Top 8 # Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Phòng Chống Tội Phạm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Phòng Chống Tội Phạm

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi một số vấn đề cơ bản như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; việc phát hiện, tố giác tội phạm ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác phòng ngừa là một trong những giải pháp quan trọng giảm tỷ lệ gia tăng và phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Các đại biểu còn tập trung trao đổi về cách thức thực hiện việc cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hay việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tiêu chí 19 về đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Cũng như việc giám sát thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Và những kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả của địa phương trong thời gian qua.

Năm 2019, cả nước xảy ra gần 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 1,95% so với năm 2018), bình quân trên 4.000 vụ mỗi tháng. Điều tra, khám phá gần 40.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 78%; triệt phá hơn 2.500 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú hơn 5.000 đối tượng truy nã. Đặc biệt nổi nên là tội phạm giết người gia tăng, có nhiều vụ giết người với hành vi gây án dã man, tàn bạo.

Nhìn chung, tội phạm ma túy và người nghiện ma túy vẫn chưa giảm. Các chất ma túy, chất hướng thần ngày càng đa dạng, biến tướng tinh vi hơn. Người nghiện các chất ma túy có độc tố cao, ma túy tổng hợp tăng nhanh ở cả thành phố và nông thôn. Năm 2019 cả nước phát hiện, xử lý hơn 23.000 vụ, bắt hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 6,43 số vụ so với cùng kỳ 2018). Xuất hiện tình trạng Việt Nam là nước trung chuyển ma túy sang các nước thứ 3 và đối tượng người nước ngoài tổ chức sản xuất ma túy tại Việt Nam.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm được thực hiện thông qua Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” và Phong trào “Toàn dan bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hàng năm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tập trung hướng dẫn lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin của UBTƯ MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp.

Xây dựng được nhiều mô hình về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở các địa bàn dân cư. Nhiều mô hình về đảm bảo an ninh trật tự đã được áp dụng và nhân rộng ở nhiều nơi như: mô hình “Khu dân cư an toàn lành mạnh”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Hàng rào an ninh”, “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, “Dòng họ an toàn”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, “Tổ an ninh nhân dân”, “Đội dân phòng”, “Nhóm nòng cốt”… Thông qua các mô hình đã phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhận định: MTTQ các cấp đã bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Ban Công tác Mặt trận, chức sắc tôn giáo, người có uy tín ở cộng đồng đã làm tốt công tác bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sớm phát hiện, đấu tranh, lên án với hoạt động của các loại tội phạm, các luận điệu xuyên tác, chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật gắn với hỗ trợ giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương.

Nhìn nhận về một số hạn chế trong công tác này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy đã có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đủ mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa có chiều sâu. Việc phát huy vai trò của người tiêu biểu, già làng, trưởng tộc, chức sắc trong các tôn giáo còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật kết quả chưa cao. Chưa có chính sách phù hợp để hỗ trợ cho các mô hình tự quản về công tác phòng, chống tội phạm ở công đồng dân cư; đặc biệt là chính sách để khuyến khích tính tự giác trong nhân dân tham gia giữ gìn an ninh ở cơ sở.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; việc phát hiện, tố giác tội phạm ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác phòng ngừa là một trong những giải pháp quan trọng giảm tỷ lệ gia tăng và phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tích cực trao đổi về cách thức thực hiện việc cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giám sát thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự (tiêu chí số 19) trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả của địa phương trong thời gian qua…

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm

Thứ hai – 24/12/2018 20:43 Đã xem: 6437 Phản hồi: 0

Tội phạm được coi là một hiện tượng xã hội tồn tại song song cùng với sự phát triển của xã hội. Nguyên nhân của hiện tượng này một phần do biến đổi về quan điểm, cách nghĩ, cách ứng xử của con người trong môi trường xã hội mới (cách mạng công nghiệp 4.0), trong đó có tư tưởng thực dụng, hưởng thụ, chạy theo đồng tiền diễn ra ở bộ phận không nhỏ người dân, nhất là tầng lớp thanh niên. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khiến việc vi phạm pháp luật, phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp như: công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn những kẽ hở; khoảng cách phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng; tình hình tham nhũng, lãng phí khiến một số người giàu lên nhanh chóng gây nên những bức xúc trong xã hội, tạo ra các vụ khiếu kiện đông người rất phức tạp…

Công an Tỉnh Thái Nguyên đấu tranh điều tra tội phạm (nguồn internet)

Việt Nga Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tags: công tác, thực hiện, sáng tạo, nhà nước, vai trò, bảo vệ, cách mạng, thái nguyên, quan điểm, tư tưởng, đấu tranh, nhiệm vụ, tổ chức, góp phần, lãnh đạo, nhân dân, lĩnh vực, công nghiệp, xã hội, phát triển, tình hình

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

Tư liệu – Văn kiện

Mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)

Mời dự Hội nghị giao ban cộng tác viên DLXH tháng 11 (8 giờ, ngày 30/11/2020)

V/v mời dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Giải Pháp Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao

Tổng quát về tội phạm công nghệ cao

Tội phạm công nghệ cao còn có một số tên gọi khác: tội phạm máy tính, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ảo, tội phạm không gian ảo, tin tặc. Trên thế giới, cùng với sự phát triển của máy tính, mạng máy tính và Internet, tội phạm công nghệ cao đã trải qua nhiều hình thái, từ đơn giản đến phức tạp, từ những cá thể đơn lẻ phát triển thành các tổ chức lớn và hoạt động ngày càng trở nên tinh vi.

Vào những năm 1960, các cuộc tấn công làm sập hệ thống điện thoại đường dài thường để giải trí hoặc sử dụng dịch vụ không mất tiền. Những năm 1980, các lập trình viên bắt đầu viết phần mềm mã độc, bao gồm các chương trình tự nhân bản, để can thiệp vào hoạt động của máy tính cá nhân.

Giai đoạn Internet bắt đầu phát triển mạnh, tội phạm thông qua Internet truy cập trái phép vào các hệ thống được bảo vệ kém để phá hoại, trục lợi về tài chính hoặc thực hiện các hành động có mục đích chính trị. Những năm 1990, tội phạm tài chính sử dụng phương thức thâm nhập máy tính tăng mạnh, mã độc thay đổi theo hướng khai thác điểm yếu của hệ điều hành.

Ở Việt Nam, loại hình tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng đặc biệt. Tuy nhiên, từ năm 2010 trở lại đây, khi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam phát triển mạnh, số lượng vụ việc của loại hình tội phạm này tăng lên rất nhanh, tác động lớn đến an toàn, trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

Xét về động cơ, về cơ bản có 3 nhóm tội phạm sau: (1) Học sinh, sinh viên hay những người muốn chứng minh năng lực của bản thân mà thực hiện các hoạt động tấn công mạng vào các trang tin trên Internet; (2) Các cá nhân, tổ chức chuyên lừa đảo để trục lợi về kinh tế; (3) Các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động phá hoại hệ thống thông tin với mục đích chính trị.

Nhóm thứ 3 có mức độ tác động lớn nhất, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Đặc biệt, nhóm này chủ yếu có nguồn gốc nước ngoài, không loại trừ có trường hợp được hậu thuẫn từ chính phủ, do đó rất khó xử lý, đối phó.

Đối với nhóm 1 và nhóm 2, lực lượng công an có thể thực hiện hoạt động phá án, truy bắt thủ phạm. Riêng đối với nhóm 3, việc cơ bản cần làm là thực hiện các hoạt động tự bảo vệ, phát hiện, hạn chế hành động phá hoại và hậu quả của các hành động này, rất khó có thể truy tìm thủ phạm để tiêu diệt tận gốc vấn đề.

Khung pháp lý phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Lường được những hậu quả cũng như để tự bảo vệ, phát hiện các hành động phá hoại của tội phạm công nghệ cao, các nước tiên tiến trên thế giới đã thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm phòng chống tội phạm công nghệ cao. Cụ thể như: Năm 1986, Mỹ đã ban hành Luật Lừa đảo và lạm dụng máy tính. Luật này đã được điều chỉnh một số lần vào các năm 1989, 1994, 1996, 2001, 2002 và 2008; Nhật Bản ban hành Luật Truy cập máy tính trái phép vào năm 1999; Australia ban hành Luật Tội phạm ảo năm 2001; Philippines ban hành Luật Phòng tránh tội phạm ảo tháng 12/2012, tuy nhiên một số phần của Luật này bị Tòa án Tối cao tuyên bố không hợp hiến. Các nước không có luật riêng về tội phạm công nghệ cao thì đều định danh loại tội phạm này trong Luật hình sự.

Năm 2015, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An toàn thông tin mạng, tạo nền tảng pháp lý và nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ các hệ thống CNTT và mạng máy tính của Việt Nam trước các cuộc tấn công của tội phạm công nghệ cao. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Luật An toàn thông tin mạng vào cuộc sống như: Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.. Dự kiến trong năm 2017 Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành một số văn bản thực thi Luật này.

Về lực lượng tham gia phòng chống tội phạm công nghệ cao của Việt Nam hiện có Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ chủ quản hệ thống thông tin. Một số bộ chủ quản, trong đó có Bộ Tài chính, đã thành lập phòng chuyên trách về an toàn an ninh thông tin.

Phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các cơ quan tài chính

Trong những năm qua, Bộ Tài chính được đánh giá là đơn vị đi đầu trong khối các cơ quan nhà nước về ứng dụng CNTT. CNTT được áp dụng mạnh trong giao dịch nội bộ, các hoạt động nghiệp vụ và đặc biệt trong các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đối với một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, nghiệp vụ của đơn vị sẽ không thể vận hành/vận hành hiệu quả nếu không có hệ thống thông tin. Việc bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin nói chung và bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công của tội phạm công nghệ cao đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, một phần không thể thiếu trong công tác ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ.

Các hoạt động về an toàn thông tin của ngành Tài chính được thực hiện theo “Khung an toàn thông tin ngành Tài chính” và chỉ đạo của Lãnh dạo Bộ, bao gồm 8 khía cạnh cần quan tâm về an toàn thông tin để đảm bảo tính tổng thể, toàn diện và hiệu quả của các hoạt động này, cụ thể như sau:

Thứ hai, hoàn chỉnh cơ cấu quản lý an toàn thông tin: Hoàn thiện tổ chức bộ phận chuyên trách về quản lý an toàn thông tin; Quy định đầy đủ và rõ ràng các vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các đơn vị, bộ phận và từng vị trí công tác trong công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Thứ ba, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thông tin: Xây dựng các tiêu chuẩn về năng lực, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý và kỹ thuật làm công tác đảm bảo an toàn thông tin; hình thành đội ngũ chuyên gia về an toàn thông tin.

Thứ tư, duy trì và nâng cấp hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin: Duy trì hệ thống đã trang bị và nâng cấp thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ của các hệ thống này đối với các chính sách, quy định về an toàn thông tin của ngành Tài chính và khả năng bảo vệ hiệu quả thông tin và các hệ thống thông tin của ngành Tài chính.

Thứ năm, ứng cứu khẩn cấp: Xây dựng liên minh ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Thiết lập cơ chế ứng phó hiệu quả và kịp thời với các sự cố, vi phạm và tấn công về an toàn thông tin.

Thứ sáu, nghiên cứu, hợp tác: Nghiên cứu tình hình, xu hướng tấn công và giải pháp đảm bảo an toàn thông tin của Việt Nam và thế giới và khả năng ứng dụng vào công tác đảm bảo an toàn thông tin của ngành Tài chính; Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, phối hợp về an toàn thông tin với các cơ quan chức năng, các tổ chức, chuyên gia có uy tín về an toàn thông tin.

Thứ bảy, giám sát đảm bảo thực thi: Triển khai công tác kiểm tra, kiểm toán về CNTT (bao gồm kiểm tra, kiểm toán về an toàn thông tin).

Thứ tám, đào tạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ toàn ngành về an toàn thông tin: Thực hiện đào tạo, nâng cao nhận thức thường xuyên cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính, thúc đẩy hình thành văn hóa có nhận thức cao về an toàn thông tin trong ngành Tài chính.

Cho đến nay, công tác đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống tội phạm công nghệ cao tại Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai một cách toàn diện trên tất cả các khía cạnh từ chính sách, con người cho đến giải pháp kỹ thuật. Tình trạng thiếu nhân lực cấp độ chuyên gia về an toàn thông tin đang được nghiên cứu bù đắp bằng việc sử dụng các dịch vụ an ninh mạng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các quy định và chính sách mới của Nhà nước về an toàn thông tin mạng cũng giúp làm thành một điểm tựa vững chắc cho công tác đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Tài chính, vượt qua giai đoạn tự mày mò và tìm hiểu, áp dụng các tiêu chuẩn, kinh nghiệm của nước ngoài có nhiều điểm không phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là cơ quan đầu ngành về công tác bảo đảm an ninh và an toàn mạng, và các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lịch sử

Ngày 4 tháng 2 năm 2010, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hay Cục C50 được thành lập.

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ Công an công bố Quyết định thành lập Cục An ninh mạng.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập bằng cách sáp nhập Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính là người đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục này.[1]

Tổ chức

Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu (GTEL)

Lãnh đạo hiện nay

Cục trưởngː Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính

Phó Cục trưởngː Thiếu tướng Lê Minh Mạnh

Phó Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang

Cục trưởng qua các thời kỳ

8.2018- nay: Nguyễn Minh Chính

Phó Cục trưởng qua các thời kì

Đại tá Lê Xuân Minh, cục phó đến năm 2020, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình[2]

Đại tá Trần Phú Hà, cục phó đến 8 tháng 6 năm 2020, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá

Tag: gì tình hình ở c15 sách giáo khoa lớp 1 dục cổ phần pac cửa cuốn nhôm đức kỹ thuật môi trường ra làm nước vật liệu net diễn đàn điện thoại smt phim chiến tử trong tranh sạch trung tâm hóa màu rác thải sinh hoạt học kog’maw trẻ da ultherapy tnhh dược phẩm lotus mạ pvd cnc sơn nuôi cá ảnh hưởng của cuộc dft tôm thẻ chân trắng hại tiểu ctu kog’maw vi kim truyện cười trồng rau nhật bản ứng taxi truyền thống 0 may nên nào phí gtvt chuyên trang đổi mới thiết bị thế giới đỉnh quy trình sản xuất thức ăn chăn 3g bách án tiếng violet môn chế tạo máy rfid tại khẩu anh tp hcm nhịp sống vtv2 gia cđ thương mại nội mesh cấp nghề thăng long phân tích phương xây dựng âm giấy thủy canh tự động rửa xe ô tô nhất biển đông nacencomm tuyển ôtô tính t&t