Thi Công Và Nghiệm Thu Cấp Phối Móng Đá Dăm

--- Bài mới hơn ---

 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Nâng Cấp Đường Gtnt Xã Yên Lộc
 • Biện Pháp Thi Công Trần Thạch Cao
 • Quy Trình Thi Công Trần Vách Thạch Cao
 • Hướng Dẫn Thi Công Trần Thạch Cao Chìm Cho Nhà Bền Đẹp
 • Hướng Dẫn 5 Bước Thi Công Vách Ngăn Thạch Cao Vĩnh Tường Đơn Giản
 • 11. Phạm vi áp dụng

  11.1. Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ô tô sử dụng vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD).

  11.2. Các lớp móng bằng vật liệu cấp phối tự nhiên như: cấp phối sỏi ong, sỏi đỏ, cấp phối sỏi đồi, cấp phối sỏi (cuội) suối và các loại cấp phối có cốt liệu bằng xỉ lò cao… không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy trình này.

  11.3. Quy trình này thay thế ‘Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô’ 22 TCN 252-98.

  12. Các định nghĩa và thuật ngữ

  CPĐD dùng làm móng đường được chia làm hai loại: CPĐD loại I và loại II.

  12.1. CPĐD loại I: là cấp phối cốt liệu khoáng mà tất cả các cỡ hạt được nghiền từ đá nguyên khai.

  12.2. CPĐD loại II: là cấp phối cốt liệu khoáng được nghiền từ đá nguyên khai hoặc sỏi cuội, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36 mm có thể là khoáng vật tự nhiên không nghiền nhưng khối lượng không vượt quá 50% khối lượng CPĐD. Khi CPĐD được nghiền từ sỏi cuội thì các hạt trên sàng 9,5 mm ít nhất 75% số hạt có từ hai mặt vỡ trở lên.

  13. Phạm vi sử dụng của vật liệu CPĐD

  13.1. CPĐD loại I được sử dụng làm lớp móng trên (và móng dưới, trên cơ sở xem xét yếu tố kinh tế, kỹ thuật) của kết cấu áo đường mềm có tầng mặt loại A1, A2 theo “Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-93 hoặc làm lớp móng trên theo “Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm 22 TCN 274-01.

  13.2. CPĐD loại II được sử dụng làm lớp móng dưới của kết cấu áo đường có tầng mặt loại A1 và làm lớp móng trên cho tầng mặt loại A2 hoặc B1 theo “Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-93 hoặc làm lớp móng dưới theo “Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm 22 TCN 274-01.

  Ghi chú: Khi thiết kế áo đường mềm theo ‘Qui trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-93 có thể tham khảo trị số mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu CPĐD ở phụ lục A.

  2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cấp phối đá dăm

  21. Thành phần hạt của vật liệu CPĐD

  21.1. Thành phần hạt của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 1.

  21.2. Việc lựa chọn loại CPĐD (theo cỡ hạt danh định lớn nhất Dmã) phải căn cứ vào chiều dày thiết kế của lớp móng và phải được chỉ rõ trong hồ sơ thiết kế kết cấu áo đường và chỉ dẫn kỹ thuật của công trình:

  a) Cấp phối loại Dmax = 37,5 mm thích hợp dùng cho lớp móng dưới;

  b) Cấp phối loại Dmax = 25 mm thích hợp dùng cho lớp móng trên;

  c) Cấp phối loại Dmax = 19 mm thích hợp dùng cho việc bù vênh và tăng cường trên các kết cấu mặt đường cũ trong nâng cấp, cải tạo.

  Bảng 1. Thành phần hạt của cấp phối đá dăm

  Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng

  Dmax = 37,5 mm Dmax = 25 mm Dmax = 19 mm

  50 100 – –

  37,5 95 – 100 100 –

  25 – 79 – 90 100

  19 58 – 78 67 – 83 90 – 100

  9,5 39 – 59 49 – 64 58 – 73

  4,75 24 – 39 34 – 54 39 – 59

  2,36 15 – 30 25 – 40 30 – 45

  0,425 7 – 19 12 – 24 13 – 27

  0,075 2 – 12 2 – 12 2 – 12

  22. Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD

  Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 2.

  Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD

  TT Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm Phương pháp thí nghiệm

  Loại I Loại II

  1 Độ hao mòn Lo-Angele’ của cốt liệu (LA), % <=35 <=40 22 TCN 318-04

  2 Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, % ≥ 100 Không quy định 22 TCN 332-06

  3 Giới hạn chảy (WL), % <= 25 <=35 AASHTO T89-02 (*)

  4 Chỉ số dẻo (IP), % <=6 <= 6 AASHTO T90-02 (*)

  5 Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm <= 45 <= 60

  6 Hàm lượng hạt thoi dẹt, % <=15 <=15 TCVN 1772-87**()

  7 Độ chặt đầm nén (Kyc), % ≥ 98 ≥ 98 22 TCN 333-06 (phương pháp II-D)

  Ghi chú:

  (*) Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425 mm.

  (**) Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 13/ chiều dài;

  Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4,75 mm và chiếm trên 5 % khối lượng mẫu;

  Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt.

  3 Công nghệ thi công lớp móng đường bằng cấp phối đá dăm

  31. Công tác chuẩn bị thi công

  31.1. Công tác chuẩn bị vật liệu CPĐD

  a) Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu.

  b) Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến hành các công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình.

  -Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu CPĐD tối thiểu cho một ca thi công;

  -Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để: không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công; không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào;

  -Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng một vị trí;

  -Trong mọi công đoạn vận chuyển, tập kết, phải có các biện pháp nhằm tránh sự phân tầng của vật liệu CPĐD.

  31.2. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công

  a) Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường.

  b) Việc thi công các lớp móng CPĐD chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiệm thu. Khi cần thiết, phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của mặt bằng thi công đặc biệt là độ chặt lu lèn thiết kế.

  c) Đối với mặt bằng thi công là móng hoặc mặt đường cũ, phải phát hiện, xử lý triệt để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng CPĐD. Khi bù vênh bằng CPĐD thì chiều dày bù vênh tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định Dmã.

  31.3. Công tác chuẩn bị thiết bị thi công chủ yếu và thiết bị phục vụ thi công

  a) Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như máy rải hoặc máy san, các loại lu, oto^ tự đổ chuyên chở vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều dày…, các thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện trường…

  b) Tiến hành kiểm tra tất cả các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như hệ thống điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thuỷ lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước… nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công lớp vật liệu CPĐD.

  c) Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây truyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả của công tác thi công thí điểm (khoản 33.).

  32. Các yêu cầu về thi công lớp móng đường bằng vật liệu CPĐD

  32.1. Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công

  a) Vật liệu CPĐD, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết đến mặt bằng thi công bằng cách:

  – Đổ trực tiếp vào phễu máy rải hoặc

  – Đổ thành các đống trên mặt bằng thi công (chỉ đối với lớp móng dưới và khi được Tư vấn giám sát cho phép rải bằng máy san) với khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được tính toán và không quá 10 m (khoản 32.3.);

  – Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm (khoản 33.).

  b) CPĐDD được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông.

  32.2. Yêu cầu về độ ẩm của vật liệu CPĐD

  a) Phải bảo đảm vật liệu CPĐD luôn có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo +- 2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn.

  b) Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu CPĐD.

  -Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ xung bằng các vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ xung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước dạng sương gắn kèm;

  -Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra để hong khô trước khi lu lèn.

  32.3. Công tác san rải CPĐD

  a) Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải.

  b) Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. Chỉ được sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD khi có đầy đủ các giải pháp chống phân tầng của vật liệu CPĐD và được Tư vấn giám sát chấp thuận.

  c) Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 18cm đối với móng dưới và 15cm đối với lớp móng trên và chiều dày tối thiểu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định Dmã.

  d) Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ Krẳi như sau:

  (1)

  trong đó:

  kmã là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, gcm3/;

  kr là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐD ở trạng thái rời (chưa đầm nén), gcm3/;

  Kyc là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD.

  đ) Để bảo đảm độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá vỉa, phải rải vật liệu CPĐD rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25 cm so với bề rộng thiết kế của móng. Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước, phải tiến hành loại bỏ các vật liệu CPĐD rời rạc tại các mép của vệt rải trước khi rải vệt tiếp theo.

  e) Trường hợp sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD, phải bố trí công nhân lái máy lành nghề và nhân công phụ theo máy nhằm hạn chế và xử lý kịp hiện tượng phân tầng của vật liệu. Với những vị trí vật liệu bị phân tầng, phải loại bỏ toàn bộ vật liệu và thay thế bằng vật liệu CPĐD mới. Việc xác lập sơ đồ vận hành của máy san, rải CPĐD phải dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm (khoản 33.).

  g) Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải.

  32.4. Công tác lu lèn

  a) Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu.

  b) Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

  c) Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước từ 20 – 25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

  d) Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời:

  – Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt… phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu;

  – Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cầy xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù.

  đ) Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng CPĐD (khoản 33.).

  32.5. Bảo dưỡng và làm lớp nhựa thấm bám

  a) Không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám và phải thường xuyên giữ độ ẩm trên mặt lớp móng CPĐD để tránh các hạt mịn bị gió thổi.

  b) Đối với lớp móng trên, cần phải nhanh chóng tưới lớp thấm bám bằng nhựa pha dầu loại MC-70 (phù hợp với tiêu chuẩn ÁTM D2027) hoặc nhũ tương nhựa đường loại SS-1h hoặc CSS-1h (phù hợp với tiêu chuẩn ÁTM D997 hoặc ÁTM D2397).

  – Trước khi tưới nhựa thấm bám, phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt lớp móng nhằm loại bỏ bụi, rác, vật liệu rời rạc bằng các dụng cụ thích hợp như chổi, máy nén khí nhưng không được làm bong bật các cốt liệu của lớp móng;

  – Khi tưới nhựa thấm bám, phải đảm bảo vật liệu có nhiệt độ làm việc thích hợp (khoảng 30-65oC đối với MC70 và 25 – 70oC với SS-1h hoặc CSS-1h) và nhiệt độ không khí lớn hơn 8oC;

  – Tiến hành phun tưới lớp nhựa thấm bám đồng đều trên toàn bộ bề mặt lớp móng bằng các thiết bị chuyên dụng với áp lực phun từ 2-5 at với định mức là 1,2 +- 0,1 lítm2′.

  c) Nếu phải bảo đảm giao thông, ngay sau khi tưới lớp thấm bám, phải phủ một lớp đá mạt kích cỡ 0,5 cm x1,0 cm với định mức 10 +- 1 lítm2′ và lu nhẹ khoảng 2-3 lánđiẻm^`. Đồng thời, phải bố trí lực lượng duy tu, bảo dưỡng hàng ngày như: thoát nước bề mặt, bù phụ, quét gạt các hạt đá bị văng dạt và lu lèn lại những chỗ có hiện tượng bị bong bật do xe chạy.

  33. Thi công thí điểm

  33.1. Yêu cầu đối với công tác thi công thí điểm

  a) Việc thi công thí điểm phải được áp dụng cho mỗi mũi thi công trong các trường hợp sau:

  – Trước khi triển khai thi công đại trà;

  – Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính như: lu nặng, máy san, máy rải;

  – Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại vật liệu CPĐD.

  b) Công tác thi công thí điểm là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và kinh tế. Do vậy, việc thi công thí điểm phải đưa ra được các thông số công nghệ tối ưu sau:

  – Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san hoặc máy rải;

  – Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công;

  – Sơ đồ lu lèn của mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua một điểm;

  – Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công.

  c) Toàn bộ công tác thi công thí điểm, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền công nghệ áp dụng cho thi công đại trà, phải được sự kiểm tra và chấp thuận của Tư vấn giám sát.

  33.2. Lập biện pháp tổ chức thi công thí điểm

  a) Các phân đoạn được lựa chọn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng… Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50 m.

  b) Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu đã nêu ở khoản 33.1., tiến hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thí điểm ứng với 2 phân đoạn đã được lựa chọn.

  c) Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thí điểm phải xem xét đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã được tích luỹ và điều kiện thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường. Trong sơ đồ công nghệ thi công thí điểm, phải nêu rõ các vấn đề sau:

  – Tuân thủ theo quy định tại khoản 32.3. khi xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu CPĐD sau khi rải hoặc san (ban đầu có thể tạm lấy hệ số lu lèn là 1,3). Lập sơ đồ vận hành của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự ly giữa các đống vật liệu khi thi công bằng máy san;

  – Lựa chọn và huy động các chủng loại lu thích hợp;

  – Lập sơ đồ lu cho mỗi loại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt và tốc độ lu qua một điểm, sự phối hợp các loại lu…;

  – Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng của dây truyền thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

  33.3. Tiến hành thi công thí điểm

  a) Tiến hành thi công thí điểm theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm khác nhau, đồng thời ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như:

  – Số lượng, khối lượng vật liệu chuyên chở của phương tiện tập kết vật liệu đến công trường. Khoảng cách giữa các đống vật liệu CPĐD (đối với lớp móng dưới, khi được phép thi công bằng máy san);

  – Biện pháp bổ tưới nước bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau khi san hoặc rải;

  – Cao độ trước và sau khi san hoặc rải vật liệu CPĐD;

  – Các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, độ bằng phẳng và việc bù phụ… (nếu có);

  – Trình tự vào, ra của các loại lu, số lượt và vận tốc lu qua một điểm;

  – Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi loại lu tại vị trí thí nghiệm;

  – Cao độ sau hoàn thiện công tác lu lèn lớp móng CPĐD;

  – Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm.

  b) Từ các số liệu đã thu nhận, tiến hành tính toán và hiệu chính lại các thông số như:

  – Hệ số rải (hệ số lu lèn) Krải được xác định dựa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt cắt tại các điểm tương ứng như sau:

  (2)

  trong đó:

  CĐmb là cao độ mặt bằng thi công, m;

  CĐrải là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi rải, m;

  CĐlu là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi lu lèn xong (đã đạt độ chặt yêu cầu), m.

  – Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được;

  – Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây truyền, cự ly giữa các đống vật liệu (nếu rải bằng máy san).

  c) Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thí điểm để áp dụng cho thi công đại trà.

  4 Yêu cầu đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu

  41. Quy định về lấy mẫu vật liệu CPĐD phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu và lớp móng CPĐD

  41.1. Mật độ lấy mẫu, thí nghiệm được quy định trong Quy trình này là tối thiểu.

  41.2. Để phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu, khối lượng tối thiểu lấy mẫu tại hiện trường để thí nghiệm được quy định tại Bảng 3.

  Bảng 3. Yêu cầu khối lượng tối thiểu lấy mẫu lấy tại hiện trường

  Cỡ hạt danh định lớn nhất Dmax = 37,5 mm Dmax = 25 mm Dmax = 19 mm

  Khối lượng mẫu tối thiểu 125 Kg 100 Kg 75 Kg

  41.3. Mẫu thí nghiệm được lấy phải đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm tra. Tuỳ thuộc vào mục đích kiểm tra và điều kiện cụ thể, việc lấy mẫu có thể được thực hiện theo các phương thức khác nhau và tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau:

  a) Khi lấy mẫu tại cửa xả, phải bảo đảm lấy trọn vẹn toàn bộ vật liệu xả ra, không được để rơi vảy;

  b) Khi lấy mẫu trên băng tải, phải lấy hết vật liệu trên toàn bộ mặt cắt ngang của băng tải, đặc biệt chú ý lấy hết các hạt mịn;

  c) Không lấy mẫu vật liệu tại cửa xả hoặc trên băng tải của dây truyền sản xuất khi dây chuyền mới bắt đầu ca sản xuất, chưa ổn định;

  d) Khi lấy mẫu vật liệu tại các đống chứa, với mỗi đống, gạt bỏ vật liệu phía trên thân đống thành một mặt phẳng có kích thước không nhỏ hơn 50 cm x 50 cm và đào thành hố vuông vắn sao cho đủ khối lượng vật liệu theo quy định thành một hố;

  đ) Khi lấy vật liệu trên lớp móng đã rải, phải đào thành hố thẳng đứng và lấy hết toàn bộ vật liệu theo chiều dày kết cấu.

  42. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu

  Công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD phải được tiến hành theo các giai đoạn sau:

  42.1. Giai đoạn kiểm tra phục vụ cho công tác chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình

  – Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình;

  – Có sự thay đổi nguồn cung cấp;

  – Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai;

  – Có sự thay đổi dây truyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng;

  – Có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

  b) Vật liệu phải thoả mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu được quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

  42.2. Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐDD được tập kết tại chân công trình để đưa vào sử dụng

  a) Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1000. m3 vật liệu lấy một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

  b) Vật liệu phải thoả mòn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu quy định tại Bảng 1, Bảng 2 và đồng thời thí nghiệm đầm nén trong phòng.

  43. Kiểm tra trong quá trình thi công

  Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra các nội dung sau:

  43.1. Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200m3 vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm.

  43.2. Độ chặt lu lèn

  a) Việc thí nghiệm thực hiện theo ‘Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát’ 22 TCN 13-79 hoặc tiêu chuẩn AAHTO T191 và được tiến hành tại mỗi lớp móng CPĐD đã thi công xong.

  b) Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800 m2 phải tiến hành thí nghiệm độ chặt lu lèn tại một vị trí ngẫu nhiên.

  43.3. Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng

  a) Cao độ, độ dốc ngang của bề mặt lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo cao độ tại tim và tại mép của mặt móng.

  b) Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc cao độ trước và sau khi thi công lớp móng tại các điểm tương ứng trên cùng một mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào hố để kiểm tra).

  c) Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép.

  d) Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3 m theo “Qui trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3 met”‘ 22 TCN 16-79. Khe hở lớn nhất dưới thước được quy định tại Bảng 4.

  đ) Mật độ kiểm tra và các yêu cầu cụ thể được quy định tại Bảng 4.

  Bảng 4. Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD

  TT Chỉ tiêu kiểm tra Giới hạn cho phép Mật độ kiểm tra

  Móng dưới Móng trên

  1 Cao độ -10 mm -5 mm Cứ 40 – 50 m với đoạn tuyến thẳng, 20 – 25 m với đoạn tuyến cong bằng hoặc cong đứng đo một trắc ngang.

  2 Độ dốc ngang +- 0,5 % +- 0,3 %

  3 Chiều dày +- 10 mm +- 5 mm

  4 Bề rộng – 50 mm – 50 mm

  5 Độ bằng phẳng: khe hở lớn nhất dưới thước 3m: ≤ 10 mm; ≤ 5 mm Cứ 100 m đo tại một vị trí.

  e) Các số liệu thí nghiệm trên là cơ sở để tiến hành nghiệm thu công trình.

  44. Kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công

  44.1. Đối với độ chặt lu lèn: cứ 7000. m2 hoặc 1 Km (với đường 2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra tại 2 vị trí ngẫu nhiên (trường hợp rải bằng máy san, kiểm tra tại 3 vị trí ngẫu nhiên).

  44.2. Đối với các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: mật độ kiểm tra bằng 20 % khối lượng quy định tại khoản 43.3..

  KT. Bộ trưởng-Thứ trưởng – Nguyễn Việt Tiến

  phụ lục A

  Chỉ dẫn lựa chọn trị số mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu CPĐD

  Khi thiết kế áo đường mềm theo ‘Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-93, có thể lấy trị số mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu CPĐD như sau:

  CPĐD loại I: 2500 <= Ett <= 3000 daN/cm2;

  CPĐD loại II: 2000 <= Ett < 2500 daN/cm2.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chỉ Dẫn Kỹ Thuật: Cấp Phối Đá Dăm Của Kết Cấu Mặt Đường
 • Quy Trình Thi Công Cọc Khoan Nhồi Và Các Biện Pháp Kiểm Tra
 • Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi
 • Các Phương Pháp Thi Công Tầng Hầm
 • Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm Nhà Phố
 • Chỉ Dẫn Kỹ Thuật: Cấp Phối Đá Dăm Của Kết Cấu Mặt Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Công Và Nghiệm Thu Cấp Phối Móng Đá Dăm
 • Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Nâng Cấp Đường Gtnt Xã Yên Lộc
 • Biện Pháp Thi Công Trần Thạch Cao
 • Quy Trình Thi Công Trần Vách Thạch Cao
 • Hướng Dẫn Thi Công Trần Thạch Cao Chìm Cho Nhà Bền Đẹp
 • MỤC 04100 – CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

  MỤC LỤC

  1. MÔ TẢ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

  2. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG…………………………………………………………………………………………………………. 1

  3. CÁC TÀI LIỆU TRÌNH NỘP CỦA NHÀ THẦU………………………………………………………………………………. 2

  4. YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU…………………………………………………………………………………………………………………. 2

  4.1. Mỏ vật liệu…………………………………………………………………………………………. 2

  4.2. Lưu kho, trộn và bốc xếp vật liệu………………………………………………………… 3

  4.3. Các vật liệu không được chấp nhận…………………………………………………….. 3

  4.4. Các yêu cầu đối với vật liệu CPĐD……………………………………………………… 4

  4.5. Chấp thuận………………………………………………………………………………………… 5

  5. THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ…………………………………………………………………………. 5

  6. YÊU CẦU THI CÔNG………………………………………………………………………………………………………………………. 6

  6.1. Yêu cầu chung……………………………………………………………………………………. 6

  6.2. Xác định hệ số rải (hệ số lu lèn)…………………………………………………………… 6

  6.3. Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công:………….. 6

  6.4. Chuẩn bị các thiết bị thi công :……………………………………………………………. 7

  6.5. Chuẩn bị bề mặt nền (dưới kết cấu mặt đường)…………………………………… 7

  6.6. Vận chuyển CPĐD đến hiện trường……………………………………………………. 7

  6.7. Xây dựng dải đầm thử nghiệm……………………………………………………………. 7

  6.8. Đổ vật liệu………………………………………………………………………………………….. 8

  6.9. San gạt, Rải vật liệu……………………………………………………………………………. 8

  6.10. Đầm nén…………………………………………………………………………………………….. 9

  6.11. Yêu cầu về công tác kiểm tra…………………………………………………………….. 10

  7. DUNG SAI VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG……………………………………………………………………………………….. 12

  8. SỬA CHỮA NHỮNG ĐOẠN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU…………………………………………………………………. 13

  9. KIỂM SOÁT GIAO THÔNG TRÊN BỀ MẶT LỚP MÓNG CPĐD…………………………………………………. 13

  10. THÍ NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

  11. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN…………………………………………………………………………….. 14

  11.1. Đơn vị đo đạc tính bằng diện tích………………………………………………………. 14

  11.2. Đơn vị đo đạc tính bằng thể tích………………………………………………………… 15

  11.3. Xác định khối lượng sửa chữa…………………………………………………………… 16

  11.4. Cơ sở thanh toán………………………………………………………………………………. 16

  MỤC 04100 – CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

  1. MÔ TẢ

  Hạng mục này bao gồm các công việc như cung cấp, xử lý, vận chuyển, rải, tưới nước và đầm nén lớp móng trên và móng dưới làm bằng cấp phối đá dăm của kết cấu mặt đường.

  Cấp phối đá dăm sử dụng bao gồm cấp phối loại I có D max= 19mm hoặc D max= 25mm và cấp phối loại II có D max= 37.5mm, theo Qui trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường TCVN 8859:2011.

  Trước khi thi công lớp CPĐD móng dưới, phải tiến hành chuẩn bị lớp nền đường theo đúng các Quy định trong mục “Chuẩn bị lớp đỉnh nền thượng” và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ rõ trong TCVN 8859:2011;

  2. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  Cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường được thiết kết theo “Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06” và được thi công, nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 8859:2011.

  – Các tiêu chuẩn thí nghiệm:

  + TCVN 4198:2012 : Thí nghiệm thành phần hạt.

  + TCVN 4197:2012 : Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

  + AASHTO T176-97 : Thí nghiệm đương lượng cát xác định chỉ tiêu ES

  + TCVN 7572-13:2006 : Thí nghiệm xác định hàm lượng hạt thoi dẹt.

  + 22 TCN 346-06 : Kiểm tra độ chặt bằng phương pháp rót cát.

  + TCVN 8864:2011 : Kiểm tra độ bằng phẳng bằng phương pháp thước đo dài 3m.

  + TCVN 7572-10:2006 : Quy trình thí nghiệm xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc

  + TCVN 7572-12:2006 : Quy trình thí nghiệm xác định độ mài mòn Los Angeles của cốt liệu

  + 22 TCN 332-06 : Thí nghiệm xác định chỉ số CBR

  + 22 TCN 333 – 06 : Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm.

  3. CÁC TÀI LIỆU TRÌNH NỘP CỦA NHÀ THẦU

  Chậm nhất là 30 ngày trước khi thi công hoặc sử dụng vật liệu mới của lớp móng trên và móng dưới, Nhà thầu phải đệ trình mẫu, các chứng chỉ vật liệu để làm thí nghiệm đối chứng và xin chấp thuận của TVGS. Số lượng, quy cách mẫu và hồ sơ về nguồn vật liệu sẽ bao gồm:

  (a) Hai mẫu vật liệu, mỗi mẫu nặng tối thiểu 100kg (đối với CPĐD loại I) và 125kg (đối với CPĐD loại II). Một trong hai mẫu này sẽ được TVGS giữ lại để đối chiếu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;

  (b) Hồ sơ về nguồn gốc và thành phần của vật liệu kiến nghị dùng làm lớp cấp phối đá dăm móng trên và móng dưới. Các chứng chỉ thí nghiệm, thể hiện sự phù hợp của loại vật liệu kiến nghị sử dụng đối với các yêu cầu kỹ thuật được Quy định trong phần Quy định và Chỉ dẫn kỹ thuật này và tiêu chuẩn TCVN 8859:2011.

  Ngay sau khi hoàn thành mỗi đoạn thi công và trước khi tiến hành hạng mục tiếp theo Nhà thầu phải trình lên TVGS các tài liệu sau:

  (c) Kết quả thí nghiệm thực hiện trên công trường như quy định trong mục 10 của phần Chỉ dẫn kỹ thuật này.

  (d) Kết quả đo đạc kích thước hình học, cao độ của phần việc đã được hoàn thiện, nằm trong phạm vi dung sai thi công cho phép như được Quy định trong bảng 3.

  4. YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU

  4.1. Mỏ vật liệu

  Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát nguồn vật liệu kể cả những mỏ được thể hiện trong hồ sơ mời thầu hoặc các Nhà cung cấp có đủ năng lực phục vụ cho nhu cầu của Dự án. Các mỏ hoặc Nhà cung cấp này đều phải lập thành hồ sơ, báo cáo cho TVGS để tiến hành kiểm tra, chấp thuận trước khi vật liệu được khai thác và vận chuyển tới công trường.

  Nếu Nhà thầu có khả năng tự khai thác vật liệu, vị trí của những mỏ sẽ được khai thác đó phải có khoảng cách vận chuyển thích hợp không làm ảnh hưởng tới giá thành của vật liệu của Dự toán được duyệt. Trong trường hợp Nhà thầu vẫn muốn khai thác mỏ vật liệu của mình, chí phí vận chuyển vượt quá đơn giá được duyệt sẽ do Nhà thầu chịu.

  Nếu mẫu vật liệu của mỏ được chọn không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật được quy định của Dự án, Nhà thầu phải tìm những các nguồn cung cấp phù hợp khác.

  Vật liệu được cung cấp từ các Nhà sản xuất/ cung ứng sẽ phải kèm chứng chỉ vật liệu và kết quả thí nghiệm đối chứng xác nhận vật liệu được cung cấp phù hợp với các yêu cầu của Quy định và Chỉ dẫn kỹ thuật.

  Hồ sơ của mỏ vật liệu sẽ bao gồm:

  – Bình đồ vị trí mỏ.

  – Hợp đồng và giấy phép khai thác tài nguyên.

  – Thuyết minh biện pháp khai thác và vận chuyển tới công trưòng.

  – Các phương án đảm bảo giao thông và bảo vệ môi trường tại mỏ.

  Trong suốt quá trình khai thác, TVGS có thể yêu cầu kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất mỏ vật liệu nếu thấy cần thiết, Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp nhân lực và thiết bị thí nghiệm phối hợp kiểm tra. Việc TVGS chấp thuận một mỏ vật liệu nào đó chưa có nghĩa là đã chấp thuận tất cả các vật liệu khai thác từ mỏ đó.

  4.2. Lưu kho, trộn và bốc xếp vật liệu

  (a) Vật liệu phải được vận chuyển, bốc xếp, tập kết một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng và tính đồng đều khi đem ra thi công. Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các bước đã nêu trên. Vật liệu, dù đã được chấp thuận để đưa vào sử dụng cho Dự án được tập kết trên công trường cũng là đối tượng phải kiểm tra và thí nghiệm đối chứng với mẫu được lưu giữ lại trước khi sử dụng. Các bãi tập kết vật liệu trên công trường phải được bố trí, sắp xếp ở vị trí thuận lợi để việc kiểm tra được dễ dàng.

  (b) Công tác bốc xếp và cất giữ vật liệu phải được thực hiện bằng các phương pháp hợp lý và phải được thống nhất với TVGS, luôn đảm bảo cho vật liệu không bị phân tầng hay bị nhiễm bẩn.

  (c) Các kho bãi tập kết vật liệu cấp phối dùng làm móng trên và móng dưới phải được bố trí các biện pháp thoát nước, vật liệu không được để ngập nước dẫn đến việc giảm chất lượng của vật liệu.

  (d) Trường hợp Nhà thầu có ý định trộn các loại vật liệu có thành phần hạt khác nhau để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Dự án, Nhà thầu phải đệ trình phương pháp và dây chuyền thiết bị để được xem xét, chấp thuận bởi TVGS. Các kết quả thí nghiệm kiểm tra và đối chứng sẽ là cơ sở để chấp thuận và quyết định vật liệu trộn có sử dụng được cho Dự án. Không được phép trộn các vật liệu ngay trên lòng đường bằng máy san hoặc ủi.

  4.3. Các vật liệu không được chấp nhận

  Vật liệu không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sẽ bị loại bỏ và phải được vận chuyển ra khỏi phạm vi công trường, ngoại trừ trường hợp TVGS có chỉ dẫn khác.

  4.4. Các yêu cầu đối với vật liệu CPĐD

  (a) Cấp phối đá dăm loại I (dùng làm lớp móng trên): Là cấp phối hạt mà tất cả các loại cỡ hạt (kể cả hạt thô và mịn) đều được nghiền từ đá nguyên khai.

  (b) Cấp phối đá dăm loại II (dùng làm lớp móng dưới): Là cấp phối hạt được nghiền từ đá nguyên khai hoặc cuội sỏi, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36mm có thể là vật liệu hạt tự nhiện không nghiền nhưng khối lượng không được vượt quá 50% khối lượng cấp phối đá dăm. Khi cấp phối đá dăm được nghiền từ sỏi cuội thì ít nhất 75% số hạt trên sàng 9,5mm phải có từ hai mặt vỡ trở lên.

  (c) Cấp phối đá dăm làm các lớp móng phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định trong bảng sau đây.

  Bảng 1:Thành phần hạt của cấp phối đá dăm

  Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD

  (d) Nhà thầu phải đệ trình kết quả thí nghiệm và mẫu vật liệu đối chứng lên Kỹ sư để được xem xét, chấp thuận trước khi khai thác, tập kết và đưa vật liệu vào sử dụng trên công trường.

  4.5. Chấp thuận

  TVGS phải thực hiện kiểm tra công tác thí nghiệm vật liệu theo yêu cầu và tần suất quy định. Các thí nghiệm phải được làm tại mỏ, nơi cung cấp, sản suất (trạm trộn) nếu đạt yêu cầu mới được vận chuyển ra công trường để thi công.

  Khi dùng phương pháp trạm trộn cố định, cốt liệu được chấp thuận ngay sau khi trộn dựa trên các mẫu thử định kỳ lấy ra ở cửa ra của trạm trộn.

  Không chấp thuận CPĐD được sản xuất bằng phương pháp trộn ở trạm trộn dọc tuyến hoặc trộn trên đường. Đối với CPĐD loại II, khi sản phẩm nghiền không đủ tỷ lệ cỡ hạt nhỏ thì việc trộn thêm cỡ hạt nhỏ dưới 2,36mm không nghiền cũng phải tiến hành ngay ở xí nghiệp gia công để đảm bảo chất lượng trộn đều (bảo đảm cân đong chính xác và trộn kỹ).

  5. THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ

  (a) Nhà thầu phải chuẩn bị và đệ trình lên TVGS Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công, nội dung mô tả “Dây chuyền thiết bị và trình tự thi công các lớp cấp phối đá dăm” để xem xét, chấp thuận.

  (b) TVGS có quyền đình chỉ sử dụng bất cứ một loại thiết bị hay máy móc nào nếu thấy chúng không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn thay thế chúng bằng các loại thiết bị phù hợp khác. Nhà thầu phải tuân thủ hướng dẫn mà không được thanh toán thêm hay không được gia hạn thời gian thi công.

  (c) Nhà thầu phải tuân thủ các hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà chế tạo, đồng thời phải cử các cán bộ kỹ thuật, thợ máy, công nhân lành nghề để vận hành máy móc thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tại mọi thời điểm, TVGS có quyền yêu cầu trục xuất hoặc thay thế bất cứ một cán bộ kỹ thuật, thợ máy hay công nhân được coi là không đủ tay nghề phù hợp với công việc đang thi công.

  6. YÊU CẦU THI CÔNG

  6.1. Yêu cầu chung

  Trước khi bắt đầu công tác thi công, Nhà thầu phải đệ trình lên TVGS “Kế hoạch thi công”, nội dung bao gồm:

  – Kế hoạch đầm thử nghiệm (Vị trí, thời gian dự kiến);

  – Biện pháp thi công chủ đạo (Dây chuyền thiết bị và trình tự thi công dự kiến);

  – Phương pháp thí nghiệm và kiểm tra chất lượng.

  Trong suốt thời gian thi công lớp cấp phối đá dăm, nhà thầu phải liên tục theo dõi tình hình và điều kiện thời tiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới chất lượng. Tuyệt đối không được thi công khi trời mưa và không được tiến hành đầm nén khi độ ẩm của vật liệu vượt ra ngoài phạm vi quy định.

  Mặt bằng khu vực thi công các lớp cấp phối đá dăm phải được chuẩn bị và được sự chấp thuận của TVGS, các vật liệu không phù hợp phải được dọn sạch. Ngoài ra, Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công nếu xét thấy cần thiết.

  6.2. Xác định hệ số rải (hệ số lu lèn)

  Phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải sơ bộ như sau:

  trong đó:

  6.3. Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công:

  – Xúc sắc khống chế bề dày và thước mui luyện.

  – Bộ sàng và cân để phân tích thành phần hạt.

  – Trang thiết bị xác định độ ẩm của CPĐD.

  – Bộ thí nghiệm đương lượng cát (kiểm tra độ bẩn).

  – Bộ thí nghiệm rót cát để kiểm tra độ chặt (xác định dung trọng khô sau khi đầm nén).

  6.4. Chuẩn bị các thiết bị thi công :

  – Ô tô tự đổ vận chuyển CPĐD.

  – Trang thiết bị tưới nước ở mọi khâu thi công (xe xi-téc phun nước, bơm có vòi tưới cầm tay, bình tưới thủ công…)

  – Sử dụng máy rải CPĐD để rải, không sử dụng máy ủi, máy san để chống phân tầng. Riêng đối với những khu vực phạm vi thi công hẹp, đoạn thi công ngắn và các trường hợp đặc biệt khác, Nhà thầu có thể đề xuất thay đổi thiết bị thi công, phải được TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận.

  – Các phương tiện đầm nén: Tốt nhất là có cỡ lu bánh sắt cỡ 3 – 6 tấn; ngoài lu rung phải có lu tĩnh bánh sắt 8 – 10 tấn. Nếu không có lu rung, có thể thay bằng lu bánh lốp với tải trọng bánh 2,5 – 4 tấn /bánh.

  – Các phương tiện rải lớp nhựa thấm (khi làm lớp móng trên).

  6.5. Chuẩn bị bề mặt nền (dưới kết cấu mặt đường)

  Trong mọi trường hợp phân lớp bề mặt nền (tiếp giáp với kết cấu mặt đường) phải đảm bảo độ chặt K98, mặt phẳng trên đó rải lớp cấp phối đá dăm phải được đầm chặt, vững chắc, đồng đều, bằng phẳng và bảo đảm độ dốc ngang.

  Với lớp móng dưới đặt trên lớp nền thượng, lớp nền thượng phải được nghiệm thu và được TVGS chấp thuận trước khi rải lớp cấp phối đá dăm.

  Đối với mặt đường cũ, phải phát hiện và xử lý triệt để để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng CPĐD.

  6.6. Vận chuyển CPĐD đến hiện trường

  Phải kiểm tra các chỉ tiêu của CPĐD trước khi tiếp nhận, vật liệu CPĐD phải được TVGS chấp thuận ngay tại cơ sở gia công hoặc bãi chứa.

  Không được dùng thủ công xúc CPĐD hất lên xe; phải dùng máy xúc gầu ngoạm hoặc bánh xúc gầu bánh lốp.

  Đến hiện trường xe đổ CPĐD trực tiếp vào máy rải.

  6.7. Xây dựng dải đầm thử nghiệm

  Trước khi tiến hành thi công đại trà các lớp cấp phối đá dăm, Nhà thầu phải chuẩn bị, thi công xây dựng một dải đầm thử nghiệm nhằm mục đích xác định khả năng thích hợp của vật liệu cũng như dây chuyền thiết bị, trình tự thi công dự kiến. Đối với mỗi loại vật liệu hoặc nguồn vật liệu, Nhà thầu sẽ phải sử dụng dây chuyền thiết bị và trình tự thi công để xây dựng một dải đầm thử có chiều dài không nhỏ hơn 50m. Đoạn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng…

  Sau khi công tác đầm kết thúc, Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm độ chặt tại hiện trường và những thí nghiệm khác nếu được TVGS yêu cầu, so sánh với kết quả thí nghiệm trong phòng đã trình nộp.

  Nếu kết quả không đạt yêu cầu, toàn bộ vật liệu của dải đầm thử phải dỡ bỏ và Nhà thầu tiến hành dải đầm thử nghiệm khác bằng chi phí của mình.

  Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những điều kiện ban đầu của quy trình thi công đã được xác định, Nhà thầu cũng phải tiến hành xây dựng dải đầm thử nghiệm tương ứng với những thay đổi đó.

  6.8. Đổ vật liệu

  (a) Nhà thầu phải tính toán khối lượng vật liệu cần thiết, có tính đến hệ số lu lèn để bố trí tập kết đủ vật liệu cho khu vực dự kiến thi công cấp phối đá dăm.

  (b) Trong trường hợp độ dầy của móng cấp phối yêu cầu phải được thi công từ hai lớp trở lên, mỗi lớp sẽ phải thi công theo quy định trong mục 6.4 của phần Chỉ dẫn thi công – nghiệm thu này, được kiểm tra, chấp thuận của TVGS trước khi thi công lớp tiếp theo.

  (c) Thiết bị vận chuyển có thể đi lại ngay trên các đoạn đường đã rải xong lớp cấp phối đá dăm móng trên và móng dưới với điều kiện là không làm hư hại tới vật liệu đã được rải và những thiết bị đó phải di chuyển đều trên toàn bộ mặt cắt ngang nhằm tránh để lại vết lún của bánh xe hoặc gây ra tình trạng đầm nén không đều. TVGS có quyền cho dừng việc đi lại của các phương tiện trên các đoạn đường đã rải xong hoặc rải một phần, nếu thấy rằng việc vận chuyển đó sẽ hoặc đang làm hư hại đến công đoạn vừa thi công.

  6.9. Rải vật liệu

  (a) Vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải.

  (b) Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 15cm. Trong trường hợp đặc biệt có yêu cầu chiều dày lớn hơn thì phải sử dụng thiết bị lu hiện đại và sơ đồ lu đặc biệt nhưng chiều dày không được vượt quá 18cm. Chiều dày tối thiểu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định D max.

  (c) Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ K* rải như sau:

  K*rải = (1)

  Trong đó:

  kmax: là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, g/cm 3;

  kr : là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐĐ ở trạng thái rời (chưa đầm nén), g/cm 3;

  là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD.

  (d) Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải.

  6.10. Đầm nén

  (a) Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ 60 – 80 kN với vận tốc chậm 3Km/h để lu 3 – 4 lượt đầu, sau đó sử dụng lu rung 100 – 120 kN hoặc lu bánh lốp có tải trọng bánh 25 – 40 kN để lu tiếp từ 12 – 20 lượt cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu, rồi hoàn thiện bằng 2 – 3 lượt lu bánh sắt nặng 80 – 100 kN. Việc sử dụng lu rung trong khu vực có dân cư phải được cân nhắc kỹ, do Nhà thầu đệ trình, Tư vấn giám sát xem xét quyết định nhằm hạn chế những ảnh hưởng của quá trình thi công đến các công trình nhà dân.

  (b) Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

  (c) Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước ít nhất là 20cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

  (d) Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời:

  – Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt… phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu;

  – Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù.

  (e) Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng CPĐD.

  6.11. Yêu cầu về công tác kiểm tra.

  Để đánh giá chất lượng vật liệu CPĐD phục vụ cho công trình và làm cơ sở xác định độ chặt lu lèn cũng như độ ẩm tối ưu. Khi thay đổi mỏ đá hoặc loại đá sản xuất cũng bắt buộc phải tiến hành các hạng mục kiểm tra này. Căn cứ theo yêu cầu của Quy trình hoặc Chỉ dẫn kỹ thuật để quyết định khả năng sử dụng.

  Việc lấy mẫu tại hiện trường phục vụ cho công tác kiểm tra thành phần cấp phối sau khi chế tạo phải thực hiện như sau:

  – Yêu cầu lấy mẫu tại các đống đá CPĐD đã được nghiền sàng và pha trộn thành phần.

  – Khối lượng lấy mẫu vật liệu ≥200kg (với CPĐD có Dmax=37,5), ≥150kg (với CPĐD có Dmax=25), ≥100kg (với CPĐD có Dmax=19).

  – San gạt lớp bề mặt, tiến hành dùng xẻng để lấy mẫu ở độ sâu tối thiểu 0,2m so với bề mặt ban đầu.

  – Lấy đồng thời 04 mẫu đá tại 04 vị trí khác nhau trên một đống đá CPĐD, sau đó trộn lại thành một mẻ đá có khối lượng yêu cầu đem đóng vào thùng hoặc túi bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm.

  Trước khí thí nghiệm phân tích thành phần hạt, phải đổ mẫu từ thùng hoặc túi ra, trộn đều từ 2-3 phút, sau đó mới lấy mẫu đá chính thức để làm thí nghiệm theo trình tự :

  – Trộn đều và chia chỗ đá đã lấy thành 4 phần bằng nhau;

  – Xúc lấy mẫu đại diện từ 4 phần đó theo nguyên tắc lấy đều đối với từng phần.

  Trước khi thí nghiệm phải lấy mẫu đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm tra. Việc lấy mẫu tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và phải tuân thủ theo các yêu cầu trong mục 6.4.4 của TCVN 8859 :2011 và chỉ dẫn của TVGS.

  Chi tiết các hạng mục kiểm tra theo các nội dung sau:

  a. Kiểm tra CPĐD trong giai đoạn thiết kế hỗn hợp.

  – Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình;

  – Có sự thay đổi nguồn cung cấp;

  – Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai;

  – Có sự thay đổi dây truyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng;

  – Có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

  Vật liệu phải thoả mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu được quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

  b. Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã được tập kết tại chân công trình để đưa vào sử dụng

  – Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1.000 m 3 vật liệu lấy ít nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

  – Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu quy định tại Bảng 1, Bảng 2 và đồng thời thí nghiệm đầm nén trong phòng.

  c. Kiểm tra trong quá trình thi công

  Bảng các yêu cầu kiểm tra CPĐD trong quá trình thi công

  Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng CPĐD

  Các số liệu thí nghiệm nêu trên là cơ sở để tiến hành nghiệm thu công trình.

  d. Kiểm tra sau thi công để phục vụ việc nghiệm thu hạng mục công trình

  Đối với độ chặt lu lèn kết hợp kiểm tra thành phần hạt sau khi lu lèn và chiều dày lớp móng: cứ 200m dài (2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra bằng phương pháp rót cát tại 1 vị trí ngẫu nhiên. Trường hợp quy mô gồm 4 làn xe, có dải phân cách giữa, số điểm kiểm tra là 2 điểm/200m dài đường, được bố trí ngẫu nhiên trên hai phần đường xe chạy;

  Đối với các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: mật độ kiểm tra bằng 20% khối lượng quy định cho công tác kiểm tra trong quá trình thi công, tương đương với mật độ đo như sau:

  + Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng): 250 m/ vị trí trên đường thẳng và 100 m/ vị trí trong đường cong.

  + Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m: 500 m/ vị trí.

  7. DUNG SAI VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG

  Dung sai đối với lớp móng trên và móng dưới

  (f) Bề mặt của tất cả các lớp móng trên và móng dưới phải bằng phẳng, không được đọng nước.

  (g) Trước khi tiến hành kiểm tra độ bằng phẳng của bề mặt lớp cấp phối đá dăm móng trên phải tiến hành quét sạch các vật liệu rơi vãi bằng chổi cứng.

  8. SỬA CHỮA NHỮNG ĐOẠN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU

  (a) Tại những vị trí thi công mà không đảm bảo các yêu cầu thiết kế hình học như Quy định trong bảng 3 và bảng 4, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa bằng cách làm cầy, xới bề mặt, dỡ bỏ, thay thế hoặc bù thêm vật liệu tuỳ theo yêu cầu cụ thể, sau đó tạo hình và lu lèn lại.

  (b) Các lớp cấp phối đá dăm quá khô, không đảm bảo điều kiện lu lèn tốt, sẽ phải được cải thiện độ ẩm bằng cách cày xới, phun một lượng nước thích hợp và san gạt kỹ bằng thiết bị được TVGS chấp thuận. Lượng nước được sử dụng nhất thiết phải căn cứ trên các chỉ số về độ ẩm Quy định hoặc theo chỉ dẫn của TVGS.

  (c) Các lớp cấp phối đá dăm quá ướt, không đảm bảo lu lèn tốt, phải được cải tạo bằng cách cày xới và hong khô lớp vật liệu đến độ ẩm thích hợp trong điều kiện thời tiết khô ráo. Trong trường hợp cách xử lý này cũng không mang lại hiệu quả thì TVGS có thể yêu cầu dỡ bỏ phần vật liệu đó và thay thế bằng vật liệu có độ ẩm phù hợp.

  (d) Việc sửa chữa các khu vực móng trên và móng dưới cấp phối không đáp ứng độ chặt yêu cầu hoặc không đáp ứng các yêu cầu về vật liệu quy định trong mục này của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công – nghiệm thu phải được tiến hành theo chỉ dẫn của TVGS.

  9. KIỂM SOÁT GIAO THÔNG TRÊN BỀ MẶT LỚP MÓNG CPĐD

  (a) Không được phép cho xe cộ, kể cả xe máy thi công của nhà thầu, lưu thông trên bề mặt các lớp móng cấp phối đá chưa hoàn thiện, đang trong giai đoạn thi công, trừ khi có hướng dẫn của TVGS với những biện pháp bảo vệ cụ thể.

  (b) Trong khi chưa thi công lớp mặt đường bê tông nhựa, lớp móng cấp phối đá dăm sẽ được bảo dưỡng, duy tu như sau:

  – Phải thường xuyên giữ đủ độ ẩm trên mặt lớp CPĐD để tránh các hạt mịn bị gió thổi. Đồng thời không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám để tránh bong bật.

  – Đối với lớp móng trên cấp phải nhanh chóng tưới nhựa thấm bám, việc tưới nhựa thấm bám tuân theo mục 05100 – lớp nhựa thấm bám của Quy định thi công và nghiệm thu này.

  – Nếu phải đảm bảo giao thông, ngay sau khi tưới nhựa thấm bám phải phủ một lớp đá mạt kích thước 0,5×0,1cm và lu nhẹ khoảng 2-3 lần/điểm. Đồng thời đảm bỏa thoát nước cho bề mặt, bù phụ, quét gạt các hạt đá bị văng dạt và lu lèn những chỗ bị bong bật do xe chạy. Bề mặt lớp luôn được làm sạch bằng xe quét. Phải tiến hành phân luồng giao thông và hạn chế tốc độ xe chạy đồng thời cũng phải thường xuyên hoán đổi vị trí làn xe trên mặt cắt ngang đường để xe chạy đều trên toàn bộ mặt đường.

  – Ở những vị trí vật liệu quá khô làm cho độ ổn định của vật liệu bị suy giảm hoặc khó được tăng lên dưới tác động của xe cộ đi lại hoặc thiết bị lu lèn, thì phải tưới nước đều lên toàn bộ bề mặt lớp để cải thiện độ ẩm. Lượng nước phải đồng đều và nhẹ nhàng trên khắp bề mặt lớp vật liệu với định mức khoảng 4 lít/ m2 để tránh làm ngập hoặc làm xói bề mặt.

  10. THÍ NGHIỆM

  (a) Số lượng và chủng loại các thí nghiệm bổ sung cần thiết để thông qua chất lượng vật liệu sẽ căn cứ theo chỉ dẫn của TVGS, nhưng phải bao gồm tất cả các thử nghiệm Quy định trong mục này trên cơ sở ít nhất là ba mẫu đại diện lấy từ mỏ vật liệu đề xuất, đại diện cho phạm vi chất lượng vật liệu lấy từ các mỏ đó.

  (b) Nếu có bất kỳ thay đổi nào về vật liệu, nguồn vật liệu hoặc phương pháp khai thác thì có thể phải thí nghiệm lại toàn bộ các thí nghiệm đã thực hiện trước đó, theo yêu cầu của TVGS.

  (c) Phải có một kế hoạch thí nghiệm để kiểm soát chất lượng vật liệu theo mục 6.11 của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu này.

  (d) Phải thường xuyên xác định độ chặt và độ ẩm hiện trường của vật liệu đã đầm nén theo 22 TCN 346-06 hoặc AASHTO T191. Các thí nghiệm để xác định các chỉ số nói trên phải được thực hiện cho toàn bộ chiều dày của lớp tại các vị trí mà TVGS chỉ định nhưng không cách xa nhau quá 200m và sau khi thí nghiệm phải lấp ngay các hố đào bằng vật liệu quy định và đầm nén tới độ chặt và dung sai bề mặt theo đúng yêu cầu trong Chỉ dẫn kỹ thuật thi công – nghiệm thu này.

  11. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN

  11.1. Đơn vị đo đạc tính bằng diện tích

  Tương ứng với bề dầy của thiết kế các lớp móng đường, diện tích được được xác định như sau:

  (a) Bề rộng của các diện tích được đo đạc sẽ được lấy là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị chiều rộng danh định như thể hiện trên Bản vẽ hoặc được TVGS chấp thuận và chiều rộng đã thi công thực sự (do Nhà thầu xác định bằng thước dây dưới sự giám sát của TVGS).

  (b) Việc đo bằng thước dây sẽ được tiến hành bằng cách đo vuông góc với tim đường và sẽ không bao gồm các diện tích không đạt yêu cầu cần phải sửa chữa. Chiều rộng được sử dụng trong khi tính toán diện tích để kiểm tra khối lượng đối với bất kỳ đoạn móng đường được đo đạc sẽ là bề rộng trung bình của các lần đo đã được chấp nhận hoặc chiều rộng thiết kế danh định, chọn cái nào nhỏ hơn.

  (c) Chiều dài theo phương dọc của lớp móng sẽ được đo dọc theo tim đường, sử dụng các phương pháp khảo sát kỹ thuật tiêu chuẩn và loại trừ bất kỳ đoạn không đạt yêu cầu. Chiều dài đo đạc này là chiều dài sẽ được sử dụng để kiểm tra khối lượng.

  (d) Phần vật liệu nằm bên ngoài giới hạn thiết kế sẽ không được thanh toán.

  (e) Các đoạn thử nghiệm không được xác định khối lượng riêng biệt mà được coi như khối lượng lớp móng trên và móng dưới thông thường.

  (f) Vật liệu phụ nếu được sử dụng để bảo vệ bề mặt của lớp móng trên hoặc móng dưới trước tác hại của xe cộ qua lại sẽ không được đo đạc khối lượng để thanh toán riêng. Phần vật liệu dùng để sửa chữa các lớp đường bị hư hại do xe cộ đi lại hay do các điều kiện tự nhiên khác cũng sẽ không được xác định khối lượng để thanh toán.

  – Khối lượng vật liệu bù cho phần thiếu hụt ở lớp móng trên hay lớp móng dưới sẽ không được đo đạc thanh toán.

  11.2. Đơn vị đo đạc tính bằng thể tích

  Khối lượng lớp cấp phối đá được xác định như sau:

  (a) Khối lượng lớp móng trên và móng dưới là thể tích tính bằng mét khối (m 3) vật liệu đã được đầm nén, hoàn thiện tại công trường và đã được nghiệm thu. Khối lượng này tính được dựa trên các mặt cắt ngang thiết kế.

  (b) Phần vật liệu nằm bên ngoài giới hạn thiết kế sẽ không được thanh toán.

  (c) Các đoạn thử nghiệm không được xác định khối lượng riêng biệt mà được coi như khối lượng lớp móng trên và móng dưới thông thường.

  (d) Vật liệu phụ nếu được sử dụng để bảo vệ bề mặt của lớp móng trên hoặc móng dưới trước tác hại của xe cộ qua lại sẽ không được đo đạc khối lượng để thanh toán riêng. Phần vật liệu dùng để sửa chữa các lớp đường bị hư hại do xe cộ đi lại hay do các điều kiện tự nhiên khác cũng sẽ không được xác định khối lượng để thanh toán.

  (e) Khối lượng vật liệu bù cho phần thiếu hụt ở lớp móng trên hay lớp móng dưới sẽ không được đo đạc thanh toán.

  11.3. Xác định khối lượng sửa chữa

  (a) Công việc và khối lượng vật liệu dùng cho việc sửa chữa những đoạn hư hỏng do lỗi của Nhà thầu theo đúng các yêu cầu của TVGS, sẽ được chi trả bằng kinh phí của Nhà thầu mà không có bất kỳ một thanh toán bổ sung nào.

  (b) Nếu TVGS yêu cầu phải điều chỉnh độ ẩm của vật liệu trước khi đầm nén thì mọi chi phí để tưới nước hoặc làm khô vật liệu và các công việc cần thiết khác nhằm đạt được độ ẩm yêu cầu cũng sẽ không được thanh toán thêm.

  11.4. Cơ sở thanh toán

  – Việc xác định khối lượng và thanh toán phải phù hợp với cơ cấu của bảng giá trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công.

  – Chỉ tiến hành đo đạc, xác định khối lượng để nghiệm thu đối với các hạng mục công việc có trong hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trừ trường hợp các khối lượng phát sinh được chấp thuận của Chủ đầu tư).

  – Thanh toán: Căn cứ trên khối lượng thực tế thi công đã được nghiệm thu. Khối lượng này phải phù hợp với khối lượng trong Bản vẽ thi công đã được duyệt & khối lượng trong Tiên lượng mời thầu. Thanh toán theo đơn giá trúng thầu đã được duyệt và căn cứ vào Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu thi công.

  – Khối lượng phát sinh được xử lý theo các Quy định hiện hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Thi Công Cọc Khoan Nhồi Và Các Biện Pháp Kiểm Tra
 • Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi
 • Các Phương Pháp Thi Công Tầng Hầm
 • Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm Nhà Phố
 • Thi Công Đào Đất Tầng Hầm Chuyên Nghiệp
 • Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 8859:2011 Về Lớp Móng Cấp Phối Đá Dăm Trong Kết Cấu Áo Đường Ô Tô

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Ngành 22Tcn 334:2006 Về Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Móng Cấp Phối Đá Dăm Trong Kết Cấu Áo Đường Ôtô Do Bộ Giao Thông Vận Tải Ban Hành
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Thi Công Saki_Saki Corpration Tuyển Dụng
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Thi Công Saki_Saki Corpration Tuyển Dụng 01
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Thi Công Saki
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thi Đua Khen Thưởng
 • TCVN 8859 : 2011 MỤC LỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ – VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

  1. P h ạmviápdụng 4. Ph ânlo ại

  – Yêu cầu lấy mẫu tại các đống đá CPĐD đã được nghiền sàng và pha trộn thành phẩm;

  – Khối lượng lấy mẫu CPĐD để kiểm tra chất lượng vật liệu được quy định tại Bảng 3;

  – San gạt lớp bề mặt, tiến hành dùng xẻng để lấy mẫu ở độ sâu tối thiểu 0,20 m so với bề mặt ban đầu;

  – Tiến hành đồng thời lấy mẫu đá tại 4 vị trí khác nhau trên một đống đá CPĐD, sau đó trộn lại thành một mẻ đá có khối lượng yêu cầu đem đóng vào thùng hoặc túi để bảo quản, đưa về phòng thí nghiệm.

  7. Y êucầut hic ông

  K yc là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD, %

  – Khi tưới nhựa thấm bám, nhiệt độ không khí phải lớn hơn 8 oC, đồng thời phải đảm bảo vật liệu tưới có nhiệt độ thích hợp khoảng 70 o C – 10 o C đối với nhựa lỏng MC70;

  – Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1000 m vật liệu phải lấy ít nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu;

  – Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 trước khi đem thí nghiệm đầm nén trong phòng.

  – Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800 m phải tiến hành thí nghiệm xác định độ chặt lu lèn tại một vị trí ngẫu nhiên.

  – Kiểm tra độ chặt lu lèn, kết hợp kiểm tra thành phần hạt sau khi lu lèn và chiều dày lớp móng : cứ 7000 m 2 hoặc ứng với 1 km dài (mặt đường 2 làn xe) cần thí nghiệm kiểm tra bằng phương pháp đào hố rót cát tại hai vị trí ngẫu nhiên ( riêng trường hợp rải bằng máy san, cần kiểm tra tại ba vị trí ngẫu nhiên).

  – Kiểm tra các yếu tố hình học và độ bằng phẳng: cần tiến hành kiểm tra với mật độ đo đạc chỉ bằng 20 % khối lượng quy định nêu tại Bảng 4, tương đương với mật độ đo như sau:

  – Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng) : 250 m/ vị trí trên đường thẳng và 100 m/ vị trí trong đường cong. Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m : 500 m/ vị trí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Thi Tuyển Công Chức Hiện Nay
 • Bất Cập Trong Thực Hiện Tuyển Dụng Không Qua Thi Tuyển Đối Với Công Chức, Viên Chức
 • Tài Liệu Biện Pháp Thi Công Cốp Pha Bàn Cho Sàn Nhà Cao Tầng
 • Quy Trình Thi Công Mặt Đường Bằng Bê Tông Nhựa Nóng
 • Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Thi Hành Án Dân Sự
 • Biện Pháp Thi Công Đá Tự Nhiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Thi Công Cầu Thang Bê Tông Cốt Thép Nhanh Nhất!
 • Cách Làm Cầu Thang Xoắn Ốc
 • Hướng Dẫn Cách Đóng Cầu Thang Lượn Đơn Giản
 • Nguyên Tắc Thiết Kế Và Cách Chia Bậc Cầu Thang Xoắn Ốc
 • Thi Công Mẫu Cầu Thang Xoắn Ốc Bằng Sắt Đẹp Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Skip to content

  Những năm trở lại đây, vật liệu đá tự nhiên đã và đang có một sự hồi sinh đáng kể trong xây dựng, rõ ràng nhất là phương pháp thi công lớp vỏ bên ngoài bằng đá tự nhiên với cấu trúc khung thép hoặc bê tông.

  Trong bối cảnh này, các chuyên gia xây dựng ngày càng đòi hỏi sự hiểu biết về các đặc tính vật lý, cơ khí và độ bền của bất kỳ loại đá tự nhiên nào được đề xuất trong thi công ốp lát. Bên cạnh những yêu cầu trên, yêu cầu từ chủ đầu là cần duy trì lớp vỏ bọc bằng đá trong khoảng thời gian 25 năm.

  Với những trường hợp như vậy, câu hỏi về độ bền của đá không còn là sự cân nhắc về mặt học thuật mà mang ý nghĩa về tính thương mại tiềm năng.

  Để thỏa mãn những điều kiện trên, CB Hitech luôn đầu tư cho nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các biện pháp thi công mới của thế giới phù hợp với từng hạng mục, từng loại đá nhằm đa dạng ứng dụng của đá tự nhiên vào nhiều hạng mục; tăng giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ, tuổi thọ và đảm bảo an toàn – kỹ thuật cho mỗi công trình.

  Công ty CB Hitech đã và đang cung cấp, thi công đá tự nhiên cho hàng trăm công trình nhà riêng cũng như các dự án khách sạn 5 sao, dự án thương mại và các dự án cấp quốc gia. CB Hitech luôn được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về chất lượng và tiến độ thi công. Đặc biệt, CB Hitech còn quản lý chặt chẽ các quy trình từ sản xuất, cung cấp tới thi công tuân theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

  Các biện pháp thi công ốp lát đá CB Hitech đang áp dụng hiện nay gồm:

  Biện pháp ốp lát đá bằng si măng thường được áp dụng cho các hạng mục lát sân vườn, lối đi ngoài trời bằng các loại đá Granite, đá Travertine, đá Basalt, …

  Ốp Lát Đá Bằng Keo Chuyên Dụng

  Thường được áp dụng cho các hạng mục lát sàn, ốp tường có bề mặt bằng phẳng (dung sai độ phẳng nhỏ), các hạng mục trong phòng tắm, lắp đặt bàn bếp, bàn bar…

  Ốp Bằng Ke Móc Khoan Lỗ Chốt Cạnh Đá

  Ốp đá tự nhiên bằng ke móc khoan lỗ chốt cạnh cũng thường được áp dụng trong các hạng mục ốp tường với dung sai độ phẳng <20mm như ốp tường thông thường, ốp cầu thang máy, ốp cột… Bao gồm hai phương pháp:

  Ốp Đá Bằng Ke Móc Tròn Công Nghệ Australia

  Đây là biện pháp thi công theo công nghệ mới do CB Hitech nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Biện pháp này được áp dụng cho các công trình cần ốp đá kích thước lớn với độ cao bất kỳ, áp dụng cho tất cả các hạng mục ốp, đặc biệt là hạng mục ốp các loại cột đặc thù theo thiết kế, ốp mặt tiền cao tầng, ốp trần nhà… .

  Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của CB Hitech sẽ giúp bạn lên kế hoạch hoàn hảo nhằm tạo ra chất lượng vượt trội với chi phí hợp lý nhất.

  Còn chờ gì nữa, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia.

  error: Content is protected – Nội dung bản quyền!!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Cho Mái Đổ Bê Tông Lợp Ngói Tối Ưu Nhất
 • So Sánh Chi Phí Mái Dốc Bê Tông Và Mái Dốc Vì Kèo Lợp Ngói
 • Biện Pháp Thi Công Bê Tông Mái Nghiêng Bạn Không Thể Không Biết
 • So Sánh Chi Phí Mái Dốc Bê Tông Cốt Thép Và Mái Dốc Vì Kèo Lợp Ngói Trong Nhà Ở Dân Dụng Kn215117
 • 2 Cách Đổ Bó Vỉa Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Tiêu Chuẩn Ngành 22Tcn 334:2006 Về Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Móng Cấp Phối Đá Dăm Trong Kết Cấu Áo Đường Ôtô Do Bộ Giao Thông Vận Tải Ban Hành

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Thi Công Saki_Saki Corpration Tuyển Dụng
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Thi Công Saki_Saki Corpration Tuyển Dụng 01
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Thi Công Saki
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thi Đua Khen Thưởng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Sở Nông Nghiệp &…
 • 22 TCN 334:2006

  QUY TRÌNH KỸ THUẬTTHI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  1. Quy định chung . Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ôtô sử dụng vật liệu cấp phối đá đăm (CPĐD). . Quy trình này thay thế “Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô” 22 TCN 252-98. CPĐD dùng làm móng đường được chia làm hai loại: CPĐD loại I và loại II. CPĐD loại II: là cấp phối cốt liệu khoáng được nghiền từ đá nguyên khai hoặc sỏi cuội, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36 mm có thể là khoáng vật tự nhiên không nghiền nhưng khối lượng không vượt quá 50% khối lượng CPĐD. Khi CPĐD được nghiền từ sỏi cuội thì các hạt trên sàng 9,5 mm ít nhất 75% số hạt có từ hai mặt vỡ trở lên. . CPĐD loại I được sử dụng làm lớp móng trên (và móng dưới, trên cơ sở xem xét yếu tố kinh tế, kỹ thuật) của kết cấu áo đường mềm có tầng mặt loại A1, A2 theo “Quy trình thiết kế áo đường mềm” 22 TCN 211-93 hoặc làm lớp móng trên theo “Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm” 22 TCN 274-01. : Khi thiết kế áo đường mềmtheo “Quy trình thiết kế áo đường mềm” 22TCN 211-93 có thể tham khảo trị số mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu CPĐD ở phụ lục A.

  2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cấp phối đá dăm

  Thành phần hạt của vật liệu CPĐD . Việc lựa chọn loại CPĐD (theo cỡ hạt danh định lớn nhất D max) phải căn cứ vào chiều dày thiết kế của lớp móng và phải được chỉ rõ trong hồ sơ thiết kế kết cấu áo đường và chỉ dẫn kỹ thuật của công trình:

  a) Cấp phối loại D max = 37,5 mm thích hợp dùng cho lớp móng dưới;

  b) Cấp phối loại D max = 25 mm thích hợp dùng cho lớp móng trên;

  c) Cấp phối loại D max = 19 mm thích hợp dùng cho việc bù vênh và tăng cường trên các kết cấu mặt đường cũ trong nâng cấp, cải tạo.

  Bảng 1. Thành phần hạt của cấp phối đá dăm 2.2. Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD

  Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 2.

  Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD

  Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425 mm.

  Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài;

  Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4,75 mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu;

  Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt.

  3. Công nghệ thi công lớp móng đường bằng cấp phối đá dăm Công tác chuẩn bị vật liệu CPĐD

  a) Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu.

  b) Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến hành các công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình.

  – Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu CPĐD tối thiểu cho một ca thi công;

  – Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để: không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công; không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào;

  – Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng một vị trí;

  – Trong mọi công đoạn vận chuyển, tập kết, phải có các biện pháp nhằm tránh sự phân tầng của vật liệu CPĐD. a) Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường.

  b) Việc thi công các lớp móng CPĐD chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiệm thu. Khi cần thiết, phải tiến hành kiểm tra lạicác chỉ tiêu kỹ thuật quy định của mặt bằng thi công đặc biệt là độ chặt lu lèn thiết kế.

  c) Đối với mặt bằng thi công là móng hoặc mặt đường cũ, phải phát hiện, xử lý triệt để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng CPĐD. Khi bù vênh bằng CPĐD thì chiều dày bù vênh tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định D max. a) Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như máy rải hoặc máy san, các loại lu, ôtô tự đổ chuyên chở vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều dày…, các thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện trường…

  b) Tiến hành kiểm tra tất cả các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như hệ thống điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thủy lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước… nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công lớp vật liệu CPĐD.

  c) Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây truyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả của công tác thi công thí điểm (khoản 3.3). Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công

  a) Vật liệu CPĐD, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết đến mặt bằng thi công bằng cách:

  – Đổ trực tiếp vào phễu máy rải hoặc

  – Đổ thành các đống trên mặt bằng thi công (chỉ đối với lớp móng dưới và khi được Tư vấn giám sát cho phép rải bằng máy san) với khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được tính toán và không quá 10 m(khoản 3.2.3);

  – Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm (khoản 3.3).

  b) CPĐD đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông.

  a) Phải bảo đảm vật liệu CPĐD luôn có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (W o ± 2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn.

  b) Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu CPĐD.

  – Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung bằng các vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ sung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước đang sương gắn kèm;

  – Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra để hong khô trước khi lu lèn. a) Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải.

  b) Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. Chỉ được sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD khi có đầy đủ các giải pháp chống phân tầng của vật liệu CPĐD và được Tư vấn giám sát chấp thuận.

  c) Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗilớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 18cm đối với móng dưới và 15cm đối với lớp móng trên và chiều dày tối thiếu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định D max.

  d) Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ K*rải như sau:

  là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, g/cm 3;

  là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐĐ ở trạng thái rời (chưa đầm nén), g/cm 3;

  là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD.

  đ) Để bảo đảm độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá vỉa, phải rải vật liệu CPĐD rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25 cm so với bề rộng thiết kế của móng. Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước, phải tiến hành loại bỏ các vật liệu CPĐD rời rạc tại các mép của vệt rải trước khi rải vệt tiếp theo.

  e) Trường hợp sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD, phải bố trí công nhân lái máy lành nghề và nhân công phụ theo máy nhằm hạn chế và xử lý kịp hiện tượng phân tầng của vật liệu. Với những vị trị vật liệu bị phân tầng, phải loại bỏ toàn bộ vật liệu và thay thế bằng vật liệu CPĐD mới. Việc xác lập sơ đồ vận hành của máy san, rải CPĐD phải dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm (khoản 3.3).

  g) Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải. a) Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu.

  b) Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

  c) Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước từ 20 – 25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

  d) Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời:

  – Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt… phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu;

  – Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cầy xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù.

  đ) Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng CPĐD (khoản 3.3). a) Không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám và phải thường xuyên giữ độ ẩm trên mặt lớp móng CPĐD để tránh các hạt mịn bị gió thổi.

  b) Đối với lớp móng trên, cần phải nhanh chóng tưới lớp thấm bám bằng nhựa pha dầu loại MC-70 (phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D2027) hoặc nhũ tương nhựa đường loại SS-1h hoặc CSS-1h (phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D997 hoặc ASTM D2397).

  – Trước khi tưới nhựa thấm bám, phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt lớp móng nhằm loại bỏ bụi, rác, vật liệu rời rạc bằng các dụng cụ thích hợp như chổi, máy nén khí nhưng không được làm bong bật các cốt liệu của lớp móng;

  – Khi tưới nhựa thấm bám, phải đảm bảo vật liệu có nhiệt độ làm việc thích hợp (khoảng 30 – 65 oC đối với MC70 và 25 – 70 oC với SS-1h hoặc CSS-1h) và nhiệt độ không khí lớn hơn 8 0 C;

  – Tiến hành phun tưới lớp nhựa thấm bám đồng đều trên toàn bộ bề mặt lớp móng bằng các thiết bị chuyên dụng với áp lực phun từ 2 – 5 at với định mức là 1,2 ±

  c) Nếu phải bảo đảm giao thông, ngay sau khi tưới lớp thấm bám, phải phủ một lớp đá mạt kích cỡ 0,5 cm x 1,0 cm với định mức 10 ± 1 lít/m 2 và lu nhẹ khoảng 2 – 3 lần/điểm. Đồng thời, phải bố trí lực lượng duy tu, bảo dưỡng hàng ngày như: thoát nước bề mặt, bù phụ, quét gạt các hạt đá bị văng dạt và lu lèn lại những chỗ có hiện tượng bị bong bật do xe chạy.

  Thi công thí điểm a) Việc thi công thí điểm phải được áp dụng cho mỗi mũi thi công trong các trường hợp sau:

  – Trước khi triển khai thi công đại trà;

  – Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính như: lu nặng, máy san, máy rải;

  – Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại vật liệu CPĐD.

  b) Công tác thi công thí điểm là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và kinh tế. Do vậy, việc thi công thí điểm phải đưa ra được các thông số công nghệ tối ưu sau:

  – Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san hoặc máy rải;

  – Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công;

  – Sơ đồ lu lèncủa mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua một điểm;

  – Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công.

  c) Toàn bộ công tác thi công thí điểm, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền công nghệ áp dụng cho thi công đại trà, phải được sự kiểm tra và chấp thuận của Tư vấn giám sát.

  Lập biện pháp tổ chức thi công thí điểm

  a) Các phân đoạn được lựa chọn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng… Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50 m.

  b) Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu đã nêu ở khoản 3.3.1, tiến hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thí điểm ứng với 2 phân đoạn đã được lựa chọn.

  c) Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thí điểm phải xem xét đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã được tích lũy và điều kiện thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường. Trong sơ đồ công nghệ thi công thí điểm, phải nêu rõ các vấn đề sau:

  – Tuân thủ theo quy định tại khoản 3.2.3 khi xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu CPĐD sau khi rải hoặc san (ban đầu có thể tạm lấy hệ số lu lèn là 1,3). Lập sơ đồ vận hành của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự ly giữa các đống vật liệu khi thi công bằng máy san;

  – Lựa chọn và huy động các chủng loại lu thích hợp;

  – Lập sơ đồ lu cho mỗiloại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt và tốc độ lu qua một điểm, sự phối hợp các loại lu…;

  – Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng của dây chuyền thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

  a) Tiến hành thi công thí điểm theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm khác nhau, đồng thời ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như:

  – Số lượng, khối lượng vật liệu chuyên chở của phương tiện tập kết vật liệu đến công trường. Khoảng cách giữa các đống vật liệu CPĐD (đối với lớp móng dưới, khi được phép thi công bằng máy san);

  – Biện pháp bổ tưới nước bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau khi san hoặc rải;

  – Cao độ trước và sau khi san hoặc rải vật liệu CPĐD;

  – Các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, độ bằng phẳng và việc bù phụ… (nếu có );

  – Trình tự vào, ra của các loại lu, số lượt và vận tốc lu qua một điểm;

  – Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi loại lu tại vị trí thí nghiệm;

  – Cao độ sau hoàn thiện công tác lu lèn lớp móng CPĐD;

  – Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm.

  b) Từ các số liệu đã thu nhận, tiến hành tính toán và hiệu chính lại các thông số như:

  – Hệ số rải (hệ số lu lèn) K rải được xác định đưa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt cắt tại các điểm tương ứng như sau:

  mb là cao độ mặt bằng thi công, m;

  rải là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi rải, m;

  lu là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi lu lèn xong (đã đạt độ chặt yêu cầu), m.

  – Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được;

  – Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây chuyền, cự ly giữa các đống vật liệu (nếu rải bằng máy san).

  c) Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thí điểm để áp dụng cho thi công đại trà.

  4. Yêu cầu đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu

  Quy định về lấy mẫu vật liệu CPĐD phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu và lớp móng CPĐD Để phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu, khối lượng tối thiếu lấy mẫu tại hiện trường để thí nghiệm được quy định tại bảng 3.

  Bảng 3. Yêu cầu khối lượng tối thiếu lấy mẫu lấy tại hiện trường

  4.1.3. Mẫu thí nghiệm được lấy phải đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm tra. Tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và điều kiện cụ thể, việc lấy mẫu có thể được thực hiện theo các phương thức khác nhau và tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau:

  a) Khi lấy mẫu tại cửa xả, phải bảo đảm lấy trọn vẹn toàn bộ vật liệu xả ra, không được để rơi vãi;

  b) Khi lấy mẫu trên băng tải, phải lấy hết vật liệu trên toàn bộ mặt cắt ngang của băng tải, đặc biệt chú ý lấy hết các hạt mịn;

  c) Không lấy mẫu vật liệu tại cửa xả hoặc trên băng tải của dây chuyền sản xuất khi dây chuyền mới bắt đầu ca sản xuất, chưa ổn định;

  d) Khi lấy mẫu vật liệu tại các đống chứa, với mỗi đống, gạt bỏ vật liệu phía trên thân đống thành một mặt phẳng có kích thước không nhỏ hơn 50 cm x 50 cm và đào thành hố vuông vắn sao cho đủ khối lượng vật liệu theo quy định thành một hố;

  – Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình;

  – Có sự thay đổi nguồn cung cấp;

  – Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai;

  – Có sự thay đổi dây chuyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng;

  – Có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

  b) Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu được quy định tại Bảng 1, Bảng 2. a) Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1.000 m 3 vật liệu lấy một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

  b) Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu quy định tại Bảng 1, Bảng 2 và đồng thời thí nghiệm đầm nén trong phòng.

  Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra các nội dung sau:

  . Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt). Cứ 200m 3 vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy một mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm. a) Việc thí nghiệm thực hiện theo “Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát” 22 TCN 13-79 hoặc tiêu chuẩn AASHTO T191 và được tiến hành tại mỗilớp móng CPĐD đã thi công xong.

  b) Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiếm tra độ chặt lu lèn để làm cơ sở kết thúc quá trình lu lèn. Cứ 800 m 2 phải tiến hành thí nghiệm độ chặt lu lèn tại một vị trí ngẫu nhiên.

  a) Cao độ, độ dốc ngang của bề mặt lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo cao độ tại tim và tại mép của mặt móng.

  b) Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc cao độ trước và sau khi thi công lớp móng tại các điểm tương ứng trên cùng một mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào hố để kiểm tra).

  c) Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép.

  d) Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3 m theo “Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3 mét” 22 TCN 16-79. Khe hở lớn nhất dưới thước được quy định tại Bảng 4.

  đ) Mật độ kiểm tra và các yêu cầu cụ thể được quy định tại Bảng 4.

  Bảng 4. Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD

  e) Các số liệu thí nghiệm trên là cơ sở để tiến hành nghiệm thu công trình. . Đối với độ chặt lu lèn: cứ 7.000 m 2 hoặc 1 Km (với đường 2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra tại 2 vị trí ngẫu nhiên (trường hợp rải bằng máy san, kiểm tra tại 3 vị trí ngẫu nhiên).

  PHỤ LỤC A

  CHỈ DẪN LỰA CHỌN TRỊ SỐ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI TÍNH TOÁN CỦA VẬT LIỆU CPĐD

  Khi thiết kế áo đường mềm theo “Quy trình thiết kế áo đường mềm” 22 TCN 211 – 93, có thể lấy trị số mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu CPĐD như sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 8859:2011 Về Lớp Móng Cấp Phối Đá Dăm Trong Kết Cấu Áo Đường Ô Tô
 • Quy Trình Thi Tuyển Công Chức Hiện Nay
 • Bất Cập Trong Thực Hiện Tuyển Dụng Không Qua Thi Tuyển Đối Với Công Chức, Viên Chức
 • Tài Liệu Biện Pháp Thi Công Cốp Pha Bàn Cho Sàn Nhà Cao Tầng
 • Quy Trình Thi Công Mặt Đường Bằng Bê Tông Nhựa Nóng
 • Biện Pháp Thi Công Xây Đá Hộc Công Trình Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiết Kế Và Xây Móng Nhà Bằng Đá Hộc Cần Lưu Ý Những Điều Gì ?
 • Bộ Tn&mt Nêu 4 Giải Pháp Cấp Bách Bảo Vệ Nguồn Nước Sinh Hoạt
 • Biện Pháp Xử Lý Các Hộ Chăn Nuôi Heo Gây Ô Nhiễm Môi Trường ?
 • Xác Nhận Việc Hoàn Thành Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Theo Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đã Được Phê Duyệt
 • Xác Nhận Việc Hoàn Thành Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Theo Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đã Được Xác Nhận
 • A. Công tác chuẩn bị và các yêu cầu khi thi công kết cấu gạch đá :

  – Sau khi mặt bằng đã được chuẩn bị xong, phải tiến hành xác định trục nhà và công trình, xác định tim móng và đường mép hố móng theo bản vẽ thi công.

  – Xác định các mốc cao độ, trục nhà và công trình phải được kiểm tra, nghiệm thu và lập thành biên bản.

  – Trước khi xây móng, đáy và thành hồ móng phải được kiểm tra và bảo vệ.

  – Khi các hố móng gần nhau có chiều sâu chân móng khác nhau, phải đào bậc chuyển từ chiều sâu này sang chiều sâu khác.

  1. Vật liệu :

  a. Vật liệu chế tạo hỗn hợp vữa xây phải đúng quy định, phải đảm bảo chất lượng.

  b. Các loại gạch xây phải đảm bảo yêu cầu về cường độ, quy cách, tiêu chuẩn kĩ thuật như quy định và đảm bảo chất lượng.

  c. Bãi chứa vật liệu phải khô ráo, sạch, thoát nước tốt, các vật liệu rời không đổ lẫn lộn với nhau.

  d. Gạch đá xếp đống phải đảm bảo kĩ thuật an toàn, không được để mọc rêu, mốc, bẩn.

  2. Vữa xây dựng :

  a. Xác định liều lượng pha trộn vữa tiến hành trước khi bắt đầu xây và được Chủ đầu tư chấp nhận.

  b. Vữa dùng trong khối xây gạch đá phải có mác và chỉ tiêu kĩ thuật thoả mãn yêu cầu thiết kế.

  c. Vật liệu để sản xuất phải đảm bảo yêu cầu và tiêu chuẩn kĩ thuật.

  d. Khi xây dưới mực nước ngầm hoặc trong đất bão hoà nước, phải dùng vữa đông cứng trong nước.

  e. Để nâng cao độ dẻo có thể cho thêm các chất phụ gia dẻo theo chỉ dẫn cuả thiết kế.

  f. Thời gian trộn vữa bằng máy từ lúc đổ xong cột liệu vào máy trộn không được nhỏ hơn 2 phút.

  Thời gian trộn vữa bằng tay kể từ lúc bắt đầu trộn không được nhỏ hơn 3 phút. Trong quá trình trộn bằng máy, hoặc bằng tay, không được đổ thêm vật liệu vào cối vữa.

  g. Vữa đã trộn phải dùng hết trước lúc bắt đầu đông cứng. Nếu vữa đã bị phân tầng, trước khi dùng phải trộn lại cẩn thận tại chỗ thi công.

  h. Khi thi công trong mùa hè, mùa khô, mùa gió tây, phải đảm bảo đủ độ ẩm cho vữa đông cứng.

  i. Chất lượng vữa phải được kiểm tra bằng thí nghiệm mẫu lấy ngay tại chỗ sản xuất vữa.

  j. Khi thay đồi vật liệu, thay đổi thành phần và mác vữa phải thí nghiệm kiểm tra vữa.

  3. Giàn giáo để xây :

  a. Công tác dàn giáo trong thi công khối xây gạch đá phải được thực hiện theo quy định.

  b. Các loại dàn giáo phải đảm bảo ổn định, bền vững, chịu được tác dụng do người do đặt vật liệu gạch đá có di chuyển các thùng vữa trên dàn giáo khi xây. Dàn giáo không được gây trở ngại cho quá trình xây dựng, tháo lắp phải dễ dàng, di chuyển không cồng kềnh khó khăn.

  c. Giàn giáo chống không được dựa vào tường đang xây, không bắc ván lên tường mới xây, dàn giáo phải cách tường đang xây ít nhất là 0,05m.

  d. Thường xuyên kiểm tra độ bền vững và độ ổn định đúng yêu cầu kĩ thuật an toàn.

  4. Các yêu cầu khi thi công kết cấu gạch đá :

  a. Gạch đá khi vận chuyển đến phải xếp gọn không được chất đống.

  b. Chênh lệch độ cao giữa các phần kề nhau của khối xây móng không được lớn hơn 1,2m.

  c. Phải chừa sẵn các lỗ, rãnh đường ống nước, đường thông hơi, chỗ có trang chí, …

  d. Các biện pháp liên kết các khung của sổ và cửa đi vào tường.

  e. Độ ngang bằng, thẳng đứng của mặt bên và các góc trong khối xây gạch đá phải được kiểm tra ít nhất 2 lần trong một đoạn cao từ 0,5m đến 0,6m.

  f. Khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh.

  g. Ở những đoạn thi công gần nhau hoặc giao nhau giữa tường ngoài và tường trong, độ chênh lệch và độ cao không được vượt quá chiều cao của 1 tầng.

  h. Khối xây bên trên lanh tô phải đủ độ cao, đủ cường độ mới được tháo gỡ vàn khuôn, thanh chống.

  i. Khi xây xong những kết cấu chịu lực của tầng dưới mới được xây các kết cấu ở tầng trên tiếp theo.

  j. Cứ xây xong một tầng thì phải kiển tra độ ngang bằng, đứng của khối xây.

  k. Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu, tựa dụng cụ và đi lại trực tiếp trên khối xây đang thi công, khối xây còn mới.

  l. Trong quá trình xây, nếu phát hiện vết nứt phải ngừng xây và báo cho Chủ đầu tư để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lí, đồng thời phải làm mốc để theo dõi sự phát triển của vết nứt.

  5. Khối xây đá hộc và bê tông đá hộc :

  a. Khi xây móng mỗi hàng cao 0,3m, khi xây tường mỗi hàng cao 0,25m.

  · Mỗi mét vuông trên bề mặt đứng của tường phải có ít nhất một hòn đá câu dài 0,40m;

  · Khi xây tường nhỏ hơn 0,40m phải đặt mỗi mét vuông 3 hòn đá câu suốt cả chân tường.

  b. Khi xây cột, trụ, phải bố trí các viên đá mặt có chân cắm sâu vào khối xây.

  Khi xây tường giao nhau, trong từng hàng phải bố trí các viên đá câu chặt các đầu tường với nhau. Không xây trùng mạch ở mặt ngoài cũng như bên trong khối xây.

  c. Khi xây đá hộc không thành hàng, ngoài những yêu cầu như đối với đá hộc xây thành lớp, phải tuân theo những quy định sau đây:

  · Chiều dầy các mạch vữa không lớn hơn 20mm và phải đều nhau; các mạch xây ngang dọc không được tập trung vào thành một điểm nút, không phải những mạch chéo kéo dài, những mạch đứng song song, mạch chéo chữ thập, mạch vữa lồi lõm;

  · Đá lớn nhỏ phải phân phối đều trong khối xây. Không chèn đá vụn vào các mạch vữa ngoài mặt khối xây.

  d. Khi xây đá đẽo, chiều dầy mạch không lớn hơn 15mm, mặt ngoài phải phẳng nhẵn ở các góc phải xây kiểu chồng cũi lợn bằng các viên đá dài, rộng ít nhất là 0,30m. Khi đặt phải chú ý cho thớ dọc viên đá tương đối thẳng góc với phương chịu lực. Mạch vữa đứng cần được nhồi chặt vữa bằng bay hay thanh thép 10.

  e. Lớp ốp gạch (hoặc đá) của khối xây đá hộc cần phải làm cùng lúc với khối xây. Cách từ 4 đến 6 hàng gạch dọc phải giằng bằng hàng gạch ngang; hàng gạch ngang này phải trùng với mạch ngang của khối tường xây đá hộc.

  f. Khi thi công, độ chênh lệch chiều cao giữa những phần tường kề nhau không được lớn hơn 12m. chiều cao của tường khi tạm ngừng trong giai đoạn thi công không được lớn hơn 1,2m.

  Trường hợp có thể chiều cao ngừng tới 4m nhưng phải có biện pháp bảo đảm ổn định khối xây.

  h. Khi thi công khối xây bê tông đá hộc, việc chế tạo hỗn hợp bê tông, dựng lắp và tháo dỡ ván khuôn, việc kiểm tra chất lượng bê tông phải đúng quy phạm và thiết kế.

  i. Khối xây bê tông đá hộc là hỗn hợp của bê tông và đá hộc. Thể tích đá hộc trong bê tông chiếm khoảng ½ thể tích khối xây.

  j. Trong khối xây bê tông đá hộc, hỗn hợp bê tông được rải theo từng lớp ngang dọc dày không lớn hơn 0,2m. Đá hộc được độn liên tục thành hàng vào lớp bê tông đó cho ngập quá nửa chiều dày đá và khoảng cách giữa các hàng từ 4 đến 6mm. Kích thước của viên đá không được lớn hơn 1/3 chiều dày của kết cấu. Không được thả đá vào hỗn hợp bê tông đã bắt đầu dính kết.

  k. Khối xây bê tông đá hộc được đầm rung từng lớp, hỗn hợp bê tông phải có độ sụt từ 5 đến 7mm.

  l. Chỉ được ngừng thi công sau khi đã độn xong đá hộc vào lớp bê tông và đầm chặt.

  B. An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh môi trường :

  m. Việc bảo dưỡng khối xây đá hộc tiến hành giống bảo dưỡng cho các kết cấu bê tông toàn khối.

  a. Phải tuân thủ theo các biện pháp ATLĐ đã được lập ra.

  b. Kĩ sư, kỹ thuật viên và công nhân cần được học tập quy định về an toàn lao động trước khi thi công và thường xuyên được nhắc nhở. Phân công một cán bộ kiểm tra kỹ thuật ATLĐ.

  c. Công nhân khi làm việc phải có đầy đủ trang bị bảo hộ; phải đeo dây an toàn khi lên cao

  d. Phân người kiểm tra giàn giáo trong suốt quá trình thi công;

  e. Các đường dây điện phải đảm bảo an toàn khi thi công;

  II. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU :

  f. Sau mỗi ca làm việc các thiết bị phải được vệ sinh sạch sẽ và trả lại kho công trường.

  1. Nghiệm thu trước khi tiến hành công việc tiếp theo.

  2. Kiểm tra và nghiệm thu :

  a. Bảo đảm mạch không trùng, chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng góc…) ;

  b. Chiều dày và độ đặc của các mạch vữa liên kết, vị trí các hàng gạch giằng;

  c. Việc đặt đúng và đủ các bộ phận giằng neo;

  d. Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn;

  e. Việc thi công đúng các đường ống thông hơi, ống dẫn khói,vị trí các lỗ chừa sẵn;

  f. Kích thước của khối xây;

  g. Đặt và gia công cốt thép;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm Chi Tiết Nhất
 • Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm Nhà Phố & Quy Trình Mới 2022
 • Thi Công Đài Cọc Trụ Cầu Giữa Sông
 • Móng Của Một Cây Cầu Được Xây Dựng Như Thế Nào?
 • Kỹ Thuật Thi Công Dưới Nước
 • Các Biện Pháp Thi Công Kè Rọ Đá Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Thi Công Rọ Đá Thảm Đá
 • Tcvn 10335:2014 Tiêu Chuẩn Thi Công Và Nghiệm Thu Rọ Đá
 • Biện Pháp Thi Công Lưới Rọ Đá Trong Từng Điều Kiện Công Trình
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 10335:2014 Về Rọ Đá, Thảm Đá Và Các Sản Phẩm Mắt Lưới Lục Giác Xoắn Phục Vụ Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đường Thủy
 • Biện Pháp Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật
 • Tổng hợp các biện pháp thi công kè rọ đá phổ biến

  1. Tác dụng của việc thi công kè rọ đá

  Thi công kè đá là một trong những việc làm quan trọng thường được áp dụng trong công trình xây dựng chịu nhiều tác động từ bên ngoài như thời tiết và các tác nhân khác của môi trường xung quanh.

  2. Các biện pháp thi công rọ đá

  Để tiến hành thi công rọ đá, trước hết, kỹ sư công trình cần tiến hành đẩy mạnh nghiên cứu, thăm dò tính chất đất đá khu vực tiến hành thi công cũng như đặc điểm của công trình thiết kế đó mà bạn nên chọn biện pháp thi công rõ đá phù hợp.

  Có 2 giải pháp để tiến hành thi công kè rọ đá. Cụ thể là:

  – Biện pháp thả rọ rồi mới tiến hành bỏ đá.

  – Biện pháp bỏ đá trong rọ rồi thả cả rọ đá.

  Yêu cầu

  • Chuẩn bị trước rọ đá, rọ thép cần được ghép buộ ngay tạp công trường
  • Choòng để gò ép rọ đá khi cần đậy và buộc, kìm mũi dài, dây thép để chẳng, buộc, cọc thép neo, ….

  2.1 – Biện pháp thả rọ rồi mới tiến hành bỏ đá

  Phương pháp thả rọ rồi mới tiến hành bỏ đá được áp dụng phổ biến và hiệu quả đối với các công trình trên cạn hoặc tính chất công trình ở địa hình mặt nước thấp. Chẳng hạn như bảo vệ đường ô tô, xây dựng tường chắn.

  Biện pháp thi công rọ đá hiệu quả nhất của phương pháp này là bạn thả rọ lưới thép mạ kẽm và bọc nhựa pvc, bên trong không chứa đá vào vị trí thi công đã chuẩn bị sẵn trước đó. Các tấm thép cần được trải trên bề mặt đất phẳng trước để nắn phẳng, nắn vuông góc hình dạng mắt lưới thép. Kiểm tra các mối buộc thép chắc chắn.

  Sau khi đã dải đều mạng lưới rọ, tiến hàng bỏ đá vào rọ không. Với tùy từng mặt bằng, tính chất địa hình mà bạn có thể lựa chọn thả đá vào trong rọ bằng các máy móc thả đá chuyên dụng.

  Kéo căng rọ thép trước và trong khi tiến hành bỏ đá vào trong rọ. Cách làm này giúp cho rọ đá được phẳng đẹp, không bị méo hay biến dạng.

  2.2 – Biện pháp bỏ đá trong rọ rồi thả cả rọ đá

  Trái ngược với biện pháp thi công rọ đá 2.1. Phương pháp này thường được áp dụng thi công ở những khu vực địa hình có mực nước cao hoặc khu vực có nước như mái – lòng kênh, đe, kè chắn lũ,…

  Thi công biện pháp này khá đơn giản. hãy sử dụng các loại đá có kích thước lớn cho xuống đáy rõ, đá nhỏ đổ vào giữa rọ để vừa tiết kiệm được đá, vừa đảm bảo đá không bị lọt qua các mắt rọ thép. Hơn nữa, khi bỏ đá, cần xếp đặt khít các phiến đá sao cho khoảng trống giữa các viên đá là nhỏ nhất.

  Sau đó, chỉ cần tiến hàng bỏ đá có sẵn vào trong rõ lưới thép và tiến hành thả xuống vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, với công trình có nước, cần buộc rọ trên địa hình khu vực khô ráo, sau đó dùng cần trục nâng nâng rọ đá đặt vào vị trí dự án.

  3. Lưu ý khi thi công kè rọ đá

  • Đảm bảo lưới thép căng và phẳng, được nắn các mắt lưới vuông góc
  • Các mối buộc liên kết chắc chắn và đúng tiêu chuẩn
  • Đá bỏ vào rọ cần có kích thước lớn hơn mắt lưới.
  • Đảm bảo đá cứng chắc không bị biến đổi trong điều kiện thười tiết hoặc tan khi gặp nước.
  • Khi đổ đá vào rọ, đảm bảo đổ đều đá trên một mặt phẳng, rọ đá không bị phình, ghập ghềnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Thi Công Rãnh Thoát Nước Hiệu Quả Nhất
 • Kinh Nghiệm Thi Công Cáp Quang
 • Phương Pháp Thi Công Chi Tiết Hệ Thống Cáp Quang
 • 3 Kỹ Thuật Kéo Cáp Quang Cần Biết Để Thi Công Đạt Tiêu Chuẩn
 • Đội Thi Công Kéo Cáp Quang Chuyên Nghiệp
 • Biện Pháp Thi Công Kè Đá Học Chi Tiết Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Xây Kè Đá Hộc Tối Ưu Nhất
 • Thi Công Kết Cấu Kèo Tttruss
 • Biện Pháp Thi Công Cáp Ngầm Trung Thế Và Trạm Biến Áp
 • Các Bước Thi Công Đặt Ống Bảo Vệ Cáp Ngầm
 • Tư Vấn Các Bước Thi Công Cáp Ngầm Hạ Tầng Cho Công Trình
 • Kè đá hộc là gì?

  Kè hay là dạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển khỏi tác động xói lở gây ra bởi dòng chảy và sóng. Và một trong những loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay khi xây dựng kè là đá hộc.

  Đá hộc là loại đá rất chắc chắn và có màu xanh sẫm. Đá học có hai loại là kích thước nhỏ dùng để trộn vữa và loại đá lớn thường hay ứng dụng làm bờ kè.

  Đá hộc có kích thước có kích thước lớn và nặng nên rất thích hợp bố trí ở các bờ kè. Biện pháp thi công kè đá hộc ở bờ sông, kè đê hay bờ biển hiện nay rất phổ biến. Với kết cấu khác nhau, đá hộc kết hợp với vữa sẽ tạo nên kết cấu bền vững, mang lại tính thẩm mỹ cao, đặc biệt rất bền vững.

  Chuẩn bị thi công kè đá hộc

  Căn cứ vào hiện trạng mặt bằng thi công phía đơn vị thi công sẽ đưa ra biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công cụ thể. Tùy vào vị trí và thời điểm thi công, đơn vị thi công sẽ bố trí vật liệu và thiết bị sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

  Bên cạnh đó, các bạn cần chuẩn bị nguồn nước cho quá trình thi công và sinh hoạt. Nguồn nước phục vụ thi công cần được xử lý đúng yêu cầu.

  Biện pháp thi công kè đá hộc

  Thi công bóc lớp hữu cơ bề mặt phạm vi công trình.

  Đầu tiên cần xác định phạm vi, diện tích các mặt cắt chuẩn bị đào. Tiến hành bóc lớp địa chất số 1 đất hữu cơ, lớp phong hóa bề mặt để tiến hành đào đất. Tiến hành đào đất theo thiết kế đã phê duyệt.

  Đóng cọc tre trên phạm vi xây chân khay

  Tre luôn là vật liệu số 1 để xử lý móng công trình.Đầu tiên cần cắm biên, mốc xác định phạm vi và khoảng đóng cọc tre. Đóng cọc tre cần tiến hành so le, đóng từ ngoài vào trong hoặc đóng dạng hoa mai.

  Đổ bê tông lót chân khay

  Đầu tiên cần gia công và lắp đặt ván khuôn. Sau đó tiến hành thi công bê tông lót. Tiếp đến cần bảo dưỡng bê tông và tháo dỡ ván khuôn. Lưu ý bê tông được thi công liên tục để đảm bảo không có mạch ngừng. Bê tông được đầm bằng đầm bàn và hoàn thiện bằng thủ công.

  Thi công xây chân khay, mái kè

  Vận chuyển vật liệu đến gần vị trí thi công bằng máy đào. Tiếp đến tiến hành trộn vữa và xây đá. Vữa được trộn theo đúng cấp phối yêu cầu và được trộn bằng máy, trước khi trộn vữa phải kiểm tra thiết bị máy móc đã đảm bảo an toàn cho quá trình thi công chưa.

  Tiến hành đắp cát và đất đầm chặt theo quy định

  Việc đắp đất thường xuyên được kiểm tra bằng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra các thông số như độ ẩm, độ chặt,… bao giờ đạt các tiêu chuẩn cho phép thì mới tiến hành nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công.

  Tiến hành rải lớp đệm đá dăm lót.

  Căn cứ vào khối lượng vào chiều dày theo thiết kế mà ta bố trí lực lượng cũng như khối lượng vật tư cho phù hợp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và tăng chất lượng đá dăm lót.

  Xây mái kè theo thiết kế

  Trong biện pháp thi công kè đá hộc, vữa phải được trộn đúng theo cấp phối yêu cầu và được trộn bằng máy trộn. Dựa vào thiết kế, phần mái kè sẽ được thi công hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Tổ Chức Thi Công Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Bạn Nên Biết
 • Quy Trình Sản Xuất Thi Công Lắp Đặt Lan Can Sắt
 • Tiêu Chuẩn Nghiệm Thu Lan Can Inox
 • Cầu Thang, Lan Can Inox
 • Quy Trình Thi Công Lan Can Kính Với Phụ Kiện Inox
 • Biện Pháp Thi Công Lưới Rọ Đá Trong Từng Điều Kiện Công Trình

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 10335:2014 Về Rọ Đá, Thảm Đá Và Các Sản Phẩm Mắt Lưới Lục Giác Xoắn Phục Vụ Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đường Thủy
 • Biện Pháp Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật
 • Phương Pháp Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật Dệt Và Không Dệt
 • Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật
 • Các Bước Thi Công Rải Vải Địa Kỹ Thuật Tại Công Trình
 • Ứng dụng của rọ đá khá đa dạng trong lĩnh vực xây dựng. Không chỉ thay đổi về quy cách thiết kế, các biện pháp thi công kè rọ đá cũng phải thay đổi để phù hợp với từng điều kiện thi công công trình.

  Sở dĩ rọ đá được sử dụng phổ biến trong các công trình bảo vệ đê điều, bờ sông, bờ biển, chống xói lở, là nhờ khả năng thoát nước nhanh, làm giảm áp lực nước phía sau tường chắn, và khả năng giảm áp lực nước từ dưới lên của thiết kế rọ đá. Nó giúp gia cố cho các khu vực đất yếu, dễ bị sụt lún, đảm bảo cho sự vững chắc của các công trình được xây dựng ở địa hình đặc biệt.

  Rọ đá có những ứng dụng tuyệt vời là thế, nhưng để đạt được chất lượng như mong đợi không phải là điều dễ dàng. Bạn cần đáp ứng được những tiêu chuẩn riêng trong thiết kế, và sử dụng biện pháp thi công kè rọ đá phù hợp với từng điều kiện công trình cụ thể.

  Lưới rọ đá được dùng rất nhiều để kè đê

  I. Thi công rọ đá trong những công trình nào?

  Rọ đá là một trong những vật liệu được sử dụng trong nhiều công trình xây dựng chịu nhiều tác động lực lớn từ bên ngoài như:

  • Xây đập chắn hoặc lưu giữ nước.

  • Xây bảo vệ đường ô tô, mái và lòng kênh

  • Xây đê và những công trình bảo vệ cột điện….

  • Làm tường chắn đất, kiến tạo cảnh quan

  • Bảo vệ bờ biển, bờ sông

  II. Biện pháp thi công kè rọ đá

  Dựa vào đặc điểm, điều kiện thi công của công trình, việc thi công rọ đá có thể lựa chọn một trong 2 biện pháp.

  1. Biện pháp thả rọ rồi mới tiến hành bỏ đá

  Chúng ta tiến hành thả rọ đá không vào vị trí cần lắp đặt trước rồi mới tiến hành bỏ đá, đã chuẩn bị sẵn theo kế hoạch thi công rọ đá.

  Biện pháp này áp dụng thi công rọ đá trên cạn

  2. Biện pháp bỏ đá rồi mới tiến hành thả rọ

  Khác với biện pháp thả rọ rồi mới tiến hành bỏ đá lắp đặt rọ đá tại chính vị trí thi công, biện pháp này cho phép thực hiện việc hoàn tất việc bỏ đá vào rọ trước khi di chuyển vào vị trí thi công.

  Điều kiện thi công có thể chia ra hai loại là thi công trên bờ và thi công dưới nước.

  3. Biện pháp thi công kè rọ đá cho công trình dưới nước

  Khi công trình xây dựng cần kè lưới rọ đá dưới nước sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công nhân thi công. Đặc biệt là trong tình hình mực nước sâu thì cần sử dụng biện pháp thi công kè rọ đá bỏ đá trước rồi mới thả rọ. Sử dụng máy móc để duy chuyển rọ đá nhưng bạn cần đảm bảo có một hệ thống bệ đỡ chắc chắn, để tránh trường hợp thả rọ đá xuống sẽ khiến cho rọ bị cong vẹo, xiêu lệch.

  Trong trường hợp phải kè rọ đá trên bờ, hoặc dưới nước, nhưng mực nước thấp. Công nhân vẫn có thể di chuyển và thao tác được, có thể sử dụng biện pháp thả rọ rồi bỏ đá. Thông thường, bạn nên sử dụng máy xáng cạp hay máy cuốc để thả đá xuống nhanh chóng. Giúp việc thi công rọ đá được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

  III. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu rọ đá

  Khi thi công thảm đá rọ đá bạn cần ưu tiên sử dụng rọ càng lớn càng tốt. Bởi vì với kích thước càng lớn thì khả năng bền và đứng vững – chịu được lực tác động càng cao. Đồng thời sẽ có ít vị trí ghép rọ nên giá thành sẽ giảm.

  Thông thường các chủ công trình thường sử dụng các loại rọ có thiết kế (2x1x1) m hoặc (2x1x0.5) m.

  Để có thể có được rọ đá xếp chặt chẽ, chúng ta cần sử dụng các loại đá thả rọ có kích thước đều nhau, để đảm bảo thi công rọ đá an toàn và hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tcvn 10335:2014 Tiêu Chuẩn Thi Công Và Nghiệm Thu Rọ Đá
 • Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Thi Công Rọ Đá Thảm Đá
 • Các Biện Pháp Thi Công Kè Rọ Đá Hiệu Quả
 • Một Số Biện Pháp Thi Công Rãnh Thoát Nước Hiệu Quả Nhất
 • Kinh Nghiệm Thi Công Cáp Quang
 • Biện Pháp Thi Công Xây Kè Đá Hộc Tối Ưu Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Công Kết Cấu Kèo Tttruss
 • Biện Pháp Thi Công Cáp Ngầm Trung Thế Và Trạm Biến Áp
 • Các Bước Thi Công Đặt Ống Bảo Vệ Cáp Ngầm
 • Tư Vấn Các Bước Thi Công Cáp Ngầm Hạ Tầng Cho Công Trình
 • Sẽ Có Biện Pháp Thi Công Mới Sửa Khe Co Giãn Đường Vành Đai 3
 • Xây đá hộc ngày nay có khó không? xây tường, xây móng, xây kè đá hộc có gì đặc biệt? Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cách đầy đủ và chi tiết nhất trong bài viết này

  Công tác xây đá hộc

  Công tác xây đá hộc có nhiều hạng mục như: xây tường, xây móng, xây kè, … Mỗi hạng mục trong công tác xây đá hộc cần đảm bảo đúng kỹ thuật, quy trình và định mức để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí

  Quy trình thi công xây đá hộc

  1. Trước khi thi công xây đá hộc cần tiến hành dọn dẹp mặt bằng, sếp xếp mặt đáy phẳng để tiến hành xây đá hộc. Chọn lọc những viên đá có kích thước đều nhau, vuông vức và ít bị vỡ.
  2. Ở bất kỳ loại công trình nào trong thi công xây đá hộc đều phải chọn những viên đá lớn nhất cho lớp xây đầu tiên.
  3. Xen kẽ những viên đá hộc cùng hàng hay những hàng đá hộc với nhau là lớp vữa xây nhằm bảo đảm lính liên kết và vững chắc cho công trình
  4. Tùy vào công trình sử dụng đá hộc mà chiều dày lớp vữa có thể khác nhau.
  5. Sau khi đã có lớp xây đầu tiên tiến hành xây cách lớp 1 lớp vữa 1 lớp đá hộc, cứ thế tiến hành cho đến khi hoàn thiện loại công trình xây đá hộc.
  6. Những vị trí mà sứt vỡ tiến hành chèn đá nhỏ vào để không làm lũng mạch xây

  Giá nhân công xây đá hộc

  Kỹ thuật xây tường đá hộc

  Cấu tạo của tường đá hộc ra sao

  • Tường đá hộc tương tự tường gạch trong xây dựng, thay vì ta dùng gạch để xây tường thì ở đây ta sử dụng nguyên liệu chính là đá hộc. Trong kết cấu tường đá thông thường sẽ sử dụng loại đá hộc để xây, đá được khai thác từ đá nguyên khai nên đảm bảo độ bền chắc nhất định.
  • Cấu tạo tường bao gồm đá hộc và vữa xây được cấp phối với nhau thành từng lớp xen kẽ. Đá hộc thông thường sử dụng nhwunxg loại có kích thước: 200x400x200, 150x150x250, 150x200x350…
  • Đá hộc cơ bản có kích thước không đồng đều do đó cấu tạo tường đá hộc thường xen kẽ nhiều kích thước đá khác nhau tạo sự đẹp mắt và độc đáo cho tường nhà.

  Kỹ thuật xây tường đá hộc đúng quy cách

  Chuẩn bị nguyên vật liệu

  • Tiến hành trộn vữa xây bao gồm hỗn hợp xi măng và cát vàng theo tỷ lệ nhất định được quy định trong TCVN
  • Đối với thi công tường bảo vệ, che chắn có thể chọn loại đá hộc tùy ý. Nhưng đối với các công trình tường ngoài, các khu vực mặt tiền, chân tường hoặc bệ tường nên lựa chọn những viên đá hộc cứng và vuông vức.
  • Đá hộc phải là loại đá tốt, không bị nứt nẻ quá nhiều. Trong quá trình vận chuyển cần lưu ý vấn đề xếp đá, các viên đá lớn và nhỏ cần được phân tách riêng biệt để trong quá trình thi công không phải tốn thời gian cho việc lựa chọn đá, đảm bảo thi công đúng tiến độ mà vẫn đạt tính thẩm mỹ cao.

  Xây tường đá hộc thành lớp

  • Sau khi đã tiến hành xây móng bằng đá hộc, ta tiến hành xây cách lớp còn lại để hoàn thành tường nhà. Trước khi đặt lớp đá sau phải tiến hành đổ đầy vữa lớp dưới, ướm đá để đảm bảo tính so le giữa các hàng đá với nhau.
  • Vữa có chiều dày 4-5cm cách mép tường 3-4cm, đặt đá hộc vào lớp vữa bên dưới tiến hành gõ mạnh bằng búa gỗ để tạo liên kết mạnh sao cho vữa tràn ra từ 2-3cm.
  • Các viên đá có kích thước đều nhau, cần tạo độ ngang bằng và thẳng, trường hợp đa có đâu hiệu không ổn định dùng đá nhỏ chèn vào mạch vữa ngoài để cố định cũng như tăng lwucj tương tác giữa các viên đá với nhau.
  • Chiều rộng của tường phải lớn hơn so với hai hàng đá mặt, tiếp giáp với dây trước rồi mới thực hiện bước xây viên giữa.
  • Khi xây dần lên cao cần chú ý kiểm tra độ ngang bằng cũng như độ thẳng của tường, đỉnh tường cần được xây ngang bằng, dừng đúng cốt xây để đạt độ phẳng, ngang bằng và tính đẹp mắt.

  Xây tường đá hộc không thành lớp

  • Đá hộc trong trường hợp này là những loại đá có kích thước, hình dáng không đồng nhất, đa dạng về kích thước, hình thù. Cách xây này đòi hỏi người thợ thi công phải có kinh nghiệm và tính thẩm mỹ cao.
  • Hình thức xây không thành lớp cũng xen kẽ 1 lớp vữa 1 lớp đá nhưng không thành hàng. Độ dày mạch vữa không được quá 20mm, không được tạo điểm nút hay mạch chéo dài, chữ thập, song song,… giữa các mạch vữa.
  • Tường đá hộc cần được xen kẽ giữa đá lớn và đá nhỏ, không được phép chèn đá vụn vào giữa các mạch vữa ngoài.

  Kỹ thuật xây móng đá hộc

  Khi xây móng, phải đặt đá hộc thành từng hàng cao 0,3 m, khi xây tường – mỗi hàng cao 0,25. Không xây móng đá hộc ở nơi đất lún. Đá quả dừa (cuội tròn nhẵn) chỉ dùng xây móng nhà không lớn hơn 2 tầng. Trình tự xây móng nhà bằng đá hộc cụ thể như sau:

  Bước 1: Xác định cữ móng cần xây : Dùng cọc căng 2 dây thẳng đứng sau đó căng các dây theo phương ngang để xác định cữ móng. Đóng cọc theo kích thước móng cần xây.

  Bước 2: Xây lớp móng thứ nhất: Chọn những viên đá có kích thước lớn, đều nhau, vuông vức để xây lớp đầu tiên, tiếp tục đổ vữa lên trên và tiến hành xây các lớp tiếp theo, chèn đá dăm vào các khe hở để tăng sự liên kết giữa mạch đá.

  Bước 3: Xây các lớp tiếp theo

  Có 3 phương pháp như sau:

  • Dùng xẻng rót vữa vào khối xây: tiến hành xếp đá bên ngoài khối xây, dùng xẻng rải vữa vào, lấy búa gõ nhẹ vào các viên đá để tạo liên kết với vữa. Tiếp tục rải vữa và chèn đá dăm.
  • Rót vữa trực tiếp: đá hộc xếp khan sao cho không trùng mạch vữa, chèn đá dăm và tiến hành rót vữa trực tiếp vào khối xây
  • Dùng đầm rung: rải vữa vào ván khuôn và xếp đá hộc, chèn đá dăm và đổ vữa vào sau đó dùng máy đầm rung cho đến khi vữa ngưng chảy.

  Định mức xây móng đá hộc

  • Khi tiến hành thi công móng đá hộc, chiều rộng móng tối thiểu đạt 50cm, kích thước các viên đá chỉ được chiếm ⅓ chiều rộng của móng.
  • Với các loại móng đá có bậc giật, yêu cầu chiều cao tối thiểu của bậc là 50cm, cường độ đá hộc bắt buộc 200kg/cm2
  • Vữa xây có thể dùng vữa tam hợp 1:1:9, 1:1:5 hay vữa cát hoặc vữa xi măng

  Bảng định mức xây móng nhà đá hộc

  Đơn giá xây móng đá hộc

  Đơn giá xây móng đá học áp dụng tại TpHCM được xác định như sau:

  Biện pháp thi công kè đá hộc

  Tiêu chuẩn thiết kế kè đá hộc

  • Kè đá hộc là biện pháp thi công xây dựng sử dụng đá hộc để bảo vệ bờ sông, bờ biển tránh xói mòn, sạt lở bởi dòng chảy. Đây là biện pháp phổ biến khi kết hợp đá hộc và vữa để bảo vệ các công trình khác trong xây dựng.
  • Đá hộc có kích thước có kích thước lớn và nặng nên là loại đá rất chắc chắn và có màu xanh sẫm. Đá hộc có hai loại là kích thước nhỏ dùng để trộn vữa và loại đá lớn thường hay ứng dụng làm bờ kè.

  Cách thi công kè đá hộc

  Bước 1: Chuẩn bị thi công kè đá hộc

  • Chuẩn bị nguồn nước cho suốt quá trình thi công và sinh hoạt. Nguồn nước phục vụ thi công cần sạch, không lẫn tạp chất và được xử lý đúng yêu cầu.

  Bước 2: Thi công bóc lớp hữu cơ bề mặt phạm vi công trình: Sau khi xác định vị trí thi công, tiến hành cho bóc lớp địa chất số 1 đất hữu cơ, lớp phong hóa bề mặt chuẩn bị cho quá trình đào đất.

  Bước 3: Đóng cọc tre trên phạm vi xây chân khay

  Bước 4: Đổ bê tông lót chân khay

   Lắp đặt ván khuôn → thi công bê tông lót → bảo dưỡng và tháo dỡ ván khuôn

  Bước 5: Thi công xây chân khay, mái kè: Trộn vữa và xây đá

  Bước 6: Tiến hành đắp cát và đất đầm chặt theo quy định

   Phải kiểm tra tiến độ thường xuyên để đảm bảo độ chặt, độ ẩm… nếu kết quả nằm trong mức tiêu chuẩn cho phép ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo

  Bước 7: Tiến hành rải lớp đệm đá dăm dùng để lót.

   Tiến hành lót đá dăm vào, căn cứ vào chiều dày để không ảnh hưởng đến chất lượng thi công.

  Bước 8: Xây mái kè theo thiết kế

   Dựa vào thiết kế, mái kè đá hộc cần được thi công hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã đề ra.

  Tóm lại, xây đá hộc cũng như 3 loại thi công khi xây đá hộc như: tường đá hộc, móng đá hộc, xây kè bằng đá hộc là những hạng mục công trình quan trọng trong đời sống ngày nay. Để biết thêm những thông tin hữu ích về việc xây đá hộc nói riêng và các hạng mục xây dựng khác nói chung, hãy truy cập website hoặc liên hệ với nhân viên chúng tôi để cập nhật thông tin cũng như đặt những câu hỏi để được giải đáp một cách tận tình và nhanh chóng.

  Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển VLXD Sài Gòn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Thi Công Kè Đá Học Chi Tiết Nhất
 • Biện Pháp Tổ Chức Thi Công Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Bạn Nên Biết
 • Quy Trình Sản Xuất Thi Công Lắp Đặt Lan Can Sắt
 • Tiêu Chuẩn Nghiệm Thu Lan Can Inox
 • Cầu Thang, Lan Can Inox
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100