Luận Văn Luận Văn Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Giầy Thượng Đình

--- Bài mới hơn ---

 • 6 Nhóm Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam
 • Phát Triển Thị Trường Mua, Bán Nợ Xấu Tập Trung Giải Pháp Bền Vững Cho Xử Lý Nợ Xấu Tại Việt Nam
 • Những Giải Pháp Tạo Lập Thị Trường Mua Bán Nợ
 • Gỡ ‘nút Thắt’ Thị Trường Mua Bán Nợ Xấu
 • Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Trái Phiếu Chính Phủ Tại Việt Nam Hiện Nay
 • Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta đang trong quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế nên yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Không những các Công ty trong nước phải cạnh tranh với nhau để tồn tại mà các Công ty còn phải cạnh tranh với tất cả các công ty ở nước ngoài trong đó có những Công ty rất hùng mạnh về mặt tài chính, họ lại có kinh nghiệm hàng chục thậm chí hàng trăm năm, cho nên về thế và lực họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh không cân sức này, chúng ta cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong đó vấn đề tiêu thụ được sản phẩm đầu ra là vô cùng quan trọng. Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong một môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sự ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề mang tính thời sự cấp bách. Một trong những vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm đó là vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ. Trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, nhất là sản phẩm mang tính mùa vụ và nhu cầu luôn thay đổi như ngành giầy thì vấn đề làm sao bán được hàng là vấn đề rất khó khăn. Nếu một công ty kinh doanh giầy không biết đâu là thị trường bán của công ty, không biết được xu hướng giầy của khách hàng trong từng mùa, từng khu vực, từng năm thì công ty đó không thể sản xuất và làm ăn có lãi. Tiêu thụ sản phẩm thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian một bên là sản xuất, phân phối một bên là tiêu dùng.Vì vậy, một công ty kinh doanh có hiệu quả, nhất thiết phải quan tâm đến thị trường tiêu thụ của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội. 1. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nghiên cứu nhằm phân tích để thấy rõ thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm đầu ra của Công ty giầy Thượng Đình trong những năm qua.Từ những thành tựu mà Công ty đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại để đưa ra những gợi ý giải pháp cụ thể để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty và khắc phục những mặt còn hạn chế. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực tập tốt nghiệp này tập trung nghiên cứu phân tích lí luận và thực tế tình hình tiêu thụ giầy trên từng thị trường của công ty giầy Thượng Đình. Do hạn chế về thời gian cũng như năng lực trình độ có hạn, nên đề tài chỉ nghiên cứu phạm vi dưới góc độ tiếp cận của môn học quản trị doanh nghiệp thương mại chuyên ngành trong thời gian từ năm 1998 đến nay. 3. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên đã cố gắng vận dụng nguyên lý cơ bản của tư duy đổi mới, phương pháp tiếp cận hệ thống logic nhằm phân tích biện chứng mục tiêu nghiên cứu, và đặt nó vào trong môi trường kinh doanh của công ty. Với mục đích nghiên cứu, phương pháp và giới hạn nghiên cứu trên, đề tài được chia làm ba chương: Lời mở đầu. Chương I : Lí luận chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Chương II : Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty giầy Thượng Đình Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường tiêu thụ của công ty. Kết luận.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đức Việt
 • Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam Trong Thời Gian Tới
 • Luận Án: Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
 • Phát Triển Thị Trường Tiền Tệ
 • Thị Trường Xuất Khẩu Nông Sản Việt Nam
 • Chuyên Đề Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đức Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Luận Văn Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Giầy Thượng Đình
 • 6 Nhóm Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam
 • Phát Triển Thị Trường Mua, Bán Nợ Xấu Tập Trung Giải Pháp Bền Vững Cho Xử Lý Nợ Xấu Tại Việt Nam
 • Những Giải Pháp Tạo Lập Thị Trường Mua Bán Nợ
 • Gỡ ‘nút Thắt’ Thị Trường Mua Bán Nợ Xấu
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt. 4

  1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt. 5

  1.2.1. Chức năng của công ty: 5

  1.2.2. Nhiệm vụ của công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt: 7

  1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh công ty Đức-Việt: 8

  1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của công ty Đức-Việt: 13

  1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thực phẩm Đức-Việt: 13

  1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây: 13

  1.3.3. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh công ty Đức-Việt: 15

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC- VIỆT 17

  2.1. Phân tích thực trạng phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty. 17

  2.1.1.Khái quát về hệ thống kênh phân phối của công ty. 17

  2.1.2. Thực trạng hệ phát triển hệ thống thống kênh phân phối của công ty Đức- Việt trong nhưng năm gần đây. 19

  2.1.3.Các hoạt động hỗ trợ phát triển kênh phân phối của công ty trong những năm qua . 25

  2.2. Đánh giá chung về tình hình phát triển kênh phân phối của công ty trong những năm qua. 30

  2.2.1.Những thành tựu đạt được: 30

  2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân 31

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC- VIỆT. 34

  3.1.Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 34

  3.1.1. Phương hướng phát triển của công ty 34

  3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty: 35

  3.2. Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới. 35

  3.2.1.Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường . 36

  3.2.2. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm : 39

  3.3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 43

  3.3.1. Kênh phân phối trực tiếp. 43

  3.3.2. Kênh phân phối gián tiếp. 44

  3.4. Chú trọng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty 46

  3.4.1. Tăng cường các hoạt động giao tiếp khuếch trương 46

  3.4.2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 48

  3.4.3 Liên doanh và hợp tác quốc tế. 49

  3.4.5 Cải tiến và củng cố uy tín của công ty trên thị trường 49

  3.4.6. Một số giải pháp khác. 50

  3.5.Một số kiến nghị với nhà nước 51

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam Trong Thời Gian Tới
 • Luận Án: Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
 • Phát Triển Thị Trường Tiền Tệ
 • Thị Trường Xuất Khẩu Nông Sản Việt Nam
 • Tìm Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Nông Sản Việt Nam
 • Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Khu Vực Kinh Thành Huế: Hiện Trạng Và Những Giải Pháp Cải Thiện

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Gì Để Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị
 • Giáo Dục Trẻ Mầm Non Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường
 • Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường
 • Tăng Cường, Đẩy Mạnh Công Tác Bảo Vệ, Gữi Gìn Vệ Sinh Môi Trường Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long
 • Tăng Cường Công Tác Quản Lý Vệ Sinh Môi Trường
 • 165

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 73, số 4, năm 2012 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KHU VỰC KINH THÀNH HUẾ: HIỆN

  TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

  Phạm Khắc Liệu, Đặng Thị Thanh Lộc, Huỳnh Thị Mậu Thìn

  Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

  Tóm tắt. Từ các số liệu thu thập, điều tra, khảo sát, đo đạc được, bài báo cung cấp

  thông tin tổng hợp về hiện trạng vệ sinh môi trường trong khu vực Kinh thành Huế

  – một trung tâm quần thể di tích Cố đô Huế. Kết quả cho thấy, dù thành phố đã có

  những nỗ lực về nâng cấp hệ thống thoát nước, nhưng tỷ lệ thu gom nước thải của

  hệ thống vẫn còn thấp (70% lượng nước thải phát sinh), tỷ lệ đấu nối của các hộ gia

  đình vào hệ thống cũng còn thấp (56%). Với nồng độ các chất dinh dưỡng cao,

  nước thải đô thị có tác động gây phú dưỡng mạnh đối với các kênh, hồ trong khu

  vực, tiêu biểu là hồ Tịnh Tâm (nhận tải lượng photspho gấp 4 lần năm 1999). Số hộ

  có hố xí trong Kinh thành rất cao (99,9%), song nhiều công trình được thiết kế

  chưa đảm bảo hiệu quả và công tác hút bùn chưa được chú trọng. Cần phải có các

  giải pháp về công trình, quản lý và tuyên truyền giáo dục để cải thiện vệ sinh môi

  trường trong khu vực.

  Từ khóa: vệ sinh môi trường đô thị, thoát nước, nước thải, phú dưỡng, vệ sinh hộ

  gia đình.

  1. Đặt vấn đề

  Huế là thành phố di sản, thành phố Festival, trung tâm du lịch quan trọng của cả

  nước. Huế nổi tiếng với sự hài hòa của thiên nhiên-kiến trúc-con người. Tuy nhiên, sự

  phát triển kinh tế-xã hội và đô thị hóa trong những năm gần đây đã đặt ra cho Huế

  những thách thức về bảo vệ môi trường, trong đó có cơ sở hạ tầng vệ sinh môi trường.

  Toàn thành phố chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mới

  chỉ đáp ứng 30% nhu cầu theo dân số, một số vực nước mặt bị bồi lấp và ô nhiễm

  nặng,…

  Kinh thành Huế là trung tâm của quần thể di tích Cố đô Huế, có tổng diện tích

  khoảng 520 ha. Trong khu vực Kinh thành hiện có 4 phường (Thuận Lộc, Thuận Hòa,

  Thuận Thành và Tây Lộc) với dân số khoảng 63.000 người. Hệ thống kênh hồ trong

  Kinh thành gồm kênh Ngự Hà và hơn 40 hồ lớn nhỏ với diện tích khoảng 51 ha. Hệ

  thống kênh hồ này từ xưa đã đóng nhiều chức năng như thoát nước, điều tiết ngập lụt và

  ngập úng, tạo cảnh quan, giao thông thủy, tưới tiêu,…(Trần Đức Anh Sơn, 2007). Tuy

  các kênh hồ hiện vẫn còn giữ chức năng thoát nước, song vai trò của mạng lưới cống đô 166

  thị ngày một trở nên quan trọng, chúng kết hợp tạo thành hệ thống thoát nước cho khu

  vực. Theo thời gian và dưới tác động của quá trình đô thị hóa, khu vực Kinh thành Huế

  đang phải đối mặt với sự suy giảm chức năng thoát nước của các kênh, hồ, sự xuống

  cấp của hệ thống mương cống. Dù có những cố gắng cải tạo, nhưng tình trạng ngập úng

  vẫn thường xuyên xảy ra về mùa mưa. Sự ô nhiễm nguồn nước mặt đã xuất hiện do hầu

  hết nước thải không được xử lý xả thẳng vào các kênh, hồ; đặc biệt là hiện tượng phú

  dưỡng quá mức ở các vực nước như kênh Ngự Hà, các hồ (Nguyễn Văn Hợp và nnk.,

  1999). Với mật độ dân số khá cao (12.178 người/km

  2

  ), vấn đề chất thải vệ sinh của các

  hộ gia đình cũng là một sức ép đối với hệ thống thoát nước và gánh nặng ô nhiễm đối

  với các nguồn nhận chất thải. Về quản lý nhà nước, vấn đề vệ sinh hộ gia đình được

  theo dõi bởi Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Tỉnh; còn hệ thống thoát nước do Công

  ty TNHH NN Môi trường và Công trình đô thị Huế quản lý. Tuy nhiên, việc quan trắc,

  theo dõi về chất lượng nước, ô nhiễm nước thì chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm

  chính. Việc liên kết giữa các nguồn thông tin trên để cho bức tranh tổng thể về vệ sinh

  môi trường hầu như chưa có.

  Từ đó, nghiên cứu hiện trạng vệ sinh môi trường khu vực Kinh thành Huế trong

  một tiếp cận tổng hợp là cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng

  hệ thống thoát nước đô thị, đặc điểm phát sinh và quản lý nước thải, tác động gây phú

  dưỡng của nước thải đô thị và tình trạng vệ sinh hộ gia đình trong khu vực Kinh thành.

  Từ đó, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường

  trong khu vực.

  2. Phương pháp nghiên cứu

  2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu

  Chúng tôi đã tiến hành điều tra, qua hệ thống bảng hỏi và đã phỏng vấn trực tiếp

  70 hộ gia đình đại diện cho 4 phường trong khu vực Kinh thành từ tháng 3 đến tháng 4

  năm 2010. Nội dung điều tra bao gồm tìm hiểu tình hình sử dụng nước và thải nước sinh

  hoạt, hiện trạng mạng lưới thoát nước sân nhà và mức độ đấu nối vào hệ thống thoát

  nước của thành phố và hiện trạng các công trình vệ sinh trong từng hộ gia đình.

  2.2. Phương pháp xác định lưu lượng

  Lưu lượng nước thải được đo ở 17 miệng cống thải, có vị trí trình bày ở Hình 1.

  Tiến hành đo nhiều lần, từ 8 giờ đến 11 giờ trong ngày và lấy giá trị trung bình của các

  lần đo. Có 2 đợt đo, một vào tháng 3 và một vào tháng 4/2010. Phương pháp đo lưu

  lượng là phương pháp thủ công, bằng cách dùng máng tự chế bằng tôn để hứng nước

  thải từ miệng cống, chờ dòng chảy ổn định, hứng nước thải vào xô 10 lít và ghi thời

  gian cho đến khi đầy xô, từ đó tính ra lưu lượng.

  2.3. Phương pháp lấy mẫu nước, phân tích chất lượng nước

  Nước thải từ một số cống trong khu vực Kinh thành được lấy mẫu và phân tích 167

  trong 3 đợt, rải đều từ tháng 3 đến tháng 4/2010. Ký hiệu mẫu và vị trí lấy mẫu được

  trình bày ở bảng 1. Các thông số phân tích gồm NH

  4

  +

  , NO

  3

  , tổng nitơ (T-N), PO

  4

  3-

  ,

  tổng photpho (T-P). Phương pháp phân tích các thông số tuân theo các TCVN hay theo

  các phương pháp tiêu chuẩn phân tích nước và nước thải (SMWWE ) của Mỹ (APHA,

  1999).

  Hình 1. Vị trí các cống thải được đo lưu lượng.

  Bảng 1. Ký hiệu và vị trí các điểm lấy mẫu nước thải

  STT Kí hiệu Địa điểm Toạ độ

  1 NH1

  Cống thải, nơi giao nhau 2 đường:

  3 NH3

  Cống thải, nơi giao nhau 2 đường:

  với hệ thống thoát nước thành phố, 26,6 % hộ gia đình thải nước thải ra đất và 17 % hộ

  gia đình thải nước thải trực tiếp ra kênh, hồ lân cận. Nguyên nhân của tình trạng 44% hộ

  chưa đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố chủ yếu do mạng lưới thoát

  nước vẫn chưa bao phủ toàn bộ khu vực Kinh thành. Những hộ nằm xa kênh, hồ thì

  thường xây dựng hầm rút nước thải ngay trong sân vườn để nước thải tự thấm ra đất.

  3.3.3. Nguy cơ phú dưỡng quá mức ở các hồ trong Kinh thành bởi nước thải đô thị

  Phú dưỡng quá mức là một vấn đề quan tâm lớn với chất lượng nước các kênh

  hồ trong Kinh thành lâu nay (Nguyễn Văn Hợp và nnk., 1995). Nguồn thải các chất dinh

  dưỡng vào kênh hồ chính là từ nước thải đô thị.

  Kết quả phân tích các chất dinh dưỡng trong các mẫu nước thải đô thị được trình

  bày ở Bảng 2. Như vậy, nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước thải đô thị là khá cao,

  đặc biệt nồng độ amôni tại các vị trí lấy mẫu đều vượt quá QCVN 14:2008/BTNMT

  loại B. Trong điều kiện mùa khô, oxy hòa tan trong nước thải rất thấp (đo được từ 1,5

  đến 4,0 mg/L), các dạng N và P hữu cơ đã bị phân giải, làm nồng độ amôni và octo-

  phosphat khá cao. Các thông số T-N và T-P tuy không quy định trong QCVN

  14:2008/BTNMT, nhưng với nồng độ cao, khi vào nguồn nước sẽ tiếp tục chuyển hóa

  thành các dạng vô cơ tương ứng, gây nguy cơ phú dưỡng môi trường nước.

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  Thuậ n Hò a Thuậ n Thà nh Thuậ n Lộ c Tây Lộ c

  Và o hệ thố ng thoá t nướ c Và o kênh, hồ Thấ m qua đấ t

  Hình 2. Các hình thức xả nước thải của các hộ gia đình ở các phường trong khu vực Kinh

  thành. 171

  Bảng 2. Một số thông số dinh dưỡng trong nước thải đô thị tại khu vực Kinh thành Huế

  STT

  Kí hiệu

  mẫu

  NH

  4

  -N

  (mg/L)

  (mg/L)

  T-P

  (mg/L)

  1 NH1 18,0 0,2 49,3 4,3 24,8

  2 NH2 13,9 0,1 57,9 3,8 26,8

  3 NH3 13,6 0,3 58,5 4,7 20,3

  4 TT1 18,9 0,2 62,4 5,0 24,5

  5 TT2 6,3 0,1 28,7 1,7 11,5

  6 TT3 18,1 0,3 56,3 2,6 20,1

  7 TH 5,6 0,0 46,4 3,4 17,7

  8 TL 6,8 0,1 47,2 3,5 18,1

  Cột A 5 30 KQĐ 6 KQĐ

  QCVN

  14:2008/

  BTNMT

  Cột B 10 50 KQĐ 10 KQĐ

  Từ nồng độ và lưu lượng thải, tải lượng thải các chất dinh dưỡng vào các kênh,

  hồ được ước tính trong Bảng 3. Xét trường hợp hồ Tịnh Tâm, một hồ có diện tích lớn

  nhất (khoảng 99.790 m

  2

  ) và có giá trị văn hóa lịch sử nổi tiếng. Theo kết quả ở Bảng 3,

  giá trị tải lượng P đổ vào hồ hàng năm là L

  P

  = 9,6 tấn P/năm. Khi sử dụng mô hình

  Vollenweider tính toán cho hồ Tịnh Tâm, cho thấy tải lượng P tối đa cho phép thải vào

  hồ là 0,91 tấn P/năm. Như vậy, tải lượng thải P trong nước thải đô thị đổ vào hồ Tịnh

  Tâm trên thực tế đã vượt qua hơn 10 lần khả năng chịu tải tối đa của hồ. So với giá trị

  tổng tải lượng P thải vào hồ Tịnh Tâm ước tính năm 1999 là 2,3 tấn/năm (Nguyễn Văn

  Hợp và nkk, 1999), con số hiện tại đã gấp 4,1 lần.

  Bảng 3. Tải lượng các chất dinh dưỡng từ nước thải đô thị tại khu vực Kinh thành Huế

  Tải lượng thải chất dinh dưỡng

  Nguồn nhận thải

  Lưu lượng thải

  (m

  3

  / ngày)

  T-N

  (tấn-N/năm) T-P (tấn-P/năm)

  Kênh Ngự Hà 2113 42,6 17,5

  Hồ Tịnh Tâm 1400 25,1 9,6

  Toàn khu vực Kinh thành 5630 96,2 36,8

  3.3. Hiện trạng vệ sinh gia đình

  Theo số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng Thừa Thiên Huế (TTYTDP, 2009), tỷ

  lệ hộ gia đình có hố xí trong khu vực Kinh thành là 99,9%, trong đó tỷ lệ hố xí hợp vệ 172

  sinh là 98,5%. Các con số này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ chung của cả Thành phố

  (92,9% và 95,6% tương ứng). Các loại hình nhà vệ sinh phổ biến là hố xí tự hoại, hố xí

  thấm dội nước và hố xí 2 ngăn. Phân bố số lượng mỗi loại được tổng hợp theo từng

  phường như ở Bảng 4.

  Bảng 4. Phân bố các loại hố xí theo phường trong khu vực Kinh thành Huế (TTYTDP, 2009)

  Hố xí tự hoại

  Hố xí thấm dội

  nước

  Hố xí 2 ngăn

  STT

  1 Thuận Hoà 377 358 2548 2548 0 0 0

  2

  Thuận

  Thành

  2789 2751 24 24 0 0 0

  3 Thuận Lộc 2104 2104 0 0 426 426 129

  4 Tây Lộc 3962 3962 35 33 0 0 0

  Tổng cộng 9232 9175 2607 2605 426 426 129

  Kết quả điều tra 70 hộ gia đình cho thấy, chỉ có 21,4% các công trình vệ sinh

  trong khu vực đã từng hút bùn cặn và chu kì hút bùn cặn khoảng 10-15 năm/lần. Hơn

  78% công trình vệ sinh trong khu vực chưa từng được hút bùn cặn, điều này sẽ giảm

  hiệu quả làm việc của các công trình này. Ngoài ra, phần lớn nước thải từ các công trình

  vệ sinh không được thu gom vào hệ thống thoát nước mà tự thấm ra đất, đây sẽ là nguồn

  gây ô nhiễm lớn đối với nguồn nước ngầm của khu vực và ảnh hưởng đến sinh hoạt của

  người dân.

  3.4. Các giải pháp cải thiện vệ sinh môi trường cho khu vực Kinh thành Huế

  Hiện nay, thu gom và xử lý triệt để nước thải đô thị đang là vấn đề khó khăn

  không chỉ riêng với Huế, mà còn là vấn đề chung của hầu hết các đô thị ở nước ta. Để

  giải quyết hiệu quả việc thoát nước thải đô thị và cải thiện môi trường nước trong khu

  vực, nhất thiết phải áp dụng đồng bộ các công cụ quản lý, các giải pháp công trình và

  giải pháp tuyên truyền giáo dục.

  3.4.1. Giải pháp công trình

  Nâng cao tỷ lệ thu gom và hiệu quả làm việc của hệ thống thoát nước hiện tại;

  khơi thông các cống ngầm nối các hồ với nhau và nối các hồ với kênh Ngự Hà; nhanh

  chóng khởi công nạo vét kênh Ngự Hà và thông cống Tây Thành Thủy Quan để tạo

  dòng chảy cho Ngự Hà. 173

  Thường xuyên duy tu bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp hệ thống mương và cống

  thoát nước hiện có để tăng hiệu quả thoát nước.

  Trong điều kiện chưa xây dựng được trạm xử lý nước thải, cần phải có những

  biện pháp tận dụng và nâng cao khả năng xử lý tự nhiên của nguồn tiếp nhận (kênh Ngự

  Hà và các hồ). Các biện pháp có thể gồm: nạo vét, kè bờ, quy hoạch lại mặt nước trồng

  rau, kết hợp các công trình tạo cảnh quan hoặc các trò chơi giải trí để làm xáo trộn nước,

  sử dụng các loại thủy sinh vật có khả năng hấp thu chất ô nhiễm, nuôi cá,…

  Tăng hiệu quả làm việc của các nhà vệ sinh, tiến tới 100% hộ gia đình trong

  Kinh thành có hố xí hợp vệ sinh; hỗ trợ công tác thiết kế, vận hành các công trình vệ

  sinh hộ gia đình.

  Về lâu dài, cần xây dựng hoàn thiện mạng lưới thoát nước để thu gom và xử lý

  toàn bộ nước thải đô thị theo hướng xây hệ thống thoát nước riêng; xây dựng các tuyến

  cống bao có bố trí giếng tràn xung quanh hồ và dọc hai bên sông Ngự Hà để đón nhận

  nước thải và nước mưa đợt đầu. Nước thải được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải

  tập trung, không được phép xả vào hồ. Các hồ trong Kinh thành chỉ tiếp nhận nước mưa.

  3.4.2. Giải pháp quản lý

  Có quy định nhằm quản lý chặt chẽ việc nuôi cá, trồng rau, thời vụ nuôi trồng

  thích hợp trên các hồ trong Kinh thành, hạn chế sử dụng hoá chất phục vụ cho các hoạt

  động trên gây ô nhiễm nguồn nước.

  Đưa quan trắc môi trường nước các kênh hồ thành một phần trong chương trình

  quan trắc môi trường nước của địa phương.

  3.4.3. Giải pháp tuyên truyền, giáo dục

  Từng bước thay đổi thói quen sử dụng nước của người dân và nâng cao nhận

  thức của họ về tầm quan trọng của nước sạch; khuyến khích người dân sử dụng tiết

  kiệm nước, hạn chế phát sinh nước thải ngay tại nguồn.

  Nâng cao nhận thức cho người dân để họ vứt rác đúng nơi quy định, chấm dứt

  việc lấn chiếm, đổ rác bừa bãi vào sông, hồ gây tắc nghẽn dòng chảy, tắc các cống thoát

  nước.

  Khuyến khích người dân đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải đô thị của

  thành phố, hạn chế thải nước thải trực tiếp ra môi trường.

  4. Kết luận

  Trong số các vấn đề môi trường đô thị, khu vực Kinh thành cần tập trung chủ

  yếu vào nâng cao vai trò hệ thống thoát nước, thông qua mở rộng và nâng cấp mạng

  lưới mương, cống đô thị và cải tạo các hồ, kênh Ngự Hà. Việc cải tạo các hồ, kênh còn

  có ý nghĩa khác là sử dụng chức năng làm sạch chất thải tự nhiên của chúng để giảm

  mức độ ô nhiễm nước. Trong khi chờ đợi dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 174

  cho phía Bắc Sông Hương, ngoài tận dụng khả năng xử lý của kênh, hồ, cần chú trọng

  việc xử lý nước thải tại chỗ (cả vệ sinh và sinh hoạt) với các công trình bể tự hoại hộ gia

  đình. Ngoài ra, biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn vệ

  sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm, giảm phát sinh nước thải ngay tại nguồn là

  những giải pháp phi công trình, ít chi phí cần tiến hành thường xuyên.

  URBAN ENVIRONMENTAL SANITATION IN HUE CITADEL: EXISTING

  STATUS AND SOLUTIONS TO THE IMPROVEMENTS

  Pham Khac Lieu, Dang Thi Thanh Loc, Huynh Thi Mau Thin

  College of Sciences, Hue University

  Abstract. This paper gives an overview on the existing status of sanitation

  situations inside Hue Citadel, based on the secondary information collected and

  data from surveys and measurements. Study results show that the wastewater

  collection rate of urban sewer sytem was quite low (70% of wastewater generated)

  and the ratio of households connected to the system was also rather low (56%) in

  the Citadel area, even though the city government has made a special effort to

  improve the system recently. With high concentrations of nutrients (N, P), domestic

  wastewater was found to possess a high threat of eutrophication to lakes and canals

  inside Hue Citadel. The Tinh Tam lake, for example, has received a phosphorus

  load in 2009, 4 times as high as that in 1999. The ratio of households having

  sanitary facilities was very high in the Citadel area (99,9%). However, there

  remained some problems with these facilities regarding to technical design and

  periodical maintenance. Some technical, managemental and propagandic solutions

  were suggested to improve the sanitation conditions in the Citadel area.

  Keywords: urban sanitation, sewer system, wastewater, eutrophication, household

  sanitary facility.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Thảo “chất Lượng Công Tác Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị: Thực Trạng Và Giải Pháp”
 • Một Số Vấn Đề Mới Về Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • 75 Năm Thành Lập Đội Tntp Hcm 75 Năm Thành Lập Đội Tntp Hcm
 • Nội Dung Và Giải Pháp Xây Dựng Trường Xanh Sạch Đẹp Mot So Noi Dung Va Giai Phap Xay Dung Xanh Sach Dep Doc
 • Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam Và Gợi Mở Hai Mô Hình Chính Sách
 • Giải Pháp Quản Lý Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Quản Lý Môi Trường Tại Đảo Cát Bà
 • Hội Thảo Chuyên Đề: Các Giải Pháp Đảm Bảo An Ninh Môi Trường Kinh Nghiệm Của Hà Lan & Việt Nam
 • Lạng Sơn: Đẩy Mạnh Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Doanh Nghiệp
 • Vệ Sinh Môi Trường Học Đường
 • Nhiều Giải Pháp Thiết Thực Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường
 • Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Môi Trường, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Luận Văn Đại Học Thương Mại, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Giai Phap Quan Ly, Bao Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam, Giải Pháp Xử Lý Nước Thải Y Tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Phương Pháp Giai Bài Tập Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể, Một Số Giải Pháp Cơ Bản Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Các Chiến Lược Và Giải Pháp Quản Lý Giao Thông Cho Hà Nội, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Đối Với Giáo Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tinh Hinh Moi, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhâ, Quan Điểm, Thực Trạng, Giải Pháp Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Việt Nam, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N, Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân, Yêu Cầu Sự Cần Thiết, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Yeu Cầu , Sự Cần Thiết,giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân , ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N, Bài Thu Hoạch Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Nêu Yêu Cầu Và Giải Pháp Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân Phấn Đấu Xứng, Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân L, Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, ự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu , ự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh ở Các Trường Thpt, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Luận Văn Thạc Sỹ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh ở Trường Thpt, Giải Pháp Hoàn Thiện The Chế Gan Ket Tang Truong Kinh Kinh Tế, Tìm Hiểu Chủ Trương Và Kết Quả Thực Hiện Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Trong Giai Đoạn, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Tìm Hiểu Chủ Trương Và Kết Quả Thực Hiện Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Trong Giai Đoạn, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Hoach Yeu Cau Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo Doan Ket Quan Dan Doan Ket Quoc Te Phan D, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Nhân, Đoàn Kết Quốc Tế, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Sự Cần Thiết Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Bien Phap Tang Cương Quan Lý Các Moi Quan He Quan Nhan Tring Tinh Hinh Moi, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hôi Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ,

  Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Môi Trường, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Luận Văn Đại Học Thương Mại, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Giai Phap Quan Ly, Bao Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam, Giải Pháp Xử Lý Nước Thải Y Tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Phương Pháp Giai Bài Tập Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể, Một Số Giải Pháp Cơ Bản Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Các Chiến Lược Và Giải Pháp Quản Lý Giao Thông Cho Hà Nội, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Đối Với Giáo Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tinh Hinh Moi, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhâ, Quan Điểm, Thực Trạng, Giải Pháp Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Việt Nam, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N, Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân, Yêu Cầu Sự Cần Thiết, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Yeu Cầu , Sự Cần Thiết,giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân , ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N, Bài Thu Hoạch Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Nêu Yêu Cầu Và Giải Pháp Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân Phấn Đấu Xứng, Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân L,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Suy Nghĩ Về Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí
 • Giảm Ô Nhiễm Không Khí: Đâu Là Giải Pháp Cấp Bách?
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Môi Trường Kankyo
 • Hiệu Quả Trong Xây Dựng “môi Trường Văn Hóa”
 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Lành Mạnh
 • Giải Pháp Marketing Nhằm Phát Triển Thị Trường Cho Sản Phẩm Gạch Trang Trí Của Công Ty Tnhh Gạch Cổ Bát Tràng Trên Khu Vực Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Chuyên Đề Những Biện Pháp Marketing Nhằm Phát Triển Thị Trường Sản Phẩm Máy Công Cụ Và Phụ Tùng Thay Thế Của Công Ty Cơ Khí Hà Nội
 • Luận Văn Luận Văn Một Số Giải Pháp Marketing Nhằm Thu Hút Khách Cho Khách Sạn Parkroyal Saigon
 • Giải Pháp Marketing Cho Kinh Doanh Trực Tuyến, Online Hiệu Quả
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Ngành Thiết Kế Nội Thất
 • Giải Pháp Marketing Online Cho Ngành Mỹ Phẩm
 • Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING

  NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG GẠCH TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY

  TNHH GẠCH CỔ BÁT TRÀNG TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI.

  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.

  Trong nền kinh tế hiện đại, marketing đã trở thành một công cụ không thể thiếu

  được của mỗi doanh nghiệp. Marketing đụng chạm đến lợi ích của chúng ta hàng ngày,

  hàng giờ. Marketing quyết định và điều phối các hoạt động kinh doanh của doanh

  nghiệp với thị trường. Nó đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp định

  hướng theo hướng phát triển của thị trường, biết lấy nhu cầu ước muốn của khách

  hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi hoạt động kinh doanh.

  Kinh tế càng phát triển thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên gay

  gắt và quyết liệt hơn. Các doanh nghiệp luôn phải hoạt động trong môi trường biến

  động với những cơ hội và tiềm năng phát triển đưa doanh nghiệp đi lên và bên cạnh đó

  cũng không kém những khó khăn thách thức rủi ro có thể dẫn đến nguy cơ thất bại,

  phá sản. Vì thế để có thể giữ vững và nâng cao vị thế của mình trên thị trường đòi hỏi

  doanh nghiệp phải có các giải pháp marketing phù hợp để tiếp cận thị trường một cách

  chủ động, phù hợp để làm chủ được thị trường của mình và chiếm lĩnh được thị

  trường.

  Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng là một doanh nghiệp hoạt động khá lâu năm,

  có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực gạch trang trí. Tuy nhiên, cũng như các doanh

  nghiệp hiện nay đang tồn tại trên thị trường thì công ty cũng đang đối mặt với nhiều

  khó khăn về thị trường đang bị thu hẹp dần do sự gia tăng các đối thủ cạnh tranh trong

  và ngoài nước. Câu hỏi đặt ra là làm sao để công ty vừa giữ được thị trường hiện tại

  mà vừa phát triển được các thị trường mới.

  Trong quá trình thực tập tổng hợp tại công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng, em đã

  tìm hiểu, nghiên cứu và lấy ý kiến của các nhà lãnh đạo công ty TNHH Gạch cổ Bát

  Tràng về các vấn đề về kinh doanh sản phẩm gạch trang trí của công ty, các ý kiến đều

  cho rằng công ty còn gặp phải một số vấn đề trong kinh doanh: thị trường hiện tại của

  công ty còn quá hạn hẹp, việc phát triển thị trường là cần thiết đối với công ty. Mặt

  khác công ty chưa thực sự quan tâm đến các giải pháp marketing và các giải pháp

  marketing công ty đưa ra chưa mang lại hiệu quả cho việc phát triển thị trường của

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  1

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  công ty, công việc nghiên cứu lựa chọn thị trường còn yếu bỏ lỡ nhiều khúc thị trường

  tiềm năng cũng như cơ hội kinh doanh của công ty, giải pháp xúc tiến thương mại còn

  kém, các công cụ xúc tiến của công ty sử dụng không linh hoạt, ít mang lại hiệu quả

  cho việc phát triển thị trường của công ty, ngân sách cho hoạt động marketing còn ít…

  Vì vậy, có thể nói vấn đề làm thế nào để các giải pháp marketing của công ty đạt hiệu

  quả cao là một câu hỏi lớn đặt ra cho công ty.

  Vấn đề mà công ty đang gặp phải phù hợp với chuyên ngành và những kiến thức

  mà em đang theo học, vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài: “Giải pháp Marketing

  nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ

  Bát Tràng trên khu vực Hà Nội” để nghiên cứu, tìm tòi góp phần giải quyết khó khăn

  cho công ty.Và đây cũng là cơ hội để em đi sâu hơn về lĩnh vực marketing nhằm phục

  vụ tốt hơn cho thực tế sau này.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.

  Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, trong bài khóa luận em sẽ tập trung giải

  quyết các vấn đề sau:

  – Phân tích khu vực thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát

  Tràng.

  – Phân tích tập khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm gạch trang trí của công ty

  – Phân tích sự thích ứng và hiệu quả của hoạt động marketing trong việc phát

  triển thị trường.

  – Đề xuất các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường gạch trang trí cho

  công ty.

  1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm

  trƣớc:

  Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của mình, em đã có sự tham khảo,

  nghiên cứu một số đề tài từ những năm trước như:

  Luận văn 1: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm gạch

  xây dựng của công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Thanh Nhàn trên thị trường Bắc

  Ninh” – Nguyễn Thị Trang – 2010

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  2

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  3

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  4

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  phòng kinh doanh: Các tài liệu về khách hàng, về doanh số bán hàng… Từ phòng kế

  toán : Tài liệu về bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2009

  – 2011.

  + Bên ngoài công ty: Các tạp chí kinh tế trên internet, các thông tin trên báo kinh

  tế

  Việt Nam. Các

  trang

  web

  như:

  Marketingchienluoc.com, google.com,

  nghiencuumarketing.com, chúng tôi … Các lí luận về marketing trong các

  giáo trình : Quản trị Marketing, Philip Kotler, nhà xuất bản lao động xã hội, 2008.

  Marketing căn bản, Philip Kotler, Nhà xuất bản Thống Kê, 1996…

  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

  – Theo kiến thức đã học trong học phần nghiên cứu marketing thì sẽ có 5 phương

  pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, với điều kiện thực tế và khách quan trong thời gian thực

  hiện đề tài nghiên cứu này em đã thu thập dữ liệu sơ cấp phương pháp: khảo sát bằng

  bảng câu hỏi với khách hàng và phỏng vấn chuyên sâu (ở đây em thực hiện phỏng vấn

  các chuyên gia) với các cấp quản lý của công ty.

  – Mục tiêu của cuộc nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng giải pháp marketing

  nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên

  khu vực Hà Nội.

  – Phương pháp tiến hành thu thập: là phương pháp điều tra qua bảng câu hỏi và

  phỏng vấn các chuyên gia.

  – Đối tượng điều tra: khách hàng cá nhân của công ty

  – Số lượng điều tra, phỏng vấn: 30 khách hàng và 4 chuyên viên của công ty.

  Phỏng vấn trong khoảng thời gian từ ngày 11/04/2011 đến ngày 15/04/2011

  – Các đối tượng được chọn mẫu là các khách hàng có nhu cầu mua và sử dụng

  gạch.

  1.6.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu.

  – Với câu hỏi phỏng vấn khách hàng thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm

  spss theo tỷ lệ phần trăm và bảng biểu.

  – Với các câu hỏi phỏng vấn chuyên gia sẽ được xử lý theo phương pháp thống

  kê: Sau khi thu thập dữ liệu của công ty, em tiến hành thống kê các dữ liệu.

  – Phương pháp so sánh: Qua các dữ liệu thu thập được từ công ty về kế hoạch bán

  hàng và kết quả bán hàng đã được thực hiện, em đã tiến hành so sánh kết quả bán hàng

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  5

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  qua các năm. Trên cơ sở so sánh các dữ liệu đó em có thể biết được hoạt động tiêu thụ

  sản phẩm của công ty có được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra không. So sánh

  kết quả bán hàng thu được với kế hoạch đã đề ra phản ánh phần nào hiệu quả hoạt

  động kinh doanh của công ty.

  1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp:

  Thông qua nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài, kết cấu khóa luận gồm 4

  chương:

  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường

  gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội

  Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thị trường của

  công ty kinh doanh

  Chương 3: Phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng giải pháp marketing

  nhằm phát triển thị trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng

  Chương 4: Các kết luận và đề xuất với Giải pháp marketing nhằm phát triển thị

  trường gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội.

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  6

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  7

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Phát triển thị trường có thể khai thác tối đa năng lực thị trường tiềm ẩn của

  doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình gia tăng thị phần, nhằm mục đích cuối cùng là đem

  lại lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp.

  2.1.3 Khái niệm marketing-mix

  Marketing-mix là tập hợp các phương tiện (công cụ) marketing có thể kiểm soát

  được mà doanh nghiệp phối hợp sử dụng để tạo lên sự đáp ứng cần thiết trong thị

  trường mục tiêu nhằm đạt được mục tiêu marketing của mình. (theo sách Quản trị

  Marketing – NXB Giáo Dục năm 2007)

  Có nhiều công cụ khác nhau được sử dụng trong marketing-mix nhưng theo E.

  Jerome McCarthy có 4 yếu tố cơ bản gọi là 4p: sản phẩm (product), giá cả (price),

  phân phối (place), và xúc tiến (promotion). Các doanh nghiệp thực hiện marketing-mix

  bằng cách phối hợp 4 yếu tố chủ yếu đó để tác động làm thay đổi sức cầu thị trường về

  sản phẩm của mình theo hướng có lợi cho kinh doanh.

  2.2 Một số lý thuyết về giải pháp marketing phát triển thị trƣờng của công ty

  kinh doanh

  2.2.1 Lý thuyết phát triển thị trường của Ansoff

  Bảng 2.1: Ma trận Ansoff

  Thị trường

  Thị trường mới

  Thị trường hiện tại

  Đa dạng hóa

  Phát triển sản phẩm

  Sản phẩm

  Sản phẩm mới

  Sản phẩm hiện tại

  Phát triển thị trường

  Thâm nhập thị trường

  Nguồn: Sách Quản trị marketing

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  8

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Phát triển thị trường:

  – Là hình thức triển khai sản phẩm hiện có của doanh nghiệp sang những phân

  đoạn thị trường mới, với mong muốn gia tăng được khối lượng bán nhờ vào việc

  khuyến mãi những khách hàng mới.

  – Trường hợp áp dụng :

  + Doanh nghiệp có sẵn kênh phân phối mới tin cậy, chất lượng và chi phí hợp lý.

  + Doanh nghiệp đạt được thành công trên thị trường hiện có.

  + Các thị trường chưa khai thác hết hoặc chưa bão hòa

  + Khi doanh nghiệp có đủ nguồn lực quản lý.

  Phát triển sản phẩm:

  Là cách thức doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm để thay

  thế sản phẩm hiện hành sau đó đưa vào tiêu thụ ở các thị trường hiện tại nhằm tăng

  thêm sức mua và tăng lượng tiêu thụ.

  Đa dạng hóa:

  Là cách thức để doanh nghiệp mở rộng hoặc phát triển hoạt động kinh doanh trên

  cơ sở đưa ra các sản phẩm mới bán trong các thị trường mới, kể cả hoạt động trong

  lĩnh vực không truyền thống.

  2.2.2 Lý thuyết phát triển thị trường của công ty theo chiều rộng và chiều sâu

  của Philip Kotler

  Phát triển thị trường theo chiều rộng

  Phát triển thị trường theo chiều rộng có nghĩa là công ty cố gắng mở rộng thị

  trường tăng thị phần bằng khách hàng mới.

  Phát triển thị trường theo chiều rộng có thể hiểu theo 3 cách:

  Theo tiêu thức địa lý: quy mô của thị trường của công ty được mở rộng.

  Theo tiêu thức sản phẩm: Doanh nghiệp thường đưa ra sản phẩm mới có tính

  năng phù hợp với khách hàng ở thị trường mới, thỏa mãn được tốt nhất nhu cầu của

  họ. Các công ty khi mở rộng thị trường thường áp dụng giải pháp đa dạng hóa sản

  phẩm theo nhu cầu của khách hàng

  Theo tiêu thức khách hàng: công ty kích thích, khuyến khích các nhóm khách

  hàng mới tiêu thụ sản phẩm của mình, đó có thể là khách hàng của đối thủ cạnh tranh,

  có thể là khách hàng tiềm năng của công ty

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  9

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Phát triển thị trường theo chiều sâu

  Phát triển thị trường theo chiều sâu là công ty cố gắng tăng khả năng tiêu thụ sản

  phẩm của công ty trên thị trường hiện tại.

  Phát triển thị trường theo chiều sâu được hiểu theo ba cách:

  Theo tiêu thức địa lý: Công ty cố gắng bán thêm sản phẩm dịch vụ vào thị trường

  hiện tại bằng việc sử dụng hữu hiệu các công cụ marketing chiêu dụ khách hàng, đánh

  bật đối thủ cạnh tranh và có thể tiến đến độc chiếm thị trường

  Theo tiêu thức khách hàng: Là việc công ty nỗ lực bán thêm sản phẩm của mình

  vào nhóm khách hàng của công ty, biến nhóm khách hàng đó trở thành khách hàng

  thường xuyên và trung thành của mình

  Theo tiêu thức sản phẩm: Công ty khi phát triển thị trường theo chiều sâu thường

  cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc đa dạng hóa sản phẩm

  hoặc tăng cường dịch vụ kèm theo.

  2.3 Phân định nội dung giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng của

  công ty kinh doanh

  2.3.1 Xác định hướng phát triển thị trường

  Công ty thực hiện đưa sản phẩm hiện tại của mình khai thác trên thị trường mới.

  Có thể phát triển thị trường về mặt địa lý, tìm kiếm tập khách hàng mới, đưa ra những

  ứng dụng mới cho sản phẩm:

  Phát triển thị trường theo tiêu thức địa lý: Công ty phát triển thị trường cho sản

  phẩm sang thị trường mới: công ty nên lựa chọn đoạn thị trường có tiềm năng phát

  triển, cố gắng tìm kiếm khe hở thị trường để phát triển thị trường vào đó.

  Phát triển thị trường theo tiêu thức khách hàng: Công ty phải xác định những

  khách hàng mục tiêu của mình, thực hiện duy trì lượng khách hàng cũ và tìm kiếm,

  khai thác tập khách hàng mới giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ được khối lượng hàng

  hóa là cao nhất và tạo được nhiều khách hàng trung thành.

  Tìm kiếm ứng dụng mới cho sản phẩm: Công ty có thể tăng cường tính thích

  dụng cho sản phẩm (dễ sử dụng, dễ bảo quản…), nâng cao thông số (độ bền, độ an

  toàn, khả năng chống nước, mốc, ẩm, khả năng cách điện, cách nhiệt…).

  2.3.2 Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  10

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Nghiên cứu thị trường mục tiêu

  Xu hướng toàn cầu hóa tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới. Bởi

  vậy, hiểu rõ về thị trường, khách hàng tiềm năng sẽ giúp doanh nghiệp tìm được giải

  pháp thích hợp để phát triển thị trường một cách thành công.

  Có hai phương pháp nghiên cứu thị trường là: nghiên cứu khái quát thị trường và

  nghiên cứu chi tiết thị trường.

  * Nghiên cứu khái quát thị trường: Nhằm mục tiêu nhân biết và đánh giá khái

  quát khả năng xâm nhập và tiềm năng của thị trường để định hướng quyết định lựa

  chọn thị trường tiềm năng và chiến lược kinh doanh của công ty. Nội dung nghiên cứu

  này bao gồm:

  Nghiên cứu các nhân tố môi trường để phân tích được những ràng buộc ngoài tầm

  kiểm soát của công ty, cũng như những thời cơ có thể phát sinh hoặc có thể nắm bắt

  hoặc xúc tiến chúng.

  Thu thập thông tin khái quát về quy mô thị trường chủ yếu qua các tài liệu thống

  kê về tiêu thụ và bán hàng giữa các không gian thị trường.

  Nghiên cứu tổng quan kết cấu địa lý, mặt hàng, phân bổ dân cư và sức mua, vị trí

  và sức hút, cơ cấu thị phần người bán hiện hữu của thị trường tổng thể.

  Nghiên cứu động thái và xu thế vận động của thị trường ngành, nhóm hàng, lĩnh

  vực kinh doanh (tăng trưởng, bão hòa, đình trệ hay suy thoái,…)

  Từ những kết quả phân tích các nội dung trên, công ty có cái nhìn tổng quan về

  định hướng cho cặp sản phẩm – thị trường triển vọng nhất, đánh giá tiềm năng thị

  trường tổng thể, đo lường thị phần khả hữu và tập khách hàng của công ty.

  * Nghiên cứu chi tiết thị trường: Nội dung chủ yếu của nghiên cứu chi tiết thị

  trường là nghiên cứu về nhu cầu, thái độ, thói quen, sở thích của tập khách hàng tiềm

  năng gồm:

  Xác định các thông số khái quát và phân loại kết cấu khách hàng tiềm năng theo

  các chỉ tiêu kinh tế và xã hội học (giới tính, tuổi, nghề nghiệp, tầng lớp xã hội…)

  Nghiên cứu các tập tính hiện thực của tập khách hàng, nghĩa là nắm được tập tính

  hoạt động, thói quen của tập khách hàng trong đời sống hiện thực để trả lời các câu hỏi

  xác định thị trường của một công ty

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  11

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Nghiên cứu tập tính tinh thần của tập khách hàng tiềm năng (động cơ mua sắm,

  hành vi ứng xử, sự thỏa mãn nhu cầu về sản phẩm…)

  Nghiên cứu tâm lý tập khách hàng theo các dấu hiệu phân loại và các đặc trưng

  tính cách làm cơ sở cho công ty xác lập ứng xử có biến hóa nhằm nâng cao hiệu lực

  tiếp thị bán hàng.

  Lựa chọn thị trường mục tiêu

  Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu,

  mong muốn mà doanh nghiệp có thể đáp ứng và có lợi thế hơn so với đối thủ cạnh

  tranh.

  Lựa chọn thị trường mục tiêu là việc quan trọng trong chiến lược phát triển của

  công ty. Để lựa chọn thị trường mục tiêu, doanh nghiệp cần đánh giá quy mô của từng

  phân đoạn cũng như đặc tính phù hợp của từng phân đoạn thị trường với khả năng

  marketing của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn tham gia vào một hay

  nhiều phân đoạn thị trường nhất định nào đó. Thông thường các doanh nghiệp thâm

  nhập vào một thị trường mới bằng cách phục vụ một phân đoạn duy nhất và nếu việc

  làm này cho thấy thành công thì họ sẽ thâm nhập vào các phân đoạn thị trường khác.

  Sự thâm nhập nối tiếp vào các phân đoạn thị trường không mang tính chất ngẫu nhiên

  mà phải thực hiện theo một kế hoạch chủ động được hoạch định từ trước. Việc lựa

  chọn một thị trường để thâm nhập trước hết phải đảm bảo tính hấp dẫn về quy mô, cơ

  cấu phù hợp với khả năng marketing của doanh nghiệp.

  Một số căn cứ lựa chọn thị trường mục tiêu:

  Quy mô và sức tăng trưởng của phân đoạn thị trường: Doanh nghiệp đánh giá

  quy mô và sức tăng trưởng của phân đoạn thị trường để thu thập và phân tích chỉ tiêu,

  doanh số bán và sự thay đổi , mức lãi suất và tỷ lệ thay đổi mức lãi suất, các nhân tố

  ảnh hưởng đến nhu cầu… Thông thường doanh nghiệp lớn hướng tới đoạn thị trường

  có quy mô lớn, bỏ qua các đoạn thị trường nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ bước đầu tiếp cận

  đoạn thị trường nhỏ, còn bỏ ngỏ và không đòi hỏi quá nhiều tài lực.

  Sức hấp dẫn về cấu trúc của phân đoạn thị trường: Sự gia nhập, rút lui của đối

  thủ cạnh tranh, sự đe dọa của các sản phẩm thay thế, sự đe dọa từ phía người mua, sự

  đe dọa từ phía nhà cung ứng.

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  12

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp: Mục tiêu và nguồn lực của doanh

  nghiệp có phù hợp với đoạn thị trường mục tiêu không? Được đánh giá dựa trên hai

  khía cạnh:

  Phương diện tài chính, quản lý nhân lực, công nghệ…

  Khả năng triển khai các nỗ lực marketing nổi trội hơn các đối thủ cạnh tranh

  2.3.3 Giải pháp marketing-mix nhằm phát triển thị trường

  2.3.2.1 Giải pháp về sản phẩm

  Sản phẩm là tất cả những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn của

  khách hàng, cống hiến những lợi ích cho họ và có khả năng đưa ra chào bán trên thị

  trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.

  Nâng cao chất lượng sản phẩm

  Chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao để có thể đáp ứng, thỏa mãn

  được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, sản phẩm của doanh

  nghiệp mới có thể cạnh tranh với sản phẩm của đối thủ trên thị trường. Tuy nhiên chất

  lượng luôn đi đôi với giá cả. Vì vậy doanh nghiệp cần phải có biện pháp hiệu quả để

  vừa có thể nâng cao được chất lượng lại đưa ra mức giá cạnh tranh, như vậy mới được

  thị trường chấp nhận

  Đa dạng hóa cơ cấu chủng loại sản phẩm:

  Có thể thực hiện theo 2 hướng:

  Phát triển đa dạng mặt hàng kinh doanh trên cơ sở một sản phẩm chủ lực. Thực

  chất là việc kinh doanh các mặt hàng khác nhau hoàn toàn về giá trị sử dụng nhưng có

  một sản phẩm được ưu tiên phát triển mạnh hơn

  Phát triển đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm dựa trên cơ sở sản phẩm xương

  sống. Thực chất là việc cải tiến, thay đổi mẫu mã một sản phẩm gốc, nhằm khai thác ở

  các loại thị trường khác nhau

  2.3.2.2 Giải pháp về giá

  Giá kinh doanh là một dẫn xuất lợi ích tương hỗ khi cầu gặp cung trên thị trường

  và được thực hiện, là giá trị tiền tệ của sản phẩm phát sinh trong sự tương tác trên thị

  trường giữa người bán với người mua.

  Các phương pháp định giá:

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  13

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Định giá dựa trên chi phí: Dựa trên cơ sở chi phí để định hướng mức giá bán,

  theo phương pháp này thì các doanh nghiệp sẽ có một quyết định giá tốt vì chi phí là

  một đại lượng kiểm soát được.

  Định giá dựa trên cơ sở cạnh tranh: Giá được xác định tùy theo tình thế cạnh

  tranh trên thị trường để đạt được doanh thu mục tiêu. Giá thay đổi khi doanh nghiệp

  xem xét giá trị thương hiệu của doanh nghiệp mình cao hay thấp so với giá trị thương

  hiệu cạnh tranh.

  Định giá dựa trên cơ sở khách hàng: Căn cứ vào sự định vị của khách hàng với

  doanh nghiệp.

  Khi phát triển thị trường công ty cần định giá thấp hơn hoặc ngang bằng với giá

  của đối thủ cạnh tranh.

  Điều chỉnh giá: Các công ty không chỉ xây dựng một giá duy nhất mà phải xây

  dựng một cơ cấu giá phản ánh được về nhu cầu và chi phí địa lý, khối lượng đạt hàng

  và những yếu tố khác: Công ty có thể áp dụng giá bán cho từng khu vực địa lý là khác

  nhau, công ty có thể chiết giá cho khách hàng mua số lượng hàng lớn, chiết khấu

  thương mại, chiết giá khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán nhanh…

  Khi xem xét việc thay đổi giá, công ty cần thận trọng xem xét những phản ứng

  của khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

  2.3.2.3 Giải pháp về phân phối

  Kênh phân phối là sự kết hợp hữu cơ giữa sản xuất với người trung gian để tổ

  chức vận động hàng hóa hợp lý nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của người tiêu

  dùng cuối cùng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc gián tiếp

  tùy thuộc vào quy mô thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp.

  Để phát triển thị trường công ty có thể:

  Phát triển kênh phân phối theo chiều ngang: Mở thêm các địa điểm bán mới trên

  khu vực thị trường hiện tại và thị trường mục tiêu để tạo ra sức bán lớn cũng như sự

  thuận tiện cho khách hàng.

  Phát triển kênh phân phối theo chiều dọc: Sử dụng kênh phân phối mới

  Các loại kênh phân phối chủ yếu:

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  14

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  Biểu hình 2.1: Các loại kênh phân phối

  Kênh phân phối trực tiếp:

  Kênh phân phối gián tiếp:

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  15

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  16

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC

  TRẠNG GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG SẢN

  PHẨM GẠCH TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH GẠCH CỔ BÁT TRÀNG

  TRÊN KHU VỰC HÀ NỘI.

  3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh của công ty

  3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và lĩnh vực kinh doanh của công ty

  3.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

  Tên công ty: Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng

  Địa chỉ : 45, Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

  Điện thoại : 0437164969

  Di động : 0916082546

  Website : gachcobattrang.com

  Ngƣời liên hệ : Phạm Thanh Hải

  Giám đốc : Nguyễn Thu Thuỷ

  Ngày thành lập : 09-2002

  Loại hình : Sản xuất

  Nghành nghề : Gạch, gạch ngói, gạch ốp lát, gạch trang trí – sản xuất & bán buôn,

  máy móc đặc chế, máy móc.

  Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng tiền thân là Tổ Hợp Tác sứ điện Bát Tràng

  thành lập năm 1986. Năm 2002 để hội nhập vào nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh

  ban lãnh đạo Tổ Hợp Tác đã quyết định chuyển mô hình từ Tổ Hợp Tác thành công ty

  TNHH 2 thành viên theo giấy đăng ký kinh doanh số 010200634 do sở kế hoạch đầu

  tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/2/2002, sửa đổi lần 1 ngày 15/3/2007

  Được rèn luyện đi lên từ những kinh nghiệm tích luỹ hơn 500 năm của làng nghề

  Bát Tràng. Công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng đã kế thừa, phát triển và đưa vào từng

  sản phẩm tinh hoa của dân tộc từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân Bát Tràng. Với

  sự kết hợp tài tình giữa phong cách cổ được kết tinh từ hàng trăm năm nay với phong

  cách hiện đại từ phương Tây, công ty chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu sản xuất sản

  phẩm trang trí nội – ngoại thất chất liệu gốm cao cấp. Sản phẩm của Gạch cổ Bát Tràng

  mang phong cách đơn giản – mộc mạc – chất liệu tự nhiên – không sử dụng hoá chất thân thiện với môi trường – mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông – không rêu mốc – bền

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  17

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  18

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  nhiệm nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các khách hàng

  mới, thiết lập các chiến lược marketing đưa lên cho trưởng bộ phận.

  Biểu hình 3.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

  Giám đốc

  Phó Giám

  đốc

  Phòng hành chính

  nội vụ

  Phòng kỹ thuật

  Phòng kinh tế tài

  chính

  (Nguồn: bộ phận tổ chức công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng)

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  19

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  Khóa Luận Tốt Nghiệp

  Khoa Marketing

  – Năm 2010 so với 2009 lợi nhuận sau thuế tăng 1 lượng là 1,309 (tỷ đồng) tương

  ứng với 23,25 %. Năm 2011-2010 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 1,851 (tỷ

  đồng) tương ứng với 26,67 %.

  Qua phân tích trên ta thấy công ty đã giảm bớt được chi phí, đó là do công ty đã

  biết tận dụng tối đa các nguồn lực của mình.

  Bảng 3.1: Một số kết quả đạt được của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng 3 năm qua

  Đơn vị: tỷ đồng

  So sánh

  Chỉ tiêu/năm

  2009

  2010

  2011

  2010/2009

  2011/2010

  Số tiền

  %

  Số tiền

  %

  Doanh thu

  83,89

  90,498

  95,076

  6,608

  7,88

  4,578

  5.06

  Chi phí

  76,717

  81,998

  84,661

  5,281

  6,88

  2,663

  3,25

  LNT

  7,173

  8,5

  10,415

  1,327

  18,5

  1,915

  22,53

  Nộp NSNN

  1,543

  1,561

  1,625

  0,018

  1,17

  0,064

  4,1

  LNST

  5,63

  6,939

  8,79

  1,309

  23,25

  1,851

  26,67

  (Nguồn: bộ phận tài chính – kế toán của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng)

  3.2 Phân tích sự ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến phát triển thị trƣờng

  gạch trang trí của công ty TNHH Gạch cổ Bát Tràng trên khu vực Hà Nội

  3.2.1 Môi trường vĩ mô

  3.2.1.1 Môi trường kinh tế – dân cư

  – Môi trường kinh tế:

  + Cơ hội: Với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhu cầu của con

  người không dừng lại ở ăn no, mặc ấm nữa mà nhu cầu của họ là ăn ngon mặc đẹp và

  họ đầu tư rất nhiều tiền vào việc xây dựng trang trí nhà cửa đây là điều kiện thuận lợi

  cho đầu ra sản phẩm của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển thị

  trường trên khu vực Hà Nội.

  + Thách thức: thách thức đặt ra với công ty là càng ngày càng có nhiều đối thủ

  cạnh tranh xuất hiện từ khi Việt Nam gia nhập WTO, mặt khác tình hình kinh tế Việt

  Nam hiện nay đang lạm phát làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công

  ty, lạm phát làm đồng tiền mất giá trị người tiêu dùng sẽ giảm bớt chi tiêu vào những

  mặt hàng không thiết yếu làm cho tình hình đầu ra của công ty gặp nhiều khó khăn.

  SV: Nguyễn Thị Ngân-K44C1

  20

  GVHD: ThS Nguyễn Thế Ninh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Chuyên Đề Một Số Biện Pháp Marketing Nhằm Phát Triển Thị Trường Sản Phẩm Máy Công Cụ Của Công Ty Cơ Khí Hà Nội
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn Giải Pháp Marketing Manta
 • Tài Liệu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Mix Của Trung Tâm Athena
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix
 • Hiểu Đúng Về Đăng Ký Thương Hiệu Rau Sạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Hậu Quả Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Không Trung Thực
 • Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu
 • Làm Sao Để Đăng Ký Thương Hiệu 2021
 • Lựa Chọn Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa
 • Trước tình trạng về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng đáng báo động thì nhu cầu về các loại thực phẩm sạch lại trở nên bức thiết. Nhất là các loại rau, quả sạch thì nhu cầu về nó là cực kỳ cao và luôn được giới tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Nhưng không phải cơ sở nào được quảng bá là cung cấp rau sạch đều được người tiêu dùng nhắc đến.

  Những người tiêu dùng thông tin sẽ chọn lựa các đơn vị uy tín và có được sự đảm bảo. Vì vậy, để gây dựng niềm tin, khẳng định chất lượng và quảng bá sản phẩm một cách rộng rãi thì việc đăng ký thương hiệu rau sạch là rất cần thiết đối với các đơn vị cung cấp loại sản phẩm này.

  Thế nào là đăng ký thương hiệu rau sạch ?

  Vì sao cần phải đăng ký thương hiệu rau sạch ?

  Một đơn vị muốn cung ứng cho thị trường mặt hàng rau sạch mang thương hiệu riêng của chính mình thì gần như phải thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu cho nhóm sản phẩm mà mình đang kinh doanh tức mặt hàng rau sạch. Đây là cách để đơn vị tạo cho mình một thương hiệu sản phẩm riêng biệt đầy tính sự chuyên nghiệp.

  Dựa vào đó mà khách hàng có thể biết đến nhiều hơn nguồn sản phẩm mà bạn cung cấp cũng như tạo được niềm tin khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nhất là mặt hàng rau sạch cần nhất chính là uy tín của đơn vị cung cấp thì người sử dụng mới có thể cảm thấy yên tâm khi sử dụng.

  Bên cạnh đó việc đăng ký thương hiệu nói chung chứ không chỉ riêng cho các sản phẩm rau sạch là khẳng định được sự độc quyền tại phạm vi mà đơn vị hoạt động. Điều đó sẽ giúp đơn vị tránh được những tình huống tranh chấp, xung đột về mặt pháp lý, rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhằm tạo sự phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp.

  Thủ tục đăng ký thương hiệu rau sạch

  Nếu đơn vị chọn lựa hình thức đăng ký trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ thì hồ sơ để thực hiện quy trình đăng ký này sẽ bao gồm:

  – Từ khai đăng ký thương hiệu (Mẫu 04-NH)

  – Mẫu thương hiệu đăng ký

  – Danh mục sản phẩm đăng ký

  – Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  – Chứng từ nộp phí, lệ phí

  Một quy trình hoàn tất khi đơn đăng ký được phê duyệt  thành công và chủ doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên để đến được bước cuối cùng của quá trình này sẽ đòi hỏi rất nhiều giai đoạn khác nhau. Người thực hiện tốt nhất nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào thực hiện.

  Như vậy, việc đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu hay đăng ký thương hiệu rau sạch chính là điều vô cùng quan trọng trước khi bước vào xây dựng và phát triển cho một đơn vị kinh doanh dù là hoạt động trong lĩnh vực nào.

  Là đại diện sở hữu trí tuệ với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bảo hộ thương hiệu, Phan Law Vietnam đã từng đại diện cho rất nhiều đơn vị trong công tác này và số lượng đó mỗi lúc một tăng lên. Điều đó phần nào chứng minh được tầm quan trọng của công tác này với mọi đơn vị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiến Thức Cơ Bản Về Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Tại Việt Nam
 • Hiệu Lực Của Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu
 • Hướng Dẫn Kiểm Tra Đăng Ký Thương Hiệu 2021
 • Kinh Nghiệm Đăng Ký Thương Hiệu Tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Logo Được Bảo Hộ Khi Đáp Ứng Những Điều Kiện Nào?
 • ★ Tư Vấn Đăng Ký Nhãn Hiệu Mất Bao Nhiêu Tiền Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Đăng Ký Thương Hiệu Theo Quy Định Hiện Hành
 • Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Hồ Sơ Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Theo Pháp Luật
 • Tư Vấn Về Vấn Đề Đi Đăng Ký Bảo Hộ Website
 • Các Quy Định Về Đăng Ký Thương Hiệu Của Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam
 • Sáng tạo ra và sở hữu nhãn hiệu riêng biệt không chỉ giúp doanh nghiệp phân biệt hàng hóa, dịch vụ với các đối thủ mà còn tạo ra thương hiệu và lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, chi phí để đăng ký nhãn hiệu mất bao nhiêu tiền?

  Đây là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc trước khi quyết định xem xét việc đăng ký thương hiệu hay không? Bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này.

  Chi phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được nộp tại đâu?

  Tại Điều 3 Thông tư 263/2016 của Bộ tài chính, có quy định về cơ quan sẽ tiến hành thu phí, lệ phí khi đi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Cụ thể đó là Cục Sở hữu trí tuệ. Những chi phí này đã được liệt kê cụ thể. Chứ không phải dựa vào ý chí chủ quan, muốn thu bao nhiêu là thu.

  Cục sở hữu trí tuệ sẽ dựa vào mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016 của Bộ tài chính.

  Chi phí đăng ký nhãn hiệu mất bao nhiêu tiền?

  Chi phí đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu cần nộp cho cơ quan nhà nước cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký logo. Đây là căn cứ để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét thẩm định đơn đăng ký cho chủ sở hữu. Việc đăng ký logo hết bao nhiêu tiền phụ thuộc vào các tiêu chí sau:

  • Số lượng logo đăng ký.
  • ố lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký logo.
  • Số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ.
  • Tự nộp đơn đăng ký hay sử dụng dịch vụ đăng ký.

  Tổng hợp lại, chi phí đăng ký nhãn hiệu được chia thành 02 loại chi phí. Gồm: Chi phí chính thức (phí nhà nước) nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ và chi phí của tổ chức đại diện thay mặt chủ sở hữu nộp đơn đăng ký.

  Đối với mỗi đơn đăng ký thông thường theo giá nhà nước (đăng ký bảo hộ cho một nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm 06 sản phẩm hàng hóa, dịch vụ):

  • Lệ phí nộp đơn: 150.000đ/đơn.
  • Phí thẩm định nội dung: 550.000đ.
  • Phí tra cứu phục vụ thẩm định nhãn hiệu: 180.000đ.
  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000đ.
  • Lệ phí công bố nhãn hiệu: 120.000đ.
  • Lệ phí đăng bạ: 120.000đ.

  Chi phí phải trả khi đi đăng ký gồm nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ là bao nhiêu?

  Ngoài các chi phí được kể trên, khi đăng ký cho 6 sản phẩm/dịch vụ trở lên thì còn phải chịu thêm các phí sau:

  • Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký: Nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 120.000đ
  • Phí tra cứu phục vụ thẩm định nhãn hiệu: Nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000đ

  Qua bài viết tư vấn đăng ký nhãn hiệu mất bao nhiêu tiền hiện nay. Mong sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tự tin là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm.

  ~~~

  Tìm hiểu đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

  Cùng với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Trong những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu trong nước và đặc biệt là để phục vụ cho việc đẩy mạnh xuất khẩu. Một trong những bước quan trọng trong việc tạo nên thương hiệu không chỉ trong nước lẫn ở nước ngoài là việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế được hiểu như thế nào?

  Được hiểu là việc tổ chức, cá nhân đi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu dùng cho sản phẩm, dịch vụ hàng hóa ở các nước mình mong muốn. Nhằm phát triển thị trường kinh doanh và quảng bá sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có ý nghĩa gì?

  Theo Luật sở hữu trí tuệ 2013, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu đăng ký tại việt nam thì chỉ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ việt nam. Trong trường hợp người nộp đơn mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài thì nên đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

  Bởi sau khi nhãn hiệu được đăng ký ở quốc gia sở tại, doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đạt được một số lợi ích như sau:

  • Chủ thể đi đăng ký được độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ mình đăng ký tại các quốc gia.
  • Được quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu này cho các chủ thể khác. Thông qua những hợp đồng này, doanh nghiệp có thể thu được những khoản tiền tương đối lớn.
  • Sự đảm bảo về giá trị pháp lý tạo ra sự gia tăng giá trị kinh tế của nhãn hiệu.
  • Tạo ra thế cân bằng khi đàm phán hay cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh cùng loại sản phẩm, dịch vụ tại nước ngoài.
  • Hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt nhãn hiệu tại thị trường quốc gia sở tại, tránh được các chi phí tốn kém cho các hoạt động giải quyết tranh chấp liên quan tới việc xác định chủ sở hữu nhãn hiệu.

  Khi đi đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì nộp tại đâu?

  Khi bạn muốn đi đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài thì có thể lựa chọn theo các cách:

  • Thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ của nước ngoài để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại các nước đó.
  • Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư madrid.

  Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước madrid.

  Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho văn phòng quốc tế thông qua cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.

  Ngày cục sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong trường hợp văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của cục sở hữu trí tuệ.

  Trường hợp đơn không được người nộp đơn hoàn thiện để gửi đến văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

  Trên đây là các nội dung tư vấn về các vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Toàn Diện Nhất 2021
 • Cách Viết Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Báo Giá Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Phan Law Việt Nam Năm 2021
 • Cách Đăng Ký Nhãn Hiệu Thức Ăn Nhanh
 • Hồ Sơ Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Độc Quyền Nhanh Và Chính Xác
 • ★ Sữa Similac Cho Trẻ 1 Tuổi Bị Nhiễm Độc Có Đúng Hay Không ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Liệu Sữa Similac Có Chất Biến Đổi Gen?
 • Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi Uống Sữa Abbott Có Bị Táo Bón Không?
 • Tại Sao Khi Bé Uống Sữa Similac Bị Táo Bón?
 • Cho Trẻ Uống Sữa Similac Có Tốt Không?
 • Liệu Sữa Similac 2 Có Gây Táo Bón Không?
 • Tôi xin khẳng định rằng thông tin Abbott – hãng sữa cho trẻ em hàng đầu của Mỹ thu hồi 11 lô sữa Similac Gain ở Việt Nam là có thật, tuy nhiên lí do đằng sau đó thì không phải như các mẹ nghĩ đâu nhé.  Thông tin “sữa similac cho trẻ 1 tuổi bị nhiễm độc” là có nhưng sự thật là gì thì các mẹ hãy tìm hiểu qua bài viết này nhé.

  Thực hư tin tức sữa Similac cho trẻ 1 tuổi bị nhiễm độc

  Về việc tại sao lại thu hồi 11 lô sữa Similac GainPlus của Công ty Abbott, Công ty này cũng đã nhấn mạnh rằng việc thu hồi chỉ là với mục đích phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Và từ trước đó cũng chưa có ghi nhận nào về sự ảnh hưởng của sản phẩm này đối với người tiêu dùng ở Việt Nam. Nhưng dư luận Việt Nam suốt một thời gian dài vẫn băn khoăn sữa similac cho trẻ 1 tuổi bị nhiễm độc thật không, vì đây là sản phẩm rất được ưa chuộng và phổ biến đối với các mẹ bỉm sữa

  Giải đáp thắc mắc sữa Similac cho trẻ 1 tuổi bị nhiễm độc

  Để gỡ nút thắt này của các bậc làm cha làm mẹ có con em đang sử dụng sản phẩm sữa này, thì Bộ Công Nghiệp Cơ Bản New Zealand đã chính thức minh oan cho sản phẩm này khi công bố sữa Similac Gainplus cho trẻ 1 tuổi hoàn toàn không bị nhiễm độc mà chỉ là hai loại vi khuẩn Clostridium botulinum và Clostridium sporogenes khá giống nhau nên đã có sự nhầm lẫn trong khâu kiểm định. Trước đó, chính bộ này đã yêu cầu Abbott thu hồi sản phẩm sữa này vì nghi ngờ trong sữa này có chứa Clostridium botulinum là một vi khuẩn có tác động xấu đến trẻ. Nhưng sau khi thẩm định kĩ, vi khuẩn có trong sữa này lại là Clostridium sporogenes – một loại vi khuẩn lành tính, không gây nguy hại tới người tiêu dùng.

  Ông Jullian Caillet, Tổng giám đốc, Abbott Việt Nam cho biết “Ưu tiên số một  của Abbott luôn luôn là người tiêu dùng. Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Dựa vào những thông tin chúng tôi nhận được trước đây, chúng tôi đã thể hiện trách nhiệm trong việc nhanh chóng tiến hành thu về các sản phẩm bị nghi ngờ trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp để người tiêu dùng tin tưởng về sự an toàn của các sản phẩm của Abbott”

  Vậy là các mẹ đã được giải đáp thắc mắc sữa similac cho trẻ một tuổi bị nhiễm độc là có đúng hay không. Các mẹ vẫn cứ là yên tâm khi chọn Similac cho bé nhà mình nhé.

  ~~~

  Liệu sữa similac số 2 có bị nhiễm khuẩn không?

  Sữa Similac là một loại sữa nổi tiếng đến từ thương hiệu Abbott của Hoa Kỳ, với dạng bột sữa mềm mịn, thơm hơn so với các loại sữa khác, Similac đã chiếm trọn cảm tình của các mẹ cũng như được rất nhiều trẻ ưa thích. Tuy nhiên trong thị trường sữa thật giả lẫn lộn như hiện nay rất khó để các phụ huynh phân biệt được các loại sữa phù hợp cho trẻ.

  Bên cạnh đó cũng có không ít những trường hợp các cơ sở kém chất lượng làm giả thương hiệu hãng sữa nổi tiếng khiến trong sữa nhiễm khuẩn rồi mang bán ra thị trường. Vì vậy các mẹ hiện nay đang rất hoang mang khi đứng trước sự lựa chọn đến từ các hãng sữa. Để góp một phần nào đó vào sự đảm bảo cho trẻ, bài viết này chúng ta hãy cùng nhau đi xem xem liệu sữa similac số 2 có bị nhiễm khuẩn không?

  Tại sao sữa similac số 2 có bị nhiễm khuẩn không lại khiến các mẹ lo lắng?

  Câu hỏi sữa similac số 2 có bị nhiễm khuẩn không được rất nhiều mẹ đưa ra bởi hiện nay sữa similac là một trong những sản phẩm sữa được tin tưởng và ưa chuộng nhất trên thị trường. Vì vậy khi nghe thông tin sữa bị nhiễm khuẩn có mặt trên thị trường, có cả những hãng sữa lớn khiến phụ huynh cảm thấy lo lắng, phân vân không biết liệu sữa của con mình đang dùng có bị nhiễm khuẩn không. Nên những ai đang dùng sữa similac cho trẻ xin hãy yên tâm vì chất lượng sữa của similac không hề bị nhiễm khuẩn.

  Tại sao lại có sự chắc chắn như vậy? Vì để sản xuất ra một loại sữa phải trải qua nhiều giai đoạn. Không chỉ phụ thuộc vào công thức chất dinh dưỡng trong sữa mà còn phải có kỹ thuật tiên tiến cũng như khâu kiểm duyệt kỹ lưỡng để đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm. Với Abbott – tập đoàn sữa lớn đến từ Hoa Kì thì các mẹ hoàn toàn yên tâm với dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, an toàn với các thiết bị hiện đại khử trùng các vi khuẩn, cho bé có một nguồn sữa tốt nhất.

  Kết luận về vấn đề sữa similac số 2 có bị nhiễm khuẩn hay không

  Sữa similac số 2 dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi với đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu không chỉ đảm bảo cho trẻ có một hệ tiêu hóa tốt, tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp phát triển não bộ, trí thông minh, thị giác; thậm chí trong sữa còn giàu Canxi giúp trẻ xây dựng một hệ xương chắc khỏe,… Với những lợi ích mà sữa mang lại, chắc chắn nhiều bà mẹ sẽ quan tâm tới câu trả lời của vấn đề “ Liệu sữa similac số 2 có bị nhiễm khuẩn hay không?” Một lần nữa khẳng định với các mẹ đó là sữa similac số 2 không hề bị nhiễm khuẩn. Vì vậy phụ huynh hãy cứ thoải mái lựa chọn cho con sử dụng dòng sữa similac nhé!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Mát Người Và Tránh Táo Bón
 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Dạng Gói Là Gì?
 • Sữa Similac Cho Trẻ Sơ Sinh 400G Giá Bao Nhiêu Trên Thị Trường Hiện Nay?
 • Ủ Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Là Gì?
 • Top 5 Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Tốt Nhất Trên Thị Trường Hiện Nay
 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Dạng Gói Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Mát Người Và Tránh Táo Bón
 • ★ Sữa Similac Cho Trẻ 1 Tuổi Bị Nhiễm Độc Có Đúng Hay Không ?
 • Liệu Sữa Similac Có Chất Biến Đổi Gen?
 • Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi Uống Sữa Abbott Có Bị Táo Bón Không?
 • Tại Sao Khi Bé Uống Sữa Similac Bị Táo Bón?
 • Một hình thức đóng gói sữa bột mới lạ hiện đang khá được ưa chuộng trên thị trường hiện nay chính là sữa cho trẻ sơ sinh dạng gói. Thay vì mua sữa theo hình thức đóng hộp giấy hoặc lon nhôm khá cồng kềnh, sữa dạng gói, dạng thanh chia nhỏ sẵn khẩu phần sữa hằng ngày của bé, mẹ chỉ cần xé ra pha là bé có thể dùng ngay.

  Trong trường hợp phải di chuyển như đưa bé đi chơi, đi nhà trẻ thì đây là một giải pháp vô cùng tiện lợi và đơn giản. Thiết kế của sữa cũng rất gọn nhẹ, bao bì cẩn thận cho từng gói nên mẹ hoàn toàn yên tâm trong việc bảo quản chúng một cách dễ dàng.

  Nên hay không nên sử dụng sữa cho trẻ sơ sinh dạng gói?

  Mặc dù hình thức còn khá mới mẻ nhưng sữa cho trẻ sơ sinh dạng gói hoàn toàn giống với sữa đựng trong lon hoặc hộp giấy. Các mẹ không nên e ngại về vấn đề khác nhau ở chất lượng hay yếu tố nào đó liên quan vì ngoài hình thức thì tất cả mọi thứ bên trong vẫn là nguyên bản.

  Có hay chăng những gói sữa này có thể “ngốn” của bạn nhiều tiền hơn một chút do sự cầu kỳ của nó, nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi sự tiện lợi to lớn mà nó mang lại. Hầu hết những người dùng thử đều công nhận khẳng định này, và họ cũng cho biết sữa dạng gói đã giúp họ bớt vất vả hơn rất nhiều trong quá trình chăm sóc bé yêu của mình.

  Những nơi cung cấp sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh dạng gói

  Vì còn khá mới nên hiện tại các sản phẩm sữa bột trong nước vẫn chưa phát triển loại hình đóng gói này, song hầu hết các loại sữa nước ngoài đều đã có. Mặc dù vậy, các cửa hàng truyền thống vẫn chủ yếu chỉ bán dạng lon, nên đa phần những mẹ có nhu cầu mua sữa cho trẻ sơ sinh dạng gói đều phải tìm đến các trang web bán hàng online, các trang thương mại điện tử để đặt mua.

  Thường thì sữa được đặt trực tiếp từ nước ngoài về theo đơn, ít khi bán lẻ mà các mẹ phải mua theo thùng. Tuy hơi bất tiện nhưng các mẹ có thể hưởng được một chút lợi từ giá sỉ thay vì mua lẻ ở một số rất ít cửa hàng sữa bên ngoài.

  Và một lưu ý mà các mẹ không bao giờ được phép quên: hãy chọn mua sữa ở những nơi bán thật sự uy tín. Mua hàng online vẫn còn đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên các mẹ nhớ để ý thật kỹ khi chọn mua và nhận hàng nhé! Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sữa Similac Cho Trẻ Sơ Sinh 400G Giá Bao Nhiêu Trên Thị Trường Hiện Nay?
 • Ủ Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Là Gì?
 • Top 5 Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Tốt Nhất Trên Thị Trường Hiện Nay
 • ★ Tìm Hiểu Lịch Uống Sữa Cho Bé Sơ Sinh Khoa Học, Đúng Cách
 • Ủ Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sữa Similac Cho Trẻ Sơ Sinh 400G Giá Bao Nhiêu Trên Thị Trường Hiện Nay?
 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Dạng Gói Là Gì?
 • Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Mát Người Và Tránh Táo Bón
 • ★ Sữa Similac Cho Trẻ 1 Tuổi Bị Nhiễm Độc Có Đúng Hay Không ?
 • Liệu Sữa Similac Có Chất Biến Đổi Gen?
 • Sữa là một trong những nguồn thực phẩm chinh cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, liên quan mật thiết đến tăng trưởng chiều cao cũng như xây dựng hệ thống miễn dịch cho bé. Tuy nhiên, để đạt được tối đa tất cả các công dụng trên, các mẹ cần cho bé sử dụng sữa đúng cách, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

  Đối với các bé ở độ tuổi này, việc cho bé uống sữa ấm là điều vô cùng quan trọng, nhưng không phải lúc nào mẹ cũng có đủ thời gian để chuẩn bị sữa cho con. Vậy nên ủ sữa cho trẻ sơ sinh chính là giải pháp hữu hiệu giúp bé không phải uống sữa nguội nữa. Quá trình ủ sữa sẽ giúp giữ nguyên nhiệt độ của bình sữa, để bé có thể uống sữa bất kỳ lúc nào muốn.

  Tại sao phải ủ sữa cho trẻ sơ sinh?

  Trên thực tế, ủ sữa không chỉ mang lại lợi ích cho bé yêu mà còn là phương án khá tiện lợi trong việc nuôi con của các bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta có thể pha trước lượng sữa mà bé nhà mình sẽ sử dụng, sau đó cho vào bình ủ sữa cho trẻ sơ sinh, khi nào cần sẽ lấy ra để dùng dần. Nếu cả gia đình ra ngoài, bạn chỉ việc mang theo bình ủ này, không còn cảnh tượng lỉnh kỉnh nào sữa bột, nào nước ấm,… nữa.

  Hay những đêm khuya bé khóc đói, bé sẽ được bú sữa ngay tức thì, mẹ không cần phải chật vật thức dậy đong nước, thử nước,… Rõ ràng, công việc chăm con những ngày đầu tưởng chừng khó khăn sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Ba mẹ càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với con, cùng con khám phá những điều tuyệt diệu, mới mẻ của cuộc sống.

  Cách sử dụng bình ủ sữa cho trẻ sơ sinh

  Trước hết, mẹ hãy đến ngay siêu thị hoặc các cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé, mua ngay cho mình một bình ủ sữa có dung tích mong muốn. Thông thường, các mẹ sẽ sử dụng bình ủ sữa cho trẻ sơ sinh theo hai cách. Cách thứ nhất, các mẹ chuẩn bị sẵn sữa ở nhiệt độ thích hợp, sau đó đặt vào bình ủ để giữ nhiệt.

  Cách làm này trực tiếp và thuận tiện hơn, nhưng lưu ý sữa nên cho bé dùng trong 2 giờ đầu tiên, vì để lâu hơn sữa sẽ mất đi nhiệt lượng vốn có. Cách thứ hai, các mẹ pha sẵn nước ấm đặt vào bình ủ, mang bột sữa kèm theo, khi nào bé đói thì cho bột vào nước. Tuy hơi bất tiện đôi chút nhưng đảm bảo hơn về độ tươi mới của sữa mẹ nhé!

  Dù rất tiện nhưng các mẹ không nên quá phụ thuộc vào bình ủ, uống sữa mới pha vẫn luôn là tốt nhất. Chúc mẹ và bé luôn mạnh khỏe!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 5 Sữa Cho Trẻ Sơ Sinh Tốt Nhất Trên Thị Trường Hiện Nay
 • ★ Tìm Hiểu Lịch Uống Sữa Cho Bé Sơ Sinh Khoa Học, Đúng Cách
 • Tin tức online tv