Phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Thái Bình

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nguyên Tắc, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Khái Niệm, Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nhiệm Vụ Và Công Việc Của Kế Toán Ngân Hàng
 • 01 Bảng Ma Trận Chức Năng , Nhiệm Vụ , Quyền Hạn Phòng Tc
  1. Chủ động lập kế hoạch chi tiêu của bệnh viện, hoạt động của phòng theo từng tháng, từng quý trong năm trình Giám đốc Bênh viện phê duyệt, bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng thành viên, tổ chức chỉ đạo triển khai đôn đốc thực hiện.
  2. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thống nhất trong hội nghị cán bộ công chức.
  3. Bám sát các văn bản của nhà nước, các bộ ngành, địa phương, quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện kế hoạch đã đề ra để triển khai thực hiện.
  4. Tăng cư­ờng công tác kiểm tra giám sát động viên phát hiện các sai sót, hàng tháng tổ chức đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm và bổ sung khắc phục kịp thời.
  5. Tăng cư­ờng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, và kinh nghiệm trong quản lý kinh tế.
  6. Phát huy dân chủ nêu cao tính tự phê bình, tinh thần đoàn kết xây dựng, phối kết hợp giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.
  7. Kiên quyết đối với những hành vi như tham ô, cửa quyền, lãng phí…
  8. Tiết kiệm chi tiêu, khai thác nguồn thu hợp pháp để nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viện chức.

  Ngay từ đầu năm phòng đã chủ động tham mưu với lãnh đạo xây dựng toàn bộ kế hoạch chi tiêu theo tháng, quí trong năm cho phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, đã sắp xếp bố trí phòng đi vào hoạt động có nề nếp không để ách tắc công việc.

  Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kiểm tra đôn đốc các cán bộ trong phòng thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức.

  Luôn gư­ơng mẫu trong mọi lĩnh vực, công tác tìm tòi nghiên cứu và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo bệnh viện. Cùng mọi thành viên trong phòng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của phòng.

  Luôn tôn trọng ý kiến của tập thể trên quan điểm tập trung dân chủ để thống nhất thực hiện nhiệm vụ của phòng, mọi công việc đều có sự thống nhất triển khai cụ thể có kiểm tra nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý có phư­ơng hướng khắc phục cụ thể từng nhiệm vụ mới.

  Với sự năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao, trong năm 2022 phòng tài chính kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị giao.

  + Đảm bảo tốt các tiêu chuẩn chế độ của cán bộ công chức như tiền lương, tiền thưởng, tiền thu nhập tăng thêm…, cán bộ ốm đau, thai sản hàng tháng được nhanh chóng kịp thời.

  + Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc mua bán hàng hoá, chi tiêu trong đơn vị.

  + Khai thác nguồn thu, thu đúng, thu đủ, tiết kiện chi tiêu để nâng cao đời sống cho cán bộ công chức .

  Trong công tác quản lý tài chính phòng luôn thẳng thắn, trung thực, hướng tới sự công bằng cho cán bộ nên được mọi người tin yêu quý mến

  III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Tập thể

  Nhiều năm liền được sở y tế công nhận tập thể lao động xuất sắc.

  Được công đoàn ngành ytế thái Bình tặng giấy khen.

  Công đoàn đạt tổ xuất sắc

  Nữ công đạt 100% hai giỏi xuất sắc.

  Y đức đạt xuất sắc100%.

  Gia đình văn hoá đạt 100%.

  Các bộ trong phòng đạt 5/5 đồng chí đạt lao động tiên tiến.

  2. Cá nhân

  Đồng chí Vũ Thị Minh Lương được bộ ytế tặng bằng khen năm 2014

  Đồng chí Vũ Thị Minh Lương nhiều năm liền đạt CS thi đua cấp cơ sở.

  Đồng chí Nguyễn Trọng hiển 3 năm liền được Sở y tế khen.

  Đồng chí Phạm Đình Dũng được sở ytế khen 2014

  ` Đồng chí Vũ Thị Thuý được sở ytế tặng giấy khen 2022

  Qua nhiều năm hoạt động phấn đấu phòng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của viện giao.

  Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến:

  – 1 đề tài cấp cơ sở: Thực trạng việc sử dụng kinh phí tại bệnh viện phục hồi chức năng.

  Thời gian nghiên cứu năm 2022,

  Chủ đề tài: Cử nhân kế toán Vũ Thị Minh Lương

  IV. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

  a. Danh hiệu thi đua:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Tài Chính Kế Toán
 • Giới Thiệu Phòng Tài Chính
 • Phòng Tài Chính Kế Toán, Cơ Cấu Tổ Chức
 • Cơ Cấu Tổ Chức Và Điều Hành Bộ Máy Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thực Tế
 • Mô Tả Công Việc Phó Phòng Kế Toán
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tài Chính Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Bản Mô Tả Công Việc Bước Đệm Để Tái Cấu Trúc Kpi Phòng Kế Toán
 • Quản Lý Bán Hàng: Khái Niệm, Chức Năng Và Cách Quản Lý Hiệu Quả
 • 8 Chức Năng Cần Thiết Của Phần Mềm Bán Hàng Suno
 • Quản Trị Bán Hàng Là Gì? Nội Dung Công Tác Quản Trị Bán Hàng
 • Cơ Sở Lý Luận Về Công Tác Quản Trị Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp
 • 1. Chức năng

  - Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

  – Quản lý các quỹ tiền mặt, gửi ngân hàng kho bạc.

  – Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

  – Kiểm soát việc mua sắm, sữa chữa, xây dựng.

  – Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hằng năm của đơn vị.

  – Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của bệnh viện.

  2. Nhiệm vụ

  – Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện.

  – Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

  – Theo định hướng hạch toán kinh tế trong việc khám bệnh , chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

  – Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

  – Tổ chức công tác kế  toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

  – Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

  – Tổ chức bảo lưu lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

  – Tổng hợp hình thành, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán
 • Phòng Kế Hoạch Tài Vụ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Sở
 • Phong Hanh Chinh Tu Phap
 • Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức
 • Nhiệm Vụ Của Công Chức Tài Chính Kế Toán Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Bộ Phòng Quản Lý Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Chi Cục Văn Thư Lưu Trữ
 • Cảnh Sát Môi Trường Phải Bố Trí Cán Bộ Trực Ban 24/24 Giờ
 • Đảng Bộ Phòng Tham Mưu Công An Tỉnh: Nhiều Năm Liền Đạt Trong Sạch, Vững Mạnh Tiêu Biểu – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Tham Mưu Công An Nhân Dân Dưới Góc Nhìn Của Các Nhà Quản Lý, Khoa Học .công An Tra Vinh
 • Công chức là những nhân viên được tuyển dụng làm việc trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước. Ở mỗi vị trí khác nhau, công chức sẽ có một nhiệm vụ, công việc khác nhau. Trong bộ máy hành chính nhà nước, công chức chính là những người có vị trí quan trọng, giúp việc cho các cơ quan hoạt động một cách hiệu quả hơn. Cấp xã là cấp gần gũi với nhân dân nhất, được phục vụ và làm việc trực tiếp với nhân dân nhiều hơn. Vậy bạn có thắc mắc công chức tài chính – kế toán cấp xã là ai, họ có nhiệm vụ gì trong bộ máy nhà nước không? Bài viết này, chúng tôi sẽ giúp Quý khách tìm hiểu về nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã hiện nay.

  Công chức tài chính – kế toán cấp xã là ai ?

  Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán cấp xã.

  Mỗi vị trí công chức đều có những công việc, nhiệm vụ khác nhau. Công chức tài chính – kế toán cũng có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho cơ quan nhà nước nói chung và Uỷ ban nhân dân cấp xã nói riêng. Các nhiệm vụ của họ bao gồm :

  Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã là tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã trong các công việc tài chính, kế toán trong phạm vi địa bàn xã.

  Thực hiện những nhiệm vụ trực tiếp sau:

  • Xây dựng dự toán thu/chi ngân sách trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu/chi ngân sách cũng như các biện pháp khai thác những nguồn thu trên địa bàn xã

  • Thực hiện công tác kế toán, ngân sách như thu, chi, hoạt động tài chính, quỹ công,  kế toán vật tư, tiền mặt ,thanh toán,…theo quy định pháp luật.

  • Chủ trì và phối hợp với công chức cấp xã quản lý tài sản công; kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi của UBND xã theo quy định pháp luật.

  Nhiệm vụ công việc chi tiết của công chức tài chính kế toán xã

  Lập dự toán ngân sách xã

  • Phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND huyện sẽ hướng dẫn và giao số kiểm tra dự toán ngân sách cho từng xã

  • UBND xã sẽ tổ chức hội nghị nhằm triển khai xây dựng dự toán ngân sách. Sau đó, giao số kiểm tra cho từng ban ngành, đoàn thể thuộc xã.

  • Các ban ngành, đoàn thể xã sẽ lập dự toán của chính đơn vị mình; kế toán của xã sẽ lập dự toán ngân sách xã

  • UBND xã làm việc với những đơn vị này; kế toán tổng hợp sau đó hoàn chỉnh dự toán ngân sách của xã.

  • UBND xã trình thường trực HĐND xã xem xét và đưa ra ý kiến

  • Sau khi nhận được ý kiến từ HĐND xã, UBND xã sẽ hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách sau đó gửi tới Phòng TCKH của huyện.

  • Sau khi đã dự toán ngân sách huyện đã được duyệt UBND huyện giao dự toán ngân sách cho xã.

  Nhận dự toán đầu năm

  • Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt

  • UBND xã giao dự toán cho đoàn thể, các ban ngành và gửi tới các đơn vị: Phòng TC-KH, Kho bạc huyện, công khai dự toán xã.

  • Kế toán của UBND xã sẽ ghi vào sổ sách căn cứ vào quyết định giao dự toán của cấp huyện.

  Dự toán bổ sung có mục tiêu cũng là một trong những nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã. Khi có nhiệm vụ phát sinh hoặc cần ngân sách xã hỗ trợ mà chưa được ghi trong dự toán đầu năm thì UBND xã phải xin dự toán bổ sung. Sau khi được duyệt sẽ phát sinh một số công việc như:

  • Căn cứ vào hồ sơ văn bản đề nghị được duyệt; UBND huyện ra quyết định bổ sung và chuyển cho xã dùng ngân sách và kho bạc huyện.

  • Kho bạc huyện sẽ được nhận thông báo chi tiết về số dự toán bổ sung. Sau đó sẽ  nhập thông tin vào hệ thống kho bạc để thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý.

  • Kế toán xã nhận quyết định dự toán từ huyện, ghi vào sổ sách kế toán dựa vào số dự toán được giao.

  • Công chức tài chính kế toán xã lập đề nghị ghi thu chi

  Những công việc cụ thể công chức tài chính – kế toán cấp xã sẽ thực hiện như sau:

  • Lập bảng kê chứng từ thanh toán theo mẫu

  • Được phép lập Lệnh ghi thu/chi gửi tới Kho bạc

  • Ghi thông tin cần thiết vào sổ kế toán từ Lệnh ghi thu/chi ngân sách.

  Nghiệp vụ kế toán chi tiền mặt

  • Chi tạm ứng cho các cán bộ và nhân viên

  • Chi tiền mặt cho hoạt động sự nghiệp

  • Chuyển số tiền thu hộ được cho cấp trên

  • Chi quỹ công chuyên dùng tại xã hoặc vào tài khoản

  • Chi tiền mặt để mua sắm tài sản cố định

  • Chi tiền trả lương cho cán bộ

  • Nộp tiền mặt vào kho bạc

  • Thanh toán một số khoản cần chi trả bằng tiền mặt

  Kế toán thu tiền gửi, chi tiền gửi

  • Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên

  • Nhận tiền bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên

  • Nhận tiền tài trợ của các chương trình, dự án

  • Nhận các khoản thu điều tiết cho xã

  • Nhận kinh phí nhờ thu hộ, chi hộ

  • Thu khác

  • Thu hoạt động sự nghiệp

  • Rút tiền gửi cho vào quỹ tiền mặt

  • Chi lương tháng cũng như phụ cấp cho cán, bộ nhân viên

  • Chi nộp bảo hiểm

  • Chi tiền mua các tài sản cố định

  • Thanh toán những khoản cần phải trả bằng tiền gửi

  • Chi quỹ công, tiền hoạt động sự nghiệp

  • Chi tiền gửi kho bằng để thoái thu ngân sách

  Ngoài ra, nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã còn có những công việc như:

  • Chuyển tiền nội bộ

  • Xử lý nghiệp vụ về tài sản cố định, đầu tư xây dựng, tiền lương, bảo hiểm

  • Rút kinh phí từ kho bạc

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT INNOSIGHT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn, Tổ Chức Của Đồn Công An Quang Châu
 • Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Ngành Chế Biến Gỗ Và Lâm Sản Phục Vụ Xuất Khẩu
 • Dự Thảo Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Giao Thông Vận Tải .công An Tra Vinh
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cảnh Sát Giao Thông Trong Tuần Tra, Kiểm Soát Giao Thông Đường Bộ
 • Phòng Tài Chính Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Thái Bình
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nguyên Tắc, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Khái Niệm, Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nhiệm Vụ Và Công Việc Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Phòng Tài chính Kế toán – Bệnh viện Nhân dân 115 được thành lập năm 1989. Nhân sự phòng Tài chính kế toán hiện có 50 cán bộ nhân viên.

  Ngoài bộ phận hành chính, còn có 09 điểm thu viện phí trải đều khắp bệnh viện để đảm bảo công tác thu viện phí kịp thời, nhanh chóng, tránh gây phiền hà cho bệnh nhân.

  09 điểm thu viện phí, cụ thể:

  + Khu A: Khoa Khám yêu cầu (Quầy C, E); Khoa Cấp cứu; Phòng khám VIP; Tầng trệt; Lầu 4

  + Khu B: Vị trí khoa Cơ xương khớp; Khoa Ung Bướu

  + Khu C: Vị trí Khoa Thận nội

  + Khu E: Khoa Khám bệnh

  + Điểm thu Tiền Nhà thuốc: Vị trí khoa Khám yêu cầu và Khoa Khám bệnh

  Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

  Tổng số viên chức và người lao động tại khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhân dân 115 là 50 cán bộ, trong đó:

  – Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Ngọc Sương

  – 31 Biên chế: 19 Đại học, 10 Trung cấp: 2 Cao đẳng

  – 18 Hợp đồng: 2 Đại học, 12 Trung cấp, 3 Cao đẳng, 1 Sơ cấp

  Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

  Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

  – Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

  – Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

  – Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.

  – Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

  – Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

  – Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

  – Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Bệnh viện.

  Các hoạt động:

  – Thu chi ngân sách

  – Theo dõi viện phí

  – Theo dõi tài sản

  Những thành tích nổi bật:

  – Đóng góp nhiều sáng kiến góp phần đem lại hiệu quả hoạt động chung trong toàn bệnh viện

  – Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, cân đối nguồn thu – chi đảm bảo ổn định thu nhập đời sống cho CBVC

  – Từ năm 2009 – 2014: Đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc

  – Từ năm 2009 – 2012: Được tặng Bằng khen UBND Thành phố

  Hình ảnh đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính Kế toán – Bệnh viện Nhân dân 115:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tài Chính
 • Phòng Tài Chính Kế Toán, Cơ Cấu Tổ Chức
 • Cơ Cấu Tổ Chức Và Điều Hành Bộ Máy Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thực Tế
 • Mô Tả Công Việc Phó Phòng Kế Toán
 • Nhiệm Vụ Của Phó Phòng Kế Toán Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Đáp Bài Prôtêin Trong Sinh Học Lớp 10
 • Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 5
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Phòng Marketing
 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Maketing
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Marketing
 • Việc làm Kế toán – Kiểm toán

  1. Khái quát chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp

  2. Tìm hiểu kỹ chức năng của phòng kế toán là gì?

  – Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về việc chế độ kế toán được thay đổi qua từng thời kỳ của hoạt động kinh doanh: Chế độ kế toán không phải là được quy định một lần và sử dụng mãi mãi, nó cũng sẽ có những lúc bị lạc hậu và không còn phù hợp với sự thay đổi của xã hội theo từng thời kỳ khác nhau. Khi có sự thay đổi thì phòng kế toán phải là những người biết đầu tiên trong công ty và sẽ tham mưu cho Ban lãnh đạo để họ biết và có hướng thực hiện sao cho đúng đắn nhất.

  – Thực hiện những công việc chuyên về nghiệp vụ tài chính – kế toán theo đúng quy định: Phòng kế toán sẽ có trách nhiệm thực hiện đúng các nghiệp vụ kế toán để phản ánh các khoản chi phí và doanh thu của doanh nghiệp theo chế độ kế toán được áp dụng tại thời điểm hiện hành.

  – Bằng cách thực hiện chức năng của mình thì phòng kế toán còn có trách nhiệm theo dõi và phản ánh sự vận động của nguồn vốn kinh doanh để cố vấn cho Ban lãnh đạo đưa ra những đề xuất hiệu quả nhất.

  – Ngoài ra sẽ cùng với các bộ phận khác tạo nên một cấu trúc bền vững trong doanh nghiệp, hỗ trợ nhau để đạt được hiệu suất công việc cao nhất: Mỗi bộ phận cùng chung sức đóng góp ý tưởng và thực hiện tốt các phần việc được giao thì sẽ khiến doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

  Đó là những chức năng chủ yếu của phòng kế toán, vậy thì hãy xem với những chức năng này thì phòng kế toán sẽ thực hiện nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp, hãy đón đọc phần tiếp theo.

  3. Nhiệm vụ phòng kế toán trong doanh nghiệp

  3.1. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp

  Trong một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thì các nghiệp vụ phát sinh thường xuyên được xảy ra, nhiệm vụ của kế toán đó là hạch toán những phát sinh ấy một cách kịp thời để chúng được theo dõi trong bảng cân đối kế toán. Với mỗi một doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực khác nhau thì sẽ có những nghiệp vụ đi kèm khác nhau, vậy hãy xem đó là những nghiệp vụ chủ yếu nào ở phần sau đây:

  – Thực hiện kế toán tài sản cố định, nguyên vật liệu hay công cụ dụng cụ: Có nghĩa là kế toán sẽ thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như mua bán, sửa chữa tài sản cố định sau đó sẽ ghi chép vào sổ kế toán để theo dõi và quản lý chúng.

  – Thực hiện kế toán công nợ: Tài khoản công nợ sẽ được phản ánh vào tài khoản 331, tất cả những nghiệp vụ phát sinh hay phát sinh giảm thì kế toán cần hạch toán vào tài khoản này và phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán để được theo dõi và quản lý.

  – Thực hiện kế toán doanh thu: Tài khoản để phản ánh doanh thu của doanh nghiệp sẽ được kế toán hạch toán vào tài khoản 511. Tất cả các khoản doanh thu thu được của doanh nghiệp kế toán sẽ phản ánh vào tài khoản này và cũng được ghi chép, theo dõi để quản lý sự biến động của chúng.

  – Thực hiện nghiệp vụ kế toán chi phí: Chi phí bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí nhân công,… nói chung tất cả các chi phí được hình thành trong doanh nghiệp đều phải được hạch toán và ghi chép vào sổ kế toán.

  3.2. Phối hợp với bộ phận khác lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả

  Tuy rằng mỗi bộ phận, phòng ban đều có chức năng và nhiệm vụ riêng và được làm việc độc lập với nhau nhưng có nhiều mảng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban thì mới thu lại được hiệu quả cao.

  Ngoài ra mỗi phòng ban sẽ những thế mạnh riêng khác nhau, việc phối hợp làm việc với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng cực kỳ tốt cho việc đề xuất các ý tưởng xuất sắc cho mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

  3.3. Tham gia và thực hiện công tác đầu tư tài chính của doanh nghiệp

  Là bộ phận quản lý các luồng đi của dòng tiền trong doanh nghiệp, mọi phát sinh hay nguồn thu phòng kế toán là người rõ nhất. Và đây cũng sẽ là phòng có kinh nghiệm trong việc đầu tư tài chính hay là cho vay ngay tại đơn vị.

  Với sự hiểu biết về nghiệp vụ thì phòng kế toán sẽ có những đánh giá về mức độ rủi ro chính xác cũng như xác định được cơ hội tiềm năng cho việc đầu tư tài chính của mình đang ở mức nào.

  3.4. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chế độ kế toán hiện hành

  Từ những vốn kiến thức, sự hiểu biết của mình về nghiệp vụ kế toán, phòng kế toán sẽ có đủ tự tin để tham mưu cho ban lãnh đạo về việc chỉ đạo thực hiện việc chấp hành chế độ kế toán – tài chính của doanh nghiệp nói riêng và Nhà nước nói chung, cụ thể:

  – Tham mưu, lập kế hoạch và kiểm tra cho kế hoạch chi tiêu làm sao để đảm bảo đúng các quy định về định mức của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.

  – Xây dựng các quy định nội bộ về việc quản lý tài chính: Ra các quy định về việc chi thu, định mức cho hoạt động sản xuất,… để toàn doanh nghiệp áp dụng.

  – Nghiên cứu và đề xuất với Ban lãnh đạo về các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo mọi người thực hiện tốt các quy định hiện hành và phù hợp đặc điểm và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

  4. Với những chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán thì quyền hạn của họ là gì?

  – Đôn đốc và yêu cầu các cá nhân hay phòng ban khác trong doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về quản lý kế toán và tài chính: Để doanh nghiệp tồn tại và hoạt động ổn định, mọi nghiệp vụ phát sinh đều phải được thực hiện đúng theo quy định của doanh nghiệp cũng như Pháp luật đã đề ra. Không phải chỉ có phòng kế toán mới thực hiện theo yêu cầu đó làm mọi phòng ban khác cũng cần phải thực hiện theo quy định đã được áp dụng hiện hành. Và phòng kế toán sẽ phải có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở để các phòng ban khác thực hiện đúng yêu cầu.

  – Với các vi phạm về quản lý tài chính hay kế toán tại doanh nghiệp thì bộ phận kế toán sẽ có quyền báo cáo và ra đề xuất ý kiến xử lý với ban lãnh đạo công ty.

  Yêu cầu chung dành cho phòng kế toán

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tài Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Của Bbu
 • Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Doanh Nghiệp
 • Cách Phản Chiếu Màn Hình Iphone Trên Apple Tv Và Smart Tv
 • 4 Cách Kết Nối Iphone Với Tivi Cực Đơn Giản, Xem Là Làm Được Ngay
 • Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh Viện: Vị Trí, Chức Năng Nhiệm Vụ, Tổ Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  Phòng quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác quản trị trong Bệnh viện.

  Nhiệm vụ

  Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

  Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

  Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

  Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.

  Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

  Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

  Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

  Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

  Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

  Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

  Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

  Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  Tổ chức

  Các bộ phận

  Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

  Tiếp khách.

  Cung ứng vật tư thông dụng.

  Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

  Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

  Bảo vệ trật tự trị an.

  Lãnh đạo

  Trưởng phòng.

  1 – 2 phó trưởng phòng.

  Nguồn: Internet.

  Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/quyche/phong-hanh-chinh-quan-tri-benh-vien-vi-tri-chuc-nang-nhiem-vu-to-chuc/)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Hành Chính Quản Trị
 • Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp Là Gì?
 • Tham Khảo: Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Sơ Đồ Chức Năng Và Phòng Ban
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Của Bbu

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tài Chính
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán
 • Hỏi Đáp Bài Prôtêin Trong Sinh Học Lớp 10
 • Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 5
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Phòng Marketing
 • -Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….

  -Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

  -Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

  -Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội.

  -Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty.

  -Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.

  -Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

  -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BTGĐ Công ty.

  * Công việc kế toán trong Công ty gồm 02 phần là kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

  + Phần kế toán tổng hợp thể hiện bằng tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản và hoạt động của đơn vị.

  + Phần kế toán chi tiết vừa ghi giá trị vừa ghi số lượng hiện vật hoặc thời gian lao động để chi tiết hóa và minh họa cho phần kế toán tổng hợp.

  * Nội dung công việc kế toán của mỗi phần hành bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra và phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu của từng phần hành qui định.

  Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu BBU

  Địa chỉ: 168 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM

  Điện thoại: 0938 768 468 – 028 6273 3456

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán của BBU

  Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Quát Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Doanh Nghiệp
 • Cách Phản Chiếu Màn Hình Iphone Trên Apple Tv Và Smart Tv
 • 4 Cách Kết Nối Iphone Với Tivi Cực Đơn Giản, Xem Là Làm Được Ngay
 • Hướng Dẫn Trình Chiếu Màn Hình Iphone Lên Máy Tính
 • Chuyển Hình Từ Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Phòng Tài Chính Kế Toán, Cơ Cấu Tổ Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tài Chính
 • Phòng Tài Chính Kế Toán
 • Phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Thái Bình
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp
 • Kế Toán Ngân Hàng Là Gì? Nguyên Tắc, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Ngân Hàng
 • Phòng Tài chính – Kế toán là một trong các phòng chức năng của Bệnh viện được hình thành ngay khi có quyết định thành lập bệnh viên.

  Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

  Bà Nguyễn Thị Ngọc Thược Trưởng phòng TCKT – Đến năm 1987

  Th.s Nguyễn Thống Nhất – Trưởng phòng TCKT – Đến năm 2022

  Hiện tại:

  Ths. Lê Thị Vân Anh – Trưởng phòng TCKT

  Cử nhân: Nguyễn Lê Lụa – Phó phòng TCKT

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

  Phòng TCKT hiện có 56 người:

  Trong đó:

  Thạc sỹ : 04 người

  Đại học : 36 người

  Cao đẳng/ trung cấp : 16 người

  Các bộ phận bao gồm:

  – Tổ thu viện phí ngoại trú

  – Tổ thanh toán viện phí nội trú

  – Tổ rà soát chi phí

  – Tổ Kế toán thu chi Ngân sách, quản lý viện phí, quản lý Tài sản, quản lý‎ thuốc, VTYT…

  Sơ đồ tổ chức:

  1. Chức năng:

  Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

  2. Nhiệm vụ:

  – Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

  – Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

  – Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

  – Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

  – Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

  – Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

  – Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

  IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  – Thực hiện đúng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

  – Thực hiện dự toán thu- chi ngân sách theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để chỉ đạo đôn đốc các khoa phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra

  – Cải cách khâu đón tiếp và thanh toán viện phí nội trú, ngoại trú

  – Xây dựng phương án hạch toán khoa phòng giao tự chủ về các khoaThực hiện nghiêm tưc các chỉ đạo của Nhà nước và Thành phố về quản lý tài chính, tài sản của ngành, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai tốt quy chế chi tiêu nội bộ

  V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  – Tham mưu tốt hơn cho Ban Giám đốc trong công tác Quản lý Tài chính, phát triển kinh tế y tế,

  – Cân đối thu chi đảm bảo kinh phí thường xuyên năm 2022

  – Tiếp tục hoàn thiện phương án hạch toán khoa phòng

  – Phối hợp phòng KHTH trong công tác thanh quyết toán BHYT

  – Thực hiện chuyển dữ liệu BHYT lên cổng đảm bảo tính đầy đủ và chính xác

  – Phối hợp CNTT xây dựng phần mềm hạch toán khoa phòng và phần mềm theo dõi thống kê thu nhập của nhân viên và tính thuế TNCN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Cấu Tổ Chức Và Điều Hành Bộ Máy Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thực Tế
 • Mô Tả Công Việc Phó Phòng Kế Toán
 • Nhiệm Vụ Của Phó Phòng Kế Toán Là Gì?
 • Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Phòng Tài Chính
 • Sự Khác Nhau Giữa Trưởng Phòng Kế Toán Và Kế Toán Trưởng
 • Nhiệm Vụ Của Công Chức Tài Chính Kế Toán Xã, Cấp Huyện, Cấp Phường

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Hoạt Động Giám Sát Của Ban Kinh Tế
 • Một Số Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Giám Sát Của Ban Kinh Tế Và Ngân Sách Hđnd Tỉnh Đối Với Lĩnh Vực Tài Chính Ngân Sách Địa Phương
 • Xây Dựng Kế Hoạch, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế
 • Vietcombank Triển Khai Nhiệm Vụ Kinh Doanh Năm 2022 Hướng Tới Mục Tiêu Vươn Ra Biển Lớn
 • Nguyên Nhân Và Biểu Hiện Của Suy Giảm Chức Năng Gan
 • Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã là tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện hệ thống nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trong phạm vi địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

  Trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ sau:

  • Xây dựng dự toán thu/chi ngân sách trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu/chi ngân sách cũng như các biện pháp khai thác những nguồn thu trên địa bàn xã
  • Thực hiện mọi công tác kế toán, ngân sách như thu, chi, quỹ công, hoạt động tài chính, tiền mặt, kế toán vật tư, thanh toán,…theo đúng định của pháp luật.
  • Chủ trì và phối hợp với các công chức cấp xã quản lý tài sản công; kiểm tra các dự đầu tư xây dựng trong phạm vi thẩm quyền của UBND xã theo quy định của pháp luật.

  – Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo quy định luật chuyên ngành và do chủ tịch UBND cấp xã giao.

  Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã – Công việc chi tiết

  – UBND xã sẽ tổ chức hội nghị nhằm triển khai xây dựng dự toán ngân sách. Đồng thời giao số kiểm tra cho từng ban ngành, đoàn thể thuộc xã.

  – Các ban ngành, đoàn thể xã sẽ lập dự toán của chính đơn vị mình; kế toán của xã sẽ lập dự toán ngân sách xã

  – UBND xã làm việc với những đơn vị này; kế toán tổng hợp sau đó hoàn chỉnh dự toán ngân sách của xã.

  – UBND xã trình thường trực HĐND xã xem xét và đưa ra ý kiến

  – Sau khi nhận được ý kiến từ HĐND xã, UBND xã sẽ hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách sau đó gửi tới Phòng TC-KH của huyện.

  – UBND huyện giao dự toán ngân sách cho xã sau khi đã dự toán ngân sách huyện đã được duyệt.

  – Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt

  – UBND xã giao dự toán cho đoàn thể, các ban ngành và gửi tới các đơn vị: Phòng TC-KH, Kho bạc huyện, công khai dự toán xã.

  – Kế toán của UBND xã căn cứ vào quyết định giao dự toán của cấp huyện để ghi vào sổ sách.

  Dự toán bổ sung có mục tiêu

  Dự toán bổ sung có mục tiêu cũng nằm trong nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã. Đối với cấp địa phương, khi có nhiệm vụ phát sinh hoặc cần ngân sách xã hỗ trợ mà chưa được ghi rõ trong dự toán đầu năm thì UBND xã phải xin dự toán bổ sung cho những khoản này. Sau khi được duyệt sẽ phát sinh một số nghiệp vụ như:

  – Căn cứ vào hồ sơ văn bản đề nghị được duyệt; UBND huyện ra quyết định bổ sung và chuyển cho xã dùng ngân sách và kho bạc huyện.

  – Kho bạc huyện sẽ được nhận thông báo chi tiết về số dự toán bổ sung. Những thông tin này sẽ được nhập vào hệ thống kho bạc để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý.

  – Kế toán xã nhận quyết định dự toán từ huyện, dựa vào số dự toán được giao ghi chi tiết, đầy đủ vào sổ sách kế toán.

  Công chức tài chính kế toán xã lập đề nghị ghi thu chi

  Theo quý hoặc định kỳ, công chức tài chính – kế toán cấp xã sẽ thực hiện một số công việc. Cụ thể như sau:

  – Lập bảng kê chứng từ thanh toán theo mẫu

  – Được phép lập Lệnh ghi thu/chi gửi tới Kho bạc

  – Lấy Lệnh ghi thu/chi ngân sách để ghi thông tin cần thiết vào sổ kế toán.

  Nghiệp vụ kế toán chi tiền mặt

  • Chi tạm ứng cho các cán bộ và nhân viên
  • Chi tiền mặt cho hoạt động sự nghiệp
  • Chuyển số tiền thu hộ được cho cấp trên
  • Chi quỹ công chuyên dùng tại xã hoặc vào tài khoản
  • Chi tiền mặt để mua sắm tài sản cố định
  • Chi tiền trả lương cho cán bộ
  • Nộp tiền mặt vào kho bạc
  • Thanh toán một số khoản cần chi trả bằng tiền mặt

  Kế toán thu tiền gửi, chi tiền gửi

  Kế toán thu tiền gửi

  • Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên
  • Nhận tiền bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên
  • Nhận tiền tài trợ của các chương trình, dự án
  • Nhận các khoản thu điều tiết cho xã
  • Nhận kinh phí nhờ thu hộ, chi hộ
  • Thu hoạt động sự nghiệp

  Kế toán chi tiền gửi

  • Rút tiền gửi cho vào quỹ tiền mặt
  • Chi lương tháng cũng như phụ cấp cho cán, bộ nhân viên
  • Chi nộp bảo hiểm
  • Chi tiền mua các tài sản cố định
  • Thanh toán những khoản cần phải trả bằng tiền gửi
  • Chi quỹ công, tiền hoạt động sự nghiệp
  • Chi tiền gửi kho bằng để thoái thu ngân sách

  Ngoài ra, nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã còn thể hiện ở những công việc sau:

  • Chuyển tiền nội bộ
  • Xử lý nghiệp vụ về tài sản cố định, đầu tư xây dựng, tiền lương, bảo hiểm
  • Rút kinh phí từ kho bạc

  Bạn đang xem bài viết ” nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã, cấp huyện, cấp phường” tại chuyên mục ” pháp luật hành chính “

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Sai Phạm Thường Gặp Trong Kế Toán Ngân Sách Xã, Phường
 • Nhiệm Vụ Công Việc Chi Tiết Của Kế Toán Ngân Sách Xã Phường, Thị Trấn
 • Khám Và Điều Trị Rối Loạn Chức Năng Gan
 • 4 Dấu Hiệu Nhận Biết Sớm Rối Loạn Chức Năng Gan
 • Những Dấu Hiệu Rối Loạn Chức Năng Gan
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bệnh Viện

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Bệnh Viện Tâm Thần
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Bệnh Viện Chuyên Khoa Hạng I
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Bệnh Viện Chuyên Khoa Hạng Iii
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Bán Hàng
 • CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I

  Bệnh viện đa khoa hạng I là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh, thành phố và các Ngành có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp.

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 1. Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh :

  a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các Bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

  b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

  c. Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh tật từ các nơi chuyển đến cũng như tại địa phương nơi Bệnh viện đóng. Tổ chức khám giám định sức khoẻ khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc tỉnh, thành phố, trưng cầu; khám giám định pháp y khi cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

  2. Đào tạo cán bộ y tế:

  a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc trên Đại học, Đại học và trung học.

  b. Tổ chức đào tạo liên tạc cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới nâng cao trình độ chuyên môn.

  3. Nghiên cứu khoa học về y học:

  a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học ở cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc – Kết hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

  b. Nghiên cứu dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu…

  4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật :

  a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo các Bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chuẩn đoán và điều trị.

  b. Kết hợp với các Bệnh viện tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong khu vực.

  5. Phòng bệnh:

  a. Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.

  b. Phối hợp với các cơ sở y tế phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

  6. Hợp tác quốc tế:

  Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo đúng quy định của Nhà nước.

  7. Quản lý kinh tế trong Bệnh viện:

  a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp

  b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện. Từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  c. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm, y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

  II.TỔ CHỨC 1. Các phòng chức năng:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Bệnh Viện Đa Khoa Hạng Iii
 • Sơ Đồ Tổ Chức Nhà Hàng Và Nhiệm Vụ Từng Bộ Phận
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Bộ Phận Pha Chế Trong Nhà Hàng
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Tmcp Á Châu Chi Nhánh Chùa Hà
 • Acb Là Ngân Hàng Gì? Các Sản Phẩm Dịch Vụ Của Acb
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100