【#1】Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ohhagroup

2

Tổ chức trình diễn hội chợ sản phẩm nông nghiệp

(Loại trừ: Thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

82300

4

74100

7

Tư vấn quản lý như thiết kế hệ thống kiểm toán

(trừ tư vấn thuế , pháp luật, tài chính, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, Hoạt động vận động hành lang)

70200

9

Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm

Chi tiết: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng (trừ hoạt động của các cổng internet, các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ)

63120

11

Các hoạt động tư vấn máy tính

Chi tiết:

Dịch vụ phần mềm: Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin;

Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;

Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;

Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;

Dịch vụ tích hợp hệ thống;

Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;

62090

20

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết:

– Hoạt động phiên dịch;

– Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;

– Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền (loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

21

7110

22

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (không bao gồm sản xuất phim)

5911

24

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

Bán buôn cao su

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

25

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

26

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên) Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610