【#1】Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện CCHC.

Việc ban hành và thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 thấp. Chưa triển khai xây dựng chính quyền điện tử, cũng như chưa thực hiện trao đổi văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thấp (đạt 60%). Mặt khác, việc thực hiện quy trình cải tiến ISO của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa đảm bảo. Tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã còn thấp (công chức đạt 90%, cán bộ đạt 70%). Mặt khác, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã (so với tổng số cán bộ, công chức cấp xã) được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm còn thấp (đạt 70%).

Nhằm nâng cao Chỉ số CCHC trước mắt Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC. Gắn kết quả chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của người đứng đầu và tập thể đơn vị (đặc biệt là trách nhiệm tham mưu chính của các sở được giao nhiệm vụ thường trực trong kế hoạch CCHC hàng năm). Tập trung rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định đưa trên 90% TTHC ra giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng thực hiện ngay việc công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin “dichvucongtructuyen.gov. vn” và trang “motcualaichau.gov.vn” của tỉnh.

Trong các giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC, tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng việc sớm đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động một cách hiệu quả; xây dựng Đề án Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Lai Châu và Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số vào năm 2008. Từ đó kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản đi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (đảm bảo từ 50% trở lên). Triển khai xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (đặc biệt là các đơn vị cấp xã). Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với Chỉ số CCHC; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp, cải cách TTHC; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm…

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực đã đề ra, tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực x ây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

【#2】Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Để Nâng Tỷ Lệ Sử Dụng Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, 4

Anh Hoàng Thanh Tùng đến nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Đến nhận kết quả giải quyết TTHC để đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên nén (CNG) cho doanh nghiệp của mình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, anh Hoàng Thanh Tùng ở phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi làm các loại giấy tờ cho cơ quan rất mất thời gian do phải qua nhiều phòng để thực hiện. Nhưng giờ đây, với việc triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường mạng internet, tôi chỉ việc khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu, gửi hồ sơ trực tuyến và sau 7 ngày là tôi đã nhận được kết quả mình cần. Tôi thấy rất tiện lợi và hài lòng với việc đổi mới này của các cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Nhằm nâng nâng tỷ lệ sử dụng DVCTT mức độ 3, 4, chúng tôi đã rà soát, lựa chọn những TTHC mà người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, những thủ tục không phức tạp để triển khai mức độ 3, 4. Đồng thời mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết hợp với các ngân hàng mở tài khoản để người dân, doanh nghiệp khi làm TTHC có phát sinh phí, lệ phí thì có thể chi trả thông qua tài khoản.

Cán bộ Sở Công Thương giải quyết TTHC trên môi trường mạng

Đồng chí Vương Dịu Huế – Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp (Sở Tư pháp) cho biết: Thực hiện đẩy mạnh giải quyết TTHC thông qua DVCTT, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận 198 TTHC đủ điều kiện thực hiện ở mức độ 3, 4. Đồng thời quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức trong ngành tích cực tuyên truyền về những lợi ích của việc thực hiện DVCTT và hướng dẫn người dân thực hiện.

Để thúc đẩy quá trình sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4, từ ngày 15/3/2020, hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã

Cổng DVCTT tuyến tỉnh hiện cung cấp 1.338 DVCTT mức độ 3 và 188 DVCTT mức độ 4

Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc triển khai DVCTT mức độ 3 và 4, nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về việc xử lý hồ hơ trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở để thu hút, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân truy cập nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lê Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Bước tiến mới tạo điều kiện tăng cường sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh là việc tiến hành triển khai chữ ký số. Đến nay, Sở đã cấp 3.105 chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Sở tham mưu cho UBND tỉnh trước mắt hỗ trợ 100% cước phí dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua DVCTT mức độ 3 và 4, trong đó 70% cước phí được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, 30% từ nguồn của Bưu điện tỉnh. Cùng với đó, Sở phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường cán bộ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kê khai trên môi trường mạng; tích cực kiểm tra, nắm bắt thông tin nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Vũ Tuân