Top 2 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Thực Hiện Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng

Thời gian qua, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng; đồng thời, nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, các công trình thi công cơ bản bảo đảm theo yêu cầu về thiết kế và kỹ thuật. Trong đó, các công trình được kiểm tra và chấp thuận kết quả nghiệm thu, đưa vào sử dụng đều bảo đảm chất lượng theo thiết kế, phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, thông qua kiểm tra cũng cho thấy vẫn còn các công trình có một số tồn tại về chất lượng xây lắp. Đối với công trình dân dụng, công nghiệp, một số công trình thi công khối xây, phần mái, công tác hoàn thiện, hệ thống điện, hệ thống chống sét chưa bảo đảm theo thiết kế và kỹ, mỹ thuật; còn có những công trình phải yêu cầu phá đi làm lại một số cấu kiện để bảo đảm chất lượng công trình. Đối với công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, một số vị trí thi công độ dốc dọc, dốc ngang mặt đường, dốc mái ta-luy, độ chặt nền đường, lớp đất san nền chưa đạt yêu cầu; mặt đường một số vị trí còn lún, nứt cục bộ; bảo dưỡng, hoàn thiện bề mặt bê tông, khối xây, mặt đường láng nhựa sau khi thi công chưa bảo đảm; bê tông rãnh, cống thoát nước bị rỗ mặt. Một số công trình thi công không lưu mốc gây khó khăn cho công tác kiểm tra, nghiệm thu. Đối với công trình thủy lợi, một số quy trình thi công các lớp đất đắp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; một số công trình kênh, mương, mái kè, mặt lát còn có hiện tượng bị sụt lún, nứt mặt.

Những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng được các sở, ngành, các địa phương xác định do địa bàn rộng, số lượng công trình được đầu tư nhiều, nằm rải rác từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến vùng ven biển, bãi ngang; trong khi đó lực lượng chuyên trách về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố còn thiếu. Cơ quan quản lý Nhà nước đã tích cực hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra song chưa đáp ứng được yêu cầu. Tại một số địa phương, cán bộ phòng chuyên môn và ban quản lý dự án còn thiếu và hạn chế về năng lực, nhất là cấp xã, do đó vai trò của chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng chưa được phát huy hiệu quả. Một số chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn các đơn vị, nhà thầu tham gia thi công các dự án chưa bảo đảm về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; trong đó, nhiều doanh nghiệp còn yếu về năng lực và kinh nghiệm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chất lượng trong thi công xây dựng công trình chưa bảo đảm yêu cầu. Một số huyện, hiện nay do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên một số công trình thi công không đúng tiến độ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Sở tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất lượng. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn các nhà thầu có năng lực tham gia trong hoạt động xây dựng các công trình từ bước khảo sát, thiết kế đến thi công hoàn thiện công trình. Xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu tham gia dự án không bảo đảm năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý tại địa phương. Bổ sung, kiện toàn lại cán bộ tại các phòng chuyên môn nhằm bảo đảm phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý chất lượng công trình. Đi đôi với đó, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, của tỉnh về lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, bồi dưỡng kiến thức cho công nhân viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ, công chức quản lý Nhà nước; cán bộ, nhân viên các ban quản lý dự án nhằm nâng cao trình độ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm soát chặt chẽ về năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn, đơn vị xây lắp; nâng cao chất lượng về khảo sát, thiết kế, quản lý, thi công xây dựng công trình.

Bài và ảnh: Xuân Cường

Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Trên Địa Bàn Tỉnh

 

 

Nhờ đó, trong thời gian vừa qua chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên, hầu hết các công trình đưa vào sử dụng đã đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, đảm bảo quy mô, công suất, công năng sử dụng theo yêu cầu thiết kế, đảm bảo an toàn chịu lực trong vận hành, khai thác sử dụng và phát huy được hiệu quả công trình. Nhiều công trình, dự án có chất lượng cao như công trình Nhà hội trường đa Năng, công trình Nhà liên cơ quan, Khách sạn Mường Thanh, Siêu thị CopMax, đường 293, cầu Đông Xuyên… Các sự cố về công trình xây dựng đã giảm rõ rệt so với những năm trước, năm 2014 trên địa bàn đã không sảy ra sự cố về công trình xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có công trình chất lượng chưa cao, nhiều dự án còn khiếm khuyết từ khâu khảo sát, thiết kế, đến giám sát và thi công xây lắp, nhiều công trình trong quá trình thi công phải thay đổi thiết kế, hoặc thiết kế chưa phù hợp gây lãng phí trong công tác đầu tư, một số công trình đưa vào sử dụng xuống cấp nhanh, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác sử dụng.

Có thể nói những sai phạm trên sảy ra có rất nhiều nguyên nhân thuộc trách nhiệm của nhiều chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư và xây dựng như năng lực của tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế; năng lực, trách nhiệm của tư vấn giám sát; năng lực của nhà thầu thi công xây lắp và tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư trong đầu tư xây dựng.   Để nâng cao chất lượng công trình xây dựng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ hai: Các đơn vị tư vấn chỉ thực hiện các công việc phù hợp với điều kiện năng lực của cấp có thẩm quyền cho phép, chỉ giao việc chủ trì khảo sát, thiết kế cho cá nhân có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc theo quy định của pháp luật; cần kiện toàn bộ máy, tăng cường, bổ sung cán bộ chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm tư vấn và đặc biệt là phải giáo giục ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của cán bộ làm công tác tư vấn giám sát. Thứ ba: Nhà thầu thi công xây lắp cần tăng cường trang thiết bị thi công, củng cố bộ máy, lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình, tự tổ chức kiểm tra nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi xây dựng, tổ chức thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình làm ra. Thứ tư: Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cần thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng. Cần nêu cao vai trò trách nhiệm, quản lý chặt chẽ ngay từ khâu lập dự án, khảo sát thiết kế, cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây lắp có đủ năng lực theo quy định (thiết bị, máy móc, nhân sự, số năm kinh nghiệm, sản phẩm cùng loại đã thực hiện) ngoài ra phải có kinh nghiệm, uy tín, có trách nhiệm. Chỉ được khởi công khi có đủ điều kiện theo quy định Luật Xây dựng. Thứ năm: Sở xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên nghành, UBND các huyện, thành phố cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao năng lực của các phòng, ban chuyên môn có chức năng quản lý hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình trong lĩnh vực mình quản lý. Tăng cường sử phạt hành chính đối với các chủ thể trong việc vi phạm chất lượng công trình xây dựng./.

Phạm Giang Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng, Chỉnh Đốn Ðảng

Ðảng ta cũng xác định, tự đổi mới Ðảng phải gắn liền với tự chỉnh đốn Ðảng. Ðã có không ít các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI và khóa XII đều ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Ðảng.

Ðối với Ðảng bộ Ðiện Biên xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, quá trình triển khai, Ðảng bộ tỉnh đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ðể Nghị quyết đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai với quyết tâm chính trị cao, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Khi triển khai, các đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có kế hoạch khắc phục khuyết điểm và nghiêm túc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên cam kết bằng văn bản về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch của từng cấp, từng ngành và từng cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Quá trình triển khai, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc quy định của Ðảng về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và xử lý nghiêm hành vi vi phạm; tạo điều kiện phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đã chỉ đạo rà soát, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu, từng công việc. Ðây là cơ sở, điều kiện để xem xét, đánh giá đúng những kết quả cũng như hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong công tác cán bộ, quy chế người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân và xử lý đơn thư; cho chủ trương xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc dư luận bức xúc, khiếu nại kéo dài… Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; tập trung kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng, thực hiện quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Năm 2017, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 204 tổ chức đảng và 245 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 90 tổ chức đảng và 148 đảng viên. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 ở 4 đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức đảng đã triển khai nghiêm túc, cơ bản không có biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được khẳng định và phát huy, góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Tuy nhiên, trong thực tế, đối chiếu với những biểu hiện của suy thoái có thể thấy rằng, ranh giới giữa suy thoái và không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống rất mong manh vì còn nhiều tổ chức đảng, đảng viên của chúng ta đã thừa nhận còn nể nang, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không dám bảo vệ; không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ… Ngoài ra, vai trò lãnh đạo của một số chi ủy, chi bộ trong công tác xây dựng Ðảng chưa được phát huy đúng mức, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ có mặt còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên ngại sinh hoạt Ðảng, có cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ lãnh đạo sau khi nghỉ hưu thì xin thôi sinh hoạt Ðảng, xa rời quần chúng…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị còn làm chiếu lệ, hình thức, không thường xuyên, không quán triệt đầy đủ và nghiêm túc dẫn tới hiểu không đúng và chưa đúng, không gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Việc cam kết nội dung học tập còn hình thức; xây dựng kế hoạch, chương trình của tập thể, cá nhân chưa sát với chức trách, nhiệm vụ và thực tế công việc…

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với 150 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó nhiều đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ, lãnh đạo quản lý. Thực tế này cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương và chức trách, nhiệm vụ đối với lĩnh vực được phân công.

Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”; những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 đã được đánh giá và nhận diện. Ðể công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thực sự hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, cần sự quyết liệt với quyết tâm chính trị cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải chỉ đạo cụ thể hóa những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Ðảng, khắc phục căn bản tình trạng nói suông, nói không đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ; có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định 101-QÐ/TW, Quy định 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận để khắc phục, giải quyết dứt điểm; gắn công tác kiểm tra, đôn đốc với tăng cường tuyên truyền, phổ biến và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và kết quả đạt được bước đầu, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh nhất định sẽ đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Ðảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðây là một trong những tiền đề quan trọng tạo điều kiện để Ðiện Biên vững bước đi lên.

Lâm Văn Năm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng, Hoàn Thiện Pháp Luật

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2016 – 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn này tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới, nhất là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành: 112 văn bản (71 luật, 02 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), giảm 08 văn bản so với giai đoạn 2011 – 2015; Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011 – 2015 (721 văn bản), Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định giảm 129 quyết định so với giai đoạn 2011 – 2015 (361 văn bản); các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2422 thông tư, 110 thông tư liên tịch giảm 201 văn bản so với giai đoạn 2011 – 2015 (2733 văn bản); ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản gồm: 16.341 văn bản cấp tỉnh tăng 2.552 văn bản so với giai đoạn 2011 – 2015 (13.789 văn bản), 12.427 văn bản cấp huyện giảm 18.320 văn bản so với giai đoạn 2011 – 2015 (30.747 văn bản), 64.031 văn bản cấp xã giảm 131.083 văn bản so với giai đoạn 2011-2015 (195.114 văn bản).

Toàn cảnh Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật tại Trụ sở Chính phủ. ẢNH: VGP

Những kết quả nêu trên cho thấy, số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm so với giai đoạn 2011 – 2015, điều đó thể hiện chuyển dần theo hướng chỉnh tinh hệ thống pháp luật, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các luật, pháp lệnh, nghị định đáp ứng nhu cầu của đời sống kinh tế – xã hội.

Riêng đối với văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tăng so với giai đoạn trước cho thấy trách nhiệm, vai trò của các tư lệnh ngành được đề cao theo sự phân cấp trong quản lý chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực. Văn bản của chính quyền địa phương giảm, đặc biệt cấp huyện, cấp xã giảm rõ rệt, các cấp này tập trung vào việc triển khai tổ chức thi hành pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. ẢNH: VGP

Tại Hội nghị, các cơ quan, ban bộ ngành Trung ương đã trình bày các tham luận về các nội dung như: Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật – Thực tiễn và giải pháp; Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật – Thực trạng và giải pháp; Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; Công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp; Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Công Thương trong thời gian qua ; Nhu cầu, định hướng công tác này trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Chính phủ coi xây dựng thể chế là nhiệm vụ trung tâm. Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được Trung ương xác định để phát triển đất nước. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, từ đó, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thủ tướng cũng nêu rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng pháp luật, trong đó cần quy định rõ trách nhiệm, đặc biệt là sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả giữa các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị phải tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Các bộ ngành phải kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật.

NGUYÊN THẢO