Top 9 # Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Skkn: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà

A- ĐẶT VẤN ĐỀ1- Lời nói đầu.Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển, lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. Đối với nước ta giáo dục luôn được coi là quốc sách – nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, điều đó được thể hiện trong các kỳ Đại hội đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam.Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Muốn tiến hành Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, thể, mĩ”. Công việc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục.Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tích hết sức to lớn. Tuy nhiên cũng còn tồn tại những vấn đề bất cập, yếu kém nhất định và một trong những vấn đề còn tồn tại đó chính là sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.Ở các trường vùng cao, vùng xa – nơi tập trung con em dân tộc thiếu số theo học, hẳn các quý thầy cô cũng như tôi có những băn khuăn trong quá trình dạy học. Vậy, dạy như thế nào? Học như thế nào để nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh tại địa phương nơi chúng ta công tác?Học sinh dân tộc thiểu số có nhiều đặc thù riêng về hoàn cảnh sống và tư duy suy nghĩ. Làm thế nào để chất lượng dạy và học được nâng cao? Làm thế nào để đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, thể, mĩ”?. Đó vẫn còn là một câu hỏi, khó có lời giải trọn vẹn.Thanh Sơn là một xã vùng cao của huyện Như Xuân, phần lớn nhân dân trong xã là người dân tộc Thái và thuộc diện đói nghèo, trình độ dân trí thấp, giao thông đi lại vô cùng vất vả. Trường THCS Thanh Sơn đóng trên địa bàn trung tâm xã, cơ sở vật chất khó khăn; đội ngũ cán bộ – giáo viên còn thiếu nhiều, trình độ chuyên môn không đồng đều. Chất lượng dạy và học còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chất lượng đại trà còn thấp. Là một cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường, trong quá trình giảng dạy và công tác bản thân tôi thường xuyên trăn trở, suy nghĩ tìm mọi cách để cùng tập thể sư phạm nhà trường và lãnh đạo địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, khai thác các điều kiện thuận lợi và các nguồn lực để áp dụng vào thực tế nhà trường, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.Xuất phát từ những lý do nêu trên, sau một thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu, tôi mạnh dạn lựa chọn và đưa ra “Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân”, với mong muốn được góp phần nhỏ cùng tập thể giáo dục nhà trường và nhân dân địa phương tìm ra hệ thống các giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở trường THCS xã Thanh Sơn – một xã vùng cao còn nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội.2- Mục đích nghiên cứu.Tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục đại trà của học sinh.3- Nhiệm vụ nghiên cứu.3.1- Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS.3.2- Nghiên cứu thực trạng công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.4- Đối tượng nghiên cứu.Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đại trà ở trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân.5- Phương pháp nghiên cứu.– Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.– Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.– Phương pháp điều tra.– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.– Phương pháp toán học.6- Kế

Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà

Chất lượng giáo dục là chất lượng sản phẩm của giáo dục. Mà sản phẩm của giáo dục và đào tạo lại chính là học sinh. Nói cụ thể thì chất lượng của giáo dục là đào tạo ra các thế hệ học sinh vừa phải có đư ợ c các kiến thức kỹ năng cơ bản, có các chuẩn mực về thái độ sau một quá trình học.

* Để làm tốt công tác này cần phải phối hợp chặt chẻ của tất cả các bộ phận chức năng.

Với Tổ chuyên môn

TCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của BGH nhà trường; thường xuyên giám sát, kiểm tra GV việc giảng dạy thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chương trình, nội dung kế hoạch giảng dạy; tham gia chỉ đạo và trực tiếp giám sát GV làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, kém; giám sát GV nghiêm túc thực hiện việc dạy thêm theo đúng quy định, theo nguyện vọng của phụ huynh và HS; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà và giáo dục đạo đức xây dựng nếp sống mới cho HS, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

TCM chỉ đạo các thành viên duy trì nghiêm túc kỷ cương nề nếp dự giờ đồng nghiệp, thực tập thao giảng, Khuyến kích GV tự làm đồ dùng dạy học, thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học. thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện lối sống, tác phong, giữ gìn bảo vệ truyền thống nhà giáo.

TCM chỉ đạo thực hiện và động viên GV tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng các giờ dạy hàng ngày; làm tốt công tác động viên, khích lệ GV tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các đợt hội giảng do nhà trường phát động; chỉ đạo góp ý thiết kế bài dạy và rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp trong các giờ hội giảng.

Với giáo viên bộ môn

GVBM xây dựng kế hoạch cá nhân trong nội dung chương trình môn mình giảng dạy đúng với quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới cách soạn bài, áp dụng tốt các phương tiện và phương pháp dạy học tích cực để từng bước nâng cao hiệu quả giờ dạy. Nâng cao chất lượng các giờ dạy bằng cách đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng kiểu bài, từng lứa tuổi và từng đối tượng HS ở những lớp mình giảng dạy; thường xuyên bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ qua các khóa học, lớp học chuyên môn của ngành hoặc tự học qua các tài liệu, qua các giờ dạy của đồng nghiệp, qua các tiết dạy của bản thân được đồng nghiệp rút kinh nghiệm hoặc tự rút kinh nghiệm.

GVBM chuẩn bị kỹ nội dung bài trước khi lên lớp, xác định đúng mục đích yêu cầu, trọng tâm của bài để khắc sâu kiến thức cơ bản, các kĩ năng cần thiết cho HS. Thường xuyên liên hệ với thực tế, ứng dụng CNTT vào các giờ dạy, kết hợp tốt các phương pháp dạy học để tăng tính hứng thú của học sinh, tạo sự phấn khởi và niềm yêu thích môn học. Với các tiết luyện tập cần có phương pháp giải phù hợp, định hướng với từng loại bài tập, xem kỹ các trường hợp có thể xảy ra ( tránh cách nghĩ chủ quan đơn giản chỉ chọn chữa bài khó bỏ qua bài dễ); hướng HS tìm ra các phương thức tổng quát, cách giải với từng kiểu đề bài giúp HS nắm vững lý thuyết, biết vận dụng vào thực hành và có hứng thú học tập.

GVBM cần nhớ từng đối tượng HS trong lớp mình giảng dạy, hiểu tâm lý, lực học từng em để có cách dạy, giao bài tập sao cho phù hợp. Trong bài giảng cần có cử chỉ, ánh mắt, giọng nói bộc lộ sự tự tin vào kiến thức, quan tâm đều đến tất cả các em tạo sức hút cho bài giảng và tạo được không khí học tập thân thiện, tích cực.

GVBM chủ động ôn tập cho HS trước các kỳ thi; cho HS tập luyện nhiều dạng bài bám sát với kiến thức cơ bản cũng như một phần nâng cao với đối tượng khá giỏi; cho HS nghiêm túc chấm điểm bài làm của mình hoặc chấm bài của bạn, dưới sự hướng dẫn của GV; cho HS đánh giá đúng thực chất lực học bản thân để tự rút ra kinh nghiệm và cố gắng trong những đợt kiểm tra, các kỳ thi.

GVBM nghiêm túc thực hiện việc ra đề, coi kiểm tra đến việc chấm, chữa bài cho HS; khi chấm chú ý chỉ ra những lỗi sai và hướng dẫn cho HS tự sửa từ các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết đến các bài thi định kỳ và kiểm tra học kỳ; không nên lấy điểm số làm áp lực với các em; tạo điều kiện thuận lợi để HS mạnh dạn thể hiện bản thân, sửa chữa nhược điểm; chấm và công bố điểm phải khách quan, công bằng tạo không khí thi đua trong học tập với HS.

GVBM luôn phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh để trao đổi thông tin và có những phương pháp giáo dục hiệu quả; luôn biết động viên, khích lệ với những tiến bộ dù rất nhỏ của các em. Với những HS cá biệt phải động viên tâm tình gần gủi có cách hướng dẫn, uốn nắn các em kịp thời.

Đối với GV trẻ tuổi nghề còn ít phải tăng cương thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm.

Với giáo viên chủ nhiệm

GVCN làm tốt nhiệm vụ chủ nhiệm lớp .

Mỗi GVCN phải là một nhà tâm lý để hiểu, quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời đối với những tiến bộ của HS trong lớp (từ những tiến bộ dù là nhỏ nhất); là một người bạn thực sự để HS chia sẻ những tâm sự; là một người thân luôn bên cạnh các em để có những lời khuyên giúp các em tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, khúc mắc trong học tập cũng như trong cuộc sống. Từ đó sẽ tạo nên cơ sở nền tảng chất lượng giáo dục đại trà đi vào thực chất và bền vững.

GVCN hướng dẫn, khích lệ cho HS giúp đỡ bạn trong học tập; chỉ đạo HS học nhóm, cho HS chọn nhóm bạn, đôi bạn “cùng tiến” và phân công bạn có lực học khá giỏi giúp đỡ bạn yếu kém; luôn tạo không khí học tập vui vẻ, thân thiện, hiệu quả trong lớp.

GVCN áp dụng các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lớp lớp để giáo dục đạo đức và dạy kỷ năng sống cho học sinh để khuyến khích học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội. Đối với các học sinh hay trốn học đi đánh điện tử GVCN phải kết hợp với GVBM,TPTĐ, nhà trường,gia đình theo giỏi giờ giấc học buổi sáng và buổi chiều để kịp thời uốn nắn và ngăn chặn các em.

Với học sinh

HS thực hiện nhiệm vụ của học .

HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường; xác định rõ động cơ, mục đích học tập và luôn có ý thức phấn đấu; tiếp thu kiến thức tích cực; luôn tìm tòi, sáng tạo trong học tập; học tập chăm chỉ và yêu thích tất cả các môn học.

HS thực hiện nghiêm túc những quy định của GVBM về việc làm bài tập ở lớp và ở nhà; thực hiện những quy định về điểm kiểm tra miệng, các bài kiểm tra viết do GVMB yêu cầu; nghiêm túc thực hiện chống tiêu cực trong kiểm tra, thi cử do nhà trường đề ra để có được những kết quả kiểm tra thực chất.

Người viết Hoàng Thị Liên

Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà Và Chất Lượng Mũi Nhọn.

Chuyên môn là xương sống của một nhà trường. Mọi hoạt động chuyên môn đều nhằm một mục tiêu là nâng cao chất lượng của học sinh, gồm cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Tôi đồng ý với những giải pháp đã nêu trong hội nghị. Ở đây tôi xin đề xuất một số ý kiến cá nhân.

Đa phần học sinh ta còn rất yếu nên việc đòi hỏi cao trong tất cả các môn gây khó khăn cho học sinh. Theo tôi chúng ta cần phải tập trung thật nhiều cho các môn cơ bản Nội dung dạy học ở trên lớp: Theo tôi cần tập trung nhiều các hoạt động nhằm đạt chuẩn cơ bản, các nội dung có đưa ra trong sách giáo khoa nhưng không có trong mục tiêu cần đạt của học sinh chúng ta cho học sinh tự đọc hoặc giới thiệu qua. Trong tiết học, giáo viên cần quan tâm đến việc tự làm của học sinh, chúng ta cần phải giành thời gian cho học sinh làm các hoạt động phù hợp với trình độ các em, khuyến khích các em trao đổi. Những môn học có bài tập, đặc biệt là các môn có các tiết tự chọn theo tôi nên quan tâm đến vấn đề là học sinh có tiếp thu được những gì ta đưa ra hay không, chúng ta không cần thiết phải đưa ra nhiều dạng bài tập. Việc học ở nhà của học sinh: Mỗi tiết giáo viên cần dành ra 2-3 phút để giao cho học sinh làm ở nhà những nội dung có trong mục tiêu, cần nêu những mục tiêu cần đạt. Đối với môn có bài tập thì cho học sinh một số bài tập theo chuẩn chương trình và có chế độ kiểm tra. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Chúng ta cần phát động trong lớp mình phong trào giúp nhau học tập, phân công những em học được trực tiếp kèm cặp những em học yếu. Nên chỉ đích danh ai giúp ai, môn gì? Chúng ta nên tránh việc học sinh chữa bài tập, những người còn lại chép vào vì học sinh dễ mắc sai lầm.

Cuối cùng, kính chúc quý vị sức khoẻ, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Hy vọng một năm học mới nhiều thắng lợi mới.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Sinh Đại Trà

Mục tiêu giáo dục Tiểu học của nhà nước ta là hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tập trung học hoặc đi vào cuộc sống. Thực tế dạy học cho thấy ở học sinh tiểu học khả năng nhận thức có nhiều mức độ khác nhau, có thể phân loại theo ba đối tượng: Học sinh khá giỏi, học sinh trung bình và học sinh còn yếu. Trong trường Tiểu học, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là vấn đề mũi nhọn bởi xã hội nào cũng cần có nhân tài. Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng không kém phần quan trọng vì để cập với sự phát triển của xã hội thì một con người phải có đầy đủ đức, trí, văn, thể, mĩ. Song việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà là động lực thúc đẩy tạo điều kiện để phát triển hai mặt chất lượng nói trên bởi vì học sinh đến trường học tập phải nắm được kiến thức cơ bản của chương trình thì mới học tập nâng cao được và mới có khả năng tìm tòi hiểu biết xã hội.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” sự trưởng thành của các em học sinh chính là tương lai đất nước. Vì thế để giúp các em trở thành người có ích cho xã hội, ngay từ bậc tiểu học, chú trọng nâng cao chất lượng học sinh đại trà thì mới đảm bảo được mục tiêu giáo dục đề ra.

Nhận thức được điều đó, trong nhiều năm qua, nhất là năm học 2006 – 2007 việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi và học sinh đại trà luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Phòng giáo dục huyện yên lạc Trường tiểu học phạm công bình *******@******* báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học 2006 - 2007 Các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh đại trà I. Đặt vấn đề Mục tiêu giáo dục Tiểu học của nhà nước ta là hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tập trung học hoặc đi vào cuộc sống. Thực tế dạy học cho thấy ở học sinh tiểu học khả năng nhận thức có nhiều mức độ khác nhau, có thể phân loại theo ba đối tượng: Học sinh khá giỏi, học sinh trung bình và học sinh còn yếu. Trong trường Tiểu học, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là vấn đề mũi nhọn bởi xã hội nào cũng cần có nhân tài. Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng không kém phần quan trọng vì để cập với sự phát triển của xã hội thì một con người phải có đầy đủ đức, trí, văn, thể, mĩ. Song việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà là động lực thúc đẩy tạo điều kiện để phát triển hai mặt chất lượng nói trên bởi vì học sinh đến trường học tập phải nắm được kiến thức cơ bản của chương trình thì mới học tập nâng cao được và mới có khả năng tìm tòi hiểu biết xã hội. "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" sự trưởng thành của các em học sinh chính là tương lai đất nước. Vì thế để giúp các em trở thành người có ích cho xã hội, ngay từ bậc tiểu học, chú trọng nâng cao chất lượng học sinh đại trà thì mới đảm bảo được mục tiêu giáo dục đề ra. Nhận thức được điều đó, trong nhiều năm qua, nhất là năm học 2006 - 2007 việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi và học sinh đại trà luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Để thực hiện phương châm, đường lối giáo dục của Đảng mà Nghị quyết Trung ương 2 đã nêu. Đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2006 - 2007; căn cứ vào thực tế chất lượng giáo dục của nhà trường những năm gần đây có xu hướng chững lại. Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu và giáo viên của nhà trường đã định hướng tìm tòi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh đại trà. Đây là những tiêu chí khó có thể đạt được kết quả xuất sắc. Muốn có được kết quả cao phải có sự chỉ đạo sát sao, biện pháp cụ thể. Vấn đề này, nhà trường cũng như cán bộ, giáo viên có nhiều trăn trở để tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất. Là hiệu phó phụ trách chuyên môn, ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng cho mình kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao chất lượng học sinh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học. Tôi thấy rằng: - Đồng Văn là xã thuần nông, nền kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, nơi đây có truyền thống hiếu học, là quê hương của Trạng Nguyên Phạm Công Bình, nhân dân quan tâm đến đời sống con em của mình và đặc biệt là sự quan tâm của Đảng ủy - HĐND - UBND xã tới sự nghiệp giáo dục. Đây là điều kiện rất thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học. - Trường tiểu học Phạm Công Bình có 26 lớp với 759 học sinh Tổng số cán bộ công chức: 37 đồng chí. Trong đó có 32 đồng chí là cán bộ, giáo viên được chia ra các trình độ như sau: + Đại học sư phạm: 9 đồng chí + Cao đẳng sư phạm: 15 đồng chí + Còn lại 8 đồng chí đạt trình độ chuẩn (Trong đó có 01 đồng chí đang theo học Cao đẳng sư phạm), tính ra tỉ lệ trên chuẩn đạt 75,4%. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học. II. Biện pháp thực hiện Để "Nâng cao chất lượng học sinh đại trà" theo tôi có những biện pháp chỉ đạo sau: 1. Xây dựng kế hoạch và vai trò chỉ đạo của nhà trường Ngay từ đầu năm học, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 nhà trường xây dựng kế hoạch tổng thể và đưa ra bàn bạc công khai ở Hội nghị cán bộ công chức để thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu, coi đó là pháp lệnh để mọi người thực hiện. Từ đó tìm ra những biện pháp và xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, từng tuần. Thực hiện giao ban bộ tứ, tổ chuyên môn hàng tháng, hàng tuần trước khi triển khai đến giáo viên. Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt, bàn bạc và tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng học sinh. Cụ thể: + Mỗi tổ CM đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo của tổ, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm, kế hoạch từng tháng, từng tuần. + Tổ chức cho giáo viên đăng ký các chỉ tiêu thi đua trong năm học để phấn đấu. Thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục: Để toàn xã hội cùng tham gia giáo dục. Đảm bảo dân chủ hoá trong nhà trường theo nguyên lý: Giáo viên biết, giáo viên bàn, giáo viên làm , giáo viên kiểm tra. Có chế độ thanh, kiểm tra vấn đề, kiểm tra toàn diện giáo viên. Tổ chức thi đua, hội giảng thành phong trào sôi nổi, vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu. 2. Xây dựng đội ngũ và chỉ đạo nâng cao chất lượng "Thầy nào, trò ấy" nên việc xây dựng đội ngũ là yếu tố cực kì quan trọng. Người thầy có vai trò lớn trong việc nâng cao chất lượng học sinh. Ban giám hiệu nhà trường phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cụ thể từng tuần, từng tháng và cả năm học. Quan tâm tới việc tự bồi dưỡng, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Sau mỗi đợt bồi dưỡng áp dụng hình thức kiểm tra trên giấy để đánh giá giáo viên và giúp giáo viên thấy được phần khiếm khuyết của mình mà có kế hoạch điều chỉnh. Thầy giỏi thì mới có trò giỏi, người giáo viên phải có kiến thức thực sự thì mới định ra được phương pháp giảng dạy có hiệu quả. Cho nên đối với giáo viên cần phải tự học, tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện: có sổ tích luỹ, sổ dự giờ, sổ bồi dưỡng nghiệp vụ, kế hoạch bồi dưỡng học sinh, sổ giải bài tập. Ban giám hiệu luôn phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện chế độ công khai, công bằng, dân chủ trong công tác kiểm tra để thúc đẩy thi đua trong đội ngũ và giúp cho hoạt động giáo dục trong nhà trường đi vào nề nếp. Trong công tác chỉ đạo: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn. Trong năm qua 100% giáo viên đều chấp hành tốt. Phương châm chỉ đạo của nhà trường: Kiên trì cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm'' và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Mỗi cán bộ đều rèn mình để thực hiện cuộc vận động trên nhằm đưa chất lượng dạy học cao hơn. Khảo sát chất lượng thực chất của học sinh, thông báo công khai để cha mẹ học sinh nắm được thực trạng, cùng cha mẹ học sinh thống nhất cách thức quản lý, giúp đỡ học sinh học tập. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng đầu vào và khoán chỉ tiêu tới từng giáo viên theo từng đợt. Hàng tháng tiến hành kiểm tra chất lượng hai môn Tiếng Việt và toán, công khai chất lượng đó trên bảng tin chuyên môn của nhà trường nhằm giúp cho giáo viên thấy rõ thực chất, chất lượng và hiệu quả giảng dạy của mình để có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Về phía nhà trường, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, uốn nắn kịp thời đối với các hoạt động của giáo viên. Tổ chức thi vô địch, giải bài trên báo bảng, bông hoa điểm mười... Động viên khen thưởng kịp thời, từ đó khích lệ học sinh ham mê học tập. Đặc biệt là sự thống nhất trong Đảng, trong bộ tứ, trong ban giám hiệu và sức mạnh đoàn kết của tập thể sư phạm là yếu tố quyết định của thành công. 3. Đổi mới phương pháp dạy học Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, ngoài việc xây dựng kế hoạch, tìm giải pháp thì vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cũng góp phần quyết định đáng kể tới việc nâng cao chất lượng học sinh. Người giáo viên đã nắm chắc kiến thức, song cần phải có phương pháp truyền thụ kiến thức giúp học sinh nắm bắt được. Với từng đối tượng học sinh mà áp dụng phương pháp sao cho phù hợp. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giờ dạy nhất là các lớp mới thay sách giáo khoa. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học từ cấp tổ đến cấp trường và cấp trên. Việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả đã được nhà trường chú trọng. Mỗi giáo viên đều có ý thức sử dụng đồ dùng trong các tiết dạy. Ngoài sử dụng đồ dùng có sẵn, giáo viên còn tự làm thêm đồ dùng mới bổ sung cho bài dạy. Nhà trường chỉ đạo sát sao việc đăng ký mượn và chuẩn bị đồ dùng cho bài dạy trước một tuần. Đây là giải pháp mới mà năm học 2006 - 2007 thực hiện khá tốt. 4. Công tác xã hội hóa giáo dục Thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục, nhà trường thường xuyên thông báo kết quả học tập của từng học sinh đến từng xóm, từng thôn và được phát trên loa truyền thanh, qua sổ liên lạc để kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình. 5. Kết quả thực tế Từ việc lập kế hoạch, xây dựng đội ngũ, đổi mới phương pháp, xã hội hóa giáo dục. Qua công tác phân công giảng dạy, kiểm tra chất lượng hàng tháng, đến nay Trường tiểu học Phạm Công Bình đã có 100% giáo viên vững về kiến thức, chắc về tay nghề có thể áp dụng đổi mới phương pháp trong giảng dạy. Qua hai lần Ban giám hiệu kiểm tra chất lượng giáo viên với tính chất nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất trình độ của đội ngũ giáo viên, 100% giáo viên của nhà trường tham gia đạt yêu cầu về trình độ kiến thức, 100% các giờ dạy chuyên đề của giáo viên đạt khá giỏi. Chất lượng kiểm tra toàn diện giáo viên tăng cao so với năm trước. Chất lượng dạy và học nâng cao hơn một cách toàn diện. Đợt kiểm tra chất lượng học sinh khối lớp 2,4 theo đề của Phòng giáo dục và kiểm tra chất lượng học sinh khối lớp 5 theo đề của Bộ giáo dục và Đào tạo chất lượng hai môn Tiếng Việt và Toán đạt 100% trung bình trở lên. Chất lượng hai môn Tiếng Việt và Toán cuối năm học: * Môn Tiếng Việt + Khối 1: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 2: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 3: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 4: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 5: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. * Môn Toán + Khối 1: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 2: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 3: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 4: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. + Khối 5: 100% học sinh đạt Trung bình trở lên. Chất lượng giáo dục: Lên lớp 100% Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100% III. Những bài học kinh nghiệm - Lãnh đạo phải nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. Thường xuyên đổi mới phương pháp quản lí. Phát huy vai trò, sức mạnh của tập thể sư phạm. - Giáo viên phải có trình độ kiến thức, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu, ham học hỏi, hết lòng vì học sinh thân yêu. - Phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với tập thể dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng. Sử dụng nhiều kênh thông tin trong mối quan hệ nhà trường - gia đình. - Phát huy dân chủ trong trường học và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. IV. Phương hướng Tiếp tục bổ xung cho đề tài để vận dụng chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà cho nhà trường. Tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết thúc năm học, đề ra các biện pháp mới, tìm nguyên nhân những tồn tại để có hướng khắc phục trong việc áp dụng đề tài ở năm học tới . Đồng Văn, ngày 27 tháng 5 năm 2007 Nhân xét của đơn vị công tác Người viết Kim Thanh Hải