Top 13 # Giải Pháp Công Nghệ Ntm / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Một Số Giải Pháp Thực Hiện Xã Đạt Chuẩn Ntm Nâng Cao, Thôn Dân Cư Ntm Kiểu Mới Giai Đoạn 2022 / 2023

Trong thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 đạt được các mục tiêu: Các xã đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã Như Thụy và Tứ Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới còn lại là: y tế , văn hóa – giáo dục, sản xuất, môi trường để hoàn thành 100% các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra, khối lượng các công việc cần phải triển khai thực hiện là không nhỏ. Vì vậy, huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể như:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, làm nền tảng để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức phổ biến, quán triệt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu và chủ động tự giác tham gia, thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

2. Các cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện Chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội.

3. Các cơ quan, đơn vị, các địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hàng năm.

4. Tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.

5. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

6. Tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH quan trọng, đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

7. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh việc chỉ đạo, thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra, huyện cũng mong muốn tỉnh kịp thời có những cơ chế, chính sách hỗ trợ để huyện có thể hoàn thành các mục tiêu của Chương trình trong năm 2019, trong đó đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để 02 xã Như Thụy và Tứ Yên có đủ nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn, do đây là những xã có xuất phát điểm rất thấp, nguồn lực để xây dựng nông thôn mới rất khó khăn, trong khi đó nhu cầu kinh phí để thực hiện xây dựng nông thôn mới rất lớn. Đồng thời hỗ trợ huyện làm tốt công tác đào tạo, tập huấn trong công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với tiêu chí và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thu Huyên

Giải Pháp Công Nghệ Web / 2023

Giải Pháp Công Nghệ Web

Eplatform với đội ngũ chuyên viên xây dựng các trang web giàu kinh nghiệm, ePlatform Solution tự hào là một công ty có thể thỏa mãn các yêu cầu xây dưng các sản phẩm web chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: thương mại điện tử, bán hàng, tin tức, du lịch, bất động sản, thiết kế đồ họa

Đối với từng gói giải pháp khác nhau, ePlatform Solution luôn có những tư vấn và ý tưởng thiết kế web phù hợp cho từng đối tượng. Luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm thiết kế web chuẩn SEO, chất lượng và chuyên nghiệp nhất. Những website được thiết kế tại Eplatform luôn có giao diện đẹp mắt, hài hoà và phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, thiết kế web áp dụng những công nghệ thiết kế mới giúp tương thích trên hầu hết các trình duyệt web và thiết bị di động.

Giải Pháp Công Nghệ Web

Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, làm việc khoa học, sáng tạo và nhiệt tình, luôn mang lại cho khách hàng những trang web chuyên nghiệp, chuẩn seo và phù hợp xu thế giúp bạn đạt được thứ hạng cao trên trang công cụ tìm kiếm. Hệ thống quản trị website dễ dàng thao tác và sử dụng, giúp khách hàng không gặp khó khăn trong việc cập nhật nội dung và quản lý các thông tin trên website

Công Ty Tnhh Miraway Giải Pháp Công Nghệ / 2023

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ohhagroup / 2023

2

Tổ chức trình diễn hội chợ sản phẩm nông nghiệp (Loại trừ: Thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

82300

4

74100

7

Tư vấn quản lý như thiết kế hệ thống kiểm toán (trừ tư vấn thuế , pháp luật, tài chính, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, Hoạt động vận động hành lang)

70200

9

Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm Chi tiết: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng (trừ hoạt động của các cổng internet, các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ)

63120

11

Các hoạt động tư vấn máy tính Chi tiết: Dịch vụ phần mềm: Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;

62090

20

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: – Hoạt động phiên dịch; – Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; – Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền (loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

21

7110

22

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (không bao gồm sản xuất phim)

5911

24

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

25

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

26

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên) Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610