Top 9 # Chức Năng Tìm Kiếm Zalo Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Cách Chặn Tìm Kiếm Zalo Bằng Số Điện Thoại

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta phải trao đổi số điện thoại hoặc công khai số điện thoại của mình nhằm nhiều mục đích khác nhau như mua bán, làm việc,…vv. Những người biết số điện thoại của bạn có thể dùng số này để tìm ra tài khoản Zalo mà bạn đang sử dụng. Điều này có thể gây ra nhiều bất tiện bởi có nhiều người bạn không muốn chia sẻ Zalo của mình cho họ.

Hướng dẫn cách chặn tìm kiếm Zalo bằng số điện thoại

Nên xem: Hướng dẫn cách ẩn nhật ký của mình trên Zalo

Bước 1: Trên ứng dụng Zalo đang sử dụng vào mục Thêm (1) rồi chọn mục Cài đặt (2).

Bước 2: Trong mục Cài đặt chọn tiếp mục Quyền riêng tư.

Bước 3: Trong mục Quyền riêng tư tiếp tục chọn mục Nhận yêu cầu kết bạn từ các nguồn.

Bước 4: Tại đây bạn hãy chọn Tắt mục Số điện điện thoại đi là xong.

Nên xem: Hướng dẫn cách ẩn thông tin cá nhân trên Zalo

4

/

5

(

1

bình chọn

)

Tắt Chức Năng Tìm Kiếm Trong WordPress

Bạn có muốn tắt tính năng tìm kiếm trong WordPress không? Đôi khi trang web của bạn có thể không cần tính năng tìm kiếm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm trong WordPress.

Bạn cũng muốn xem:

Tại sao và đối tượng nào nên vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm trong WordPress?

Nhiều trang web WordPress là các trang web kinh doanh đơn giản với một vài trang. Đây cũng là xu hướng phát triển landing page với điều hướng bằng menu.

Các trang web này không có nhiều nội dung do đố chức năng tìm kiếm là không cần thiết. Xóa tính năng tìm kiếm sẽ dọn sạch trang web của bạn và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Cách 1: Xóa chức năng tìm kiếm trong WordPress bằng Plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và được khuyến nghị cho tất cả người dùng.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Disable Search.

Plugin không có tùy chọn cấu hình & bạn có thể sử dụng ngay. Bằng cách truy cập website bạn sẽ thấy form tìm kiếm biến mất.

Khi kích hoạt, plugin sẽ xóa biểu mẫu tìm kiếm từ giao diện WordPress của bạn và vô hiệu hóa tiện ích tìm kiếm. Nếu người dùng trực tiếp cố gắng nhập URL để truy vấn tìm kiếm, plugin sẽ trả về trang lỗi 404.

Lưu ý rằng plugin này không ảnh hưởng đến chức năng tìm kiếm bên trong khu vực quản trị WordPress. Bạn vẫn có thể tìm kiếm các bài đăng và trang bên trong trang quản trị WordPress của mình.

Cách 2: Tắt tìm kiếm sử dụng functions.php

Để vô hiệu hóa biểu mẫu tìm kiếm bạn thêm đoạn code sau vào cuối tệp functions.php.

function wpb_filter_query( $query, $error = true ) { if ( is_search() ) { $query->is_search = false; $query->query_vars[s] = false; $query->query[s] = false; if ( $error == true ) $query->is_404 = true; } } add_action( 'parse_query', 'wpb_filter_query' ); add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) ); function remove_search_widget() { unregister_widget('WP_Widget_Search'); } add_action( 'widgets_init', 'remove_search_widget' );

Mã này sẽ chỉ đơn giản chuyển hướng tất cả các truy vấn tìm kiếm trực tiếp hoặc gián tiếp đến một trang 404. Nó cũng sẽ ẩn form tìm kiếm trên giao diện WordPress của bạn.

Xây Dựng Chức Năng Tìm Kiếm Với Lệnh Like Trong Php

1. Xây dựng Cơ sở dữ liệu để tìm kiếm

/* SQLyog Ultimate - MySQL GUI v8.21 MySQL - 5.5.20 : Database - basic ********************************************************************* */ /*!40101 SET NAMES utf8 */; /*!40101 SET SQL_MODE=''*/; /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/`basic` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci */; USE `basic`; /*Table structure for table `users` */ DROP TABLE IF EXISTS `users`; CREATE TABLE `users` ( `user_id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `username` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, `password` char(32) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, `email` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, `address` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`user_id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; /*Data for the table `users` */ insert into `users`(`user_id`,`username`,`password`,`email`,`address`) values (1,'kaito','456','kaito@freetuts.net','House USA'),(2,'thehaftheart','456','thehaftheart@freetuts.net','House USA'),(3,'superkaito','456','superkaito@gmail.com','House Viet Nam'),(4,'kaitosolo','1789','kaito@yahô.com','abc/fdc'),(5,'van canh','798','vancanh@freetuts.net','Bien hoa'),(6,'yongc','789','yongc@freetuts.net','Bien Hoa'),(7,'haftheart789','789','haftheart789@yahoo.com','Ha tinh'),(8,'yongc456','56465','yongc789@gmail.com','Bien Hoa 2'),(9,'van canh456','564564','vancanh@gmail.com','Bien Hoa 3'),(10,'kaitocode','87897','kaitocode@yahoo.com','TPHCM'); /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

2. Xây dựng Form tìm kiếm

Bạn tạo file search.php và xây dựng cấu trúc HTML cho form tìm kiếm như sau:

Gồm một input và một nút submit là đủ cho bài học này rồi, do chúng ta phải truyền đối số vào url nên chúng ta đặt method của form bằng phương thức GET.

Action của Form tôi trỏ đến file hiện tại luôn nên tất cả code PHP xử lý tìm kiếm tôi sẽ đặt trong file này luôn.

<?php

Trong đoạn code trên mình có khai báo một vị trí dùng để code PHP, như vậy ta sẽ code PHP xử lý tìm kiếm tại vị trí đó. Khâu chuẩn bị xem như hoàn tất, bây giờ đến phần sử dụng php kết nối với mysql để xử và show dữ liệu từ database ra ngoài.

3. Cần phải hiểu trước khi làm bài

Trước tiên chúng ta cần kiểm tra người dùng có nhấn vào button tìm kiếm hay không? Bắt buộc chúng ta phải thực hiện bước này tại vì khi submit mới cần xử lý truy vấn database để lấy thông tin tìm kiếm.

Bình thường việc check submit form ta sẽ dùng biến $_POST nhưng vì chúng ta sử dụng phương thức GET nên ta phải sử dụng biến $_GET để kiểm tra. Nhưng trong bài này tôi sẽ thay thế $_GET bằng một biến môi trường khác chính là $_REQUEST có tác dụng là nhận request từ cả 2 phương thức trên.

if (isset($_REQUEST['ok'])) { $search = addslashes($_GET['search']); if (empty($search)) { echo "Yeu cau nhap du lieu vao o trong"; } else { } }

4. Xử lý tìm kiếm với lệnh Like trong MySql

<?php if (isset($_REQUEST['ok'])) { $search = addslashes($_GET['search']);

if (empty($search)) { echo "Yeu cau nhap du lieu vao o trong"; } else { $query = "select * from users where username like '%$search%'";

mysql_connect("localhost", "root", "vertrigo", "basic");

$sql = mysql_query($query);

$num = mysql_num_rows($sql);

{

while ($row = mysql_fetch_assoc($sql)) { } } else { echo "Khong tim thay ket qua!"; } } }

Như vậy là xong rồi đấy 🙂

5. Lời kết

Hy vọng qua bài viết đơn giản này sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về cách xây dựng một chức năng tìm kiếm với lệnh LIKE trong php và MYSQL, từ đó đào sâu và phát triển hơn nửa để có thể đáp ứng được một số yêu cầu tìm kiếm dữ liệu chuyên sâu hơn. Hẹn gặp các bạn ở các bài tiếp theo ^^.

Tìm Hiểu Máy Tìm Kiếm Bing Của Microsoft, Công Cụ Tìm Kiếm Bing

Tìm hiểu và phân tích kết quả tìm kiếm tiếng Việt trên máy tìm kiếm Bing của Microsoft, so sánh với công cụ tìm kiếm Google. Người dùng có thể khám phá “công cụ ra quyết đinh” theo cách mà Microsoft đặt tên cho cỗ máy tìm kiếm chúng tôi mới của mình với tên mã Kumo. Bài viết về Bing thì nhiều rồi nên mình chỉ tập trung phân tích lĩnh vực tìm kiếm Web, giao diện người dùng của máy tìm kiếm Bing thôi.

Nào thì ping thử Bing một phát

Truy cập Bing

Bạn chỉ việc truy cập trực tiếp vào địa chỉ chúng tôi hoặc trên cổng thông tin MSN. Địa chỉ máy tìm kiếm cũ chúng tôi được chuyến hướng tới Bing. Theo Microsoft thì máy tìm kiếm Bing sẽ chỉ hoạt động với đầy đủ tính năng sau này mùng 7 tháng 3 tới đây tại Mỹ. Các quốc gia khác sẽ có lần lượt được cung cấp thêm các chức năng tìm kiếm.

Tuy nhiên, tìm kiếm tiếng Việt của Bing nhìn chung là khá tốt, dù việc tách lọc tiếng Việt trong các định dạng phức tạp hơn như Flash, PDF chưa được tốt. Còn thì thứ hạng thì chẳng hiểu nó xếp hạng theo tiêu chí nào. Nhưng chắc chắn là dựa phần nào đó trên cái chỉ số xếp hạng BrowseRank của Microsoft rồi.

Như bạn quan sát thấy vài thay đổi; đặc biệt là tiêu đề của ADC Việt Nam bị thay đổi trùng với từ khóa trong khi bản cached của Bing vẫn có tiều đề như bình thường.

Trang kết quả tìm kiếm chúng tôi

Bỏ qua những sự khác biệt về trình bày và các chức năng tìm kiếm khác, thì tìm kiếm Web của Bing có một số điều thú vị.

Xem trước thông tin kết quả tìm kiếm

Căn cứ vào tuyên bố của Microsoft

Với máy tìm kiếm chúng tôi Microsoft đang hy vọng sẽ giúp cho người dùng web có được nhiều thông tin hơn với các lệnh tìm kiếm nhanh hơn và “giảm bớt số lần bấm chuột”. Về cơ bản, Bing không có nhiều sự khác biệt so với Kumo. Với mỗi lệnh tìm kiếm, Bing sẽ cung cấp cho người dùng một cửa sổ tự động mở (pop-up) với những thông tin được tóm tắt để tránh việc người dùng buộc phải truy cập vào tận trang web đó để xem đó có phải là thông tin họ đang cần tìm hay không.

Với mỗi kết quả tìm kiếm, bạn có một số thông tin miêu tả chi tiết hơn về trang, thường là các miêu tả snippet mà Google hay sử dụng và đặt biệt là sitelink mà ADC Việt Nam đã có nhiều bài viết về vấn đề này. Các sitelink này mình nhận thấy Bing tỏ ra xác định đơn giản hơn dựa vào menu và số lần xuất hiện hơn là ngữ nghĩa nhưng lại hiểu quả không kém Google, thậm chí là còn chính xác hơn trong trường hợp của adcvietnam.net

Nhận định của ADC Việt Nam

Đúng là Microsoft đang cố gắng khai thác vào điểm mạnh cũng là chỗ trống của Google là phần giao diện. Google nổi tiếng với giao diện đơn giản và gọn nhẹ dễ sử dụng thế nhưng Microsoft lại muốn chứng tỏ có thể cải thiện giao diện người dùng tìm kiếm với nhiều công cụ giúp cho việc xác định chọn lọc nội dung chính xác hơn. Thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì Google đã làm tất cả những việc này rồi.

Về phần miêu tả thì thuật toán của Google xây dựng snippet, phần miêu tả rất tốt. Về sitelink thì tuy còn cần cải tiến nhưng cũng đã xuất hiện ngay dưới phần miêu tả cho những kết quả đầu tiên, giúp người dùng quan sát tốt hơn mà không cần phải di chuyển chuột tới phía ngoài cùng địa chỉ tìm kiếm để hiển thị pop-up như Bing

Còn về phần điều hướng thì các tim kiếm tương tự không được hiển thị ngay trong trang, nhưng với mỗi kết quả tìm kiếm đều có gợi ý tìm kiếm tương tự. Thậm chí Google còn gợi ý bạn tìm kiếm đúng với từ khóa phổ biến. Lịch sử tìm kiếm thì có thể theo dõi với Google Web History.

Tính năng tìm kiếm nâng cao

Ngoài ra phải nói thêm là thuật toán xử lý tiếng Việt của Google tốt hơn hẳn Bing. Vậy thì với chức năng có thể nói là “như nhau”, mà một giao diện đơn giản hơn thì bạn chọn thằng nào?.

Chẳng biết có phải bắt chước Google không mà thấy Bing cũng hỗ trợ lệnh site:tenmien.com để hiển thị các kết quả tìm kiếm cho riêng tên miền đó, dù sao cũng cám ơn Bing vì lệnh này rất hữu ích với những người làm SEO hay tìm kiêm tài liệu nâng cao như mình. Nhưng hơi thất vọng khi thấy Bing đánh chỉ số cả những trang mình đã đặt noindex.

Ngoài ra các lệnh OR AND, tìm kiếm chính xác với dấu ngoặc kép “từ khóa” thì chắc các bạn sử dụng Google không còn xa lạ gì nữa.

Kết luận

Nhưng buồn lại vấn buồn thêm khi cái danh sách tìm kiếm theo vùng địa lý và ngôn ngữ thì không có Việt Nam.

Cách thức tiếp cận của Microsoft hơi khác nhưng cũng không làm mình thấy có gì là nổi bật để đánh bại Google. Dù mình ghi nhận là kết quả tìm kiếm tiến bộ hơn và sẽ còn hoàn thiện hơn nữa, nhưng có lẽ thương hiệu của Googe đã quá mạnh để có thể vượt qua. Bài viết này chỉ đề cập khía cạnh tìm kiếm của người dùng. Nhưng một điểm cực kỳ mạnh của Google là các công cụ hỗ trợ Webmaster vượt xa khỏi các đối thủ, việc liên lạc với các Webmaster cũng rất tốt và nhất là Google luôn hỗ trợ các định dạng mở của cộng đồng, trong khi Microsoft luôn bảo thủ với các định dạng và chuẩn riêng.

Dù cả Yahoo và Microsoft gần đây có cải thiện các công cụ cho Webmaster nhưng mà Google thì không đứng yên, đã đưa ra một loạt các tính năng mới. Với cơ sở dữ liệu người dùng có trong tay và hệ thống ứng dụng trên các Website thì Google đã vượt quá xa các đối thủ.

Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Nguồn công ty thiết kế website ADC Việt Nam Bài ” Tìm hiểu về cỗ máy tìm kiếm Bing “