Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Hội Phụ Nữ

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Thuyết Trình Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tại Chi Hội
 • Chương Trình Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Giai Đoạn 2022
 • Hoạt Động Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội
 • Hội Nông Dân Tỉnh Tuyên Quang
 • Một Số Cách Làm Hay, Sáng Tạo Trong Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội, Tổ Phụ Nữ
 • Thứ ba – 26/06/2018 21:03

  Chi hội phụ nữ được thành lập theo địa bàn dân cư. Tuy không phải là một cấp hội, song chi hội có vai trò rất quan trọng, là nơi tập hợp phụ nữ, trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động của Hội, cũng là nơi gần nhất, nhanh nhất phát hiện, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ khi bị xâm phạm. Do đó, để củng cố, xây dựng và phát triển các chi hội ngày càng vững mạnh, Hội Phụ nữ tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của các chi hội, từ đó tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ cơ sở.

  Theo số liệu của Hội Phụ nữ tỉnh, tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia các kỳ sinh hoạt hội viên tại các chi hội vào quý II, quý III, vào thời điểm mùa vụ bình quân chỉ đạt khoảng 50%. Con số này cho thấy một phần trong rất nhiều những hạn chế của hoạt động chi hội ở cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu về việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sao cho phù hợp với thực tiễn. Điều này cũng đã từng là nỗi trăn trở của các cán bộ Hội Phụ nữ ở xã Gia Hòa (Gia Viễn). Được biết, toàn xã hiện có tổng số 16 chi hội, vào thời điểm mùa vụ, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt không đông đủ; một số hội viên, phụ nữ làm công nhân trong các doanh nghiệp thời gian làm việc theo ca nên khó sắp xếp thời gian để tham gia sinh hoạt… Trong khi đó, phần lớn chị em chi hội trưởng quanh năm gắn bó với ruộng đồng nên nhận thức xã hội còn hạn chế, cán bộ một số chi hội thay đổi thường xuyên nên kinh nghiệm công tác chưa nhiều. Mặt khác, nội dung sinh hoạt lại chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ, hình thức tổ chức sinh hoạt nghèo nàn, nhiều chi lặp đi lặp lại một hình thức sinh hoạt đó là đọc tài liệu, dẫn đến sự nhàm chán, kém hiệu quả…

  Không chỉ riêng ở Gia Hòa, theo đánh giá của Hội Phụ nữ tỉnh, phong trào và chất lượng hoạt động của các chi hội hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, hoạt động của một số chi hội vẫn còn thụ động, mang tính hình thức; nền nếp, chất lượng sinh hoạt hội viên có chi hội mới quan tâm tới hình thức mà chưa thực sự quan tâm tới nội dung; tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tại chi hội nhiều nơi còn thấp, nhiều chị em là hội viên, có đóng hội phí nhưng ít tham gia các hoạt động do chi hội tổ chức. Các hoạt động của Hội chưa quan tâm đến nhu cầu của từng nhóm đối tượng như phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ công nhân lao động… Việc điều hành tổ chức hội họp, sinh hoạt hội viên của một số chi hội trưởng còn lúng túng, chưa rõ ràng, mạch lạc.

  Xác định nguyên nhân của những hạn chế đó, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Một phần do năng lực, trình độ của một số chi hội trưởng còn hạn chế, có cán bộ chưa xác định được chức năng, nhiệm vụ của mình, còn ôm đồm nhiều việc, chưa có phương pháp lựa chọn nội dung tổ chức các hoạt động tại chi hội, làm việc thiếu khoa học, trong công việc phần lớn còn dập khuôn máy móc, thiếu chủ động, sáng tạo. Ngoài ra, do tác động của quá trình CNH-HĐH dẫn đến việc chị em phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ trong các khu, cụm công nghiệp có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến việc tập hợp, thu hút hội viên tham gia các hoạt động hội tại địa phương…

  Đổi mới sinh hoạt theo nhu cầu của các nhóm đối tượng

  Trở lại câu chuyện về những khó khăn trong hoạt động của các chi hội phụ nữ tại xã Gia Hòa, được biết từ việc thấy rõ những hạn chế trong hoạt động của các chi hội, Hội Phụ nữ xã đã quan tâm tới việc nâng cao nhận thức, phương pháp làm việc cho cán bộ chi hội. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt điểm để làm mẫu nhân diện hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ chi hội cách thức tổ chức 1 buổi sinh hoạt hội viên từ khâu chuẩn bị nội dung đến tổ chức điều hành, tư thế tác phong của cán bộ. Đồng thời liên tục đổi mới hình thức sinh hoạt, trong đó quan tâm tới hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí phấn khởi, vui vẻ. Đến nay, toàn xã có 16/16 chi hội có đội văn nghệ duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần trong hoạt động Hội cũng như các hoạt động của địa phương. Đặc biệt, các chi hội tổ chức phân loại hội viên theo nhóm để có nội dung và bố trí thời gian sinh hoạt phù hợp. Đối với những chi hội có nhóm phụ nữ cao tuổi thì tổ chức sinh hoạt vào ban ngày để thuận tiện trong việc đi lại. Đối với chi hội có nhiều hội viên công nhân thì sắp xếp thời gian sinh hoạt vào buổi tối hoặc vào ngày chủ nhật để chị em tham gia đông đủ.

  Bên cạnh nội dung sinh hoạt do cấp trên biên soạn, các nội dung phù hợp theo nhu cầu của các đối tượng đã được bổ sung, nhất là đối với nhóm phụ nữ cao tuổi, chi hội chú trọng những nội dung về giữ gìn và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, những bài thuốc dân gian, khuyến khích sáng tác thơ, biểu diễn văn nghệ… với mục đích nâng cao nhận thức và mang đến cho hội viên sự gần gũi, vui vẻ, thoải mái khi tham gia sinh hoạt, do đó hội viên nhóm phụ nữ cao tuổi tham gia khá đông và đều đặn. Đối với nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp, những nội dung về lao động, việc làm, bảo hiểm, các vấn đề về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, bình đẳng giới… được tìm hiểu kỹ và trao đổi tại các buổi sinh hoạt. Nhờ đó số hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội viên hàng quý ngày càng đông, khoảng từ 70 – 80% hội viên phụ nữ tham gia.

  Có thể thấy, ở Gia Hòa, với cách bố trí thời gian và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi hội hướng đến đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng hội viên đã mang lại hiệu quả rõ nét. Cách làm này cũng đang được nhân rộng ở rất nhiều chi hội khác trên địa bàn toàn tỉnh. Được biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai kế hoạch về thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ 2022-2021. Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở; tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, chỉ đạo thí điểm các mô hình tập hợp thu hút hội viên, quan tâm đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở, đầu tư các hoạt động về địa bàn khó khăn, tăng cường phân công cán bộ chuyên trách các cấp bám sát địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ là chi hội trưởng phụ nữ trong dịp tổ chức sinh hoạt hội viên hàng quý, triển khai thực hiện các mô hình, điển hình… theo hình thức kèm cặp cùng làm việc.

  Qua rà soát đánh giá đến nay, toàn tỉnh có 1.692 chi hội phụ nữ theo địa bàn dân cư, thu hút 161.493 hội viên tham gia, bằng 85,33% hội viên. Phần lớn cán bộ chi hội đều là những người có uy tín trong cộng đồng, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và gắn bó với công tác Hội. Việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại các chi/tổ phụ nữ ở địa bàn dân cư được cấp ủy, chính quyền, các ngành đánh giá hoạt động có nề nếp và hiệu quả, bằng những việc làm cụ thể, thể hiện khá rõ nét và thực sự đem lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ.

  Tác giả bài viết: Đào Duy

  Nguồn tin: Báo Ninh Bình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyện Đoàn Cao Phong: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Và Đoàn Viên: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Thể Lực
 • Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Nông Nghiệp, Nông Thôn Tỉnh Bạc Liêu
 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Đô Thị Hải Phòng, 9 Điểm!
 • Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Đổi Mới Sinh Hoạt, Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Hội Phụ Nữ Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Phường Thạch Bàn
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Giám Sát Chuyên Đề Của Thường Trực Và Các Ban Hđnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Biểu Hđnd
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Những năm qua, Hội LHPN thành phố luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội mạnh cả về số lượng và chất lượng, với 24 đơn vị Hội LHPN xã, phường và Hội phụ nữ Công an, 238 chi hội và hơn 43 ngàn hội viên, chiếm tỷ lệ hơn 58% tổng số phụ nữ trong độ tuổi (theo Điều lệ Hội quy định) vào sinh hoạt Hội, hộ gia đình có hội viên đạt 79,31%. Các cấp Hội phụ nữ của thành phố Quảng ngãi đã phát huy vai trò vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

  Bên cạnh những thuân lợi thì việc tổ chức hoạt động và sinh hoạt hội viên còn gặp những khó khăn đó là là: số lượng hội viên đi làm ăn xa ở các tỉnh hơn 5.000 người, chiếm tỷ lệ 11%; hội viên cao tuổi và hội viên thanh niên chiếm tỷ lệ hơn 43% trên tổng số hội viên nên việc tập hợp hội viên sinh hoạt vẫn là vấn đề khó khăn; một số cán bộ còn hạn chế về năng lực, nhất là kỹ năng tuyên truyền, điều hành hoạt động của Chi, Tổ; nhiều Chi hội chưa xác định được công việc trọng tâm trong từng thời điểm nên hoạt động còn dàn trải nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao, công tác quản lý hội viên cũng chưa chặt chẽ…; Vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tập trung đề ra các giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng công tác và phong trào Hội LHPN từ xã, phường đến chi hội

  Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, việc cần quan tâm đầu tiên đó là phải kiện toàn đội ngũ cán bộ, đội ngũ này phải có các tiêu chuẩn như có trình độ, có năng lực vận động và quy tụ quần chúng, có uy tín với cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm… Muốn chọn được cán bộ chi hội trưởng có đầy đủ các điều kiện trên, Hội Phụ nữ các xã, phường đã phối hợp với cấp uỷ chi bộ, tổ trưởng dân phố để lựa chọn và động viên các chị tham gia cán bộ Hội. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN xã, phường đã bầu bổ sung 4 UVBCH, 7 chi hội trưởng, phát triển 78 hội viên mới, xây dựng hội viên nòng cốt là 32 chị.

  Nhằm nâng cao kiến thưc, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ UVBCH và chi hội trưởng, Hội đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN cơ sở có 47 chị; Tổ chức 06 lớp tập huấn về Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới có 400 lượt chị; có kế hoạch đề xuất Hội LHPN tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho 100 chi hội trưởng về một số kỹ năng cơ bản như phương pháp tổ chức sinh hoạt chi hội, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng vận động…

  Các cấp Hội đã tập trung chăm lo quyền và lợi ích của hội viên như: tổ chức tốt các hoạt động nâng cao kiến thức, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình; thăm hỏi, giúp đỡ động viên, khen thưởng kịp thời những gia đình tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương; hoà giải mâu thuẫn trong gia đình, ở thôn, xóm…góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho HVPN.

  Phân công cán bộ thường xuyên đi cơ sở, nắm chắc đặc điểm tình hình của từng nơi, từng chi hội, đặc biệt là việc nắm băt tình hình tư tưởng hội viên, dư luận xã hội để tham mưu, đề xuất, phản ánh với cấp trên giải quyết, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của cơ sở nói chung và của chi hội, hội viên phụ nữ nói riêng.

  Vận động cán bộ Hội tích cực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Hội, chủ động học tập nâng cao trình độ, kiến thức bằng các hình thức phù hợp, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, tăng cường hình thức tự học qua thực tế công tác Hội. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội. Cán bộ Hội cơ sở đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”.

  Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ hội viên phụ nữ, phấn đấu thực hiện mục tiêu về xây dựng người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: “Yêu nước, có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”; trước mắt tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiên 4 phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Chỉ đạo các Chi hội rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng hội viên. Cải tiến trong việc cập nhật sổ sách quản lý hội viên. Phát huy vai trò chủ động của hội viên trong xây dựng chi hội chủ động công tác; thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt ở các chi hội phụ nữ; phấn đấu xây dựng mô hình Chi hội gương mẫu với 12 tiêu chí thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

  Trong thời gian sắp tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục phát huy vai trò đổi mới nội dung phương thức hoạt động, khắc khục những khó khăn, để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, có tính bền vững hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Các Cấp
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ Hội Phụ Nữ Cơ Sở
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tập Hợp Phụ Nữ, Phát Triển, Quản Lý Hội Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi, Tổ Hội Gắn Với Thực Hiện Bình Đẳng Giới Và Sự Tiến Bộ Phụ Nữ
 • Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Tổng Hợp Của Vksnd Tỉnh Cao Bằng
 • Một Số Cách Làm Hay, Sáng Tạo Trong Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội, Tổ Phụ Nữ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Du Lịch
 • Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Tại Công Ty Vitours
 • Thời gian qua, BTV Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ nhằm thu hút các tầng lớp hội viên, phụ nữ tích cực tham gia sinh hoạt Hội góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Một số đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu được kết quả đáng khích lệ.

  Với Hội LHPN huyện Tân Yên, “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ” là một trong những khâu đột phá được đề ra tại Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Tân Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Để việc triển khai thực hiện khâu đột phá có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ; năm 2013, Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ”. Hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ trên địa bàn huyện. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn công tác Hội và thực trạng đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, Hội LHPN huyện xác định để nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, trước hết cần cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi, tổ theo hình thức cầm tay chỉ việc. Hội LHPN huyện đã xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ cụ thể, rõ ràng từ công tác chuẩn bị, nội dung và quy trình tổ chức sinh hoạt triển khai đến 383/383 chi, tổ phụ nữ. Biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phù hợp với nhu cầu của cán bộ cơ sở, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 923 cán bộ Hội chi, tổ. Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ Hội, Hội LHPN huyện Tân Yên đã tham mưu, phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 83 cán bộ chi tổ, hội viên ưu tú nhằm nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Sau khi trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ chi, tổ. Nhằm hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, Hội LHPN huyện đã tổ chức sinh hoạt mẫu tại chi hội thôn Ngọc Trai – xã Việt Lập để các đơn vị giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm và chỉ đạo mỗi cơ sở lựa chọn tổ chức ít nhất hai cuộc sinh hoạt chi hội mẫu gồm sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề để 375/375 cán bộ chi hội dự sinh hoạt chéo. Tại các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ điểm cán bộ Hội LHPN huyện, cơ sở đã về dự và rút kinh nghiệm.

  Thông qua các hoạt động trên, kỹ năng, phương pháp tổ chức, điều hành hoạt động, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ ở các đơn vị được nâng lên; nội dung, hình thức sinh hoạt Hội từng bước được đổi mới, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Riêng năm 2013, các đơn vị đã tổ chức kết nạp mới 2.264 hội viên, đưa tỷ lệ thu hút hội viên của 3 đơn vị đạt từ 75% trở lên. Việc tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đã giúp Hội phụ nữ các huyện thực hiện tốt phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần đưa phong trào phụ nữ của 3 đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nông Dân Tỉnh Tuyên Quang
 • Hoạt Động Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội
 • Chương Trình Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Giai Đoạn 2022
 • Bài Thuyết Trình Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tại Chi Hội
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Hội Phụ Nữ
 • Hoạt Động Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Nông Dân Tỉnh Tuyên Quang
 • Một Số Cách Làm Hay, Sáng Tạo Trong Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội, Tổ Phụ Nữ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn
 • Thứ sáu – 03/11/2017 14:53

  Các đại biểu cùng hội viên phụ nữ xóm Tả Pàng dự buổi sinh hoạt chi hội mẫu tại nhà văn hóa xóm Tả Pàng

  Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chi hội. Ngày 02/11, tại nhà văn hóa xóm Tả Pàng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Xuân Hòa phối hợp với chi hội phụ nữ xóm Tả Pàng tổ chức buổi sinh hoạt chi hội mẫu và tổng kết hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) huyện; Chủ tịch (HLHPN) 19 xã, thị trấn; 17 chi hội trưởng chi hội phụ nữ 17 xóm, tổ dân phố của thị trấn Xuân Hòa; Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng Ban công tác Mặt trận cùng 43 hội viên hội phụ nữ xóm Tả Pàng.

  Tả Pàng là 1 trong 17 xóm, tổ dân phố của thị trấn Xuân Hòa được HLHPN huyện chọn làm sinh hoạt mẫu, xóm có 46 hộ với 180 nhân khẩu. Trong đó có 43 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, nhân dân trong xóm sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Những năm qua phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động và sáng tao, xây dựng gia đình hạnh phúc” luôn được các hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. kết quả 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

  Buổi sinh hoạt được người điều hành thực hiện đúng theo quy trình; cán bộ chi hội thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt chi hội ; nắm vững quy trình, phương pháp một buổi sinh hoạt chi hội; lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp. tại buổi sinh hoạt các đại biểu và các hội viên có nhiều ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi Hội; xây dựng chi hội vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở theo nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2021.

  Tại buổi sinh hoạt, hội viên Triệu Thị Nhung, và Lý Thị Thơ đã được chi hội phụ nữ xóm Tả Pàng biểu dương, khen thưởng vì có thành tích giỏi về phát triển kinh tế gia đình.

  Qua hoạt động này cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn và chi hội tham dự buổi sinh hoạt có cơ hội học tập và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo chi hội thực hiện tốt các nhiệm vụ Hội tại địa phương .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Trình Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Giai Đoạn 2022
 • Bài Thuyết Trình Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tại Chi Hội
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Hội Phụ Nữ
 • Huyện Đoàn Cao Phong: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Và Đoàn Viên: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Nông Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Tuyển Sinh 10
 • Tham Luận Về Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà Và Thi Vào Lớp 10 Bộ Môn Toán : Trường Thcs Quảng Long
 • Bài Tham Luận Về Công Tác Ôn Thi Ts Vào Lớp 10 Thpt Của Đồng Chí Trần Thị Kim Cúc Trong Hội Cb,cnvc,nlđ Năm Học 2022
 • Đẩy Mạnh Tăng Gia, Chăn Nuôi, Nâng Cao Đời Sống Cán Bộ, Chiến Sĩ
 • Kho Kx3 Đẩy Mạnh Tăng Gia Sản Xuất, Chăn Nuôi Góp Phần Nâng Cao Đời Sống Bộ Đội
 • Lãnh đạo Hội Nông dân xã Yên Phú (Hàm Yên) nắm tình hình sản xuất của nông dân thôn 8 Minh Phú. 

  Thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong đó đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, chất lượng sinh hoạt chi hội. Tuy nhiên, qua nắm tình hình ở cơ sở, báo cáo của Hội Nông dân các huyện, thành phố, Hội Nông dân tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, đó là chất lượng sinh hoạt của các chi hội nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên. Chi hội chưa duy trì đều sinh hoạt theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (định kỳ mỗi quý 1 lần), tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao; nội dung sinh hoạt chưa phù hợp, thời gian và hình thức chưa đáp ứng được tình hình mới hiện nay. 

  Ông Nông Quang Sự, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Yên chia sẻ, chất lượng sinh hoạt chi hội chưa cao do các nguyên nhân, trước hết, do sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Nông dân các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa thường xuyên, chưa kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tại chi hội. Cùng với đó, trình độ, năng lực của một số cán bộ cơ sở, chi hội còn hạn chế… Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh hội, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Hằng quý, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện xuống dự sinh hoạt tại chi hội để nắm tình hình, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm của hội cấp trên. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sinh Hoạt Chuyên Đề: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ – Viện Nghiên Cứu Thanh Niên
 • Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Nhằm Tăng Sức Hấp Dẫn Và Sức Cạnh Tranh Cho Du Lịch Hà Nội – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Nâng Cao Chất Lượng Các Sản Phẩm Du Lịch
 • Skkn Một Số Giải Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Của Tổ Chuyên Môn Trường Thcs
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Tại Khu Dân Cư Bằng Những Việc Làm Cụ Thể
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Đảng, Nhất Là Sinh Hoạt Chuyên Đề Gắn Với Thực Hiện Nhiệm Vụ Chuyên Môn Nghiệp Vụ
 • Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Cơ Quan, Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
 • Một Số Giải Pháp Bảo Mật Hệ Thống Mạng
 • An Ninh Mạng Cho Doanh Nghiệp: Nguy Cơ Và Giải Pháp
 • (GLO)- Thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát nội dung Kế hoạch 176-KH/TU ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, từ đó duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đạt hiệu quả.

  Các ban Đảng của Huyện ủy Ia Grai dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Kim Thành (xã Ia Hrung). Ảnh: K.N.B

  Việc sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp, đúng định kỳ, hầu hết các cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên được cấp ủy cấp mình phân công nhiệm vụ cùng tham gia sinh hoạt chi bộ, nhất là ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Trong sinh hoạt, đồng chí chủ trì đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng, tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

  Hầu hết chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, các quy ước, hương ước của địa phương. Nhiều chi bộ đã dành thời gian để sinh hoạt tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của bản thân, gia đình đảng viên, qua đó có biện pháp khắc phục, tháo gỡ, giúp đỡ kịp thời. Ý thức tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. Một số chi bộ đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lơi lỏng… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

  Việc sinh hoạt chi bộ giúp chi ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng của đảng viên và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ động hơn trong công việc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp
 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Vấn Đề Già Hóa Dân Số Ở Các Nước Phát Triển
 • Già Hóa Dân Số Và Một Số Giải Pháp Khắc Phục
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ Hội Phụ Nữ Cơ Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Các Cấp
 • Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Đổi Mới Sinh Hoạt, Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Hội Phụ Nữ Cơ Sở
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Phường Thạch Bàn
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Giám Sát Chuyên Đề Của Thường Trực Và Các Ban Hđnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Lâu nay chúng ta thường nói “Cán bộ nào thì phong trào đó”. Thực tế đã chứng minh: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Cả nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi, có đủ tài và đức đưa phong trào của Hội gặt hái thêm nhiều thành công.

  Lâu nay chúng ta thường nói “Cán bộ nào thì phong trào đó”. Thực tế đã chứng minh: Nơi nào cán bộ phụ nữ năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào sẽ sôi nổi, hiệu quả, ngược lại nơi nào cán bộ làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm, yếu cả về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Cả nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi, có đủ tài và đức đưa phong trào của Hội gặt hái thêm nhiều thành công.

  Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những cán bộ, hội viên phụ nữ có trình độ, năng lực vào nguồn quy hoạch cán bộ hội, cán bộ nữ là công việc các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm, làm tốt trong thời gian qua. Đối với những xã khó khăn về công tác cán bộ nữ, Hội phụ nữ cấp tỉnh, huyện, thành phố trực tiếp làm việc với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng tìm ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhất. Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên rà soát trình độ cán bộ, tham mưu, đề xuất để được cấp ủy Đảng, các cấp hội cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại các lớp do Tỉnh hội phối hợp với các trường, trung tâm tổ chức, như: Hội LHPN tỉnh phối hợp với trường Chính trị tỉnh, trường Cán bộ phụ nữ TƯ mở lớp trung cấp phụ vận và nghiệp vụ công tác phụ nữ, kỹ thuật nấu ăn, tin học văn phòng, quản lý doanh nghiệp… cho gần 1500 cán bộ hội. 8 huyện, thành phố cũng tổ chức tập huấn cho các đối tượng là Ủy viên BTV, BCH hội phụ nữ 286 xã, phường, thị trấn… Do đó, trong nhiệm kỳ 2006-2011, toàn tỉnh có 78 cán bộ hội hoàn thành trình độ văn hóa 12/12, 42 chị học xong trung cấp chính trị, 75 chị học ĐH, CĐ, trung cấp, nâng tỷ lệ chủ tịch hội phụ nữ cơ sở đạt trình độ văn hóa 12/12 lên 89,8%, trung cấp lý luận: 82,5%, trung cấp chuyên môn trở lên: 76,9% (tăng so với đầu nhiệm kỳ từ 6%-10%), phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đạt trình độ văn hóa 12/12: 72,7%, trung cấp lý luận: 27,6%, trung cấp chuyên môn trở lên: 34,8% (tăng so với đầu nhiệm kỳ từ 5,4% – 9,2%). Tỷ lệ cán bộ BCH và Ban thường vụ hội cơ sở cũng tăng lên đáng kể: trong BCH trình độ văn hóa 12/12: 47,4%, trung cấp lý luận 15%, trung cấp chuyên môn trở lên 24,8%; trong Ban thường vụ trình độ 12/12: 70,6%, trung cấp lý luận 39%, trung cấp chuyên môn trở lên 25,7%. Đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở còn được trưởng thành hơn từ hội thi “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi” các cấp năm 2009.

  5 năm qua, các cấp hội đã bầu bổ sung 32 chủ tịch, 32 phó chủ tịch, 85 ủy viên BTV, BCH, 41 chi hội trưởng. Việc bầu bổ sung luôn bảo đảm đúng nguyên tắc và kịp thời. Nếu đầu nhiệm kỳ 2006- 2011, có 9.282 cán bộ hội phụ nữ cơ sở đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi”, thì cuối nhiệm kỳ bình xét có 6.247 chị đạt, chiếm 67,3%. Trong đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 5 chị, Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho 89 chị, huyện hội và thành hội khen 873 chị, các chị còn lại được nhận giấy chứng nhận đạt “Cán bộ hội cơ sở giỏi”.

  Tuy nhiên công tác cán bộ hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011 vẫn còn những hạn chế, như: Trình độ một số cán bộ hội cơ sở còn yếu, đặc biệt là cán bộ chủ chốt cao tuổi, phương pháp làm việc thiếu tính sáng tạo, chưa khoa học; việc tham mưu quy hoạch cán bộ yếu, một số lãnh đạo địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ hội phụ nữ; một số cán bộ nguồn có tâm lý ngại đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; cơ chế chính sách về công tác cán bộ hội cơ sở chưa phù hợp khiến chị em không chuyên tâm công tác…

  Để xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ CNH- HĐH đất nước, có đủ năng lực, trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo (2011-2016) và nhiệm vụ của địa phương, các cấp hội phụ nữ cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu: Kết thúc đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2011- 2022, BCH Hội phụ nữ cấp cơ sở phải xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế, nguyên tắc, quy định về người cán bộ hội phụ nữ, coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức người cán bộ hội, đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quy hoạch cán bộ hội, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nguồn; nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ hội để xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn hóa. Ngay đầu nhiệm kỳ 2011- 2022 tổ chức cho cán bộ cơ sở đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, hàng năm bình xét theo đúng quy định. Kiện toàn đội ngũ cán bộ hội kịp thời, đúng nguyên tắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ hội cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, hội thảo về công tác cán bộ hội cơ sở…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tập Hợp Phụ Nữ, Phát Triển, Quản Lý Hội Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chi, Tổ Hội Gắn Với Thực Hiện Bình Đẳng Giới Và Sự Tiến Bộ Phụ Nữ
 • Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Tổng Hợp Của Vksnd Tỉnh Cao Bằng
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tạo Hình Mẫu Giáo
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Lưu Trú Tại Khách Sạn Rất Hay, Điểm 8
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Đảng, Nhất Là Sinh Hoạt Chuyên Đề Gắn Với Thực Hiện Nhiệm Vụ Chuyên Môn Nghiệp Vụ
 • Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Cơ Quan, Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
 • Một Số Giải Pháp Bảo Mật Hệ Thống Mạng
 • Sinh hoạt chi bộ tại xã Gia Vân (Gia Viễn). Ảnh: Thế Minh

  Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức hoạt động, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đặc biệt, bám sát hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, quyết định, quy định cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thực hiện. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 21 “Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”.

  Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường trách nhiệm của chi uỷ, nêu cao tính tự giác, tiền phong gương mẫu của đảng viên trong lời nói, việc làm và sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, đảng viên chịu trách nhiệm trên từng lĩnh vực, địa bàn, mỗi đảng viên phải giữ vai trò nòng cốt trong các đoàn thể quần chúng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Kết luận số 21, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 12 về việc “Tổ chức giao ban cụm xã, phường, thị trấn và phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố”. Cùng với đó, hàng năm, tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Các huyện mở lớp bồi dưỡng cho cấp ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong bồi dưỡng, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh việc cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số nơi chưa đúng đối tượng do nể nang. Đồng thời yêu cầu các đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần tăng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ.

  Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng bộ cấp huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã; đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố…, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ. Qua việc dự sinh hoạt đã giúp cán bộ cấp huyện, cấp xã kịp thời nắm chắc tình hình ở địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của chi bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng, đồng thời giúp cho cán bộ có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng nhờ đó cũng có sự đổi mới. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo định kỳ cơ bản được duy trì nền nếp, việc chuẩn bị của chi ủy được chu đáo hơn, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

  Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, để khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, không đúng với nội dung sinh hoạt chi bộ; không bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu…, một số cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo và có những cách làm hay, cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Phân công cấp uỷ viên cấp trên, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ hàng quý tổ chức giao ban cụm giữa cấp uỷ cấp huyện với bí thư chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ 6 tháng một lần cấp uỷ cấp huyện tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố… Những cách làm trên đã góp phần quan trọng giải quyết cơ bản nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

  Đến hết quý I năm 2022, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 478 chi bộ cơ sở và 3.144 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhìn chung các chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ ngày càng cao hơn, bình quân đạt từ 80% trở lên; đa số đảng viên giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp
 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Vấn Đề Già Hóa Dân Số Ở Các Nước Phát Triển
 • Già Hóa Dân Số Và Một Số Giải Pháp Khắc Phục
 • Già Hoá Dân Số: Giải Pháp Chính Sách Đối Với Già Hoá Dân Số Tại Châu Á
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Đảng Ủy Khối Cơ Quan, Doanh Nghiệp Tỉnh Phú Yên Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Cần Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Đảng Ở Trường Học
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vấn đề quan trọng và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Chi bộ là đội tiên phong cách mạng, thực hiện chức năng lãnh đạo chính trị trong các tập thể lao động và trong các khu dân cư. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng những kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội.

  Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về vị trí vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh:… Đảng mạnh là do chi bộ tốt” 1; “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”

  Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng ta khẳng định “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức cơ sở đảng”.

  Các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất lượng của tổ chức Đảng phụ thuộc vào các hoạt động của chi bộ. Củng cố chi bộ là khâu trung tâm của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

  Trong những năm vừa qua hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng trong thực tế vẫn có những cuộc sinh hoạt chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng về công tác lãnh đạo chuyên môn, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít được đổi mới. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu cẩn thận, chưa phản ánh được đúng tinh thần và nội dung của cuộc họp… Từ thực trạng chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới.

  – Cụ thể hoá các quan điểm trên, Đảng ta đã quy định: hình thức tổ chức và nhiệm vụ của chi bộ tại điều 24 Điều lệ Đảng, và Quy định số 95-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

  – Để chỉ đạo hoạt động thực tiễn của các chi bộ, Ban bí thư TW Đảng đã ra Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 về ” Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

  Trên tinh thần đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết các chi bộ cần xác định:

  – Về nội dung tư tưởng: Thường xuyên cung cấp thông tin mới, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, trong sinh hoạt chi bộ cần thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, động viên đảng viên nêu cao tinh thần say sưa tự học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Các chi bộ cần nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên, quan tâm động viên, giúp đỡ để đảng viên yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

  – Về nội dung chính trị: Chi bộ phải trở thành trường học giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Về chức năng, nhiệm vụ của người đảng viên; về ý thức chính trị của đảng viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

  – Về nội dung tổ chức: Chi bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn, của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và của tất cả đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng. Là môi trường giúp đỡ, dìu dắt đảng viên trưởng thành…

  Xây dựng Đảng TSVM về tư tưởng, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã xác định cho tất cả các TCCS Đảng và đảng viên.

  Để thực hiện được các nội dung đó, cần thực hiện một số giải pháp sau:

  1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên

  Đảng viên của Đảng dù ở cương vị nào trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước đều được sinh hoạt trong một chi bộ và phải thực hiện các nghĩa vụ của người đảng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định. Mặt khác theo quy định tại điều 24, Điều lệ Đảng do đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI quy định, chi bộ trực thuộc có 5 nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng; và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí. Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm 2 lần”. Đó là nguyên tắc, là quy định bắt buộc được quy định trong Điều lệ Đảng, không thể linh hoạt sửa đổi, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Nếu muốn thay đổi thì phải báo cáo và phải có sự đồng ý của cấp trên.

  Tại Điều 8 Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”.

  Như vậy việc tham gia sinh họat chi bộ cũng được coi là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá tư cách của người đảng viên. Vì vậy cần quán triệt vị trí vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên đối với hoạt động của chi bộ.

  2. Thực hiện tốt quy trình sinh hoạt chi bộ

  Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, đó là thực hiện tốt 3 bước trong sinh hoạt chi bộ.

  * Bước một: là bước chuẩn bị họp; bước này gồm những phần việc cụ thể:

  – Chuẩn bị nội dung.

  – Chương trình.

  – Thời gian.

  – Phương tiện.

  – Tài liệu.

  Trong bước này chuẩn bị nội dung để họp là quan trọng nhất. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.

  – Cần lựa chọn đúng nội dung sinh hoạt, xác định đúng thời gian sinh hoạt. Để lựa chọn tốt nội dung sinh hoạt cần dựa vào mấy căn cứ sau đây:

  + Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ (theo quy định của Trung ương).

  + Bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

  + Nắm chắc các hoạt động của chi bộ để lựa chọn vấn đề cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của thực tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng.

  + Căn cứ vào sự chỉ đạo của đảng ủy, của tổ chức Đảng cấp trên về nội dung sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị chung, thông tin, thông báo thời sự v.v.

  + Căn cứ kế hoạch công tác của cấp ủy trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và đại hội của các chi bộ…

  Nội dung của từng cuộc sinh hoạt chi bộ có thể do yêu cầu thực tế đặt ra phải giải quyết hoặc do cấp ủy cấp trên chỉ đạo. Song dù yêu cầu nào thì Bí thư chi bộ cũng vẫn phải chuẩn bị chu đáo nội dung. Trước khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Bí thư chi bộ cũng cần trao đổi với đồng chí phụ trách công tác chuyên môn để có sự thống nhất về nội dung sinh hoạt.

  Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, song trách nhiệm trước hết là của chi ủy và trực tiếp là Bí thư chi bộ.

  Cùng với việc chuẩn bị nội dung cần xác định thời gian sinh hoạt ( số giờ, buổi, ngày) thời gian cần xác định phù hợp không quá ngắn hoặc quá dài.

  Thông báo nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ cho đảng viên biết trước để bố trí sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

  * Bước hai: Tiến hành sinh hoạt chi bộ.

  Sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm:

  – Phát huy được trí tuệ của tập thể , thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

  – Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay ra nghị quyết chi bộ cần ghi rõ từng việc một, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận và ghi biên bản một cách chung chung.

  Tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ.

  Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ là bước quyết định trong hành động của chi bộ, thể hiện cụ thể vai trò và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo. Vì vậy, bí thư chi bộ phải nhân danh là người đề ra ghị quyết tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, quá trình tực hiện nghị quyết phải bằng những hình thức thích hợp để kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thực hiện.

  3. Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề

  Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách chắc chắn, sâu sắc, tránh được sự nhàm chán, khô cứng trong sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi năm, mỗi chi bộ ít nhất cũng cần có hai đến ba kỳ sinh hoạt chuyên đề.

  4. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ

  Cần tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ, vịêc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản cần thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ cần gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.

  5. Phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến phê bình đảng viên và tổ chức đảng

  Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Chi bộ là cầu nối giữa đảng viên với quần chúng; đảng viên phải gắn bó mật thiết với quần chúng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những ý kiến đóng góp của họ thông qua việc tổ chức sinh hoạt của quần chúng để họ trực tiếp góp ý phê bình tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm các chi bộ , hoặc trong đảng bộ cần tổ chức lấy ý kiến, góp ý của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và với tổ chức Đảng. Khi tổ chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng cần thực hiện nghiêm túc, thật sự cầu thị, tránh làm hình thức. Sau khi quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cần xem xét trả lời hoặc công khai thông báo việc tíêp thu sửa chữa đối với các tổ chức quần chúng.

  6. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của đảng ủy với tình hình sinh họat ở các chi bộ

  Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ, tác phong làm việc khoa học, dân chủ và phẩm chất, năng lực của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Song sự chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ của tổ chức Đảng cấp trên là một yếu tố tác động có tính quyết định đối với hoạt động của các chi bộ, sự chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:

  – Theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ về nội dung sinh họat của các chi bộ về sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động chuyên môn, đối với công tác tư tưởng, tổ chức.

  – Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ.

  – Chăm lo bồi dưỡng kiến thức công tác đảng: Sắp xếp thời gian tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí chi ủy, bí thư chi bộ tham dự đầy đủ của các đợt tập huấn để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.

  – Kiểm tra thường xuyên chế độ sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: Qua báo cáo hàng tháng của các chi bộ, qua sổ biên bản sinh hoạt, qua kiểm tra đột xuất việc sinh hoạt của các chi bộ.

  7. Đề cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ đối với hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ

  Chi ủy, Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức, đó là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, trước hết là Bí thư chi bộ. Nội dung chuẩn bị sẽ là dự thảo báo cáo về nhiệm vụ chính trị có thể đi vào những nét lớn:

  + Kiểm điểm đánh giá tính hình đơn vị.

  + Chủ trương, định hướng sắp tới.

  + Dự kiến phân công, dự kiến tình huống.

  + Vấn đề kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng…

  Trách nhiệm, năng lực của chi uỷ, Bí thư chi bộ là một trong những nhân tố quyết định nhất đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

  Huỳnh Trọng Vũ

  Hà Thị Tuyết Nhung @ 21:32 14/04/2013

  Số lượt xem: 6237

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Gì Để Nâng Cao Chất Lượng Chi Bộ Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Trường Học
 • Cần Xây Dựng Chính Sách Để Thích Ứng Với Quá Trình Già Hóa Dân Số
 • Chủ Động Thích Ứng Với Quá Trình Già Hóa Dân Số
 • Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Cơ Quan, Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
 • Một Số Giải Pháp Bảo Mật Hệ Thống Mạng
 • An Ninh Mạng Cho Doanh Nghiệp: Nguy Cơ Và Giải Pháp
 • Giải Pháp An Ninh An Toàn Mạng (Cyber Security)
 • Những Thách Thức Và Giải Pháp Bảo Đảm An Sinh Xã Hội Hiện Nay
 • Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Đảng viên Đồn biên phòng Đắk Tiên tăng cường sinh hoạt Chi bộ bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà (Đắk Song) trao đổi tình hình trên địa bàn với đảng viên trong chi bộ. Ảnh: P.T

  Những kết quả đạt được

  Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chúc cơ sở đảng”, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành kế hoạch số 23-KH/TU ngày 22/8/2007 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 14-HD/BTC, ngày 28/8/2007 về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính Trị; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

  Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, thông qua đó nâng cao ý thức tổ chức, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.

  Đến nay, hầu hết các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở.

  Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần như các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên hoặc chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu khó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng đặc biệt quan tâm như việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; các giải pháp xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý và phân công công tác cho cán bộ đảng viên… để đưa vào sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã cơ bản bám sát nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy đảng. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chuẩn bị trước nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn.

  Trong những năm qua, nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK ngày 30/7/2014 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông”. Đồng thời đã tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở” ở tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong khối và ở cấp Đảng bộ Khối.

  Nội dung đợt sinh hoạt tập trung vào ba đột phá: (1) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là nhiệm vụ cải cách hành chính; (2) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (3) phát huy vai trò năng động, sáng tạo của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan. Qua đợt sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; tác dụng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của tổ chức đảng cấp mình; từ đó cấp ủy có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

  Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực; đặc biệt, các cấp ủy đảng đã và đang triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ nói riêng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ được nâng lên một bước.

  Qua kết quả phân loại hàng năm, nhìn chung chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, cụ thể tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều tăng; tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ hoặc yếu kém có chiều hướng giảm.

  Những hạn chế, tồn tại

  Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Một số ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; một số ít chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không đều, còn tổ chức sinh hoạt ghép; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, nên chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

  Ý thức của một số đảng viên trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng còn yếu; nhiều đảng viên còn thụ động, ngại va chạm, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình, khi có sự việc bức xúc xảy ra thì đùn đẩy, bản thân không có trách nhiệm, quan điểm, chính kiến riêng. Một số cấp ủy chi bộ thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát trong công tác quản lý cán bộ đảng viên. Một số đảng viên chưa tham gia sinh hoạt đều đặn; việc giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú còn hình thức.

  Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Từ những khuyết điểm, hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua như nêu, để khắc phục và nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

  Một là, thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong từng loại hình chi bộ đảng, nhất là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ.

  Ba là, cải tiến việc ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết; nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm; nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được. Chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, những bâng khuâng, lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ.

  Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy phải chủ động, kịp thời, nghiêm túc, đúng nguyên tắc và phải có tác dụng giáo dục sâu sắc. Qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức vi phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Kiểm tra, xử lý kỷ luật phải luôn gắn với củng cố kiện toàn cấp ủy, bố trí cán bộ, bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

  Năm là, cấp ủy cấp trên các cấp nhất là cấp trên trực tiếp đối với chi bộ phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng và chỉnh đốn cấp ủy, chi bộ; quan tâm sâu sắc việc củng cố tổ chức và cán bộ ở những đơn vị trọng điểm, khắc phục tình trạng cơ sở yếu kém. Coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

  * Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

  * Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề từng bước được các cấp ủy chú trọng hơn, trong đó không ít chi bộ đã duy trì sinh hoạt thường xuyên, mỗi quý một lần và đạt hiệu quả thiết thực.

  * Ý thức chấp hành việc tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên khá tốt; hầu hết các chi bộ đều sắp xếp thời gian và địa điểm sinh hoạt tương đối ổn định, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú và nhiệm vụ, công tác của đảng viên.

  Thông qua thực hiện chế độ sinh hoạt, các chi bộ đã thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Lê Văn Tấn

  42,697

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Đảng, Nhất Là Sinh Hoạt Chuyên Đề Gắn Với Thực Hiện Nhiệm Vụ Chuyên Môn Nghiệp Vụ
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Đối Mặt Với Già Hóa Dân Số Và Các Giải Pháp
 • Chủ Động Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Già Hóa Dân Số
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100