Top 9 # Biện Pháp Thi Công Bó Vỉa Đá Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Biện Pháp Thi Công Bó Vỉa Bê Tông

Bó vỉa bê tông được hiểu là một khối bê tông đã được đúc theo khuôn được thiết kế từ trước. Sử dụng rộng rãi để làm dài phân cách giao thông, để chuyển tiếp giữa các làn đường, khu đường khác nhau trong các khu công nghiệp.

Bó vỉa bê tông là bộ phận không thể thiếu nếu muốn phân định khu vực dành cho người đi bộ với khu vực dành cho các phương tiện giao thông, phân định vỉa hè và làn đường hay tạo ra ranh giới giữa bồn hoa với các khu vực khác.

Bó vỉa bê tông thì có nhiều loại, được phân định dựa theo mục đích sử dụng, kích thước, chức năng cũng như quy chuẩn trong hoạt động xây dựng, phổ biến nhất thường là 4 loại sau:

+ Bó vỉa vát: là loại bó vỉa với bề mặt được đan rãnh, có thể là đúc liền hoặc rời, cho phép phương tiện di chuyển vượt qua một cách dễ dàng.

+ Bó vỉa dạng dải phân cách giữa các làn đường, được đặt ở giữa đường: gần như là thẳng đứng và thường có chiều cao khoảng 30 cm, là độ cao để không cho phép các phương tiện vượt qua hay đi lệch khỏi làn đường mà xe được phép di chuyển.

+ Bó vỉa dạng đứng thường đặt sát vỉa hè: được dùng trong trường hợp hạn chế sự qua lại, di chuyển của phương tiện, chỉ cho phép phương tiện qua trong những trường hợp đặc biệt, thực sự cần thiết, có thiết kế với bề mặt dạng đan rãnh, được đúc rời hoặc đúc liền.

+ Bó vỉa dạng phẳng, được sử dụng để giúp người khuyết tật có thể tự di chuyển một cách dễ dàng, bề mặt cũng được đan rãnh, nâng cao ma sát, đúc liền hoặc rời.

Thực tế sử dụng còn có nhiều loại bó vỉa khác nữa, ứng dụng để ngăn cách làm vỉa hè cho bồn hoa, trang trí hoặc là trồng cây…

Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày một lớn, nhiều con đường mới được mở ra, nhiều khu đô thị mọc lên… đòi hỏi lượng bó vỉa được đưa vào sử dụng cũng ngày một nhiều thêm. Và chất lượng bó vỉa, thi công bó vỉa cũng được quan tâm nhiều hơn trước.

Tại các công trường thời điểm hiện nay, bó vỉa được thi công theo 3 hình thức sau:

Sản phẩm bó vỉa đúc sẵn là sản phẩm được sản xuất đồng bộ, có hệ thống, chất lượng ổn định và được giám sát chặt chẽ.

Ưu điểm sử dụng bó vỉa đúc sẵn

Là sản phẩm được đúc hàng loạt nên có sự đồng đều nhau, sử dụng bó vỉa đúc sẵn, các đơn vị thi công có thể chủ động trong mọi tình huống mà không chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết.

Nhược điểm sử dụng bó vỉa đúc sẵn

Bó vỉa đúc sẵn là sản phẩm thương mại, phải tốn chi phí cho công tác vận chuyển, khó khăn khi thi công ở những khu vực có cung đường hẹp, quá trình lắp đặt đòi hỏi tính chuyên môn, yêu cầu cao vì rất dễ bị xô lệch.

Ưu điểm của hình thức thi công bó vỉa bằng máy rải: tiến độ thi công nhanh chóng, với mỗi ca thi công, quãng đường dài thi công có thể lên đến vài trăm mét. Giá thành lại tương đối rẻ và cạnh tranh

Nhược điểm của hình thức thi công bó vỉa bằng máy rải:

+ Thường chỉ dùng cho các dự án lớn, đòi hỏi cao về quá trình thi công, vận hành máy móc do phải sử dụng các máy móc, thiết bị tiên tiến.

+ Bề mặt sản phẩm thường có tính thẩm mỹ không cao, sẽ phải mất chi phi để nhân công tiến hành xử lý thủ công cho bề mặt và các vị trí tiếp giáp.

+ Với hình thức này, quá trình thi công sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vào điều kiện thời tiết và bề rộng mặt bằng thi công.

+ Bắt buộc sử dụng vê tông thương phẩm.

Sản phẩm đảm bảo có tính thẩm mỹ cao, có độ bóng, đẹp, đồng đều, đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu về tính thẩm mỹ và chất lượng sau hoàn thiện.

Giá thành thi công rẻ, không bị ảnh hưởng bởi nguồn vật tư nếu sử dụng bê tông thương phẩm hoặc tiến hành đổ bê tông tại chỗ, cũng sẽ không phải phụ thuộc vào mặt bằng, phạm vi thi công rộng hay hẹp.

Tìm Hiểu Biện Pháp Thi Công Bó Vỉa Thịnh Hành Hiện Nay

1. Bó vỉa là gì?

Bó vỉa được sử dụng rộng rãi để làm dài phân cách giao thông, để chuyển tiếp giữa các làn đường, khu đường khác nhau trong các khu công nghiệp.

Trước khi tìm hiểu biện pháp thi công bó vỉa bạn cần nắm được khái niệm bó vỉa là gì. Bó vỉa được hiểu là một khối bê tông đã được đúc theo khuôn được thiết kế từ trước. Sử dụng rộng rãi để làm dài phân cách giao thông, để chuyển tiếp giữa các làn đường, khu đường khác nhau trong các khu công nghiệp.

Bó vỉa là bộ phận không thể thiếu trong việc phân tách khu vực dành cho người đi bộ với các phương tiện giao thông, phân định vỉa hè với làn đường hay tạo ra ranh giới giữa bồn hoa với các khu vực khác.

2. Biện pháp thi công bó vỉa phổ biến hiện nay

Một số biện pháp thi công bó vỉa phổ biến hiện nay có thể đến biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn, biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải, và biện pháp thi công bó vỉa thủ công.

Biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn

Hình ảnh bó vỉa đúc sẵn

Đối với biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn, công nhân đúc bó vỉa sẵn bên ngoài sau đó mới di chuyển vào nơi quy định. Việc làm bó vỉa đúc sẵn đòi hỏi kỹ thuật thiết kế cốp pha theo bản vẽ khác so với biện pháp đổ bó vỉa tại chỗ.

Để thực hiện biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn, người ta thường làm khuôn đúc đôi có chiều dài 1 mét với ưu điểm tiết kiệm chi phí khuôn đúc và với chiều dài 1 mét thì trọng lượng đủ nhẹ để công nhân di chuyển.

Nhược điểm khi sử dụng bó vỉa đúc sẵn có thể kể đến vì là sản phẩm thương mại, phải tốn chi phí cho công tác vận chuyển, khó khăn khi thi công ở những khu vực có cung đường hẹp, quá trình lắp đặt đòi hỏi tính chuyên môn, yêu cầu cao vì rất dễ bị xô lệch.

Biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải

Biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải có giá thành khá rẻ và cạnh tranh

Biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải có ưu điểm thi công trong tiến độ nhanh chóng, với mỗi ca thi công, quãng đường dài thi công có thể lên đến vài trăm mét. Giá thành lại tương đối rẻ và cạnh tranh.

Tuy nhiên, biện pháp này cũng tồn tài một số hạn chế như: Chỉ dùng được cho các dự án lớn, đòi hỏi cao về quá trình thi công, vận hành máy móc do phải sử dụng các máy móc, thiết bị tiên tiến.

Bên cạnh đó, bề mặt sản phẩm thường có tính thẩm mỹ không cao, sẽ phải mất chi phí để nhân công tiến hành xử lý thủ công cho bề mặt và các vị trí tiếp giáp. Với hình thức này, quá trình thi công sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vào điều kiện thời tiết và bề rộng mặt bằng thi công.

Biện pháp thi công bó vỉa thủ công

Biện pháp thi công bó vỉa thủ công có tính thẩm mỹ cao, sản phẩm có độ bóng, đẹp, đồng đều, đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu về tính thẩm mỹ và chất lượng sau hoàn thiện.

Đối với biện pháp thi công thủ công, chi phí các đơn vị thi công phải bỏ ra khá rẻ, không bị ảnh hưởng bởi nguồn vật tư nếu sử dụng bê tông thương phẩm hoặc tiến hành đổ bê tông tại chỗ.

Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Vỉa Hè

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

THUYEÁT MINH BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG I. BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG 1. Coâng Taùc Chuaån Bò Coâng Tröôøng Vaø Ñònh Vò Tuyeán Coâng Trình – Keát hôïp vôùi ñôn vò chuû ñaàu tö lieân heä caùc ñôn vò giao thoâng vaø chính quyeàn ñòa phöông quaûn lyù treân caùc ñoaïn coù tuyeán xaây döïng coáng beå môùi xin giaùy pheùp vaø giaûi toûa maët baèng thi coâng. – Thaønh laäp ban chi huy coâng tröôøng coù laõnh ñaïo Coâng Ty caùn boä coù chuyeân moân nghieäp vuï vieãn thoâng maïng thoâng tin, kinh teá taøi chính vaät tö chúng tôi cho vieäc toå chöùc thi coâng coâng trình ñöôïc toát nhaát. Caùc traùch nhieäm cuûa töøng thaønh vieân seõ ñöôïc quy ñinh cuï theå baèng quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác Coâng Ty. – Cuøng vôùi beân A nhanh choùng hoaøn taát thuû tuïc giaáy pheùp xaây döïng vaø nhaän tuyeán tieán haønh laøm coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa maët baèng. Kieåm tra caùc loaïi vaät tö theo tieâu chuaån kyõ thuaät, ñaûm toát môùi ñöa vaøo söû duïngcho coânh trình – Chuaån bò kho baõi taäp keát vaät tö môøi chuû ñaàu tö, tö vaán thieát keá ñeán kieåm tra tröôùc khi thi coâng. – Taäp keát , toå chöùc boä maùy thi coâng bieân cheá caùc toå ñoäi lao ñoäng quaùn trieät yeâu caàu veà noäi dung coâng vieäc vaø noäi quy an toaøn lao ñoäng. Taäp keát coâng cuï trang thieát bò thi coâng vaø caùc phöông tieän ñaûm baûo an toaøn giao thoâng, bieån baùo raøo chaén … – Thöïc hieän ñaøo ñaûm baûo ñuùng kích thöôùc, cao ñoä theo ñoà aùn thieát keá. Lôùp ñaát xaáu khoâng phuø hôïp seõ ñöôïc ñaøo boû thay baèng lôùp ñaát toát. -. Nhaø thaàu seõ vaän chuyeån ñaát thaûi hoaëc ñaát söû duïng laïi ñeán ñoå ôû caùc khu vöïc quy ñònh. – Neàn moùng phaûi ñaûm baûo ñuùng cao trình thieát keá, baèng phaúng vaø luoân luoân ñöôïc giöõ khoâ raùo tröôùc khi baét ñaàu thi coâng phaàn xaây ñuùc. – Ñaát duøng ñeå ñaép neàn ñöôøng ñöôïc laáy töø moû ñaát ñaõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa chuû ñaàu tö vaø ñôn vò tö vaán giaùm saùt. – Khoái löôïng ñaát ñaép theo ñuùng thieát keá ñaûm baûo cao trình thieát keá – Tröôùc khi tieán haønh gia coá ñaát phaûi caên cöù vaøo keát caáu maët ñöôøng vaø caùc tieâu chuaån vaät lieäu cuõng nhö khaû naêng trang thieát bò vaø caùc ñieàu kieän lieân quan khaùc ñeå thieát keá toå chöùc thi coâng cho phuø hôïp nhaèm ñaûm baûo thôøi gian quy ñònh chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh teá cao. 2. Thi coâng boù væa. Thöïc hieän khuoân ñaøo ñuùng vi trí, cao ñoä ñoä doác vaø thieát keá Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Ban gaït, lu leøn neàn haï ñaït ñoä chaët thieát keá. Tröôùc khi thi coâng ñôn vò thi coâng trình caáp phoái cho chuû ñaàu tö vaø tö vaán giaùm saùt kieåm duyeät. Caáp phoái do ñôn vò coù chöùc naêng ( phoøng lab) laäp. Beâ toâng ñöôïc troän baéng maùy troän, tyû leä coát lieäu theo ñuùng Mac beâ toâng thieát keá, ñöôïc troän khoâ ñeàu tröôùc khi cho nöôùc vaøo. Beâ toâng sau khi troän xong phaûi ñaûo baûo ñoä suït vaø ñoä deûo theo yeâu caàu vaø ñoå caøng sôùm caøng toát. Beâ toâng phaûi ñöôïc ñaàm kyõ baèng ñaàm duøi vaø ñaàm baøn. Vò trí maïch ngöøng khi ñoå beâ toâng phaûi ñuùng quy phaïm vaø baûo ñaûm maïch ngöøng khoâng gaây nguy hieåm cho chaát löôïng coâng trình. Trong cuøng haïng muïc thôøi gian thi coâng caùch nhau quaù 4 giôø thì phaûi laøm veä sinh vaø taïo nhaùm meùp maïch ngöøng. Maët coffa phaûi ñöôïc laøm saïch vaø queùt chaát choáng dính tröôùc khi laép döïng.Coffa phaûi ñöôïc gheùp kín, khít ñeå khoâng laøm maát nöôùc ximaêng trong quaù trình thi coâng. Beâ toâng sau khi ñoå ñöôïc baûo döôõng baèng vaûi bao boá aåm nöôùc nhaèm traùnh taùc ñoäng cuûa naéng traùnh raên nöùt beà maët beâtoâng. Sau khi ñoå phaûi ñöôïc raøo chaén nhaèm traùnh ngöôøi vaø phöông tieän qua laïi laøm hö beà maët beâ toâng. 3. Coâng taùc lu leøn neàn væa heø – Duøng oâ toâ vaän chuyeån vaät lieäu ñaép töø moû taäp keát taïi vò trí thi coâng thaønh töøng ñoáng. Khoaûng caùch giöõa caùc ñoáng vaät lieäu ñoå laø: L

Trong ñoù

Q: laø khoái löôïng chuyeân chôû cuûa 1 oâ toâ (m3) B: laø beà roäng maët ñöôøng (m) h1: chieàu daøy lôùp ñaát K98 ( chöa leøn chaët) tính baèng m h1 h.P

h: laø beà daøy lôùp ñaát K98 (ñaõ lu leøn) tính baèng m o dung troïng lôùp ñaát ñaép K98 ôû traïng thaùi chaët (T/m3) i dung troïng lôùp ñaát ñaép K98 ôû traïng thaùi rôøi (T/m3) P: tyû leä phoái hôïp cuûa töøng loaïi ñaát – San ñaát theo chieàu daøy h1 Coâng taùc san ñaát ñöôïc tieán haønh baèng maùy san vôùi chieàu daøy h1 sao cho maët cuûa lôùp ñaát baèng phaúng, khoâng loài loõm. Trong quaù trình san neân hình thaønh khum mui luyeän doác veà hai beân ñeå thoaùt nöôùc. * Giai ñoaïn lu sô boä

Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Duøng lu tónh töø 8  10T lu sô boä treân beà maët töø 3  4 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä 2  2,5 Km/h. Muïc ñích cuûa giai ñoaïn naøy laø laøm eùp co lôùp caùt, laøm cho keát caáu di chuyeån ñeán vò trí oån ñònh. * Giai ñoaïn lu leøn chaët Duøng lu rung töø 16  24T (cheá ñoä rung caáp 1) lu chaët treân beà maët töø 6  8 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä lu 4  6 Km/h. Duøng lu rung töø 16  24T (cheá ñoä rung caáp 2) lu chaët treân beà maët töø 6  8 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä lu 4  6 Km/h. * Giai ñoaïn lu hoaøn thieän – Duøng lu tónh töø 8  10T lu sô boä treân beà maët töø 3  4 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä 4  6 km/h – Ñeå ñaûm baûo lu leøn ñöôïc ñoàng ñeàu thì veät sau ñeø leân veät tröôùc 25  30cm – Trong quaù trình lu leøn neáu thaáy vaät lieäu khoâ thì caàn phaûi töôùi nöôùc thaám ñeàu 1  2 giôø môùi tieáp tuïc lu tieáp. – Trong nhöõng ñoaïn coù boá trí sieâu cao neân tieán haønh lu töø buïng ñöôøng cong ñeán löng ñöôøng cong, coøn ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng thaúng thì lu töø meùp vaøo giöõa. – Coâng taùc thi coâng lôùp K98 phaûi luoân ñaûm baûo ñoä baèng phaúng, thoaùt nöôùc toát. Ta luy phaûi ñaûm baûo ñoä doác, ñoä baèng phaúng vaø ñoä chaët yeâu caàu. – Coâng taùc kieåm tra vaø nghieäm thu: + Kieåm tra ñoä chaët :Kieåm tra ñoä chaët neàn ñöôøng baèng phöông phaùp AASHTOT91, ñoä chaët lôùp ñaép phaûi ñaït K  98 + Kieåm tra cao ñoä duøng maùy thuûy bình kieåm tra cao ñoä lôùp ñaép döïa vaøo moác khoáng cheá ñöôøng truyeàn. + Kieåm tra kích thöôùc hình hoïc cuûa lôùp ñaép: duøng thöôùc theùp ñeå kieåm tra. + Kieåm tra höôùng tuyeán: duøng maùy toaøn ñaïc ñieän töû ñeå kieåm tra. – Caùc chæ tieâu treân ñaït yeâu caàu thì laøm bieân baûn nghieäm thu lôùp ñaép ñoù, cöù theá thi coâng, kieåm tra vaø nghieäm thu ñeán lôùp ñænh K98. Sai soá cho pheùp cao ñoä cuûa lôùp ñænh K98 laø 10mm. – Tröôùc khi thi coâng ñaïi traø lôùp ñaép K98 ñôn vò thi coâng seõ tieán haønh thi coâng thí ñieåm moät ñoaïn khoaûng100m laøm cô sôû thöïc teá ñeå hoaøn thieän coâng ngheä thi coâng lôùp ñaép K98. Sau khi hoaøn thieän coâng ngheä thi coâng lôùp ñaép K98 ñôn vò thi coâng seõ tieán haønh thi coâng ñaïi traø. 4. Thi coâng traûi caùn lôùp CPÑD neàn væa heø – Chuaån bò caùc thieát bò phuïc vuï kieåm tra, caùc thieát bò thi coâng – Chuaån bò neàn, moùng phía döôùi lôùp CPÑD sao cho, ñoàng ñeàu, ñaûm baûo ñoä doác ngan – Toå chöùc thi coâng moät ñoaïn raûi thöû 50m  100 m Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Sau khi ban gaït, lu leøn neàn haï ñaït ñoä chaët thieát keá, tieán haønh thí nghieäm kieåm tra heä soá neùn chaët K = 0.9 do ñôn vò coù chöùc naêng thí nghieäm. – Thi coâng töøng lôùp ñaù caáp phoái 0x4, lu leøn vaø thöôøng xuyeân giöõ ñoä aåm cuûa vaät lieäu ñeå taïo söï keát dính ñoàng nhaát. – Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra heä soá neùn chaët K = 0.95 do ñôn vò coù chöùc naêng thí nghieäm. – Laáy maãu CPÑD ñeå thí nghieäm xaùc ñònh  cmaõ vaø W0 (theo tieâu chuaån ñaàm neùn caûi tieán AASHTO T180 ) – Baûo döôõng vaø laøm lôùp nhöïa töôùi thaám 5. Coâng taùc laùt gaïch Terrazo – Gaïch Terrazo: TCVN 6074: 1995.Kích thöôùc gaïcg theo thieát keá: + Chieàu daøy lôùp maët vieân gaïch khoâng nhoû hôn 8mm, cheânh leach chieàu daøy treân cuøng moät vieân gaïch khoâng lôùn hôn 1mm, Sai leäch ñoä vuoâng goùc khoâng lôùn hôn 1mm,Cong veânh maët maøi nhaün khoâng lôùn hôn 0.5mm. + Söùc vôõ caïnh treân toaøn boä chu vi lôùp vôõ maët saâu khoâng quaù 1mm, daøi khoâng quaù 10mm, tính baèng soá veát khoâng lôùn hôn 1. Khoâng coù söùt goùc lôùp maët + Ñoä maøi moøn lôùp maët khoâng lôùn hôn 0.45g/cm 2, ñoä chòu löïc xung kích khoâng nhoû hôn 20 laàn. + Ñoä cöùng lôùp maët ñaït yeâu caàu ( doä cöùng lôùp maët ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch duøng chìa vaïch baèng ñoàng coù löôõi vaïch roïng 5mm, daøy 0.5mm, caïnh khoâng saét, duøng chìa vaïch lean beà maët saûn phaåm ôû caùc vò trí khaùc nhau, sau khi vaïch khoâng ñeå laïi veát haèn treân beà maët saûn phaåm thì ñöôïc xem laø ñaït yeâu caàu.) – Gaïch loaïi 1 do caùc nhaø maùy saûn xuaát trong nöôùc vaø phaûi ñöôïc chaøo maãu cho chuû ñaàu tö löïa choïn tröôùc khi cung öùng ñeán coâng tröôøng. Yeâu caàu ñaït caùc chæ tieâu toái thieåu theo quy ñònh veà ñoä chính xaùc cuûa kích thöôùc, ñoä daøy men, ñoä boùng, khoâng raïn nöùt, khoâng veát khuyeát, chaát löôïng ñoàng nhaát. – Gaïch oáp laùt tröôùc khi ñöa vaøo thi coâng phaûi ñöôïc kieåm tra chaát löôïng phuø hôïp vôùi chuûng loaïi vaät lieäu ñaõ môøi vaø döï thaàu. – Thi coâng lôùp vöõa ñeäm M75 daøy 1,5cm laøm chaát keát dính giöõa neàn vaø gaïch. – Ñaët caùc vieân gaïch khít vôùi nhau vaø duøng buùa goõ ñeán khi nöôùc ximaêng traøo leân phía treân phuû kín caùc ñöôøng keû laùt – Lau chuøi beà maët gaïch sau khi laùt, traùnh ñeå vöõa ximaêng baùm treân beà maët gaïch quaù laâu gaây oá gaïch veà sau. – Khoâng cho ñi laïi treân khu vöïc môùi laùt cho ñeán khi lôùp neàn ñaõ ñaït ñuû ñoä cöùng. – Væa heø phaûi coù ñoä doác nhö thieát keá quy ñònh, khoâng taïo vuõng ñoïng nöôùc vaø ñöôïc kieåm tra ñoä baèng phaúng baèng thöôùc daøi 3m. 6. Coâng taùc BT ñaù 1×2 caùc loaïi – Ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån chaát löôïng TCVN 1771-1987.

Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Coát lieäu lôùn duøng cho beâ toâng laø ñaù daêm côõ ñaù 1×2, 4×6 tieâu chuaån coù maøu xanh nhaït khi khoâ . – Ñaù daêm ñöa vaøo troän beâ toâng ñaûo baûo caùc yeâu caàu veà thaønh phaàn haït, haøm löôïng haït seùt, buøn buïi trong ñaù daêm baèng caùch röûa khoâng quaù trò soá 1 ñeán 3 (tuyø theo loaïi ñaù phuùn xuaát, traàm tích hay soûi vaø soûi daêm); trong ñoù cuïc seùt khoâng quaù 0.25%,. Khoâng cho pheùp coù maøng seùt bao phuû caùc haït ñaù daêm vaø nhöõng taïp chaát baån khaùc nhö goã muïc, laù caây, raùc röôûi… laãn vaøo. – Beâ toâng ñöôïc troän baéng maùy troän, tyû leä coát lieäu theo ñuùng Mac beâ toâng thieát keá, ñöôïc troän khoâ ñeàu tröôùc khi cho nöôùc vaøo. Beâ toâng sau khi troän xong phaûi ñaûo baûo ñoä suït vaø ñoä deûo theo yeâu caàu vaø ñoå caøng sôùm caøng toát. – Beâ toâng phaûi ñöôïc ñaàm kyõ baèng ñaàm duøi vaø ñaàm baøn. – Vò trí maïch ngöøng khi ñoå beâ toâng phaûi ñuùng quy phaïm vaø baûo ñaûm maïch ngöøng khoâng gaây nguy hieåm cho chaát löôïng coâng trình. Trong cuøng haïng muïc thôøi gian thi coâng caùch nhau quaù 4 giôø thì phaûi laøm veä sinh vaø taïo nhaùm meùp maïch ngöøng. – Beâ toâng sau khi ñoå ñöôïc baûo döôõng baèng vaûi bao boá aåm nöôùc nhaèm traùnh taùc ñoäng cuûa naéng traùnh raên nöùt beà maët beâtoâng. – Sau khi ñoå phaûi ñöôïc raøo chaén nhaèm traùnh ngöôøi vaø phöông tieän qua laïi laøm hö beà maët beâ toâng. 7. Coâng taùc thi coâng hoá ga – Caên cöù vaøo ñòa hình, doøng chaûy taïi vò trí thi coâng hoá ga,coáng nhaø thaàu seõ coù bieän phaùp naén doøng chaûy hoaëc ñaët coáng taïm thoaùt nöôùc. Taïi nhöõng nôi khoâng naén doøng ñöôïc hoaëc möïc nöôùc ngaàm cao vaø löu löôïng nöôùc ngaàm lôùn thì nhaø thaàu seõ ñaøo hoá tuï keát hôïp maùy bôm nöôùc ñeå thoaùt nöôùc doøng chaûy. – Caùc hoá ga,coáng laøm môùi qua ñöôøng boá trí thi coâng töøng nöûa moät ñeå ñaûm baûo giao thoâng. Sau khi thi coâng xong nöûa beân naøy vaø ñaép ñaát thoâng xe môùi tieán haønh thi coâng nöûa beân kia. – Ñònh vò caùc vò trí moùng coâng trình theo ñuùng thieát keá, tieán haønh ñaøo moùng (hoaëc phaù dôõ keát caáu cuõ) baèng maùy xuùc keát hôïp vôùi thuû coâng, xuùc ñaát, vaät lieäu ñoå ñi leân phöông tieän vaän chuyeån ñoå ñuùng vò trí . Khi ñaøo moùng caàn ñoùng töôøng chaén baèng coïc cöø vaø goã vaùn ñeå traùnh suït lôû hoá moùng, ñoàng thôøi boá trí raøo chaén ñeå ñaûm baûo an toaøn khi thi coâng. – Sau khi ñaøo ñeán cao ñoä thieát keá duøng thuû coâng san söûa ñaùy coáng ñuùng cao ñoä, traéc ngang, ñoä doác cuûa hoá ga, coáng vaø ñöôïc ñaàm chaët ñuùng quy ñònh hieän haønh. Raûi lôùp ñeäm ñaù daêm, ñaàm leøn chaët ñuùng theo thieát keá ñöôïc TVGS nghieäm thu tröôùc khi laép ñaët hoá ga oáng coáng… – Sau khi thi coâng xong lôùp daêm ñeäm 10cm vaø beâ toâng M15 ñeá coáng thì tieán haønh laép ñaët oáng coáng. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Duøng maùy ñaøo caåu coáng vaø laép ñaët oáng coáng ñaûm baûo ñuùng vò trí, ñuùng höôùng, ñuùng ñoä doác vaø cao ñoä. – Sau khi ñaõ laép ñaët oáng coáng vaøo ñuùng vò trí, veä sinh saïch seõ taïi caùc moái noái vaø ñöôïc töôùi aåm tröôùc khi duøng vöõa xi maêng maùc M15 ñeå nheùt moái noái oáng coáng. Phía trong cuûa caùc moái noái ñöôïc baûo döôõng baèng bao taûi vaø giöõ ñoä aåm thöôøng xuyeân ít nhaát 3 ngaøy 8. Coâng taùc ñaøo, ñaép hoá moùng troàng caây : – Thöïc hieän khuoân ñaøo ñuùng vò trí, ñoä saâu thieát keá. – Ñaøo ñaát hoá moùng troàng caây taäp keát goïn thaønh ñoùng ñeå taän duïng ñaép laïi hoá moùng. – Laép ñaët caùc goác caây coù choáng giöõ baèng caùc thanh choáng , taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép laïi. – Laép ñaët boù væa goác caây, traùt boù væa goác caây, loùt gaïch soá 8 goác caây. II. BIEÄN PHAÙP AN TOAØN LAO ÑOÄNG,AN TOØAN GIAO THOÂNG VAØ VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY. 1) Bieän phaùp an toaøn lao ñoäng * Baûo ñaûm cho ngöôøi vaø thieát bò – Nhaø thaàu chuùng toâi toå chöùc mua baûo hieåm cho vaät tö thieát bò, nhaø xöôûng phuïc vuï thi coâng, baûo hieåm tai naïn con ngöôøi theo nhö quy ñònh taïi khoaûn 3 ñieàu 55 quy cheá quaûn lyù ñaàu tö XD soá 52/CP vaø thoâng tö soá 137/TT-BTC ngaøy 19/11/1999 cuûa Boä taøi chính höôùng daãn baûo hieåm coâng trình. – Moïi thaønh vieân tham gia thi coâng coâng trình ñöôïc taäp huaán veà an toaøn lao ñoäng vaø ñöôïc trang bò ñaày ñuû duïng cuï baûo hoä lao ñoäng tröôùc khi tham gia thi coâng. Toå chöùc moät tuû thuoác quaân y treân coâng tröôøng. Toå chöùc caáp cöùu, oám ñau vaø tai naïn kòp thôøi. – Moïi ngöôøi khi tham gia daây chuyeàn saûn xuaát ñöôïc boá trí ñuùng tay ngheà vaø trình ñoä chuyeân moân, phaûi ñöôïc hoïc caùc noäi quy an toaøn vaø mang ñaày ñuû baûo hoä lao ñoäng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng coâng vieäc. – Coâng nhaân thuû coâng, laùi xe, laùi maùy ñöôïc hoïc an toaøn lao ñoäng, caùch thöùc phoái hôïp ñeå thi coâng giöõa xe maùy vaø thuû coâng tröôùc khi thi coâng. – Caùn boä phuï traùch an toaøn cuûa Nhaø thaàu thöôøng xuyeân kieåm tra phaùt hieän kòp thôøi caùc hieän töôïng maát an toaøn xöû lyù ngay nhaèm ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái. – Tuaân thuû caùc quy ñònh veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Khoâng ñeå xaûy ra ngoä ñoäc thöïc phaåm, dòch beänh, phoøng choáng soát reùt. – Coâng nhaân tham gia thi coâng laø nhöõng ngöôøi ñuû tuoåi lao ñoäng, ñuû söùc khoeû vaø ñöôïc kieåm tra söùc khoeû ñònh kyø. – Daây ñieän duøng trong thi coâng laø loaïi daây coù voû boïc caùch ñieän toát, ngöôøi vaän haønh maùy chaïy baèng daây ñieän ñöôïc trang bò uûng vaø gaêng tay cao su. – Khi thi coâng ban ñeâm ñöôïc boá trí ñeøn chieáu saùng ñaày ñuû. – Nhaân vieân ñieàu khieån phöông tieän, thieát bò thi coâng luoân tuaân thuû luaät an toaøn giao thoâng vaø nhöõng quy ñònh an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng. Toå söûa chöõa maùy moùc luoân coù bieän phaùp kieåm tra maùy moùc thieát bò ñònh kyø ñeå ñaûm baûo an toaøn cho laùi xe, maùy trong quaù trình ñieàu khieån phöông tieän. – Treân ñoaïn thi coâng vaø caùc hoá ñaøo treân ñöôøng coù raøo chaén, ban ñeâm coù ñeøn baùo hoaëc bieån phaûn quang vaø coù ngöôøi chæ daãn giao thoâng. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Ngöôøi coâng nhaân laùi xe, maùy, vaän haønh thieát bò theo ñuùng quy trình, khoâng töï yù boû ñi nôi khaùc hay cho ngöôøi khaùc vaän haønh. – Nhaø thaàu seõ thaønh laäp moät ñoäi kieåm tra an toaøn, thöôøng xuyeân kieåm tra an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng. Höôùng daãn ñoäi thi coâng theo caùc ñieàu leä veà an toaøn lao ñoäng, veà khoaûng caùch ñoái vôùi maùy thi coâng. – Sau moãi ca thi coâng, maùy moùc thieát bò phaûi ñöôïc taäp keát veà baõi theo quy ñònh. – Caùc thieát bò thi coâng ban ñeâm phaûi coù ñaày ñuû caùc ñeøn chieáu saùng ñeå ñaûm baûo an toaøn. – Coâng taùc phoøng chaùy noå taïi coâng tröôøng cuõng ñöôïc quan taâm, phaûi boá trí bình cöùu hoaû cuõng nhö thuøng caùt chöõa chaùy vaø phaûi coù phöông aùn chöõa chaùy khi coù hoaû hoaïn xaûy ra. *Ñaûm baûo an toaøn cho coâng trình – Trong quaù trình thi coâng, chuùng toâi tieán haønh caùc bieän phaùp hôïp lyù, traùnh laøm hö hoûng caùc coâng trình xung quanh nhö : Coâng trình kieán truùc vaên hoaù, heä thoáng thuyû lôïi, maïng löôùi ñöôøng daây ñieän, thoâng tin lieân laïc, ñöôøng xaù, caàu coáng, nhaø cöûa, taøi saûn cuûa nhaân daân… Trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng Nhaø thaàu seõ baùo caùo Chuû ñaàu tö coù bieän phaùp kòp thôøi ñeå khaéc phuïc. – Xe chôû vaät lieäu, xe thi coâng ñöôïc söû duïng theo ñuùng chöùc naêng cuûa töøng loaïi, khoâng chôû quaù taûi gaây hoûng hoùc cho ñöôøng vaø caùc coâng trình xaây laép treân ñoù. – Ñôn vò thi laäp phöông aùn thi coâng, phöông aùn an toaøn ñeå ñaûm thoâng tin lieân laïc ,an toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi vaø thieát bò. – Trong suoát quaù trinh thi coâng tuaân thuû ñuùng quy trình an toaøn lao ñoäng cho ngaønh vaø nhaø nöôùc ñaõ ban haønh. 2) Bieän phaùp an toaøn giao thoâng – Trong quaù trình thi coâng Nhaø thaàu chuùng toâi laäp bieän phaùp thi coâng hôïp lyù ñeå haïn cheá aùch taéc giao thoâng toái thieåu nhaát. – Laøm ñöôøng traùnh, ñöôøng coâng vuï ñeå ñaûm baûo cho caùc phöông tieän giao thoâng ñi laïi deã daøng, khoâng bò aùch taéc giao thoâng, hoaëc maát an toaøn giao thoâng do loãi cuûa Nhaø thaàu gaây neân. Neáu do ñieàu kieän ñòa hình, thôøi tieát sinh ra laày loäi seõ coù maùy uûi hoã trôï caùc phöông tieän giao thoâng qua laïi. – Nhaø thaàu boá trí löïc löôïng nhaân coâng khôi nöôùc, veùt buøn vaø taêng cöôøng cho nhöõng nôi neàn yeáu . Khi heát thôøi gian laày loäi, caùc vaät lieäu naøy ñöôïc dôõ boû doïn saïch vaø boå sung vaøo ñoù laø caáp phoái, ñaù daêm, ñeå ñaûm baûo giao thoâng vaø an toaøn coâng trình. – Luoân coù löïc löôïng tham gia höôùng daãn giao thoâng. Coù bieån baùo coâng tröôøng, bieån haïn cheá toác ñoä vaø haøng raøo chaén ñaày ñuû cho moãi vò trí thi coâng, caùc bieån naøy ban ñeâm ñöôïc boá trí ñeøn baùo hoaëc bieån phaûn quang. – Vaät lieäu taäp keát veà thi coâng ñoå goïn veà moät phía, phaàn ñöôøng coøn laïi phaûi ñuû roäng cho phöông tieän giao thoâng qua laïi ñöôïc. – Nhaø thaàu chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà vieäc ñaûm baûo giao thoâng cho moïi phöông tieän qua laïi treân coâng tröôøng 24/24h. – Nhaø thaàu quy ñònh baõi taäp keát maùy moùc, vaät lieäu goïn gaøng vaø ñuùng vò trí quy ñònh. Toå chöùc cung öùng vaät tö, vaät lieäu ngaøy naøo goïn ngaøy aáy. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Thöôøng xuyeân nhaéc nhôû, giaùo duïc löïc löôïng laùi xe treân coâng tröôøng chaáp haønh luaät leä giao thoâng. – Sau khi thi coâng xong töøng ñoaïn, tröôùc khi nghæ ñeàu phaûi laøm vuoát noái ñeå cho phöông tieän ñi laïi ñöôïc eâm thuaän. 3) Bieän phaùp an toaøn moâi tröôøng – Trong quaù trình thi coâng cho ñeán khi keát thuùc vieäc baûo haønh coâng trình, Nhaø thaàu seõ khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi, caûnh quan, myõ quan trong khu vöïc. Giöõ gìn thaûm thöïc vaät xung quanh khu vöïc thi coâng, giaûi toaû caùc chöôùng ngaïi, trôû ngaïi khoâng caàn thieát, boá trí coâng tröôøng goïn saïch, hoaøn thieän ngay nhöõng haïng muïc ñaõ keát thuùc thi coâng. – Nhaø thaàu seõ söû duïng caùc phöông tieän, thieát bò thi coâng ñaït caùc tieâu chuaån veá khí thaûi vaø tieáng oàn cuûa Vieät Nam.. – Taát caû caùc loaïi xe chôû vaät lieäu vaøo coâng tröôøng hoaëc ñaát ñaù pheá thaûi ñoå ñi ñeàu phaûi duøng baït che ñaäy caån thaän traùnh tình traïng rôi vaõi vaät lieäu gaây buïi baån aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng xung quanh. – Caùc maùy xuùc, maùy ñaøo, maùy lu, oâ toâ trong quaù trình thi coâng khoâng ñöôïc xaû daàu thaûi hoaëc ñoå daàu môõ böøa baõi gaây oâ nhieãm ñoäc haïi aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. – Taát caû vaät lieäu ñoå thaûi ra khoûi coâng tröôøng seõ ñoå theo ñuùng vò trí maø ñaõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chuû coâng trình, Kyõ sö TVGS vaø chính quyeàn ñòa phöông. Khi thôøi tieát naéng hanh seõ phun nöôùc baèng xe teùc ñeå choáng buïi. – Traïm troän phaûi coù heä thoáng loïc buïi vaø caùc thieát bò kieåm soaùt traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng xung quanh. – Khai thaùc caáp phoái hoaëc ñaát ñaép phaûi giöõ gìn caûnh quan moâi tröôøng. Khoâng laøm lôû ñaát, thay ñoåi doøng chaûy soâng suoái laøm aûnh höôûng ñeán keânh möông, ruoäng vöôøn cuûa nhaân daân. – Taát caû caùc nguoàn nöôùc saïch seõ ñöôïc baûo quaûn toát, khoâng ñoå raùc thaûi thi coâng vaø caùc vaät lieäu thi coâng vaøo caùc khu vöïc nöôùc saïch. – Khu vöïc aên ôû trong quaù trình thi coâng ñöôïc boá trí coâng trình veä sinh ñaày ñuû. Moïi thaønh vieân tham gia thi coâng ñöôïc quaùn trieät yù thöùc veä sinh trong quaù trình sinh hoaït, aên ôû, thi coâng… – Giaùo duïc thöôøng xuyeân cho caùn boä coâng nhaân vieân toaøn coâng tröôøng veà yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc giöõ gìn caûnh quan, moâi tröôøng cuûa ñòa phöông vaø veä sinh khu sinh hoaït. moïi ngöôøi coù yù thöùc chaáp haønh toát caùc noäi quy, quy ñònh cuûa ñòa phöông nhaèm baûo ñaûm an ninh treân ñòa baøn, laøm toát coâng taùc daân vaän, taän duïng toái ña nhaân coâng ñòa phöông vaøo nhöõng coâng vieäc thích hôïp nhaèm naâng cao thu nhaäp vaø ñôøi soáng cho nhaân daân. Khi hoaøn thieän baøn giao coâng trình: Nhaø thaàu chuùng toâi seõ toå thu doïn raùc röôûi, vaät lieäu thöøa, thaùo dôõ caùc coâng trình taïm thôøi phuïc vuï thi coâng, thanh thaûi loøng soâng suoái…caùc chöôùng ngaïi do thi coâng rôi vaõi trong toaøn boä phaïm vi coâng tröôøng ñaûm baûo caûnh quan moâi tröôøng saïch ñeïp. – caùc bieän phaùp ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng nhö sau : Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

 Chaáp haønh toát caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà luaät baûo veä moâi tröôøng, khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng tai khu vöïc thi coâng  Trong toå chöùc thi coâng chia phaân ñoaïn thi coâng phuø hôïp ñeå thi coâng döùt ñieåm khoâng traøn lan,traùnh gaây laày loäi khi möa vaø buïi khi naéng.  Khi thi coâng neàn ñöôøng vaøo muøa naéng haøng ngaøy boá trí xe nöôùc thöôøng xuyeân töôùi nöôùc trong khu vöïc ñeå haïn cheá buïi treân ñoaïn ñöôøng ñang thi coâng traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng  Tröôùc khi keát thuùc coâng trình nhaø thaàu seõ thu doïn maët baèng coâng tröôøng goïn gaøng,saïch seõ,chuyeån heát caùc vaät lieäu thöøa, dôõ boû caùc coâng trình traïm.  Vaät lieäu maùy moùc thi coâng phaûi taäp keât goïn gaøng,ñaát ñaù thöøa phaûi ñoå taïi vò trí quy ñònh  Khi thi coâng heát söùc chuù y traùnh chaët phaù caây xanh tröø tröôøng hôïp baát khaû khaùng, coøn laïi caàn traùnh neù,ñaûm baûo caûnh quan moâi tröôøng.  Khoâng ñi lai töï do  Keát hôïp vôùi chính quyeàn sôû ñeå laøm toát coâng taùc giöõ gìn vaø baûo veä an ninh traät töï nôi coù caùn boä coâng nhaân ñoùng quaân thi coâng. 4) Bieän phaùp phoøng chaùy chöõa chaùy, choáng oàn. Laõnh ñaïo ñôn vò cöû caùn boä chuyeân traùch veà an toaøn PCCC ñeå xaây döïng caùc bieän phaùp toå chöùc vaø kyõ thuaät ñaûm baûo an toaøn chaùy noå trong phaïm vi coâng trình. Ñoàng thôøi phoå bieán caùc quy ñònh vaø kyõ thuaät PCCC vaø caùc chæ daãn caàn thieát khi laøm vieâcj vôùi töøng chaát lieäu, vaät lieäu chaùy cho ñoäi nguõ coâng nhaân, caùc ñôn vò tham gia tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng Ñoäi nguõ coâng nhaân phaûi ñöôïc trang bò kieán thöùc veà PCCC laø moät vaán ñeà quan troïng vaø thieát thöïc, moïi ngöôøi ñieàu phai yù thöùc ñöôïc vieäc phoøng chaùy chöõa chaùy ñeå traùnh haäu quaû nghieâm troïng xaõy ra. Vì vaäy taïi coâng tröôøng phaûi laäp ra phöông aùn cuï theå ñeå khi coù söï coá xaõy ra coù ñuû ñieàu kieän kòp thôøi daäp taét ñöôïc ñaùm chaùy haïn cheá thaáp nhaát thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn. Kieåm tra ñònh kyø vieäc toå chöùc phoøng chaùy chöõa chaùy taïi coâng trình Taïo moâi tröôøng khoâng chaùy vaø khoù chaùy baèng caùch thay thueá caùc khaâu hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, moâi tröôøng nhaø xöôûng, traïm thieát bò, vaät lieäu…..töø deã chaùy, coù nguy hieåm chaùy trôû thaønh khoâng chaùy vaø khoù chaùy. Ngaên chaën nguoàn nhieät gaây chaùy,quaûn lyù chaëc cheõ nguoàn löûa,nhieát söû duïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh,sinh hoaït. Haïn cheá dieän tích saûn xuaát, dieän tích baûo quaûn chaát chaùy vaø haïn cheá chaát chaùy tôùi möùc caàn thieát. Ngaên chaën ñöôøng phaùt trieån cuûa löûa töø xaây töôøng ngaên caûn ,ñeâ bao,laép ñaët thieát bò choáng chaùy lan.Laép ñaët heä thoáng baùo chaùy vaø chöõa chaùy töï ñoïng Ñeå ngaên chaën trình traïng chaùy noå coù theå xaõy ra taïi coâng tröôøng caàn chuù yù moät soá ñieåm sau: – Phaûi boá trí maët baèng toå chöùc thi coâng hôïp lyù nhaèm caùch ly caùc chaát dôõ chaùy noå vôùi moâi tröôøng nguy hieåm – Phaûi xaây döïng ñoäi nguõ phoøng chaùy chöõa chaùy ngay taïi coâng trình cuõng nhö keát hôïp vôùi ñoäi phoøng choáng chaùy noå cô sôû Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Phoái hôïp chaët cheõ vôùi caûnh saùt PCCC trung taâm vaø khu vöïc phoøng choáng xöû lyù laäp töùc khaéc phuïc söï coá. – Phoå bieán cho coâng nhaân ñang tham gia xaây döïng taïi coâng trình veà yù thöùc vaät lieäu deãõ chaùy noå, vaø hieåm hoïa cuûa chaùy noå coù theå xaõy ra – Ñoàng thôøi coù nhöõng hình phaït naëng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coá yù ñeå xaõy ra chaùy noå – Phöông phaùp laøm laïnh: laø duøng caùc chaát chöõa chaùy coù khaû naêng thu nhieäy laøm giaûm nhieât ñoä cuûa ñaùm chaùy nhr hôn nhieät ñoä baét chaùy cuûa ñaùm chaùy , ñaùm chaùy taét. – Quy trình giaûi quyeát söï coá xaõy ra :Baùo ñoâng chaùy, Caét ñieän nôi xaõy ra chaùy, Cöùu ngöôøi bi naïn toå chöùc thoaùt naïn cho ngöôøi vaø di chuyeån taøi saûn ra khoûi vuøng chaùy. Toå chöùc löïc löôïng,söû duïng phöông tieän chöõa chaùy taïi choå ñeå cöùu chaùy ñaùm chaùy,Goïi ñieän baùo cho löïc löôïng chöõa chaùy chuyeân nghieäp goïi 114, Baûo veä ngaên chaën phaàn töû xaáu lôïi duïng chöõa chaùy ñeå laáy taøi saûn , giuõ gìn traät töï chöõa chaùy thuaän lôïi, Phoái hôïp vôùi löïc löôïng chöõa chaùy ñeå chöõa ñaùm chaùy, Baûo veä hieän tröôøng chaùy sau khi daäp taét ñaùm chaùy Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vôùi thieát bò aùp löïc: nhö bình ga, bình oâxi phaûi qua kieåm tra kieåm ñònh vaø con thôøi gian söû duïng. Coâng nhaân theo saùt phaûi coù chöùng chæ ngheà nghieäp vaø tuaân theo quy trình an toaøn chaùy noå. Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vôùi vaät tö: caùc loaïi vaät lieäu deã chaùy ñöôïc boá trí gaàn baõi chöùa caùt, coù döï tröõ ít nhaát 2 bình cöùu hoûa cho moät kho, khoâng döï tröõ nhieân lieäu tronh khu vöïc thi coâng ñaûm baûo phoøng chaùy chöõa chaùy cho caùc khu vöïc xung quanh coâng tröøông. Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vôùi thieát bò thi coâng: caùc thieát bò nhö maùy phaùt ñieän, maùy ñaàm nhaát laø phaàn ñieän II. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG 1) Chöông trình huaán luyeän nhaân söï: Löïc löôïng caùn boä kyõ thuaät vaø coâng nhaân tham gia thi coâng treân coâng trình laø löïc löôïng laønh ngheà, ñaõ traûi qua thi coâng hoaøn thieän nhieàu coâng trình, coù kinh nghieäm thi coâng ñaûm baûo kyõ thuaät, chaát löôïng vaø thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình Giaùm saùt Coâng ty toå chöùc nghieäm thu töøng phaàn, töøng böôùc coâng vieäc hoaøn thaønh vôùi söï tham gia cuûa Giaùm saùt A. Boä phaän KCS coù chuyeân moân vaø trình ñoä nghieäp vuï cuûa Coâng ty chuùng toâi ñaõ thaønh laäp vaø hoaït ñoäng raát coù hieäu quaû trong vieäc quaûn lyù, kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm xaây döïng. Boä phaän KCS naøy cuûa chuùng toâi ñöôïc boá trí vaø laøm vieäc ngay taïi hieän tröôøng töø khi coâng trình baét ñaàu thi coâng. Nhieäm vuï cuûa boä phaän naøy ñaõ ñöôïc Giaùm ñoác Coâng ty giao cho quyeàn vaø traùch nhieäm kieåm tra chaát löôïng vaät lieäu, chaát löôïng baùn thaønh phaåm, chaát löôïng thi coâng coâng trình theo ñuùng quy trình thí nghieäm, kieåm tra. Moïi coâng taùc ñeàu ñöôïc boä phaän naøy nghieäm thu, kieåm tra tröôùc khi môøi Giaùm saùt A nghieäm thu. Boä phaän naøy coù quyeàn töø choái moïi vaät lieäu khoâng ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng, chuûng loaïi. Ngoaøi traùch nhieäm ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình cuûa boä phaän kyõ sö thi coâng coøn coù boä phaän KCS treân Giaùm saùt ñoäc laäp ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa ban Giaùm ñoác Coâng ty. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Boä phaän KCS seõ laäp soå nhaät kyù coâng tröôøng ñeå caäp nhaät haøng ngaøy caùc yeáu toá veà ñieàu kieän thi coâng nhö thôøi tieát, tieán trình thi coâng hay nhöõng thay ñoåi, boå xung so vôùi thieát keá, nhöõng vi phaïm coù theå xaûy ra, gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng trình. Boä phaän KCS cuõng chòu traùch nhieäm chæ ñaïo laáy maãu thí nghieäm veà vaät lieäu thi coâng. Caùc maãu naøy ñöôïc löu giöõ, trình khi nghieäm thu, nhö lyù lòch xuaát xöôûng cuûa caùc loaïi vaät lieäu giao ñeán coâng trình. Coâng tröôøng seõ theå hieän caùc bieåu maãu theå hieän tieán trình thi coâng, nghieäm thu coâng taùc phaàn khuaát seõ aùp duïng theo maãu cuaû nhaø nöôùc quy ñònh. Coù soå nhaät kyù coâng tröôøng ghi roõ tình hình thi coâng haøng ngaøy treân coâng tröôøng, caùn boä A, B ghi roõ nhaän xeùt haøng ngaøy vaøo soå nhaät kyù naøy. 2) Kieåm tra vaät tö,vaät lieäu,caáu kieän ñuùc saün Nhaø thaàu tuaân thuû caùc yeâu caàu kyõ thuaät hieän haønh veà vaät tö, vaät lieäu cho taát caû caùc phaàn vieäc ñöôïc theå hieän trong hoà sô thieát keá haïng muïc coâng trình. * Ñaù – Ñaù duøng ñeå xaây laùt seõ laø nguoàn ñaù saïch, cöùng, beàn chaéc, chòu ñöôïc nöôùc vaø thôøi tieát. – Troïng löôïng rieâng seõ khoâng nhoû hôn 2.4T/m3. – Kích thöôùc vieân ñaù lôùn nhaát seõ laø 2/3 ñoä daøy cuûa lôùp ñaù xaây hoaëc laùt hoaøn thieän. Kích thöôùc nhoû nhaát seõ laø 1/3 ñoä daøy cuûa lôùp xaây hoaëc laùt hoaøn thieän. – Vieân ñaù coù hình daïng khoái, caùc vieân ñaù hình troøn seõ ñöôïc chaáp nhaän. – Caùc vieân ñaù khi xaây hoaëc laùt seõ ñöôïc löïa choïn veà kích thöôùc vaø hình daùng vaø phaûi traùnh caùc loã roãng. * Xi maêng – Xi maêng duøng ñeå xaây laø xi maêng Portland phuø hôïp vôùi tieâu chuaån TCVN 2682 – 1992. Tröôùc khi tieán haønh thi coâng xaây laùt nhaø thaàu seõ ñeä trình chöùng chæ vaät lieäu vaø keát quaû thí nghieäm xi maêng cho TVGS xem xeùt vaø chaáp thuaän. – Chæ duøng xi maêng ñoùng bao, coù ghi nhaõn maùc theo ñuùng loaïi ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. * Caùt Caùt ñöôïc söû duïng cho vöõa xaây laø caùt töï nhieân, saïch khoâng laãn taïp chaát coù haïi vaø thoaû maõn theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån 14TCN 80 – 2001. * Nöôùc Nöôùc söû duïng phaûi laø nöôùc saïch, khoâng laãn daàu môõ, buøn ñaát, muøn vaø caùc taïp chaát coù haïi, phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN 4506 – 87. * Vöõa xaây Vöõa xaây laø vöõa xi maêng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån 14TCN 80 – 2001. * Ñaù daêm ñeäm Ñaù daêm ñeäm ñöôïc nghieàn töø ñaù töï nhieân cöùng coù caáp phoái phuø hôïp vôùi caáp phoái trong baûng sau : Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Thaønh phaàn haït (thí nghieäm theo TCVN 4198 – 95) Kích côõ loã saøng vuoâng (mm)

Tyû leä % qua saøng

37.5

100

25

72 – 100

12.5

38 – 69

4.75

26 – 55

2

19 – 43

0.425

9 – 24

0.075

2 – 10

Trong quaù trình thi coâng, ngoaøi nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñöôïc theå hieän trong hoà sô thaàu, Nhaø thaàu seõ chaáp haønh nghieâm ngaët caùc yeâu caàu do Chuû ñaàu tö vaø Thieát keá qui ñònh. Thöïc hieän ñuùng theo nhöõng tieâu chuaån vaø qui phaïm hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. TT

COÂNG TAÙC

CAÙC TIEÂU CHUAÅN – QUI PHAÏM

TCVN 4032-85; TCVN 2682-1992 TCVN 4506-87; TCVN 1654-85 14 TCN 68-88; 14 TCN 80-90; 14 TCN 70-88 14 TCN 66-88; 14 TCN 72-88; 14 TCN 76-88; 14 TCN 7488 QPTL 2.66; QPTL D6-78 TCVN 4447-87 QPTL D4-80; QPTL D1-74 Qui trình TN phaân tích hoaù hoïc cuûa ñaát (soá 451/ QÑKT)

1

Vaät lieäu: Caùt – xi maêng theùp – nöôùc thi coâng – phuï gia

2

Thi coâng ñaát

3

Thi coâng ñöôøng Caùc lôùp moùng – lôùp beâ toâng Asphalt.

Tuaân theo caùc yeâu caàu trong thieát keá & hoà sô kyõ thuaät. Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN- 211-93

Hoà sô hoaøn coâng

Ñieàu leä quaûn lyù chaát löôïng coâng trình soá 498/BXD-QÑ kyõ ngaøy 18/9/1996 cuûa Boä xaây döïng. Coâng vaên soá 197 CV/XD-CB kyõ ngaøy 10/3/1993 cuûa Boä Thuyû lôïi cuõ. Qui cheá Baûo haønh xaây laép coâng trình theo quyeát ñònh soá 499 BXD/QÑ kyù ngaøy 18/9/1996 cuûa Boä tröôûng Boä xaây döïng. Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP cuûa Chính phuû

4

* Gaïch Terrazo : Kích thöôùc gaïch theo thieát keá: + Chieàu daøy lôùp maët vieân gaïch khoâng nhoû hôn 8mm, cheânh leach chieàu daøy treân cuøng moät vieân gaïch khoâng lôùn hôn 1mm, Sai leäch ñoä vuoâng goùc khoâng lôùn hôn 1mm,Cong veânh maët maøi nhaün khoâng lôùn hôn 0.5mm. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

+ Söùc vôõ caïnh treân toaøn boä chu vi lôùp vôõ maët saâu khoâng quaù 1mm, daøi khoâng quaù 10mm, tính baèng soá veát khoâng lôùn hôn 1. Khoâng coù söùt goùc lôùp maët + Ñoä maøi moøn lôùp maët khoâng lôùn hôn 0.45g/cm 2, ñoä chòu löïc xung kích khoâng nhoû hôn 20 laàn. + Ñoä cöùng lôùp maët ñaït yeâu caàu ( ñoä cöùng lôùp maët ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch duøng chìa vaïch baèng ñoàng coù löôõi vaïch roäng 5mm, daøy 0.5mm, caïnh khoâng saét, duøng chìa vaïch lean beà maët saûn phaåm ôû caùc vò trí khaùc nhau, sau khi vaïch khoâng ñeå laïi veát haèn treân beà maët saûn phaåm thì ñöôïc xem laø ñaït yeâu caàu.) + Gaïch loaïi 1 do caùc nhaø maùy saûn xuaát trong nöôùc vaø phaûi ñöôïc chaøo maãu cho chuû ñaàu tö löïa choïn tröôùc khi cung öùng ñeán coâng tröôøng. Yeâu caàu ñaït caùc chæ tieâu toái thieåu theo quy ñònh veà ñoä chính xaùc cuûa kích thöôùc, ñoä daøy men, ñoä boùng, khoâng raïn nöùt, khoâng veát khuyeát, chaát löôïng ñoàng nhaát. + Gaïch oáp laùt tröôùc khi ñöa vaøo thi coâng phaûi ñöôïc kieåm tra chaát löôïng phuø hôïp vôùi chuûng loaïi vaät lieäu ñaõ môøi vaø döï thaàu. 3) Thöû nghieäm vaø kieåm nghieäm chaát löôïng – Kieåm tra tim coáng baèng maùy kinh vó. Kieåm tra cao ñoä baèng maùy thuyû bình. – Kieåm tra tyû leä pha troän vöõa xaây vaø beâ toâng baèng caùc hoäc ñong, caân vaät lieäu cho moät bao xi maêng. Giôùi haïn thôøi gian thi coâng cuûa vöõa xaây ñeå söû duïng heát löôïng vöõa troän ra tröôùc khi baét ñaàu ñoâng keát. – Xaùc ñònh löôïng nöôùc pha troän theo thöïc teá baèng löôïng nöôùc thieát keá tröø ñi löôïng nöôùc ñaõ coù saün trong ñoä aåm coát lieäu. – Duøng suùng baén thöû cöôøng ñoä beâ toâng ñeå kieåm tra oáng coáng. – Coù ñaày ñuû khuoân laáy maãu vöõa xaây ñeå kieåm tra chaát löôïng. – Ngay sau khi keát thuùc caùc khoái xaây thöïc hieän coâng taùc baûo döôõng theo ñuùng cheá ñoä baûo döôõng beâ toâng. – Cöû caùn boä kyõ thuaät coù kinh nghieäm thi coâng coáng ñeå chæ ñaïo thi coâng. Thöôøng xuyeân kieåm tra trong quaù trình thi coâng töø khaâu ñuùc coáng ñeán laép ñaët hoaøn thieän 4) Heä thoâng baùo caùo, bieåu maãu phuïc vuï quaûn lyù chaát löôïng – Heä thoáng bieån baùo, tieâu leänh, noäi quy phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ñeå nôi deã nhìn thaáy. – Khi xaûy ra söï coá phaûi baùo ngay cho caùc cô quan lieân quan vaø toå chöùc xöû lyù ngay baèng löïc löôïng, ñieàu kieän saün coù taïi coâng tröôøng.

Coâng Trình:

Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Vỉa Hè Trong Công Trình Giao Thông

Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi nội thành, nội thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến

Mật khẩu : Cuối bài viết

Trong bài viết các bước lập hồ sơ dự thầu thì thuyết minh biện pháp thi công là bước không thể thiếu trong quá trình lập hồ sơ :

I. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG

1. Công Tác Chuẩn Bị Công Trường Và Định Vị Tuyến Công Trình

Kết hợp với đơn vị chủ đầu tư liên hệ các đơn vị giao thông và chính quyền địa phương quản lý trên các đoạn có tuyến xây dựng cống bể mới xin giáy phép và giải tỏa mặt bằng thi công.

Thành lập ban chi huy công trường có lãnh đạo Công Ty cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ viễn thông mạng thông tin, kinh tế tài chính vật tư chúng tôi cho việc tổ chức thi công công trình được tốt nhất. Các trách nhiệm của từng thành viên sẽ được quy đinh cụ thể bằng quyết định của Giám đốc Công Ty.

Cùng với bên A nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy phép xây dựng và nhận tuyến tiến hành làm công tác đền bù giải tỏa mặt bằng.

[sociallocker] [/sociallocker]

Kiểm tra các loại vật tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm tốt mới đưa vào sử dụngcho cônh trình

Chuẩn bị kho bãi tập kết vật tư mời chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến kiểm tra trước khi thi công.

Tập kết , tổ chức bộ máy thi công biên chế các tổ đội lao động quán triệt yêu cầu về nội dung công việc và nội quy an toàn lao động.

Tập kết công cụ trang thiết bị thi công và các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, biển báo rào chắn …

– Thực hiện đào đảm bảo đúng kích thước, cao độ theo đồ án thiết kế. Lớp đất xấu không phù hợp sẽ được đào bỏ thay bằng lớp đất tốt.

-. Nhà thầu sẽ vận chuyển đất thải hoặc đất sử dụng lại đến đổ ở các khu vực quy định.

– Nền móng phải đảm bảo đúng cao trình thiết kế, bằng phẳng và luôn luôn được giữ khô ráo trước khi bắt đầu thi công phần xây đúc.

– Đất dùng để đắp nền đường được lấy từ mỏ đất đã được sự chấp thuận của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.

– Khối lượng đất đắp theo đúng thiết kế đảm bảo cao trình thiết kế

2. Thi công bó vỉa.

Thực hiện khuôn đào đúng vi trí, cao độ độ dốc và thiết kế

Ban gạt, lu lèn nền hạ đạt độ chặt thiết kế.

Trước khi thi công đơn vị thi công trình cấp phối cho chủ đầu tư và tư vấn giám sát kiểm duyệt. Cấp phối do đơn vị có chức năng ( phòng lab) lập.

Bê tông được trộn bắng máy trộn, tỷ lệ cốt liệu theo đúng Mac bê tông thiết kế, được trộn khô đều trước khi cho nước vào. Bê tông sau khi trộn xong phải đảo bảo độ sụt và độ dẻo theo yêu cầu và đổ càng sớm càng tốt.

Bê tông phải được đầm kỹ bằng đầm dùi và đầm bàn.

Vị trí mạch ngừng khi đổ bê tông phải đúng quy phạm và bảo đảm mạch ngừng không gây nguy hiểm cho chất lượng công trình. Trong cùng hạng mục thời gian thi công cách nhau quá 4 giờ thì phải làm vệ sinh và tạo nhám mép mạch ngừng.

Mặt coffa phải được làm sạch và quét chất chống dính trước khi lắp dựng.Coffa phải được ghép kín, khít để không làm mất nước ximăng trong quá trình thi công.

Bê tông sau khi đổ được bảo dưỡng bằng vải bao bố ẩm nước nhằm tránh tác động của nắng tránh răn nứt bề mặt bêtông.

Sau khi đổ phải được rào chắn nhằm tránh người và phương tiện qua lại làm hư bề mặt bê tông.

3.Công tác lu lèn nền vỉa hè

– Dùng ô tô vận chuyển vật liệu đắp từ mỏ tập kết tại vị trí thi công thành từng đống.

Khoảng cách giữa các đống vật liệu đổ là:

(m)

Trong đó

Q: là khối lượng chuyên chở của 1 ô tô (m3)

B: là bề rộng mặt đường (m)

h1: chiều dày lớp đất K98 ( chưa lèn chặt) tính bằng m

(m)

h: là bề dày lớp đất K98 (đã lu lèn) tính bằng m

go dung trọng lớp đất đắp K98 ở trạng thái chặt (T/m3)

gi dung trọng lớp đất đắp K98 ở trạng thái rời (T/m3)

P: tỷ lệ phối hợp của từng loại đất

– San đất theo chiều dày h1

Công tác san đất được tiến hành bằng máy san với chiều dày h1 sao cho mặt của lớp đất bằng phẳng, không lồi lõm. Trong quá trình san nên hình thành khum mui luyện dốc về hai bên để thoát nước.

* Giai đoạn lu sơ bộ

Dùng lu tĩnh từ 8 ¸ 10T lu sơ bộ trên bề mặt từ 3 ¸ 4 lượt/điểm với tốc độ 2 ¸ 2,5 Km/h. Mục đích của giai đoạn này là làm ép co lớp cát, làm cho kết cấu di chuyển đến vị trí ổn định.

* Giai đoạn lu lèn chặt

Dùng lu rung từ 16 ¸ 24T (chế độ rung cấp 1) lu chặt trên bề mặt từ 6 ¸ 8 lượt/điểm với tốc độ lu 4 ¸ 6 Km/h.

Dùng lu rung từ 16 ¸ 24T (chế độ rung cấp 2) lu chặt trên bề mặt từ 6 ¸ 8 lượt/điểm với tốc độ lu 4 ¸ 6 Km/h.

* Giai đoạn lu hoàn thiện

– Dùng lu tĩnh từ 8 ¸ 10T lu sơ bộ trên bề mặt từ 3 ¸ 4 lượt/điểm với tốc độ 4 ¸ 6 km/h

– Để đảm bảo lu lèn được đồng đều thì vệt sau đè lên vệt trước 25 ¸ 30cm

– Trong quá trình lu lèn nếu thấy vật liệu khô thì cần phải tưới nước thấm đều 1 ¸ 2 giờ mới tiếp tục lu tiếp.

– Trong những đoạn có bố trí siêu cao nên tiến hành lu từ bụng đường cong đến lưng đường cong, còn ở những đoạn đường thẳng thì lu từ mép vào giữa.

[sociallocker] [/sociallocker]

– Công tác thi công lớp K98 phải luôn đảm bảo độ bằng phẳng, thoát nước tốt.

Ta luy phải đảm bảo độ dốc, độ bằng phẳng và độ chặt yêu cầu.

– Công tác kiểm tra và nghiệm thu:

+ Kiểm tra độ chặt :Kiểm tra độ chặt nền đường bằng phương pháp AASHTOT91, độ chặt lớp đắp phải đạt K ³ 98

+ Kiểm tra cao độ dùng máy thủy bình kiểm tra cao độ lớp đắp dựa vào mốc khống chế đường truyền.

+ Kiểm tra kích thước hình học của lớp đắp: dùng thước thép để kiểm tra.

+ Kiểm tra hướng tuyến: dùng máy toàn đạc điện tử để kiểm tra.

Các chỉ tiêu trên đạt yêu cầu thì làm biên bản nghiệm thu lớp đắp đó, cứ thế thi công, kiểm tra và nghiệm thu đến lớp đỉnh K98. Sai số cho phép cao độ của lớp đỉnh K98 là ±10mm.

Trước khi thi công đại trà lớp đắp K98 đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công thí điểm một đoạn khoảng100m làm cơ sở thực tế để hoàn thiện công nghệ thi công lớp đắp K98. Sau khi hoàn thiện công nghệ thi công lớp đắp K98 đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công đại trà.

4. Thi công trải cán lớp CPĐD nền vỉa hè

– Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra, các thiết bị thi công

– Chuẩn bị nền, móng phía dưới lớp CPĐD sao cho, đồng đều, đảm bảo độ dốc ngan

– Tổ chức thi công một đoạn rải thử 50m ¸ 100 m

Sau khi ban gạt, lu lèn nền hạ đạt độ chặt thiết kế, tiến hành thí nghiệm kiểm tra hệ số nén chặt K = 0.9 do đơn vị có chức năng thí nghiệm.

Thi công từng lớp đá cấp phối 0x4, lu lèn và thường xuyên giữ độ ẩm của vật liệu để tạo sự kết dính đồng nhất.

Tiến hành thí nghiệm kiểm tra hệ số nén chặt K = 0.95 do đơn vị có chức năng thí nghiệm.

– Lấy mẫu CPĐD để thí nghiệm xác định g cmã và W 0 (theo tiêu chuẩn đầm nén cải tiến AASHTO T180 )

– Bảo dưỡng và làm lớp nhựa tưới thấm

5. Công tác lát gạch Terrazo

– Gạch Terrazo: TCVN 6074: 1995.Kích thước gạcg theo thiết kế:

+ Chiều dày lớp mặt viên gạch không nhỏ hơn 8mm, chênh leach chiều dày trên cùng một viên gạch không lớn hơn 1mm, Sai lệch độ vuông góc không lớn hơn 1mm,Cong vênh mặt mài nhẵn không lớn hơn 0.5mm.

+ Sức vỡ cạnh trên toàn bộ chu vi lớp vỡ mặt sâu không quá 1mm, dài không quá 10mm, tính bằng số vết không lớn hơn 1. Không có sứt góc lớp mặt

+ Độ mài mòn lớp mặt không lớn hơn 0.45g/cm 2, độ chịu lực xung kích không nhỏ hơn 20 lần.

+ Độ cứng lớp mặt đạt yêu cầu ( dộ cứng lớp mặt được xác định bằng cách dùng chìa vạch bằng đồng có lưỡi vạch rọng 5mm, dày 0.5mm, cạnh không sắt, dùng chìa vạch lean bề mặt sản phẩm ở các vị trí khác nhau, sau khi vạch không để lại vết hằn trên bề mặt sản phẩm thì được xem là đạt yêu cầu.)

Gạch loại 1 do các nhà máy sản xuất trong nước và phải được chào mẫu cho chủ đầu tư lựa chọn trước khi cung ứng đến công trường. Yêu cầu đạt các chỉ tiêu tối thiểu theo quy định về độ chính xác của kích thước, độ dày men, độ bóng, không rạn nứt, không vết khuyết, chất lượng đồng nhất.

Gạch ốp lát trước khi đưa vào thi công phải được kiểm tra chất lượng phù hợp với chủng loại vật liệu đã mời và dự thầu.

Thi công lớp vữa đệm M75 dày 1,5cm làm chất kết dính giữa nền và gạch.

Đặt các viên gạch khít với nhau và dùng búa gõ đến khi nước ximăng trào lên phía trên phủ kín các đường kẻ lát

Lau chùi bề mặt gạch sau khi lát, tránh để vữa ximăng bám trên bề mặt gạch quá lâu gây ố gạch về sau.

Không cho đi lại trên khu vực mới lát cho đến khi lớp nền đã đạt đủ độ cứng.

Vỉa hè phải có độ dốc như thiết kế quy định, không tạo vũng đọng nước và được kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m.

6. Công tác BT đá 1×2 các loại

Được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN 1771-1987.

Cốt liệu lớn dùng cho bê tông là đá dăm cỡ đá 1×2, 4×6 tiêu chuẩn có màu xanh nhạt khi khô .

Đá dăm đưa vào trộn bê tông đảo bảo các yêu cầu về thành phần hạt, hàm lượng hạt sét, bùn bụi trong đá dăm bằng cách rửa không quá trị số 1 đến 3 (tuỳ theo loại đá phún xuất, trầm tích hay sỏi và sỏi dăm); trong đó cục sét không quá 0.25%,. Không cho phép có màng sét bao phủ các hạt đá dăm và những tạp chất bẩn khác như gỗ mục, lá cây, rác rưởi… lẫn vào.

Bê tông được trộn bắng máy trộn, tỷ lệ cốt liệu theo đúng Mac bê tông thiết kế, được trộn khô đều trước khi cho nước vào. Bê tông sau khi trộn xong phải đảo bảo độ sụt và độ dẻo theo yêu cầu và đổ càng sớm càng tốt.

Bê tông phải được đầm kỹ bằng đầm dùi và đầm bàn.

Vị trí mạch ngừng khi đổ bê tông phải đúng quy phạm và bảo đảm mạch ngừng không gây nguy hiểm cho chất lượng công trình. Trong cùng hạng mục thời gian thi công cách nhau quá 4 giờ thì phải làm vệ sinh và tạo nhám mép mạch ngừng.

Bê tông sau khi đổ được bảo dưỡng bằng vải bao bố ẩm nước nhằm tránh tác động của nắng tránh răn nứt bề mặt bêtông.

Sau khi đổ phải được rào chắn nhằm tránh người và phương tiện qua lại làm hư bề mặt bê tông.

7. Công tác thi công hố ga

– Căn cứ vào địa hình, dòng chảy tại vị trí thi công hố ga,cống nhà thầu sẽ có biện pháp nắn dòng chảy hoặc đặt cống tạm thoát nước. Tại những nơi không nắn dòng được hoặc mực nước ngầm cao và lưu lượng nước ngầm lớn thì nhà thầu sẽ đào hố tụ kết hợp máy bơm nước để thoát nước dòng chảy.

– Các hố ga,cống làm mới qua đường bố trí thi công từng nửa một để đảm bảo giao thông. Sau khi thi công xong nửa bên này và đắp đất thông xe mới tiến hành thi công nửa bên kia.

– Định vị các vị trí móng công trình theo đúng thiết kế, tiến hành đào móng (hoặc phá dỡ kết cấu cũ) bằng máy xúc kết hợp với thủ công, xúc đất, vật liệu đổ đi lên phương tiện vận chuyển đổ đúng vị trí . Khi đào móng cần đóng tường chắn bằng cọc cừ và gỗ ván để tránh sụt lở hố móng, đồng thời bố trí rào chắn để đảm bảo an toàn khi thi công.

– Sau khi đào đến cao độ thiết kế dùng thủ công san sửa đáy cống đúng cao độ, trắc ngang, độ dốc của hố ga, cống và được đầm chặt đúng quy định hiện hành. Rải lớp đệm đá dăm, đầm lèn chặt đúng theo thiết kế được TVGS nghiệm thu trước khi lắp đặt hố ga ống cống…

– Sau khi thi công xong lớp dăm đệm 10cm và bê tông M15 đế cống thì tiến hành lắp đặt ống cống.

– Dùng máy đào cẩu cống và lắp đặt ống cống đảm bảo đúng vị trí, đúng hướng, đúng độ dốc và cao độ.

8.Công tác đào, đắp hố móng trồng cây :

Thực hiện khuôn đào đúng vị trí, độ sâu thiết kế.

Đào đất hố móng trồng cây tập kết gọn thành đóng để tận dụng đắp lại hố móng.

Lắp đặt các gốc cây có chống giữ bằng các thanh chống , tận dụng đất đào để đắp lại.

Lắp đặt bó vỉa gốc cây, trát bó vỉa gốc cây, lót gạch số 8 gốc cây.

II. BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG,AN TÒAN GIAO THÔNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.

1) Biện pháp an toàn lao động

* Bảo đảm cho người và thiết bị

– Nhà thầu chúng tôi tổ chức mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn con người theo như quy định tại khoản 3 điều 55 quy chế quản lý đầu tư XD số 52/CP và thông tư số 137/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình.

– Mọi thành viên tham gia thi công công trình được tập huấn về an toàn lao động và được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động trước khi tham gia thi công. Tổ chức một tủ thuốc quân y trên công trường. Tổ chức cấp cứu, ốm đau và tai nạn kịp thời.

– Mọi người khi tham gia dây chuyền sản xuất được bố trí đúng tay nghề và trình độ chuyên môn, phải được học các nội quy an toàn và mang đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với đặc điểm của từng công việc.

– Công nhân thủ công, lái xe, lái máy được học an toàn lao động, cách thức phối hợp để thi công giữa xe máy và thủ công trước khi thi công.

– Cán bộ phụ trách an toàn của Nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

– Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh, phòng chống sốt rét.

– Công nhân tham gia thi công là những người đủ tuổi lao động, đủ sức khoẻ và được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

– Dây điện dùng trong thi công là loại dây có vỏ bọc cách điện tốt, người vận hành máy chạy bằng dây điện được trang bị ủng và găng tay cao su.

– Khi thi công ban đêm được bố trí đèn chiếu sáng đầy đủ.

– Nhân viên điều khiển phương tiện, thiết bị thi công luôn tuân thủ luật an toàn giao thông và những quy định an toàn lao động trên công trường. Tổ sửa chữa máy móc luôn có biện pháp kiểm tra máy móc thiết bị định kỳ để đảm bảo an toàn cho lái xe, máy trong quá trình điều khiển phương tiện.

– Trên đoạn thi công và các hố đào trên đường có rào chắn, ban đêm có đèn báo hoặc biển phản quang và có người chỉ dẫn giao thông.

– Người công nhân lái xe, máy, vận hành thiết bị theo đúng quy trình, không tự ý bỏ đi nơi khác hay cho người khác vận hành.

– Nhà thầu sẽ thành lập một đội kiểm tra an toàn, thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trên công trường. Hướng dẫn đội thi công theo các điều lệ về an toàn lao động, về khoảng cách đối với máy thi công.

– Sau mỗi ca thi công, máy móc thiết bị phải được tập kết về bãi theo quy định.

– Các thiết bị thi công ban đêm phải có đầy đủ các đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn.

– Công tác phòng cháy nổ tại công trường cũng được quan tâm, phải bố trí bình cứu hoả cũng như thùng cát chữa cháy và phải có phương án chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra.

* Đảm bảo an toàn cho công trình

– Trong quá trình thi công, chúng tôi tiến hành các biện pháp hợp lý, tránh làm hư hỏng các công trình xung quanh như : Công trình kiến trúc văn hoá, hệ thống thuỷ lợi, mạng lưới đường dây điện, thông tin liên lạc, đường xá, cầu cống, nhà cửa, tài sản của nhân dân… Trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư có biện pháp kịp thời để khắc phục.

– Xe chở vật liệu, xe thi công được sử dụng theo đúng chức năng của từng loại, không chở quá tải gây hỏng hóc cho đường và các công trình xây lắp trên đó.

Đơn vị thi lập phương án thi công, phương án an toàn để đảm thông tin liên lạc ,an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

– Trong suốt quá trinh thi công tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động cho ngành và nhà nước đã ban hành.

2) Biện pháp an toàn giao thông

– Trong quá trình thi công Nhà thầu chúng tôi lập biện pháp thi công hợp lý để hạn chế ách tắc giao thông tối thiểu nhất.

– Làm đường tránh, đường công vụ để đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại dễ dàng, không bị ách tắc giao thông, hoặc mất an toàn giao thông do lỗi của Nhà thầu gây nên. Nếu do điều kiện địa hình, thời tiết sinh ra lầy lội sẽ có máy ủi hỗ trợ các phương tiện giao thông qua lại.

– Nhà thầu bố trí lực lượng nhân công khơi nước, vét bùn và tăng cường cho những nơi nền yếu . Khi hết thời gian lầy lội, các vật liệu này được dỡ bỏ dọn sạch và bổ sung vào đó là cấp phối, đá dăm, để đảm bảo giao thông và an toàn công trình.

– Luôn có lực lượng tham gia hướng dẫn giao thông. Có biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ và hàng rào chắn đầy đủ cho mỗi vị trí thi công, các biển này ban đêm được bố trí đèn báo hoặc biển phản quang.

– Vật liệu tập kết về thi công đổ gọn về một phía, phần đường còn lại phải đủ rộng cho phương tiện giao thông qua lại được.

– Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo giao thông cho mọi phương tiện qua lại trên công trường 24/24h.

– Nhà thầu quy định bãi tập kết máy móc, vật liệu gọn gàng và đúng vị trí quy định. Tổ chức cung ứng vật tư, vật liệu ngày nào gọn ngày ấy.

– Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục lực lượng lái xe trên công trường chấp hành luật lệ giao thông.

– Sau khi thi công xong từng đoạn, trước khi nghỉ đều phải làm vuốt nối để cho phương tiện đi lại được êm thuận.

3) Biện pháp an toàn môi trường

– Trong quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, Nhà thầu sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan, mỹ quan trong khu vực. Giữ gìn thảm thực vật xung quanh khu vực thi công, giải toả các chướng ngại, trở ngại không cần thiết, bố trí công trường gọn sạch, hoàn thiện ngay những hạng mục đã kết thúc thi công.

– Nhà thầu sẽ sử dụng các phương tiện, thiết bị thi công đạt các tiêu chuẩn vế khí thải và tiếng ồn của Việt Nam..

– Tất cả các loại xe chở vật liệu vào công trường hoặc đất đá phế thải đổ đi đều phải dùng bạt che đậy cẩn thận tránh tình trạng rơi vãi vật liệu gây bụi bẩn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

– Các máy xúc, máy đào, máy lu, ô tô trong quá trình thi công không được xả dầu thải hoặc đổ dầu mỡ bừa bãi gây ô nhiễm độc hại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

– Tất cả vật liệu đổ thải ra khỏi công trường sẽ đổ theo đúng vị trí mà đã được sự chấp thuận của Chủ công trình, Kỹ sư TVGS và chính quyền địa phương. Khi thời tiết nắng hanh sẽ phun nước bằng xe téc để chống bụi.

– Trạm trộn phải có hệ thống lọc bụi và các thiết bị kiểm soát tránh ô nhiễm môi trường xung quanh.

– Khai thác cấp phối hoặc đất đắp phải giữ gìn cảnh quan môi trường. Không làm lở đất, thay đổi dòng chảy sông suối làm ảnh hưởng đến kênh mương, ruộng vườn của nhân dân.

– Tất cả các nguồn nước sạch sẽ được bảo quản tốt, không đổ rác thải thi công và các vật liệu thi công vào các khu vực nước sạch.

– Khu vực ăn ở trong quá trình thi công được bố trí công trình vệ sinh đầy đủ. Mọi thành viên tham gia thi công được quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, thi công…

– Giáo dục thường xuyên cho cán bộ công nhân viên toàn công trường về ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường của địa phương và vệ sinh khu sinh hoạt. mọi người có ý thức chấp hành tốt các nội quy, quy định của địa phương nhằm bảo đảm an ninh trên địa bàn, làm tốt công tác dân vận, tận dụng tối đa nhân công địa phương vào những công việc thích hợp nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

Khi hoàn thiện bàn giao công trình: Nhà thầu chúng tôi sẽ tổ thu dọn rác rưởi, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm thời phục vụ thi công, thanh thải lòng sông suối…các chướng ngại do thi công rơi vãi trong toàn bộ phạm vi công trường đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường như sau :

Chấp hành tốt các quy định của nhà nước về luật bảo vệ môi trường, không làm ô nhiễm môi trường tai khu vực thi công

Trong tổ chức thi công chia phân đoạn thi công phù hợp để thi công dứt điểm không tràn lan,tránh gây lầy lội khi mưa và bụi khi nắng.

Khi thi công nền đường vào mùa nắng hàng ngày bố trí xe nước thường xuyên tưới nước trong khu vực để hạn chế bụi trên đoạn đường đang thi công tránh ô nhiễm môi trường

Trước khi kết thúc công trình nhà thầu sẽ thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng,sạch sẽ,chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình trạm.

Vật liệu máy móc thi công phải tập kêt gọn gàng,đất đá thừa phải đổ tại vị trí quy định

Khi thi công hết sức chú y tránh chặt phá cây xanh trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại cần tránh né,đảm bảo cảnh quan môi trường.

Không đi lai tự do

Kết hợp với chính quyền sở để làm tốt công tác giữ gìn và bảo vệ an ninh trật tự nơi có cán bộ công nhân đóng quân thi công.

4) Biện pháp phòng cháy chữa cháy, chống ồn.

Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ chuyên trách về an toàn PCCC để xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy nổ trong phạm vi công trình. Đồng thời phổ biến các quy định và kỹ thuật PCCC và các chỉ dẫn cần thiết khi làm viêcj với từng chất liệu, vật liệu cháy cho đội ngũ công nhân, các đơn vị tham gia trực tiếp thi công tại công trường

Đội ngũ công nhân phải được trang bị kiến thức về PCCC là một vấn đề quan trọng và thiết thực, mọi người điều phai ý thức được việc phòng cháy chữa cháy để tránh hậu quả nghiêm trọng xãy ra. Vì vậy tại công trường phải lập ra phương án cụ thể để khi có sự cố xãy ra có đủ điều kiện kịp thời dập tắt được đám cháy hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Kiểm tra định kỳ việc tổ chức phòng cháy chữa cháy tại công trình

Tạo môi trường không cháy và khó cháy bằng cách thay thuế các khâu hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường nhà xưởng, trạm thiết bị, vật liệu…..từ dễ cháy, có nguy hiểm cháy trở thành không cháy và khó cháy. Ngăn chặn nguồn nhiệt gây cháy,quản lý chặc chẽ nguồn lửa,nhiết sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh,sinh hoạt. Hạn chế diện tích sản xuất, diện tích bảo quản chất cháy và hạn chế chất cháy tới mức cần thiết.

Ngăn chặn đường phát triển của lửa từ xây tường ngăn cản ,đê bao,lắp đặt thiết bị chống cháy lan.Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự đọng

Để ngăn chặn trình trạng cháy nổ có thể xãy ra tại công trường cần chú ý một số điểm sau:

Phải bố trí mặt bằng tổ chức thi công hợp lý nhằm cách ly các chất dỡ cháy nổ với môi trường nguy hiểm

Phải xây dựng đội ngũ phòng cháy chữa cháy ngay tại công trình cũng như kết hợp với đội phòng chống cháy nổ cơ sở

Phối hợp chặt chẽ với cảnh sát PCCC trung tâm và khu vực phòng chống xử lý lập tức khắc phục sự cố.

Phổ biến cho công nhân đang tham gia xây dựng tại công trình về ý thức vật liệu dễ cháy nổ, và hiểm họa của cháy nổ có thể xãy ra

Đồng thời có những hình phạt nặng đối với những người cố ý để xãy ra cháy nổ

Phương pháp làm lạnh: là dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệy làm giảm nhiêt độ của đám cháy nhr hơn nhiệt độ bắt cháy của đám cháy , đám cháy tắt.

Quy trình giải quyết sự cố xãy ra :Báo đông cháy, Cắt điện nơi xãy ra cháy, Cứu người bi nạn tổ chức thoát nạn cho người và di chuyển tài sản ra khỏi vùng cháy. Tổ chức lực lượng,sử dụng phương tiện chữa cháy tại chổ để cứu cháy đám cháy,Gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp gọi 114, Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy tài sản , giũ gìn trật tự chữa cháy thuận lợi, Phối hợp với lực lượng chữa cháy để chữa đám cháy, Bảo vệ hiện trường cháy sau khi dập tắt đám cháy

Biện pháp phòng chống cháy nổ với thiết bị áp lực: như bình ga, bình ôxi phải qua kiểm tra kiểm định và con thời gian sử dụng. Công nhân theo sát phải có chứng chỉ nghề nghiệp và tuân theo quy trình an toàn cháy nổ.

Biện pháp phòng chống cháy nổ với vật tư: các loại vật liệu dễ cháy được bố trí gần bãi chứa cát, có dự trữ ít nhất 2 bình cứu hỏa cho một kho, không dự trữ nhiên liệu tronh khu vực thi công đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho các khu vực xung quanh công trừơng.

Biện pháp phòng chống cháy nổ với thiết bị thi công: các thiết bị như máy phát điện, máy đầm nhất là phần điện

III. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

1) Chương trình huấn luyện nhân sự:

Lực lượng cán bộ kỹ thuật và công nhân tham gia thi công trên công trình là lực lượng lành nghề, đã trải qua thi công hoàn thiện nhiều công trình, có kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và thời gian hoàn thành công trình Giám sát Công ty tổ chức nghiệm thu từng phần, từng bước công việc hoàn thành với sự tham gia của Giám sát A.

Bộ phận KCS có chuyên môn và trình độ nghiệp vụ của Công ty chúng tôi đã thành lập và hoạt động rất có hiệu quả trong việc quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm xây dựng. Bộ phận KCS này của chúng tôi được bố trí và làm việc ngay tại hiện trường từ khi công trình bắt đầu thi công. Nhiệm vụ của bộ phận này đã được Giám đốc Công ty giao cho quyền và trách nhiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy trình thí nghiệm, kiểm tra. Mọi công tác đều được bộ phận này nghiệm thu, kiểm tra trước khi mời Giám sát A nghiệm thu. Bộ phận này có quyền từ chối mọi vật liệu không đạt yêu cầu về chất lượng, chủng loại. Ngoài trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình của bộ phận kỹ sư thi công còn có bộ phận KCS trên Giám sát độc lập được sự chỉ đạo của ban Giám đốc Công ty.

Bộ phận KCS sẽ lập sổ nhật ký công trường để cập nhật hàng ngày các yếu tố về điều kiện thi công như thời tiết, tiến trình thi công hay những thay đổi, bổ xung so với thiết kế, những vi phạm có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Bộ phận KCS cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo lấy mẫu thí nghiệm về vật liệu thi công. Các mẫu này được lưu giữ, trình khi nghiệm thu, như lý lịch xuất xưởng của các loại vật liệu giao đến công trình.

Công trường sẽ thể hiện các biểu mẫu thể hiện tiến trình thi công, nghiệm thu công tác phần khuất sẽ áp dụng theo mẫu cuả nhà nước quy định.

Có sổ nhật ký công trường ghi rõ tình hình thi công hàng ngày trên công trường, cán bộ A, B ghi rõ nhận xét hàng ngày vào sổ nhật ký này.

2) Kiểm tra vật tư,vật liệu,cấu kiện đúc sẵn

Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật hiện hành về vật tư, vật liệu cho tất cả các phần việc được thể hiện trong hồ sơ thiết kế hạng mục công trình.

– Đá dùng để xây lát sẽ là nguồn đá sạch, cứng, bền chắc, chịu được nước và thời tiết.

– Trọng lượng riêng sẽ không nhỏ hơn 2.4T/m3.

– Kích thước viên đá lớn nhất sẽ là 2/3 độ dày của lớp đá xây hoặc lát hoàn thiện. Kích thước nhỏ nhất sẽ là 1/3 độ dày của lớp xây hoặc lát hoàn thiện.

– Viên đá có hình dạng khối, các viên đá hình tròn sẽ được chấp nhận.

– Các viên đá khi xây hoặc lát sẽ được lựa chọn về kích thước và hình dáng và phải tránh các lỗ rỗng.

– Xi măng dùng để xây là xi măng Portland phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 2682 – 1992. Trước khi tiến hành thi công xây lát nhà thầu sẽ đệ trình chứng chỉ vật liệu và kết quả thí nghiệm xi măng cho TVGS xem xét và chấp thuận.

– Chỉ dùng xi măng đóng bao, có ghi nhãn mác theo đúng loại đã được chấp thuận.

* Cát

Cát được sử dụng cho vữa xây là cát tự nhiên, sạch không lẫn tạp chất có hại và thoả mãn theo yêu cầu của tiêu chuẩn 14TCN 80 – 2001.

Nước sử dụng phải là nước sạch, không lẫn dầu mỡ, bùn đất, mùn và các tạp chất có hại, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4506 – 87.

* Vữa xây

Vữa xây là vữa xi măng phù hợp với tiêu chuẩn 14TCN 80 – 2001.

Đá dăm đệm được nghiền từ đá tự nhiên cứng có cấp phối phù hợp với cấp phối trong bảng sau :

Trong quá trình thi công, ngoài những yêu cầu kỹ thuật đã được thể hiện trong hồ sơ thầu, Nhà thầu sẽ chấp hành nghiêm ngặt các yêu cầu do Chủ đầu tư và Thiết kế qui định. Thực hiện đúng theo những tiêu chuẩn và qui phạm hiện hành của Nhà nước.

Vật liệu:

Cát – xi măng – thép – nước thi công – phụ gia

TCVN 4032-85; TCVN 2682-1992

TCVN 4506-87; TCVN 1654-85

14 TCN 68-88; 14 TCN 80-90; 14 TCN 70-88

14 TCN 66-88; 14 TCN 72-88; 14 TCN 76-88; 14 TCN 74-88

QPTL 2.66; QPTL D6-78

Thi công đường

Các lớp móng – lớp bê tông Asphalt.

Tuân theo các yêu cầu trong thiết kế & hồ sơ kỹ thuật.

Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN- 211-93

Hồ sơ hoàn công

Điều lệ quản lý chất lượng công trình số 498/BXD-QĐ kỹ ngày 18/9/1996 của Bộ xây dựng.

Công văn số 197 CV/XD-CB kỹ ngày 10/3/1993 của Bộ Thuỷ lợi cũ.

Qui chế Bảo hành xây lắp công trình theo quyết định số 499 BXD/QĐ ký ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ

+ Chiều dày lớp mặt viên gạch không nhỏ hơn 8mm, chênh leach chiều dày trên cùng một viên gạch không lớn hơn 1mm, Sai lệch độ vuông góc không lớn hơn 1mm,Cong vênh mặt mài nhẵn không lớn hơn 0.5mm.

+ Sức vỡ cạnh trên toàn bộ chu vi lớp vỡ mặt sâu không quá 1mm, dài không quá 10mm, tính bằng số vết không lớn hơn 1. Không có sứt góc lớp mặt

+ Độ mài mòn lớp mặt không lớn hơn 0.45g/cm 2, độ chịu lực xung kích không nhỏ hơn 20 lần.

+ Độ cứng lớp mặt đạt yêu cầu ( độ cứng lớp mặt được xác định bằng cách dùng chìa vạch bằng đồng có lưỡi vạch rộng 5mm, dày 0.5mm, cạnh không sắt, dùng chìa vạch lean bề mặt sản phẩm ở các vị trí khác nhau, sau khi vạch không để lại vết hằn trên bề mặt sản phẩm thì được xem là đạt yêu cầu.)

+ Gạch loại 1 do các nhà máy sản xuất trong nước và phải được chào mẫu cho chủ đầu tư lựa chọn trước khi cung ứng đến công trường. Yêu cầu đạt các chỉ tiêu tối thiểu theo quy định về độ chính xác của kích thước, độ dày men, độ bóng, không rạn nứt, không vết khuyết, chất lượng đồng nhất.

+ Gạch ốp lát trước khi đưa vào thi công phải được kiểm tra chất lượng phù hợp với chủng loại vật liệu đã mời và dự thầu.

3) Thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng

– Kiểm tra tim cống bằng máy kinh vĩ. Kiểm tra cao độ bằng máy thuỷ bình.

– Kiểm tra tỷ lệ pha trộn vữa xây và bê tông bằng các hộc đong, cân vật liệu cho một bao xi măng. Giới hạn thời gian thi công của vữa xây để sử dụng hết lượng vữa trộn ra trước khi bắt đầu đông kết.

– Xác định lượng nước pha trộn theo thực tế bằng lượng nước thiết kế trừ đi lượng nước đã có sẵn trong độ ẩm cốt liệu.

– Dùng súng bắn thử cường độ bê tông để kiểm tra ống cống.

– Có đầy đủ khuôn lấy mẫu vữa xây để kiểm tra chất lượng.

– Ngay sau khi kết thúc các khối xây thực hiện công tác bảo dưỡng theo đúng chế độ bảo dưỡng bê tông.

– Cử cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thi công cống để chỉ đạo thi công. Thường xuyên kiểm tra trong quá trình thi công từ khâu đúc cống đến lắp đặt hoàn thiện

4) Hệ thông báo cáo, biểu mẫu phục vụ quản lý chất lượng

Hệ thống biển báo, tiêu lệnh, nội quy phải rõ ràng, đầy đủ và để nơi dễ nhìn thấy.

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh KS-950 có giá bán trên website chúng tôi bao nhiêu ?Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.