Top 12 # Chức Năng Của Thanh Tra Bộ Y Tế / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Chánh Thanh Tra Bộ Y Tế / 2023

Chánh thanh tra Bộ y tế có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Quy định cụ thể của pháp luật về vấn đề này?

Thứ nhất, theo Điều 19 Luật thanh tra 2010:

– Chánh Thanh tra bộ có nhiệm vụ sau đây:

+, Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Chánh Thanh tra bộ có quyền hạn sau đây:

+, Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình;

+, Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao;

+, Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình;

+, Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ;

+, Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

+, Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+, Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Thứ ba, Theo Điều 6 Nghị định 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế thì Chánh Thanh tra Bộ Y tế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

– Quyết định thành lập các Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

– Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế khi được giao.

– Tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

– Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

– Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Y tế khi được giao.

– Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Thủ trưởng các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của các cơ quan này có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, giải quyết lại.

– Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Yêu cầu Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo về công tác thanh tra y tế và thanh tra chuyên ngành định kỳ hoặc đột xuất.

– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Y Tế Tổng Kết Công Tác Thanh Tra Y Tế Năm 2022, Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 / 2023

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Dương Xuân An, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho biết: Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhằm tập trung nguồn lực của ngành Y tế để phòng, chống dịch bệnh, Thanh tra Bộ rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra Bộ đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 3594/QĐ-BYt ngày 18/8/2020 dừng không triển khai 17/34 cuộc thanh tra theo Kế hoạch số 1252/KH – BYT ngày 30/10/2019 về công tác thanh tra y tế năm 2020.

Một số tập thể, cá nhân xuất sắc được Thứ trưởng Đỗ Xuyên Tuyên trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Y tế

Thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 cơ sở, tước quyền sử dụng có thời hạn chứng chỉ hành nghề dược của 01 dược sĩ, thu hồi 03 sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tại các Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, do tập trung nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và theo định hướng rà soát, dừng các cuộc thanh tra chưa thực sự cần thiết, các Cục, Tổng cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã dừng một số cuộc thanh tra chuyên ngành, đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, 12 cuộc kiểm tra chuyên ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác thanh tra Bộ Y tế năm 2020. Thứ trưởng mong muốn, công tác thanh tra Bộ Y tế sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan hơn trong thời gian tới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, chú trọng tới việc phối kết hợp công tác, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành và cơ quan thanh tra y tế địa phương…

Tại Hội nghị, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Thanh tra Bộ Y tế trong năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắt trong công tác Thanh tra Bộ năm 2020.

Hoàng Hiền

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Chánh Thanh Tra Sở Y Tế Là Gì? / 2023

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở Y tế là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc trong hoạt động thanh tra ngành y tế, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở Y tế là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Theo quy định hiện hành tại Điều 8 Nghị định 122/2014/NĐ-CP thì chánh Thanh tra Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 25 của Luật Thanh tra, Điều 14 của Nghị định 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Quyết định thành lập Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Quyết định việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành theo kế hoạch thanh tra được duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất.

4. Giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế khi được giao.

5. Tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

6. Xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Y tế khi được giao.

7. Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Thủ trưởng các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của các cơ quan này có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét, giải quyết lại.

8. Yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo về công tác thanh tra chuyên ngành định kỳ hoặc đột xuất.

9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở Y tế được quy định tại Nghị định 122/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế.

Trân trọng!

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Thanh Tra / 2023

Chức năng và nhiệm vụ của Thanh Tra được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

1. Thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng

a) Thanh tra hành chính đối với đại học quốc gia, đại học vùng; học viện, trường đại học, viện, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

c) Quản lý về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy.

2. Thanh tra chuyên ngành

a) Thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

c) Kiểm tra tính hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

3. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

a) Thực hiện công tác tiếp công dân của Bộ;

b) Thực hiện công tác xử lý đơn thư của Bộ;

c) Thực hiện giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.