Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?

--- Bài mới hơn ---

 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Điều kiện về tuổi làm Bí thư đoàn xã? Độ tuổi tối thiểu, tối đa để làm bí thư Đoàn xã? Điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp để bổ nhiệm chức danh Bí thư đoàn thanh niên cấp xã?

  Có thể nói, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do Đảng sáng lập, được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng tiên phong trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh sự lãnh đạo, hướng dẫn hoat động của Đảng, một trong những nhân tố góp phần để Đoàn thanh niên phát triển lớn mạnh chính là vai trò của các cán bộ Đoàn cơ sở – những người được bầu trực tiếp từ Đại hội Đoàn với nhiệm vụ là tổng chỉ huy, điều hành công việc, triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn một cách đồng bộ, hiệu quả. Vậy, Bí thư đoàn cơ sở cần đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nào?

  Luật Dương Gia sẽ cùng quý bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này.

  1. Về tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn theo quy định của pháp luật

  Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), Bí thư đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn sau đây:

  Thứ nhất, cán bộ đoàn phải có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Thứ hai, cán bộ đoàn phải là những người có đủ đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Bên cạnh đó phải là những người trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, có khả năng kết nối cũng như nhận được sự tín nhiệm của các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

  Thứ ba, người được bầu làm bí thư đoàn xã không chỉ có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp với vị trí được giao mà phải có trình độ hiểu biết nhất định đối với lý luận chính trị cũng như đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho các phong trào, hoạt động của Đoàn được thực hiện hiệu quả, bản thân Bí thư đoàn xã cũng phải là người trưởng thành từ chính các phong trào của đoàn, đội, phong trào thiếu nhi. Được bồi dưỡng, đào tạo những kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ về công tác Đoàn.

  Thứ tư, Bí thư đoàn xã phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, ngoại hình và cả độ tuổi phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể.

  2. Tiêu chuẩn cụ thể để được bầu của Bí thư đoàn xã

  Bên cạnh những tiêu chuẩn chung của Cán bộ Đoàn, Bí thư đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 11 Quyết định số 289 – QĐ/TW như sau:

  Thứ nhất, phải đáp ứng các điều kiên về trình độ chuyên môn và trình độ chính trị theo quy định, cụ thể phải đảm bảo trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

  Thứ hai, đáp ứng điều kiện về độ tuổi: Theo đó, cán bộ đoàn giữ chức danh Bí thư đoàn xã phải có độ tuổi không quá 35 tuổi.

  Riêng với những khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và đối tượng chính sách thì bí thư đoàn xã chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

  – Về độ tuổi, bí thư đoàn xã có thể đảm nhiệm cho đến không quá 37 tuổi.

  3. Quyền và nghĩa vụ của Bí thư đoàn xã theo quy định của pháp luật

  Theo quy định tại Quyết định số 289 – QĐ/TW, cán bộ đoàn giữ chức danh Bí thư đoàn xã có các quyền và nghĩa vụ như sau:

  Thứ nhất, bí thư đoàn xã phải thực hiện các nghĩa vụ như:

  Một là, bí thư đoàn xã phải trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, luôn luôn kiên định với lý tưởng và mục tiêu của Đoàn Thanh niên, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hai là, bí thư đoàn xã phải luôn là tấm gương trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước , luôn chấp hành Điều lệ của Đoàn Thanh niên, sự phân công, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.

  Ba là, bí thư đoàn xã phải gần gũi, có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng và nhân dân. Luôn tận tụy và nghiêm túc trong thực hiện công tác, phong trào của Đoàn, Đội.

  Năm là, cán bộ đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị phải là tấm gương cho đoàn viên và thanh niên noi theo.

  Thứ hai, Bí thư đoàn xã có các quyền theo quy định như sau:

  Hai là, được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

  Ba là, được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… để phục vụ công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi và các nhiệm vụ công tác khác.

  TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

  Năm 2009 tôi bắt đầu tham gia hoạt động đoàn thanh niên ở thôn và giữ ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, đến năm 2013 tôi được bầu vào Phó Bí thư Đoàn xã. Tính đến năm 2010 này cũng đã hoạt động được 11 năm. Nhưng nhiệm kỳ 2022-2025 này là đại hội đoàn các cấp, nhưng tôi lại không được cơ cấu lên Bí thư đoàn xã. Lãnh đạo nói là do độ tuổi của tôi cao. Tôi sinh năm 1986. Xin được luật sư giải đáp thắc mắc?

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Trước hết, bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp xã (cấp cơ sở) được xác định là cán bộ đoàn theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương.

  Để được cơ cấu, được bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn xã thì bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cán bộ đoàn. Cụ thể: theo Quyết định số 289 – QĐ/TW:

  Đồng thời, tại Điều 11 Quyết định 289/QĐ- TW cũng có quy định:

  2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.”

  Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định 289/QĐ- TW được trích dẫn ở trên thì bí thư đoàn xã được xác định là cán bộ đoàn cấp cơ sở và điều kiện để được đảm nhiệm chức vụ bí thư đoàn xã, phó bí thư đoàn xã là ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung về thái độ chính trị, tư tưởng, về sức khỏe, phẩm chất thì người giữ chức vụ này phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị sơ cấp và phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi.

  Trong đó độ tuổi giữ chức vụ cán bộ đoàn là không quá 35 tuổi, còn đối với trường hợp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, hoặc người này thuộc đối tượng chính sách, trình độ văn hóa từ tốt nghiệp trung học trở lên, và đã được bồi dưỡng chương trình lý luận sơ cấp thì được giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  Trong trường hợp cụ thể của bạn, bạn sinh năm 1986, tính đến thời điểm hiện tại có đại hội (năm 2022), bạn mới có 34 tuổi. Mặc dù thời điểm này, bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được đảm nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Bí thư đoàn xã là 5 năm và lần đại hội đại biểu này là để bầu cán bộ đoàn trong đó có bí thư đoàn cho nhiệm kỳ năm 2022 – năm 2022. Trong trường hợp này, nếu cơ cấu bạn để giữ chức vụ Bí thư đoàn xã cho nhiệm kỳ này thì bạn không đủ điều kiện về tuổi để có thể giữ chức vụ cán bộ đoàn và điều hành Ban chấp hành Đoàn cho đến hết nhiệm kỳ.

  Do vậy, để đảm bảo việc đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn, đảm bảo hoạt động của Ban chấp hành Đoàn xã và công tác đoàn trên địa bàn, việc lãnh đạo không cơ cấu, đề cử bạn vào chức vụ Bí thư đoàn xã là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Đoàn Thôn Xóm, Khu Phố
 • Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Đoàn Thôn Xóm, Khu Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức các phong trào:- Thực hiện cuộc vận động AST “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tham gia xây dựng khu phố, thôn xóm văn hóa.- Thực hiện chương trình 3 giảm “Giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tội phạm”.- Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 19/5, 1/6, 27/7, 19/8, 2/9, 15/10, 22/12, Tết Nguyên Đán.- Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình neo đơn, gia đình chính sách; làm công tác xã hội.- Thực hiện phong trào Chủ nhật xanh.- Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.- Giữ an ninh trật tự an toàn khu phố, an toàn giao thông.- Tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động của Đoàn thôn xóm trên phát động.2. Chăm lo lợi ích cho thanh thiếu nhi:a. Chăm lo thanh niên:- Giới thiệu việc làm; giới thiệu học nghề; trợ vốn học nghề, trợ vốn làm kinh tế, gây quỹ tương trợ sản xuất, buôn bán, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, sản xuất; tổ chức đội hình dịch vụ đời sống, việc vặt…- Vận động, giúp đỡ học tập nâng cao trình độ văn hóa, phổ cập Trung học cơ sở.- Tổ chức các nội dung hình thức sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh. Xây dựng tủ sách thanh niên.b. Chăm lo thiếu nhi:- Giúp đỡ gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện để gia đình có điều kiện chăm sóc các em tốt hơn.- Động viên giúp đỡ các em đến trường, kèm cặp giúp đỡ học tập.- Tổ chức cho các em vui chơi sinh hoạt. Tạo sân chơi thiếu nhi. Xây dựng tủ sách thiếu nhi3. Giáo dục thanh thiếu nhi:- Giáo dục về lịch sử, truyền thống dân tộc thông qua hình thức thông tin, kể chuyện, thi đố, tìm hiểu, qua phim, ảnh, sách vở, tài liệu. – Tuyên dương những gương thanh thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, làm việc tốt.- Cung thôn xóm thông tin, thời sự, những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội mà thanh niên đang quan tâm, và những sự kiện lớn đang xảy ra trong và ngoài nước.4. Tập hợp thanh thiếu nhi, xây dựng Đoàn, Hội, Đội:a. Tập hợp thanh thiếu nhi:- Vận động mời gọi thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức.- Tập hợp thanh thiếu nhi vào các câu lạc bộ, đội nhóm: văn nghệ, thể dục thể thao, học tập, ngành nghề, làm kinh tế gia đình… đội nhóm xung kích, tình nguyện…b. Xây dựng Đoàn, Hội:- Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, học tập 5 bài lý luận chính trị cơ bản, học tập nghị quyết Đoàn, Đảng.- Xây dựng Đoàn về tổ chức: + Lựa chọn thanh niên tiên tiến bồi dưỡng, giới thiệu và tổ chức kết nạp Đoàn; thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; phân tích chất lượng đoàn viên. Làm tốt công tác quản lý đoàn viên.+ Sinh hoạt chi đoàn định kỳ, chuyên đề, xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn đạt 3 tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. Chi đoàn tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, đọc Cẩm nang Rèn luyện đoàn viên, đăng ký và thực hiện công trình thanh niên, thực hiện 10 điều quy định sinh hoạt chi đoàn; sử dụng tốt sổ chi đoàn; đảm bảo thực hiện tốt các công tác Đoàn vụ.+ Cử cán bộ chi đoàn, nhân tố dự kiến kế thừa tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo cán bộ Đoàn do Đoàn thôn xóm trên tổ chức, tham gia thi Bí thư chi đoàn giỏi. Cán bộ chi đoàn có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác và năng lực lãnh đạo thanh niên thông qua tài liệu, cẩm nang, hoạt động… 5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:- Giáo dục bồi dưỡng về Đảng cho đoàn viên. Tham mưu cho cấp ủy về công tác thanh niên, góp ý sự lãnh đạo của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.- Nắm bắt, tuyên truyền và thực hiện chủ trương, nghị quyết của chi bộ khu phố, thôn xóm về công tác thanh niên. Tuyên truyền và vận động thanh thiếu nhi tham gia thực hiện các chủ trương kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.- Giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện; họp chi đoàn xét biểu quyết giới thiệu kết nạp Đảng và đề nghị Đoàn thôn xóm trên xét ra nghị quyết giới thiệu sang Đảng kết nạp. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong sinh hoạt chi đoàn.- Phản ảnh cho chi bộ Đảng và Ban điều hành khu phố, thôn xóm ý kiến của người dân, của thanh niên về hoạt động của Đảng, của chính quyền. Vận động và phân công đoàn viên tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân, tham gia làm thư ký, Ban điều hành tổ dân phố, tổ nhân dân.

  – Tổ chức cho đoàn viên học tập, tìm hiểu về quy chế dân chủ cơ sở và tích cực tham gia vào việc thực hiện quy chế dân chủ tại khu phố, thôn xóm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cổng Giao Tiếp Điện Tử Huyện Sông Lô
 • Sự Ra Đời Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh., Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Vị Trí, Chức Năng Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Chiminhvitrichucnang Ppt
 • Hn Dn: Gt Thể Thức Văn Bản Của Đoàn Tncs Hcm.
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Đoàn Thanh Niên, 26/3
 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Triển Khai 4 Bài Học Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đoàn Viên
 • 16:41 22/03/2019 2521

  Nhịp sống trẻ Web.ĐTN: Dù công tác ở xã nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu với công tác Đoàn và năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các Bí thư Xã đoàn đã đem lại diện mạo mới cho công tác Đoàn tại địa phương, thu hút và tập hợp thanh thiếu nhi bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

  Hãy sống thật có ích cho bản thân, gia đình và xã hội

  Đó là phương châm sống của La Văn Giang (SN 1990) – Bí thư Đoàn xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và cũng là tinh thần mà Giang truyền tới các bạn trẻ tại địa phương thông qua các phong trào, hoạt động của Đoàn – Hội thời gian qua.

  La Văn Giang “bén duyên” với công tác Đoàn từ năm 2011 sau khi xuất ngũ trở về địa phương và chính thức trở thành Bí thư Đoàn xã từ tháng 6/2016. Nhiều khó khăn, vất vả để triển khai công tác Đoàn ở một xã nghèo miền núi, nhưng Giang vẫn cho rằng, công tác Đoàn đã mang lại cho em rất nhiều điều tốt đẹp, những trải nghiệm thú vị mà không dễ gì có được ở các nhiệm vụ công tác khác.

  Để đoàn kết, tập hợp thanh niên, với vai trò Bí thư Đoàn xã, Giang xác định phải lựa chọn những nội dung thiết thực, gắn sát với thanh niên mới có thể thu hút sự quan tâm và tham gia của họ. Từ đó, những buổi tuyên truyền giới thiệu những tấm gương, mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi hay các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, Hội trại… được tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của thanh niên trong xã. Đặc biệt, các chương trình tặng quà cho hộ nghèo và thiếu nhi vùng tôn giáo được tổ chức thường xuyên vừa thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, vừa giúp cán bộ Đoàn gần gũi hơn với đồng bào tôn giáo.

  Năm 2022, sau nhiều năm ấp ủ, Đoàn xã Vụ Bổn đã tổ chức thành công Hội trại Hè với 12 tiểu trại, 360 trại sinh và hơn 1.500 lượt ĐVTN, thiếu nhi tham gia. Hội trại đã trở thành ngày hội thực sự với toàn thể thanh thiếu nhi trong xã và được chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

  “Hội trại thành công ngoài mong đợi có lẽ là thành tích ấn tượng và đem lại nhiều cảm hứng nhất cho em, bởi đây là dự định mà em ấp ủ từ khi mới làm cán bộ Đoàn”, La Văn Giang chia sẻ.

  Gặp Giang vào những ngày tháng 3 khi chàng Bí thư Đoàn xã đang tất bật triển khai nhiều hoạt động cho Tháng Thanh niên, Giang cho biết, BCH Đoàn xã đã xây dựng rất nhiều chương trình, hoạt động để triển khai thực hiện trong năm Thanh niên tình nguyện 2022. Thành tích đã đạt được những năm qua càng thôi thúc bản thân Giang và BCH Đoàn xã tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để giữ vững danh hiệu đơn vị 07 năm liền hoành thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

  Giang cũng nhắn nhủ: “Các bạn trẻ hãy sống làm sao thật có ích cho bản thân, gia đình và cho xã hội. Bởi vì, tuổi trẻ của chúng ta không có là bao, đừng để sau này quay đầu nhìn lại rồi mới thấy tiếc nuối”.

  Tuổi trẻ là để cống hiến

  Cũng giống như La Văn Giang, Phạm Công Chung – Bí thư Đoàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều năm tham gia công tác Đoàn và là “hạt nhân” dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

  Tham gia công tác Đoàn từ năm 2010, Chung kể: “Lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè lắm nhưng em bị thu hút bởi tính trẻ trung, sôi nổi cùng những hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng. Mỗi khi thực hiện xong một phần việc như giúp đỡ gia đình khó khăn, tặng quà gia đình chính sách hay dọn dẹp vệ sinh môi trường, giao lưu văn nghệ – thể thao… em thấy rất vui và hào hứng. Em đã đi học lớp nghiệp vụ về Đoàn và gắn bó từ đó đến nay”.

  Tuy nhiên, công tác tại một xã thuần nông với phần lớn thanh niên đi làm ăn xa cũng có nhiều khó khăn với Chung và Đoàn xã Thạnh Lộc trong triển khai các chương trình, hoạt động. Xác định từng thời điểm, từng giai đoạn thì phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên cũng cần đổi mới cho phù hợp, Đoàn xã Thạnh Lộc đã có những giải pháp mới để vượt qua khó khăn.

  BCH Đoàn xã đã bắt tay vào xây dựng lực lượng nòng cốt các hoạt động của Đoàn, Hội. Các phong trào thường tổ chức vào ngày thứ bảy, chủ nhật gắn với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” để thanh niên có nhiều điều kiện tham gia. Ngoài ra, BCH Đoàn xã còn kết nối với sinh viên Trường Đại học Tiền Giang về tham gia hoạt động phong trào tại xã để vừa dẫn dắt phong trào, vừa tạo cơ hội cho thanh niên địa phương giao lưu chia sẻ, tạo không khí sôi nổi trong thanh niên.

  Từ đó, nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp thanh niên phát triển kinh tế, chăm lo cho thiếu nhi… đã được BCH Đoàn xã tổ chức thường xuyên, thu hút ngày càng đông thanh niên trong xã tham gia. Một số mô hình cũng đang được triển khai rất hiệu quả, đóng góp đáng kể vào thành tích của công tác Đoàn nơi đây như: mô hình Tổ vệ sinh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới tại các ấp; Mô hình góp vốn xoay vòng giúp thanh niên phát triển kinh tế; Mô hình chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng…

  Đặc biệt, trong 3 năm qua, Mô hình hội nhập quốc tế – giao lưu với sinh viên Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) được triển khai đã giúp cho ĐVTN trong xã được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm kỹ năng, kiến thức mới, tiên tiến của nước ngoài.

  Sau 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, qua nhiều khó khăn, vất vả và cũng gặt hái được nhiều thành công, Phạm Công Chung – Bí thư Đoàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khẳng định: “Tuổi trẻ là để cống hiến. Các bạn không nên lãng phí thời gian của mình vào những việc vô bổ , mà thay vào đó hãy cống hiến sức mình qua việc học tập, tham gia các buổi sinh hoạt, tình nguyện của Đoàn, Hội,… Những kinh nghiệm có được qua công tác Đoàn, Hội sẽ là hành trang quý để các bạn hướng tới tương lai, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu, đẹp và văn minh hơn”.

  Kiều Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Triển Khai 4 Bài Học Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đoàn Viên
 • Một Số Kỹ Năng Và Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Người Cán Bộ Đoàn Trường Học
 • TĐKT – Là cán bộ đoàn năng nổ, sôi nổi, nhiệt tình và gương mẫu, anhNguyễn Thành Nhân, Bí thư xã đoàn Tây Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã được nhiều đoàn viên mến mộ.

  Anh Nhân đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Thuận

  Đồng thời, anh cũng tích cực vận động ĐVTN tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực: Tham gia ngày công xây dựng công trình thanh niên 200 m đường bê tông nông thôn; xây dựng và chăm sóc vườn hoa thanh niên tại UBND; tham gia nạo vét, dọn vệ sinh hơn 400 m kênh mương nội đồng tại thôn Tiên Thuận; phối hợp với Liên Chi đoàn Khoa Lịch sử trường Đại học Quy Nhơn dọn vệ sinh và đào 4 hố rác tại các trường tiểu học và trung học cơ sở…

  Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, anh Nhân đã tham gia hiến máu và vận động ĐVTN tham gia với 69 đơn vị máu thu được. Anh còn chủ động liên hệ Trung tâm Dạy nghề và Tư vấn, giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh tổ chức giới thiệu việc làm cho hàng trăm thanh niên, qua đó có 2 thanh niên xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

  Bên cạnh đó, anh Nhân còn tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân. Từ năm 2022 – 2022, anh đã vận động trao tặng 11 xe đạp (1.200.000 đồng/chiếc) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 24 suất học bổng (300.000 đồng/suất) và hơn 110 suất quà (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng) trao tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; mở 1 lớp dạy võ cổ truyền cho hơn 60 em thanh thiếu nhi trên địa bàn.

  Ngôi nhà rộng khoảng 15 m2. Trong nhà, quần áo được treo gọn gàng và phân thành khu vực đồ nam, nữ riêng. Các vật dụng gia đình cũng được phân khu và sắp xếp ngăn nắp để phục vụ những bà con có nhu cầu đến cho và nhận. Những bộ quần áo hay vật dụng gia đình tuy đã cũ với người này nhưng sẽ là món quà với những người khác. Với sự thiết thực, phù hợp đó, công trình được duy trì hiệu quả hơn 1 năm nay.

  Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động của người thủ lĩnh Đoàn, cùng với sự đoàn kết của các ĐVTN trên địa bàn xã, công tác Đoàn và phong trào của Đoàn thanh niên xã Tây Thuận ngày càng phát triển vững mạnh. Riêng đối với thủ lĩnh đoàn Nguyễn Thành Nhân, điều mà anh mong muốn nhất là tiếp tục cống hiến năng lực, sức trẻ để xây dựng hình ảnh đẹp của người đoàn viên, tô đẹp thêm truyền thống đáng tự hào của tuổi trẻ xã Tây Thuận, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

  Tuệ Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết
 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Phân Công Nhiệm Vụ Trong Ban Chấp Hành Chi Bộ
 • Chi Ủy Là Gì? Nghị Quyết Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Ủy
 • Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở
 • Một Số Kinh Nghiệm Trong Thực Hiện Các Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước Còn Sở Hữu Vốn
 • Chi Bộ Cơ Quan, Xã, Phường, Thị Trấn: Nên Có Quy Định Cụ Thể Về Chức Năng, Nhiệm Vụ
 • Tiêu chuẩn của phó bí thư chi bộ

  Phó Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Vậy Phó Bí thư chi bộ cho chức năng, nhiệm vụ gì chúng ta cùng đi tìm hiểu.

  Vai trò của phó bí thư chi bộ

  1. Chức danh phó bí thư chi bộ được bầu khi nào?

  Đối với những chi bộ có ít Đảng viên. Cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ có thể bầu hoặc không. Còn đối với những chi bộ có từ 9 Đảng viên trở lên thì bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy chúng ta thường thấy ở một số tổ chức Đảng không có chức danh phó bí thư chi bộ.

  Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này.

  2. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là gì?

  Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên, công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước, các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

  Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

  Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

  Để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ, phải có chuyên môn năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Có sự uy tín trong cộng đồng và là tấm gương sáng mẫu mực cho các đảng viên và quần chúng noi theo.

  3. Tiêu chuẩn làm bí thư chi bộ

  Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

  + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

  + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Bí Thư Chi Bộ Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ Cần Thực Hiện
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo. Chính vì vậy người ta thường ví họ là những linh hồn của Đảng. Do đó mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình.

  2. Bí thư chi bộ có vai trò như thế nào?

  Mỗi đồng chí là tấm gương sáng để các đảng viên trong cơ sở nơi theo. Là nơi để thu phục quần chúng, tập hợp quần chúng đi theo. Tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

  Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gần gũi với nhân dân, giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Trong thực tế có rất nhiều người bí thư chi bộ bằng sự uy tín và năng lực của mình đã làm cho tình hình an ninh, chính trị xã hội tại cơ sở được chuyển biến tích cực.

  3. Nhiệm vụ cụ thể của một người bí thư chi bộ là gì?

  – Đề xuất tổ chức những hoạt động về lãnh chỉ đạo chi ủy

  Để hoàn thành được nhiệm vụ này đòi hỏi các đồng chí Bí thư phải chủ động đề xuất với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.

  Để làm tốt nhiệm vụ của bí thư chi bộ đảng, yêu cầu các đồng chí phải bám sát thường xuyên tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng. Đưa ra những dự báo để chủ động có những giải pháp phù hợp. Thường xuyên tiếp xúc với quần chúng, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Để kịp thời nắm bắt được tư tưởng của quần chúng, nếu có những lệch lạc sẽ kịp thời uốn nắn.

  Cởi mở với chi ủy viên, hòa mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận và đoàn kết. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến Ủy viên và quần chúng. Đề cao cảnh giác đối với những hoạt động chống phá cách mạng. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, đảm bảo cho công tác tư tưởng tại cơ sở đi theo đúng đường lối của Đảng.

  – Chịu trách nhiệm trước chi ủy về việc giữ mối liên kết chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan và đơn vị. Nhằm đảm bảo cho thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng được thắng lợi.

  Để thực hiện được tốt nhiệm vụ này, các đồng chí phải luôn xây dựng và bám sát các quy chế hoạt động của chi ủy, quy chế hoạt động của những người lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm bảo sự thống nhất. Thường xuyên học tập và trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

  – Thực hiện nhiệm vụ chủ trì việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

  Để thực hiện được nhiệm vụ này, các đồng chí phải nắm vững được nội dung và ý nghĩa của mỗi buổi sinh hoạt, để vận dụng nội dung và hình thức sao cho phù hợp. Luôn nhớ rằng việc ra nghị quyết phải đảm bảo có tính tập thể.

  4. Để trở thành một người bí thư chi bộ bạn cần có những tiêu chuẩn như thế nào?

  Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: Cấp ủy viên phải có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và và sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đảng. Có kiến thức, có năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có mối quan hệ đoàn kết được nhân dân tín nhiệm.

  Do đó để trở thành một người bí thư chi bộ tốt, các đồng chí phải có những tiêu chuẩn như sau:

  Bản lĩnh chính trị kiên định và vững vàng, đi theo đường lối và tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đạo đức và lối sống lành mạnh, gương mẫu trong quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

  Có năng lực và trình độ chuyên môn, có đủ kiến thức và sức khỏe để hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trước Hết Cần Chỉnh Đốn Chi Bộ Khu Phố
 • Nâng Cao Vai Trò Của Chi Bộ Đảng Ở Khu Dân Cư
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn: Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Ở Cơ Sở
 • Để Chi Bộ Quân Sự Thực Sự Là Hạt Nhân Lãnh Đạo Công Tác Qs
 • Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Bí Thư Chi Bộ Thôn
 • Trang Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ
 • Mẫu Phân Công Nhiệm Vụ Trong Ban Chấp Hành Chi Bộ
 • Chi Ủy Là Gì? Nghị Quyết Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Ủy
 • Vai trò và nhiệm vụ của bí thư chi bộ

  Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Vậy Phó Bí thư chi bộ cho chức năng, nhiệm vụ, vai trò gì chúng ta cùng đi tìm hiểu.

  Vai trò của bí thư chi bộ

  1. Bí thư chi bộ là gì?

  Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo. Chính vì vậy người ta thường ví họ là những linh hồn của Đảng. Do đó mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình.

  2. Vai trò của bí thư chi bộ

  Mỗi đồng chí là tấm gương sáng để các đảng viên trong cơ sở nơi theo. Là nơi để thu phục quần chúng, tập hợp quần chúng đi theo. Tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

  Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gần gũi với nhân dân, giải quyết và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Trong thực tế có rất nhiều người bí thư chi bộ bằng sự uy tín và năng lực của mình đã làm cho tình hình an ninh, chính trị xã hội tại cơ sở được chuyển biến tích cực.

  3. Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ

  – Đề xuất tổ chức những hoạt động về lãnh chỉ đạo chi ủy

  Để hoàn thành được nhiệm vụ này đòi hỏi các đồng chí Bí thư phải chủ động đề xuất với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.

  – Làm tốt công tác tư tưởng cho các ủy viên

  ể làm tốt nhiệm vụ của bí thư chi bộ đảng, yêu cầu các đồng chí phải bám sát thường xuyên tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng. Đưa ra những dự báo để chủ động có những giải pháp phù hợp. Thường xuyên tiếp xúc với quần chúng, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Để kịp thời nắm bắt được tư tưởng của quần chúng, nếu có những lệch lạc sẽ kịp thời uốn nắn.

  Cởi mở với chi ủy viên, hòa mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận và đoàn kết. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến Ủy viên và quần chúng. Đề cao cảnh giác đối với những hoạt động chống phá cách mạng. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, đảm bảo cho công tác tư tưởng tại cơ sở đi theo đúng đường lối của Đảng.

  – Chịu trách nhiệm trước chi ủy về việc giữ mối liên kết chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan và đơn vị. Nhằm đảm bảo cho thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng được thắng lợi.

  Để thực hiện được tốt nhiệm vụ này, các đồng chí phải luôn xây dựng và bám sát các quy chế hoạt động của chi ủy, quy chế hoạt động của những người lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm bảo sự thống nhất. Thường xuyên học tập và trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

  – Thực hiện nhiệm vụ chủ trì việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

  Để thực hiện được nhiệm vụ này, các đồng chí phải nắm vững được nội dung và ý nghĩa của mỗi buổi sinh hoạt, để vận dụng nội dung và hình thức sao cho phù hợp. Luôn nhớ rằng việc ra nghị quyết phải đảm bảo có tính tập thể.

  4. Tiêu chuẩn của Bí thư chi bộ

  Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

  + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

  + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau
 • Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Phó Bí Thư Chi Bộ Cần Thực Hiện
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Chi Bộ
 • Bí Thư Chi Bộ Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ
 • Bí Thư Chi Đoàn Thôn Năng Nổ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mô Hình Tổ Chức: Tập Đoàn Tài Chính
 • Công Tác Tổ Chức Của Công Đoàn Cơ Sở
 • Hệ Thống Tiếp Nhận, Trả Lời Kiến Nghị Của Người Dân
 • Vai Trò Đảng Đoàn Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Trong Hoạt Động Của Hđnd Tỉnh Nhiệm Kỳ 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
 • Mặc dù mới đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn từ năm 2022 đến nay. Thế nhưng, có thể nói, từ khi tham gia công tác Đoàn, đồng chí luôn gắn bó với công tác Đoàn tại địa phương, nỗ lực tham gia hết mình trong mọi hoạt động. Ngoài chức vụ Bí thư Chi đoàn, anh còn là Phó Chủ nhiệm CLB Kỹ Năng Trẻ xã Quế Phú.

  Với khả năng quản trò, rành rõi các kỹ năng trong công tác, sinh hoạt Đoàn – Hội, anh luôn tạo không khí sôi động, hứng khởi cho các bạn đoàn viên, hội viên khi tham gia sinh hoạt tập thể; hướng dẫn các kỹ năng lều trại, lửa trại… giúp các bạn đoàn viên, hội viên trao dồi, học tập, rút kinh nghiệm. Nhờ đó mà trong thời gian gần đây khí thế của đoàn viên thanh niên xã Quế Phú ngày càng mạnh mẽ, các phong trào hoạt động của đoàn được đăng tải trên các trang mạng xã hội được nhân dân đánh giá tích cực. Anh cùng các thành viên trong CLB tham gia tổ chức nhiều buổi huấn luyện kỹ năng, tổ chức các đêm lửa trại ở trường THCS Quế Phú, trường THPT Nguyễn Văn Cừ, lửa truyền thống tại xã Quế An, lửa kỷ niệm kết nghĩa,… Anh cũng góp phần lớn cho đơn vị Quế Phú – Quế An – Chi đoàn cơ quan Đảng – MTĐT huyện Quế Sơn đạt giải nhất nội dung cắm lều trong Ngày đoàn viên do Huyện Đoàn tổ chức.

  Mặc dù phải chăm sóc bà ngoại lớn tuổi nhưng anh luôn dành thời gian và sự nhiệt tình cho công tác đoàn, bất kỳ hoạt động nào của Đoàn xã cũng thấy bóng dáng của anh, nhất là trong các hoạt động tình nguyện như Tiếp sức mùa thi, xây nhà nhân ái, thu thập thông tin bản đồ số, hoạt động của CLB kỹ năng trẻ xã Quế Phú…

  Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn thôn, anh luôn quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tại chi đoàn. Đặc biệt từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện một số gương đoàn viên, thanh niên điển hình tiên tiến. Noi gương Bác Hồ học tập suốt đời, anh phấn đấu tích cực học tập thêm nhiều kỹ năng, mặt khác, không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành mọi nghĩa vụ của người công dân, đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 2 năm đảm nhận công tác, cá nhân anh và tập thể chi đoàn đều được UBND xã Quế Phú và Huyện Đoàn Quế Sơn tặng giấy khen. Năm 2022 anh đạt giải nhất cuộc thi viết về gương điển hình làm theo Bác do Huyện Đoàn tổ chức, đồng thời đạt giải 3 cấp tỉnh.

   Đây là một gương cán bộ Đoàn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn xã Quế Phú. Cùng với Đoàn xã và Câu lạc bộ Kỹ năng trẻ anh đang cùng chung tay góp sức để xây dựng thế hệ thanh niên Quế Phú có tâm trong, trí sáng, giỏi nghiệp vụ, thạo kỹ năng, không ngừng học tập để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội./.

  Mặc dù mới đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn từ năm 2022 đến nay. Thế nhưng, có thể nói, từ khi tham gia công tác Đoàn, đồng chí luôn gắn bó với công tác Đoàn tại địa phương, nỗ lực tham gia hết mình trong mọi hoạt động. Ngoài chức vụ Bí thư Chi đoàn, anh còn là Phó Chủ nhiệm CLB Kỹ Năng Trẻ xã Quế Phú.Với khả năng quản trò, rành rõi các kỹ năng trong công tác, sinh hoạt Đoàn – Hội, anh luôn tạo không khí sôi động, hứng khởi cho các bạn đoàn viên, hội viên khi tham gia sinh hoạt tập thể; hướng dẫn các kỹ năng lều trại, lửa trại… giúp các bạn đoàn viên, hội viên trao dồi, học tập, rút kinh nghiệm. Nhờ đó mà trong thời gian gần đây khí thế của đoàn viên thanh niên xã Quế Phú ngày càng mạnh mẽ, các phong trào hoạt động của đoàn được đăng tải trên các trang mạng xã hội được nhân dân đánh giá tích cực. Anh cùng các thành viên trong CLB tham gia tổ chức nhiều buổi huấn luyện kỹ năng, tổ chức các đêm lửa trại ở trường THCS Quế Phú, trường THPT Nguyễn Văn Cừ, lửa truyền thống tại xã Quế An, lửa kỷ niệm kết nghĩa,… Anh cũng góp phần lớn cho đơn vị Quế Phú – Quế An – Chi đoàn cơ quan Đảng – MTĐT huyện Quế Sơn đạt giải nhất nội dung cắm lều trong Ngày đoàn viên do Huyện Đoàn tổ chức.Mặc dù phải chăm sóc bà ngoại lớn tuổi nhưng anh luôn dành thời gian và sự nhiệt tình cho công tác đoàn, bất kỳ hoạt động nào của Đoàn xã cũng thấy bóng dáng của anh, nhất là trong các hoạt động tình nguyện như Tiếp sức mùa thi, xây nhà nhân ái, thu thập thông tin bản đồ số, hoạt động của CLB kỹ năng trẻ xã Quế Phú…Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn thôn, anh luôn quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tại chi đoàn. Đặc biệt từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện một số gương đoàn viên, thanh niên điển hình tiên tiến. Noi gương Bác Hồ học tập suốt đời, anh phấn đấu tích cực học tập thêm nhiều kỹ năng, mặt khác, không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành mọi nghĩa vụ của người công dân, đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 2 năm đảm nhận công tác, cá nhân anh và tập thể chi đoàn đều được UBND xã Quế Phú và Huyện Đoàn Quế Sơn tặng giấy khen. Năm 2022 anh đạt giải nhất cuộc thi viết về gương điển hình làm theo Bác do Huyện Đoàn tổ chức, đồng thời đạt giải 3 cấp tỉnh.Đây là một gương cán bộ Đoàn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn xã Quế Phú. Cùng với Đoàn xã và Câu lạc bộ Kỹ năng trẻ anh đang cùng chung tay góp sức để xây dựng thế hệ thanh niên Quế Phú có tâm trong, trí sáng, giỏi nghiệp vụ, thạo kỹ năng, không ngừng học tập để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Đối Ngoại Của Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Tình Hình Mới
 • Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Thanh Toán Trong Doanh Nghiệp
 • 5 Tính Năng Nổi Bật Của Máy Đếm Tiền Silicon 8 Plus
 • Viên Uống Điều Trị Tiền Liệt Tuyến Blackmores Prostate Health Formula 60 Capsules
 • Bản Chất Của Tiền Lương: – Bùi Tuấn Anh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2022 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 Của Công Đoàn Viện Ứng Dụng Công Nghệ
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Bệnh Viện Và Hoạt Động Công Đoàn Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022.
 • Công Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Nhiệm Kì 2022
 • Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Công Đoàn Các Cấp Là Gì?
 • Phân Công Công Tác Của Bch Công Đoàn Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • 1. Chức năng Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  2. Nhiệm vụ

  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức vận động đoàn viên thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công dân và người lao động;

  Tham gia quản lý cơ quan, kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động cũng như nâng cao hiệu quả công tác. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật;

  Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; cử đại diện tham gia Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Ban chấp hành công đoàn: 7 đ/c

  Chủ tịch công đoàn: Đ/c Vũ Hoài Nam

  Phó chủ tịch: Đ/c Đỗ Thị Hải Quy

  Tổ thanh tra công đoàn: 3 đ/c

  Ủy ban kiểm tra công đoàn: 2 đ/c

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Huế
 • Thành Lập Tổ Công Đoàn Và Phân Công Nhiệm Vụ Đối Với Tổ Trưởng Công Đoàn
 • Công Đoàn Bộ Phận Là Gì? Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Vai Trò Của Công Đoàn Cơ Sở Trong Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Tại Đơn Vị
 • Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận Và Tổ Trưởng Công Đoàn
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện
 • – Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

  – Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

  -Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

  – Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

  – Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

  – Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

  -. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

  – Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

  – Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản có chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

  – Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

  – Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

  – Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

  – Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

  – Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

  – Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

  – Chức năng: Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở xã vững mạnh, nông thôn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

  – Nhiệm vụ: Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng.

  – Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội của đảng bộ, chi bộ xã và của cấp trên; phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo thêm việc làm mới cho người lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh.

  – Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất hợp lý, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm…) theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn vay, vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

  – Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; giám sát mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư ở cơ sở theo đúng luật pháp, không để tích tụ mâu thuẫn trở thành những điểm nóng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị ở nông thôn.

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm.

  Lãnh đạo công tác tư tưởng.

  – Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên; xây dựng tình đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở thôn và trong từng gia đình, chú trọng tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên mọi lĩnh vực.

  – Tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

  – Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, gia trưởng, bảo thủ và các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

  – Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp ở cơ sở vững mạnh; xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tích cực tạo nguồn cán bộ tại chỗ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã.

  – Cấp ủy xây dựng quy chế về công tác tổ chức, cán bộ; nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ đối với cán bộ thuộc quyền; quản lý và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với cán bộ ở cơ sở theo phân cấp; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, có tín nhiệm trong tổ chức đảng và nhân dân để bầu vào các chức danh chủ chốt của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức.

  – Cấp ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cấp trên và cán bộ chủ chốt ở cơ sở do cấp trên quản lý.

  Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

  – Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở xã vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

  – Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, trước hết là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

  Xây dựng tổ chức đảng.

  – Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chú trọng củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ, tổ đảng ở thôn. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

  – Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, công dân mẫu mực; nghiêm chỉnh chấp hành và vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành nghị quyết của tổ chức đảng, quyết định của chính quyền và chương trình hành động của các đoàn thể nhân dân. Cấp ủy xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

  – Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  – Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những người lao động giỏi, có uy tín trong quần chúng.

  – Xây dựng cấp ủy và bí thư cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia, góp ý xây dựng Đảng; bí thư cấp ủy cơ sở, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tự phê bình trước đại diện của nhân dân và chịu trách nhiệm khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở địa phương.

  – Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn và các tổ chức, cơ sở đảng có đảng viên, cán bộ, công chức đang cư trú trên địa bàn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Xã :

  UBMTTQ xã có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của UBMTTQ cấp xã; Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp; ban hành quyết định, quy chế phối hợp công tác và tổ chức thực hiện các văn bản đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy Xã Đông Minh
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Cơ Cấu, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Xã Hội Học
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Bộ Máy Văn Phòng Đảng Ủy Khối
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100