Top 7 # Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Phát Huy Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Tình Hình Mới

Bộ đội giúp dân gặt lúa sau bão – hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

“Bộ đội Cụ Hồ” – Hình mẫu về con người mới

Hình tượng và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam là một hiện tượng rất độc đáo, điều đó đã khiến nhiều học giả, nhà nghiên cứu nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi tìm hiểu về lịch sử quân sự Việt Nam. Nhà văn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh người Mỹ Lady Borton cho biết, dù đã có mặt tại không ít quốc gia trên thế giới, nhưng chưa có nơi nào người dân lại yêu mến gọi lãnh tụ của mình bằng Bác và gắn cho quân đội cụm từ “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trên thực tế, đối với nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, là người dành cả cuộc đời cho hạnh phúc của nhân dân, là hình ảnh tiêu biểu nhất cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc và văn hóa Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” là bản chất, quy luật phát triển của quân đội ta – một quân đội của dân, do dân và vì dân, là quân đội của giai cấp công nhân nhưng cũng là đội quân của dân tộc. Truyền thống dân tộc và chủ nghĩa yêu nước chân chính Việt Nam chính là nguồn động lực và nền tảng tạo nên sức mạnh của quân đội ta. Và đội quân đó luôn xứng đáng với niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Bộ đội Cụ Hồ” là hình mẫu về con người mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, có mục tiêu chiến đấu là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; là đỉnh cao về hình tượng của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Và theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thành Cung: Là con em của nhân dân, “Vì dân” đã trở thành mệnh lệnh cao nhất đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Ở mọi thời kỳ, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là chỗ dựa trung thành, tin cậy của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân là mục tiêu lý tưởng; gắn bó máu thịt với nhân dân và tôn trọng, phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đã có nhiều phân tích của các học giả và các tướng lĩnh quân đội về những đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ”. Song tựu trung lại thì những đặc trưng đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cô đúc trong lời khen ngợi nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Cũng vì lẽ đó, “Bộ đội Cụ Hồ” là hình tượng tiêu biểu và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã được nhân dân ca tụng là “con người đẹp nhất”, được coi là khát vọng phấn đấu và vươn tới của lớp lớp người Việt Nam trong suốt những năm qua.

Cần bổ sung, phát triển nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”

Như đã nêu ở trên, những đặc trưng cơ bản tạo nên nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” không phải là sản phẩm tự phát, mà là kết quả tất yếu của một quá trình lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Chính vì lẽ đó giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay với những điều kiện mới là hết sức quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ cực kỳ to lớn và nặng nề.

Theo chúng tôi Đinh Xuân Dũng, để có thể làm tốt nhiệm vụ đó, điều cần thiết là phân tích kiểu nhân cách này, tìm ra những giá trị cốt lõi, bền vững, những giá trị mang tính đặc thù của một giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó phải phân tích sự tác động phức tạp của đời sống hiện nay đối với các giá trị đó, từ đó vừa củng cố các giá trị truyền thống, vừa bổ sung những giá trị mới cần có của nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Có thể thấy, những giá trị trong nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” đã được định hình trong 30 năm chiến đấu có đặc thù là những giá trị được cổ vũ, được lựa chọn nhằm tạo nên những kiểu mẫu nhân cách người lính trong điều kiện đất nước có chiến tranh, đang chiến tranh. Vì vậy theo chúng tôi Đinh Xuân Dũng, khi lịch sử dân tộc chuyển sang một giai đoạn mới (giai đoạn hòa bình, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước), nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam từ trực tiếp chiến đấu sang sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc thì một mặt phải giữ vững các giá trị cốt lõi, cơ bản đã được lịch sử củng cố và khẳng định, mặt khác phải bổ sung, phát triển những giá trị cần thiết cho nhân cách người chiến sĩ thời kỳ mới. chúng tôi Đinh Xuân Dũng cũng cho rằng: Nếu như đặc trưng lịch sử và văn hóa của “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành một sức mạnh to lớn, sức hấp dẫn mãnh liệt đối với nhân dân và các thế hệ thanh thiếu niên trong 30 năm kháng chiến vừa qua, thì hiện nay, nó đang bị thử thách quyết liệt, từ cả hai góc độ thực tế và tâm lý. Nếu tạo ra trong cảm nhận của con người hôm nay rằng, kiểu mẫu ấy chỉ là sản phẩm đẹp của quá khứ sẽ dẫn tới xuất hiện hai dạng tâm lý: Tâm lý chỉ có thể ngưỡng mộ (kính nhi viễn chi) hoặc tâm lý thất vọng, và như vậy sẽ không thể tiếp tục phát triển được kiểu mẫu nhân cách đó trong hiện tại và tương lai với tư cách là một giá trị văn hóa quân sự bền vững.

Trong kháng chiến hay hòa bình, mục tiêu, lý tưởng và mọi hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ” đều là vì dân. Vì vậy, quân đội ta vừa có chức năng chiến đấu lại vừa có chức năng lao động sản xuất, chức năng công tác và làm nghĩa vụ quốc tế. Với điều kiện hiện nay, hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới đối với “Bộ đội Cụ Hồ” để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội… Do đó, nhân cách của “Bộ đội Cụ Hồ” cần được tiếp tục giữ gìn, nuôi dưỡng, xây dựng và bổ sung để người lính có thể yên tâm rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới

Ký kết giao ước thi đua trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Đặng Thạch Truyền thống vẻ vang

Hai mươi tuổi, QĐND Việt Nam đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất bằng không quân của Mỹ, bắn rơi hàng loạt pháo đài bay B52 giữ yên bầu trời Hà Nội (năm 1964). Năm 24 tuổi, cùng các lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân miền Nam thực hành Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (năm 1968) đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ buộc chúng xuống thang chiến tranh ngồi vào đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Paris. Năm 1972, khi tròn 28 tuổi đã lập nên chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không. Tròn 30 tuổi (năm 1974) dưới sự lãnh đạo của Đảng, QĐND Việt Nam chủ động mở hàng loạt chiến dịch tấn công tiêu diệt địch khắp các vùng miền trong cả nước từ Tây Nguyên, Trị Thiên, Đà Nẵng…, từ rừng núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị gây cho địch nhiều hoang mang cực độ. Cuối cùng, 5 cánh quân của ta hùng dũng tiến về giải phóng Sài Gòn bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30-4-1975), kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của toàn dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Bắc Nam sum họp một nhà, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia.

Tiếp nối truyền thống QĐND Việt Nam, ngày 12-2-1946, LLVT tỉnh ra đời. Xuất thân từ một lực lượng nhỏ bé ban đầu với quân số chưa đầy 40 đồng chí. Đội du kích Tân Hào dưới quyền chỉ huy của đồng chí Đồng Văn Cống đã tạo nên những chiến công hiển hách, từng bước phát triển lực lượng tạo tiền đề cho phong trào Đồng khởi giành thắng lợi trọn vẹn (tại 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh – Mỏ Cày).

Những trang sử vàng truyền thống của LLVT Bến Tre từ cao trào Đồng khởi (17-1-1960) phát triển lên thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân đánh bại quốc sách ấp chiến lược, thực hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (năm 1968) đánh vào đầu não kẻ thù ngay trong lòng thị xã, thị trấn. Đánh bại các chiến dịch bình định của địch… mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Bến Tre góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta đang phải đối mặt với không ít thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường; đặc biệt là các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Do đó, việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết. Để đạt được những yêu cầu trên, LLVT tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau đây:

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Khích lệ, động viên mọi tổ chức, mọi cá nhân giữ vững và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tinh thần trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng với lời khen ngợi của Bác “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Qua 30 năm thực hiện “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”, LLVT tỉnh từng bước đã hoàn thiện về mặt tổ chức, ổn định về biên chế, vững vàng về tư tưởng chính trị, có trình độ và khả năng chiến đấu cao. Lực lượng dự bị động viên đủ 100% đầu mối đơn vị, biên chế đạt 98,55% quân số, chất lượng có 15% đảng viên, sẵn sàng động viên phục vụ nhu cầu quốc phòng địa phương, diễn tập… Lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, tỷ lệ 1,66% so với tổng số dân, trong đó có 25,8% đảng viên, 100% xã, phường có chi bộ quân sự và có cấp ủy; 100% cán bộ xã, phường đội trưởng được đào tạo cơ bản, có khả năng lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu tốt.

Đại tá Lê Văn Hùng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới

Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Bản Thân Làm Gì Để Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phát Huy Dân Chủ Giữ Vững Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Trong Phát Triển Bền Vững Của Học Sinh, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Giải Pháp Phát Triển Sản Phâm Vietinbank Ipay, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Hãy Giải Thích Tại Sao Trong Thời Kỳ Pháp Thuộc, Hãy Giải Thích Mõi Hiến Pháp Là Một Thời Kỳ Xây Dựng Phát Triển Đất Nước, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chính Nhằm Kiện Toàn Hệ Thống Bảo Tàng Trong Phạm Vi Cả Nước, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Quan Niệm Về Phạm Trù Vật Chất Của Các Trào Lưu Triết Học Duy Vật Thời Cổ , Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Bền Vững, Giai Phap Xuat Khau Ben Vung, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Ct Gdpt 2018 Hình Thành Và Phát Triển Cho Hs Những Phẩm Chất Chủ Yếu Nào, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Mo Dun 21 . Nêu Vai Trò Của Vận Động Thô Trong Việc Phát Thể Chất Cho Trẻ Mn., Xử Phạt Vi Phạm Pháp Luật Về Nhà ở, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Phẩm Chất Bô Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Phương Pháp 5s Trong Quản Lý Chất Lượng, Gvpt 01 Nâng Cao Phẩm Chất Đạo Đức Nhà Giáo Trong Bối Cảnh Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Rèn Luyện Phẩm Chất Nghề Nghiệp Của Người Cán Bộ Quản Lý Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Hãy Phân Tích Khả Năng Và Hiện Trạng Phát Triển Cây Công Nghiệp Và Cây Đặc Sản Trong Vùng, Hãy Giải Thích Sự Phát âm Của ống Sáo Chiếc Còi Khi Thổi Vào Nó, Điều 3 Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Phát Huy Dân Chủ Hấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Lời Phát Biểu Cảm ơn Trong Tiệc Thôi Nôi, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Chất Bảo Quản Trong Nước Giải Khát, Quy Phạm Các Giải Pháp Kỹ Thuật Lâm Sinh, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Sai Phạm Của Bản Thân Trong Diện Phát Triển Đảng, Phat Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Ky, Phát Huy Dân Chủ Giử Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Cơ Cấu Xã Hội Và Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Trong Thời Kì Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Hãy Chọn Số Lượng Câu Không Đúng Trong Các Phát Biểu Nào Sau Đây Về Tính Chất Của Sóng Điện, Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Bộ Luật Phát Triển Nhất Trong Thời Kỳ Phong Kiến, Sự Bổ Sung Phát Triển Đường Lối Đổi Mới Của Đảng Trong Thời Gian, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấộn Đấu Xứng Danh “bộ Đi Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới,

Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Bản Thân Làm Gì Để Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phát Huy Dân Chủ Giữ Vững Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Trong Phát Triển Bền Vững Của Học Sinh, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Giải Pháp Phát Triển Sản Phâm Vietinbank Ipay, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Hãy Giải Thích Tại Sao Trong Thời Kỳ Pháp Thuộc, Hãy Giải Thích Mõi Hiến Pháp Là Một Thời Kỳ Xây Dựng Phát Triển Đất Nước, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chính Nhằm Kiện Toàn Hệ Thống Bảo Tàng Trong Phạm Vi Cả Nước, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Quan Niệm Về Phạm Trù Vật Chất Của Các Trào Lưu Triết Học Duy Vật Thời Cổ , Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Bền Vững, Giai Phap Xuat Khau Ben Vung, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Ct Gdpt 2018 Hình Thành Và Phát Triển Cho Hs Những Phẩm Chất Chủ Yếu Nào, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Mo Dun 21 . Nêu Vai Trò Của Vận Động Thô Trong Việc Phát Thể Chất Cho Trẻ Mn., Xử Phạt Vi Phạm Pháp Luật Về Nhà ở, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Phẩm Chất Bô Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu,

Giữ Gìn Và Phát Huy Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là một biểu tượng cao đẹp của người quân nhân cách mạng, một nét văn hóa độc đáo, đặc sắc riêng có của Quân đội nhân dân Việt Nam cần được phát huy trong thời kỳ mới.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị tư cách đạo đức của người quân nhân cách mạng, tựu trung ở lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phẩm chất đó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, thấm đượm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và sự tin yêu, quý trọng, thừa nhận, tôn vinh của nhân dân; trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp giúp nhân dân làm cầu qua suối. Ảnh: qdnd.vn

Thời gian qua, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, tỏa sáng thông qua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động. Đây là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; thể hiện sự sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự tôn kính và tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ kính yêu và được thể hiện với nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy coi trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Tổ chức đăng ký phấn đấu theo 05 nội dung “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới theo Hướng dẫn 202/HD-CT, ngày 03-02-2019 của Tổng cục Chính trị; đề cao tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chú trọng làm tốt việc gợi ý kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức có nền nếp chế độ sinh hoạt dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Đảng, Ngày Pháp luật; qua đó, kịp thời nắm, giải quyết tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, động viên cán bộ, chiến sĩ cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Thông qua những việc làm hiệu quả, thiết thực, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng các tổ chức trong cơ quan, đơn vị vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, khắc phục hậu quả thiên tai,… góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Sau 05 năm thực hiện Cuộc vận động, đã có hơn 21 nghìn cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng, trong đó có 203 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp toàn quân, 3 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp toàn quốc; làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ còn có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, ngại khó khăn, gian khổ, ít đổi mới, sáng tạo trong công tác, thiếu vững vàng và sức đề kháng trước tiêu cực, tệ nạn xã hội; cá biệt còn có biểu hiện thiếu mẫu mực trong quan hệ với nhân dân, vi phạm đạo đức, lối sống, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ảnh hưởng đến phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn sẽ diễn ra gay gắt; gần đây đã xuất hiện những hình thức tập hợp lực lượng, phương thức can dự mới của các nước lớn nhằm làm mất an ninh chính trị nội bộ nước khác. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tuy được ngăn chặn, song vẫn diễn biến rất phức tạp; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, suy thoái về đạo đức lối sống, phân hóa giàu nghèo, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong xã hội đã tác động đến nhận thức, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa”, “dân sự hoá” Quân đội, xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đặt ra yêu cầu cao đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đòi hỏi các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quán triệt thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới (Cuộc vận động); Kế hoạch 1712/KH-CT, ngày 23-9-2019 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Chỉ thị 855-CT/QUTW, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; qua đó, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu đề ra. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị của danh hiệu cao quý mà nhân dân trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ; về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Quân đội, những chuẩn mực đạo đức, nếp sống văn hóa; về lời khen tặng của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đồng thời, làm rõ những chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, như: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, tinh thần quốc tế trong sáng, v.v.

Thường xuyên đổi mới, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về Cuộc vận động, bảo đảm hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở, các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài Quân đội. Đẩy mạnh phong trào học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu…, góp phần làm lan tỏa sâu sắc giá trị, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hai là, tổ chức tốt hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng, nhất là tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi người phải được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác, v.v. Bởi vậy, để giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nhất thiết phải thông qua hoạt động thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Đây vừa là điều kiện, vừa là thước đo đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của mỗi quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần hết sức coi trọng tổ chức các hoạt động thực tiễn; quan tâm, tạo điều kiện, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, động viên, nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Coi đây là giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, chức trách của cán bộ, đảng viên, nhân viên, có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công cấp ủy viên phụ trách, xác định thời gian hoàn thành. Tập trung đột phá vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu, đẩy lùi hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; khắc phục có hiệu quả tình hình vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đưa việc giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một nội dung lãnh đạo, tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; qua đó, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện và các biện pháp xây dựng đơn vị điểm để rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng trong toàn quân.

Ba là, phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1. Sự mẫu mực, mô phạm, nói đi đôi với làm của cán bộ các cấp là mệnh lệnh không lời, có sức thuyết phục cao đối với bộ đội, làm cho họ tin tưởng vào cán bộ, chỉ huy các cấp, yêu mến đơn vị, yên tâm công tác. Để giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải đồng thời làm tốt việc giáo dục, nêu gương đạo đức; gương mẫu từ việc lớn đến việc nhỏ, trong lời nói, việc làm, sinh hoạt, có tác phong làm việc dân chủ, khoa học, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là tấm gương sáng để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Nêu gương về đạo đức, mỗi cán bộ, đảng viên phải có sự quyết tâm, nghiêm khắc, đặt ra yêu cầu cao với chính mình và phải kiên trì, bền bỉ, bởi “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”2. Hằng năm, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; trong đó, phải quán triệt, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 646-QĐ/QUTW, ngày 06-11-2018 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội; 05 nội dung chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” theo Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cương vị, chức trách được giao. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v.

Giáo dục về đạo đức phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình, cái hay, cái đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng đơn vị và toàn quân. Đồng thời, giáo dục nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vinh dự, trách nhiệm và ý thức bảo vệ danh dự của quân nhân, uy tín của Quân đội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tự giác phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo những chuẩn mực đã xác định. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng nòng cốt trong các đơn vị, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, nhất là những biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống và hành vi lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân tích chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên,… bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, thực chất, đồng bộ, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đề cao trách nhiệm, ra sức phấn đấu giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các tổ chức quần chúng hướng dẫn đoàn viên, hội viên đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành và chức trách, nhiệm vụ của quân nhân. Tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, mục tiêu, lý tưởng… cho đoàn viên, hội viên.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của “Tổ 3 người”, “Chiến sĩ bảo vệ”, “Chiến sĩ dân vận”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” và phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm hay, như: “Câu lạc bộ pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, v.v. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả tài liệu “Những tình huống tư tưởng dự kiến có thể nảy sinh ở đơn vị và cách xử lý của cán bộ cơ sở” để chủ động nắm, định hướng, giải quyết tư tưởng của bộ đội. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; tăng cường đối thoại giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Năm là, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, thực hiện tốt văn hóa công vụ và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành với những nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, phấn đấu. Xây dựng môi trường văn hóa phải đồng thời làm tốt việc xây dựng không gian văn hóa và các mối quan hệ trong đơn vị. Theo đó, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng doanh trại, các công trình văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy, hài hòa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa vùng miền; đầu tư trang, thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt; phát huy hiệu quả các mô hình, công năng của các công trình, thiết chế văn hóa, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa,… tạo không khí vui tươi, lành mạnh, không để văn hóa xấu độc thẩm thấu vào đơn vị. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng các mối quan hệ trong đơn vị, nhất là quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới; tình thương yêu đồng chí, đồng đội; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân – dân tốt; có thói quen, hành vi ứng xử có văn hóa, hành động theo điều lệnh; biết phân biệt đúng – sai, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, công tác, trong các mối quan hệ, góp phần nâng cao “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực của xã hội, nhất là từ internet, mạng xã hội.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay cần nêu cao trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tình cảm sâu đậm với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt NamTheo Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tửTâm Trang (st)

1. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 263.2. Sđd, Tập 9, tr. 293