Tuỳ Chọn “options…” Trong Word 2003

--- Bài mới hơn ---

 • Vẽ Sơ Đồ Trong Word
 • Cách Trộn Thư Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Trộn Văn Bản Wo
 • Trộn Tài Liệu Trong Microsoft Word 2010
 • Cách So Sánh 2 Văn Bản Trong Cùng 1 File Word (4)
 • Cách Kẻ Bảng, Chèn Bảng Biểu Trong Văn Bản Word 2003, 2007, 2010, 2013
 • +Phân Show (Hiển thị):

  *Startup Task pane: Nêu đánh dấu vào ô này, mỗi khi khởi động Word sẽ hiện lên một bảng bên phải của màn hình soạn thảo, để tắt chức năng này bạn hủy dấu kiểm trong ô Startup Task panel.

  *Bookmarks: Hiển thị dấu định vị giống như chữ I.

  *Status bar: Hiển thị thanh trạng thái, thanh này nằm phía trên thanh tác vụ chứa nút Start, nêu hủy dấu kiểm sẽ không có thanh trạng thái.

  *Screen Tip: Đánh dấu vào ô này sẽ hiển thị các dòng thông báo khi đưa con trỏ vào một biểu tượng.

  *Animated Text: Nêu bạn đánh dấu vào ô Animated Text thì sẽ cho hiệu ứng chữ nếu bôi đen chữ và chọn lệnh Format Font Animation, chọn Blinking……OK

  *Horizoltal Scrol Bar: Nêu bỏ dấu kiểm tại ô Horizoltal Scrol Bar sẽ mất thanh cuộn ngang, phía trên thanh trạng thái.

  *Vertical Scrol Bar: Nêu bỏ dấu kiểm tại ô Vertical Scrol Bar sẽ mất thanh cuộn dọc bên phải màn hình soạn thảo.

  *Picture placeholders: Nêu bạn không đánh dấu kiểm vào ô này thì khi chèn tranh vào văn bản bạn sẽ không thấy tranh hiện lên, nhưng nếu nháy vào FilePrivew (Xem trước khi in) bạn vẫn thấy tranh và ảnh hiện lên.

  *Fielđ codes: Hiển thị các mã trường trong văn bản, nếu đánh số trang cho văn bản thì sẽ không hiện số trang mà xuât hiện chữ PAGE.

  *Tab characters: Khi đánh dấu vào ô này nếu bạn ấn phím Tab sẽ xuất hiện mũi tên màu đen, muốn bỏ mũi tên khi ân phím Tab bạn bỏ dấu kiểm trong ô Tab characters

  *Spaces: Nêu đánh dấu vào ô này khi bạn ấn phím cách chữ sẽ xuất hiện các dấu chấm chấm.

  *Paragraph marks: Nêu đánh dấu vào ô này sẽ xuất hiện các dấu của đoạn

  *Hidden text: Nêu bạn không muốn cho người khác in những chỗ quan trọng trong văn bản, bạn bôi đen khối chữ định bảo vệ, chọn FormatFont, đánh dấu vào Hidden, bấm OK. Khối văn bản sẽ bị ẩn, để cho người khác xem bạn phải vào ToolsOptions chọn nhãn View đánh dấu vào ô Hidden text sẽ hiện lên khối văn bản đã bảo vệ. Tuy nhiên người dùng chỉ được phép xem, không thể in được.

  *Optional hyphens:Tùy chọn dấu gạch nôi

  *All:Nếu bạn đánh dấu vào ô All thì trong văn bản sẽ xuất hiện các chữ ả, nếu có bảng biểu sẽ xuất hiện các chữ Ô.

  +Phần Print anđ Web Layout options:

  *Nêu không đánh dấu vào ô Drawings thì khi chèn tranh bằng lệnh InsertPicture bạn sẽ không nhìn thấy tranh, tuy nhiên bạn vẫn có thể nhìn thấy tranh khi nháy vào thực đơn FilePreview (Xem trước khi in).

  *Object anchors: Đánh dấu vào ô này sẽ xuất hiện mỏ neo đối tượng.

  *Text boundaries: Đánh dấu vào ô này sẽ xuất hiện đường giới hạn vùng soạn thảo, chúng chỉ xuất hiện khi bạn nháy vào thực đơn ViewPrint Layout, nêu chọn ViewNormal sẽ không có đường giới hạn khi soạn thảo.

  *White space between page: Khoảng trắng giữa trang

  +General options (Tùy chọn chung):

  Trong nhãn này có một số mục cần chú ý:

  *Background repagination: Đán lại trang dưới nên.

  *Blue Background White text: Nêu bạn đánh dấu vào ô này thì trên văn bản sẽ có nền màu xanh lam, chữ trang.

  *Provide feedback with sound: Cung cấp phản hồi bằng âm thanh.

  *Provide feedback with animation Cung câp phản hồi bằng hoạt hình.

  *Confirm conversion at Open: Xác nhận chuyển đổi vào lúc mở.

  *Update Automatic links at Open: Cập nhật các nối kêt tự động vào lúc mở.

  *Mail as attachment: Thư như phần đính kèm.

  *Recently useđ file list: Danh sách các tập tin mới mở gần đây, bạn có thể tăng số lượng tập tin mở là 9 trong mục này, khi muốn tìm văn bản mới mở bạn chỉ cần nháy vào thực đơn File và nhìn vào danh sách các tập tin xuất hiện ở cuôi của thực đơn được theo thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9 phía trên mục Exit.

  *Help for Wordperfect users: Trợ giúp cho người dùng Wordperfect.

  *Nevigation key for Wordperfect users: Phím dẫn hướng dành cho người đùng Wordperfect.

  *Alow background open of web pages: Cho phép mở nền của trang Web.

  *Automatically create drawing canvans when inserting Autoshapes: Tự động tạo bức vẽ khi chèn một khuôn mẫu. Nêu bạn đánh dấu vào ô này, khi bạn vẽ sẽ hiện lên một khung rât khó chịu, bạn nên bỏ dấu kiểm để đỡ rắc rối khi vẽ.

  *Measurement Units: Đơn vị đo, bạn nên chọn là Centimeters cho thước dọc, thước ngang và khổ giấy, phù hợp với cách dùng của người Việt Nam. Nếu bạn chọn đơn vị đo là Inches khi bạn thiết lập khổ giấy A4 sẽ gặp khó khăn, khi nhìn thước đo trên vùng soạn thảo sẽ lúng túng.

  *Show pixels for HTML features: Hiện điểm ảnh cho các tính năng HTML

  *E-mail Options: Tùy chọn Email

  *Typing replaces selection: Việc gõ sẽ thay thế vùng lựa chọn.

  +Drag and Drop text Editing: Soạn thảo văn bản kéo và thả, khi soạn thảo văn bản để di chuyển một khối chữ được bôi đen từ chỗ này tới chỗ khác, bạn chỉ cần đưa con trỏ vào khối chữ được bôi đen (được chọn), nhấn chuột giữ nguyên và rê tới vị trí khác, khi thấy con trỏ xuất hiện là chữ I màu xám, hơi mờ thì nhả chuột, khối chữ sẽ được di chuyển, nếu ấn CTRL khi di chuyển sẽ tạo nên Copy một khối chữ, giống như lệnh Copy. Nêu bỏ đánh dấu trong ô Drag and Drop text Editing, bạn sẽ không thể dùng được chức năng kéo và thả khi dùng chuột.

  *User INS key for pasteL Dùng phím INSERT để dán.

  *Overtype mode: Chế độ gõ đè, nếu bạn đánh dấu vào ô Overtype mode thì khi bạn định chèn thêm một chữ nào đó thì chữ được chèn sẽ xóa mất chữ bên phải, bạn có thể tắt chức năng này bằng cách nháy đúp vào nút OVR đang sáng trên thanh trạng thái phía trên thanh tác vụ chứa nút Start.

  *Allow Accented uppercase in french: Chấp nhận dấu trọng âm chữ hoa trong tiếng Pháp.

  *Use smart paragraph selection: Dùng lựa đoạn thông minh.

  *When selecting, automatically select entire worđ: Khi lựa chọn hãy tự động lựa toàn bộ từ.

  *Prompt to upđate style: Nhắc cập nhật kiểu

  *Keep track of formatting: Theo dõi định dạng

  *Mark formatting inconsistencies: Đánh dấu sự không ổn định trong định dạng.

  *Picture eđitor (Bộ soạn thảo ảnh)

  *Insert/Paste pictures as (Chèn dán ảnh như)

  *Cut anđ paste options (Tùy chọn cắt và dán)

  *Show Paste Options buttons: Hiện các nút tùy chọn dán.

  *Draft output: In nháp, in thô. Nêu đánh dấu vào ô này, chất lượng in sẽ kém, nó được dùng để in thử trước khi in chính thức.

  *Upđate fielđ: Cập nhật trường

  *Upđate links: Cập nhật kết nối.

  *Allow A4/Letter paper resizing: Cho phép đổi lại cỡ giấy A4 và Letter, nếu khi in bạn thấy sô trang hiện lên trên màn hình soạn thảo nhưng in lại không ra sô trang, bạn hãy huỷ bỏ dấu kiểm trong ô Allow A4/Letter paper resizing

  *Backgrounđ printing: In nền.

  *Print PostScrip over text: In PostScrip đè lên văn bản.

  *Reverse print orđer: Đảo thứ tự in hay còn gọi là in ngược, nếu bạn đánh dấu vào ô này, giả sử bạn có 1 văn bản 10 trang thì máy in sẽ in từ trang 10 sau đó sẽ in các trang tiếp theo là trang 9, trang 8 ………..đến trang 1.

  Include with document (Kêt hợp với tài liệu).

  *Đocument Properties: Các thuộc tính của tài liệu, nếu bạn đánh dấu vào ô này bạn sẽ gặp rắc rối là: Khi in hết tài liệu, máy tính sẽ đùn ra một trang tóm tắt rất tốn giấy, đôi khi bạn cho là hỏng máy in phải gọi thợ đến sửa. Nếu bạn gặp trường hợp này bạn chỉ cần bỏ dấu kiểm là xong.

  *Field Codes: Mã trường.

  *Hiddent text: In các văn bản ẩn.

  *Drawing objects: Các đối tượng vẽ, nếu bạn muốn gây khó dễ cho người khác khi in ấn là chỉ cho in văn bản bằng chữ, còn hình vẽ không in được, bạn huỷ bỏ dấu kiểm trong ô Drawing objects và bâm OK.

  Options for current đocument only (Các tùy chọn chỉ dành cho tài liệu hiện thời)

  Nhãn Save (Ghi văn bản).

  *Always create backup copy: Tạo bản sao lưu dự phòng, nếu bạn đánh dấu kiểm vào ô này sẽ có lợi như sau: Chẳng may bạn tạo một văn bản mới nhưng bạn lại đặt tên trùng với một văn bản đã có trong thư mục, kết quả là văn bản cũ bị mất. Nhưng đừng lo bạn vẫn tìm lại được văn bản cũ với tập tin có tên là Backup và tên tập chúng tôi phần đuôi mở rộng của tập tin là Wbk.

  *Allow fast saves: Cho phép lưu nhanh, bạn nên bỏ chức năng này. Nếu một bản báo cáo phải chỉnh sửa thường xuyên nhiều lần bạn sẽ thấy dung lượng tập tin tăng lên rât nhanh, không thuận lợi cho việc Copy vào đĩa mềm.

  *Allow Backgrounđ saves: Cho phép lưu nền.

  *Embed TrueType fonts: Nhúng phông TrueType. Nếu bạn làm văn bản mà trong đó có các phông chữ đặc biệt, để đọc và in trên máy tính khác bạn phải đánh dấu vào mục này trước khi Copy vào đĩa mềm hay ổ cứng di động USB.

  *Prompt for document properties: Nhắc nhập thuộc tính tài liệu, bạn nên bỏ chức năng này, nêu đánh dấu vào mục này bạn sẽ luôn gặp một hộp thoại hiện ra khi bạn ghi tài liệu (CTRL+S).

  *Prompt to save Normal template: Nhắc lưu khuôn mẫu bình thường.

  *Save đata only forms: Chỉ lưu dữ liệu cho biểu mẫu.

  *Embed linguistic data: Dữ liệu ngôn ngữ được nhúng.

  *Embed character in use only: Chỉ các ký tự được nhúng đang dùng.

  *Đo not embeđ common system fonts: Không nhúng các phông hệ thống chung.

  *Make local copy of files stored on network or removable drives: Tạo bản sao cục bộ của các tệp được cất giữ trên ổ đĩa có thể loại bỏ hoặc ổ đĩa mạng.

  *Save AutoRecover info every : Lưu thông tin tự khôi phục.

  *Save samart tags as XML properties in Web pages: Lưu các thẻ khôn như các thuộc tính XML trong trang Web.

  *Password to Open: Mật khẩu để mở tài liệu

  *Passworđ to mođify: Mật khẩu để sửa

  *Reađ-only recommenđeđ: Chỉ cho phép đọc tài liệu.

  +Privacy options (Các tùy chọn riêng tư):

  *Remove personal information from this file on save: Loại thông tin cá nhân ra khỏi thuộc tính tệp khi lưu.

  *Store random number to improve merge accuracy: Cất giữ số ngẫu nhiên để cải thiện độ chính xác khi phối.

  black on noncolor printers, sau đó bâm OK.

  Thông thường theo mặc định khi ghi tài liệu chương trình sẽ măc định lưu tài liệu vào thư mục My Document tại ổ C.

  +Nêu không thích tùy chọn này bạn có thể chỉ định máy tính làm theo lệnh của bạn để lưu vào một thư mục khác đo bạn chỉ định.

  +Thí dụ: Nháy vào Tools chọn Options

  *Bạn nháy vào dòng C:My Documents.

  *Nháy vào Mođify (Thay đổi).

  *Tìm ổ C.

  Như vậy từ nay trở đi, các văn bản khi lưu sẽ mặc nhiên ghi vào thư mục A tại ổ C. chứ không ghi vào C:My Documents

  *Spelling gồm:

  Nhãn User Information (Thông tin người dùng). NhãnTrack Changes (Theo dõi thay đổi).

  *Check spelling as you type: Nếu bạn đánh dấu vào ô này, khi gõ tiếng Việt bạn sẽ thấy một đường răng cưa màu đỏ dưới chữ, vì vậy bạn nên bỏ dấu kiểm trong ô Check spelling as you type.

  *Check grammar as you type: khi gõ tiếng Việt bạn sẽ thấy một đường răng cưa màu xanh dưới chữ vì vậy bạn nên bỏ dấu kiểm trong ô này sau đó bâm OK.

  *Insertion: Chèn.

  Hy vọng phần nào đã giúp ích cho mọi người!

  *Formatting: Định dạng

  *Changas lines: Dòng bị thay đổi.

  *Measure in: Đơn vị đo.

  Trần Nhật Lam @ 18:12 01/07/2012

  Số lượt xem: 877

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Word 2003 Tóm Tắt
 • Cách Xóa Gạch Chân Trong Word, Bỏ Dấu Gạch Đỏ Và Xanh Dưới Chữ Trong W
 • Hướng Dẫn Các Thao Tác Cơ Bản Trên Word 2010
 • Bài 17. Một Số Chức Năng Khác
 • Hướng Dẫn Tự Học Word 2007
 • Word Option Và Các Thiết Lập Cơ Bản Trong Microsoft Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Chế Độ Hiển Thị Văn Bản Trong Microsoft Word
 • Giải Đáp Chi Tiết Nhất Về Paragraph Trong Word
 • Cách Giãn Dòng Trong Word 2022, 2022, 2010, 20007, 2013
 • Bắt Đầu Với Paragraph Settings Trong Microsoft Word
 • Cách Xóa Khoảng Trắng, Xóa Dấu Cách Thừa, Dòng Trống Thừa Trong Word
 • Dẫn nhập

  Trong bài trước, Kteam đã GIỚI THIỆU THANH RIBBON & GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT WORD đến bạn.Ở bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Các tùy chọn cơ bản trong Word – Word Option.

  Nội Dung

  Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có:

  Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

  • Hộp thoại Word Option.
  • Tùy chọn giao diện, tên người dùng.
  • Màn hình khởi động.

  Mở Hộp Thoại Word Option

  Để tùy chỉnh các thiết lập MS Word theo ý muốn như giao diện hiển thị, thời gian lưu tự động, định dạng lưu, cài đặt các Add-Ins phục vụ công việc,… việc đầu tiên trước khi tùy chỉnh ta cần mở hộp thoại Word Option.

   Nếu bạn chọn file mà muốn trở về màn hình làm việc chính thì nhấn vào biểu tượng mũi tên quay vềtrong vùng màu cam.

  Sau khi nhấn vào hộp thoại Word option sau được hiển thị.

  – Bao gồm phần bên trái là các thẻ chính như General, Display, Save, Language,…

  – Phần bên phải là các tùy chọn của mỗi thẻ, ví dụ trong hình là thẻ General. Các tùy chọn được chia theo các nhóm như “User Interface option”.

   Để lưu thiết lập bạn nhấp OK để lưu, hoặc Cancel nếu muốn hủy.

  Tùy Chọn Giao Diện, Tên Người Dùng

  Tùy Chọn Giao Diện

  Menu Office Theme xổ xuống.

  Ngoài Office Theme bạn còn có Office Background nằm ngay trên Office Theme:

   Hình những con chim, cành cây.

   Đây là danh sách những Office Background bạn có thể chọn:

  Đừng quên nhấn OK khi thay đổi thiết lập, nếu không muốn lưu thay đổi đó thì bạn có thể chấn Cancel hoặc nút X (đóng cửa sổ) để hủy.

  Thay Đổi Tên Người Dùng

  Tại thẻ General trong hộp thoại Word Option bạn nhập tên bạn muốn tại .

  Màn Hình Khởi Động Của Microsoft Word

  Ở phần giới thiệu về KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT WORD có nói đến màn hình khởi động chứa các mẫu Word – Templates văn bản mở gần đây.

  Nếu bạn muốn MS Word mở thẳng vào trang văn bản trống thay vì màn hình khởi động hay bạn muốn màn hình khởi động được mở mỗi khi khởi động MS Word thay vì trang văn bản trống thì thực hiện các bước sau đây.

  Mở màn hình khởi động mỗi khi mở MS Word:

  Kết

  Bài này chủ yếu giới thiệu cho bạn về MS Word cơ bản và các lựa chọn cơ bản của MS Word.

  Các bài sau sẽ giới thiệu về cách TẠO, MỞ, LƯU VĂN BẢN TRONG MICROSOFT WORD.

  Tải xuống

  Tài liệu

  Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Word Option Và Các Thiết Lập Cơ Bản Trong Microsoft Word dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Mục Lục Trong Microsoft Word
 • Cách Sử Dụng Navigation Pane Trong Word
 • Sử Dụng Hiệu Quả Navigation Pane Trong Word 2010
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word 2010
 • Tạo Và Sử Dụng Các Macro Tự Động Trong Word 2010
 • Giới Thiệu Về Thẻ Layout Và Hộp Thoại Page Setup Trong Microsoft Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Hiển Thị Thanh Thước Kẻ Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2022, 2022
 • Cách Tạo, Cập Nhật Mục Lục Trong Word 2010, 2013, 2007
 • Cách Tạo Mục Lục Trong Word Chuyên Nghiệp Với Multilevel List
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2022 (Phần 10): Bố Cục Trang
 • Cách Căn Lề Trong Word 2010 Đẹp Và Chuẩn, Chỉnh Lề Đẹp Văn Bản Word 20
 • Thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng trang, kích cỡ trang,… để khi in không làm mất nội dung hay dư thừa giấy In quá nhiều (phí giấy).

  Xem bài bắt đầu với Microsoft Word và bài thao tác với văn bản để tiện theo dõi phần này.

  Bài này chủ yếu giới thiệu về cách truy cập đến thẻ Layout và hộp thoại Page setup, nơi chứa các lệnh thao tác với trang văn bản.

  Thẻ Layout nằm trên thanh Ribbon là nơi chứa các lệnh cơ bản để thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng trang, kích thước trang, cột và ngắt trang.

  Chọn Layout trên thanh Ribbon để mở thẻ Layout. Gồm có các nhóm sau:

   Page setup: nơi chứa các thao tác với trang văn bản như chỉnh lề trang, định hướng, kích thước, cột,…

  – Margins: Chỉnh độ thụt lề trang.

  – Orientation: định hướng trang.

  – Size: kích thước trang.

  – Columns: các thiết lập về cột.

  • Arrange: Phần này sẽ giới thiệu tại phần chèn đối tường vào văn bản.

  Thẻ layout trên thanh Ribbon chưa thể tùy chỉnh độ thụt lề trang như ý muốn mà chỉ có thể chọn những lựa chọn từ danh sách vì vậy hộp thoại Page setup chứa các lệnh định dạng trang đầy đủ hơn.

  Mở hộp thoại Page setup:

   Nhấn đúp chuột vào nửa trên của thanh thước.

  Hộp thoại Page setup được mở:

  • Có 3 thẻ là Margins, Layout và Paper.
  • Ở thẻ Margins ta có các nhóm:
   Sau khi chọn thay đổi các thiết lập trong hộp thoại Page setup, chọn OK để lưu, chọn Cancel để hủy.

  • Đây là bài mở đầu nên chỉ giớ thiệu tổng quát về thao tác trang văn bản. Các bài sau sẽ đi chi tiết về nhưng gì cần làm với trang văn bản để văn bản của bạn được trình bày một cách hợp lý nhất.

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Căn Lề Văn Bản Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Căn
 • Font, Cỡ Chữ, Thay Đổi Chữ Hoa, Chữ Thường Trong Microsoft Word
 • Sử Dụng Navigation Pane Trong Word, Công Cụ Tìm Kiếm Dữ Liệu
 • Bật/tắt Chức Năng Ghi Đè Phím Insert Trong Word
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Microsoft Word (Áp Dụng Cho 1 Hay Nhiều Trang Bất Kỳ)
 • Giải Đáp Thắc Mắc Cpu Điện Thoại Có Tác Dụng Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Xử Lý Trung Tâm Cpu Là Gì Và Những Kiến Thức Hay Về Cpu
 • Hướng Dẫn Điều Khiển Airpods Pro Sao Cho Cool Ngầu
 • Mách Bạn Cách Sử Dụng Và Mẹo Dùng Airpods Tiện Lợi Từ A
 • Airport Express Base Station
 • Hướng Dẫn Kết Nối Và Sử Dụng Tai Nghe Apple Airpods
 • Tìm hiểu CPU trên điện thoại

  Cpu điện thoại có tác dụng gì?

  Cpu được biết đến là một con chíp trên điện thoại di động. Vậy cụ thể cpu điện thoại có tác dụng gì? Cpu có tác dụng xử lý toàn bộ lệnh trên điện thoại cũng như trên bộ não trung tâm của con người. Bộ phận này được coi là bộ phận quan trọng nhất trên điện thoại và ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành điện thoại. 

  Trên thực tế, cpu trên điện thoại khác hẳn với cpu trên máy tính bởi nó không thể nâng cấp được. Chính vì lẽ đó khi chọn mua điện thoại smartphone bạn nên quan tâm đến thông số này nhằm có thể sử dụng điện thoại với thời gian lâu hơn. Cpu thường sẽ kiểm soát mọi hoạt động của các bộ phận khác nhau trên điện thoại. Vậy nên bạn nên chú ý đến những thông số của cpu. 

  Những thông số chính của cpu điện thoại

  Đầu tiên bạn cần phải biết cpu đến nhà sản xuất nào và mang nhãn hiệu gì? Ví dụ những hãng nổi tiếng hiện nay như: Qualcomm, Intel, Mediatek. Hai cpu có cùng tốc độ nhưng của hai hãng khác nhau thì cho ra hai hiệu suất hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cấu tạo cũng như công nghệ nằm trong cpu của hai hãng khác nhau cũng được thiết kế khác nhau.

  Cấu tạo CPU điện thoại

  Một thành phần tương đối quan trọng chính là tốc độ xử lý của cpu như thế nào. Ví dụ 2.0 GHZ, có nghĩa là số lệnh mà nó thực hiện trong vòng 1 giây, 2 GHZ nghĩa là nó thực hiện được khoảng tầm 2 tỷ lệnh trong 1 giây. Tốc độ này càng cao thì chứng tỏ cpu này càng mạnh và mang lại hiệu suất sử dụng tốt nhất.

  Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện nay các nhà sản xuất đã tích hợp nhiều nhân vào cpu smartphone hơn. Tức c nghĩa là trong một khối cpu thì được chia thành nhiều khối cpu con để cùng nhau xử lý và tính toán các dữ liệu. Hiện nay nhiều dòng smartphone cao cấp của samsung, apple hay sony, xiaomi đều được trang bị những cpu lõi kép lõi tứ hay lên tới 8 lõi.

  Cách lựa chọn cpu thích hợp khi mua điện thoại

  Tùy vào nhu cầu cá nhân của bạn như thế nào mà lựa chọn cho mình loại cpu phù hợp nhất. Trường hợp bạn thường xuyên chơi game thì nên chọn những máy điện thoại sở hữu cpu tốc độ cao, nhiều lõi để chơi game mượt hơn và không bị lag. Còn nếu bạn chỉ sử dụng cơ bản thì nên chọn máy có cpu tầm trung nhằm mục đích giảm giá thành và chọn máy có thiết kế đẹp.

  Nên chọn CPU Snapdragon hay Exynox

  Nên chọn chip CPU điện thoại nào là tốt nhất?

  Snapdragon của Qualcomm

  Đây là loại chip CPU được sử dụng phổ biến cho hầu hết tất cả các dòng thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android hiện nay. Snapdragon là dòng chip được Qualcomm nghiên cứu và phát triển. Hiện nay, loại chip CPU được sản xuất có rất nhiều dòng khác để phù hợp với những thiết bị di động thông minh từ phân khúc giá bình dân cho tới các dòng thiết bị cao cấp. 

  Samsung với Exynos

  Exynos là dòng chip CPU được Samsung  nghiên cứu và phát triển. Loại chip CPU này được sử dụng chủ yếu với những thiết bị thông minh như máy tính bảng và điện thoại. Exynos cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với những dòng máy từ bình dân cho tới các dòng máy ở phân khúc cao cấp của Samsung như: Galaxy Note, S,… 

  Mediatek với Helio

  Helio là dòng chip CPU đến từ thương hiệu Mediatek. Một trong những loại chip CPU nổi tiếng và được nhiều chuyên gia đánh giá cao đến từ Mediatek có thể kể đến như: Helio P60, A22 hay P22. Tuy nhiên, so với các dòng CPU đến từ các thương hiệu kể trên thì sản phẩm được nghiên cứu bởi Mediatek vẫn đang còn gặp phải nhiều khó khăn về hiệu suất xử lý hình ảnh hay tốc độ xử lý hình ảnh. 

  Hcare

  --- Bài cũ hơn ---

 • Socket Là Gì? Có Những Loại Socket Nào?
 • Socket Cpu Máy Tính Là Gì Và Những Loại Socket Đang Có
 • Bài 2 Tổ Chức Cpu
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Và Chức Năng Của Cpu Đối Với Máy Tính
 • Cpu Là Gì? Chức Năng Và Cấu Tạo Của Cpu
 • Chức Năng Gan Bảo Nguyên Có Tác Dụng Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • ✅ Các Hội Chứng ( Suy Giảm ) Tế Bào Gan Mà Bạn Cần Phải Biết
 • Nhà Khoa Học Việt Tạo Tế Bào Chức Năng Gan Từ Tế Bào Gốc
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Và Sử Dụng Internet Banking Bidv
 • Tổng Đài Ngân Hàng Bidv
 • Hủy Sms Banking Bidv, Ngừng Sử Dụng Sms Banking Bidv
 • Nếu gan luôn trong tình trạng phải hoạt động hết công suất để giúp cơ thể thải độc thì chức năng gan sẽ bị suy yếu và dẫn đến các bệnh về gan. Trong nhịp sống ngày nay, có quá nhiều tác nhân gây độc cho gan luôn thường trực ở khắp mọi nơi: thực phẩm chứa thuốc hóa chất; sự tấn công của vi-rút, chế độ ăn uống không khoa học…

  Đặc biệt, thói quen uống nhiều rượu bia trong các buổi tiệc tùng, họp mặt là một trong những tác nhân gây hại hàng đầu. Vậy để ngăn chặn bệnh gan, cần phải bắt đầu từ gốc rễ: ý thức phòng chống, bảo vệ gan của mỗi người và kết hợp dùng dùng các thuốc để hổ trợ trong quá trình phòng chống bệnh gạn .

  Qua đây mình sẽ giới thiệu đến cách bạn một trong loại thuốc được mọi người tin dùng hiện nay đó là chức năng gan bảo nguyên, sản phẩm chức năng gan bảo nguyên được tin dùng nhiều hiện nay trên thị trường.

  Thành phần của chức năng gan bảo nguyên

  Được chọn lọc từ các dược liệu tốt cho gan như Cardus marianus, Bồ công anh, Bìm bìm, Actiso, Bồ bồ, Cát căn… Chức Năng Gan Bảo Nguyên là sản phẩm thích hợp trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh về gan: viêm gan B, viêm gan cấp & mạn tính, gan nhiễm mỡ…

  Công dụng chức năng gan bảo nguyên

  – Giúp bổ gan, bảo vệ gan, hạ men gan, tăng cường chức năng chuyển hóa ở gan, giúp bảo vệ và phục hồi tế bào gan…

  – Giúp giải độc gan do dùng nhiều bia rượu và sử dụng thuốc chuyển hóa qua gan như: kháng sinh, sulfamid, thuốc chống nấm, thuốc lao, thuốc ung thư, xạ trị….

  Với liều 4 viên 1 ngày, chia làm 2 lần, dùng trong 3 tháng, viên nang chức năng gan Bảo Nguyên tăng cường chức năng giải độc của gan làm hết mụn nhọt, dị ứng, mề đay, nổi ngứa…

  Đồng thời, viên nang chức năng gan Bảo Nguyên kích thích bài tiết mật và tăng cường chuyển hóa giúp tiêu hóa tốt, ăn ngon miệng, cải thiện sức khỏe của bạn.

  Lưu ý: Sản phẩm chức năng gan bảo nguyên không phải là thuốc nên không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tùy theo cơ địa của mỗi người khác nhau, sản phẩm có hiệu quả khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Ngân Hàng Trung Ương
 • Nhóm Ngân Hàng Thế Giới (Ngân Hàng Thế Giới
 • Ngân Hàng Thế Giới (World Bank)
 • Giới Thiệu Về Thực Phẩm Chức Năng Bảo Vệ Gan Amway
 • Thực Phẩm Chức Năng Bảo Vệ Gan Nutrilite Milk Thistle & Dandelion
 • Chức Năng Ion Của Quạt Hơi Nước Có Tác Dụng Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Ion Âm Là Gì? Tác Dụng Của Ion Âm Tới Sức Khỏe Con Người
 • Tác Dụng Của Chức Năng Tạo Ion Âm Ở Quạt Phun Sương
 • Tính Năng Airplay Trên Iphone, Ipad Là Gì?
 • Airdrop Là Gì Và Cách Sử Dụng Tính Năng Này Như Thế Nào? (Update 2022)
 • Airdrop Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Airdrop Trên Iphone, Ipad
 • Ngày đăng: 21/03/2018

  Ion là gì? Ion âm là gì?

  Như chúng ta đã biết, môi trường không khí được cấu tạo·từ nhiều hạt trôi nổi tự do gọi là nguyên tử, phân tử, cụm phân tử. Khi các nguyên tử này bị mất đi hoặc có thêm các điện tử âm thì sẽ biến thành ion (hạt điện tích).

  Ion bao gồm hai loại: ion âm và ion dương. Mỗi loại ion có ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe khi chúng ta hít vào.

  • Ion âm (Anion) là hạt ion mang điện tích âm (-). Đó là khi một nguyên tử có thêm một hay nhiều điện tử âm và biến thành ion âm. Ion âm được mệnh danh là “vitamin trong không khí” bởi có chức năng tăng cường năng lượng sống bằng cách mang điện tử dư đi trung hòa những ion dương bị thiếu điện tử.
  • Ion dương (Cation) là hạt ion mang điện tích dương (+). Đó là khi một nguyên tử mất đi một hay nhiều điện tử âm và biến thành ion dương. Ion dương gây tổn hao năng lượng và có hại cho sức khỏe con người do bị thiếu điện tử và trở nên mất cân bằng, dễ gây rối loạn.

  Trong quá trình hoạt động của không khí, 1 ion âm sẽ trung hòa được 1 ion dương (tỉ lệ 1:1). Tức ion âm sẽ tiêu diệt ion dương có hại bằng cách cho thêm điện tử dư để trung hòa ion dương về trạng thái nguyên tử cân bằng.

  Ion âm cho đi điện tử dư để trung hòa ion dương về trạng thái nguyên tử, phân tử cân bằng.

  Vì sao cần tăng cường ion âm trong không khí?

  Các kết quả nghiên cứu khoa học cho biết, lượng ion âm ở trong rừng, sông suối, bãi biển… cao gấp 200 – 500 lần so với môi trường không khí tại nhà, nhất là nhà ở thành phố. 

  Đó là bởi vì không khí tại thành phố hoặc trong nhà có chứa khí thải, bụi bẩn, vi khuẩn, virus, nấm mốc ở đồ nội thất,… cao gấp 3 – 10 lần so với môi trường trong lành thiên nhiên. 

  Có thể thấy, ion âm có lợi ngày càng ít đi và ion dương có hại xuất hiện ngày càng nhiều trong không khí bởi tác động của ô nhiễm không khí, khói bụi, khí thải xe máy và công nghiệp,…

  Điều này cảnh báo con người có nhiều nguy cơ mắc bệnh tật bởi môi trường không khí có nhiều ion dương, không được đảm bảo sạch sẽ. Nhiều nhà khoa học đặt ra vấn đề có cách nào để tăng lượng ion âm trong không khí ở khu vực nhà ở không?

  Có một vài cách để tăng lượng ion âm. Một trong số đó là dùng chức năng ion âm của quạt hơi nước (hay còn gọi là quạt điều hòa hoặc máy làm mát).

  Chức năng ion của quạt hơi nước

  Chức năng ion của quạt hơi nước hay còn gọi là chế độ ion, chế độ ion âm hoặc chế độ anion. Vậy chế độ anion của quạt hơi nước là gì? 

  Chế độ anion của quạt hơi nước là một giải pháp giúp bổ sung số lượng ion âm tự nhiên hoạt động trong không khí. 

  Hiện chế độ ion chỉ có trong những hãng quạt hơi nước uy tín chất lượng như quạt hơi nước Daikiosan và Makano thuộc Tập đoàn Đại Việt – đơn vị nằm trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

  Máy làm mát Daikiosan và Makano ra đời là kết quả tạo nên điểm sáng trong ngành công nghiệp điện lạnh nhờ tính năng ion thông minh.

  Máy làm mát Daikiosan và Makano có chức năng ion âm giúp mang lại không khí trong lành.

  Cơ chế hoạt động chế độ ion của quạt hơi nước Daikiosan và Makano:

  • Ion âm lọc sạch không khí bằng nguyên lý các ion cùng dấu thì đẩy nhau và trái dấu thì hút nhau. Các hạt bụi bẩn, khí ô nhiễm, phấn hoa… trong không khí được cấu tạo từ các ion dương. Lúc này, các ion âm sẽ hút các ion dương, sau đó trung hòa chúng và rơi xuống đất, giúp không khí trở nên sạch sẽ và trong lành hơn.
  • Các chất rắn tồn tại trong không khí nhiễm ion dương. Khi xung quanh chất rắn này có các ion âm bao bọc thì sẽ bị nhiễm điện và trở thành những ion âm mới.

   

  Cơ chế hoạt động chế độ ion của quạt hơi nước.

  Ngoài ra, máy làm mát Daikiosan và Makano còn được trang bị tấm làm mát Cooling Pad làm từ gỗ tự nhiên chống nấm mốc, bụi bẩn, vi khuẩn đeo bám kết hợp tính năng ion lọc sạch không khí nên mang lại một làn không khí trong lành, sạch sẽ và không còn mùi hôi khó chịu nữa.

  Còn một số máy làm mát kém chất lượng ngoài thị trường không những không có chế độ ion mà tấm làm mát cũng thường làm bằng thùng giấy hoặc nhựa tái chế có hóa chất nên sẽ không tốt cho sức khỏe.

  Tác dụng chức năng ion của quạt hơi nước

  • Các ion trực tiếp đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu trong nhà, có nguồn ion âm nhiều thì nhận được nguồn năng lượng và vitamin trong không khí nên giúp cân bằng tinh thần, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi.
  • Ngoài ra nguyên tử ion âm còn có khả năng vận chuyển máu, các chất dinh dưỡng, khí, hormone lưu thông trong cơ thể tốt hơn.
  • Nguyên tử này còn giúp tăng lượng Globulin là thành phần miễn dịch có huyết tương nên tăng cường sức đề kháng và phòng chống các bệnh truyền nhiễm.
  • Ngoài ra, ion âm có khả năng tăng cường trao đổi oxy và hoạt động thần kinh phó giao cảm trong hệ thần kinh tự chủ. Giúp người sử dụng luôn có tinh thần tập trung cho công việc, học tập, nghiên cứu…

       Ion âm có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe và tiêu diệt được ion dương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thiết Lập Chế Độ Autocorrect Trong Excel
 • Thủ Thuật Trong Word Với Autocorrect
 • Khay Adf Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Khay Adf
 • Tìm Hiểu Về Khay Nạp Giấy Adf Của Máy In Đa Năng
 • Khay Nạp Giấy Tự Động Adf Là Gì?
 • Gân Lá Là Gì? Có Những Loại Nào, Chức Năng, Tác Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Gan Lợn Kỵ Ăn Với Những Thực Phẩm Nào?
 • Nghe Chuyên Gia Nói Rõ 1 Lần Những Loại Rau Không Được Xào Với Gan Lợn Và Nên Ăn Thế Nào Là Đúng Cách
 • 3 Món Ăn Ngon Từ Gan Lợn: Ngon Miệng, Tốt Sức Khỏe!
 • Cách Ăn Gan Lợn An Toàn, Cực Tốt Cho Sức Khỏe Bị Nhiều Người Bỏ Qua
 • Nếu Thích Ăn Gan, Chị Em Tránh Kết Hợp Với Những Món Này Để Không Rước Bệnh Cho Cả Nhà
 • GÂN LÁ LÀ GÌ?

  Giống như bộ xương sống của con người, gân lá cũng đóng vai trò là khung xương với cấu tạo tương tự như cuống là có tác dụng giúp nâng đỡ cho phiến lá.

  Có nhiều kiểu gân lá thường gặp trong tự nhiên như: gân song song, gân lông chim, gân chân vịt, gân hình cung, gân tỏa tròn… Mỗi một loại sẽ có hình dạng khác nhau, cụ thể sẽ được trình bày ở phần tiếp sau đây.

  CÁC KIỂU GÂN LÁ

  Thế giới thực vật rất đa dạng gồm có vô vàn loài cây khác nhau. Mỗi loại cây sẽ có những đặc trưng riêng. Lá cây cũng đa dạng không kém. Lá cây gồm 2 loại gân là gân chính và gân phụ. Trong đó gân chính thì gồm có những loại với đặc điểm riêng như sau:

  Gân lá hình cung

  Gân lá hình cung thường gặp ở các cây một lá mầm là loại gân lá đặc trưng cho một số loài thực vật như quế, mã đề hay địa liền… Gân lá sẽ chạy dọc theo phiến lá, cong cong và chụm về phía đầu và cuống lá.

  Trong tự nhiên, không khó để bắt gặp các loại cây có loại gân lá như thế này.

  Gân song song

  Lá có gân song song thường là phiến lá của các loài cây một lá mầm. Các gân chính của lá thường có độ dài và lớn như nhau, chạy song song dọc theo phiến lá từ cuống lá cho đến ngọn phiến, các gân chính này có thể được nối với nhau bằng những gân khác mảnh và nhỏ hơn.

  Ở loại gân lá này, các bó mạch hầu như không lộ ra ngoài. Các cây có gân song song thường có phiến lá dài còn các cây có gân hình cung thì phiến lá sẽ tròn và ngắn hơn.

  Đây là loại gân lá đặc trưng cho các cây thuốc họ lúa, lớp hành…

  Trong một vài trường hợp cụ thể, gân hình cung còn được coi là một loại của gân song song (ví dụ như cây Mã đề)

  Gân lá hình mạng

  Đây là kiểu gân lá thường gặp ở các loại cây hai lá mầm. Các gân lá ở loại này có kích thước to nhỏ khác nhau, tạo thành một mạng lưới liên kết với nhau và phân nhánh rõ ràng. Ở lá có kiểu gân này, các gân lớn sẽ nổi lên ở mặt sau và các gân nhỏ hơn hầu như sẽ chìm ở mô của diệp lục của lá. Gân lá hình mạng bao gồm ba loại lá gân chân vịt, gân lông chim và gân lá hình lọng. Kiểu phân loại này sẽ dựa trên gân chính của phiến lá. Gân lá kiểu lông chim được xem là gân lá khởi sinh của loại gân hình mạng này.

  Gân chân vịt

  Lá có gân chân vịt thường có nhiều thùy. Số thùy của lá sẽ tương ứng với số gân chính trong lá. Những gân chính sẽ có kích thước gần như nhau, cùng xuất phát từ cuống lá và tỏa ra đi về phía các thùy riêng giống như chân vịt nên được gọi là gân chân vịt.

  Kiểu gân lá này thường gặp ở các loại cây như sắn, khoai mì, đu đủ…

  Gân lông chim

  Các loại cây có gân lá hình lông chim thường có phiến lá thuôn hình tròn, hình quả trám, hình trứng hoặc bầu dục. Gân chính lớn nhất của lá sẽ nằm trên trục đối xứng, các gân phụ sẽ phân nhánh từ gân ra hai bên, trên mỗi gân phụ này lại tiếp tục phân nhánh đến từng tế bào lá một. Các gân phụ hai bên có thể song song, so le nhau hoặc đối nhau từng cặp một tùy loài.

  Kiểu gân lá này thường gặp ở lá đài, lá mít và nhiều loại cây khác trong tự nhiên.

  Gân lá hình lọng

  Đây là kiểu gân lá khá đặc biệt do cuống lá gắn chính giữa phiến chứ không phải ở đầu phiến lá như hầu hết các loại cây khác. Gân lá sẽ đi từ cuống lá và tỏa tròn ra các bên nên kiểu gân lá này còn được gọi là gân lá tỏa tròn.

  Kiểu gân lá này thường gặp ở các loài như lá sen, lá súng, lá khoai…

  Các loại gân lá khác

  Ngoài những loại gân lá kể trên, trong tự nhiên chúng ta còn có thể bắt gặp những kiểu gân lá đặc biệt khác như gân lá hình quạt hoặc loại lá chỉ có một gân duy nhất. Tuy nhiên, tần suất gặp các loại gân lá này sẽ ít hơn những loại khác.

  Gân lá hình quạt có thể thấy ở các loại cây như cây rẻ quạt hoặc cây cọ

  Cây chỉ có một gân duy nhất như lá thông.

  CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA GÂN LÁ

  Gân lá cũng có chức năng nhất định trong quá trình sinh dưỡng của các loại cây. Trong gân lá sẽ gồm các bó mạch chứa mạch gỗ và mạch rây

  Giống như con người, gân lá đóng vai trò như một khung xương sống có chức năng nâng đỡ và bảo vệ phiến lá. Đồng thời, nhờ hệ thống các bó mạch trong gân lá nên gân lá có chức năng vận chuyển và dẫn truyền các chất dinh dưỡng chất hữu cơ, sản phẩm quang hợp hô hấp và nhiều nguyên liệu khác nữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẩn Ngứa, Mụn Nhọt Do Gan Suy Giảm Chức Năng: Bệnh Dễ Tác Quái Vào Mùa Nắng Nóng
 • Liệt Kê Các Rạp Chiếu Phim Chất Lượng Nhất Tại Hải Phòng
 • Triệu Chứng Chung Của Các Bệnh Viêm Gan Cấp Tính
 • 3 Chức Năng Của Gan Vô Cùng Quan Trọng Đối Với Sức Khỏe
 • Liệt Kê Các Biến Chứng Của Bệnh Xơ Gan Mà Ít Người Chú Ý Đến
 • Chức Năng Của Điện Thoại Vertu Có Gì Khác Biệt

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Đặc Biệt Của Điện Thoại
 • 10 Tính Năng Mới Siêu Hữu Ích Của Smartphone Mà Ít Ai Biết Đến
 • Những Chức Năng Bất Ngờ Của Smartphone Việt
 • 5 Chức Năng Đặc Biệt Của Smartphone Tương Lai
 • Chức Năng Nghe Gọi Của Smartphone Có Bị Ảnh Hưởng Không?
 • Như bao chiếc điện thoại di động khác, điện thoại Vertu cũng đảm bảo có những chức năng cơ bản nhất như nghe, gọi, nhắn tin,… Lúc đầu mới ra mắt, Vertu chỉ gói gọn những chức năng đơn giản như một chiếc “điện thoại cục gạch” không hơn không kém.

  Như bao chiếc điện thoại di động khác, điện thoại Vertu cũng đảm bảo có những chức năng cơ bản nhất như nghe, gọi, nhắn tin,… Lúc đầu mới ra mắt, Vertu chỉ gói gọn những chức năng đơn giản như một chiếc “điện thoại cục gạch” không hơn không kém. Ngoài nghe, gọi, nhắn tin cũng có thêm báo thức, mini game, lịch. Ngày nay khi các thiết bị điện tử viễn thông ngày một phát triển, chức năng của điện thoại Vertu cũng cải tiến thêm những chức năng mới. Bây giờ, bạn có thể nghe nhạc, nghe radio, lướt web, chụp ảnh, ghi âm,… và hàng loạt những ứng dụng khác nữa. Đối với những dòng Vertu cài đặt hệ điều hành Android thì tha hồ tải những app hay và hấp dẫn để trải nghiệm, tận hưởng

  Vertu không ngừng nâng cấp những chức năng mới mẻ để phục vụ khách hàng

  Chức năng khác biệt của điện thoại Vertu

  Với một mức giá đắt đỏ thuộc top ” nhất thế giới“, đương nhiên Vertu có những chức năng khác biệt khẳng định thương hiệu của mình. Đó chính là Vertu Concierge. Dịch vụ này cung cấp chương trình hỗ trợ 24/24 để khách hàng có thể liện lạc với một nhỏm quản lý phong cách sống trên toàn cầu. Vertu Concierge còn trợ giúp mau sắm những món đồ cao cấp ( thời trang, mỹ phẩm, đồ nội thất,…). Khách hàng có thể liên tục cập nhật quá trình mua bán hàng đó nhờ vào ứng dụng Vertu Life. Một chức năng khác biệt nữa của điện thoại Vertu chính là Vertu Certainty giúp bạn lưu trữ thông tin an toàn, hiệu quả và có thể mang đi khắp mọi nơi trên thế giới. Những dịch vụ này được cung cấp miễn phí trong vòng 1 năm cho khách hàng tính từ ngày mua chiếc điện thoại Vertu.

  Những chức năng đặc biệt được tích hợp trong điện thoại Vertu

  Đánh giá, nhận xét về những chức năng khác biệt của điện thoại Vertu

  Chức năng của điện thoại Vertu không chỉ dừng lại ở thao tác nghe gọi đơn giản mà Vertu luôn sáng tạo ra những chức năng mới mẻ nhưng hết sức tiện ích để có thể phục vụ tốt nhất đối tưởng khách hàng của riêng mình. Theo ông Arnaud, Tổng giám đốc Vertu chính hãng khu vực Châu Á Thái Bình Dương: “Mỗi khách hàng của chúng tôi đều có nhu cầu tạo cho mình một phong cách riêng đặc sắc. Chính vì thế, chiếc điện thoại Vertu không chỉ là phương tiện liên lạc đơn thuần, mà còn là một ‘chuyên gia’ thực thụ sẵn sàng tư vấn mọi vấn đề cho khách hàng, từ thời trang, du lịch, thể thao đến giải trí theo cách chuyên nghiệp nhất. Yếu tố này góp phần tạo nên giá trị truyền thông không thể thay thế được của Vertu trong suốt hơn một thập kỷ qua”

  Ông Arnaud – Tổng giám đốc Vertu khu vực Châu Á Thái Bình Dương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Một Số Chức Năng Của Điện Thoại Bàn
 • Chức Năng Đặc Biệt Của Điện Thoại Di Động Mà Bạn Không Bao Giờ Biết
 • Nguy Cơ Từ Chức Năng Giải Mã Âm Thanh Của Điện Thoại Thông Minh
 • Điện Thoại Thông Minh: Chức Năng, Người Đã Phát Minh Ra, Nguyên Tắc Hoạt Động, Loại
 • 7 Tính Năng Hữu Ích Của Điện Thoại Thông Minh Có Thể Bạn Chưa Biết Dùng
 • Miracast Trên Điện Thoại Là Gì? Có Công Dụng Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Miracast Là Gì? Cách Sử Dụng Miracast Để Stream Media
 • Hướng Dẫn Phản Chiếu Thiết Bị Của Bạn Trên Tv Bằng Miracast
 • Miracast Là Gì? Hdmi Không Dây Miracast
 • Miracast Là Gì? Làm Thế Nào Kết Nối Hdmi Không Dây
 • Maintenance Là Gì? Tìm Hiểu Công Việc Bảo Trì Của Ngành Kĩ Thuật
 • 1Miracast là gì?

  Miracast là một chuẩn kết nối không dây cho phép bạn chiếu màn hình một thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng) lên màn hình một thiết bị khác (như tivi, máy chiếu) mà không cần một sợi cáp nào.

  Miracast có ưu điểm kết nối nhanh, dễ thao tác, truyền tải được chất lượng hình ảnh, âm thanh cao. Do đó trên điện thoại Miracast đang ngày càng phổ biến, và được ưa chuộng hơn các hình thức kết nối không dây khác như WIDI hay DLNA.

  2Miracast trên điện thoại có công dụng gì?

  Nếu điện thoại của bạn có hỗ trợ Miracast, bạn có thể chiếu màn hình lên tivi có hỗ trợ Miracast. Hoặc với tivi không có Miracast nhưng đã được kết nối với một bộ chuyển có tích hợp Miracast (ví dụ Google Chrome Cast) thì cũng sẽ dễ dàng kết nối với điện thoại.

  Khi màn hình điện thoại được chiếu lên màn ảnh rộng tivi, thì xem phim, chơi game… đều sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Mọi thao tác của bạn trên điện thoại, cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi tương ứng trên tivi, rất tiện lợi.

  3Làm sao biết điện thoại của mình có Miracast hay không?

  Trên điện thoại, tính năng này thường ở phần Cài đặt kết nối, tuỳ hãng mà có thể có tên gọi khác nhau như Screen Mirroring, Chiếu màn hình của tôi, Screen Cast, Phản chiếu hình ảnh, Chiếu màn hình, T-Cast

  Lưu ý: Miracast hiện chỉ có trên điện thoại Android và Windows Phone, iPhone không có tính năng này. Ví dụ về tính năng Miracast trên một số điện thoại:

  Điện thoại Samsung: Bạn có thể vuốt thanh trạng thái của điện thoại, nếu có mục ” Kết nối nhanh” nghĩa là điện thoại có Miracast.

  4Làm sao để kết nối điện thoại và tivi qua Miracast

  Nếu điện thoại và tivi của bạn đều có hỗ trợ Miracast, có thể kết nối qua các bước sau:

  Bước 1. Điện thoại và tivi bắt chung một mạng wifi hoặc điện thoại bắt wifi direct phát ra từ tivi (cách này không cần có mạng).

  Bước 3. Kết nối thành công, màn hình điện thoại sẽ chiếu lên tivi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Các Dòng Máy Hỗ Trợ Chuẩn Mhl
 • Cấp Đông Mềm Là Gì? Có Những Lợi Ích Gì Trong Bảo Quản Thực Phẩm
 • Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng Crm Là Gì? Chức Năng Và Lợi Ích
 • Nhà Quản Lý Là Gì? Cách Để Biến Bạn Thành Một Nhà Quản Lý?
 • Nhân Lực Là Gì? Vai Trò Của Nguồn Nhân Lực Với Doanh Nghiệp
 • Voicemail (Hộp Thư Thoại) Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Cấu Hình Chức Năng Wds Trên Tp
 • Các Chức Năng Của Web Server Là Gì?
 • Web Server Là Gì? Chức Năng Và Cách Thức Hoạt Động
 • Web Server Là Gì? Chức Năng Của Web Server Là Gì?
 • Web Server Là Gì? Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Web Server
 • Tương tự: Voicemail,Hộp thư thoại

  Voicemail (hộp thư thoại) là dịch vụ cung cấp những tin nhắn âm thanh cho chủ thuê bao mỗi khi chủ thuê bao không thể trả lời hoặc máy bận, tắt máy. Ngay khi có các cuộc gọi, tin nhắn sẽ lập tức chuyển tới hộp thư thoại để bạn có thể nghe được lời nhắn của những thuê bao khác. Dịch vụ này rất phát triển ở các nước trên thế giới, thế những ở nước ta lại ít người dùng biết tới và sử dụng. Ngoài tính năng nhận tin nhắn thoại thì dịch vụ Voicemail còn cho phép bạn ghi âm cuộc gọi trực tiếp trên iPhone.

  Tính năng của Voicemail

  Tương tự: Voicemail,Hộp thư thoại

  Voicemail là tính năng trên tổng đài giúp cho việc khách hàng có thể để lại tin nhắn thoại trong một số trường hợp cụ thể sau.

  • Khi ngoài giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc không có nhân viên trực tổng đài thì lựa chọn cho khách hàng để lại voicemail là hoàn toàn hợp lý. Để ngày hôm sau chúng ta có thể chủ động liên hệ lại khách hàng để hỗ trợ họ.
  • Vào các ngày lễ, tết không ai trực tổng đài.
  • Khi một người nào đó đang bận hoặc không nghe máy.
  • Khi một nhóm các máy nhánh đều bận hoặc không nghe máy.

  Trong trường hợp máy bận hoặc không nghe máy thì có thể bật chế độ voicemail lên để khách hàng để lại tính nhắn thoại. Và chúng ta sẽ chủ động liên hệ lại hỗ trợ khách hàng..

  Sử dụng voicemail

  Nghe trực tiếp từ điện thoại hoặc softphone

  Thông thường nếu bạn dùng IP phone thì trên góc phải của điện thoại IP có đèn báo, nếu đèn nháy sẽ nháy đỏ báo cho biết là bạn đang có voicemail:

  Nghe voicemail của một máy lẻ ở vị trí khác: 

  Đăng nhập vào trang quản lý để kiểm tra

  Mỗi khách hàng khi sử dụng tổng đài của voip24h đều được cấp 1 tài khoản để quản lý cuộc gọi, nghe ghi âm và khách hàng có thể sử dụng luôn tài khoản này để kiểm tra voicemail.

  Check voicemail từ tài khoản quản lý cuộc gọi đăng nhập từ web

  • call Date : thời gian khách gọi đến
  • Caller : số điện thoại người gọi
  • Inbox : số máy nhánh hộp thư
  • Duration : thời lượng
  • download : download file
  • Play : nghe trực tiếp file.

  Voicemail to email

  Check voicemail từ tài khoản quản lý cuộc gọi đăng nhập từ web

  Tính năng này cho phép khi có voicemail từ tổng đài sẽ tự động chuyển tiếp đến email của người phụ trách.

  Voicemail to email

  Voicemail to email

  Các thông số như hình trong email. Nhân viên sẽ biết được khách để lại tin nhắn thoại khi nào, nội dung là gì, số điện thoại.

  Voicemail là một trong nhiều tính năng của tổng đài ảo.

  Hướng dẫn đăng ký Voicemail

  Đăng ký Voicemail Viettel

  Cách đăng ký Voicemail cho Viettel khá đơn giản, bạn có thể đăng ký dịch vụ qua tin nhắn hoặc gọi điện.

  Để đăng ký, bạn soạn tin theo cú pháp DK VoiceMail gửi 193. Hoặc gọi điện tới 193 và bấm phím 1.

  Sau đó quá trình đăng ký sẽ tự động diễn ra, hệ thống sẽ gửi về thông báo bạn đã đăng ký thành công cũng như mật khẩu đăng ký Voicemail Viettel.

  Lưu ý: Mật khẩu này được sử dụng khi bạn sử dụng thuê bao khác truy cập vào Voicemail của mình nghe tin nhắn.

  Cướp phí sử dụng đăng ký Voicemail Viettel: 5.000 đồng/tháng.

  Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Voicemail Mobifone

  Đối với các thuê bao Mobifone, dịch vụ Voicemail đã được tích hợp sẵn trên số thuê bao của bạn, để sử dụng bạn chỉ cần kích hoạt hộp thư thoại từ smartphone của mình.

  Bước 1:

  Mở ứng dụng gọi điện thoại, nhập 841 và gọi nếu bạn là thuê bao vùng I,III (miền Bắc, Trung) hoặc nhập 981và gọi nếu bạn là thuê bao vùng II (miền Nam).

  Bước 2:

  Hộp thư tự động trả lời, nếu bạn muốn sử dụng Voicemail Tiếng việt hãy bấm phím 1, sử dụng Voicemail Tiếng Anh bấm phím 2.

  Bước 3:

  Nhập mật mã cho hộp thư bao gồm 4 chữ số, bấm phím # để xác nhận.

  Bước 4:

  Nhập lại mật mã vừa chọn và bấm phim # để xác nhận lần nữa.

  Bước 5:

  Bấm phím kết thúc để thoát khỏi hộp thư.

  Cước phí sử dụng dịch vụ Voicemail của Mobifone: 500 đồng/phút

  Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Voicemail Vinaphone

  Cũng như Viettel, thủ tục đăng ký dịch vụ Voicemail của Vinaphone cũng vô cùng đơn giản, bạn có thể soạn tin theo cú pháp: DV VOICEMAIL gửi 8069 (phí 500đ/tin)

  Cước gửi vào hộp thư thoại tính theo cước gọi thông thường. Cước chuyển tiếp cuộc gọi vào Hộp thư thoại: Miễn phí.

  Người đăng: hoy

  Time: 2022-11-02 14:36:07

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bs.ck2 Ngô Thị Cẩm Hoa: Trời Lạnh, Người Bệnh Tim Mạch Cần Lưu Ý Điều Gì?
 • Vpn Là Gì? Nó Hoạt Động Thế Nào? Hướng Dẫn Cho Người Mới (2021)
 • U Tuyến Giáp Là Gì ? Nguyên Nhân Và Triệu Chứng Nhận Biết
 • Chế Độ Turbo Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Động Cơ Turbo, Và Những Điều Cần Biết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100