Top #10 ❤️ Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Giải Pháp Củng Cố, Xây Dựng Cơ Sở Đoàn Vững Mạnh

Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh

Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Tiểu Luận Những Giải Pháp Cơ Bản Để Xây Dựng Và Phát Triển Nền Dân Chủ Mới Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Hiện Nay

Chi đoàn là tế bào của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là đầu mối quan trọng để đoàn kết, tập hợp, giáo dục và triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tới thanh thiếu nhi. Vì vậy, việc xây dựng chi đoàn vững mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn từ cấp cơ sở. Trong giai đoạn hiện nay để xây dựng chi đoàn vững mạnh các cấp bộ Đoàn cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt cơ bản sau:

Trước hết, là công tác xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên vừa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Thứ hai, tập trung xây dựng chi đoàn vững mạnh về tổ chức với việc quan tâm xây dựng Ban Chấp hành chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ, có lề lối tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện công tác đoàn vụ đúng quy định, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên…theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

Thứ ba, về xây dựng phong trào hoạt động, chi đoàn cần xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nội dung các phong trào, hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Trên cơ sở những hoạt động đã được tập thể chi đoàn thống nhất, cần lựa chọn những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn và có ý nghĩa thiết thực; để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc Ban Chấp hành chi đoàn cần tiến hành phân công nhân sự phụ trách, giao việc phù hợp trình độ, năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên, đồng thời đôn đốc trong quá trình thực hiện và có đánh giá, nhận xét kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nghệ An: Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Điều Kiện Và Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Giáo Dục Góp Phần Quan Trọng Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện

Tập Trung Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện

Mô Hình Và Con Đường Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam

Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Giải Pháp Củng Cố, Xây Dựng Cơ Sở Đoàn Vững Mạnh

Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh

Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Tiểu Luận Những Giải Pháp Cơ Bản Để Xây Dựng Và Phát Triển Nền Dân Chủ Mới Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Hiện Nay

Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, các cấp cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức, hoạt động của chi đoàn.

Buổi sinh hoạt liên chi đoàn của Đoàn Thanh niên phường Kim Sơn (TX Đông Triều).

Sinh hoạt liên chi đoàn đã được Thị Đoàn Đông Triều triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn từ năm 2022. Bí thư Thị Đoàn Đông Triều Nguyễn Đình Thắng cho biết: Thay vì sinh hoạt từng chi đoàn riêng lẻ, Thị Đoàn hướng đến việc sinh hoạt liên chi đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các chi đoàn; giao lưu thanh niên với nhau. Việc ghép các chi đoàn cũng tạo hiệu ứng, kích thích sự tò mò của các bạn trẻ; từ đó, tập hợp hiệu quả lực lượng thanh, thiếu niên sinh sống trên địa bàn. Hiện sinh hoạt liên chi đoàn là giải pháp thiết thực nhất của Đông Triều trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn khu dân cư.

Đoàn Thanh niên phường Kim Sơn (TX Đông Triều) phổ biến các hoạt động đoàn lồng ghép với tổ chức các trò chơi có thưởng trong các buổi sinh hoạt liên chi đoàn.

Toàn tỉnh hiện có 4.554 chi đoàn; trong đó chi đoàn dân cư chiếm 34% tổng số chi đoàn toàn tỉnh với tỷ lệ đoàn viên sinh hoạt chiếm 26% ĐVTN toàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động chi đoàn trên địa bàn khu dân cư vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu do nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của chi đoàn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên hiện nay.

Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, hướng tới xây dựng các chi đoàn vững mạnh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung đổi mới công tác chỉ đạo đối với chi đoàn; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới các địa phương chỉ đạo công tác đoàn cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động chi đoàn và chế độ cho đội ngũ bí thư chi đoàn. Hàng năm, Đoàn cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ chi đoàn. Định kỳ 3 tháng, Tỉnh Đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn trực tuyến từ tỉnh tới các chi đoàn; định kỳ 2 năm, tổ chức các cuộc thi, hội thi bí thư chi đoàn giỏi, khen thưởng kịp thời đội ngũ bí thư chi đoàn có thành tích xuất sắc, tổ chức giao lưu chi đoàn mạnh. Hằng năm, các cấp bộ đoàn đánh giá, xếp loại chính xác chất lượng chi đoàn làm cơ sở kiện toàn, củng cố chi đoàn yếu kém theo hướng linh hoạt; đồng thời, đổi mới hoạt động sinh hoạt chi đoàn: Sinh hoạt chi đoàn ghép, sinh hoạt liên chi đoàn; tổ chức sinh hoạt luân phiên theo cụm; tổ chức kết nghĩa các chi đoàn; sinh hoạt chi đoàn theo các CLB, tổ, đội…

Tỉnh Đoàn tuyên dương các chi đoàn vững mạnh năm 2022. Ảnh: Nguyễn Dung

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, cho biết: Việc nâng cao chất lượng của chi đoàn trên địa bàn khu dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn. Tỉnh Đoàn đặt mục tiêu cụ thể trong những năm tiếp theo, hàng năm, ít nhất 80% chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi đoàn có đủ bí thư chi đoàn và được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác. Đặc biệt, nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là tính tiên phong, gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên.

Ngô Dịu

Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Nghệ An: Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Điều Kiện Và Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Giáo Dục Góp Phần Quan Trọng Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện

Tập Trung Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện

Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Tiểu Luận Những Giải Pháp Cơ Bản Để Xây Dựng Và Phát Triển Nền Dân Chủ Mới Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Hiện Nay

Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa

Giải Pháp Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Để Chống Xuống Cấp Đạo Đức Trong Đảng

Xây Dựng “thế Trận Lòng Dân” Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc

Xây Dựng “thế Trận Lòng Dân”

Tham-luan-xay-dung-doan-vung-manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Thể Vững Mạnh, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Đoàn Thanh Niên Vững Mạnh, Bai Tham Luan Cong Doan Vung Manh, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Tham Luận Về Xây Dựng Đội Vững Mạnh, Tham Luân Xăy Dưng Chi Hôi Phu Nư Vưng Manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đội Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Liên Đội Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Hội Khuyến Hoc Vung Manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Bài Tham Luận Đoàn Kết Tham Gia Bảo Vệ Môi Trường, ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Xây Dựng Cảnh Quan M, Bài Tham Luận Đoàn Kết Tham Gia Bảo Vệ Môi Trường, ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Xây Dựng Cảnh Quan M, Bài Tham Luận Công Tác Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Nội Dung Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bài Tham Luận Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Chỉ Thị Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Báo Cáo Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 917/ct Bqp Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Chi Bộ Vững Mạnh , Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, 5 Tiêu Chí Xây Dựng Cơ Quan Đơn Vị Vũng Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Tổ Chức Đoàn, Bài Tham Luận Xây Dựng Khối Đoàn Kết Nội Bộ, Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Tham Luận Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Bài Tham Luận Công Đoàn Xây Dựng Đảng, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện Trong QĐnd Việt Nam, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Báo Cáo Tham Luận Phong Trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Tham Luan Chi Doan Voi Viec Van Dong Doan Vien Tham Gia Các Hoat Dong Cua Nha Truong, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Chăm Lo Đời Sống Đoàn Viên Công Đoàn, Tham Luận Của Đoàn Thanh Niên Trong Hội Nghỉ Tổng Kết Huyện Đoàn, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Báo Cáo Tham Luận Giảm Nghèo Bền Vững, Tham Luan Nu Cong Doan Tham Gia Xdntm, Tham Luận Rèn Luyện Tri Thức Vững Bước Tương Lai, Tham Luận Công Tác Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Vùng Giáp Ranh, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, 5 Bí Quyết Để Chăm Sóc Vùng Kín Khỏe Mạnh, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Văn Bản Đề Nghị Khen Thưởng Liên Đội Vững Mạnh, Bài Tham Luận Mttq Tham Gia Xây Dựng Đảng Chính Quyền, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Đoàn, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đoàn, Bài Tham Luận Về Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Bài Tham Luận Đại Hội Đoàn,

Tham-luan-xay-dung-doan-vung-manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Thể Vững Mạnh, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Đoàn Thanh Niên Vững Mạnh, Bai Tham Luan Cong Doan Vung Manh, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Tham Luận Về Xây Dựng Đội Vững Mạnh, Tham Luân Xăy Dưng Chi Hôi Phu Nư Vưng Manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đội Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Liên Đội Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Hội Khuyến Hoc Vung Manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Bài Tham Luận Đoàn Kết Tham Gia Bảo Vệ Môi Trường, ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Xây Dựng Cảnh Quan M, Bài Tham Luận Đoàn Kết Tham Gia Bảo Vệ Môi Trường, ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Xây Dựng Cảnh Quan M, Bài Tham Luận Công Tác Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Nội Dung Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bài Tham Luận Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng, Chỉ Thị Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Báo Cáo Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 917/ct Bqp Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Chi Bộ Vững Mạnh , Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh,

Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh

Giải Pháp Củng Cố, Xây Dựng Cơ Sở Đoàn Vững Mạnh

Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Nghệ An: Giải Pháp Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh

Các Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh

Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc

Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh

Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh

Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Bước Đi Và Các Biện Pháp Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta

Theo con số công bố của Tổng cục Thống kê ngày 27/6, tính đến thời điểm 1/7/2014, lực lượng lao động cả nước ước là 53,7 triệu người, tăng 0,2 triệu người so với cùng thời điểm năm 2013. Trong đó lao động nam chiếm 51,4%; lao động nữ chiếm 48,6%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính 47,3 triệu người, giảm 10.200 người so với cùng thời điểm năm trước. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế 6 tháng đầu năm ước tính 52,7 triệu người, tăng 0,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, số người có việc làm quý I là 52,5 triệu người, tăng 616.100 người so với cùng kỳ năm 2013; quý II là 52,7 triệu người, tăng 282.600 người.

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng v́ đoàn viên và người lao động, v́ới sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xă hội; nâng cao chất lương công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa”.

Với phương châm hành động: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, với sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”

Từ mục tiêu và phương châm hành động đó, cho thấy, đích cuối cùng của hoạt động công đoàn là xây dựng cho được công đoàn cơ sở vững mạnh. Việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đoàn viên và công nhân viên chức, lao động mà còn góp phần xây dựng xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị văn hoá.

Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một công việc khó khăn đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp.

Một tổ chức mạnh phải mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hai yếu tố này luôn bổ sung thúc đẩy lẫn nhau.

Trước hết Ban Chấp hành phải được kiện toàn. Có quy chế phân công công việc rõ ràng cho từng người để các uỷ viên phát huy khả năng của mình và giúp Chủ tịch lãnh đạo Ban chấp hành hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác phát triển đoàn viên phải thường xuyên được quan tâm. Luôn có kế hoạch tuyên truyền, vận động người lao động vào tổ chức Công đoàn. Các tổ Công đoàn sinh hoạt thường kỳ thực hiện phân công đoàn viên giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên khi đoàn viên có việc vui, buồn.

Phần lớn các CĐCS hiện nay chưa thể đáp ứng đủ tài chính cho hoạt động của Công đoàn. Để có nguồn tài chính, các công đoàn cơ sở cần quan tâm:

– Đề nghị cơ quan chuyên môn trích đủ kinh phí theo quy định.

– Đề nghị Cơ quan chuyên môn hỗ trợ khi cần thiết.

– Thu đủ đoàn phí Công đoàn.

– Thực hiện gây quỹ bằng lao động, tận dụng phế liệu, đăng ký đảm nhận các phần việc hoặc công trình để lấy tiền gây quỹ.

Điều cần quan tâm trong tài chính công đoàn là phải xây dựng các quy chế để chi tiêu cho phù hợp trên nguyên tắc tài chính là “động lực”, là “chất bôi trơn” chứ không phải là “lực cản” của hoạt động công đoàn.

Ngay từ đầu năm CĐCS phải xây dựng dự toán chi tiêu để đảm bảo các mặt hoạt động hài hoà, tránh tập trung cho một mặt hoạt động nào đó mà bỏ qua các hoạt động khác. Cũng cần phân biệt rõ: Quỹ Công đoàn không chi cho thăm quan du lịch không chi cho các ngày lễ tết. Phần này đề nghị cơ quan chuyên môn chi. Công đoàn chỉ chi hỗ trợ hoặc chi theo nội dung hoạt động Công đoàn.

Cần vận động đoàn viên xây dựng thêm các quỹ như quỹ tình nghĩa, quỹ xoá đói giảm nghèo vv… Để hỗ trợ cho phần chi của quỹ Công đoàn.

Hàng năm tài chính CĐ phải có quyết toán và thông báo công khai, minh bạch.

Hoạt động phong trào là các hoạt động mang tính xã hội, đáp ứng nhu cầu tham gia và hưởng thụ của đoàn viên, gắn kết mặt xã hội của các đoàn viên, thực hiện theo yêu cầu của cấp trên và yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên ở cơ sở.

Các hoạt động phong trào cần phải được xây dựng kế hoạch thực hiện một chi tiết, có thời gian, điều kiện vật chất và phân công người thực hiện.

Khi gặp khó khăn cần tìm biện pháp thực hiện, tránh trường hợp dễ làm, khó bỏ, không thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Cũng tránh trường hợp người lãnh đạo thích phong trào nào thì tổ chức phong trào đó mà không quan tâm tạo sân chơi mới cho đoàn viên, đáp ứng nguyện vọng của số đông đoàn viên trong cơ sở. Có thể liên kết, giao lưu với các đơn vị bạn trong phong trào văn hoá thể thao để mở rộng quan hệ…

Trong hoạt động phong trào cần chú ý sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng động viên.

4- Giải pháp mang tính tổng hợp

Để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh công đoàn cấp trên cần cung cấp đầy đủ văn bản để CĐCS thực hiện.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, đặc biệt là Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở phải nghiên cứu kỹ văn bản của CĐ cấp trên, đồng thời căn cứ vào thực tiễn sản xuất của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, có hiệu quả, tránh việc triển khai qua loa, hình thức vừa không đem lại hiệu quả cho phong trào vừa làm mất uy tín của CĐ.

Làm tốt công tác lưu trữ tài liệu để có tài liệu sử dụng cho các khoá sau, các cá nhân sau.

Phải xây dựng được các quy chế cần thiết để hoạt động như: Quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế thăm hỏi đoàn viên…

Làm tốt chức năng nhiệm vụ Công đoàn theo pháp luật quy định. Xây dựng mối quan hệ hài hoà với cơ quan chuyên môn và người lao động. Đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển và đảm bảo quyền và lợi ích người lao động.

Cổ Nguyệt

Một Số Giải Pháp Xây Dựng Cđcs Vững Mạnh

Xây Dựng Và Hoàn Thiện Chính Quyền Cấp Xã Theo Tinh Thần Hiến Pháp Năm 2013

Xây Dựng Chính Quyền Cơ Sở Vững Mạnh

Xây Dựng Bộ Máy Chính Quyền Vững Mạnh Từ Cơ Sở

Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử

🌟 Home
🌟 Top