Top 17 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Công Trực Tuyến / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Nâng Cao Chất Lượng Cung Ứng Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, 4 / 2023

Thời gian qua tỉnh có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản để trao đổi thông tin, kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện tích hợp vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành để thực hiện ký số phục vụ trao đổi liên thông văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng; triển khai dịch vụ bưu chính công ích đối với 1.169 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh… Qua đó, số lượng TTHC được cung ứng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phạm Thị Trinh, trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, trung tâm phối hợp với các sở, ngành có TTHC thực hiện tại trung tâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC, đặc biệt là TTHC mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, các sở, ngành đăng tải công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC, tuy nhiên tỷ lệ người dân thực hiện các TTHC trực tuyến còn thấp.

Trước thực trạng đó, trung tâm chủ động phối hợp với các sở, ngành tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện mức độ 3, 4 bằng cách tổ chức bồi dưỡng cho công chức một cửa của các sở, ngành về kỹ năng, thao tác sử dụng, cập nhật các tính năng mới trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử để hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân tra cứu thông tin và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo; phát tờ rơi tuyên truyền tại quầy hướng dẫn; đồng thời công chức một cửa các sở, ngành làm việc tại trung tâm hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp về thao tác tạo tài khoản, đăng ký và tra cứu kết quả hồ sơ TTHC…

Kết quả có chuyển biến rõ nét, tổng số hồ sơ trung tâm đã tiếp nhận từ khi thành lập đến tháng 11-2019 là 55.577 hồ sơ, trong đó có 15.720 hồ sơ thực hiện mức độ 3, 4, chiếm 28,29% (trong đó nhận qua hình thức trực tuyến là 4.900 hồ sơ). Đáng lưu ý là số hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến của trung tâm trong thời gian gần đây không ngừng tăng lên qua từng tháng và sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là trực tuyến mức độ 3, 4 và xem đây là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Khuyến khích người dân tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; giúp giảm thời gian gửi – nhận hồ sơ TTHC, giảm chi phí giấy tờ, hồ sơ và thời gian đi lại cho người dân. Đặc biệt, trung tâm sẽ triển khai ứng dụng dịch vụ tin nhắn SMS miễn phí trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC tại trung tâm, nhất là TTHC mức độ 4, nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân giao dịch tại trung tâm.

chúng tôi

Nâng Cao Chất Lượng Cung Ứng Dịch Vụ Hành Chính Công Trực Tuyến Của Cơ Quan Nhà Nước / 2023

Một trong những nội dung trọng tâm trong việc triển khai Chương trình tổng thểCCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức và công dân[1].Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 cũng xác định “nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”[2] là một trong ba trọng tâm của chương trình CCHC.

DVHCC trực tuyến là DVHCC và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Việc ứng dụng CNTT để giải quyết các TTHC, cung ứng DVHCC góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của CQNN, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải tiếp tục có những đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả của DVHCC trực tuyến.

1. Thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến ở các cơ quan nhà nước

Hiện nay, DVHCC trực tuyến ở nước ta được chia thành 4 mức độ sau:

– DVHCC trực tuyến mức độ 2 là DVHCC trực tuyến đảm bảo yêu cầu ở mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;

– DVHCC trực tuyến mức độ 3 là DVHCC trực tuyến đảm bảo mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;

– DVHCC trực tuyến mức độ 4 là DVHCC trực tuyến đảm bảo mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng[3].

Như vậy, mức độ 1 là mức độ đơn giản nhất của DVHCC trực tuyến, mức độ 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của DVHCC trực tuyến. Ở mức độ 4, người dùng được cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức. Như vậy, khi triển khai các DVHCC trực tuyến thì người dân, doanh nghiệp có thể kết nối dễ dàng với CQNN thông qua môi trường mạng. Qua đó, người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các TTHC đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những công chức giải quyết TTHC. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp CQNN giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Trong giai đoạn hiện nay, việc cung ứng DVHCC trực tuyến cho tổ chức và cá nhân được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm để hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện tại các CQNN vẫn còn một số hạn chế sau đây:

Thứ nhất, các DVHCC chủ yếu được cung ứng ở mức độ thấp

Hiện nay, tỷ lệ DVHCC trực tuyến mức độ 3 và 4 ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vẫn còn thấp. Theo đó, tỷ lệ DVHCC trực tuyến ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ mới đạt 75,3%, trong đó 96% là DVHCC trực tuyến mức độ 1 và 2, chỉ có khoảng 4% là DVHCC trực tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ DVHCC trực tuyến ở các tỉnh, thành phố thuộc trung ương là 84,1%, trong đó hơn 97% là DVHCC trực tuyến mức độ 1 và 2, mức độ 3 và 4 chỉ chiếm gần 3% so với DVHCC đã công bố[4].

Như vậy có thể thấy rằng, trong cung ứng DVHCC trực tuyến hiện nay thìDVHCC mức độ 1 và mức độ 2 vẫn chiếm số lượng rất lớn. Trong khi đó, “các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4) cung cấp cho người dân và doanh nghiệp còn chưa nhiều; còn ít hồ sơ, TTHC được nộp, xử lý trực tuyến”[5]. Báo cáo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020 cũng khẳng định: “Số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế”.

Thứ hai, việc xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử phục vụ cung ứng DVHCC trực tuyến còn hạn chế

Trên cổng thông tin điện tử, các CQNN đã công bố công khai Bộ TTHC để phục vụ việc thực hiện cung ứng DVHCC trực tuyến cho tổ chức, công dân. Tuy nhiên, việc thống kê, rà soát, phân chia lĩnh vực TTHC của các địa phương còn rất khác nhau, chưa thống nhất. Mặt khác, nhiều quy định của pháp luật đã thay đổi nhưng các TTHC để thực hiện các DVHCC trực tuyến vẫn chưa được cập nhật, sửa đổi, “công bố, công khai TTHC trong thời gian qua còn chậm, còn tình trạng công khai TTHC đã hết hiệu lực”[8].

Thứ tư, đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách về CNTT ở nhiều CQNN còn thiếu

Để thực hiện việc cung ứng DVHCC trực tuyến thì cần phải phát huy vai trò của đội ngũ công chức chuyên trách CNTT. Tuy nhiên, theo số liệu của Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2014, tỷ lệ này ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ mới chỉ là 3,6%, ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 1,1 %[10]. Với số lượng này, các CQNN không thể bảo đảm cung ứng đầy đủ DVHCC trực tuyến theo yêu cầu Chính phủ đề ra.

Để nâng cao chất lượng cung ứng DVHCC trực tuyến, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta hiện nay nhằm mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho người dân, tổ chức, chúng tôi có một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc cung ứng các DVHCC trực tuyến

DVHCC trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người dân, việc cung ứng DVHCC trực tuyến góp phần thực hiện Chính phủ điện tử, nâng cao hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp của CQNN. Do đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo và các hình thức khác nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc cung ứng DVHCC trực tuyến, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy CCHC, phát triển kinh tế – xã hội để mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, công dân.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ các TTHC

Các Bộ, ngành, địa phương phải tăng cường tiến hành rà soát các TTHC đã công bố, thường xuyên cập nhật, xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu trong giao dịch giữa cơ quan, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh bạch và thuận tiện trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC năm 2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu: “tiếp tục rà soát, bãi bỏ các TTHC rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Công bố công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp”[11]. Việc rà soát, chuẩn hóa các THHC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, đẩy mạnh việc xây dựng, vận hành cổng thông tin điện tử của các CQNN và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức và công dân

Cổng thông tin điện tử là nơi giao dịch chính thức giữa tổ chức, công dân với các CQNN. Vì vậy, các CQNN phải tiếp tục xây dựng và vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, khi xây dựng cổng thông tin điện tử, các Bộ, ngành, địa phương phải quan tâm đến việc kết nối thông tin, dữ liệu của Cổng thông tin điện tử này với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xây dựng thành hệ thống thông suốt, hình thành Cổng thông tin quốc gia về cung ứng DVHCC trực tuyến.

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ cũng xác định nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương. Do đó, đẩy mạnh việc xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử của CQNN tiến tới xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia là giải pháp tất yếu. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung ứng DVHCC nhằm tăng số lượng các DVHCC trực tuyến và tăng mức độ của DVHCC trực tuyến, tiến tới đảm bảo “cung ứng các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ cá nhân, tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau”[13].

Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT trong các CQNN

CNTT là lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, luôn có sự thay đổi nhanhchóng. Vì vậy, để ứng dụng có hiệu quả CNTT trong cung ứng DVHCC trực tuyến, rất cần đội ngũ công chức, viên chức giỏi về các kỹ năng CNTT. Do đó, các CQNN cần tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức về CNTT cho đội ngũ công chức,viên chức, nhất là đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân. Ngoài ra, cần phải đặc biệt quan tâm việc tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách CNTT ở các CQNN để đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong cung ứng DVHCC trực tuyến.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý trách nhiệm trong thực hiện cung ứng DVHCC trực tuyến

Để cung ứng DVHCC trực tuyến có hiệu quả, đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các CQNN. Cần xây dựng quy định về cơ chế báo cáo, cập nhật tự động về các giao dịch của từng cơ quan, đơn vị trên hệ thống mạng internet về một đầu mối. Khi thực hiện kiểm tra, đánh giá phải kịp thời có các hình thức khen thưởng các cơ quan, đơn vị làm tốt, có tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng cao. Đồng thời, phải có các biện pháp chế tài, xử lý đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cung ứng DVHCC trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng DVHCC trực tuyến, các CQNN cần phải tổ chức việc đánh giá mức độ hài lòng và chất lượng của DVHCC trực tuyến căn cứ theo tiêu chuẩn chất lượng đã được công bố để xây dựng tiêu chí đánh giá hợp lý. Công tác đánh giá mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ cần được thực hiện độc lập, thường xuyên, liên tục. Báo cáo đánh giá độc lập về chất lượng DVCHC trực tuyến sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các DVHCC trực tuyến của CQNN cung cấp, đó còn là cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý của Nhà nước về cung ứng các DVHCC trực tuyến của các CQNN trong các lĩnh vực khác nhau.

Thứ sáu, quy định trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC và cung ứng DVHCC trực tuyến

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền – Học viện Hành chính quốc gia, Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Theo nclp.org.vn

Giải Pháp Thanh Toán Dịch Vụ Công Trực Tuyến / 2023

Tin tức sự kiện

Bà Đồng Thị Quỳnh Lê – Giám đốc Trung tâm Thanh toán VietinBank nhận Danh hiệu Sao Khuê cho giải pháp eGPS

Sản phẩm của nền tảng công nghệ hiện đại

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng thương mại đã ưu tiên ứng dụng công nghệ tin học để phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích. Với mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, VietinBank tiên phong ứng dụng công nghệ trong tối ưu hóa các giải pháp thanh toán cho khách hàng.

Trong năm 2017, VietinBank đã giới thiệu và cung ứng đến khách hàng giải pháp thanh toán mới – giải pháp thanh toán eGPS. Sản phẩm thể hiện thế mạnh nền tảng công nghệ hiện đại của VietinBank. eGPS cũng là một trong những sản phẩm trọng yếu trong quá trình xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thanh toán của VietinBank. Sau khi được triển khai hợp tác với các địa phương, eGPS sẽ cung ứng cho người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất (mức độ 4).

eGPS là giải pháp thanh toán được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của các tỉnh/thành phố. Ứng dụng cho phép người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/7 tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet. Người dân cũng có thể theo dõi toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng từ khâu tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí, thuế đến khâu nhận kết quả hồ sơ. Khi có kết quả xử lý hồ sơ và thanh toán được cập nhật tức thời trên Cổng eGPS.

eGPS được tích hợp trên cổng thông tin điện tử các tỉnh/thành phố

Mang lại nhiều lợi ích to lớn

Để đảm bảo các giao dịch của khách hàng được thực hiện an toàn, thông suốt, VietinBank phối hợp với các cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp bảo mật an ninh. Ngoài ra, để phù hợp với các phương thức thanh toán của khách hàng, việc thanh toán có thể thực hiện tại tất cả các kênh giao dịch khác của VietinBank như: Giao dịch tại các chi nhánh, điểm giao dịch hoặc thông qua các dịch vụ ngân hàng điện tử. Khách hàng có thể sử dụng tiền mặt, tài khoản hoặc thẻ ngân hàng, các loại thẻ chuyên biệt tích hợp chức năng thanh toán như thẻ công dân/doanh nghiệp điện tử… để thực hiện nộp phí, lệ phí.

Giải pháp eGPS của VietinBank đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Đối với người dân và doanh nghiệp, eGPS tích hợp với giải pháp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan quản lý nhà nước giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; minh bạch hóa quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ; tránh những bất cập, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính; kịp thời cập nhật các thông tin thay đổi thủ tục hành chính.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, eGPS là giải pháp hoàn thiện quá trình cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch hóa hoạt động thu phí, lệ phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và nguồn lực.

Đối với VietinBank, việc cung ứng các phương tiện thanh toán thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ đã khẳng định uy tín, thương hiệu của VietinBank trong Ngành Tài chính – Ngân hàng. Đồng thời, theo lộ trình triển khai chính quyền điện tử và thành phố thông minh, giải pháp eGPS đáp ứng bổ sung thêm các dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ tiện ích, công cộng.

Với các tính năng và tiện ích vượt trội, giải pháp eGPS của VietinBank đã được hội đồng thẩm định Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn trao thưởng Danh hiệu Sao Khuê năm 2017.

eGPS thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đưa thị trường thanh toán tại Việt Nam phát triển theo hướng đổi mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế .

Nguyễn Thị Yến (Trung tâm Thanh toán)

Đẩy Mạnh Dịch Vụ Công Trực Tuyến / 2023

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Điều này vừa tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp vừa mang lại lợi ích cho cả các cơ quan quản lý nhà nước.

Người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: T.Lâm

Xác định được điều đó, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ cần đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

* Nhiều lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Theo ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xác định là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử, không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ, công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Bởi việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày và ở bất cứ đâu thông qua những thiết bị được kết nối với internet, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ, làm tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ… Mặt khác, dịch vụ công trực tuyến cũng giúp cơ quan cung cấp dịch vụ có thể tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…

* Đẩy mạnh tuyên truyền

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú cho biết, để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, tỉnh tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đảm bảo các yêu cầu theo các nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ TT-TT; thống nhất triển khai cổng dịch vụ công đồng bộ từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã. Tích hợp, đồng bộ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thiện chức năng của Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, cài đặt đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt.

 Đến nay, đã cung cấp 217 dịch vụ công mức độ 3 và 311 dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tích hợp 23 dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, kết hợp phát trả qua dịch vụ bưu chính công ích, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm 50% cước phí dịch vụ chuyển phát hồ sơ.

Trong năm 2020, số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt 29.271 hồ sơ. Trong đó, một số đơn vị duy trì tỷ lệ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% như các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, TT-TT, Công thương, Tài chính, KH-CN, GT-VT…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, mặc dù có nhiều lợi ích nhưng thời gian qua, số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh còn chưa cao; đạt chưa tới 34%.

Cũng theo bà Thảo, nguyên nhân là do nhiều người dân, doanh nghiệp không có trang thiết bị cá nhân (máy scan, máy vi tính…) để sao chụp hồ sơ. Số lượng hồ sơ cần nộp quá nhiều, mất thời gian để sao chụp, số hóa, khi đưa vào phần mềm gây quá tải dung lượng, không đính kèm được hồ sơ. Việc đăng ký tạo tài khoản và nộp trực tuyến còn khó khăn với nhiều người có trình độ công nghệ thông tin hạn chế. Bên cạnh đó, tâm lý của nhiều người dân, doanh nghiệp muốn gặp trực tiếp bộ phận một cửa để được hướng dẫn, giải thích và nộp hồ sơ trực tiếp vì hình thức nộp trực tuyến còn mới, chưa quen sử dụng…

Cũng theo bà Thảo, để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý một cửa, kịp thời cấu hình các quy trình các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của các sở, ngành theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh lên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao dịch vụ công trực tuyến; cấu hình các hình thức thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…

Anh Nguyễn Tuấn Anh (ngụ xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch) chia sẻ: “ Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính đã giúp người dân chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tuy nhiên, thực tế, nhiều người dân vẫn còn chưa biết đến dịch vụ công trực tuyến, hoặc biết nhưng do trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế nên có tâm lý ngại sử dụng. Vì vậy, tôi mong các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cách thức sử dụng đến tận người dân để người dân thông hiểu và tích cực chủ động sử dụng”.

Thảo Lâm