Các Công Cụ Hỗ Trợ Hoạch Định

--- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Quản Trị
 • Hành Chính Văn Phòng Là Gì? Tất Tần Tật Về Nghề Hành Chính Văn Phòng
 • 6 Câu Hỏi Quan Trọng Trong Hoạch Định Chiến Lược
 • Mô Hình Hoạch Định Kế Nhiệm Và Những Câu Hỏi Thường Gặp
 • Vì Sao Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Là Yếu Tố Quyết Định?
 • Kết quả

  Các công cụ hỗ trợ hoạch định:

  Dự báo vừa là nghệ thuật và là khoa học tiên đoán các sự việc xảy ra trong tương lai. Nghệ thuật dự báo được thể hiện ở cả chiều rộng, cả chiều sâu của tư duy, kinh nghiệm về kinh doanh, cũng như khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp ước đoán theo từng tình thế cụ thể của sự việc xảy ra trong thời gian tới.

  Các kỹ thuật dự báo cơ bản thường được sử dụng trong hoạch định là dự báo theo kịch bản; kỹ thuật Delphi; phương pháp mô hình phỏng. Mặc dù các phương pháp trên có thể chồng lấn lên nhau nhưng không loại trừ nhau. Tất cả đều nhằm làm rõ và định hướng về tương lai. Mặc dù kết quả dự báo là không chắc chắn, nhưng chúng rất cần thiết bởi vì chúng là cơ sở để các nhà quản trị hoạch định trong tương lai.

  Trong doanh nghiệp, để xây dựng các kế hoạch sản xuất kỹ thuật, tài chính, người ta sử dụng ba loại dự báo chủ yếu sau:

  – Dự báo kinh tế;

  – Dự báo công nghệ;

  Dự báo là hoạt động cần thiết và không thể thiếu được của bất kỳ một doanh nghiệp nào.

  Bởi vì dự báo, đặc biệt là dự báo về nhu cầu hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp có những vai trò chủ yếu sau:

  – Nhờ dự báo, mới có thể có những căn cứ khoa học cho việc định hướng phát triển doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định.

  – Nhờ dự báo mới có thể lường trước được những khó khăn, thuận lợi sẽ đến với doanh nghiệp như thị trường, uy tín, các đối thủ cạnh tranh hoặc sẽ cạnh tranh với doanh nghiệp v.v…

  – Kết quả của dự báo là căn cứ cho việc quyết định mở rộng hay thu hẹp thị trường, việc lựa chọn quy mô cần phát triển của doanh nghiệp.

  – Nó là căn cứ để doanh nghiệp xây dựng các chiến lược kinh doanh, các kế hoạch tác chiến khác, như kế hoạch tài chính, kế hoạch cung cấp vật tư – kỹ thuật, kế hoạch nhân sự v.v…

  – Kết quả của dự báo cho phép ước tính được giá bán sản phẩm hàng hoá dịch vụ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

  Dự báo theo kịch bản là sự mô tả bằng văn bản một tương lai có thể xảy ra. Kỹ thuật dự báo này do Herman Kalrn và Anthony Weiner đề xướng vào năm 1967. Các nhà lập kế hoạch sử dụng các kịch bản nhằm vạch ra những câu hỏi như:

  – Môi trường hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai sẽ biến đổi như thế nào?

  – Những trạng thái tiềm năng (giả thiết) có thể xảy ra đối với doanh nghiệp trong tương lai như thế nào?

  – Doanh nghiệp có thể áp dụng những chiến lược nào để ngăn ngừa, định hướng thúc đẩy hay giải quyết những trạng thái tương lai đó?

  Kỹ thuật dự báo Delphi (phương pháp chuyên gia) là một công cụ hỗ trự dự báo trên cơ sở nhất trí của tập thể các chuyên gia. Phương pháp dự báo này được thực hiện bằng cách đề nghị các chuyên gia đưa ra ý kiến của họ và qua nhiều lần lấy ý kiến cho tới khi họ đạt được sự nhất trí. Ngày nay, kỹ thuật Delphi đã được công nhận như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho hoạch định chiến lược. Các bước cơ bản của kỹ thuật Delphi:

  Bước 1: Chuẩn bị bảng câu hỏi để gửi tới các chuyên gia. Bảng câu hỏi yêu cầu họ cho điểm đánh giá về một công nghệ cụ thể nào đó hoặc những khả năng có thể xảy ra đối với thị trường. Bước này, đòi hỏi đưa ra những kỳ hạn dự kiến và phân bố xác suất đối với mỗi cơ hội thị trường.

  Bước 2: Tập hợp ý kiến của các chuyên gia thành báo cáo tóm tắt. Bản báo cáo trình bày số điểm trung bình, mức độ khác biệt giữa các câu trả lời. Cùng với bảng câu hỏi, bản báo cáo này được gửi tới các chuyên gia tham gia lần thứ nhất. Lần thứ hai, các chuyên gia được yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hay giữ nguyên ý kiến ban đầu.

  Bước 3: Tổng hợp các ý kiến đánh giá lần thứ hai. Bảng tổng hợp này thường cho thấy mức độ nhất trí tăng lên. Phương pháp này thường chỉ tiến hành tới vòng thứ ba.

  Dự báo mô phỏng tình huống là một sự minh họa về một hệ thống thực tế dưới hình thức định lượng hoặc định tính. Trong phương pháp mô phỏng thường có một số biến số như lợi nhuận, thị phần hay phẩm cấp chất lượng mà chúng thường thay đổi tùy theo sự thay đổi của một số biến số khác như tỷ lệ lạm phát, sự thay đổi giá bán của đối thủ cạnh tranh hay tỷ lệ thất nghiệp. Phương pháp mô phỏng thường được sử dụng bằng máy tính, trên cơ sở những câu hỏi và biến số điển hình.

  Dự báo định lượng là việc dùng các loại mô hình toán học trong việc sử dụng các dữ liệu đã qua và các biến số nhân quả để tính kết quả dự báo về nhu cầu. Có nhiều phương pháp dự báo định lượng như: Bình quân đơn giản, bình quân di động, san bằng số mũ, định hướng theo xu hướng. Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính, gọi là mối liên hệ giữa các biến số hoặc các yếu tố nào mà có thể ảnh hưởng đến khối lượng được dự báo vào trong một mô hình.

  Quản trị theo mục tiêu (MBO – Mangement by Objectives) là một triết lý và phương pháp tiếp cận quản trị nhằm chỉ đạo quá trình hoạch định bằng cách giúp các nhà quản trị kết hợp giữa các kế hoạch chiến lược và chiến thuật. Đặc biệt, MBO cung cấp những phương tiện để biến các mục tiêu và chiến lược của tổ chức thành những kế hoạch và hoạt động chiến thuật. MBO thể hiện một triết lý tích cực về con người và phong cách quản trị. MBO có những thuộc tính sau:

  – Giải quyết những vấn đề chung giữa các cá nhân và nhóm tại tất cả các cấp của tổ chức.

  – Truyền thông mở và sự tin cậy. Chú trọng đến các mối quan hệ dựa vào lòng tin, trên tất cả các phương diện thông qua sự hợp tác.

  – Khen thưởng và thăng chức trực tiếp dựa trên cơ sở những thành tựu và thành tích của nhóm và của cá nhân trong công việc.

  – Sử dụng tối thiểu những áp lực, tiểu xảo trong quản trị. Thiết lập một cơ cấu quản trị năng động, hiệu quả và thúc đẩy nền văn hoá của doanh nghiệp.

  Hình sau phác thảo những nét đại cương về quá trình của quản trị theo mục tiêu gồm có bảy pha gắn liền nhau.

  Tiến trình tiến hành MBO điển hình

  Đặc trưng đáng chú ý của MBO là việc thiết lập và liên kết các mục tiêu đối với toàn công ty, các khối và các SBU của công ty, các bộ phận, các tổ – nhóm và công việc của các cá nhân. Những mục tiêu này chỉ rõ chất lượng và số lượng những kết quả kỳ vọng trong một khoảng thời gian nào đó. Từ pha 1 đến pha 3 của tiến trình nhằm trả lời hai câu hỏi cơ bản “Tại sao chúng ta ở đây?” và “Nếu vậy thì chúng ta nên thực hiện công việc gì?”. Những pha này đòi hỏi có sự tham gia của các nhà quản trị, các đội – nhóm và các nhân viên thuộc tất cả các cấp của tổ chức.

  Trong pha 1, sứ mệnh và các mục tiêu chung của tổ chức được thiết lập. Công việc này thường do các quản trị gia cao cấp và Hội đồng quản trị đảm nhiệm. Các nhân tố này chỉ rõ bản chất của tổ chức và những mục đích mà tổ chức cần đạt đến. Pha này tương ứng với phần hoạch định chiến lược đã đề cập trong Chương 4.

  Trong pha 2, các nhà quản trị phát triển những mục tiêu chiến lược cụ thể. Những mục tiêu này thường mang tính định lượng hơn các mục tiêu chiến lược chung và được ghi rõ thời gian hoàn thành chúng. Chẳng hạn, mục tiêu chiến lược của công ty A là gia tăng lợi nhuận 20% trong ba năm tiếp theo.

  Trong pha 3, các quản trị gia cấp trung gian phát triển các mục tiêu chiến thuật cho các phòng ban, bộ phận và các nhóm. Những mục tiêu này phục vụ cho các mục tiêu chiến lược.

  d) Mục đích và tiêu chuẩn để thiết lập mục tiêu

  Tiến trình thiết lập các mục tiêu bao gồm việc nhận diện những phạm vi cụ thể của nhóm hay trách nhiệm thuộc công việc và tiêu chuẩn về thành tích.

  3. Phương pháp sơ đồ mạng lưới

  Hạt nhân của phương pháp sơ đồ mạng lưới được sử dụng rộng rãi trong hoạch định là sơ đồ PERT (Program Evalution and Review Technique). Nó là một kỹ thuật đặc biệt được trình bày bằng biểu đồ về sự phối hợp các hoạt động và sự cần thiết để đạt được mục tiêu chung của một dự án. PERT gồm bốn yếu tố:

  Mạng lưới PERT là một biểu đồ biểu diễn tính liên tục và các mối quan hệ của những công việc và sự kiện cần thiết để hoàn thanhf một dự án hay kế hoạch tổng thể.

  Đường găng của dự án là con đường có thời gian dài nhất để xác định độ dài thời gian của toàn dự án.

  Phân bố các nguồn lực. Để thực hiện những công việc cần thiết, các nhà quản trị cần đến nhiều nguồn lực khác nhau. Các nhà quản trị cần phải ước tính về chủng loại và khối lượng nguyên liệu, thiết bị, công cụ , cũng như nguồn nhân lực cần thiết càng chính xác càng tốt.

  Chí phí và thời gian. Giá trị của phương pháp sơ đồ mạng lưới PERT đối với các nhà quản trị là khả năng nó có thể cho phép làm giảm chi phí và thời gian thực hiện các dự án.

  Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Hoạt Động Quản Trị
 • Tuyển Trưởng Khoa Dược Tại Hà Nội Lương 20.tr
 • Quản Trị Kinh Doanh : Khoa Dược Bv
 • Chức Năng Hoạch Định Của Nhà Quản Trị Giải Quyết 7 Vấn Đề
 • Các Câu Hỏi Bài Tập Tình Huống Môn Quản Trị Học
 • Hoạch Định Là Gì? Những Kế Hoạch Chiến Lược Hoạch Định Cho Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoạch Định Là Gì? Công Tác Hoạch Định Của Một Nhà Quản Trị
 • Chức Năng Hoạch Định Ở Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Vinamilk
 • Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Giai Đoạn 2013
 • Công Tác Hoạch Định Của Nhà Quản Trị
 • Nhì chung, hoạch định là việc nhà quản trị xác định mục tiêu của tổ chức, thiết lập một chiến lược chung để đạt mục tiêu và xây dựng một bản kế hoạch đã kết hợp và điều phối công việc của tổ chức. Đặt biệt là trong những việc làm kinh doanh, việc làm ngân hàng thì cần một chiến lược hoạch định rõ ràng và cụ thể.

  Các loại hoạch định thường gặp trong mỗi doanh nghiệp

  Các loại hoạch định thường gặp là: hoạch định chiến lược, hoạch định dài hạn và hoạch định ngắn hạn. Mỗi hoạch định điều lựa chọn mục tiêu và vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu.

  Hoạch định chiến lược là một chức năng quản trị của một doanh nghiệp, giúp bảo đảm cho nhân viên của tổ chức đó cùng hành động hướng đến những mục tiêu chung, đạt được sự thống nhất về các kết quả dự kiến, đánh giá và điều chỉnh phương hướng hoạt động của doanh nghiệp sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh luôn biến động. Hoạch định chiến lược bao gồm việc: xác định các ưu tiên, tập trung các nguồn lực, và củng cố các hoạt động vận hành.

  Hoạch định dài hạn là những hoạch định kéo dài từ 1 đến 5 năm hoặc lâu hơn tùy vào định hướng phát triển của doanh nghiệp. Những kế hoạch này nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường, mục tiêu tài chính, và tài nguyên cần thiết để đạt được sư mệnh của doanh nghiệp đề ra. Hoạch định dài hạn thường mang tính chiến thuật nhằm giải quyết những mục tiêu trên một địa bàn hoạt động nhưng mang tầm ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược.

  Hoạch định ngắn hạn là những kế hoạch cho từng ngày, từng tháng hay từng năm. Quản trị viên lập kế hoạch ngắn hạn để hoàn thành những bước đầu hoặc những điểm mấu chốt trong tiến trình dài hạn đã đề ra. Nói cách khác, kế hoạch ngắn hạn nhắm đến việc giải quyết những vấn đề trước mắt trong một phạm vi công tác giới hạn hoặc một nhiệm vụ nhất định trong cả tiến trình hành động.

  Mục tiêu và bản kế hoạch trong hoạch định

  Theo khái niệm hoạch định là gì? Thì chúng ta có thể thấy rằng, mục tiêu và bản kế hoạch chính là 2 yếu tố quan trọng nhất trong hoạch định. Cụ thể như sau:

  Mục tiêu là những kết quả, mong muốn, kỳ vọng mà tổ chức muốn đạt được trong một thời gian cụ thể. Ví dụ như mục tiêu năm nay doanh nghiệp sẽ tăng trưởng hơn năm ngoái 5%. Mục tiêu như kim chỉ nam cho tất cả hành động của nhân viên trong tổ chức.

  Để có thể đề ra mục tiêu chính xác và hiệu quả, nhà quản trị cần trãi qua các bước sau:

  1) Xác định sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp;

  2) Xác định mục tiêu của doanh nghiệp với các thứ tự ưu tiên hợp lý;

  3) Xác định nguồn lực của doanh nghiệp;

  4) Xác định mục tiêu cho từng bộ phận;

  5) Quy chuẩn thành văn bản và truyền thông đến mọi người.

  Bản kế hoạch là những văn bản phác thảo cách thức đạt được các mục tiêu và mô tả một cách đặc thù sự phân bổ các nguồn lực, tiến độ công việc và các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu.

  Bao gồm: Kế hoạch chiến lược (Strategic Plans) và Kế hoạch hoạt động (Operational Plans).

  Quy trình hoạch định chiến lược bao gồm các bước sau:

  1) Xác định triết lý kinh doanh, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp;

  2) Phân tích và dự báo môi trường bên ngoài (có thể sử dụng mô hình PESTEL hoặc mô hình 5 áp lực cạnh trạnh);

  3) Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp (phân tích theo chuỗi giá trị của Porter hoặc theo các nguồn lực của doanh nghiệp);

  4) Phân tích Ma trân SWOT cho doanh nghiệp từ đó đưa ra những chiến lược định hướng cho doanh nghiệp.

  Tóm lại hoạch định là gì? Hoạch định là hành động của cấp quản lý, của nhà quản trị nhằm xác định và kế hoạch hóa các mục tiêu, phương hướng hành động của doanh nghiệp trong tương lai; giúp cho hoạt động của doanh nghiệp thuận lợi hơn và đi đúng hướng hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạch Định Là Gì? Vai Trò Và Các Hình Thức Hoạch Định Bạn Nên Biết!
 • Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone 5S Bằng Phần Mềm Miễn Phí
 • Những Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone Tốt Nhất
 • Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone
 • Hướng Dẫn Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone Đơn Giản
 • Hoạch Định Là Gì? Công Tác Hoạch Định Của Một Nhà Quản Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Hoạch Định Ở Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Vinamilk
 • Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Giai Đoạn 2013
 • Công Tác Hoạch Định Của Nhà Quản Trị
 • Giáo Trình Quản Trị Học Cơ Bản
 • Quản trị là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công việc, đặc biệt đối với doanh nghiệp quản trị đóng vai trò thiết yếu không thể thiếu nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục đích, sứ mệnh trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. 5 Chức năng cơ bản trong quá trình quản trị chính là: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, điều phối và kiểm soát; trong đó hoạch định chính là nền tảng của hoạt động quản trị.

  Hoạch định là gì?

  Hoạch định là một tiến trình trong đó nhà quản trị cần định hướng, xác định hướng đi cho doanh nghiệp trong tương lai; trong quá trình hoạch định nhà quản trị cần phải xác định mục tiêu, hoạch ra những hành động nhằm đạt được mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra. Để dễ hiểu hơn thì hoạch định chính sự ra quyết định doanh nghiệp, tổ chức nên làm gì, làm như thế nào, … dựa trên nền tảng mục đích, sứ mệnh chung của cả doanh nghiệp.

  Vậy để cụ thể hơn thì các công việc trong hoạch định chính là phương thức xử lý giải quyết các vấn đề theo kế hoạch, hành động cụ thể đã đề ra trước đó. Để công tác hoạch định diễn ra ở mức tốt nhất đòi hỏi cần có sự tham gia của cả doanh nghiệp, tổ chức trong việc đề ra các mục tiêu, xây dựng một chiến lược tổng thể, triển khai và phối hợp các hoạt động đó một cách thống nhất.

  Do đó hoạch định giữ chức năng mở đường cho các hoạt động quản trị khác trong doanh nghiệp. Để công tác hoạch định đạt kết quả tối ưu nhất thì phải đáp ứng được các yêu cầu như: Nhất quán, khả thi, cụ thể, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, khoa học, linh hoạt, khách quan nhất có thể.

  Vai trò của hoạch định trong quản trị doanh nghiệp

  • Hoạch định giúp doanh nghiệp định hướng được hướng đi để có những chiến lược, kế hoạch phù hợp trong tương lai.
  • Hoạch định giúp đề ra được mục tiêu, phương pháp, cách thức cho các hoạt động của tổ chức.
  • Là công cụ thiết yếu trong việc phối hợp, thống nhất sự nỗ lực của các thành viên trong tổ chức, từ đó tạo sự gắn kết thống nhất trong doanh nghiêp.
  • Giúp làm giảm được rủi ro trong các hoạt động kinh doanh và tính bất ổn định trong các hoạt động khác của doanh nghiệp.
  • Hoạch định đảm bảo được sự hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp trong môi trường luôn thay đổi và hạn chế sự chồng chéo và các hoạt động lãng phí công việc.
  • Hoạch định giúp thiết lập nên những tiêu chuẩn hỗ trợ cho công tác kiểm tra kết quả sau quá trình quản trị.

  Ý nghĩa của công tác hoạch định trong quản trị

  Hoạch định là một chức năng cơ bản nhưng lại khá quan trọng trong công tác quản trị của doanh nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào; hoạch định được thực hiện với mục đích làm nền tảng vững chắc cho các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Một nhà lãnh đạo tài giỏi sẽ giúp cho quá trình hoạt định trở nên hiệu quả có tầm nhìn mang tính dài hạn và thúc đẩy đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

  Ưu điểm và những hạn chế của công tác hoạch định

  Ưu điểm:

  1. Hoạch định giúp các nhà lãnh đạo phát hiện thêm nhiều cơ hội mới, thấy được và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra; từ đó vạch ra những hành động hữu hiệu nhằm tăng sự phát triển, nâng cao chất lượng làm việc của tổ chức, doanh nghiệp.
  2. Giúp cho các bộ phận trong doanh nghiệp có cơ sở để phối hợp tốt hơn, tăng hiệu quả trong làm việc nhóm và định hướng nỗ lực của các thành viên trong từng bộ phận.
  3. Tạo nên sự chuẩn bị tốt trước tình hình kinh tế thay đổi liên tục và tạo ra hệ thống đánh giá hiệu quả cao hơn trong công việc.

  Hạn chế:

  1. Gò bó trong công việc, đôi khi thiếu sự linh hoạt vì luôn thực hiện theo một kế hoạch đã đề ra, giảm sự sáng tạo.
  2. Không chỉ rõ được các điểm bất cập trong môi trường làm việc thực tế của nhân viên như trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất,…
  3. Trong một số trường hợp kết quả của hoạch định không phản ánh được khả năng vốn có của doanh nghiệp.

  Bước 2: Phân tích môi trường vi mô và vĩ mô

  Việc vạch ra sứ mệnh và mục tiêu là bước đầu tiên cho mọi công tác quản trị, bởi nó sẽ giúp bạn xác định được những vấn đề sau: công ty kinh doanh ngành gì trên những lĩnh vực nào? công ty sẽ cam kết những điều gì? Kết quả công ty cần đạt được là gì?,…

  Các hoạt động của doanh nghiệp không chỉ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên trong công ty mà còn phải chịu sự tác động của môi trường bên ngoài. Vì vậy là một nhà quản trị bạn cần phải xác định được các cơ hội, mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp. Để xác định được cơ hội và đe dọa bạn có thể dựa trên mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter: đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đối thủ cạnh tranh tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp, các sản phẩm và dịch vụ thay thế.

  Bước 3: Xây dựng và thiết kế chiến lược

  Bên cạnh việc xác định về môi trường bên ngoài bạn cũng cần phải quan tâm các yếu tố bên trong nội bộ doanh nghiệp để xác định điểm mạnh điểm yếu dựa trên đó làm nền tảng xây dựng chiến lược cho công ty. Đó cũng là điều tất yếu để bạn có thể định vị cho thương hiệu và tạo sự khác biệt cho sản phẩm của doanh nghiệp bạn so với các đối thủ khác trên thị trường.

  Bước 4: Chuẩn bị kế hoạch cho các chiến lược

  Dựa các bước trên đã phân tích bạn sẽ lựa chọn cho doanh nghiệp chiến lược phù hợp nhất để phát triển các hoạt động của công ty, ví dụ như một số chiến lược sau: Chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm,…

  Bước 5: Kiểm tra và đánh giá kết quả

  Kế hoạch cho các chiến lược cần được cụ thể, khả thi và có thể đo lường được và phải đảm bảo được các nội dung sau: mục tiêu hướng đến của doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ của công ty, phương thức tiếp cận các đối tượng mục tiêu, sử dụng các chiến thuật phù hợp với năng lực đội ngũ nhân viên,…

  Bước 6: Tiếp tục việc hoạch định

  Đây là bước để các nhà quản lý có thể giám sát biết được công tác hoạch định cũng như kết quả thực hiện của các chiến lược có thật sự hiệu quả để điều chỉnh, đề xuất biện pháp đưa ra hướng đi tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh, marketing và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

  Vì hoạch định là một tiến trình liên tục không ngừng nghỉ của doanh nghiệp nên hoạch định cần được thực hiện một cách thường xuyên để luôn đưa ra được những định hướng dự báo tương lai sự phát triển của doanh nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạch Định Là Gì? Những Kế Hoạch Chiến Lược Hoạch Định Cho Doanh Nghiệp
 • Hoạch Định Là Gì? Vai Trò Và Các Hình Thức Hoạch Định Bạn Nên Biết!
 • Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone 5S Bằng Phần Mềm Miễn Phí
 • Những Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone Tốt Nhất
 • Cách Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Iphone
 • Bài Giảng Chức Năng Hoạch Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Bai Bao Cao Chức Năng Hoạch Định
 • Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 13 (Có Đáp Án): Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ, Văn Hóa (Phần 2).
 • Các Câu Hỏi Bài Tập Tình Huống Môn Quản Trị Học
 • Chức Năng Hoạch Định Của Nhà Quản Trị Giải Quyết 7 Vấn Đề
 • Quản Trị Kinh Doanh : Khoa Dược Bv
 • CHƯƠNG 5 CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH KHÁI NIỆM II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU III. QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH I. KHÁI NIỆM 1. Khái niệm Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó Hoạch định của quản trị vạch rõ con đường để đi tới mục tiêu đã đặt I. KHÁI NIỆM 2. Tác dụng của hoạch định Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản trị. Hợp tác và phối hợp với các quản trị viên khác trong tổ chức. Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Cơ sở xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra nhằm làm cho các hoạt động đó đúng mục tiêu. I. KHÁI NIỆM 3. Các loại hoạch định Hoạch định chiến lược : trong loại hoạch định này nhà quản trị xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh và các biện pháp lớn có tính cơ bản để đạt đến mục tiêu trên cơ sở các nguồn lực hiện có cũng như những nguồn lực có khả năng huy động. Hoạch định tác nghiệp : là hoạch định nhằm nâng cao hiệu quả và thường ở các lĩnh vực cụ thể. Họach định chiến lược Họach định tác nghiệp KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP KẾ HOẠCH ĐƠN DỤNG KẾ HOẠCH ĐA DỤNG II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU 1. Khái niệm Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình. Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến mục đích lâu dài của tổ chức. II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU 2. Các yêu cầu của mục tiêu Đảm bảo tính liên tục và kế thừa. Phải rõ ràng bằng các chỉ tiêu định lượng là chủ yếu. Phải tiên tiến để thể hiện được sự phấn đấu của các thành viên. Xác định rõ thời gian thực hiện. Có các kết quả cụ thể. II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU 3. Đặt mục tiêu theo lối truyền thống Đặc trưng chủ yếu của lối đặt mục tiêu trên là những mục tiêu đã được đặt từ trên đỉnh rồi chia thành những mục tiêu nhỏ hơn cho mỗi cấp của tổ chức II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU 4. Quản trị bằng mục tiêu (MBO) (Management By Objectives) Đặc tính MBO là mỗi thành viên trong tổ chức tự nguyện ràng buộc và tự cam kết hành động trong suốt quá trình quản trị theo mục tiêu, từ hoạch định đến kiểm tra. II. XÂY DỰNG MỤC TIÊU Bốn yếu tố căn bản của MBO (1) Sự cam kết của quản trị viên cao cấp (trách nhiệm lãnh đạo) với hệ thống MBO. (2) Sự hợp tác của các thành viên trong tổ chức để xây dựng mục tiêu chung. (3) Sự tự nguyện tự giác với tinh thần tự quản của họ để thi hành kế hoạch chung. (4) Tổ chức kiểm soát định kỳ việc thực hiện kế hoạch này. III. QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA HOẠCH ĐỊNH Quá trình cơ bản của hoạch định Bước 1 : Xác định mục tiêu Bước 2 : Xác định tình thế hiện tại Bước 3 : Xác định các thuận lợi và khó khăn Bước 4 : Xây dựng kế hoạch Bước 5 : Thực hiện kế hoạch III. QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA HOẠCH ĐỊNH 2. Hoạch định chiến lược * Chiến lược Ổn định * Chiến lược Phát triển * Chiến lược Cắt giảm để tiết kiệm * Chiến lược Phối hợp III. QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA HOẠCH ĐỊNH 3. Hoạch định tác nghiệp Các kế hoạch tác nghiệp được chia thành 2 loại : Kế hoạch đơn dụng và kế hoạch thường trực. Nhà quản trị làm các kế hoạch đơn dụng để hoàn thành những mục tiêu cụ thể và chấm dứt khi mục tiêu đã hoàn thành. Kế hoạch thường trực là những cách thức hành đôïng đã được tiêu chuẩn hóa để giải quyết những tình huống thường xảy ra và có thể thấy trước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạch Định (Planning) Trong Quản Trị Là Gì? Ý Nghĩa Và Phân Loại
 • Phân Tích Chiến Lược Kinh Doanh Của Kfc Trên Thị Trường Việt Nam
 • Bài Giảng Chương 5: Chức Năng Hoạch Định
 • Thiết Bị Bảo Quản Thuốc Tại Quầy Thuốc Đạt Tiêu Chuẩn Gpp Phải Đảm Bảo Những Yêu Cầu Nào?
 • Chiến Lược Kinh Doanh Nhà Thuốc: Hoạch Định Sao Cho Hiệu Quả?
 • Chương Vi Chức Năng Hoạch Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Khái Niệm Căn Bản Về Hoạch Định Chiến Lược
 • Trắc Nghiệm Quản Trị Học – Chương 8
 • Tập Đoàn Kido › Kinh Đô Trên Đường Phát Triển
 • Tuần Hoàn Máu Là Gì?
 • Ii Câu Hỏi Ôn Tập Sgk 1 Tro9 Phạm V…
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạch Định Chiến Lược Là Gì? Vì Sao Chúng Ta Cần Phải Hoạch Định Chiến Lược?
 • Hoạch Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tiểu Luận Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Mới Vào Thị Trường Toàn Cầu. Minh Họa Bằng Một Ví Dụ Của Một Hàng Hóa Thâm Nhập Vào Thị Trường Khu Vực Asean
 • Chiến Lược Marketing Của Kfc Tại Thị Trường Việt Nam
 • Chiến Lược Kinh Doanh Nhà Thuốc: Hoạch Định Sao Cho Hiệu Quả? – Giá Thuốc Hapu
 • Cách Sử Dụng Công Cụ Dành Cho Nhà Phát Triển Trên Trình Duyệt Web

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Tùy Chỉnh Giúp Tối Ưu Hóa Nút Home Ảo Trên Iphone, Ipad
 • Cách Tùy Chỉnh Trung Tâm Điều Khiển Ios 11 Trên Iphone
 • Mẹo Tạo Độ Rung Tùy Chỉnh Trên Iphone Cho Tin Nhắn Và Cuộc Gọi
 • Nha Khoa Thái Dương Chuyên Niềng Răng, Implant, Trồng Răng Sứ Thẩm Mỹ, Tẩy Trắng Răng
 • Tủy Răng Có Tác Dụng Gì?
 • Ngoài việc tập trung vào người dùng hàng ngày muốn lướt web, hầu hết các nhà sản xuất trình duyệt cũng phục vụ cho cả nhà phát triển web, nhà thiết kế và chuyên gia đảm bảo chất lượng, những người giúp xây dựng các ứng dụng và trang web mà người dùng đang truy cập, bằng cách tích hợp nhiều công cụ mạnh mẽ vào trình duyệt.

  Những ngày mà các công cụ kiểm tra và lập trình duy nhất được tìm thấy trong trình duyệt, chỉ cho phép bạn xem mã nguồn của trang, đã qua rồi. Các trình duyệt ngày nay cho phép bạn đi sâu hơn nhiều, bằng cách thực hiện những thao tác như thực thi và gỡ lỗi snippet JavaScript, kiểm tra và chỉnh sửa các phần tử DOM, theo dõi lưu lượng truy cập mạng thời gian thực khi load ứng dụng hoặc trang, để xác định tình trạng tắc nghẽn, phân tích hiệu suất CSS, đảm bảo rằng code của bạn không sử dụng quá nhiều bộ nhớ hoặc chu kỳ CPU, v.v…

  Từ góc độ thử nghiệm, bạn có thể tái tạo cách ứng dụng hoặc trang web hiển thị trong các trình duyệt, cũng như trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau, thông qua sự kỳ diệu của thiết kế mang tính đáp ứng (responsive) và trình giả lập tích hợp. Phần tốt nhất là bạn có thể làm tất cả những điều này mà không cần phải rời khỏi trình duyệt của mình!

  Các hướng dẫn bên dưới chỉ cho bạn cách truy cập các công cụ dành cho nhà phát triển trong một số trình duyệt web phổ biến.

  Google Chrome

  Các công cụ dành cho nhà phát triển của Chrome cho phép bạn chỉnh sửa và gỡ lỗi code, kiểm tra các thành phần riêng lẻ để tìm ra tất cả những vấn đề về hiệu suất, mô phỏng các màn hình thiết bị khác nhau bao gồm cả những ứng dụng chạy Android hoặc iOS, cũng như thực hiện một số chức năng hữu ích khác.

  1. Chọn menu chính của Chrome, được đánh dấu bằng ba dòng ngang và nằm ở góc trên bên phải của trình duyệt.

  2. Khi menu drop-down xuất hiện, di con trỏ chuột lên tùy chọn More tools.

  3. Một menu phụ sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn có nhãn Developer tools. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt sau đây thay cho mục menu này: Chrome OS/Windows ( Ctrl+ Shift+ I), Mac OS X ( Alt/ Option)+ Command+ I).

  4. Giao diện Chrome Developer Tools sẽ được hiển thị, như trong ảnh chụp màn hình phía dưới. Tùy thuộc vào phiên bản Chrome bạn đang sử dụng, bố cục ban đầu mà bạn thấy có thể hơi khác so với phiên bản được trình bày ở đây. Trung tâm chính của các công cụ dành cho nhà phát triển, thường nằm ở phía dưới hoặc bên phải màn hình, chứa các tab sau.

  • Elements: Cung cấp khả năng kiểm tra code CSS và HTML cũng như chỉnh sửa CSS nhanh chóng, xem tác động của các thay đổi bạn thực hiện trong thời gian thực.
  • Console: Bảng điều khiển JavaScript của Chrome cho phép nhập lệnh trực tiếp cũng như gỡ lỗi chẩn đoán.
  • Sources: Cho phép bạn gỡ lỗi code JavaScript thông qua giao diện đồ họa mạnh mẽ.
  • Performance: Kiểm tra hiệu suất của trang web bằng cách theo dõi thời gian load. Bạn cũng có thể mô phỏng các trường hợp khác nhau, như khả năng của CPU di động.
  • Memory: Theo dõi và ghi lại mức sử dụng bộ nhớ trên một trang web. Bạn có thể thấy “độ nặng” của JavaScript trên trang web của mình.
  • Application: Kiểm tra các tài nguyên đang được sử dụng bởi một ứng dụng web. Nhận một một báo cáo chi tiết, hoàn chỉnh về những gì đang được sử dụng.
  • Audits: Cung cấp những cách để tối ưu hóa thời gian load của trang hoặc ứng dụng và hiệu suất chung.

  6. Chế độ Device Mode cho phép bạn xem trang hoạt động trong trình giả lập, hiển thị gần chính xác giống như khi nó xuất hiện trên một trong số hàng tá thiết bị, bao gồm một số model Android và iOS nổi tiếng như iPad, iPhone và Samsung Galaxy. Bạn cũng được cung cấp khả năng mô phỏng độ phân giải màn hình tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển hoặc thử nghiệm cụ thể của mình.

  Để bật và tắt Device Mode, chọn biểu tượng điện thoại di động nằm bên trái của tab Elements.

  7. Bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện của các công cụ dành cho nhà phát triển, bằng cách trước tiên chọn nút menu được biểu thị bằng ba dấu chấm theo chiều dọc, nằm ở phía bên phải của các tab đã nói ở trên.

  Từ trong menu drop-down này, bạn có thể định vị lại dock, hiển thị hoặc ẩn các công cụ khác nhau cũng như khởi chạy những mục nâng cao hơn, như trình kiểm tra thiết bị. Bạn sẽ thấy rằng chính giao diện của công cụ dành cho nhà phát triển cũng có khả năng tùy biến cao thông qua các cài đặt được tìm thấy trong phần này.

  Mozilla Firefox

  Phần Web Developer của Firefox bao gồm các công cụ dành cho nhà thiết kế, nhà phát triển và người thử nghiệm, như trình chỉnh sửa kiểu và eyedropper nhắm mục tiêu vào pixel.

  1. Chọn menu chính của Firefox, được biểu thị bằng ba đường ngang và nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt.

  • Debugger: Trình gỡ lỗi JavaScript cho phép bạn xác định và sửa lỗi bằng cách đặt breakpoint, kiểm tra các node DOM, nguồn bên ngoài hộp đen (black box), v.v… Như trường hợp của Inspector, tính năng này cũng hỗ trợ gỡ lỗi từ xa. Phím tắt trên bàn phím: Mac OS X (Alt/Option+Command+S), Windows (Ctrl+Shift+S).
  • Style Editor: Cho phép bạn tạo các bảng định kiểu mới và kết hợp chúng với trang web đang hoạt động, hoặc chỉnh sửa những bảng hiện có và kiểm tra cách những thay đổi đã thực hiện hiển thị trong trình duyệt chỉ bằng một cú nhấp chuột. Phím tắt trên bàn phím: Mac OS X, Windows (Shift+F7).
  • Storage Inspector: Hãy xem cache và cookie được lưu trữ bởi một trang web. Phím tắt trên bàn phím: Shift+F9.
  • Developer Toolbar: Mở trình thông dịch dòng lệnh tương tác. Nhập help vào trình thông dịch để có danh sách tất cả các lệnh có sẵn và cú pháp thích hợp của chúng. Phím tắt trên bàn phím: Mac OS X, Windows (Shift+F2).
  • Browser Console: Cung cấp chức năng tương tự như Web Console (xem bên trên). Tuy nhiên, tất cả dữ liệu được trả về là dành cho toàn bộ ứng dụng Firefox (bao gồm các tiện ích mở rộng và chức năng cấp trình duyệt) chứ không phải chỉ trang web đang hoạt động. Phím tắt trên bàn phím: Mac OS X (Shift+Command+J), Windows (Ctrl+Shift+J).
  • Eyedropper: Hiển thị mã màu hex cho các pixel được chọn riêng lẻ. Scratchpad: Cho phép bạn viết, chỉnh sửa, tích hợp và thực thi các snippet JavaScript từ trong cửa sổ Firefox xuất hiện.
  • Service Workers: Gỡ lỗi Service Worker (script mà trình duyệt chạy ẩn, tách riêng khỏi trang web, thực hiện những tính năng không cần trang web hoặc tương tác người dùng) cho ứng dụng web của bạn. Nhận thông tin chi tiết về hiệu suất và lỗi của chúng.
  • Page Source: Công cụ dành cho nhà phát triển dựa trên trình duyệt gốc. Tùy chọn này chỉ đơn giản hiển thị mã nguồn có sẵn cho trang đang hoạt động. Phím tắt trên bàn phím: Mac OS X (Command+U), Windows (Ctrl+U).
  • Get More Tools: Mở bộ sưu tập Toolbox của Web Developer trên trang add-on chính thức của Mozilla, bao gồm khoảng 10 tiện ích mở rộng phổ biến như Firebug và Greasemonkey.

  Microsoft Edge/Internet Explorer

  Công cụ phát triển trên IE, Edge thường được gọi là F12 Developer Tool do F12 là phím tắt để mở nó từ những phiên bản IE cũ, bộ công cụ dành cho nhà phát triển trong IE11 và Microsoft Edge đã đi một chặng đường dài kể từ khi ra đời, bằng cách cung cấp một nhóm các trình theo dõi, trình gỡ lỗi, trình giả lập và trình biên dịch rất tiện dụng.

  1. Chọn More actions, được biểu thị bằng ba dấu chấm và nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt. Khi menu drop-down xuất hiện, chọn tùy chọn có nhãn Developer Tools.

  2. Giao diện phát triển sẽ được hiển thị, thường ở dưới cùng của cửa sổ trình duyệt. Các công cụ sau đây có sẵn, mỗi công cụ có thể truy cập bằng cách nhấp vào tiêu đề tab tương ứng hoặc sử dụng phím tắt đi kèm.

   Emulation: Cho phép xem trang web hiển thị ở những độ phân giải và kích thước màn hình khác nhau như thế nào, trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác. Cung cấp khả năng sửa đổi user agent và hướng trang, cũng như mô phỏng các vị trí địa lý khác nhau bằng cách nhập vĩ độ và kinh độ. Phím tắt trên bàn phím: Ctrl+7.

  3. Để hiển thị Console trong khi bên trong bất kỳ công cụ nào khác, nhấn nút vuông với dấu ngoặc phải bên trong nó, nằm ở góc trên bên phải của giao diện công cụ phát triển.

  4. Để mở khóa giao diện công cụ dành cho nhà phát triển, biến nó trở thành một cửa sổ riêng biệt, chọn biểu tượng hai hình chữ nhật xếp tầng hoặc sử dụng phím tắt sau: Ctrl+ P. Bạn có thể đặt các công cụ trở lại vị trí ban đầu của chúng bằng cách nhấn Ctrl+ P lần thứ hai.

  Apple Safari (chỉ dành cho OS X)

  Bộ công cụ phát triển đa dạng của Safari phản ánh cộng đồng nhà phát triển lớn, sử dụng máy Mac cho nhu cầu thiết kế và lập trình của họ. Ngoài bảng điều khiển mạnh mẽ, cũng như các tính năng ghi nhật ký và gỡ lỗi truyền thống, chế độ thiết kế mang tính đáp ứng dễ sử dụng và công cụ tạo tiện ích mở rộng trình duyệt của riêng bạn cũng được cung cấp.

  1. Chọn Safari trong menu trình duyệt, nằm ở đầu màn hình của bạn. Khi menu drop-down xuất hiện, chọn Preferences. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt sau đây thay cho mục menu này: Command+,.

  2. Giao diện Preferences của Safari bây giờ sẽ được hiển thị, nằm trên cửa sổ trình duyệt của bạn. Chọn biểu tượng Advanced, nằm ở phía bên phải của tiêu đề.

  3. Các tùy chọn nâng cao sẽ hiển thị. Ở dưới cùng của màn hình này là một tùy chọn có nhãn Show Develop menu trong thanh menu, kèm theo hộp kiểm. Nếu không có dấu kiểm hiển thị trong hộp, nhấp vào tùy chọn một lần để chọn nó.

  4. Đóng giao diện Preferences bằng cách nhấp vào X màu đỏ được tìm thấy ở góc trên bên trái.

  5. Bây giờ bạn sẽ nhận thấy một tùy chọn mới trong menu trình duyệt có tên Develop, nằm giữa BookmarksWindow. Bấm vào mục menu này. Một menu drop-down sẽ được hiển thị, chứa các tùy chọn sau.

  • Open Page With: Cho phép bạn mở trang web đang hoạt động ở một trong những trình duyệt khác hiện được cài đặt trên máy Mac.
  • User Agent: Cho phép bạn chọn từ nhiều giá trị user agent được xác định trước, bao gồm một số phiên bản Chrome, Firefox và Internet Explorer, cũng như xác định chuỗi tùy chỉnh của riêng bạn.
  • Enter Responsive Design Mode: Kết xuất trang hiện tại giống như nó sẽ xuất hiện trên nhiều thiết bị và ở các độ phân giải màn hình khác nhau.
  • Show Web Inspector: Khởi chạy giao diện chính cho các công cụ phát triển của Safari, thường được đặt ở cuối màn hình trình duyệt và chứa các phần sau: Elements, Network, Resources, Timelines, Debugger, Storage, Console.
  • Show Error Console: Khởi chạy giao diện công cụ phát triển trực tiếp đến tab Console, nơi hiển thị lỗi, cảnh báo và những dữ liệu nhật ký có thể tìm kiếm khác.
  • Show Page Source: Mở tab Resources, hiển thị mã nguồn cho trang đang hoạt động, được phân loại theo tài liệu.
  • Show Page Resources: Thực hiện chức năng tương tự như Show Page Source.
  • Show Snippet Editor: Mở một cửa sổ mới nơi bạn có thể nhập code CSS và HTML, xem trước kết quả đầu ra của nó một cách nhanh chóng.
  • Show Extension Builder: Cung cấp khả năng tạo hoặc chỉnh sửa các tiện ích mở rộng Safari bằng CSS, HTML và JavaScript.
  • Show Timeline Recording: Mở tab Timelines và bắt đầu hiển thị các yêu cầu mạng, bố cục và kết xuất thông tin cũng như thực thi JavaScript trong thời gian thực.
  • Empty Caches: Xóa toàn bộ cache hiện đang được lưu trữ trên ổ cứng.
  • Disable Caches: Dừng việc Safari ghi vào cache để tất cả nội dung được truy xuất từ ​​máy chủ sau mỗi lần load trang.
  • Disable Images: Ngăn chặn hình ảnh kết xuất trên tất cả các trang web.
  • Disable Styles: Bỏ qua các thuộc tính CSS khi một trang được load.
  • Disable JavaScript: Hạn chế thực thi JavaScript trên tất cả các trang.
  • Disable Extensions: Cấm tất cả các tiện ích mở rộng đã cài đặt chạy trong trình duyệt.
  • Disable Site-specific Hacks: Nếu Safari đã được sửa đổi để xử lý sự cố cụ thể đối với trang web đang hoạt động, tùy chọn này sẽ chặn những thay đổi đó để trang load như trước khi các sửa đổi này được đưa ra.
  • Disable Local File Restrictions: Cho phép trình duyệt có quyền truy cập vào các file trên ổ đĩa cục bộ của bạn, một hành động bị hạn chế theo mặc định vì lý do bảo mật.
  • Disable Cross-Origin Restrictions: Các hạn chế này được đặt theo mặc định để ngăn XSS và những nguy cơ tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, chúng thường cần được vô hiệu hóa tạm thời cho mục đích phát triển.
  • Allow JavaScript from Smart Search Field: Khi được kích hoạt, người dùng được cung cấp khả năng nhập URL bằng Javascript: được tích hợp trực tiếp vào thanh địa chỉ.
  • Treat SHA-1 Certificates as Insecure: Chứng chỉ SSL sử dụng thuật toán SHA-1 được coi là lỗi thời và dễ bị tấn công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bật Và Gỡ Bỏ Tùy Chọn Nhà Phát Triển Trên Android
 • Tuỳ Chọn Nhà Phát Triển Trên Các Thiết Bị Android Không Phải Ai Cũng Biết
 • Tối Ưu Hiệu Suất Android Bằng Tùy Chọn Trong Cài Đặt Cho Người Phát Triển
 • Cách Bật Tuỳ Chọn Nhà Phát Triển Trên Android 11
 • Phục Hồi Chức Năng Thần Kinh Ở Người Cao Tuổi
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Drawing Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Đường Thẳng, Vẽ Mũi Tên Trong Excel
 • Ẩn, Hiện Thanh Công Cụ Ribbon Trong Word, Excel 2022, 2013, 2010, 2007
 • Cách Tìm, Lọc Và Xoá Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel Cực Nhanh Với Conditional Formatting Và Remove Duplicates
 • Cách Tạo Siêu Liên Kết Hyperlink Trong Excel Cực Kỳ Hữu Dụng
 • Cách Sử Dụng Hàm Hyperlink Để Tạo Nhiều Liên Kết Khác Nhau
 • Bài hay nên đọc:

  Công cụ Drawing trong Word 2022, Word 365

  Hiển thị Tab công cụ Drawing trong Word

  Dwaring dù tiện lợi nhưng không phải ai cũng dùng đến, vậy nên một số máy tính thường ẩn tab công cụ này. Để hiển thị nó trên các tab chức năng, bạn thực hiện như sau:

  Ngoài cách đó ra, bạn cũng có thể để thanh công cụ Drawing riêng ở 1 vị trí đặc biệt, bạn thực hiện như sau:

  Cách sử dụng Drawing để vẽ hình trong Word

  Bước 1: Vẽ hình

  Sau đó, bạn chỉ cần nhấn chuột, kéo ra 1 khoảng trên trang Word là hình vẽ sẽ hiện ra.

  *** Lưu ý: Để vẽ hình cần cân đối như hình tròn và hình vuông, bạn chỉ cần nhấn thêm phím Shift khi rê chuột là hoàn thành.

  Bước 2: Chỉnh sửa hình ảnh

  Công đoạn chỉnh sửa hình ảnh giúp bạn thay đổi màu săc, hoặc chỉnh sửa các nét của hình vẽ bạn đã tạo.

  a. Thay đổi màu sắc

  Để thay đổi màu sắc của hình vẽ, bạn thực hiện như sau:

  (Hoặc bạn có thể nhấn chuột phải vào hình vẽ cần lựa chọn để thực hiển sửa màu sắc của hình)

  b. Thay đổi hình dạng hình vẽ

  Thay đổi hình dạng hình vẽ là sửa đường nét lại để nét thẳng thành nét uốn lượn hoặc nét cong theo ý của bạn. Bạn thực hiện như sau:

  Sau đó bạn gõ nội dung vào, thay đồi màu sắc và font chữ sẽ được kết quả như hình bên dưới

  Công cụ Drawing trong Word 2022

  Cách sử dụng công cụ Drawing trong Word 2022 tương tự Word 2022. Các bạn có thể xem hướng dẫn bên trên!

  Công cụ Drawing trong Word 2013

  Cách sử dụng công cụ Drawing trong Word 2013 tương tự Word 2022. Các bạn có thể xem hướng dẫn bên trên!

  Lời kết

  Các bạn thân mến, như vậy là các bạn đã được tìm hiểu hầu như toàn bộ những tính năng của công cụ Drawing trong Word. Với công cụ này, các bạn có thể tha hồ sáng tạo những hình vẽ mà mình yêu thích để làm trang Word của mình sinh động và đẹp hơn. Mong là bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Truy Cập Dữ Liệu Trong Bảng Tính Excel Từ Vba
 • Cách Thêm Tab Developer Vào Ribbon Trong Microsoft Word
 • Cách Sử Dụng Macro Và Vba Trong Microsoft Excel
 • Áp Dụng Mẹo Cực Chất Sau Để Google Translate Dịch Trực Tiếp Ngay Trong Google Sheets
 • Tạo Nút Bấm Trong Excel Để Chạy Các Lệnh Lập Trình Tự Động
 • Bai Bao Cao Chức Năng Hoạch Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 13 (Có Đáp Án): Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ, Văn Hóa (Phần 2).
 • Các Câu Hỏi Bài Tập Tình Huống Môn Quản Trị Học
 • Chức Năng Hoạch Định Của Nhà Quản Trị Giải Quyết 7 Vấn Đề
 • Quản Trị Kinh Doanh : Khoa Dược Bv
 • Tuyển Trưởng Khoa Dược Tại Hà Nội Lương 20.tr
 • BÁO CÁO QUẢN TRỊ HỌC

  Nhóm 1

  CHỦ ĐỀ:

  CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

  Nhóm1

  Đào Ngọc Phú DKD103036

  Nguyễn Minh Thành DKT103156

  Trịnh Nhựt Linh DKT103105

  Trần Thị Tuyết Loan DKT103107

  Tiết Thị Thu Trâm DNH103361

  Trần Thị Tuyền DAV091153

  Dương thị hạnh dtc103564

  Khái niệm

  Mục tiêu-nền tảng của hoạch địch

  Quá trình cơ bản của hoạch định

  Những công cụ hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp lớn

  Hoạch định tác nghiệp

  NỘI DUNG

  I.1.KHÁI NIỆM:

  Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.

  Hoạch định là quá trình xem xét quá khứ, quyết định trong hiện tại những vấn đề trong tương lai.

  I.2. Tác dụng của hoạch định:

  Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai.

  Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn.

  Triển khai kịp thời các chương trình hành động.

  I.3. Các loại hoạch định:

  Hoạch định chiến lược: Xác định các mục tiêu dài hạn và các biện pháp lớn có tính cơ bản để đạt đến mục tiêu trên cơ sở các nguồn lực hiện có. Do quản trị gia cấp cao đảm nhiệm

  Hoạch định tác nghiệp: Triển khai các mục tiêu và chiến lược thành các kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện trong thời gian ngắn. Do quản trị gia cấp thấp đảm nhiệm.

  II. MỤC TIÊU-NỀN TẢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH:

  Khái niệm:

  Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản lý muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt tới sứ mạng.

  Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có của hệ thống bị quản trị tại một thời điểm hoặc sau một thời gian nhất định.

  Người ta thường phân mục tiêu có hai loại:

  – Mục tiêu định lượng

  – Mục tiêu định tính

  2. Vai trò của mục tiêu

  Vai trò của mục tiêu quản trị thường biểu hiện ở hai mặt:

  ٭ Mặt tĩnh: làm nền tảng của hoạch định, nhằm xây dựng hệ thống quản trị.

  ٭ Mặt động: các mục tiêu không phải là những điểm mốc cố định, mà là linh hoạt phát triển càng cao hơn, quyết định toàn bộ diễn biến của tiến trình quản trị.

  3.Các yêu cầu của mục tiêu:

  ●Đảm bảo tính liên tục và kế thừa.

  ●Phải rõ ràng và mang tính định lượng.

  ●Phải tiên tiến để thể hiện sự phấn đấu của các thành viên.

  ●Xác định rõ thời gian thực hiện.

  ●Có các kết quả cụ thể.

  4.ĐẶT MỤC TIÊU THEO LỐI TRUYỀN THỐNG

  Đặc trưng chủ yếu của lối đặt mục tiêu trên là những mục tiêu đã được đặt từ trên đỉnh rồi chia thành những mục tiêu nhỏ hơn cho mỗi cấp của tổ chức.

  Một đặc trưng khác là mục tiêu thường không rõ ràng và thiếu thống nhất, khi nó đi từ cấp tột đỉnh xuống các cấp dưới.

  5. Quản trị bằng mục tiêu (Management by Objectives – MBO)

  Quản trị bằng mục tiêu là cách quản trị thông qua việc mọi thành viên tự mình xác định mục tiêu, tự mình quản lý và thực hiện các mục tiêu mà họ đề ra.

  Đặc tính MBO là mỗi thành viên trong tổ chức tự nguyện ràng buộc và tự cam kết hành động trong suốt quá trình quản trị theo mục tiêu, từ hoạch định đến kiểm tra.

  .

  Quản lý bằng mục tiêu (MBO)có bốn yếu tố :

  – Sự cam kết của quản lý viên cao cấp

  – Sự hợp tác của các thành viên để xây dựng mục tiêu chung

  – Sự tự nguyện tự giác với tinh thần tự quản.

  Tổ chức kiểm soát định kỳ việc thực hiện kế hoạch

  Lợi ích của MBO

  – Khuyến khích tính chủ động, tính sáng tạo của cấp dưới.

  – Kiểm soát dễ hơn

  – Tạo cơ sở khách quan để thưởng phạt.

  -Tổ chức được phân định rõ ràng.

  Các bước tiến hành quản trị theo mục tiêu:

  Đề ra mục tiêu

  Dự đoán và đánh giá

  Thực hiện mục tiêu

  Ưu điểm của MBO

  Cung cấp những dữ kiện hoặc mục tiêu để thực hiện hoạch định

  Buộc nhà quản trị phải biết chọn các mục tiêu cần ưu tiên thực hiện trong những thời gian nhất định

  Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hành đối với các nhân viên

  Lôi kéo mọi thành viên tham gia vào quá trình xây dựng mục tiêu của tổ chức

  Hạn chế của MBO

  Tạo các lỗ hổng trong mục tiêu đã được thiết lập

  Tốn thời gian cho việc xác định mục tiêu

  Gặp khó khăn khi xác định mục tiêu và yêu cầu cho những công việc hay vị trí công việc cao cấp

  Những hạn chế vì tính cứng nhắc do ngần ngại thay đổi mục tiêu

   áp dụng mô hình MBO cần phải tính đến những hạn chế trên để có những giải pháp và kế hoạch phù hợp

  III. Quá trình cơ bản của hoạch định:

  a. Chu kỳ đời sống của một tổ chức

  b. Mức độ bất trắc của hoàn cảnh

  c. Độ lâu dài của những ràng buộc tương lai

  1. Yếu tố ngẫu nhiên trong hoạch định:

  a.Chu kỳ đời sống của một tổ chức:

  Các tổ chức đều phải trải qua một chu kỳ đời sống lần lượt qua các giai đoạn:

  Hình thành  Phát Triển  Trưởng thành  Suy Thoái

  Những kế hoạch cho từng giai đoạn:

  Thời gian của chu kỳ hoạch định cũng phải liên hệ với chu kỳ đời sống. Kế hoạch ngắn hạn cho sự linh động tối đa ,nên ưu tiên sử dụng trong những giai đoạn hình thành và suy thoái. Ở giai đoạn trưởng thành ,sự ổn định đã đạt ở mức cao nhất thì kế hoạch dài hạn là có lợi nhất.

  b. Mức độ bất trắc của hoàn cảnh

  Là sự thay đổi nhanh chóng và quan trọng về mặt kĩ thuật , pháp luật ,kinh tế ,xã hội, v.v…

  Khi độ bất trắc cao, những kế hoạch xác định phải được sửa lại cho phù hợp với những tình huống bất trắc xảy ra

  Những kế hoạch phải đủ xa để có thể nhìn suốt qua những ràng buộc có được hiện nay.

  Chúng ta là ai?

  Chúng ta muốn trở thành một tổ chức như thế nào?

  Các mục tiêu định hướng cho chúng ta là gì?

  Bước 2: Phân tích các đe dọa và cơ hội thị trường

  Quyền thương lượng, trả giá của nhà cung cấp

  Sự đe dọa của các hoàng hóa hay dịch vụ thay thế

  Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành

  Sự đe dọa của các đối thủ cạnh tranh

  Quyền thương lượng, trả giá của khách hàng

  Bước 3: Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức

  Việc đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu cho phép các nhà quản trị nhận diện những khả năng chủ yếu của tổ chức

  Có ba tiêu chuẩn nhận diện:

  Khả năng có thể tạo ra thêm tiềm năng để mở rộng thị phần

  Khả năng cốt yếu để có thể đem lại cho khách hàng nhiều lợi ích hơn từ các loại hàng hóa hay dịch vụ mà họ đã mua

  Khả năng có thể tạo ra những sản phẩm mà các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép được

  Bước 4: Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn

  Quá trình đánh giá và lựa chọn các chiến lược này được xem xét thông qua các những điều kiện môi trường và những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.

  Phổ biến có các chiến lược sau:

  Chiến lược thâm nhập thị trường

  Chiến lược mở rộng thị trường

  Chiến lược phát triển sản phẩm

  Chiến lược đa dạng hóa

  Bước 5: Triển khai chiến lược

  Chiến lược này cần chỉ rõ những hoạt động sẽ được tiến hành để đạt được các mục tiêu đề ra.

  Đồng thời cũng phải dự kiến loại công nghệ, các biện pháp Marketing, nguồn tài chính, nhân lực sẽ được sử dụng, các thiết bị và kỹ năng quản trị sẽ được áp dụng.

  Bước 6: Xây dựng các kế hoạch tác nghiệp

  -Mục đích của các kế hoạch tác nghiệp là để thực hiện các chiến lược.

  -Các nhà quản trị cấp trung gian, cấp cơ sở và đội ngũ nhân viên thường triển khai các kế hoạch tác nghiệp của họ xuất phát từ các chiến lược của tổ chức.

  Bước 7: Kiểm tra và đánh giá kết quả

  Các hoạt động kiểm tra phải được tiến hành đồng thời với quá trình hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp để đảm bảo sự thực hiện các kế hoạch và đánh giá các kết quả thực hiện.

  Bước 8: Lặp lại tiến trình hoạch định

  Do sự tác động thường xuyên của môi trường bên ngoài và môi trường nội bộ, nhà quản trị phải sẵn sàng đổi mới hay điều chỉnh các chiến lược bằng sự lặp lại quá trình hoạch định.

  CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP NHỎ

  Những doanh nghiệp nhỏ có ít sản phẩm và dịch vụ, không có những phòng chiến lược chính thức nhưng họ không bỏ qua được hoạt động chiến lược.

  Những điểm chủ yếu hoạch định chiến lược cho một hãng nhỏ thì cũng như cho một hãng lớn, là đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của tổ chức, và nhận ra được những cơ hội và nguy cơ đe dọa.

  Những doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết là một bất lợi trong việc hoạch định chiến lược. Họ chỉ cần ít nhân viên, phòng để thu thập tin và có thể thực hiện chiến lược của mình một cách nhanh chóng và ít sai lầm hơn.

  IV. NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP LỚN:

  Ma Trận BCG

  * Ma trận BCG thể hiện các SBU trên cùng 1 mặt phẳng và gồm có 4 phần của ma trận là: Ngôi sao, Dấu hỏi, Bò sữa và Chó

  * Ma trận BCG còn được gọi là ma trận quan hệ tăng trưởng và thị phần

  .

  Phân tích ma trận BCG

  Phân tích ma trận BCG

  SBU- Ngôi sao

  Có thị phần tương đối lớn và ở những ngành tăng trưởng cao.

  chứa đựng tiềm năng to lớn về lợi nhuận và khả năng tăng trưởng trong dài hạn

  Có lợi thế cạnh tranh và cơ hội để phát triển

  Phân tích ma trận BCG

  SBU- Dấu chấm hỏi

  vị thế cạnh tranh tương đối yếu, có thị phần tương đối thấp.

  ở trong những ngành tăng trưởng cao, có triển vọng về lợi nhuận và tăng trưởng trong dài hạn.

  dấu chấm hỏi có thể trở thành ngôi sao nếu được đầu tư, “nuôi dưỡng” tốt chúng cần một lượng vốn đầu tư rất lớn

  Phân tích ma trận BCG

  SBU- Con bò sữa:

  Trong những ngành tăng trưởng thấp nhưng lại có thị phần cao và vị thế cạnh tranh mạnh

  Ưu thế về chi phí, do đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô và hiệu ứng đường cong kinh nghiệm.

  Duy trì khả năng sinh lợi cao.

  Hầu như chúng không có cơ hội phát triển và tốc độ tăng trưởng ngành thấp

  Phân tích ma trận BCG

  SBU – Con chó

  – Vị thế cạnh tranh yếu, thị phần thấp, trong những ngành tăng trưởng chậm

  – Triển vọng của những SBU này rất kém chúng đòi hỏi lượng vốn đầu tư rất lớn song chỉ để duy trì một thị phần thấp, rất ít cơ hội tăng trưởng.

  Ma trận BCG có 4 mục tiêu cụ thể:

  1) Xây dựng (Build): làm tăng phần tham gia thị trường, thích hợp cho các đơn vị trong ô dấu hỏi.

  2) Duy trì (Hold): nhằm giữ gìn và củng cố phần thị trường, thích hợp cho các đơn vị trong ô ngôi sao.

  3) Gặt hái (Harvest): nhằm tăng cường lượng tiền mặt ngắn hạn, thích hợp cho các đơn vị trong ô con bò.

  4) Loại bỏ ( Disvest): nhằm hạn chế hay thanh lí các đơn vị yếu kém hoặc có nguy cơ phá sản, thích hợp cho các đơn vị trong ô con chó

  Phôi thai

  Phát triển

  Trưởng thành

  Suy thoái

  Tốc độ phát triển khối lượng

  GIAI ĐOẠN

  Những khuôn mẫu chu kỳ đời sống

  2. Những khuôn mẫu chu kỳ đời sống

  a. Phôi phai: phát triển cao tham gia thị trường thấp

  Tình trạng thị trường cạnh tranh cao,mỗi phần thị trường nhỏ vì có nhiều người tham gia.

  b. Phát triển: phát triển cao, tham gia thị trường cao

  Chỉ còn lải 1 số sản phẩm nên phần tham gia thị trường tăng lên, ngành sản xuất có vẽ ổn định. Thị trường vẫn có tiềm năng phát triển.

  c.Trưởng thành: phát triển thấp, tham gia thị trường cao.

  Một số sản phẩm độc chiếm thị trường, nhưng sự phát triển của thị trường đã suy giảm

  d. Suy thoái: phát triển thị trường thấp, tham gia thị trường thấp

  Không còn hoặc rất ít tiềm năng phát triển, sản phẩm ít có triển vọng phát triển.

  3. Những chiến lược tổng loại thay thế cho ma trận BCG

  Dẫn đầu hạ giá: sản phẩm khá chuẩn, nhưng giá rẻ nhất

  Chiến lược vượt trội: sp độc đáo, già cao mà người mua vẫn chấp nhận

  Chiến lược tập trung: tập trung vào một loại khách hàng riêng biệt

  4. Ma trận BCG mới

  Ma trận này được triển khai từ 3 tiền đề:

  _ Cty phải đạt thắng lợi trong cạnh tranh thì mới có lời

  _ Độ lớn của thắng lợi thay đổi theo từng ngành sản xuất

  _ Sự phát triển của sản xuất làm thay đổi tầm cỡ và bản chất thắng lợi

  Tr?c tung th? hi?n nh?ng du?ng l?i d?t th?ng l?i

  Trục hoành thể hiện kích thướt thắng lợi

  Kích thước đạt thắng lợi

  Đường lối thắng lợi

  Có 4 xu hướng chiến lược:

  1. Bí lối: không có nhiều đường lối đạt thắng lợi, kích thước tháng lợi nhỏ

  2. Khối lượng lớn: ít có đường lối nhưng có thể sản xuất khối lượng lớn

  3. Chuyên môn hóa: nhiều đường lối và kích thước thắng lợi lớn

  4. Manh mún: có nhiều đường lối nhưng thắng lợi nhỏ

  5. MA TRẬN SWOT

  Yếu tố bên trong

  Yếu tố bên ngoài

  Bạn có thể áp dụng SWOT cho chính đối thủ cạnh tranh để từ đó tìm ra phương thức hiệu quả trong cạnh tranh. Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng mà

  V. Hoạch định tác nghiệp

  Có 2 loại: kế hoạch chỉ sử dụng một lần(đơn dụng) và kế hoạch sử dụng thường xuyên(thường trực)

  1. Các kế hoạch đơn dụng: không được lặp lại nguyên xi trong tương lai.

  + Chương trình : những bước hoạt động chính để đạt đến mục tiêu , đơn vị hay cá nhân chịu trách nhiệm cho mỗi bước hành động và thứ tự ,thời gian của mỗi bước hành động

  + Dự án : Những phần nhỏ và tách biệt của một chương trình có phạm vi hẹp

  + Ngân sách : bản tường trình tài nguyên ,tiền bạc được dành cho những hoạt động cụ thể trong một thời gian nhất định.

  2. Các kế hoạch thường trực: Là những hoạt động lặp đi lặp lại trong những tình huống giống nhau.

  + Chính sách : Những hướng dẫn tổng quát về việc làm quyết định, hướng dẫn tư duy của nhân viên vào mục tiêu của tổ chức, thường do cấp quản trị tối cao trong tổ chức quy định.

  + Thủ tục : là những quy định chi tiết để thực hiện chính sách, để xử lí những sự việc thường xảy ra.

  + Quy định : là những xác định rằng những việc nào cần phải làm hay không được làm trong một hoàn cảnh nhất định.

  LIÊN HỆ THỰC TiỄN

  KẾ HOẠCH KINHDOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB

  NÔI DUNG

  Các bước của một kế hoạch kinh doanh

  TMĐT

  Xác định mục tiêu kinh doanh TMĐT

  Đo lường lợi ích và chi phí của kinh

  doanh TMĐT

  Kế hoạch triển khai

  Các bước kế hoạch kinh doanh TMĐT

  I. Mục tiêu là gì? Gắn với mục tiêu kinh

  doanh chung như thế nào? Các chỉ số

  mục tiêu cụ thể ra sao?

  II. Đo lường lợi ích và chi phí? Trong các

  khoảng thời gian?

  III. Kế hoạch triển khai? Danh sách công

  việc? Nhân sự? Thời gian thực hiện?

  Xác định mục tiêu kinh doanh

  Kế hoạch mua sắm trang bị

  Kế hoạch ngân sách

  Bản tổng hợp kế hoạch dự án

  Kế hoạch quản l. thay đổi, phát sinh

  Kế hoạch liên lạc

  Kế hoạch quản l. rủi ro

  Kế hoạch đo lường kết quả

  Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!

  THE END

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Chức Năng Hoạch Định
 • Hoạch Định (Planning) Trong Quản Trị Là Gì? Ý Nghĩa Và Phân Loại
 • Phân Tích Chiến Lược Kinh Doanh Của Kfc Trên Thị Trường Việt Nam
 • Bài Giảng Chương 5: Chức Năng Hoạch Định
 • Thiết Bị Bảo Quản Thuốc Tại Quầy Thuốc Đạt Tiêu Chuẩn Gpp Phải Đảm Bảo Những Yêu Cầu Nào?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Vi. Giải Pháp Thực Hiện Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Kết Quả 10 Năm Thực Hiện Kết Luận Số 62
 • Cần Đước: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Kết Luận Số 62
 • Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Kết Luận Số 62
 • Thực Hiện Kết Luận Số 62
 • Quy định của pháp luật về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai là gì?

  Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng trước để xác đinh được hướng sử dụng đất ra sao, quy hoạch sử dụng đất chính là khoanh từng vùng đất đai hay phân bổ đất theo không gian sử dụng nhất định theo từng mục đích khác nhau phù hợp để phát triển ổn định kinh tế – xã hội, ngoài ra còn bảo vệ môi trường khả năng kích ứng vơi sự biến đổi của khí hậu, đảm bảo an ninh – quốc phòng cua quốc gia, đánh giá tiềm năng phát triển cũng như nhu cầu sử dụng đất của từng lĩnh vực, từng ngành, mỗi đơn vị hành chính, khu vực kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, để đảm bảo an ninh đất đai.

  Khi đã có quy hoạch sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định kế hoạch sử dụng đất như thế nào để hiện thực hóa quy hoạch sử dụng đất, phân chia quy hoạch sử dụng đất ra theo một thời gian nhất định và thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

  Thư nhất: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  Căn cứ theo Điều 35 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

  +) Lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như theo các nguyên tắc sau:

  Khi lập quy hoạch sử dụng đất của nhà nước thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải đảm bảo được tính liên kết giữa các vùng miền, đáp ứng tính đặc thù của đất cũng như từng địa phương, khi lâp quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện thì phải thể hiện luôn quá trình, nội dung sử dụng đất ở cấp cơ sở cấp xã luôn, bởi cấp huyện là cấp thấp nhất thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất, do đó khi lập quy hoạch sử dụng đất thì phải lập luôn quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã.

  Ngoài ra khi lập quy hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo và bảo vệ được đất dùng để trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ nhằm đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia cũng như đảm bảo được sinh thái tự nhiên, biến đổi khi hậu, khai thác phù hợp tài nguyên thiên nhiên hiện có, đảm bảo sự cân bằng và phát triển bền vững.

  Bên cạnh đó cũng cần đảm bảo được nhu cầu sử dụng đất giữa các địa phương, giữa các nghành, các lĩnh vực cũng như quỹ đất hiện còn của quốc gia để sử dụng sao cho hiệu quả mà còn tiết kiệm, sử dụng được triệt để nguồn đất.

  Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chiến lược, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo được an ninh, quốc phòng của đất nước.

  Kế hoạch sử dụng đất cũng cần phải nhằm mục đích sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được đưa ra và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đối với cấp huyện thì cũng phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, đối với tỉnh thì phải phù hợp với quy hoạch cấp tỉnh và kế hoạch của cấp trung ương thì phải phù hợp vơi quy hoạch sử dung đất của trung ương.

  Lập kế hoạch sử dụng đất phải đáp ứng được việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững cũng như khả năng biến đổi khí hậu. không làm mất đi những đi tích lịch sử hiện có và cần bảo tồn, những danh lam thắng cảnh đã được xác nhân cần bảo vệ, nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, mỗi lĩnh vực cũng như các ngành cũng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

  Thứ hai: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  Quy hoạch sử dung đất bao gồm các cấp: Quốc gia, cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Còn đối với cấp tỉnh thực hiện phương án phân bổ, khoanh vùng theo chức năng cũng như theo từng loại đất của đơn vị hành chính cấp huyện đây cũng chính là nội dung quy hoạch đất của cấp tỉnh.

  Thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đối với quy hoạch sử dụng đất phải là mười năm và cần phải đưa ra được tầm nhìn ít nhất là từ ba mười năm đến năm mươi năm và từ hai mươi năm đến ba mươi năm đối với cấp huyện.

  Thời gian kế hoạch sử dụng đất sẽ có thời gian ít hơn đối với quy hoạch sử dụng đất đối với cấp quốc gia, cấp tỉnh hay đất thuộc quốc phòng, an ninh thì có thời gian là năm năm, còn cấp huyện phải hàng năm.

  +) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

  Những căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần phải có những yếu tố sau: Tiềm năng đất của nhà nước, hiện trạng đất đang được sử dụng và hiện còn, điều kiện về kinh tế xã hội cũng như tự nhiên của quốc gia như thế nào và hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất thơi kỳ trước ra sao để khắc phục những vướng mắc, phát huy những kết quả đạt được ở thời kỳ này, đưa ra quy hoạch phù hợp và mang lại hiệu quả hơn.

  Ngoài ra xác định quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần xác định được nhu cầu sử dụng đất của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực để cân đối, phù hợp, đảm bảo được sự phát triển bền vững của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực.

  Khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần căn cứ theo những tiêu chí sau: Đầu tiên phải trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, sau đó còn phải căn cứ trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm cũng như hằng năm của cả nước. Ngoài ra còn phải căn cư trên kết quả thực hiên kế hoạch sử dụng đất của kỳ trước đạt kết quả gì và có vướng mắc gì để rút kinh nghiệm, nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực, ngành, cấp tỉnh trong thời hạn năm năm.

  Trong kế hoạch sử dụng đất cần phải có các nội dung đánh giá được kết quả kế hoạch sử dụng đất của thời kỳ trước, phân tích được cái đạt được và cái chưa đạt được, cái phù hợp với chưa phù hợp để từ đó đưa ra được kế hoạch sử dụng đất trong thời kỳ này phù hợp hơn, mang lại hiệu quả hơn.

  Không chỉ vậy mà còn cần xác định được cho từng vùng kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính trong vòng năm năm, đưa ra được các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất, xác định được loại đất.

  +) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

  Việc lập quy hoạch đất cấp huyện phải dựa trên cơ sở quy hoạch của cấp tỉnh đã đưa ra, điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương mình, hiện trạng đất, kết quả thực hiện quy hoạch của kỳ trước, mức độ phát triển cũng như định hướng của khoa học công nghệ của địa phương và nhu cầu sử dụng đất của đia phương.

  Nội dung quy hoạch sử dụng đất cần có các nội dung sau: Đưa ra được hướng sử dụng đất trong mười năm tới, chỉ tiêu sử dụng đất ra sao, chưc năng sử dụng đất của mỗi khu vực, các loại đất ở cấp xã có diện tích như thế nào để xác định được mục đích sử dụng đất, đưa ra được giải pháp sử dụng đất.

  Trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải căn cứ trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã có, nhu cầu sử dụng đất, tiềm năng đầu tư, huy động được nguồn vốn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm khai thác được triệt để nguồn tài nguyên đất.

  Nội dung kế hoạch cần phải có đánh giá được kết quả thực hiện kế hoạch của kỳ trước đưa ra, xác định diện tích loại đất, nhu cầu sử dụng của mỗi loại đất, có vị trí cũng như diện tích mỗi loại đất rõ ràng, diện tích cần phải thu hồi cũng như diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất.

  Trong nôi dung kế hoạch thì cơ quan có thẩm quyền phải lập được bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, thể hiện được vị trí cần thu hồi hay vị trí cần chuyển mục đích sử dụng đất. Đưa ra được những giải pháp thực hiện vấn đề sử dụng đất khi có những thay đổi hay vướng mắc.

  Trường hợp khu vực đã có quy hoạch đô thị của cơ quan có thẩm quyền và đã được phê duyệt thì sẽ không tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải có kế hoạch sử dụng đất phù hợp va đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy hoạch đô thị của quận phải phù hợp với quy hoạch đô thị của tỉnh đã được phê duyệt, không phù hợp thì phải điều chính sao cho phù hợp.

  – Tư vấn quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  – Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất.

  1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

  “1. Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

  2. Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

  Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

  2. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị

  Chào quý công ty Luật Dương Gia, tôi hiện tại ở một thị trấn tại Hòa Bình, tôi không biết khi xây dựng đồ án quy hoạch đô thị thì thời gian thẩm định, phê duyệt là bao lâu, quy định cụ thể như thế nào vì nhiểu đồ án đưa ra nhưng thời gian thẩm định kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sau này? Mong luật sư giải đáp!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

  “Điều 32. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị

  Như vậy, thời gian thực hiện các thủ tục này có sự khác nhau giữa các địa phận, khu vực khác nhau.

  3. Những nội dung đồ án quy hoạch chi tiết cần có là gì?

  Luật sư cho tôi hỏi nội dung đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm những nội dung nào, quy định cụ thể ở đâu? Tôi xin cảm ơn!

  Theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thì nội dung đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm:

  2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

  3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

  4. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch.

  5. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao gồm các nội dung sau:

  + Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất;

  + Xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch phân khu về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm);

  + Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;

  + Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị;

  + Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;

  + Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

  6. Đánh giá môi trường chiến lược:

  + Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên;

  + Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

  + Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

  + Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

  7. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thể hiện ở tỷ lệ 1/500.

  Chào Luật sư, tôi có một vấn đề cần xác định và thực hiện như sau. Tôi đang có dự kiến xin giấy phép quy hoạch để thực hiện một dự án mà bên tôi đang liên kết với một đơn vị nữa để thực hiện. Vậy nếu hiện tại tôi muốn làm giấy phép quy hoạch thì hồ sơ cần làm và thủ tục thực hiện được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Giấy phép quy hoạch được cấp cho các chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Nếu bên bạn muốn xin cấp giấy phép quy hoạch bạn cần tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP chuẩn bị hồ sơ như sau:

  + Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (theo mẫu)

  + Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

  + Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

  + Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

  + Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

  Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

  Bước 3: Thẩm định hồ sơ (thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ).

  Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp.

  + Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung tối đa không quá 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

  + Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt dự án đầu tư.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Nhiệm Vụ, Giải Pháp Trong Công Tác Lập, Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Một Số Giải Pháp Trong Việc Thực Hiện Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2022 Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê
 • Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Áp Dụng Theo Luật Thế Nào?
 • Các Giải Pháp Thực Hiện Phương Án Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Lý Do Và Giải Pháp Áp Dụng Hành Động Khắc Phục & Phòng Ngừa Theo Iso 9001
 • Chức Năng Hoạch Định Trong Quản Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Đô
 • Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tổ Chức, Thực Hiện Và Kiểm Soát Hoạch Định
 • Hãy Nêu Và Giải Thích Các Yếu Tố Bất Ngờ Ảnh Hưởng Đến Hoạch Định
 • Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài, Môi Trường Bên Trong Của Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Các Tế Bào Máu Và Huyết Tương
 • Họach định là gì? Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.

  Tác dụng của họach định là nó giúp nhà quản lý với những lợi ích chính:

  – Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý

  – Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.

  – Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức.

  – Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác.

  – Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài

  – Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra.

  Hoạch định có thể không chính xác nhưng vẫn có ích cho nhà quản lý vì nó gợi cho nhà quản lý sự hướng dẫn, giảm bớt hậu quả của những biến động, giảm tối thiểu những lãng phí, lặp lại, và đặt ra những tiêu chuẩn để kiểm soát được dễ dàng.

  Mục tiêu – nền tảng của hoạch định

  Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản lý muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt tới sứ mạng. Mục tiêu có các vai trò:

  – Mặt tĩnh: làm nền tảng cho hoạch định, nhằm xây dựng hệ thống quản lý.

  – Mặt động: quyết định toàn bộ diễn biến của tiến trình quản lý.

  – Đảm bảo tính liên tục và kế thừa

  – Phải rõ ràng bằng các chỉ tiêu định lượng là chủ yếu

  – Phải tiên tiến để thể hiện được sự phấn đấu của các thành viên.

  – Xác định rõ thời gian thực hiện

  – Có các kết quả cụ thể.

  Quản lý bằng mục tiêu (MBO)

  – Sự cam kết của quản lý viên cao cấp

  – Sự hợp tác của các thành viên để xây dựng mục tiêu chung

  – Sự tự nguyện tự giác với tinh thần tự quản.

  – Tổ chức kiểm soát định kỳ việc thực hiện kế hoạch

  – Đặt mục tiêu

  – Hoạch định hành động

  – Tự kiểm soát

  – Duyệt lại theo kỳ hạn.

  HOTLINE 0376.079.079

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vì Sao Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Là Yếu Tố Quyết Định?
 • Mô Hình Hoạch Định Kế Nhiệm Và Những Câu Hỏi Thường Gặp
 • 6 Câu Hỏi Quan Trọng Trong Hoạch Định Chiến Lược
 • Hành Chính Văn Phòng Là Gì? Tất Tần Tật Về Nghề Hành Chính Văn Phòng
 • Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Quản Trị
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100