Top #10 Chức Năng Dẫn Vốn Của Thị Trường Tài Chính Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng Của Thị Trường Tài Chính

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Bản Chất Của Tư Bản Thương Nghiệp Và Lợi Nhuận Thương Nghiệp?
 • 5 Chức Năng Cơ Bản Của Văn Bản Hành Chính
 • Mục Tiêu Hoạt Động Và Chức Năng Của Wto
 • Mục Tiêu, Chức Năng Và Nguyên Tắc Hoạt Động Của Wto
 • Máy Chủ Web Là Gì? Ứng Dụng Web Server Trong Thời Đại Công Nghệ Cao
 • – Huy động và dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Thị trường tài chính có chức năng cơ bản là dẫn vốn từ những người dư thừa vốn sang những người cần vốn. Với những người dư thừa vốn, thu nhập lớn hơn chi tiêu, những người này có thể là Chính phủ, các tổ chức hoặc cá nhân. Trong khi đó, do chi tiêu lớn hơn thu nhập, chính phủ, các tổ chức và cá nhân khác lại cần vốn. Sự chuyển dịch vốn này được thực hiện theo sơ đồ sau:

  Như vậy, thông qua việc dẫn chuyển vốn, thị trường tài chính có vai trò quan trọng trong việc tích tụ, tập trung và phân phối vốn trong nền kinh tế, trên cơ sở đó làm tăng năng suất và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Thị trường tài chính trực tiếp cải thiện mức sống cho cả những người có vốn và những người cần vốn.

  – Xác định giá cả của các tài sản tài chính. Thông qua quan hệ giữa người mua và người bán (quan hệ cung cầu trên thị trường) giá cả của các tài sản tài chính được xác định, hay nói cách khác, lợi tức yêu cầu của tài sản tài chính được xác định. Vì vậy, thị trường tài chính là nơi hình thành nên giá cả của các tài sản tài chính – các “hàng hoá” trên thị trường.

  – Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính. Thị trường tài chính cung cấp một một cơ chế để các nhà đầu tư có thể trao đổi, mua bán các tài sản tài chính của mình trên thị trường thứ cấp, như vậy thị trường tài chính tạo ra tính thanh khoản cho các tài sản tài chính. Nếu thiếu tính thanh khoản, người đầu tư sẽ buộc phải nắm giữ các công cụ nợ cho tới khi đáo hạn, hoặc nắm giữ các công cụ vốn cho tới khi công ty phá sản hoặc giải thể phải thanh lý tài sản. Mức độ thanh khoản của các thị truờng tài chính là khác nhau, nó phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường.

  – Giảm thiểu chi phí cho các chủ thể tham gia trên thị trường Để cho các giao dịch có thể diễn ra, những người mua và những người bán cần phải bỏ ra các chi phí như chi phí tìm kiếm đối tác và tìm kiếm thông tin trong quá trình trướ c, trong và sau khi ra các quyết định đầu tư . Nhờ tính tập trung, các thông tin phục vụ quá trình đầu tư được cung cấp đầy đủ, chính xác và nhanh chóng trên thị trường tài chính, từ đó cho phép giảm thiểu những chi phí đối với các bên tham gia giao dịch và góp phần tăng hiệu quả đối với các chủ thể trên thị trường cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế.

  – Khuyến khích cạnh tranh và tăng hiệu quả kinh doanh Thị trường tài chính là thị trường định giá các công cụ tài chính, vì vậy, sẽ khuyến khích quá trình phân phối vốn một cách có hiệu quả, góp phần tăng tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và từ đó đặt ra cho các doanh nghiệp phải tăng hiệu quả kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển.

  – ổn định và điều hoà lưu thông tiền tệ. Thị trường tài chính có một chức năng quan trọng là ổn định và điều hoà lưu thông tiền tệ, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Chức năng này được thể hiện thông qua việc mua bán các trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác của Ngân hàng Trung ương trên thị trường tài chính và thị trường tiền tệ. Thông qua đó, Chính phủ có thể huy động được nguồn vốn lớn để bù đắp thâm hụt ngân sách và kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương cũng có thể mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối để điều chỉnh lượng cung và cầu ngoại tệ nhằm giúp Chính phủ ổn định tỷ giá hối đoái.

  Như vậy, thị trường tài chính có chức năng hết sức quan trọng không những đối với nền kinh tế mà cả đối với từng cá nhân, tổ chức kinh tế. Thị trường tài chính tạo điều kiện cho phép vốn được chuyển từ người có tiền nhàn rỗi và không có cơ hội đầu tư hiệu quả sang cho người có cơ hội đầu tư , có khả năng sản suất, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra, thị trường tài chính cũng trực tiếp cải thiện mức sống của người tiêu dùng bằng cách giúp họ chọn thời điểm cho việc mua sắm tốt hơn. Thị trường tài chính hoạt động hiệu quả sẽ trực tiếp cải thiện đời sống kinh tế xã hội.

 • chức năng của tài chính
 • chức năng thị trường tài chính
 • chức năng của tài chính công đối với nền kinh tế
 • chức năng của tài chính trong nền kinh tế thị trường
 • ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Sản Tài Chính Là Gì?
 • Những Quan Trọng Về Hệ Sinh Sản Của Nữ Giới
 • Tuyến Tiền Liệt Là Gì? Có Chức Năng Trong Hệ Sinh Sản
 • Chức Năng Của Hệ Sinh Sản Nữ Giới
 • Rừng Sản Xuất (Production Forests) Là Gì? Phân Loại Rừng Sản Xuất
 • Thị Trường Vốn Là Gì? Đánh Giá Chức Năng Của Thị Trường Vốn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thị Trường Vốn Là Gì? Thực Trạng Thị Trường Vốn Tại Việt Nam
 • Tổng Quan Về Thị Trường Vốn
 • Thị Trường Và Vai Trò Của Thị Trường Hang Hóa
 • Nêu Và Phân Tích Các Cách Thức Tổ Chức Của Một Nền Kinh Tế.so Sánh Và Phân Tích Vai Trò Của Thị Trường Và Chính Phủ Trong Việc Thực Hiện Các Chức Năng Cơ Bản Của Một Nền Kinh Tế
 • Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn: Sự Sáng Tạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Như đã nói, thị trường vốn là một trong những bộ phận chủ yếu của lĩnh vực tài chính. Thông qua sự sắp xếp theo thể chế để vay và cho vay tiền với những điều kiện và thời hạn khác nhau, chúng có chức năng cung ứng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế đi lên.

  Cụ thể, chúng cung cấp nợ dài hạn và chứng khoán chủ sở hữu tài chính cho cả chính phủ lẫn các doanh nghiệp.

  Đối tượng chính của thị trường vốn bao gồm nhiều thành phần như: các tổ chức tài chính đóng vai trò bên cho vay, các đơn vị kinh doanh, tập đoàn có đặc tính đi vay.

  Thị trường vốn kết nối sự dư dả của những người muốn tiết kiệm đến những người có nhu cầu sử dụng nó lâu dài. Chẳng hạn, các công ty mong muốn được vay vốn để đầu tư và sẽ vay vốn của chính phủ sử dụng để đầu tư dài hạn.

  Các công cụ của thị trường vốn là gì? Chúng bao gồm các công cụ tài chính đa dạng và phong phú sau đây:

  • Cổ phiếu
  • Trái phiếu công ty
  • Công cụ vay thế chấp
  • Công cụ tài chính vay thương mại và vay tiêu dùng từ sự cung cấp của ngân hàng thương mại và các công ty tài chính.
  • Các chứng khoán của chính phủ cũng như các cơ quan thuộc chính phủ.

  Các loại thị trường vốn phổ biến hiện nay

  Thị trường vốn bao hàm nhiều loại khác nhau được chia theo nhiều tiêu chí cụ thể như sau:

  Căn cứ trên hàng hóa của thị trường:

  • Thị trường cổ phiếu: Đây là nơi giao dịch mua bán, trao đổi các loại giấy tờ xác nhận cổ phần mà các cổ đông đã đóng góp.
  • Thị trường trái phiếu: Là thị trường trao đổi, kinh doanh mà hàng hóa chính là trái phiếu.
  • Thị trường chứng khoán phái sinh: Thị trường vốn này không mua bán tài sản, hiện vật. Chúng là nơi mua bán các quyền, các hợp đồng, các nghĩa vụ được chuyển nhượng quyền sở hữu giữa 2 bên.

  Dựa vào sự luân chuyển của nguồn vốn

  • Thị trường sơ cấp: Thị trường này có chức năng đảm bảo nguồn vốn trung hạn và dài hạn. Chúng được huy động thông qua phát hành chứng khoán ra công chúng. Tại đây, các ngân hàng thương mại đảm nhiệm vai trò bảo lãnh việc phát hành chứng khoán cho các đơn vị phát hành.
  • Thị trường thứ cấp: Đây là mảnh đất thu hút các nhà đầu tư mua bán lại chứng khoán giúp nâng cao tính thanh khoản cho các loại chứng khoán trong quá trình giao dịch. Ở thị trường này, việc mua bán, trao đổi các công cụ tài chính hết sức linh hoạt và biến động một cách liên tục, xuyên suốt.

  Vai trò của thị trường vốn

  Nếu bạn muốn biết vai trò của thị trường vốn là gì, bên nên theo dõi ngay phần thông tin tiếp theo:

  • Thị trường vốn có chức năng huy động tiết kiệm, chúng giúp huy động tiền nhàn rỗi từ người dân, sau đó đầu tư thêm vào các kênh sản xuất của nền kinh tế.
  • Chúng có thể tạo ra nguồn vốn mới, từ đó giúp hình thành vốn thông qua việc huy động các nguồn lực lý tưởng dùng để đầu tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế khác nữa.
  • Thị trường vốn cung cấp một kênh đầu tư mới cho những người muốn đầu tư nguồn lực trong một thời gian dài với tỷ suất sinh lời hợp lý . Chúng được thực hiện trên các công cụ tài chính như trái phiếu, cổ phiếu, các đơn vị của quỹ tương hỗ, chính sách bảo hiểm.
  • Cung cấp dịch vụ đa dạng loại hình, trong đó bao gồm các khoản vay dài hạn và trung hạn cho ngành tư vấn, tài chính,…
  • Hỗ trợ tăng của các quỹ để cả người mua và người bán có thể dễ dàng mua và bán chứng khoán vì chúng luôn có sẵn với số lượng nhiều.
  • Góp phần nâng cao tốc độ phát triển kinh tế, cung cấp vốn tài chính dài hạn đáp ứng các yêu cầu tài chính của các doanh nghiệp. Đồng thời, chúng cũng giúp ích trong việc nghiên cứu và phát triển, tạo công ăn việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng. Từ đó tăng sản lượng và năng suất trong nền kinh tế.

  Đánh giá tiềm năng thị trường vốn tại Việt Nam

  Tại Việt Nam, thậm chí người ta vẫn còn hỏi thị trường vốn là gì. Họ chưa có khái niệm chính xác với hiệu quả tuyệt vời mà chúng mang lại. Hiện tại, ngân hàng vẫn là kênh nắm giữ tỷ trọng lớn nhất trên thị trường vốn.

  Sau đó, mới lần lượt đến thứ tự của trái phiếu và cổ phiếu. Nguồn vốn ngân hàng luôn là thứ chủ yếu cung cấp cho nền kinh tế thông qua các hoạt động tín dụng.

  Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường vốn này đã có sự dịch chuyển cơ cấu, chúng đi từ các tổ chức tín dụng sang thị trường chứng khoán.

  Thậm chí, theo ủy ban chứng khoán nhà nước, thị trường chứng khoán hiện nay đã thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng còn có cơ cấu ngày càng vững chắc, hoàn thiện.

  Thị trường vốn Việt Nam được dự báo là sẽ còn tiếp tục trên đà tăng trưởng dựa trên chủ trương và kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước của Chính phủ.

  Bên cạnh sự phát triển đáng kể vừa nói trên, cũng cần phải đề cập đến điểm hạn chế của thị trường vốn là gì mới hoàn chỉnh. Cụ thể, với quy mô nhỏ, ít loại hình sản phẩm, thị trường vốn Việt Nam nằm ở vị trí tương đối thấp trong nhóm các thị trường mới nổi Châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

  Theo đó, trong bảng chỉ số phát triển thị trường vốn các nước Châu Á do McKinsey tổng hợp, Việt Nam chỉ dừng lại cuối cùng trong số 12 nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Nước ta được khảo sát chỉ có 1,2/5 điểm.

  Hơn thế nữa, các tiêu chí như quy mô đầu tư, cơ hội đầu tư và hiệu quả chi phí có mức đánh giá cực kỳ thấp. Thấp hơn rất nhiều so với các nước láng giềng như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan lần lượt có số điểm cao là 2,45/5, 2,8/5, 3,25/5 điểm. Trong đó, phải kể đến Nhật Bản với số điểm đứng đầu bảng là 4/ 5 điểm.

  Ngoài ra, thị trường vốn sơ cấp của Việt Nam mang tính phát sinh rủi ro cao, sở hữu rất ít lựa chọn đáng tin cậy, ít sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

  Còn chưa kể, chi phí đầu tư đắt đỏ. Đó là lý do vì sao các nhà đầu tư lớn của Việt Nam thường thích đổ lượng tiền lớn vào các tài sản như vàng, bất động sản hay gửi tiết kiệm ngân hàng thay vì đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu.

  Mọi thứ điều có sự tương quan, tác động qua lại với nhau, vì những hạn chế trên mà ảnh hưởng thị trường vốn chưa được phát triển. Chỉ cần cố gắng khắc phục, chắc chắn, trong tương lai, thị trường Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ, sáng ngang với các quốc gia láng giềng mạnh khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Quan Về Phát Triển Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Thị Trường Trái Phiếu Là Gì? Vai Trò Của Thị Trường Trái Phiếu
 • Sentrip Mua Ở Đâu Không Phải Băn Khoăn Về Giá Và Chất Lượng?
 • Nhập Môn Internet Và Elearning Tx Ict101
 • Cơ Hội Việc Làm Của Nhân Viên Phát Triển Thị Trường?
 • Thị Trường Tài Chính Là Gì ? Chức Năng Và Vai Trò Của Thị Trường Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Thị Trường Ngoại Hối Forex Và Những Điều Bạn Cần Biết.
 • Vai Trò Của Thị Trường Ngoại Hối Là Gì Bạn Có Biết?
 • Tổng Quan Về Thị Trường Sơ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp
 • Thị Trường Sơ Cấp Là Gì?
 • Thị Trường Tài Chính Thứ Cấp (Secondary Financial Market) Là Gì? Chức Năng
 • Dựa trên lý thuyết thì rất phức tạp, sau đây mình xin tóm tắt và lý giải một cách đơn giản, giúp các bạn hiểu được Thị trường tài chính là gì ? để áp dụng vào đầu tư Forex.

  Thị trường Tài chính là nơi diễn ra quá trình trao đổi mua bán các Tài sản tài chính.

  Sự trao đổi mua bán được thực hiện thông qua các công cụ thanh toán.

  Hệ thống của thị trường Tài chính bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch mua bán các tài sản tài chính.

  A) Tài sản tài chính.

  Bao gồm các các dạng sau:

  VD: Gạo, Vàng bạc, Dầu mỏ …

  VD: so sánh giá trị tiền giữa các nước VND/USD, EUR/USD, GPB/JPY..

  VD: cổ phiếu của Vinamilk, Apple, Cocacola, Facebook …

  4. Trái phiếu

  Ban hành bởi chính phủ các nước; Mỹ (US T BOND) Anh (UK GILT) …

  VD: chỉ số chung của các Công ty trong nước, VD: VNindex, DowJones …

  Bao gồm; Thị trường bất động sản, thị trường bảo hiểm …

  B) Thị trường tài chính.

  Thị trường tài chính được chia là 2 loại; Thị trường chính thức và thị trường không chính thức.

  a) Thị trường chính thức.

  Thị trường chính thức được hiểu nôm là thị trường được kiểm soát bởi các trung tâm môi giới, các ngân hàng … được cấp phép bởi Chính phủ hoặc các tổ chức Quốc Tế, hoạt động theo luật.

  b) Thị trường không chính thức.

  Thị trường không chính thức là thị trường trong đó mọi hoạt động giao dịch mua bán, cung ứng các nguồn tài chính diễn ra tự do, không theo nguyên tắc, thể chế do Chính phủ, tổ chức Quốc tế quy định. VD: Tín dụng đen, và hiện nay giao dịch tiền điện tử được liệt vào tài sản tài chính trong thị trường tài chính không chính thức …

  Ví dụ về giao dịch trong thị trường Tài chính

  1. Khi bạn có tiền muốn mua đôla (USD), bạn ra Ngân hàng Vietcombank giao dịch mua đôla, Ngân hàng bán cho bạn 23.000 đ / 1 USD. Giá ngân hàng bán cho bạn gọi là Ask price (giá bán), ở VD này là 23.000 đ.

  Từ ví dụ trên, các bạn liên tưởng đến các giao dịch chính thức khác trên thị trường như giao dịch Vàng, Bạc, Cổ phiếu, Chứng khoán …

  C) Công cụ thanh toán.

  Khi chuyển giao tài sản của bạn cho cho bên kia phải cần đến các hình thức thanh toán bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, tín dụng, ghi nợ, séc, Bitcoin và các loại tiền mã hóa…

  Trong giao dịch thương mại, thanh toán thường phải đi kèm với hóa đơn và biên nhận. Trong các giao dịch phức tạp, thanh toán còn bao gồm cả chuyển cổ phiếu và các dàn xếp khác của các bên. Tương lai của thanh toán theo xu hướng hiện đại là; thanh toán điện tử, thẻ thông minh, ví điện tử, mã vuông (QR) … phát triển khác xa so với thủa sơ khai thanh toán của con người cổ xưa là các vỏ ốc, vỏ sò …

  D) Chức năng của thị trường Tài chính.

  1. Thị trường tài chính đóng vai trò là nơi trung chuyển dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người kinh doanh. Giúp cho việc chuyển vốn từ người không có cơ hội đầu tư sinh lợi đến những người có cơ hội đầu tư sinh lợi.

  Thị trường tài chính thúc đẩy tích lũy, tập trung tiền vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, sản xuất kinh doanh. Thị trường tài chính giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn, không chỉ đối với người có tiền đầu tư mà còn cả với người vay tiền để đầu tư. Người cho vay sẽ có lãi thông qua lãi suất cho vay. Người đi vay vốn phải tính toán sử dụng vốn vay đó hiệu quả nhất do họ phải hoàn trả cả vốn và lãi cho người cho vay đồng thời phải tạo thu nhập và tích lũy cho chính bản thân mình.

  Thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của Chính phủ thông qua các hình thức như phát hành trái phiếu ra nước ngoài, bán cổ phần, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành sản xuất kinh doanh trong nước. Thị trường tài chính cho phép sử dụng các chứng từ có giá, bán cổ phiếu, trái phiếu, đổi tiền.

  2. Chức năng cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán.

  3. Chức năng cung cấp thông tin kinh tế và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.

  D) Vai trò của thị trường tài chính.

  Thị trường tài chính thu hút, huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư; Thị trường tài chính góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính; Thị trường tài chính thực hiện chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của nhà nước.

  Với những ưu điểm của thị trường Tài chính ở trên đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của thị trường tài chính trong luồng phát triển kinh tế xã hội của nhân loại; Sự thúc đẩy mua bán, đầu tư kinh doanh … tạo nguồn thặng dư của cải vật chất cho xã hội có đóng góp cực kỳ quan trọng của thị trường Tài chính.

  Trong tiến hóa của nhân loại, chúng ta đã biết đến các cuộc chiến tranh, tranh giành nguồn lợi … và hiện nay chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra là cuộc chiến tranh trong thị trường tài chính, đây sẽ là cuộc chiến trong lĩnh vực mới của nhân loại – Thị trường tài chính.

  Thời đại công nghiệp 4.0, ranh giới ảnh hưởng của quốc gia được thể hiện trên sự dịch chuyển bởi các cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản Tài chính. Hy vọng một phần trong số đó có bạn.

  Khi đã hiểu về thị trường tài chính, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về thị trường Forex

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Loại Thị Trường Thị Trường Tài Chính Nhanh Chóng, Hiệu Quả
 • 4 Chức Năng Của Thị Trường
 • Em Sẽ Vận Dụng Các Chức Năng Cơ Bản Của Thị Trường Như Thế Nào Câu Hỏi 40766
 • Thị Trường Vốn Là Gì? Đánh Giá Hoạt Động Thị Trường Vốn Tại Việt Nam
 • Thị Trường Vốn Phát Triển Ấn Tượng, Đáp Ứng Nhu Cầu Vốn Cho Nền Kinh Tế
 • Cấu Trúc Của Thị Trường Tài Chính Và Các Chức Năng Của Thị Trường Này

  --- Bài mới hơn ---

 • Thị Trường Chứng Khoán Là Gì ? Vai Trò Thị Trường Giao Dịch Chứng Khoán
 • Tìm Hiểu Thị Trường Chứng Khoán Cơ Bản
 • Chức Năng Của Thị Trường Ngoại Hối
 • Tổng Hợp Kiến Thức Của Thị Trường Ngoại Hối Forex
 • Thị Trường Ngoại Hối (Forex Market) Là Gì? Đặc Điểm Và Chức Năng
 • Thị trường tài chính thế giới: Cơ cấu, chức năng, những người tham gia thị trường

  Thị trường tài chính thế giới là gì và kết cấu của nó như thế nào? Những người tham gia thị trường tài chính gồm những ai? Sự tương tác và chức năng của họ trong hệ thống là gì? Các chỉ tiêu kinh tế của thị trường tài chính.

  Tại sao chúng ta cần học lý thuyết? Thuật ngữ thị trường tài chính không thể được gọi là một thuật ngữ cần thiết, trước hết, một người giao dịch mới nên học. Nhưng tuy nhiên, cần thiết phải hiểu cấu trúc của thị trường tài chính. Kiến thức về cách sắp xếp thị trường tài chính và cách những người tham gia tương tác với nhau có thể gợi ý cho các nhà giao dịch cơ hội đầu tư mới, giúp giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro. Không biết lý thuyết, không thể trở thành một nhà giao dịch thực tế chuyên nghiệp. Dành 10 phút thời gian của bạn cho đánh giá này. Tôi hy vọng rằng nó sẽ hữu ích và giúp ích cho bạn!

  Khi đọc về thị trường tài chính và làm thế nào bạn có thể kiếm tiền từ đó, bạn có biết bạn đang thực sự giao dịch với cái gì không? Ngân hàng, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí – danh sách các cấu trúc tạo nên thị trường tài chính đủ dài. Bài viết sẽ cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về thị trường tài chính là nó được cấu trúc và hoạt động như thế nào. Từ bài viết này, bạn sẽ học được:

  • Những loại thị trường tài chính tồn tại

  • Ai tham gia vào thị trường tài chính và cách họ tương tác với nhau

  • Những chức năng thị trường tài chính thực hiện

  Keystones của nhà giao dịch hoặc tất cả trong thời gian đáo hạn

  Nếu ai đó nói với bạn rằng hiểu thuật ngữ “thị trường tài chính”, cấu trúc và chức năng của nó là điều cần thiết cho mọi nhà giao dịch, đừng tin họ. Điều đó không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nói rằng thông tin này là không cần thiết. Ban đầu, chúng tôi không nghiên cứu từ A đến Z của Forex. Chúng tôi nỗ lực để có được các kỹ năng cần thiết một cách độc lập. Chỉ khi chúng tôi tích lũy được một số kinh nghiệm bằng cách thử và sai, chúng tôi mới chuyển sang kiến ​​thức chung. Nó có thể là một hội thảo trên web, một khóa học giao dịch, các bài báo giáo dục hoặc sách từ A đến Z về Forex. Theo mức độ chuyên môn của chúng tôi, chúng tôi chọn loại thông tin này hoặc loại thông tin kia. Nếu một người mới được hưởng lợi từ việc đọc về 2 loại phân tích thị trường – cơ bản và kỹ thuật, – một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu về nền tảng của nền tảng, đó là điều lớn lao mà nhà giao dịch hoạt động trong thị trường tiền tệ. Như họ nói, tất cả là do thời gian.

  Cấu trúc của thị trường tài chính

  Tất cả các thị trường trong nước và quốc tế tạo nên thị trường tài chính. Nó kết hợp các ngân hàng, quỹ hưu trí/bảo hiểm/tiền tệ và nhiều tổ chức kinh tế khác giúp tích lũy và phân phối lại tiền.

  Là một hệ thống phức tạp, thị trường tài chính có cấu trúc đa cấp bao gồm 5 phân khúc thị trường:

  Giao dịch tiền tệ có thể được thực hiện cả trên sàn giao dịch và trên thị trường giao dịch tự do (Thị trường liên ngân hàng Forex).

  2. Thị trường tín dụng

  Thị trường này cho thấy sự phân phối lại các quỹ dự phòng từ những người có chúng cho những người không có chúng. Không giống như thị trường đầu tư, thị trường tín dụng phức tạp hơn (nó có cấu trúc ba tầng) và có các yêu cầu chặt chẽ hơn cho người tham gia để thực hiện nghĩa vụ của họ.

  Các cấp của thị trường tín dụng:

  3. Thị trường bảo hiểm

  Đó là một phân khúc riêng biệt, vì các công ty bảo hiểm là một trong những nhà đầu tư chính ở cấp độ toàn cầu. Cung cấp các loại dịch vụ bảo hiểm, họ tích lũy vốn, mà họ có thể tạm thời đầu tư vào tiền gửi, kim loại và thị trường chứng khoán.

  4. Thị trường đầu tư

  Đây là một hệ thống dựa trên sự cạnh tranh tự do và sự hợp tác giữa các đại lý của hoạt động đầu tư. Nó có nhiều điểm tương đồng với thị trường chứng khoán, nơi các quỹ được đầu tư vào chứng khoán, nhưng nó cũng có thể ở dạng đầu tư vốn, tài sản cố định, v.v. Nói một cách đơn giản, thị trường đầu tư cung cấp tiền đầu tư vào bất kỳ tài sản nào cho mục đích thu nhập tiếp theo trong một khoảng thời gian do tăng giá tài sản hoặc thanh toán cổ tức.

  5. Thị trường chứng khoán: chứng khoán

  • Nó cho thấy một sự tương tác phức tạp giữa những người tham gia thị trường về phát hành và doanh thu chứng khoán. Chứng khoán có thể được giao dịch trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán và ngoài chúng. Trên các sàn giao dịch, bạn chỉ có thể giao dịch các tài sản đã được ghi danh, tức là đáp ứng các yêu cầu nhất định. Tài sản có thể là:
  • Cổ phiếu. Chúng có thể là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông thường có đặc quyền bỏ phiếu, trong khi những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có thể không. Tuy nhiên, các cổ đông ưu tiên nhận cổ tức cố định từ công ty, trong khi các cổ đông phổ thông có thể hoặc không thể nhận được một khoản, tùy thuộc vào quyết định của hội đồng quản trị.
  • Trái phiếu. Trái phiếu có thể là (tổ chức phát hành – công ty), thành phố (tổ chức phát hành – chính quyền địa phương), nhà nước, quốc tế (ví dụ: Eurobonds). Trái phiếu cũng có thể được ưu đãi (người nắm giữ sẽ là một trong những người đầu tiên nhận được tiền trong quá trình thanh toán nợ của công ty) và cấp dưới (có lợi hơn, nhưng rủi ro hơn). Có sự tăng dần về lãi suất và lãi suất đáo hạn.
  • Chỉ số – công cụ hợp nhất bao gồm một rổ chứng khoán, phản ánh số liệu thống kê giá trung bình cho ngành hoặc cho công nghiệp nói chung.
  • Các dẫn xuất. Chúng là các công cụ có nguồn gốc, tạo nên một hệ thống chứng khoán đa cấp.

  Như bạn thấy, thị trường tiền tệ chỉ chiếm một phần năm thị trường tài chính.

  Chức năng của thị trường tài chính

  Thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong xã hội văn minh hiện đại của chúng ta. Nó nhằm mục đích huy động vốn, phân phối nó giữa các ngành công nghiệp, kiểm soát và duy trì quá trình tái sản xuất và nâng cao hiệu quả của hệ thống kinh tế nói chung. Các chức năng chính của thị trường tài chính, được thực hiện bởi những người tham gia như sau:

  • Tạo điều kiện cho mối quan hệ hiệu quả giữa tất cả những người tham gia thị trường, từ cá nhân và nhà đầu tư cá nhân, đến các nhà đầu tư tổ chức lớn.
  • Giám sát và điều chỉnh các quy trình được tổ chức trong hệ thống tài chính: điều tiết cung tiền, kiểm soát tuân thủ các quy tắc được thiết lập bởi những người tham gia thị trường, cấp phép, xây dựng các quy định pháp lý.
  • Huy động vốn và phân bổ nó để nó được sử dụng hiệu quả nhất và tạo ra giá trị gia tăng
  • Giảm thiểu rủi ro, bao gồm phòng chống gian lận (chống rửa tiền). Đảm bảo giá cả minh bạch và tránh thao túng giá.
  • Cung cấp thanh khoản thị trường
  • Đảm bảo quyền riêng tư và minh bạch của các giao dịch được thực hiện
  • Cung cấp thông tin cần thiết

  Các hoạt động của thị trường tài chính dựa trên các khoản nợ của ngân hàng quốc gia để kiểm soát tỷ giá tiền tệ và thiết lập lãi suất. Thị trường chứng khoán và tiền tệ, cũng như các ngân hàng thương mại, được kết nối trực tiếp với sự phát triển của thị trường tài sản tài chính. Thị trường chứng khoán là phân khúc thú vị nhất của thị trường tài chính về lợi nhuận đầu tư.

  Những người tham gia thị trường tài chính

  Mỗi chúng ta là một người tham gia thị trường tài chính theo một cách. Mỗi người trong chúng ta làm việc ở đâu đó, đóng góp riêng vào tỷ lệ GDP, mua một thứ gì đó, do đó gián tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát và mức giá của người tiêu dùng. Ai đó trở thành một nhà đầu tư, mua một loại ngoại tệ hoặc sưu tập coin, hoặc đầu tư vào tiền gửi ngân hàng, các công ty đầu tư, sử dụng các khoản vay.

  Tuy nhiên, khoa học kinh tế phân loại những người tham gia thị trường tài chính, dựa trên phân khúc của nó. Nó cho thấy rằng thị trường tài chính, ở dạng đơn giản hóa, là mối quan hệ giữa hai loại người tham gia: người bán và người mua. Loại thứ ba bao gồm các trung gian trực tiếp tham gia vào các giao dịch, cung cấp hỗ trợ, tạo thuận lợi và đảm bảo. Các đại lý tương tự của thị trường tài chính có thể hoạt động đồng thời như người bán, người mua và người trung gian.

  2. Thị trường tín dụng:

  3. Thị trường bảo hiểm:

  Tất cả các thị trường được đan xen chặt chẽ. Như đã đề cập ở trên, các công ty bảo hiểm cũng là người tham gia vào thị trường đầu tư. Nó cũng bao gồm các công cụ bảo hiểm (ví dụ, các giao dịch hoán đổi khác nhau) được sử dụng bởi các đại lý của thị trường chứng khoán.

  4. Thị trường đầu tư.

  Mọi người, những người đầu tư tiền vào một tài sản cụ thể, là một nhà đầu tư. Các trung gian có thể là ngân hàng, trao đổi, các loại tiền khác nhau..v..v.

  Việc phân loại, được mô tả ở trên, có thể được nhóm lại theo cách sau:

   Nhà nước và các ngân hàng trung ương (tổ chức điều tiết và giám sát). Quản lý khối lượng vốn lớn nhất, các đại lý này hầu hết thực hiện chức năng giám sát và điều tiết.

  • Cơ quan quản lý (cơ quan quản lý và giám sát). Các cơ sở không tham gia trực tiếp trong các giao dịch (đó là lý do tại sao họ không thể được giới thiệu đến các trung gian), nhưng thực hiện chức năng kiểm soát. Chức năng giám sát cũng được thực hiện bởi ngân hàng trung ương và chính phủ tiểu bang, nhưng nó cũng có thể là một tổ chức riêng biệt, giống như một tổ chức tự điều chỉnh (SRO).
  • Pháp nhân (người cho vay, nhà đầu tư, người vay). Nhóm người tham gia đông đảo nhất: các công ty tham gia tiết kiệm lương hưu của khách hàng, dịch vụ đầu tư, công ty bảo hiểm, quỹ phòng hộ, công ty quản lý ủy thác, môi giới, đại lý, tổ chức cho vay cá nhân, công ty tham gia vào bất kỳ loại hoạt động tài chính nào, tham gia trong vòng quay tiền.
  • Cá nhân (người cho vay, người vay, nhà đầu tư): Nhà giao dịch, nhà đầu cơ, nhà quản lý tài sản cá nhân, nhà đầu tư dài hạn và chỉ những người bình thường, như đã đề cập ở phần đầu.

  Các chỉ số quan trọng của thị trường tài chính – một lưu ý cho nhà giao dịch

  Để giao dịch hiệu quả và nắm bắt hoàn hảo các vấn đề Forex, một nhà giao dịch cần biết các chỉ số giúp đánh giá tình hình trên thị trường tài chính. Các chỉ số này bao gồm các bản phát hành định kỳ của dữ liệu vĩ mô và kinh tế vi mô về trạng thái thị trường, nhằm mục đích dự báo chính xác hơn và phân tích sản xuất. GDP, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát, tiền tệ hoặc tăng trưởng chứng khoán hoặc tỷ lệ giảm cũng thuộc về các chỉ số đó. Theo quy định, các trader giàu kinh nghiệm tích cực sử dụng lịch kinh tế được cung cấp miễn phí bởi các nhà môi giới. Tôi khuyên bạn nên từ bỏ thói quen này, nếu bạn chưa có. Có một mô tả ngắn gọn về một số chỉ số quan trọng nhất, được ghi lại trong lịch kinh tế và một số mẹo về cách phân tích chúng:

  Tôi nghĩ mọi thứ đều rõ ràng về các chỉ số như GDP, lạm phát, thất nghiệp: chỉ số này càng tốt, thì tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ và chứng khoán càng tích cực.

  Một điểm quan trọng: lịch kinh tế chỉ là một công cụ bổ sung thông tin và nó không thể trở thành công cụ chính cho các chiến lược giao dịch cơ bản. Tại thời điểm phát hành tin tức, thị trường đặc biệt biến động; do đó, lịch thường được sử dụng theo cách khác để thoát giao dịch.

  Nếu bạn vẫn sẵn sàng thử giao dịch trên tin tức kinh tế, tôi cung cấp cho bạn một số mẹo:

  Đó là tất cả những thông tin bổ ích có trong bài viết này

  Gặp lại bạn sau!

  P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn “:)

  Liên kết hữu ích:

  • Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteForex có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
  • Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

  Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực

  Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteForex. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.

  {{value}} ( {{count}} {{title}} )

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Ví Dụ Về Lựa Chọn Thị Trường Mục Tiêu Cho Doanh Nghiệp
 • Những Cách Kiếm Tiền Trên Youtube
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Youtube Partner, Kiếm Tiền Từ Youtube Hiệu Quả2019
 • Triệu Chứng Và Cách Điều Trị U Xơ Tiền Liệt Tuyến
 • Forever Pro 6 U Xơ Tiền Liệt Tuyến Cho Nam Giới
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Vốn, Tài Chính Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Luận Án Đánh Giá Thực Trạng Và Các Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Vốn Tại Việt Nam
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Vốn Ở Việt Nam
 • Tiếp Tục Phát Triển Thị Trường Vốn Cả Về Chiều Rộng Và Chiều Sâu
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Xuất Khẩu Gạo Bền Vững
 • Phát Triển Thị Trường Là Gì? Chiến Lược Phát Triển Thị Trường
 • Bên cạnh đó còn có đại diện Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Đại sứ Australia tại Việt Nam – ông Craig Chittick, Đại sứ Israel tại Việt Nam – ông Nadav Eshcar, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam – ông Kim Do Hyon, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, các chuyên gia về vốn, tài chính, công nghệ… trong nước và quốc tế.

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: DL)

  Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tới thời điểm hiện tại, quy mô hệ thống tài chính Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các nước trong khu vực; đặc biệt là khả năng cung ứng vốn còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, tỷ lệ vốn hóa từ các thị trường như bất động sản, chứng khoán… còn hạn chế. Cấu trúc thị trường trái phiếu mất cân bằng.

  Cũng theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn cao trong khi tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn thấp khiến nền kinh tế không đủ nguồn lực bảo đảm phát triển bền vững. Thị trường vốn vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng ngân hàng, thị trường tín dụng phát triển thiếu tính ổn định. Hệ thống luân chuyển dòng vốn cũng chưa hiệu quả, thể hiện qua sự bất hợp lý trong việc phân bổ nguồn lực giữa các ngành kinh tế.

  Phó Thủ tướng mong muốn các diễn giả đánh giá “sức khỏe” các chủ thể tham gia thị trường vốn, thị trường tài chính bởi đây là điều đang khiến Chính phủ băn khoăn. Bởi lẽ, theo con số từ Tổng cục Thống kê, tính đến 31/2/2016, có đến 53% doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam không có lợi nhuận. Tỷ lệ này đã có bước tiến so với những năm trước nhưng vẫn còn thiếu khả quan. Tỷ lệ 53% doanh nghiệp không có lời phải chăng là do vốn mỏng gây nên? Nhiều doanh nghiệp hiện nay hoạt động chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng, dự án đầu tư có vốn chủ sở hữu thấp, do đó chi phí tài chính rất cao. Vậy giải pháp sắp tới là gì?

  Theo ông Fiachra MacCanna, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận phân tích Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC), vốn dài hạn là một trong những giải pháp cho các ngân hàng cần nâng vốn, đồng thời giúp ngân hàng thương mại cung cấp các gói vay thế chấp kỳ dài hạn hơn. Việc thiếu vốn dài hạn cũng dẫn tới hạn chế nguồn mua lại cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp.

  Vốn dài hạn là một trong những giải pháp cho các ngân hàng cần nâng vốn, đồng thời giúp ngân hàng thương mại cung cấp các gói vay thế chấp kỳ dài hạn hơn. (Nguồn: VNA)

  Nêu giải pháp cho vấn đề này, theo ông Fiachra MacCanna, phát triển quỹ hưu trí tư nhân là cần thiết cho việc cung cấp vốn dài hạn cho nền kinh tế bởi phần lớn đầu tư của các quỹ hưu trí tư nhân tập trung vào trái phiếu và cổ phiếu. Với thị trường vốn, chứng lưu ký không có quyền biểu quyết và cổ phần vàng sẽ là giải pháp cho nâng trần khối ngoại. Còn với thị trường trái phiếu, quỹ xếp hạng tín nhiệm là cần thiết cho việc phát triển dài hạn bởi việc phát hành trái phiếu có thể bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm.

  Về giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, theo ông Ketut Kusuma, chuyên gia cao cấp về thị trường vốn Ngân hàng Thế giới, là tăng cường tính minh bạch của dữ liệu, thông tin, hiện đại hóa khung pháp lý và cơ sở hạ tầng thị trường, nâng cao năng lực giám sát. Với thị trường chứng khoán, cần lồng ghép chiến lược cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vào phát triển thị trường, hướng tới tham gia vào các chỉ số của thị trường mới nổi nhằm minh bạch hóa hơn thông tin về phân khúc và hợp nhất thị trường.

  “Với thị trường trái phiếu chính phủ thì cần tiếp tục công cuộc cải cách, hướng tới tham gia vào các chỉ số của thị trường mới nổi toàn cầu” – ông Ketut Kusuma chia sẻ.

  Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy thị trường vốn đầu tư mạo hiểm

  Chiều 26/10, tại Hà Nội, Lotte Accelerator (Hàn Quốc) và Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) đã chính thức công bố Hợp tác chiến lược giữa …

  Chính phủ rất coi trọng phát triển thị trường vốn

  Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị “Gateway to …

  Lạc quan về thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam

  Theo bà Regina Lim, Giám đốc Bộ phận Thị trường vốn, Công ty nghiên cứu bất động sản toàn cầu Jones Lang Lasalle (JLL), 9 …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Trái Phiếu Chính Phủ Tại Việt Nam Hiện Nay
 • Gỡ ‘nút Thắt’ Thị Trường Mua Bán Nợ Xấu
 • Những Giải Pháp Tạo Lập Thị Trường Mua Bán Nợ
 • Phát Triển Thị Trường Mua, Bán Nợ Xấu Tập Trung Giải Pháp Bền Vững Cho Xử Lý Nợ Xấu Tại Việt Nam
 • 6 Nhóm Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam
 • Thị Trường Tài Chính Là Gì? Cấu Trúc Và Vai Trò Của Thị Trường Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Trung Gian Tài Chính Tại Việt Nam
 • Thị Trường Vốn Phát Triển Ấn Tượng, Đáp Ứng Nhu Cầu Vốn Cho Nền Kinh Tế
 • Thị Trường Vốn Là Gì? Đánh Giá Hoạt Động Thị Trường Vốn Tại Việt Nam
 • Em Sẽ Vận Dụng Các Chức Năng Cơ Bản Của Thị Trường Như Thế Nào Câu Hỏi 40766
 • 4 Chức Năng Của Thị Trường
 • 1.2.1. Khái niệm thị trường tài chính.

  Nói đến thị trường là nói đến hàng hóa, tiền tệ và các loại thị trường. Các loại hàng hóa bình thường được lưu thông (mua bán) trên thị trường bình thường, ví dụ:

  – Vật phẩm tiêu dùng được lưu thông trên thị trường hàng tiêu dùng.

  – Vật tư thiết bị được lưu thông trên thị trường vật tư thiết bị.

  – Sức lao động được lưu thông trên thị trường lao động.

  Thực tiễn đã khẳng định rằng, thị trường tài chính là nhân tố khởi đầu của nền kinh tế thị trường. Cùng với tiền và hoạt động ngân hàng, hoạt động của thị trường tài chính tác động trực tiếp và gián tiếp đến lợi ích của mỗi cá nhân, tốc độ phát triển của doanh nghiệp và đến hiệu quả của nền kinh tế. Vậy thị trường tài chính là gì? Tại sao nó có tác dụng to lớn như vậy?

  Trong xã hội, xét bất kỳ một thời điểm nào đó, luôn xảy ra đồng thời hiện tượng:

  – Có những người có vốn tạm thời nhàn rỗi vì thu nhập lớn hơn chi tiêu. Họ muốn làm sinh sôi nảy nở đồng vốn dư thừa của mình nhưng có thể chưa có cơ hội tự đầu tư hoặc không muốn tự bỏ vốn đầu tư vì sợ rủi ro. Những người dư thừa vốn cũng có thể là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Trong đó hộ gia đình và cá nhân là những người có vốn dư thừa do tiết kiệm là nhiều nhất. Doanh nghiệp cũng có vốn dư thừa do thu nhập và chi phí không khớp hoặc doanh nghiệp tích luỹ vốn nhưng chưa có kế hoạch sử dụng. Còn chính phủ cũng có lúc tạm thời thừa vốn do thu nhập lớn hơn chi tiêu của chính phủ.

  – Bên cạnh những người có vốn tạm thời dư thừa lại xuất hiện những người cần vốn do nhu cầu chi tiêu lớn hơn khả năng thu nhập của họ. Nhu cầu vốn chi tiêu của số người này có thể đầu tư vào sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng khác. Số người cần vốn cũng có thể là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Trong đó, doanh nghiệp là những người luôn luôn cần vốn do nhu cầu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của họ thường lớn hơn thu nhập. Chính phủ cũng có lúc thiếu vốn đầu tư vào dự án, chương trình và kế hoạch của mình nhưng nguồn thu chưa đáp ứng. Hộ gia đình và cá nhân cũng cần vốn đề lập doanh nghiệp tư nhân, sản xuất cá thể và mua sắm tiêu dùng khác nhưng khả năng thu nhập chưa đáp ứng.

  Hiện tượng nói trên đòi hỏi phải điều hòa cung – cầu vốn để đồng vốn được chuyển từ nơi dư thừa sang nơi cần vốn. Nhưng làm thế nào để điều hòa được? Người có vốn dư thừa không phải ngẫu nhiên chuyển vốn của mình cho người khác sử dụng, mà mục đích việc chuyển vốn của họ là tạo cho đồng vốn đó phải lớn hơn, nghĩa là có lợi tức và phải bảo đảm an toàn.

  Điều này đòi hỏi người cần vốn khi sử dụng vốn phải trả cho người có vốn một khoản chi phí. Chính chi phí này gọi là giá mua vốn. Như vậy thực chất việc điều hòa cung – cầu vốn là việc tổ chức ra thị trường để mua bán vốn. Hàng hóa trên thị trường này là “vốn”. Việc mua bán vốn khác với việc mua bán một loại hàng hóa bình thường. Mua bán hàng hóa trên thị trường bình thường vừa mua quyền sở hữu vừa mua quyền sử dụng hàng hóa đó; còn mua bán hàng hóa – vốn, chỉ mua bán quyền sử dụng mà thôi.

  Đặc thù của việc mua bán vốn nói trên đã đòi hỏi thị trường mua bán vốn phải khác với một loại thị trường bình thường mới bảo đảm cho cung và cầu vốn gặp nhau. Hay nói cách khác, do tính đặc biệt của quá trình mua bán vốn đòi hỏi thị trường – nơi mua bán vốn, phải có thể chế tổ chức và hoạt động trên một số nguyên tắc nhất định. Nơi đó người ta gọi là thị trường tài chính.

  Như vậy, thị trường tài chính là thị trường trong đó vốn được chuyển từ những người hiện có vốn dư thừa muốn sinh lợi sang người cần vốn theo những nguyên tắc nhất định của thị trường.

  Tính đặc biệt của thị trường tài chính còn thể hiện ở chỗ phần lớn hàng hóa trên thị trường này được thể hiện thông qua các công cụ gọi chung là các giấy tờ có giá (hay chứng khoán) như: tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, thương phiếu, các chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác. Các công cụ đó không phải là tiền thật (tiền mặt) nhưng có giá trị như tiền mặt

  1.2.1. Cấu trúc của thị trường tài chính.

  Dưới các góc nhìn khác nhau, thị trường tài chính được phân thành các thị trường bộ phận khác nhau. Việc phân loại đó cũng chỉ là tương đối, tuỳ vào điều kiện phát triển thị trường tài chính và tập quán mỗi quốc gia. Ví dụ, thị trường tài chính ở Mỹ được cấu trúc bởi thị trường tiền tệ và thị trường vốn, nhưng ở Pháp, thị trường tài chính và thị trường tiền tệ tạo nên thị trường vốn. ở nước ta hiện nay, tuy thị trường tài chính chưa phát triển hoàn chỉnh nhưng cấu trúc thị trường tài chính gần giống như quan niệm ở Mỹ.

   Căn cứ theo phương thức vận động của luồng tài chính.

  Với căn cứ này, thị trường tài chính được phân chia thành hai thị trường bộ phận là: thị trường tài chính gián tiếp và thị trường tài chính trực tiếp.

  a1 Thị trường tài chính gián tiếp.

  Gián tiếp ở đây được hiểu là người có vốn dư thừa cần cho vay không chuyển vốn trực tiếp đến người cần vốn phải đi vay mà chuyển qua một người thứ ba. Người thứ ba này có chức năng làm trung gian môi giới giữa người muốn cho vay vốn và người cần vay vốn. Trên thị trường tài chính, các trung gian môi giới đó được gọi chung là các trung gian tài chính.

  Việc làm môi giới trung gian giữa người đi vay với người cho vay của trung gian tài chính hoàn toàn không phải là môi giới bằng “nước bọt” để hưởng hoa hồng, mà họ đi vay vốn của người cần cho vay và tìm người cần vay để cho vay lại. Giá cho vay – bán vốn của trung gian tài chính bao giờ cũng cao hơn giá đi vay – mua vốn của họ, bởi lẽ họ cần phần chênh lệch giữa chi phí cho vay và đi vay để trang trải chi phí làm trung gian và có lợi tức.

  Như vậy, trong thị trường tài chính gián tiếp, người có vốn cho trung gian tài chính vay và người cần vốn đi vay của trung gian tài chính, giữa họ không hề quan tâm lẫn nhau. Người có vốn cho trung gian tài chính vay chỉ quan tâm đến mức lãi thu được, uy tín, khả năng hoàn trả của trung gian tài chính và tình hình ổn định giá trị đồng tiền mà họ đã cho vay. Trong khi đó, người cần vốn phải đi vay của trung gian tài chính thì quan tâm tới mức lãi phải trả, số tiền được vay, thời hạn vay, thủ tục vay và điều kiện vay vốn, …

  Các trung gian tài chính trên thị trường tài chính gián tiếp bao gồm: ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty tài chính và các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác; trong đó ngân hàng thương mại đóng vai trò chủ yếu.

  Như sơ đồ (1) nói trên, người cho trung gian tài chính vay vốn và người vay vốn của trung gian tài chính cũng có thể bao gồm: hộ gia đình và cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ.

  Thực tiễn đã rút ra rằng, những người chuyển vốn cho các trung gian tài chính vay trên thị trường tài chính gián tiếp thường là những người sợ mạo hiểm, muốn sinh lợi đồng vốn của mình nhưng muốn ăn chắc nên phải chấp nhận lợi tức thấp. Họ chủ yếu là những người không có cơ hội hoặc không muốn tự đầu tư, như: những người hưu trí, công nhân viên chức, hộ gia đình nhỏ,… ở các nước phát triển, phần lớn dân chúng nếu không mua cổ phiếu thì có một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

  a2. Thị trường tài chính trực tiếp.

  Khác với thị trường tài chính gián tiếp, trên thị trường tài chính trực tiếp, vốn của người có vốn dư thừa được chuyển trực tiếp đến người thiếu vốn đầu tư. ở đây không có sự xuất hiện các trung gian tài chính, nhưng để vốn chuyển được từ người có vốn sang người cần vốn thì bản thân thị trường phải đóng vai trò môi giới, quản lý và hưởng phí hoa hồng.

  Trên thị trường tài chính trực tiếp, người có vốn bỏ tiền ra mua các loại chứng khoán của người phát hành – người huy động vốn, có thể là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và chính phủ. Doanh nghiệp nhà nước phát hành trái phiếu công ty để huy động vốn, người mua trái phiếu công ty đó là người đầu tư trên thị trường tài chính trực tiếp.

  Công ty cổ phần phát hành cổ phần, người mua cổ phiếu của công ty là đầu tư trên thị trường tài chính trực tiếp. Tương tự như vậy, chính phủ phát hành trái phiếu chính phủ, việc mua trái phiếu chính phủ là đầu tư trên thị trường tài chính trực tiếp. Cũng cần phân tích rõ rằng, việc mua trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ như nói ở trên của một người nào đó, thực chất là đầu tư gián tiếp, nhưng về phương diện vận động của luồng tài chính thì vốn lại được chuyển trực tiếp từ người có vốn sang người cần vốn. Vì vậy, nó là hoạt động trên thị trường tài chính trực tiếp.

  Thị trường tài chính trực tiếp là nơi để doanh nghiệp và chính phủ phát hành trái phiếu để huy động vốn. Tuy vậy, thị phần lớn của thị trường tài chính trực tiếp chính là nơi để các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu huy động vốn chủ sở hữu. Những người muốn có thu nhập ổn định và ít rủi ro thường bỏ vốn dư thừa để mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty. Ngược lại, những người chấp nhận rủi ro và mong chờ mức lợi tức lớn thường bỏ vốn mua cổ phiếu.

   b. Căn cứ theo thời hạn thanh toán của công cụ tài chính.

  Theo cách phân chia này, thị trường tài chính được cấu trúc bởi thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Hiện đối với nước ta, sự phân chia này chưa thực rõ ràng và chưa thể chỉ ra đâu là khu vực chuyên môn hóa của thị trường tiền tệ, đâu là khu vực chuyên môn hóa của thị trường vốn. Ví dụ: cho vay trung và dài hạn đang thuộc khu vực thị trường tiền tệ.

  b1. Thị trường tiền tệ:

  Thị trường tiền tệ là thị trường trong đó bao gồm các giao dịch mua bán các công cụ tài chính có thời hạn thanh toán (đáo hạn) từ 12 tháng trở xuống. Theo thông lệ quốc tế, các công cụ trên thị trường tiền tệ có thời hạn thanh toán dưới 12 tháng.

  Thị trường tiền tệ bao gồm 4 thị trường bộ phận chủ yếu: thị trường tín dụng ngắn hạn; thị trường hối đoái (vàng và ngoại tệ); thị trường liên ngân hàng; thị trường mở. Trong đó thị trường tín dụng ngắn hạn và thị trường hối đoái có quan hệ trực tiếp đến hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Chủ thể của thị trường tín dụng ngắn hạn là các trung gian tài chính, những người cho trung gian tài chính vay là những người đi vay vốn của trung gian tài chính.

  Các trung gian tài chính là nơi cung cấp cho doanh nghiệp những khoản tín dụng ngắn hạn dưới các hình thức cho vay, chiết khấu, cầm cố. Và các trung gian tài chính là nơi để doanh nghiệp gửi vốn tạm thời nhàn rỗi, cung cấp các dịch vụ thanh toán, ngân quĩ cho doanh nghiệp.

  Chủ thể của thị trường hối đoái là người được phép kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc (trong đó chủ yếu là ngân hàng thương mại), các doanh nghiệp tham gia giao dịch hối đoái, ngân hàng trung ương tham gia thị trường để thực hiện chính sách tiền tệ và các cá nhân được phép giao dịch hối đoái có nhu cầu. Các doanh nghiệp có thể mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng thương mại để thực hiện giao dịch thanh toán, mua bán ngoại tệ phục vụ mục đích kinh doanh.

  b2. Thị trường vốn:

  Thị trường vốn là thị trường trong đó bao gồm các giao dịch mua bán các công cụ tài chính có thời hạn thanh toán trên một năm.

  Thị trường vốn có 4 thị trường bộ phận là: thị trường chứng khoán; thị trường tín dụng trung và dài hạn, thị trường cho thuê tài chính và thị trường cầm cố bất động sản.

  Công cụ của thị trường vốn chủ yếu là: cổ phiếu; trái phiếu; hợp đồng cho thuê, cho vay và cầm cố trung và dài hạn; các chứng khoán trung và dài hạn khác.

  Trong khu vực thị trường vốn, thị trường chứng khoán đóng vai trò chủ yếu. Chưa có thị trường chứng khoán, người ta chưa có khái niệm thị trường vốn.

  Bên cạnh thị trường chứng khoán, thị trường cho thuê tài chính cũng ngày càng có thị phần quan trọng. ở nước ta thị trường tín dụng trung và dài hạn đang hoạt động chung với khu vực thị trường tiền tệ. Đối với thị trường cầm cố bất động sản chưa hoạt động mạnh vì luật sở hữu bất động sản của nước ta chưa hoàn thiện. Nội dung chương này chỉ giới thiệu một số nét cơ bản của thị trường chứng khoán.

   Căn cứ theo cách thức huy động vốn.

  Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể huy động vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh từ các nguồn khác nhau và dưới các hình thức khác nhau, nhưng tổng hợp lại chỉ có hai cách sau:

  – Nhận nợ với người có vốn cho vay dưới hình thức một hợp đồng thoả thuận, theo đó sau một thời hạn người nhận nợ phải trả vốn gốc và chịu thanh toán tiền lãi đều đặn hàng tháng hoặc năm, tiền lãi đó thanh toán bằng cách nào đó hai bên thoả thuận. Chẳng hạn tiền lãi có thể trả trước, trả sau, trả một lần hoặc chia ra nhiều lần.

  – Bán một tỷ lệ vốn của doanh nghiệp cho người có tiền muốn đầu tư sinh lợi bằng cách phát hành các cổ phiếu tương ứng với phần vốn đó. Với cách này, doanh nghiệp huy động được vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng không phải nhận nợ phần vốn huy động ấy. Phần vốn do bán cổ phiếu là vốn sở hữu của doanh nghiệp nhưng do người có vốn mua cổ phiếu làm chủ sở hữu, người này gọi là cổ đông của doanh nghiệp.

  Trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng năm doanh nghiệp phải thanh toán cho cổ đông một mức tiền lãi gọi là lợi tức cổ phần (cổ tức) tuỳ theo khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp.

  Tương ứng với hai cách huy động vốn nói trên hình thành hai thị trường bộ phận của thị trường tài chính là thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.

  c1. Thị trường nợ.

  Thị trường nợ là thị trường tài chính giữa người đi vay và người cho vay. Đối với doanh nghiệp khi họ huy động vốn trên thị trường nợ sẽ hình thành khoản nợ phải trả thể hiện trên bảng tổng kết tài sản.

  Thị trường nợ hoạt động thông qua các công cụ tài chính như: hợp đồng cho vay, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, thương phiếu và một số công cụ khác, thời hạn thanh toán của các công cụ tài chính trên thị trường nợ, có thể ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

  Khi nghiên cứu đến thị trường chứng khoán thì thị trường nợ còn được gọi là thị trường trái phiếu. Trái phiếu là công vụ vay nợ chủ yếu của doanh nghiệp ở các nước đã có thị trường chứng khoán phát triển, nó hấp dẫn nhà đầu tư bởi tính thanh khoản cao.

  c2. Thị trường vốn cổ phần.

  Thị trường vốn cổ phần là thị trường giữa người bán quyền sở hữu công ty và người mua quyền sở hữu công ty. Công cụ tài chính duy nhất trên thị trường vốn cổ phần là cổ phiếu và các công cụ phát sinh từ việc sở hữu cổ phiếu.

  Đối với doanh nghiệp, điểm khác cơ bản của việc huy động vốn trên thị trường nợ và trên thị trường vốn cổ phần là doanh nghiệp hình thành vốn nợ phải trả nếu huy động trên thị trường nợ và hình thành vốn chủ sở hữu nếu huy động vốn trên thị trường vốn cổ phần.

  Đối với người đầu tư, khi bán vốn trên thị trường nợ được hưởng mức lợi tức khá ổn định, nói chung là biết trước và không lấy trực tiếp từ thu nhập ròng của doanh nghiệp; còn bán vốn trên thị trường vốn cổ phần có lợi tức không ổn định, khó có thể biết trước và hưởng trực tiếp từ thu nhập ròng của doanh nghiệp hoặc do giá trị tài sản doanh nghiệp tăng lên.

  Thị trường vốn cổ phần phát triển gắn liền với quá trình phát triển của công ty cổ phần và công ty cổ phần hóa. So với thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu thường hoạt động sôi động hơn, tuy quy mô có thể không lớn hơn. So với đầu tư vào thị trường trái phiếu, thì đầu tư vào thị trường cổ phiếu thường có mức lợi tức cao hơn nhưng không ổn định và phải chấp nhận rủi ro cao hơn.

  Vì vậy, người ta nói những người đầu tư vào trái phiếu là những nhà đầu tư bảo thủ, còn những người đầu tư vào cổ phiếu là những nhà đầu tư mạo hiểm.

   b. Căn cứ vào số lần mua đi bán lại của các công cụ tài chính.

  Với căn cứ này, thị trường tài chính được cấu trúc bởi thị trường sơ cấp hay còn gọi là thị trường cấp một và thị trường thứ cấp hay còn gọi là thị trường cấp hai.

  d1. Thị trường sơ cấp.

  Thị trường sơ cấp là thị trường tài chính trong đó những công cụ tài chính chỉ mới bán ra lần đầu. Chẳng hạn công ty A phát hành trái phiếu, bạn bỏ tiền ra mua trái phiếu của công ty A là mua công cụ tài chính trên thị trường sơ cấp.

  Thị trường sơ cấp là loại thị trường không có địa điểm cố định, người bán công cụ tài chính cho người đầu tư hoặc trực tiếp tại phòng của tổ chức huy động vốn, hoặc thông qua tổ chức đại lý. ở một số nước, chẳng hạn ở Mỹ, thị trường sơ cấp là thị trường của các tổ chức phát hành các công cụ tài chính và các ngân hàng làm đại lý tiêu thụ.

  Đối với nhà đầu tư, thị trường sơ cấp là nơi để thực hiện đầu tư vốn vào các công cụ tài chính Do các công cụ tài chính được bán trên thị trường sơ cấp thường không thông qua đấu giá nên việc định giá công cụ tài chính lúc bán ra hết sức quan trọng. Riêng đối với việc bán cổ phiếu ra lần đầu, việc định giá để bán có hai phương thức chính, đó là:

   Phương thức định giá cố định: Người bảo lãnh phát hành và người phát hành thoả thuận

  ấn định giá sao cho bảo đảm quyền lợi của người phát hành, lợi ích của người bảo lãnh phát hành.

   Phương thức lập sổ (book building): người bảo lãnh phát hành đề ra một phương án sơ bộ và tổ chức thăm dò các nhà đầu tư tiềm tàng về số lượng, giá cả cổ phiếu mà họ có thể đặt mua, sau đó thống kê lại số lượng phát với những mức giá khác nhau để cùng người phát hành chọn ra những phương án tối ưu.

  d2. Thị trường thứ cấp.

  Thị trường thứ cấp là thị trường tài chính mà các công cụ tài chính đã mua bán lần đầu trên thị trường sơ cấp được mua đi bán lại.

  Thị trường thứ cấp có hai chức năng chủ yếu:

  – Tạo tính “lỏng” cho các công cụ tài chính ở thị trường sơ cấp, vì vậy làm cho các công cụ tài chính trên thị trường sơ cấp có sức hấp dẫn hơn. Không có thị trường thứ cấp thì hoạt động của thị trường sơ cấp sẽ khó khăn, hạn chế.

  – Xác định giá các công cụ tài chính đã được bán trên thị trường sơ cấp. Giá ở thị trường thứ cấp được hình thành chủ yếu dựa theo quan hệ cung – cầu và thông qua đấu giá hoặc thương lượng giá trên thị trường một cách công khai hóa.

  1.3.3 Vai trò của thị trường tài chính.

  – Thị trường tài chính là nhân tố khởi đầu của kinh tế thị trường. Hoạt động của thị trường tài chính mang lại lợi ích cho cả hai chủ thể tham gia (người cho vay và người đi vay). Thị trường tài chính là nơi tạo ra môi trường thuận lợi để dung hòa các lợi ích kinh tế khác nhau của các thành viên khác nhau trên thị trường.

  – Điều hòa các nguồn vốn nhàn rỗi từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn tổng nền kinh tế.

  – Thúc đẩy, phản ánh trình độ xã hội hóa sản xuất.

  – Quyết định cơ cấu kinh tế từ khâu lãi suất, giá, tỷ giá, cơ cấu đấu tư vốn.

  – Tạo lập cơ chế bơm – hút tiền hợp lý nhanh nhạy, do đó tốc độ vòng quay nhanh, góp phần làm tăng trưởng kinh tế.

  – Bà đỡ cho sự ra đời của doanh nghiệp mới đầy sức sống.

  – Là sợi dây truyền chuyển giao thực hiện về mặt kinh tế giữa người sở hữu và người sử dụng vốn.

  Theo ThS Vũ Quang Kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Việt Nam
 • Tăng Nhà Đầu Tư Tổ Chức Cho Ttck Phái Sinh, Cách Nào?
 • Tiền Của Nhà Đầu Tư Sẽ “đổ” Vào Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh?
 • Góp Phần Vào Sự Tăng Trưởng Của Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh
 • Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì?
 • Bộ Tài Chính Đưa Ra Các Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Vốn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Một Số Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Tiền Tệ Việt Nam
 • 11 Cách Tiết Kiệm Điện Cho Gia Đình
 • Cách Tiết Kiệm Điện Hiệu Quả Khi Sử Dụng Các Thiết Bị Điện Cho Gia Đình
 • Công Ty Điện Lực Điện Biên
 • Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Trong Hệ Thống Lò Hơi
 • Ngoài các giải pháp quản lý, Bộ Tài chính chỉ đạo đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh.

  Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai cho biết tại họp báo chính phủ chiều 29/10: Tính đến 19/10/2016, chỉ chố VNIndex đã đạt 688,9 điểm, tăng 1,6% so với cuối tháng trước, tăng 19% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNXindex đóng cửa ở mức 85,5 điểm và tăng 0,6% so với cuối tháng trước và tăng 7% so với cuối năm 2022. Mức vốn hóa của thị trường đạt 1.687.000 tỷ, tăng 24% so với cuối năm 2022, tương đương 40% GDP. Phải nói đây là những kết quả hết sức tích cực trên thị trường chứng khoán.

  Về giá trị giao dịch, quy mô giao dịch bình quân của phiên đã đạt 8.500 tỷ, tăng 4% so với tháng trước, trong đó giao dịch TPCP là 5.400 tỷ, tăng 14%. Giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ đạt 3.080 tỷ/phiên.

  Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai

  Để thúc đẩy thị trường vốn tiếp tục phát triển và phát triển mạnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, các giải pháp chủ yếu được đưa ra là: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý và giám sát thị trường; tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung.

  Về cụ thể thì gồm các giải pháp: Nâng cao chuẩn mực về kế toán và báo cáo tài chính, công bố thông tin và quản trị thông tin theo thông lệ quốc tế, đa dạng phương thức chào bán chứng khoán, đổi mới phương thức định giá và gắn cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây cũng là giải pháp ta đang tích cực triển khai và thực hiện đề án Tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có đề án tái cơ cấu DNNN gắn bó mật thiết với giải pháp này để thúc đẩy cổ phần hóa DNNN và thông qua thị trường chứng khoán.

  Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh. Hiện, các văn bản về chứng khoán phái sinh đã được ban hành và Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chuẩn bị tích cực về cơ sở hạ tầng, hệ thống CNTT để đưa thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động trong năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững.

  Đồng thời là giải pháp nâng cao năng lực trong hệ thống các tổ chức trung gian. Giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường, tức là tổ chức lại 2 Sở Giao dịch chứng khoán hiện nay, hoàn thiện mô hình tổ chức đồng thời căn cứ theo thông lệ quốc tế, triển khai hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại tại Sở Giao dịch chứng khoán cũng như tại trung tâm lưu ký để phục vụ cũng như quản lý các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán; hiện đại hóa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tăng cường chức năng quản lý Nhà nước. Đồng thời tăng cường chức năng quản lý giám sát và cưỡng chế thực thi. Đây là những giải pháp rất cơ bản để phát triển thị trường vốn của Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Các Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Tài Chính Tại Việt Nam
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Các Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Tài Chính Tại Việt Nam
 • Đề Tài Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Bách Khoa
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Tài Chính Tại Công Ty Cp Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Cao Bách Khoa
 • Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả Tài Sản Công
 • Principal Functions Of A Financial Market / Chức Năng Cơ Bản Của Thị Trường Tài Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Thị Trường Tài Chính Đối Với Sự Phát Triển Của Nền Kinh Tế
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Của Thị Trường Chứng Khoán
 • Sơ Lược Về Thị Trường Sơ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp
 • Thị Trường Sơ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp
 • Thị Trường Thứ Cấp (Secondary Market)
 • Hiện nay, ngay ở Việt Nam, hầu hết các giao dịch tài sản tài chính đã và đang được tiến hành trên một loại thị trường tài chính nào đó. Hình thức tổ chức có thể rất đa dạng, từ thị trường công chúng tới các sàn đấu giá.

  Sở dĩ thị trường tài chính quan trọng như vậy, vì chúng thực hiện hai chức năng cơ bản, đặc biệt quan trọng sau đây:

  1. Thị trường cung cấp “tính thanh khoản” cho hàng hóa là tài sản tài chính, thông qua nơi giao dịch, phương tiện giao dịch, và phương pháp giao dịch. Nhờ thế các tài sản tài chính có thể được mua đi, bán lại an toàn. Tính thanh khoản được xem như “đặc tính cực kỳ đáng giá” của một tài sản tài chính.

  Nếu một tài sản tài chính mà không thanh khoản, và không thể mua đi bán lại, người sở hữu tài sản chỉ còn nước ngồi “ôm mối sầu riêng” chờ ngày tài sản sinh lãi, đáo hạn… Mà “ngày đó, ai biết bao giờ…”

  Việc mua bán được “cái sự ấy trong tương lai” quan trọng quá, và may quá, thị trường giúp người ta đánh giá giá trị, tạo cơ chế trao đổi, thực hiện quá trình qui đổi tiền mặt. Lựa chọn của thị trường khiến xã hội văn minh hơn. Người sở hữu bây giờ có thể nắm giữ tài sản chờ lãi, có thể bán ngay, có thể chờ chút ít rồi sẽ bán… Thật là phong phú. Chúng ta không làm được việc này với một số loại hàng hóa hiện vật như cà chua (chờ quá 1 tuần khi cà chua chín, chuyện sẽ rất rắc rối!)

  2. Chức năng cực kỳ quan trọng thứ hai là giảm thiểu tối đa “ma sát.” Ở đây chúng ta hiểu việc thị trường ra đời bôi trơn quá trình giao dịch để có thể diễn ra thuận lợi nhất, ở mức chi phí thấp nhất. Nếu không có thị trường tổ chức tốt, hai chi phí sau đây sẽ rất lớn nếu chúng ta muốn mua-bán tài sản tài chính:

  (a) Chi phí để tiến hành giao dịch (bê vác giấy tờ, đếm, kiểm, sục sạo tìm người có nhu cầu, v.v..);

  (b) Chi phí làm hợp đồng (luật, xác nhận, thời gian viết vẽ…)

  Hơn thế nữa, việc ra đời một thị trường tổ chức giúp tạo ra thương hiệu, thu hút nhiều tổ chức chuyên nghiệp tham gia như vậy, tất yếu nảy sinh cái sự hay ho sau:

  (i) Cạnh tranh tăng vọt;

  (ii) Dịch vụ-hàng hóa phong phú hẳn lên;

  (iii) Giá cả-chi phí giảm bớt đi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỳ 1: Góc Nhìn Tổng Quan Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam
 • Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam: Hai Thập Niên Được
 • Mạng Lưới Bán Lẻ (Retail Network) Là Gì? Vai Trò Và Chức Năng
 • Cơ Hội Và Thách Thức Mới Với Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam
 • Tổng Quan Về Thị Trường Bán Lẻ?
 • Thị Trường Tài Chính Là Gì? Cấu Trúc Của Thị Trường Ra Sao?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Giới Thiệu Về Khái Niệm Ngoại Hối
 • Đặc Điểm Và Chức Năng Của Thị Trường Ngoại Hối Forex
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Vai Trò Của Thị Trường Ngoại Hối
 • Vai Trò Của Thị Trường Ngoại Hối Là Gì Bạn Có Biết? – Tin Tức Kinh Tế
 • Tiểu Luận Thị Trường Ngoại Hối
 • Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định, hay theo cách hiểu khái quát nhất thì đó là nơi diễn ra quá trình trao đổi mua bán các công cụ tài chính và công cụ thanh toán. Bản chất của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã hội.

  Cấu trúc thị trường tài chính có thể có thể được hình thành từ nhiều thành phần khác nhau, tuy nhiên có thể căn cứ vào 3 thành phần chính là thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động; sự luân chuyển các nguồn tài chính và tính chất pháp lý của thị trường tài chính.

  Thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động hay chính là thời gian luân chuyển vốn bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Thị trường tiền tệ là thị trường được hình thành trước do ban đầu kinh tế chưa phát triển nên nhu cầu vốn và nhu cầu tiết kiệm vốn chưa nhiều chủ yếu là ngắn hạn. Do đó đặc thù của thị trường tiền tệ làthị trường chỉ có các công cụ ngắn hạn (có thời gian luân chuyển vốn không quá 1 năm). Thông thường các chủ thể đi vay trên thị trường này là những chủ thể tạm thời thiếu hụt tiền tệ phục vụ cho các nhu cầu thanh toán. Những chủ thể cung vốn (cho vay) thì lại là những chủ thể tạm thời có vốn nhàn rỗi (có thể là do chưa dùng tới vốn hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư), do vậy họ tranh thủ chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản vốn nhàn rỗi của họ trong thời gian ngắn để hưởng lợi từ những giao dịch đó. Các hình thức đầu tư như thế trên thị trường tiền tệ thường có độ an toàn tương đối cao, nhưng lại đồng nghĩa với mức lợi tức thấp.

  Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường tiền tệ thường có quy mô lớn nên bên cho vay thường là các ngân hàng, công ty tài chính hoặc phi tài chính; còn bên vay vốn thường là Chính phủ, các công ty và ngân hàng.

  Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về các nguồn vốn dài hạn cho đầu tư xuất hiện, đặt viên gạch nền tảng cho thị trường vốn ra đời. Nếu như thị trường tiền tệ là thị trường chỉ có các công cụ ngắn hạn thì thị trường vốn là thị trường hữu hiệu diễn ra việc mua bán các công cụ nợ dài hạn (có thời gian luân chuyển vốn trên một năm) như cổ phiếu hay trái phiếu. Thị trường này cung cấp vốn cho các khoản đầu tư dài hạn các doanh nghiệp, của chính phủ, và các hộ gia đình. Đặc thù của thị trường này là thời gian luân chuyển vốn trên thị trường dài hạn hơn so với thị trường tiền tệ nên song hành cùng với mức lợi tức kỳ vọng cao thìđộ rủi ro cũng cao hơn.

  Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, bên cạnh việc huy động vốn dài hạn thông qua các định chế tài chính trung gian thì chính phủ và các doanh nghiệp còn tự huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán. Động thái này kéo theo hệ quả tất yếu là nhu cầu mua bán chứng khoán dần xuất hiện trên thị trường.Chính vì thế mà thị trường chứng khoán ra đời với tư cách là một bộ phận của thị trường vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi chứng khoán.

  Bên cạnh thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động được thì sự luân chuyển các nguồn tài chính cũng là một trong những thành phần quan trọng cấu thành nên thị trường tài chính bao gồm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Có thể hiểu một cách đơn giản thì thị trường sơ cấp là thị trường phát hành chứng khoán lần đầu tiên. Sau đó, việc mua bán các chứng khoán này trên thị trường chứng khoán thứ cấp sẽ không làm ảnh hưởng đến số vốn của nhà phát hành. Cũng từ thị trường này mà lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.Hoạt động giao dịch ở thị trường này thương được thực hiện theo hình thức bán buôn giữa nhà phát hành là bên cần huy động vốn (công ty, các tổ chức tài chính, Chính phủ,..) và các nhà đầu tư lớn (các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm,…). Việc mua bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp thường được tiến hành thông qua trung gian là các ngân hàng.

  Thị trường thứ cấp là thị trường mua bán lại những chứng khoán đã phát hànhtrên thị trường sơ cấp, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán.Khi diễn ra hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường này thì chỉ làm thay đổi quyền sở hữu các chứng khoán chứ không gia tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế. Có thể thấy rằng thị trường sơ cấp là thị trường cơ sở, lầ nền tảng cho thị trường thứ cấp hoạt động, nó tạo hàng hoá để mua bán trên thị trường thứ cấp.

  Bên cạnh thời gian sử dụng  và sự luân chuyển cácnguồn tài chính thì căn cứ pháp lý cũng là một mảnh ghép trong bức tranh về thị trường tài chính. Căn cứ vào tính chất pháp lý thì có thể dễ dàng nhận thấy rằng thị trường bao gồm thị trường tài chính chính thức và không chính thức. Sự khác biệt rõ rệt của hai thị trường đó là việc áp dụng và tuân thủ theo các nguyên tắc của các văn bản quy phạm pháp luật. Nếu như thị trường tài chính chính thức là một nhánh của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia được pháp luật thừa nhận và bảo vệ trên cơ sở mọi hoạt động, giao dịch được thực hiện theo những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, bản thân của thị trường tài chính không chính thức đã là thị trường tài chính riêng biệt, các hoạt động giao dịch và các chủ thể không bị bó hẹp trong những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Tiêu Chí Cơ Bản Của Thị Trường Bất Động Sản Minh Bạch
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Nhà Và Thị Trường Bất Động Sản
 • Người Bệnh Rối Loạn Tiền Đình Nên Ăn Gì? Kiêng Gì?
 • Người Bị Rối Loạn Tiền Đình: Nên Ăn Gì, Tránh Ăn Gì Để Nhanh Khỏe?
 • Rối Loạn Tiền Đình Nguy Hiểm ‘Chết Người’ Đối Với Những Trường Hợp Nào?
 • Thị Trường Vốn Là Gì? Thực Trạng Thị Trường Vốn Tại Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Quan Về Thị Trường Vốn
 • Thị Trường Và Vai Trò Của Thị Trường Hang Hóa
 • Nêu Và Phân Tích Các Cách Thức Tổ Chức Của Một Nền Kinh Tế.so Sánh Và Phân Tích Vai Trò Của Thị Trường Và Chính Phủ Trong Việc Thực Hiện Các Chức Năng Cơ Bản Của Một Nền Kinh Tế
 • Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn: Sự Sáng Tạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
 • Ai là người có thể tham gia vào thị trường vốn? Đó là các tổ chức tài chính với vị thế là bên cho vay và các đơn vị kinh doanh, tập đoàn là vị thế của người đi vay. Thị trường vốn sẽ cung ứng vốn dài hạn và vốn sở hữu tài chính cho Chính phủ cũng như là các doanh nghiệp.

  2. Các công cụ trong thị trường là gì?

  Nó bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu công ty, vay thương mại, vay thế chấp, vay tiêu dùng hoặc chứng khoán chính phủ và chứng khoán các cơ quan thuộc chính phủ.

  Dựa trên hàng hóa

  Thị trường cổ phiếu: Đây là thị trường – nơi mà các bên thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.

  Thị trường trái phiếu: Hàng hóa được mua bán trong thị trường này là trái phiếu.

  Dựa vào sự luân chuyển vốn

  Thị trường sơ cấp: Ngân hàng đảm nhiệm việc bảo lãnh phát hành chứng khoán, từ đó đảm bảo nguồn vốn trung và dài hạn.

  Thị trường thứ cấp: Tại đây, các nhà đầu tư được khuyến khích mua bán lại chứng khoán giúp nâng cao tính thanh khoản cho các chứng khoản được giao dịch.

  5. Thị trường vốn tại Việt Nam

  Ưu điểm

  Tại Việt Nam thì các ngân hàng nắm giữ tỷ trọng lớn nhất trên thị trường vốn, tiếp nối theo là trái phiếu và cổ phiếu. Ngân hàng cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế chủ yếu thông qua các hoạt động tín dụng.

  Thị trường vốn những năm gần đây đã có sự dịch chuyển cơ cấu từ khu vực các tổ chức tín dụng sang thị trường chứng khoán.

  Thị trường chứng khoán, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đang trở thành một kênh huy động vốn mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam và đang càng ngày càng vững chắc và hoàn thiện về cơ cấu. Các doanh nghiệp nhà nước đang có xu hướng cổ phần hóa để mở rộng được cơ hội đầu tư lớn hơn từ các nhà đầu tư bên ngoài.

  Việt Nam được dự đoán sẽ phát triển mạnh thị trường vốn và sẽ có những kế hoạch tối ưu để có thể đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái hóa vốn nhà nước của Chính phủ.

  Như vậy bài viết đã cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về thị trường vốn là gì và những kiến thức xung quanh nó. Thêm vào đó, thị trường vốn tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được những tăng trưởng nhất định của kênh cung cấp vốn quan trọng này đối với nền kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thị Trường Vốn Là Gì? Đánh Giá Chức Năng Của Thị Trường Vốn
 • Tổng Quan Về Phát Triển Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Thị Trường Trái Phiếu Là Gì? Vai Trò Của Thị Trường Trái Phiếu
 • Sentrip Mua Ở Đâu Không Phải Băn Khoăn Về Giá Và Chất Lượng?
 • Nhập Môn Internet Và Elearning Tx Ict101
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100