Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Đoàn Hiện Nay
 • Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.

  Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư của 21 Tỉnh, Thành ủy các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.

  Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cách đây 20 năm (năm 1997) với những điều kiện thực tiễn khác với giai đoạn hiện nay. Thực tiễn cho thấy, bộ máy các cấp đang có sự chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu quả. Trước nhiệm vụ, tình hình mới, đòi hỏi Đảng phải sớm có nghị quyết mới về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó, cần có các giải pháp, quan điểm mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay.

  Phân tích các yếu tố, đặc điểm tác động trong nước và khu vực đến công tác cán bộ, bộ máy hiện nay so với 20 năm trước, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng: Công tác cán bộ như một dây chuyền sản xuất, sau 20 năm mặc dù vẫn còn đầy đủ song có thể thấy dây chuyền ấy đã lạc hậu từ tuyển dụng, bồi dưỡng, giáo dục, quy hoạch, bổ nhiệm, chế độ chính sách… Do đó, đòi hỏi dây chuyền ấy phải được thay đổi để có những sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Từ thực tiễn 20 năm qua, cần đánh giá đầy đủ những gì làm được, chưa làm được, nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; trên cơ sở đó hoàn chỉnh đề cương đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.

  Đối với các nội dung của đề cương thuộc Đề án, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết: Trọng tâm định hướng lớn của Đề án này là công tác cán bộ và cán bộ cấp chiến lược. Qua các hội nghị trước còn có nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy các đại biểu cần tập trung cho ý kiến về các vấn đề này. Nếu xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược tốt thì sẽ giúp cho việc xây dựng cán bộ cấp dưới tốt.

  Thống nhất cao các nội dung của Đề án, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cần có cơ chế khen thưởng cũng như giám sát đối với người giới thiệu nhân sự kế cận. Nếu nhân sự giới thiệu công tác tốt, thể hiện được năng lực công tác nên xem xét có hình thức biểu dương, khen thưởng cho người giới thiệu. Ngược lại, nếu cán bộ đó có năng lực kém, cần xem xét lại trách nhiệm người giới thiệu. Qua đó, mới khuyến khích tìm kiếm, lựa chọn được người tài, khắc phục vấn đề “lợi ích nhóm” trong đề bạt cán bộ.

  Nhấn mạnh đến vai trò của công tác quy hoạch, đào đạo bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, muốn có đội ngũ cán bộ lãnh đạo tốt, cán bộ chiến lược tốt, đòi hỏi phải làm tốt công tác cán bộ. Bên cạnh đó, để có đội ngũ cán bộ chiến lược có chất lượng cao, cần chú trọng công tác đào tạo từ môi trường đào tạo, chương trình, hình thức đào tạo, tuổi đời đào tạo và phải có chất lượng thực chất. Mặt khác, cần sớm nghiên cứu ban hành quy chế, quy định về phát hiện người tài, có tố chất lãnh đạo; tạo môi trường cho cán bộ được thể hiện tài năng, năng lực của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Văn Hóa Cơ Sở
 • Trường Chính Trị Tỉnh Bình Dương
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Chủng Pk

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Quân Chủng “cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Hiện Đại”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới
 • Các Ngành Trong Quân Chủng Phòng Không
 • Tất Tần Tật Về Phân Khu Chức Năng Trong Resort
 • Các Phân Khu Chức Năng Tại Resort Lên Bố Trí Thế Nào
 • Tổ Chức Dây Chuyền Chung Khu Resort
 • Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của Quân chủng có bước phát triển với phạm vi rộng, đa dạng và phức tạp hơn; vừa đóng vai trò nòng cốt trong tác chiến phòng không, vừa là lực lượng quan trọng trong hiệp đồng quân binh chủng tạo thành sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta. Một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cán bộ và công tác cán bộ. Bởi vậy, trong những năm qua, Quân chủng luôn lấy công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm khâu đột phá, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

  Đại tá Mai Văn Tiến – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ (người đứng thứ 3 từ phải qua)

  trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ (tháng 8-2018). Ảnh: HỮU LỆ

  Hiện nay, Quân chủng PK-KQ thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời trong điều kiện phức tạp hơn, đặc biệt phải chủ động đối phó có hiệu quả với chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong khi đó, tổ chức, biên chế của Quân chủng đang trong thời kỳ tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn và có bước phát triển; vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn… Thực tế đó đòi hỏi Quân chủng phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo khâu đột phá về công tác cán bộ; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân chủng đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; quán triệt và chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; tích cực đổi mới công tác cán bộ và quan tâm xây dựng cơ quan cán bộ các cấp trong Quân chủng vững mạnh, có đủ năng lực tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp tiến hành công tác cán bộ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong hoạt động thực tiễn, tạo nguồn các chức danh chỉ huy, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Quân chủng.

  Cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có của từng đơn vị, từng chuyên ngành, dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ để chủ động phương hướng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Trong quy hoạch đã chú trọng xem xét cơ cấu giữa các ngành, nghề, binh chủng, loại cán bộ; chủ động giải quyết số dư và số thiếu, đáp ứng kịp thời cán bộ cho các yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp đã mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào các cương vị lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời, chú ý giữ gìn những cán bộ đã qua chiến đấu, cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, chỉ huy; tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đầu ngành giỏi để khai thác có hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có và tiếp thu những kiến thức khoa học, công nghệ mới.

  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với việc chấp hành nghiêm túc chỉ tiêu đào tạo được Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng đã chủ động liên hệ với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội và ở nước ngoài, đề nghị Bộ Quốc phòng mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Chuyển cấp kỹ sư hàng không; chuyển loại chính trị; liên kết đào tạo kỹ sư khí tượng, phòng cháy, chữa cháy; chuyển loại sĩ quan dù; sĩ quan quản lý, điều hành bay; thực tập sinh ở nước ngoài; đề xuất với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chuyên ngành vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; đào tạo phi công quân sự cơ bản ngay từ đầu ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ VKTBKT mới… Để công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Quân chủng đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đào tạo, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ, cương vị là chính, coi trọng năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ. Kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, đào tạo dài hạn với bổ túc ngắn hạn; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ khoa học, kỹ thuật giỏi bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; động viên cán bộ tự học tập, rèn luyện… Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân chủng hiện nay có nhiều lớp kế cận, kế tiếp, bổ sung vững chắc cho nhau về kiến thức cơ bản, kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu, quản lý và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, bảo đảm yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

  Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách vai trò, khả năng của mình ở những nhiệm vụ, cương vị khác nhau, Quân chủng đã thực hiện tốt quy chế luân chuyển cán bộ theo đúng yêu cầu của trên, tập trung vào những cán bộ trẻ, nằm trong quy hoạch và có khả năng phát triển. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; phát huy vai trò của các cơ quan, ngành chức năng, các tổ chức quần chúng trong quản lý, rèn luyện cán bộ. Mặt khác, công tác chính sách cán bộ luôn được Quân chủng quan tâm đúng mức và triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội đều được quán triệt và vận dụng sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách đã tạo được sự thông suốt, nhất trí cao của cán bộ với các quyết định của trên.

  Việc quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp mà đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức và của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, căn cứ tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của từng loại hình cán bộ; cấp ủy các cấp cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ của Quân chủng sẽ được xây dựng cơ bản, vững chắc, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống.

  Đại tá HÀ HỮU NGỌ

  Trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hải Quân Nhân Dân Việt Nam Trước Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Của Tổ Quốc
 • 5 Binh Chủng Của Hải Quân Việt Nam
 • Quân Chủng Hải Quân Tổ Chức Bắn Đạn Thật Cho Lực Lượng Tự Vệ Biển
 • Kiểm Tra Công Tác Huấn Luyện, Sẵn Sàng Chiến Đấu Của Quân Chủng Hải Quân
 • Đảng Bộ Quân Chủng Hải Quân Tổ Chức Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xiii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Đoàn Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Các Cấp
 • Giải Pháp Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Đoàn Tại Các Cơ Quan Hành Chính Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Bình Dương: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Tiểu Luận: Quan Điểm, Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ
 • 13:53 08/10/2017 3797

  Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện Bộ Nội Vụ, Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đồng chí cựu cán bộ Đoàn có nhiều kinh nghiệm trong công tác cán bộ của Đoàn và thường trực các tỉnh, thành Đoàn.

  Tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

  Trong thời gian qua, công tác cán bộ được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đặc biệt sau khi thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn, từng khâu của công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều tiến bộ, đảm bảo đúng quy trình; công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành bài bản, nghiêm túc, chất lượng làm công tác quy hoạch được nâng lên đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”… Từ đó, đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ; có kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội; khả năng tham mưu, đề xuất tốt; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị.

  Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cán bộ Đoàn thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chế độ chính sách cán bộ khiến cho công tác cán bộ tại một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

  Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu chỉ rõ những hạn chế của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội hiện nay, những hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ tại địa phương

  Là đơn vị được đánh giá là làm tốt công tác cán bộ thời gian qua, tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM cho rằng, sự chuẩn bị, vận hành công tác cán bộ thời gian qua chưa theo kịp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dẫn tới một số nơi bị thiếu hụt cán bộ, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp phường, xã, thị trấn… Cụ thể là tại đại hội Đoàn các cấp vừa qua, một số đơn vị xin bầu khuyết các chức danh, kể cả chức danh chủ chốt. Theo đồng chí Sơn, để chủ động nguồn cán bộ, TP HCM thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có công tác theo dõi, bồi dưỡng, đeo bám các cán bộ Đoàn từ khi còn là Bí thư các đoàn trường phổ thông và trong suốt quá trình học tập tại các trường Đại học, cao đẳng.

  Theo anh Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thực tế hiện nay nguồn cán bộ Đoàn cấp xã, phường rất khan hiếm, phải “đốt đuốc đi tìm” và đầu ra cho cán bộ Đoàn cũng rất khó khăn. Vì Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng, nên chăng chúng ta nên làm chuẩn hóa đầu vào, rồi qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường của Đoàn sẽ làm nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền.

  Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang đề nghị, để tránh tình trạng bị động, nể nang trong tuyển chọn, đào tạo cán bộ, cần xây dựng quy định, quy chế cụ thể đối với cán bộ Đoàn theo từng cấp tỉnh, huyện, xã. Các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là Tỉnh Đoàn cần chủ động tìm kiếm cán bộ. Thực tế ở Hà Giang, Tỉnh Đoàn chủ động tìm kiếm cán bộ đáp ứng yêu cầu và thực hiện luân chuyển đối với các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, Đoàn là lực lượng dự bị của Đảng, vì thế Đoàn cần chủ động giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền những cán bộ tốt. Hàng năm, Đoàn cũng nên có tiêu chí đánh giá công tác giới thiệu cán bộ cho Đảng. Đây là việc vừa giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn, vừa xây dựng uy tín của cán bộ Đoàn đối với các cấp ủy, chính quyền.

  Đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM chia sẻ những khó khăn cùng những giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ của Thành đoàn TP HCM

  Từ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định sẽ tiếp thu để từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước đến năm 2030.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới
 • Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Hiểm Y Tế
 • Nhiều Giải Pháp Thu Hút Người Dân Tham Gia Bhyt
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám, Chữa Bệnh Và Hiệu Quả Mạng Lưới Y Tế
 • Thiết Bị Tưới Cây Thông Minh Tự Động Hẹn Giờ Nước Rau Hoa Lan Sân Thượng
 • Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới việc đánh giá cán bộ. Hằng năm, đánh giá, xếp loại cán bộ được kết hợp chặt chẽ với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, mức độ tín nhiệm làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đánh giá, nhận xét cán bộ. Qua đánh giá, hằng năm, 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,6% năng lực khá.

  Thượng tá Bàn Hải Long (người đứng), Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương trao đổi chuyên môn với cán bộ của đơn vị.

  Để công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn. Căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ đơn vị, hướng phát triển của từng cán bộ cụ thể, cấp ủy và chỉ huy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác quy hoạch đã đảm bảo 3 lớp kế tiếp nhau: Đương nhiệm, kế cận và kế tiếp. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị cấp dưới trực tiếp được chú trọng, tạo sự liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ với kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

  Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Ban cán bộ, Bộ CHQS tỉnh, nhiệm kỳ qua, điểm nổi bật trong công tác tạo nguồn cán bộ là các đơn vị cơ sở mạnh dạn đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở hay cán bộ trung và cao cấp, công tác đề bạt căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức, năng lực phù hợp chức trách, nhiệm vụ. Đảng ủy luôn xác định đủ tiêu chuẩn thì đề bạt, chưa đủ tiêu chuẩn chưa đề bạt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là chú trọng đến cán bộ người dân tộc thiểu số; đề nghị đào tạo cấp trung, sư đoàn, đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Các cấp đã thực hiện chặt chẽ giữa đề nghị và bổ nhiệm tuần tự với bổ nhiệm vượt chức đối với cán bộ có trình độ, năng lực nổi trội, luân chuyển giữa các đơn vị để tạo nguồn cán bộ trẻ.

  Từ năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh có 191 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đảng ủy đã điều động, bổ nhiệm 423 lượt cán bộ. Cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt 96,1%, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 27%. Cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị có phong cách, lề lối làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm. Hiện nay, 5/7 Ban CHQS huyện, thành phố có cán bộ chỉ huy là người dân tộc thiểu số. 100% cán bộ, chỉ huy quản lý bầu vào cấp ủy 2022-2025 đảm bảo phẩm chất đạo đức, năng lực, có trình độ lý luận tương xứng theo quy định.

  Thượng tá Bàn Hải Long, dân tộc Dao, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết, thời gian qua, anh được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, giáo dục, mạnh dạn giao việc, giao quyền thử thách thông qua luân chuyển tạo môi trường để anh tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, sắp xếp, bổ nhiệm dựa trên năng lực, trình độ, phù hợp với chuyên ngành, nhiệm vụ được đào tạo, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, bản thân anh luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Đến hết năm 2022, đã có 86 cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở do Bộ và Quân khu 2 cấp; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương 392 lượt cán bộ.

  Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2022 – 2025, để xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, kiểm nghiệm qua thực tiễn để đưa vào nguồn quy hoạch, các chức danh cán bộ chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị.                

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ueh Digital Repository: Giải Pháp Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Eurowindow Chi Nhánh Hồ Chí Minh Đến Năm 2022
 • ‘xây Dựng Đô Thị Thông Minh Phù Hợp Thực Tiễn Và Có Bản Sắc Riêng’
 • Thành Phố Tuyên Quang Xây Dựng Tuyến Phố Văn Minh Đô Thị
 • Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Quảng Ninh: Bài 1: Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Minh.
 • Nha Trang Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Đề Án Xây Dựng “Đô Thị Văn Minh
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Giai Đoạn Cách Mạng Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Ecomedic
 • Chính Phủ Bàn Giải Pháp Thực Hiện Bhyt Toàn Dân
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Cho Cơ Sở Y Tế
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế
 • Ngày đăng: 07/10/2020 09:21

  1. Vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

  Cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề chiến lược, đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta; một nội dung cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1); trong công tác “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Thấm nhuần tư tưởng đó, qua từng thời kỳ cách mạng, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ trong quân đội nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

  Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21/12/2012 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Quy định số 104-QĐ/QUTW ngày 16/02/2017 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 496-QĐ/QUTW ngày 12/6/2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định số 548-QĐ/QUTW ngày 29/5/2018 của Quân ủy Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.v.v. Những chủ trương, định hướng, quy định nêu trên là cơ sở để công tác cán bộ trong quân đội được triển khai một cách đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ, bảo đảm và sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

  Trong thời gian qua, Quân ủy Trung ương luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng trong quân đội; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quan điểm, đường lối, nguyên tắc, quy chế về công tác cán bộ và đặc điểm tình hình thực tiễn đơn vị; nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, bí thư, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị được đề cao.

  Tuy nhiên, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng đội ngũ này ngang tầm với nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh đang đặt ra nhiều vấn đề mới. Các thế lực thù địch, phản động đang tăng cường hoạt động chống phá ta về mọi mặt, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các vấn đề “an ninh phi truyền thống” và “phi chính trị hóa” quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội như: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những hạn chế yếu kém, suy thoái của một bộ phận cán bộ quân đội đang được kẻ địch lợi dụng triệt để. Tư tưởng bành trướng nước lớn, vi phạm các nguyên tắc luật pháp quốc tế đang làm cho tranh chấp khu vực Biển Đông ngày càng phức tạp, khó lường.

  Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn còn khó khăn, nhất là cán bộ trẻ ở các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, xa gia đình quê hương; chính sách hậu phương quân đội còn nhiều hạn chế, bất cập. Quân đội đang tiếp tục điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu. Những yếu tố trên đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, đòi hỏi cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân phải nhận thức đúng và có giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả.

  2. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Một là, tiếp tục quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội.

  Đây là nội dung quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục, quán triệt cần tập trung vào đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, trọng tâm là quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm thước đo để đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cán bộ định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mọi vấn đề về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

  Việc đổi mới công tác cán bộ phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, xuất phát từ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp.

  Hai là, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, thực tiễn.

  Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ; kế thừa quy hoạch nhiệm kỳ trước, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”, bảo đảm sự liên thông, có tính khả thi cao trong thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn đảm bảo cho cán bộ được thử trách, trải nghiệm trên nhiều cương vị công tác, làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm, sắp xếp ở cương vị cao hơn. Quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ theo phân cấp; xem xét kéo dài tuổi phục vụ của cán bộ chặt chẽ, đúng đối tượng; kiên quyết điều chuyển hoặc loại bỏ đối với cán bộ năng lực, sức khỏe yếu, vi phạm kỷ luật, uy tín thấp; có kế hoạch và biện pháp đồng bộ để chủ động tạo nguồn, cân đối số lượng cán bộ ra quân với bổ sung nguồn vào, sắp xếp, điều chuyển cán bộ một cách hợp lý; giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thành lập mới hoặc trang bị vũ khí hiện đại.

  Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với các loại hình đào tạo khác nhau; trong đó, chú trọng nguồn đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ, có trình độ học vấn, lý luận chính trị tương ứng, tập trung cho cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; tiến hành đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, lấy đào tạo cơ bản, lâu dài, chính quy theo các chương trình đào tạo tiên tiến làm chủ yếu, kết hợp với đào tạo các trình độ khác để đáp ứng yêu cầu tại chỗ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.v.v. Kết hợp giữa đào tạo trong quân đội và ngoài quân đội; chú trọng, khuyến khích cán bộ nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức về chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội.

  Coi trọng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại chức và tự học tập; giữa truyền thụ kinh nghiệm của cán bộ qua chiến đấu, thực tiễn chỉ huy, quản lý với việc nâng cao trình độ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các học viện, nhà trường theo hướng liên thông giữa các cấp học, bậc học, sát với chức trách, nhiệm vụ của chức vụ ban đầu khi tốt nghiệp ra trường; khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp, nhất là đào tạo cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn.

  Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với việc điều chỉnh, sắp xếp, cơ cấu, bộ máy tinh gọn, hiệu quả trong quân đội.

  Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 2574/QĐ-BQP ngày 30/6/2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2022; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án về điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2022-2021; Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2022; Kế hoạch số 217-KH/QUTW ngày 13/3/2018 về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

  Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã giải thể, điều chỉnh tổ chức biên chế một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (quân số giảm gần 3.000 người); giải thể 14 lữ đoàn công binh dự bị động viên thuộc các công ty, tổng công ty; giải thể 06 trung tâm dạy nghề – giới thiệu việc làm; hiện đang tiếp tục xúc tiến lộ trình giải thể 22 trường cao đẳng, trung cấp nghề trong toàn quân; chỉ đạo tổ chức lại 04 cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% quân số biên chế; Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Phòng Kiểm toán thành Kiểm toán Bộ Quốc phòng; tổ chức lại các cơ sở in trong Quân đội. Chỉ đạo điều chuyển hai ban quản lý Dự án 678 và 98 về Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng. Thành lập Bộ Tư lệnh 86; Trung đoàn 915, thuộc Trường Sĩ quan Không quân; tổ chức lại Tạp chí Quân sự Quốc phòng, thuộc Bộ Tổng Tham mưu (trên cơ sở sáp nhập bốn tạp chí: Quân huấn, Nhà trường quân đội, Dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

  Đã tiến hành sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp, từ 109 doanh nghiệp xuống còn 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; giải thể, điều chuyển nhiệm vụ quân sự của các doanh nghiệp… Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm không tăng quân số, theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sức chiến đấu cao điều chỉnh hợp lý giữa các lực lượng, đảm bảo sức chiến đấu của Quân đội không ngừng được nâng lên.

  Hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch về tổ chức xây dựng lực lượng, tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối trung gian và lực lượng phục vụ, bảo đảm hậu cần; sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi cơ chế hoạt động một số đơn vị phục vụ, bảo đảm sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công. Việc nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức lực lượng phải đảm bảo dự báo sát, đúng, kịp thời với tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nhiệm vụ quân đội. Trong tổ chức thực hiện, cần kiên quyết và kiên trì với mục tiêu đã xác định; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, khoa học; nhất quán trong thực hiện từ cấp chiến lược đến cấp cơ sở; bảo đảm khách quan, khoa học; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong nghiên cứu, thực hiện điều chỉnh tổ chức cơ quan, đơn vị…

  Bốn là, tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách cán bộ; xây dựng cơ quan nghiệp vụ về công tác cán bộ các cấp vững mạnh.

  Cần thực hiện tốt chế độ, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với quân đội; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành lao động đặc biệt, phụ cấp nhà ở, chế độ đối với cán bộ luân phiên nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; quản lý, nắm chắc tình hình sức khỏe của cán bộ. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tạo nguồn quỹ đất, triển khai các dự án nhà ở chính sách, xã hội, công vụ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế độ, chính sách với người có công và các chính sách tồn đọng khác, thực hiện các chính sách như bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, chế độ hưu trí, quan tâm đến gia đình cán bộ… tạo điều kiện thuận lợi để động viên cán bộ yên tâm công tác.

  Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ quan nghiệp vụ cán bộ vững mạnh; đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Nghiên cứu tổ chức cơ quan cán bộ các cấp đủ số lượng, biên chế thống nhất theo từng loại hình đơn vị; kiện toàn, nâng cao chất lượng, tích cực bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi ngành nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, trình độ năng lực nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ; nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Mặt khác, các cấp ủy đảng tiếp tục cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế cho phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp mình; kiên quyết khắc phục những khâu yếu trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, làm cơ sở xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

  Ghi chú:

  (1), (2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.309, tr.280

  (3) Ngô Xuân Lịch, “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, ngày 05/7/2018.

  TS Lưu Duy Toàn – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng ThS Hoàng Văn Mạnh – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

  tcnn.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Quân Ủy Tư Góp Ý Giải Pháp Xây Dựng, Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ
 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Của Nghị Quyết Số 26
 • Tiểu Luận: Quan Điểm, Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ
 • Bình Dương: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng; một nội dung cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấu suốt quan điểm của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, chế độ và là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên đã dày công tổ chức, đào tạo, rèn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là một bộ phận cán bộ trọng yếu của Đảng trong Quân đội, đội ngũ cán bộ Quân đội giữ trọng trách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý từ cấp cơ sở đến toàn quân. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhân tố có vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội làm nòng cốt để toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

  Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); Kết luận 37-KL/TW, ngày 02-02-2009 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2022; Kết luận 24-KL/TW, ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 769-NQ/QUTW “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 – 2022 và những năm tiếp theo”; đồng thời, xây dựng, ban hành Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sát yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng trong toàn quân. Những quan điểm, chủ trương, định hướng, quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Những vấn đề về công tác cán bộ được tập thể cấp ủy các cấp xem xét, quyết định; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu được đề cao. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, sự kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng chiến lược cán bộ và thực tiễn Quân đội; kết hợp đào tạo trong các học viện, nhà trường với tự đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị, đào tạo ở trong nước với đào tạo ở nước ngoài. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình và thẩm quyền. Công tác chính sách cán bộ được tiến hành theo đúng quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với khả năng thực tế của Quân đội, đảm bảo dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp, từng bước góp phần nâng cao đời sống cán bộ và đối tượng chính sách, v.v.

  Có thể khẳng định, những quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) đề ra và thể hiện trong các nghị quyết khác của Đảng về chiến lược cán bộ đã được Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ Quân đội, nhờ đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ Quân đội thường xuyên được kiện toàn cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 94,8%, trong đó trình độ sau đại học đạt 10,3%; số cán bộ hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 96,7%. Với kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo cho Quân đội không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập ở một số nội dung, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là phải chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ; chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện chính sách cán bộ, v.v.

  Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, nhất là tranh chấp chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trong nước, tình hình chính trị – xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng – an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta ngày càng quyết liệt hơn. Đối với Quân đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội ” Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại “, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội lên một bước mới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội. Do vậy, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng về chiến lược cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

  Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần nhận thức rõ: cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Mọi vấn đề về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, xuất phát từ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện, phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định

  Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

  của Đảng.( Ảnh: qdnd.vn)

  Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về số lượng, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị cơ bản đủ theo biên chế; tích cực kiện toàn đội ngũ cán bộ theo kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng, trọng tâm là đơn vị mới thành lập, các doanh nghiệp Quân đội sau cổ phần hóa, giải thể, v.v. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết đủ số lượng cán bộ cho những chức danh còn thiếu, nhất là những chuyên ngành hẹp. Việc bổ nhiệm, xếp tăng cường cán bộ so với biên chế cần phải được nghiên cứu kỹ, chủ yếu để nhằm tạo nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý hoặc do yêu cầu nhiệm vụ phát triển mới. Cán bộ khi hết tuổi phục vụ thì được nghỉ công tác theo quy định của Luật Sĩ quan, chỉ xem xét kéo dài với những cán bộ thực sự chất lượng tốt đối với những nơi có nhu cầu. Về cơ cấu, từng bước cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giữ vững tỷ lệ cán bộ tại chỗ, điều chỉnh cơ cấu độ tuổi của cán bộ chỉ huy, quản lý; chủ động, kiên quyết điều động, sắp xếp, luân chuyển cán bộ cùng chuyên ngành từ nơi thừa sang nơi thiếu trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giữ gìn, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có, đã qua chiến đấu, có kinh nghiệm với tích cực lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ kế cận, kế tiếp, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ. Về chất lượng, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy. Việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác đòi hỏi người cán bộ trước hết phải nêu cao tính đảng, tính nguyên tắc, nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, người cán bộ phải luôn có tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Phấn đấu nhiều cán bộ có năng lực nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tham mưu tốt, có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp do thực tiễn đặt ra.

  Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là Nghị quyết 42-NQ/TW, Nghị quyết 11-NQ/TW, Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; Quy định 496-QĐ/QU, ngày 12-6-2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội, v.v. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm, đồng thời phải xây dựng kế hoạch điều hành quy hoạch ở mỗi cấp. Trong xây dựng quy hoạch, phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, ổn định, có kế thừa, phát triển, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Quy hoạch cán bộ chủ trì ở các cấp phải có 3 lớp, giãn cách độ tuổi giữa các lớp từ 3 đến 5 tuổi trở lên; thực hiện tốt phương châm quy hoạch “động” và “mở”, các chức danh đều có từ 2 đến 3 nguồn kế cận, 3 đến 5 nguồn kế tiếp. Việc luân chuyển cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ nhằm phục vụ cho việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh cao hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 98-QĐ/TW, ngày 07-10-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Luân chuyển cán bộ. Theo đó, cần lựa chọn những cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nằm trong quy hoạch để luân chuyển làm cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; luân chuyển cán bộ từ địa phương này đến địa phương khác, giữa chủ lực với địa phương, từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, v.v. Việc luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; không điều động, luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm, không có triển vọng phát triển.

  Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ. Trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải thực hiện đồng bộ các khâu: quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển; trong đó, quản lý, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, quản lý chặt, đánh giá cán bộ đúng thì mới quy hoạch, sử dụng đúng. Trách nhiệm đánh giá cán bộ thuộc về cấp uỷ, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cán bộ và bản thân cán bộ tự đánh giá. Đánh giá cán bộ phải trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số. Quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ phải bám sát Quy định 89-NQ/TW, ngày 15-8-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín để làm thước đo chủ yếu, đảm bảo thực chất, khách quan, chống chủ quan, cảm tính, phiến diện. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng cán bộ, cấp ủy các cấp chủ động rà soát, lựa chọn chuẩn bị nguồn đưa đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; tập trung nguồn trong quy hoạch, nguồn cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, nguồn sau đại học và nguồn đào tạo ở nước ngoài. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, coi trọng bồi dưỡng tại chỗ với tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ; kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại chức và luân chuyển đi thực tế đơn vị; giữa bồi dưỡng kiến thức, lý luận với bồi dưỡng năng lực hoạt động thực tiễn, phong cách, phương pháp tác phong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải theo quy hoạch và hướng sử dụng; gắn kết quả đào tạo với tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy, tính Đảng, tính nguyên tắc trong công tác. Cùng với đó, cần thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội; phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, tận tụy, chu đáo. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách, nhất là chính sách về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, chế độ an dưỡng, khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho cán bộ, thân nhân cán bộ theo quy định và chính sách đối với các đối tượng đặc thù quân sự theo hướng ngày càng tốt hơn.

  Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định: “Cán bộ là khâu then chốt, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Như vậy, khâu then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ công tác cán bộ. Nếu thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ thì sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngược lại, nếu không thực hiện tốt sẽ có hệ lụy tương ứng. Bởi vậy, trong tiến hành công tác cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải coi đó là một nội dung cơ bản, rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, biện pháp tiến hành công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể các biện pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy hiệu quả của công tác cán bộ là một nội dung quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ phải trên cơ sở gắn kết giữa yêu cầu chung về phẩm chất, năng lực của cán bộ với các tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 và những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Khi đánh giá chất lượng cán bộ phải gắn với phân tích chất lượng đảng viên, tạo cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đồng thời khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để việc kết hợp hai mặt công tác trên có hiệu quả, cần phát huy vai trò của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; xây dựng đội ngũ cấp ủy vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, v.v. Đồng thời, có chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, tính khả thi cao; thực sự coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và phải bắt đầu từ công tác cán bộ, gắn liền với công tác cán bộ.

  Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội vững mạnh là trách nhiệm của các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần rút ra những bài học kinh nghiệm cả thành công và chưa thành công để tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt điều đó là yếu tố quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

  Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Văn Hóa Cơ Sở
 • Trường Chính Trị Tỉnh Bình Dương
 • Đề Tài Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Công Ty Tnhh Phân Phối Fpt
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Liên Doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Đoàn Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Các Cấp
 • Trong suốt thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), thường xuyên, trực tiếp là thủ trưởng TCCT và Đảng ủy Cơ quan TCCT; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Cục Cán bộ đã hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

  Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động; xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; các doanh nghiệp quân đội thực hiện đề án đổi mới, cơ cấu lại… đặt ra cho công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng ĐNCB những yêu cầu mới. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược, Cục Cán bộ luôn quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng giúp thủ trưởng TCCT tham mưu với QUTƯ, BQP đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng ĐNCB (cả thường trực và dự bị) bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2022 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2022.

  Cán bộ cao cấp toàn quân tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 4-1974). Ảnh tư liệu.

  Đến nay, số lượng cán bộ cơ bản đáp ứng theo biên chế, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ phân đội ở các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công tác nhận xét đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển cán bộ ra ngoài quân đội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Cục Cán bộ hướng trọng tâm tham mưu nâng cao chất lượng tạo nguồn, tuyển chọn đào tạo bảo đảm đáp ứng mục tiêu sau khi học viên tốt nghiệp ra trường; đồng thời tích cực đề xuất mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị theo Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư, đến nay cơ bản số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và số cán bộ dự kiến cơ cấu cấp ủy các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị theo quy định…

  Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng ĐNCB nói riêng, đòi hỏi CTCB quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, QUTƯ, BQP; hướng dẫn của TCCT về CTCB và xây dựng ĐNCB. Cục Cán bộ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng ĐNCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng ĐNCB; bảo đảm ĐNCB có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quan tâm giải quyết số lượng cán bộ phân đội còn thiếu, cán bộ ở các đơn vị mới thành lập; đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa; đơn vị được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới; nhân sự dự kiến tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2022-2026; quan tâm cán bộ qua chiến đấu, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ; cán bộ nghiên cứu khoa học có nhiều sáng kiến, chuyên gia đầu ngành. Thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cán bộ từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, giữa cơ quan, nhà trường với đơn vị và ngược lại để cán bộ được rèn luyện toàn diện.

  Cục Cán bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, nhất là nguồn đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Công tác đào tạo cán bộ phải bám sát quy hoạch, gắn đào tạo với sử dụng; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách nhà ở đối với cán bộ; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, khu vực khó khăn, gian khổ… phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quân đội và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

  Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Cán bộ không ngừng xây đắp, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”; luôn kiên định vững vàng, giữ đúng nguyên tắc của Đảng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức, phong cách của người làm CTCB. Với những thành tích xuất sắc, Cục Cán bộ vinh dự được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

  MINH ĐĂNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới
 • Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Văn Hóa Cơ Sở
 • Bàn Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Giai Đoạn Cách Mạng Hiện Nay
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Ecomedic
 • Chính Phủ Bàn Giải Pháp Thực Hiện Bhyt Toàn Dân
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Cho Cơ Sở Y Tế
 • Cán bộ Quân đội là một bộ phận cán bộ của Đảng, trong đó đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở có vai trò quyết định tới mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở ngang tầm nhiệm vụ là công tác quan trọng, then chốt, thường xuyên của các cấp ủy đảng.

  “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” 1. Chính vì vậy, trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Theo đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên chú trọng quán triệt thực hiện quan điểm của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, tập trung vào Nghị quyết 03-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 – 2022 và những năm tiếp theo. Và mới đây là Nghị quyết 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, ngày 11-02-2019 về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, v.v. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ đơn vị cơ sở nói riêng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội ” Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại “, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Bên cạnh kết quả quan trọng đạt được, ở một số đơn vị cơ sở, công tác cán bộ còn có những khuyết điểm, hạn chế, như: quy trình thực hiện chưa đồng bộ, khoa học; nhận xét, đánh giá cán bộ chưa khách quan, thiếu chính xác, còn mang tính áp đặt, chủ quan; quy hoạch chưa mang tính tổng thể và tầm nhìn lâu dài; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt chưa đúng đối tượng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ ở đó còn những hạn chế, bất cập, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, chưa thật sự gương mẫu, uy tín thấp; còn có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp. Cá biệt còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước kỷ luật Quân đội. Để khắc phục những tồn tại đó, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cần được tiếp tục đổi mới, mạnh mẽ và toàn diện; trong đó, chú trọng vào thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

  Ba là, đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác này không những giải quyết được vấn đề số lượng mà còn nâng cao được chất lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thực tiễn cho thấy, việc xây dựng quy hoạch cán bộ ở đơn vị cơ sở dù có khoa học đến mấy cũng chỉ là dự định ban đầu. Để quy hoạch đó trở thành hiện thực, cần phải đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ này có đủ những tiêu chuẩn cần thiết để có thể sử dụng đúng theo quy hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở trong toàn quân hiện nay, tuy đã có nhiều cố gắng, song vẫn còn bộc lộ những bất cập, như: việc xác định mục tiêu, nội dung, chương trình, hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng chưa theo kịp tình hình thực tiễn. Còn có biểu hiện tiêu cực, như: chạy chỉ tiêu, chạy thành tích, chạy điểm, làm triệt tiêu động lực “thực học” phấn đấu vươn lên của một bộ phận cán bộ. Vì vậy, để “gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh”, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần toàn diện, bao gồm cả kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn. Các học viện, nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục, nhất là phương pháp kiểm tra, thi, bảo vệ luận văn, luận án. Cùng với đó, cần phải làm tốt công tác bồi dưỡng tại chức, tích cực mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức cần thiết khác như văn hóa xã hội, pháp luật, kinh tế, tin học, ngoại ngữ, v.v.

  Bốn là, không ngừng đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Có thể nói, đơn vị có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không là phụ thuộc vào việc bố trí đúng cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì. Vì vậy, việc bố trí, sử dụng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nghĩa là phải tùy việc mà đặt người chứ không phải vì người mà đặt việc. Vấn đề cơ bản trong bố trí, đề bạt là phải tìm được những người thực sự có năng lực, xứng đáng với cương vị được giao. Để làm được việc này, khi bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, các cấp có thẩm quyền cần tổ chức cho những ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn tham gia thi, thuyết trình về phương án, kế hoạch xây dựng đơn vị và biện pháp giải quyết một số tình huống cụ thể trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, chỉ huy đơn vị, v.v. Hình thức tổ chức tùy theo từng đơn vị cụ thể nhưng nguyên tắc là: minh bạch, công khai và dân chủ rộng rãi. Nếu làm tốt sẽ tìm được những cán bộ xứng đáng, thực học, thực làm và thực sự có uy tín trong đơn vị; hạn chế được hiện tượng chạy chức, chạy quyền, tình cảm cá nhân. Đối với những cá nhân xuất sắc có năng lực nổi trội, khi xét thấy đủ điều kiện, cấp ủy cũng cần mạnh dạn bổ nhiệm vượt cấp, để trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên phải thận trong và khách quan, tránh tình trạng “chín ép” để mất nguồn cán bộ.

  Năm là, tích cực đổi mới công tác quản lý cán bộ. Thực trạng công tác quản lý cán bộ ở đơn vị cơ sở vừa qua cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm, như: quản lý chưa chắc, chưa chặt và chưa toàn diện – nguyên nhân dẫn đến việc đánh giá và bố trí sử dụng cán bộ còn có những sai lệch. Vì vậy, yêu cầu trong công tác quản lý cán bộ là phải làm thường xuyên, liên tục, chặt chẽ từ đơn vị, nơi cư trú và cả các mối quan hệ xã hội. Muốn vậy, cấp ủy, chỉ huy cần thực hiện nền nếp, có chất lượng chế độ nhận xét cán bộ, nhận xét đảng viên hằng năm, chế độ lấy ý kiến phê bình của quần chúng, không để cán bộ nào đứng ngoài sự quản lý của cấp ủy, chi bộ và sự giám sát của quần chúng. Đi đôi với việc quản lý của tổ chức, cần nêu cao trách nhiệm của cá nhân, thực hiện từng người tự quản lý; từng cán bộ tự tu dưỡng, tự rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

  Xây dựng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở trong Quân đội vững mạnh là vấn đề cơ bản, lâu dài, cấp thiết hiện nay. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị cơ sở và của Quân đội trong tình hình mới.

  1 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 273.

  2 – Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Ủy Tư Góp Ý Giải Pháp Xây Dựng, Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ
 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Của Nghị Quyết Số 26
 • Tiểu Luận: Quan Điểm, Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ
 • Bình Dương: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Giải Pháp Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Đoàn Tại Các Cơ Quan Hành Chính Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Quân Ủy Tư Góp Ý Giải Pháp Xây Dựng, Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Giai Đoạn Cách Mạng Hiện Nay
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Ecomedic
 • Chính Phủ Bàn Giải Pháp Thực Hiện Bhyt Toàn Dân
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế
 • Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích đánh giá thực trạng công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; chỉ rõ nguyên nhân và đúc rút bài học kinh nghiệm; từ đó, tham gia đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

  Sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7 (khóa 12) về công tác cán bộ – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng đưa tin.

  Ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, khóa 12 và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

  Trong đó, tập trung phân tích làm rõ về bố cục, nội dung các dự thảo Báo cáo và dự thảo tờ trình; đánh giá thực trạng công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; chỉ rõ nguyên nhân và đúc rút bài học kinh nghiệm; từ đó, tham gia đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

  Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cảm ơn Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị quan trọng này; đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã tập trung làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; phân tích, bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực; nhất là việc cung cấp cơ sở thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của công tác cán bộ trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua.

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đặc biệt ghi nhận những đóng góp mới và khó, như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chiến lược; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào đổi mới, nâng cao hiệu quả các khâu, các bước và quy trình của công tác cán bộ; xây dựng và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Cùng với đó là các ý kiến về việc thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng cơ quan và đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về công tác cán bộ.

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, đây là những nội dung đóng góp quan trọng, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, khóa 12 sẽ tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 7, khóa 12 sắp tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Của Nghị Quyết Số 26
 • Tiểu Luận: Quan Điểm, Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ
 • Bình Dương: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Giải Pháp Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Đoàn Tại Các Cơ Quan Hành Chính Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Các Cấp
 • Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Chiến Lược

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Tại Thành Phố Đà Nẵng
 • Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Giáo Viên Tại Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng Quận Thốt Nốt
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Bình Liêu: Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nâng Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Là Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ
 • Theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

  Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Nghị quyết số 26-NQ/TW là văn kiện rất quan trọng của Đảng, với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế, cần được các cấp, ngành, mọi cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ ban hành các văn bản triển khai thi hành. Tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung của Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn, cung cấp luận cứ khoa học tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nói chung; về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói riêng.

  “Nhiều đồng chí đi luân chuyển nói với tôi là đi luân chuyển làm nhiệt tình quá, hăng hái quá thì có khi người ta không thích vì bảo mình thể hiện, nhưng nếu mình không làm gì thì bảo đi luân chuyển không phát huy được. Như vậy đổi mới công tác luân chuyển như thế nào để họ có điều kiện rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, sau đó đảm nhiệm cương vị cao hơn, hoặc quay trở về cơ quan cũ làm việc có hiệu quả hơn; và đi luân chuyển trở về có nhất thiết phải giữ cương vị cao hơn không, đó là vấn đề cần làm rõ”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói.

  Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu kiến giải, thống nhất cách hiểu về những vấn đề được nêu trong Nghị quyết, làm rõ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đưa vào quy hoạch các cấp, rèn luyện các tố chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo quản lý, việc kiểm tra, giám sát chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cấp chiến lược, thông qua Mặt trận Tổ quốc Viejt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội…

  Đưa ra những điểm khái quát, cán bộ cấp chiến lược cần có sức khỏe tốt, có tầm nhìn, có trái tim nhân hậu, bộ óc tốt, kỹ năng sống, tiếng Anh và công nghệ thông tin tốt, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Nhung, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giáo sư nhà nước, cho rằng cụ thể hóa Nghị quyết 26-NQ/TW phải đặt ra yêu cầu cụ thể và bắt buộc cán bộ cấp chiến lược phải rèn luyện thể dục – thể thao để đủ sức làm việc, cống hiến lâu dài.

  Lấy ví dụ trong thời gian dự Hội nghị APEC ở Hà Nội, sáng nào Thủ tướng Australia John Howard cũng đi bộ hai vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Giáo sư Trần Văn Nhung khẳng định: “Có sức khỏe dẻo dai ở mức cao, chịu được sức ép từ mọi phía là điều rất quan trọng, phải rèn luyện thể thao để gìn giữ sức khỏe. Ông cũng cho rằng tầm nhìn là đòi hỏi cao nhất, khó nhất mà mỗi cán bộ chiến lược cần phải có, tức là phải có kiến thức.

  Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cán bộ cấp chiến lược là những người tham gia xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật Nhà nước và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn.

  Ông nêu lên một thực tế là trước đây, trong thời gian kháng chiến, nghị quyết của Đảng về cán bộ ít, lý luận ít nhưng tại sao cán bộ thời kháng chiến lại rất tốt. Còn hiện nay, lý luận nhiều, cán bộ học lý luận nhiều, có rất nhiều nghị quyết của Đảng về cán bộ, ba nhiệm kỳ liên tiếp học tập, làm theo Bác, nhưng trên thực tiễn, dù đa số cán bộ là tốt, công tác cán bộ có đổi mới, song còn một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa tốt. Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, trong một nhiệm kỳ mà kỷ luật tới 70 cán bộ cấp cao, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. “Theo tôi, phải suy nghĩ thực sự”, Phó Giáo sư Vũ Văn Phúc nói.

  Phó Giáo sư Vũ Văn Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khâu trong công tác cán bộ của chúng ta hiện nay “có vấn đề”, “cán bộ luân chuyển về chủ yếu là làm thế nào cho an toàn sau ba năm theo quy định, để được nhận xét tốt và ra đi”. Ông cho rằng trong cơ chế hiện nay nếu cứ dựa vào phiếu bầu thì không dám làm, làm quyết liệt là không có phiếu, đó là thực tế. Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, công khai quy hoạch từ đầu vào đến đầu ra; phải phát huy dân chủ hơn nữa trong Đảng và trong xã hội, trong Đảng là đảng viên giám sát và trong xã hội là dân giám sát.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Rõ Hơn Nữa Quan Điểm Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chiến Lược Của Đảng Ta
 • Thực Trạng Công Tác Cán Bộ Và Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Thời Kỳ Hội Nhập
 • Giải Pháp Tối Ưu Cho Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100