Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh

--- Bài mới hơn ---

 • Hệ Thống, Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Xe Khách Số 1 Việt Nam
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình Tuyển Dụng
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Chi Phí Cho Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Là Bao Nhiêu?
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh Bình Định
 • Giải Pháp Phần Mềm Erp Hoàn Hảo
 • Giải Pháp Phần Mềm Erp
 • Ứng Dụng Giải Pháp Phần Mềm Erp Vào Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh Bình Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh
 • Hệ Thống, Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Xe Khách Số 1 Việt Nam
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình Tuyển Dụng
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phần Mềm Erp Hoàn Hảo
 • Giải Pháp Phần Mềm Erp
 • Ứng Dụng Giải Pháp Phần Mềm Erp Vào Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Giải Pháp Incomsoft, Erp, Dms, Crm, Chăm Sóc Khách Hàng
 • Giải Pháp Phần Mềm Gps Ứng Dụng Định Vị
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình – Công Ty Tnhh Công Nghệ An Ninh Việt
 • Giải Pháp Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Cho Bất Kỳ Phòng Họp
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Cmc
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Devteam
 • Sự Cần Thiết Của Giải Pháp Phần Mềm Kế Toán Cho Doanh Nghiệp
 • Bích Ngọc

  WEB NHANH – WEB GIÁ RẺ

  Được thành lập ngày 26/4/2001, trải qua gần 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (Tên giao dịch là PeaceSoft Solutions Corporation/ PeaceSoft) đã trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Thanh toán trực tuyến.

  PeaceSoft Solutions là liên doanh giữa Công ty Giải pháp Phần mầm Hòa Bình và Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG theo hình thức đầu tư triển vọng.

  Tổng số cán bộ nhân viên trong công ty là 200 người có trình độ từ bậc Cao đẳng trở nên, trong đó trình độ Đại học chiếm ưu thế với tuổi đời trung bình là 25.

  Công ty PeaceSoft luôn mong muốn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử và Thanh Toán Trực Tuyến theo hình thức B2C và C2C trong nội địa Việt Nam và kết nối Việt Nam với thế giới bằng Thương Mại Điện Tử, góp phần gia tăng giá trị cho người Mua, người Bán và nhà sản xuất, đóng góp giá trị đáng kể vào phát triển nền kinh tế và đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

  Công ty đã và đang mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước và cam kết là đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư, là môi trường tốt cho những người có năng lực và lòng nhiệt thành.

  Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở Việt Nam (Vinades) đã phát hành module Shop tích hợp với cổng thanh toán điện tử chúng tôi của công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hoà Bình./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghề Sales Phần Mềm Giải Pháp
 • Nên Sử Dụng Giải Pháp Phần Mềm Erp Trong Nước Hay Erp Nước Ngoài?
 • Kinh Nghiệm Triển Khai Erp Thành Công Và Ứng Dụng Hiệu Quả
 • Phần Mềm Erp Ứng Dụng Được Trong Những Lĩnh Vực Nào?
 • Phần Mềm Erp – Giải Pháp Tổng Thể Cho Doanh Nghiệp
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Gia Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Mới Quốc Gia
 • Giải Pháp Họp Trực Tuyến Với Skype
 • Bảng Giá Thiết Bị Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình Trực Tuyến 2022
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình (Video Conferencing)
 • Hệ Thống Video Conference – Giải Pháp Hệ Thống Video Conference
 • * Lưu ý:

    Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo!

  Thông tin Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Gia Minh hiện có thể đã thay đổi!

    Để liên hệ với Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Gia Minh ở Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, quý khách vui lòng

  gọi điện đến số điện thoại của công ty: 08 6292 3909 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Tầng 6, Trường sơn Building, 279, 281 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

    Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ với ông/bà Hồ Vũ Quốc Vương tại địa chỉ 69/47/1 Nguyễn Cửu Đàm-Phường Tân Sơn Nhì-Quận Tân phú-TP Hồ Chí Minh để được hỗ trợ.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh (Gss) Tuyển Dụng
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh
 • Giải Pháp Web/ App Tương Tác 3D/360
 • Những Tác Hại Khi Đánh Mỡ Bụng Và Những Giải Pháp Đánh Mỡ Bụng An Toàn
 • Lợi Nhuận Và Các Biện Pháp Làm Tăng Lợi Nhuận
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình Tuyển Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Chi Phí Cho Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Là Bao Nhiêu?
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương Tuyển Dụng
 • Vì Sao Bạn Nên Hợp Tác Cùng Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Cmc?
 • Tên công ty:

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HÒA BÌNH

  Địa chỉ:

  Lầu 3, Tòa Nhà Vtc Online, 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tphcm

  Address:

  Lau 3, VTC Online Building, 132 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

  Giới thiệu:

  ƤeaceSoft Solution Corporation là một doɑnh nghiệp CNTT trẻ hoạt động trong lĩnh vực Ƭhương mại điện tử

  Với tiềm năng ρhát triển to lớn, PeaceSoft vinh dự là Ɗoanh nghiệp Việt Nam đầu tiên liên doɑnh với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG theo hình thức đầu tư triển vọng. Ƭừ tháng 06/ 2008, PeaceSoft chính thức Ƅắt tay với Tập đoàn eBay phát triển Mạng xã hội muɑ sắm eBay – ChợĐiệnTử và được Tập đoàn ϹNTT & Viễn thông hàng đầu Nhật ßản SoftBank chọn làm đối tác chiến lược ở Việt Ŋam vào tháng 09/ 2008. Tháng 3/2011, tậρ đoàn Thương mại điện tử hàng đầu thế giới eßay chính thức đầu tư vào Peacesoft mở rɑ một cơ hội mới cho các cá nhân, doɑnh nghiệp mua bán hàng trong nước tiếρ cận thị trường hơn 94 triệu người dùng trên toàn cầu củɑ eBay. Cũng theo đó, tháng 6/2011, cổng Ƭhanh toán trực tuyến số một thế giới ƤayPal ký kết hợp tác với Peacesoft nhằm tạo điền kiện hỗ trợ các doɑnh nghiệp bán hàng trực tuyến tại Việt Ŋam mở rộng thị trường nhờ vào ứng dụng thương mại điện tử.

  Ϲông ty PeaceSoft luôn mong muốn là doɑnh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Ƭhương Mại Điện Tử theo hình thức B2Ϲ và C2C trong nội địa Việt Nam và kết nối Việt Ŋam với thế giới, góp phần gia tăng giá trị cho người Muɑ, người Bán và nhà sản xuất, đóng góρ giá trị đáng kể vào phát triển nền kinh tế và đưɑ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

  Ϲông ty đã và đang mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước và cɑm kết là đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư, là môi trường tốt cho những người có năng lực và lòng nhiệt thành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống, Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Xe Khách Số 1 Việt Nam
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh Bình Định
 • Giải Pháp Phần Mềm Erp Hoàn Hảo
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh
 • Hệ Thống, Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Xe Khách Số 1 Việt Nam
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình Tuyển Dụng
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Chi Phí Cho Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Bằng Phần Mềm Là Bao Nhiêu?
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh Bình Định
 • Giải Pháp Phần Mềm Erp Hoàn Hảo
 • Giải Pháp Phần Mềm Erp
 • Ứng Dụng Giải Pháp Phần Mềm Erp Vào Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Giải Pháp Incomsoft, Erp, Dms, Crm, Chăm Sóc Khách Hàng
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Công Nghệ Thông Minh Cho Ngành Khách Sạn Năm 2022 : Eyeq Tech
 • Ezcloudhotel – Giải Pháp Công Nghệ Cho Khách Sạn Toàn Diện
 • Giải Pháp Công Nghệ Để Khách Sạn Đáp Ứng Những Kỳ Vọng Mới Của Khách Hàng
 • 6 Xu Thế Lớn Trong Công Nghệ Nghành Khách Sạn
 • Giải Pháp Ngân Hàng Số – Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Liên Việt – Lienviettech
 • 96

  Thông tin

  Thông tin cơ bản

  • Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh
  • Tên khác/English: SUNRISETECH.,JSC
  • Mã số thuế: 0106936328
  • Loại hình doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Lập trình máy vi tính
  • Địa chỉ: Số nhà 219A đường Nguyễn Ngọc Vũ – Phường Trung Hoà – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Ngày cấp giấy phép: 13-08-2015
  • Ngày hoạt động: 12-08-2015
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Liên hệ (Điện thoại / Fax): /

  Thông tin tuyển dụng

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh tuyển dụng

  Đăng ký để cập nhật thông tin Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh tuyển dụng 2022

  Xem Reviews – Đánh giá

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh có tốt không?

  Review – Đánh giá Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh

  [site_reviews_form hide=”email,terms,name” assign_to=”post_id”]

  Thông tin kinh doanh

  Thông tin giao dịch

  • Tên chính thức: Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh
  • Tên giao dịch: SUNRISETECH.,JSC
  • Địa chỉ trụ sở: Số nhà 219A đường Nguyễn Ngọc Vũ – Phường Trung Hoà – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Ngày bắt đầu hoạt động: 12-08-2015
  • Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
  • Vốn điều lệ: 8 tỷ đồng
  • Tổng số lao động: 8 người

  Để hợp tác hoặc giao dịch với Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh có thể đến trực tiếp địa chỉ trụ sở Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh hoặc liên hệ số điện thoại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bình Minh /

  Thông tin chủ sở hữu & nhân sự

  • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Địa chỉ chủ sở hữu: Số 15C Hàm Long-Phường Phan Chu Trinh-Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội
  • Giám đốc:
  • Địa chỉ giám đốc:
  • Kế toán trưởng:
  • Địa chỉ Kế toán trưởng:

  Thông tin quản lý & kê khai thuế

  • Nơi đăng ký quản lý thuế: Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy
  • Nơi đăng ký nộp thuế:
  • Địa chỉ nhận thông báo thuế: /
  • Quyết định thành lập: /
  • Cơ quan ra quyết định thành lập: Thành phố Hà Nội
  • Giấy phép kinh doanh và ngày cấp: 0106936328 / 13-08-2015
  • Năm tài chính: 01-01-2015
  • Mã số thuế hiện thời:
  • Ngày nhận tài khoản: 10-08-2015
  • Cấp Chương loại khoản: 3-754-250-279
  • Hình thức hạch toán:
  • Phương pháp tính thuế GTGT: Khấu trừ
  • Loại thuế phải nộp: Môn bài

   Phí, lệ phí

   Giá trị gia tăng

   Thu nhập doanh nghiệp

   Thu nhập cá nhân

  Tìm kiếm Doanh nghiệp, Công ty cùng loại hình

  Tìm kiếm Doanh nghiệp, Công ty cùng ngành nghề

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoá Học Kỹ Năng Bán Hàng Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Bầu Trời Xanh
 • Bảo Vệ Môi Trường Ứng Dụng Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo
 • Tổng Hợp Các Giải Pháp Công Nghệ, Sáng Chế Giúp Bảo Vệ Và Cải Thiện Môi Trường.
 • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giải Pháp Công Nghệ Trí Anh
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bình Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Thực Hiện Mục Tiêu Phát Triển Công Nghiệp
 • Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp
 • Giải Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ – Thúc Đẩy Kết Nối Viện Trường Và Phát Huy Vai Trò Của Các Hiệp Hội Doanh Nghiệp – Natec
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Ulatech
 • Tuyển Dụng Công Ty Tnhh Mtv Viễn Thông Quốc Tế Fpt – Fpt Telecom International
 • Ngành nghề

  1

  Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế

  2

  3

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Công trình viễn thông, công trình công nghệ thông tin

  4

  Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành ( trừ vận tải bằng xe buýt)

  5

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

  6

  Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

  7

  Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Chi tiết: Lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp; Quản lý và điều hành hệ thống máy tính

  8

  Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

  9

  Sửa chữa thiết bị liên lạc

  10

  Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

  11

  Sửa chữa máy móc, thiết bị

  12

  Sản xuất xe có động cơ. Chi tiết: ô tô, xe máy, xe đạp và các loại phương tiện vận tải

  13

  14

  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke)

  15

  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

  16

  Lập trình máy vi tính

  17

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản ( không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất); dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng

  18

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  19

  Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Đào tạo và chuyển giao công nghệ tin học; Dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

  20

  Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn xây dựng ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)

  21

  22

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Tổ chức tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Tư vấn quản lý dự toán ứng dụng công nghệ thông tin; Dịch vụ kỹ thuật bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

  23

  24

  25

  Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

  26

  Giáo dục tiểu học

  27

  Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dạy học ngoại ngữ, dạy tin học

  28

  Dịch vụ thông tin khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin: Dịch vụ tư vấn xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm

  29

  Dịch vụ phục vụ đồ uống ( không bao gồm kinh doanh quán bar)

  30

  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn

  31

  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

  32

  Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí )

  33

  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì ô tô, xe máy và phương tiện vận tải

  34

  Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

  35

  Bán buôn đồ uống

  36

  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn vật tư, thiết bị ngành điện, nước, xây dựng; Buôn bán trang thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị văn phòng

  37

  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: ô tô, xe máy, xe đạp và các loại phương tiện vận tải

  38

  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

  39

  Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào

  40

  Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

  41

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn thiết bị giáo dục, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; Bán buôn thiết bị, vật tư phục vụ thí nghiệm và nghiên cứu khoa học; Buôn bán vật tư, máy móc, thiết bị ngành in, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện ( máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

  42

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Kinh doanh trang thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị văn phòng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Tc
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ngôi Sao Việt
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Seo Việt
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ T&c Việt Nam
 • 0106815595 Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ T&c Việt Nam 0912440124
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Lập Trình Viên ( Thu Nhập 10
 • Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Graphic Design 2D Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm 5S
 • Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm 5S
 • Danh Sách Các Công Ty Phần Mềm
 • Danh Sách Các Công Ty Tuyển Dụng Học Viên Của Mobipro Và Hn
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phát Triển Phần Mềmcustom Software Solution
 • Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Du Lịch (Thu Nhập Lên Tới 10 Triệu) Tại Công Ty Cp Giải Pháp Phần Mềm Niềm Vui
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Niềm Vui
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Nhật Cường Tuyển Dụng 2022
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Nhật Cường
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Cmc

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Devteam
 • Sự Cần Thiết Của Giải Pháp Phần Mềm Kế Toán Cho Doanh Nghiệp
 • Phần Mềm Kế Toán Hiệu Quả
 • Ứng Dụng Quản Lý Sản Xuất Hiệu Quả Trên Phần Mềm Kế Toán
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Thế Giới Mới
 • CMCSoft là đơn vị chiến lược của Tập đoàn CMC trong nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phần mềm. CMCSoft là nhà cung cấp phần mềm uy tín với thế mạnh là những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ cho các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông, Chính phủ, Giáo dục, Thông tin thư viện và Quản lý Doanh nghiệp.

  Vị thế trên thị trường 

  –  Là một trong những mảng hoạt động CMC đặt trọng tâm phát triển trong các năm tới.

  –  Top 2 công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam;

  –  Công ty phần mềm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam;

  –  Dẫn đầu thị trường phần mềm đóng gói trong lĩnh vực giáo dục, quản lý thông tin doanh nghiệp;

  –  Một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam có các sản phẩm tự nghiên cứu và phát triển mạnh về công nghệ và ứng dụng đang được rộng rãi khách hàng tin dùng.

  Năng lực và thế mạnh

  –  Hệ thống các sản phẩm, giải pháp phần mềm mạnh về công nghệ và ứng dụng; 

  –  Đội ngũ nhân viên ổn định, tâm huyết, sáng tạo, am hiểu nghiệp vụ chuyên ngành;

  –  Là đối tác công nghệ của Microsoft, IBM, Oracle, SAP…

  –  Đáp ứng tiêu chuẩn CMMI3, ISO 27001, ISO 9001:2000…

  –  Hàng trăm chứng chỉ quốc tế của Microsoft (MCP, MCAD), IBM (websphere, infosphere, filenet, rational, domino), PCLP, CLS’s, Oracle, SAP, SCJP;

  –  Công nghệ mới nhất trong phát triển phần mềm như Rational Unified Process, Agile development, OOAD…

  Sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu

  –  Sản phẩm phần mềm: eDocman Plus, C-office iLib, IU, E-learning  … trong đó phần mềm eDocman Plus, iLib, IU liên tiếp đạt các giải thưởng Sao Khuê do VINASA bình chọn và Top 5 phần mềm Việt Nam doanh số cao do HCA bình chọn.

  –  Giải pháp phần mềm: 

  –  Giải pháp phần mềm dành cho Ngân hàng: G-office, Giải pháp Quản trị  nội dung ECM, Enterprise Portal 2.0.

  –  Giải pháp phần mềm dành cho các Bộ ban ngành và doanh nghiệp: Hỗ trợ kê khai thuế, Digital Library, Kết nối Ngân hàng – Hải Quan, Quản lý và hỗ trợ phê duyệt hồ sơ tín dụng.

  –  Giải pháp phần mềm theo yêu cầu: Bảo hiểm CPC, Healthcare & Bankasurance, Business Intelligence.

  –  Gói giải pháp: Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp CeAC, Phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực CeHR, Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp Bảo hiểm – CeIN.

  –  Dịch vụ thuê ngoài ITO và BPO, dịch vụ phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, dịch vụ phát triển Web… cho thị trường Nhật Bản, Châu Âu, Châu Úc và Châu Mỹ.

  Khách hàng tiêu biểu

  Tổng cục thuế, Kho bạc nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Bảo hiểm Bảo Việt, Techcombank, VIBBank, Vietinbank, TCT Điện lực, TCT Dầu khí, TCT Xăng dầu, VMS-Mobifone, Thư viện Quốc gia Việt nam và các thư viện công cộng, và rất nhiều các trường đại học trên cả nước…

  Liên Hệ

  Tòa nhà CMC, Số 11, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 024 3795 8668 / 8605

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Cho Bất Kỳ Phòng Họp
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình – Công Ty Tnhh Công Nghệ An Ninh Việt
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình
 • Nghề Sales Phần Mềm Giải Pháp
 • Nên Sử Dụng Giải Pháp Phần Mềm Erp Trong Nước Hay Erp Nước Ngoài?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100