An Ninh Kinh Tế Là Gì? Khái Niệm An Ninh Kinh Tế

--- Bài mới hơn ---

 • Phòng An Ninh Kinh Tế Catp: Phục Vụ Hiệu Quả Nhiệm Vụ Phát Triển Kt
 • Phòng An Ninh Kinh Tế (Công An Tỉnh): Tích Cực Đấu Tranh Với Những Thủ Đoạn Của Các Loại Tội Phạm Xâm Hại An Ninh Kinh Tế
 • Công Anthêm 6 Phòng Chức Năng Mới
 • Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam
 • Bổ Nhiệm Cục Trưởng Cục An Ninh Kinh Tế
 • 1. Khái niệm an ninh kinh tế

  Ở Việt Nam, an ninh kinh tế được hiểu là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau.

  An ninh kinh tế là một bộ phận của an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh kinh tế bao gồm các hoạt động về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu và hành động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch và các loại tội phạm kinh tế gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân; bảo vệ và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước; sự an toàn của cơ sở vật chất, của đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật, cán bộ quản lý và bí mật kinh tế. Bảo vệ an ninh kinh tế là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các ngành, các cấp và mọi công dân, trong đó thủ trưởng các ngành, các đơn vị kinh tế chịu trách nhiệm chính. Lực lượng công an nhân dân tham mưu, hướng dẫn vừa trực tiếp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm phá hoại kinh tế.

  2. Quy định pháp luật về an ninh kinh tế

  + Cục An ninh kinh tế trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là cơ quan đầu ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Sau khi giải thể các Tổng cục, Cục An ninh kinh tế được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ trực thuộc Tổng cục An ninh trở về trực thuộc Bộ Công an.

  + Bộ Công an trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

  Bộ luật hình sự năm 2022 ( Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2022) dành một chương XVIII để quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể có các tội danh sau:

  Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

  Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

  Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

  Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

  Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

  Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

  Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

  Điều 196. Tội đầu cơ

  Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

  Điều 199. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

  Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

  Điều 200. Tội trốn thuế

  Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

  Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Điều 204. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Điều 205. Tội lập quỹ trái phép

  Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

  Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

  Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

  Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

  Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

  Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

  Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

  Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

  Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

  Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

  Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

  Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

  Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

  Điều 220. Tội vi phạm qui định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

  Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

  Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

  Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

  Đ iều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

  Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

  Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

  3. Bảo đảm an ninh kinh tế

  Ngay sau khi ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW, Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 13-9-2017, kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW; xây dựng kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP, của Chính phủ.

  Việc bảo đảm an ninh kinh tế là điều kiện, tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước ta gia tăng sức mạnh nội lực, năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, có những bước phát triển vững chắc, nhất là khi bước vào giai đoạn thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Do đó, để công tác bảo đảm an ninh kinh tế được coi trọng và triển khai hiệu quả, cần tập trung thực hiện:

  Các cấp, các ngành, cùng với lực lượng công an phải quán triệt triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước về về công tác bảo đảm an ninh kinh tế thành các chương trình, kế hoạch và trách nhiệm của từng cấp, ngành để thực hiện có hiệu quả. Quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; những chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh chỉ được phê duyệt khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

  5. Quy định pháp luật về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

  Bộ luật hình sự năm 2022, sửa đổi bổ sung 2022 dành riêng một chương là chương XIII quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 15 điều quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia từ điều 108 đến điều 122.

  Các hình phạt chính được quy định cụ thể tại các điều, ngoài ra còn hình phạt bổ sung được quy định tại điều 122:

  Điều 122. Hình phạt bổ sung

  Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hỏi Về Thẩm Quyền Của Phòng An Ninh Kinh Tế
 • Công An Kinh Tế Khi Xuống Doanh Nghiệp Kiểm Tra Cần Có Giấy Tờ Gì?
 • Công An Kinh Tế Đến Kiểm Tra Đột Xuất Cơ Sở Kinh Doanh
 • Chức Năng Xã Hội Gia Đình Là Gì ?
 • Bài 2: Hệ Thống Tài Chính
 • Đặc Khu Kinh Tế Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng
 • Quyết Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Đồn
 • Đề Cương Hướng Dẫn Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác
 • Tạo Lập Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển
 • Khái niệm về đặc khu kinh tế

  Khái quát chung về đặc khu kinh tế

  Khái niệm đặc khu kinh tế là tên gọi chung cho các khu kinh tế được xây dựng trong một quốc gia hướng tới thu hút đầu tư trong nước và quốc tế thông qua các biện pháp khuyến khích đặc biệt. Để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, đặc điểm… của đặc khu kinh tế, mời các bạn tham khảo bài viết.

  Đặc khu kinh tế, còn gọi là khu kinh tế tự do, khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do, hay thậm chí đơn giản chỉ là khu kinh tế, khu tự do, là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt.

  Tên gọi là được dùng phổ biến hơn. Tuy nhiên có những khu kinh tế có thể không mang tên gọi chính thức như một trong các tên gọi trên, nhưng vẫn có quy chế hoạt động như một khu kinh tế tự do.

  Trong một khu kinh tế tự do có thể gồm nhiều khu chức năng như khu vực phi thuế quan (khu vực bảo thuế), khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các tiểu khu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ, v.v…

  Khái quát:

  Để thu hút các nguồn lực vốn đầu tư trong nước và quốc tế, các đặc khu kinh tế thường áp dụng các biện pháp khuyến khích đặc biệt như:

  • Xây dựng môi trường kinh doanh lý tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư chẳng hạn như miễn giảm thuế, giảm tải quy chế, thiết lập chính sách linh hoạt về lao động.
  • Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi, thiết lập môi trường và điều kiện sống lý tưởng cho những người công tác trong khu kinh tế này ví dụ như đầu tư nâng cấp các dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế hiện đại, khu vui chơi giải trí hiện đại và sang trọng.
  • Sở hữu vị trí địa lý chiến lược thường gắn liền với cảng biển, cảng hàng không quốc tế…
  • Ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đặc biệt khác.

  Ngoài việc thu hút đầu tư, việc xây dựng đặc khu kinh tế là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế tại một số địa phương có tốc độ phát triển kém hơn trong quốc gia.

  Danh sách một số đặc khu kinh tế trên thế giới: Anh Ấn Độ

  • Khu kinh tế đặc biệt Visakhapatnam
  • Khu kinh tế đặc biệt Kandla
  • Khu kinh tế đặc biệt Surat
  • Khu kinh tế đặc biệt Cochin
  • Khu kinh tế đặc biệt Indore
  • Khu kinh tế đặc biệt SEEPZ
  • Khu kinh tế đặc biệt Jaipur
  • Khu kinh tế đặc biệt Madras
  • Mahindra City, Chennai
  • Khu kinh tế đặc biệt Noida

  Bắc Hàn (Triều tiên) Belarus Brasil Bulgaria Chile Georgia Hàn Quốc

  • Khu kinh tế tự do Incheon
  • Khu kinh tế tự do Busan-Jinhae
  • Khu kinh tế tự do Gwangyang
  • Khu kinh tế tự do Daegu
  • Khu kinh tế tự do Hoàng Hải

  Iran Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

  • Khu tự do Jebel Ali
  • Thành phố Internet Dubai

   Thành phố Truyền thông Dubai

  • Làng Tri thức Dubai
  • Thành phố Y tế Dubai
  • Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai
  • DuBiotech
  • Khu Outsource Dubai
  • Khu Sản xuất và Truyền thông Quốc tế
  • Thành phố Studio Dubai

  Malaysia Nga Nhật Bản

   Khu thương mại tự do đặc biệt Okinawa

  Philippines

  • Khu cảng tự do vịnh Subic
  • Khu kinh tế đặc biệt Clark

  Tây Ban Nha Trung Quốc

  • Đặc khu kinh tế Thâm Quyến
  • Đặc khu kinh tế Sán Đầu
  • Đặc khu kinh tế Chu Hải
  • Đặc khu kinh tế Hạ Môn
  • Đặc khu kinh tế Hải Nam
  • Đặc khu kinh tế Thượng Hải

  Việt Nam

  • Khu kinh tế Dung Quất
  • Khu kinh tế mở Chu Lai
  • Khu kinh tế Nghi Sơn

  Đề án 3 đặc khu kinh tế mới:

  • Đặc khu kinh tế Vân Đồn
  • Đặc khu kinh tế Phú Quốc
  • Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vai Trò Và Chức Năng Của Công Ty Chứng Khoán
 • Thị Trường Chứng Khoán (Stock Market) Là Gì? Chức Năng Và Phân Loại
 • Bản Chất Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Biện Pháp Bảo Đảm (Security Interests) Thực Hiện Hợp Đồng Kinh Tế Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp “bảo Mật Cộng Đồng” Là Gì? Lợi Ích Của Crowdsourced Security
 • Bảo Mật Là Gì ?
 • Bản Dịch Thỏa Thuận Bảo Mật (Song Ngữ Anh Việt)
 • Tess: Xu Hướng Doanh Nghiệp Giải Pháp Bảo Mật
 • Giải Pháp Bảo Mật Cho Doanh Nghiệp
 • Biện pháp bảo đảm – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Security Interests.

  Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế là việc các bên thoả thuận với nhau về việc áp dụng một hoặc có thể kết hợp nhiều biện pháp để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng kinh tế.

  Pháp luật về hợp đồng kinh tế có đưa ra ba biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế. Việc áp dụng biện pháp nào là do các bên quyết định.

  Nếu các bên thấy không cần thiết phải áp dụng các biện pháp bảo đảm trong hợp đồng kinh tế thì các bên có quyền không áp dụng (trừ trường hợp pháp luật bắt buộc không áp dụng đối với 1 số hợp đồng kinh tế). (Theo PGS.TS Lê Thị Bích Ngọc, Pháp luật về hợp đồng kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

  Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế

  Thế chấp tài sản

  Thế chấp tài sản là việc bên có nghĩa vụ dùng tài sản (động sản, bất động sản) hoặc giá trị tài sản khác thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền. Trong trường hợp các bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ, bên có quyền sẽ xử lí tài sản thế chấp để đảm bảo quyền lợi của mình.

  Việc thế chấp phải được lập thành văn bản và phải được cơ quan công chứng nhà nước chứng thực hoặc có sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi chưa có công chứng. Trong văn bản thế chấp phải ghi rõ tài sản thế chấp là tài sản nào? Giá trị của tài sản thế chấp, tình trạng tài sản thế chấp, cách xử lí tài sản thế chấp.

  Thông thường khi thế chấp tài sản, bên thế chấp vẫn giữ tài sản thế chấp. Bên nhận thế chấp giữ toàn bộ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp.

  Trong thời gian văn bản thế chấp có hiệu lực bên thế chấp phải đảm bảo giữ nguyên giá trị tài sản thế chấp, không được bán, tặng, cho thuê, cho mượn, chuyển đổi tài sản thế chấp và không được dùng tài sản đã thế chấp để thế chấp cho một nghĩa vụ khác trong thời gian văn bản thế chấp còn hiệu lực.

  Cầm cố tài sản

  Cầm cố là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã kí kết.

  Việc cầm cố phải lập thành văn bản và phải được cơ quan công chứng chứng thực. Trong văn bản cầm cố phải ghi rõ tài sản cầm cố, giá trị của tài sản cầm cố, quyền và nghĩa vụ của bên giữ tài sản cầm cố, phương thức xử lí tài sản cầm cố, thời hạn cầm cố.

  Người giữ vật cầm cố có nghĩa vụ đảm bảo giữ nguyên giá trị của vật cầm cố và không được chuyển giao vật cầm cố cho người khác trong thời gian văn bản cầm cố còn hiệu lực.

  Bảo lãnh tài sản

  Bảo lãnh tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, trong đó cá nhân hay tổ chức (người bảo lãnh) cam kết với bên có quyền trong hợp đồng là sẽ dùng tài sản của mình chịu trách nhiệm thay cho người có nghĩa vụ (người được bảo lãnh) khi người này không thực hiện được nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã kí.

  Trong văn bản bảo lãnh phải xác định rõ phạm vi của sự bảo lãnh. (Theo PGS.TS Lê Thị Bích Ngọc, Pháp luật về hợp đồng kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

  Khai Hoan Chu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Thị Trấn Tiên Yên
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Giúp Đỡ Học Sinh Học Hợp Tác Nhóm Có Hiệu Quả
 • Một Số Biện Pháp Dạy Học Theo Nhóm Bien Phap Day Mon The Duc Tieu Hoc Doc
 • 9 Phương Pháp Giảng Dạy Học Mới Năm 2022
 • 9 Biện Pháp Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học
 • Kinh Tế Đối Ngoại Là Gì? Các Tiềm Năng Ngành Kinh Tế Đối Ngoại

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Chức Năng Và Vai Trò Của Chính Sách Kinh Tế Đối Ngoại Đối Với Sự Phát Triển Của Một Quốc Gia
 • Chức Năng Và Vai Trò Của Chính Sách Kinh Tế Đối Ngoại
 • Kinh Tế Đối Ngoại Nước Ta Hiện Nay: Tình Hình Và Các Giải Pháp
 • 9 Dấu Ấn Đối Ngoại Việt Nam 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Đối Ngoại
 • Trước khi trả lời câu hỏi trên thì các bạn cũng cần nắm được đối ngoại là gì, là có chức năng kinh tế, xây dựng cũng như củng cố được mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước với nhau, dựa theo nguyên tắc bình đẳng, win – win, đôi bên cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  Dó đó khái niệm kinh tế đối ngoại các bạn có thể hiểu đơn giản, là ngành học có sự nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề về mối quan hệ trao đổi, giao dịch ngoại thương giữa hai lãnh thổ, địa giới khác nhau trên toàn quốc. Ngoài ra thì có thể các bạn cũng đã biết.

  Và cũng không ít bạn đặt ra câu hỏi kinh tế đối ngoại tiếng Anh là gì?, thực tế thì các trường đại học kinh tế đối ngoại hay là cao đẳng kinh tế đối ngoại cũng có tên viết dưới dạng tiếng Anh và có sự xuất hiện của cụm từ “Foreign Economic relation”, đồng thời đó cũng chính là câu trả lời của câu hỏi trên.

  Đây cũng là một nội dung các bạn không thể bỏ qua khi đang tìm hiểu về ngành kinh tế đối ngoại, chính sách đối ngoại hay còn được gọi là chính sách ngoại giao. Là chiến lược do Nhà nước đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia cùng với việc đạt được mục tiêu trên môi trường quan hệ quốc tế.

  Và những người nghiên cứu đưa ra các chính sách kinh tế đối ngoại sẽ là những nhà phân tích chính sách đối ngoại. Do mức độ toàn cầu hóa theo xu hướng những năm gần đây thì các hoạt động xuyên quốc gia ngày càng được mở rộng và có nhiều tương tác với các chủ thể phi quốc gia.

  Sự tương tác này cũng đánh giá cũng như giám sát những nỗ lực tối đa hóa lợi ích của ngoại giao kinh tế đa phương. Với mục tiêu là lợi ích quốc gia là tối quan trọng thì những chuyên gia quản lý Nhà nước về kinh tế đối ngoại cũng sẽ có các chính sách đối ngoại được Chính phủ thiết kế dựa trên quy trình ra quyết định cấp cao.

  Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam nói riêng và của toàn thế giới nói chung thì tỉ lệ thay đổi cũng như phạm vi cũng sẽ khác nhau, cũng có thể sẽ bị tác động, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau mà làm thay đổi được lợi ích quốc gia cùng với sự ổn định của chính quốc gia đó.

  2. Ngành kinh tế đối ngoại – nơi đào tạo những nhân tài

  Thực tế thì mỗi trường sẽ có những tổ hợp xét tuyển khác nhau, nên khá là khó nếu nêu ra được chi tiết hết. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin tại một số trường đại học kinh tế đối ngoại để các bạn nắm rõ được.

  * Đại học Ngoại thương Hà Nội: toán – lý – hóa, toán – văn -nhật; toán – văn – trung (D04); toán – văn – nga (D02); toán – văn – pháp (D03); toán – lý – anh, toán – văn – anh.

  * Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh: văn – sử – địa; toán – văn – anh; toán – lý – hóa; toán – lý – anh.

  * Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội: toán – văn – anh; toán – lý – anh.

  * Đại học kinh tế – luật thành phố Hồ Chí Minh: toán – văn – anh, toán – lý – anh, toán – lý – hóa.

  Ngoài ra cũng có một vài trường khác như: Đại học kinh tế đối ngoại tại tp HCM, Cao đẳng kinh tế đối ngoại tại tp HCM, Cao đẳng ngoại thương; Cao đẳng ngoại thương tphcm, CĐ kinh tế đối ngoại cũng có những tổ hợp môn để tuyển sinh riêng biệt, nhưng đa phần là các trường đều lựa chọn môn ngoại ngữ và toán. Tuy nhiên các tiêu chí tuyển sinh trường cao đẳng kinh tế đối ngoại thì sẽ thấp hơn so với hệ đại học, nên nếu bạn là người đam mê lĩnh vực này thì vẫn có cơ hội được tiếp cận nếu còn hạn chế về điểm số cũng như kiến thức.

  Hiện nay cũng không ít bạn khi tìm hiểu các thông tin về khái niệm kinh tế đối ngoại là gì có những suy nghĩ học trường cao đẳng kinh tế đối ngoại có tốt không? Hay Các ngành trường cao đẳng kinh tế đối ngoại có phong phú không? Chúng tôi cũng xin trả lời rằng các trường kinh tế đối ngoại dù là hệ cao đẳng hay đại học đều có chương trình đào tạo của ngành này được hướng đến những kiến thức chuyên sâu ngành nghề thông qua những môn học không thể bỏ qua như: Tài Chính quốc tế, vận tải và bảo hiểm, marketing quốc tế, pháp luật trong hoạt động kinh doanh quốc tế, hải quan, kế toán, chứng khoán, thương mại điện tử, thanh toán quốc tế…

  Chi tiết từng môn học thì sẽ được phụ thuộc và những chương trình học của thụ tại các trường cao đẳng – đại học kinh tế đối ngoại. Quan trọng là quá trình các bạn lĩnh hội kiến thức có đủ tốt, đủ sâu cùng với sự nghiêm túc với khoa kinh tế đối ngoại, thì câu hỏi trên có thể chỉ là thừa thãi.

  Thực tế thì hiện nay các trường đào tạo chuyên ngành kinh tế đối ngoại uy tín như Đại học – Cao đẳng Ngoại thương tp HCM, Đại học kinh tế – luật, Đại học kinh đối ngoại TP HCM, hay một số trường CD kinh tế đối ngoại uy tín khác như Cao đẳng kinh tế đối ngoại TP HCM … thì sẽ được tạo nhiều điều kiện một cách tối đa cũng như có nhiều cơ hội được lĩnh hội những kỹ năng nghiệp vụ đàm phán quốc tế, ngoại giao kinh tế, giao dịch thương mại, xây dựng, phát triển, phân tích quản trị dự án…

  Những yếu tố này chính là tiền đề, nền tảng đều giúp các bạn sinh viên sẽ tự tin hơn sau khi tốt nghiệp và dẹp bỏ được nỗi lo không cạnh tranh được thị trường việc làm hiện nay. Các ngành của trường cao đẳng kinh tế đối ngoại tphcm và trường kinh tế ngoại giao Việt Nam thì luôn được đề cao về vấn đề ngoại ngữ nhưng đặc biệt nhất vẫn là ngành kinh tế đối ngoại, các bạn sinh viên thường xuyên được học tập dưới sự giảng dạy của giáo viên nước ngoài.

  Chính vì vậy khi còn trên ghế nhà trường hãy cố học tập, rèn luyện những kỹ năng mềm một cách thành thạo cùng với trau dồi phản xạ giao tiếp ngoại ngữ để có thể đến gần hơn với

  Việc làm Thương mại điện tử

  3. Tình hình việc làm ngành kinh tế đối ngoại

  Dựa vào thống kê của trung tâm thông tin và dự báo kinh tế – xã hội quốc gia thì trong những năm tới ngành kinh tế đối ngoại sẽ trở thành một trong những việc làm có sự bùng nổ về nguồn việc làm. Thực tế thì đây cũng là ngành có nhiều lĩnh vực khác nhau để lựa chọn tại nhiều địa điểm làm việc, có khá là nhiều tin tức tuyển dụng trên chúng tôi Thậm chí cũng có nhiều trường cao đẳng kinh tế đối ngoại tuyển dụng các vị trí giảng viên dành cho ngành kinh tế. Như vậy cũng phần nào thấy được tiềm năng phát triển của ngành này.

  Và lúc này có lẽ các bạn cũng có thể tự tin trả lời câu hỏi Ngành kinh tế đối ngoại là gì? khi tham gia vào tham gia ứng tuyển những vị trí khác nhau tùy vào niềm đam mê cũng như điều kiện của các bạn đáp ứng được yêu cầu cũng như đòi hỏi của vị trí nào.

  Có thể nói hiện nay, vị trí việc làm này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, bởi vậy mà trên các trang mạng cùng với ban đối ngoại trung ương tuyển dụng cũng cập nhật thường xuyên các thông tin tìm kiếm ứng viên sáng giá.

  Tùy thuộc vào mục tiêu cũng như quy mô của từng doanh nghiệp mà chi tiết công việc này có nội dung khác nhau, nhưng có một vài nhiệm vụ chủ yếu thì các bạn có thể tham khảo được và tự tin trả lời câu hỏi ngành kinh tế đối ngoại làm gì:

  * Xây dựng, duy trì và phát triển những mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chính quyền, đối tác, khách hàng…

  * Tổ chức thực hiện những buổi tiếp đón khách hàng của công ty.

  * Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ hoàn thành công việc kinh doanh đối ngoại.

  * Phát triển thương hiệu, hình ảnh của công ty thông qua các hoạt động, sự kiện đối ngoại thường kỳ hoặc không thường kỳ khi được yêu cầu cũng như kế hoạch.

  * Trực tiếp báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về công tác quản lý, điều hành cũng như theo dõi quá trình hoạt động kinh doanh cho ban lãnh đạo của công ty.

  * Chủ động ưu tiên làm những hồ sơ Pháp lý dự án ở các Sở, Bộ, Ngành và Uỷ ban

  * Ngoài ra cũng báo cáo công việc và chịu trách nhiệm trực tiếp trước sự quản lý của trưởng phòng hoặc phó giám đốc.

  * Thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác được phân công.

  Với những nội dung về nhiệm vụ của ngành kinh tế đối ngoại này thì các bạn cũng có thể thấy được nhà tuyển dụng sẽ có yêu cầu cũng như kỳ vọng khá cao đối với các ứng viên về các yếu tố như: tiếng Anh lưu loát đọc – nói – viết – nghe, khả năng giao tiếp, phản xạ nhanh, có kinh nghiệm làm việc thực tế sẽ được ưu tiên,…

  Đi cùng với sự hội nhập kinh tế đa quốc gia thì những ứng dụng công nghệ thông tin mạng cũng được phát triển hơn, các bạn cũng dễ dàng tìm được việc làm nhờ vào các phương tiện trực tuyến khác nhau. Và hiện nay, các website việc làm là cách được các bạn ứng viên được sử dụng nhiều bởi khả năng hiệu quả của các site này mang lại khi tim viec nhanh tai phu tho hay bất cứ tỉnh thành nào khác tại Việt Nam

  Tuy nhiên có không ít bạn vì tâm lý muốn tìm việc làm tại Trà Vinh, Hà Nội, Cần Thơ,…ngành kinh tế đối ngoại nhanh nên đã mắc phải những chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu. Minh chứng là có không ít bạn đã “tiền mất tật mang”, vừa bị mất tiền đặt cọc vừa bị đánh cắp mất thông tin cá nhân tùy vào mục đích của từng đối tượng lừa đảo.

  Khi các bạn truy cập vào địa chỉ trên thì chỉ cần thao tác tìm kiếm Tây Ninh tuyển dụng kinh tế đối ngoại và đừng quên chọn tỉnh thành bạn đang muốn được làm việc. Sau khi thao tác xong thì màn hình sẽ hiện lên một danh sách các việc làm của ngành này để các bạn lựa chọn.

  Thêm vào đó các bạn có thể sử dụng thêm tính năng “so sánh lương” hoặc “tra cứu lương” để có thể thấy với những kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn bạn đang có phù hợp với nhà tuyển dụng nào và từ đó cũng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn nơi để ứng tuyển.

  Như vậy bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình tìm kiếm thông tin tuyển dụng và tự trả lời với bản thân câu hỏi “kinh tế đối ngoại là gì” và “học kinh tế đối ngoại ra làm gì?”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Hợp Tác Quốc Tế
 • Bod Là Gì? Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Bod
 • Việt Nam Và Liên Hợp Quốc: Một Ví Dụ Điển Hình Về Hợp Tác Phát Triển
 • Quyết Định 347/qđ.ub Năm 1988 Về Quy Định Tạm Thời Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quản Lý Về Mặt Nhà Nước Trên Lĩnh Vực Kinh Tế Đối Ngoại Do Tỉnh An Giang Ban Hành
 • Mô Tả Nhiệm Vụ, Chức Năng, Trách Nhiệm Của Giám Đốc Đối Ngoại
 • Kinh Tế Du Lịch Là Gì? Các Lĩnh Vực Kinh Tế Du Lịch Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Từ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin
 • Phân Tích Về Lĩnh Vực Du Lịch
 • Vai Trò Điều Tiết Kinh Tế Vĩ Mô Của Nhà Nước Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Trên Cơ Sở Hiến Pháp Mới, Cần Định Đúng Vị Trí, Vai Trò Của Nhà Nước Và Kinh Tế Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn
 • Chức Năng Của Xuất Khẩu Và Vai Trò Của Xuất Khẩu Ra Sao ?
 • 1. Kinh tế du lịch – chìa khóa phát triển nền kinh tế rộng mở

  1.1. Ngành kinh tế du lịch là gì?

  Ngành kinh tế du lịch trong những năm gần đây đang ngày càng phát triển bởi những tiềm năng được khai thác triệt để và có hiệu quả. Kinh tế du lịch được rất nhiều các chuyên gia kinh tế đưa ra định nghĩa nhưng có một định nghĩa khá rõ ràng về ngành kinh tế du lịch. Kinh tế du lịch là một loại hình kinh tế có tình đặc thù riêng biệt của dịch vụ và được xem là ngành công nghiệp không khói. Đây là ngành kinh tế có vai trò khai thác các tài nguyên sẵn có của thiên nhiên nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan.

  Ngành kinh tế du lịch bao gồm 2 loại:

  • Du lịch trong nước: là loại hình tổ chức và khai thác các địa điểm tham quan, du lịch dành cho khách du lịch trong nước hoặc những khách du lịch tới tham quan tại quốc gia đó.
  • Du lịch quốc tế: là loại hình du lịch mà khách du lịch của quốc gia nội tại có nhu cầu và thực hiện tham quan du lịch tại các quốc gia khác.

  1.2. Đặc điểm của ngành kinh tế du lịch

  Đặc điểm của ngành kinh tế du lịch có những đặc điểm du lịch sau:

  • Tính tổng hợp, liên ngành: ngành kinh tế du lịch hay bất kỳ một ngành nào thuộc cơ cấu nền kinh tế của một quốc gia đều có mối liên hệ chặt chẽ và không thể tách rời khỏi nhau. Ngành kinh tế du lịch cần phải mang tính tổng hợp và gắn kết với các lĩnh vực khác như giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường, văn hóa hay thể thao,…
  • Tính xã hội hóa: ngành kinh tế du lịch có đặc điểm xã hội hóa, có nghĩa là có sức thu hút mọi thành phần chủ thể kinh tế xã hội tham gia (bao gồm cả những chủ thể trong nước và chủ thể nước ngoài, tức là khách du lịch nước ngoài).
  • Tính xanh và sạch: thế giới đang hướng tới sự toàn cầu hóa nhưng đồng thời vẫn phải đưa ra những biện pháp chống toàn cầu hóa, cụ thể là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Với đặc trưng là ngành công nghiệp không khói, ngành kinh tế du lịch cần phải giữ vững được cái tên như vậy sao cho đúng với thực tế nhất có thể.
  • Tính lợi ích và hiệu quả kinh tế cao: ở đây, chúng tôi muốn nói tới chính là ngành công nghiệp gà đẻ trứng vàng, đó chính là tính lợi ích và hiệu quả kinh tế mà ngành kinh tế du lịch đem lại cho nền kinh tế, đóng góp vào ngân sách và mức độ tăng trưởng GDP của một quốc gia.

  1.3. Vai trò của ngành kinh tế du lịch

  Ngành kinh tế du lịch được xem là chìa khóa thúc đẩy nền kinh tế phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa tại quốc gia Việt Nam. Cụ thể, ngành kinh tế du lịch có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế ở một vài khía cạnh sau:

  2. Tác động của ngành kinh tế du lịch tới nền kinh tế Việt Nam

  Về tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia, ngành kinh tế du lịch đã có những đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Theo đó, ngành công nghiệp không khói du lịch đã có đóng góp chung vào tổng thu nhập trên thế giới là khoản 6%. Ở Việt Nam, tỷ trọng ngành kinh tế du lịch chiếm tới 3,5% GDP năm 1994 và cho tới năm 2010 thì tăng lên là 12,5% (đánh giá và số liệu của WTO). Như vậy, có thể thấy ngành kinh tế du lịch hiện đang ngày càng chiếm phần lớn trên miếng bánh trị trường và có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

  Về tổng vốn đầu tư và ngân sách nhà nước, đây chính là mặt tích cực thứ hai mà ngành kinh tế du lịch mang lại cho một quốc gia. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua các hoạt động kinh doanh du lịch ở khắp tất cả các tỉnh thành, địa bàn cũng như thu hút được rất nhiều các khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam tham quan và chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó, những dự án du lịch tầm cỡ có khả năng sẽ nhận đựơc khá nhiều vốn đầu tư đến từ nước ngoài, có thể là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hay vốn hỗ trợ phát triển ODA,…

  Về công nghệ hiện đại, các nước tiếp nhận đầu tư hầu hết sẽ được chuyển giao các loại máy móc, công nghệ hiện đại đến từ nước đầu tư, đồng thời có thể tiếp thu và nâng cao chất lượng nguồn lao động – mặt yếu kém của lao động nước Việt Nam. Đặc biệt hơn, lao động có cơ hội kiếm thêm thu nhập, gia tăng cơ hội làm việc và được đào tạo cơ bản, cũng như hạn chế tỷ lệ thất nghiệp của nước ta.

  Về nền văn hóa đa dạng, những hoạt động của ngành kinh tế du lịch hầu hết đều làm cho nền văn hóa quốc gia đó trở nên đa dạng thú vị khi du nhập cả những nền văn hóa khác vào nên văn hóa của chính quốc gia mình, học tập và cố gắng gìn giữ bản sắc dân tộc.

  Bên cạnh những tác động tích cực thì ngành kinh tế du lịch cũng mang những tác động tiêu cực tới nền kinh tế, tuy không nhiều nhưng có thể đó là giải pháp hay cho các bạn ứng viên khi đi xét tuyển.

  Thứ nhất, đó là ô nhiễm môi trưởng. Mặc dù rất nhiều các tổ chức kinh doanh đều gắn liền mục tiêu hoạt động gắn liền với thương hiệu doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, ngành công nghiệp không khó này vẫn gây ra những hiệu quả khôn lường và ảnh hưởng xấu tới môi trường như ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm nguồn nước tiêu thụ nhiều nhựa, ô nhiễm không khí,

  Thứ hai, đó chính là về mặt văn hóa. Việc du nhập và tiếp xúc với những nền văn hóa mới, thu hút, mới lạ và độc đáo không có gì là xấu cả cũng như tiếp thu những gì tinh hoa nhất của họ. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ hiện nay lại ưa chuộng đồ tây hơn đồ ta, có thói quen và cách cư xử như người chân Âu hơn là người cùng quê hay đồng hương. Trong tình trạng như vậy, các bạn cần phải biết cách gìn giữ bản sắc dân tộc và tiếp thu có chọn lọc nhất có thể.

  Việc làm Chăm sóc khách hàng

  3. Một số lĩnh vực kinh tế du lịch phổ biến hiện nay

  Nhân viên tư vấn kinh tế du lịch cũng là một lựa chọn khá hợp lí cho các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên vừa mới ra trường vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm, có trình độ học vấn quá giỏi để có thể đạt được những cơ hội trải nghiệm và nâng cao giá trị, sức làm việc của bản thân hơn nữa.

  Mức lương dành cho các nhân viên tư vấn không quá lớn, dao động trung bình từ 7-10 triệu, có thể hơn con số đó, Bên cạnh đó, các bạn sẽ được đào tạo cụ thể lại cũng như trau dồi được nhiều kỹ năng mềm và kinh nghiệm hơn nữa.

  Nhà quản trị là vị trí bắt buộc ở hầu hết các bộ máy tổ chức ngành kinh tế du lịch< Nhìn chung, một nhà quản trị sẽ đòi hỏi các bạn phải thành thạo hầu hết các lĩnh vực cũng như có trong mình chứng chỉ IETLS đạt từ 7.5 trở lên.

  Mức lương dành cho các nhà quản trị rất cao, dao động từ 15 – 30 triệu. Ở những nơi hay môi trường kinh doanh nước ngoài, thậm chí bạn còn được trả gấp đôi gấp ba lần, từ 2000 – 5000 đô la Mỹ. Tuy vậy, các bạn cũng phải chịu sức ép công việc rất lớn cũng như phải có trình độ chuyên môn rất cao, kèm theo nhiều kỹ năng mềm khác.

  3.3. Hướng dẫn viên du lịch

  Hướng dẫn viên du lịch là ngành thuộc lĩnh vực kinh tế du lịch khá hot đối với rất nhiều các bạn trẻ đam mê được đi du lịch, được giao tiếp và có nhiều trải nghiệm. Việc hướng dẫn du lịch cũng đồi thời giúp cho bạn có cơ hội gia tăng khả năng ngoại ngữ, đồng thời có thêm nhiều trải nghiệm quý báu được đi đây đi đó. Tuy nhiên, thứ bạn đánh đổi lại chính là thời gian và sức khỏe. Những người hướng dẫn du lịch có mức lương ở dạng trung bình cao, tùy năng lực, trình độ cũng như ngoại hình của bạn ra sao.

  Để có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi xuất sắc, các bạn trước hết cần phải xuất phát là những người cởi mở, ăn nói khéo và tốt, có kỹ năng dẫn tour, am hiểu về lịch sử và nền ẩm thực, văn hóa nước Việt Nam,… Đồng thời, hướng dẫn viên du lịch đặc biệt bắt buộc phải có khả năng về ngoại ngữ mà tiếng Anh là điều kiện tối thiểu mà họ cần phải biết và thành thạo trong giao tiếp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệu Quả Hoạt Động Của Ban Kt
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Kinh Tế
 • Đặc Điểm Pháp Lí Của Các Khu Kinh Tế Đặc Biệt
 • Astrocytes Những Chức Năng Nào Làm Cho Các Tế Bào Thần Kinh Đệm Này Đáp Ứng? / Khoa Học Thần Kinh
 • 5 Nhiệm Vụ Chính Của Ban Kinh Tế Trung Ương
 • Kinh Tế Vi Mô Là Gì? Một Số Khái Niệm Cơ Bản Của Kinh Tế Học Vi Mô

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kinh Tế Kế Hoạch
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Bql
 • Công Cụ Điều Tiết Kinh Tế Vĩ Mô Quan Trọng Của Chính Phủ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đoàn Kinh Tế
 • Học thuật

  Kinh tế vi mô (microeconomics) là ngành của kinh tế học quan tâm nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

  Kinh tế vi mô là gì?

  Kinh tế vi mô (microeconomics) là ngành của kinh tế học quan tâm nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như quá trình xác định giá và lượng của các đầu vào nhân tố và sản phẩm trong các thị trường cụ thể. Trong phân tích kinh tế vĩ mô, người ta nghiên cứu cách thức phân bổ nguồn lực kinh tế khan hiếm cho các mục đích sử dụng khác nhau và tìm cách phát hiện những yếu tố chiến lược, quyết định việc sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.

  Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô

  Nghiên cứu về kinh tế học vi mô bao gồm một số khái niệm chính, bao gồm (nhưng không giới hạn):

  Cung cầu, cung và cân bằng (Demand, supply and equilibrium): Lý thuyết cung và cầu giúp xác định giá trong một thị trường cạnh tranh. Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nó kết luận rằng giá mà người tiêu dùng yêu cầu được cung cấp bởi các nhà sản xuất. Điều đó dẫn đến điểm cân bằng cung cầu kinh tế.

  Lý thuyết sản xuất (Production theory): Đây là nghiên cứu về sản xuất – hoặc quá trình chuyển đổi đầu vào thành đầu ra.

  Chi phí sản xuất (Costs of production): Lý thuyết này nói rằng giá của hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định bởi chi phí của các nguồn lực đi vào làm để làm nó.

  Kinh tế lao động (Labor economics): là cần phải hiểu được chức năng và động lực của thị trường lao động. Nó xem xét các nhà cung cấp dịch vụ lao động (hoặc người lao động), nhu cầu về dịch vụ này (người sử dụng lao động), và cố gắng hiểu mô hình tiền lương, việc làm và thu nhập.

  --- Bài cũ hơn ---

 • U Thần Kinh Đệm Ở Người Trưởng Thành
 • Tổng Cục An Ninh Ii
 • Phòng An Ninh Kinh Tế Triển Khai Công Tác Năm 2022
 • Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống Lực Lượng An Ninh Kinh Tế: Giữ Vững An Ninh Trong Hoạt Động Kinh Tế Ở Hà Tĩnh
 • Giới Thiệu Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
 • Chức Năng Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Vị Trí Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng Huyện Kon Plông
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Phòng Kinh Tế Hạ Tầng
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật Là Gì? Tất Tần Tật Về Vị Trí Technical Manager
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Các Lĩnh Vực
 • Trần Minh Cường (cuong*****@gmail.com)

  • Chức năng của phòng Kinh tế và Hạ tầng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ. Cụ thể là:

   Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

   (Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực khác như: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; giao thông; khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ hướng dẫn).

   Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu, có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng của Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc (tại các thành phố có Sở Quy hoạch – Kiến trúc).

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Y Tế Cấp Huyện: Bỏ Thì Thương, Vương Thì Tội
 • Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 1 Chức Năng Thời Gian Làm Việc
 • Chức Năng, Giá Trị Của Pháp Luật Nhìn Dưới Góc Độ Xã Hội
 • Chức Năng Của Pháp Luật
 • Các Chức Năng Của Pháp Luật, Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam Hiện Nay
 • Fed Là Gì? Fed Ảnh Hưởng Đến Kinh Tế Toàn Cầu Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phục Hồi Chức Năng Là Gì ?
 • Khái Niệm, Cấu Trúc Và Phân Loại Gen
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Gen
 • Gen X Giá Bao Nhiêu, Có Tác Dụng Gì, Là Thuốc Hay Tpcn?
 • Gen X Có Tốt Không, Công Dụng Ra Sao? Giá Bán Bao Nhiêu?
 • FED là tên viết tắt của Federal Reserve System Cục dự trữ liên bang Mỹ hay Ngân hàng trung ương Mỹ. FED được thành lập vào ngày 23/12/1913 theo đạo luật ” do tổng thống Mỹ Woodrow Wilson ký. Mục đích thành lập FED là duy trì chính sách tiền tệ Mỹ linh hoạt, ổn định và an toàn.

  FED được xem là tổ chức tài chính có quyền lực và quyền ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế thế giới. Các chính sách tiền tệ do cơ quan này ban hành không chỉ ảnh hướng đến Mỹ mà còn tác động rộng rãi đến nhiều quốc gia khác. Đây cũng là nơi duy nhất được phép in tiền đô la Mỹ.

  Bản chất của Fed là gì?

  Bản chất của Fed là một Ngân hàng trung ương độc lập có toàn quyền đưa ra các chính sách tiền tệ và thi hành các chính sách đó mà không phải chịu bất kỳ sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ.

  Năm 1910, ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế khiến cho giới tư sản Mỹ nhận định đã đến lúc hệ thống ngân hàng Mỹ cần phải có sự thay đổi. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều thống nhất cho rằng hệ thống tiền tệ Mỹ lúc bấy giờ thiếu linh hoạt, không thể đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế Mỹ. Đây cũng có lẽ là đề tài duy nhất mà hai Đảng này đồng lòng nhận định khi từ trước đến nay hai tổ chức này luôn bất đồng với nhau trong nhiều lĩnh vực.

  Ngược lại, Đảng Dân Chủ cảm thấy không thể tin tưởng các ông chủ Phố Wall, cho rằng hệ thống ngân hàng phải do chính phủ kiểm soát, có kết hợp của các giám đốc của những ngân hàng tư nhân, những chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực thi các chính sách tiền tệ, các cá nhân có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân.

  FED cũng là một trong số ít các ngân hàng trên thế giới hoạt động độc lập, không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào từ chính phủ. Vì vậy, các chính sách được tổ chức này ban hành không nhằm mục đích phục vụ cho phe phái nào, chỉ phục vụ các lợi ích cho người dân và cộng đồng.

  Một điều đặc biệt của FED là nhằm tránh việc quyền lực tập trung quá nhiều tại New York, hệ thống ngân hàng trung ương Mỹ được thành lập tại 12 thành phố lớn của nước Mỹ.

  FED có cơ cấu tổ chức khác biệt so với các ngân hàng trung ương khác trên thế giới. Cơ cấu FED gồm 4 cấp

  • Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên.
  • Nhiệm kỳ của hội đồng là 14 năm, không được tái nhiệm trong các nhiệm kỳ sau.
  • Các thành viên trong hội đồng sẽ do Tổng thống Mỹ chỉ định và được Thượng viện thông qua, chỉ rời chức khi mãn hạn, trừ các trường hợp bị phế truất bởi Tổng thống.
  • Hội đồng sẽ ban hành các chính sách tiền tệ quan trọng, đồng thời giám sát, quy định hoạt động của 12 ngân hàng trong hệ thống FED.

  FOMC – Ủy ban Thị Trường Mở

  • FOMC gồm 7 thành viên của Hội đồng thống đốc và 5 chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang. Nhiệm vụ của FOMC là thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường mở.
  • Mỗi năm Ủy ban Thị trường Mở sẽ thực hiện 8 cuộn họp mỗi năm để ấn định các thay đổi tăng giảm lãi suất, nguồn tiền tệ lưu thông.
  • Các quyết định của FOMC sẽ có ảnh hướng mạnh mẽ đến các khoản tín dụng, lãi suất đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

  12 ngân hàng dự trữ liên bang tại 12 thành phố lớn của nước Mỹ

  • Hệ thống 12 ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ đặt tại 12 thành phố lớn là Boston, New York, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Richmond, Cleveland, San Francisco, Kansas City, St.Louis, Minneapolis và Dallas, thực hiện các nhiệm vụ còn lại.
  • Các ngân hàng dự trữ liên bang là sở hữu của tư nhân. Một trong số các ngân hàng đó có phát hành cổ phiếu trên thị trường.
  • Nguồn cung tiền tệ của FED là các giấy bạc do tổ chức này phát hành. Chúng được đưa vào lưu thông trên thị trường thông qua các hệ thống 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực.

  Các ngân hàng thành viên

  Các ngân hàng thành viên khác là sở hữu của tư nhân, đóng vai trò lưu hành tiền tệ.

  Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của FED là gì?

  FED thực thi các chính sách tiền tệ quốc gia, ổn định giá cả, điều chỉnh tăng giảm lãi suất dài hạn nhằm quản lý lạm phát, tạo việc làm cho công dân Mỹ.

  Đây được xem là một thay đổi mang tính chất đặc biệt khi nhiều năm qua, Ngân hàng trung ương Mỹ luôn cố gắng kiểm soát, ngăn ngừa lạm phát ở mức thấp nhất.

  Giám sát hệ thống ngân hàng

  FED cùng với các cơ quan giám sát liên bang đảm nhận nhiệm vụ giám sát, điều tiết các ngân hàng và các tổ chức tài chính nhằm đảm bảo, duy trì hệ thống tài chính an toàn, ổn định, quản lý quyền tín dụng của người tiêu dùng.

  Cục dự trữ liên bang Mỹ nhận định mức độ nghiêm trọng việc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn đến không có khả năng thanh toán các khoản nợ đã làm tê liệt nền kinh tế Mỹ, gây nguy cơ thất nghiệp cho hàng triệu lao động.

  Duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính

  FED có nhiệm vụ duy trì sự ổn định của nền kinh tế, đồng thời kiềm chế các rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính. Việc giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng và các công ty tài chính giúp đánh giá các rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính.

  Cục dự trữ liên ban Mỹ luôn khuyến khích việc công khai các thông tin tài chính, kinh tế nhằm thúc đẩy sự bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế địa phương thông qua các tổ chức, cá nhân, các tổ chức phi lợi nhuận.

  Trong đó, việc thực thi chính sách tiền tệ đóng vai trò rất quan trọng giúp ổn định nền kinh tế, kiểm soát rủi ro hệ thống phát sinh, tạo việc làm tối đa cho người lao động và bình ổn giá cả các sản phẩm, khuyến khích tăng trưởng kinh tế quốc gia.

  Cung cấp dịch vụ ngân hàng

  FED cũng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tổ chức quản quản lý tài sản, các tổ chức nước ngoài và chính phủ Hoa Kỳ như cung cấp dịch vụ thanh toán trên lãnh thổ, phân phối tiền mặt cho các ngân hàng.

  FED đóng vai trò chủ chốt trong việc vận hành thống chi trả của Mỹ.

  FED ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu như thế nào?

  Ngân hàng trung ương Mỹ (FED) là tổ chức duy nhất trên thế giới được phép phát hành đồng đô la Mỹ và đồng thời cũng chỉ có tổ chức này mới được ban hành các chính sách tăng giảm lãi suất loại tiền tệ này. Những chính sách của FED có ảnh hưởng mạnh mẽ nền kinh tế của nước Mỹ và đồng USD.

  Giả sử FED cho tăng lãi suất đồng USD để kiềm chế lạm phát, sẽ kéo theo việc tăng giá trị của đồng USD trên thị trường tiền tệ thế giới, tăng nhập khẩu, giảm xuất khẩu, hệ quả là đầu tư vào Mỹ giảm.

  Ngoài ra, đồng USD chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống tiền tệ quốc tế, được dùng để định giá cho nhiều loại hàng hóa quan trọng như giá dầu, giá vàng. Mà Cục dự trữ liên bang Mỹ là cơ quan duy nhất được phép can thiệp, xác lập giá trị đồng USD thông qua việc mua bán USD và các loại tiền tệ khác. Vì thế, tất cả những quyết định từ FED đều tác động mạnh mẽ đến ngành kinh tế thế giới.

  Chính những điều này dẫn đến mọi động thái, chính sách từ đều được cả thế giới quan tâm, đặc biệt là các Trader tham gia FED giao dịch Forex. Việc bỏ qua những diễn biến hoạt động từ tổ chức này có nguy cơ gây cháy tài khoản của các Trader nhanh chóng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Fed Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Fed
 • Fed Là Gì? Vì Sao Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ Ảnh Hưởng Lớn Đến Vậy?
 • Cách Chuyển Hướng Cuộc Gọi
 • Chức Năng Call Forwarding Và Call Transfer Trên Router Draytek
 • Chức Năng Cơ Bản Tổng Đài Call Transfer, Call Pickup, Call Forward
 • Quan Điểm Về Khủng Hoảng Kinh Tế Và Những Biện Pháp Chống Khủng Hoảng Kinh Tế Của Mác

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Tài Chính Đưa Ra 6 Nhóm Giải Pháp Chống Khủng Hoảng Tài Chính
 • “nóng” Các Giải Pháp Chống Hệ Lụy Khủng Hoảng Kinh Tế
 • Đề Tài Tác Động Của Khủng Hoảng Kinh Tế Toàn Cầu Tới Các Doanh Nghiệp Việt Nam Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Luận Văn Đề Tài Tác Động Của Khủng Hoảng Kinh Tế Toàn Cầu Tới Các Doanh Nghiệp Việt Nam Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Một Số Giải Pháp Ngăn Chặn Tác Động Khủng Hoảng Kinh Tế Thế Giới Đến Nền Kinh Tế Việt Nam
 • Lời mở đầu

  Hàng loạt những ngân hàng lớn, những tập đoàn tài chính đa quốc

  gia phải đệ đơn phá sản.Trong tháng 12-2008, tỷ lệ thất nghiệp Mĩ

  tăng tới 7,2% – mức cao nhất trong 16 năm qua, 3,6 triệu người thất

  nghiệp kể từ khi suy thoái bắt đầu vào tháng 12/2007. Khoảng 48%

  người Mỹ được xếp vào diện thu nhập thấp hoặc đang sống cuộc

  sống nghèo khổ; dịch vụ bưu chính tại Mỹ đã mất hơn 5 tỷ USD; tỷ

  lệ thu hồi nhà tại bang Nevada đã cao nhất nước Mỹ đến 59 tháng

  liên tiếp… Đó là những nét vẽ trong một bức tranh u ám về cuộc

  khủng hoảng tài chính Mĩ xảy ra vào năm 2008. Cuộc khủng hoảng

  đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế khổng lồ Mĩ và cho đến nay

  đã lan ra toàn thế giới, kéo theo sự sụp đổ đồng loạt của nhiều định

  chế tài chính khổng lồ, thị trường chứng khoán khuynh đảo.Năm

  2008 cũng chứng kiến nỗ lực chưa từng có của các nền kinh tế để

  chống chọi với “bão”.Tuy không nằm trong tiêu điểm của cơn lốc

  khủng hoảng, nhưng những ảnh hưởng và tác động của nó ngày

  càng được cảm nhận rõ ở Việt Nam, thể hiện qua sự giảm đi của

  những chỉ số như thương mại, đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế và du

  lịch…

  Với những kiến thức tiếp nhận trên lớp cùng với sự tìm hiểu thêm ở

  các tài liệu tham khảo ,sau đây em xin trình bày một số vấn đề liên

  quan đến khủng hoảng kinh tế nói chung và cuộc khủng hoảng kinh

  tế hiện nay nói riêng.Trong bài viết mặc dù đã nỗ lực hết sức mình

  2

  nhưng không thể tránh được những sai sót nhất định , em mong có

  được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô giáo để bài viết dược tốt hơn.

  Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo chúng tôi Trần Việt

  Tiến, người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành bài

  tiểu luận này!

  Kết cấu bài:

  I.Quan điểm về khủng hoảng kinh tế và những biện pháp chống

  khủng hoảng kinh tế của Mác.

  II.Khả năng vận dụng những biện pháp chống khủng hoảng

  kinh tế vào kinh tế thị trường hiện nay nói chung và kinh tế Việt

  Nam nói riêng.

  III.Giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

  ở Việt Nam

  I.Quan điểm về khủng hoảng kinh tế và những biện pháp chống

  khủng hoảng kinh tế của Mác.

  1.Quan điểm của Mác

  Khủng hoảng kinh tế là đặc trưng của riêng chế độ tư bản chủ nghĩa

  do mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất (được chính chủ

  nghĩa tư bản xã hội hóa) và phương thức chiếm hữu tư nhân, cá

  nhân về tư liệu sản xuất. Đó là sự rối loạn trong sản xuất, lưu thông

  hay phân phối.

  a, Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế

  3

  Theo Marx, bản chất khủng hoảng chính là các cuộc khủng hoảng

  thừa, được biểu hiện thành nhiều hình thái khác nhau thông qua các

  loại thị trường khác nhau.

  – Thứ nhất, đó là khủng hoảng sản xuất thừa của tư bản công nghiệp

  do sự tắc nghẽn trong quá trình lưu thông hàng hóa của tư bản

  thương nghiệp. Tư bản ở đây được biểu hiện thành những hàng hóa

  không bán được.

  – Thứ hai, đó là khủng hoảng tài chính tiền tệ do sự dư thừa các loại

  giấy tờ có giá (tư bản giả), biểu hiện trên các sàn giao dịch chứng

  khoán và thị trường tài chính.

  – Thứ ba là sự dư thừa của tư bản tiền tệ trong hệ thống ngân hàng

  dẫn đến các cuộc khủng hoảng tiền tệ giữa các quốc gia do sự di

  chuyển của các dòng vốn lưu động, điều này gây nên sự thiếu tiền ở

  thị trường này nhưng thừa tiền ở thị trường khác (Friedman chỉ đưa

  ra sự thiếu tiền của thị trường này mà không đưa ra sự thừa tiền của

  thị trường khác).

  – Thứ tư, đó là sự dư thừa của trái phiếu chính phủ để biến những

  khoản tiền tiết kiệm cuối cùng của người dân trở thành tư bản, cũng

  như tính chất bất bình đẳng trong hệ thống thuế hiện nay. Điều này

  cho kết quả là một cuộc khủng hoảng nợ công.

  Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ chính mâu

  thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Đó là:

  4

  – Mâu thuẫn giữa nền sản xuất đại kế hoạch của tư bản công nghiệp

  và giới hạn thị trường với sự gia nhập tự do của tư bản thương

  nghiệp làm cho tỉ suất lợi nhuận bình quân giảm dần.

  – Mâu thuẫn giữa nguồn gốc giá trị thặng dư được tạo ra từ khu vực

  sản xuất nhưng bị tước đoạt quá nhiều do sự phát triển ngày càng

  phình to của khu vực phi sản xuất (chứng khoán, bất động sản).

  – Mâu thuẫn giữa tính chuyên môn hóa trong lao động của nền kinh

  tế tư bản chủ nghĩa với cơ cấu lao động bất hợp lí.

  – Mâu thuẫn do mất cân đối giữa tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng. Đầu

  tư và tiêu dùng thường lớn hơn rất nhiều so với tiết kiệm khi tiền

  được luân chuyển qua hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo nên gánh

  nặng lạm phát rất cao vào các thời điểm nền kinh tế thăng hoa nhất,

  mở màn cho một sự gia tăng lãi suất đột biến, dẫn đến sự bùng nổ

  của khủng hoảng.

  b, Tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế

  Khủng hoảng kinh tế là không thể tránh khỏi và nó là một phần của

  hệ thống kinh tế.Chủ nghĩa Mác khẳng định rằng khủng hoảng tài

  chính là thuộc tính cần thiết của chủ nghĩa tư bản, vì mục tiêu chính

  trong hệ thống của chủ nghĩa tư bản đã khởi sự là phải thu lợi

  nhuận.Khủng hoảng kinh tế trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh

  tranh dưới chủ nghĩa tư bản mang tính chu kỳ. Mỗi chu kỳ trải qua

  một thời kỳ đình đốn (hay tiêu điều), hoạt động trung bình (hay

  phục hồi), phồn vinh (hay hưng thịnh) rồi khủng hoảng.

  5

  Từ cuộc khủng hoảng năm 1825, sau khi nền đại công nghiệp vừa

  mới thoát khỏi thời kỳ ấu trĩ thì sự tuần hoàn có tính chất chu kỳ

  mới bắt đầu. Tính trung bình thuở ban đầu là mười năm, vì thời gian

  sử dụng tư bản cố định cũng vào khoảng mười năm. Tư bản cố định

  là cơ sở vật chất cho những cuộc khủng hoảng chu kỳ, vì khủng

  hoảng bao giờ cũng cấu thành khối điểm cho những khoản đầu tư

  mới và lớn của tư bản. Do đó, khủng hoảng ít nhiều đều tạo một cơ

  sở vật chất mới cho chu kỳ chu chuyển sau đó. Tiến bộ khoa học,

  công nghệ lại làm cho cuộc đời của tư bản cố định bị rút ngắn do

  những biến thiên không ngừng trong các tư liệu sản xuất. Phương

  thức sản xuất tư bản chủ nghĩa càng phát triển thì những biến thiên

  này càng xảy ra thường xuyên hơn. Hơn nữa, sự hao mòn vô hình

  cũng làm cho sự thay thế tư bản cố định sớm hơn.Do đó chu kỳ

  khủng hoảng được rút ngắn lại.

  Ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế: Chu kỳ kinh tế là những biến động

  không mang tính quy luật. Không có hai chu kỳ kinh tế nào hoàn

  toàn giống nhau và cũng chưa có công thức hay phương pháp nào

  dự báo chính xác thời gian, thời điểm của các chu kỳ kinh tế. Chính

  vì vậy chu kỳ kinh tế, đặc biệt là pha suy thoái sẽ khiến cho cả khu

  vực công cộng lẫn khu vực tư nhân gặp nhiều khó khăn. Khi có suy

  thoái, sản lượng giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, các thị trường

  từ hàng hóa dịch vụ cho đến thị trường vốn…thu hẹp dẫn đến những

  hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội.

  2.Những biện pháp chống khủng hoảng kinh tế của Mác

  6

  Theo Marx, các giải pháp để giải quyết khủng hoảng kinh tế là:

  các doanh nghiệp phải tự mình thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách

  giảm tiền công, tăng cường độ lao động và nhất là đổi mới tư bản cố

  định (máy móc, thiết bị,…). Đổi mới tư bản cố định dẫn đến tăng

  nhu cầu về tư liệu sản xuất, tăng năng suất lao động, dẫn đến giảm

  chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng lợi nhuận, tạo ra sự phục hồi của

  nền kinh tế.

  Cũng có thể thực hiện một số giải pháp sau:

  – Một là thu lại lợi nhuận siêu ngạch trong các ngành phi sản

  xuất, đưa về mức lợi nhuận bình quân của các ngành sản xuất và

  nộp lợi nhuận siêu ngạch vào các quĩ của nhà nước và phục vụ an

  sinh xã hội (điều 1 trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản).

  – Hai là áp dụng một hệ thống ngân hàng thống nhất, đảm bảo mức

  cung ứng tiền tệ ổn định trong nền kinh tế, đảm bảo mức lãi suất

  chênh lệch giữa các ngành có tỉ suất lợi nhuận khác nhau.

  – Ba là kết hợp quá trình đào tạo với sự phát triển của lực lượng sản

  xuất với khoa học kĩ thuật để đảm bảo cho cơ cấu lao động ở mức

  hợp lí, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng quốc gia nhưng

  không bị chi phối bới thị trường.

  II Khả năng vận dụng những biện pháp chống khủng hoảng

  kinh tế của Mác vào nền kinh tế thị trường hiện nay nói chung

  và kinh tế Việt Nam nói riêng

  7

  Trong những năm gần đây, những năm 2008-2011, kinh tế thế giới

  đang có dấu hiệu suy giảm đặc biệt là những nền kinh tế theo chủ

  nghĩa tư bản như Hy Lạp, Bồ Đào Nha… Nợ còn hạn của Hy Lạp

  lên tới gần 400 tỷ đôla Mỹ, trong đó riêng nợ đến hạn năm 2010 là

  73 tỷ đôla Mỹ. Lãi suất Hy Lạp phải trả cho các khoản vay nợ lên

  tới mức kỷ lục, trên 9% đối với các khoản vay có kỳ hạn. Còn Bồ

  Đào Nha thừa nhận thâm hụt ngân sách 2010 của quốc gia này ở

  mức 8,6% GDP, cao hơn nhiều so với mục tiêu 7,3% đặt ra trước

  đó. Khoản nợ công của Bồ Đào Nha năm 2010 lên tới 84% GDP.

  Nghiêm trọng hơn, 70% các khoản nợ của Bồ Đào Nha là nợ nước

  ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia này khó có thể xoay

  xở hay trì hoãn khi nợ đáo hạn. Tình trạng nợ công này đang làm

  cho thế giới nóng lên từng ngày. Khởi nguồn của sự suy giảm kinh

  tế chính là từ cuộc khủng hoảng tài chính Mĩ năm 2007. Để vượt

  qua cuộc khủng hoảng, hàng loạt nước và nền kinh tế tuyên bố áp

  dụng các gói cứu trợ và kích thích kinh tế, chủ yếu là quốc hữu hoá

  nền kinh tế, thông qua hình thức mua lại cổ phần của các công ty

  đang trên đà phá sản với hàng trăm (thậm chí lên đến hàng nghìn) tỉ

  USD… Nhưng những thống kê về nền kinh tế Mỹ mới được công

  bố cho thấy, hai gói kích cầu khẩn cấp tổng cộng gần 1.500 tỉ USD

  của Chính phủ vẫn không ngăn chặn được đà xuống dốc của nền

  kinh tế lớn nhất thế giới. Như vậỵ, mặc dù đã dung nhiều biện pháp

  để chống lại khủng hoảng kinh tế, xong Mĩ một đất nước tôn sùng

  nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh vẫn phải rất cực nhọc để kéo

  8

  nền kinh tế đi lên. Không những thế còn kéo theo bao mối hiểm

  nguy đe dọa đến kinh tế của các nước tư bản Châu Âu.

  Bên cạnh đó, khi kinh tế Mĩ đang gặp khó khăn, khủng hoảng nợ

  công xảy ra ở Châu Âu thì Trung Quốc lại giành được thắng lợi

  cách mạng và thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

  dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác. Tiêu biểu là việc nền kinh tế

  Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ hai thế giới.

  Một tờ báo Đức đã đưa tin : “Sách của Mác lại bán chạy giữa cơn

  bão khủng hoảng” và các nhà kinh tế học “đổ xô” đi đọc lại

  Mác để tìm ra những nhược điểm của lý luận kinh tế (tân cổ điển)

  hiện nay!

  Qua đây cho thấy tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác trong việc

  phòng chống khủng hoảng kinh tế thị trường hiện nay nói chung và

  nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

  III.Giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

  ở Việt Nam

  1.Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Mỹ đến Việt Nam

  Với việc tham gia vào quá trình hội nhập và các tổ chức quốc tế như

  WB, IMF, WTO…Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh

  hưởng nhất định và có thể kể đến sau đây:

  Đối với thị trường tài chính

  9

  Các khoản nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó

  khăn khi lãi suất cho vay liên ngân hàng quốc tế tăng. Đồng USD có

  thể giảm giá mạnh dẫn tới nhiều người dân có thể rút USD ra khỏi

  ngân hàng hoặc bán USD để gửi VND vào, làm cho cấu trúc tài sản

  ngân hàng gặp khó khăn. Tuy nhiên, vì mức độ và khả năng liên kết

  của các ngân hàng thương mại Việt Nam đối với hệ thống tài chính

  quốc tế còn hạn chế nên các ngân hàng Việt Nam sẽ ít chịu tác động

  trực tiếp.

  Thị trường chứng khoán Việt Nam gặp nhiều khó khăn, giá cổ phiếu

  giảm liên tục.

  Đối với hoạt động xuất nhập khẩu

  Nền kinh tế Mỹ bị suy thoái sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu

  của Việt Nam, vì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam hiện

  nay. Điều này được thể hiện thông qua hai tác động sau: Thứ nhất,

  nhu cầu nhập khẩu hàng hoá của Mỹ đối với Việt Nam (Việt Nam là

  một trong37 nước xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Mỹ, trong đó

  có một số mặt hàng đứng thứ hạng cao như: Dệt may, hạt tiêu, hạt

  điều, cà phê, đồ gỗ, thuỷ sản…) có xu hướng giảm sút. Bên cạnh đó,

  tỷ giá VND/USD bị tác động nhiều và cần được điều chỉnh linh hoạt

  do đồng Việt Nam được xác định giá gắn với đồng USD. Khi đồng

  USD giảm trên thị trường thế giới thì có thể dẫn tới lạm phát trong

  nước nếu đồng VND không lên giá, và khi đó người tiêu dùng chịu

  giá cả tăng do nhập khẩu. Nhưng nếu tỷ giá VND/USD giảm (tức là

  10

  VND lên giá so với USD) ở mức không phù hợp sẽ làm cho xuất

  khẩu vào Mỹ của các doanh nghiệp bị lỗ. Trong khi để cạnh tranh

  bán hàng vào Mỹ, nhiều nước có mặt hàng tương đồng cũng đã

  giảm giá.

  Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

  Với cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu như hiện nay, có

  thể nói hầu hết các doanh nghiệp Mỹ và Châu Âu sẽ giảm đầu tư

  trực tiếp ra nước ngoài, nên việc thu hút FDI ở hai thị trường này

  của Việt Nam đều bị tác động đáng kể. Hơn thế nữa, chi phí huy

  động vốn toàn cầu có thể ngày càng tăng do biên độ tín dụng gia

  tăng dẫn tới khả năng thu hút đầu tư bị hạn chế; tiêu dùng có thể

  giảm sút dẫn tới việc giải ngân FDI giảm.

  Trong khi đó, lạm phát vẫn là một vấn đề tiềm ẩn ảnh hưởng tới sự

  phát triển kinh tế Việt Nam năm 2009. Ngoài ra, tiền gửi ngân hàng

  nước ngoài và các ngân hàng trong nước sẽ bị giảm lợi tức do nhiều

  nước nới lỏng tiền tệ để tránh lâm vào suy thoái sâu rộng; dòng

  ngoại hối sẽ suy giảm; nhiều hoạt động kinh tế ở nước ta cũng gặp

  khó khăn, đặc biệt các hợp đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài có

  thể bị ngưng trệ và có thể các hợp đồng này sẽ không còn được ký

  kết.

  Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng dẫn tới giá nhiều loại

  nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh giảm, đặc biệt là

  dầu thô. Giá dầu thế giới giảm đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân

  11

  sách do xuất khẩu dầu thô bị giảm sút. Ngoài ra, nhiều loại nguyên

  liệu khác phục vụ cho hoạt động của nền kinh tế như sắt, thép, phân

  đạm, giấy, xi măng cũng gặp khó khăn và hiện tại thị trường tiêu thụ

  của các ngành này đang bị thu hẹp….

  Hiện nay ở nước ta đang vận hành một nền kinh tế hỗn hợp, tức là

  kinh tế thị trường có sự điều tiết theo định hướng XHCN của nhà

  nước, chứ không phải là nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Sự

  điều tiết đó của nhà nước phải nhằm phát huy những tác động tích

  cực và hạn chế những tác động tiêu cực hay các khuyết tật của kinh

  tế thị trường, chứ không thể theo ý chí chủ quan. Bởi vậy, muốn

  điều tiết tốt phải nhận thức đúng về các quy luật vận động của kinh

  tế thị trường.

  Để ngăn chặn suy giảm kinh tế, Chính phủ đã đưa ra 5 nhóm giải

  pháp cấp bách và dành 2 tỷ USD để kích cầu.

  1. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong đó chú trọng vào sản xuất các

  mặt hàng có kim ngạch lớn, khả năng tăng trưởng cao như chế biến,

  dệt may, …

  Ngày 15/01/2009, Chính phủ đã quyết định các phương án sử dụng

  gói kích cầu 1 tỷ đô để hỗ trợ 4% lãi suất vốn vay cho một số doanh

  nghiệp vừa và nhỏ.

  Ngày 04/04/2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định về gói kích cầu

  thứ hai với tổng số lãi được hỗ trợ là 20.000 tỷ đồng, theo đó các tổ

  chức cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam

  12

  để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất- kinh doanh, kết cấu hạ

  tầng sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay 4%/năm trong khoảng

  thời gian tối đa 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất này được thực hiện từ

  ngày 01/04/2009 đến ngày 31/12/2011.

  Chính phủ cũng đã ban hành cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh

  nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng để ngân hàng phát triển Việt Nam

  hình thành vốn ban đầu cho Quỹ bù đăp rủi ro khi bảo lãnh tín dụng.

  Đồng thời sẽ giảm thuế, giãn thuế, giãn nợ cho doanh nghiệp đang

  gặp khó khăn. Đặc biệt Chính phủ sẽ thực hiện miễn, giảm, giãn

  một số loại thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh

  doanh, đồng thời kéo dài thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu để giảm

  bớt khó khăn về vay vốn.

  2.

  Đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dung. Trong đó về đầu tư

  phát triển, Chính phủ sẽ tập trung giải ngân nguồn vốn ngân sách

  nhà nước về xây dựng cơ bản, nguồn trái phiếu chính phủ và nguồn

  vốn ODA. Trong kích cầu đầu tư, Chính phủ khuyến khích các

  thành phần kinh tế doanh nghiệp tham gia, tạo điều kiện cho doanh

  nghiệp ngoài quốc doanh đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, giao

  thông vận tải.

  Đối với kích cầu tiêu dung, Chính phủ sẽ thực hiện điều hành giá cả

  những vật tư, nhiên liệu quan trọng như xăng dầu, sắt thép…đồng

  thời phát triển hệ thống phân phối bán lẻ, nhất là ở vùng sâu vùng

  xa để cung cấp vật tư và hàng tiêu dùng thiết yếu.

  13

  3.

  Chính sách về tài chính tiền tệ. Chính phủ sẽ thực hiện các giải

  pháp về tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các

  doanh nghiệp. Tiếp tục hạ lãi suất cơ bản và cho phép các tổ chức

  tín dụng, các quỹ tín dụng nhân dân cho vay theo phương pháp thỏa

  thuận.

  Chính phủ sẽ điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ theo nguyên tắc linh hoạt

  nhằm khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Chính phủ cũng

  giao ngân hang phát triển đứng ra bảo lãnh tín dụng cho các doanh

  nghiệp vừa và nhỏ.

  14

  1.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Hạn Chế Cạnh Tranh Không Lành Mạnh Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
 • Luận Văn Đề Án Thực Trạng Về Những Nhân Tố Bảo Đảm Tính Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta: Những Yếu Kém Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Giải Pháp Khắc Phục Ảnh Hưởng Mặt Trái Của Kinh Tế Thị Trường Đến Phát Triển Nhân Cách Người Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Việt Nam Trước Khủng Hoảng Và Suy Thoái Kinh Tế Toàn Cầu
 • Biện Pháp Liệt Kê Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Liệt Kê Là Gì? Tác Dụng Của Liệt Kê
 • Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn 7
 • Thuật Ngữ Về Phép Liệt Kê
 • Ô Nhiễm Môi Trường Là Gì? Nguyên Nhân & Biện Pháp Khắc Phục
 • Biện Pháp Khắc Phục Ô Nhiễm Môi Trường
 • Trong ngữ pháp Việt Nam có nhiều biện pháp tu từ khác nhau như so sánh, ẩn dụ, rút gọn câu … Một trong những biện pháp từ thường được sử dụng trong văn thơ là liệt kê. Trong seri hướng dẫn ngữ văn 7 này mình sẽ giới thiệu cách sử dụng và các khái niệm cơ bản về liệt kê từ, cụm từ.

  Liệt kê là gì?

  Liệt kê là cách sắp xếp nhiều từ, cụm từ khác nhau, có thể là từ đồng âm hoặc không nhưng phải có chung một nghĩa. Hay nói cách khác thì liệt kê là cách dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả một hành động, sự vật, sự việc.. Mục đích nhằm diễn tả các khía cạnh hoặc tư tưởng, tình cảm được đầy đủ, rõ ràng, chi tiết hơn đến với người đọc, người nghe.

  Các phương pháp liệt kê phổ biến

  Dựa theo cấu tạo và ý nghĩa trong câu, có 4 kiểu liệt kê chính gồm:

  1 Liệt kê theo từng cặp

  Mỗi cặp từ được liệt kê thường liên kết bằng những từ như và, với, cùng..Những cặp từ này thường có một vài điểm chung để phân biệt với các từ khác.

  Ví dụ: Kệ sách của Trâm Anh có nhiều loại sách hay như sách toán với hình học, sách văn và thơ, sách tiếng anh với tiếng Nhật, truyện tranh với truyện chữ….

  2 Liệt kê không theo từng cặp

  Chỉ cần thỏa điều kiện các từ cùng mô tả một điểm chung nào đó như sự vật, con người, mối quan hệ, thiên nhiên… đều được. Giữa các từ cách nhau bởi dấu phẩy, chấm phẩy.

  Ví dụ: Trên kệ sách của Hồng Ảnh có nhiều loại sách gồm sách văn học, sách ngoại ngữ, sách toán, sách hóa, sách lịch sử.

  3 Liệt kê tăng tiến

  Tăng tiến có nghĩa là phải theo đúng một thứ tự, trình tự theo tự nhiên hoặc hợp quy luật nhất định. Thường thì ta liệt kê từ thấp đến cao, từ địa vị nhỏ đến lớn….

  Ví dụ: Trong công ty Minh gồm có những người là nhân viên Minh, Tiến Lan, phó phòng là anh Hải và trưởng phòng là anh Phúc.

  Ta thấy chức vụ các nhân viên được liệt kê từ thấp đến cao, theo đúng cấp bậc trong một phòng.

  4 Liệt kê không tăng tiến

  Không quan trọng vị trí các từ cần liệt kê, câu vẫn có nghĩa và người đọc vẫn hiểu ý nghĩa toàn bộ câu.

  Ví dụ: Gia đình An đang sống có các thành viên gồm: cha mẹ An, anh trai An, ông bà nội An, em gái An và An.

  Những lưu ý khi sử dụng biện pháp liệt kê

  Đây là một trong các phép tu từ đơn giản, dễ nhận biết và sử dụng nhất. Tuy nhiên để sử dụng hợp lý, đúng cách cần lưu ý những điều sau:

  • Với phương pháp liệt kê tăng tiến, cần xác định đúng thứ tự theo vị trí thấp đến cao.
  • Giữa các từ cần liệt kê cách nhau bởi dấu phẩy, chấm phẩy hoặc các từ kết hợp như ” với, và”.
  • Phép liệt kê xuất hiện nhiều trong văn xuôi, tiểu thuyết, truyện ngắn… hầu như hiếm khi xuất hiện trong thơ ca.

  Kết luận: Phép liệt kê giúp mô tả, nhấn mạnh một sự vật, sự việc cần diễn tả, đây là biện pháp tu từ bạn nên biết để phân tích và viết tập làm văn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Liệt Kê Là Gì ? Các Kiểu Liệt Kê Và Cho Ví Dụ Dễ Hiểu
 • Thành Thạo Biện Pháp Tu Từ So Sánh
 • Biện Pháp So Sánh Là Gì? Cách Đặt Câu Có Biện Pháp So Sánh
 • Nhân Hóa Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa
 • Các Biện Pháp Tu Từ Và Ví Dụ Về Bài Tập Biện Pháp Tu Từ Dễ Hiểu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×