Top 1 # Giải Pháp Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh

Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện Trong QĐnd Việt Nam, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Quan Niệm Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Trong Sạch Vững Manh Hiệu Quả, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Chính Sách Xây Dựng Đảng Trong Thời Kì Đổi Mới, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bài Tham Luận Xây Dựng Đội Vững Mạnh, Báo Cáo Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Chỉ Thị Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, 917/ct Bqp Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Tham Luân Xăy Dưng Chi Hôi Phu Nư Vưng Manh, Tham Luận Về Xây Dựng Đội Vững Mạnh, Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Chi Bộ Vững Mạnh , Chỉ Thị 917 Về Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Tham Luận Xây Dựng Liên Đội Vững Mạnh, Tham-luan-xay-dung-doan-vung-manh, Tham Luận Xây Dựng Hội Khuyến Hoc Vung Manh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh, 5 Tiêu Chí Xây Dựng Cơ Quan Đơn Vị Vũng Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Tham Luận Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Thể Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Đoàn Thanh Niên Vững Mạnh, Nhận Định Nào Sau Đây Chưa Chính Xác Khi Đánh Giá Về Thế Mạnh Của Vùng Trung , Sách 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất, Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Nội Dung Quy Định 72 Của Bộ Chính Trị Về Tổ Chức Đảng Trong Cand, Quan Điểm Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Và Nhà Nước Ta Trong Tình Hình Mới, Vấn Đề Chính Sách Redd+ Được Thể Hiện Trong Thông Tin Đại Chúng, Vai Tro Lanh Dao Cua Chi Bo Trong Thuc Hien Nhiem Vhiệm Vu Chinh Tri Và Cong Tac Xay Dung Dang, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Hãy Phân Tích Quan Điểm Của Đảng Trong Đổi Mới Hệ Thống Chính Trị Thời Kỳ, Từ Vựng Đồ Dùng Trong Nhà, Từ Vựng Dụng Cụ Trong Nhà, 4 Quan Diem Cua Dang Ta Xay Dung Con Nguoi Va Mot So Linh Vuc Chinh Sach Xa Hoi,

Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện Trong QĐnd Việt Nam, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Quan Niệm Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Trong Sạch Vững Manh Hiệu Quả, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo,

Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ khi giành được chính quyền, Đảng vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động các tổ chức của hệ thống chính trị chính là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, vị thế, địa vị cầm quyền của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

Trên cơ sở kiên trì các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản, công tác xây dựng Đảng được tiến hành trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Xây dựng Đảng về chính trị đã giúp giữ vững, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; kiên định các nguyên tắc nền tảng; tăng cường bản lĩnh chính trị; nâng cao chất lượng đường lối, chính sách. Công tác tư tưởng, lý luận được tăng cường đã tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội trước những vấn đề lớn của đất nước, của công cuộc đổi mới; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tìm tòi, bổ sung và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Để xây dựng Đảng thực sự đạo đức, văn minh, cần nắm rõ ba nguyên tắc: Một là, những chuẩn mực đạo đức cần có của tổ chức Đảng: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin một cách sáng tạo, chống giáo điều và xa rời nguyên tắc. Trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc Việt Nam và của loài người. Đảng gắn bó với dân, là người lãnh đạo đồng thời là người đày tớ trung thành của nhân dân.

Hai là, những phẩm chất đạo đức cách mạng cần có của cán bộ, đảng viên: Trung với nước hiếu với dân; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Yêu thương, quý trọng con người; Có tinh thần quốc tế trong sáng.

Ba là, những nguyên tắc, biện pháp xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng: Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức; Tu dưỡng đạo đức suốt đời; Xây dựng đạo đức đi đôi với chống lại những hiện tượng phi đạo đức.

Tổ chức đảng và hệ thống chính trị có bước đổi mới quan trọng, từ thể chế, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; chỉnh đốn lề lối, tác phong công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng được đặc biệt coi trọng, có tác dụng quan trọng trong đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 30 năm qua. Thông qua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm: năng lực dự báo, định hướng chính sách, thể chế hóa, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, còn khoảng cách với đòi hỏi của thực tiễn. Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội chưa nâng lên kịp với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới. Bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể chậm được sắp xếp lại cho tinh giản và nâng cao chất lượng, còn nhiều biểu hiện quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, thay thế, trẻ hoá, chuẩn bị cán bộ kế cận còn lúng túng, chậm trễ. Quản lý, giáo dục đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị chưa tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hoá về phẩm chất đạo đức; sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao. Chất lượng sinh hoạt Đảng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu, thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên nhiều nơi thiếu nền nếp, chưa trở thành ý thức tự giác. Chưa đạt hiệu quả cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chưa phân định rõ vai trò lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân; thực hiện kiểm soát quyền lực chưa tốt. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” chậm được thể chế hóa một cách đồng bộ. Còn nhiều yếu kém trong quản lý kinh tế – xã hội, để nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, chậm được xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là Nhà nước của dân, do dân và vì dân thể hiện ở những nội dung như sau: Nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Nhà nước do dân là nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý. Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân; ngoài ra, không có bất cứ một lợi ích nào khác.

Hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay còn nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của dân, vừa không giữ đúng kỷ cương, phép nước xảy ra ở nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ; nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá. Có thể khẳng định, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, cùng với đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách.

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Theo đó, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và chủ trương: “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”(1).

Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp phải được nâng cao; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được giữ vững.

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội;

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị và cần gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về công tác xây dựng Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường thực hiện tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân theo Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu lực và hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, ngang tầm yêu cầu của giai đoạn mới. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ ba, tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cần “tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”(2).

Khắc phục những hạn chế, bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, cần hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân, đoàn kết được toàn dân, cần đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ – pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng mô hình chính phủ điện tử.

(1), (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, H, 2016, tr.160, 159.

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa Ban Tuyên giáo Trung ương

Quyết Tâm Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh

Kinh tế-xã hội xã Thạnh Đức có bước phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định.

Nguồn thu cho ngân sách hằng năm đều tăng, vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm trên 72 tỷ đồng, đạt 198% kế hoạch, tăng thu bình quân hằng năm 21%, tăng 9% so Nghị quyết; thu ngân sách xã đạt gần 40 tỷ đồng, đạt 134%; chi ngân sách gần 35 tỷ đồng, đạt 117,85% so với chỉ tiêu cấp trên giao.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu điều hành họp Ban Chấp hành.

Lĩnh vực nông nghiệp đạt những kết quả nổi bật, tổng diện tích gieo trồng trên 4.900 ha, so với Nghị quyết đạt 100,10%, tập trung vào những cây trồng truyền thống phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai, chủ yếu như lúa, rau màu các loại, thu nhập bình quân 50.000.000 đồng/ha.

Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, phát huy hiệu quả, ngoài việc đầu tư của cấp trên 9,6 tỷ đồng bê tông hóa, xã chủ động huy động nguồn lực trong dân duy tu, bảo quản kênh mương phục vụ kịp thời cho việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

5 năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân Thạnh Đức đồng tình, hiến được 0,6 ha đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và xây dựng Nhà văn hóa ấp; xã đã vận động trong nhân dân số tiền trên 2,3 tỷ đồng và 3.127 ngày công lao động. Đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM, vượt 1 tiêu chí so nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Minh Tâm cho biết, với nhiều lợi thế và tiềm năng, trong nhiệm kỳ qua, xã Thạnh Đức đã thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp, hiện nay trên địa bàn xã có 8 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đã đóng góp quan trọng cho ngân sách tại địa phương. Bên cạnh đó, các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở địa phương cũng được duy trì, giải quyết đáng kể việc làm cho người lao động trong độ tuổi. Tiểu thủ công nghiệp đạt 18%, vượt 2% so nghị quyết; thương mại- dịch vụ tiếp tục có bước phát triển khá, nâng dần hộ kinh doanh- dịch vụ cá thể hiện nay là 167 cơ sở, 1 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Nhiệm kỳ qua, số hộ có mức sống khá, giàu trên địa bàn xã Thạnh Đức là 4.142 hộ, chiếm 68,47%; hộ có mức sống trung bình 1.809 hộ, chiếm 29,90%; hộ nghèo còn 61 hộ, chiếm 1,01% (Nghị quyết dưới 2%); thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Mạng lưới trường, lớp được đầu tư mở rộng và điều chỉnh hợp lý, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng việc dạy và học. Trên địa bàn xã hiện có 1 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT.

Hằng năm, số học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học đều tăng. Xã duy trì chuẩn quốc gia về công tác phổ cập chống mù chữ, tiểu học đúng độ tuổi, trung học cơ sở và trung học.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách được quan tâm đúng mức. Nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 135 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng trị giá 710 triệu đồng; vận động quỹ Vì người nghèo được gần 3 tỷ đồng, đã xây dựng 32 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng nghèo gặp khó khăn về nhà ở có tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng; vận động được 10.544 phần quà tặng hộ nghèo trị giá gần 3 tỷ 400 triệu đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững ấp văn hóa, cơ quan văn hóa từng bước đi vào chiều sâu, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm từ 81% (nghị quyết trên 70%), có 10/10 ấp giữ vững ấp văn hóa, tiếp tục giữ vững xã văn hóa theo tiêu chí đề ra, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Thạnh Đức.

Đảng bộ xã Thạnh Đức hiện có 320 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Minh Tâm nhấn mạnh: “Có được kết quả đó, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế, chương trình, kế hoạch của đảng ủy, trong đó đầu tư nhiều hơn, cụ thể hơn nghị quyết đại hội các cấp, định hướng rõ về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng cho toàn khóa.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua còn cho thấy sự phối hợp công tác giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương.

Các tuyến giao thông NTM trên địa bàn xã Thạnh Đức.

Với sự quyết tâm và nỗ lực vượt bật, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thạnh Đức giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, bầu trực tiếp Bí thư.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đức Đỗ Minh Tâm cho biết: “Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thạnh Đức tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; đảm bảo ổn định an ninh chính trị; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngô Mẫn

Xây Dựng Ðảng, Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt và đã tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở thuộc xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Tính đến trung tuần tháng 12/2020 toàn tỉnh đã bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 2.719 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.065 đảng viên mới; 1.245 cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Ðảng; kết nạp 1.506 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Ðảng bộ tỉnh lên 41.701 đảng viên sinh hoạt ở 614 tổ chức đảng, xóa 8 bản chưa có đảng viên. Toàn tỉnh có 129 xã, phường, thị trấn với 1.443 thôn, bản, tổ dân phố; hiện còn 74 thôn, bản chưa có chi bộ; không còn bản chưa có đảng viên.

Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo nghiêm túc hiệu quả. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong quá trình đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ðồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay, Ban Tổ chức các cấp đang tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai Kết luận số 74-KL/TW và Kết luận số 175-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy tại 2 đơn vị: Huyện Ðiện Biên và TX. Mường Lay; kiện toàn lại tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; cho chủ trương kiện toàn lại để thành lập 5 trường học; đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh thành Bệnh viện Phổi tỉnh Ðiện Biên; giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

Thực hiện các mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tỉnh ta đã thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức – Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra ở huyện Ðiện Biên và TX. Mường Lay, Văn phòng cấp ủy – Văn phòng HÐND và UBND TX. Mường Lay. Sau hơn 2 năm thực hiện, các cơ quan hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, giảm bớt đầu mối, tinh gọn bộ máy, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt khâu trung gian, giảm quy trình; việc triển khai thực hiện nội dung lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên kịp thời, toàn diện.

Ðặc biệt trong công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HÐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV; Tỉnh ủy đã thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ kịp thời, đúng quy trình, quy định. Nhất quán thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy đã bố trí 8/10 bí thư cấp ủy huyện không là người địa phương. Thông báo, quyết định bổ sung kiện toàn, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, giới thiệu ứng cử hàng trăm lượt cán bộ (trong đó, 76 đồng chí Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; hiệp y bổ nhiệm 13 đồng chí…). Thông báo kết quả đánh giá xếp loại 83 tập thể, 131 cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019 và kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 308 đồng chí. Thực hiện các bước quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành và cấp huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; 2016 – 2021 và 2020 – 2025; 2021 – 2026; giới thiệu nhân sự ứng cử ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan Nhà nước. Coi trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ để phản ánh thực chất, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới sẽ tăng cường xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở vững mạnh; tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh; chú trọng thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận. Rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc, rõ thẩm quyền và trách nhiệm. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhất là các chi, đảng bộ ở cơ sở. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Thực hiện nghiêm quy định, quy trình về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.