Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Du Lịch

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Du Lịch
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Sinh Viên
 • Những Cơ Sở Để Ra Quyết Định
 • Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Tài Chính Doanh Nghiệp
 • 1. Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh.

  2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, các chương trình, kế hoạch về du lịch cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch.

  3. Thẩm định cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  4. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  5. Thẩm định, phân loại, quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng Du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú khác.

  6. Thẩm định hồ sơ, thủ tục đăng ký và trình Tổng cục Du lịch xem xét xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp.

  7. Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.

  8. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên Du lịch ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định.

  9. Tổ chức thẩm định và cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.

  10. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho các phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

  11. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

  12. Tổ chức, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.

  13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

  14. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Quản Trị Thiết Bị
 • Phòng Quản Trị Thiết Bị
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Quản Trị Thiết Bị
 • Kiến Thức Mạng Máy Tính Cơ Bản: Phần 1: Tổng Quan Về Mạng Máy Tính
 • Mạng Máy Tính Là Gì? Mang Lại Những Lợi Ích Gì Cho Cuộc Sống?
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Sinh Viên
 • Những Cơ Sở Để Ra Quyết Định
 • Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Bản Chất Chức Năng Tài Chính Doanh Nghiệp
 • Thứ hai – 16/04/2012 10:08

  Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Nghiệp vụ du lịch có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

  2. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về du lịch, như sau:

  a) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật Du lịch và các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

  b) Tổ chức công bố quy hoạch về du lịch sau khi được phê duyệt;

  c) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  d) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

  đ) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

  e) Tham mưu giúp Giám đốc về các chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

  a) Tham mưu giúp Giám đốc trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về du lịch trong phạm vi toàn tỉnh;

  b) Tham mưu giúp Giám đốc cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về du lịch trong phạm vi toàn tỉnh thuộc thẩm quyền.

  4. Chịu trách nhiệm giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

  5. Tham mưu giúp Giám đốc triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Tác giả bài viết: BBT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Du Lịch
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Quản Trị Thiết Bị
 • Phòng Quản Trị Thiết Bị
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Quản Trị Thiết Bị
 • Kiến Thức Mạng Máy Tính Cơ Bản: Phần 1: Tổng Quan Về Mạng Máy Tính
 • Nghiệp Vụ Điều Hành Tour Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Trị Du Lịch Lữ Hành
 • Điều Hành Tour Là Gì? Kỹ Năng Cần Có Của Nhân Viên Điều Hành Tour
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cục Quản Lý Dược, Phòng Nghiệp Vụ Dược Và Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Trung Ương
 • Khoa Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Kinh Tế Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển
 • Mô Tả Công Việc Nhân Viên Kinh Doanh
 • Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ Điều hành tour mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của nhân viên/ trợ lý Điều hành tour thuộc Bộ phận điều hành trong một công ty lữ hành Việt Nam hoặc cơ sở tương tự có trách nhiệm đặt chỗ, giữ chỗ và thu xếp các chương trình du lịch cho khách quốc tế đến Việt Nam và nội địa.

  Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Điều hành tour được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành Lữ hành Việt Nam.

  TÓM TẮT CÔNG VIỆC

  Nhân viên điều hành tour chuyên trách thuộc Bộ phận điều hành tour trong một công ty lữ hành Việt Nam hoặc cơ sở tương tự có trách nhiệm đặt chỗ, giữ chỗ và thu xếp các chương trình du lịch cho khách quốc tế đến Việt Nam và nội địa.

  CHỨC DANH CÔNG VIỆC

  Chức danh thường được dùng cho vị trí công việc này là: Nhân viên/ trợ lý điều hành tour

  DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ PHẦN VIỆC Công việc 1: Kiến thức chung về du lịch, lữ hành và công ty lữ hành

  1. Thông tin cơ bản về du lịch và lữ hành

  2. Ảnh hưởng của du lịch ở Việt Nam

  3. Tổng quan về thị trường du lịch Việt Nam

  4. Một nghề trong ngành du lịch – công ty lữ hành

  5. Giới thiệu về công ty lữ hành

  Công việc 2: Chuẩn bị làm việc

  1. Trình diện tại nơi làm việc

  2. Trang phục, đồng phục, ngoại hình và sức khỏe

  3. Các tiêu chuẩn và mục tiêu cá nhân

  4. Chuẩn bị nơi làm việc

  5. Lập thời gian biểu

  Công việc 3: An toàn và an ninh tại nơi làm việc và cho khách

  1. Tuân thủ các quy định về an toàn tại nơi làm việc

  2. Tuân thủ các quy định về an ninh tại nơi làm việc

  3. Tuân thủ các quy trình xử lý khi xảy ra hỏa hoạn

  4. Tuân thủ các quy trình xử lý tiền mặt và các tài liệu quan trọng

  Công việc 4: Làm việc tại văn phòng

  1. Làm việc theo nhóm

  2. Các quy trình và hệ thống trong văn phòng

  3. Sử dụng các thiết bị văn phòng

  4. Vận hành máy tính

  5. Giao dịch với các nhà cung cấp trong ngành du lịch và khách hàng

  Công việc 5: Kiến thức về các điểm đến

  1. Trau dồi kiến thức về điểm đến du lịch

  2. Cập nhật kiến thức về điểm đến du lịch

  3. Tư vấn về điểm đến cho các công ty lữ hành bán sỉ nước ngoài

  4. Tư vấn về điểm đến cho thị trường nội địa

  Công việc 6: Kiến thức về sản phẩm

  1. Hiểu biết về các sản phẩm của công ty

  2. Các sản phẩm du lịch

  3. Các cấu phần của sản phẩm

  4. Hiểu biết các mức giá, giá vốn và/hoặc giá có tính lãi

  Công việc 7: Kiến thức về nhà cung cấp

  1. Các hãng hàng không

  2. Vận chuyển đường bộ (các công ty xe)

  3. Các hình thức vận chuyển khác (đường sắt, biển và sông, xe máy…)

  4. Các cơ sở lưu trú (khách sạn, khu nghỉ…)

  5. Các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán bar…)

  6. Hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch

  7. Hoạt động mua sắm, văn hóa, giải trí và các dịch vụ khác

  8. Các dịch vụ dành cho các yêu cầu đặc biệt

  Công việc 8: Thực hiện giữ chỗ và đặt chỗ

  1. Kiến thức về các quy trình của công ty

  2. Xử lý các yêu cầu và chuẩn bị bản chào giá

  3. Nhận yêu cầu giữ chỗ, lập hồ sơ khách hàng, xác định điều khoản thanh toán

  4. Thực hiện đặt các sản phẩm và dịch vụ

  5. Giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp

  6. Quản lý hồ sơ khách hàng

  7. Xử lý giấy tờ tài liệu

  8. Thiết lập các bản ghi chép

  9. Sử dụng CRS và/hoặc chương trình máy tính của công ty (nếu/khi có)

  Công việc 9: Điều hành – Quản lý khách và các thu xếp cho tour du lịch

  1. Kiến thức về quy trình của công ty

  2. Giám sát lịch của khách hàng đã đặt chỗ trước

  3. Điều động các dịch vụ vận chuyển, lưu trú và các dịch vụ khác cho từng đoàn hoặc từng khách

  4. Điều động hướng dẫn viên và lái xe

  5. Gửi danh sách đoàn đến khách sạn và đơn vị vận chuyển

  6. Kiểm tra lại các yêu cầu đặt chỗ và các thu xếp cho tour

  7. Chỉ dẫn tóm tắt cho hướng dẫn viên và lái xe

  8. Đón khách, chở khách về và nhận phòng

  9. Giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh trong tour

  10. Tiễn khách

  11. Đóng hồ sơ

  Công việc 10: Hỗ trợ lập và tính giá các chương trình du lịch

  1. Hỗ trợ nghiên cứu và phân đoạn thị trường

  2. Hỗ trợ lập chương trình một lần

  3. Hỗ trợ việc tính giá các chương trình một lần

  4. Hỗ trợ chuẩn bị bản chào giá

  Công việc 11: Hỗ trợ việc tiếp thị và bán hàng

  1. Hiểu biết về sự hấp dẫn của các điểm đến du lịch của Việt Nam

  2. Hiểu biết về các sản phẩm của công ty

  3. Hỗ trợ việc theo dõi các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

  4. Hỗ trợ việc thiết kế và in ấn các brochure và tờ rơi

  5. Hỗ trợ việc cập nhật thông tin lên trang Web của công ty

  7. Hỗ trợ đội ngũ bán hàng

  8. Một số nguyên tắc vàng trong bán hàng

  Công việc 12: Hỗ trợ thực hiện các giao dịch tài chính

  1. Quy trình thực hiện giao dịch tài chính của công ty

  2. Chuẩn bị hoá đơn bán hàng thông thường và hoá đơn tài chính

  3. Các phương thức thanh toán

  4. Nhận thanh toán của khách hàng và xuất phiếu thu

  5. Đối chiếu nhật ký bán hàng vào cuối ngày

  6. Lưu giữ hồ sơ về các giao dịch tài chính đã thực hiện

  Công việc 13: Chăm sóc khách hàng

  1. Nhận biết ai là khách hàng của công ty

  2. Nhân viên các công ty lữ hành bán sỉ nước ngoài

  3. Nhân viên các đại lý lữ hành bán lẻ

  4. Khách hàng mua các sản phẩm du lịch của công ty

  Công việc 14: Kết thúc ngày làm việc

  1. Quy trình kết thúc ngày làm việc

  2. Quy trình bổ sung khi rời nơi làm việc trước giờ nghỉ của văn phòng

  3. Quy trình bổ sung khi rời nơi làm việc trước khi nghỉ phép

  Công việc 15: Hồ sơ, số liệu thống kê, kiến nghị và đề xuất

  1. Hiểu và áp dụng quy trình lưu giữ hồ sơ và số liệu thống kê của công ty

  2. Lưu giữ các hồ sơ chính xác về khách hàng và nhà cung cấp

  3. Chuẩn bị các số liệu thống kê theo hướng dẫn của người quản lý/chủ công ty

  4. Đề xuất và kiến nghị với người quản lý/ chủ công ty

  Theo Tiêu chuẩn VTOS của http://vietnamtourism.gov.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng, Ban, Đơn Vị Thuộc Sở Xây Dựng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Dự Án
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Chi Tiết!
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Tế Và Biến Đổi Khí Hậu
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Điều Hành Vận Tải
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Điều Hành Vận Tải

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Tế Và Biến Đổi Khí Hậu
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Chi Tiết!
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Dự Án
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng, Ban, Đơn Vị Thuộc Sở Xây Dựng
 • Nghiệp Vụ Điều Hành Tour Du Lịch
 • Chào anh/ chị, em xin phép được hỏi vấn đề như sau: chức năng nhiệm vụ của phòng điều hành vận tải là gì? Quy định ở đâu và như thế nào?

  Xin trân trọng cám ơn !

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Theo quy định tại Điều 13. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Nghị định số 86/2014/NĐ-CP:

  a) Đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe;

  b) Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);

  c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

  d) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

  Điều 14. Thiết bị giám sát hành trình của xe

  Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

  Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:

  a) Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

  b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu.

  Đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình sau đây:

  a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;

  b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

  c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

  d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

  đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

  Đơn vị kinh doanh vận tải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ Xin cấp phù hiệu xe đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.

  Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

  Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.Hotline: 0902.990.954

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Vận Tải
 • Kỹ Năng Vàng Mà Trưởng Phòng Kinh Doanh Cần Có
 • Mô Tả Công Việc Của Một Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Bán Hàng
 • Thực Phẩm Chức Năng Xách Tay Uk Chuẩn Với Giá Tốt Tại Cholixi.vn
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Chính Tư Pháp Là Gì ? Khái Niệm Về Hành Chính Tư Pháp
 • Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Quản Rị Hành Chính Văn Phòng Phần: Tổng Quan Về Quản Trị Văn Phòng
 • Công Việc Của Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
 • Hiển Thị Màn Hình Điện Thoại Thông Minh Trên Tv (Phản Chiếu Hình Ảnh)
 • I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

  Trưởng phòng: ThS. Hứa Văn Tuấn

  DĐ: 0982890772

  Email: [email protected]

  Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hoan

  DĐ: 0984065429

  Email: ……@gmail.com

  Phó phòng: CN. Lương Thị Huyền

  DĐ: 0963922088

  Email: [email protected]

  Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hòa

  DĐ: 0976626629

  Email: @gmail.com

  Phó phòng: CN. Hoàng Tuấn Anh

  DĐ: 0962156686

  Email: [email protected]

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Quản trị

  1. Chức năng
  2. a. Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng trong công tác kế hoạch và tổng hợp, thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư báo; các hoạt động lễ tân, phục vụ và các phương tiện giao thông vận tải; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, lắp đặt, quản lý trang thiết bị, thư viện và theo dõi hiệu quả sử dụng các tài sản thiết bị, thư viện; công tác giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện nội quy về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, lụt bão, phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; thực hiện bố trí nơi ở cho người học và khách của Nhà trường; bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn khu Nội trú; công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn; xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo lộ trình; công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí; công tác thu, chi và giám sát thu chi tài chính trong Nhà trường.
  3. b. Đầu mối thông tin, liên lạc giữa lãnh đạo trường với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Nhà trường.
  4. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác Kế hoạch và tổng hợp

  đ) Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng và cấp trên; thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Nhà trường theo yêu cầu của các cấp quản lý;

  1. e) Thư ký các hội nghị, cuộc họp chung của Nhà trường và theo yêu cầu của hiệu trưởng;
  2. g) Thực hiện quy chế công khai của Nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

  2.2. Công tác Hành chính

  đ) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức được cử đi công tác, học tập;

  1. e) Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác, lưu trú tại Nhà trường;
  2. g) Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của các đơn vị trong Nhà trường, xây dựng nề nếp hành chính trong toàn trường;
  3. h) Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong Nhà trường để đăng tải trên website của Nhà trường theo chỉ đạo của hiệu trưởng;
  4. i) Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong Nhà trường;
  5. k) Thực hiện các công tác lưu trữ theo quy định;
  6. l) Sao lục, ấn hành các tài liệu, văn kiện… phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

  2.3. Công tác Quản trị, thiết bị – thư viện và đời sống

  đ) Quản trị mạng, triển khai các dịch vụ thông tin trên website Nhà trường theo quy định; triển khai hệ thống thư điện tử theo tên miền riêng của đơn vị đến tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường; triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý người học, quản lý cơ sở vật chất; quản lý trang website và cập nhật bản tin của Nhà trường;

  1. e) Phối hợp với bộ phận Tài chính thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định; lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong Nhà trường, tham gia kiểm kê định kỳ hằng năm, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước;
  2. g) Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy;
  3. h) Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;
  4. i) Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;
  5. k) Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn…tiếp khách của Nhà trường. Tổ chức kế hoạch lễ tân cho các cuộc họp, hội nghị lớn trong và ngoài Nhà trường theo sự phân công của hiệu trưởng;
  6. l) Đặt in, mua sắm các ấn phẩm… phục vụ các dịp lễ tết theo phê duyệt của hiệu trưởng. Phối hợp các khoa mua bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;
  7. m) Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Nhà trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc; chủ trì chúc mừng các đơn vị trong và ngoài Nhà trường nhân dịp ngày truyền thống;
  8. n) Thực hiện chế độ hiếu, hỉ… theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo trường và các viên chức theo quy định, đảm bảo kịp thời, an toàn và tiết kiệm;
  9. o) Bố trí cho cán bộ, viên chức đến làm việc tại trường và người học đăng ký ở tại khu Nội trú; lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ… nhằm đảm bảo an toàn cho người học ở tại khu Nội trú;
  10. p) Thực hiện công tác tạp vụ: vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám hiệu, khu hiệu bộ; công tác quản lý và phục vụ phòng khách, phòng nghỉ giảng viên theo quy định của Nhà trường;
  11. q) Chăm lo sức khoẻ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện…); phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và công tác học sinh, sinh viên khám sức khỏe định kỳ cho người học;
  12. r) Tổ chức sử dụng bếp ăn tập thể đúng mục đích phục vụ ăn uống cho người học trong Nhà trường; tùy tình hình cụ thể có thể phối hợp với Công đoàn trường cho ký hợp đồng đấu thầu việc phục vụ bữa ăn cho người học trong nhà ăn tập thể…

  2.4. Công tác Tài vụ

  2.4.1.Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

  đ) Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

   e) Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch, báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

  2.4.2. Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

  đ) Tham mưu cho hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động;

   e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên đúng thời gian quy định.

  2.4.3. Công tác thu, chi

  2.5. Các nhiệm vụ khác

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Là Gì Và Những Điều Cần Biết
 • Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Phim Phóng Sự Tuyên Truyền Về Công Tác Phòng, Chống Ma Túy, Mại Dâm Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Qlhc Về Ttxh Năm 2022
 • Giới Thiệu Giáo Trình: “quản Lý Trật Tự Công Cộng”
 • Công Tác Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tăng Cường Quản Lý Các Cơ Sở Thu Mua Phế Liệu Nhằm Phòng Cháy, Chữa Cháy Theo Chức Năng Của Lực Lượng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Dược
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố Hưng Yên
 • Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế
 • Phòng Kinh Doanh Khách Sạn
 • Chức Năng & Nhiệm Vụ Công Việc Của Nhân Viên Kinh Doanh
 • Điều 1. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thực hiện chức năng tham mưu cho BGĐ sở quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ban Giám đốc Sở, Giám Đốc Sở.

  2. Phòng Quản lý Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ban Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

  1. Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, xây dựng các chiến lược, các chương trình hành động trong lĩnh vực hoạt động du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

  2. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt.

  3. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  4. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch địa phương.

  5. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch, khu du lịch trong trường hợp điểm du lịch, khu du lịch không còn bảo đảm điều kiện theo quy định.

  6. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật.

  7. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

  8. Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

  9. Thẩm định và Quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

  10. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

  11. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  12. Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

  13. Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, phương tiện thủy theo quy định của pháp luật.

  15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch theo quy định của pháp luật.

  16. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh.

  17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

  19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

  20. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, phống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

  22. Lập kế hoạch và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực được giao có nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh.

  Điều 3. Tổ chức và biên chế

  1. Phòng Quản lý du lịch có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

  a. Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của đơn vị.

  b. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được giao phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

  c. Chuyên viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

  2. Biên chế

  Biên chế của phòng Quản lý du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý du lịch. Trưởng phòng Quản lý du lịch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Khối Các Phòng Ban, Bộ Phận Kinh Doanh
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • – Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

  – Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

  – Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

  1, Công tác văn phòng:

  – Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

  – Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

  – Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

  – Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

  – Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

  – Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

  – Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

  – Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

  – Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

  – Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

  – Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

  3, Công tác bảo hộ lao động.

  – Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

  – Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

  – Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

  4, Công tác bảo vệ:

  – Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  – Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  – Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

  – Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  – Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  5, Công tác phục vụ:

  – Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

  – Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng

  – Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

  6, Công tác khác:

  Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

  III. QUYỀN HẠN

  Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..

  Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính khi được lãnh đạo công ty phê duyệt

  – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

  – Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

  – Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật …..

  + Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

  + Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

  + Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

  + Trật tự trị an khu vực, trật tự nội vụ

  + Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

  + Hồ sơ cán bộ công nhân viên

  + Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

  + Đối nội, đối ngoại

  + Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

  + Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

  + Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

  + Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

  + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

  + Định mức lao động

  + Đánh máy, văn thư lưu trữ hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

  + Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  + Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

  + Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

  + Phân phát công văn của công ty và cấp trên

  + Mua sắm các dung cụ, vật tư văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  + Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  + Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

  + Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  + Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

  + Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

  + Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

  + Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân công ty được biết.

  + Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

  + Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

  + Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

  + Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

  + Phân công, phân việc cho người phụ việc.

  + Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

  + Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

  + Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  + Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

  + Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

  + Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tổ Chức
 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Chức Năng, Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Dự Báo
 • Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Một Số Lĩnh Vực Chính Của Văn Hóa
 • Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  (Theo Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25/12/2007)

  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

  1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ đã được phê duyệt và các đề án khác theo sự phân công của Chính phủ.

  2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  3. Trình Thủ tướng Chính phủ các giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; quyết định thành lập các Hội đồng quốc gia về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  4. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

  a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định:

  – Quy hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

  – Thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành;

  – Xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia đặc biệt;

  – Đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Di sản văn hoá và thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam là Di sản thế giới;

  – Phương án xử lý đối với tài sản là di sản văn hóa vật thể, bao gồm: di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác;

  – Cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

  b) Quyết định theo thẩm quyền:

  – Xếp hạng di tích quốc gia, bảo tàng hạng I; điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia; giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho bảo tàng nhà nước có chức năng theo quy định của pháp luật;

  – Phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; phê duyệt hoặc thoả thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt;

  – Thẩm định quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật;

  – Cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ; đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài; làm bản sao di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; quản lý việc cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam.

  c) Hướng dẫn hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với các di tích và nhân vật lịch sử.

  đ) Công nhận, trao tặng danh hiệu vinh dự đối với các nghệ nhân có công gìn giữ, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

  7. Vềnghệ thuật biểu diễn:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp;

  c) Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động thi hoa hậu, người mẫu thời trang, karaoke và vũ trường;

  d) Hướng dẫn việc cấp thẻ hành nghề và cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

  đ) Quy định việc thẩm định, cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và của các tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam;

  e) Ban hành Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về điện ảnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Quy định việc tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế, những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam và những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

  c) Quản lý phim lưu chiểu và lưu trữ các tư liệu, hình ảnh động sản xuất ở trong nước và nước ngoài;

  d) Quy định việc cấp phép phổ biến phim.

  9. Vềmỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Ban hành Quy chế hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn video-art, tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Việt Nam;

  c) Quy định việc tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh quy mô quốc gia, quốc tế;

  d) Thành lập Hội đồng chuyên ngành thẩm định nghệ thuật và dự toán công trình mỹ thuật theo quy định.

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới thư viện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Quy định việc hợp tác, trao đổi sách, báo, tài liệu với nước ngoài và việc liên thông sách, báo, tài liệu giữa các thư viện;

  c) Quy định điều kiện thành lập và hướng dẫn hoạt động thư viện.

  13. Về văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định nghi thức chính thức nhà nước về đón tiếp khách quốc tế, lễ kỷ niệm, tang lễ và các nghi thức khác theo phân công của Chính phủ;

  b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch về thiết chế văn hoá cơ sở sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Xây dựng và ban hành các chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

  d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc;

  đ) Ban hành Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng;

  e) Ban hành Quy chế, hướng dẫn và chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động tuyên truyền phổ biến văn hóa ở cơ sở và tổ chức lễ hội.

  c) Tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; chỉ đạo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa;

  d) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam.

  15. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục, thể thao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở;

  c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước;

  d) Chỉ đạo tổ chức thi đấu thể thao quần chúng ở cấp quốc gia;

  đ) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn, tổ chức thực hiện về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang;

  e) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động của các câu lạc bộ và cơ sở thể dục, thể thao quần chúng.

  16. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

  a) Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đại hội thể dục, thể thao toàn quốc, đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam;

  b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao và định hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; quy định chi tiết về quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  d) Cho phép tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao; phê duyệt điều lệ đại hội thể dục, thể thao toàn quốc;

  đ) Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật;

  e) Ban hành Quy chế tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội tuyển thể thao quốc gia từng môn;

  g) Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao;

  h) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động của các cơ sở tập luyện thể thao chuyên nghiệp.

  17. Về tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch:

  a) Hướng dẫn, tổ chức hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Ban hành Quy chế điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch;

  18. Về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch:

  a) Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia và tuyến du lịch quốc gia;

  b) Tổ chức công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia và đô thị du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, công nhận khu du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch địa phương;

  d) Phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đô thị du lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  đ) Ban hành Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

  19. Về hướng dẫn du lịch:

  Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; quản lý thống nhất trong cả nước việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.

  20. Về kinh doanh du lịch:

  a) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, kinh doanh phát triển du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác;

  b) Quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quyết định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên;

  c) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận chuyển khách du lịch.

  21. Về xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thành lập và hoạt động của văn phòng xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia của nước ngoài tại Việt Nam;

  c) Xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia;

  d) Tổ chức thực hiện việc xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm và hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

  22. Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  23. Cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch ở Việt Nam; cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật.

  24. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi mê tín, hủ tục, văn hoá phẩm đồi trụy và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

  26. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  27. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

  28. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

  a) Xây dựng, trình Chính phủ cơ chế, chính sách cung ứng dịch vụ công, xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  b) Ban hành điều kiện, tiêu chí thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  c) Quản lý và chỉ đạo đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

  29. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

  30. Về quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

  a) Hướng dẫn, tạo điều kiện để hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động và xây dựng hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  b) Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  31. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Bộ; thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

  32. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thực hiện phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trình Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý cho chính quyền địa phương; chỉ đạo việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ.

  33. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  34. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

  35. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

  36. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

  Thăm dò ý kiến

  Mức độ hài lòng của độc giả với Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ?

  Lượt truy cập

  Khách online

  18

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Văn Hóa & Thành Phố Hưng Yên
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Văn Hóa Và Thông Tin
 • Văn Hóa Dân Gian Ứng Dụng
 • Phật Giáo Với Văn Hóa Dân Gian
 • Văn Hoá Doanh Nghiệp Là Gì?
 • Du Lịch Và Các Chức Năng Của Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Chức Năng Của Travelmaster Giúp Gì Cho Các Doanh Nghiệp Du Lịch?
 • Chức Năng Cần Có Của Website Du Lịch, Bán Tour Lữ Hành
 • Tầm Nhìn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Yên Thành
 • Vai Trò Của Dư Luận Xã Hội Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Về Bản Chất Của Dư Luận Xã Hội
 • TRANSCRIPT

  1.1. Du lch v cc chc nng ca du lch. 1.1.1. Khi nim du lch. Hot ng du lch xut hin t lu trong lch s pht trin ca x hi loi ngi. Ngy nay, trn phm vi ton th gii, du lch thnh mt nhu cu khng th thiu c trong i sng vn ho x hi v hot ng du lch ang c pht trin mt cch mnh m. Theo Hi ng L hnh v Du lch quc t (WTTC World Travel and Tourism Council), du lch l mt ngnh kinh t ln nht th gii, vt c ngnh sn xut t, thp, in t v nng nghip. Nhiu quc gia trn th gii coi du lch l ngnh kinh t quan trng. Mc d hot ng du lch xut hin t lu v pht trin vi tc nhanh, song cho n ngy nay khi nim du lch vn cha c s thng nht. GS. TS Berneker mt chuyn gia hng u v du lch th gii nhn nh: i vi du lch, c bao nhiu tc gi nghin cu th c by nhiu nh ngha. iu ny khng sai, v mi hon cnh khc nhau (v thi gian v khng gian), mi gc nghin cu khc nhau, mi ngi c cch hiu khc nhau v du lch. Sau y, chng ta c th cp ti mt s khi nim tiu biu v du lch. Nm 1811, nh ngha v du lch ln u tin xut hin ti nc Anh: Du lch l s phi hp nhp nhng gia l thuyt v thc hnh ca cc cuc hnh trnh vi mc ch gii tr. Theo ng Kuns (ngi Thy S): Du lch l hin tng nhng ngi ch khc, ngoi ni thng xuyn, i n bng cc phng tin giao thng v s dng cc x nghip du lch. Nm 1930, Clusman (ngi Thy S) cho rng Du lch l s chinh phc khng gian ca nhng ngi n mt a im m h khng c ch c tr thng xuyn. Hai GS. TS Hunziker v Kraf l nhng ngi t nn mng cho l thuyt cung du lch a ra nh ngha: Du lch l tp hp cc mi quan h v cc hin tng pht sinh trong cc cuc hnh trnh v lu tr ca nhng ngi ngoi a phng, nu vic lu tr khng thnh c tr thng xuyn v khng lin quan n hot ng kim li. ng Michael Coltman (ngi M) cho rng: Du lch l s kt hp v tng tc ca 4 nhm nhn t trong qu trnh phc v du khch bao gm: du khch, nh cung ng dch v du lch, c dn s ti v chnh quyn ni n khch du lch. C th th hin cc mi quan h tng tc bng s sau: Thng 6 1991, ti Otawa (Canada) din ra Hi ngh quc t v thng k du lch cng a ra nh ngha: Du lch l hot ng ca con ngi i ti mt ni ngoi mi trng thng xuyn (ni thng xuyn ca mnh), trong mt khong thi gian t hn c cc t chc du lch quy nh trc, mc ch ca chuyn i khng phi l tin hnh cc hot ng kim tin trong phm vi vng n thm. Di gc a l du lch, Pirogionic (1985) cho rng Du lch l mt dng hot ng ca dn c trong thi gian ri lin quan vi s di chuyn v lu tr tm thi bn ngoi ni c tr thng xuyn nhm ngh ngi, cha bnh, pht trin th cht v tinh thn, nng cao trnh nhn thc vn ho hoc th thao km theo vic tiu th nhng gi tr v t nhin, kinh t v vn ho. Ti iu 10 ca Php lnh Du lch Vit Nam (1999), thut ng du lch c hiu nh sau: Du lch l hot ng ca con ngi ngoi ni c tr thng xuyn ca mnh nhm tho mn nhu cu tham quan, gii tr, ngh dng trong mt khong thi gian nht nh. Thng qua mt s nh ngha trn, c th ni rng du lch l mt dng hot ng c th, gm nhiu thnh phn tham gia, to thnh mt tng th ht sc phc tp. Hot ng du lch va c c im ca ngnh kinh t, li c c im ca ngnh vn ho x hi. 1.1.2. Cc chc nng ca du lch. Du lch c nhng chc nng nht nh. C th xp cc chc nng y thnh 4 nhm: x hi, kinh t, sinh thi v chnh tr. 1.1.2.1. Chc nng x hi. Th hin vai tr ca du lch trong vic gi gn, hi phc sc kho v tng cng sc sng ca nhn dn. Trong chng mc no , du lch c tc dng hn ch cc bnh tt, ko

  di tui th v kh nng lao ng ca con ngi. Cc cng trnh nghin cu v sinh hc khng nh rng, nh c ch ngh ngi v du lch ti u, bnh tt ca dn c trung bnh gim 30%, bnh ng h hp gim 40%, bnh thn kinh gim 30%, bnh ng tiu ho gim 20% (Crirosep, Dorin, 1981). Thng qua hot ng du lch, ng o qun chng nhn dn c iu kin tip xc vi nhng thnh tu vn ho phong ph v lu i ca cc dn tc, t tng thm lng yu nc, tinh thn on kt quc t, hnh thnh phm cht tt p nh lng yu lao ng, tnh bn iu quyt nh s pht trin cn i v nhn cch ca mi c nhn trong ton x hi. 1.2. 1.1.2.2. Chc nng kinh t. Chc nng ny ca du lch th hin s lin quan mt thit vi vai tr ca con ngi nh l lc lng sn xut ch yu ca x hi. Hot ng sn xut l c s tn ti ca x hi. Vic ngh ngi, du lch mt cch tch cc v c t chc hp l s em li nhng kt qu tt p. Mt mt n gp phn vo vic phc hi sc kho cng nh kh nng lao ng v mt khc m bo ti sn xut m rng lc lng lao ng vi hiu qu kinh t r rt. Ngoi ra chc nng kinh t ca du lch cn th hin kha cnh khc. l dch v du lch, mt ngnh kinh t c o, nh hng n c cu ngnh v c cu lao ng ca nhiu ngnh kinh t: nng nghip, cng nghip, giao thng vn ti, ngoi thng v l c s quan trng, to cho nn kinh t pht trin. 1.1.2.3. Chc nng sinh thi. To mi trng sng n nh v mt sinh thi. Ngh ngi du lch l nhn t c tc dng kch thch vic bo v, khi phc v ti u ho mi trng thin nhin bao quanh, bi v chnh mi trng ny c nh hng trc tip n sc kho v hot ng ca con ngi. Vic y mnh hot ng du lch, tng mc tp trung khch vo nhng vng nht nh i hi phi ti u ho qu trnh s dng t nhin vi mc ch du lch. Lc ny i hi con ngi phi tm kim cc hnh thc bo v t nhin, m bo iu kin s dng ngun ti nguyn mt cch hp l. Gia x hi v mi trng trong lnh vc du lch c mi quan h cht ch. Mt mt x hi m bo s pht trin ti u ca du lch, nhng mt khc li phi bo v mi trng t nhin khi tc ng ph hoi ca cc dng khch du lch v vic xy dng c s vt cht k thut phc v du lch. Nh vy, gia du lch v bo v mi trng c mi lin quan gn gi vi nhau. 1.1.2.4. Chc nng chnh tr. Chc nng chnh tr ca du lch c th hin vai tr to ln ca n nh mt nhn t ho bnh, y mnh cc mi giao lu quc t, m rng s hiu bit gia cc dn tc. Du lch quc t lm cho con ngi sng cc khu vc khc nhau hiu bit v xch li gn nhau. Mi nm, hot ng du lch c nhng ch khc nhau, nh Du lch l giy thng hnh ca ho bnh (1967), Du lch khng ch l quyn li, m cn l trch nhim ca mi ngi (1983) ku gi hng triu ngi qu trng lch s, vn ho v truyn thng ca cc quc gia, gio dc lng mn khch v trch nhim ca ch nh i vi khch du lch, to nn s hiu bit v tnh hu ngh gia cc dn tc. 1.1.3. ngha kinh t x hi ca du lch. Ngy 3 v 5 thng 11 nm 1994 ti OSAKA (Nht Bn) din ra Hi ngh B trng du lch th gii. Ti im 2 phn I ca tuyn b OSAKA khng nh Du lch l ngun ln nht to ra GDP v vic lm ca th gii, chim ti 1/10 mi loi, ng thi u t cho du lch v cc khon thu t thu lin quan ti du lch tng ng cng tng cao. Nhng s gia tng ny cng vi cc ch tiu khc ca du lch d on s tip tc tng trng mt cch vng chc v nh vy du lch s l u tu ko nn kinh t th gii trong th k XXI. S pht trin ca ngnh du lch c tc ng rt mnh ti c cu ngnh v c cu lnh th nn kinh t ca mt s nc. nhn r vai tr ca du lch i vi s pht trin kinh t x hi cn hiu k c im ca tiu dng du lch. Nhng c im quan trng nht l: – Nhu cu tiu dng du lch l nhng nhu cu c bit: nhu cu hiu bit kho tng vn ho,

  lch s, nhu cu vn cnh thin nhin, bi v tm bin, h, sng ca con ngi. – Tiu dng du lch tho mn cc nhu cu v hng ho (thc n, hng ho mua sm, hng lu nim) v c bit ch yu l nhu cu v dch v (lu tr, vn chuyn hnh khch, dch v y t, thng tin). – Vic tiu dng cc dch v du lch v mt s hng ho (thc n) xy ra cng mt thi gian v cng mt a im vi vic sn xut ra chng. Trong hot ng du lch khng phi vn chuyn dch v v hng ho n cho khch hng, m ngc li, t khch du lch phi tm n ni c hng ho. – Vic tiu dng du lch ch tho mn nhng nhu cu th yu, nhng nhu cu khng thit yu i vi i sng con ngi (ngoi l, loi hnh du lch cha bnh, khi du lch c ngha sng cn i vi ngi bnh). – Tiu dng du lch xy ra thng thng theo thi v. Vi cc c im trn, cc mi quan h trong tiu dng du lch c phn lm 2 loi: + Th nht l cc mi quan h vt cht ny sinh khi khch n ni du lch v mua dch v, hng ho bng tin t. 1.3. Th hai l cc mi quan h phi vt cht ny sinh khi khch tip xc vi vn ho, phong tc v tp qun ca dn a phng. Thng qua tiu dng, du lch tc ng mnh m ln lnh vc lu thng, v do vy gy nh hng ln ti cc lnh vc khc ca qu trnh ti sn xut x hi. Kinh t du lch gy bin i ln trong c cu cn cn thu chi ca t nc, ca vng du lch. i vi du lch quc t, vic khch mang ngoi t n i v tiu khu du lch lm tng tng s tin trong cn cn thu chi ca vng v ca t nc. Cn i vi du lch ni a, vic tiu tin ca dn vng du lch ch gy bin ng trong c cu cn cn thu chi ca nhn dn theo vng, ch khng lm thay i tng s nh tc ng ca du lch quc t. Trong qu trnh hot ng, du lch i hi s lng ln vt t v hng ho a dng. Ngoi ra vic khch mang tin kim ra t ni khc n tiu vng du lch gp phn lm sng ng kinh t vng du lch v t nc du lch. Du lch gp phn huy ng ngun vn nhn ri trong nhn dn vo vng chu chuyn, v chi ph cho hnh trnh du lch l t tin tit kim ca nhn dn. Thng qua lnh vc lu thng m du lch c nh hng tch cc ln s pht trin ca nhiu ngnh nh cng nghip, nng nghip, tiu th cng nghip Du lch lun i hi hng ho c cht lng cao, phong ph v chng loi v v hnh thc. Do vy, du lch gp phn nh hng cho s pht trin ca cc ngnh y trn cc mt: s lng, cht lng, chng loi sn phm v vic chuyn mn ho ca cc x nghip trong sn xut. nh hng ca du lch ln s pht trin ca cc ngnh khc trong nn kinh t quc dn nh thng tin, xy dng, y t, thng nghip, vn ho cng rt ln. S sn sng n tip khch du lch ca mt vng khng ch th hin ch nhng ni c ti nguyn du lch, m bn cnh chng phi c c c s vt cht k thut, h thng giao thng vn ti, bu in, ngn hng, mng li thng nghip Vic vn dng a nhng ni c ti nguyn du lch vo s dng, kinh doanh i hi phi xy dng h thng ng s, mng li thng nghip, bu in qua cng kch thch s pht trin tng ng ca cc ngnh c lin quan. Ngoi ra, du lch pht trin cn nh thc mt s ngnh sn xut th cng c truyn. 1.1.3.1. ngha v mt kinh t ca pht trin du lch. a. ngha v mt kinh t ca vic pht trin du lch ni a. Gp phn tch cc vo qu trnh to nn thu nhp quc dn (sn xut lu nim, ch bin thc phm, xy dng cc c s vt cht k thut), lm tng thm tng sn phm quc ni. Gp phn tch cc vo qu trnh phn phi li thu nhp quc dn gia cc vng. Ni cch khc, du lch c tc ng tch cc vo vic lm cn i cu trc thu chi ca nhn dn theo cc vng (thng cc vng pht trin mnh du lch li l cc vng km sn xut ra ca ci vt cht dn n thu nhp ca ngi dn ti cc vng t sn xut l thp). Du lch ni a pht trin tt s cng c sc kho cho nhn dn lao ng v do vy gp

  phn lm tng nng sut lao ng x hi. Ngoi ra du lch ni a gip cho vic s dng c s vt cht k thut ca du lch quc t c hp l hn. Vo trc v sau thi v du lch, khi khch quc t vng c th s dng c s vt cht k thut y vo phc v khch du lch ni a. b. ngha ca vic pht trin du lch quc t ch ng. Vic pht trin du lch quc t ch ng c tc ng tch cc vo vic lm tng thu nhp quc dn thng qua thu ngoi t, ng gp vai tr to ln trong vic cn bng cn cn thanh ton quc t. Cng vi hng khng dn dng, kiu hi, cung ng tu bin, bu in quc t v cc dch v thu ngoi t khc, du lch quc t hng nm em li cho cc quc gia nhiu ngoi t. cc nc du lch pht t

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Chỉ, Số Điện Thoại Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Cao Bằng
 • Địa Chỉ, Số Điện Thoại Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Ninh Bình
 • Bảo Hiểm Xã Hội Hà Nội
 • Tháo Gớ Vướng Mắc Trong Thực Hiện Chức Năng Thanh Tra Chuyên Ngành Của Cơ Quan Bảo Hiểm Xã Hội
 • 10 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Bảo Hiểm Xã Hội Trong Năm 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)

  --- Bài mới hơn ---

 • Xã Hội Hóa Và Lồng Ghép Các Hoạt Động Y Tế
 • Vai Trò Của Công Tác Xã Hội Trường Học Trong Hỗ Trợ Giảm Thiểu Vấn Đề Bạo Lực Học Đường
 • Khoa Các Khoa Học Xã Hội
 • Vai Trò Của Triết Học Trong Đời Sống Xã Hội – Kipkis
 • Tập Phục Hồi Chức Năng Sau Mổ Thay Khớp Gối
 • Chức năng, nhiệm vụ

  Vị trí và chức năng

  1. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

  Tên giao dịch quốc tế: Institute for Tourism Development Research

  Tên viết tắt: ITDR

  Trụ sở Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được đặt tại thành phố Hà Nội

  2. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách, chiến lược phát triển du lịch.

  2. Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng năm của Viện về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

  4. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển du lịch, tổ chức sự kiện và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực du lịch.

  5. Tổ chức công tác thông tin khoa học về du lịch; xuất bản, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về du lịch.

  6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

  7. Tổ chức đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về du lịch.

  8. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tôn Giáo Trong Phát Triển Bền Vững: Những Vấn Đề Lý Luận
 • Phát Huy Nguồn Lực Tôn Giáo Trong Phát Triển Đất Nước
 • Pierre Bourdieu Và Xã Hội Học Tôn Giáo
 • Mối Quan Hệ Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Copy & Paste Nâng Cao Trong Word 2010
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100