Top 10 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tiếp Xúc Cử Tri Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tiếp Xúc Cử Tri

Nội dung các cuộc TXCT của đại biểu HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng tiếp xúc và tập trung chủ yếu vào việc thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp; tình hình triển khai nghị quyết của HĐND về kinh tế – xã hội ở địa phương; báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo với cử tri về hoạt động trong năm, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm tới của đại biểu HĐND. Nhìn chung, kỹ năng TXCT của đại biểu đã từng bước được nâng lên, các đại biểu không chỉ phân loại, tổng hợp kiến nghị của cử tri chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết mà đã giải đáp được phần lớn các ý kiến, kiến nghị ngay tại hội nghị tiếp xúc; đồng thời, tham gia nhiều giải pháp giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Những năm trước, hình thức TXCT của đại biểu tỉnh Sơn La chủ yếu theo định kỳ trước và sau kỳ họp, tại nơi ứng cử, nơi cư trú và nơi công tác. Thời gian gần đây, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu TXCT theo chuyên đề. Cải tiến này đã đem lại kết quả rất khả quan. Trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh TXCT để thu thập ý kiến về việc thực hiện các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại các trường ĐH, CĐ trong khu vực; trước Kỳ họp thứ 12, TXCT về việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh, xã hội tại một số cơ quan, doanh nghiệp… Không khí các buổi tiếp xúc cư tri theo chuyên đề sôi động hơn, nội dung có trọng tâm; nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực góp phần rất lớn vào việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động TXCT vẫn còn nhiều hạn chế. Hình thức tiếp xúc, công tác tổ chức, điều hành các cuộc TXCT còn đơn điệu; tiếp xúc theo chuyên đề ít nên thực hiện còn lúng túng; chưa thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chương trình, thời gian, địa điểm TXCT nên đối tượng, thành phần cử tri tham gia chưa rộng, chủ yếu là cán bộ xã, bản; kỹ năng tiếp xúc của một số đại biểu còn hạn chế, chưa tạo được không khí gần gũi, cởi mở để cử tri bộc bạch hết tâm tư, nguyện vọng; một số chưa am hiểu sâu tình hình kinh tế – xã hội của địa phương nên trả lời, giải thích kiến nghị của cử tri chưa rõ ràng, thiếu cụ thể. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chậm, có vấn đề cử tri đã nêu nhiều lần nhưng không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, một số tổ đại biểu chưa quan tâm tổng hợp thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị để thông báo tới cử tri, nên có kiến nghị lặp lại nhiều lần…

Từ thực tế công tác TXCT của HĐND tỉnh Sơn La, có thể rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu dân cử. Thứ nhất, kế hoạch TXCT phải được xây dựng sớm và khoa học, hợp lý: căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm tiếp xúc phù hợp, đồng thời phải kết hợp hài hoà TXCT theo chuyên đề với TXCT nơi ứng cử, nơi cứ trú và nơi công tác. Tổ chức TXCT vùng đồng bào dân tộc thiếu số nên cử các đại biểu nói và nghe được tiếng dân tộc để thuận lợi trong quá trình trao đổi và tạo sự gần gũi, thân mật giữa đại biểu với cử tri. Chương trình tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu phải được gửi đến cơ quan thông tin đại chúng nhằm thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung… để mọi cử tri biết, tham gia. Thứ hai, nội dung TXCT cần chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với từng địa điểm. Thứ ba, đại biểu phải nhận thức rõ TXCT là: “Nói cho cử tri nghe- Nghe cử tri nói” và “Giải trình, tiếp thu ý kiến cử tri”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các đại biểu phải trang bị kỹ năng thuyết trình; kỹ năng ghi nhận, tổng hợp và kinh nghiệm thuyết phục cử tri; trước khi TXCT cần dành thời gian nắm tình hình địa bàn tiếp xúc, chuẩn bị kỹ nội dung và nên đến trước giờ quy định để có điều kiện gặp gỡ, thăm dò các vấn đề cử tri quan tâm; phát hiện vấn đề “nóng” có thể phát sinh để chuẩn bị phương án xử lý. Quá trình tiếp xúc, đại biểu cần tạo được không khí thân mật, gần gũi; thái độ ứng xử bình tĩnh, tự tin, song phải có chính kiến rõ ràng; đồng thời phải khéo léo xử lý xung đột phát sinh giữa các cử tri hoặc giữa cử tri với UBND và các ngành. Thứ tư, phải tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT. Bên cạnh làm tốt công tác tổng hợp, phân loại và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; đôn đốc việc giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp; thực hiện quyền chất vấn đối với những vấn đề bức xúc…, nếu xét thấy cần thiết HĐND có thể tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thứ năm, cơ quan giúp việc cho HĐND cần nghiên cứu và tạo điều kiện để đại biểu HĐND áp dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động TXCT thường xuyên, như: tiếp xúc qua hộp thư điện tử, trực tuyến qua internet; đồng thời cần xây dựng chuyên mục Diễn đàn cử tri trên sóng phát thanh, truyền hình để kịp thời phản ánh và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tiếp Xúc Cử Tri

Xác định TXCT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và để ngày càng nâng cao chất lượng thực hiện công tác này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo tất cả đại biểu phải công khai địa chỉ liên hệ như: gmail, số điện thoại của từng đại biểu để cử tri biết và có thể phản ánh đối với các vấn đề mà bà con khó khăn, bức xúc.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị tổ chức các đợt TXCT cũng được thành phố chuẩn bị chu đáo. Cụ thể là từng tổ đại biểu phải phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND nơi mình trúng cử để biết được cử tri có bức xúc gì mà chuẩn bị câu trả lời và có thể mời đại diện ngành chức năng cùng dự để giải thích cho cử tri rõ.

Để đại biểu gặp gỡ được nhiều cử tri, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo bố trí lịch tiếp xúc phù hợp; không tập trung đại biểu quá nhiều vào một điểm mà mỗi điểm chỉ cần một đại biểu báo cáo, lắng nghe, giải thích hoặc ghi nhận ý kiến bức xúc chính đáng. Thời gian tiếp xúc cũng được xem xét phù hợp với từng nơi, không dựa theo giờ hành chính, có thể tiếp xúc ngoài giờ để cử tri dự đầy đủ hơn.

Trong khi đó, công tác TXCT cũng được Thường trực HĐND huyện Long Mỹ phối hợp thực hiện tốt. Nổi bật là khuyến khích cử tri có tâm tư, nguyện vọng cứ mạnh dạn nêu ý kiến với các đại biểu; kiến nghị được phân loại xử lý theo lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Đồng thời, Thường trực HĐND huyện còn thực hiện giám sát cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng; những vấn đề chưa có điều kiện giải quyết thì giải thích rõ, không từ chối, né tránh.

Những cách làm quyết liệt như vậy đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT trên địa bàn huyện thời gian qua.

Các địa phương khác trong tỉnh cũng thực hiện nhiều biện pháp, cách làm hay để nâng cao chất lượng TXCT. Trong đó, nhiều đơn vị đặc biệt chú trọng trả lời trực tiếp ngay tại buổi tiếp xúc những vấn đề cử tri đưa ra thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần thời gian giải quyết thì ghi nhận, đề đạt và theo dõi, đôn đốc ngành chức năng giải quyết thỏa đáng. Từ đó, góp phần vun đắp thêm niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri đối với hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tiếp Xúc Cử Tri

Qua thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cho thấy, nhiều địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri nghiêm túc, có chất lượng, đa số ý kiến cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, vẫn còn một vài địa phương làm công tác này chưa tốt, chất lượng các buổi tiếp xúc còn hạn chế, đặc biệt là một số cán bộ nhà nước trong thực thi công vụ chưa nắm vững pháp luật, các quy định của Nhà nước để giải thích, giải đáp cho cử tri.

Để làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực UBMTTQVN các cấp trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Kế hoạch TXCT phải cụ thể chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ, cách thức điều hành buổi tiếp xúc cần linh hoạt, người điều hành cần định hướng nội dung của từng đợt TXCT phù hợp, có thể gợi mở vấn đề để cử tri tham gia. Lưu ý dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng đề xuất ý kiến, kiến nghị, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung TXCT để có nhiều cử tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “cử tri chuyên nghiệp”, nên tổ chức TXCT theo xã phường, thị trấn, đối với các xã miền núi nên tổ chức theo từng làng, thôn, bản tạo điều kiện để cử tri tham gia đông đủ.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND hai cấp

Đại biểu HĐND các cấp trước khi TXCT cần nắm chắc về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của địa phương tại nơi TXCT và chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri hoặc giao cho các đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri nhất thiết phải có sự tham gia của đại biểu chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền, vừa tạo tâm lý thoải mái trong cử tri vừa tránh tình trạng đại biểu HĐND chuyển giao nguyên trạng ý kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Sau mỗi cuộc TXCT ở từng địa phương, MTTQVN các cấp cần phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực để trên cơ sở đó tổng hợp phản ánh đúng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nâng cao vai trò giám sát của đại biểu HĐND sau mỗi cuộc TXCT thông qua các kỳ họp và qua công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Qua đó, đại biểu đánh giá chất lượng giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có đáp ứng được nguyện vọng của cử tri chưa. Đối với những ý kiến trả lời giải quyết chưa thỏa đáng, đại biểu HĐND cần tiếp tục kiến nghị UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Hiệu quả của công tác TXCT phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng TXCT của đại biểu HĐND các cấp, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bệnh Viện

Ngày 16/9, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 06 về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ trì hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Chưa bao giờ công tác điều trị khó khăn như hiện nay với yêu cầu ngày càng cao. Tình trạng quá tải luôn luôn xảy ra ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến Trung ương. Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06, chất lượng khám chữa bệnh ở nhiều bệnh viện đã có những tiến bộ đáng kể.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TM

Bước đầu thực hiện giảm tải, nâng cao chất lượng điều trị

Theo báo cáo kiểm tra bệnh viện năm 2007 của Cục Quản lý khám chữa bệnh, tình trạng quá tải xảy ra tại tất cả các tuyến là 120%, trong đó tuyến tỉnh và tuyến trung ương là 140%. Hiện tượng nằm ghép đôi, ghép ba tại các bệnh viện tuyến trung ương như BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV Nhi TW, BV K… khá phổ biến và kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng tới chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Quá tải bệnh viện không chỉ là vấn đề bức xúc với người bệnh mà còn gây áp lực cho cán bộ y tế trong việc đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Sau 9 tháng triển khai Chỉ thị 06, các bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp giải quyết tình trạng quá tải BV và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như tăng diện tích buồng bệnh, tăng số giường điều trị, liên doanh xây dựng thêm cơ sở khám chữa bệnh, phát triển mạng lưới bệnh viện tư nhân, rút ngắn ngày điều trị nội trú, tăng cường điều trị ngoại trú, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh… Tại hội nghị, 15 bệnh viện đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 06 cũng đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đánh giá về hiệu quả thực hiện Chỉ thị 06 tại các bệnh viện và cơ sở điều trị trong cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu khẳng định: chất lượng điều trị cũng như cung cách quản lý của nhiều bệnh viện đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến góp phần giảm tải cho bệnh viện cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như giảm ngày điều trị trung bình, tăng công suất lần khám, áp dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện cũng quan tâm chăm lo công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ tuyến dưới bằng hình thức cầm tay chỉ việc, xây dựng thương hiệu bệnh viện, huy động trang thiết bị bằng nhiều nguồn vốn để nâng cao công suất, chất lượng khám chữa bệnh. Đánh giá cao 12 giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà các bệnh viện đã đúc kết trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở cơ sở. Các bệnh viện cũng cần quan tâm xây dựng lộ trình phát triển chất lượng bệnh viện theo từng giai đoạn và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu từng bước phát triển bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Bộ trưởng cũng cho biết, hiện Bộ đang trình lên Bộ Chính trị và Chính phủ đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính tại các bệnh viện. Khi đề án này được hoàn thiện sẽ là tiền đề cho các đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả khám chữa bệnh tại cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: Trần Minh

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng bệnh viện

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, qua việc thực hiện Chỉ thị 06, nhiều đơn vị, cơ sở cũng đã bộc lộ những khó khăn, tồn tại như chậm đổi mới chính sách viện phí, đầu tư cho y tế từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng so với yêu cầu, tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân còn thấp, nhiều cơ sở điều trị còn chật hẹp, xuống cấp, đa số lãnh đạo BV chưa có kinh nghiệm trong quản lý tài chính, kinh tế BV. Bên cạnh đó tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề ở tuyến dưới do sự chênh lệch trong thu nhập của cán bộ y tế giữa các vùng cũng khiến cho việc giảm tải các BV tuyến trên gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ về điều này, TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức nhận định, hiện trình độ chuyên môn của một số cán bộ y tế tuyến dưới vẫn còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho cơ sở điều trị tuyến trên khi tiếp nhận bệnh nhân chuyển viện. Còn tại BV quận 11 (TP. Hồ Chí Minh) thì tình trạng quá tải đang là bài toán phải giải quyết gấp rút.

Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra của Chỉ thị 06, không chỉ cần đến sự nỗ lực của các bệnh viện mà cũng cần có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sắp tới, tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng bệnh viện cũng đang được Bộ Y tế xây dựng và lấy ý kiến của các bộ, ngành nhằm đưa ra một quy chuẩn về chất lượng bệnh viện. Đây sẽ là những tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá năng lực khám chữa bệnh và sự đáp ứng đảm bảo quyền lợi người bệnh của các cơ sở điều trị trong cả nước.

Kinh nghiệm triển khai Chỉ thị 06 có hiệu quả tại một số bệnh viện

BS. Hồ Đức Hải – GĐ BVĐK tỉnh Phú Thọ: “Hết việc – không phải hết giờ”

Với nguyên tắc “Hết việc – không phải hết giờ”, nên chỉ tiêu có 500 giường bệnh, nhưng BVĐK Phú Thọ đã mạnh dạn kê thêm giường bệnh lên thành 700 giường, trong đó có 150 giường xã hội hóa, vì thế ngoài việc các y, bác sĩ của BV phải làm thêm giờ, đẩy giờ khám lên, BV còn chủ động ký hợp đồng với các bác sĩ đã nghỉ hưu để đảm bảo công tác KCB cho người bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, BV đã đẩy mạnh công tác liên doanh, liên kết đầu tư trang thiết bị, áp dụng nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật gan – mật qua nội soi, phẫu thuật cột sống chấn thương bệnh lý… đã được BV triển khai với phương châm: Khám toàn diện + Điều trị tích cực đúng phác đồ + Chuyển tuyến dưới tiếp tục điều trị khi bệnh nhân đỡ, tạm ổn định vì vậy đã giảm đáng kể tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép 2 hoặc 3 người/giường bệnh đồng thời rút ngắn được ngày điều trị…

TS. Nguyễn Viết Tiến, GĐ BV Phụ sản TW: Mô hình bác sĩ tại nhà góp phần đáng kể thực hiện giảm tải

Chính sách chăm sóc sản phụ tại nhà mà BV Phụ sản TW đang xây dựng sẽ theo cách: sau sinh (cả trong trường hợp sinh mổ), sản phụ được ra viện sớm và sẽ có bác sĩ, y tá đến tận nhà để chăm sóc. Thông thường, nếu sinh mổ, sản phụ phải nằm tại viện từ 5-7 ngày, nhưng áp dụng dịch vụ này, sản phụ có thể ra viện từ 2-3 ngày sau sinh. Với đẻ thường có thể ngay ngày hôm sau là ra viện. Đối với những trường hợp mổ bệnh lý về phụ khoa, nếu như trước đây mổ phải nằm tại BV khoảng 1 tuần thì bây giờ có thể sau 2 ngày là được ra viện. Khi áp dụng dịch vụ này, BV sẽ áp dụng cả việc khám thai tại nhà theo cách, cán bộ y tế có thể lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu mang về BV xét nghiệm và bệnh nhân không phải đến BV. Trong quá trình khám, xét nghiệm nếu thấy cần phải nhập viện thì nhân viên y tế của BV sẽ làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

PGS.TS. Bùi Đức Phú, GĐ BVTW Huế: Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới

Là BV lớn, thực hiện chức năng của tuyến y tế cuối cùng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên do đó việc làm thế nào để nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, hạn chế tình trạng nằm ghép là một trong những đòi hỏi thiết thực của BV TW Huế. Do đó, BVTW Huế đã đẩy mạnh việc nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới thông qua các hoạt động đào tạo cán bộ y tế tuyến dưới theo nhiều hình thức ngắn hạn, dài hạn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật… Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu và năng lực chuyên môn của các BV tuyến dưới, BVTW Huế đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến cho từng địa phương, chuyển giao kỹ thuật theo hướng cầm tay chỉ việc…