Ba Chức Năng Cơ Bản Của Quân Đội Nhân Dân Trong Thời Bình

--- Bài mới hơn ---

 • Không Thể Xuyên Tạc, Phủ Nhận Chức Năng Lao Động Sản Xuất Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Giúp Bạn Trả Lời Câu Hỏi Sĩ Quan Quân Đội Là Gì?
 • Bài 5. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Luật Công An Nhân Dân
 • Bài 5. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Luật Công An Nhân Dân Gdqp Nhom 2 11A5 Pptx
 • Bài 5. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Luật Công An Nhân Dân Quoc Phong Bai 5 Lop 12 Pptx
 • Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, trong thời bình, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tá Vũ Khanh, Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng có bài viết: Quân đội nhân dân thực hiện tốt ba chức năng trong thời bình.

  Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8002 do Tổng công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đóng. Ảnh: TTXVN

  Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân ngày nay) được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Kể từ đó, quân đội đã sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, lập nên những chiến công hiển hách, đánh đuổi thực dân, đế quốc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Những năm tháng trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các thế hệ sĩ quan, chiến sĩ quân đội vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, luôn làm đúng chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất.

  Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu: Quân đội nhân dân được tổ chức theo hướng tinh gọn, được trang bị các loại vũ khí, khí tài phù hợp, thường xuyên thực hành huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Quân đội đã tập trung xây dựng về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, chủ động đấu tranh triệt tiêu các yếu tố “tự diễn biến” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch. Xây dựng và hoàn thiện các kế hoạch tác chiến chiến lược; điều chỉnh cơ bản thế bố trí chiến lược trên các hướng trọng điểm. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Thực hiện chấn chỉnh mạnh mẽ tổ chức quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tập trung xây dựng các lực lượng, ưu tiên các đơn vị thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

  Quân đội đã thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở có đủ số lượng, chất lượng ngày càng cao. Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình huấn luyện đào tạo kết hợp với chấn chỉnh, củng cố hệ thống tổ chức nhà trường quân đội. Nâng cao chất lượng huấn luyện của các đơn vị trong toàn quân sát với yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng tác chiến; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị. Nghiên cứu phát triển khoa học quân sự phù hợp với sự phát triển của tình hình và điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

  Thực hiện chức năng đội quân công tác: Quân đội nhân dân luôn giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các đơn vị quân đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận, đi đầu trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo; tích cực tham gia phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ tài nguyên, môi trường… Các đơn vị trong quân đội nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn đóng quân, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

  Quân đội là lực lượng xung kích trong quá trình giải quyết các hậu quả lâu dài của các cuộc chiến tranh, tham gia tích cực “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn” của Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh để giải phóng đất đai phục vụ sản xuất.

  Nhiều dự án điều tra, rà phá bom mìn đã được triển khai ở các khu vực bị ô nhiễm nặng nhất và đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng chục vạn héc ta đất đai đã được dọn sạch bom, mìn, vật liệu nổ để phục vụ sản xuất. Quân đội cũng tích cực giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội. Các đơn vị trong toàn quân đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, xây dựng được hàng vạn Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội… và tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn cả 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

  Công tác khắc phục hậu quả chất độc trong đó có ô nhiễm chất độc hóa học sau chiến tranh đã được Quân đội nhân dân thực hiện đồng thời với bảo tồn và cải thiện môi trường. Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong quân đội được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

  Quân đội là lực lượng chủ lực trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, coi đây là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã làm tốt kế hoạch phòng chống các loại thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, bảo đảm trang bị kỹ thuật, hậu cần, tham mưu, đến trực tiếp cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên khi thiên tai hoặc sự cố do con người xảy ra, quân đội đã kịp thời huy động lực lượng, trang thiết bị, chủ động đối phó có hiệu quả, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.

  Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Chính phủ phát động, các đơn vị quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn đóng quân. Các đơn vị trong toàn quân đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương (như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư); tham gia thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

  Tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

  Thực hiện chức năng đội quân sản xuất: Các đơn vị quân đội đã tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực lao động, đất đai, kỹ thuật…, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm bổ sung tại chỗ, góp phần giữ ổn định và cải thiện đáng kể đời sống vật chất cho bộ đội. Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được một số loại vũ khí, trang bị khí tài phù hợp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội. Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước…

  Các doanh nghiệp quân đội đã tham gia nhiều dự án công trình trọng điểm của quốc gia như Đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 KV Bắc – Nam, đường tuần tra biên giới, dịch vụ dầu khí, tham gia xây dựng nhiều công trình thuỷ điện lớn… Hiện có gần 100 doanh nghiệp quân đội đang tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng tàu, trồng cây công nghiệp… Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp này ngày một tăng.

  Các khu kinh tế-quốc phòng của quân đội đã giúp dân khai hoang, cải tạo đồng ruộng, xây dựng ruộng lúa nước, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc; hỗ trợ vốn làm nhà và cây con giống, giúp đỡ về kỹ thuật sản xuất, chống di dân và đón nhận dân ở tuyến sau đến định cư, giúp dân ổn định cuộc sống lâu dài; đã phối hợp cùng với các địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát triển văn hóa-xã hội.

  Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, kế hoạch hóa gia đình, xóa mù chữ, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, ăn ở vệ sinh… được nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện, tạo được chuyển biến mới, góp phần từng bước xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

  Các khu kinh tế-quốc phòng đã xây dựng được hàng chục nhà văn hóa, trạm thu phát truyền hình, đưa hệ thống phát thanh truyền hình về thôn bản; triển khai chương trình quân – dân y kết hợp, tổ chức khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt người… góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở địa bàn. Trên cơ sở quy hoạch và đầu tư xây dựng các cụm, điểm dân cư sát tuyến biên giới, các khu kinh tế-quốc phòng đã tiến hành tổ chức xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mrcb: Phục Hồi Chức Năng Quân Sự Và Bồi Thường Bill
 • Mfa: Chiếm Đoạt Chức Năng Quân Sự
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Quân Đội Tham Gia Lao Động Sản Xuất, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Chi Bộ Quân Sự Cấp Xã Làm Tốt Chức Năng Tham Mưu Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quốc Phòng, Quân Sự Địa Phương

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn: Đi Vào Nền Nếp
 • Chi Bộ Quân Sự Cấp Xã: Khẳng Định Vai Trò Nhiều Mặt
 • Để Chi Bộ Quân Sự Thực Sự Là Hạt Nhân Lãnh Đạo Công Tác Qs
 • Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn: Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Ở Cơ Sở
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

  Nâng cao năng lực lãnh đạo

  Thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của chi bộ quân sự xã đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

  Lực lượng dân quân xã Thuận Hà (Đắk Song) phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phan Tân

  Theo đánh giá, các chi bộ quân sự xã đã có chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy quân sự , các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực ở từng địa phương. Mặt khác, tình hình tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ quân sự cấp xã chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt được duy trì có nền nếp. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên được tăng cường. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm ở cơ sở.

  Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, bình quân có trên 95% cấp ủy, chi bộ và 98,7% đảng viên trong chi bộ quân sự cấp xã hoàn thành tốt hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2009 đến nay, các chi bộ quân sự cấp xã đã bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng được 1.025 đảng viên trong lực lượng dân quân; phối hợp với các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng 289 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên.

  Dân quân thường trực xã Thuận An (Đắk Mil) nỗ lực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phan Tân

  Phát huy vai trò lãnh đạo quân sự quốc phòng ở cơ sở

  Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khá tốt. Các chi bộ quân sự xã đã khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng, làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các chi bộ đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã phối hợp tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục cho Ban Chỉ huy quân sự xã và các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tăng cường. Qua đó, nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Từ năm 2009 đến nay không có trường hợp nào cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ bị lôi kéo tham gia vào các vụ tập trung đông người hoặc bị móc nối, lôi kéo tham gia các tổ chức, lực lượng cơ hội thù địch. chi bộ quân sự xã đã chỉ đạo, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 13.537 lượt người cũng như lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

  Dân quân thường trực xã Thuận An (Đắk Mil) luyện tập phương án bảo vệ trụ sở cơ quan. Ảnh: Phan Tân

  Việc tuyển chọn kết nạp công dân vào lực lượng dân quân được thực hiện theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu và thực hiện theo phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng ở cơ sở. Đến nay, tại 71 cơ sở dân quân quy mô tổ chức đủ quân số, biên chế đầy đủ các thành phần lực lượng; Tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 19%. Hàng năm 100% cơ sở dân quân đã được huấn luyện, quân số đạt trên 90% trở lên.

  Công tác diễn tập, hội thi, hội thao đối với lực lượng dân quân được tiến hành đồng bộ. Lực lượng dân quân đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Hiện nay, toàn tỉnh có 71/71 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự; trong đó có 69/71 chi bộ có cấp ủy, đạt 97,18%, tăng 84,51% so với năm 2009. Thành phần cơ cấu đảng viên chi bộ quân sự thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 35 gồm: Bí thư đảng ủy xã kiêm chính trị viên trực tiếp làm bí thư chi bộ; các đảng viên trong Ban Chỉ huy quân sự xã (chỉ huy trưởng, bí thư đoàn xã kiêm chính trị viên phó, xã đội phó) và đảng viên lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động (riêng cấp ủy chi bộ gồm các chính trị viên, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó).

  Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2009-2019 do Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các chi bộ quân sự cấp xã phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, quân đội, địa phương. Đảng ủy Quân sự tỉnh, các huyện ủy, thị ủy quan tâm, tổ chức bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các chi bộ quân sự cấp xã hoạt động đạt kết quả cao nhất, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

  Phan Tân

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Vai Trò Của Chi Bộ Đảng Trong Nhà Trường
 • Bài 5: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi Bộ Nông Thôn
 • Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ Và Công Tác Của Bí Thư Chi Bộ
 • Phát Huy Vai Trò Của Chi Bộ Nông Thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Xuyên Tạc Bản Chất, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Chất, Truyền Thống Cách Mạng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Pháp Y Quốc Gia Thuộc Bộ Y Tế Trong Giám Định Tư Pháp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Khoa Học Hình Sự Thuộc Bộ Công An Trong Giám Định Tư Pháp
 • Viện Pháp Y Quân Đội: Ra Mắt Trung Tâm Giám Định Gene
 • Bàn Giao Chức Trách, Nhiệm Vụ Tổng Biên Tập Và Chức Vụ Bí Thư Đảng Ủy Báo Quân Đội Nhân Dân
 • Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, tiến tới “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Thời gian gần đây, thủ đoạn này càng được tiến hành ráo riết hơn, vì vậy, cần phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, quân đội là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, là sản phẩm của đấu tranh giai cấp. Bất cứ quân đội nào cũng đều mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị đã sinh ra nó. Không có quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp, quân đội trung lập. V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ, giả nhân, giả nghĩa của giai cấp tư sản” 1. Quán triệt, vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn xây dựng Quân đội ở Việt Nam, Đảng ta đã tổ chức xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản từ không đến có, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Các đội tự vệ công nông, đội du kích Bắc Sơn, đội du kích Ba Tơ, đội Cứu quốc quân,… là những mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “chính trị trọng hơn quân sự”, “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”. Ngày 22-12-1964, kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Người khẳng định: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” 2. Đó là luận điểm khái quát nhất về bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Thế nhưng, với mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc, hòng “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Chúng coi đây là một trong ba trọng tâm chống Đảng, Nhà nước và hướng lái, chuyển hóa cách mạng Việt Nam. Kế hoạch của chúng là: lấy phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu. Thủ đoạn đó không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm, nhằm xóa nhòa bản chất giai cấp, chức năng chính trị, xã hội của lực lượng vũ trang cách mạng; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bị vô hiệu hóa. Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng đã và đang sử dụng mọi biện pháp hòng làm thay đổi bản chất chính trị của Quân đội và sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, v.v. Chúng lập luận trơ trẽn rằng, việc tổ chức ra quân đội chỉ để bảo vệ “lợi ích dân tộc”, “lợi ích quốc gia”; rằng, quân đội phải “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”. Chúng còn viện dẫn những hiện tượng cá biệt, đơn lẻ để đánh giá, xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, v.v. Gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền, xuyên tạc về việc Quân đội tham gia sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng đất nước. Thâm độc hơn, chúng tỏ vẻ thân thiện góp ý rằng “Quân đội nhân dân Việt Nam không nên thực hiện sản xuất, lao động”, mà chỉ thuần túy làm nhiệm vụ quốc phòng; “Quân đội không làm kinh tế là sự đột phá về tư duy”; mừng vì “Quân đội sẽ không làm kinh tế”; hay “đáng lẽ Quân đội phải ngừng làm kinh tế lâu rồi”, vì làm kinh tế thì “lợi ít, hại nhiều”, v.v. Những luận điệu thâm độc không có gì khác là nhằm xuyên tạc bản chất, truyền thống, chức năng của Quân đội, tách Quân đội khỏi sự gắn bó máu thịt với nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời hạ thấp uy tín của Quân đội trong đời sống xã hội, v.v.

  Cần thấy rằng, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù thời bình hay thời chiến, Quân đội luôn mang bản chất cách mạng, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chế độ và nền độc lập dân tộc; gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách, đánh đuổi thực dân, đế quốc và là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ sở thực tiễn khẳng định chức năng, bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lý luận và thực tiễn đã cho thấy Quân đội nhân dân Việt Nam có ba chức năng cơ bản. Cùng với chức năng “đội quân chiến đấu” còn là “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”. Đó là nhiệm vụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân giao cho Quân đội. Hiểu đầy đủ và nắm vững chức năng của Quân đội phải là như vậy. Trong vấn đề này, các thế lực thù địch đã rất thâm độc khi chỉ đề cập tới chức năng “đội quân chiến đấu” và coi đó là duy nhất, trong khi lờ đi hai chức năng cơ bản còn lại, thậm chí còn xuyên tạc, phê phán việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Thật trơ trẽn, lố bịch!

  Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, trong điều kiện phải tiến hành cuộc chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài, V.I. Lê-nin vẫn không coi nhẹ nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà đặt kinh tế và quốc phòng trong mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại. Theo quan điểm đó, mối quan hệ giữa tổ chức quân sự với kinh tế và văn hóa của nước ấy chưa bao giờ bị lơi lỏng. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng được thể hiện rõ trong chính sách “ngụ binh ư nông” của các thời Lý, Trần, Lê. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “…quyết tâm xây dựng Quân đội ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi” 3. Nhiệm vụ lao động, sản xuất của Quân đội được thể hiện trong các văn kiện chính thức của Đảng qua các kỳ đại hội, mới nhất là văn kiện Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X: “… kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng – an ninh…” và “quốc phòng – an ninh với kinh tế”, v.v. Thực tiễn cho thấy, những năm sau chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Khi xem xét những luận điểm đề cập bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, với cách nhìn nhận khách quan, toàn diện, chúng ta không “vơ đũa cả nắm”, không đánh đồng người tốt, kẻ xấu, nhưng cần nhận diện, phân biệt rõ quan điểm nào là sai trái, quan điểm nào là thù địch để có cách

  ứng xử phù hợp. Đối với những người do thiếu thông tin, nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội thì phải tuyên truyền, thuyết phục để họ nhận thức đúng vấn đề, không có những hành động vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh Quân đội. Đối với những kẻ thù địch, cố tình xuyên tạc, chống phá Quân đội thì phải kiên quyết đấu tranh, nghiêm trị theo pháp luật. Đó là cách làm thiết thực nhất, hữu hiệu nhất trong bối cảnh các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang sử dụng mọi “mưu ma, chước quỷ” chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam.

  1 – V.I. Lê-nin – Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến bộ, M. 1979, tr. 136.

  2 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

  3 – Sđd, Tập 11, tr. 367.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạt Động Trong Cả Nước
 • Thành Phần Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Các Cấp
 • Điều Kiện Bổ Nhiệm, Nhiệm Vụ Của Chỉ Huy Trưởng Ban Chỉ Huy Quân Sự Xã
 • Thành Phần, Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Ban Chỉ Huy Quân Sự Cấp Xã
 • Vị Trí Và Nhiệm Vụ Của Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Với Chức Năng Của Đội Quân Công Tác

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Thị Trường Là Gì? Chức Năng Của Quản Lý Thị Trường?
 • Quản Lý Thị Trường Là Gì? Thẩm Quyền Của Cơ Quan Quản Lý Thị Trường?
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Quản Lý Thị Trường Địa Phương
 • Pháp Lệnh Quản Lý Thị Trường Năm 2022
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Công Thương
 • (chiasekienthucnet)-Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân ngày nay) được thành lập. Kể từ đó, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ khi được thành lập đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội đã luôn sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của nước ngoài, thống nhất Tổ quốc. Trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tốt vai trò chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất đặc biệt đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

  Thực hiện chức năng đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Là một trong các lực lượng nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các cấp, các đơn vị Quân đội đã tích cực thực hiện công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, luôn xung kích đi đầu trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng kinh tế khó khăn của cả nước. Tích cực hướng dẫn chính quyền địa phương, bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt Quân đội tích cực tham gia phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ tài nguyên, môi trường…

  Bác Hồ gắn huy hiệu chiến sĩ Điện Biên cho bộ đội xuất sắc

  Tuy nhiên, với mục đích phi chính trị hóa Quân đội, chia rẽ Quân đội với Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội. Các thế lực thù địch ra sức chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Bằng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo những truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân, bôi nhọ hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Mặt khác, chúng tán phát tài liệu, tung tin đồn nhảm, gán ghép, ngụy tạo hình ảnh để vu cáo, nói xấu cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trên các diễn đàn, mạng xã hội… để hòng đạt mục đích của chúng. Đặc biệt thông qua các việc làm của Quân đội với chính quyền, nhân dân địa phương trên cả nước để chúng vu cáo, nói sấu làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của Quân đội trong thực hiện chức năng đội quân công tác của mình.

  Do đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải cảnh giác, trước những âm mưu của các thế lực thù địch tẩy chay những thông tin độc hại, không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền những thông tin ảo. Làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững mặt trận văn hóa tư tưởng không cho kẻ xấu lợi dụng chống phá. Làm tốt công tác giáo dục làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nhiệm vụ đối với mặt công tác quan trọng này. Từ đó, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiễn sĩ trong tổ chức thực hiện; vận dụng cụ thể vào từng công việc, trên từng lĩnh vực, địa bàn, xây dựng mô hình dân vận phù hợp, hiệu quả. Được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, phương tiện; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh hoạt động thực tiễn; khắc phục kịp thời tư tưởng lệch lạc, vi phạm kỷ luật dân vận, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết quân – dân. Thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu, đề xuất, với chính quyền cơ sở những biện pháp lãnh đạo sát đúng; tích cực nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

  Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác là truyền thống của Quân đội ta từ khi thành lập đến nay, làm đẹp phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của dân. Đây là nhân tố quan trọng để Quân đội thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình.

  ĐNG (chiasekienthucnet)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Thể Xuyên Tạc Chức Năng Lao Động, Sản Xuất Của Quân Đội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Các Lĩnh Vực
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật Là Gì? Tất Tần Tật Về Vị Trí Technical Manager
 • Phòng Kinh Tế Hạ Tầng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất

  --- Bài mới hơn ---

 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Quân Đội Thực Hiện Tốt Chức Năng Đội Quân Lao Động Sản Xuất Trong Thời Kỳ Mới
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Lao Động Sản Xuất”
 • Bày tỏ sự quan tâm về vấn đề phòng thủ quân khu được quy định trong dự thảo luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội- tỉnh Nghệ An cho rằng nội dung Điều 9 về phòng thủ quân khu là nội dung mới so với luật năm 2005. Về bản chất, nếu nói nội dung phòng thủ quân khu là mới đó là mới đưa vào luật, còn tác chiến phòng thủ quân khu của quân đội ta đã hình thành, phát triển từ ngày đầu thành lập và hoạt động có hiệu quả trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay cơ cấu tổ chức con người, vũ khí, nhiệm vụ của các quân khu đang ngày càng củng cố và hoàn thiện theo hướng xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại như ổn định biên chế, điều chỉnh vị trí đóng quân, xây dựng các công trình quân sự huấn luyện, diễn tập… Quân đội xác định phòng thủ quân khu là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ quốc gia.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại hội trường Ảnh: Đình Nam

  Cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn- tỉnh Ninh Bình nhận định, Chương II, có 10 điều nhưng chỉ có 2 điều trực tiếp đề cập tới hoạt động quân sự của quân đội. Vậy, 2 điều này là những quy định về phòng thủ, đó là Điều 9, phòng thủ quân khu, đây là một điều mới và Điều 10, khu vực phòng thủ, đây là điều sửa đổi. Hai điều này chỉ giới hạn khái niệm phòng thủ ở một phạm vi địa lý hẹp và nội dung thể hiện tư tưởng quân sự lấy chiến tranh nhân dân làm căn bản, lấy lực lượng lục quân và dân quân tự vệ làm lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng thủ.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn cho rằng thuật ngữ phòng thủ trong quân sự là biểu thị một bên ở thế yếu và thế bị động, dùng khái niệm phòng thủ là không thể hiện được tính chủ động của hoạt động quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày nay nếu chiến tranh hiện đại xảy ra, khởi đầu sẽ là một cuộc chiến tranh điện tử, chiến tranh không gian mạng giữa hai bên. Với đặc điểm lãnh thổ nước ta hẹp, dài lại có vùng biển rộng gấp 3 lần đất liền, khi tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng còn hạn chế thì hoạt động cơ bản về quốc phòng để bảo vệ đất nước phải được phân chia thực hiện trên một phạm vi đủ rộng, kết hợp với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa quân binh chủng thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo và đất liền. Việc phòng thủ quân khu thích hợp với kiểu chiến tranh truyền thống chống kẻ thù khi chúng xâm lấn lãnh thổ nhưng khả năng tiềm lực của quân khu không thể đối phó được với phương thức chiến tranh hiện đại sử dụng công nghệ cao. Cấp quân khu cũng chỉ là một trong các mô hình tổ chức của quân đội. Hiện nay quân đội của ta còn có các mô hình tổ chức khác là các quân chủng, binh chủng, quân đoàn và đây mới thực sự là lực lượng chủ chốt, quả đấm thép của quân đội.

  Từ những phân tích trên, đại biểu nêu rõ nội dung tổng quát tại Điều 9 Luật Quốc phòng năm 2005 quy định về xây dựng khu vực phòng thủ là hợp lý, phù hợp với đặc thù của Luật Quốc phòng. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu giữ lại Điều 9 luật năm 2005, có thể chỉnh sửa, bổ sung lại điều này và đặt lại tên điều là: “Xây dựng các khu vực bảo vệ”, không nên dùng cụm từ “phòng thủ” nữa. Đồng thời đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu xem xét việc đưa vào dự thảo luật nội dung Điều 9 là phòng thủ cấp quân khu.

  Quân đội ta là quân đội cách mạng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất

  Quan tâm đến vấn đề quân đội tham gia sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Khánh- tỉnh Bình Dương nêu rõ, Điều 16, dự thảo luật quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ lao động, sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, quy định trên khẳng định chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện bản chất cách mạng truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, thể chế hóa chức năng, nhiệm vụ quân đội, đồng thời đây cũng là vấn đề cử tri quan tâm nên cần phải có quy định rõ trong Luật Quốc phòng.

  Bày tỏ đồng tình cao với quy định này, đại biểu phân tích, về mặt pháp lý, Điều 65 Hiến pháp năm 2013 quy định lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ cùng toàn dân xây dựng đất nước. Điều 68 Hiến pháp quy định kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Vì vậy, Luật Quốc phòng cần thể chế hóa quy định này. Về mặt thực tiễn, ngay từ ngày đầu thành lập, chức năng, nhiệm vụ của quân đội đã được xác định, quân đội ta là đội quân cách mạng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Những năm gần đây quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt, tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội, triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, tạo điều kiện ổn định cho hàng vạn hộ dân định cư lâu dài, hình thành thế bố trí chiến lược trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội trường

  Các doanh nghiệp và quân đội đã không ngừng đổi mới, phát triển hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm pháp luật. Nhiều doanh nghiệp quân đội năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường và đầu tư ra nước ngoài, giữ vị trí xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, việc quân đội tham gia phát triển kinh tế- xã hội sẽ góp phần thực hiện được 4 mục tiêu là gia tăng sức mạnh của quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng của đất nước về mọi mặt, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp theo hướng các doanh nghiệp quân đội không làm kinh tế đơn thuần mà làm kinh tế quốc phòng, làm kinh tế khoa học công nghệ để phục vụ cho phát triển tiềm lực quốc phòng, góp phần làm gia tăng sức mạnh trong quân đội và tiềm lực quốc gia.

  Cũng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Quốc hội Phùng Đức Tiến- tỉnh Hà Nam nhận định kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa xã hội có vai trò quan trọng đặc biệt ở các vùng phên dậu của đất nước và sự phát triển của các doanh nghiệp quân đội. Cơ bản nhất trí với nội dung này quy định tại Điều 16 của dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đánh giá so với quy định tại Điều 11 Luật Quốc phòng năm 2005, chưa thấy rõ vai trò của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng này. Theo đại biểu, Dự thảo Luật sửa đổi nên kế thừa và có sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết đã quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Quốc phòng năm 2005 để thành khoản 1 Điều 16 nhằm khẳng định nhà nước là chủ thể chịu trách nhiệm chung về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa xã hội và kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng. Còn Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương là các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

  Về khoản 1 Điều 16, đại biểu đánh giá nội dung khá đầy đủ nhưng để đảm bảo tính rõ ràng nên chia khoản 1 thành hai điểm. Một điểm quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan hữu quan xây dựng chiến lược kế hoạch và kết hợp. Một điểm quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong tổ chức quản lý và các hình thức kết hợp quốc phòng và kinh tế. Quy định như vậy sẽ bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân hiểu đúng về kết hợp quốc phòng với kinh tế.

  Về khoản 3 Điều 16 quy định còn chung chung sẽ khó cho việc tổ chức thực hiện, cũng như giám sát thi hành luật pháp sau này. Đại biểu cho rằng khoản 3 phải xác định rõ việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng do chủ thể nào thực hiện, thực hiện như thế nào, chính sách nhà nước đối với nhiệm vụ này, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biên giới, hải đảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Đất nước có giặc ngoại xâm, quân đội có mặt trên tuyến đầu diệt quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

  Đất nước hòa bình, quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia sản xuất, xây dựng đất nước.

  Tên lửa phòng không S300 của bộ đội Việt Nam

  Thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, bộ đội xả thân cứu dân và bảo vệ tài sản cho dân.

  Nơi biên giới, hải đảo xa xôi, bộ đội vững vàng tay súng, giữ gìn từng tấc đất biên cương Tổ quốc; giúp dân học chữ, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo, tiếp cận đời sống văn minh.

  Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, luôn luôn gắn bó máu thịt với dân, được dân tin yêu, mến phục và đặt cho tên gọi cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

  71 năm qua kể từ khi thành lập, quân đội nhân dân ta đã trải qua những tháng năm đầy hy sinh, gian khổ; được Đảng và Bác Hồ kính yêu rèn luyện, lãnh đạo, đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, quân đội nhân dân trở thành quân đội anh hùng của một đất nước anh hùng.

  Từ anh Vệ quốc quân đầu trần, chân đất, súng kíp, mã tấu, nay quân đội ta đã tiến lên chính quy, hiện đại với đầy đủ các quân, binh chủng; được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, thấm nhuần sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân – quốc phòng toàn dân và đặc biệt là Tư tưởng Hồ Chí Minh, quân đội ta luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

  Danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” xuất phát từ tình cảm, sự tin yêu, mến phục mà nhân dân xướng danh. Từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhân dân gọi bộ đội bằng cụm từ thân mật “Lính Cụ Hồ”, “Bộ đội ông Ké”. Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cụm từ “Bộ đội Cụ Hồ” ra đời và được và khắc sâu trong lòng nhân dân.

  Để hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Tổ quốc hôm nay mỗi cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực phấn đấu huấn luyện các nội dung cơ bản, nâng cao chất lượng so với nhiều năm trước. Độ khó và độ phức tạp được tăng dần trong các bài diễn tập. Từ đó, trình độ tác chiến của bộ đội ngày một cao hơn.

  Năm 2022 này, một số lực lượng, binh chủng đã tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Nhà nước đã đầu tư một khối lượng lớn vũ khí, trang bị, phương tiện mới, hiện đại cho quân đội: Tiếp nhận một số tàu ngầm hiện đại, tự đóng mới một số tàu pháo cho bộ đội hải quân, tàu tuần tra tốc độ cao của Cảnh sát biển, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không, xe tăng – thiết giáp v.v… Càng được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại thì công tác huấn luyện cơ bản càng được rèn kỹ hơn.

  Các đơn vị như hải quân, phòng không – không quân, thông tin liên lạc… đã gửi cán bộ, chiến sĩ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Nhiều đồng chí được cử ra nước ngoài học tập để tiếp thu công nghệ mới. Vì vậy mà việc làm chủ trang bị khí tài mới của các đơn vị ngày càng được rút ngắn về thời gian. Các đơn vị này là những mũi nhọn nâng cao khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, bộ đội cần phải giỏi cả tác chiến ban đêm, giỏi cả tác chiến cơ động.

  Năm qua, trên các địa bàn như: Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các địa bàn biên giới bắc miền Trung, các đoàn kinh tế quốc phòng đã hoạt động tích cực, hiệu quả. Các đoàn kinh tế – quốc phòng thuộc các quân khu và các binh đoàn như 15, 16 vẫn tích cực bám dân, bám địa bàn, từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng vạn hộ dân với hàng triệu nhân khẩu được hưởng lợi từ các dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh do các đơn vị kinh tế – quốc phòng triển khai, thực hiện. Các khu kinh tế – quốc phòng trên các địa bàn chiến lược đang được kết nối bởi Dự án Đường tuần tra biên giới, Đường Trường Sơn Đông (đều do các đơn vị quân đội thực hiện) nên đã tạo ra thế vững chắc và liên hoàn cho các khu vực phòng thủ. Đến cuối năm 2022, tuyến đường Tuần tra biên giới đã có 1.142km được đưa vào sử dụng.

  Trên tuyến biển, cùng với việc nâng cao sức mạnh tác chiến của Bộ đội Hải quân, sức cơ động của Cảnh sát biển thì thế trận quốc phòng trên biển cũng tiếp tục được xây dựng. Ở các địa phương có biển hầu hết đã xây dựng kế hoạch khai thác gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo. Hoạt động của lực lượng chủ lực nòng cốt, của dân quân tự vệ và ngư dân đã tạo nên thế trận liên hoàn trên biển, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trình độ tác chiến của dân quân tự vệ không ngừng được nâng lên, phát huy tốt vai trò trong tác chiến trị an và tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, sự yêu mến của nhân dân.

  Năm 2022, các đơn vị Hải quân đã tổ chức 143 đợt tìm kiếm cứu nạn (TKCN); huy động gần 3.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 100 lượt tàu, máy bay, xuồng, xe thiết giáp, ô tô tham gia. Qua đó, đã cứu chữa được 117 người trên các đảo, nhà giàn; tìm kiếm, cứu vớt được 104 người bị nạn trên biển (trong đó có 4 người thuộc Hải quân Malaysia);

  Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã giúp các địa phương xóa được 572 thôn, bản “trắng” đảng viên, phát triển được hơn 17.200 đảng viên. Kết quả đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa phát triển. Tính đến nay, BĐBP đã giúp 101 xã từ yếu kém lên trung bình và gần 200 xã từ trung bình lên khá về kinh tế – xã hội.

  Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel); chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do bộ đội biên phòng phối hợp với một số đơn vị thực hiện; chương trình giúp các hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo của Binh đoàn 15; chương trình “Mỗi đơn vị kết nghĩa và giúp một thôn thoát nghèo” được các đơn vị trong toàn quân triển khai rộng khắp. Đồng thời, Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  Toàn quân cũng đã giúp 7.768 hộ dân thoát nghèo; khám bệnh, cấp thuốc cho gần 512.000 lượt người. Trong năm đã có hơn 1.400 lượt cán bộ quân đội được tăng cường xuống cơ sở, tham gia vận động định cư hơn 9.900 hộ, xóa mù chữ cho 1.535 người.

  Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395; Lữ đoàn 242 (Quân khu 3); Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ dầm mình trong mưa rét, gạt đất cứu người, vận chuyển tài sản của nhân dân đến nơi an toàn khi đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở Quảng Ninh (cuối tháng 7-2015) vẫn còn đọng lại trong tâm trí người dân. Cán bộ, chiến sĩ hải quân xuyên đêm đưa hơn 1.500 người dân từ Cô Tô về đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt do mưa lũ. Nhiều người cũng rất xúc động khi xem những hình ảnh Bộ đội Hải quân, Cảnh sát biển dũng cảm vượt sóng to, gió lớn cứu hộ hàng trăm chiếc tàu, thuyền của ngư dân gặp nạn ngoài khơi. Đó là những hình ảnh rất đỗi thân thương về Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình.

  Các anh vẫn xứng đáng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác…” mà Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi.

  Đức Toàn Năng lượng Mới 485

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Humvee: Bạn Đồng Hành Của Bộ Binh Mỹ
 • Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện
 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị: Bài Học Thực Tiễn Trong Xây Dựng, Trưởng Thành, Chiến Thắng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
 • Chỉ Thị 05 Với Yêu Cầu Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị (Kỳ 2)
 • Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị
 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị Trong Tình Hình Mới
 • Nghiên Cứu Lý Luận Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Chính Trị
 • Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vấn đề này trên cơ sở khoa học.

  Quan điểm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong Dự thảo dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn

  Về lý luận, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ, giai cấp vô sản muốn giành chính quyền thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới; được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng cần quan tâm toàn diện đến con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh, v.v. Trong đó, chính trị – tinh thần của quân đội là yếu tố quan trọng. V.I. Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường” 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” 2.

  Về thực tiễn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của quân và dân ta, xét về tiềm lực kinh tế, quân sự, ta không thể mạnh bằng đối phương, nhưng lại giành thắng lợi. Đó là nhờ sức mạnh của tiềm lực chính trị – tinh thần mà yếu tố đặc biệt tạo nên sức mạnh đó là Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị. Thấy rõ vai trò của nhân tố chính trị trong sức mạnh của Quân đội ta, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng tăng cường các biện pháp chống phá hòng “phi chính trị hóa” Quân đội. Điều đó đặt ra và đòi hỏi phải tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị nói riêng. Trước yêu cầu thực tiễn xây dựng Quân đội hiện nay, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống” 3. Theo đó, nội hàm của quan điểm, phương hướng trong Dự thảo vừa có tính kế thừa nội dung của các nhiệm kỳ trước, vừa có sự phát triển nhận thức của Đảng ta về quan điểm, chủ trương xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở là hoàn toàn đúng cả về lý luận và thực tiễn.

  Nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay

  Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đặt ra một cách toàn diện trên các mặt. Thực chất xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu xứng đáng với truyền thống: Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

  Mặt khác, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị cũng cần bám sát tình hình thực tiễn giải quyết những vấn đề về an ninh phi truyền thống hiện nay. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thời gian qua, Quân đội đã làm tốt vai trò, chức năng, nêu cao trách nhiệm, đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tạo được tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm chính trị, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong ứng xử, quan hệ với nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết quân – dân, cùng đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  Trong hội nhập quốc tế, hợp tác quốc phòng với các nước càng phải tăng cường bản chất cách mạng của Quân đội. Việc thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng sẽ trực tiếp góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng ta: Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” 4. Trong đối ngoại quốc phòng phải giữ vững bản chất cách mạng của Quân đội, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển bản lĩnh chính trị và tăng cường niềm tin của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước và quốc tế. Vì thế, cần bồi dưỡng về trình độ ngoại ngữ, kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ để họ đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

  Tác động của kinh tế thị trường đến xây dựng Quân đội về chính trị theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Tình trạng vi phạm kỷ luật ở một số đơn vị vẫn còn, thậm chí là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Do đó, phải giáo dục, tổ chức, quản lý quân nhân ngày càng chính quy, bài bản hơn, trước hết là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật cho mọi quân nhân kết hợp với các biện pháp quản lý hành chính, kỷ luật để họ có khả năng tự kiểm soát, tự quản lý, không xảy ra vi phạm kỷ luật.

  Phương hướng, biện pháp cơ bản xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

  Xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu, nội dung mới toàn diện và đầy đủ hơn so với trước đây. Dự thảo chỉ rõ: tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là nguyên tắc trong xây dựng Quân đội. Để thực hiện được, cần tiếp tục xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc trong Quân đội. Tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, các cơ quan vững mạnh toàn diện. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải bám sát đặc điểm, tình hình để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý đơn vị cho phù hợp.

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị ở các đơn vị cần đi vào thực chất và thiết thực hơn gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Khắc phục triệt để tình trạng ở một số cơ quan, đơn vị “khoán trắng” việc giáo dục chính trị cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; phải cụ thể và xác định nội dung giáo dục chính trị thiết thực với từng nhóm đối tượng. Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải quan tâm toàn diện về nội dung, biện pháp, hình thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

  Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một pháo đài vững chắc để chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng hiện nay, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải kịp thời phát hiện, chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội.

  1 – V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 41, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 147.

  3 – ĐCSVN Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, tháng 4/2020, tr. 50.

  4 – ĐCSVN Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2022, tr. 35.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Văn Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Đại Hóa Nền Hành Chính Nhà Nước
 • Đơn Giá Xây Dựng Tòa Nhà Văn Phòng Cho Thuê Năm 2022
 • Cách Xây Dựng Văn Phòng Xanh Hiện Đại Từ A
 • Chức Năng Của Văn Phòng Hiện Đại & 4 Mẫu Vp Được Ưa Chuộng
 • Xây Dựng Văn Phòng Hiện Đại & Chuyên Nghiệp Từ A
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”

  --- Bài mới hơn ---

 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Thực Hiện Chức Năng Đội Quân Chiến Đấu Cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay
 • Quân Đội Ta Là Quân Đội Cách Mạng, Đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác, Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Công Tác”
 • Là đơn vị chủ lực, đứng chân trên địa bàn chiến lược trọng yếu Tây Nguyên, Quân đoàn 3 luôn tích cực thực hiện tốt chức năng: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đội quân chiến đấu

  Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn xác định: nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Căn cứ vào mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn đã chủ động nghiên cứu thực địa, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quyết tâm, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn khu vực tác chiến; tổ chức giao nhiệm vụ, thông qua quyết tâm, kế hoạch, hiệp đồng để chỉ huy cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ và điều chỉnh, bổ sung các phương án ngay tại thực địa; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với luyện tập chuyển trạng thái, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chú trọng đổi mới luyện tập, diễn tập; kết hợp giữa nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập, luyện tập chiến dịch với cơ động lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán, khu tập trung bí mật để đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của chỉ huy, cơ quan, đơn vị, cũng như khả năng cơ động của bộ đội và phương tiện. Chủ động kiện toàn quân số, vũ khí trang bị, phương tiện cho các phương án; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, thời điểm nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận an ninh ngày càng vững chắc; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Nhờ đó, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

  Hằng năm, trên cơ sở Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng và tình hình thực tiễn, Quân đoàn kịp thời ra mệnh lệnh huấn luyện; chủ động điều chỉnh quân số, tổ chức biên chế; chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Quân đoàn chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác này; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, do người chỉ huy trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy và người chỉ huy cấp trên. Kiên quyết đấu tranh với “bệnh thành tích” trong huấn luyện; khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, chương trình, quân số, thời gian huấn luyện.

  Trước mỗi đợt huấn luyện, cấp ủy các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác này; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm; kiện toàn khung cán bộ; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Trong huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, địa bàn tác chiến và vũ khí trang bị trong biên chế. Sau từng khoa mục, từng giai đoạn và kết thúc năm, các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thành tích đạt được, lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, bình xét khen thưởng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

  Để công tác huấn luyện thành nền nếp, có chất lượng, hiệu quả vững chắc, Quân đoàn tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện, theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phân rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, với phương châm “Bám sát bộ đội, bám sát thao trường, giảng đường, tất cả vì chất lượng huấn luyện bộ đội”. Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình từ huấn luyện chiến sĩ mới đến huấn luyện chiến dịch, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, chú trọng tính liên thông, kế thừa giữa các khoa mục, tránh dàn trải, trùng lặp, nặng về lý thuyết. Thường xuyên duy trì nền nếp, chất lượng các chế độ công tác tham mưu huấn luyện, trọng tâm là chế độ thông qua, phê duyệt giáo án, bồi dưỡng cán bộ; công tác báo cáo, đăng ký, thống kê, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; chế độ kiểm tra, thanh tra cả thường xuyên và đột xuất được thực hiện nghiêm,… đã góp phần quan trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện. Với sự đoàn kết, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, Quân đoàn đã tổ chức huấn luyện toàn diện cho mọi đối tượng, chất lượng huấn luyện qua từng năm được nâng lên rõ rệt, nhiều nội dung đạt giỏi, nhiều đơn vị đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

  Đội quân công tác

  Đóng quân trên địa bàn chiến lược trọng yếu của cả nước, là nơi các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo,… để kích động gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn đặc biệt coi trọng thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, nhằm góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo vào cuộc sống, xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững chắc, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc nơi đây vào Đảng, chế độ, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, là việc làm để cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ trước đây, cũng như trong xây dựng đơn vị hiện nay.

  Với nhận thức đó, những năm qua, Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác này. Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt đã trở thành nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên trong nghị quyết của cấp ủy các cấp, được cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ Đảng ủy Quân đoàn đến từng cấp ủy, chi bộ thực hiện phân công 01 đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận. Hằng quý, sáu tháng, một năm, các cấp đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì và cá nhân phụ trách. Trong thực hiện, Quân đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu, nắm chắc tình hình, làm cơ sở để xác định chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, bảo đảm cụ thể, thiết thực, hướng vào giải quyết những bức xúc của người dân, tháo gỡ những khó khăn về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh đang đặt ra với từng địa phương. Việc làm đó đã khắc phục được tình trạng chung chung, hình thức trong tổ chức thực hiện.

  Với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát với tình hình địa bàn; thông qua nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, như: hành quân dã ngoại thực hiện công tác dân vận, tuyển quân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hoạt động kết nghĩa,… cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã thực hiện tốt phương châm “3 cùng, 4 bám” 1 với đồng bào ở tận những bản làng vùng sâu, biên giới xa xôi, khắc phục mọi khó khăn để tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hội nghị trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn nguồn, bồi dưỡng phát triển đoàn viên, đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Những đợt công tác xuống xã, phường, bản, làng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn luôn đóng vai trò nòng cốt để tập hợp và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong các hoạt động. Trong công tác tuyên truyền, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức, chú trọng việc nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về tôn giáo, dân tộc; phân tích để họ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch. Kiên trì, bền bỉ trong thuyết phục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, không nghe theo lời dụ dỗ, lừa gạt, kích động, tụ tập gây rối, vượt biên trái phép của các phần tử xấu.

  Những kết quả trong thực hiện chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác” của Quân đoàn 3 đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

  1 – “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; “4 bám”: bám nghị quyết, bám địa bàn, bám dân, bám công việc.

  2 – Giai đoạn 2010 – 2022, các đơn vị trong Quân đoàn đã ký kết tham gia xây dựng nông thôn mới tại 20 xã thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, đến nay đã có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại 18 xã với hơn 270 hộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Humvee: Bạn Đồng Hành Của Bộ Binh Mỹ
 • Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện
 • Quyền Hạn, Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng
 • Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’: Bản Chất Âm Mưu ‘phi Chính Trị Hóa’ Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 13: Chính Sách Giáo Dục
 • Một Số Định Hướng Mới Về Phát Triển Giáo Dục
 • Luận Văn Chuyên Đề Đầu Tư Phát Triển Ngành Giáo Dục
 • Đề Tài Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Tân Khánh
 • Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên
 • Trao đổi với Đại Đoàn Kết, Trung tướng Khuất Duy Tiến – nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 nhìn nhận, đây là thủ đoạn tuy không mới nhưng hết sức nguy hiểm, do đó cần cảnh giác và chủ động có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

  Trung tướng Khuất Duy Tiến. PV: Từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cho thấy một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đến sự kiện đó là các thế lực thù địch đã thành công trong việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, tức “phi chính trị hóa” quân đội. Còn tại Việt Nam trong những năm qua, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để thực hiện vấn đề này bằng việc kích động, lôi kéo và đưa ra những thông tin không chính xác. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

  Trung tướng Khuất Duy Tiến: “Phi chính trị hóa” quân đội là âm mưu nham hiểm muốn tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Trước tiên chúng ta phải hiểu cặn kẽ nguồn gốc, mục tiêu, lý tưởng của quân đội là phục vụ ai và ai là người lãnh đạo quân đội? Từ thời xa xưa, cha ông ta đã đúc kết chân lý quân đội của nhân dân do người đứng đầu Nhà nước lãnh đạo. Từ khi có Đảng, Đảng lãnh đạo quân đội chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, phát triển quân đội vững mạnh phát triển như ngày nay. Sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Thề hy sinh tất cả để giữ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) chúng ta đã đánh thắng được 2 kẻ thù hung bạo trong thế kỷ XX là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

  Ông có thể nói rõ hơn về âm mưu của các thế lực thù địch khi muốn “phi chính trị hóa” quân đội?

  Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam lại phải đấu tranh trong chiến tranh biên giới Tây Nam chống lại chế độ diệt chủng Polpot, sau đó là chiến tranh biên giới phía Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam nằm ở việc Đảng lãnh đạo quân đội, bồi đắp lòng yêu nước, tất cả giữ vững đất nước như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ngày 19/12/1946: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời thề đó đã thấm nhuần vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi có Quân đội nhân dân cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đánh thắng mọi kẻ thù, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  – Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã dùng mọi cách xuyên tạc, muốn “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng với mưu đồ sâu xa là làm cho quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Mục đích đê hèn của các thế lực thù địch muốn tách quân đội ra khỏi Đảng để quân đội trung lập, chờ thời cơ dùng lực lượng biểu tình để bùng lên lật đổ chính quyền. Đó là thủ đoạn mà hiện nay các thế lực thù địch đang áp dụng với Venezuela và Syria. Venezuela nắm rất chắc quân đội nên các thế lực này không làm gì được. Còn nước Syria thì bị chia cắt khi Đảng cầm quyền không nắm chắc quân đội.

  Trân trọng cảm ơn ông!

  Việc xây dựng quân đội trong sạch là điều vô cùng quan trọng. Vừa qua chúng ta kỷ luật Tư lệnh Quân chủng Hải quân là nỗi đau của quân đội. Tuy nhiên không thể vì một vài tiêu cực xảy ra để nói quân đội tham nhũng, có nhiều tiêu cực hòng đòi “phi chính trị hóa” quân đội; lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ để kích động, gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ quân đội. Chúng ta cần hết sức đề cao cảnh giác với những thủ đoạn này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Khai Đề Án “quân Đội Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Tình Hình Mới”
 • Chống “diễn Biến Hòa Bình” Và Việc Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Vững Mạnh Về Chính Trị
 • Giải Pháp Cơ Bản Đấu Tranh Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng
 • Một Số Giải Pháp Chủ Yếu Đấu Tranh Chống “diễn Biến Hòa Bình” Trên Mạng Internet Hiện Nay
 • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ
 • Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch: Làm Kinh Tế Là 1 Chức Năng Của Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Trao Đổi Di Truyền Ở Vi Khuẩn:
 • Dây Thần Kinh Tủy Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Dây Thần Kinh Tủy
 • Bệnh Liệt Dây Thần Kinh Số 4
 • Dây Thần Kinh Sọ Não Gồm Những Loại Nào?
 • Vai Trò, Vị Trí & Chức Năng Của Dãy Thần Kinh Số 8 Chi Tiết Nhất
 • Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết tại buổi làm với với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sáng 12-7, có 3 lãnh đạo Quân ủy Trung ương cho thấy lãnh đạo Quân ủy rất quan tâm đến các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế như thế nào, sắp tới ra sao….

  Chủ trương đúng đắn

  Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng”. Cụ thể, Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 khẳng định xây dựng lộ trình kế hoạch, sắp xếp doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

  Theo đó, quán triệt các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, kết hợp xây dựng kinh tế phối hợp quốc phòng là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của quân đội.

  Mục tiêu quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng tiềm lực quốc gia, tự chủ công nghiệp quốc phòng, vũ khí khí tài quân đội, tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế quốc gia.

  Thực tiễn hơn 70 năm qua cho thấy, tham gia kinh tế là chức năng cơ bản của quân đội và thu được nhiều kết quả quan trọng.

  Những năm gần đây, quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xóa đỏi giảm nghèo, tham gia xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Hiện nay có 23 khu kinh tế thuộc các binh đoàn, quân khu với hàng triệu ha. Qua đó, tạo điều kiện cho hàng vạn hộ dân cư; hình thành thế chiến lược dọc tuyến biên giới…

  Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, doanh nghiệp quân đội đổi mới để hội nhập hình thành nên những thương hiệu có uy tín trong cả nước và quốc tế như Viettel, Tân Cảng, Công ty Trực thăng, Ngân hàng Cổ phần Quân đội.

  “Nhiệm vụ kinh tế đã đang và sẽ là một chức năng, nhiệm vụ của quân đội, là quan điểm xuyên suốt trong xây dựng quân đội trong mọi thời kỳ” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

  Sẽ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước

  Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ sẽ triển khai và thực hiện nghiêm túc đề án sắp xếp lại và đổi mới các doanh nghiệp quân đội sau khi được Thủ tướng phê duyệt. Quan điểm nhất quán là kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn, giải tán các doanh nghiệp thương mại thuần túy, không hoặc ít có nhiệm vụ quốc phòng.

  Trước đây có 300 doanh nghiệp thì vừa qua đã sắp xếp còn 88 doanh nghiệp, sau đề án sẽ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước.

  Về các khu kinh tế quốc phòng, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát, có thể bàn giao đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để khai thác phát triển kinh tế.

  Cụ thể, những năm qua, Bộ Quốc phòng đã giao hàng ngàn ha đất cho các địa phương phát triển kinh tế. Tại TP HCM, từ năm 2007-2017 đã 4 lần điều chỉnh bàn giao 98ha cho Bộ Giao thông vận tải, riêng 2022 giao 21ha. Từ 2004-2017 giao 10,5 ha đất cho TP mở rộng đường giao thông đô thị. Hiện nhận được công văn của TP đề nghị mở một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất như Tân Sơn, Hoàng Hoa Thám, Trần Quốc Hoàn.

  Đặc biệt, Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất bàn giao tiếp 14 ha cho Bộ GTVT mở rộng đường băng, sân ga phía Nam, thống nhất chủ trương giao 6,67ha cho TP để mở rộng đường.

  Bộ Quốc phòng sẽ xử lý nghiêm những sai phạm trong sử dụng đất quốc phòng và sai phạm trong tham gia làm kinh tế đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm” – ông Lịch nói

  Sẵn sàng thu hồi đất sân golf khi Chính phủ yêu cầu

  Đối với 2 sân golf Tân Sơn Nhất và Long Biên, ngay từ đầu năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, biệt thự và Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi sân golf nếu chính phủ yêu cầu để mở rộng sân bay.

  Ở đây, Bộ Quốc phòng cũng đề nghị việc thu hồi phải đúng theo quy định pháp luật, theo quy hoạch Chính phủ và phải đáp ứng nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp đầu tư vào đó. Nếu đã thu hồi cũng không giao cho doanh nghiệp khác để tránh bị dị nghị lấy đất doanh nghiệp này giao cho doanh nghiệp khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tổng Tham Mưu Là Cơ Quan Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Đề Xuất Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Xây Dựng Nghị Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Lăng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ An Toàn, Bảo Hộ Lao Động Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Quốc Phòng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100