Top 11 # Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Nhân Sự Công Ty Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Là Gì Trong Công Ty?

Công việc và chức năng của phòng nhân sự trong công ty

Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp. Vậy, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp được nhìn nhận như thế nào?

1. Họach định nguồn nhân lực

* Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực.* Thống kê nhu cầu nhân sự.* Dự báo nhu cầu nhân sự tương lai trong công ty (3 tháng/lần) trên cơ sở những qui trình sản xuất đã được lập kế hoạch, những thay đổi và những nhân tố khác.* Xây dựng các chương trình và kế hoạch nguồn nhân lực cho công ty.Tư vấn, tham mưu cho Chi nhánh/các phòng ban/phân xưởngĐề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lựcKiểm soát

Lập kế hoạch và tuyển dụng

Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Tham vấn, giám sát quá trình tuyển dụng.

Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.

Kết hợp cùng các phòng ban khác tổ chức tuyển dụng những vị trí thiếu cho công ty.

Đào tạo và phát triển nhân lực

Đảm nhiệm công việc tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. Thường công ty chỉ đào tạo ngắn hạn cho nhân viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ cho công ty.

Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty.

Xây dựng, quyết định chương trình đào tạo cho người lao động tại doanh nghiệp phát triển nghề nghiệp của họ. Với các chương trình đạo như những khóa học dài hạn trên 3 tháng, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là xem xét nguyện vọng và quyết định có hỗ trợ học phí cho nhân viên không.

Đánh giá hiệu quả

Bộ phận quản lý nhân sự khuyến khích nhân viên trong tổ chức chung tay làm việc cùng nhau, giúp họ phát huy hết tiềm năng, đồng thời đưa ra các gợi ý để giúp người nhân viên cải thiện hiệu quả của mình.

Nhân sự cũng là người thường xuyên giao tiếp với nhân viên để cung cấp cho họ những phản hồi cần thiết về hiệu quả làm việc và giúp nhân viên xác định rõ vai trò của mình

Duy trì không khí làm việc

Đây là một chức năng quan trọng của bộ phận quản lý nhân sự vì hiệu suất của nhân viên trong tổ chức phần lớn bị ảnh hưởng bởi không khí hoặc văn hóa làm việc chung.

Điều kiện làm việc tốt là một trong những lợi ích mà nhân viên có thể mong chờ từ một bộ phận quản lý nhân sự hiệu quả. Môi trường an toàn, sạch sẽ và lành mạnh có giúp nhân viên phát huy tốt nhất khả năng của mình. Không khí làm việc thân thiện cũng gia tăng sự hài lòng cho nhân viên.

Thông tin, dịch vụ nhân sự

– Trưởng phòng nhân sự cũng cần tạo dựng các mối quan hệ tốt với các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước như Sở kế hoạch đầu tư, cảnh sát khu vực, cơ quan phòng cháy chữa cháy..

Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH

Chiến lược, chính sách – Chức năng của Phòng nhân sự

Kiểm soát việc chấm công và thực hiện thống nhất việc tính lương, chế độ phụ cấp, khen thưởng cho CBNV trong toàn công ty.

Về mặt đào tạo và phát triển nhân lực

– TPNS tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. Thường công ty chỉ đào tạo ngắn hạn cho nhân viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ cho công ty.

– Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty.

– Xây dựng, quyết định chương trình đào tạo cho người lao động tại doanh nghiệp phát triển nghề nghiệp của họ.

Văn thư lưu trữ

Chiến lược,chính sách

* Quản lý các loại hồ sơ trong văn phòng.* Tiếp nhận công văn đến và và- sổ công văn đến.* Cho số các quyết định.* Và- sổ công văn đi.* Soạn thảo và lưu các thông báo.* Soạn thảo các loại văn bản trong phòng (danh sách nhân viên nhận đồng phục, hợp đồng lao động…).

Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh

Chức năng của Phòng nhân sự – Tư vấn, tham mưu

Tư vấn cho các phàng ban cách thức tiếp nhận công văn đến và cách thức chuyển công văn đi.Kiểm soát* Kiểm soát việc cấp phát các loại vật dụng.* Kiểm soát giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu.

My My – Tổng hợp và chỉnh sửa

Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Công Ty

1. Lập kế hoạch tuyển dụng

Đây được xem là chức năng chính của bộ phận nhân sự trong công ty. Phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và chiến lược tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho công ty. Việc lên kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm các việc sau

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để nắm bắt tình hình nhân sự, từ đó lập nên kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin nhân sự của toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí trong ty, hoạch định kế hoạch tuyển dụng

Tham vấn, giám sát và đánh giá trong suốt quá trình tuyển dụng

Hoạch định những chính sách, chiến lược, chế độ phù hợp nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho công ty

Kết hợp cùng các phòng ban tham gia vào quá trình tuyển dụng nhằm bổ sung các vị trí còn thiếu bằng những ứng viên phù hợp nhất

Bên cạnh chế độ lương thưởng hay phúc lợi thì lộ trình thăng tiến hay yếu tố phát triển con người cũng luôn là mối quan tâm lớn đối với mỗi ứng viên trẻ.

Việc tổ chức đào tạo cũng là một chức năng của phòng nhân sự trong công ty, nâng cao khả năng cho nhân viên và lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực là điều cần thiết mà bộ phận nhân sự cần phải xây dựng, thực hiện tốt.

Bộ phận nhân sự cần phải:

Đảm nhiệm công việc tổ chức và hướng dẫn hội nhập cho các thành viên mới của công ty. Đối với nhân viên mới thường sẽ có các khóa đào tạo ngắn hạn giúp cho nhân viên hiểu được công việc trong công ty cũng như nâng cao khả năng để đáp ứng được với công việc

3. Duy trì và quản lý nguồn nhân lực – Chức năng của phòng nhân sự trong công ty

Người làm Hành chính – Nhân sự đóng vai trò chủ yếu trong quá trình duy trì và quản lý nhân sự. Họ là người thực hiện việc chấm công, khen thưởng, phạt, đánh giá kết quả của nhân viên. Để quản lý nguồn nhân lực hiệu quả thì các quy trình tuyển dụng, đánh giá, thưởng phạt đều phải diễn ra một cách minh bạch, công bằng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân viên. Hơn thế nữa, quy trình làm việc cùng phải chặt chẽ và quy củ để việc quản lý được trở nên dễ dàng hơn

Hiệu suất làm việc của nhân viên cũng phụ thuộc rất nhiều vào bầu không khí làm việc, môi trường làm việc. Bên cạnh những chế độ, chính sách về phúc lợi thì những hoạt động nhỏ nơi công sở hay đơn giản làm môi trường làm việc sạch sẽ thoải mái, thân thiện cũng giúp gia tăng sự hài lòng của nhân viên. Từ đó, công việc cũng sẽ được hoàn thành hiệu quả hơn

4. Quy trình làm việc phòng nhân sự

Thực hiện các hoạt động sắp xếp, quản lý hoạt động làm việc của các nhân viên trong công ty

Thực hiện lên kế hoạch tuyển dụng và xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự cho doanh nghiệp

Thực hiện giám sát, biên soạn và lưu trữ giấy tờ cho công ty

Tìm hiểu các vấn đề xoay quanh nhân viên trong công ty như tiến độ làm việc, hiệu quả công việc, nắm bắt nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm cải thiện kết quả và đảm bảo được tiến độ chung của công ty

Như vậy, chức năng của phòng nhân sự trong công ty là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Người làm nhân sự cũng vì thế cần phải thường xuyên được đào tạo hoặc tự học hỏi nhằm nâng cao khả năng nghiệp vụ, phù hợp với xu hướng chung của thị trường và của các doanh nghiệp khác đồng thời cũng đầy đủ năng lực để xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng, vững mạnh

Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Nhân Sự

Trưởng phòng nhân sự là gì?

Trưởng phòng nhân sự tên tiếng anh là Human resources manager (HR), họ đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, thường đứng sau Giám đốc nhân sự, thực hiện công việc tại văn phòng, giám sát các việc hành chính nhân sự.

Chức năng của Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự cũng giống như các trưởng bộ phận khác, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát trong phạm vi quyền hạn còn phải làm tròn chức năng chuyên của mình, phục vụ các bộ phận khác một cách hiệu quả. Cụ thể là:

– Nghiên cứu, hoạch định tài nguyên nhân sự: Chiến lược, chính sách và kiểm soát nguồn nhân lực, tình hình biến động cán sự nhân viên trong công ty.

– Duy trì và quản lý nguồn lực, tuyển dụng: Đây là chức năng nổi bật của Trưởng phòng nhân sự, họ là cầu nối giữa nhân viên và ban lãnh đạo. Họ cũng là người ký các quyết định thuyên chuyển công tác.

– Đào tạo và phát triển: Đưa ra kế hoạch chương trình đào tạo nhân viên, xác định nhu cầu và nội dung đào tạo, kiểm soát quy trình, đánh giá hiệu quả đào tạo.

– Tương quan lao động: Xử lý các mối tranh chấp, giám sát lập biên bản theo quy định. Thiết lập quan hệ lao động trong toàn hệ thống, giải đáp thắc mắc khiếu nại của nhân viên.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng nhân sự

– HR manager có nhiệm vụ chính là quản trị nguồn nhân lực trong công ty. Thực hiện lập kế hoạch, phân bổ lực lượng lao động có hiệu quả, làm công tác thu hút và giữ chân nhân tài giỏi.

– Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch quản lý nhân sự, theo dõi toàn bộ thông tin CBNS, đưa ra bảng mô tả công việc cho từng vị trí nhân viên.

– Tham gia giám sát quá trình tuyển dụng.

– Đưa ra dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm, lập kế hoạch chuẩn bị nguồn lực. Bên cạnh đó, thực hiện phối hợp với các phòng ban tuyển chọn ứng viên phù hợp rồi trình lên giám đốc phê duyệt. Tư vấn, tham mưu cho các chi nhánh trưởng bộ phận khác về quy trình tuyển dụng, hướng dẫn áp dụng chính sách của công ty. Kiểm soát quản lý hồ sơ nhân viên.

– Tổ chức hướng dẫn đào tạo nhân viên mới có được kỹ năng, kiến thức cần thiết hội nhập với công ty.

– Hỗ trợ ban giám đốc giải quyết các vấn đề nhân sự trong công ty, hoàn thành công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Trách nhiệm của Trưởng phòng nhân sự

Cơ hội nghề nghiệp của Trưởng phòng nhân sự

HR manager là vị trí gần như bắt buộc phải có trong các doanh nghiệp, với phân tích về vai trò, trách nhiệm như trên thì bạn sẽ dễ dàng thấy được cơ hội của nghề này rộng mở như thế nào. Mức lương của Trưởng phòng nhân sự được đánh giá là cao trên thị trường, tùy theo kinh nghiệm, năng lực của mỗi người mà dao động từ 200 – 500 triệu/năm.

Nếu bạn đang tìm vị trí Trưởng phòng nhân sự tại các công ty, doanh nghiệp lớn đáp ứng được các yêu cầu của mình thì hãy đến với công ty săn đầu người HRChannels của chúng tôi.

Chi tiết liên hệ:

Website: http://hrchannels.com

Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC

Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Phòng Nhân Sự?

Công việc chính của phòng nhân sự

Công việc của phòng nhân sự là đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc. Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đổ lỗi. Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. Cụ thể là:

Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự trong công ty.

Điều hành và thực hiện các hoạt động trong phòng nhân sự.

Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề nhân sự.

Lập kế hoạch và tuyển dụng

Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lập kế hoạch nguồn nhân lực. Tiến hành theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Tham vấn, giám sát quá trình tuyển dụng.

Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.

Kết hợp cùng các phòng ban khác tổ chức tuyển dụng những vị trí thiếu cho công ty.

Đào tạo và phát triển nhân lực

Đảm nhiệm công việc tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. Đào tạo ngắn hạn cho nhân viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc quản lý nhân sự tại công ty.

Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty đưa ra.

Xây dựng, quyết định chương trình đào tạo cho người lao động tại doanh nghiệp phát triển nghề nghiệp của họ.

Người làm nhân sự là người trực tiếp thực hiện việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên, khen thưởng, trả công cho họ. Ngoài ra, trưởng phòng nhân sự phải cùng với các trưởng phòng ban khác bố trí, thuyên chuyển, đề bạt, quản lý quá trình thôi việc…

Thực hiện hướng dẫn, tư vấn cho các bộ phận khác về chính sách nhân sự của công ty và giữ nhiệm vụ đôn đốc các bộ phận khác thực hiện.

Phòng nhân sự còn là cầu nói giữa người lao động và người sử dụng lao động, mang trong mình tính cách vừa răn đe, vừa phục vụ. Nhằm giúp tổ chức kết cấu công ty ngày càng vững mạnh hơn.

Có thể nói, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Chính vì thế, nhân viên phòng nhân sự cần được đào tạo bài bản, thường xuyên. Để có thể thay đối phương pháp quản trị nhân sự sao cho phù hợp với xu hướng chung của các doanh nghiệp khác. Đặc biệt, là có thể giữ chân nhân tài một cách hiệu quả.

Ứng dụng cách quản lý nhân sự bằng phần mềm công nghệ tiên tiến. Truy cập ngay website: https://quantrinhansu-online.com/ để tham khảo và áp dụng cho phòng nhân sự của doanh nghiệp mình!