Top 3 # Biện Pháp Thi Công Bó Vỉa Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Biện Pháp Thi Công Bó Vỉa Bê Tông

Bó vỉa bê tông được hiểu là một khối bê tông đã được đúc theo khuôn được thiết kế từ trước. Sử dụng rộng rãi để làm dài phân cách giao thông, để chuyển tiếp giữa các làn đường, khu đường khác nhau trong các khu công nghiệp.

Bó vỉa bê tông là bộ phận không thể thiếu nếu muốn phân định khu vực dành cho người đi bộ với khu vực dành cho các phương tiện giao thông, phân định vỉa hè và làn đường hay tạo ra ranh giới giữa bồn hoa với các khu vực khác.

Bó vỉa bê tông thì có nhiều loại, được phân định dựa theo mục đích sử dụng, kích thước, chức năng cũng như quy chuẩn trong hoạt động xây dựng, phổ biến nhất thường là 4 loại sau:

+ Bó vỉa vát: là loại bó vỉa với bề mặt được đan rãnh, có thể là đúc liền hoặc rời, cho phép phương tiện di chuyển vượt qua một cách dễ dàng.

+ Bó vỉa dạng dải phân cách giữa các làn đường, được đặt ở giữa đường: gần như là thẳng đứng và thường có chiều cao khoảng 30 cm, là độ cao để không cho phép các phương tiện vượt qua hay đi lệch khỏi làn đường mà xe được phép di chuyển.

+ Bó vỉa dạng đứng thường đặt sát vỉa hè: được dùng trong trường hợp hạn chế sự qua lại, di chuyển của phương tiện, chỉ cho phép phương tiện qua trong những trường hợp đặc biệt, thực sự cần thiết, có thiết kế với bề mặt dạng đan rãnh, được đúc rời hoặc đúc liền.

+ Bó vỉa dạng phẳng, được sử dụng để giúp người khuyết tật có thể tự di chuyển một cách dễ dàng, bề mặt cũng được đan rãnh, nâng cao ma sát, đúc liền hoặc rời.

Thực tế sử dụng còn có nhiều loại bó vỉa khác nữa, ứng dụng để ngăn cách làm vỉa hè cho bồn hoa, trang trí hoặc là trồng cây…

Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày một lớn, nhiều con đường mới được mở ra, nhiều khu đô thị mọc lên… đòi hỏi lượng bó vỉa được đưa vào sử dụng cũng ngày một nhiều thêm. Và chất lượng bó vỉa, thi công bó vỉa cũng được quan tâm nhiều hơn trước.

Tại các công trường thời điểm hiện nay, bó vỉa được thi công theo 3 hình thức sau:

Sản phẩm bó vỉa đúc sẵn là sản phẩm được sản xuất đồng bộ, có hệ thống, chất lượng ổn định và được giám sát chặt chẽ.

Ưu điểm sử dụng bó vỉa đúc sẵn

Là sản phẩm được đúc hàng loạt nên có sự đồng đều nhau, sử dụng bó vỉa đúc sẵn, các đơn vị thi công có thể chủ động trong mọi tình huống mà không chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết.

Nhược điểm sử dụng bó vỉa đúc sẵn

Bó vỉa đúc sẵn là sản phẩm thương mại, phải tốn chi phí cho công tác vận chuyển, khó khăn khi thi công ở những khu vực có cung đường hẹp, quá trình lắp đặt đòi hỏi tính chuyên môn, yêu cầu cao vì rất dễ bị xô lệch.

Ưu điểm của hình thức thi công bó vỉa bằng máy rải: tiến độ thi công nhanh chóng, với mỗi ca thi công, quãng đường dài thi công có thể lên đến vài trăm mét. Giá thành lại tương đối rẻ và cạnh tranh

Nhược điểm của hình thức thi công bó vỉa bằng máy rải:

+ Thường chỉ dùng cho các dự án lớn, đòi hỏi cao về quá trình thi công, vận hành máy móc do phải sử dụng các máy móc, thiết bị tiên tiến.

+ Bề mặt sản phẩm thường có tính thẩm mỹ không cao, sẽ phải mất chi phi để nhân công tiến hành xử lý thủ công cho bề mặt và các vị trí tiếp giáp.

+ Với hình thức này, quá trình thi công sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vào điều kiện thời tiết và bề rộng mặt bằng thi công.

+ Bắt buộc sử dụng vê tông thương phẩm.

Sản phẩm đảm bảo có tính thẩm mỹ cao, có độ bóng, đẹp, đồng đều, đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu về tính thẩm mỹ và chất lượng sau hoàn thiện.

Giá thành thi công rẻ, không bị ảnh hưởng bởi nguồn vật tư nếu sử dụng bê tông thương phẩm hoặc tiến hành đổ bê tông tại chỗ, cũng sẽ không phải phụ thuộc vào mặt bằng, phạm vi thi công rộng hay hẹp.

Tìm Hiểu Biện Pháp Thi Công Bó Vỉa Thịnh Hành Hiện Nay

1. Bó vỉa là gì?

Bó vỉa được sử dụng rộng rãi để làm dài phân cách giao thông, để chuyển tiếp giữa các làn đường, khu đường khác nhau trong các khu công nghiệp.

Trước khi tìm hiểu biện pháp thi công bó vỉa bạn cần nắm được khái niệm bó vỉa là gì. Bó vỉa được hiểu là một khối bê tông đã được đúc theo khuôn được thiết kế từ trước. Sử dụng rộng rãi để làm dài phân cách giao thông, để chuyển tiếp giữa các làn đường, khu đường khác nhau trong các khu công nghiệp.

Bó vỉa là bộ phận không thể thiếu trong việc phân tách khu vực dành cho người đi bộ với các phương tiện giao thông, phân định vỉa hè với làn đường hay tạo ra ranh giới giữa bồn hoa với các khu vực khác.

2. Biện pháp thi công bó vỉa phổ biến hiện nay

Một số biện pháp thi công bó vỉa phổ biến hiện nay có thể đến biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn, biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải, và biện pháp thi công bó vỉa thủ công.

Biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn

Hình ảnh bó vỉa đúc sẵn

Đối với biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn, công nhân đúc bó vỉa sẵn bên ngoài sau đó mới di chuyển vào nơi quy định. Việc làm bó vỉa đúc sẵn đòi hỏi kỹ thuật thiết kế cốp pha theo bản vẽ khác so với biện pháp đổ bó vỉa tại chỗ.

Để thực hiện biện pháp thi công bó vỉa đúc sẵn, người ta thường làm khuôn đúc đôi có chiều dài 1 mét với ưu điểm tiết kiệm chi phí khuôn đúc và với chiều dài 1 mét thì trọng lượng đủ nhẹ để công nhân di chuyển.

Nhược điểm khi sử dụng bó vỉa đúc sẵn có thể kể đến vì là sản phẩm thương mại, phải tốn chi phí cho công tác vận chuyển, khó khăn khi thi công ở những khu vực có cung đường hẹp, quá trình lắp đặt đòi hỏi tính chuyên môn, yêu cầu cao vì rất dễ bị xô lệch.

Biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải

Biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải có giá thành khá rẻ và cạnh tranh

Biện pháp thi công bó vỉa bằng máy rải có ưu điểm thi công trong tiến độ nhanh chóng, với mỗi ca thi công, quãng đường dài thi công có thể lên đến vài trăm mét. Giá thành lại tương đối rẻ và cạnh tranh.

Tuy nhiên, biện pháp này cũng tồn tài một số hạn chế như: Chỉ dùng được cho các dự án lớn, đòi hỏi cao về quá trình thi công, vận hành máy móc do phải sử dụng các máy móc, thiết bị tiên tiến.

Bên cạnh đó, bề mặt sản phẩm thường có tính thẩm mỹ không cao, sẽ phải mất chi phí để nhân công tiến hành xử lý thủ công cho bề mặt và các vị trí tiếp giáp. Với hình thức này, quá trình thi công sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vào điều kiện thời tiết và bề rộng mặt bằng thi công.

Biện pháp thi công bó vỉa thủ công

Biện pháp thi công bó vỉa thủ công có tính thẩm mỹ cao, sản phẩm có độ bóng, đẹp, đồng đều, đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu về tính thẩm mỹ và chất lượng sau hoàn thiện.

Đối với biện pháp thi công thủ công, chi phí các đơn vị thi công phải bỏ ra khá rẻ, không bị ảnh hưởng bởi nguồn vật tư nếu sử dụng bê tông thương phẩm hoặc tiến hành đổ bê tông tại chỗ.

Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Vỉa Hè

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

THUYEÁT MINH BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG I. BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG 1. Coâng Taùc Chuaån Bò Coâng Tröôøng Vaø Ñònh Vò Tuyeán Coâng Trình – Keát hôïp vôùi ñôn vò chuû ñaàu tö lieân heä caùc ñôn vò giao thoâng vaø chính quyeàn ñòa phöông quaûn lyù treân caùc ñoaïn coù tuyeán xaây döïng coáng beå môùi xin giaùy pheùp vaø giaûi toûa maët baèng thi coâng. – Thaønh laäp ban chi huy coâng tröôøng coù laõnh ñaïo Coâng Ty caùn boä coù chuyeân moân nghieäp vuï vieãn thoâng maïng thoâng tin, kinh teá taøi chính vaät tö chúng tôi cho vieäc toå chöùc thi coâng coâng trình ñöôïc toát nhaát. Caùc traùch nhieäm cuûa töøng thaønh vieân seõ ñöôïc quy ñinh cuï theå baèng quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác Coâng Ty. – Cuøng vôùi beân A nhanh choùng hoaøn taát thuû tuïc giaáy pheùp xaây döïng vaø nhaän tuyeán tieán haønh laøm coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa maët baèng. Kieåm tra caùc loaïi vaät tö theo tieâu chuaån kyõ thuaät, ñaûm toát môùi ñöa vaøo söû duïngcho coânh trình – Chuaån bò kho baõi taäp keát vaät tö môøi chuû ñaàu tö, tö vaán thieát keá ñeán kieåm tra tröôùc khi thi coâng. – Taäp keát , toå chöùc boä maùy thi coâng bieân cheá caùc toå ñoäi lao ñoäng quaùn trieät yeâu caàu veà noäi dung coâng vieäc vaø noäi quy an toaøn lao ñoäng. Taäp keát coâng cuï trang thieát bò thi coâng vaø caùc phöông tieän ñaûm baûo an toaøn giao thoâng, bieån baùo raøo chaén … – Thöïc hieän ñaøo ñaûm baûo ñuùng kích thöôùc, cao ñoä theo ñoà aùn thieát keá. Lôùp ñaát xaáu khoâng phuø hôïp seõ ñöôïc ñaøo boû thay baèng lôùp ñaát toát. -. Nhaø thaàu seõ vaän chuyeån ñaát thaûi hoaëc ñaát söû duïng laïi ñeán ñoå ôû caùc khu vöïc quy ñònh. – Neàn moùng phaûi ñaûm baûo ñuùng cao trình thieát keá, baèng phaúng vaø luoân luoân ñöôïc giöõ khoâ raùo tröôùc khi baét ñaàu thi coâng phaàn xaây ñuùc. – Ñaát duøng ñeå ñaép neàn ñöôøng ñöôïc laáy töø moû ñaát ñaõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa chuû ñaàu tö vaø ñôn vò tö vaán giaùm saùt. – Khoái löôïng ñaát ñaép theo ñuùng thieát keá ñaûm baûo cao trình thieát keá – Tröôùc khi tieán haønh gia coá ñaát phaûi caên cöù vaøo keát caáu maët ñöôøng vaø caùc tieâu chuaån vaät lieäu cuõng nhö khaû naêng trang thieát bò vaø caùc ñieàu kieän lieân quan khaùc ñeå thieát keá toå chöùc thi coâng cho phuø hôïp nhaèm ñaûm baûo thôøi gian quy ñònh chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh teá cao. 2. Thi coâng boù væa. Thöïc hieän khuoân ñaøo ñuùng vi trí, cao ñoä ñoä doác vaø thieát keá Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Ban gaït, lu leøn neàn haï ñaït ñoä chaët thieát keá. Tröôùc khi thi coâng ñôn vò thi coâng trình caáp phoái cho chuû ñaàu tö vaø tö vaán giaùm saùt kieåm duyeät. Caáp phoái do ñôn vò coù chöùc naêng ( phoøng lab) laäp. Beâ toâng ñöôïc troän baéng maùy troän, tyû leä coát lieäu theo ñuùng Mac beâ toâng thieát keá, ñöôïc troän khoâ ñeàu tröôùc khi cho nöôùc vaøo. Beâ toâng sau khi troän xong phaûi ñaûo baûo ñoä suït vaø ñoä deûo theo yeâu caàu vaø ñoå caøng sôùm caøng toát. Beâ toâng phaûi ñöôïc ñaàm kyõ baèng ñaàm duøi vaø ñaàm baøn. Vò trí maïch ngöøng khi ñoå beâ toâng phaûi ñuùng quy phaïm vaø baûo ñaûm maïch ngöøng khoâng gaây nguy hieåm cho chaát löôïng coâng trình. Trong cuøng haïng muïc thôøi gian thi coâng caùch nhau quaù 4 giôø thì phaûi laøm veä sinh vaø taïo nhaùm meùp maïch ngöøng. Maët coffa phaûi ñöôïc laøm saïch vaø queùt chaát choáng dính tröôùc khi laép döïng.Coffa phaûi ñöôïc gheùp kín, khít ñeå khoâng laøm maát nöôùc ximaêng trong quaù trình thi coâng. Beâ toâng sau khi ñoå ñöôïc baûo döôõng baèng vaûi bao boá aåm nöôùc nhaèm traùnh taùc ñoäng cuûa naéng traùnh raên nöùt beà maët beâtoâng. Sau khi ñoå phaûi ñöôïc raøo chaén nhaèm traùnh ngöôøi vaø phöông tieän qua laïi laøm hö beà maët beâ toâng. 3. Coâng taùc lu leøn neàn væa heø – Duøng oâ toâ vaän chuyeån vaät lieäu ñaép töø moû taäp keát taïi vò trí thi coâng thaønh töøng ñoáng. Khoaûng caùch giöõa caùc ñoáng vaät lieäu ñoå laø: L

Trong ñoù

Q: laø khoái löôïng chuyeân chôû cuûa 1 oâ toâ (m3) B: laø beà roäng maët ñöôøng (m) h1: chieàu daøy lôùp ñaát K98 ( chöa leøn chaët) tính baèng m h1 h.P

h: laø beà daøy lôùp ñaát K98 (ñaõ lu leøn) tính baèng m o dung troïng lôùp ñaát ñaép K98 ôû traïng thaùi chaët (T/m3) i dung troïng lôùp ñaát ñaép K98 ôû traïng thaùi rôøi (T/m3) P: tyû leä phoái hôïp cuûa töøng loaïi ñaát – San ñaát theo chieàu daøy h1 Coâng taùc san ñaát ñöôïc tieán haønh baèng maùy san vôùi chieàu daøy h1 sao cho maët cuûa lôùp ñaát baèng phaúng, khoâng loài loõm. Trong quaù trình san neân hình thaønh khum mui luyeän doác veà hai beân ñeå thoaùt nöôùc. * Giai ñoaïn lu sô boä

Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Duøng lu tónh töø 8  10T lu sô boä treân beà maët töø 3  4 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä 2  2,5 Km/h. Muïc ñích cuûa giai ñoaïn naøy laø laøm eùp co lôùp caùt, laøm cho keát caáu di chuyeån ñeán vò trí oån ñònh. * Giai ñoaïn lu leøn chaët Duøng lu rung töø 16  24T (cheá ñoä rung caáp 1) lu chaët treân beà maët töø 6  8 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä lu 4  6 Km/h. Duøng lu rung töø 16  24T (cheá ñoä rung caáp 2) lu chaët treân beà maët töø 6  8 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä lu 4  6 Km/h. * Giai ñoaïn lu hoaøn thieän – Duøng lu tónh töø 8  10T lu sô boä treân beà maët töø 3  4 löôït/ñieåm vôùi toác ñoä 4  6 km/h – Ñeå ñaûm baûo lu leøn ñöôïc ñoàng ñeàu thì veät sau ñeø leân veät tröôùc 25  30cm – Trong quaù trình lu leøn neáu thaáy vaät lieäu khoâ thì caàn phaûi töôùi nöôùc thaám ñeàu 1  2 giôø môùi tieáp tuïc lu tieáp. – Trong nhöõng ñoaïn coù boá trí sieâu cao neân tieán haønh lu töø buïng ñöôøng cong ñeán löng ñöôøng cong, coøn ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng thaúng thì lu töø meùp vaøo giöõa. – Coâng taùc thi coâng lôùp K98 phaûi luoân ñaûm baûo ñoä baèng phaúng, thoaùt nöôùc toát. Ta luy phaûi ñaûm baûo ñoä doác, ñoä baèng phaúng vaø ñoä chaët yeâu caàu. – Coâng taùc kieåm tra vaø nghieäm thu: + Kieåm tra ñoä chaët :Kieåm tra ñoä chaët neàn ñöôøng baèng phöông phaùp AASHTOT91, ñoä chaët lôùp ñaép phaûi ñaït K  98 + Kieåm tra cao ñoä duøng maùy thuûy bình kieåm tra cao ñoä lôùp ñaép döïa vaøo moác khoáng cheá ñöôøng truyeàn. + Kieåm tra kích thöôùc hình hoïc cuûa lôùp ñaép: duøng thöôùc theùp ñeå kieåm tra. + Kieåm tra höôùng tuyeán: duøng maùy toaøn ñaïc ñieän töû ñeå kieåm tra. – Caùc chæ tieâu treân ñaït yeâu caàu thì laøm bieân baûn nghieäm thu lôùp ñaép ñoù, cöù theá thi coâng, kieåm tra vaø nghieäm thu ñeán lôùp ñænh K98. Sai soá cho pheùp cao ñoä cuûa lôùp ñænh K98 laø 10mm. – Tröôùc khi thi coâng ñaïi traø lôùp ñaép K98 ñôn vò thi coâng seõ tieán haønh thi coâng thí ñieåm moät ñoaïn khoaûng100m laøm cô sôû thöïc teá ñeå hoaøn thieän coâng ngheä thi coâng lôùp ñaép K98. Sau khi hoaøn thieän coâng ngheä thi coâng lôùp ñaép K98 ñôn vò thi coâng seõ tieán haønh thi coâng ñaïi traø. 4. Thi coâng traûi caùn lôùp CPÑD neàn væa heø – Chuaån bò caùc thieát bò phuïc vuï kieåm tra, caùc thieát bò thi coâng – Chuaån bò neàn, moùng phía döôùi lôùp CPÑD sao cho, ñoàng ñeàu, ñaûm baûo ñoä doác ngan – Toå chöùc thi coâng moät ñoaïn raûi thöû 50m  100 m Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Sau khi ban gaït, lu leøn neàn haï ñaït ñoä chaët thieát keá, tieán haønh thí nghieäm kieåm tra heä soá neùn chaët K = 0.9 do ñôn vò coù chöùc naêng thí nghieäm. – Thi coâng töøng lôùp ñaù caáp phoái 0x4, lu leøn vaø thöôøng xuyeân giöõ ñoä aåm cuûa vaät lieäu ñeå taïo söï keát dính ñoàng nhaát. – Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra heä soá neùn chaët K = 0.95 do ñôn vò coù chöùc naêng thí nghieäm. – Laáy maãu CPÑD ñeå thí nghieäm xaùc ñònh  cmaõ vaø W0 (theo tieâu chuaån ñaàm neùn caûi tieán AASHTO T180 ) – Baûo döôõng vaø laøm lôùp nhöïa töôùi thaám 5. Coâng taùc laùt gaïch Terrazo – Gaïch Terrazo: TCVN 6074: 1995.Kích thöôùc gaïcg theo thieát keá: + Chieàu daøy lôùp maët vieân gaïch khoâng nhoû hôn 8mm, cheânh leach chieàu daøy treân cuøng moät vieân gaïch khoâng lôùn hôn 1mm, Sai leäch ñoä vuoâng goùc khoâng lôùn hôn 1mm,Cong veânh maët maøi nhaün khoâng lôùn hôn 0.5mm. + Söùc vôõ caïnh treân toaøn boä chu vi lôùp vôõ maët saâu khoâng quaù 1mm, daøi khoâng quaù 10mm, tính baèng soá veát khoâng lôùn hôn 1. Khoâng coù söùt goùc lôùp maët + Ñoä maøi moøn lôùp maët khoâng lôùn hôn 0.45g/cm 2, ñoä chòu löïc xung kích khoâng nhoû hôn 20 laàn. + Ñoä cöùng lôùp maët ñaït yeâu caàu ( doä cöùng lôùp maët ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch duøng chìa vaïch baèng ñoàng coù löôõi vaïch roïng 5mm, daøy 0.5mm, caïnh khoâng saét, duøng chìa vaïch lean beà maët saûn phaåm ôû caùc vò trí khaùc nhau, sau khi vaïch khoâng ñeå laïi veát haèn treân beà maët saûn phaåm thì ñöôïc xem laø ñaït yeâu caàu.) – Gaïch loaïi 1 do caùc nhaø maùy saûn xuaát trong nöôùc vaø phaûi ñöôïc chaøo maãu cho chuû ñaàu tö löïa choïn tröôùc khi cung öùng ñeán coâng tröôøng. Yeâu caàu ñaït caùc chæ tieâu toái thieåu theo quy ñònh veà ñoä chính xaùc cuûa kích thöôùc, ñoä daøy men, ñoä boùng, khoâng raïn nöùt, khoâng veát khuyeát, chaát löôïng ñoàng nhaát. – Gaïch oáp laùt tröôùc khi ñöa vaøo thi coâng phaûi ñöôïc kieåm tra chaát löôïng phuø hôïp vôùi chuûng loaïi vaät lieäu ñaõ môøi vaø döï thaàu. – Thi coâng lôùp vöõa ñeäm M75 daøy 1,5cm laøm chaát keát dính giöõa neàn vaø gaïch. – Ñaët caùc vieân gaïch khít vôùi nhau vaø duøng buùa goõ ñeán khi nöôùc ximaêng traøo leân phía treân phuû kín caùc ñöôøng keû laùt – Lau chuøi beà maët gaïch sau khi laùt, traùnh ñeå vöõa ximaêng baùm treân beà maët gaïch quaù laâu gaây oá gaïch veà sau. – Khoâng cho ñi laïi treân khu vöïc môùi laùt cho ñeán khi lôùp neàn ñaõ ñaït ñuû ñoä cöùng. – Væa heø phaûi coù ñoä doác nhö thieát keá quy ñònh, khoâng taïo vuõng ñoïng nöôùc vaø ñöôïc kieåm tra ñoä baèng phaúng baèng thöôùc daøi 3m. 6. Coâng taùc BT ñaù 1×2 caùc loaïi – Ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån chaát löôïng TCVN 1771-1987.

Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Coát lieäu lôùn duøng cho beâ toâng laø ñaù daêm côõ ñaù 1×2, 4×6 tieâu chuaån coù maøu xanh nhaït khi khoâ . – Ñaù daêm ñöa vaøo troän beâ toâng ñaûo baûo caùc yeâu caàu veà thaønh phaàn haït, haøm löôïng haït seùt, buøn buïi trong ñaù daêm baèng caùch röûa khoâng quaù trò soá 1 ñeán 3 (tuyø theo loaïi ñaù phuùn xuaát, traàm tích hay soûi vaø soûi daêm); trong ñoù cuïc seùt khoâng quaù 0.25%,. Khoâng cho pheùp coù maøng seùt bao phuû caùc haït ñaù daêm vaø nhöõng taïp chaát baån khaùc nhö goã muïc, laù caây, raùc röôûi… laãn vaøo. – Beâ toâng ñöôïc troän baéng maùy troän, tyû leä coát lieäu theo ñuùng Mac beâ toâng thieát keá, ñöôïc troän khoâ ñeàu tröôùc khi cho nöôùc vaøo. Beâ toâng sau khi troän xong phaûi ñaûo baûo ñoä suït vaø ñoä deûo theo yeâu caàu vaø ñoå caøng sôùm caøng toát. – Beâ toâng phaûi ñöôïc ñaàm kyõ baèng ñaàm duøi vaø ñaàm baøn. – Vò trí maïch ngöøng khi ñoå beâ toâng phaûi ñuùng quy phaïm vaø baûo ñaûm maïch ngöøng khoâng gaây nguy hieåm cho chaát löôïng coâng trình. Trong cuøng haïng muïc thôøi gian thi coâng caùch nhau quaù 4 giôø thì phaûi laøm veä sinh vaø taïo nhaùm meùp maïch ngöøng. – Beâ toâng sau khi ñoå ñöôïc baûo döôõng baèng vaûi bao boá aåm nöôùc nhaèm traùnh taùc ñoäng cuûa naéng traùnh raên nöùt beà maët beâtoâng. – Sau khi ñoå phaûi ñöôïc raøo chaén nhaèm traùnh ngöôøi vaø phöông tieän qua laïi laøm hö beà maët beâ toâng. 7. Coâng taùc thi coâng hoá ga – Caên cöù vaøo ñòa hình, doøng chaûy taïi vò trí thi coâng hoá ga,coáng nhaø thaàu seõ coù bieän phaùp naén doøng chaûy hoaëc ñaët coáng taïm thoaùt nöôùc. Taïi nhöõng nôi khoâng naén doøng ñöôïc hoaëc möïc nöôùc ngaàm cao vaø löu löôïng nöôùc ngaàm lôùn thì nhaø thaàu seõ ñaøo hoá tuï keát hôïp maùy bôm nöôùc ñeå thoaùt nöôùc doøng chaûy. – Caùc hoá ga,coáng laøm môùi qua ñöôøng boá trí thi coâng töøng nöûa moät ñeå ñaûm baûo giao thoâng. Sau khi thi coâng xong nöûa beân naøy vaø ñaép ñaát thoâng xe môùi tieán haønh thi coâng nöûa beân kia. – Ñònh vò caùc vò trí moùng coâng trình theo ñuùng thieát keá, tieán haønh ñaøo moùng (hoaëc phaù dôõ keát caáu cuõ) baèng maùy xuùc keát hôïp vôùi thuû coâng, xuùc ñaát, vaät lieäu ñoå ñi leân phöông tieän vaän chuyeån ñoå ñuùng vò trí . Khi ñaøo moùng caàn ñoùng töôøng chaén baèng coïc cöø vaø goã vaùn ñeå traùnh suït lôû hoá moùng, ñoàng thôøi boá trí raøo chaén ñeå ñaûm baûo an toaøn khi thi coâng. – Sau khi ñaøo ñeán cao ñoä thieát keá duøng thuû coâng san söûa ñaùy coáng ñuùng cao ñoä, traéc ngang, ñoä doác cuûa hoá ga, coáng vaø ñöôïc ñaàm chaët ñuùng quy ñònh hieän haønh. Raûi lôùp ñeäm ñaù daêm, ñaàm leøn chaët ñuùng theo thieát keá ñöôïc TVGS nghieäm thu tröôùc khi laép ñaët hoá ga oáng coáng… – Sau khi thi coâng xong lôùp daêm ñeäm 10cm vaø beâ toâng M15 ñeá coáng thì tieán haønh laép ñaët oáng coáng. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Duøng maùy ñaøo caåu coáng vaø laép ñaët oáng coáng ñaûm baûo ñuùng vò trí, ñuùng höôùng, ñuùng ñoä doác vaø cao ñoä. – Sau khi ñaõ laép ñaët oáng coáng vaøo ñuùng vò trí, veä sinh saïch seõ taïi caùc moái noái vaø ñöôïc töôùi aåm tröôùc khi duøng vöõa xi maêng maùc M15 ñeå nheùt moái noái oáng coáng. Phía trong cuûa caùc moái noái ñöôïc baûo döôõng baèng bao taûi vaø giöõ ñoä aåm thöôøng xuyeân ít nhaát 3 ngaøy 8. Coâng taùc ñaøo, ñaép hoá moùng troàng caây : – Thöïc hieän khuoân ñaøo ñuùng vò trí, ñoä saâu thieát keá. – Ñaøo ñaát hoá moùng troàng caây taäp keát goïn thaønh ñoùng ñeå taän duïng ñaép laïi hoá moùng. – Laép ñaët caùc goác caây coù choáng giöõ baèng caùc thanh choáng , taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép laïi. – Laép ñaët boù væa goác caây, traùt boù væa goác caây, loùt gaïch soá 8 goác caây. II. BIEÄN PHAÙP AN TOAØN LAO ÑOÄNG,AN TOØAN GIAO THOÂNG VAØ VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY. 1) Bieän phaùp an toaøn lao ñoäng * Baûo ñaûm cho ngöôøi vaø thieát bò – Nhaø thaàu chuùng toâi toå chöùc mua baûo hieåm cho vaät tö thieát bò, nhaø xöôûng phuïc vuï thi coâng, baûo hieåm tai naïn con ngöôøi theo nhö quy ñònh taïi khoaûn 3 ñieàu 55 quy cheá quaûn lyù ñaàu tö XD soá 52/CP vaø thoâng tö soá 137/TT-BTC ngaøy 19/11/1999 cuûa Boä taøi chính höôùng daãn baûo hieåm coâng trình. – Moïi thaønh vieân tham gia thi coâng coâng trình ñöôïc taäp huaán veà an toaøn lao ñoäng vaø ñöôïc trang bò ñaày ñuû duïng cuï baûo hoä lao ñoäng tröôùc khi tham gia thi coâng. Toå chöùc moät tuû thuoác quaân y treân coâng tröôøng. Toå chöùc caáp cöùu, oám ñau vaø tai naïn kòp thôøi. – Moïi ngöôøi khi tham gia daây chuyeàn saûn xuaát ñöôïc boá trí ñuùng tay ngheà vaø trình ñoä chuyeân moân, phaûi ñöôïc hoïc caùc noäi quy an toaøn vaø mang ñaày ñuû baûo hoä lao ñoäng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng coâng vieäc. – Coâng nhaân thuû coâng, laùi xe, laùi maùy ñöôïc hoïc an toaøn lao ñoäng, caùch thöùc phoái hôïp ñeå thi coâng giöõa xe maùy vaø thuû coâng tröôùc khi thi coâng. – Caùn boä phuï traùch an toaøn cuûa Nhaø thaàu thöôøng xuyeân kieåm tra phaùt hieän kòp thôøi caùc hieän töôïng maát an toaøn xöû lyù ngay nhaèm ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái. – Tuaân thuû caùc quy ñònh veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Khoâng ñeå xaûy ra ngoä ñoäc thöïc phaåm, dòch beänh, phoøng choáng soát reùt. – Coâng nhaân tham gia thi coâng laø nhöõng ngöôøi ñuû tuoåi lao ñoäng, ñuû söùc khoeû vaø ñöôïc kieåm tra söùc khoeû ñònh kyø. – Daây ñieän duøng trong thi coâng laø loaïi daây coù voû boïc caùch ñieän toát, ngöôøi vaän haønh maùy chaïy baèng daây ñieän ñöôïc trang bò uûng vaø gaêng tay cao su. – Khi thi coâng ban ñeâm ñöôïc boá trí ñeøn chieáu saùng ñaày ñuû. – Nhaân vieân ñieàu khieån phöông tieän, thieát bò thi coâng luoân tuaân thuû luaät an toaøn giao thoâng vaø nhöõng quy ñònh an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng. Toå söûa chöõa maùy moùc luoân coù bieän phaùp kieåm tra maùy moùc thieát bò ñònh kyø ñeå ñaûm baûo an toaøn cho laùi xe, maùy trong quaù trình ñieàu khieån phöông tieän. – Treân ñoaïn thi coâng vaø caùc hoá ñaøo treân ñöôøng coù raøo chaén, ban ñeâm coù ñeøn baùo hoaëc bieån phaûn quang vaø coù ngöôøi chæ daãn giao thoâng. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Ngöôøi coâng nhaân laùi xe, maùy, vaän haønh thieát bò theo ñuùng quy trình, khoâng töï yù boû ñi nôi khaùc hay cho ngöôøi khaùc vaän haønh. – Nhaø thaàu seõ thaønh laäp moät ñoäi kieåm tra an toaøn, thöôøng xuyeân kieåm tra an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng. Höôùng daãn ñoäi thi coâng theo caùc ñieàu leä veà an toaøn lao ñoäng, veà khoaûng caùch ñoái vôùi maùy thi coâng. – Sau moãi ca thi coâng, maùy moùc thieát bò phaûi ñöôïc taäp keát veà baõi theo quy ñònh. – Caùc thieát bò thi coâng ban ñeâm phaûi coù ñaày ñuû caùc ñeøn chieáu saùng ñeå ñaûm baûo an toaøn. – Coâng taùc phoøng chaùy noå taïi coâng tröôøng cuõng ñöôïc quan taâm, phaûi boá trí bình cöùu hoaû cuõng nhö thuøng caùt chöõa chaùy vaø phaûi coù phöông aùn chöõa chaùy khi coù hoaû hoaïn xaûy ra. *Ñaûm baûo an toaøn cho coâng trình – Trong quaù trình thi coâng, chuùng toâi tieán haønh caùc bieän phaùp hôïp lyù, traùnh laøm hö hoûng caùc coâng trình xung quanh nhö : Coâng trình kieán truùc vaên hoaù, heä thoáng thuyû lôïi, maïng löôùi ñöôøng daây ñieän, thoâng tin lieân laïc, ñöôøng xaù, caàu coáng, nhaø cöûa, taøi saûn cuûa nhaân daân… Trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng Nhaø thaàu seõ baùo caùo Chuû ñaàu tö coù bieän phaùp kòp thôøi ñeå khaéc phuïc. – Xe chôû vaät lieäu, xe thi coâng ñöôïc söû duïng theo ñuùng chöùc naêng cuûa töøng loaïi, khoâng chôû quaù taûi gaây hoûng hoùc cho ñöôøng vaø caùc coâng trình xaây laép treân ñoù. – Ñôn vò thi laäp phöông aùn thi coâng, phöông aùn an toaøn ñeå ñaûm thoâng tin lieân laïc ,an toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi vaø thieát bò. – Trong suoát quaù trinh thi coâng tuaân thuû ñuùng quy trình an toaøn lao ñoäng cho ngaønh vaø nhaø nöôùc ñaõ ban haønh. 2) Bieän phaùp an toaøn giao thoâng – Trong quaù trình thi coâng Nhaø thaàu chuùng toâi laäp bieän phaùp thi coâng hôïp lyù ñeå haïn cheá aùch taéc giao thoâng toái thieåu nhaát. – Laøm ñöôøng traùnh, ñöôøng coâng vuï ñeå ñaûm baûo cho caùc phöông tieän giao thoâng ñi laïi deã daøng, khoâng bò aùch taéc giao thoâng, hoaëc maát an toaøn giao thoâng do loãi cuûa Nhaø thaàu gaây neân. Neáu do ñieàu kieän ñòa hình, thôøi tieát sinh ra laày loäi seõ coù maùy uûi hoã trôï caùc phöông tieän giao thoâng qua laïi. – Nhaø thaàu boá trí löïc löôïng nhaân coâng khôi nöôùc, veùt buøn vaø taêng cöôøng cho nhöõng nôi neàn yeáu . Khi heát thôøi gian laày loäi, caùc vaät lieäu naøy ñöôïc dôõ boû doïn saïch vaø boå sung vaøo ñoù laø caáp phoái, ñaù daêm, ñeå ñaûm baûo giao thoâng vaø an toaøn coâng trình. – Luoân coù löïc löôïng tham gia höôùng daãn giao thoâng. Coù bieån baùo coâng tröôøng, bieån haïn cheá toác ñoä vaø haøng raøo chaén ñaày ñuû cho moãi vò trí thi coâng, caùc bieån naøy ban ñeâm ñöôïc boá trí ñeøn baùo hoaëc bieån phaûn quang. – Vaät lieäu taäp keát veà thi coâng ñoå goïn veà moät phía, phaàn ñöôøng coøn laïi phaûi ñuû roäng cho phöông tieän giao thoâng qua laïi ñöôïc. – Nhaø thaàu chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn veà vieäc ñaûm baûo giao thoâng cho moïi phöông tieän qua laïi treân coâng tröôøng 24/24h. – Nhaø thaàu quy ñònh baõi taäp keát maùy moùc, vaät lieäu goïn gaøng vaø ñuùng vò trí quy ñònh. Toå chöùc cung öùng vaät tö, vaät lieäu ngaøy naøo goïn ngaøy aáy. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Thöôøng xuyeân nhaéc nhôû, giaùo duïc löïc löôïng laùi xe treân coâng tröôøng chaáp haønh luaät leä giao thoâng. – Sau khi thi coâng xong töøng ñoaïn, tröôùc khi nghæ ñeàu phaûi laøm vuoát noái ñeå cho phöông tieän ñi laïi ñöôïc eâm thuaän. 3) Bieän phaùp an toaøn moâi tröôøng – Trong quaù trình thi coâng cho ñeán khi keát thuùc vieäc baûo haønh coâng trình, Nhaø thaàu seõ khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi, caûnh quan, myõ quan trong khu vöïc. Giöõ gìn thaûm thöïc vaät xung quanh khu vöïc thi coâng, giaûi toaû caùc chöôùng ngaïi, trôû ngaïi khoâng caàn thieát, boá trí coâng tröôøng goïn saïch, hoaøn thieän ngay nhöõng haïng muïc ñaõ keát thuùc thi coâng. – Nhaø thaàu seõ söû duïng caùc phöông tieän, thieát bò thi coâng ñaït caùc tieâu chuaån veá khí thaûi vaø tieáng oàn cuûa Vieät Nam.. – Taát caû caùc loaïi xe chôû vaät lieäu vaøo coâng tröôøng hoaëc ñaát ñaù pheá thaûi ñoå ñi ñeàu phaûi duøng baït che ñaäy caån thaän traùnh tình traïng rôi vaõi vaät lieäu gaây buïi baån aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng xung quanh. – Caùc maùy xuùc, maùy ñaøo, maùy lu, oâ toâ trong quaù trình thi coâng khoâng ñöôïc xaû daàu thaûi hoaëc ñoå daàu môõ böøa baõi gaây oâ nhieãm ñoäc haïi aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. – Taát caû vaät lieäu ñoå thaûi ra khoûi coâng tröôøng seõ ñoå theo ñuùng vò trí maø ñaõ ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chuû coâng trình, Kyõ sö TVGS vaø chính quyeàn ñòa phöông. Khi thôøi tieát naéng hanh seõ phun nöôùc baèng xe teùc ñeå choáng buïi. – Traïm troän phaûi coù heä thoáng loïc buïi vaø caùc thieát bò kieåm soaùt traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng xung quanh. – Khai thaùc caáp phoái hoaëc ñaát ñaép phaûi giöõ gìn caûnh quan moâi tröôøng. Khoâng laøm lôû ñaát, thay ñoåi doøng chaûy soâng suoái laøm aûnh höôûng ñeán keânh möông, ruoäng vöôøn cuûa nhaân daân. – Taát caû caùc nguoàn nöôùc saïch seõ ñöôïc baûo quaûn toát, khoâng ñoå raùc thaûi thi coâng vaø caùc vaät lieäu thi coâng vaøo caùc khu vöïc nöôùc saïch. – Khu vöïc aên ôû trong quaù trình thi coâng ñöôïc boá trí coâng trình veä sinh ñaày ñuû. Moïi thaønh vieân tham gia thi coâng ñöôïc quaùn trieät yù thöùc veä sinh trong quaù trình sinh hoaït, aên ôû, thi coâng… – Giaùo duïc thöôøng xuyeân cho caùn boä coâng nhaân vieân toaøn coâng tröôøng veà yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc giöõ gìn caûnh quan, moâi tröôøng cuûa ñòa phöông vaø veä sinh khu sinh hoaït. moïi ngöôøi coù yù thöùc chaáp haønh toát caùc noäi quy, quy ñònh cuûa ñòa phöông nhaèm baûo ñaûm an ninh treân ñòa baøn, laøm toát coâng taùc daân vaän, taän duïng toái ña nhaân coâng ñòa phöông vaøo nhöõng coâng vieäc thích hôïp nhaèm naâng cao thu nhaäp vaø ñôøi soáng cho nhaân daân. Khi hoaøn thieän baøn giao coâng trình: Nhaø thaàu chuùng toâi seõ toå thu doïn raùc röôûi, vaät lieäu thöøa, thaùo dôõ caùc coâng trình taïm thôøi phuïc vuï thi coâng, thanh thaûi loøng soâng suoái…caùc chöôùng ngaïi do thi coâng rôi vaõi trong toaøn boä phaïm vi coâng tröôøng ñaûm baûo caûnh quan moâi tröôøng saïch ñeïp. – caùc bieän phaùp ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng nhö sau : Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

 Chaáp haønh toát caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà luaät baûo veä moâi tröôøng, khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng tai khu vöïc thi coâng  Trong toå chöùc thi coâng chia phaân ñoaïn thi coâng phuø hôïp ñeå thi coâng döùt ñieåm khoâng traøn lan,traùnh gaây laày loäi khi möa vaø buïi khi naéng.  Khi thi coâng neàn ñöôøng vaøo muøa naéng haøng ngaøy boá trí xe nöôùc thöôøng xuyeân töôùi nöôùc trong khu vöïc ñeå haïn cheá buïi treân ñoaïn ñöôøng ñang thi coâng traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng  Tröôùc khi keát thuùc coâng trình nhaø thaàu seõ thu doïn maët baèng coâng tröôøng goïn gaøng,saïch seõ,chuyeån heát caùc vaät lieäu thöøa, dôõ boû caùc coâng trình traïm.  Vaät lieäu maùy moùc thi coâng phaûi taäp keât goïn gaøng,ñaát ñaù thöøa phaûi ñoå taïi vò trí quy ñònh  Khi thi coâng heát söùc chuù y traùnh chaët phaù caây xanh tröø tröôøng hôïp baát khaû khaùng, coøn laïi caàn traùnh neù,ñaûm baûo caûnh quan moâi tröôøng.  Khoâng ñi lai töï do  Keát hôïp vôùi chính quyeàn sôû ñeå laøm toát coâng taùc giöõ gìn vaø baûo veä an ninh traät töï nôi coù caùn boä coâng nhaân ñoùng quaân thi coâng. 4) Bieän phaùp phoøng chaùy chöõa chaùy, choáng oàn. Laõnh ñaïo ñôn vò cöû caùn boä chuyeân traùch veà an toaøn PCCC ñeå xaây döïng caùc bieän phaùp toå chöùc vaø kyõ thuaät ñaûm baûo an toaøn chaùy noå trong phaïm vi coâng trình. Ñoàng thôøi phoå bieán caùc quy ñònh vaø kyõ thuaät PCCC vaø caùc chæ daãn caàn thieát khi laøm vieâcj vôùi töøng chaát lieäu, vaät lieäu chaùy cho ñoäi nguõ coâng nhaân, caùc ñôn vò tham gia tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng Ñoäi nguõ coâng nhaân phaûi ñöôïc trang bò kieán thöùc veà PCCC laø moät vaán ñeà quan troïng vaø thieát thöïc, moïi ngöôøi ñieàu phai yù thöùc ñöôïc vieäc phoøng chaùy chöõa chaùy ñeå traùnh haäu quaû nghieâm troïng xaõy ra. Vì vaäy taïi coâng tröôøng phaûi laäp ra phöông aùn cuï theå ñeå khi coù söï coá xaõy ra coù ñuû ñieàu kieän kòp thôøi daäp taét ñöôïc ñaùm chaùy haïn cheá thaáp nhaát thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn. Kieåm tra ñònh kyø vieäc toå chöùc phoøng chaùy chöõa chaùy taïi coâng trình Taïo moâi tröôøng khoâng chaùy vaø khoù chaùy baèng caùch thay thueá caùc khaâu hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, moâi tröôøng nhaø xöôûng, traïm thieát bò, vaät lieäu…..töø deã chaùy, coù nguy hieåm chaùy trôû thaønh khoâng chaùy vaø khoù chaùy. Ngaên chaën nguoàn nhieät gaây chaùy,quaûn lyù chaëc cheõ nguoàn löûa,nhieát söû duïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh,sinh hoaït. Haïn cheá dieän tích saûn xuaát, dieän tích baûo quaûn chaát chaùy vaø haïn cheá chaát chaùy tôùi möùc caàn thieát. Ngaên chaën ñöôøng phaùt trieån cuûa löûa töø xaây töôøng ngaên caûn ,ñeâ bao,laép ñaët thieát bò choáng chaùy lan.Laép ñaët heä thoáng baùo chaùy vaø chöõa chaùy töï ñoïng Ñeå ngaên chaën trình traïng chaùy noå coù theå xaõy ra taïi coâng tröôøng caàn chuù yù moät soá ñieåm sau: – Phaûi boá trí maët baèng toå chöùc thi coâng hôïp lyù nhaèm caùch ly caùc chaát dôõ chaùy noå vôùi moâi tröôøng nguy hieåm – Phaûi xaây döïng ñoäi nguõ phoøng chaùy chöõa chaùy ngay taïi coâng trình cuõng nhö keát hôïp vôùi ñoäi phoøng choáng chaùy noå cô sôû Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

– Phoái hôïp chaët cheõ vôùi caûnh saùt PCCC trung taâm vaø khu vöïc phoøng choáng xöû lyù laäp töùc khaéc phuïc söï coá. – Phoå bieán cho coâng nhaân ñang tham gia xaây döïng taïi coâng trình veà yù thöùc vaät lieäu deãõ chaùy noå, vaø hieåm hoïa cuûa chaùy noå coù theå xaõy ra – Ñoàng thôøi coù nhöõng hình phaït naëng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coá yù ñeå xaõy ra chaùy noå – Phöông phaùp laøm laïnh: laø duøng caùc chaát chöõa chaùy coù khaû naêng thu nhieäy laøm giaûm nhieât ñoä cuûa ñaùm chaùy nhr hôn nhieät ñoä baét chaùy cuûa ñaùm chaùy , ñaùm chaùy taét. – Quy trình giaûi quyeát söï coá xaõy ra :Baùo ñoâng chaùy, Caét ñieän nôi xaõy ra chaùy, Cöùu ngöôøi bi naïn toå chöùc thoaùt naïn cho ngöôøi vaø di chuyeån taøi saûn ra khoûi vuøng chaùy. Toå chöùc löïc löôïng,söû duïng phöông tieän chöõa chaùy taïi choå ñeå cöùu chaùy ñaùm chaùy,Goïi ñieän baùo cho löïc löôïng chöõa chaùy chuyeân nghieäp goïi 114, Baûo veä ngaên chaën phaàn töû xaáu lôïi duïng chöõa chaùy ñeå laáy taøi saûn , giuõ gìn traät töï chöõa chaùy thuaän lôïi, Phoái hôïp vôùi löïc löôïng chöõa chaùy ñeå chöõa ñaùm chaùy, Baûo veä hieän tröôøng chaùy sau khi daäp taét ñaùm chaùy Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vôùi thieát bò aùp löïc: nhö bình ga, bình oâxi phaûi qua kieåm tra kieåm ñònh vaø con thôøi gian söû duïng. Coâng nhaân theo saùt phaûi coù chöùng chæ ngheà nghieäp vaø tuaân theo quy trình an toaøn chaùy noå. Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vôùi vaät tö: caùc loaïi vaät lieäu deã chaùy ñöôïc boá trí gaàn baõi chöùa caùt, coù döï tröõ ít nhaát 2 bình cöùu hoûa cho moät kho, khoâng döï tröõ nhieân lieäu tronh khu vöïc thi coâng ñaûm baûo phoøng chaùy chöõa chaùy cho caùc khu vöïc xung quanh coâng tröøông. Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå vôùi thieát bò thi coâng: caùc thieát bò nhö maùy phaùt ñieän, maùy ñaàm nhaát laø phaàn ñieän II. CAÙC BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG 1) Chöông trình huaán luyeän nhaân söï: Löïc löôïng caùn boä kyõ thuaät vaø coâng nhaân tham gia thi coâng treân coâng trình laø löïc löôïng laønh ngheà, ñaõ traûi qua thi coâng hoaøn thieän nhieàu coâng trình, coù kinh nghieäm thi coâng ñaûm baûo kyõ thuaät, chaát löôïng vaø thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình Giaùm saùt Coâng ty toå chöùc nghieäm thu töøng phaàn, töøng böôùc coâng vieäc hoaøn thaønh vôùi söï tham gia cuûa Giaùm saùt A. Boä phaän KCS coù chuyeân moân vaø trình ñoä nghieäp vuï cuûa Coâng ty chuùng toâi ñaõ thaønh laäp vaø hoaït ñoäng raát coù hieäu quaû trong vieäc quaûn lyù, kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm xaây döïng. Boä phaän KCS naøy cuûa chuùng toâi ñöôïc boá trí vaø laøm vieäc ngay taïi hieän tröôøng töø khi coâng trình baét ñaàu thi coâng. Nhieäm vuï cuûa boä phaän naøy ñaõ ñöôïc Giaùm ñoác Coâng ty giao cho quyeàn vaø traùch nhieäm kieåm tra chaát löôïng vaät lieäu, chaát löôïng baùn thaønh phaåm, chaát löôïng thi coâng coâng trình theo ñuùng quy trình thí nghieäm, kieåm tra. Moïi coâng taùc ñeàu ñöôïc boä phaän naøy nghieäm thu, kieåm tra tröôùc khi môøi Giaùm saùt A nghieäm thu. Boä phaän naøy coù quyeàn töø choái moïi vaät lieäu khoâng ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng, chuûng loaïi. Ngoaøi traùch nhieäm ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình cuûa boä phaän kyõ sö thi coâng coøn coù boä phaän KCS treân Giaùm saùt ñoäc laäp ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa ban Giaùm ñoác Coâng ty. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Boä phaän KCS seõ laäp soå nhaät kyù coâng tröôøng ñeå caäp nhaät haøng ngaøy caùc yeáu toá veà ñieàu kieän thi coâng nhö thôøi tieát, tieán trình thi coâng hay nhöõng thay ñoåi, boå xung so vôùi thieát keá, nhöõng vi phaïm coù theå xaûy ra, gaây aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng trình. Boä phaän KCS cuõng chòu traùch nhieäm chæ ñaïo laáy maãu thí nghieäm veà vaät lieäu thi coâng. Caùc maãu naøy ñöôïc löu giöõ, trình khi nghieäm thu, nhö lyù lòch xuaát xöôûng cuûa caùc loaïi vaät lieäu giao ñeán coâng trình. Coâng tröôøng seõ theå hieän caùc bieåu maãu theå hieän tieán trình thi coâng, nghieäm thu coâng taùc phaàn khuaát seõ aùp duïng theo maãu cuaû nhaø nöôùc quy ñònh. Coù soå nhaät kyù coâng tröôøng ghi roõ tình hình thi coâng haøng ngaøy treân coâng tröôøng, caùn boä A, B ghi roõ nhaän xeùt haøng ngaøy vaøo soå nhaät kyù naøy. 2) Kieåm tra vaät tö,vaät lieäu,caáu kieän ñuùc saün Nhaø thaàu tuaân thuû caùc yeâu caàu kyõ thuaät hieän haønh veà vaät tö, vaät lieäu cho taát caû caùc phaàn vieäc ñöôïc theå hieän trong hoà sô thieát keá haïng muïc coâng trình. * Ñaù – Ñaù duøng ñeå xaây laùt seõ laø nguoàn ñaù saïch, cöùng, beàn chaéc, chòu ñöôïc nöôùc vaø thôøi tieát. – Troïng löôïng rieâng seõ khoâng nhoû hôn 2.4T/m3. – Kích thöôùc vieân ñaù lôùn nhaát seõ laø 2/3 ñoä daøy cuûa lôùp ñaù xaây hoaëc laùt hoaøn thieän. Kích thöôùc nhoû nhaát seõ laø 1/3 ñoä daøy cuûa lôùp xaây hoaëc laùt hoaøn thieän. – Vieân ñaù coù hình daïng khoái, caùc vieân ñaù hình troøn seõ ñöôïc chaáp nhaän. – Caùc vieân ñaù khi xaây hoaëc laùt seõ ñöôïc löïa choïn veà kích thöôùc vaø hình daùng vaø phaûi traùnh caùc loã roãng. * Xi maêng – Xi maêng duøng ñeå xaây laø xi maêng Portland phuø hôïp vôùi tieâu chuaån TCVN 2682 – 1992. Tröôùc khi tieán haønh thi coâng xaây laùt nhaø thaàu seõ ñeä trình chöùng chæ vaät lieäu vaø keát quaû thí nghieäm xi maêng cho TVGS xem xeùt vaø chaáp thuaän. – Chæ duøng xi maêng ñoùng bao, coù ghi nhaõn maùc theo ñuùng loaïi ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. * Caùt Caùt ñöôïc söû duïng cho vöõa xaây laø caùt töï nhieân, saïch khoâng laãn taïp chaát coù haïi vaø thoaû maõn theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån 14TCN 80 – 2001. * Nöôùc Nöôùc söû duïng phaûi laø nöôùc saïch, khoâng laãn daàu môõ, buøn ñaát, muøn vaø caùc taïp chaát coù haïi, phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN 4506 – 87. * Vöõa xaây Vöõa xaây laø vöõa xi maêng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån 14TCN 80 – 2001. * Ñaù daêm ñeäm Ñaù daêm ñeäm ñöôïc nghieàn töø ñaù töï nhieân cöùng coù caáp phoái phuø hôïp vôùi caáp phoái trong baûng sau : Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

Thaønh phaàn haït (thí nghieäm theo TCVN 4198 – 95) Kích côõ loã saøng vuoâng (mm)

Tyû leä % qua saøng

37.5

100

25

72 – 100

12.5

38 – 69

4.75

26 – 55

2

19 – 43

0.425

9 – 24

0.075

2 – 10

Trong quaù trình thi coâng, ngoaøi nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñöôïc theå hieän trong hoà sô thaàu, Nhaø thaàu seõ chaáp haønh nghieâm ngaët caùc yeâu caàu do Chuû ñaàu tö vaø Thieát keá qui ñònh. Thöïc hieän ñuùng theo nhöõng tieâu chuaån vaø qui phaïm hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. TT

COÂNG TAÙC

CAÙC TIEÂU CHUAÅN – QUI PHAÏM

TCVN 4032-85; TCVN 2682-1992 TCVN 4506-87; TCVN 1654-85 14 TCN 68-88; 14 TCN 80-90; 14 TCN 70-88 14 TCN 66-88; 14 TCN 72-88; 14 TCN 76-88; 14 TCN 7488 QPTL 2.66; QPTL D6-78 TCVN 4447-87 QPTL D4-80; QPTL D1-74 Qui trình TN phaân tích hoaù hoïc cuûa ñaát (soá 451/ QÑKT)

1

Vaät lieäu: Caùt – xi maêng theùp – nöôùc thi coâng – phuï gia

2

Thi coâng ñaát

3

Thi coâng ñöôøng Caùc lôùp moùng – lôùp beâ toâng Asphalt.

Tuaân theo caùc yeâu caàu trong thieát keá & hoà sô kyõ thuaät. Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN- 211-93

Hoà sô hoaøn coâng

Ñieàu leä quaûn lyù chaát löôïng coâng trình soá 498/BXD-QÑ kyõ ngaøy 18/9/1996 cuûa Boä xaây döïng. Coâng vaên soá 197 CV/XD-CB kyõ ngaøy 10/3/1993 cuûa Boä Thuyû lôïi cuõ. Qui cheá Baûo haønh xaây laép coâng trình theo quyeát ñònh soá 499 BXD/QÑ kyù ngaøy 18/9/1996 cuûa Boä tröôûng Boä xaây döïng. Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP cuûa Chính phuû

4

* Gaïch Terrazo : Kích thöôùc gaïch theo thieát keá: + Chieàu daøy lôùp maët vieân gaïch khoâng nhoû hôn 8mm, cheânh leach chieàu daøy treân cuøng moät vieân gaïch khoâng lôùn hôn 1mm, Sai leäch ñoä vuoâng goùc khoâng lôùn hôn 1mm,Cong veânh maët maøi nhaün khoâng lôùn hôn 0.5mm. Coâng Trình:

HOÀ SÔ ÑEÀ XUAÁT

+ Söùc vôõ caïnh treân toaøn boä chu vi lôùp vôõ maët saâu khoâng quaù 1mm, daøi khoâng quaù 10mm, tính baèng soá veát khoâng lôùn hôn 1. Khoâng coù söùt goùc lôùp maët + Ñoä maøi moøn lôùp maët khoâng lôùn hôn 0.45g/cm 2, ñoä chòu löïc xung kích khoâng nhoû hôn 20 laàn. + Ñoä cöùng lôùp maët ñaït yeâu caàu ( ñoä cöùng lôùp maët ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch duøng chìa vaïch baèng ñoàng coù löôõi vaïch roäng 5mm, daøy 0.5mm, caïnh khoâng saét, duøng chìa vaïch lean beà maët saûn phaåm ôû caùc vò trí khaùc nhau, sau khi vaïch khoâng ñeå laïi veát haèn treân beà maët saûn phaåm thì ñöôïc xem laø ñaït yeâu caàu.) + Gaïch loaïi 1 do caùc nhaø maùy saûn xuaát trong nöôùc vaø phaûi ñöôïc chaøo maãu cho chuû ñaàu tö löïa choïn tröôùc khi cung öùng ñeán coâng tröôøng. Yeâu caàu ñaït caùc chæ tieâu toái thieåu theo quy ñònh veà ñoä chính xaùc cuûa kích thöôùc, ñoä daøy men, ñoä boùng, khoâng raïn nöùt, khoâng veát khuyeát, chaát löôïng ñoàng nhaát. + Gaïch oáp laùt tröôùc khi ñöa vaøo thi coâng phaûi ñöôïc kieåm tra chaát löôïng phuø hôïp vôùi chuûng loaïi vaät lieäu ñaõ môøi vaø döï thaàu. 3) Thöû nghieäm vaø kieåm nghieäm chaát löôïng – Kieåm tra tim coáng baèng maùy kinh vó. Kieåm tra cao ñoä baèng maùy thuyû bình. – Kieåm tra tyû leä pha troän vöõa xaây vaø beâ toâng baèng caùc hoäc ñong, caân vaät lieäu cho moät bao xi maêng. Giôùi haïn thôøi gian thi coâng cuûa vöõa xaây ñeå söû duïng heát löôïng vöõa troän ra tröôùc khi baét ñaàu ñoâng keát. – Xaùc ñònh löôïng nöôùc pha troän theo thöïc teá baèng löôïng nöôùc thieát keá tröø ñi löôïng nöôùc ñaõ coù saün trong ñoä aåm coát lieäu. – Duøng suùng baén thöû cöôøng ñoä beâ toâng ñeå kieåm tra oáng coáng. – Coù ñaày ñuû khuoân laáy maãu vöõa xaây ñeå kieåm tra chaát löôïng. – Ngay sau khi keát thuùc caùc khoái xaây thöïc hieän coâng taùc baûo döôõng theo ñuùng cheá ñoä baûo döôõng beâ toâng. – Cöû caùn boä kyõ thuaät coù kinh nghieäm thi coâng coáng ñeå chæ ñaïo thi coâng. Thöôøng xuyeân kieåm tra trong quaù trình thi coâng töø khaâu ñuùc coáng ñeán laép ñaët hoaøn thieän 4) Heä thoâng baùo caùo, bieåu maãu phuïc vuï quaûn lyù chaát löôïng – Heä thoáng bieån baùo, tieâu leänh, noäi quy phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ñeå nôi deã nhìn thaáy. – Khi xaûy ra söï coá phaûi baùo ngay cho caùc cô quan lieân quan vaø toå chöùc xöû lyù ngay baèng löïc löôïng, ñieàu kieän saün coù taïi coâng tröôøng.

Coâng Trình:

Quy Trình Thi Công Vỉa Hè

Lát gạch vỉa hè, công trình công cộng đã không còn quá xa lạ góp phần tăng tính bền vững và mỹ quan cho công trình. Tuy nhiên, để công trình đảm bảo bền chắc thì cần phải có biện pháp thi công lát gạch đúng chuẩn. Vậy lát gạch vỉa hè sao cho hiệu quả nhất

+ Bước 2: Tráng 1 lớp xi măng loãng dưới nền

Để tăng khả năng tiếp xúc và kết dính giữa gạch và nền thì theo kinh nghiệm bạn cần phải tiến hành hòa xi măng loãng với nước rồi đổ trực tiếp lên mặt diện tích nền khi vừa cán xong. Lưu ý, khi đổ bạn nên thực hiện nhẹ tay để lớp xi măng có thể lan đều và rộng khắp bề mặt nền.

+ Bước 3: Xếp gạch lên bề mặt nền và dúng búa gõ nhẹ

Sau khi đổ xi măng lên nền thì bạn bắt đầu xếp gạch lên, bạn vừa xếp vừa canh chỉnh sao cho những viên gạch được thẳng hàng để công trình đạt tính thẩm mỹ cao sau khi thi công. Bạn cần phải thao tác nhanh chóng trước khi lớp xi măng khô để đạt hiệu quả làm dính tốt nhất.

Dán gạch xong thì bạn dùng búa gõ nhẹ bốn đầu để gạch bám chắc xuống lòng nền. Lưu ý, bạn không nên xếp gạch quá xa nhau sẽ khiến nền trông xấu và thô, khoảng cách tốt nhất là 2-3mm.

+ Bước 4: Đổ mạch gạch

Bước cuối cùng nhưng cũng đóng một vai trò quan trọng là đổ mạch gạch. Bạn tiến hành pha loãng xi măng rồi đổ vào khe gạch sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Bạn cần tiến hành cẩn thận tránh để xi măng chảy lan ra ngoài, đổ đến đâu bạn nên lau sạch đến đó vì để lâu lớp vữa xi măng khô sẽ rất khó làm sạch.

+ Các lớp xi măng lót đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ kết dính và mạch gạch. Do vậy, bạn nên chọn loại xi măng tinh, có độ đồng đều cao để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.

+ Sau khi lát gạch xong cần phải có thường gian bảo dưỡng, không nên đưa vào sử dụng ngay vì lúc này gạch chưa ổn định, khiến gạch dễ bị xê dịch sẽ nhanh hỏng hơn.

III. Kích thước đá lát vỉa hè

1 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 30x30x3cm

2 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 30x30x4cm

3 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 30x30x5cm

4 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 40x40x4cm

5 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 40x40x5cm

6 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 40x40x3cm

7 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 30x60x3cm

8 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 30x60x4cm

9 Đá ghi sáng, băm mặt : Kt 30x60x5cm

10 Đá bó vỉa hè ghi sáng : Kt 23x26x100cm

11 Đá bó vỉa hè ghi sáng : Kt 18x22x100cm

12 Đá bó vỉa hè ghi sáng : Kt 20x30x100cm

13 Đá bó bồn cây : Kt 15x18x100cm

14 Đá bó bồn cây : Kt 10x15x100cm

15 Đá vỉa phân cách : Kt 16×53 x100cm

16 Đá vỉa phân cách : Kt 20x45x100cm

1 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 30x30x3cm

2 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 30x30x4cm

3 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 40x40x3cm

4 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 40x40x5cm

5 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 40x40x4cm

6 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 30x60x3cm

7 Đá xanh đen, băm mặt : Kt 30x60x5cm

8 Đá bó vỉa hè xanh đen : Kt 23x26x100cm

9 Đá bó vỉa hè xanh đen : Kt 18x22x100cm

10 Đá bó vỉa hè xanh đen : Kt 20x30x100cm

11 Đá bó gốc cây : Kt 15x18x100cm

12 Đá bó gốc cây : Kt 10x15x100cm

15 Đá vỉa phân cách : Kt 16×53 x100cm

16 Đá vỉa phân cách : Kt 20x45x100cm

1 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 30x30x3cm

2 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 30x30x5cm

3 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 40x40x3cm

4 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 40x40x5cm

5 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 40x40x4cm

6 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 30x60x3cm

7 Đá xanh rêu, băm mặt : Kt 30x60x5cm

8 Đá bó vỉa xanh rêu : Kt 23x26x100cm

9 Đá bó vỉa xanh rêu : Kt18x22x100cm

10 Đá bó vỉa xanh rêu : Kt 20x30x100cm

11 Đá bó gốc cây xanh rêu :Kt 15x18x100cm

12 Đá bó gốc cây xanh rêu :Kt 10x15x100cm

15 Đá vỉa phân cách : Kt 16×53 x100cm

16 Đá vỉa phân cách : Kt 20x45x100cm

IV. Tiêu chuẩn nghiệm thu lát đá vỉa hè

Có 2 tiêu chuẩn chính sau:

– Tiêu chuẩn TCVN 6476:2011

– Tiêu chuẩn TCVN 7744:2013

Tag: báo giá bán thanh hóa bảng nhân bình thuyết minh cửa can mua dđá dự toán án hà nội rẻ ở tại lục vật liệu lý mức mài tự ninh về quận xem xẻ đơn đẹp 30×30 gia bao nhieu cấp trà tiếng anh gì hinh bài hát bolero viết cafe phuket cbiz cà phê ngon page doanh facebook giọng việt nhí hình ảnh karaoke âm quán lyric mp3 giong hat viet nhi beat mở khối lời mashup nhạc nghề đà nẵng stt sài gòn sữa thơ hay đêm văn the voice xẩm đinh mạnh bóng bào bẩn chè