Top 10 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Của Giáo Viên Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

Trang chủ ” Khoa giáo – Giáo dục LLCT ” Tin tức hoạt động

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và đào tạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục đào tạo đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Ngành đã tiếp tục có những giải pháp để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện tốt hơn. Các địa phương đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới giáo dục, sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô nhỏ thành trường đa cấp có quy mô lớn hơn; Chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục được nâng cao. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chuẩn bị cho triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được triển khai tích cực, bài bản, toàn diện và hệ thống. Công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên; Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Công tác giáo dục hướng nghiệp và định huống phân luồng học sinh chất lượng hơn. Việc lựa chọn học nghề phổ thông của học sinh đã chuyển dần theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng, phục vụ nhu cầu lao động xã hội. Giáo dục đại học theo hướng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức lối sống và phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; Chất lượng dạy học ngoại ngữ được nâng cao hơn, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Hoàn thành xây dựng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ, bộ tiêu chí đánh giá các đơn vị tổ chức bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ.; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu của các cấp học đã được thống kê. Cải cách hành chính được thục hiện một cách quyết liệt. Cơ sở vật chất bảo đảm cho giáo dục được quan tâm hơn; Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Các hoạt động thúc đẩy, kết nối các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, chia sẻ cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay, cả nước có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực GDĐT trên tổng số 27.533 dự án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế. Nhiều cơ sở giáo dục đã tích cực hội nhập quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu.

Bên cạnh những kết quả trên, ngành Giáo dục đào tạo vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, còn thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Một số địa phương vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Nhiều địa phương còn thiếu giáo viên mầm non theo định biên và chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức lối sống đang được báo động. Công tác phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục còn nhiều bất cập. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra còn hạn chế nhất định. Còn để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại một số địa phương như Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29 – NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó cần tập trung đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục. Tuyên truyền về giáo dục có tác dụng tạo chuyển biến nhận thức và sự đồng thuận cho nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục. Đó là tuyên truyền về Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa; giáo dục mầm non, giáo dục nghề…

Thứ hai: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp. Đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả này cần khắc phục những rào cản, bất cập hiện nay (biên chế, tiền lương…) để giáo viên yên tâm công tác, thực sự say sưa, tâm huyết với nghề. Giáo viên cần đảm bảo chuẩn theo quy định và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các khóa bồi dưỡng tránh dàn trải mà cần ngắn hạn, chuyên sâu và bồi dưỡng theo, sát nhu cầu thực tế, tạo động lực để giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Thứ ba: Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quản lý là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự kỷ cương, nề nếp. Cán bộ quản lý cần tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, cũng như các chương trình, kế hoạch của cấp trên cũng như có những mô hình hay, phương pháp mới phù hợp với xu thế và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ tiêu chuẩn cán bộ quản lý cũng như đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn chức danh cụ thể.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 video.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 video. Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 Audio.

Giải PháP NâNg Cao Chất Lượng GiáO Dục

Chủ nhật, 23/12/2012 22:12

Để nâng cao chất lượng giáo dục, phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp – đó là ý kiến chung của cán bộ quản lý và giáo viên ở tất cả các cấp học trong tỉnh. Tuy nhiên, mỗi trường, mỗi cấp học cũng phải tùy theo tình hình thực tế của trường mình như: Điều kiện cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, khả năng tiếp nhận của học sinh… để lựa chọn và thực hiện các giải pháp sao cho hiệu quả nhất.

giúp học sinh chủ động, thích thú học tập hơn của giáo viên

Trường THCS Nguyễn Văn Linh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Trường THCS Trần Phú, Tp. Phan Rang Tháp Chàm được đánh giá là một trong những trường THCS có chất lượng ổn định của tỉnh. Điều này thể hiện qua kết quả thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm của trường, tỷ lệ học sinh có điểm trung bình 2 môn thi Toán – Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều tăng từ năm học 2010-2011 đến 2012-2013. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, cho biết: “Để có được kết quả này, ngay từ đầu mỗi năm học, trường đều xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: chống lưu ban, bỏ học; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp triển khai thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra- đánh giá – xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp”.

Trong số những giải pháp đang được triển khai đồng bộ ở các trường, “Tăng cường đổi mới kiểm tra – đánh giá – xếp loại học sinh” được đánh giá là giải pháp phát huy hiệu quả nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2012-2013, hầu hết các Trường THPT trên địa bàn tỉnh đều triển khai thực hiện chung đề, chung đợt đối với bài kiểm 1 tiết ở tất cả các bộ môn và đối với bài kiểm tra 15 phút cho các môn thi tốt nghiệp. Riêng với các kỳ thi lên lớp, kiểm tra chất lượng đầu năm, cuối kỳ các trường đều tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT: đề chung, ngồi theo số báo danh, bài thi rọc phách, giáo viên bộ môn không tham gia coi thi bộ môn mình phụ trách, giáo viên giảng dạy không chấm bài kiểm tra lớp mình. Nhà trường không phát hành đề cương ôn thi học kỳ mà chỉ công bố ma trận nhận thức giúp học sinh làm quen với cách thức thi tốt nghiệp THPT và thi đại học sau này. Việc chấm, trả bài và vào điểm được thực hiện kịp thời, có biên bản chấm bài kiểm tra đảm bảo tính công bằng, chính xác, đánh giá đúng thực chất học lực của học sinh…

Tuy nhiên, giải pháp nào đi nữa thì để nâng cao chất lượng giáo dục quan trọng nhất vẫn là vai trò của người thầy. Ngoài trình độ, năng lực chuyên môn, bản thân mỗi giáo viên cũng phải thật sự tâm huyết, yêu nghề, nhiệt tình trong đổi mới phương pháp giảng dạy; tìm tòi, sáng tạo ra những đồ dùng dạy học thiết thực cho học sinh. Mỗi giải pháp đưa ra, cùng đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể sư phạm nhà trường… có như vậy mới thực sự tạo được sự chuyển biến trong cách dạy, cách học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bích Thủy

Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

Thứ tư, 20/03/2019 – 09:35′

(BLC) – Hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Lai Châu đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT. Hệ thống trường, điểm trường, lớp học phát triển đa dạng, đội ngũ giáo viên ngày càng được quan tâm đầu tư thỏa đáng, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và phát triển mô hình trường, lớp chất lượng cao được chú trọng… Góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Xác định nâng cao chất lượng GD – ĐT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, ngành GD – ĐT thành phố Lai Châu đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh thực hiện phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy… Cùng với đó, Phòng cũng chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, gắn với lồng ghép thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động.

Cô và trò lớp 7A2, Trường Tiểu học và THCS xã Nậm Loỏng trong giờ học Toán.

Thăm trường Tiểu học và THCS xã Nậm Loỏng, chúng tôi được thầy giáo Nguyễn Văn Tư – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học này, nhà trường có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 434 học sinh 2 khối THCS và tiểu học. Thực hiện sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD-ĐT thành phố, nhà trường đã chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đối tượng học sinh. Đồng thời, từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt thông qua các hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, tổ chức dạy minh họa để phục vụ cho việc góp ý, trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn… Từ đó, đưa ra giải pháp cải tiến nội dung và hình thức tiết học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kích thích sự đam mê, tìm tòi, khám phá của các em. Kết thúc học kỳ I, nhà trường có trên 98% học sinh bậc tiểu học đạt về năng lực, phẩm chất. 100% học sinh bậc THCS xếp loại từ hạnh kiểm trung bình trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm 90,9% (tăng 1,7% so với cùng kỳ năm học trước). Về học lực, nhà trường có 87,8% học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên. Trong đó, tỷ lệ học sinh xếp học lực khá, giỏi chiếm đến 45,7% (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm học trước), tỷ lệ học sinh yếu, kém chỉ còn 12,2% (giảm 13,7% so với cùng kỳ năm học 2017-2018).

Cùng với sát sao trong công tác lãnh, chỉ đạo các trường đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến các nhà trường, với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài trường học để xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non đang công tác tại các xã, bản khó khăn. Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục… tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đến nay, toàn thành phố có 23 trường (trong đó, mầm non: 11 trường, tiểu học: 7 trường, trung học cơ sở: 5 trường); với 343 lớp (mầm non: 132 lớp, tiểu học: 140 lớp, trung học cơ sở: 71 lớp); 7 nhóm trẻ độc lập tư thục, 1 trường mầm non tư thục; 11.226 học sinh công lập, 177 trẻ trong nhóm trẻ độc lập tư thục, trường mầm non tư thục. Công tác huy động và duy trì sỹ số đảm bảo tương đối tốt, 99,96% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp (có 1 trẻ 3 tuổi chưa ra lớp vì nghỉ ốm dài hạn). 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ từ 6 – 11 tuổi học ở bậc tiểu học. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Kết quả cuộc thi ngiên cứu khoa học đạt cao so với năm trước, trong đó có học sinh giải Ba cấp Quốc gia. Đến nay, thành phố có 21/23 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 6 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2), đạt 91,3% – vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Mặc dù đã có được những tiền đề thuận lợi, nhưng ngành GD – ĐT thành phố cũng còn những khó khăn nhất định như: chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đều giữa các môn, học sinh thi đỗ điểm cao vào Trường Chuyên Lê Quý Đôn chưa nhiều. Chất lượng, phong trào giáo dục của các trường THCS vùng xã chuyển biến chưa nhanh… Để khắc phục được những khó khăn trên, ngành GD – ĐT thành phố đã đề ra những giải pháp cụ thể như: tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 116/KH-ThU ngày 6/3/2015 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện (đội ngũ, cơ sở vật chất) để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (trước hết thực hiện đối với lớp 1 vào năm học 2019-2020). Tiếp tục thực hiện tốt cam kết chỉ tiêu chất lượng (giữa giáo viên với hiệu trưởng, hiệu trưởng với Trưởng phòng) để giáo viên nêu cao trách nhiệm với chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh.Chỉ đạo triệt để dạy học theo đối tượng (bám sát năng lực từng đối tượng); thực hiện tốt việc xây dựng chương trình cho từng đơn vị trên cơ sở khung chương trình của Bộ GD – ĐT. Nâng cao hiệu quả, đổi mới hình thức tổ chức dạy buổi hai phù hợp với từng đơn vị; tăng cường hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ. Tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng tiếng Anh (thông qua việc tổ chức Hội thi, tăng thời lượng, để học sinh tiếp cận sớm đối với lớp 1, 2, bé làm quen tiếng Anh đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi), tăng cường phối hợp với các Trung tâm trong tổ chức hoạt động dạy và học.

Đặc biệt, nhằm nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi, kết quả chuyển cấp THCS lên THPT, ngành GD – ĐT thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch lựa chọn đội tuyển, giáo viên và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. Chú trọng công tác phối hợp với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các đơn vị giáo dục trong vùng (Lào Cai, Sơn La) để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tăng cường Hội thảo về phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi. Tham mưu đẩy mạnh Quỹ khuyến học để tăng mức khen hoặc hình thức khen thưởng phù hợp cho đội ngũ giáo viên, học sinh đạt thành tích cao; tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn. Tổ chức tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh tham gia dự tuyển vào trường THPT, trường chuyên để xây dựng kế hoạch tổ chức ôn chuyên sâu theo từng nhóm môn, thực hiện sớm ngay từ đầu kỳ hai. Xây dựng, cụ thể hóa Kế hoạch đổi mới giáo dục của năm học, tập trung các nội dung: Đổi mới quản lý, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, xác định rõ các phần việc cho mỗi nội dung như: đối tượng thực hiện, đổi mới nội dung gì, đổi mới như thế nào, điều kiện để thực hiện việc đổi mới đó…

Cùng với đó, chỉ đạo các trường nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng đối với giáo viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn, kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên trên cơ sở gắn với hiệu quả, chất lượng, phong trào giáo dục…

Với những giải pháp cụ thể trên, tin rằng chất lượng GD – ĐT của thành phố sẽ ngày càng được nâng cao, diện mạo của ngành sẽ từng bước đổi thay tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục – đào tạo.

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non

Toàn tỉnh hiện có 299 trường mầm non, trong đó có 286 trường công lập và 13 trường tư thục. Có 40 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục có giấy phép hoạt động. Bậc học mầm non đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành học. Số trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hai trong số những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đó chính là cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo. Trong những năm qua, toàn bậc học đã nhận được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, ngành Giáo dục cũng như chính quyền địa phương trong việc huy động kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.556 phòng kiên cố (97,3%), 95 phòng học bán kiên cố (2,6%) và chỉ còn 3 phòng học tạm. Bước vào năm học 2020 – 2021, có 143 phòng học xây mới đạt chuẩn được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, hầu hết các điểm trường có nhà bếp đúng quy cách, hợp vệ sinh; 100% trường mầm non có công trình nước sạch, 98,6% điểm trường có sân chơi ngoài trời…

Để phát triển và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, trong năm học vừa qua, toàn tỉnh đã tổ chức 37 lớp tập huấn cấp huyện, thành phố cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về chuyên môn, chuyên đề, ứng dụng công nghệ thông tin… Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình là đơn vị có nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình cho biết: Năm học vừa qua, ngành Giáo dục thành phố đã tổ chức điểm cấp tỉnh hội thi “Nét đẹp người giáo viên mầm non”. Bằng hình thức sáng tạo, hội thi đã chuyển tải nội dung quy định về đạo đức nhà giáo, qua đó bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cốt cán.

Cùng với tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, các trường mầm non đặc biệt chú trọng công tác nuôi ăn bán trú. Thực hiện nghiêm việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non, các nhà trường đã hợp đồng thực phẩm với những nơi tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời có sự tham gia giám sát của nhân viên y tế, lãnh đạo địa phương. Đặc biệt, ngành Giáo dục cũng khuyến khích các nhà trường có khuôn viên rộng phát triển mô hình VAC vừa là môi trường cho trẻ hoạt động trải nghiệm vừa cung cấp thực phẩm sạch cho trẻ.

Cô giáo Phan Thị Tố Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong (Vũ Thư) chia sẻ: Tận dụng diện tích đất sau khi quy hoạch, xây dựng trường, nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh cải tạo đất, trồng rau cho bé. Các loại rau được trồng theo mùa và gối vụ liên tục, vì vậy, hàng tuần 100% trẻ được ăn rau sạch. Nhà trường ký hợp đồng cung cấp thực phẩm có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm thực phẩm sạch. Hàng năm, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã Tân Phong tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm học, qua đó, phát hiện trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì để kịp thời trao đổi với phụ huynh, từ đó có biện pháp chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, rèn nền nếp, thói quen vệ sinh, ăn, ngủ cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, thời gian tới, ngành học mầm non tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, bảo đảm đủ điều kiện cho việc dạy và học. Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, góp phần tạo sự phát triển vững chắc của bậc học mầm non.

Đặng Anh