Lực Lượng Xây Dựng Phong Trào: Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ

--- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cảnh Sát Giao Thông Trong Tuần Tra, Kiểm Soát Giao Thông Đường Bộ
 • Dự Thảo Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Giao Thông Vận Tải .công An Tra Vinh
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Ngành Chế Biến Gỗ Và Lâm Sản Phục Vụ Xuất Khẩu
 • Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu
 • Công Bố Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn, Tổ Chức Của Đồn Công An Quang Châu
 • Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

  Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. “Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng”, biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an. Lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an giao nhiệm vụ chủ công vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, để tập hợp, thu hút, hướng dẫn, nâng cao năng lực của nhân dân trong giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), tạo thế trận phòng ngừa xã hội, làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân tập trung triển khai sâu rộng công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

   

  Camera an ninh Khu Công nghiệp Suối Dầu.

  Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng công an đã thực hiện Cuộc vận động “3 không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Phòng gian bảo mật”. Trong kháng chiến chống Mỹ, đã phát động phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975), lực lượng công an đã tham mưu Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trong toàn quốc thành “Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Từ năm 2005 đến nay đổi thành “Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đặc biệt, từ ngày 16-6-1967, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ chính thức được thành lập, giúp cho công cuộc bảo vệ ANTQ nói chung và công tác của lực lượng công an nói riêng thu được nhiều thắng lợi. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định lấy ngày 16-6 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

  Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân ngày càng nặng nề hơn. Lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, ban hành các văn bản chỉ đạo, với nhiều chủ trương, biện pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài, tạo chuyển biến tích cực trong công tác vận động quần chúng; tổ chức nhiều phong trào, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

   

  Đội Phòng cháy chữa cháy Nhà máy thuốc lá Khatoco diễn tập.

   

  Tính đến nay, toàn tỉnh có 406 mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng được củng cố, gồm có: 40 ban bảo vệ dân phố với 453 tổ và 1.964 thành viên; 287 ban, tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với 2.948 nhân viên; 88 đội thanh niên xung kích an ninh với 744 thành viên; 575 tổ hòa giải với 2.949 thành viên… Đặc biệt, năm 2022, Công an Khánh Hòa đã hoàn thành việc đưa công an chính quy về thay thế lực lượng bán chuyên trách ở các xã, với 291 cán bộ về 96 xã.

  Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cả nước, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Khánh Hòa đã từng bước trưởng thành và phát triển. Lực lượng chuyên trách gồm: Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, các đội xây dựng phong trào ở cấp huyện. Bên cạnh đó, phải kể đến sự chung tay, góp sức của các lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở như: Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp… Lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh trực tiếp hướng dẫn xây dựng phong trào và xây dựng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo; tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng, chống buôn bán người; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT… Các mô hình tự quản về ANTT ở Khánh Hòa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

  Có thể nói, mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa lực lượng công an với UBMTTQ và các đoàn thể đã tạo thành sức sống cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an và các lực lượng đã tích cực tham mưu, làm nòng cốt cho cấp ủy, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở ký kết, triển khai và thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa công an với MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… Nhờ đó, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào đạt được hiệu quả.

  Thời gian tới, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa cần nhiều quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, trở thành chỗ dựa của quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT.

  Đại tá Võ Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lực Lượng Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc: Tổ Chức Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Công Bố Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Của Các Học Viện, Trường Công An Nhân Dân
 • Đôi Điều Suy Nghĩ Về Việc Bố Trí Cán Bộ Làm Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Tại Ubnd Cấp Xã, Phường.
 • Hiệu Quả Tích Cực Từ Xã Hội Hóa Hoạt Động Công Chứng
 • Công Tác Xã Hội Bệnh Viện: Khái Niệm Và Đặc Điểm
 • Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Công Tác Đoàn, Phong Trào Thanh Niên Trường Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Công Tác Đoàn Và Phong Trào Thanh Niên Trường Học Năm Học 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Chấp Hành Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Bộ Công An
 • Sáu Bài Học Lý Luận Chính Trị Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh (Bài 5: Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta), Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Bệnh Viện Hn Việt Đức
 • Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên ” Tài Liệu Miễn Phí Cho Giáo Viên, Học Sinh.
 • 11:04 02/07/2019 8460

  Hoạt động Hội, Đội Ngày 2/7, tại Quảng Nam, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2022 – 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2020.

  Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ thịch Hội Sinh viên VN, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 – 2022 là đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện… Đồng thời, chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới. Đặc biệt, đề ra những hướng phát triển trong chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT trong những năm tới.

  Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 – 2022.

  Cụ thể là: đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh trung học phổ thông; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đội hình tình nguyện trong sinh viên.

  Đồng thời, tăng cường vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện; triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt,” “Học sinh 3 rèn luyện,” “Học sinh 3 tốt;” chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học.

  Năm học 2022-2020, các cấp bộ Đoàn trong khối trường học phấn đấu vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 400.000 ý tưởng, sáng kiến; vận động ít nhất 170 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu ít nhất 40.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó có khoảng 25.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

  Hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thời gian qua tiếp tục có nhiều chuyển biến về chất lượng, thường xuyên được đổi mới nên thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chất lượng học tập trong học sinh, sinh viên.

  Trong năm học 2022-2019, nhiều chương trình, hoạt động đã được các cấp bộ Đoàn trong khối trường học triển khai đạt kết quả nổi bật như hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh về sáng tạo khoa học dành cho học sinh, sinh viên; chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè…

  Nguồn TTXVN,BA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh Niên, Giới Thiệu, Đoàn Thanh Niên
 • Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện
 • Đề Án Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Cơ Quan Huyện Đoàn Lâm Bình
 • Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Người Đoàn Viên Nên Biết
 • Bài 4: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyền Hạn
 • Chuyên Đề 26: Cơ Chế Quản Lý Đối Với Công Ty Quản Lý Quỹ Và Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán
 • Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Crm
 • Crm Và Các Chức Năng Quan Trọng
 • Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (Crm)
 • Trang chủChức năng nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

  A. Chức năng

  Phòng Quản lý xây dựng có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  B. Nhiệm vụ và quyền hạn

  – Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để Sở trình UBND tỉnh ban hành.

  – Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài.

  – Tham mưu tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật.

  – Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

  – Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

  – Tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  – Tham mưu tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  – Tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp.

  – Tham mưu cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  – Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật,  đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh).

  – Tham mưu theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

  – Tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao để Sở báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

  – Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

   

  [Trở về]

  Các tin đã đăng

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG SỞ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Mô Hình Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp
 • Nghiên Cứu Về Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp
 • Tầm Quan Trọng Của Quản Lý Nhân Sự
 • Quản Lý Nhân Sự Là Gì? Khái Niệm, Công Việc, Quy Trình Và Kỹ Năng
 • Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Hrm Là Gì?
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Xây Dựng Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảnh Sát Quản Lí Hành Chính Luôn Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ
 • Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Công An Tỉnh Hà Tĩnh Tiếp Nối Những Chiến Công
 • Nghiệm Thu Giáo Trình “tổ Chức Hoạt Động Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội”
 • Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Triển Khai Các Quyết Định Của Bộ Công An Về Công Tác Tổ Chức Cán Bộ
 • Luận Văn Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Vào Công Tác Quản Lý Cư Trú Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
 • Vụ Xây dựng cơ bản là tổ chức thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Trình Tổng cục trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về lĩnh vực được phân công quản lý.

  2. Chủ trì, tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

  3. Tham gia đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn, hàng năm của ngành. Tham gia đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng; phối hợp thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

  4. Chủ trì thẩm định và trình duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi, bao gồm: hồ chứa nước, đập dâng, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao và các công trình phục vụ quản lý khai thác được Bộ giao thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

  5. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ giao Tổng cục làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

  6. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án được giao quản lý. Tổ chức giám định xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

  7. Chủ trì tham mưu chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ đối với công trình được giao quản lý đang trong giai đoạn thi công. Tham gia phương án bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi khi được Tổng cục giao.

  8. Tham gia thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo việc lập, giao nộp, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình xây dựng theo quy định của nhà nước đối với các dự án được giao quản lý; thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng được giao quản lý.

  9. Đề xuất nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục. Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

  10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

  11. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

  Tải về Quyết định số 04/QĐ-TCTL-VP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Than Cửa Ông Trung Đại Tu Cầu Trục Số 1 Tại Cảng Chính
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cổ Phần May 10 Việt Nam
 • Cơ Cấu Tổ Chức Của Khách Sạn 3 Sao: Các Phòng Ban Và Chức Danh
 • Các Phòng Ban Và Vị Trí Chức Danh Trong Khách Sạn 3
 • Vai Trò Của Trưởng Phòng Bán Hàng
 • Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Lực Lượng Công An Trong Công Tác Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Tại Địa Bàn Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Vai Trò Của Công An Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
 • Hướng Dẫn Viên Du Lịch Là Gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Hướng Dẫn Viên Du Lịch
 • 4 Nội Dung Trọng Tâm Trong Công Tác Dân Vận Của Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Trung Ương
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Công An Nhân Dân
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Công An Nhân Dân Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Có thể nói, công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, của các ban, ngành, đoàn thể, sử dụng các hình thức, biện pháp để phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, vận động quần chúng tự giác tham gia xây dựng và bảo vệ nền ANTT, phòng ngừa phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, sự toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về ANQG và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa quan trọng, nội dụng được thể hiện cụ thể như sau:

  Vai trò của lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Tại điều 3, Quyết định Số: 521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2005về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức nhằm thực hiện nội dung, yêu cầu gồm: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại trật tự an toàn xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

  Lực lượng Công an nhân dân (CAND) giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

  Nghị quyết về công tác dân vận của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII cũng đã chỉ rõ “Trong giai đoạn mới của Cách mạng nước ta, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng” và coi đó là biện pháp để động viên, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

  Trong những năm qua, Công an các địa phương đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở đạt được những kết quả cao như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây dựng và thực hiện các Nghị quyết, Thông tư được chú trọng và triển khai sâu rộng ở mỗi đơn vị Công an địa phương; công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT thu được nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở được các cấp, các ngành chú trọng hơn trước; nhiệm vụ giữ vững ANTT trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với xây dựng lực lượng Công an xã; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng Công an tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng được thực hiện sâu rộng đã phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Nhiệm vụ của lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  Lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, chủ công trực tiếp trong tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, mỗi một bộ phận trong lực lượng CAND đều có chức năng, nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được giao cho lực lượng chuyên trách, bố trí theo ngành dọc: Cấp Bộ là Cục “Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – V28” trực thuộc Bộ; cấp tỉnh là phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – PV28; cấp huyện là Đội Công an xây dựng phong trào và Quản lý Bảo vệ dân phố. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là công tác vô cùng quan trọng, với nhiều lực lượng cùng tiến hành hoạt động, ở nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều nội dung khác nhau, vì vậy, cần phải có một lực lượng nòng cốt đủ lớn về số lượng, mạnh về chất lượng, được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn sâu để thực thi nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ của lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là tổng hợp những nội dung bao gồm như: Điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình và xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây dựng và thực hiện các nghị quyết, thông tư; công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua, lực lượng CAND nói chung và Công an tại địa bàn cơ sở nói riêng đã chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học, tăng cường vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa chấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Công an tai địa bàn cơ sở đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, rà soát đánh giá, kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, bảo vệ dân phố; rà soát lại địa bàn, củng cố các điểm tuần tra nhân dân ở các khu dân cư và trên các tuyến, điểm nóng về tình hình ANTT. ngoài ra, còn triển khai thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ quần chúng nhân dân; việc triển khai thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được kịp thời tới các tầng lớp nhân dân, qua đó đã nêu cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn bảo vệ ANTQ tại địa bàn một số địa phương còn gặp không ít những khó khăn như: Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn mang tính hình thức, kết quả đạt được trong phối hợp chưa cao; ý thức chấp hành của một bộ phận quần chúng nhân dân còn chưa nghiêm, chưa đồng tình với quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương; một số đối tượng lợi dụng đạo giáo lôi kéo đồng bào, các giáo dân tham gia biểu tình, tuyên truyền sai trái quan điểm chỉ đạo của Đảng; một số quần chúng nhân dân còn lơ là, thiếu cảnh giác, e ngại trong việc tố giác tội phạm; công tác triển khai nội dung, ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở một số cơ quan, đoàn thể, phường, xã còn chậm.

  Để tình tình ANTT được giữ vững, ổn định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở được triển khai sâu rộng, có sự tự giác, tình nguyện tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, Công an tại địa bàn cơ sở với chức năng, quyền hạn được giao, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

  Thứ nhất, điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình và xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

  Phương pháp điều tra nắm tình hình phải khoa học, chính xác, khách quan, sử dụng các biện pháp thông qua nhiều nguồn khác nhau như:Nghiên cứu khai thác các tài liệu sẵn có để nắm tình hình địa bàn; tiếp xúc, gặp gỡ quần chúng nhân dân để thu thập ý kiến; trực tiếp điều tra khảo sát mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân ở địa phương để làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết.

  Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây dựng và thực hiện các nghị quyết, thông tư

  Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò chủ công của lược lượng Công an trong tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân. Xác định công tác công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; hàng năm phải xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tình hình ANTT ở đơn vị, địa phương, công bằng, công minh, giữ đúng nguyên tắc kỷ luật. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

  đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giao dục vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

  Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy, với nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở cần chủ động tham mưu, hướng dẫn các tổ chức, lực lượng chuyên trách tại địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, đối tượng khác nhau để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, thấy rõ được vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của họ, từ đó, mỗi người dân tích cực tự nguyện tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

  Về nội dung tuyên truyền như: Tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, lên án những việc làm sai trái của các nhóm đối tượng phản động, lôi kéo, kích động đồng bào, giáo dân biểu tình gây rối trật tự công cộng có âm mưu chống phá Đảng; tuyên truyền giáo dục để nhân dân hiểu về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với phong trào bảo vệ ANTT; nhân rộng những tấm gương người tốt việc hay ở địa phương, những sáng kiến, việc làm tốt được các cấp biểu dương, khen ngợi…

  Để công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng đạt hiệu quả, trước hết phải tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhân thức cho cán bộ của các ban trong Đảng, trong chính quyền, cán bộ lãnh đạo các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, sau đó đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu trong nhân dân, động viên mọi người cùng có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục lẫn nhau, tạo nên sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng trong nhân dân.

  Kết hợp tuyên truyền giáo dục rộng rãi với tuyên truyền giáo dục cá biệt bằng lời lẽ đơn giản và thực tế sinh động; kết hợp chặt chẽ giữa việc tuyên truyền giáo dục quần chúng thực hiện nội dung, nhiệm vụ bảo vệ ANTT với việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết hợp giải quyết hài hòa giữa lợi ích cá nhân với cộng đồng. Kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, khuyến khích các điển hình tiên tiến, đồng thời, lên án những hành động tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật.

  công tác xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến

  Xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến làm cơ sở để tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTQ. Điển hình tiên tiến là những cá nhân, đơn vị, cơ sở đạt được thành tích xuất sắc, người có uy tín trong quần chúng nhân dân, đi đầu trong các hoạt động, là tấm gương sáng để mọi quần chúng học tập, noi theo. Cần nhân rộng điển hình tiên tiến bằng hình thức tổ chức học tập, phát triển những nhân tố tích cực của phong trào toàn dân tại cơ sở, phổ biến kinh nghiệm điển hình, động viên thúc đẩy phong trào lên một bước mới có chất lượng cao hơn, đồng đều hơn. Để nhân rộng điển hình tiên tiến đạt hiệu quả, lực lượng Công an tại cơ sở cần tham mưu cho các lực lượng chức năng khác làm tốt việclựa chọn điển hình tiên tiến; tổ chức rút kinh nghiệm điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến; tổ chức Hội nghị nhân điển hình tiên tiến và lồng ghép nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hoạt động phong trào, các tổ chức chính trị – xã hội khác tại địa bàn cơ sở.

  công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa bàn cơ sở

  Trong những năm qua, với nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phụ trách, lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn cơ sở đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là mắt xích vô cùng quan trọng để việc tổ chức vận động quần chúng đi vào khuôn khổ, nề nếp; trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước và ngành Công an về công tác dân vận nói chung và vận động quần chúng bảo vệ ANTQ nói riêng. Lực lượng nòng cốt là chỗ dựa quan trọng xung kích của Công an cơ sở trong tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTQ. Vì vậy, cần tiếp tục tổ chức chặt chẽ và mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng này để nâng cao kỹ năng chiến đấu; cần đầu tư các trang, thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho mỗi lực lượng nòng cốt để cùng với lực lượng CAND tại mỗi địa bàn cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTQ.

  công tác dân vận xây dựng quần chúng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

  Xây dựng cá nhân và các tổ chức quần chúng nòng cốt làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tổ chức vận động nhân dân. Cá nhân quần chúng nòng cốt vừa là hạt nhân lãnh đạo phong trào, vừa là cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân; là người giúp lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn quần chúng thực hiện các quy định về ANTT tại địa phương. Vì vậy việc xây dựng lực lượng quần chúng nòng cốt ở cơ sở để duy trì và phát triển, đẩy mạnh phong trào, đây là một nội dung rất quan trọng không thể thiếu.

  Căn cứ tình hình nắm được về quần chúng, căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, tiến hành tuyển chọn, thu nạp các thành viên tham gia tổ chức quần chúng bảo vệ ANTQ đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng. Yêu cầu các thành viên tham gia các tổ chức quần chúng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt nhiệt tình, hăng hái, tự nguyện tự giác và được quần chúng tín nhiệm.

  ThS. Đỗ Văn Thanh NCS- Học viện CSND

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Lãnh Đạo, Chỉ Huy Công An Các Cấp Về Điều Lệnh Nội Vụ Được Quy Định Ra Sao?
 • Sắp Thay Thế Toàn Bộ Công An Xã Bằng Công An Xã Chính Quy?
 • Dự Thảo Nghị Định Về Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Ðưa Công An Chính Quy Về Xã: Xu Thế Tất Yếu
 • Triển Khai 808 Cán Bộ Công An Chính Quy Về Đảm Nhiệm Chức Danh Tại 122 Xã
 • Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Công Ty Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Bản Chất, Giai Cấp, Mục Tiêu Lý Tưởng Chiến Đấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Bai Giang Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Tham Gia Sản Xuất, Xây Dựng Kinh Tế Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp
 • Ngành kỹ thuật xây dựng là gì?

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật công ty xây dựng

  Một số nhiệm vụ mà phòng kỹ thuật công ty xây dựng phải thực hiện:

  Công tác kỹ thuật cơ khí, xây dựng:

  • Lập hồ sơ thiết kế dự toán, quản lý, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng mới, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải. Thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật được giao trong phạm vi được phân cấp.
  • Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong lĩnh vực công trình, cơ khí. Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng, cơ khí;
  • Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an toàn xây dựng
  • Theo dõi công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và các trang thiết bị theo quy định.
  • Kiểm tra chất lượng các sản phẩm lĩnh vực công trình và lĩnh vực cơ khí;
  • Xử lý các sự cố đột xuất về báo hiệu hàng hải.
  • Xây dựng và quản lý, điều hành hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
  • Xây dựng và quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đảm đảm an toàn thi công, và các hạng mục xây dựng khác của Tổng công ty.

  Công tác khoa học công nghệ và thiết bị phục vụ công trình xây dựng.

  • Thường trực trong công tác Khoa học công nghệ của Tổng công ty, hướng dẫn và quản lý thực hiện các đề tài, sáng kiến.
  • Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, quản lý và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, bộ phận, tổ, nhóm thực hiện các đề tài, đề án khoa học, tiêu chuẩn, quy chuẩn,…Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thực hiện công trình.
  • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ mới cho các sản phẩm của Tổng công ty.
  • Quản lý các thiết bị thi công xây dựng của Tổng công ty. Tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát sản xuất và đưa vào sử dụng các thiết bị phục vụ xây dựng. Đồng thời, xây dựng hệ thống và quản lý các thiết bị trên.
  • Kiểm tra và duyệt quyết toán các sản phẩm cho các đơn vị theo quy định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

  Ngoài ra, chức năng của phòng kỹ thuật công ty xây dựng còn là:

  • Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
  • Phối hợp, trao đổi ý kiến đối với bộ phận kỹ thuật thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Phối hợp với văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Bạn Đã Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Nội Thất Là Gì Chưa?
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Xây Dựng Hà Nội Tích Cực Triển Khai Các Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Năm 2022
 • Sở Y Tế Tỉnh Bắc Giang
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Ngoại Vụ Tp. Hồ Chí Minh
 • 5 Phương Pháp Giúp Cải Thiện Sức Khỏe Tuyến Giáp
 • Tăng Cường Sức Khỏe Tuyến Giáp Qua Chế Độ Ăn.
 • Trang chủChức năng nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ XÂY DỰNG 

  I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

  Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

  Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

  Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  b) Dự thảo quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, quy hoạch vùng, các quy hoạch phát triển ngành, chuyên ngành của cả nước;

  c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

  b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

  4. Về xây dựng:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm các khâu: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu (về khối lượng, chất lượng), bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  b) Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp huyện,và Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài) tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, xác nhận, tổng hợp, thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

  d) Thực hiện việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

  đ) Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  e) Đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

  g) Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật;

  h) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

  i) Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo các tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

  k) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;

  l) Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

  m) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

  n) Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp vật liệu xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  o) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép đầu tư theo thẩm quyền; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp nhận đầu tư.

  5. Về kiến trúc, quy hoạch xây dựng (gồm: quy hoạch xây dựng vùng,quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng):

  a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng;

  b) Tổ chức lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I, hướng dẫn và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  d) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã;

  đ) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chăm chỉ quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

  e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  6. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật):

  b) Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình dự án đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (như: quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn,…).

  d) Tổ chức lập, thẩm định các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;

  đ) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của địa phương; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;

  e) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  g) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  h) Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

  7. Về phát triển đô thị:

  a) Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung (bao gồm cả điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (như: các chương trình nâng cấp đô thị, bảo tồn và chỉnh trang đô thị cổ; các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới…);

  d) Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định và chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh;

  đ) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;

  g) Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

  8. Về nhà ở và công sở:

  a) Xây dựng các chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; tổ chức thực hiện sau khi được cấp các thẩm quyền phê duyệt;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh

  d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ, bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, bảng giá cho thuê, giá bán nhà ở thuê sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh;

  đ) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại các Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 và số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở; thực hiện chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công theo quy định của pháp luật;

  e) Tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo phân cấp; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

  9. Về kinh doanh bất động sản:

  b) Hướng dẫn các quy định về: bất động sản được đưa vào kinh doanh; điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng; hoạt động chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu, nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản;

  c) Tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền;

  d) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản;

  đ) Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh;

  e) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

  10. Về vật liệu xây dựng:

  a) Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy  hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  c) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

  a) Tổ Chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

  e) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

  g) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việc xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

  11. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

  12. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  13. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  14. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.

  15. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính -   Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã).

  16. Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  17. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

  19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  [Trở về]

  Các tin đã đăng

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG SỞ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Đà Nẵng
 • Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử Esp Trên Xe Ôtô – Khoa Công Nghệ Ô Tô – Đại Học Công Nghiệp Hcm
 • Sinh Lý Thận Liên Quan Đến Gây Mê Hồi Sức
 • Sinh Lý Học Chu Sinh
 • 4 Nguyên Nhân Dẫn Đến Suy Giảm Sinh Lý Ở Nam Giới Hiện Nay
 • Công An Xây Dựng Phong Trào Và Phụ Trách Xã: Giữ Vững An Ninh Thôn Xóm

  --- Bài mới hơn ---

 • “đội Ngũ Cảnh Sát Khu Vực, Công An Phong Trào Và Phụ Trách Xã Luôn Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ Được Giao”
 • Nho Quan Hiệu Quả Bước Đầu Khi Đưa Công An Chính Quy Về Xã
 • Thẩm Quyền Của Công An Cấp Huyện
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Cấp Huyện Trong Hoạt Động Điều Tra Hình Sự
 • Chức Trách, Quyền Hạn, Nhiệm Vụ, Việc Phải Làm Của Cán Bộ Địa Chính
 • (BGĐT) – Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, lực lượng công an xây dựng phong trào và phụ trách xã, thị trấn (gọi chung là phụ trách xã) phải đối mặt với nhiều gian nan, vất vả. Song họ luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Người dân xã Tuấn Đạo (Sơn Động) tự nguyện giao nộp súng tự chế cho cán bộ công an phụ trách địa bàn.

  Gian nan bám địa bàn

  Tối cuối năm, trời mưa rét căm căm. Thiếu tá Tống Văn Phong, Đội phó Đội Phụ trách xã (Công huyện Lục Nam, phụ trách xã Huyền Sơn) vừa ngồi xuống mâm cơm cùng gia đình thì nhận được điện thoại từ cơ sở báo có đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản. Anh lập tức khoác áo mưa lên xe về xã. Khi tới nơi cũng là lúc bọn trộm bị người dân truy đuổi gắt gao buộc phải nhảy xuống sông Lục Nam định tẩu thoát về phía bờ bên kia. Trước tình thế ấy, anh và Trưởng Công an xã Bùi Văn Vinh đã vượt sông sang xã Tiên Hưng (địa bàn giáp ranh) đề nghị người dân và công an xã bạn hỗ trợ bắt giữ hai tên trộm. Bàn giao đối tượng và tang vật cho đội nghiệp vụ xong đã hơn 1 giờ đêm, lúc này anh mới nhớ chưa kịp ăn tối.

  “Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng phong trào, phối hợp giữ gìn ANTT tại xã, thị trấn. Khi xảy vụ việc về ANTT phải có mặt kịp thời để xử lý”- Thiếu tá Phong chia sẻ. Cũng theo anh Phong, đơn vị có 18 cán bộ, phụ trách 27 xã, thị trấn. Nhiều đồng chí đảm nhiệm 2-3 xã, địa bàn vùng sâu, xa nên việc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vất vả.

  Được biết, gian nan nhất là cán bộ phụ trách miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, điển hình là huyện Sơn Động. Thượng tá Lã Văn Yên, Phó trưởng Công an huyện Sơn Động cho biết: “Huyện có 23 xã, thị trấn, nhiều xã cách trung tâm huyện 30-40 km, dân cư thưa thớt, giao thông cách trở. Đội Phụ trách xã (Công an huyện) có 11 cán bộ nhưng chỉ lúc đơn vị triệu tập họp mới có mặt đầy đủ, còn lại luôn bám sát địa bàn, một tháng mới về cơ quan 2-3 lần”.

  Thực tế, cán bộ được phân công nhiệm vụ ở vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp một số trở ngại về tiếng nói, phong tục. Nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Vì bình yên của người dân

  Nhờ gắn bó mật thiết với cơ sở nên tất cả vụ việc về ANTT xảy ra, Đội Phụ trách xã (Công an huyện Sơn Động) đều nhanh chóng nắm bắt, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp. Như tham mưu giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất rừng kéo dài nhiều năm giữa xã Yên Định (Sơn Động) và Phú Nhuận, Đèo Gia (Lục Ngạn); phối hợp ngăn ngừa “lâm tặc” phá hàng chục ha rừng tự nhiên tại xã An Lạc; hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, khởi tố nhiều vụ tổ chức đưa người ra nước ngoài trái pháp luật; vận động quần chúng không nghe và tiếp tay cho đối tượng xấu truyền đạo trái phép và xóa tan sự nghi kỵ rải thuốc độc gây hoang mang trong dư luận, giữ gìn sự bình yên các thôn, làng.

  Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia. Năm qua, nhân dân đã cung cấp gần 4 nghìn nguồn tin, giúp lực lượng công an giải quyết hàng nghìn vụ việc, xử lý hơn 4 nghìn đối tượng vi phạm pháp luật.

  Thông tin từ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh): Toàn tỉnh hiện có hơn 110 công an phụ trách xã. Dù lực lượng mỏng, song hầu hết họ đều yêu nghề, trách nhiệm với công việc. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương.

  Những nỗ lực của lực lượng công an xây dựng phong trào được cán bộ, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn (Lục Nam) nói: “Vài năm trở lại đây, ANTT tại Huyền Sơn ổn định. Lực lượng công an xã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo được niềm tin, uy tín với nhân dân. Kết quả ấy là nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Đội Phụ trách địa bàn và Công an huyện Lục Nam”

  Với những thành tích đã đạt được, thời gian qua, nhiều lượt tập thể, cán bộ công an phụ trách xã đã được biểu dương, khen thưởng. Nhưng trên cả những phần thưởng ấy, là tình cảm của người dân dành cho họ.

  Ông Hoàng Văn Thanh, thôn Đông Tuấn, xã Tuấn Đạo (Sơn Động) cảm kích: “Có lần người thân của tôi thất lạc, công an phụ trách xã đã không quản ngại vất vả giúp đỡ tìm kiếm. Nhà hàng xóm mất con trâu, các anh cũng tích cực điều tra đêm ngày truy bắt thủ phạm. Việc lớn, việc nhỏ xảy ra ở bản, cán bộ công an đều có mặt. Với chúng tôi, các anh là người thân”.

  Không riêng ông Thanh, xuống địa bàn các xã Yên Định, Tuấn Đạo, Bồng Am (Sơn Động) tới đâu chúng tôi cũng thấy các anh được bà con hồ hởi đón chào, thăm hỏi gần gũi như người thân. Đây cũng là tình cảm của người dân ở các địa phương dành cho lực lượng công an phụ trách xã, những người không tiếc tâm sức vì sự yên vui, hạnh phúc của nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lực Lượng Cảnh Sát Khu Vực, Công An Xây Dựng Phong Trào Và Phụ Trách Xã Về An Ninh Trật Tự Ra Sức Thi Đua “vì Nhân Dân Phục Vụ”
 • Vai Trò Của Lực Lượng Công An Xây Dựng Phong Trào Phụ Trách Xã Trong Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ
 • Thành Lập Chi Bộ Công An Xã, Tăng Cường Vai Trò Bảo Đảm Antt Ở Cơ Sở
 • Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Công An Xã
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phó Trưởng Công An Xã Như Thế Nào?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Chỉ Đạo Phong Trào Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Khách Sạn 3, 4, 5, 6 Sao Theo Tiêu Chuẩn Quy Định Bộ Xây Dựng
 • Những Kinh Nghiệm Và Giải Pháp Trong Xây Dựng, Củng Cố Tổ Chức Hội Vững Mạnh Của Hội Lhpn Huyện Hồng Dân
 • Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh, Toàn Diện
 • Tập Trung Xây Dựng Tổ Chức Hội Lhpn Vững Mạnh, Tích Cực Tham Gia Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Chính Quyền
 • Xây Dựng Trường Mầm Non Hạnh Phúc
 • Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một trong bốn nhóm giải pháp lớn cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ năm 2000, cùng với cả nước, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động trong toàn tỉnh Hưng Yên. Trong suốt những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định tính toàn dân, toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

  Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được liên tục và kịp thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp. Ngày 22/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Ban vận động Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ cho ngành thành viên theo dõi, chủ trì chỉ đạo các phong trào cụ thể trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 161/161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo. Nhằm giúp Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thực hiện nhiệm vụ, ngày 20/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2022, 10/10 huyện, thị xã, thành phố thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

  Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các địa phương và cơ sở. Trong 20 năm, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức trên 40 cuộc kiểm tra, giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá thực tế phong trào, tiếp thu các ý kiến phản ánh của Ban Chỉ đạo các cấp và quần chúng nhân dân, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp. Từ đó, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phong trào được tháo gỡ, giúp động viên, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh.

  Theo thống kê, từ năm 2000 – 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách và trên 1.000 văn bản các loại nhằm chỉ đạo, hướng dẫn đưa phong trào phát triển toàn diện về mọi mặt. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với các phong trào và cuộc vận động thi đua yêu nước như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Người tốt, việc tốt”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Lao động giỏi lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động”; “Xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá”, “Tuổi cao, gương sáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua quyết thắng”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”, “Cưới vui, tiết kiệm”…

  Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ban hành hàng nghìn văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương. 100% các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hằng năm, kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới cơ sở; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tuyên truyền vận động các thôn, làng, khu phố, các gia đình đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hoá hằng năm; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá thể thao cơ sở.

  Nhìn chung, trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và sáng tạo trên cơ sở bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của phong trào đến nhân dân được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, phát huy hiệu quả tích cực, làm cho nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện phong trào không ngừng được nâng lên. Đến nay, việc thực hiện các nội dung, phong trào cụ thể trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành việc làm thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Kết quả đạt được của phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Một là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân.

  Hai là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện trong triển khai thực hiện phong trào; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp quản lý hiệu quả đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, dịch vụ du lịch; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, hội thi – hội diễn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi…

  Ba là, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp và đánh giá công tác triển khai phong trào tại địa phương cơ sở, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp. Định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những mục tiêu, giải pháp phát triển phong trào trong thời gian tiếp theo.

  Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa, nội dung phong trào. Động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong phong trào làm tiền đề và khích lệ phong trào ở các địa phương trong tỉnh. Bồi dưỡng, cập nhật thông tin mới, nhân rộng mô hình mới và cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.

  Năm là, tập trung đầu tư các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Hỗ trợ một phần kinh phí ngân sách Nhà nước các cấp để xây dựng, đầu tư trang thiết bị cho thiết chế văn hóa ở thôn, làng, khu phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Huy động nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào.

  HC

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Hiệu Quả Thiết Thực Từ Phong Trào Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Phong Trào Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Văn Hóa Ở Ngân Sơn
 • Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Văn Hóa: Sự Cần Thiết
 • Lực Lượng Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc: Tổ Chức Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Lực Lượng Xây Dựng Phong Trào: Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cảnh Sát Giao Thông Trong Tuần Tra, Kiểm Soát Giao Thông Đường Bộ
 • Dự Thảo Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Giao Thông Vận Tải .công An Tra Vinh
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Ngành Chế Biến Gỗ Và Lâm Sản Phục Vụ Xuất Khẩu
 • Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu
 • Với chức năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương, lực lượng Xây dựng phong trào  bảo vệ ANTQ Công an các đơn vị, địa phương đã sát cánh cùng với các lực lượng khác trong ngành, lực lượng Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc tỉnh tham mưu ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực phản động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Tổ chức nhiều đợt phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hoá những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hoà nhập cộng đồng; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

  Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Một số mô hình đã được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Cụm an ninh liên hoàn”, mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự”, mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “Hộ an toàn – Thôn, bản, tổ dân phố bình yên”…Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết, triển khai thực hiện các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

  Kể từ khi thành lập cho đến nay phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tỉnh Bắc Kạn luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giao phó. Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, luôn xứng đáng là cán bộ Công an gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; đồng thời đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

   

  Trong đó, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị, trong 5 năm qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã đạt được những thành tích nổi bật, đơn vị có 01 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 03 năm đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 04 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”, có 08 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Tập thể đơn vị được Bộ Công an tặng 08 Bằng khen, UBND cấp tỉnh tặng 05 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 14 Giấy khen; có 03 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 02 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 25 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

  Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bắc Kạn, hàng nghìn tập thể, cá nhân thuộc lực lượng này đã được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

  Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân; trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy các kết quả và thành tích đã đạt được, chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. góp phần xây dựng, củng cố, duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                        

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Của Các Học Viện, Trường Công An Nhân Dân
 • Đôi Điều Suy Nghĩ Về Việc Bố Trí Cán Bộ Làm Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Tại Ubnd Cấp Xã, Phường.
 • Hiệu Quả Tích Cực Từ Xã Hội Hóa Hoạt Động Công Chứng
 • Công Tác Xã Hội Bệnh Viện: Khái Niệm Và Đặc Điểm
 • Vai Trò Quan Trọng Của Công Tác Xã Hội Trong Bệnh Viện
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100