Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Lắp Đặt

--- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ii: Lặng Lẽ Góp Chiến Công
 • Sửa Chữa Khoa Phục Hồi Chức Năng, Phòng Trực Kế Toán, Tường Rào Đường Nguyễn Văn Trỗi, Một Số Phòng Tầng 3,4 Nhà Kỹ Thuật Nghiệp Vụ
 • Đbqh Tp. Đà Nẵng Ủng Hộ Việc Bổ Sung Chức Năng Của Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hình Sự Thuộc Vksnd Tối Cao
 • Cần Phân Biệt Rõ Chức Năng, Nhiệm Vụ Giữa Pháp Y Và Kỹ Thuật Hình Sự
 • Luật Sư Nêu Ý Kiến Về Việc Thành Lập Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hình Sự Thuộc Vksnd Tối Cao
 • 1. CHỨC NĂNG : ;.. tham gia đấu thầu.. quyết định…. về các biện pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tiến bộ KHKT vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. có biện pháp xử lý kịp thời.

  – Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế của Viện

  – Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của ViệnViện

  2. NHIỆM VỤ :

  – Xây dựng phương án thi công, phương án kỹ thuật cho các dự án, các loại phương tiện xe máy thiết bị thi công, các sản phẩm khác để tổ chức thực hiện của

  – Kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư, mức hao phí lao động trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt; Xây dựng phương án thi công, phương án PCCN, phương án an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công trình lớn trọng điểm; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập và duyệt phương án thi công, phương án PCCN, phương án an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các công trình nhỏ.

  – Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh, phòng Phát triển dự án lập hồ sơ dự thầu các công trình của Viện

  – Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong quá trình sản xuất về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, máy móc thiết bị và vệ sinh môi trường.

  – Hướng dẫn và cùng các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ nghiệm thu công trình, phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao công trình.

  – Quản lý, bảo quản, sửa chữa, điều động toàn bộ xe máy thiết bị thi công của Viện. Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị máy móc hàng quý, năm. Phối hợp cùng phòng Kinh doanh, phòng Tài chính kế toán khoán quản ca xe, máy các loại tại các đơn vị trực thuộc Viện và các đối tác ngoài Viện

  – Trực tiếp tổ chức thi công công trình do Ban lãnh đạo Viện

  – Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra tay nghề, đào tạo, đào tạo lại, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Viện. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến, sáng chế vào sản xuất kinh doanh của Viện

  – Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, lực lượng phòng chống cháy nổ đến các đơn vị trực thuộc trên phạm vi toàn Viện

  – Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án đổi mới công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Viện về việc khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý.

  – Đề xuất với lãnh đạo Viện

  – Đình chỉ thi công đối với đội trưởng, cá nhân và công trình khi phát hiện có sự vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn PCCN và báo cáo Ban lãnh đạo Viện

  – Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Đề nghị lãnh đạo Viện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Trung Nam Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kỹ Thuật An Toàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kỹ Thuật An Toàn, Môi Trường
 • Quân Đội Mỹ Có Thể Ứng Dụng Công Nghệ Ar Với Kính Hololens Vào Thực Chiến Từ Năm 2022
 • Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Bình
 • Sâu Đậm Hình Ảnh “Đội Quân Công Tác”
 • Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật an toànMôi trường

            a) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

            – Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

            b) Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường: 

            – Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh; 

            – Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.

            c) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

            – Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;

            – Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường của dự án thuộc lĩnh vực công thương sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt;

            – Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành công thương; chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, các chương trình, đề án, dự án khác thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương hoặc theo phân công của UBND cấp tỉnh;

            e)  Chủ trì thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Xây dựng kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện.

            g) Chủ trì xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

            h) Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Công Thương.

            i) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kỹ thuật an toàn và môi trường trong ngành công thương theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với Phòng Kinh tế/Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

            l) Tập huấn, đào tạo các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của phòng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

            m) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Triển Khai Công Tác Năm 2022
 • Những Chiến Công Thầm Lặng Của Lực Lượng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ
 • Sở Y Tế Cần Thơ :: Các Phòng Ban
 • Lãnh Đạo 15 Phường Và Các Phòng Ban
 • Ý Thức Hiến Pháp Trong Nhà Nước Pháp Quyền
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Các Lĩnh Vực

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Thể Xuyên Tạc Chức Năng Lao Động, Sản Xuất Của Quân Đội
 • Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Với Chức Năng Của Đội Quân Công Tác
 • Quản Lý Thị Trường Là Gì? Chức Năng Của Quản Lý Thị Trường?
 • Quản Lý Thị Trường Là Gì? Thẩm Quyền Của Cơ Quan Quản Lý Thị Trường?
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Quản Lý Thị Trường Địa Phương
 • Chức năng của phòng kỹ thuật

  • Quản lý việc sử dụng, sửa chữa, bảo trì, mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Nhiệm vụ của phòng kỹ thuật

  Trách nhiệm của phòng kỹ thuật chính là lập hồ sơ thiết kế, quản lý, giám sát kỹ thuật các dự án xây dựng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo các vấn đề kỹ thuật của các sản phẩm mới của doanh nghiệp.

  Chịu trách nhiệm thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đảm bảo yếu tố an toàn cùng các tính năng, công dụng của sản phẩm.

  Phối hợp với các phòng ban khác trong việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, tham gia đầu thầu.

  Xây dựng phương án thi công, phương án kỹ thuật cho các dự án; xác định các loại phương tiện, máy móc, thiết bị thi công và các nguồn lực cần thiết khác cho việc thực hiện dự án và các kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó còn xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công trình, dự án của công ty.

  Kiểm tra khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư và xác định mức hao phí phù hợp với cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt.

  Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện dự án, kế hoạch sản xuất về mặt kỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường cũng như các vấn đề về máy móc thiết bị sử dụng trong dự án và sản xuất sản phẩm.

  2. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

  Phòng kỹ thuật có trách nhiệm quản lý các vấn đề kỹ thuật đối với toàn bộ máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Cần có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì phù hợp với từng loại máy móc, thiết bị, kịp thời phát hiện các hư hỏng và tiến hành sửa chữa nhằm đảm bảo tính an toàn và liên tục trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  3. Quản lý đội ngũ kỹ thuật viên

  Phối hợp cùng bộ phận nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự cho phòng kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới, kế hoạch kiểm tra tay nghề và các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ nhân viên hiện tại. Đồng thời hỗ trợ xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân sự cho phòng kỹ thuật trong dài hạn.

  Đề xuất cho Ban lãnh đạo công ty các biện pháp cải thiện công tác quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

  Ra quyết định đình chỉ, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, đội nhóm khi phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và báo cáo cho Ban lãnh đạo công ty để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

  Đề nghị khen thưởng, tăng lương, thăng chức và một số quyền lợi, đãi ngộ khác với các tập thể và cá nhân thuộc quyền quản lý của phòng kỹ thuật.

  HRchannels – Great Solution. Great People!

  HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

  Hotline: 08. 3636. 1080

  Email: [email protected] / [email protected]

  Website: www.hrchannels.com

  Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

  Nguồn ảnh: internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật Là Gì? Tất Tần Tật Về Vị Trí Technical Manager
 • Phòng Kinh Tế Hạ Tầng
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Cấp Huyện
 • Giới Thiệu Vị Trí Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng Huyện Kon Plông
 • Chức Năng Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Là Gì?
 • Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện

  --- Bài mới hơn ---

 • Humvee: Bạn Đồng Hành Của Bộ Binh Mỹ
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Quân Đoàn 3 Thực Hiện Tốt Chức Năng “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Vẫn Là “đội Quân Chiến Đấu, Đội Quân Công Tác”
 • Phó trưởng phòng : Ông Trần Công Long Phó trưởng phòng : Ông Nguyễn Hải Sơn I- CHỨC NĂNG:

  Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty BĐATHH miền Bắc về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, điện , điện tử, động lực… (gọi tắt là lĩnh vực cơ điện) của Công ty.

  II- NHIỆM VỤ:

  1- Lập hồ sơ thiết kế dự toán, theo dõi giám sát các công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ điện của Công ty, thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo phân cấp.

  2- Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án: Đầu tư mới, mở rộng sản xuất, cải tạo nâng cấp hoặc chế tạo mới các sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ điện của Công ty.

  3- Quản lý kỹ thuật đối với các công trình, sản phẩm gia công chế tạo mới, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ điện của Công ty.

  4- Giám sát quyền tác giả việc gia công chế tạo các công trình, sản phẩm cơ điện do phòng thiết kế. Giám sát chủ đầu tư các công trình, sản phẩm cơ điện theo phân cấp.

  5- Tham gia hội đồng và cử các chuyên viên theo từng lĩnh vực phối hợp, giám sát thực hiện việc thanh lý các loại tài sản thuộc lĩnh vực cơ điện theo nhiệm vụ và quyền hạn. Tham gia công tác an toàn lao động trong lĩnh vực cơ điện.

  6- Soạn thảo các văn bản đối ngoại, dịch thuật các tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực cơ điện.

  7- Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý, các tài liệu nghiệp vụ đào tạo thuộc lĩnh vực cơ điện theo phân cấp.

  8- Thường trực công tác sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu các đề tài khoa học- công nghệ đưa tiến bộ kỹ thuật hiện đại hoá ngành BĐATHH .

  9- KCS các công trình và sản phẩm cơ điện.

  10- Hướng dẫn đào tạo nâng cao và nâng bậc cho công nhân thuộc lĩnh vực cơ điện.

  11- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm phương tiện thủy, bộ, các trang thiết bị theo quy định.

  III- QUYỀN HẠN:

  – Có quyền đình chỉ việc gia công, sản xuất, lắp đặt các sản phẩm không đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, mất an toàn cho người sản xuất và người sử dụng, đồng thời báo cáo ngay với lãnh đạo Công ty BĐATHH miền Bắc .

  – Có quyền từ chối nghiệm thu các công trình, sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

  – Tổ chức kiểm tra công tác kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất lĩnh vực cơ điện.

  IV- MỐI QUAN HỆ:

  – Đối với các Ban của Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện các yêu cầu theo chuyên môn nghiệp vụ được giao.

  – Đối với các phòng, trạm và đơn vị thành viên của Công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Hạn, Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng, Vai Trò Của Một Trưởng Phòng Kỹ Thuật
 • Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kỹ Thuật Và Lưu Ý Công Việc Cần Biết
 • Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mặc. Làm Việc Tại Công Ty Cổ Phần Midomax Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Trưởng Sản Xuất Trong Nhà Máy
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng, Vai Trò Của Một Trưởng Phòng Kỹ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyền Hạn, Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng
 • Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện
 • Humvee: Bạn Đồng Hành Của Bộ Binh Mỹ
 • Quân Đội Mỹ Tham Gia Phân Phối Vắc Xin Covid
 • Bài 2: Đội Quân Chiến Đấu, Công Tác Và Sản Xuất
 • Công việc kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi phải có sự tính toán chính xác, cẩn thận. Một người Trưởng phòng kỹ thuật sẽ phải xử lý nhiều vấn đề hơn, vậy chính xác công việc của họ là gì? Vai trò đối với doanh nghiệp quan trọng như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay với bài viết tổng hợp từ HRChannels.

  Thế nào là Trưởng phòng kỹ thuật?

  Chức năng của Trưởng phòng kỹ thuật

  Cũng giống như hầu hết các trưởng phòng khác, đảm nhận nhiều chức năng khác nhau. So với công việc kinh doanh, sản xuất,… thì Trưởng phòng kỹ thuật có đặc thù riêng biệt hơn.

  – Trưởng phòng kỹ thuật thực hiện giám sát, thiết kế kỹ thuật máy móc, sản phẩm cho hoạt động vận hàng, sản xuất của công ty.

  – Bên cạnh đó, họ giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tham mưu cho ban giám đốc, lãnh đạo cấp cao về kỹ thuật, công nghệ, đánh giá định mức, chất lượng sản phẩm.

  – Trưởng phòng kỹ thuật có chức năng phối hợp với các phòng ban khác nhằm theo dõi, rà soát, kiểm tra số lượng, chất lượng vật tư trong xuất nhập.

  – Quản lý, lãnh đạo nhân viên cấp dưới hoàn thành mục tiêu chung.

  Nhiệm vụ của Trưởng phòng kỹ thuật

  – Người quản lý phòng kỹ thuật có nhiệm vụ thiết kế, triển khai, chỉ đạo thi công sản phẩm ở các giai đoạn sản xuất. Tổ chức quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tham gia nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.

  – Trưởng phòng kỹ thuật cũng làm công tác lập hồ sơ lưu trữ dữ liệu, hồ sơ dự thầu, chuẩn bị ngân sách, đăng ký, đăng kiểm chất lượng hàng hóa, sản phẩm hoặc hỗ trợ phòng kinh doanh lập giá thầu, giá thành sản phẩm.

  – Bên cạnh việc đảm bảo quá trình vận hành máy móc thiết bị diễn ra đúng chu trình, suôn sẻ thì Trưởng phòng bộ phận này còn tìm ra các phương pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, sản phẩm của doanh nghiệp, lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, công trình.

  – Quản lý an toàn kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự, nâng cao chuyên môn cho thành viên trong nhóm. Phân bổ công việc cho nhân viên cấp dưới, chỉ đạo, hướng dẫn để họ hoàn thành tốt công việc của mình.

  – Làm việc với đối tác, tư vấn, giải thích các vấn đề về kỹ thuật cho khách hàng, nhà đầu tư cũng như ban giám đốc.

  – Xử lý tốt các sự cố, rủi ro phát sinh. Đảm bảo công tác kỹ thuật luôn tuân thủ quy tắc, tiêu chuẩn.

  – Trưởng phòng kỹ thuật phân tích công nghệ, nhu cầu tài nguyên, nhu cầu thị trường, lập kế hoạch và đánh giá tính khả thi của dự án.

  – Xem xét, báo cáo, phê duyệt chi tiêu, thực thi các quy tắc và quyết định mua vật liệu hoặc dịch vụ. Đề xuất, phê duyệt hợp đồng, dự toán chi phí.

  Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng phòng kỹ thuật

  Trưởng phòng kỹ thuật có vai trò quan trọng, cùng với Giám đốc điều hành CEO dẫn dắt công việc kỹ thuật của tổ chức, bao gồm việc quản lý và tầm nhìn xa của các dự án án, bảo trì thiết bị.

  Để đảm nhận được vị trí quản lý cấp cao như thế này thì Trưởng phòng kỹ thuật phải có kiến thức thật vững vàng được chứng minh qua kinh nghiệm công tác, năng lực làm việc và bằng cấp.

  Trưởng phòng kỹ thuật có quyền hạn sắp xếp, phân bổ, đề xuất thay đổi cơ cấu nguồn nhân lực trong bộ phận, phòng ban mình quản lý. Người này có quyền chỉ đạo, đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên, tiến cử hoặc cho thôi việc CBNV ‘dưới trướng’.

  Phẩm chất cần có để trở thành Trưởng phòng kỹ thuật tuyệt vời

  Mỗi công ty sẽ có văn hóa khác nhau, điều này có tác động ảnh hưởng đến công việc của một Trưởng phòng kỹ thuật, tuy nhiên để trở thành nhà quản lý tài ba thì đòi hỏi cần có các phẩm chất sau.

  Hiểu biết và có kỹ năng giao tiếp tốt là 2 yếu tố quan trọng đối với bất cứ ai. Bạn cần phải có khả năng lắng nghe người khác, truyền đạt rõ ràng, rành mạch ý tưởng, công việc của mình với cấp trên cũng như nhân viên.

  Kỹ năng hợp tác, tuy làm việc chủ yếu về kỹ thuật khá khô khan nhưng Trưởng phòng kỹ thuật phải thường xuyên trao đổi công việc với bộ phận khác. Vậy nên bạn phải là người làm việc nhóm tốt.

  Yêu thích và tin tưởng vào sản phẩm của mình. Niềm đam mê với công việc là yếu tố giúp bạn gắn bó lâu dài với công ty, là động lực để vượt qua khó khăn. Cũng tương tự như vậy, bạn phải có niềm tin vào chính sản phẩm của mình thì mới tạo được sự tin tưởng cho mọi người xung quanh.

  Không ngại thử thách, một người giỏi sẽ không ngồi yên phận và hài lòng với hiện tại, thành quả của mình. Họ luôn nỗ lực tìm ra điều thách thức họ và giải quyết chúng, thúc đẩy đến những thành công sau này.

  Tìm việc Trưởng phòng kỹ thuật ở đâu?

  Ngày nay nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức tuyển dụng qua các công ty headhunter vừa chuyên nghiệp, hiệu quả lại tiết kiệm chi phí, trong đó HRChannels là đơn vị uy tín hàng đầu được khách hàng tin tưởng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, đồng hàng cùng các các công ty, ứng viên, chúng tôi tự tin mang đến bạn dịch vụ tuyệt vời nhất.

  Nếu bạn có nhu cầu ứng tuyển công việc Trưởng phòng kỹ thuật hoặc bất kỳ vị trí nhân sự cấp cao nào thì hãy tham khảo ngay trên trang của HRCHannels.

  Chi tiết liên hệ:

  Website: http://hrchannels.com

  Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

  Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

  Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

  HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kỹ Thuật Và Lưu Ý Công Việc Cần Biết
 • Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mặc. Làm Việc Tại Công Ty Cổ Phần Midomax Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Trưởng Sản Xuất Trong Nhà Máy
 • Công Việc Của Trưởng Phòng Kỹ Thuật
 • Qui Trình Làm Việc Của Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền Tại Xí Nghiệp May 2 Trong Công Ty May Thắng Lợ
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Công Ty Xây Dựng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Bản Chất, Giai Cấp, Mục Tiêu Lý Tưởng Chiến Đấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Bai Giang Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Tham Gia Sản Xuất, Xây Dựng Kinh Tế Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Phòng Hạ tầng kỹ thuật có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Nhiệm vụ của Phòng Hạ tầng kỹ thuật:

  1.4. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình cấp nước, thoát nước theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp nước, thoát nước;

  1.5. Tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn chấp hành các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

  1.6. Đề xuất phân cấp quản lý các công trình hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải xây dựng mới hoặc được đầu tư nâng cấp, cải tạo;

  1.7. Đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi giá nước sạch, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong công tác xây dựng, vận hành, duy tu, bảo quản hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

  1.9. Nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành các chính sách, cơ chế nhằm thu hút nhân dân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ, khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố;

  1.11. Theo dõi, quản lý nhà nước quá trình đầu tư xây dựng các dự án được đầu tư theo các hình thức: vốn vay ODA, vay ưu đãi, BOT, BT, BTO và các hình thức khác… thuộc lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

  1.13. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành theo quy định.

  2.2. Tham mưu việc thiết lập và quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị; việc theo dõi, quản lý tài sản, vật tư thu hồi thuộc lĩnh vực chiếu sáng công cộng; kiểm tra, xác định quy mô cần bảo trì của các công trình thuộc hệ thống chiếu sáng công cộng (sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất);

  2.3. Nghiên cứu, đề xuất phân cấp quản lý hạ tầng về chiếu sáng đô thị;

  2.4. Thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, yêu cầu mỹ thuật các công trình chiếu sáng công cộng; thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình chiếu sáng đô thị; thẩm định và trình duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu, giải quyết các kiến nghị về đấu thầu đối với các dự án xây dựng công trình thuộc chức năng quản lý của phòng;

  2.5. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình chiếu sáng công cộng theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình chiếu sáng đô thị;

  2.7. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thỏa thuận đấu nối vào hệ thống chiếu sáng công cộng đang khai thác;

  2.8. Theo dõi tình hình khai thác, sử dụng nguồn vốn của các công trình chiếu sáng công cộng theo chức năng quản lý của Phòng;

  2.9. Triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Nhà nước, của ngành đối với lĩnh vực chiếu sáng công cộng;

  2.11. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành theo quy định.

  3.4. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình công viên, cây xanh theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình công viên, cây xanh;

  3.5. Nghiên cứu, đề xuất phân cấp quản lý hạ tầng về hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố;

  3.6. Tham mưu công tác thẩm định, phê duyệt dự toán duy tu, chăm sóc công viên, cây xanh của các đơn vị trực thuộc Sở; đề nghị các đơn vị quản lý, thi công khắc phục các khiếm khuyết công trình hoặc đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời đối với những hoạt động khai thác, sử dụng hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố;

  3.7. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước quá trình đầu tư, xây dựng các dự án bằng nguồn vốn khác ngoài ngân sách; trong việc thực hiện các dự án ODA, BOT, BT, BTO, PPP …thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh;

  3.12. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành theo quy định.

  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng

  QT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Bạn Đã Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Nội Thất Là Gì Chưa?
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Mô Tả Công Việc, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phụ Bếp Nhà Hàng
 • Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Công Ty Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Bản Chất, Giai Cấp, Mục Tiêu Lý Tưởng Chiến Đấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Bai Giang Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Tham Gia Sản Xuất, Xây Dựng Kinh Tế Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp
 • Ngành kỹ thuật xây dựng là gì?

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật công ty xây dựng

  Một số nhiệm vụ mà phòng kỹ thuật công ty xây dựng phải thực hiện:

  Công tác kỹ thuật cơ khí, xây dựng:

  • Lập hồ sơ thiết kế dự toán, quản lý, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng mới, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải. Thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật được giao trong phạm vi được phân cấp.
  • Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong lĩnh vực công trình, cơ khí. Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng, cơ khí;
  • Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an toàn xây dựng
  • Theo dõi công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và các trang thiết bị theo quy định.
  • Kiểm tra chất lượng các sản phẩm lĩnh vực công trình và lĩnh vực cơ khí;
  • Xử lý các sự cố đột xuất về báo hiệu hàng hải.
  • Xây dựng và quản lý, điều hành hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
  • Xây dựng và quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đảm đảm an toàn thi công, và các hạng mục xây dựng khác của Tổng công ty.

  Công tác khoa học công nghệ và thiết bị phục vụ công trình xây dựng.

  • Thường trực trong công tác Khoa học công nghệ của Tổng công ty, hướng dẫn và quản lý thực hiện các đề tài, sáng kiến.
  • Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, quản lý và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, bộ phận, tổ, nhóm thực hiện các đề tài, đề án khoa học, tiêu chuẩn, quy chuẩn,…Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thực hiện công trình.
  • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ mới cho các sản phẩm của Tổng công ty.
  • Quản lý các thiết bị thi công xây dựng của Tổng công ty. Tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát sản xuất và đưa vào sử dụng các thiết bị phục vụ xây dựng. Đồng thời, xây dựng hệ thống và quản lý các thiết bị trên.
  • Kiểm tra và duyệt quyết toán các sản phẩm cho các đơn vị theo quy định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

  Ngoài ra, chức năng của phòng kỹ thuật công ty xây dựng còn là:

  • Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
  • Phối hợp, trao đổi ý kiến đối với bộ phận kỹ thuật thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Phối hợp với văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Bạn Đã Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Nội Thất Là Gì Chưa?
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Trong Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Mô Tả Công Việc Của Vị Trí Giám Đốc Kỹ Thuật Là Gì?
 • Mô Tả Công Việc Của Một Giám Đốc Kỹ Thuật
 • Chọn Giám Đốc Kỹ Thuật: Quản Lý Là Quản Lý
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Phân Xưởng Sản Xuất
 • 1. Phó giám đốc kỹ thuật là gì?

  2. Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật

  Một số chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật:

  • Điều hành các phòng để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
  • Giám sát dự án và đưa ra quyết định và đề xuất về giải pháp, chiến lược,… với Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
  • Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.
  • Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn. Đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
  • Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường.
  • Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.
  • Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.
  • Phối hợp với Hội Đồng Quản trị để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
  • Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.
  • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
  • Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu mà Công ty đề ra.
  • Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về dự án.
  • Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
  • Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo đối với Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.
  • Giám sát quản lý tài chính, chi tiêu trong công ty theo thẩm quyền được phép căn cứ vào Điều lệ.

  3. Ví dụ thực tế về chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty xây dựng

  Chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng:

  • Chủ trì lập biện pháp đấu thầu thi công công trình khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.
  • Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao để tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra xử lý trình Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.
  • Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.
  • Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  • Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm.
  • Biên soạn tài liệu về công nghệ kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên.
  • Triển khai những tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.
  • Tổ chức thực hiện các phương án kỹ thuật và khai thác có hiệu quả thiết bị kỹ thuật được trang bị, đảm bảo cho việc sản xuất tại các đơn vị đạt chất lượng tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng quy trình, quy phạm.
  • Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất và phục vụ kinh doanh.
  • Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt phương án sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ và khi bị hư hỏng.
  • Quản lý lưu trữ, bảo quản hồ sơ và cung cấp tư liệu để phục vụ cho các hoạt động chung của toàn công ty.
  • Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật và của đơn vị.
  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, tiến độ thi công các công trình nhận thầu. Tham gia xử lý các vấn đề về kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với các phòng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Bảo vệ, vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức thi công các công trình của công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.
  • Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

  Qua nội dung mô tả chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật, cùng ví dụ cụ thể trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng. Chắc hẳn, bạn cũng đã hiểu và nắm được công việc và quyền hạn cụ thể của vị trí công việc này. Để công tác tuyển dụng, quản lý chức danh phó giám đốc kỹ thuật được hiệu quả. Bạn có thể truy cập vào trang web: https://quantrinhansu-online.com/ để tham khảo đầy đủ thông tin hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Kinh Doanh
 • Vai Trò Của Giám Đốc Kinh Doanh
 • Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp
 • Giám Đốc Kinh Doanh Là Ai? Vai Trò Và Công Việc Đảm Nhận Của Giám Đốc Kinh Doanh
 • Chức Năng, Quyền Hạn Của Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Y Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Chương Để Làm Gì?
 • Các Kiểu Nhân Vật Trong Truyện Cổ Tích Việt
 • Một Số Vấn Đề Về Quyền Công Tố
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Thủ Trưởng, Phó Thủ Trưởng Cơ Quan Điều Tra Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Cán Bộ Điều Tra Của Cơ Quan Điều Tra
 • 4,900 Lượt xem

  Khác với Đông y là một nền y học dựa trên lý thuyết nền tảng, lấy triết học Đông phương làm lý thuyết và thực hành dựa trên thực hiện việc khám chữa bệnh từ lý thuyết có sẵn, Tây y là kết quả của một phương pháp suy luận khoa học khách quan đi từ quan sát, đúc kết, thực nghiệm kiểm chứng rồi mới đúc kết thành lý thuyết khách quan để áp dụng việc khám và chữa bệnh. Vì vậy, Xét nghiệm y học là một chứng cứ khoa học làm bằng chứng khoa học chứng minh bệnh tật cho người bệnh trước, trong và sau khi điều trị.

  Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

  Được xem là một trong những ngành học có tính ứng dụng cao trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại và là ngành không thể thiếu trong các cơ sở y tế. Ngành xét nghiệm y học hứa hẹn sẽ là ngành có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ hiện nay, nhất là trong thời điểm khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh mà tập trung nhiều vào vấn đề phòng bệnh.

  Chức năng và nhiệm vụ của Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa, kĩ thuật viên xét nghiệm có nhiệm vụ:

  • Thực hiện các xét nghiệm được phân công.
  • Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng tiêu chuẩn quy định.
  • Lấy bệnh phẩm tại giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 và các trường hợp xét nghiệm đặc biệt.
  • Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, thực hiện đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác.
  • Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, thuốc, hoá chất theo sự phân công và theo đúng quy định.
  • Thống kê, ghi lại kết quả xét nghiệm vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay trưởng khoa.
  • Hướng dẫn thực hành cho học viên đến học theo sự phân công của trưởng khoa.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Kiểm Sát Viên Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Giang
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Truyền Thông & Tuyển Sinh
 • R&d Là Gì? – Chìa Khóa Nghiên Cứu Và Phát Triển Thành Công Cho Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Y Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội
 • Giới Thiệu Những Chức Năng Của Gói Thiết Kế Website Công Ty Xây Dựng
 • Thông Tư Quy Định Tiêu Chuẩn, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Y Tế Thôn, Bản
 • 10 Nhóm Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Việt Nam Trong Năm 2022
 • 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Trong Năm 2022
 • Khi công nghệ ngày càng phát triển, ứng dụng hiệu quả các trang thiết bị trong xét nghiệm ngày càng quan trọng. Đòi hỏi phái có một đội ngũ kĩ thuật viên có trình độ, kĩ thuật, tay nghề cao.

  Khi công nghệ càng phát triển, ứng dụng hiệu quả các trang thiết bị trong lĩnh vực xét nghiệm ngày càng hiện đại đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên Xét nghiệm có trình độ, kỹ thuật và tay nghề cao.

  Chức năng nhiệm vụ của Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học:

  • Thực hiện và làm các kĩ thuật xét nghiệm cơ bản theo sự phân công của cấp trên.
  • Điều chế các loại thuốc thử dùng trong kiểm nghiệm và thường xuyên kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn quy định.
  • Hướng dẫn thực hành cho các học viên các Trường đào tạo chuyên Kỹ thuật viên xét nghiệm, Trung cấp Xét nghiệm… đến thực tập.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kĩ thuật viên trưởng khoa và trưởng khoa.
  • Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác.
  • Thực hiện các công việc hàng ngày: thống kê, lưu trữ lại các kết quả xét nghiệm, chuyển kết quả xét nghiệm tới các khoa theo yêu cầu.
  • Kỹ thuật viên xét nghiệm tiếp nhận, bảo quản, sử dụng các thiết bị thuốc hóa chất theo phân công và đúng quy định.
  • Lấy bệnh phẩm cho các bệnh nhân chăm sóc cấp 1 tại giường bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.
  • Báo cáo ngay khi phát hiện các tiêu bản bất thường hoặc nghi ngờ kết quả xét nghiệm có sai sót.
  • Nơi làm việc Kỹ thuật viên xét nghiệm sau khi tốt nghiệp:
  • Khoa xét nghiệm của các bệnh viện từ tuyến Trung ương đến cơ sở.
  • Phòng xét nghiệm tại các Viện vệ sinh dịch tễ, Trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh/ huyện…
  • Các cơ quan/tổ chức khác có hoạt động xét nghiệm về môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm…;
  • Các trường Đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về khoa học sức khỏe.
  • Các phòng khám đa khoa, trung tâm xét nghiệm khác…

  Địa chỉ đào tạo Cao đẳng chính quy ngành kỹ thuật viên xét nghiệm uy tín tại Hà Nội:

  Số 477 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

  Điện thoại: 04 66824 550 – 0967.903.888 – 0917.563.777

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Có Nhiệm Vụ Như Thế Nào?
 • Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Y Học Làm Công Việc Gì?
 • 13 Nhiệm Vụ Của Trưởng Khoa Xét Nghiệm Byt
 • Nhiệm Vụ Của Các Chức Danh Chuyên Môn Trong Thực Hiện Hoạt Động Xét Nghiệm
 • Bộ Câu Hỏi Tham Khảo Thi Trắc Nghiệm Kỳ Thi Nâng Ngạch Chuyên Viên Chính Năm 2022, Chuyên Đề Văn Phòng Cấp Ủy
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100