Cấu Trúc Và Chức Năng Của Gen

--- Bài mới hơn ---

 • Gen X Giá Bao Nhiêu, Có Tác Dụng Gì, Là Thuốc Hay Tpcn?
 • Gen X Có Tốt Không, Công Dụng Ra Sao? Giá Bán Bao Nhiêu?
 • Công Nghệ Làm Lạnh Khử Mùi Trên Máy Lạnh Panasonic
 • Chức Năng Tuyến Giáp Bạn Đã Biết Chưa?
 • Hdr Là Gì? Chế Độ Chụp Ảnh Hdr Có Gì Khác Chế Độ Chụp Ảnh Thường?
 • Chúng ta có thể điểm qua những mốc chính trong lịch sử nghiên cứu về gen như sau:

  Mendel (1865) là người đầu tiên đưa ra khái niệm nhân tố di truyền. Johansen (1909) đã đề xuất thuật ngữ gen (từ genos, nghĩa là sản sinh, nguồn gốc) để chỉ nhân tố di truyền xác định một tính trạng nào đó. Sau đó, Morgan trong những năm 1920 đã cụ thể hóa khái niệm về gen, khẳng định nó nằm trên nhiễm sắc thể và chiếm một locus nhất định, gen là đơn vị chức năng xác định một tính trạng.

  Vào những năm 1940, Beadle và Tatum đã chứng minh gen kiểm tra các phản ứng hóa sinh và nêu giả thuyết một gen-một enzyme. Tuy nhiên, trường hợp hemoglobin là một protein nhưng lại gồm hai chuỗi polypeptide do hai gen xác định, do đó giả thuyết trên buộc phải điều chỉnh lại là một gen-một polypeptide.

  Vào những năm 1950, DNA (deoxyribonucleic acid) được chứng minh là vật chất di truyền. Mô hình cấu trúc DNA của Watson và Crick được đưa ra và lý thuyết trung tâm (central dogma) ra đời. Gen được xem là một đoạn DNA trên nhiễm sắc thể mã hóa cho một polypeptide hay RNA.

  Cuối những năm 1970, việc phát hiện ra gen gián đoạn ở sinh vật eukaryote cho thấy có những đoạn DNA không mã hóa cho các amino acid trên phân tử protein. Vì thế, khái niệm về gen lại được chỉnh lý một lần nữa: Gen là một đoạn DNA đảm bảo cho việc tạo ra một polypeptide, nó bao gồm cả phần phía trước là vùng 5′ không dịch mã (5′ untranslation) hay còn gọi là vùng ngược hướng (upstream) và phía sau là vùng 3′ không dịch mã (3′ untranslation) hay còn gọi là vùng cùng hướng (downstream) của vùng mã hóa cho protein, và bao gồm cả những đoạn không mã hóa (intron) xen giữa các đoạn mã hóa (exon).

  Hiện nay, có thể định nghĩa gen một cách tổng quát như sau: Gen là đơn vị chức năng cơ sở của bộ máy di truyền chiếm một locus nhất định trên nhiễm sắc thể và xác định một tính trạng nhất định. Các gen là những đoạn vật chất di truyền mã hóa cho những sản phẩm riêng lẻ như các mRNA được sử dụng trực tiếp cho tổng hợp các enzyme, các protein cấu trúc hay các chuỗi polypeptide để gắn lại tạo ra protein có hoạt tính sinh học. Ngoài ra, gen còn mã hóa cho các tRNA, rRNA và snRNA…

  Cấu trúc không gian của chuỗi polypeptide được xác định bởi trình tự sắp xếp của các amino acid tức cấu trúc bậc một. Như vậy, mặc dù có nhiều mức độ cấu trúc không gian khác nhau, nhưng cấu trúc bậc một tức trình tự sắp xếp các amino acid chi phối toàn bộ các mức độ cấu trúc khác. Việc xác định di truyền phân tử protein ở trạng thái tự nhiên có đầy đủ hoạt tính sinh học chỉ quy tụ lại chủ yếu ở xác định cấu trúc bậc một là đủ.

  2. Các enzyme mất hoạt tính do đột biến

  Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc mất hoạt tính enzyme nhiều khi không phải do vắng mặt của enzyme, mà chỉ do các biến đổi trên phân tử (modification). Có trường hợp đột biến dẫn đến những thay đổi tinh vi, enzyme vẫn có hoạt tính nhưng sẽ biểu hiện khác nếu thay đổi điều kiện. Chẳng hạn:

  Ở nấm mốc Neurospora crassa, enzyme tyrosinase do gen T xác định, xúc tác cho phản ứng chuyển hóa tyrosine thành dihydroxyphenylalanine. Alelle T+ của dòng hoang dại sản xuất tyrosinase có hoạt tính ở nhiệt độ bình thường và cả ở 60oC. Một đột biến TS sản xuất tyrosine có hoạt tính ở nhiệt độ bình thường, nhưng lại mất hoạt tính ở 60oC

  Như vậy, trong đa số trường hợp, đột biến của một gen không làm biến mất enzyme mà chỉ biến đổi cấu trúc dẫn đến thay đổi hoạt tính. Các đột biến của cùng một gen có thể gây ra những biến đổi khác nhau trên enzyme. Các hiện tượng đó chứng tỏ rằng cấu trúc của enzyme chịu sự kiểm soát trực tiếp của gen.

  3. Bản chất các biến đổi di truyền của protein

  Bản chất đó chính là quan hệ một gen-một polypeptide. Như đã nêu trên, người ta khám phá ở người có những gen tạo ra hemoglobin (Hb) khi biến dị sẽ tạo ra những hemoglobin bất thường do sai hỏng ở các chuỗi polypeptide α hoặc β (Bảng 3.2 và 3.3) và gây ra các bệnh di truyền.

  Đột biến được biểu hiện bởi sự thay thế vị trí của một amino acid này bằng một amino acid khác.

  4. Sự tương quan đồng tuyến tính gen-polypeptide

  4.1. Đột biến tryptophan synthetase-sự đồng tuyến tính giữa gen và chuỗi polypeptide

  Nghiên cứu trên enzyme tryptophan synthetase xúc tác cho phản ứng tổng hợp tryptophan của E. coli người ta nhận thấy có nhiều đột biến xảy ra trên cùng một gen mã hóa cho tryptophan synthetase.

  Thực hiện tái tổ hợp trong gen (nguyên tắc là gen ở các vị trí càng xa nhau trên nhiễm sắc thể càng dễ tái tổ hợp), người ta đã nhận được các dạng biến dị có tính chất khác nhau, và tính được khoảng cách tương đối giữa những điểm khác nhau của đột biến đã được xác định. Vị trí biến dị trên thể nhiễm sắc tương ứng với vị trí của amino acid trên chuỗi polypeptide. Như vậy, có thể cho rằng có sự đồng tuyến tính giữa gen và chuỗi polypeptide (Hình 3.1).

  Nhiều dạng đột biến của tryptophan synthethase đã được tạo ra. Bằng cơ chế tái tổ hợp, những khoảng cách tương đối giữa những điểm khác nhau của đột biến đã được xác định. Sản phẩm protein của mỗi dạng đột biến đã được phân tích, và những thay đổi các amino acid khác cũng được xác định. Người ta đã tìm thấy mối tương quan hoàn toàn giữa những khoảng cách của các đột biến được tìm thấy trên gen với khoảng cách của amino acid bị thay đổi trong phân tử protein.

  4.2. Đột biến

  4.2.1. Khái niệm

  Một gen (DNA) có 4 loại base và một phân tử protein có 20 loại amino acid1, nhưng giữa chúng có mối tương quan như thế nào. Đầu tiên, người ta cho rằng một base qui định một amino acid, nhưng những tính toán cho thấy không hợp lý. Vì chỉ có 4 base trong DNA và 20 amino acid trong protein, cho nên mỗi codon phải chứa ít nhất 3 base. Hai base cũng không thể làm thành một codon bởi vì chỉ có 42 = 16 cặp hợp lý của 4 base. Nhưng 3 base thì có thể bởi vì sẽ có 43 = 64 bộ ba hợp lý. Vì số lượng bộ ba hợp lý lớn hơn 20, cho nên sẽ có trường hợp một vài codon chỉ định cùng một amino acid. Ví dụ: UCU, UCC, UCA, UCG, AGU và AGC đều cùng mã hóa cho serine.

  Từ đó, người ta đưa ra khái niệm mã di truyền (tín hiệu di truyền). Mã di truyền cho phép đọc thứ tự trên DNA để biết thứ tự trên chuỗi polypeptide. Mã di truyền không mơ hồ, có nghĩa với một trình tự chẳng hạn ATA ta biết nó ghi mã cho một amino acid gì, và cũng thấy rằng có nhiều mã di truyền xác định cho một amino acid (Bảng 3.4).

  4.2.2. Đột biến điểm

  Là đột biến chỉ tác động một vị trí, nói rõ hơn đó là một base. Khi thay đổi một base trên DNA sẽ tạo ra sự thay đổi một amino acid (Hình 3.2).

  Đột biến dĩ nhiên xảy ra trên DNA và được sao lại trên mRNA trong phiên mã, rồi trên protein trong dịch mã.

  Bảng 3.4. Mã di truyền chung

  Những đơn vị mã (codon) được đọc theo chiều 5’→3′.

  STOP: codon kết thúc (còn gọi là vô nghĩa).

  Đột biến điểm có các dạng sau:

  – Đột biến sai nghĩa. Thay đổi một amino acid trong protein, có thể dẫn đến một trong ba kết quả sau:

  + Không hậu quả nào cả, vì amino acid không nằm trong vị trí hoạt động hoặc không có vai trò trong cấu trúc enzyme

  + Có biến đổi nhẹ ở chuỗi polypeptide sẽ tạo ra tính mẫn cảm yếu với nhiệt, làm giảm sự ổn định chuỗi polypeptide

  + Mất hẳn hoạt tính enzyme nếu đúng ngay vị trí hoạt động của enzyme đó.

  – Đột biến vô nghĩa. Thay đổi một base. Nếu đó là một codon vô nghĩa sẽ làm ngừng kéo dài (tổng hợp) chuỗi polypeptide ở vị trí amino acid này. Tức là nếu codon này nằm ở đầu sẽ không có chuỗi polypeptide hoạt động.

  – Đột biến acridine hoặc đột biến dịch khung. Đột biến này do chất acridine màu da cam tạo ra (hoặc còn gọi là đột biến dịch khung, frameshift, do thêm vào hoặc bớt đi một base) (Hình 3.2 E và D). Như vậy, một đột biến trên khung đọc khi thêm vào (C) hoặc mất đi (A) thường sẽ dẫn đến xuất hiện một codon stop làm ngừng chuỗi polypeptide và enzyme sẽ không có hoạt tính.

  4.2.3. Đột biến kìm hãm

  Đến nay, người ta nhận thấy mọi sai lệch trong việc tổng hợp protein nếu có đều xảy ra từ DNA, còn quá trình diễn ra từ RNA đến polypeptide luôn luôn đúng. Nghiên cứu một vài kiểu protein đột biến ta thấy:

  – Đột biến sai nghĩa. Làm xuất hiện một bất thường trong trình tự amino acid. Kết quả protein mất hoạt tính. Hoạt tính này có thể được phục hồi, hoặc do một đột biến ngược để cho lại protein cấu trúc ban đầu.

  – Đột biến vô nghĩa. Làm mất đi một phần chuỗi polypeptide, phần còn lại không có hoạt tính, và hoạt tính này có thể có lại được nhờ đột biến trong một codon đã bị đột biến.

  Thông thường, những gen kìm hãm đột biến vô nghĩa không nằm ở gần vị trí của đột biến ấy. Đó là những gen làm biến đổi hệ thống dịch mã khi tổng hợp protein.

  5. Lý thuyết trung tâm của sinh học phân tử

  Tổng hợp protein trong tế bào có các đặc điểm sau:

  – Các phân tử thông tin như nucleic acid và protein được tổng hợp theo khuôn. Tổng hợp theo khuôn vừa chính xác vừa ít tốn enzyme. Tuy nhiên, căn cứ vào hàng loạt tính chất hóa học các protein không thể làm khuôn mẫu cho sự tổng hợp của chính chúng. Vì vậy, khuôn mẫu để tổng hợp nên protein không phải là protein.

  – Sinh tổng hợp protein tách rời về không gian với chỗ chứa DNA. Nhiều nghiên cứu cho thấy tổng hợp protein có thể xảy ra khi không có mặt DNA. Sự kiện này thể hiện rõ ràng nhất ở những tế bào eukaryote. Trong những tế bào này, hầu như toàn bộ DNA tập trung ở nhiễm sắc thể trong nhân, còn tổng hợp protein chủ yếu diễn ra ở tế bào chất. Tảo xanh đơn bào Acetabularia khi bị cắt mất phần chứa nhân vẫn tổng hợp được protein và sống vài tháng nhưng mất khả năng sinh sản. Rõ ràng, nơi chứa DNA mang thông tin di truyền và chỗ sinh tổng hợp protein tách rời nhau về không gian.

  Hình 3.2. Các dạng đột biến điểm

  – DNA không phải là khuôn mẫu trực tiếp để tổng hợp protein, do đó phải có chất trung gian chuyển thông tin từ DNA ra tế bào chất và làm khuôn để tổng hợp protein. Chất đó phải có cả trong nhân và tế bào chất với số lượng phụ thuộc vào mức độ tổng hợp protein.

  – Chất trung gian đó được xem chính là RNA nhờ các đặc điểm sau:

  + RNA được tổng hợp ngay ở trong nhân có chứa DNA, sau đó nó đi vào tế bào chất cho tổng hợp protein.

  + Những tế bào giàu RNA tổng hợp protein nhiều hơn.

  + Về phương diện hóa học RNA gần giống DNA: chuỗi polyribo-nucleotide thẳng cũng chứa 4 loại ribonucleotide A, G, C và uracil (U). Nó có thể nhận được thông tin từ DNA qua bắt cặp bổ sung.

  Nói chung, trong tế bào không thể tìm thấy chất nào khác ngoài RNA có thể đóng vai trò trung gian cho tổng hợp protein. Mối quan hệ này chính là thông tin di truyền đi từ DNA qua RNA rồi đến protein và được biểu diễn ở hình 3.3. Mối quan hệ này còn được gọi là lý thuyết trung tâm (central dogma), được Crick đưa ra từ 1956 đến nay về căn bản vẫn đúng.

  Vào những năm 1970, người ta đã phát hiện quá trình phiên mã ngược từ RNA tổng hợp nên DNA nhờ enzyme reverse transcriptase. Đến nay, việc sao chép (tổng hợp) RNA trên khuôn mẫu RNA cũng đã được chứng minh ở nhiều loại virus. Ngoài ra, thông tin từ protein cũng có thể được truyền sang protein (prion của bệnh bò điên). Riêng dòng thông tin từ protein ngược về mRNA/DNA thì chưa được tìm thấy (Hình 3.4).

  6. DNA và mã di truyền

  Vấn đề tiếp theo là xác định chính xác các codon nào mã hóa cho từng amino acid. Nirenberg và Matthaei đã sử dụng enzyme để tổng hợp nhân tạo RNA. Khi dùng chỉ một loại nucleotide là U sẽ nhận được RNA là poly(U), nếu chỉ dùng A sẽ nhận được poly(A).

  Năm 1961, Nirenberg và Matthaei đã dùng poly(U) thay cho khuôn mẫu mRNA để tổng hợp protein trong hệ thống vô bào (có amino acid, enzyme tổng hợp protein, nhưng không có DNA…), sản phẩm thu được là chuỗi polypeptide polyphenylalanine chỉ chứa một loại amino acid là phenylalanine. Điều đó chứng tỏ codon UUU mã hóa cho phenylalanine. Đây là codon đầu tiên được xác định. Sau đó, họ cũng chứng minh được rằng AAA mã hóa cho lysine, GGG cho glycine và CCC cho proline.

  Hình 3.4. Những bổ sung mới vào lý thuyết trung tâm của Crick

  Bảng mã di truyền (Bảng 3.4) cho thấy trong 64 codon, có 3 codon UAA, UAG, UGA không mã hóa cho amino acid được gọi là vô nghĩa (non-sense), đồng thời là codon kết thúc (termination) tức dấu chấm câu, chấm dứt chuỗi polypeptide.

  Mã di truyền có tính suy biến (degeneration) tức một amino acid có nhiều codon mã hóa, chỉ trừ methionine và tryptophane chỉ có một codon (tương ứng là ATG và TGG). Các codon đồng nghĩa tức mã hóa cho cùng một amino acid thường có hai base đầu tiên giống nhau, nhưng khác nhau ở cái thứ ba. Ví dụ: CCU, CCC, CCA và CCG tất cả đều mã hóa cho proline. Trên thực tế, U và C luôn luôn tương đương nhau ở vị trí thứ ba, còn A và G tương đương nhau trong 14 trên 16 trường hợp.

  Trừ một số ngoại lệ, mã di truyền có tính phổ biến (universal) tức toàn bộ thế giới sinh vật có chung bộ mã di truyền.

  Khi nghiên cứu các quy luật di truyền Mendel và học thuyết di truyền nhiễm sắc thể, gen được quan niệm như một điểm trên nhiễm sắc thể, vừa là đơn vị chức năng xác định một tính trạng, vừa là đơn vị đột biến, vừa là đơn vị tái tổ hợp. Cùng với sự phát triển của di truyền học, khái niệm về gen được cụ thể hóa thêm, cấu trúc và chức năng của gen được hiểu chi tiết hơn.

  1. Cấu trúc gen

  Hoạt động của một gen được đánh giá thông qua quá trình phiên mã (tổng hợp mRNA) và quá trình dịch mã (tổng hợp protein). Hoạt động này được kiểm soát rất chặt chẽ bằng các cơ chế khác nhau ở mọi giai đoạn, như bắt đầu và kết thúc phiên mã, quá trình biến đổi mRNA, quyết định tính bền vững và kiểm tra lại thông tin di truyền trên các phân tử này… Do cấu trúc sắp xếp các gen prokaryote khác với gen eukaryote nên sự phối hợp giữa các cơ chế điều khiển mang tính chất riêng biệt cho từng loại genome.

  Các gen prokaryote thường sắp xếp nằm gần nhau và chịu sự điều khiển chung của một promoter, tức là chúng được phiên mã sang cùng một phân tử mRNA. Cấu trúc này được gọi là operon. Như vậy, một operon gồm hai hay nhiều gen nằm cạnh nhau trên một nhiễm sắc thể. Thông thường, đó là các gen cùng tham gia vào một con đường chuyển hóa, ví dụ như các gen mã hóa cho các enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa glucose.

  Do có chung promoter điều khiển cho mọi gen nằm trong một operon cho nên chỉ có một loại phân tử mRNA được tổng hợp từ một operon (mang thông tin di truyền của tất cả các gen nằm trong đó). Nói cách khác, quá trình phiên mã của các gen trong một operon xảy ra đồng thời và phân tử mRNA đặc trưng cho operon được gọi là mRNApolycistron.

  Tuy nhiên, điều cần ghi nhớ là quá trình dịch mã trên các phân tử mRNApolycistron xảy ra hoàn toàn độc lập với nhau. Mỗi đoạn tương ứng với một gen trên phân tử này đều có vị trí bám của ribosome, có mã bắt đầu và kết thúc tổng hợp chuỗi polypeptide riêng biệt. Do đó, tốc độ tổng hợp các protein trên các phân tử mRNApolycistron hoàn toàn khác nhau (Hình 3.6).

  Khái niệm locus được đưa ra để chỉ vị trí của gen trên nhiễm sắc thể, là vị trí của tất cả các allele của dãy đa allele. Bản thân hiện tượng đa allele cho thấy gen có cấu tạo phức tạp, sự biến đổi của gen có thể dẫn đến nhiều trạng thái allele khác nhau.

  2.1. Hiện tượng allele giả

  Theo quan niệm cổ điển gen là đơn vị tái tổ hợp. Nếu cá thể mang hai allele lặn a1/a2 của một dãy đa allele sẽ tạo thành hai loại giao tử là a1 và a2, lai phân tích với bố mẹ đồng hợp tử lặn sẽ chỉ cho kiểu hình đột biến a1 và a2 mà không có dạng tái tổ hợp hoang dại. Ví dụ:

  Hình 3.6. Cấu trúc operon trong genome vi khuẩn. Một operon là một đơn vị phiên mã đơn bao gồm một chuỗi các gen cấu trúc (structural genes), một promoter và một operator.

  Ví dụ: Trường hợp locus mắt quả trám ở ruồi giấm, có 18 allele. Khi tăng số cá thể nghiên cứu lên nhiều lần, người ta phát hiện các allele xếp thành 3 nhóm A, B và C. Các allele của cùng một nhóm, khi lai lẫn nhau, không cho kiểu hình tái tổ hợp hoang dại mắt bình thường, mà chỉ có kiểu hình mắt quả trám. Nhưng lai allele của nhóm này với allele của nhóm khác sẽ có xuất hiện kiểu hình hoang dại do tái tổ hợp. Hiện tượng này được gọi là allele giả.

  Hiện tượng allele giả cho thấy gen phân chia nhỏ về mặt tái tổ hợp, có thể xảy ra tái tổ hợp giữa các phần trong gen. Lúc đầu, hiện tượng allele giả được coi là trường hợp ngoại lệ, nhưng khi tăng số cá thể nghiên cứu lên nhiều lần thì rõ ràng đó là hiện tượng phổ biến. Nó được tìm thấy ở nhiều đối tượng khác nhau như nấm men S. cerevisiae, ngô, bồ câu, chuột, bacteriophage

  2.2. Locus rII của bacteriophage T4

  Nghiên cứu chi tiết về các đột biến rII của bacteriophage T4 đã làm sáng tỏ hơn về cấu trúc gen. Bacteriophage T4 ở dạng hoang dại r+ có khả năng xâm nhiễm đồng thời hai chủng E. coli B và K, trong khi các đột biến rII chỉ xâm nhiễm chủng B mà không xâm nhiễm chủng K (Hình 3.7).

  Trước thí nghiệm của ông, rII được coi là một locus. Tuy nhiên, thí nghiệm của ông đã cho thấy các đột biến xếp thành hai nhóm rIIA và rIIB. Lai các đột biến rIIA × rIIB sẽ có r+, nhưng lai rIIA × rIIA và rIIB × rIIB thì kiểu hình đột biến là r.

  Cho đến nay, chúng ta định nghĩa một gen là nhờ dựa trên kiểu hình đột biến và vị trí trên bản đồ của nó. Bacteriophage là một mô hình di truyền đơn giản (genome của E. coli dài khoảng 4.600.000 bp, trong khi bacteriophage T4 là 165.000 bp và bacteriophage λ khoảng 46.500 bp), chúng có thể sinh sản một số lượng lớn rất nhanh (1010 hoặc hơn thế) và dễ dàng phân tích. Các thí nghiệm thực hiện với đột biến rII của T4 được thiết lập dựa trên cơ sở sau:

  – Các gen có một phạm vi và ranh giới hạn chế.

  – Các gen có thể chia được, có thể có sự tái tổ hợp giữa hai allele trong một gen đơn.

  – Hoạt động của gen có thể được phân tích bởi sự phân tích bổ sung.

  Kết quả thí nghiệm cho thấy, gen có thể phân chia nhỏ về mặt đột biến. Các đoạn rIIA và rIIB được gọi là cistron, đơn vị chức năng nhỏ nhất đảm bảo khả năng xâm nhiễm chủng K. Thuật ngữ cistron thực chất là gen, ngày nay nó chỉ có tính chất lịch sử, ít được sử dụng. Theo quan niệm hiện nay, rIIA và rIIB là hai locus. Hai khái niệm mới được đưa ra là muton-đơn vị đột biến và recon-đơn vị tái tổ hợp.

  Benzer đã tìm thấy 2.000 điểm đột biến trên đoạn gen được nghiên cứu, chúng phân bố không đều nhau, có những điểm tập trung nhiều đột biến hơn. Chiều dài gen khoảng 900 nucleotide. Đơn vị đột biến muton ở đây tương ứng với 900/2.000. Số đột biến ghi nhận có thể thấp hơn so với thực tế nên muton có thể tương ứng với một cặp nucleotide. Giống như vậy recon có thể tương ứng với một cặp nucleotide.

  Tóm lại, gen là đơn vị chức năng, có thể chia nhỏ bởi các đơn vị đột biến tái tổ hợp.

  Hình 3.7. Kiểu hình của các đột biến rII của phage T4

  3. Thử nghiệm chức năng allele

  Muốn nghiên cứu cấu trúc bên trong một gen, phải tìm hiểu nhiều allele của gen đó. Nhiều đột biến có kiểu hình giống nhau nhưng không allele với nhau. Thử nghiệm chức năng allele được sử dụng để xác định xem hai đột biến có allele với nhau không. Đây chính là thử nghiệm mà Benzer dùng để lập bản đồ locus rII.

  Thử nghiệm này còn được gọi là thử nghiệm bổ sung (complementary test) vì nó cho biết sai hỏng chức năng ở hai đột biến có bổ sung tức bù trừ cho nhau được không.

  Phương pháp thử này cũng được gọi là thử nghiệm đều-lệch (cis-trans test). Sở dĩ như vậy là vì phép thử nghiệm này so sánh hiệu quả kiểu hình của các gen đột biến ở hai vị trí khác nhau trên nhiễm sắc thể tương đồng. Ở vị trí lệch (trans) các đột biến nằm trên hai nhiễm sắc thể, còn ở vị trí đều (cis) các đột biến nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Trường hợp sai hỏng ở hai gen khác nhau nên có thể bổ sung được, còn trường hợp sai hỏng ở cùng một gen không bù đắp được sẽ dẫn đến kiểu hình đột biến.

  Thử nghiệm chức năng allele có thể được thực hiện dễ dàng trên các đối tượng vi sinh vật với các đột biến hóa sinh, thường là các đột biến khuyết dưỡng (auxotroph mutant: mất khả năng tổng hợp một chất nào đó). Ví dụ: Ở nấm mốc Neurospora crassa có nhiều đột biến mất khả năng tổng hợp adenine (Ade-). Các đột biến này dễ phát hiện vì có khuẩn lạc màu đỏ. Có hai dạng đột biến Adex và Adey, nếu dị hợp tử Adex/Adey có kiểu hình đột biến tức là cho khuẩn lạc màu đỏ, thì Adex và Adey là hai allele của một gen. Thử nghiệm chức năng allele cho thấy các đột biến Ade ở N. crassa tạo thành 9 nhóm. Điều đó chứng tỏ có 9 gen tổng hợp adenine ở loài nấm này: ade1, ade2, ade3… trong đó ade3 có hai locus nằm kề sát nhau là ade3A và ade3B (Hình 3.9).

  Hình 3.8. Thử nghiệm chức năng allele. I: có kiểu hình đột biến do sai hỏng cùng một gen nên không bù đắp được. II: có kiểu hình hoang dại do sai hỏng khác gen nên bù trừ được cho nhau. Hình 3.9. Vị trí các gen ade trên các nhiễm sắc thể của nấm mốc Neurospora crassa Nguồn: Giáo trình Sinh học phân tử – Nguyễn Hoàng lộc (chủ biên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm, Cấu Trúc Và Phân Loại Gen
 • Phục Hồi Chức Năng Là Gì ?
 • Fed Là Gì? Fed Ảnh Hưởng Đến Kinh Tế Toàn Cầu Như Thế Nào?
 • Fed Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Fed
 • Fed Là Gì? Vì Sao Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ Ảnh Hưởng Lớn Đến Vậy?
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen

  --- Bài mới hơn ---

 • Adn Là Gì? Cấu Trúc Không Gian Và Chức Năng Của Adn Và Arn
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn Và Arn
 • 9 Chức Năng Quan Trọng Của Protein Đối Với Cơ Thể
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Protein
 • Vai Trò Và Chức Năng Của Protein Trong Dinh Dưỡng
 • ADN là đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân , các đơn phân là các chúng tôi gồm hai chuỗi polinucleotit liên kết với với nhau theo nguyên tắc bổ sung Chức năng của ADN là mang , bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

  ADN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotit. Mỗi nucleotit cấu tạo gồm 3 thành phần :

  Các loại nucleotit chỉ khác nhau ở bazo nito nên người ta đặt tên các loại nucleotit theo tên của bazo nito.

  Nucleotit liền nhau liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị (phospho dieste) để tạo nên chuỗi polinucleotit.

  Liên kết hóa trị là liên kết giữa gốc đường đêoxiribôzơ ((C_5H_{10}O_{4})) của nucleotit này với gốc axit photphoric ((H_{3}PO_{4})) của nucleotit khác .

  Hình 1 : Cấu tạo của một chuỗi polinucleotit

  2. Cấu trúc không gian của phân tử ADN

  Mỗi phân tử ADN gồm có hai chuỗi polinucleotit song song ngược chiều nhau( chiều 3′(rightarrow)5′ và chiều 5′(rightarrow)3′) . Các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

  – A – T liên kết với nhau bằng 2 liên kết H

  – G – X liên kết với nhau bằng 3 liên kết H

  Từ hệ quả của nguyên tắc bổ sung thì ta có thể suy ra được số lượng nucleotit và thành phần của nucleotit ở mạch còn lại.

  Hình 2 : Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử ADN

  Khoảng cách giữa hai cặp bazo là 3,4A 0

  Một chu kì vòng xoắn có 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit)

  Đường kính của vòng xoắn là 20 A 0

  3. Chức năng của phân tử ADN

  ADN có chức năng lưu giữ truyền đạt và bảo quản thông tin di truyền giữa các thế hệ.

  Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN.

  Từ định nghĩa gen ta thấy :

  Gen có bản chất là ADN, trên một phân tử ADN chứa rất nhiều gen ,

  Nhưng điều kiện đủ để 1 đoạn ADN dược gọi là một gen khi nó mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định .

  Gen cấu trúc mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào.

  Gen điều hoà :mang thông tin tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động các gen khác.

  2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc

  Mỗi gen có hai mạch polinucleotit , nhưng chỉ có mạch gốc ( 3 ‘(rightarrow)5’)mang thông tin mã hóa cho các axit amin, mạch còn lại được gọi là mạch bổ sung

  Mỗi gen mã hóa prôtêin gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit

  Hình 3 : Cấu trúc chung của một gen điển hình

  Vùng điều hòa Nằm ở đầu 3’của gen,mang tín hiệu đặc biệt giúp ARN polimeraza nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã và chứa trình tự nucleotit điều hòa quá trình phiên mã.

  Vùng kết thúc nằm ở đầu 5 ‘ của mạch mã gốc mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

  3.Phân biệt gen ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực .

  Hình 4: Sự khác nhau của vùng mã hóa của SV nhân sơ và SV nhân thực

  Gen ở SVNS và SVNT đều có cấu tạo 3 phần như nhau nhưng chúng phân biệt với nhau bởi cấu tạo vùng mã hóa :

  • Vùng mã hóa liên tục mã hóa axit amin có ở sinh vật nhân sơ nên được gọi là gen không phân mảnh.
  • Vùng mã hóa không liên thục có ở sinh vật nhân thực . Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục , các đoạn mã hóa axit amin(exon) và không mã hóa axit amin (intron) xen kẽ nhau nên được gọi là gen phân mảnh.

  III. CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

  Tính số lượng các loại nucleotit trong phân tử ADN.

  Theo nguyên tắc boror sung ta có : A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro và G liên kết với X bằng 3 liên kết H

  Tính số liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)

  Tính số liên kết phôtphođieste .

  Trong phân tử ADN : liên kết PHOTPHODIESTE gồm có liên kết giữa các gốc đường và gốc axit của cùng một nucleotit và liên kết cộng hóa trị giữa hai nucleotit.

  + Số lượng liên kết HÓA TR Ị giữa các nucleotit: HT = N – 2.

  + Số lượng liên kết giữa các gốc đường và gốc axit trong mỗi nucleotit = N

  Ví dụ 1 : Một gen có chiều dài là 5100 A 0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20%. Hãy xác định:

  1. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

  2. Số liên kết hydro của gen

  3. Số chu kỳ xoắn của gen.

  4. Số liên kết photphodieste trên mỗi mạch và trên phân tử ADN.

  1.Số nuclêôtit của gen (N) N = (frac{L}{3,4})×2 = ( (frac{5100}{3,4}) )×2 = 3000 (nu)

  Số nuclêôtit từng loại (A, T, G, X)

  → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu)

  2. Số liên kết hyđrô trên gen

  H = 2A + 3G = (2A + 2 G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600

  3. Số chu kỳ xoắn = (frac{N}{20}) = (frac{3000}{2}) = 1500.

  4. Số liên kết photphodieste

  Trên mỗi mạch = N – 1 = 2999.

  Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

  Bài 1. Một gen có chiều dài là 4080 A 0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20%.

  1. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

  2. Xác định số liên kết hydro của gen

  3. Xác định số ribonucleotit trên mARN do gen phiên mã

  4. Xác định số chu kỳ xoắn của gen.

  5. Xác định số liên kết photphodieste trên mỗi mạch và trên phân tử ADN.

  ĐA :

  1 . A = T = 480 ; G = X = 720

  2. 3120 liên kết H

  3. 1200 ribonucleotit

  4. 120 chu kì xoắn

  Bài 2. Một gen có 3120 liên kết hiđrô và có 480 Adenin.

  1. Tính số lượng và tỷ lệ nuclêôtit của mỗi loại của gen.

  2. Xác định chiều dài gen.

  3. Xác định số liên kết hóa trị giữa các nucleotit .

  ĐA :

  1. G = X = 720; 30% và A = T = 480 ; 20% .

  3. 2398 liên kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn
 • Chức Năng Là Gì? Nhiệm Vụ Quyền Hạn Cơ Quan Chức Năng 2022
 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Biến Nước Thải Thành Nước Sạch
 • Giải Pháp Nào Cho Tình Trạng Ô Nhiễm Nguồn Nước Và Không Khí Đáng Báo Động Hiện Nay?
 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Plus

  --- Bài mới hơn ---

 • Gen X Plus Tăng Cường Và Điều Trị Sinh Lý Yếu Ở Nam
 • Diode Là Gì? Cấu Tạo Của Diot
 • Gen X Plus Có Tác Dụng Gì? Có Tốt Không? Có Nên Dùng?
 • Thuốc Gen X Giá Bao Nhiêu, Có Tác Dụng Gì, Mua Ở Đâu Chính Hãng
 • Khắc Phục Lỗi Màn Hình Iphone 5S Bị Phóng To Như Thế Nào?
 • Sử dụng thực phẩm chức năng với chiết xuất 100% thảo dược thiên nhiên, viên uống Gen X Plus phòng ngừa và làm chậm quá trình mãn dục nam là phương pháp an toàn, hiệu quả được nhiều người áp dụng.

  Không chỉ phụ nữ đến thời kì suy giảm chức năng sinh lý gọi là mãn kinh mà nam giới cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên này, phái mạnh cũng có thời kỳ được gọi là mãn dục nam. Vấn đề này có rất nhiều thắc mắc cần lời giải đáp, nhất là cách điều trị chứng mãn dục hiệu nhất hiện nay.

  Mãn dục nam là hậu quả của suy giảm Testosterone trong máu, dẫn đến sự suy giảm khả năng hoạt động tình dục, rối loạn cương dương, số lượng và chất lượng tinh trùng, có ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản cũng như thể chất và tinh thần của nam giới.

  Mãn dục nam giới thường không xác định được các triệu chứng cụ thể. Tuy nhiên với nam giới từ độ tuổi 30 trở đi, bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm hoocmon sinh dục và kéo dài cho đến cuối đời. Được xác định có các dấu hiệu:

  • Suy giảm chức năng sinh dục: Triệu chứng cơ bản có thể nhận thấy là nam giới giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương. Có các biểu hiện như ngại gần gũi, giảm khả năng hoạt động tình dục do dương vật không thể cương cứng hoặc không đủ cương cứng gây ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm.
  • Lượng sinh tinh giảm và tinh trùng yếu nên khó có con.
  • Các dấu hiệu về thể lực và sức khoẻ yếu nên khó sinh con.
  • Các dấu hiệu về thể lực, sức khoẻ: nam giới gặp phải các biểu hiện như loãng xương, béo bụng, cơ thể mệt mỏi, các rối loạn về hệ thống tim mạch, rối loạn hô hấp, cao huyết áp…
  • Các dấu hiệu khác như rụng tóc, da có nếp nhăn, tăng cân…

  Điều trị chứng mãn dục nam giới

  Mãn dục nam giới tuy không gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nhưng lại là vấn đề lớn gây bất lợi làm giảm chất lượng cuộc sống của nam giới cần được khắc phục hiệu quả, nhất là đối với các trường hợp xảy ra ở người trẻ tuổi.

  Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp nam giới khoẻ mạnh hơn, phòng chống bệnh tật và hỗ trợ điều trị mãn dục nam rất tốt. Theo đó, phái mạnh cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, cải thiện tâm trạng vui vẻ, thoái mái. Tập thể dục thường xuyên cũng là một cách tăng cường sức khoẻ, hệ miễn dịch, giúp tâm trạng thoải mái. Đặc biệt, cần lưu ý không nên uống rượu, bia và các chất kích thích, kiểm soát cân nặng của mình.

  Phương pháp điều trị mãn dục nam hiệu quả – an toàn nhờ thảo dược Gen X Plus

  Ngoài những cách điều trị mãn dục hiệu quả trên, hiện nay rất nhiều đấng mày râu tìm đến các bài thuốc, sản phẩm từ Đông y thảo dược để giúp điều trị bệnh mãn dục.

  Thực phẩm chức năng Gen X Plus – Phương pháp hỗ trợ điều trị mãn dục nam

  Thực phẩm chức năng Gen X Plus được nghiên cứu và sản xuất dựa trên sự kết hợp các loại thảo dược thiên nhiên, với những thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, câu kỷ tử, đông trùng hạ thảo, toả dương, bạch tật lê, nhục thung dung… có công dụng bổ thận, hỗ trợ tăng cường sinh lực và khả năng sinh lý ở nam giới.

  Gen X Plus là thực phẩm chức năng không có tác dụng phụ. Sản phẩm có hiệu quả cao và đặc biệt an toàn trong việc hỗ trợ tăng cường sinh lực, cải thiện sức bền cho sinh lý của các quý ông. Người dùng có thể yên tâm hoàn toàn về tính hiệu quả cũng như sự an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Nó có tác dụng hỗ trợ điều trị sinh lý rất hiệu quả.

  Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM

  Nhà phân phối chính hãng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GOB QUỐC TẾ

  Số XNCB: 5952/2018/ĐKSP-XNCB

  Số XNQC: 01318/2018/ATTP-XNQC

  Hotline: 024 22679 333

  *Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Tpcn Gen X Plus Chính Hãng Ở Đâu?
 • M1Nd Jeunesse Chính Hãng {2.290.000Đ} Siro Giúp Não Bộ Phát Triển
 • Thực Phẩm Chức Năng Bổ Não Neuro Mind (Hộp 30Viên)
 • Thực Phẩm Chức Năng Bảo Vệ Sức Khỏe Neuro Mind
 • Cơ Chế Hoạt Động Của Thực Phẩm Chức Năng Bổ Não Neuro Mind
 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Silver

  --- Bài mới hơn ---

 • Genx Plus Thực Phẩm Chức Năng Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới Cao Cấp
 • Tpcn Gen X Có Tác Dụng Gì, Có Tốt Không & Giá Bán
 • Gen X Thực Phẩm Chức Năng Giá Bao Nhiêu
 • Giá Bán Thực Phầm Chức Năng Gen X Plus Bao Nhiêu
 • Tpcn Gen X Plus Có Thực Sự Tốt Không ?
 • ♦ GEN X SILVER – Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực

  GEN X SILVER được bào chế từ những thảo dược quý hiếm với công dụng hỗ trợ giúp bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý ở nam giới đồng thời hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, di tinh, tiểu đêm thường xuyên…

  • Đối tượng sử dụng: Trên 18 tuổi
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Hộp: 60gr
  • Dạng: Viên hoàn

  ♦ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

  Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên đã nhận bản công bố sản phẩm:

  Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Gen X SILVER, do Công Ty TNHH Dược Phẩm NAPHARCO sản xuất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/Quy định/Tiêu chuẩn: Luật an toàn thực phẩm, nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều luật về an toàn thực phẩm, nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/04/2017 của Chính Phủ quy định về nhãn hàng hóa, quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, ngày 19/12/2007, của Bộ Y Tế quy định ô nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm, QCVN 8-1:2011/BYT, ngày 13/01/2011 của Bộ Y Tế “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tốc vi nấm trong thực phẩm” QCVN 8-2:2011/BYT, ngày 13/01/2011 của Bộ Y Tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”; thông tư số 50/2016/TT-BYT, ngày 30/12/2016 của Bộ Y Tế quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

  Có tác dụng chữa các chứng bệnh: người yếu mệt, phát sốt, đái tháo, miệng khát, nôn ra máu, chảy máu cam, đái ra máu…

  Tăng khả năng sinh lý ở nam giới

  Đăng Ký Tư Vấn

  (*)Thông tin cá nhân khách hàng được giữ bí mật

  Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phamaco

  Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao GOB Quốc Tế

  Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0108362710

  Địa chỉ: 185 Phố Chùa Láng, P.Láng Thượng,

  Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

  Điện thoại: (024) 22 679 333

  Email: [email protected]

  Bản quyền © 2022 thuộc về GOB

  Lưu ý: Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho các chẩn đoán của bác sĩ. Không tự ý áp dụng các thông tin trên website để điều trị bệnh, kết quả hỗ trợ điều trị còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Nào Không Cần Thiết Bổ Sung
 • Viên Uống Trị Mụn Zos+ 500Mg 30 Viên Của Deep Blue Health
 • Top 14 Thực Phẩm Chức Năng Bổ Sung Kẽm Cho Người Lớn Giá Từ 300K
 • Thành Phần, Tác Dụng Của Thực Phẩm Chức Năng Kidsmune
 • Thực Phẩm Chức Năng Kidsmune Plus Giúp Trẻ Ăn Ngon Miệng
 • Đánh Giá Các Chức Năng Của Đồng Hồ Thông Minh Fossil Gen 4

  --- Bài mới hơn ---

 • 8 Tính Năng Vượt Trội Của Đồng Hồ Thông Minh Apple Watch Khiến Bạn Muốn Sở Hữu Ngay
 • Đồng Hồ Thông Minh Kiddy 2
 • Viettel Ra Mắt Đồng Hồ Thông Minh Kiddy Cho Trẻ Em
 • Tìm Hiểu Về Đồng Hồ Thông Minh Kiddy Của Tập Đoàn Viettel
 • Đồng Hồ Thông Minh Kiddy Của Viettel Gây Sốt Thị Trường
  • Theo dõi hoạt động: Được tích hợp theo dõi tập thể dục
  • Văn bản / Email / Phương tiện truyền thông xã hội / Cảnh báo ứng dụng / Khu vực nhiều thời gian / Đồng hồ báo thức / Cảnh báo lịch
  • Theo dõi nhịp tim / GPS / Google Pay ™ / Bơi lội / Thông báo / Cá nhân hóa quay số của bạn / Kiểm soát âm nhạc của bạn / Đồng hồ đeo tay có thể thay thế
  • Bluetooth® được bật thông minh / 4.1 Năng lượng thấp, Wi-Fi 802.11 b / g / n
  • Khả năng tương thích: Hệ điều hành Android 4.4 trở lên (EXCLUDING GO EDITION), iOS 9.3+

  1. GOOGLE PAY ™

  Không bao giờ bị bắt mà không có ví của bạn một lần nữa. Sử dụng đồng hồ của bạn để thực hiện thanh toán gần như bất cứ nơi nào bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng.

  Google Pay là nhãn hiệu của Google LLC.

  Để lại điện thoại của bạn. Sử dụng GPS không ràng buộc để theo dõi khoảng cách chạy của bạn (và phát nhạc được lưu trữ của bạn) trên đồng hồ của bạn.

  Từ chạy đến yoga (và hơn thế nữa), chiếc smartwatch này tự động đo nhịp tim trong quá trình tập luyện

  Đồng hồ thông minh của chúng tôi sử dụng công nghệ Bluetooth® để kết nối với điện thoại của bạn. Khi có thông báo hoặc cảnh báo đến, một tiếng chuông nhẹ nhàng cho bạn biết ngay lập tức.

  Hoán đổi mặt số của bạn để phù hợp với tâm trạng của bạn hoặc cá nhân hóa các mặt đồng hồ chọn với ảnh Facebook hoặc Instagram yêu thích của bạn.

  6. HĐH WEAR CỦA GOOGLE ™

  Wear OS by Google ™ kết nối đồng hồ của bạn với điện thoại thông minh của bạn, để bạn có thể theo dõi những gì đang xảy ra trong thế giới của bạn mà không mất dấu vết của những gì trước mặt bạn.

  Thiết bị đeo của bạn tương thích với điện thoại thông minh Android và iOS, cụ thể là với HĐH Android 4.4+ (không bao gồm phiên bản Go) hoặc iOS 9.3+. Tất cả các thiết bị đều có Bluetooth® 4.1 Năng lượng thấp và Wi-Fi 802.11 b / g / n

  8. Dây đeo dễ dàng mua

  Đồng hồ này tương thích với tất cả các dây đeo 18mm. Kiểm tra tất cả các tương thích cho thiết kế hoán đổi cho nhau này.

  9. Đi bơi thoả mái

  Rửa tay, nhảy xuống vòi sen hoặc đánh vào hồ bơi mà không sợ hãi. Đồng hồ thông minh của bạn sẽ được an toàn và âm thanh.

  Ứng dụng đặc biệt của đồng hồ Gen 4

  • Đồng hồ thông minh của chúng tôi sử dụng công nghệ Bluetooth® để kết nối với điện thoại của bạn. Khi có thông báo hoặc cảnh báo đến, một tiếng chuông nhẹ nhàng cho bạn biết ngay lập tức.

  • NÚT TÙY CHỈNH

   Kiểm soát âm nhạc của bạn, kiểm tra ngày và nhiều hơn nữa. Chỉ định các chức năng bạn sử dụng nhiều nhất cho các nút của bạn.

   Rửa tay, nhảy xuống vòi sen hoặc đánh vào hồ bơi mà không sợ hãi. Đồng hồ thông minh của bạn sẽ được an toàn và âm thanh.

   Các chức năng chính của đồng hồ thông minh Gen 4

   CHI TIẾT CÔNG NGHỆ

   • Hệ điều hành: Mặc hệ điều hành của Google
   • Cảm biến: Gia tốc kế, Ánh sáng xung quanh, Con quay hồi chuyển, Nhịp tim
   • Khả năng tương thích: Hệ điều hành Android 4.4 trở lên (EXCLUDING GO EDITION), iOS 9.3+
   • Có gì trong hộp?: Hướng dẫn bắt đầu nhanh, nam châm sạc cảm ứng
   • Kết nối: Bluetooth® được bật thông minh / 4.1 Năng lượng thấp, Wi-Fi 802.11 b / g / n
   • Tuổi thọ pin: Ước tính cả ngày
   • Bộ xử lý: Qualcomm® Snapdragon ™ Mặc 2100

    Chức năng: Theo dõi nhịp tim / GPS / Google Pay ™ / Bơi lội / Thông báo / Cá nhân hóa quay số của bạn / Kiểm soát âm nhạc của bạn / Đồng hồ đeo tay có thể thay thế

   • Nhiệt độ bên ngoài: Có
   • Theo dõi hoạt động: Tích hợp theo dõi tập thể dục
   • Màn hình cảm ứng: Có
   • Thông báo: Văn bản / Email / Phương tiện truyền thông xã hội / Cảnh báo ứng dụng / Khu vực nhiều thời gian / Đồng hồ báo thức / Cảnh báo lịch
   • Văn bản và giọng nói: Có

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đồng Hồ Đeo Tay Thông Minh Là Gì?
 • Đánh Giá Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi Mi Mijia Quartz Watch
 • +15 Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi Tốt Nhất (2021)
 • Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi Mi Bunny Dành Cho Trẻ Em: Ngoại Hình, Chức Năng, Ưu Và Nhược Điểm
 • Có Nên Tin Dùng Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi Giá Rẻ Không?
 • Gen X Thực Phẩm Chức Năng Giá Bao Nhiêu

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Bán Thực Phầm Chức Năng Gen X Plus Bao Nhiêu
 • Tpcn Gen X Plus Có Thực Sự Tốt Không ?
 • Thực Phẩm Chức Năng Mind Energy Vinalink
 • Thực Phẩm Chức Năng M1Nd Có Tốt Không ?
 • Cơ Chế Hoạt Động Của Thực Phẩm Chức Năng Bổ Não Neuro Mind
 • Đổi trả hàng miễn phí trong 7 ngày

  Giao hàng & Thanh toán tận nơi toàn quốc

  SÁNG nhận CHIỀU giao (Áp dụng Tp HCM)

  Cam kết Săn Hàng Chính Hãng 100% – Hoàn tiền 300% nếu hàng giả, kém chất lượng, …

  – Gen X Thực Phẩm Chức Năng Giá Bao Nhiêu Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới (24 viên) tăng ham muốn, làm chậm quá trình mãn dục nam.

  – Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm.

  – Cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng, giảm nguy cơ vô sinh ở nam giới.

  Tình trạng: Còn hàng Còn hàng SHCN10441-O44132

  Đã Mua: 8021

  Giá bán: 1000000 1000000 1.000.000₫

  + Miễn Phí vận chuyển toàn quốc

  Giới thiệu Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên)

  – Phái mạnh luôn cảm thấy tràn trề sinh lực và năng lượng ở độ tuổi 20 khiến cho mọi hoạt động đều trở nên dễ dàng. Tuy nhiên bước sang tuổi 30 đặc biệt là từ tuổi 35 trở đi, đàn ông sẽ gặp phải nhiều vấn đề do tuổi tác và do áp lực cuộc sống.

  – Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên) là một trong những loại thuốc cường dương tốt nhất hiện nay dành cho nam giới, là sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Gob Quốc tế.

  Gen X Gold – tăng cường sinh lý phái mạnh

  Nguyên nhân khiến quý ông bị yếu sinh lý

  – Suy giảm nồng độ hoocmon sinh dục nam Testosterone nội sinh.

  – Ăn uống, dinh dưỡng không cân bằng.

  – Công việc và áp lực cuộc sống căng thẳng.

  – Sử dụng nhiều các chất kích thích: rượu, bia, thuốc lá…

  – Thiếu vận động thể chất và tham gia hoạt động thể thao

  Công dụng của Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên)

  – Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên) tăng cường sức bền, độ cương cứng giúp cho thời gian quan hệ lâu hơn bằng cách kích thích cậu nhỏ khi quan hệ.

  – Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên) dùng để bổ thận, tráng dương, tăng cường gân cốt và thể trạng sức khỏe cho nam giới.

  – Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên) dùng để hỗ trợ điều trị các triệu chứng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, liệt dương,…

  – Giúp cho chất lượng và số lượng tinh trùng được cải thiện nhờ đó khắc phục được tình trạng hiếm muộn, vô sinh.

  – Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold giúp cho nội tiết tố Testosterone được cân bằng ổn định nhằm làm giảm quá trình mãn dục ở nam giới.

  Cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới hiệu quả

  Đối tượng sử dụng Gen X:

  – Nam giới trên 18 tuổi.

  – Nam giới cần cải thiện chức năng sinh lý.

  – Nam giới cần điều trị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, hiếm muộn,…

  Thành phần trong Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên)

  – Dâm dương hoắc: là một trong những thảo dược giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường gân cốt.

  – Ba kích: là thảo dược dùng để bổ thận, kiện gân cốt, trừ phong thấp, có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới rất hiệu quả.

  – Bá bệnh: là thảo dược dùng để kích thích tiết tố nội sinh nhằm tăng cường ham muốn tình dục cho nam giới, tăng số lượng, chất lượng của tinh trùng.

  – Cây kỷ tử: giúp cho dương vật được cải thiện, cương cứng lâu hơn, phục hồi ham muốn tình dục.

  – Nhục thung dung: là thảo dược dùng để bổ thận, trợ dương, cường kiện gân cốt, nhuận tràng, ích tinh huyết, điều trị chứng liệt dương, vô sinh, hiếm muộn rất hiệu quả.

  – Thành phần khác: Ngoài những thảo dược trên Gen X Gold còn chứa Đông Trùng Hạ Thảo, Chiết Xuất Hàu Biển, Kẽm Gluconate, Tỏa Dương,…

  được bào chế từ các thành phần tự nhiên giúp tăng cường sinh lý nam giới

  Khách hàng nói gì về GEN X Gold

  – Anh N.T.N (dẫn chương trình): “Công việc đặc thù thường xuyên phải đi show đêm, thường xuyên thiếu ngủ khiến khả năng sinh lý suy giảm nhiều. Cảm ơn Gen X Gold đã cho tôi sự lựa chọn tốt, lấy lại khả năng sinh lý như thời trẻ”.

  – Anh V.T.H (chủ salon tóc): “Bước qua tuổi 35 rất nhiều người bắt đầu tiếp cận với dấu hiệu suy giảm ham muốn. Và tôi cũng vậy. Nhưng nhờ sử dụng Gen X `Gold, tôi dần lấy lại được sự chủ động với “thằng em”, vợ tôi cảm thấy rất hài lòng”.

  Hướng dẫn sử dụng Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên)

  – Uống 2-3 viên/lần, ngày uống 1 lần.

  – Uống lúc đói trước khi ăn 30 phút – 1 giờ.

  – Duy trì sử dụng liên tục từ 4 đến 5 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất và lâu dài.

  Duy trì sử dụng 4 – 5 tháng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất Nên mua GEN X Gold Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới ở đâu?

  Chúng tôi cung cấp GEN X Gold Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới CHÍNH HÃNG 100%, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết hoàn tiền 300% nếu bạn phát hiện hàng kém chất lượng từ chúng tôi.

  =================

  Thông tin sản phẩm

  – Tên sản phẩm: Viên Uống Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới GEN X Gold (24 viên)

  – Quy cách: hộp 24 viên

  – Công ty sản xuất: Công ty CP Công nghệ cao Gob Quốc tế.

  – Xuất xứ: Việt Nam

  Đặt hàng nhanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tpcn Gen X Có Tác Dụng Gì, Có Tốt Không & Giá Bán
 • Genx Plus Thực Phẩm Chức Năng Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới Cao Cấp
 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Silver
 • Thực Phẩm Chức Năng Nào Không Cần Thiết Bổ Sung
 • Viên Uống Trị Mụn Zos+ 500Mg 30 Viên Của Deep Blue Health
 • Giá Bán Thực Phầm Chức Năng Gen X Plus Bao Nhiêu

  --- Bài mới hơn ---

 • Tpcn Gen X Plus Có Thực Sự Tốt Không ?
 • Thực Phẩm Chức Năng Mind Energy Vinalink
 • Thực Phẩm Chức Năng M1Nd Có Tốt Không ?
 • Cơ Chế Hoạt Động Của Thực Phẩm Chức Năng Bổ Não Neuro Mind
 • Thực Phẩm Chức Năng Bảo Vệ Sức Khỏe Neuro Mind
 • Số liệu thống kê về yếu sinh lý

  Trong những năm gần đây số lượng nam giới suy giảm sinh lý đang có dấu hiệu gia tăng theo số liệu thống kê trên thế giới có 152 triệu người yếu sinh lý và dự kiến còn tăng lên khoảng 322 triệu người vào năm 2025. Khi bước sang tuổi 40 cơ thể sản sinh nội tiết tố testosterone giảm dần và bắt đầu quá trình mãn dục làm giảm phong độ của đàn ông đây là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa tự nhiên mà 50% dàn ông trên thế giới đang phải đối mặt.

  Khi gặp trình trạng yếu sinh lý thì người nam giới ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tâm lý, tâm lý thì nam giới sẽ cảm thấy rất tự ti cái tôi của người đàn ông bị ảnh hưởng ngoài ra những người nam giới gặp vấn đề về yếu sinh lý rất hay mắc chứng bệnh về dạ dày về tim mạch hay về thần kinh street lo âu và đặc biệt hơn nữa tình trạng xuất tinh sớm, xuất tinh không ra được tinh trùng thì nó sẽ làm cho người đàn ông bị vô sinh đây là vấn đề vô cùng nan giải trong xã hội hiện nay.

  1.Gen x là gì ? công dụng thế nào?

  Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm cũng như biện pháp hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. Trong đó sản phẩm Gen X Plus của CÔNG TỶ CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GOB QUỐC TẾ cho hiệu quả cao và an toàn khi sử dụng ngoài phương pháp sử dụng hỗ trợ này người dùng cần kết hợp thêm chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Hạn chế rượu bia, các loại chất kích thích ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý nam giới.

  Thực phẩm chức năng Gen X được nghên cứu và sản xuất dựa trên các loại thảo dược tự nhiên có trong nhiều sách đông y cổ phương quý hiếm giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, bổ khí, ích tinh, cương kiện gân cốt, tăng cường nội tiết tố testosterone và cải thiện chức năng sinh lý cho nam giới. Ngoài ra sự kết hợp của các thành phần tự nhiên như: Cao dâm dương hoắc, cao nhục thung dung, cao ba kích, cao sâm cau, cao bạch tương tằm, cao nhân sâm, inmonop, cao hàu, eocanitin và đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sản sinh nội tiết tố testosterone đồng thời làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới, hỗ trợ tăng cường sinh lực, cải thiện sức đề kháng, chống lại các tình trạng viêm nhiễm bộ phận sinh dục.

  2.Mua gen x ở đâu? Giá bao nhiêu tiền?

  ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP SỰ KIỆN RA MẮT SẢN PHẨM MỚI CHÚNG TÔI DÀNH TẶNG 10 SUẤT GIÁ ƯU ĐÃI

  CAM KẾT BỒI THƯỜNG 10 TRIỆU ĐỒNG NẾU PHÁT HIỆN HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI.

  Miễn phí ship hàng toàn quốc – nhận hàng và kiểm tra thanh toán tại nhà.

  Hotline/zalo: 0395 590 586

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GOB QUỐC TẾ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề phân phối xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, dược phẩm với tôn chỉ vì sức khỏe cộng đồng. Công ty luôn mang đến những sản phẩm chất lượng và đảm bảo. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp và tận tâm ngoài tác dụng điều trị hỗ trợ yếu sinh lý gen x còn giúp hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn nhờ cải thiện tăng ham muốn tình dục và chất lượng tinh trùng sản phẩm đã được kiểm tra thành phần và được chứng nhận an toàn bởi cục an toàn thực phẩm bộ y tế đồng thời người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra chất lượng sản phẩm qua phầm mềm icheck trên điện thoại thông minh.

  Các thành phần an toàn trong sản phẩm hỗ trợ sinh lực có tác dụng tăng khả năng giao hợp và cải thiện sức đề kháng chống lại các tình trạng viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục nghiên cứu hiện nay cũng cho thấy thành phần eoaginin có trong dâm dương hoắc giúp bù đắp lượng testosterone bị thiếu hụt trong cơ thể làm tăng khả năng bài tiết tinh dịch, cải thiện ham muốn ở nam giới.

  Hiện có rất nhiều sản phẩm khác nhau hỗ trợ yếu sinh lý điều trị yếu sinh lý ở nam giới nhưng để mang lại hiệu quả và an toàn thì không phải sản phẩm nào cũng làm được vì vậy người tiêu dùng nên cân nhắc và lựa chon cho kỹ lưỡng cho dòng sản phẩm này để đảm bảo sức khỏe cho chính mình.

  Bác sĩ và người tiêu dùng nói về gen x

  Đẹp 365 với phương châm Đẹp là đặc quyền phụ nữ: chuyên cung cấp các mỹ phẩm, thực phẩm làm đẹp từ tự nhiên 100% an toàn hiệu quả. Hoàn tiền 100% và tặng 10 triệu đồng nếu bạn phát hiện hàng giả không chính hãng từ chúng tôi!

  Bạn có thể Chát hoặc gọi điện để được chúng tôi tư vấn miễn phí các thắc mắc của bạn 24/7.

  Đẹp 365 – Vận chuyển toàn quốc – Giao hàng tại nhà – Thanh toán khi nhận hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gen X Thực Phẩm Chức Năng Giá Bao Nhiêu
 • Tpcn Gen X Có Tác Dụng Gì, Có Tốt Không & Giá Bán
 • Genx Plus Thực Phẩm Chức Năng Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới Cao Cấp
 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Silver
 • Thực Phẩm Chức Năng Nào Không Cần Thiết Bổ Sung
 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Có Thực Sự Hiệu Quả?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Hiệu Quả Cho Mong Muốn Giảm Cân Zen Fit Fruit Punch
 • Khái Niệm, Cấu Tạo, Phân Loại Và Nguyên Lí Hoạt Động Của Đi Ốt
 • Điốt Zener Là Gì ? Cách Sử Dụng Điốt Zenner
 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Có Thực Sự Tốt Không? Mua Ở Đâu?
 • Những Loại Gen X Tăng Cường Sinh Lý Giá Tốt, Địa Chỉ Mua
 • Trong đời sống sinh lý hàng ngày của các cặp vợ chồng, đấng mày râu luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, tuổi tác là vấn đề gây cản trở, làm khả năng tình dục bị suy giảm. Điều này khiến cho cuộc yêu của các cặp vợ chồng gặp nhiều khó khăn.

  Vì vậy, trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại thuốc hỗ trợ khả năng sinh lý nam giới. Tuy nhiên, không phải mọi loại thuốc đều tốt, an toàn và hiệu quả. Điều này tuỳ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Gen X là sản phẩm được rất nhiều đấng mày râu tin dùng bởi thành phần từ thiên nhiên giúp người sử dụng an tâm hơn, tự tin hơn. Công dụng của Gen X như thế nào sẽ được bật mí ngay sau đây.

  Thực phẩm chức năng Gen X và công dụng tăng cường sinh lý

  Như đã biết, thực phẩm chức năng Gen X giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, bổ khí, ích tinh, cường kiện gân cốt và cải thiện chức năng sinh lý cho nam giới. Giúp bổ khí, điều hòa và cải thiện chức năng sinh lý. Ngoài ra, sự kết hợp của các thành phần tự nhiên như cao dâm dương hoắc, cao nhục thung dung, cao ba kích, cao sâm cau, bạch cương tàm, cao nhân sâm, immune – nov, cao hàu, L-carnitin và đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sản sinh nội tiết tố testosterone đồng thời làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới.

  Gen X còn giúp hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn nhờ tác dụng cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng ham muốn tình dục, giúp nam giới thăng hoa hơn. Sản phẩm đã được kiểm tra thành phần và được chứng nhận an toàn bởi Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế.

  Cách sử dụng Gen X

  Theo các chuyên gia sinh lý nam, liệu trình sử dụng sản phẩm Gen X đem lại hiệu quả tốt nhất sẽ tùy thuộc tình trạng và cơ địa của từng người để có liều lượng dùng phù hợp. Thông thường, với các triệu chứng yếu sinh lý cơ bản, người dùng nên uống 2 lần/ngày, mỗi lần từ 1 đến 2 viên và duy trì sử dụng liên tục từ 4 đến 5 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất và lâu dài.

  Lưu ý: Gen X chỉ định cho nam giới từ 18 tuổi trở lên, nếu bạn dưới tầm tuổi quy định, hãy hỏi ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi sử dụng.

  Sử dụng thực phẩm chức năng Gen X có tốt không?

  Với sản phẩm Gen X, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về tính hiệu quả cũng như sự an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Đây là sản phẩm của sự kết hợp nhiều loại thảo dược tự nhiên được truyền lại với công dụng bổ thận, ích tinh, tăng cường nội tiết tố testosterone và cải thiện chức năng sinh lý cho nam giới rất hiệu quả.

  Thực phẩm chức năng Gen X có tác dụng hỗ trợ điều trị các vấn đề về sinh lý nam giới khá hiệu quả. Nhưng ngoài phương pháp sử dụng sản phẩm bổ trợ này, người sử dụng cần kết hợp với một chế độ sinh hoạt khoa học và hạn chế rượu bia, các loại chất kích thích ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý nam giới.

  Thực tế, trên thị trường hiện nay có bán tràn lan khá nhiều loại thực phẩm chức năng chống xuất tinh sớm ở nam giới giả mạo và không rõ nguồn gốc. Vì vậy, hãy mua đúng theo địa chỉ cũng như thông tin đã giới thiệu đến bạn ở dưới bài viết đồng thời thực hiện thao tác kiểm tra tem mác, quét mã vạch sản phẩm để xác thực hàng chính hãng trước khi trả tiền.

  Khách hàng nói gì về sản phẩm Gen X

  Anh N.T.N (dẫn chương trình và tổ chức sự kiện): “Công việc đặc thù thường xuyên phải đi show đêm, thường xuyên thiếu ngủ khiến khả năng sinh lý suy giảm nhiều. Cảm ơn Gen X đã cho tôi sự lựa chọn tốt, lấy lại khả năng sinh lý như thời trẻ”.

  Anh V.T.H (chủ salon tóc): “Bước qua tuổi 35 rất nhiều người bắt đầu tiếp cận với dấu hiệu suy giảm ham muốn. Và tôi cũng vậy. Nhưng nhờ sử dụng Gen X, tôi dần lấy lại được sự chủ động với “thằng em”, vợ tôi cảm thấy rất hài lòng”.

  Chức năng sinh lý nam được cải thiện từ từ. Với những ai đang có mong muốn cải thiện chức năng sinh lý, kéo dài cuộc yêu và làm chủ trong mọi cuộc yêu thì Gen X là một sự lựa chọn tốt và an toàn.

  (*) Thực phẩm chức năng Gen X – cải thiện ham muốn tình dục, đẩy lui quá trình mãn dục sớm và các vấn đề về sinh lý ở nam giới.

  Sản phẩm đã được kiểm định và cấp phép sử dụng bởi Cục An Toàn Thực Phẩm.

  Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAMACO

  Số XNCB: 1995/2018/ĐKSP-XNCB

  Số XNQC: 00840/2018/ATTP-XNQC

  Hotline: 024 22679 333

  *Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Lê Hương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Giảm Cân Zen Fit Watermelon Ấn Tượng
 • Diode Zener Là Gì? Cấu Tạo Nguyên Lý Hoạt Động Và Một Số Ứng Dụng
 • Diode Zener Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Diode Zener
 • Diode Zener Là Gì, Cấu Tạo Điốt Zener
 • Diode Zener Là Gì ? Công Dụng Của Diode Zener Trong Mạch Điện
 • Điều Hòa Hoạt Động Của Gen

  --- Bài mới hơn ---

 • Chế Độ Dry Của Điều Hòa Là Gì? Nó Có Thực Sự Tiết Kiệm Điện Như Lời Đồn
 • Nên Để Điều Hòa Ở Chế Độ Cool Hay Dry? Chế Độ Nào Tốt, Tiết Kiệm Hơn?
 • Sự Thật Về Chế Độ Dry Trên Điều Hòa Giúp Tiết Kiệm Điện 10 Lần
 • Chế Độ Dry Của Điều Hòa Là Gì?
 • Chế Độ Điều Hòa Phù Hợp Những Ngày Ẩm
 • Gen hoạt động không đều và không giống nhau. Hoạt động của gen bị kiểm soát bởi cơ chế điều hòa. Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với từng giai đoạn sống.

  Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen chủ yếu diễn ra ở cấp phiên mã theo mô hình điều hòa giống như của Operon Lac. Ở sinh vật nhân thực, sự điều hòa diễn ra rất phức tạp và theo nhiều cấp độ khác nhau.

  Ví dụ Operon Lac ở vi khuẩn chúng tôi được F. Jacôp và J. Mônô phát hiện năm 1961 có chưc năng điều hòa tổng hợp enzim giúp chúng sử dụng lactôzơ.

  – Một nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định sự tổng hợp các enzim tham gia phân giải đường lactoôơ.

  – Vùng vận hành O (Operator): đứng trước nhóm gen cấu trúc, là vị trí tương tác với protein ức chế làm ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

  – Vùng khởi động P (promotor): đứng trước gen vận hành, là nơi enzim ARN-polimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.

  Ngoài ra cón có gen điều hòa R (regulator) tuy không nằm trong thành phần của operon, song có vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động các gen của operon. * Khi môi trường dinh dưỡng không có đường lactôzơ

  Gen điều hòa điều khiển tổng hợp protêin ức chế (repssor), prôtêin này kết hợp với vùng vận hành (O) ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A không hoạt động.

  * Khi môi trường dinh dưỡng có đường lactôzơ (chất cảm ứng)

  – Một số phân tử lactôzơ tác dụng với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu trúc của prôtên này nên không liên kết được với vùng vận hành, do vậy ARN-polimeraza liên kết được với vùng khởi động (P) làm quá trình phiên mã của các gen cấu trúc được thực hiện.

  – Khi lactôzơ bị phân giải hết thì thì prôtêin ức chế lại liên kết với vùng vận hành (O) và quá trình phiên mã dừng lại.

  Vậy sự kiểm soát hoạt động của gen được thực hiện ở khâu phiên mã (tổng hợp mARN).

  Do sự khác biệt trong cấu trúc hệ gen, cấu trúc NST và cấu trúc tế bào nên sự điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực cũng phức tạp hơn so với sinh vật nhân sơ. Có 5 mức độ điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực.

  – Điều hòa trước phiên mã.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió
 • Nguyên Lý Làm Việc Của Điều Hòa, Những Kiến Thức Cơ Bản Nên Biết
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Các Chức Năng Của Quạt Điều Hoà Không Khí
 • Lý Do Nên Chọn Điều Hòa Không Khí Có Kiểm Soát Độ Ẩm
 • Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Electrolux Đạt Hiệu Quả Cao Nhất
 • Genx Plus Thực Phẩm Chức Năng Tăng Cường Sinh Lý Nam Giới Cao Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tpcn Gen X Có Tác Dụng Gì, Có Tốt Không & Giá Bán
 • Gen X Thực Phẩm Chức Năng Giá Bao Nhiêu
 • Giá Bán Thực Phầm Chức Năng Gen X Plus Bao Nhiêu
 • Tpcn Gen X Plus Có Thực Sự Tốt Không ?
 • Thực Phẩm Chức Năng Mind Energy Vinalink
 • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc

  Nhận hàng mới thanh toán

  Vận chuyển đơn giản

  Sản phẩm chất lượng cao

  Bán hàng trên toàn quốc

  Thanh toán khi nhận hàng

  Sản phẩm này là tài sản cá nhân được bán bởi Nhà Bán Hàng Cá Nhân và không thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT. Do đó hóa đơn VAT không được cấp trong trường hợp này.

  • Gen X Plus có thành phần là những hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm trong tự nhiên. Gen X Plus có thể được coi như là một bài thuốc trong đông y hỗ trợ điều trị, cải thiện, nâng cao sinh lý của nam giới.
  • Một số lợi ích Gen X Plus mang đến giúp người sử dụng như bổ thận, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường sinh lý ở nam giới.
  • Thành phần của Gen X Plus là gì ?
  • Thành phẩn của Gen X Plus có chữa những hoạt chất được chiết xuất từ các loại thảo dược quý hiếm sau:
  • * Ba kích: 600mg
  • * Dâm dương hoắc: 500mg
  • * Câu kỷ tử: 300mg
  • * Đông trùng hạ thảo: 200mg
  • * Tỏa dương: 200mg
  • * Bạch tật lê: 200mg
  • * Nhục thung dung: 200mg
  • * L-Arginin HCL: 100mg
  • * Chiết xuất hàu biển: 80mg
  • * Myo – Inositol: 50mg
  • * Chiết xuất bá bệnh: 50mg
  • * Chiết xuất hạt Maca: 50mg
  • * Kẽm Gluconate: 20mg
  • Tác dụng của Gen X Plus là gì ?
  • GenX Plus mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời khi bạn sử dụng như:
  • – Hỗ trợ giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng khả năng sinh lý ở nam giới.
  • Đối tượng sử dụng GenX Plus: Nam giới bị mãn dục sớm, yếu sinh lý.
  • Hướng dẫn sử dụng Gen X Plus:
  • Uống 2-3 viên/lần, ngày uống 1 lần, uống lúc đói trước khi ăn 30 phút – 1 giờ.
  • Hướng dẫn bảo quản Gen X Plus: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.
  • Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.
  • Lưu ý: Không sử dụng cho người nếu có phản ứng không mong muốn hoặc mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm Gen X Plus.
  • Tiêu chuẩn: TCCS Số: 5952/2018/ĐKSP
  • Lưu ý: *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

  Đặc tính sản phẩm GenX Plus thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới

  • Thương hiệu
  • Mẫu mã

   GenX Plus hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm cải thiện thời gian quan hệ tình dục giúp nam giới tìm lại phong độ, tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục

  • Loại bảo hành

  Mua hàng trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy Chúng tôi hợp tác với Giao Hàng Nhanh được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ… Chúng tôi có tất cả!

  Phân phối bởi Giao hàng Nhanh – Bán hàng trên toàn quốc – Thanh toán khi nhận hàng – Đổi trả hàng miễn Phí

  Tag: Cửa hàng mỹ phẩm Bác Ái, Cửa hàng mỹ phẩm Sài Gòn, Cửa hàng mỹ phẩm Huyện Sóc Sơn, Cửa hàng mỹ phẩm Hưng Nguyên, Cửa hàng mỹ phẩm Bảo Lạc, Cửa hàng mỹ phẩm Thái Bình, Cửa hàng mỹ phẩm Thiệu Hóa, Cửa hàng mỹ phẩm Thoại Sơn, Cửa hàng mỹ phẩm Hưng Hà, Cửa hàng mỹ phẩm Phú Ninh,

  *

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Gen X Silver
 • Thực Phẩm Chức Năng Nào Không Cần Thiết Bổ Sung
 • Viên Uống Trị Mụn Zos+ 500Mg 30 Viên Của Deep Blue Health
 • Top 14 Thực Phẩm Chức Năng Bổ Sung Kẽm Cho Người Lớn Giá Từ 300K
 • Thành Phần, Tác Dụng Của Thực Phẩm Chức Năng Kidsmune
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100