Top 11 # Chức Năng Máy Tăng Âm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Bài 18: Máy Tăng Âm

GIÁO ÁN DẠY LÝ THUYẾT(((

Máy tăng âm là gì?

Yêu cầu HS xem thông tin phân loại mục I.Phân loại theo chất lượng?

Theo công suất.

Theo linh kiện?

Là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.

Xem thông tin.

Theo chất lượng: tăng âm thông thường và tăng âm chất lượng cao.Theo công suất: tăng âm công suất lớn, công suất vừa, công suất nhỏ.

Theo linh kiện: dùng linh kiện rời hoặc dùng IC.

I. Khái niệm về máy tăng âm :+ Máy tăng âm là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.+ Theo chất lượng : tăng âm thông thường và tăng âm chất lượng cao.+ Theo công suất: tăng âm công suất lớn, công suất vừa, công suất nhỏ.+ Theo linh kiện : dùng linh kiện rời hoặc dùng IC.

Giới thiệu sơ đồ khối bằng tranh vẽ hình 18.2.

Yêu cầu HS xem thông tin chức năng các khối của máy tăng âm?Nêu chức năng của khối mạch vào?

Nêu chức năng của khối mạch tiền khuếch đại?

Nêu chức năng của khối mạch âm sắc?

Nêu chức năng của khối mạch khuếch đại trung gian?

Nêu chức năng của khối mạch khuếch đại công suất?

Nêu chức năng của khối nguồn nuôi?

Theo dõi sơ đồ khối.

Xem thông tin chức năng các khối.

Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ các nguồn khác nhau như micrô, đĩa hát băng casset . . .điều chỉnh tín hiệu đó phù hợp với máy.Khuếch đại tín hiệu âm tần tới một trị số nhất định.

Dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.

Khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất.

Có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa.

Cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm

II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm :a)Sơ đồ khối: Hình vẽ.

b)Nguyên lí làm việc :Chức năng các khối tăng âm:+ Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu âm tần từ các nguồn khác nhau.+ Khối mạch tiền khuếch đại: khuếch đại tới một trị số nhất định.+ Khối mạch âm sắc: dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.+ Khối mạch khuếch đại trung gian: khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất.+ Khối mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa+ Khối nguồn nuôi: cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm

Giới thiệu sơ đồ mạch khuếch đại bằng tranh vẽ, giới thiệu chức năng các bộ phận, linh kiện.

Theo dõi sơ đồ mạch và chức năng các bộ phận, linh kiện.

VB < VC, T2 dẫn T1 khóa. Tín hiệu ra ở nửa dưới BA2.

Tín hiệu ra loa cả hai nửa chu kì.

III. Nguyên

Chọn Đáp Án Sai Trong Chức Năng Các Khối Trong Máy Tăng Âm Là

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Chọn câu sai: Nối tam giác U d = U p , nối hình sao I d = I p .

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây là

Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

Máy biến áp là: Máy biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp

Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ là mạng điện mà:

Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp pha UP là: Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:

Vì sao nguồn điện ba pha thường được nối hình sao có dây trung tính ?

Một tải ba pha gồm ba điện trỏ R = 20Ω nối hình sao đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V.

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác.Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:

Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do mạch tiền khuếch đại quyết định

Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là 800KV

Chức năng của lưới điện quốc gia là truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến

Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm các trạm biến áp và đường dây dẫn điện.

Hệ thống điện quốc gia gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.

Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ là mạng điện mà công suất tiêu thụ

Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện, hiện nay người ta dùng

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha là :

Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi điện năng thành cơ năng.

Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha dựa trên

Việc nối sao hay nối tam giác của tải phụ thuộc vào

Khi tải nối tam giác nếu một dây pha bị đứt thì dòng điện qua tải

Khi tải nối hình sao nếu 1 dây pha bị đứt thì điện áp đặt trên tải của hai pha còn lại là

Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm là

Mức độ trầm bổng của âm thanh trong máy tăng âm do khối nào quyết định?

Máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa là khối

Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất ở máy tăng âm là gì

Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh là

Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

Lý Thuyết Công Nghệ 12 Bài 18: Máy Tăng Âm (Hay, Chi Tiết).

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 18: Máy tăng âm (hay, chi tiết)

A. Lý thuyết

I – KHÁI NIỆM VỀ MÁY TĂNG ÂM

Máy tăng âm là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh

Theo chất lượng máy tăng âm chia ra thành tăng âm thông thường và tăng âm chất lượng cao (HI – FI).

Theo công suất, có loại máy tăng âm công suất lớn, công suất vừa và công suất nhỏ.

Theo linh kiện, có máy dùng linh kiện rời rạc hoặc dùng IC.

II – SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY TĂNG ÂM

Các máy tăng âm hiện đại, không phân biệt là tăng âm tranzito rời rạc, IC hay hỗn hợp tranzito.

Chức năng các khối của máy tăng âm:

– Khối mạch vào: Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ các nguồn khác nhau như micrô, đĩa hát, băng casset…điều chỉnh tín hiệu đó cho phù hợp với máy.

Dạng điện áp ra:

– Khối mạch tiền khuếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào rất nhỏ nên khuếch đại lên 1 giá trị nhất định.

– Khối mạch âm sắc: Dùng để điều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh theo sở thích của người nghe.

– Khối mạch khuếch đại trung gian: Tín hiệu ra từ mạch khuếch đại âm sắc còn yếu, cần phải khuếch đại tiếp qua mạch khuếch đại trung gian mới đủ công suất kích của tầng công suất.

– Khối mạch khuếch đại công suất: Có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa.

– Khối nguồn nuôi: Cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm

Hiện nay: Kĩ thuật đã phát triển, nên các khối trong sơ đồ trên có thể tích hợp (Integrated) trong một vi mạch (IC: Integrated Circuit)

Ví dụ: IC loại : TDA2030,TDA2020, LA4440…

III – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

R 1 , R 2 tạo định thiên ban đầu cho 2 tranzitor làm việc với chất lượng cao hơn. Biến áp BA 1 dùng để tạo hai tín hiệu ngược pha và biến áp BA 2 là biến áp ngõ ra

Khi chưa có tín hiệu vào cả hai tranzitor đều khóa, tín hiệu ra bằng 0

Khi có tín hiệu vào :

– Ở nửa chu kì đầu, pha của tín hiệu đưa vào B dương, C âm làm T 1 dẫn, T 2 khóa : có tín hiệu ra trên biến áp BA 2 (có tín hiệu ra ở nửa trên N 21)

– Ở nửa chu kì sau, lúc này pha của tín hiệu đưa vào điểm C dương, B âm làm T2 dẫn, T1 khóa : có tín hiệu ra trên biến áp BA 2 (có tín hiệu ra ở nửa dưới N 22)

– R 1, R 2 (hoặc điot Đ) tạo định thiên ban đầu cho T 1 và T 2 làm việc với chất lượng cao hơn.

Như vậy, cả hai nửa chu kì, đều có tín hiệu được khuếch đại ra loa.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

Tủ Rmu Chức Năng Máy Cắt Tăng Cường Bảo Vệ Máy Biến Áp Trung

Tủ RMU chức năng máy cắt tăng cường bảo vệ máy biến áp trung/hạ thế

Giải pháp tủ RMU (Ring Main Unit) chức năng máy cắt của Công ty Schneider Electric có ưu điểm nâng cao khả năng bảo vệ máy biến áp trung/hạ thế (MV/LV) và tăng cường phối hợp bảo vệ phía thượng và hạ nguồn với tổng chi phí sở hữu tương đương với giải pháp truyền thống dùng dao cắt kết hợp cầu chì trung thế.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các nhà sản xuất tủ trung thế như Schneider Electric gần đây đã sản xuất dạng máy cắt nhỏ gọn đặt trong tủ RMU hợp bộ cách điện bằng khí SF6 cùng với rơle tự cấp nguồn và biến dòng thiết kế tối ưu. Theo đó, điện lực ở các nước như Anh, Nga, Thái Lan, Ả-rập Xê-út, Việt Nam và Ấn Độ đang có xu hướng chuyển dần sang sử dụng máy cắt để bảo vệ máy biến áp MV/LV. Một trong những lý do chính là yêu cầu cải thiện chất lượng dịch vụ trong khi vẫn phải tối ưu chi phí đầu tư. Máy cắt với rơle tự cấp nguồn dễ lắp đặt hơn cầu chì trung thế và thích hợp cho phối hợp bảo vệ theo hai phía thượng và hạ nguồn. Máy cắt yêu cầu bảo trì ít hơn so với giải pháp dao cắt kết hợp cầu chì và do đó giảm tổng chi phí sở hữu (do không cần dự trữ cầu chì thay thế và cần phải thay cầu chì cả 3 pha ngay khi chỉ cầu chì 1 pha bị chảy). Máy cắt sử dụng rơle điện tử giúp bảo vệ quá tải tốt và có thể dễ dàng cài đặt thông số. Rơle lại hầu như không cần bảo trì vì nó tích hợp các tính năng tự kiểm tra. Hơn nữa, có thể dễ dàng kiểm tra mạch bảo vệ trong giai đoạn thử nghiệm đưa vào vận hành với các thiết bị thí nghiệm đơn giản. Đặc tính bảo vệ vượt trội So với cầu chì trung thế, máy cắt kết hợp với rơle tăng cường khả năng bảo vệ chọn lọc, bao gồm: Phối hợp bảo vệ (thường yêu cầu bảo vệ lên 6 cấp độ) với các thiết bị phía thượng nguồn (4 cấp bên phía trung thế , xem Hình 1) và phía hạ nguồn (2 cấp bên hạ thế); Tránh tác động sai với dòng xung kích qua máy biến áp và Phát hiện dòng sự cố pha-pha và dòng chạm đất cường độ bé (xem Hình 2).  

Hình 1 – Bốn cấp độ bảo vệ phía trung thế   Hình 2 – So sánh phối hợp bảo vệ dùng máy cắt và cầu chì

Tăng khả năng chịu đựng khí hậu khắc nghiệt Trạm biến áp MV/LV thường được lắp đặt ở những nơi có độ ẩm cao và môi trường ô nhiễm. Cầu chì hoạt động không tốt trong môi trường khắc nghiệt do không được cách ly với không khí và điện trường trong hộp cầu chì có thể gây phóng điện cục bộ. Cầu chì trung thế cần được lắp đặt trong môi trường kín, và do đó, cần phải xem xét lắp đặt cẩn thận trong tủ RMU cũng như lựa chọn loại cầu chì phù hợp để tránh quá nhiệt. Trong khi đó, máy cắt trong tủ RMU được đặt bên trong các buồng chứa đầy khí SF6, nên không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường. Công nghệ tiên tiến Schneider Electric là một trong những nhà sản xuất đầu tiên giới thiệu máy cắt SF6 ba vị trí có khả năng mở rộng và công nghệ dập “hồ quang xoay”. Tủ RMU SF6 hiện đại với máy cắt và rơle điện tử tự cấp nguồn cung cấp giải pháp bảo vệ ưu việt cho máy biến áp MV/LV với tổng chi phí sở hữu tương đương so với giải pháp dao cắt kết hợp cầu chì trung thế truyền thống. Tựu trung những ưu điểm chính của giải pháp máy cắt (so với cầu chì) gồm có: Phối hợp bảo vệ tốt hơn với các thiết bị bảo vệ trung thế khác và hạ thế; Cải thiện khả năng bảo vệ đối với dòng xung kích, dòng quá tải, dòng sự cố pha-pha và dòng chạm đất cường độ bé; Khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt tốt hơn và Giảm bảo trì và phụ tùng thay thế. Điện lực và các khách hàng tư nhân trên toàn thế giới đã nhanh chóng hiểu được những lợi ích của việc sử dụng tủ RMU tích hợp máy cắt và rơle để bảo vệ máy biến áp MV/LV. Điều đó được phản ánh trong việc tăng số lượng bán ra của tủ RMU chức năng máy cắt, vốn hiện nay chiếm khoảng 60% tổng số lượng các tủ RMU của Schneider Electric bán ra thị trường.