Top 20 # Chức Năng Phòng Kinh Tế Cấp Huyện / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Mờ Nhạt Phòng Y Tế Cấp Huyện, Thành Phố / 2023

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, nhân lực ở các phòng y tế huyện, thành phố vừa thiếu, vừa yếu và hoạt động khá mờ nhạt.

Phòng Y tế là cơ quan tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Phòng Y tế là cơ quan tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Khối lượng công việc nhiều, nhưng Phòng Y tế TP.Quảng Ngãi hiện chỉ có 1 biên chế chuyên viên, khuyết cả chức danh trưởng phòng lẫn phó phòng. Vậy nên, trụ sở làm việc của cơ quan này thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, vì phần lớn thời gian chuyên viên phải đi cơ sở.

Phòng Y tế TP.Quảng Ngãi chỉ còn 1 chuyên viên, nên thường xuyên đóng cửa vì cán bộ này đi cơ sở, một người làm nhiệm vụ của 3 người. Ảnh: Ái Kiều

Tại Phòng Y tế huyện Lý Sơn, từ năm 2014 đến nay chỉ có 1 chuyên viên và 1 kế toán. Lãnh đạo phòng do… Phó Chánh Văn phòng huyện phụ trách. Phòng Y tế huyện Đức Phổ cũng có 2 người, gồm 1 trưởng phòng và 1 chuyên viên.

Còn Phòng Y tế huyện Bình Sơn cũng chỉ có 1 trưởng phòng và nhân viên kế toán – tổng hợp… Vì nhân lực quá mỏng, nên phòng y tế ở các địa phương hoạt động cầm chừng, nếu không phối hợp với trung tâm y tế, thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Là cơ quan tham mưu cho UBND cấp huyện quản lý trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên các phòng y tế lại không có chức năng quản lý các đơn vị y tế trên địa bàn. Vai trò “mờ nhạt”, nên hiếm có người có nguyện vọng về làm việc tại đơn vị. Những người có trình độ bác sĩ, dược sĩ đều lựa chọn những nơi khám, chữa bệnh trực tiếp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được hưởng mức thu nhập cao hơn. Vậy nên, khi lãnh đạo các phòng y tế nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, thì nhân lực của phòng y tế lại càng thêm thiếu hụt. Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng nên sáp nhập Phòng Y tế và Trung tâm y tế cấp huyện về một mối. Theo Trưởng Phòng Y tế huyện Bình Sơn Huỳnh Công Thư, nếu muốn phòng y tế hoạt động hiệu quả thì phải bố trí thêm nhân lực. Trong trường hợp không thể tháo gỡ được khó khăn về nhân lực, thì nên gộp phòng y tế và trung tâm y tế huyện về một đơn vị.

Cùng quan điểm, Phó Chánh Văn phòng huyện Lý Sơn Dương Thị Hoàng Dung cho rằng nên “xóa” phòng y tế, bởi Trung tâm Y tế huyện cũng có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quản lý dược, nên cần chuyển 1 biên chế về trung tâm, còn 1 biên chế giao về cho Văn phòng huyện bố trí thành chuyên viên phụ trách lĩnh vực y tế. “Nếu có chủ trương sáp nhập Phòng Y tế với Trung tâm Y tế sẽ phần nào gỡ khó trong vấn đề nhân lực”, Phó trưởng Phòng Y tế huyện Tư Nghĩa Phạm Thị Thu Ba đề xuất. Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý cũng cho rằng, chức năng của phòng y tế trùng lắp với trung tâm y tế, vì thế nên giải thể, sáp nhập với trung tâm y tế, quy về một đầu mối để giảm đầu mối tổ chức, khắc phục sự chồng chéo như hiện nay. Vừa qua, TP.Quảng Ngãi đã làm đề án giải thể Phòng Y tế và chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng TP.Quảng Ngãi. Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ánh Lan cho biết: Sở đã nhận được công văn của TP.Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, theo Công văn số 5954 của Bộ Nội vụ, thì cấp tỉnh tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện. Do đó, Sở đã đề nghị UBND TP.Quảng Ngãi tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cho đến khi có quy định thống nhất của Chính phủ. Khi đó, Sở sẽ hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện.

Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Cấp Huyện / 2023

Ngày 14/8/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV. Cụ thể bao gồm:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn cấp huyện;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý.

4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

9. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

11. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giao thông vận tải.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác về giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Y Tế, Phòng Y Tế Thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh, Cấp Huyện / 2023

BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ

Số: 03/2008/TTLT-BYT-BNV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008                            

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Liên tịch Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như sau:

Phần I

SỞ Y TẾ

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số – kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số – kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số – kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

13. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Y tế có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

Các tổ chức được thành lập thống nhất, gồm: Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Nghiệp vụ dược, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng;

Tổ chức được thành lập theo đặc thù: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân hoặc tổ chức có tên gọi khác.

b) Chi cục trực thuộc Sở:

Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Các Chi cục nêu trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập Trung tâm đặt tại huyện;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

– Tuyến tỉnh:

+ Lĩnh vực y tế dự phòng, gồm các Trung tâm: Y tế dự phòng; Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng, chống Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng ở những tỉnh được phân loại có sốt rét trọng điểm; Kiểm dịch y tế ở những tỉnh có cửa khẩu quốc tế; Bảo vệ Sức khoẻ lao động và Môi trường ở những tỉnh có nhiều khu công nghiệp;

+ Lĩnh vực chuyên ngành, gồm các Trung tâm: Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản; Kiểm nghiệm; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Phòng chống bệnh xã hội (gồm các bệnh lao, phong-da liễu, tâm thần, mắt) ở những tỉnh không có Bệnh viện chuyên khoa tương ứng; Nội tiết; Giám định (Y khoa, Pháp y, Pháp y tâm thần); Vận chuyển cấp cứu;

+

Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm: Bệnh viện Đa khoa; Bệnh viện y dược cổ truyền; các Bệnh viện chuyên khoa. Mỗi khu vực cụm dân liên huyện có Bệnh viện đa khoa khu vực;

Việc thành lập các bệnh viện khi đáp ứng các tiêu chí do cấp có thẩm quyền quy định.

+Lĩnh vực đào tạo: Trường Cao đẳng hoặc Trung học y tế;

– Tuyến huyện:

+ Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) được thành lập thống nhất trên địa bàn cấp huyện; nơi chưa có đủ điều kiện tách riêng bệnh viện thì thực hiện hai chức năng: y tế dự phòng và khám, chữa bệnh; nơi có đủ điều kiện thành lập bệnh viện thì Trung tâm Y tế huyện chỉ thực hiện chức năng y tế dự phòng. Việc chọn mô hình nào do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+ Bệnh viện đa khoa huyện được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí do cấp có thẩm quyền quyết định.

– Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung tâm Y tế huyện.

3. Biên chế

a) Biên chế hành chính của Sở Y tế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

Phần II

 PHÒNG Y TẾ

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Phòng Y tế: Có Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Các Phó trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng Phòng và Phó trưởng Phòng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Uỷ ban nhân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế:

Biên chế của Phòng Y tế do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Y tế và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y tế;

b) Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương, quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp về y tế của tỉnh trên cơ sở quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố / 2023

Chức năng và nhiệm vụ phòng Kinh tế thành phố

Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh.

– Điện thoại: (0294)3.858257 – 3.858184 – Email: 

– Địa chỉ: số 09, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- Điện thoại: (0294)3.858257 – 3.858184- Email: phongkt.tptv@travinh.gov.vn

 LÃNH ÐẠO PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

0917.858.505

 Phó Trưởng phòng

Huỳnh Văn Đức

 0913.659.711

 Phó Trưởng  phòng

Trần Tuấn Khanh

 0979.608.149

      1.  Chức năng

       1.1 Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chuyên môn, trực thuộc UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn các Sở chủ quản: Sở Công thương, Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

      1.2 Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà lý Nhà nước về Công nghiệp, Thương mại, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp – phát triển nông, thủy lợi và thủy sản.

      2.Nhiệm vụ và quyền hạn 

      2.1 Giúp UBND thành phố trong việc  xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất công  nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn, nhằm khai  thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế của thành phố như: lao động, tiền vốn, ngành  nghề truyền thống… làm cơ sở để UBND thành phố tổng hợp thành định hướng chung  cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Trà Vinh.       2.3 Hướng  dẫn các cơ sở sản xuất lập dự án đầu tư mới, dự án thay đổi trang thiết bị công  nghệ mở rộng sản xuất. Phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh  nghiệm trong quản lý, trong sản xuất đến các đối tượng do phòng phụ trách.      2.4 Hướng  dẫn các cơ sở thực hiện quản lý an toàn công nghệ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm  tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, trang bị phòng hộ  lao động.       2.5 Quản  lý hành chính Nhà nước đối với mọi hoạt động thương mại – dịch vụ của thương  nhân, người đại diện thương nhân, tổ chức và pháp nhân kinh doanh thương mại  thực hiện dịch vụ thương mại trên địa bàn.      2.6 Giúp  UBND thành phố trong việc chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch  bệnh trên động thực vật, chỉ đạo thực hiện kiểm dịch nội địa về động thực vật  trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra quản lý dịch vụ thuốc bảo vệ thực  vật, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh  học phục vụ nông nghiệp.      2.7 Quản  lý các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền của  phòng quản lý, chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn. Xây dựng phương  án, biện pháp khắc phục và tổ chức thực hiện phòng chống lụt bão, hạn hán, úng  ngập, xâm ngập mặn, sạt lỡ trên địa bàn thành phố.     2.8 Quản  lý Nhà nước về khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của  Sở Chuyên môn. Lựa chọn các tiến độ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu  khoa học , các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, vào đời  sống cho phù hợp với điều kiện của thành phố.       2.9 Báo  cáo định kỳ và đột xuất về ngành dọc cấp trên và UBND thành phố để chỉ đạo kịp  thời.       2.10 Thực  hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.