Top 6 # Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Số 08

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/11/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh, và quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế thế mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: đường nhánh vào các khu, điểm du lịch nhỏ, hẹp, chất lượng không cao, ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, thu hút khách du lịch. Công trình phát triển du lịch đang còn trong giai đoạn khởi công thực hiện nên chưa phát huy được hiệu quả. Việc đưa các giá trị văn hoá truyền thống trở thành sản phẩm du lịch chưa nhiều, chưa được khai thác hiệu quả và chưa có điều kiện để nâng tầm thành sản phẩm du lịch riêng có tính độc đáo, mới lạ; chưa có đột phá trong đầu tư tập trung ở một số điểm du lịch tiêu biểu dễ thu hút du khách. Chính sách thu hút đầu tư không còn phù hợp với tình hình phát triển du lịch của tỉnh, còn mang tính chung chung, chưa có chính sách đặc thù dành riêng cho lĩnh vực du lịch của tỉnh. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh chưa đem lại hiệu quả cao.

Phong cảnh đẹp ở núi Bà Rá

Tỉnh ủy đã đề ra các giải pháp cơ bản trong thời gian tới như: (1) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của các địa phương trong tỉnh cho phù hợp. (2) Tăng cường thực hiện liên kết vùng, chú ý đến thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; xây dựng các tuyến du lịch. (3) Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, độc đáo của tỉnh, phục hồi các sản phẩm truyền thống của địa phương để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. (4) Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. (5) Xây dựng chính sách để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, thành lập các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, xây dựng mới các khách sạn, nhà nghỉ đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu lưu trú cảu du khách. (6) Bố trí ngân sách phù hợp cho hoạt động sự nghiệp du lịch; đặc biệt là công tác phục dựng và tổ chức lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh hàng năm nhằm thu hút khách du lịch. (7) Sắp xếp, kiện toàn nhân sự tổ chức bộ máy làm công tác quản lý và phát triển du lịch từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Lượt xem: 387

Giải Pháp Trong Thực Hiện Nghị Quyết Năm 2022

Năm 2021 với khối lượng công việc chiếm 1/5 của nhiệm kỳ cũng là năm tạo nền tảng, điều kiện để triển khai cho cả nhiệm kỳ phải tập trung thực hiện. Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2021.

Xây dựng Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Thị Nghĩa Nhân nhận định: Trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng còn 1 bộ phận chưa ngang tầm với nhiệm vụ, trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự đầu tư cho công việc chuyên môn, thiếu ý thức phấn đấu, chưa thể hiện tính tiến công.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất, ngành tuyên giáo nghiên cứu khuyến khích đầu tuần cho điểm tin báo địa phương để nắm chắc thông tin các chủ trương nghị quyết của Đảng. Có như vậy mới đảm bảo tốt việc tuyên truyền đưa chủ trương, nghị quyết đến với cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm nêu ý kiến: Trong điều kiện tỉnh đang chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng thì việc chủ động trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế là rất cần thiết. Về mục tiêu năm 2021, thống nhất “Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân – Ba mũi” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó xác định lĩnh vực đột phá là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tú Anh cho rằng: Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Chủ đề “Bứt phá về đích” năm 2020 được lan tỏa, tạo khí thế thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng. Việc tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và có đổi mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em nhận định: Cùng với xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh, nhất là vận động nhân dân khắc phục hạn mặn, phòng chống dịch Covid-19, cho thấy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân và rút ra nhiều kinh nghiệm trong huy động sức dân. Vì vậy, trong đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm 2020, cần bổ sung bài học phải biết dựa vào dân, lấy sức dân để giải quyết những vấn đề của dân.

Phát triển kinh tế

Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú cho biết, qua thời gian phục hồi kinh tế, đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách tỉnh đạt khoảng 91% kế hoạch, khả năng có thể cán mức 5 ngàn tỷ đồng, kỳ vọng đạt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, việc chi ngân sách nhà nước được tổ chức chặt chẽ, đáp ứng nhiệm vụ chống dịch Covid-19, hạn mặn và các hoạt động quốc phòng – an ninh. Dự báo năm 2021, là năm đầu nhiệm kỳ và năm khôi phục kinh tế sau hàng loạt khó khăn tạo giá trị gia tăng cao ngay, do đó đề nghị giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 2021 còn 7,5% (dự thảo chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025 là 8,5 – 9,5%).

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Nguyễn Thanh Phương nhìn nhận: Thời gian qua, hầu hết các HTX có quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là thiếu người điều hành. Đồng thời đề nghị trong báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy cần cập nhật lại số liệu về tổ chức HTX; nhấn mạnh có 165 HTX gắn với chuỗi giá trị; đề xuất chỉ tiêu năm 2021 xây dựng 6 HTX điểm, kiểu mẫu, phát triển thêm 15 HTX.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em đề xuất: Về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, con người Bến Tre phát triển toàn diện; giải quyết tốt việc làm, phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội. Dựa vào thực tiễn địa phương, tỉnh nên quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề, truyền nghề.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, từng cấp ủy cần tập trung và phát huy tốt dân chủ; đánh giá việc cụ thể hóa của từng địa phương, ngành và cơ sở; tổng kết và đánh giá các mô hình kiêm nhiệm. Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh cần chú trọng và ưu tiên việc bảo vệ môi trường, nhất là rác thải trong sinh hoạt, sản xuất.

Quốc phòng – an ninh

Phó giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Hòa đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến ngày một phức tạp, nhất là an ninh mạng; dịch Covid-19 có tác động tiêu cực đến kinh tế, kéo theo hệ lụy là các loại tội phạm gia tăng… Chỉ tiêu năm 2021 đề ra là kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5 – 10% so với năm 2020 là khả thi. Năm 2021, ngành Công an chủ động, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2020, hoạt động đánh bắt hải sản còn vi phạm vùng biển nước ngoài, không theo quy định và không khai báo. Theo Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nguyễn Chí Quang, số tàu đánh bắt hải sản tuy có giảm so với năm 2019 nhưng tỷ lệ vẫn còn cao, nguyên nhân xác định là do nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành quy định. Vì thế, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư dân; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, tuần tra, lắp đặt định vị đối với các tàu đánh bắt xa bờ; thực hiện nghiêm xử lý, xử phạt hành chính đối với các chủ tàu vi phạm.

H. Hiệp – P.Tuyết – Q.Hùng – C.Trúc – Phan Hân

Triển Khai, Thực Hiện Nghị Quyết Số 58

Nhằm ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đạt được trong giai đoạn qua, đồng thời tạo cơ hội nhiều hơn nữa để Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa với mục tiêu là đến năm 2030, Thanh Hóa phải trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thanh Hóa phải là cực tăng trưởng mới nằm trong tứ giác tăng trưởng: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hoá.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo về nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như đề án phát triển thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Thanh Hóa sẽ thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm: Đột phát về thể chế, đột phá về cơ sở hạ tầng và đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đều đánh giá và khẳng định, Thanh Hoá là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí chiến lược đặc biệt cả trong chiến tranh và thời bình. Trong chiến tranh Thanh Hóa đã đóng góp to lớn về sức người và sức của. Trong công cuộc dựng xây, Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực đặc biệt phát triển kinh tế… Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa, nhất là tiềm năng con người còn lớn, chưa phát huy tối đa. Nếu phát huy hiệu quả những tiềm năng này, thì Thanh Hóa sẽ phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Thanh Hóa sẽ đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về phát triển Thanh Hoá có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết đặt ra cho Thanh Hóa phải là một cực phát triển để tạo ra một tứ giác phát triển trên nền tảng tam giác phát triển là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với sự phát triển của Thanh Hóa thì Thanh Hóa trở thành một cực phát triển, một động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ, tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ với tứ giác phát triển, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa với Duyên hải Bắc Bộ cũng như với vùng Tây Bắc. Có nghĩa là với sự phát triển của Thanh Hóa, tạo ra sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của hầu như toàn bộ các tỉnh phía Bắc. Điều đó cho thấy, Nghị quyết này không chỉ dừng lại việc phát triển cho Thanh Hóa mà còn góp phần thúc đẩy, lan tỏa cho các tỉnh trong cả nước”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã cảm ơn Bộ Chính trị, cảm ơn cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Bình đã quan tâm đến sự nghiệp phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về phát triển Thanh Hoá là dấu mốc lịch sử quan trọng, có ý nghĩa rất to lớn với tỉnh Thanh Hoá. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của của Đảng bộ và nhân dân, Thanh Hóa mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chi Ủy Là Gì? Nghị Quyết Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Ủy

Chi ủy là cơ quan lãnh đạo của chi bộ, giữa hai kỳ đại hội chi bộ. Chi uỷ có nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo tốt chức năng và nhiệm vụ của chi bộ.

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy

Chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên.

Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên.

Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư. Nếu trong trường hợp, đã bầu đến 3 lần. Mà trong chi bộ không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ. Cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên:

Chi uỷ phải thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ cấp trên, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về mọi mặt của cấp uỷ cấp trên.

Chi uỷ có trách nhiệm góp ý kiến, phản ảnh những ý kiến của đảng viên và quần chúng đối với chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên.

Chi ủy triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyêt ở địa phương, đơn

Tổ chức cho chi bộ nghiên cứu, quán triệt, nắm vững Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là của đảng uỷ cơ sở.

Bí thư chi bộ cùng tập thể chi uỷ xây dựng chương trình hành động của đơn vị và đưa ra chi bộ quyết định.

Nhiệm vụ của chi ủy là gì? Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị

Trước hết, chi ủy phải nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Sau đó sẽ tổ chức cho cán bộ, Đảng viên nghiên cứu, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn công tác của cấp trên.

Chi ủy tổ chức thực hiện các Nghị quyết đến tận cơ sở, có kết quả cụ thể rõ rệt.

Kiểm tra chấp hành nghị quyết chi bộ của đảng viên

Chi uỷ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ.

Bí thư Chi bộ cùng Chi uỷ lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn thanh niên cùng cấp về phương hướng nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Chi ủy lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi uỷ và Chi bộ. Mỗi tháng họp thường niên 1 lần.

Chi uỷ lãnh đạo việc chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên: bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, bản lĩnh chính trị; giáo dục gắn với quản lý. Phát hiện và kiên quyết đưa ra khỏi đảng những phần tử thoái hoá, biến chất

Lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở:

Chi ủy là gì? Là đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả

Bí thư chi bộ cùng chi ủy lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn thanh niên

Chi uỷ khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả.

Ra Nghị quyết là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Chi bộ. Vì thế, yêu cầu phải đảm bảo đúng quy trình các bước trong khi sinh hoạt chi ủy là gì?

Bước 1: Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy.

Các đảng viên cần nắm vững kế hoạch học tập, thi hành nghị quyết, chỉ thị của TW và của cấp trên trong 6 tháng, 3 tháng và hàng tháng.

Chuẩn bị kế hoạch dự kiến.

Bước 2: Chủ trì sinh hoạt chi uỷ

Nêu những nội dung sinh hoạt mà mình đã chuẩn bị

Ghi chép, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên dự sinh hoạt. Tóm tắt, kết luận, ghi vào biên bản, coi đó là Nghị quyết của Chi uỷ.

Một khi ra Nghị quyết của chi ủy thì tất cả mọi người phải tuyệt đối chấp hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.