Top 13 # Chức Năng Nhiệm Vụ Của Đảng Ủy Quân Sự Huyện Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Quan Hệ Giữa Đảng Ủy Quân Sự Huyện Với Đảng Ủy Cấp Xã

Quan hệ giữa đảng ủy quân sự huyện với đảng ủy cấp xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Minh Ngân, hiện đang làm việc tại Quận 8, chúng tôi Tôi đang tìm hiểu về một số quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Quan hệ giữa đảng ủy quân sự huyện với đảng ủy cấp xã được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.

Theo quy định tại Mục II.3 Phần Đ Quy định 59-QĐ/TW năm 2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Quan hệ giữa đảng ủy quân sự huyện với đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đảng ủy xã) là mối quan hệ phối hợp.

– Đảng ủy quân sự huyện: Lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Chủ động trao đổi với đảng ủy xã tình hình, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của địa phương; phối hợp với đảng ủy xã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ huy quân sự xã, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và công tác đảng ở những nơi lập chi bộ quân sự xã.

– Đảng ủy xã: Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra của đảng ủy quân sự huyện về công tác quân sự, quốc phòng và chính sách hậu phương quân đội ở địa phương. Chủ động trao đổi, thông báo với đảng ủy quân sự huyện tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham gia ý kiến với đảng ủy quân sự huyện về chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Phối hợp với ban chính trị, ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn công tác chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảng ở những nơi lập chi bộ quân sự xã.

Trân trọng!

Đảng Ủy Quân Sự Huyện Than Uyên Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Và Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022

Ngày 08/1, Đảng ủy Quân sự huyện Than Uyên đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Hoàng Hữu An – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chính trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QSQP và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh và dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về nhiệm vụ QSQP và công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; chủ động tham mưu huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QSQP tại địa phương. Trong năm, đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 với gần 400 người tham gia; chỉ đạo diễn tập KVPT 3 xã đạt loại xuất sắc; diễn tập ứng phó lụt bão-tìm kiếm cứu nạn 2 xã đạt loại giỏi; tuyển quân đạt 100% kế hoạch được giao; huy động trên 600 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ giúp nhân dân tu sửa, làm mới 150m đường giao thông, 3,6 km kênh mương, trồng mới 11,5ha chè; chi trả trợ cấp cho 445 đối tượng theo Quyết định 49 với số tiền trên 900 triệu đồng; trên 96% đảng viên hoành thành tốt nhiệm vụ trở lên; 2/3 chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện xác định một số chỉ tiêu như: tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100%; mở từ 3-4 lớp giáo dục QPAN cho đối tượng 4; tỷ lệ quân số khỏe đạt từ 98,8% trở lên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Hoàng Hữu An – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường tiềm lực QPAN, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; tổ chức tốt các đợt huấn luyện, diễn tập, luyện tập theo kế hoạch; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp đảm bảo tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán./.

Bí Thư Huyện Ủy Thạnh Phú Làm Việc Với Đảng Ủy Quân Sự Huyện Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị Và Công Tác Sau Đại Hội

Chiều ngày 08-9-2020, đoàn kiểm tra của Huyện ủy do Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác sau Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Quân sự huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá kết quả về công tác tổ chức Đại hội và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Quân sự huyện. Cụ thể: hoàn chỉnh hồ sơ sau Đại hội; xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo các ban trực thuộc tham mưu xây dựng đầy đủ các Quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định Điều lệ Đảng, tổ chức thông qua chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi cao.

Căn cứ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đảm bảo Nghị quyết sớm triển khai và thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020 và năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Khê, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự huyện tập trung hoàn chỉnh các văn bản còn lại để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Quan tâm xây dựng lực lượng ở cấp cơ sở. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần phối hợp tốt với các ngành trong đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tham gia tốt các hoạt động ở địa phương như đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua, vận động giải phóng mặt bằng…

Minh Mừng (Đài Truyền thanh Thạnh Phú)

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đảng Ủy Xã Đông Minh

Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy

Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy xã Đông Minh: 1. Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy2. – Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng trở lên, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ. Nhiệm vụ . Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác. Chức năng

-Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

– Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.

– Quản lý thu – chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

-Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng uỷ và cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy.

-Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các Chi bộ và các đối tượng tiếp nhận.

Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy

Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy xã Đông Minh: 1. Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy2. – Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng trở lên, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ. Nhiệm vụ . Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác. Chức năng

-Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

– Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.

– Quản lý thu – chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

-Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng uỷ và cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy.

-Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các Chi bộ và các đối tượng tiếp nhận.