Già Hóa Dân Số Và Một Số Giải Pháp Khắc Phục

--- Bài mới hơn ---

 • Vấn Đề Già Hóa Dân Số Ở Các Nước Phát Triển
 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Chủ đề: Già hóa dân số (GHDS)

  I. Một số khái niệm

  II. Tình hình già

  hóa dân số trên

  thế giới

  III. Tình hình già

  hóa dân số ở Việt

  Nam

  1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

  2. Cơ cấu xã hội

  I. Một số khái

  niệm

  3. Tháp dân số

  4.Già hóa dân số

  5. Tác động của già hóa dân số

  + Độ tuổi theo khoảng cách đều nhau, thông thường trong dân số học,

  người ta nghiên cứu cơ cấu theo tuổi với khoảng cách đều 5 năm.

  3. Tháp dân số

  * Là một loại biểu đồ biểu diễn thành phần nam, nữ

  theo các độ tuổi ở một thời điểm nhất định.

  * Tháp được xây dựng theo các lớp tuổi cách nhau 1

  năm, 5 năm, 10 năm.

  * Tháp sẽ có dạng khác nhau tùy theo đặc trưng của

  mức độ sinh, chết và chuyển cư.

  * Do dân số các nước khác nhau nên tháp dân số cũng

  khác nhau. Tuy nhiên người ta phân biệt được 3 kiểu

  (dạng) tháp dân số cơ bản đó là:

  Hình 1. Các kiểu tháp dân số cơ bản (Nguồn kiemtailieu.com)

  Kiểu mở

  rộng

  – Đây là tháp dân số trẻ.

  – Tháp có hình dạng đáy rộng, càng lên

  cao càng hẹp lại nhanh.

  – Đây là kiểu kết cấu dân số của các nước

  chậm phát triển có dân số trẻ và tăng nhanh

  Tỷ xuất sinh cao,tỷ lệ người già thấp, tuổi thọ trung bình

  không cao.

  Kiểu thu

  hẹp

  – Đây là kiểu tháp dân số trưởng thành.

  – Thể hiện tỷ suất sinh thấp, tỷ lệ trẻ em

  thấp hơn kiểu mở rộng và đang giảm, tỷ lệ

  chết thấp, tuổi thọ TB cao, số người trong

  độ tuổi lao động nhiều.

  – Đây là kiểu tháp chuyển từ dân số trẻ sang

  dân số già.

  4. Già hóa dân số

  – Theo quy ước của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người

  từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ người từ 65 tuổi

  trở lên chiếm từ 7% trở lên thì được gọi là quốc gia “già hóa dân

  số”.

  ” Già hóa dân số là một quá trình mà tỷ lệ người trưởng thành và

  người cao tuổi tăng lên trong cơ cấu dân số, trong khi tỷ lệ trẻ em

  và vị thành niên giảm đi, quá trình này dẫn tới tăng tuổi trung vị

  của dân số ”.

  5. Tác động của già hóa dân số

  a. Thuận lợi

  * Nâng cao tuổi thọ là một trong những thành tựu vĩ

  đại nhất của loài người.

  * Người già có nhiều kinh nghiệm sản xuất, có công lao

  to lớn trong các cuộc kháng chiến của dân tộc..

  * Hạn chế tệ nạn xã hội.

  * Người lớn tuổi được xem là trụ cột, là”chất kết dính”

  giữa các thế hệ trong gia đình…

  Suy giảm tăng trưởng

  kinh tế quốc gia

  Là gánh nặng của xã

  hội

  .

  Tạo áp lực lớn cho

  chính phủ

  II. Vấn đề già hóa dân số

  trên thế giới

  – Vào thập kỉ đầu của TK XXI, ở hầu

  hết các quốc gia diển ra sự thay đổi

  nhân khẩu học dần dần từ dân số

  trẻ sang dân số già hơn.

  – Già hóa dân số đang diễn ra trên

  tất cả các khu vực và các quốc gia

  với các mức độ khác nhau.

  – Các nước phát triển quá trình già

  hóa dân số diễn ra sớm do có nền

  kinh tế phát triển sớm, khoa học kĩ

  thuật tiên tiến, đời sống vật chất cao,

  – Già hóa dân số đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển

  kể cả các nước có nhóm dân số trẻ đông đảo.đang gia tăng

  nhanh nhất ở các nước đang phátó nhóm dân số trẻ đông đảo.

  nhóm dân số trẻ đông đảo.

  Biểu đồ thể hiện số người từ 60 tuổi trở lên giai đoạn 1950- 2050

  Hiện tại

  Dự báo ( trước 2030)

  Nhật Bản

  25,8%

  32,3 %

  Đức

  21,1%

  27,9%

  Ý

  21%

  25,5%

  Pháp

  18,3%

  23,4%

  Tây Ban Nha

  17,6%

  22%

  Anh

  17,5%

  21,3%

  Canada

  17,3%

  24,9%

  Ukraine

  15,9%

  22%

  Ba Lan

  15%

  23,1%

  Mỹ

  14,5%

  20,3%

  Nguồn: Theo số liệu từ Cục điều tra dân số của Mỹ (8/2014)

  – Trên thế giới, cứ một giây, có hai người tổ chức sinh

  nhật tròn 60 tuổi – trung bình một năm có gần 58 triệu

  người tròn 60 tuổi.

  – Tuổi thọ trung bình đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới.

  – Hiện nay, có tới 33 quốc gia đạt được tuổi thọ trung bình trên

  80 tuổi; trong khi đó 5 năm trước đây, chỉ có 19 quốc gia đạt con

  số này.

  Giai đoạn

  Các nước phát triển

  Các nước đang phát triển

  2010- 2022

  78 tuổi

  68 tuổi

  Dự kiến 2045- 2050

  83 tuổi

  74 tuổi

  – Nhật Bản là quốc gia duy nhất có trên 30% dân số già, nhưng

  đến năm 2050, dự tính sẽ có 64 nước có trên 30% dân số già

  như Nhật Bản.

  – Người cao tuổi trên thế giới ngày càng tăng về cả tỷ lệ và số

  tuyệt đối.

  Thế giới

  Năm

  Các nước phát triển

  Các nước đang phát

  triển

  Số lượng (triệu

  người)

  Số lượng (triệu

  người)

  8,2

  85

  11,7

  110

  6,4

  606

  10

  232

  19,4

  374

  7,7

  1964

  21,1

  395

  33,5

  19,3

  19,3

  Số lượng (triệu

  người)

  1950

  205

  Tình hình già hóa dân số thế giới ( Nguồn:kiemtailieu.com)

  * Năm 1950, toàn thế giới có 205 triệu người từ 60 tuổi trở lên.

  Đến năm 2012, số người cao tuổi tăng lên đến gần 810 triệu

  người. Dự tính con số này sẽ đạt 1 tỷ người trong vòng gần

  10 năm nữa và đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi là 2 tỷ người.

  Năm

  1950

  1975

  2000

  2025

  2050

  Số dân

  (triệu)

  2.500

  3.900

  6.080

  8.011

  9.150

  205

  350

  606

  1.193

  1.964

  Tỉ lệ người

  cao tuổi (%)

  8,2

  9,1

  10

  14,9

  21,1

   Tình trạng “già hóa dân số” ở

  nhiều nước phát triển đang đặt

  ra nhu cầu xem xét lại giới hạn

  độ tuổi lao động tích cực của

  người cao tuổi.

   Các nước đang phát triển cần

  đáp ứng nhu cầu giáo dục, chăm

  sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, sức

  khỏe sinh sản vị thành niên.

   Các quốc gia cần có giải pháp

  thiết thực đối với người già về

  sức khỏe, vật chất và tinh thần

  trước sự già hóa của dân số.

  III. Vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam

  1. Hiện trạng GHDS ở Việt Nam

  – Nước ta là một nước có cơ cấu dân số trẻ (2005).

  Nhóm tuổi

  1979

  1989

  1999

  2005

  0- 1

  42,5

  38,9

  33,6

  27,0

  15- 59

  50,4

  53,2

  58,3

  64,0

  7,1

  7,9

  8,1

  9,0

  Tổng (%)

  100

  100

  100

  100

  Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi giai đoạn 1979- 2005

  – Tuy nhiên do quá trình giảm sinh tương đối nhanh trong những

  năm qua tỷ trọng dân số trẻ đã có xu hướng giảm mạnh và tỷ

  trọng dân số già đã tăng lên từ 7,1% năm 1979 lên 9% vào năm

  2005.

  – Năm 2009, Tổng cục Thống kê

  dự báo đến 2022 nước ta mới

  bước vào giai đoạn già hóa dân

  số. – Nhưng chỉ 2 năm sau dự báo

  này đã trở nên lạc hậu.

  – Năm 2011, Việt Nam chính thức

  bước vào giai đoạn già hóa dân

  số. Tốc độ già hóa dân số của

  nước ta nhanh hàng đầu châu Á

  và cũng thuộc diện nhanh nhất

  thế giới.

  Biểu đồ thể hiện tỉ lệ người già của nước ta ngày càng tăng giai đoạn

  2010- 2014.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Già Hoá Dân Số: Giải Pháp Chính Sách Đối Với Già Hoá Dân Số Tại Châu Á
 • Giải Pháp Nào Ứng Phó Già Hóa Dân Số?
 • Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Để Đảm Bảo Sản Xuất Nông Nghiệp Bền Vững Ở Tây Nguyên
 • Ðồng Bộ Các Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
 • Một Số Biện Pháp Giảm Thiểu Và Thích Ứng Với Bđkh
 • Già Hóa Dân Số Tại Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Biến Đổi Khí Hậu Là Gì Biện Pháp Khắc Phục Biến Đổi Khí Hậu Tại Việt Nam
 • Biến Đổi Khí Hậu Và Biện Pháp Khắc Phục Biến Đổi Khí Hậu Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Giải Pháp Kinh Doanh Hiệu Quả Thời Khủng Hoảng (Phần 1)
 • Giải Pháp Phát Triển & Kinh Doanh Online Cho Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Hiệu Quả Cho Những Ý Tưởng Kinh Doanh Ít Vốn
 • Vòng xoáy suy giảm dân số tại Nhật Bản đang quay nhanh hơn khi số phụ nữ ở vào độ tuổi sinh đẻ ngày càng giảm.

  Vòng xoáy suy giảm dân số tại Nhật Bản đang quay nhanh hơn khi số phụ nữ ở vào độ tuổi sinh đẻ ngày càng giảm. Trong tháng 5/2014, một báo cáo đã dự đoán rằng đến năm 2040, sẽ có ít nhất 500 thị trấn trên khắp cả nước sẽ biến mất khi nhiều phụ nữ trẻ tuổi di cư đến các thành phố lớn.

  Lực lượng lao động đã bắt đầu thu hẹp lại, làm giảm tăng trưởng trong tương lại. Trong những năm gần đây, chính phủ đã bắt tay vào thực hiện hàng loạt các đề án khuyến khích sinh đẻ, bao gồm cả phát hành cuốn “Cẩm nang phụ nữ” để giáo dục phụ nữ trẻ về các thời điểm dễ và khó mang thai trong thời kỳ sinh nở của họ. Chính phủ cũng tổ chức nhiều sự kiện mai mối để kết nối các cặp đôi với nhau.

  Lý do chính dẫn đến tỷ lệ sinh của Nhật Bản ngày càng thấp là do tỷ lệ kết hôn của người dân nước này giảm dần theo từng năm. Ngày càng có ít người muốn kết hôn, và họ kết hôn ngày càng muộn hơn. Ít nhất một phần ba phụ nữ trẻ muốn trở thành những bà nội trợ toàn thời gian và vẫn đang tìm kiếm người đàn ông có đủ tiềm lực tài chính để gánh vác một gia đình truyền thống.

  Trong những giai đoạn kinh tế ổn định hơn, những người ở trong độ tuổi kết hôn thường có việc làm ổn định trong hệ thống “việc làm trọn đời” đặc trưng của quốc gia Đông Á này. Giờ đây, nhiều người phải làm các công việc tạm thời hoặc bán thời gian khi nền kinh tế đang biến động theo từng ngày. Đối với phụ nữ Nhật Bản, họ từ chối hôn nhân và sinh con do văn hóa doanh nghiệp kiểu cũ của Nhật, trong khi dịch vụ chăm sóc trẻ em vẫn còn thiếu hụt buộc họ phải từ bỏ sự nghiệp của mình.

  Cuối cùng, những người trẻ tuổi đang bị bó buộc với các quy chuẩn xã hội. Chỉ có khoảng 2% trẻ em được sinh ra mà cha mẹ của chúng không kết hôn (con số này ở hầu hết các nước phát triển là 30-50%). Điều này có nghĩa là khi tỷ lệ kết hôn giảm thì tỷ lệ sinh cũng giảm. Ngay cả đối với những người đã lập gia đình, chi phí nuôi dạy trẻ tăng cao cũng khiến nhiều bậc cha mẹ quyết định chỉ sinh một con.

  Rất may là cho dù chính phủ khó có thể can thiệp trực tiếp vào việc tăng tỷ lệ sinh, chính sách thị trường lao động đang dần được cải cách hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả trong dài hạn. Nếu các công ty có nhiều chính sách ưu đãi hơn đối với các nhân viên trẻ, đồng thời giảm bớt đặc quyền của những người lao động khác, thì các cặp vợ chồng trẻ sẽ có một cơ sở ổn định hơn để kết hôn và xây dựng tổ ấm. Cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã nhiều lần đưa vấn đề này ra bàn luận trong các chương trình nghị sự, song vẫn trì hoãn việc thực hiện chúng. Thay vào đó, ông Abe đang đưa ra các chính sách giúp phụ nữ vừa duy trì được sự nghiệp vừa có thể sinh con.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Quyết Vấn Nạn Dân Số Già
 • Già Hóa Dân Số Ở Nhật Bản
 • Giải Pháp Nào Để Ngăn Chặn Phá Rừng?
 • Hoạt Động Đại Biểu Quốc Hội
 • Giải Pháp Khắc Phục Tình Trạng Đốt Rừng Làm Nương Rẫy
 • Già Hóa Dân Số Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàn Quốc: Báo Động Tình Trạng Già Hóa Dân Số
 • Hà Nội Triển Khai Các Biện Pháp Đảm Bảo Atgt Phục Vụ Apec
 • Triển Khai Các Biện Pháp Bảo Vệ An Ninh Mạng Là Bảo Vệ Quyền Lợi Người Sử Dụng Mạng
 • Một Số Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường
 • Chuyên Đề Những Biện Pháp Cơ Bản Phấn Đấu Hạ Giá Thành Sản Phẩm Ở Xí Nghiệp Xây Lắp Điện
 • Qua các phương tiện truyền thông, được biết vấn đề già hóa dân số ở Nhật rất nhiều nhưng khi tận mắt nhìn thấy người già lao động ở Nhật Bản, tôi mới cảm nhận sâu sắc thực tế này. Đây cũng là bài học cho Việt Nam khi tận dụng thời kỳ “dân số vàng” và nâng cao chất lượng dân số.

  Người già có thể làm mọi việc

  Lái xe phục vụ đoàn nhà báo chúng tôi là bác tài xế Sato, năm nay đã 70 tuổi. Ít ai nhận ra độ tuổi thực của bác nếu không được giới thiệu bởi trông bác rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Lái xe cho chúng tôi suốt một tuần lễ, đi từ thành thị đến nông thôn, qua bao nhiêu đèo dốc rừng núi, nhất là chặng đường đến núi Phú Sĩ nhưng bác vẫn bận áo trắng sơ-vin, giày tất trắng, đặc biệt là nụ cười hiền hậu. Như mọi tài xế ở Nhật Bản, đến bữa, bác Sato ăn cơm ở nơi khác và đúng giờ thì có mặt ở xe, nhanh nhẹn sắp xếp vali cho khách.

  Dọc chuyến hành trình, chúng tôi còn nhìn thấy rất nhiều người già đang làm việc ở Tokyo, Kyoto, Nagayo, Chi ba…Người thì làm lao công ở công viên, chùa chiền, người thì làm bảo vệ cho các cửa hàng, cửa hiệu, nhiều người là tài xế xe buýt, phần lớn là các cụ ông. Họ mặc trang phục chỉnh tề, tươm tất, phong thái như người trẻ.

  Nguyễn Hữu Quân – hướng dẫn viên của Vietravel, người có nhiều năm sống ở Nhật Bản, cho chúng tôi biết: Do chất lượng cuộc sống tốt nên người già ở Nhật sống rất lâu và họ sống rất độc lập, không lệ thuộc con cái. Thường thì họ sống với nhau hoặc sống một mình, đi làm như người trẻ, ăn các thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và ăn rất khỏe. Con cái họ, vì áp lực công việc nên cũng ít khi về thăm cha mẹ.

  Dọc đường đến núi Phú Sĩ, nhìn thấy nhiều ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, chị bạn đồng nghiệp hỏi và được Quân giải thích: Những người già đã sống biệt lập ở đó, có khi mất rồi hàng xóm, con cái mới biết. Cũng có những đứa con mấy năm không về thăm cha mẹ nên không ít người già đã sống trong cô đơn. Nước Nhật văn minh và hiện đại thuộc hàng đầu thế giới, nơi con người như cỗ máy làm việc suốt ngày đêm, đến giấc ngủ cũng khó trọn vẹn, vì vậy về phương diện nào đó, người già không khỏi thiếu thốn về mặt tình cảm.

  Chăm lo gìn giữ môi trường sống

  Người già ở Nhật Bản cũng là những người mẫu mực trong công việc và trong hành vi ứng xử với môi trường. Chính họ đã truyền đạt cho con cháu tư tưởng “dọn rác cũng là dọn sạch tâm hồn mình” theo thuyết thần đạo nên đời nối đời, người Nhật không ai vứt rác ra đường. Họ coi rác là tài nguyên, nếu có mẩu rác nào ngay lập tức nhặt lên đưa vào nhà và phân loại.

  Cùng với các quyết sách của Chính phủ, đi đâu trên đất nước Nhật Bản cũng khó tìm thấy một mẩu rác. Tôi đã nhìn thấy một cụ già quét rác ở Hoàng Cung Tokyo. Cụ cặm cụi làm việc, tỉ mẩn, chỉn chu, không để ý gì đến xung quanh. Một cụ già khác ở chùa cổ Tokyo thì cẩn thận tỉa từng cành cây, nhổ từng bụi cỏ. Chính vì vậy, Nhật Bản dù có nhiều địa chỉ tâm linh, di tích danh thắng với hàng ngàn du khách viếng thăm nhưng tuyệt nhiên không một mẩu rác.

  Đặc biệt, tôi để ý, như bao người trẻ khác, bác tài xế Sato không hề hút thuốc lá lúc chờ khách, nói năng rất nhỏ nhẹ. Đây cũng là hình ảnh mà tôi nhìn thấy ở bãi đỗ xe của thành cổ Osaka: Khi chờ khách, các bác tài xế già (có bác còn già hơn cả bác Sato, râu tóc bạc trắng) thường tranh thủ lấy báo ra đọc.

  Giải pháp với già hóa dân số

  Dân số của Nhật Bản đạt 127.162.625 người vào ngày 26/04/2019 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Theo CNN, Nhật Bản cũng là quốc gia “siêu già” với hơn 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Năm 2022, dân số của Nhật đạt 124 triệu người, nhưng được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 88 triệu người vào năm 2065. Để có thêm nguồn lực lao động, những năm qua, Nhật Bản đã có nhiều chính sách thu hút số lượng lờn lao động trẻ đến Nhật làm việc và Việt Nam là một trong số đó.

  Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm tháng 6/2018, người Việt Nam sống và làm việc tại Nhật Bản là 291.494 người, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022 là 124.820 người. Với số lượng này thì Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Người Việt Nam (trong đó có Hà Tĩnh) sang Nhật làm đủ thứ nghề, từ lao động phổ thông trong các nhà máy đến phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng cửa hiệu. Lao động Việt Nam chất lượng cao rất ít ở Nhật.

  Du học sinh Việt Nam cũng khá đông, thường các em đi làm thêm công việc phụ bán hàng tại các trung tâm mua sắm, phục vụ lễ tân, nấu nướng trong các nhà hàng, khách sạn. Thu nhập đủ để trang trải các chi phí học tập. Chúng tôi đã gặp các em trong các trung tâm mua sắm ở Tokyo, trong các khách sạn ở Nagayo, Kyoto…

  Đang là quốc gia ở thời kỳ “dân số vàng”, Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để tạo ra nguồn lực lao động chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, cần tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ. Nhà nước cũng cần có chính sách thu hút nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch để tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động.

  Giáo dục ý thức, đào tạo kiến thức, kỹ năng lao động, làm tốt công tác hướng nghiệp cho người trẻ để họ có thể yên tâm ở lại làm việc và cống hiến ngay trên đất nước mình là vô cũng cần thiết. Bên cạnh đó, cần có chính sách chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người cao tuổi để họ sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp sức mình xây dựng đất nước.

  Bùi Minh Huệ

  Các tin đã đưa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sức Ép Dân Số Già Ở Nhật Bản
 • Bảng Kiểm Điểm Đảng Viên, Cá Nhân
 • Luận Văn Tiểu Luận Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đắk Lắk
 • Kế Hoạch Cá Nhân Khắc Phục Hạn Chế, Khuyết Điểm Sau Kiểm Điểm Tự Phê Bình Và Phê Bình Năm 2022
 • Một Số Phương Hướng Khắc Phục Trong Việc Vận Dụng Nguyên Tắc Nhân Dân Tham Gia Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Già Hóa Dân Số Ở Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Quyết Vấn Nạn Dân Số Già
 • Già Hóa Dân Số Tại Nhật
 • Biến Đổi Khí Hậu Là Gì Biện Pháp Khắc Phục Biến Đổi Khí Hậu Tại Việt Nam
 • Biến Đổi Khí Hậu Và Biện Pháp Khắc Phục Biến Đổi Khí Hậu Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Giải Pháp Kinh Doanh Hiệu Quả Thời Khủng Hoảng (Phần 1)
 • Tổng quan dân số Nhật

  Nhật Bản là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới

  Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ dân số trung bình cao nhất trên thế giới. Tại Nhật có hơn 58.000 người trên 100 tuổi làm cho đất nước này đứng đầu trên thế giới về số người sống thọ trên 80 tuổi. Sự trường thọ của những người Nhật Bản là do chế độ ăn uống lành mạnh, chuyên tâm tập luyện thể dục thể thao, cùng điều kiện sống trong lành, sạch sẽ.

  https://www.dkn.tv/suc-khoe/diem-danh-15-quoc-gia-co-tuoi-tho-cao-nhat-the-gioi-noi-dung-dau-dang-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong.html

  Phân bố độ tuổi của Nhật hiện nay

  Số liệu dân số của Nhật Bản theo độ tuổi (ước lượng):

  • 16.585.533 thanh thiếu niên < 15 tuổi (8.515.836 nam / 8.070.960 nữ)

  • 80.886.544 người từ 15 – 64 tuổi (40.787.040 nam / 40.099.504 nữ)

  https://danso.org/nhat-ban/

  Đặc điểm dân số Nhật Bản

  Độ tuổi lao động giảm dần

  Một trong những đặc điểm dân số của người dân Nhật đó là những người trong độ tuổi lao động giảm dần. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là do vấn đề già hóa dân số ở Nhật Bản. Vấn đề độ tuổi lao động giảm dần dẫn đến hệ lụy đó là tạo thành gánh nặng cho nền kinh tế khiến cho nước Nhật phải đau đầu giải quyết vấn đề này. Nguyên nhân già hóa dân số ở Nhật Bản là do số người cao tuổi đang ngày càng tăng.

  Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi cao

  • Tổng tỷ lệ của dân số phụ thuộc tại Nhật Bản vào năm 2022 đó là 68,3%.

  • Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc:

  • Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ của những người dưới độ tuổi lao động <15 tuổi so với lực lượng lao động ở một quốc gia nào đó.

  • Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc tại Nhật Bản hiện nay là 21,5%.

  • Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

  • Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc tại Nhật Bản là 46,8%.

  https://danso.org/nhat-ban/

  Tình trạng người cao tuổi chưa được nghỉ hưu

  Với vấn đề dân số già hóa ở Nhật dẫn đến nhiều hậu quả già hóa dân số ở Nhật đòi hỏi chính phủ nhật cần có các hành động triệt để, lâu dài. Mới đây thì chính phủ Nhật đã đề xuất dự thảo với mục tiêu đưa Nhật Bản nơi những người lao động từ 65 tuổi sẽ được khuyến khích nhằm giữ gìn sức khỏe, tiếp tục làm việc để giảm áp lực về lương hưu. Cùng theo dự thảo mới này thì cho phép người dân được trì hoãn thời điểm nghỉ hưu tới 70 tuổi và chính phủ cũng khuyến khích họ tiếp tục làm việc khi đã nghỉ hưu khi sức khỏe cho phép. Hiện nay độ tuổi nghỉ hưu chính thức ở Nhật là 65 tuổi nhưng thực tế các doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp Nhà nước bắt đầu để lao động cao tuổi có quyền được chọn thời điểm nghỉ hưu từ 60 – 70 tuổi.

  Giải pháp

  Định hướng phát triển với quy mô dân số tầm trung

  Giải pháp già hóa dân số ở Nhật Bản đang được đất nước Nhật thực hiện đó là định hướng phát triển với dân số tầm trung. Định hướng này góp phần làm giảm dân số già ở Nhật.

  Tăng tỷ lệ sinh

  Một giải pháp nữa để khắc phục vấn đề già hóa dân số đó là tăng tỷ lệ sinh.Việc tăng tỷ lệ sinh ở Nhật cũng khiến cho dân số cân bằng hơn. Và hiện tại Nhật Bản đang tích cực thực hiện giải pháp này.

  Phụ nữ và người già tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động

  Vấn đề già hóa dân số ở Nhật đang tạo gánh nặng cho nền kinh tế vì vậy giải pháp được đưa ra đó là những phụ nữ và người già phải tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động để giảm bớt gánh nặng này.

  Nâng cao năng suất lao động

  Hiện một giải pháp nữa đang được Nhật Bản tích cực thực hiện góp phần giải quyết vấn đề già hóa dân số đó là nâng cao năng suất lao động. Việc nâng cao năng suất lao động sẽ giúp tạo ra nhiều của cải hơn bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn lao động.

  Thu hút lao động nước ngoài

  Một giải pháp nữa cho nền kinh tế khi thiếu hụt nguồn nhân lực đó là thu hút lao động từ nước ngoài. Hiện nay thì Nhật Bản đang ngày càng có nhiều chính sách để giúp thu hút những người lao động từ nước ngoài.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nào Để Ngăn Chặn Phá Rừng?
 • Hoạt Động Đại Biểu Quốc Hội
 • Giải Pháp Khắc Phục Tình Trạng Đốt Rừng Làm Nương Rẫy
 • Trẻ Không Chịu Bú Bình Và Lời Khuyên Để Con Phát Triển Khỏe Mạnh
 • Giải Pháp Thông Minh Cho Bé Không Chịu Bú Bình
 • Giải Pháp Nào Ứng Phó Già Hóa Dân Số?

  --- Bài mới hơn ---

 • Già Hoá Dân Số: Giải Pháp Chính Sách Đối Với Già Hoá Dân Số Tại Châu Á
 • Già Hóa Dân Số Và Một Số Giải Pháp Khắc Phục
 • Vấn Đề Già Hóa Dân Số Ở Các Nước Phát Triển
 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp
 • Nghiên cứu ở 4.000 người tại 12 tỉnh của Việt Nam cho thấy, 70% người cao tuổi có ít nhất 2 bệnh. Ảnh: DN

  Khái quát bức tranh dân số Việt Nam thời gian qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế cho biết, từ năm 2007, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,5 tuổi năm 2022, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

  Tuy nhiên, Việt Nam đang ở giai đoạn già hóa dân số với tỷ trọng và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Điều này đã đặt ra những thách thức lớn cho Việt Nam trong việc thích ứng với già hóa dân số, trong đó có bao gồm việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

  Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, với tốc độ già hóa như hiện nay, đến năm 2038, nhóm dân số từ 60 trở lên của nước ta sẽ khoảng 21 triệu người, chiếm 20% tổng dân số. Cũng từ năm 2038, số người trong độ tuổi lao động bắt đầu giảm. Các chuyên gia nhấn mạnh, xu hướng già hóa là tất yếu, chính vì vậy cần có những can thiệp chính sách kịp thời để duy trì cơ cấu dân số hợp lý.

  Các chuyên gia thừa nhận, quá trình già hóa dân số, nhu cầu được chăm sóc của người cao tuổi ngày càng tăng, là một thách thức rất lớn với hệ thống an sinh xã hội, hệ thống y tế và cộng đồng khi hiện nay chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ứng phó.

  Thống kê của ngành Y tế cho thấy, phần lớn người cao tuổi có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định hoặc không có thu nhập, sống phụ thuộc vào con, cháu… Số người cao tuổi có lương hưu, bảo hiểm, trợ cấp xã hội thấp cả về độ bao phủ và mức hưởng.

  Hiện nay, khoảng 70% số người cao tuổi nước ta sống ở nông thôn, làm nông nghiệp; hơn 70% số người cao tuổi không có tích lũy vật chất và chỉ có chưa đầy 30% số người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội.

  TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, cán bộ chương trình, Quỹ Dân số Liêp hợp quốc (UNFPA) cho biết, nghiên cứu ở 4.000 người tại 12 tỉnh của Việt Nam cho thấy, 70% người cao tuổi có ít nhất 2 bệnh. Trung bình mỗi người cao tuổi có 2,7 bệnh; 14% người cao tuổi gặp khó khăn trong các hoạt động sống hàng ngày và cần hỗ trợ.

  “Số người cao tuổi gặp ít nhất 1 loại khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày tăng từ 28% ở người 60- 69 tuổi lên hơn 50% ở người 80 tuổi. Đặc biệt, gần 50% người cao tuổi không có thẻ BHYT”, TS. Quỳnh nêu.

  Nghiên cứu cũng chỉ rõ, nếu năm 2011 chỉ khoảng 1,5 triệu người cao tuổi có nhu cầu hỗ trợ trong các hoạt động sống hàng ngày thì tới năm 2022 số lượng đã lên tới 4 triệu người. Dự báo đến năm 2049, có khoảng 10 triệu người cao tuổi có nhu cầu hỗ trợ trong các hoạt động sống hàng ngày.

  Đa dạng mô hình chăm sóc người cao tuổi

  Để thích ứng với già hóa dân số, theo các chuyên gia dân số, Việt Nam cần phát triển và tăng cường quản lý dịch vụ chăm sóc xã hội, cũng như có cơ chế phối hợp công- tư trong cung ứng dịch vụ chăm sóc xã hội. Ðặc biệt, cần khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cũng như gắn kết giữa chăm sóc y tế tại cộng đồng với dịch vụ chăm sóc xã hội.

  TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Việt Nam cần có chiến lược sức khỏe và thúc đẩy già hóa khỏe mạnh trong suốt vòng đời, nhấn mạnh vào chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc phòng ngừa. Đồng thời phối hợp chăm sóc y tế và chăm sóc phi y tế (chăm sóc xã hội).

  Bên cạnh đó, theo TS. Quỳnh, Việt Nam cũng cần xây dựng chính sách, kế hoạch về dịch vụ và phân bổ ngân sách theo các cấp và các ngành để đảm bảo người cao tuổi tiếp cận được dịch vụ phù hợp.

  Để công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đạt hiệu quả cao nhất, thích ứng với già hóa dân số, theo TS. Vũ Công Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển, nước ta cần tích cực xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi để hỗ trợ đáp ứng những nhu cầu của người cao tuổi nhằm đạt mục tiêu sống khỏe mạnh, tham gia các hoạt động, an sinh xã hội.

  Bên cạnh đó, theo TS. Nguyên, Việt Nam cần đa dạng hóa mô hình chăm sóc người cao tuổi hiệu quả, chuyên nghiệp và phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng người cao tuổi gắn với chăm sóc tại gia đình, cộng đồng. Trong đó, cần phát triển nhiều mô hình như nhà dưỡng lão phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt. Đẩy mạnh phát triển y tế cơ sở để không chỉ phòng bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu mà đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tập trung vào các bệnh mãn tính.

  Còn ông Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục, Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Việt Nam cần phải chuẩn bị tiềm lực kinh tế, phát triển an sinh xã hội để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người cao tuổi. Đồng thời, phải có chiến lược dài hạn làm chậm thời gian chuyển đổi từ già hóa dân số sang dân số già.

  Ngoài ra, theo ông Phương, hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần được tiến hành toàn diện. Để làm được điều này, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục nhấn mạnh, không chỉ ngành Dân số mà cần có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị các bộ, ngành đoàn thể, địa phương nhằm thích ứng với một xã hội già hóa dân số, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

  D.Ngân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Để Đảm Bảo Sản Xuất Nông Nghiệp Bền Vững Ở Tây Nguyên
 • Ðồng Bộ Các Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
 • Một Số Biện Pháp Giảm Thiểu Và Thích Ứng Với Bđkh
 • Biến Đổi Khí Hậu Là Gì?
 • Biện Pháp Khắc Phục Biến Đổi Khí Hậu
 • Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Ứng Phó Với Thực Trạng “già Hóa Dân Số”
 • Chính Sách Dân Số Của Trung Quốc Nhằm Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Và Thực Hiện Bhyt Toàn Dân Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Bài Toán “chăm Sóc Người Cao Tuổi, Thích Ứng Với Già Hóa Dân Số”
 • Trung Ương Hội Nct Việt Nam: Trao Tặng Huy Hiệu 40 Năm Tuổi Đảng Và Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 10 Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa Xii; Nghe Giới Thiệu Một Số Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Tính đến ngày 1-4-2019, quy mô dân số của Việt Nam đạt 96,2 triệu người, trong đó có khoảng 62 triệu người trong độ tuổi lao động.

  Ông bà và các cháu trong một gia đình tham gia hoạt động dành cho gia đình. Ảnh: H. Dung

  Mặc dù vẫn đang trong thời kỳ “dân số vàng” nhưng các chuyên gia nhận định, Việt Nam là một trong 10 nước trên thế giới có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất.

  * Phát huy lợi thế “dân số vàng”

  Đồng Nai hiện có gần 3,1 triệu dân, đứng thứ 5 cả nước. So với 10 năm trước, dân số trong tỉnh tăng gần 611 ngàn người. TP.Biên Hòa là địa phương có số dân đông nhất với hơn 1 triệu người. Tiếp đến là huyện Trảng Bom (349,2 ngàn người), huyện Nhơn Trạch (260,5 ngàn người), huyện Long Thành (hơn 246 ngàn người). Những địa phương có dân số đông do tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng lao động nhập cư lớn. Ngược lại, những địa phương vùng sâu, vùng xa, ít khu công nghiệp lại có dân số thấp.

  Già hóa dân số hay còn gọi là giai đoạn dân số đang già là tình trạng dân số có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% tổng dân số trở lên; hoặc khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% tổng dân số trở lên.

  Người dân các tỉnh, thành khác nhập cư vào Đồng Nai phần lớn đang trong độ tuổi lao động. Điều này giúp Đồng Nai có nguồn lao động dồi dào, đáp ứng yêu cầu về nhân công của các doanh nghiệp nói riêng và các ngành sản xuất khác nói chung.

  GS-TS.Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Trường đại học kinh tế quốc dân) cho hay, với hơn 63% dân số có độ tuổi từ 15-64, Việt Nam đang có ưu thế lớn để phát triển kinh tế, bởi lực lượng lao động này có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật nhanh, linh hoạt trong chuyển đổi ngành nghề. Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, lực lượng lao động trẻ có trình độ tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao rất cần thiết.

  Tuy nhiên, theo GS-TS.Nguyễn Đình Cử, nếu Việt Nam không có những giải pháp để khai thác lợi thế này thì lợi thế sẽ mất đi. Thay vào đó, quá trình già hóa dân số sẽ đến sớm hơn và Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức mới.

  * Cần thêm nhiều chính sách với người cao tuổi

  Tính đến nay, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11,4% dân số cả nước, tức là đang trong giai đoạn già hóa dân số, trong đó có khoảng gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên.

  Dự báo, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2035, khi tỷ lệ người cao tuổi tăng lên tới 20% với khoảng 21 triệu người. Dự kiến, đến năm 2049, tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tức là cứ 4 người dân thì có 1 người cao tuổi.

  Lý giải nguyên nhân của việc già hóa dân số nhanh, bà Nguyễn Kim Tuyến, Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho rằng, nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai hiện chưa đạt được mức sinh thay thế cần phải có. Tức là mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chưa sinh đủ 2 người con để thay thế mình thực hiện nhiệm vụ sinh sản trong những năm tiếp theo. Đặc biệt là các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, mức sinh thay thế ở nhiều nơi rất thấp. Không những thế, tâm lý ngại sinh con của nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng khiến mức sinh chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhiều gia đình hiện nay chỉ muốn sinh 1 con để chăm sóc và nuôi dạy cho tốt.

  GS-TS.Nguyễn Đình Cử cho biết, theo điều tra quốc gia về người cao tuổi, người cao tuổi thường mắc các bệnh về xương khớp, huyết áp, các bệnh về mắt và suy giảm trí nhớ. Tình trạng bệnh tật đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, các hoạt động sinh hoạt hằng ngày và sự hòa nhập cộng đồng của người cao tuổi. Đa số người cao tuổi nước ta chưa có thói quen khám bệnh định kỳ. Vì vậy khi phát hiện bệnh thường ở giai đoạn muộn khiến việc chữa trị rất khó khăn.

  Mặc dù số lượng người cao tuổi đang tăng lên hằng năm nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở nước ta còn hạn chế. Tại tuyến Trung ương mới chỉ có một bệnh viện lão khoa. Còn ở tuyến tỉnh, tuyến huyện, vấn đề này chưa được đầu tư tương xứng. Người cao tuổi đi khám, chữa bệnh thường ở các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế mà chưa có bệnh viện chuyên về lão khoa.

  Ngoài vấn đề sức khỏe, vấn đề đời sống vật chất của người cao tuổi cũng đang gặp nhiều khó khăn. Mới chỉ có hơn 3 triệu người cao tuổi được hưởng lương hưu, chính sách đối với người có công và trợ cấp xã hội. Còn lại khoảng 8 triệu người cao tuổi khác chủ yếu sống nhờ vào con cháu hoặc sống neo đơn.

  “Các nhà hoạch định chính sách cần có những định hướng để phát triển, tăng cường quản lý dịch vụ chăm sóc xã hội, có cơ chế phối hợp công – tư trong cung ứng dịch vụ đối với người cao tuổi. Trong đó, mô hình liên kết giữa trường đào tạo khối ngành Y với cơ sở y tế và trại dưỡng lão cần được quan tâm đẩy mạnh” – GS-TS.Nguyễn Đình Cử đề xuất.

  Hạnh Dung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Án Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi
 • Già Hóa Dân Số Đe Dọa Tương Lai Của Hàn Quốc
 • Vật Lộn Với Dân Số Già, Nhật Cảnh Báo Các Nước Trước Khi Quá Muộn
 • Kinh Tế Nhật Bản Trước Vấn Đề Dân Số Già
 • Dân Số Nhật Bản Đang Già Hóa, Người Nhật Đang Có Giải Pháp Tăng Dân Số
 • Thích Ứng Với Già Hóa Dân Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Nỗ Lực Thích Ứng Với “già Hóa Dân Số”
 • Chủ Động Thích Ứng Với Quá Trình Già Hóa Dân Số
 • Cần Xây Dựng Chính Sách Để Thích Ứng Với Quá Trình Già Hóa Dân Số
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp
 • Cụ thể, tạo môi trường xã hội thuận lợi cho người cao tuổi sống và phát huy vai trò người cao tuổi. Bảo đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên. Xây dựng xã hội có ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Xây dựng chương trình rèn luyện, nâng cao sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật để người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

  Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ xã hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người cao tuổi. Cơ quan Thống kê Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về dân số công bố các thông tin, số liệu về già hóa dân số, dân số già. Chính phủ báo cáo Quốc hội về quá trình già hóa dân số, tác động của già hóa dân số đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, định kỳ 2 năm một lần.

  Biện pháp đảm bảo an sinh xã hội và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi

  Dự thảo nêu rõ, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc, các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện làm việc cho người cao tuổi phù hợp với điều kiện, sức khỏe người cao tuổi. Khuyến khích các đối tượng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  Nhà nước có chính sách trợ cấp cho người cao tuổi có điều kiện kinh tế khó khăn, không có nguồn thu nhập. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ cho người cao tuổi có điều kiện kinh tế khó khăn.

  Để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi, theo dự thảo, sẽ tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và thực phẩm độc hại không có lợi cho sức khỏe người cao tuổi. Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở để người cao tuổi khám, chữa các bệnh không lây nhiễm và các bệnh thông thường khác tại y tế cơ sở. Đồng thời, xây dựng và phổ biến các mô hình chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn tại cộng đồng và cơ sở tập trung cho người cao tuổi.

  Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi tại cộng đồng và gia đình.

  Bảo vệ quyền của người cao tuổi

  Theo dự thảo, Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển cơ sở đào tạo, học tập cho người cao tuổi; đào tạo nghề cho những người chuẩn bị bước vào tuổi già để chuẩn bị cho cuộc sống về già. Phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch, hàng hóa, dịch vụ, chương trình rèn luyện thể dục, thể thao, công trình công cộng, giao thông công cộng phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.

  Khuyến khích gia đình sống nhiều thế hệ; thiết kế nhà ở theo mô hình đa thế hệ.

  Nước ta chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng (số lượng người trong độ tuổi lao động gấp đôi số người trong độ tuổi phụ thuộc) từ năm 2007. Dự báo, thời kỳ dư lợi dân số này sẽ kéo dài khoảng 34 năm và kết thúc vào khoảng năm 2041./.

  Theo chinhphu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xu Hướng Già Hóa Trên Thế Giới Và Các Vấn Đề Đặt Ra Đặc Biệt Với Các Nước Đang Phát Triển
 • Ứng Phó Với Thách Thức Già Hóa Dân Số: Tuổi Thọ Cao
 • Trung Ương Hội Nct Việt Nam: Trao Tặng Huy Hiệu 40 Năm Tuổi Đảng Và Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 10 Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa Xii; Nghe Giới Thiệu Một Số Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Bài Toán “chăm Sóc Người Cao Tuổi, Thích Ứng Với Già Hóa Dân Số”
 • Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Và Thực Hiện Bhyt Toàn Dân Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Dân Số Già Hóa Có Thực Sự Là Gánh Nặng Cho Nền Kinh Tế?

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệm Thu Đề Tài Khoa Học “nghiên Cứu Các Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Ở Việt Nam Hiện Nay”
 • Những Giải Pháp Bảo Vệ Rừng Tại Vườn Quốc Gia Ba Bể:những Giải Pháp Bảo Vệ Rừng Tại Vườn Quốc Gia Ba Bể
 • Một Số Giải Pháp Thực Hiện Công Tác Bình Đẳng Giới Ở Kiên Giang
 • Bất Bình Đẳng Giới Và Hướng Khắc Phục Trong Gia Đình
 • Các Biện Pháp Thúc Đẩy Bình Đẳng Giới
 • Dân số cao tuổi không có nghĩa hoàn toàn là gánh nặng mà đây còn là cơ hội lớn cho các ngành kinh tế dịch vụ. Nguồn: internet

  Tỷ lệ sinh đã giảm đi trong nhiều thập kỷ qua trên quy mô toàn cầu, đồng thời với quá trình này là số lượng người già đang tăng lên tương ứng so với dân số trong độ tuổi lao động tại nhiều quốc gia. Một số nước vốn đang ở thời kỳ dân số vàng như Việt Nam cũng đối diện nguy cơ sớm bước vào thời kỳ già hóa nhanh chóng.

  Đã có khá nhiều lập luận cho rằng quá trình này tác động tiêu cực đến tăng trưởng và gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Ở các nước phát triển, phe bảo thủ dựa trên lập luận này để đưa ra khuyến nghị cần có tỷ lệ sinh cao hơn, trong khi đó những người theo phái tự do lại dựa vào đây để đề xuất chính sách nhập cư cởi mở hơn.

  Trước hết, lập luận khá phổ biến hiện nay cho rằng quan hệ này là đúng và khẳng định dân số già hóa dẫn đến nhiều hệ lụy cho nền kinh tế. Rõ ràng là khi một phần dân số của một nước không làm việc nữa, những người còn lại phải lao động nhiều hơn và thậm chí còn phải làm việc hiệu quả hơn để giữ mức sống của mọi người tăng lên. Nhiều người già hơn cũng có nghĩa là có nhiều tiền tiết kiệm hơn so với các cơ hội đầu tư, tạo áp lực làm lãi suất giảm đi.

  Hai nghiên cứu gần đây ở Mỹ và một nghiên cứu khác ở châu Âu đã tìm thấy mối tương quan thống kê giữa dân số già và suy giảm năng suất. Cụ thể, họ tập trung vào cách một dân số có nhiều người già hơn nói chung cũng là một dân số có nhiều người già hơn trong số những người vẫn còn trong độ tuổi lao động ảnh hưởng đến năng suất. Lý thuyết, có vẻ đủ trực quan, là người lao động lớn tuổi chậm thích nghi với thay đổi hoàn cảnh, công nghệ và mô hình kinh doanh, và do đó kém năng suất hơn.

  Tuy nhiên, vào năm 2022, các nhà kinh tế Daron Acemoglu và Pascual Restrepo đã nghiên cứu tốc độ tăng GDP bình quân đầu người trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2022 ở nhiều nước và so sánh với sự thay đổi tỷ lệ người già với số người trong độ tuổi lao động trong cùng thời kỳ đó. Trái ngược với giả định phổ biến nêu trên, về cơ bản nghiên cứu này không tìm thấy mối quan hệ nào như vậy cả.

  Một ví dụ về già hóa thường được viện dẫn là Nhật Bản – nơi thực sự chứng kiến ​​tỷ lệ sinh giảm mạnh, tỷ lệ người già tăng cao và tình trạng trì trệ rõ rệt trong nền kinh tế. Nhưng Acemoglu và Restrepo đã so sánh tỷ lệ già hóa dân số của Nhật Bản với tốc độ tăng GDP bình quân đầu người với nhiều nước và cho thấy quan hệ này là không rõ ràng.

  Một nghiên cứu gần đây của Úc về tỷ lệ tăng dân số ở nhiều quốc gia cũng cho thấy kết quả khá ngạc nhiên là những quốc gia có tốc độ tăng dân số chậm hơn, bao gồm cả những nước có mức tăng dân số âm đã có tăng trưởng nhanh cả về GDP bình quân đầu người và năng suất lao động.

  Tại sao lại như vậy? Trước hết, vai trò đóng góp của người già không chỉ lệ thuộc vào bản thân họ, mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và chi phí của người sử dụng lao động để giúp nhân công của họ thích nghi với độ tuổi. Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến nhiều quốc gia có nhiều người già thực sự đặt nhiều nỗ lực và nguồn lực hơn vào việc cải thiện năng suất kinh tế trong bối cảnh tự động hóa và công nghệ mới được áp dụng ngày một phổ biến. Nói cách khác, các quốc gia trải qua những thay đổi nhân khẩu học theo xu thế già hóa này đã khá thành công trong việc điều chỉnh sự phù hợp và thích ứng tốt hơn giữa quá trình lão hóa và áp dụng tiến bộ công nghệ.

  Thứ hai, lý thuyết cho rằng nhiều người già hơn có nghĩa là tiết kiệm nhiều hơn so với các cơ hội đầu tư và điều này tạo ra một lực hãm đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một nền kinh tế quá nhiều tiết kiệm do nhiều người già và hệ lụy là nền kinh tế ở vào trạng thái trì trệ do lãi suất thấp kéo dài, điều đó không hẳn là do có quá nhiều người già, mà có thể là do kích thích theo kiểu Keynes trong nền kinh tế là chưa đủ.

  Tổng cầu bao gồm cả từ người già và trẻ em, ngay cả khi họ không làm việc nữa thì vẫn tham gia tiêu dùng. Dân số cao tuổi không có nghĩa hoàn toàn là gánh nặng mà đây còn là cơ hội lớn cho các ngành kinh tế dịch vụ cho người cao tuổi, nhiều cơ hội kinh doanh phục vụ nhóm người cao tuổi sẽ xuất hiện. Thậm chí, ở Trung Quốc thị trường này được coi là rất triển vọng khi tỉ lệ người cao tuổi chi cho các dịch vụ chiếm 165 tỉ USD/năm. Ở nhiều nước, người cao tuổi vẫm tham gia lực lượng lao động (khoảng 46% người cao tuổi Việt Nam vẫn đang làm các công việc được trả lương).

  Ngay cả ở Việt Nam, trong thời gian tới có khả năng nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới, già hóa dân số mặc dù được coi là thách thức đối với tích lũy quốc gia, nhưng cũng cần được nhìn nhận trên khía cạnh tích cực.

  Vấn đề là cần phải thích ứng với già hóa dân số, có chính sách tiếp cận toàn diện để chủ động chuẩn bị cho giai đoạn dân số già thông qua các chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc xã hội, thúc đẩy cơ chế phối hợp công – tư trong cung ứng dịch vụ chăm sóc xã hội, nhất là khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, gắn kết giữa chăm sóc y tế tại cộng đồng với dịch vụ chăm sóc xã hội chính thức và phi chính thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mục Tiêu, Giải Pháp Vấn Đề Tôn Giáo
 • ​tìm Hiểu Thực Trạng Vấn Đề Tôn Giáo Và Dân Tộc Trong Phát Triển Hiện Nay Ở Gia Lai
 • Giải Pháp Giải Quyết Các Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Ở Vùng Tây Nam Bộ
 • Đoàn Kết Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Cổng Điện Tử Kh&cn Quảng Trị
 • Áp Lực Và Giải Pháp Cho Dân Số Già Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Thế Giới Kiểm Soát Dân Số Bằng Cách Nào?
 • Luận Văn Luận Văn Biện Pháp Gia Tăng Vốn Tự Có Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Việt Nam
 • Các Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp Để Phát Triển Thị Trường
 • 7 Biện Pháp Quản Lý, Điều Hành, Bình Ổn Giá Trong Năm 2022
 • Một Số Giải Pháp Marketing Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh Hà Nội
 • (SK&MT) – Châu Á là khu vực có dân số đang già đi nhanh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Dân số già sẽ khiến khu vực này phải tiêu tốn 20.000 tỷ USD cho chăm sóc y tế đến năm 2030.Đây là đánh giá được đưa ra trong báo cáo mới được công bố của Trung tâm nghiên cứu rủi ro châu Á – Thái Bình Dương có trụ sở tại Singapore.

  Theo báo cáo, đến năm 2030, sẽ có 511 triệu người cao tuổi ở khu vực châu Á trên tổng số 3,8 tỷ dân. Nhật Bản sẽ là quốc gia siêu già với tỷ lệ người già chiếm 28% dân số, trong khi 1/5 dân số ở Hong Kong, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ ở tuổi 65.Báo cáo thu thập dữ liệu tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam, cho biết, các hệ thống y tế, doanh nghiệp và các gia đình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ đứng trước áp lực lớn khi người trong độ tuổi lao động giảm trong khi người cao tuổi tăng.

  Sự bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á – Thái Bình Dương trong mấy thập kỷ qua đã tạo nên nguồn lao động lớn, từ đó dần thúc đẩy năng suất và nâng cao thu nhập. Nhưng xu hướng đó giờ đang đảo chiều khi những người sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân số đó ngày càng trở nên già đi, đặt gánh nặng chăm sóc cho thế hệ sau.

  Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có gần 7 tỷ người và 1/9 trong số này là người từ 60 tuổi trở lên. Theo dự báo, đến năm 2050 dân số thế giới đạt 9,2 tỷ người và tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên sẽ là 1/5, nghĩa là cứ 5 người thì có một người cao tuổi.

  Năm 1950, toàn thế giới có 205 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự tính con số này sẽ đạt 1 tỷ người trong vòng gần 10 năm nữa và đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi là 2 tỷ người. Có sự khác biệt lớn giữa các vùng. Ví dụ, năm 2012, Châu Phi có 6 % dân số tuổi từ 60 trở lên, trong khi con số này ở Châu Mỹ La Tinh và vùng biển Caribe là 10%, ở Châu Á là 11%, 5 Số người từ 60 tuổi trở lên: Toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển, 1950-2050 Châu Đại dương là 15%, Nam Mỹ là 19% và Châu Âu là 22%. Đến năm 2050, dự báo tỷ trọng người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên ở Châu Phi sẽ tăng lên chiếm 10% tổng dân số, so với 24% ở Châu Á, 24% ở Châu Đại dương, 25% ở Châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribe, 27% ở Nam Mỹ và 34% ở Châu Âu.

  Theo Liên hợp quốc, già hóa dân số đang diễn ra ở tất cả các châu lục và các quốc gia trên toàn thế giới với tốc độ khác nhau. Già hóa dân số đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chẳng hạn, tỷ lệ người già trong tổng số dân của Hàn Quốc tăng từ 7% lên 14% chỉ mất có 18 năm, ở Nhật Bản mất 24 năm, thì ở Thụy Điển mất 85 năm, ở Mỹ mất 73 năm… Tương tự như vậy, để tỷ lệ người già tăng từ 14%- 20% Hàn Quốc chỉ mất có 8 năm, Nhật Bản là 12 năm, thì ở Thụy Điển – 39 năm và Mỹ- 21 năm.

  Già hóa dân số cũng tạo ra thách thức về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa ở các cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội trên toàn thế giới. Thách thức lớn nhất là thay đổi cơ cấu lao động, tỷ lệ người ở độ tuổi cao (từ 45-60 tuổi) sẽ tăng lên và tỷ lệ gia nhập thị trường lao động sẽ có xu hướng giảm đi và như vậy, để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, các nước phải sử dụng lao động già hơn (đồng nghĩa với việc tăng tuổi nghỉ hưu để có thêm nhân lực cho nền kinh tế). Về mặt kinh tế, già hóa dân số và dân số già có ảnh hưởng kép đến nền kinh tế. Một mặt, năng suất lao động của nhóm tuổi cao sẽ kém hơn so với các nhóm tuổi trẻ khác trong lực lượng lao động, dẫn đến thu nhập của nền kinh tế nói chung và của từng gia đình nói riêng bị ảnh hưởng. Điều này dẫn đến hệ lụy là những người trẻ tuổi phải làm việc nhiều hơn để bù đắp thiếu hụt thu nhập của gia đình. Mặt khác, chi phí chăm sóc y tế và các phúc lợi khác cho người cao tuổi tăng lên, ảnh hưởng đến đầu tư cho phát triển. Về mặt xã hội, trong một xã hội dân số già, các vấn đề xã hội sẽ phát sinh như quan hệ giữa các thế hệ, sự chăm sóc cho người già của từng gia đình và xã hội… sẽ là những vấn đề các quốc gia phải quan tâm.

  Tại cuộc họp tổ chức ngày 26/ 5/ 2022, Tổ chức tế Thế giới (WHO) đã thông qua Chiến lược toàn cầu và Kế hoạch Hành động về người cao tuổi trong đó đề ra những hành động cần thiết nhằm bảo đảm cho tất cả người cao tuổi ở mọi nơi có thể sống lâu và mạnh khỏe. Kế hoạch Hành động đặt ra 2 mục tiêu chính, đó là tập trung hỗ trợ để tất cả người già có thể tự làm được những việc quan trọng với họ, và thu thập các bằng chứng, tìm kiếm hợp tác để chuẩn bị cho “Thập kỷ của Già hóa khỏe mạnh” sẽ bắt đầu từ năm 2022.

  Việc thông qua Chiến lược toàn cầu và Kế hoạch hành động đánh dấu một mốc thực sự quan trọng để bảo đảm cho tất cả mọi người già ở bất cứ đâu có thể sống lâu và khỏe mạnh./.

  Linh Đức

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tốc Độ Gia Tăng Dân Số Của Việt Nam Đã Được Khống Chế
 • Lúa Gạo Chuyển Gen ‘giải Pháp Cho Sự Gia Tăng Dân Số’
 • Giải Pháp Khi Đối Thủ Cạnh Tranh Giảm Giá
 • Chiến Lược Định Giá Sản Phẩm Trong Kinh Doanh Bán Lẻ(P2)
 • Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Nhằm Tăng Sức Hấp Dẫn Và Sức Cạnh Tranh Cho Du Lịch Hà Nội
 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Đảng, Nhất Là Sinh Hoạt Chuyên Đề Gắn Với Thực Hiện Nhiệm Vụ Chuyên Môn Nghiệp Vụ
 • Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Cơ Quan, Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
 • “Ước tính, số người già trên 65 tuổi tại Việt Nam sẽ tăng lên 18 triệu người, chiếm tới 18% dân số Việt Nam vào năm 2040”.

  Đây là thông tin đáng chú ý trong Báo cáo “Sống lâu và thịnh vượng: Hiện tượng già hóa dân số khu vực Đông Á – Thái Bình Dương” (” Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific ) vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tại Hà Nội.

  Thu nhận lao động nước ngoài

  Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, hiện tỷ lệ người cao tuổi tại Việt Nam chiếm 11% dân số, mỗi năm tăng thêm 0,52%. Đây là tốc độ tăng rất nhanh.

  Theo ông Philip O’Keefe, tác giả chính của Báo cáo, trong tương lai, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt về lao động. Tỷ lệ sinh tại Việt Nam đang ở mức 1,8%. Theo tỷ lệ thường thấy ở các quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ này sẽ rất nhanh chóng giảm xuống còn 1,5% rồi 1,4%.

  Để bù trừ sự sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động, một trong những biện pháp ông Philip O’Keefe đưa ra là VN cần tính dần đến việc thu nhận lao động trẻ từ các nước lân cận. Theo ông Philip O’Keefe, đây chưa phải là giải pháp cấp bách nhưng VN phải nghĩ đến việc thu nhận lao động di chuyển từ một số quốc gia trẻ hơn trong khu vực.

  Ngoài ra, theo các chuyên gia của WB, VN cần áp dụng một số biện pháp như nâng cao độ tuổi tham gia lao động, mở rộng hệ thống hưu trí để bao phủ thêm phần lớn dân số, định hướng lại hệ thống chăm sóc y tế và hệ thống tài chính công cho công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài của người già…

  Khu vực Đông Á đang có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới

  Theo báo cáo, khu vực Đông Á đang có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới từ trước tới nay, và một số nước thu nhập trung bình và trên trung bình có thể sẽ bị giảm 15% lực lượng lao động từ nay tới năm 2040.

  Theo đó, 36% dân số độ tuổi trên 65 của thế giới, khoảng 211 triệu người, đang sống trong khu vực Đông Á, và đây là con số lớn nhất so với tất cả các khu vực khác trên thế giới. Đến năm 2040 hiện tượng già hóa sẽ làm cho dân số trong độ tuổi lao động giảm trên 15% tại Hàn Quốc và trên 10% tại Trung Quốc, Thái Lan, và Nhật Bản. Chỉ riêng tại Trung Quốc, con số đó tương đương với con số giảm sút ròng trên 90 triệu lao động. Theo ước tính, đến năm 2060 cứ 5 nước có dân số già nhất trên thế giới thì có một nước thuộc khu vực Đông Á, trong khi đó tỉ lệ này năm 2010 chỉ là 1/25.

  Tốc độ già hóa nhanh trên qui mô lớn tại Đông Á đã tạo ra thách thức chính sách, áp lực kinh tế và tài khoá cũng như các rủi ro xã hội khác. Nếu không cải cách thì chi hưu trí trong khu vực sẽ tăng lên mức 8-10% GDP vào năm 2070. Đồng thời, hệ thống y tế các nước chưa được chuẩn bị để đối mặt với những khoản chi chữa bệnh, vì các như bệnh ung thư, bệnh tim, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác sẽ chiếm 85% tổng chi phí khám chữa bệnh vào năm 2030. Ngoài ra, lớp người cao tuổi hôm nay sẽ nhận được ít chăm sóc từ gia đình hơn trước đây.

  Theo ông Axel van Trotsenburg, Phó chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, khu vực Đông Á – Thái Bình Dương cho hay: “Quản lí hiện tượng già hóa nhanh chóng không chỉ là vấn đề người cao tuổi mà nó đòi hỏi một cách tiếp cận chính sách toàn diện, đề cập mọi giai đoạn trong cuộc đời nhắm đến tăng cường khả năng tham gia của lực lượng lao động, khuyến khích cách sống lành mạnh dựa trên đổi mới dịch vụ chăm sóc trẻ em, giáo dục, y tế, hưu trí, chăm sóc dài hạn và các vấn đề khác”.

  Báo cáo đã đề xuất một số biện pháp cải cách cấp bách, trong đó các nước khác như Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan có thể xem xét loại bỏ các ưu đãi trong hệ thống hưu trí hiện đang khuyến khích một số nhóm, ví dụ phụ nữ tại khu vực đô thị, nghỉ hưu quá sớm. Các nước có trình độ phát triển cao hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản có thể mở cửa thị trường lao động nhằm thu hút lao động trẻ từ các nước khác. Tất cả các nước, thuộc mọi nhóm thu nhập, đều cần cải thiện chất lượng lực lượng lao động thông qua giáo dục và học tập suốt đời.

  Đặc biệt, báo cáo khuyến nghị các nước trong khu vực tiến hành cải cách hệ thống hưu trí hiện tại trong đó bao gồm biện pháp tăng dần tuổi nghỉ hưu. Những thay đổi này sẽ cho phép mở rộng tỉ lệ hưu trí còn nhỏ hiện nay và bao gồm cả người lao động trong khu vực phi chính thức.

  Anh Mai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Vấn Đề Già Hóa Dân Số Ở Các Nước Phát Triển
 • Già Hóa Dân Số Và Một Số Giải Pháp Khắc Phục
 • Già Hoá Dân Số: Giải Pháp Chính Sách Đối Với Già Hoá Dân Số Tại Châu Á
 • Giải Pháp Nào Ứng Phó Già Hóa Dân Số?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×