Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Bán Hàng

--- Bài mới hơn ---

 • Những Nhiệm Vụ Của Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp
 • Trưởng Bộ Phận Lễ Tân
 • Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Thăng Long
 • Chức Năng, Phân Loại Và Cách Đóng Gói
 • Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân 2021
 • 1. Chức năng Kế toán bán hàng gồm có những gì?

  – Kiểm tra, kiểm soát bán hàng theo từng bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, hợp đồng mua bán hàng.

  Công việc này giúp doanh nghiệp sử dụng một cách hiệu quả nguồn nhân lực tránh gây lãng phí nguồn nhân lực. Qua đó có được những điều chỉnh hợp lý giữa các bộ phận, các đơn vị bán hàng nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.

  – Theo dõi và tổng hợp các hóa đơn bán hàng

  Với một doanh nghiệp, công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự thất thoát hàng hóa, phát hiện được những hàng hóa chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý kịp thời, thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn.

  – Liên kết với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán kho

  – Theo dõi các khoản phải thu tiền, và tình trạng công nợ của khách hàng.

  – Liên kết với kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng.

  – Cập nhật các hóa đơn bán hàng trong công ty, gồm hóa đơn hàng hóa và dịch vụ

  – Lập chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh (nhiệm vụ của kế toán bán hàng)

  – Theo dõi chi tiết và tổng hợp trong mua bán hàng

  –  Tính thuế giá trị gia tăng của hàng bán ra

  –  Theo dõi thu chi và tình trạng công nợ của khách hàng

  2. Đâu là những nhiệm vụ chính của kế toán bán hàng?

  –  Thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp từ số lượng, giá trị của hàng hóa nhập vào và xuất ra, chiết khấu thương mại…

  –  Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ, đồng thời cần phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa tiêu thụ nhằm xác định hiệu quả bán hàng.

  –  Tư vấn và chăm sóc khách hàng (nhiệm vụ của kế toán bán hàng)

  –  Làm hợp đồng mua bán hàng với đối tác và khách hàng, đốc thúc công nợ

  –  Lên danh sách cập nhật giá cả và sản phẩm mời tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp công tác

  –  Quản lý thông tin của khách hàng, nhà cung cấp

  –  Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng để phục vụ cho việc quản lý, điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.

  –  Nhập số liệu mua hàng và bán hàng vào phần mềm quản lý của doanh nghiệp

  –  Tổng hợp tất cả số liệu nhập vào và bán được trong ngày làm báo cáo cho trưởng phòng kế toán

  –  Hỗ trợ các công việc của kế toán tổng hợp trong công ty

  –  Đối chiếu với thủ kho về hóa đơn, số lượng hàng bán ra, số lượng hàng tồn trong kho và các khoản thu chi khác trong ngày

  3. Yêu cầu đối với công việc kế toán bán hàng

  – Có tinh thần trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình

  – Hiểu biết về các hóa đơn, chứng từ kế toán 

  – Kỹ năng về tin học văn phòng tốt, đặc biệt là thao tác với bảng tính Excel

  – Khả năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng

  – Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thực hiện các nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

  Tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi doanh nghiệp với kế toán bán hàng mà phải thực hiện những công việc cụ thể khác nhau nhưng đều có tính chất chung là những công việc trên. Mong rằng với những thông tin trên, các bạn đã rõ hơn về chức năng và nhiệm vụ của vị trí kế toán bán hàng trong doanh nghiệp.

  0

  0

  Bình chọn

  Bình chọn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bệnh Viện Phổi Tỉnh Nam Định – Bệnh Viện Phổi
 • Cơ Sở
 • Sơ Đồ Tổ Chức Và Chức Danh Bộ Phận Bếp Trong Nhà Hàng, Khách Sạn
 • Thiết Bị Đóng Cắt Acb/ Mccb Cho Máy Phát Điện
 • Vcb, Acb, Mccb, Mcb Là Gì…?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban Trực Thuộc Ubnd Thị Xã Duyên Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Tcpdump Là Gì? Tìm Hiểu Về Các Thủ Thuật Sử Dụng Tcpdump
 • Phân Tích Gói Tin: 15 Lệnh Tcpdump Được Sử Dụng Trong Thực Tế
 • The Man With No Face
 • Tìm Hiểu Nguyên Lý Hoạt Động Của Mạng Thông Qua 2 Mô Hình, Tìm Hiểu Đặc Điểm 2 Mô Hình Truyền Thông Osi Và Tcp
 • Tìm Hiểu Mô Hình Bộ Giao Thức Tcp/ip
 • Lượt xem: 2624

  I.    Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND thị xã:

   * Chức năng:

  Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; Đồng thời tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

  * Nhiệm vụ:

  1. Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn, Văn phòng tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các nhiệm vụ:

  – Trình Ủy ban nhân dân thị xã chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Ủy ban nhân dân thị xã. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường theo quy định của pháp luật;

  – Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;

  – Trình Ủy ban nhân dân thị xã quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;

  – Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

  – Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thị xã để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ; 

  – Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường.

  – Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách;

  – Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường trước khi trình Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định;

  – Giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thị uỷ, Thường trực Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể nhân dân thị xã và các cơ quan, tổ chức của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã;

  – Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã;

  – Trình Ủy ban nhân dân thị xã chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng;

  – Phối hợp với Phòng Nội vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

  – Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

  – Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan;

  – Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao.

  2. Đối với việc tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có các nhiệm vụ sau đây:

  – Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

  – Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân; điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân trong hoạt động đối ngoại;

  – Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp Ban của Hội đồng nhân dân;

  – Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo công tác; phục vụ các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

  – Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;

  – Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

  – Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

  – Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

  – Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường;

  – Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

  – Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan cấp tỉnh và thị xã, Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương;

  – Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân;

  – Bảo đảm cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, lễ tân và điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân giao.

  II. Chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra

  * Chức năng:

  Thanh tra thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

  3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân thị xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

  4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường.

  5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duyên Hải hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

  7. Về thanh tra:

  b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao;

  c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thị xã và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

  8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

  a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

  b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

  c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khi được giao;

  d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết lại theo quy định;

  đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

  e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  9. Về phòng, chống tham nhũng:

  a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã;

  b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

  c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

  d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thị xã.

  12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Thanh tra tỉnh.

  13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

  14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

  15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

  III. Chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

  * Chức năng:

  Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng; công tác thanh niên.

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

  3. Về tổ chức, bộ máy:

  a) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã;

  c) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã;

  d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của luật chuyên ngành;

  e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

  4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

  a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã để Ủy ban nhân dân thị xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

  b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  c) Trình Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  6. Về công tác xây dựng chính quyền:

  a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  b) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật;

  c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân theo quy định;

  d) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật;

  đ) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân thị xã nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân theo quy định;

  h) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thị xã theo quy định của pháp luật;

  i) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

  k) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thị xã trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn thị xã theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó của ấp, khóm theo quy định;

  7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

  a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

  c) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

  8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

  b) Trình Ủy ban nhân dân thị xã các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn thị xã;

  c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định.

  9. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  10. Về công tác văn thư, lưu trữ:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở thị xã và cấp xã theo quy định của pháp luật;

  b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

  11. Về công tác thi đua, khen thưởng:

  a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thị xã; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã;

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

  12. Về công tác tôn giáo:

  a) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

  c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  13. Về công tác thanh niên:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

  14. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở thị xã và Ủy ban nhân dân cấp xã.

  15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn thị xã theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

  17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

  18. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật.

  19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  20. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Thị ủy, sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  IV. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo

  * Chức năng:

  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã:

  a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

  b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

  c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thị xã.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã.

  3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

  4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã.

  5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thị xã khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

  6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra thị xã, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

  7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

  10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thị xã.

  12. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  13. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

  14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

  15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

  16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thị xã.

  17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thị xã.

  18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

  V. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế

  * Chức năng:

  Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quản lý nhà nước về công thương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương

  * Nhiệm vụ:

  1. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

  a) Trình Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Uỷ ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

  b) Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã.

  c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

  d) Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

  e) Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  h) Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nghề muối.

            i) Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  k) Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã.

  l) Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã theo quy định.

  m) Giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.

  n) Giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

  o) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  p) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  q) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

  r) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thị xã.

  s) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân thị xã và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  t) Quản lý công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

  2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

  b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, phường.

  d) Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

  e) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn.

  g) Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  h) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

  i) Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ ở thị xã theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  k) Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Khoa học và Công nghệ.

  3. Lĩnh vực Công thương:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

  b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

  c) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  d) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

  e) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

  g) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương đối với công chức xã, phường.

  h) Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

  i) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Công Thương.

  k) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

  l) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  n) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

  4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã.

  5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

  VI. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

  * Chức năng:

  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

  3. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

  4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thị xã theo phân cấp, ủy quyền.

  5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

  6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

  7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

  8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

  10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   

  VII. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý đô thị

  * Chức năng:

  Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: giao thông vận tải; Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

  * Nhiệm vụ:

  1. Lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã:

  – Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn thị xã;

  – Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

  – Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  – Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

  b) Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  c) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do thị xã chịu trách nhiệm quản lý.

  d) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  h) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

  i) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn.

  k) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  l) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

  m) Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Giao thông vận tải.

  2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn thị xã; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn thị xã.

  b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

  c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  e) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

  g) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  h) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  i) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

  k) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân thị xã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

  l) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để Ủy ban nhân dân thị xã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  m) Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt theo phân cấp.

  n) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thị xã theo phân cấp.

            o) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã.

  p) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn thị xã theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn thị xã.

  q) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

  r) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

  s) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

  t) Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  u) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Xây dựng, và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

  3. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng do Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   

  VIII. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế hoạch

  * Chức năng:

  Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

  * Nhiệm vụ:

  1. Lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã:

  – Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của thị xã; đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành cấp tỉnh đã được phê duyệt;

  – Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

  c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

  g) Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

  – Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  – Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn thị xã;

  – Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh;

  h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

  b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND thị xã theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

  c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, Uỷ ban nhân dân xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân thị xã dự toán ngân sách thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

  d) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thị xã và tổng hợp dự toán ngân sách xã, phường, phương án phân bổ ngân sách thị xã trình Uỷ ban nhân dân thị xã; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân thị xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

  e) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền xã, phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thị xã.

  h) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thị xã quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã, phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách thị xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách xã, phường) báo cáo Uỷ ban nhân dân thị xã để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thị xã quản lý.

  i) Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thị xã quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

  k) Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  l) Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  m) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tài chính.

  3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

  4. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức của phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

  5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

  IX. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường

  * Chức năng:

  Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; có tư cách pháp nhân, có con dấu theo tên gọi và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

  3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

  5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thị xã.

  6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

  7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

  8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

  9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

  10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

  11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

  13. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

  14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã.

  15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

  16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

  18. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

  19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

  20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường.

  21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

  23. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

  24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   

  X. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tư pháp

  * Chức năng:

  Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã trong lĩnh vực tư pháp.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

  3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở xã, phường.

  5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

  a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thị xã do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì xây dựng;

  b) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật;

  c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

  6. Về theo dõi thi hành pháp luật:

  a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

  b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

  c) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân thị xã về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

  d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã.

  7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

  a) Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã, phường ban hành;

  b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

  8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã và của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

  a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

  c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã;

  d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

  đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

  10. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

  11. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật theo quy định.

  12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

  a) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường;

  b) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân xã, phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

  c) Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

  d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

  13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

  14. Về chứng thực:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

  15. Về bồi thường nhà nước:

  a) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thị xã xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện việc giải quyết bồi thường;

  c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

  d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

  16. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

  17. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

  a) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

  b) Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

  c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

  d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

  18. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

  20. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

  21. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tư pháp.

  23. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  XI. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Văn hoá và Thông tin

  * Chức năng:

  * Nhiệm vụ:

  1. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Văn hóa và Thông tin:

  d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

            2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông:

  a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

  b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

  c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  d) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

  e) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

  g) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

  h) Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

  i) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  k) Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

  l) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường,  quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  n) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  o) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Thông tin và Truyền thông.

  3. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  XII. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế

  * Chức năng:

  Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

   

  * Nhiệm vụ:

  1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trong lĩnh vực y tế.

  2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

  3. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  4. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn (nếu có) theo quy định của pháp luật.

  5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường.

  6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

  7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế.

  8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

  11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   

   

   

   

  Tweet

  • Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã

   (1619

   Lượt xem

   )

  • Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND thị xã Duyên Hải.

   (2207

   Lượt xem

   )

  • Thông báo phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải

   (2352

   Lượt xem

   )

  • Thông báo phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải

   (5402

   Lượt xem

   )

  • Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiềm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phong Tư pháp thuộc UBND thị xã Duyên Hải

   (2084

   Lượt xem

   )

  • Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiềm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phong Tài nguyên – Môi trường thuộc UBND thị xã Duyên Hải

   (2103

   Lượt xem

   )

  • Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Duyên Hải

   (2155

   Lượt xem

   )

  • Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra thuộc UBND thị xã Duyên Hải

   (2035

   Lượt xem

   )

  • Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND thị xã Duyên Hải

   (2106

   Lượt xem

   )

  • Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND thị xã

   (2025

   Lượt xem

   )

  1

   2 3 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Lý Luận Và Xã Hội Học Pháp Luật
 • Nước Uống Tahitian Noni Juice Của Mỹ Giá Rẻ Nhất Thị Trường
 • Nước Ép Trái Nhàu Noni Tahitian Juice – Noni Cơ Bản Giá 1,999K
 • Thực Phẩm Chức Năng Noni Giá Rẻ Chính Hãng
 • Bộ 3 Giảm Cân Cơ Bản Của Unicity – Thanh Lọc Cơ Thể – Vua Giá
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Các Phòng Chuyên Môn Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Văn Phòng Sở
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Ban Tôn Giáo
 • Chương Viii Chức Năng Điều Khiển
 • Ngôn Ngữ Và Tư Duy, Nhìn Từ Quan Điểm Sự Ra Đời Và Phát Triển Của Nhận Thức
 • Chức Năng Giao Tiếp – Ôn Thi Đại Học Tiếng Anh – Phần 1
 • Chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo

       UBND TỈNH TÂY NINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ

  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   

                                                                            

  QUY

  ĐỊNH

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp

  vụ

   và tương đương

  thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-SGDĐT

  Ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

                                   

  Các phòng tham mưu,

  tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo giúp Giám đốc thực hiện

  chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh gồm: Văn

  phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng

  Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học – Chuyên

  nghiệp, Phòng Khảo thí – Công nghệ thông tin, chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng phòng

  chuyên môn và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định cụ thể như

  sau:

  I. VĂN PHÒNG SỞ

  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động

  của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành, điều phối hoạt động của Sở

  theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị

  đối với các hoạt động của cơ quan Sở; công tác truyền thông, các hoạt động báo

  chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác pháp chế;

  công tác đối nội, đối ngoại; công tác thi đua – khen thưởng toàn ngành; công

  tác cải cách hành chính và dịch vụ công; công tác an ninh quốc phòng, phòng

  cháy và chữa cháy,…

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  2.1. Tham mưu, giúp việc, phục vụ, điều phối các hoạt động chỉ đạo,

  điều hành chung của Giám đốc. Truyền đạt, thể chế hóa ý kiến chỉ đạo, điều hành

  của Giám đốc trong lĩnh vực quản lý của ngành.

  2.2. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở để

  trình Giám đốc phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phục vụ phát

  triển ngành. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp

  tình hình hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trong ngành phục vụ cho công

  tác quản lý của Sở; tổng hợp thông tin, soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột

  xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở.

  2.3. Làm công tác thư ký hành chính cho lãnh đạo Sở; xây dựng lịch

  công tác của Ban Giám đốc. Phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung, ghi biên

  bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

  biểu của lãnh đạo Sở.

  2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch và tổ

  chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành. Theo dõi hoạt

  động báo chí của ngành, làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo

  chí để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về các

  hoạt động của ngành; giúp Giám đốc tổ chức họp báo, giao ban báo chí theo yêu

  cầu.

  2.5. Tổ chức soạn thảo các văn bản quy định của Sở thuộc lĩnh vực được

  phân công phụ trách; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc,

  đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở;

  xây dựng quy chế công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tổ chức, quản lý,

  các tài liệu mật của ngành theo quy định. 

  2.6. Tiếp nhận văn bản đến, làm quy trình đề xuất xử lý và chuyển giao

  văn bản đến cho Lãnh đạo Sở hoặc các phòng giải quyết. Kiểm soát văn bản trước

  và các phòng thuộc Sở. Nhân sao chụp văn bản. Trực tiếp nhận và giao dịch thư

  điện tử, Fax và điện thoại liên hệ công tác,…

  2.7. Giúp Giám đốc về công tác đối ngoại. Tiếp khách đến liên hệ công

  tác; là đầu mối liên hệ đối ngoại, chịu trách nhiệm chính về công tác đối ngoại

  ngoài cơ quan Sở, tổ chức việc đón đoàn, tiếp khách; đảm bảo các điều kiện,

  phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của ngành.

  2.8. Trình Giám đốc chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

  cải cách hành chính, dịch vụ công trong phạm vi trách nhiệm của Sở. Triển khai

  cơ chế hành chính “một cửa”, quản lý hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết

  quả giải quyết thủ tục hành chính, làm đầu mối tổng hợp trả kết quả của các

  phòng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Bố trí lịch

  tiếp dân của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng theo quy định.

  2.9. Chủ trì thực hiện công tác pháp chế:

  – Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền phổ

  biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, trình Giám đốc

  phê duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra theo dõi kế hoạch sau khi được phê

  duyệt; tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

  – Thẩm định và tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản

  quy phạm pháp luật do các phòng thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc tham mưu cấp trên ban hành; giúp Giám đốc

  tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị

  ngoài Sở gửi lấy ý kiến.

  -  Phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện việc rà soát,

  hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về giáo dục và đào

  tạo hiện hành. Định kỳ 6 tháng, hàng năm trình Giám đốc kết quả rà soát các văn

  quyển theo từng năm; xây dựng báo cáo về kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa

  văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND

  tỉnh và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án xử lý những

  văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không đúng thẩm quyền hoặc không

  còn phù hợp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trái với quy định của pháp luật;

  – Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm

  soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của ngành;

  nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội

  quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối

  với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Sở; có ý kiến về mặt

  pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám

  đốc;

  – Phối hợp với Thanh tra thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc thi

  hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

  2.10. Xây dựng quy trình, hướng dẫn quản lý chất

  lượng theo tiêu chuẩn ISO cơ quan Sở.

  2.11. Chủ trì, giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo công tác thi đua,

  khen thưởng toàn ngành; phối hợp với Công đoàn ngành, công đoàn cơ quan Sở và

  các phòng thuộc Sở hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đề nghị các danh hiệu thi đua

  và hình thức khen thưởng.

  2.12. Quyết toán các nguồn kinh phí thuộc Văn

  phòng quản lý. Thực hiện nhiệm vụ dự toán và thu, chi các nguồn kinh phí của cơ

  quan Sở được cấp theo quy định của nhà nước. Lập dự toán và thực hiện việc sửa

  chữa, xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc cơ quan Sở.

  Tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng theo quy định

  của Luật ngân sách.

  2.13. Thực hiện việc chi trả tiền lương, công tác phí,

  BHXH và các khoản trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước; việc thu

  nộp và thực hiện chế độ BHXH, BHYT của cán bộ công chức cơ quan.

  2.14. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản

  vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin

  liên lạc kịp thời, thông suốt của hoạt động cơ quan Sở; đảm bảo công tác phòng

  cháy, chữa cháy, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn cơ quan Sở theo quy định của

  nhà nước; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc.

  2.15. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

  công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng…) cho

  công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo

  dục trực thuộc Sở.

  2.16. Tổ chức thực hiện công tác quân sự của cơ

  quan Sở như: đăng ký quản lý quân dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện

  kỹ thuật phục vụ quốc phòng, công tác tuyển quân hàng năm… theo chỉ đạo của

  cơ quan quân sự địa phương.

  2.17. Hướng dẫn, triển khai, xét duyệt tham mưu

  Giám đốc công nhận sáng kiến cấp cơ sở các đơn vị trực thuộc và phối hợp Sở

  Khoa học và Công nghệ triển khai xét duyệt và đề nghị công nhận sáng kiến cấp

  tỉnh trong toàn ngành.

  2.18. Làm đầu mối, phối hợp các phòng chuyên môn tham

  gia Khối thi đua Văn hóa – Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và Cụm Thi

  đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tham gia các đoàn thanh tra theo quy

  định.

  2.19. Chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ quan,

  các phòng chuyên môn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết, chăm lo bảo vệ sức

  khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, nhân viên

  cơ quan Sở.

  2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

  II.

  THANH TRA SỞ

  1. Chức năng

  Giúp

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra

  chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

  theo quy định của pháp luật.

  2. Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng

  kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch

  thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

  2. Thanh tra

  việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ

  chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

  3. Thanh tra

  việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy

  tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý

  của sở.

  4. Thanh tra

  vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

  5. Hướng dẫn,

  kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh

  tra.

  6. Theo dõi,

  đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh

  tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

  7. Thực hiện

  nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại,

  tố cáo.

  8.

  Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về

  phòng, chống tham nhũng.

  9. Thanh tra hành chính và chuyên

  ngành giáo dục theo quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ

  chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

  10. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ

  thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác

  thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở

  địa phương.

  11. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công

  tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  12. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công

  tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn

  khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

  III.

  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công

  tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, phát triển đội

  ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công tác cải cách công vụ, công

  chức,viên chức, công tác tuyển dụng; thực hiện chế độ chính sách; bảo vệ chính

  trị nội bộ. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán

  bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  2.1. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

  tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết

  định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết

  định.

  Hướng

  dẫn xây dựng, thẩm định và trình Giám đốc quyết định về chức năng, nhiệm vụ,

  quyền hạn cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương

  thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

   2.2. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm

  định các điều kiện để tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết

  định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể đơn vị

  trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

  2.3.

  Phối hợp Văn phòng Sở đề xuất Giám đốc về chương trình, biện pháp, tổ chức thực

  hiện cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của Sở. Tham gia

  Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  2.4.

  Xây dựng và trình Giám đốc quyết định định mức, chỉ tiêu biên chế các phòng

  chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở theo vị trí việc làm; kế hoạch

  tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông và viên chức các đơn

  vị trực thuộc Sở hàng năm để Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực

  hiện.

  2.5.

  Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc về quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo

  viên, nhân viên trong thẩm quyền quản lý..

  2.6.

  Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc xác định vị trí việc

  làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ

  sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp

  giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

  2.7.

  Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của tỉnh chủ trì tổ

  chức thực hiện việc phân bổ chỉ tiêu, tổ chức xét chọn việc cử cán bộ đi học,

  nghiên cứu, công tác, tham quan du lịch trong và ngoài nước trình Giám đốc quyết

  định.

  2.8.

  Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền

  lương đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành.

  2.9.

  Chủ trì giúp Giám đốc quyết định việc bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm,

  miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với

  công chức, viên chức thuộc diện Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

  2.10.

  Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sở quản lý; thống kê đội

  ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Quản lý hồ sơ công chức,

  viên chức trực thuộc Sở theo quy định của nhà nước.

  2.11.

  Giúp Giám đốc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nữ, công tác

  phát triển Đảng trong toàn ngành. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện bảo vệ các

  tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước.

  2.12.

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức

  chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong tỉnh về lĩnh vực giáo

  dục theo quy định của pháp luật.

  2.13.

  Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các

  đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  2.14.

  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của

  Giám đốc.

  2.15.

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công.

  IV. PHÒNG KẾ

  HOẠCH-TÀI CHÍNH

  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy

  hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về hoạt động tài

  chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về phát triển và quản lý cơ sở vật

  chất của ngành thuộc phạm vi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Giúp Giám đốc xây dựng và trình Ủy ban nhân dân

  tỉnh về cơ cấu ngành nghề đào tạo, cơ cấu đầu tư, quy hoạch mạng lưới trường

  học, các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và tổng hợp quy

  hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục dài hạn, trung hạn và hàng năm.

  2.2.

  Chủ trì nghiên cứu giúp Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chế

  độ, chính sách và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn kinh phí và các

  điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển.

  2.3.

  Hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các tiêu chí quy định, định mức chế độ thuộc

  lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

  2.4.

  Chủ trì trình Giám đốc việc phân bổ chỉ tiêu giáo dục và đào tạo hàng năm về

  quy mô, về tuyển sinh, về tài chính và điều kiện khác cho các đơn vị trực thuộc

  Sở Giáo dục và Đào tạo.

  2.5.

  Giúp Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập,

  chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo

  dục trực thuộc Sở. Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học – Chuyên nghiệp trong

  việc thẩm định mở ngành, nghề đào tạo mới và liên kết đào tạo đối với trường

  chuyên nghiệp thuộc Sở .

  2.6.

  hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện

  nhiệm vụ dự báo phát triển giáo dục và đào tạo.

  2.7. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế toán

  hành chính sự nghiệp. Lập dự toán và cấp phát kinh phí theo dự toán được duyệt;

  tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở và tổng hợp quyết

  toán báo cáo Sở Tài chính; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng ngân sách giáo

  dục và đào tạo.

  2.8. Chủ trì việc thẩm định các dự án đầu tư thư viện,

  thiết bị giáo dục và đào tạo; dự án xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực chủ đầu tư. Thực

  hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thư viện, thiết bị giáo dục

  và đào tạo trong phạm vi quản lý của Sở; tham gia hội đồng thẩm định thư viện, thiết

  bị giáo dục mầm non, phổ thông. Giúp Giám đốc thực hiện kiểm tra, giám sát và

  xây dựng kế hoạch hàng năm về thư viện, thiết bị giáo dục, đề án, kế hoạch,

  chương trình trong toàn ngành.

  2.9. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ

  quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn

  đăng ký tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản

  công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của

  nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử

  dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy

  định.

  2.10. Chủ trì giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra, giám

  sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và quyết toán phần kinh phí

  chương trình mục tiêu quốc gia do Sở thực hiện.

  2.11. Chủ trì xây dựng giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện

  xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự

  chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

  theo quy định của pháp luật.

  2.12. Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các dự án thuộc

  vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các dự án đầu tư nước ngoài, các chương

  trình dự án viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mà ngành được tham

  gia. Quản lý tài chính đối với các dự án do Sở quản lý. Là đầu mối tổng hợp,

  giám sát và đánh giá các dự án của Sở.

  2.13.

  Chủ trì tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch,

  tài chính; quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản trong toàn ngành.

  2.14.

  Xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn

  tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo

  quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi học phí trên

  địa bàn tỉnh.

  2.15.

  Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng quy hoạch phát triển đội

  ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

  2.16.

  Chủ trì xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học trong toàn

  tỉnh.

  2.17.

  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của

  Giám đốc.

  2.18.

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công.

  V.

  PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

  1. Chức

  năng:

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về

  giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

  2. Nhiệm vụ:

  2.1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc đề

  xuất Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, đề án và

  các văn bản khác về giáo dục mầm non.

  2.2.

  Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp

  luật về giáo dục mầm non đã ban hành.

  2.3.

  Giúp Giám đốc quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học và nuôi dưỡng

  trẻ của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp

  đánh giá tình hình về giáo dục mầm non trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm

  học. Đề xuất Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm

  non và duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

  2.4.

  Phối hợp với Phòng Khảo thí – Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch – Tài chính

  xây dựng và trình Giám đốc kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận

  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

  2.5.

  Phối hợp Phòng Giáo dục tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học-Chuyên nghiệp hướng

  dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo

  dục trẻ em khuyết tật và công tác y tế trường học thuộc giáo dục mầm non.

  2.6.

  Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác truyền thông về Giáo dục mầm non.

  2.7.

  Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sử dụng các phòng chức năng và thiết bị

  dạy học mầm non.

  2.8.

  Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc

  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp của

  tỉnh.

  2.9.

  Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có

  2.10.

  Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học-Chuyên nghiệp

  tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm

  học cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc giáo dục mầm non. Phối hợp

  với Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo và kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách và

  quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

  2.11.

  Giúp Giám đốc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội có liên

  quan, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

  2.12.

  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của

  Giám đốc.

  2.13.

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công.

  VI.

  PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC     

  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về

  giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  2. Nhiệm vụ:

  2.1.

  Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình Ủy ban

  nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục

  tiểu học.

  2.2.

  Tham mưu và giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện

  các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học.

  2.3.

  Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc

  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của

  tỉnh.

  2.4.

  Giúp Giám đốc quản lý, kiểm tra thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy

  học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; theo dõi, tổng hợp

  đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm

  học; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sử dụng sách giáo khoa, sách giáo

  viên, tài liệu tham khảo, các phòng chức năng và thiết bị dạy học của tiểu học.

  2.5.

  Phối hợp Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục Trung học-Chuyên nghiệp hướng

  dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo

  dục trẻ em khuyết tật và công tác y tế trường học thuộc giáo dục tiểu học.

  2.6.

  Chủ trì trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục

  tiểu học và duy trì, nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học.

  2.7.

  Phối hợp với Phòng Khảo thí – Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch – Tài chính

  xây dựng và trình Giám đốc kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận

  trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

  2.8. Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học – Chuyên

  nghiệp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và

  giáo viên thuộc giáo dục tiểu học. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo và

  kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách và quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ

  quản lý giáo dục tiểu học.

  2.9.

  Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có

  2.10.

  Giúp Giám đốc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng xã hội có liên

  quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học của tỉnh.

  2.11.

  Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác truyền thông về Giáo dục tiểu học.

  2.12.

  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của

  Giám đốc.

  2.13.

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công.

  VII.

  PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC – CHUYÊN NGHIỆP

  1. Chức năng

  Giúp

  Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục trung học; chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên; đào tạo bồi dưỡng và giáo dục thường xuyên,

  giáo dục nghề nghiệp.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Về Giáo dục trung học

  2.1.1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc đề

  xuất Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, đề án và

  các văn bản khác về giáo dục trung học, giáo

  dục thường xuyên.

  2.1.2.

  Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp

  luật về giáo dục trung học.

  2.1.3.

  Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc

  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của

  tỉnh.

  2.1.4.

  Giúp Giám đốc quản lý, kiểm tra thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy

  học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp

  đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và

  năm học. Đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển

  giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên.

  Chủ trì trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp duy trì và nâng chuẩn phổ cập

  giáo dục trung học cơ sở, đồng thời tham mưu, đề xuất Giám đốc tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục trung học trên

  địa bàn tỉnh.

  2.1.5.

  Phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng và trình Giám đốc

  kế hoạch công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt

  chuẩn quốc gia; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sử dụng sách giáo khoa,

  sách giáo viên, tài liệu tham khảo, các phòng chức năng, thiết bị dạy học trung

  học cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục

  thường xuyên.

  2.1.6.

  Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho

  đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc giáo dục trung học. Phối hợp với

  Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo và kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách và quy

  hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học, giáo dục thường

  xuyên.

  2.1.7. Tham gia và theo dõi

  trung học, giáo dục thường xuyên.

  2.1.8. Giúp Giám đốc phối hợp

  kế hoạch giáo dục trung học, giáo dục thường

  xuyên của tỉnh.

  2.1.9.

  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của

  Giám đốc.

  2.1.10.

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công.

  2.2. Về Chính trị, tư tưởng

  2.2.1. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên

  môn hàng tháng, học kỳ, năm học về chính trị tư tưởng  và chỉ đạo tổ chức

  thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

  Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị cho

  cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên dạy môn chính trị, pháp luật, Giáo dục công

  dân.

  2.2.3.

  Xây dựng và hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát triển khai các quy định quản

  lý nội bộ về công tác chính trị tư tưởng.

   2.2.4. Định hướng và nắm bắt

  tình hình tư tưởng, dư luận của công chức, viên chức và học sinh, sinh viên

  trong trong ngành; tổng hợp

  đơn vị theo thẩm quyền khi được Giám đốc Sở phân công.   

   2.2.5. Tổ chức thực hiện, kiểm

  tra, giám sát thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành;

  tham mưu, tổ chức các sự kiện, hoạt động của ngành.

  2.2.6.

  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh,

  sinh viên; hướng dẫn tổ chức triển khai các loại học bổng ngoài ngân sách Nhà

  nước cho học sinh, sinh viên của ngành.

   2.2.7. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức

  hoạt động, giáo dục phẩm chất, tư vấn tâm lí trong trường học. Phối hợp với

  Tỉnh đoàn và các phòng chuyên môn thuộc Sở chỉ đạo công tác đoàn, đội, hội

  trong trường học.

   2.2.8. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục ngoại

  khoá về thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, kỹ năng sống và giáo dục đạo đức

  cho học sinh; tham mưu chỉ đạo các hoạt động về thực hiện vệ sinh môi trường.

   2.2.9. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác y tế

  trường học, phòng chống HIV, AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm; giáo dục giới tính,

  sinh sản vị thành niên trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, an ninh,

  trật tự; phòng chống tai nạn thương tích; chỉ đạo đánh giá xếp loại công tác y

  tế trường học.

   2.2.10. Phối hợp với Phòng Tổ

  sinh viên.

   2.2.11. Tổ chức các hội nghị, hội thảo định kỳ về công tác

  2.2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp

  luật hoặc do Giám đốc phân công.

  2.3. Về Giáo dục thường xuyên, chuyên

  nghiệp

  2.3.1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế

  hoạch hoạt động giáo dục thường xuyên của tỉnh hàng năm theo các quy định và

  văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2.3.2 Tổ

  chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục

  thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề tin học, ngoại ngữ trong việc thực hiện

  các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy

  nghề đã được ban hành.

  2.3.3. Chủ

  trì chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục

  thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định. Đề xuất các chủ trương, biện pháp

  quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên.

  2.3.4. Chủ

  trì tổ chức thẩm định các chương trình, giáo trình, học liệu, các phương tiện

  phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên. Phối hợp

  với các phòng chức năng quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên, hướng dẫn thực

  hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc

  giáo dục thường xuyên.

  2.3.5. Chủ

  trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có

  2.3.6. Phối

  hợp với các phòng chức năng trong việc xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên môn,

  nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và hướng dẫn, chỉ đạo,

  kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý theo chương trình bồi dưỡng

  hàng năm và theo chu kỳ.

  2.3.7. Chủ

  tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ;  xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn

  bản hướng dẫn và quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên có sự tham gia đầu tư,

  liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

  2.3.8. Quản

  lý hoạt động đào tạo của các trung tâm ngoại ngữ – tin học; quản lý hoạt động

  giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; quản lý dịch vụ tư vấn

  du học.

  2.3.9. Tham

  mưu quyết định mở ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp theo quy định của

  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2.3.10.

  đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào

  tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  2.3.11.

  Tham mưu cấp trên quản lý thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập trên địa

  bàn tỉnh. Quản lý hoạt động cả các trung tâm VH-TT-HTCĐ.

  2.3.12.

  Quản lý công tác dạy nghề học sinh phổ thông.

  2.3.13.

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công.

  VIII.

  PHÒNG KHẢO THÍ – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước

  về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng giáo

  dục, quản lý văn bằng chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định,

  lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm: Công tác Khảo thí, quản lý chất lượng

  giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, công tác kiểm định chất

  lượng giáo dục, tổ chức kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, quản lý,

  cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, bản sao văn bằng chứng chỉ trong hệ thống

  giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý của sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu,

  ứng dụng phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát

  triển ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Về khảo thí và quản lý chất lượng

  giáo dục

  2.1.1. Công

  tác khảo thí

  hiện, hướng dẫn và kiểm tra công tác thi, quản lý hồ sơ các kỳ thi theo chương

  trình, kế hoạch của Bộ, Sở bao gồm: 

  + Thi trung học phổ thông quốc gia.

  + Tuyển sinh đại học; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành

  đào tạo giáo viên hệ chính quy.

  + Tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở, trung học

  phổ thông và trường chuyên.

  + Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và

  tốt nghiệp trung học cơ sở.

  + Thi chọn học sinh giỏi văn hoá phổ thông và các kỳ

  thi khác theo yêu cầu của ngành.

  – Tổ chức thi chọn học sinh

  giỏi trung học phổ thông vòng Quốc gia.

  – Tổ chức kiểm tra học kỳ đối

  với các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  – Chủ trì và phối hợp với các

  sinh và các kỳ kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; sao in đề thi kỳ thi

  trung học phổ thông quốc gia.

  – Tổ chức tập huấn chuyên

  môn, nghiệp vụ khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng giáo

  dục và công nghệ thông tin.

  – Xây dựng ngân hàng các câu

  hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề các kỳ thi tại địa phương. Cung cấp cho

  các phòng giáo dục và đào tạo ngân hàng đề kiểm định học kỳ và quy trình công

  nghệ khảo thí.

  – Quản lý

  cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, bản sao văn bằng, chứng chỉ theo hệ thống

  giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý của sở giáo dục và đào tạo, đồng thời

  phối hợp với Thanh tra Sở để thanh kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng,

  chứng chỉ ở các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trong phạm vi

  quản lý của sở giáo dục và đào tạo.

  2.1.2. Công tác kiểm định chất

  lượng      

  – Chủ trì tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm

  tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi

  quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: giáo

  dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học.

  – Chủ trì và phối hợp với các

  sát, đánh giá công nhận các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đạt các

  chuẩn chất lượng; tham mưu công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định

  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. 2. Công nghệ thông tin

  – Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc chỉ đạo các đơn

  vị về lĩnh vực công nghệ thông tin, bao gồm: Nghiên cứu, ứng dụng, quản lý và

  khai thác các cơ sở dữ liệu trong phạm vi toàn ngành.

  -

  Chủ trì xây dựng và triển khai công tác tin học hóa trong quản lý hành chính

  nhà nước và sự nghiệp giáo dục; quản lý các phần mềm của ngành; xây dựng và

  triển khai đề án mạng giáo dục, công nghệ giáo dục để chia sẽ dùng chung và

  thống nhất sử dụng trong ngành.

  -

  Chủ trì phối hợp với các phòng, ban Sở trong việc xây dựng, quản lý, kiểm tra

  hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập; tham gia tổ

  chức các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin.

  -

  Hướng dẫn sử dụng, vận hành cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt

  động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng trong công tác giảng

  dạy và học tập; bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin; chia sẻ thông tin trên

  mạng về giáo trình đề thi, các phần mềm hỗ trợ giáo dục.

  -

  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho

  nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các cấp học;

  -

  Quản lý mạng LAN, phòng máy vi tính và các trang thiết bị về công nghệ thông

  tin, thu thập thông tin, cập nhật thông tin và dữ liệu của Sở Giáo dục và Đào

  tạo; xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử Sở

  Giáo dục và Đào tạo.

  ­ 2.3. Các công tác khác.

  – Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo

  cáo định kỳ và đột xuất về công tác khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục, quản

  lý văn bằng chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, công tác kiểm định chất

  lượng giáo dục và công nghệ thông tin với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục

  và Đào tạo.

  -

  Tổ chức thanh tra chất lượng giáo dục, quản lý văn bằng chứng chỉ trong hệ

  thống giáo dục quốc dân theo định kỳ hoặc tham gia các đoàn thanh tra toàn

  diện.

  -

  lý chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin.

  – Xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ

  cán bộ chuyên trách về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công

  nghệ thông tin.

  -

  Đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích hoặc

  vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong quy chế thi, kiểm định chất

  lượng giáo dục và công nghệ thông tin.

  -

  Tham mưu giúp Giám đốc trong việc phối hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị có

  giáo dục quốc dân, quản lý chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin.

  -

  Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc phân công./.

                                                               

   

                                                                      

  Tin khác

  • Phân công trách nhiệm công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  • Chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục Mầm Non
 • Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Và Những Lưu Ý
 • Quản Lý Trường Mầm Non Và Những Điều Cần Biết
 • Phòng Tổ Chức – Hành Chính
 • Vai Trò Của Gia Đình Trong Việc Hình Thành Và Giáo Dục Nhân Cách Con Người Việt Nam
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Chính Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Gia Đình Trong Việc Hình Thành Và Giáo Dục Nhân Cách Con Người Việt Nam
 • Phòng Tổ Chức – Hành Chính
 • Quản Lý Trường Mầm Non Và Những Điều Cần Biết
 • Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Và Những Lưu Ý
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Giáo Dục Mầm Non
 • Tóm tắt chức năng nhiệm vụ chính của cơ quan:

   Trường THCS Kim Đồng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   -Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt đông giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông;

   - Quản lý giáo viên,cán bộ, nhân viên.

   - Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh tới trường, quản lý học

  sinh theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

   - Thực hiện phổ cập giáo dục trong phạm quy cộng đồng;

  – Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục;

  – Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước;

  – Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội;

  – Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục;

  -Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  * Cơ cấu tổ chức của cơ quan

  Để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, Trường THCS Kim Đồng đã sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc của mình như sau:

   Trường THCS Kim Đồng có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng và 19 giáo viên, 01 cán bộ văn thư, 01 kế toán, 01 nhân viên thư viện, 01 bảo vệ.

  Về Phòng ban: Trường có các phòng chuyên môn như sau:

  -Phòng Hiêu trưởng- Phòng Văn thư- Kế toán.

  – Phòng phó Hiệu trưởng- Đoàn đội.

  - Phòng Thư viện

  – Phòng thiết bị- Thí nghiệm Lý -Hóa-Sinh

  – Phòng tin học

   *  Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong Trường:

  * Hiệu trưởng:

  – Chịu trách nhiệm quản lý toàn đơn vị về mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

  – Theo dõi, kiểm tra đôn đốc, uốn nắn công chức viên chức tromg  nhà trường.

  – Theo dõi chỉ đạo và có biện pháp bảo quản, tu sữa cơ sở vật chất trong  nhà trường.

  – Theo dõi và đề xuất  với cấp trên về chế độ chính sách.

  – Thực hiện những quy định quản lý hành chính,tài chính, tài sản.

  * Phó hiệu trưởng:

  – Chịu trách nhiệm phân công chuyên môn và thời khóa biểu cho giáo viên, học sinh.

  – Quản lý hoạt động chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

  – Tổ chức dự giờ, kiểm tra học sinh, giáo án của giáo viên.

  * Kế toán:

  – Chiụ trách nhiệm về mọi chế độ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn đơn vị.

  – Lập dự toán thu chi ngân sách. Theo dõi các khoản thu ngoài, quản lý tài sản công đoàn, cơ sở vật chất.

  – Đổi mới tài chính, thực hiện đúng theo pháp lệnh thống kê kế toán.

  * Tổng phụ trách Đội:

  – Chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh rèn luyện kĩ năng công tác Đội.

  – Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn.

  * Văn thư:

  – Soạn thảo văn bản, biểu mẫu khi Ban Giám hiệu có yêu cầu.

  – Cập nhật tin tức, lưu trữ công văn đi, đến.

  – Quản lý các văn bằng tốt nghiệp THCS.

  – Báo cáo thống kê các biểu mẫu của đơn vị kịp thời chính xác.

  * Thư viện:

  – Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các đầu sách trong thư viện.

  – Bảo quản, sắp xếp sách báo gọn gàng, khoa học không để thất thoát.

  – Tổ chức  việc cho đọc và mượn sách của giáo viên và học sinh theo đúng quy định của nhà trường.

  * Nhân viên Thiết bị:

  * Thiết bị:

  – Quản lý phòng thiết bị sạch sẽ, ngăn nắp, khoa học, không để thất thoát, hư hỏng.

  – Chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm cho các tiết thực hành., sắp đặt các thiết bị phải khoa học, dễ lấy sử dụng.

  – Theo dõi sổ sách nhập thiết bị mới trong năm.

  – Theo dõi và vào sổ việc xuất cho mượn thiết bị.

  * Bảo vệ:

  – Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, cơ sở vật cất của nhà trường, không để tình trạng hư hỏng, mất cắp tài sản.

  – Ngăn chặn, phát hiện kịp thời những học sinh phá phách làm hư hỏng tài sản.

  – Báo cáo và tu sửa các tài sản bị hư hỏng.

  – Bảo quản, chăm sóc cây, hoa trong sân trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đạo Đức Công Vụ
 • Niềm Hy Vọng Cho Bệnh Nhân Ung Thư, U Bướu
 • Các Vitamin Và Khoáng Chất Cho Người Bệnh Gan
 • Cách Cài Đặt Hoặc Vô Hiệu Hóa Nút Bixby Trên Dòng Galaxy S10
 • Đứt Gân Gấp Bàn Tay – Sự Dính Gân Sau Phẫu Thuật Và Khó Khăn Trong Tập Phục Hồi Chức Năng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ – Vigmr

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Toán Quản Trị Là Gì? Chức Năng Và Đặc Điểm Của Kế Toán Quản Trị
 • Kế Toán Là Gì? Các Loại Kế Toán Và Công Việc Của Kế Toán Ra Sao?
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ — Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam
 • Trang Điện Tử Sở Nông Nghiệp
 • Lâm Sản Ngoài Gỗ: Tiềm Năng Chưa Được Khai Thác Hiệu Quả
 • Bạn đang ở đây:

  I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

  1. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất, khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, di sản địa chất và công viên địa chất, địa chất biển, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa chất đô thị, địa chất y học, địa chất công trình và địa kỹ thuật (sau đây gọi chung là địa chất và khoáng sản); đào tạo trình độ tiến sĩ về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

  2. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

   

  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiến lược phát triển Viện, kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về địa chất và khoáng sản; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  2. Nghiên cứu cơ bản về lịch sử phát triển vỏ Trái Đất, cấu trúc và thành phần vật chất của các thành tạo địa chất; đánh giá tiềm năng tài nguyên địa chất và khoáng sản để xây dựng luận cứ khoa học phục vụ điều tra cơ bản trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

  4. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản; thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về địa chất và khoảng sản theo quy định.

  5. Đào tạo trình độ tiến sĩ về địa chất và khoáng sản; tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về địa chất và khoáng sản theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  6. Thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về địa chất và khoáng sản theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  7. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

  8. Cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản; tư vấn, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.

  10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

  11. Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Viện theo phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.

  12. Quản lý hành chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

  13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

  14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Về Tiềm Năng Khoáng Sản Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổng Cục Địa Chất Và Khoáng Sản Việt Nam
 • Cách Xoá Tất Cả Hình Ảnh Trên Iphone Cùng Lúc
 • Khái Niệm Mạng Internet Là Gì
 • Tính Năng Wifi Trên Máy Ảnh Canon
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chi Cục Thuế Được Quy Định Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Pháp Y Quân Đội Trong Giám Định Tư Pháp
 • Tin Tức, Đọc Báo, Sự Kiện
 • Dự Thảo Quyết Định Về Việc Quy Định Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Đối Với Phòng Tư Pháp Huyện Ia H’Drai
 • Bộ Tư Pháp Quy Định Cụ Thể Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Tư Pháp Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Phong Bo Tro Tu Phap
 • Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-BTC trong đó có quy định về chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế của các khu vực trực thuộc. FADI sẽ điểm lại một số nét đáng chú ý về nội dung này như sau:

  Vị trí của chi cục thuế

  Chi cục thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục thuế khu vực là tổ chức trực thuộc cục thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế về quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chi cục thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế

  • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

  • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của mình

  • Quản lý thông tin về người nộp thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin người  nộp thuế trên địa bàn

  • Kiểm tra giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp.

  Biên chế và kinh phí của chi cục thuế

  Biên chế của Chi cục thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao. Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cổng Giao Tiếp Điện Tử Quận Long Biên
 • Thông Tư Số 48 Của Bộ Nội Vụ Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cơ Quan Chuyên Môn Giúp Ủy Ban Nhân Dân Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Địa Phương
 • Nội Dung Và Phương Pháp Hoạt Động Của Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở.
 • Công Đoàn Xây Dựng Việt Nam
 • Đề Cương Tập Huấn Công Tác Tài Chính Công Đoàn Cơ Sở
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trạm Y Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Học Dân Gian Là Gì? Một Số Nét Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian
 • 9 Mở Bài Dùng Cho Lí Luận Văn Học
 • Cách Làm Một Mở Bài Nghị Luận Xuất Phát Từ Lý Luận Văn Học
 • Kỹ Năng Viết “Mở Bài” Trong Bài Văn Nghị Luận
 • Alfred Kazin, “Chức Năng Của Phê Bình Văn Học Hôm Nay”
 • Giới thiệu

  Chức năng nhiệm vụ Trạm y tế

   I. Chức năng

     Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong trường.

  II. Nhiệm vụ

      1. Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trạm Y Tế cho từng năm học, từng khóa học.

      2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể :

           – Tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm và phân loại sức khỏe cho cán bộ và nhân viên nhà trường. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên nhập học và trước khi tốt nghiệp ra trường.

           – Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe.

           – Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

      4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

      6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiên có hiệu quả công tác y tế trường học, kiểm tra và xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

      7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

      8. Tham gia các hoạt động đoàn thể, nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

  III. Quản lý đơn vị

        Giao ban đơn vị hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình công tác. Phân công quản lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học… Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của phòng. Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.

   

  Các tin đã đưa ngày:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Sông Dinh
 • Khoa Xét Nghiệm – Chẩn Đoán Hình Ảnh
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì? Vpđd Có Chức Năng Gì ?
 • Khái Niệm Chức Năng Của Văn Phòng Công Chứng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Toán Công Nợ Là Gì? Nhiệm Vụ Và Công Việc Kế Toán Công Nợ Phải Làm
 • Công Việc Nhiệm Vụ Của Kế Toán Công Nợ Cần Làm Trong Doanh Nghiệp
 • 20 Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Kế Toán Công Nợ Trong Doanh Nghiệp
 • Kế Toán Công Nợ Trong Doanh Nghiệp Có Vai Trò Gì?
 • Công Việc Của Kế Toán Công Nợ Là Gì, Kế Toán Công Nợ Là Làm Gì, Quy Trình Làm Việc Của Kế Toán Công Nợ
 • –          Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác như: giám sát, thực hiện các khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra và lập nhập kho hàng mua, xuất kho bán hàng, tính lương nhân viên…

  –          Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, ghi vào sổ kế toán để theo dõi một cách có hệ thống sự biến động của tài sản và nguồn vốn kinh doanh trong doanh nghiệp

  –          Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán (Báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị), phân tích tài chính từ các số liệu kế toán đê tư vấn cho  người ra các quyết định (Giám đốc, kinh doanh, nhà đầu tư…)

  Tóm lại, Kế toán  sẽ làm các công việc sau:

  v  Thu nhận: Ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán.

  v  Xử lý: Hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.

  v  Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.

  Và được thực hiện qua các trìn tự sau: Lập chứng từ – Kiểm kê – Tính giá các đối tượng kế toán – Tính giá thành – Mở tài khoản – Ghi sổ kép – Lập báo cáo tài chính.

  Ủng hộ bài viết chúng tôi

  Xếp hạng trung bình 3.5 / 5. Số phiếu: 8

  Chưa có ai đánh giá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Quản Lý & Tổ Chức Công Việc Bộ Phận Cntt (It)
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Công Nghệ Thông Tin
 • Phòng Công Nghệ Thông Tin
 • Khách Sạn Đẳng Cấp 5 Sao Hiếm Hoi Tại Vũng Tàu
 • Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Điện Tử Đảng Bộ Huyện Năm Căn
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Công Nghệ Thông Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Khóa Học Quản Lý & Tổ Chức Công Việc Bộ Phận Cntt (It)
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán
 • Kế Toán Công Nợ Là Gì? Nhiệm Vụ Và Công Việc Kế Toán Công Nợ Phải Làm
 • Công Việc Nhiệm Vụ Của Kế Toán Công Nợ Cần Làm Trong Doanh Nghiệp
 • 20 Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Kế Toán Công Nợ Trong Doanh Nghiệp
 • Giới thiệu

  Chức năng nhiệm vụ Phòng Công nghệ thông tin

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác

  quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh

  vực hoạt động của trường. Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động

  và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa

  học của trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

  I. Tên đơn vị

  – Tên tiếng Việt: Phòng Công nghệ thông tin

  – Tên tiếng Anh: Department of Information Technology

  – Điện thoại: 84-4-39335705

  – Email: [email protected]

  II. Chức năng

  Các tin đã đưa ngày:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Công Nghệ Thông Tin
 • Khách Sạn Đẳng Cấp 5 Sao Hiếm Hoi Tại Vũng Tàu
 • Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Điện Tử Đảng Bộ Huyện Năm Căn
 • Công Việc Của Hộ Lý Trong Viện
 • Quyền Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh 2 Thành Viên
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngân Hàng Á Châu Acb
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ , Tổ Chức Của Bệnh Viện Đa Khoa Hạng Iii
 • Bảo Vệ Dân Phố Có Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Gì?
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Dân Quân Tự Vệ
 • Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển
 • tru-so-moi-4-9-a-copy_1.jpg

   

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  Vị trí và chức năng

  Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

   

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số

  Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể sau đây:

  1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia, chương trình, đề án về cung cấp dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Ban hành các thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

  4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

  5. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong cả nước, văn phòng đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp, quy trình bảo quản thông tin và hệ thống quản lý thông tin trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;

  d) Ban hành quy chế tổ chức hội thi, hội thảo, liên hoan báo chí;

  đ) Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; chấp thuận việc họp báo theo quy định của pháp luật về báo chí;

  h) Có ý kiến về việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí;

  i) Quản lý nội dung, chất lượng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

   

  6. Về xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành):

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành theo quy định của pháp luật;

  c) Xác nhận và quản lý đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động in đối với sản phẩm không phải cấp phép, đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật;

  d) Tổ chức thẩm định xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm; tổ chức việc đặt hàng và đưa xuất bản phấm tới vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; tổ chức hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và quản lý việc phát hành xuất bản phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

  đ) Quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật;

  e) Cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập theo quy định của pháp luật;

  g) Quản lý các hoạt động hỗ trợ xuất bản theo quy định của pháp luật;

  h) Có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.

   

  7. Về thông tin đối ngoại:

  b) Hướng dẫn nội dung và việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam;

  c) Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài nước;

  d) Xây dựng cơ ché trao đổi, phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan báo chí;

  đ) Theo dõi, tổng họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực.

   

   

  9. Về thông tin điện tử:

  a) Quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ nội dung thông tin, ứng dụng cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet theo quy định của pháp luật;

  b) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về trò chơi điện tử trên mạng và thông tin điện tử trên mạng theo quy định của pháp luật.

   

  10. Về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện:

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về hoạt động thông tin cơ sở;

  b) Xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện;

  c) Hướng dẫn việc xây dựng và hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở: Đài truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện;

  d) Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thổng thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trên phạm vi cả nước.

   

  11. Về bưu chính:

  b) Quy định về giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính dành riêng, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và các dịch vụ bưu chính khác theo quy định của pháp luật;

  c) Quản lý tem bưu chính, an toàn trong hoạt động bưu chính theo thẩm quyền;

  d) Quản lý bộ mã bưu chính quốc gia, bộ mã số tem bưu chính Việt Nam;

  đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính; cấp, sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

  e) Quy định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động của mạng bưu chính công cộng và mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;

  g) Phối hợp quản lý về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bưu chính, bảo vệ quyền lợi họp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

   

  12. Về viễn thông:

  b) Chủ trì, phối họp hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh và giải quyết kiến nghị trong lĩnh vực viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật;

  c) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật;

  đ) Ban hành cơ chế, chính sách, quy định và tổ chức thực hiện quản lý giá cước và khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật; kiểm soát, đình chỉ áp dụng giá cước viễn thông khi doanh nghiệp viễn thông áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất ổn định thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác và Nhà nước. Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá cước viễn thông và Internet;

  e) Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kết nối các mạng viễn thông;

  g) Quy định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước;

  h) Hướng dẫn việc xây dựng, triển khai quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

  i) Hướng dẫn, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông theo quy định của pháp luật;

  k) Quản lý chất lượng viễn thông và Internet; xây dựng, quản lý, vận hành phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn chuyên ngành viễn thông và Internet;

  l) Thiết lập, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông và hệ thống chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao;

  m) Thiết lập, quản lý, vận hành, khai thác đảm bảo an toàn hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, trạm trung chuyển Internet quốc gia.

   

  13. Về tần số vô tuyến điện:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch truyền dẫn, phát sóng; quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Chủ trì, phối họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phân chia băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Ban hành quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, quy định về điều kiện phân bổ, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện, băng tần số vô tuyến điện;

  d) Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;

  đ) Quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép, quy định điều kiện kỹ thuật (tần số, công suất phát) cho các thiết bị vô tuyến điện trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam;

  e) Quy định về đào tạo vô tuyến điện viên; chứng chỉ vô tuyến điện viên; đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên; công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam;

  g) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép tần số vô tuyến điện;

  h) Kiểm tra, kiểm soát tần số và thiết bị vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại;

  i) Đăng ký tần số quốc tế, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh;

  k) Trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

   

  14. Về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử:

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử;

  c) Thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, các nội dung xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, các dự án phát triển sản phẩm công nghệ thông tin dùng nguồn vốn khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương;

  d) Ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành tiêu chí đánh giá, chứng nhận về chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phấm công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ thông tin tập trung;

  đ) Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, nhân lực công nghệ thông tin; ban hành, công nhận các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin;

  e) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đàu tư, xúc tiến thương mại về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử;

  g) Thực hiện quản lý chất lượng đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử.

   

  15. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử:

  a) Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin; quy chế quản lý đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin;

  b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử; xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; hướng dẫn xây dựng, thẩm định đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, dự án, đề án xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh; hướng dẫn xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin các cấp;

  đ) Quản lý chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Chương trình tổng thế, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước;

  e) Quản lý chất lượng các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin; xây dựng, quản lý vận hành phòng thử nghiệm hệ thong thông tin;

  g) Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các hệ thống thông tin, dữ liệu dùng chung do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

  h) Hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh.

   

  16. Về an toàn thông tin:

  a) Quản lý về an toàn thông tin; bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phòng, chống thư rác; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; tổ chức thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; chủ trì điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, theo quy định của pháp luật;

  b) Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; tổ chức kiểm định, đánh giá, cấp chứng nhận về an toàn thông tin; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trừ sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

  c) Xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn hệ thống thông tin; quản lý công tác giám sát an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

   

  17. Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng bưu chính, viễn thông dùng riêng, các hệ thống thông tin dùng riêng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

  18. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; đối với các phát minh, sáng chế thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của bộ.

   

  19. Tổ chức các giải thưởng và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

   

  20. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động thông tin và truyền thông vi phạm pháp luật.

   

  21. Ban hành và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ; tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp với các nước; quy định về quản lý hoạt động đánh giá sự phù họp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

   

  22. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc các lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  23. Quyết định các biện pháp huy động các mạng và dịch vụ, các phương tiện, thiêt bị thông tin và truyên thông phục vụ các trường hợp khân câp vê an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   

  24. Quản lý và triển khai các chương trình, đề án, dự án đầu tư trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành các định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí và các định mức chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của bộ; tổ chức thực hiện việc thu thập, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý công tác thống kê chuyên ngành theo quy định củã pháp luật.

   

  25. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của bộ, phối họp với Bộ Tài chính lập, tổng họp dự toán chi sự nghiệp thông tin (báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý tài sản được giao; quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước, các nguồn vốn, quỹ theo quy định của pháp luật.

   

  26. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  27. Tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ cao, đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

  28. Về dịch vụ sự nghiệp công:

  a) Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật;

  b) Xây dựng, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật;

  c) Hướng dẫn các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

   

  29. Về doanh nghiệp:

  b) Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu, đề án sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo phân công, phân cấp;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền;

  d) Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

   

  30. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  31. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của bộ.

   

  32. Quyết định và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

  33. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý của bộ; thực hiện dự báo nhu cầu và quy hoạch phát triển nhân lực thông tin và truyền thông.

   

  34. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   

  35. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Địa Đạo Củ Chi Điểm Hẹn Lễ Hội Truyền Thống
 • Di Tích Lịch Sử Địa Đạo Củ Chi – Kỳ Quan Nghệ Thuật Quân Sự Độc Đáo
 • Phó Bộ Phận Lễ Tân
 • Nhân Viên Lễ Tân
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50