đây là kiểu tháp dân số trưởng thành.

  – Thể hiện tỷ suất sinh thấp, tỷ lệ trẻ em

  thấp hơn kiểu mở rộng và đang giảm, tỷ lệ

  chết thấp, tuổi thọ TB cao, số người trong

  độ tuổi lao động nhiều.

  – Đây là kiểu tháp chuyển từ dân số trẻ sang

  dân số già.

  4. Già hóa dân số

  – Theo quy ước của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người

  từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ người từ 65 tuổi

  trở lên chiếm từ 7% trở lên thì được gọi là quốc gia “già hóa dân

  số”.

  ” Già hóa dân số là một quá trình mà tỷ lệ người trưởng thành và

  người cao tuổi tăng lên trong cơ cấu dân số, trong khi tỷ lệ trẻ em

  và vị thành niên giảm đi, quá trình này dẫn tới tăng tuổi trung vị

  của dân số ”.

  5. Tác động của già hóa dân số

  a. Thuận lợi

  * Nâng cao tuổi thọ là một trong những thành tựu vĩ

  đại nhất của loài người.

  * Người già có nhiều kinh nghiệm sản xuất, có công lao

  to lớn trong các cuộc kháng chiến của dân tộc..

  * Hạn chế tệ nạn xã hội.

  * Người lớn tuổi được xem là trụ cột, là”chất kết dính”

  giữa các thế hệ trong gia đình…

  Suy giảm tăng trưởng

  kinh tế quốc gia

  Là gánh nặng của xã

  hội

  .

  Tạo áp lực lớn cho

  chính phủ

  II. Vấn đề già hóa dân số

  trên thế giới

  – Vào thập kỉ đầu của TK XXI, ở hầu

  hết các quốc gia diển ra sự thay đổi

  nhân khẩu học dần dần từ dân số

  trẻ sang dân số già hơn.

  – Già hóa dân số đang diễn ra trên

  tất cả các khu vực và các quốc gia

  với các mức độ khác nhau.

  – Các nước phát triển quá trình già

  hóa dân số diễn ra sớm do có nền

  kinh tế phát triển sớm, khoa học kĩ

  thuật tiên tiến, đời sống vật chất cao,

  – Già hóa dân số đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển

  kể cả các nước có nhóm dân số trẻ đông đảo.đang gia tăng

  nhanh nhất ở các nước đang phátó nhóm dân số trẻ đông đảo.

  nhóm dân số trẻ đông đảo.

  Biểu đồ thể hiện số người từ 60 tuổi trở lên giai đoạn 1950- 2050

  Hiện tại

  Dự báo ( trước 2030)

  Nhật Bản

  25,8%

  32,3 %

  Đức

  21,1%

  27,9%

  Ý

  21%

  25,5%

  Pháp

  18,3%

  23,4%

  Tây Ban Nha

  17,6%

  22%

  Anh

  17,5%

  21,3%

  Canada

  17,3%

  24,9%

  Ukraine

  15,9%

  22%

  Ba Lan

  15%

  23,1%

  Mỹ

  14,5%

  20,3%

  Nguồn: Theo số liệu từ Cục điều tra dân số của Mỹ (8/2014)

  – Trên thế giới, cứ một giây, có hai người tổ chức sinh

  nhật tròn 60 tuổi – trung bình một năm có gần 58 triệu

  người tròn 60 tuổi.

  – Tuổi thọ trung bình đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới.

  – Hiện nay, có tới 33 quốc gia đạt được tuổi thọ trung bình trên

  80 tuổi; trong khi đó 5 năm trước đây, chỉ có 19 quốc gia đạt con

  số này.

  Giai đoạn

  Các nước phát triển

  Các nước đang phát triển

  2010- 2022

  78 tuổi

  68 tuổi

  Dự kiến 2045- 2050

  83 tuổi

  74 tuổi

  – Nhật Bản là quốc gia duy nhất có trên 30% dân số già, nhưng

  đến năm 2050, dự tính sẽ có 64 nước có trên 30% dân số già

  như Nhật Bản.

  – Người cao tuổi trên thế giới ngày càng tăng về cả tỷ lệ và số

  tuyệt đối.

  Thế giới

  Năm

  Các nước phát triển

  Các nước đang phát

  triển

  Số lượng (triệu

  người)

  Số lượng (triệu

  người)

  8,2

  85

  11,7

  110

  6,4

  606

  10

  232

  19,4

  374

  7,7

  1964

  21,1

  395

  33,5

  19,3

  19,3

  Số lượng (triệu

  người)

  1950

  205

  Tình hình già hóa dân số thế giới ( Nguồn:kiemtailieu.com)

  * Năm 1950, toàn thế giới có 205 triệu người từ 60 tuổi trở lên.

  Đến năm 2012, số người cao tuổi tăng lên đến gần 810 triệu

  người. Dự tính con số này sẽ đạt 1 tỷ người trong vòng gần

  10 năm nữa và đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi là 2 tỷ người.

  Năm

  1950

  1975

  2000

  2025

  2050

  Số dân

  (triệu)

  2.500

  3.900

  6.080

  8.011

  9.150

  205

  350

  606

  1.193

  1.964

  Tỉ lệ người

  cao tuổi (%)

  8,2

  9,1

  10

  14,9

  21,1

   Tình trạng “già hóa dân số” ở

  nhiều nước phát triển đang đặt

  ra nhu cầu xem xét lại giới hạn

  độ tuổi lao động tích cực của

  người cao tuổi.

   Các nước đang phát triển cần

  đáp ứng nhu cầu giáo dục, chăm

  sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, sức

  khỏe sinh sản vị thành niên.

   Các quốc gia cần có giải pháp

  thiết thực đối với người già về

  sức khỏe, vật chất và tinh thần

  trước sự già hóa của dân số.

  III. Vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam

  1. Hiện trạng GHDS ở Việt Nam

  – Nước ta là một nước có cơ cấu dân số trẻ (2005).

  Nhóm tuổi

  1979

  1989

  1999

  2005

  0- 1

  42,5

  38,9

  33,6

  27,0

  15- 59

  50,4

  53,2

  58,3

  64,0

  7,1

  7,9

  8,1

  9,0

  Tổng (%)

  100

  100

  100

  100

  Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi giai đoạn 1979- 2005

  – Tuy nhiên do quá trình giảm sinh tương đối nhanh trong những

  năm qua tỷ trọng dân số trẻ đã có xu hướng giảm mạnh và tỷ

  trọng dân số già đã tăng lên từ 7,1% năm 1979 lên 9% vào năm

  2005.

  – Năm 2009, Tổng cục Thống kê

  dự báo đến 2022 nước ta mới

  bước vào giai đoạn già hóa dân

  số. – Nhưng chỉ 2 năm sau dự báo

  này đã trở nên lạc hậu.

  – Năm 2011, Việt Nam chính thức

  bước vào giai đoạn già hóa dân

  số. Tốc độ già hóa dân số của

  nước ta nhanh hàng đầu châu Á

  và cũng thuộc diện nhanh nhất

  thế giới.

  Biểu đồ thể hiện tỉ lệ người già của nước ta ngày càng tăng giai đoạn

  2010- 2014.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Già Hoá Dân Số: Giải Pháp Chính Sách Đối Với Già Hoá Dân Số Tại Châu Á
 • Giải Pháp Nào Ứng Phó Già Hóa Dân Số?
 • Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Để Đảm Bảo Sản Xuất Nông Nghiệp Bền Vững Ở Tây Nguyên
 • Ðồng Bộ Các Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
 • Một Số Biện Pháp Giảm Thiểu Và Thích Ứng Với Bđkh
 • Khắc Phục Nhanh Lỗi Không Gõ Được Số Trên Bàn Phím Trái, Phải

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Bán Cầu Não Trái, Bán Cầu Não Phải
 • Không Giống Người Lớn, Trẻ Em Dùng Cả Hai Bán Cầu Não Để Hiểu Ngôn Ngữ
 • Trọng Trách Của Báo Chí Và Truyền Thông Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Yêu Cầu Đặt Ra Với Báo Chí Trong Bối Cảnh Chuyển Đổi Số
 • Bài Học: Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí (Tiếp Theo)
 • Bàn phím đóng vai trò là nơi nhập liệu, giúp người dùng giao tiếp và điều khiển hệ thống máy tính. Bàn phím bàn phím laptop không gõ được do bị lỗi, khóa,.. gây ảnh hưởng đến công việc của người sử dụng. Trong bài viết này, sẽ cung cấp những hướng dẫn: Khắc phục nhanh lỗi không gõ được số trên bàn phím trái, phải.

  Không gõ được số trên bàn phím trái và phải

  Sẽ có các trường hợp sau: Laptop hoặc máy tính không gõ được toàn bộ phím, không gõ được chữ, không gõ được số trên bàn phím bên trái, bên phải, gõ bị sai kí tự in trên nút phím,… Nguyên nhân và cách khắc phục.

  Bàn phím laptop không gõ được:

  Nguyên nhân bàn phím laptop không gõ được: Bàn phím bị khóa, thiếu driver hoặc bị đứt lỏng cáp nối, nút phím bị liệt, phím nóng. Mình sẽ phân chia ra làm 2 lỗi lớn. 1 bàn phím laptop không gõ được kí tự nào, 2. bàn phím không gõ được số cụ thể:

  1. bàn

  phím laptop không gõ được

  1.1 Sửa lỗi bàn phím laptop không gõ được

  Đối với lỗi

  này bạn đừng quá lo lắng và thực hiện các thao tác sau. Xác định nút phím không

  gõ được một số nút hay toàn bộ nút phím đều không gõ được. Nếu toàn bộ nút phím

  không gõ được bạn thực hiện các thao tác sau:

  Bước 1: Khởi động lại laptop, có thể do xung

  đột driver điều này khiến driver bàn phím không nhận được. Lúc này chỉ cần khởi

  động lại laptop, máy tính sẽ tự động nhận driver bàn phím.

  Bàn phím

  laptop vẫn không gõ được bạn kiểm tra như sau:

  Bước 2: Dùng phần mềm online để test bàn

  phím để chắc chắn rằng bàn phím còn hoạt động hay không.

  Nếu không có hiện tượng gì, không chuyển sang màu trắng thì chắc chắn do lỗi phần cứng khả

  năng là do cáp tín hiệu hoặc chip I/O điều khiển bàn phím. Một số nút không dùng được do bụi nên xem cách vệ sinh lại nút phím. Cáp bàn phím bị lỏng,

  dây cáp bàn phím bị đứt,…

  Để gắn lại

  cáp bàn phím, bạn phải biết cách tháo bàn phím laptop để tránh ảnh hưởng đến

  các bộ phận khác của máy. Mình không thể hướng dẫn vì mỗi loại máy sẽ có cách

  tháo lắp khác nhau. Tốt nhất bạn nên đem đến các cơ sở uy tín.

  Nếu bàn phím vẫn có hiện tượng hoạt động bình

  thường thì chắc chắn do phần mềm, mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục lỗi bàn

  phím laptop không gõ được ngay tại nhà và không tốn thời gian.

  Khắc phục bàn

  phím laptop không gõ được bất kỳ phím nào Win 7/8/10:

  1.2 Cách sửa lỗi bàn phím trên Windows 7

  Để sửa lỗi

  bàn phím không gõ được trên máy tính Windows 7, các bạn thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Tại

  cửa số Start gõ kí tự Control Panel

  Bước 2: Màn

  hình xuất hiện giao diện, vào mục Ease

  Bước 3: Xuất

  hiện một danh sách đã được tích sẵn từ trước đó. Bạn bỏ tích hết những mục đã

  chọn cuối cùng ấn OK.

  1.3 Sửa lỗi bàn phím không gõ được chữ

  trên Windows 8/10

  Laptop của bạn

  chạy hệ điều hành windows 8 hoặc win 10 mà bàn phím không gõ được thì có một số

  cách khắc phục. Tùy vào lỗi bàn phím trên laptop của bạn mà bạn áp dụng một

  cách làm cụ thể.

  Cách 1: Dùng phím tắt nếu bàn phím không gõ

  được do bị khóa

  Đây là cách đầu

  tiên bạn nên làm để tránh mất thời gian, và nó được nhiều người sử dụng khi bàn

  phím máy tính hoặc laptop không gõ được bất kỳ phím nào Win 8 Win 10 

  Một số tổ hợp

  phím Windows + Space hoặc Shift + Esc để mở trạng thái khóa bàn

  phím. Nhiều máy tính tích hợp nút khóa bàn phím trên hàng F có thể bật/tắt bàn phím bằng phím nóng. Bạn ấn tổ hợp phím Fn+

  Phím chức năng khóa bàn phím trên hàng F.

  Cách 2: Cập nhật driver mới cho bàn

  phím laptop

  Bước 1: Dùng bàn phím ảo (on-screen

  Run

  Software.

  Bước 4: Tới đây, một số máy tính có thể đã

  có sẵn phiên bản driver mới được cập nhật. Nếu chưa, bạn chọn Search automatically for updated driver

  software để yêu cầu hệ điều hành tìm bản driver mới cho máy tính.

  hardware changes.

  Cách 3: Cài lại driver bàn phím laptop

  độ OFF sang ON.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Mở Khóa Bàn Phím Số Trên Laptop Dell
 • {Hướng Dẫn} Sửa Lỗi Bàn Phím Laptop Gõ Chữ Ra Số Và Gõ Số Ra Chữ
 • Cách Mở Khóa Bàn Phím Laptop Bị Khóa Không Gõ Được
 • Cách Mở Khóa Bàn Phím Laptop Win 7,8,10 Đơn Giản Cho Ai Chưa Biết
 • Tổ Hợp Bàn Phím & Chuột Máy Tính Của Logitech, Những Cặp Bàn Phím Và Chuột Tuyệt Vời
 • Vấn Đề Môi Trường Và Một Số Biện Pháp Khắc Phục

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Môi Trường Nước Nuôi Tôm
 • Ô Nhiễm Môi Trường Là Gì? 7 Nguyên Nhân Và 6 Biện Pháp Xử Lý
 • Làm Thế Nào Để Cải Thiện Môi Trường Làm Việc Hiện Tại?
 • 4 Cách Để Cải Thiện Môi Trường Làm Việc Tại Văn Phòng
 • Tìm Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường Làm Việc, Đời Sống Cho Nlđ
 • Đó dường như là sự đáp trả quyết liệt của tự nhiên đối với những hành động mà con người gây ra chỉ vì những lợi ích trước mắt.

  Môi trường là một nguồn tài nguyên đang được tiêu thụ theo cấp số nhân. Cũng chính vì thế mà chưa bao giờ vấn đề môi trường và xử lí rác thải lại trở nên bức xúc, được toàn xã hội quan tâm như hiện nay. Việt Nam là một quốc gia cũng không nằm ngoại lệ, song song với sự phát triển kinh tế thì chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề (thong tac ve cong tai ha noi) môi trường mà hai trọng tâm lớn là nước thải và rác thải được xem là thách thức với toàn xã hội.

  Trước hết, chúng ta hãy điểm qua một số vấn đề về môi trường đang gây nhiều bức xúc nhất hiện nay.

  Biến đổi khí hậu toàn cầu

  Biến đổi khí hậugây ra bởi các yếu tố như: thay đổi bức xạ khí quyển, các quá trình biến đổi bức xạ mặt trời , độ lệch quỹ đạocủa Trái Đất, quá trình kiến tạo núi , kiến tạo trôi dạt lục địavà sự thay đổi nồng độ khí nhà kính . Con n gười cũng là nguyên nhân gây ra sự thay đổi của thế giới tự nhiên như khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi, chặt phá rừng…Những hiệu ứng của biến đổi khí hậu toàn cầu là sự nóng lên toàn cầu, nước biển dâng cao, mùa đông không đủ lạnh và khối lượng đất đóng băng cũng giảm…

  Biến đổi khí hậu toàn cầu đã tàn phá một số hệ sinh thái trên thế giới, không chỉ gây tử vong cho con người mà còn cho các loài động vật khác sống ở hành tinh này.

  Khan hiếm nguồn nước sạch

  Nước sạch là một thứ tài nguyên vô giá mà chúng ta cần phải trân trọng.Chỉ có 2% nước trên trái đất là tinh khiết và phù hợp cho tiêu dùng nhưng nó lại là thứ tài nguyên được tiêu thụ nhiều nhất trên hành tinh này.

  Vì vậy, nhiều khu vực đã lấy nước mưa làm nguồn nước để duy trì sự sống. Cũng vì phụ thuộc vào lượng nước trời phú này mà khi sự biến đổi khí hậu diễn ra, lượng mưa trên toàn thế giới thay đổi, một số khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn hạn hán hoặc lũ quét trên một số khu vực. Tiết kiệm nước sạch, tạo ra nguồn nước sạch là điều mà chúng ta nên làm và tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng.

  Nạn phá rừng được xem như là tệ nạn đáng báo động. Hiện nay, nhiều diện tích rừng đang bị hủy hoại bởi lòng tham của con người không có ý thức về hậu quả. Nạn phá rừng làm cho nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, xói lở đất, biến đổi khí hậu, sạt lở đất, lũ quét…

  Dân số tăng cao luôn tỷ lệ thuận với chất thải và rác thải. Vấn đề ở xung quanh các vùng đô thị, chưa có những giải pháp nhanh chóng trong việc xử lý các bãi rác thải lớn, xây dựng các trung tâm tái chế rác thải…Rác thải bị xả ra bừa bãi với khối lượng lớn, nếu không được xử lý kịp thời và hợp lý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.

  Chúng ta có thể bắt gặp rác thải ở khắp nơi: trên đường phố, ở các con sông, các khu chợ, các khu vui chơi công cộng, thậm chí ở các khu dân cư… Theo số liệu thống kê hiện nay, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam ước tính khoảng 12,8triệu tấn /1năm, trong đó khu vực đô thị là 6,9triệu tấn/1năm (chiếm 54% ), lượng chất thải rắn còn lại tập trung tại các vùng nông thôn.

  Như vậy, với lượng gia tăng chất thải rắn sinh hoạt như trên thì nguy cơ ô nhiễm môi trường và tác động tới sức khoẻ cộng đồng là rất đáng báo động. Mặc dù trong những năm gần đây, dịch vụ cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đã được cải thiện đáng kể nhưng vấn đề xử lí rác thải ở đô thị vẫn còn nhiều bất cập.

  Một số biện pháp và phương án khắc phục như sau:

  – Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật phải đồng bộ và phù hợp với quy hoạch xây dưng phát triển đô thị.

  – Huy động tốt các nguồn lực trong xã hội trong việc xử lí nước thải và chất thải.

  – Xây dựng chiến lược ngành, phát triển khung pháp lí, cần tiến hành đánh giá và điều chỉnh mức phí nước thải cho phù hợp.

  – Với mỗi cá nhân và hộ gia đình, chúng ta nên có ý thức xử lý rác thải gọn gàng ngay tại nhà mình. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra với hệ thống cống ngầm, bể phốt tại khu vệ sinh, chúng ta nên nhờ đến sự hỗ trợ dịch vụ của các công ty vệ sinh môi trường đô thị như: dịch vụ thong tac cong tai ha noi, hút bể phốt, thông tắc bể phốt, thông tắc vệ sinh, thông tắc bồn cầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Môi Trường Học Tập Giúp Trẻ 5 6 Tuổi Hoạt Động Tích Cực Ở Trường Mầm Non
 • Tạo Dựng Môi Trường Học Tập Tích Cực
 • Cần Làm Gì Để Giữ Gìn
 • Một Số Giải Pháp Để Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường Ở Nông Thôn
 • Chung Tay Gìn Giữ Môi Trường Xanh
 • Chuyên Đề Tích Hợp Liên Môn Tiếng Anh 11 Tốc Độ Gia Tăng Dân Số Thế Giới Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Biện Pháp Khắc Phục

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Đại Dịch Làm Bùng Nổ Dân Số
 • Bạo Lực Gia Đình Và Những Biện Pháp Phòng Ngừa
 • Dàn Ý Nghị Luận Về Vấn Đề Bạo Lực Gia Đình
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Quản Lý, Bảo Vệ Rừng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
 • #1 Thực Tiễn Thi Hành Biện Pháp Thúc Đẩy Bình Đẳng Giới Trong Lĩnh Vực Kinh Tế
 • PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN

  1. Tên hồ sơ dạy học

  CHUYÊN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN:

  TIẾNG ANH – ĐỊA – GDCD

  TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ THẾ GIỚI: NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ

  VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

  1

  Time

  Teacher and Students’

  activities

  Content

  I. Warm- up:

  – T asks Ss to enjoy a video

  clip and answer the question:

  “What does it tell us?”

  Expected answer: The

  population of the world is

  increasing so fast. Our

  resources are becoming

  exhausted.

  Unit 7. World Population

  Part A. Reading

  – T says: As you know, a larger

  population can result in

  poverty, unemployed and

  social evils and environmental

  pollution. To understand more,

  let’s read the text once more

  time.

  * Activity 1: Task 2: Scan the

  passage and complete the

  table.

  Act 1: Scan the passage and complete

  table.( Pair work)

  – T asks Ss to work in groups

  and find out the year and

  ps of the world population

  to complete the table

  13

  mins

  – T calls on Ss one by one to

  read aloud their answers.

  2

  – T asks: How many people is

  the world expected by the year

  2015?

  Expected answer: It is

  expected to have over 7

  billion

  – T shows a video clip about

  the population of the world

  today.

  – T asks Ss to look at the chart

  and reminds them of how fast

  the world population

  increases: It has been

  increasing faster and faster.

  * Activity 2

  – T asks Ss to work in groups

  in 5 minutes and talk about the

  problems of overpopulation.

  – Ss in groups make a list of

  effects of population:

  + Poverty

  + Unemplyment

  + Shortage of food and clean

  water

  + Exhausted resources

  3

  + …..

  – T says: One of the most

  serious problems of

  overpopulation is Exhausted

  Resources. Let’s read the next

  paragraph to know more

  – T has Ss answer the

  questions.

  1. Can the earth have enough

  resources to support its

  population?

  Expected answers:

  Some scientists say that it

  can. Others say that it can’t

  2. Can you give some limits to

  resources human beings are

  facing?

  Expected answers:

  A limit to the water we can

  use, limits to the amounts of

  petroleum, iron, silver, gold

  and other metals.

  3. How many percent of the

  earth’s land can be used for

  farming and raising animals?

  Expected answers:

  10 persent of the earth’s land

  can be used for farming and

  other 20 percent for rasing

  animals

  4

  T says: Unemployment and

  shortage of land for farming

  can result in degradation of

  environment, poverty and

  social evils.

  safe way to have fewer

  children.

  * Activity 4

  T says: According to you, how

  should we do to help reduce

  the world population?

  Expected answers:

  To solve these problems, in

  addition to explaining the

  dangers of overpopulation, we

  should educate people the

  family planning and birthcontrol methods. And at the

  same time, we have to exercise

  proper reward and punishment

  policies to support and

  promote these solutions.

  * Activity 5

  – T lets Ss look at the pictures,

  listen to music to guess which

  the country is

  1. India:

  – P1: Taj Mahal

  – P2: its flag, its security

  agencies

  – P3: one of its temples there

  2. Indonesia:

  – P1: The Buddist temple of

  Borobodur in Central Java

  – P2: Its National stadium,

  named Bung Karno

  – P3: 26th Sea Games is being

  held here

  3. Brazil:

  – P1: Kito statue

  – P2: A ball with its flag on

  – P3: National football team

  Look at the pictures and listen to some

  music to make a guess which country it

  is

  6

  – P4: FIFA World Cup 2014 is

  going to be held here

  4. The USA:

  – P1: Mount Rushmore

  National Memorial

  – P2: The Golden Gate Bridge

  – P3: The statue of Liberty and

  the White House

  5. China:

  – P1: National Stadium, also

  named The Bird’s Nest

  – P2: Shenzhen city

  – P3: The Great Wall

  – T asks Ss to discuss in 1

  minute to find out which

  country is the most populous,

  which is the richest and which

  is the poorest.

  * Dicuss in 1 minute: Which country is the

  most populous, which is the richest and

  which is the poorest?

  The most populous country is ……….

  The richest country is ……………..

  The poorest country is …………….

  Expected answers:

  + The population of Vietnam is already

  more than 90 million people

  + The population of Hanoi is already more

  than 1,300,000 people

  + The population of Soc son district is

  already more than 300,000 people

  * T asks Ss to look at the

  statistics in 2011 to check their

  answers.

  * T gives questions:

  1. Can you tell me what the

  population of Vietnam?

  2. The population of Hanoi

  capital?

  3. The population of Soc Son

  district now?

  – According to the text, the

  population of the world is

  expected to be over 7 billion

  by the year 2022.

  – According to a separate

  estimate by the United Nation,

  It has already exceeded 7

  7

  billion since late October.

  (Watch a clip)

  – T calls Ss to tell the class the

  main idea of each paragraph

  + The first paragraph: The population of

  the world has been increasing faster and

  faster.

  + The second paragraph: Our resources

  are limted.

  + The third paragraph: Safe birth-control

  methods for family planning are not

  available to many Third World women.

  II. Củng cố:

  – Thực trạng dân số Thế Giới

  – Nhận thức được nguyên nhân, hậu quả và giải pháp của vấn đề gia tăng

  dân số.

  – Vai trò của học sinh góp phần làm giảm sự gia tang dân số, nhận thức về

  vấn đề và tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng sinh sống xung quanh.

  III. Bài thu hoạch:

  Em hãy viết bài tự luận khoảng 150 từ nói về nguyên nhân, hậu quả và

  giải pháp cho vấn đề gia tang dân số thế giới.

  7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập:

  Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua bài thu hoạch:

  Lớp

  Sĩ số

  Điểm trên trung bình

  Ghi chú

  11A

  30

  Số lượng

  Tỉ lệ

  28

  93

  8.Các sản phẩm của học sinh:

  – Tranh ảnh, tư liệu học sinh sưu tầm:

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Phụ lục I

  Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

  – Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố: Hà Nội

  – Trường: THPT Minh Phú

  – Địa chỉ: xã Minh Phú – huyện Sóc Sơn – Hà Nội

  Điện thoại: 0422177819

  Email: [email protected]

  – Thông tin về giáo viên

  1. Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

  Ngày sinh: 16/8/1979

  Môn: Tiếng Anh

  Điện thoại: 0982084931

  Email: [email protected]

  2. Họ và tên: Vũ Thị Hồng Nhung

  Ngày sinh: 03 – 04 – 1983

  Môn: Tiếng Anh

  Điện thoại: 0982032783

  Email: [email protected]

  14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Nhân Tố Làm Giảm Giá Thành Theo Hợp Đồng Và Biện Pháp Giảm Giá Thành Xây Dựng Theo Hợp Đồng?
 • Giảm Chi Phí Vận Tải Cho Doanh Nghiệp ( Kỳ Cuối )
 • Đề Tài Các Giải Pháp Nhằm Tiết Kiệm Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Và Hạ Thấp Giá Thành Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần Giầy Hưng Yên
 • Luận Văn Một Số Biện Pháp Nhằm Hạ Thấp Chi Phí Kinh Doanh Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Mai Động
 • Đồ Án Phân Tích Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Và Các Biện Pháp Hạ Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Dệt May Hà Nội
 • Biện Pháp Khắc Phục Lạm Phát

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Các Giải Pháp Chống Lạm Phát Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Các Giải Pháp Khắc Phục Lạm Phát
 • Dự Báo Lạm Phát Và Giải Pháp Quản Lý, Điều Hành Giá Năm 2022
 • Lạm Phát Là Gì? Các Nguyên Nhân Gây Ra Lạm Phát
 • Luận Văn Chuyên Đề Ảnh Hưởng Của Lạm Phát Đến Thị Trường Chứng Khoán Và Các Giải Pháp Khắc Phục
 • Khi lạm phát tăng cao và kéo dài sẽ gây ra những hậu quả lớn ,ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống nhân dân lao động và sự tăng trưởng kinh tế. Ở mỗi nước tỷ lệ lạm phát khác nhau với những nguyên nhân và tác động khác nhau .Do đó chính phủ ở các nước sẽ có những biện pháp khác nhau . Tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể chính phủ sẽ áp dụng biện pháp tình thế và các biện pháp có tính chiến lược .

  Từ lịch sử chống lạm phát ở các nước sẽ có những biện pháp điển hình sau:

  Những biện pháp tình thế là những biện pháp áp dụng nhằm làm giảm tức thời cơn sốt lạm phát

  Đầu tiên biện pháp tình thế mà các nước thường áp dụng là giảm lượng tiền cung ứng trong lưu thông .Đây được gọi là biện pháp thắt chặt lượng cung tiền tệ hay còn gọi là đóng bảng tiền tệ .Cụ thể là Ngân hàng trung ương ngừng thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và tái chiết khấu đối với các tổ chức tín dụng ,dừng việc mua vào các chứng khoán ngắn hạn trên thị trường tiền tệ ,không phát hành tiền đề bù đắp bội chi ngân sách nhà nước .Bên cạnh đó ,đểlàm giảm lượng tiền cung ứng thì ngân hàng trung ương sẽ bán các chứng khoán ngắn hạn ,bán ngoại tệ ,phát hành các công cụ nợ của chính phủ để vay tiền trong nền kinh tế .Và ngân hàng cũng có thể ấn định mức lãi xuất cao ,từ đó sẽ khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng ,doanh nghiệp gửi tiền không kì hạn ,dẫn đến lượng tiền trong lưu thông giảm.

  Tiếp đến ,để khắc phục lạm phát chính phủ có thể sử dụng biện pháp thắt chặt chi tiêu của mình như giảm cầu tiêu dùng của chính phủ ,làm giảm sự tăng nhanh của tổng cầu .Nhà nước cũng có thể hạn chế tăng tiền lương làm giảm lượng cầu chi tiêu của dân cư.Ngoài ra chính phủ có thể đi vay và xin viện trợ từ nước ngoài… Một biện pháp nữa được áp dụng là cải cách tiền tệ khi tỷ lệ lạm phát tăng quá cao trong khi các biện pháp nêu trên chưa đạt được hiệu quả.

  Cùng với những biện pháp tình thế ,các nước còn sử dụng các biện pháp chiến lược nhằm tác động đến sự phát triển lâu dài của nền kinh tế và làm cho cơ số tiền tệ ổn định bền vững .Đó là các biện pháp :

  Đẩy mạnh quá trình sản xuất hàng hoá ,mở rộng lưu thông hàng hoá .Hàng hoá trong nước ngày càng nhiều ,quỹ hang tăng lên với số lượng ,chủng loại đa dạng phong phú .Ngoài ra chính phủ còn nhập hàng hoá về để bổ xung cho hàng hoá thiếu hụt trong nước .Xuất kho dự trữ vàng và ngoại tệ để bán cho dân chúng ,phát triển các ngành sản xuất hàng hoá xuất khẩu và ngành du lịch .

  Các doanh nghiệp thực hiện chiến lược cạnh tranh hoàn hảo :Sản phẩm để người tiêu dùng chấp nhận được là yếu tố quan trọng .Như vậy cần phải cạnh tranh giá cả bằng việc tìm mọi cách giảm chi phí .

  Biện pháp chiến lược khác là kiện toàn bộ máy hành chính ,cắt giảm biên chế quản lý hành chính .Điều này sẽ làm giảm mức chi tiêu thường xuyên của Ngân sách nhà nước .Mặt khác cần phải tăng cường công tác quản lý điều hành Ngân sách nhà nước dựa trên việc tăng các khoản thu cho Ngân sách một cách hợp lý chống thất thu như thất thu về thuế và điều chỉnh các khoản chi phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Lạm Phát Mục Tiêu: Kinh Nghiệm Thế Giới Và Giải Pháp Cho Việt Nam
 • Lạm Phát Và Những Biện Pháp Ngăn Ngừa Lạm Phát Trong Điều Hành Nền Kinh Tế Quốc Dân_Nhận Làm Luận Văn Miss Mai 0988.377.480
 • Giải Pháp Nào Kiểm Soát Lạm Phát?
 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt 8 Nhóm Giải Pháp Trong Đó Kiềm Chế Lạm Phát Là Hàng Đầu
 • 6 Giải Pháp Kiềm Chế Lạm Phát 2011
 • Việc Gia Tăng Dân Số Nhanh Ở Việt Nam Có Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Đời Sống Gia Đình Xã Hội ?nêu Biện Pháp Khắc Phục? Mình Cần Gấp Ạ Ai Trả Lời Mình Vote 5 Sa

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Bình Ổn Giá Xăng Dầu ?
 • “không Có Căn Cứ” Để Lập Quỹ Bình Ổn Giá Xăng Dầu
 • Bình Ổn Giá Xăng Dầu: Dùng Tiền Của Dân, Nhưng Dân Không Được Hưởng
 • Cần Thơ Triển Khai Các Giải Pháp Bảo Đảm An Toàn Giao Thông Đường Thủy
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự Atgt Đường Bộ
 • Gia tăng dân số đang tạo những áp lực không nhỏ lên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở. Những áp lực rất lớn này thấy rõ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

  Ðường Lê Văn Lương (Hà Nội) thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: Mỹ Hà

  Số dân Việt Nam hiện khoảng 97 triệu người, là nước đông dân thứ 14 trên thế giới. Tổng diện tích đất hơn 310 nghìn km2, mật độ dân số của Việt Nam là 313 người/km2 cao nhất trong khu vực. Tính đến cuối năm 2022, Hà Nội có khoảng 7,8 triệu người, trong đó, có gần 1,5 triệu người tạm trú. Theo dự báo của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, đến năm 2050, dân số Hà Nội có thể tăng lên khoảng 14 triệu người. Với tốc độ tăng trưởng dân số như vậy, Thủ đô đang phải chịu áp lực rất lớn trên mọi lĩnh vực. Theo Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, trung bình mỗi năm dân số Thủ đô dự kiến tăng thêm khoảng 200 nghìn người, tương đương một huyện lớn. Dân số Hà Nội trong 5 năm qua tăng thêm 1,3 triệu người, riêng khu vực nội thành tăng 1,2 triệu người, trong đó phần lớn là gia tăng cơ học từ người nhập cư. Nếu không tính người dân các địa phương lân cận đến làm ăn theo mùa vụ và người vãng lai, mật độ dân số trung bình hiện nay của Hà Nội ước khoảng hơn 2.100 người/km2, khu vực trung tâm có mật độ cao hơn. So với Thủ đô của các nước trong khu vực ASEAN thì mật độ dân số của Hà Nội là quá cao.

  Cũng giống như Hà Nội, trong 10 năm gần đây, mỗi năm số dân ở TP Hồ Chí Minh tăng bình quân khoảng 170 nghìn người, gần bằng dân số một quận có quy mô nhỏ của thành phố. Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, dân số của TP Hồ Chí Minh đến thời điểm đầu năm 2022 là hơn 8,8 triệu người. Trong 10 năm (2009 – 2022), tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố là 2,15%/năm.

  Bên cạnh áp lực về ùn tắc giao thông mà hằng ngày nhìn thấy được thì việc gia tăng dân số tạo thêm những áp lực rất lớn về y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở. Tại hai thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, áp lực này là một bài toán đau đầu của các nhà quản lý. Theo Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), hiện nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng nhiều, nhưng nguồn cung đáp ứng không đủ và vẫn còn thiếu hơn 2,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Tại các thành phố có lực lượng lao động trẻ đông, dân nhập cư lớn thì nhu cầu nhà ở rất cao. Ðầu năm 2022, số lượng công nhân khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở khoảng 1,2 triệu người; dự kiến đến năm 2022, sẽ lên tới khoảng ba triệu người.

  Ðể giải quyết nhu cầu về nhà ở, nhiều người dân tại các thành phố (nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) phải thuê nhà hoặc “nhảy dù” chiếm dụng đất trống làm nhà ở. Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Huỳnh Lê Công Trường cho biết, nơi nào có người dân nhập cư đông là nơi đó nở rộ nhà không phép. Hầu như năm nào các huyện vùng ven TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra hàng trăm trường hợp xây dựng không phép. Ngoài ra, giá nhà tăng cũng một phần do nhập cư quá đông. Tại các quận 9, Bình Tân và huyện Bình Chánh, Hóc Môn… trong 10 năm trở lại đây, dân số gia tăng rất nhanh. Ðể giải quyết phần nào nhu cầu về nhà ở, TP Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây dựng 39 dự án nhà ở xã hội với tổng số 44.701 căn hộ. Ðến năm 2022, có thể hoàn thành xây dựng 20 nghìn căn. Hiện ở quận Bình Tân, nơi có số dân nhập cư cao, chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội và trình UBND thành phố phê duyệt tám đồ án quy hoạch trên địa bàn để sớm gỡ khó khăn. Quận cũng đã chuẩn bị quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, đồng thời phát triển, cải tạo loại hình nhà ở cho công nhân thuê, đôn đốc chủ đầu tư xây dựng khu lưu trú ở khu công nghiệp Tân Bình mở rộng.

  Hà Nội cũng đang có nhiều phương án để giãn dân trong khu vực nội thành. Theo đó, Hà Nội thực hiện Ðồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, năm khu đô thị vệ tinh sẽ hình thành gồm: Sóc Sơn, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sơn Tây và Hòa Lạc. Tuy nhiên, năm khu đô thị này hiện mới chỉ trong giai đoạn lập quy hoạch. Ngoài ra, Hà Nội vừa được Chính phủ đồng ý cho xây dựng thêm khu đô thị vệ tinh Ðông Anh theo hướng xây chung cư. Việc triển khai thêm khu đô thị này nhằm giãn dân, giảm tải áp lực nhà ở, giao thông cho khu vực nội đô.

  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2022 nhằm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở. Qua đó, sẽ giúp Ðảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới, kể cả ở nhiều nước công nghiệp phát triển, đều có chính sách và các chương trình phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, người nhập cư. Phổ biến nhất là hình thức thuê nhà ở xã hội, đây là cách làm hay có thể áp dụng ở nước ta trong giải quyết bài toán nhà ở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Nhuận Là Gì ? Biện Pháp Tăng Lợi Nhuận ? Phân Phối Lợi Nhuận Như Thế Nào
 • Đề Tài Hoàn Thiện Kế Toán Chi Phí Và Tính Giá Thành Dịch Vụ Vận Tải Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Vận Tải Hà Tây
 • Các Doanh Nghiệp Việt Loay Hoay Tìm Biện Pháp Chống Hàng Giả Hàng Nhái
 • Các Biện Pháp Nhằm Chống Vấn Nạn Hàng Giả, Hàng Nhái
 • Giải Pháp Chống Hàng Giả, Hàng Nhái Toàn Diện
 • Cách Khắc Phục Ảnh Bị Nhòe Bằng Photoshop Cực Nhanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Độ Nét Của Ảnh Trong Photoshop Cs6 Chỉ Với Vài Thao Tác Cơ Bản
 • Filter Kính Lọc Phân Loại Và Tác Dụng
 • Cách Chọn Filter Cho Ống Kính Máy Ảnh
 • 8 Loại Filter Máy Ảnh Chụp Chân Dung, Phong Cảnh Tạo Hiệu Ứng Mới Lạ
 • Filter Máy Ảnh Là Gì? Có Quan Trọng Với Nhiếp Ảnh Hay Không?
 • Đừng lo nếu như chẳng may bức ảnh của bạn bị nhòe: với Photoshop, việc khắc phục lỗi này chỉ là chuyện nhỏ. Thay vì sử dụng các công cụ tăng độ sắc nét có sẵn, trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách sử dụng bộ lọc High Pass trên một layer độc lập hoàn toàn.

  Cửa sổ High Pass sẽ hiện lên. Bây giờ chúng ta sẽ chọn giá trị Radius tùy vào kích thước của các chi tiết cần làm rõ. Đối với các chi tiết nhỏ và có độ sắc nét, bạn cần chọn giá trị Radius thấp; ngược lại, giá trị Radius cao sẽ thích hợp cho các điểm to hơn hay xa hơn. Trong ví dụ này, khi chọn giá trị Radius là 3, làn nước trong gần cát ở khu vực phía dưới của hình sẽ hiện lên rõ nét hơn, nhưng các đám mây ở trên sẽ bị mờ đi. Nếu kéo thanh trượt sang phải đến giá trị Radius là 20-30, lúc này bạn có thể quan sát rõ hơn các đám mây. Sử dụng các layer với mask khác nhau sẽ cho phép bạn điều chỉnh độ sắc nét của từng phần hình xa gần, to nhỏ khác nhau cho phù hợp, mà không ảnh hưởng đến các phần khác.

  Để dùng Layer High Pass đã tạo để điều chỉnh độ sắc nét cho ảnh gốc, chúng ta sẽ đổi Blend mode (phía trên cửa sổ Layers, bên trái của ô giá trị Opacity). Chúng ta có ba lựa chọn với mức độ hiệu ứng tăng dần là Soft Light, Overlay hoặc Linear Light. Trong trường hợp này Overlay (tác động ở mức vừa) tỏ ra phù hợp nhất.

  Bây giờ bạn có một Layer tăng độ sắc nét hoàn toàn độc lập với Layer ảnh gốc, và bạn có thể điều chỉnh nó thoải mái bằng cách chuyển đổi giữa các Blend mode hay tăng giảm giá trị Opacity. Bây giờ, hãy dùng Layer Mask để loại bỏ các vùng mà bạn không muốn tác động đến. Với Layer điều chỉnh độ sắc nét được chọn, hãy bấm vào biểu tượng Add Layer Mask ở thanh dưới cửa sổ Layers. Tiếp theo, trên thanh công cụ hãy bấm vào biểu tượng Brush và chọn một Soft Brush cỡ lớn (giá trị Hardness khoảng 0-5%, giá trị size to tùy ý sao cho thao tác được nhanh và chính xác). Bấm vào ô chọn màu ở dưới thanh công cụ và đổi màu thành đen (giá trị màu là #000000). Bấm vào biểu tượng Layer mask (bên phải) trên cửa sổ Layers để chắc chắn rằng nó đã được chọn. Tiếp, hãy bấm vào hình liên tiếp để tạo ra các nét Brush, che lấp đi các vùng ở phía dưới hình và chừa lại vùng bầu trời cần điều chỉnh.

  Bạn có thể dừng lại ở bước này, hoặc cố gắng thêm một chút nữa để hình ảnh có độ sắc nét tốt hơn. Phương pháp này sẽ dùng lệnh Apply Image, tốn công hơn, nhưng đem lại độ chính xác cao hơn.

  Kéo thả Background Layer xuống biểu tượng New Layer hai lần liên tiếp để tạo ra hai bản sao của Background Layer. Trên Layer trên cùng, hãy áp dụng High Pass giống ví dụ trên và chọn giá trị Radius; nhưng thay vì OK, hãy bấm Cancel để thoát ra.

  Cách làm này phức tạp hơn, và không phải lúc nào cũng cần dùng. Tuy vậy, nếu bạn có thời gian, kết quả nó đem lại chắc chắn sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra.

  Tuyệt chiêu biến ảnh nhòe thành rõ chỉ trong nháy mắt

  XỬ LÝ ẢNH BỊ NHÒE:

  ẢNH BỊ NGUỢC SÁNG:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cùng Hocvienit Tìm Hiểu Về Bộ Lọc Filter Noise Trong Photoshop
 • Cách Áp Dụng Bộ Lọc Thông Minh Cho Nhiều Layer Trong Photoshop
 • Photoshop 2022 Hỗ Trợ Sky Replacement Và Neural Filters
 • Các Phím Tắt Trong Photoshop Cs6, Cc Giúp Bạn Thao Tác Nhanh Chóng Hơn
 • Cách Sử Dụng Filter Trong Photoshop
 • Biện Pháp Tăng Cân Nhanh Cho Người Gầy

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Tăng Cân Cho Người Gầy
 • Các Biện Pháp Tăng Cân Hiệu Quả Dành Cho Người Gầy
 • Kiến Nghị Một Giải Pháp Chống Ùn Tắc Giao Thông
 • Đề Xuất Các Biện Pháp Chống Ùn Tắc Giao Thông
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Biện Pháp Chống Ùn Tắc Giao Thông
 • 1. Ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng có chứa nhiều calo.

  Ví dụ như bánh mì, ngũ cốc nguyên hạt, rau quả, bơ, khoai tây, đậu, thịt nạc đỏ, thịt gia cầm và cá. Chất béo chưa bão hòa và lành mạnh được tìm thấy trong các loại dầu, các loại hạt, cá, và một số rau quả. Ăn quá nhiều chất béo bão hòa sẽ không tốt cho cơ thể, vì chất béo bão hòa có thể gây ra mức cholesterol của bạn tăng, có thể dẫn đến bệnh tim mạch về sau này.

  2.Tăng giá trị calo của bữa ăn.

  – Ví dụ như: thêm bột sữa, thêm bơ và ô liu để tăng cao hàm lượng calo; thêm bánh mì, mầm lúa mì để tăng cao hàm lượng ngũ cốc; thêm thịt băm nhỏ vào nước sốt mì ống của bạn, và như vậy cứ thêm vào những gì có thể làm tăng giá trị calo trong bữa ăn của bạn.

  – Trái cây khô và sữa: Đun sôi một ít sữa với một vài quả hạnh, quả chà là, quả sung, dau đó uống lúc còn ấm.

  – Sữa và chuối: sữa, chuối là cả hai biện pháp tuyệt vời cho tăng cân. Bạn có thể làm sinh tố chuối, đồ uống này cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết giúp tăng trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, tránh ăn quá nhiều.

  3. Ăn đúng giờ

  Tránh bỏ qua các bữa ăn là điều cần thiết để tăng cân. Ăn ba bữa một ngày và ít nhất hai bữa ăn nhẹ. Ngoài ra tránh ăn vặt trước bữa ăn, cần ăn đúng giờ và ăn chậm nhai kỹ là biện pháp tăng cân nhanh cho người gầy.

  4.Tăng khẩu phần thức ăn

  Ví dụ như: thông thường bạn chỉ ăn có 1 ổ bánh mì bây giờ hãy tăng thêm 1 ổ nữa xem. Nhưng hãy nhớ là đừng ăn quá no, chỉ trong giới hạn cho phép, điều này sẽ giúp tăng cân nhanh chóng và hiệu quả.

  5 Lựa chọn thực phẩm

  – Biện pháp tăng cân nhanh cho người gầy khi có sự lựa chọn thức ăn bạn cần chọn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Ví dụ, trong ngô có hàm lượng calo cao hơn so với đậu xanh.

  – Tăng cường các thực phẩm béo: Tăng cường những loại thực phẩm như gạo, mật ong, nho khô, quả sung, chà là, bơ, mầm lúa mì… trong thực đơn hàng ngày của bạn để tăng trọng lượng cơ thể.

  – Hạt điều: Ăn hạt điều (Kaju) hoặc kẹo làm từ hạt điều thường xuyên cũng là một biện pháp rất hữu ích.

  – Sữa dê: Uống sữa dê thường xuyên sẽ giúp tăng trọng lượng, là biện pháp tăng cân nhanh cho người gầy.

  – Xoài: Xoài là loại quả rất hữu ích trong việc đạt được trọng lượng. Bạn có thể kết hợp xoài pha với sữa để ăn mỗi ngày trong một tháng, có thể đánh thành sinh tố và uống mỗi ngày một ly, giúp tăng cân nhanh chóng.

  – Nho khô: Nho khô cũng có lợi trong việc giải quyết vấn đề nhẹ cân. Nên bổ sung 30 gram nho khô mỗi ngày trong khoảng một tháng để tăng cân nhanh chóng và hiệu quả.

  6. Tập luyện kết hợp bổ sung protein

  Tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, kết hợp bổ sung protein giúp người gầy tăng cân nhanh, duy trì sự dẻo dai và xây dựng cơ bắp. Đây là cách tốt nhất nếu muốn tăng cân nhanh chóng và khỏe mạnh.

  7. Bổ sung thêm dinh dưỡng

  Bộ thuốc tăng cân Trùng thảo sâm nhung & Tảo xoắn spirulina là biện pháp tăng cân nhanh cho người gầy đang được nhiều người ưu tiên sử dụng. Ngoài tác dụng giúp tiêu hóa tốt, hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cân nhanh thì khi dùng bộ sản phẩm này, còn có tác dụng tăng cường miễn dịch, chống suy thoái của thận, các cơ quan nội tạng, hạn chế sự ảnh hưởng của thời gian và thời tiết, tăng cường sức khỏe, an thần, điều hòa nội tiết tố….

  Mọi chi tiết xin liên hệ:

  Trùng thảo sâm nhung

  Chi nhánh Hà Nội

  33c Cát Linh, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (Cùng sảnh với ngân hàng vietcombank & nhà khách Lào Cai, đường 2 chiều, ô tô đỗ cửa)

  Tell: 0965.69.63.64 – +84 4 66 849 833

  Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Số 150/2 Đường Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1, Hồ Chí Minh (Cách ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương 500m, gần KS New World, đường 2 chiều, ô tô đỗ cửa)

  Hotline: 0903 235 457 – 0466 848 743

  Website: Theindochinaproject.com [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Thức Tăng Thu, Giảm Chi Trong Xử Lý Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước Theo Pháp Luật Hiện Hành
 • Tăng Cường Rà Soát, Cắt Giảm Chi Ngân Sách Nhà Nước
 • Ngăn Ngừa Và Trấn Áp Các Loại Tội Phạm Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Thông Qua Tuyên Bố Chung Của Hội Nghị Bộ Trưởng Asean Về Phòng, Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia Lần Thứ 14
 • Asean Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia
 • Biện Pháp Khắc Phục Stress Sau Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Khắc Phục Stress Thế Nào Để Tình Dục Viên Mãn?
 • Nguyên Nhân Của Stress Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả
 • Một Số Biện Pháp Giúp Giải Tỏa Căng Thẳng Tâm Lý
 • Biện Pháp Cách Giảm Stress Trong Công Việc
 • Tài Liệu Những Biện Pháp Giảm Stress Trong Công Việc
 • Để tress không còn đeo bám và là nguyên nhân của mọi sự rắc rối cho phụ nữ sau sinh, thì việc khắc phục nó không chỉ phụ thuộc vào bản thân người phụ nữ mà còn là vai trò, trách nhiệm của những thành viên khác trong gia đình. Đó là nguồn động lực để chị em phụ nữ có một thai kỳ khỏe mạnh, dễ chịu và thoải mái khi chuẩn bị chào đón bé yêu !

  Đối với các thành viên khác

  Vai trò của người chồng và các thành viên trong gia đình là rất quan trọng để giúp người phụ nữ tránh được stress. Khi bà mẹ bị stress, không khí gia đình trở nên nặng nề, lúc nào cũng trực “nổ tung”, khiến tâm lý của mọi người trong nhà bị ảnh hưởng. Vì vậy, mọi người cần quan tâm tới cả mẹ và con, không để những lo lắng về tài chính, tình cảm làm ảnh hưởng tới người mẹ trẻ. Tuần đầu sau khi sinh, nên có người giúp các bà mẹ trẻ chăm sóc bé vào ban đêm để tránh sự căng thẳng, mệt mỏi.

  Những lời động viên, hỏi han, sự quan tâm, cảm thông… của bạn bè, người thân là liều thuốc tốt giúp họ vượt qua những khủng hoảng tâm lý.

  Bản thân người phụ nữ

  Để khắc phục được stress, cách tốt nhất là các bà mẹ hãy đọc sách báo, nghiên cứu và chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng cho việc sinh con cũng như chăm con. Một số biện pháp sau đây sẽ giúp các bà mẹ giải tỏa được stress:

  Chế độ ăn uống

  Chế độ ăn giàu vitamin C, B, magie, kali, kẽm, omega-3… có tác dụng tốt trong cuộc chiến chống lại stress đối với người phụ nữ sau khi sinh.

  Ngoài ra, bạn cũng nên tăng cường ăn các loại rau, trái, các loại ngũ cốc, các sản phẩm từ sữa ít chất béo, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường, các đồ uống cồn…

  Coi trọng giấc ngủ

  Đừng vì quá lo cho bé mà bạn để mình rơi vào trạng thái mất ngủ liên tục. Bạn sẽ rất mệt mỏi và mất tập trung nếu không được ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ ngon luôn có tác dụng kỳ diệu giúp con người xua đi những cơn stress không đáng có. Vì vậy, hãy chợp mắt khi bạn có thể.

  Tập thể dục thường xuyên ngoài khả năng làm giảm stress, mà còn có thể giúp phụ nữ sau khi sinh lấy lại được vóc dáng thon gọn. Không những thế, tập thể dục còn giải phóng năng lượng, máu lưu thông, tuần hoàn não, do đó giúp bạn ngủ ngon hơn.

  Chăm sóc bản thân

  Nhiều bà mẹ làm việc luôn tay, vừa cho bé ngủ là tranh thủ làm việc nhà. Nhưng bạn không phải một cái máy, và thậm chí một cái máy cũng cần được nghỉ ngơi. Vì thế, thỉnh thoảng, bạn hãy cho phép mình được nghỉ ngơi thư giãn vài giờ không làm gì trong ngày để ngủ lâu hơn, đọc sách, nghe nhạc… Tìm một chiếc ghế êm, ngả mình thư giãn cùng cốc trà hoặc cà phê, nghĩ về những điều bạn đã làm được, hay ngâm mình trong bồn tắm cũng sẽ mang đi những mệt mỏi, ưu phiền trong bạn.

  Đôi khi, làm những gì bạn thích, “phá lệ”, không theo bất cứ kế hoạch nào, không gò bó… bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

  Giữ cho tinh thần thoải mái

  Cười nhiều kích thích cơ thể sản sinh ra những hormone giải phóng sự căng thẳng của não bộ. Nếu bạn cố gắng để tìm được niềm vui trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ thấy tự tin hơn và tâm trạng nhờ đó cũng khá hơn nhiều.

  Những khi mệt mỏi rã rời vì chăm con, bạn thường hay có tâm trạng không tốt, có thể rất dễ nổi cáu. Hãy tự trấn an mình là tất cả sẽ vượt qua và tự hào về thiên chức mà mình đang thực hiện. Không nên cầu toàn và đòi hỏi mọi việc mình làm đều phải hoàn hảo. Như vậy, bạn sẽ không đặt áp lực lên bản thân và những người xung quanh.

  Sắp xếp công việc có trình tự, khoa học

  Có hàng núi công việc chờ đợi bạn, do đó, bạn nên biết cách sắp xếp việc nào cần ưu tiên trước. Như vậy, bạn không chỉ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, hay dành cho những sở thích của mình, mà còn luôn chủ động và biết cách xoay sở dễ dàng.

  Tham gia các câu lạc bộ dành cho bà mẹ trẻ

  Có thể là câu lạc bộ các bà mẹ trẻ hay câu lạc bộ mẹ và bé, bởi khi bạn tham gia, bạn có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các bà mẹ khác. Giao lưu, gặp gỡ, trao đổi và các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa, thoải mái hơn.

  Tác dụng của “chuyện đó

  Làm mẹ, dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng đừng lãng quên đi vai trò của một người vợ. Những âu yếm, những nụ hôn ngọt ngào, cả sự hưng phấn trong chuyện chăn gối dù chỉ là ngắn ngủi nhưng cũng sẽ làm giảm stress đáng kể, bạn sẽ thấy thư thái, bình yên và được giải phóng bản thân mình.

  Điều quan trọng nhất là bạn phải tìm ra nguyên nhân chính xác khiến bạn bị stress. Bởi khi đã xác định được nguyên nhân nào thì việc khắc phục sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

  Biện pháp khắc phục stress sau sinh

  By Meyeucon360

  Để tress không còn đeo bám và là nguyên nhân của mọi sự rắc rối cho phụ nữ sau sinh, thì việc khắc phục nó không chỉ phụ thuộc vào bản thân người phụ nữ mà còn là vai trò, trách nhiệm của những thành viên khác trong gia đình. Đó là nguồn động lực để chị em phụ nữ có một thai kỳ khỏe mạnh, dễ chịu và thoải mái khi chuẩn bị chào đón bé yêu !

  --- Bài cũ hơn ---

 • 11 Lời Khuyên Để Giảm Stress
 • Cách Giảm Stress Hiệu Quả Tức Thì Dù Bệnh Đã Nặng
 • Mách Bạn Cách Tăng Khả Năng Thụ Thai Tại Nhà
 • Các Biện Pháp Giảm Căng Thẳng Ở Chó
 • Các Biện Pháp Giảm Stress Sau Sinh Hiệu Quả Dành Cho Mẹ Bầu
 • Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Không Khí

  --- Bài mới hơn ---

 • Ô Nhiễm Không Khí: Nguyên Nhân Và Biện Pháp Khắc Phục
 • 5 Biện Pháp Khắc Phục Môi Trường Bị Ô Nhiễm
 • Các Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Không Khí
 • Ô Nhiễm Không Khí: Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Biện Pháp Khắc Phục
 • 2 Nguyên Nhân Và 6 Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Không Khí
 • Biện pháp khắc phục ô nhiễm không khí theo phương pháp lọc sinh học

  Là một trong những biện pháp khắc phục ô nhiễm không khí tương đối mới mẻ. Phương pháp này đã được các nước châu Âu và Nhật Bản áp dụng thành công. Bằng việc sử dụng phương pháp hấp dẫn. Qua quá trình tiếp nhận và xử lý các tác nhân có trong không khí gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Đem lại bầu không khí trong sạch không còn vi khuẩn, bụi bẩn cùng vô số tác nhân bay lơ lửng trong không gian gia đình bạn.

  Trong quá trình lọc không khí, thông qua hệ thống lọc, các chất khí thải sẽ bị nguyên liệu lọc hấp thụ. Chúng sẽ tác dụng với oxi trong không khí sinh ra năng lượng, CO2 và H20 theo phương trình hóa học sau:

  Tác nhân gây ô nhiễm+ oxi → Nước + Nhiệt + Sinh khối.

  Nguyên liệu lọc bao gồm các hợp chất nên ủ phân compost, đất, cây thạch nam, plastic và các phụ phẩm gỗ.

  • Giá thành tương đối thấp, sử dụng hóa chất ít
  • Phù hợp với các loại hình khu công nghiệp
  • Mùi hôi, các chất hữu cơ bay hơi và các chất độc hại đều có thể linh động trong quá trình xử lý

  2. Nhược điểm của phương pháp lọc sinh học

  • Các chất hữu cơ hay một số chất sinh học có tốc độ phân hủy chậm, phương pháp này chưa thể xử lý được.
  • Mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng lọc sinh học không đạt hiệu suất…
  • Màng sinh học mất thời gian khá lâu mới có thể xử lý các chất hữu cơ bay hơi.
  • Không thích hợp cho các hộ gia đình.

  Áp dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, máy lọc không khí dần trở thành lựa chọn trong mỗi gia đình trong việc khắc phục ô nhiễm không khí. Không chỉ bởi tính năng lọc sạch không khí mà trong một số dòng model sản phẩm còn có thêm các tính năng khác như máy lọc khí bắt muỗi Sharp, máy tạo ion-lọc khí…

  Nguyên tắc hoạt động của máy lọc không khí

  Sử dụng công nghệ phát ra các điện tích âm phóng thích ra ngoài không khí. Sau đó, trung hòa với các điện tích dương tồn tại trong các loại vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc… Tạo hiệu ứng thu hút bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc… Phá vỡ cấu trúc hoạt động của chúng tạo nên các phân tử nước. Trả lại môi trường trong sạch và thoáng đãng cho gia đình bạn.

  Ưu điểm biện pháp khắc phục ô nhiễm không khí bằng máy lọc không khí

  • Trong một số dòng sản phẩm máy lọc không khí, bên cạnh chức năng lọc sạch không khí còn cung cấp các hạt ion âm. Đem đến các lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người
  • Khả năng khử sạch các mùi khó chịu: Mùi thuốc lá, mùi động vật nuôi trong nhà… nhanh chóng.
  • Màng lọc than hoạt tính có khả năng loại bỏ, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn và lọc sạch bụi bẩn.
  • Lọc sạch phấn hoa, các chất kích ứng ảnh hưởng tới hệ miễn dịch con người.

  Nhược điểm biện pháp khắc phục ô nhiễm không khí bằng máy lọc không khí

  • Có dòng sản phẩm với mức giá thành tương đối cao
  • Chưa lọc sạch các chất hữu cơ bay hơi tồn tại trong không khí.

  Với những ưu điểm vượt trội của máy lọc không khí, nhất định sẽ đem lại hài lòng với mỗi gia đình. Nhất là với các khu vực gia đình bạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức độ ô nhiễm không khí. Vi khuẩn, virus, bụi bẩn bay lơ lửng trong không gian sống gia đình cùng với đó là các hạt bụi PM2.5 sẽ bị giữ lại qua hệ thống màng lọc thông minh. Trả lại không gian sống trong sạch và thoáng đãng nhất cho gia đình bạn.

  Hi vọng, với những thông tin trên, giúp bạn có thêm lựa chọn thông minh cho gia đình và hoàn toàn yên tâm trong việc lựa chọn một sản phẩm – bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho gia đình bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Môi Trường
 • Ô Nhiễm Môi Trường Là Gì? Nguyên Nhân & Biện Pháp Khắc Phục
 • Thuật Ngữ Về Phép Liệt Kê
 • Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn 7
 • Liệt Kê Là Gì? Tác Dụng Của Liệt Kê
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100